Dodaj do ulubionych

Znowu Środowiska żydowskie obrażają Polaków.

29.08.07, 09:57
www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_070829/kraj/kraj_a_7.html
Kiedy to się wreszcie skończy? Te wieczne wojenki przeciw Polsce.
Czy to komuś służy? Nikomu.

Żądam natychmiastowego zdjęcia tablicy, inaczej za kilka lat
naprawdę przeczytamy że II wś wywołali Polacy, napadając 1 września
na Niemcy a 17 na miłujący pokój Kraj Rad.

Na marginesie. Kto to "hitlerowcy"? Jakiej oni byli narodowości?


----
Nick służący lortei do zakładania wątków.
Obserwuj wątek
  • absztyfikant Kolaboracji nie bylo? 29.08.07, 10:02
   Poza tym na pomniku nie ma mowy o Polakach. Idz na spacer
   czlowieku...

   P.S.

   Jednak byli i tacy Polacy, którzy zgłaszali się do Wehrmachtu nawet
   w ostatnich miesiącach wojny. Dowództwo 523. zapasowo-szkolnego
   pułku grenadierów (Grenadier Ersatz und Ausbildungs Regiment 523.)
   15 stycznia 1945 r. meldowało: „Od pewnego czasu zgłaszają się do
   pułku polscy ochotnicy z obozu szkoleniowego Organizacji Todta w
   Falkensee z wnioskiem o zostanie żołnierzem Wehrmachtu. Są to przede
   wszystkim młodzi chłopi w wieku 18–23 lat, znający trochę język
   niemiecki i według kierownika obozu po zakończeniu szkolenia
   chcieliby wstąpić do Wehrmachtu lub Waffen SS"xviii.

   www.ioh.pl/pelne.php?Art=1052&Strona=3
   --
   Pravda vítězí!
   • l.o.r.t.e.a Nie było. 29.08.07, 10:05

    --
    Polska leży w Europie a nie w USA - polscy politycy o tym zapomnieli.
    Tak, jestem pobożnym zwolennikiem społecznej gospodarki rynkowej.
   • piotr-gdansk Żeby ino kolaboracja, towarzyszu 29.08.07, 10:25
    www.kansaspress.ku.edu/righitpix.html
    Policję też mieliście dziarską:

    "Policja żydowska miała bardzo złą opinię jeszcze przed wysiedleniem. W
    przeciwieństwie do policji polskiej, która nie brała udziału w łapankach do
    obozu pracy, policja żydowska parała się tą ohydną robotą. Wyróżniała się
    również straszliwą korupcją i demoralizacją. Dno podłości osiągnęła ona jednak
    dopiero w czasie wysiedlenia. Nie padło ani jedno słowo protestu przeciwko
    odrażającej funkcji, polegającej na prowadzeniu swych braci na rzeź. Policja
    była duchowo przygotowana do tej brudnej roboty i dlatego gorliwie ją wykonała.
    Obecnie mózg sili się nad rozwiązaniem zagadki: jak to się stało, że Żydzi -
    przeważnie inteligenci, byli adwokaci (większość oficerów była przed wojną
    adwokatami) - sami przykładali rękę do zagłady swych braci. Jak doszło do tego,
    że Żydzi wlekli na wozach dzieci i kobiety, starców i chorych, wiedząc, że
    wszyscy idą na rzeź (...). Okrucieństwo policji żydowskiej było bardzo często
    większe niż Niemców, Ukraińców, Łotyszy. Niejedna kryjówka została 'nakryta'
    przez policję żydowską, która zawsze chciała być plus catholique que le pape, by
    przypodobać się okupantowi. Ofiary, które znikły z oczu Niemca, wyłapywał
    policjant żydowski (...). Policja żydowska dała w ogóle dowody niezrozumiałej,
    dzikiej brutalności. Skąd taka wściekłość u naszych Żydów? Kiedy wyhodowaliśmy
    tyle setek zabójców, którzy na ulicach łapią dzieci, ciskają je na wozy i ciągną
    na Umschlag? Do powszechnych po prostu zjawisk należało, że ci zbójcy za ręce i
    nogi wrzucali kobiety na wozy (...). Każdy Żyd warszawski, każda kobieta i
    dziecko mogą przytoczyć tysiące faktów nieludzkiego okrucieństwa i wściekłości
    policji żydowskiej" (E. Ringelblum, "Kronika getta warszawskiego wrzesień 1939 -
    styczeń 1943")

    "Dla Żydów rola, jaką przywódcy żydowscy odegrali w unicestwieniu własnego
    mordu, stanowi niewątpliwie najczarniejszy rozdział całej tej ponurej historii
    (...) Wszędzie, gdzie żyli Żydzi, istnieli uznani przywódcy żydowscy, i to
    właśnie oni, niemal bez wyjątku, współdziałali w ten czy inny sposób, z takiej
    czy innej przyczyny z nazistami. Cała prawda przedstawia się tak, że gdyby naród
    żydowski był istotnie niezorganizowany i pozbawiony przywództwa, zapanowałby
    chaos, liczba ofiar z pewnością nie sięgnęłaby 4,5 do 6 milionów ludzi" (H.
    Arendt, "Eichmann w Jerozolimie")    --
    Faszol, burżuj i mohofob.
   • prawie_magister Re: Kolaboracji nie bylo? 30.08.07, 13:26
    >absztyfikant napisał: Jednak byli i tacy Polacy, którzy zgłaszali się do
    Wehrmachtu nawet
    > w ostatnich miesiącach wojny.
    =============

    jednak byli również żydzi którzy do ostatniej chwili zgłaszali się do żydowskiej
    policji w gettach...
    --
    ============--===========================
    Dobrze jest, psiakrew, a kto powie, że nie, to go w mordę
  • rydzyk_smigly Władziowi Studnickiemu vel lortea 29.08.07, 10:11
   pełna treść napisu na tablicy:

   "Żydowska społeczność Iwanisk.
   Archiwa historyczne wskazują na początek osadnictwa żydowskiego w Iwaniskach
   (ivansk - w języku żydowskim) już od połowy XVIII-ego wieku. Będąc dobrze
   zintegrowani z lokalną społecznością i wtopieni w życie miasteczka (sztetl)
   Żydzi powoływali jednocześnie do życia swoje własne instytucje: szkołę,
   synagogę, dom nauki, związki pracownicze, towarzystwa pogrzebowe i zapomogowe.
   Trudne warunki gospodarcze panujące na przełomie wieków XIX i XX-ego zmusiły
   wielu z nich do emigracji, głównie do Kanady, stanów zjednoczonych, Izraela i
   Kolumbii.

   Od początku okupacji niemieckiej w 1939 roku tutejsza społeczność żydowska
   łącznie z grupą wiedeńskich żydów, których hitlerowcy deportowali do Iwanisk,
   poddawana była okrutnemu i nieludzkiemu traktowaniu. Wielu z nich zostało
   zamordowanych, niektórych zesłano do obozów pracy, a wielu skryło się w
   okolicznych lasach. Ostatecznie 15 października 1942 roku żydowskie życie w
   Iwaniskach zostało bestialsko przerwane, kiedy to hitlerowcy i ich kolaboranci
   deportowali Iwaniskich Żydów do obozu śmierci w Treblince. Jedynie garstce z
   nich dane było przeżyć wojnę.

   My, ich potomkowie, w głębokiej podzięce za nasze dziedzictwo odbudowaliśmy ten
   cmentarz przez cześć i pamięć dla naszych przodków, którzy spoczęli w tej ziemi
   oraz przez wzgląd na pamięć niewinnych żydów z Iwanisk, którzy życie swe
   stracili w czasie Holocaustu.

   Niech ich dusze znajdą wieczne odpoczywanie, niech ich życie będzie inspiracją
   dla żyjących a ich tragiczna śmierć niech będzie przestrogą przed okropnościami,
   które niosą nienawiść i fanatyzm. (2006 - 5767)"


   --
   Nic tak nie ośmiela gminu, jak choroba umysłowa państwa.
   Witold Gombrowicz
  • trala-lala A twój post obraża inteligencję 29.08.07, 10:30
   lortea.europa.swiat napisał:

   > Na marginesie. Kto to "hitlerowcy"? Jakiej oni byli narodowości?

   Różnej, głównie niemieckiej, ale byli i Polacy i Ukraińcy i Litwini. Podobnie z
   antyhitlerowcami - też byli różnych narodowości.

   "15 października 1942 roku żydowskie życie w Iwaniskach zostało bestialsko
   przerwane, kiedy to hitlerowcy i ich kolaboranci deportowali iwaniskich Żydów do
   obozu śmierci w Treblince"

   A co ci sie nie podoba w tym napisie ?

   Na złodzieju czapka gore ?
    • trala-lala Oczywiscie 29.08.07, 10:42
     prawie_magister napisał:

     > a wśród hitlerowców , pewnie niejednego żyda by znalazł....

     Dlatego "hitlerowcy" to "hitlerowcy", a nie "Niemcy", a "kolaboranci" to
     "kolaboranci", a nie "Polacy".
    • absztyfikant Re: W skali głupoty 0-10, daje ci 100. Stwierdzen 29.08.07, 10:41
     Po klęsce armii niemieckiej pod Stalingradem i Kurskiem (co
     spowodowało, że odtąd za największe zagrożenie dla Polski NSZ
     uważało Sowietów, a nie Niemców, których przegrana była już tylko
     kwestią czasu) oraz w obawie przed nadciągającą Armią Czerwoną, w II
     poł. 1943 r. niektóre oddziały partyzanckie NSZ zaczęły zawierać z
     niemieckimi władzami policyjnymi lub wojskowymi taktyczne
     porozumienia o charakterze lokalnym. Doszło do nich na terenie
     Okręgów Kieleckiego i Lubelskiego. Najsilniejsze kontakty nawiązano
     z Hauptsturmführerem SS Paulem Fuchsem szefem Gestapo w dystrykcie
     Radom. Pośrednikiem w nich była Organizacja "Toma", na czele której
     stał Hubert Jura ps. "Tom", wcześniejszy dowódca oddziału
     NSZ "Sosna". Wszystko to doprowadziło do wydania przez komendanta
     głównego NSZ, płk. dypl. T. Kurcyusza, Rozkazu nr 6 zabraniającego
     jakichkolwiek kontaktów z Niemcami. Pomimo tego były one w dalszym
     ciągu prowadzone. Uznanie przez NSZ sowieckiej Rosji za głównego
     wroga, jak też zamiary ewakuacji oddziałów na Zachód, musiały w
     końcu doprowadzić do pewnego zbliżenia z Niemcami. Od lata 1944 r. –
     wobec zajmowania ziem polskich przez Armię Czerwoną – kontakty z
     Niemcami, zarówno taktyczne, jak też wywiadowcze, jeszcze bardziej
     się ożywiły. Bardzo duże usługi oddawała w nich szpiegowska
     Organizacja "Toma".

     Na początku 1944 r., wskutek szybkich postępów Armii Czerwonej i
     wiążącego się z nimi zagrożenia sowieckiego, KG NSZ opracowała
     wytyczne operacyjne, zgodnie z którymi należało przerzucić wszystkie
     siły NSZ na tereny zajęte przez aliantów zachodnich, unikając walk
     zarówno z Sowietami, jak też Niemcami. W tym celu planowano utworzyć
     3 grupy operacyjne (GO z ziem południowo-wschodnich, GO z ziem
     centralnych oraz GO z ziem północno-wschodnich). W rezultacie udało
     się jedynie na Kielecczyźnie w czerwcu 1944 r. przeprowadzić
     koncentrację lokalnych oddziałów NSZ, która objęła oddziały "Bema"
     i "Dymszy" z Okręgu Kieleckiego, "Żbika" i "Łosia" z Okręgu
     Częstochowskiego oraz "Stepa" z Okręgu Lubelskiego. Rozkazem
     komendanta Okręgu Kieleckiego oddziały te zostały połączone w 202 pp
     i 204 pp NSZ. W sierpniu 1944 r. oba pułki utworzyły Brygadę
     Świętokrzyską NSZ – największy zwarty oddział NSZ istniejący podczas
     okupacji. Od początku stycznia 1945 r. w obliczu zbliżania się Armii
     Czerwonej, Brygada, po zawarciu porozumienia z Niemcami dotyczącego
     zaprzestania z nimi walki i nawiązaniu współpracy w celu
     bezpiecznego opuszczenia terenów zagrożonych przez wojska sowieckie,
     zaczęła wycofywać się na obszar Protektoratu Czech i Moraw, na
     tereny, do których zbliżały się wojska amerykańskie
     pl.wikipedia.org/wiki/Narodowe_Si%C5%82y_Zbrojne
     --
     Pravda vítězí!
    • trala-lala ONR, NOR, GOJ, Atak 29.08.07, 10:47
     l.o.r.t.e.a napisał:

     > istnieli polscy hitlerowcy jest bezkonkurencyjne.

     "hitlerowiec" jest synonimem "nazisty" czyli członka lub sympatyka Niemieckiego
     narodowego-socjalizmu.

     Na całym świecie (w Polsce również) istniały i nadal istnieją (np.:
     Wszechpolacy) ludzie, którzy zarówno Hitlera jak narodowy-socjalizm uważają za
     zjawiska pozytywne.

     PS. Masz strasznie ograniczone spojrzenie na świat - to z nienawiści czy
     ciasnoty umysłowej ?
  • opornik5 Re: Bo mamy operetkowe słabe państwo 29.08.07, 10:36
   Dopóty, dopóki będą nami rządzić dwa kurduple skoncentrowani na
   unicestwianiu swoich przeciwników politycznych w kraju, a na forum
   międzynarodowym wzbudzać śmiech i politowanie, będziemy państwem
   słabym i lekceważonym.
   Czy jest do pomyślenia w jakimkolwiek cywilizowanym kraju aby grupa
   turystów z obcego kraju mogła bezkarnie w nocy napaść placówkę
   państwową, np. w Izraelu?
   Przecież Policja powinna tych brudasów tak sprać tej nocy, żeby na
   całym świecie nigdy nikomu już się nawet taki zamach nie przyśnił, a
   jeżeli już, to jako koszmar, a nie jako zamysł.
   Podobnie z tą tablicą pamiątkową i umieszczonym na niej napisem. Nie
   powinno być żadnego bicia piany.
   W ciągu 24 godzin sprawa powinna być załatwiona poprzez wydanie
   decyzji administracyjnej o nielegalnej budowie i nakazie jej
   rozebrania, a następnie obciążenie kosztami tych co tablicę
   postawili.
   Ręczę, że następnego razu by nie było.
   • l.o.r.t.e.a Niestety zgadzam się z tobą. Przykłady bezkarności 29.08.07, 10:43
    takie jak pobicie ze skutkiem śmiertelnym, opiekunki kluczy do ohelu
    w Leżajsku, wielokrotne napady na Polaków, ostatnio na Włocha,
    kiedyś nawet na krakowskiego Żyda, przez izraelskich ochroniarcy w
    Krakowie, też zawsze bezkarne, durny incydent na Mjadanku; to
    sworzyło atmosferę w której pewna część dispory żydowskiej, na
    szczęścxie nie cała, czuje się zupełnie bezkarnie i robi co chce w
    Polsce.
    --
    Polska leży w Europie a nie w USA - polscy politycy o tym zapomnieli.
    Tak, jestem pobożnym zwolennikiem społecznej gospodarki rynkowej.
    • opornik5 Re: Jestem człowiekiem tolerancyjnym, ale jestem 29.08.07, 10:49
     również patriotą i nie mogę pozwolić na to aby mój kraj i mój naród
     był niesłusznie i bezkarnie poniewierany i oskarżany przez ludzi i
     narody mające wobec nas i wobec innych narodów bardzo dużo na
     sumieniu, jak np. Niemcy i Żydzi.
     Jeśli ktoś wymaga szacunku dla siebie, to najpierw sam taki szacunek
     musi okazać.
     Nie zamierzam szanować nikogo, kto mnie jako Polaka nie szanuje. Nie
     zważam na żadną poprawność polityczną.
     Powiem więcej, będę używał takiego samego języka jak ci co nas
     Polaków obrażają, oskarżają i poniżają.
   • janbezziemi O łyżeczke rozsądku! 29.08.07, 10:44
    Głupi jesteście i w dodatku smieszni - z incydentu robicie problem
    kosmiczny. Potrzebna wielu chociaz łyżeczka rozsądku, ale do kogo ja
    to mowię?
    --
    "Kaftany bezpieczeństwa przypinają bez przymiarki!" (Janusz Gaudyn)
  • jama314 Mnie tam nic nie zaskoczyło... 29.08.07, 14:15
   pomyślałem tylko że "hitlerowcy kolaboranci" którzy deportowali iwaniskich Żydów
   do obozu śmierci w Treblince to... Żydzi - policjanci. Tak było w Warszawie
   gdzie to dostarczaniem Żydów na zagładę i pilnowaniem porządku na Umschlagplatz
   skąd wysyłano Żydów do Treblinki zajmowali się policjanci żydowscy w liczbie
   około 2200 osób. "Greiferzy" niejednokrotnie wysyłali własne rodziny na śmierć
   wyciągając ich nawet z dobrze zakonspirowanych kryjówek, byle tylko uratować
   własne życie. Ich bezwzględność i okrucieństwo było słynne, nie bez przyczyny
   też po wojnie odstąpiono od ich ścigania i karania.
   Inną kwestią jest systematyczne zdejmowanie winy za Holocaust z Niemców i
   podstawianie w to miejsce Polaków. Świadczy o tym choćby eksponowana przez długi
   czas w internecie informacja na stronach Centrum Szymona Wiesenthala o "polskich
   obozach śmierci". Po długotrwałych protestach polskich zamieniona nie na
   "niemieckie" jak można byłoby się spodziewać, lecz na "nazistowskie". Konia z
   rzędem temu kto w USA kojarzy "nazistów" jeszcze z Niemcami, a i w Polsce różnie
   bywa. Przyczyna jest prosta - Niemcy się już okupili, Polacy jeszcze nie.
   Nagonka dopiero się zaczęła o czym szantażysta z WJC I. Singer mówił zupełnie
   bez ogródek i ma przynieść w efekcie 65 mld. USD wpływu do kasy m.in. WJC na
   "biedne i głodujące ofiary Holocaustu". To właśnie można nazwać "talmudyczną
   mentalnością" pewnych kręgów i organizacji żydowskich. Można byłoby tylko
   zapytać gdzie podziało się 100 mld. USD wyciągniętych od Niemców, że zabrakło na
   "biedne i głodujące ofiary Holocaustu". Na to pytanie jakoś odpowiedzi nie ma...
   Reasumując, pomnik do natychmiastowej likwidacji, bo zamiar był bez wątpienia
   jednoznaczny - przyczernić obraz Polski. Co do tego nie mam najmniejszych
   wątpliwości, zbyt wiele jest na to przykładów.
   • rydzyk_smigly Ciekawe, ciekawe 30.08.07, 12:08
    ...Opiera się on na zeznaniu ocalałego iwaniskiego Żyda, członka partii
    komunistycznej Icchaka Goldsteina, przechowywanym obecnie w Instytucie Yad
    Vashem. "14 października [1942 roku] żandarmi z miejscowymi strażakami otoczyli
    miasteczko. Strażacy znali każdy zakątek i każdą dziurę. Nikt nie mógł uciec"
    -mówił Goldstein.
    (..)Niewykluczone, że żołnierze podłożyli wówczas pod domami ogień. Stąd na
    miejscu pacyfikacji mogła się pojawić polska straż pożarna....

    -------------

    (..) Motyw uczestnictwa Polaków w prześladowaniach Żydów powtarza się w
    relacjach z Izbicy. Strażacy rewidowali gruntownie domy żydowskie, obstukiwali
    ściany, zrywali podłogi. ”Tam, gdzie było słychać pustą przestrzeń wlewali
    sikawkami wodę. Jeżeli byli tam Żydzi – wyganiano ich mokrych, przestraszonych,
    poturbowanych. (...) rozkazywali ze straszliwym krzykiem, bili, przeszukiwali
    torby i wszystkich zbierali”. Inny świadek wspomina „o Polakach, czekających na
    możliwość rabunku i gotowych wyłapywać Żydów”. (...)
    Prawdziwość tych świadectw potwierdza wspomniany już Stanisław Sendłak: „męty
    społeczne i strażacy polscy z Izbicy zachowywali się w straszny sposób.(..) W
    żadnej innej miejscowości nie znalazło się tyle hien polskich, które by tak
    licznie żerowały na okropnej ludzkiej tragedii”.

    O rozpowszechnieniu tych praktyk świadczy rozkaz wydany w lipcu 1943
    komendanturom Policji Porządkowej we wszystkich dystryktach, zakazujący
    wykorzystywania straży przy wysiedlaniu Żydów i pilnowaniu mienia. Wypada
    zauważyć, że podobnie jak granatową policję wykorzystywana strażaków w łapankach
    Polaków, którzy mieli być wywiezieni do pracy w głąb Rzeszy. (..)

    Dariusz Libionka – Polska ludność chrześcijańska wobec eksterminacji Żydów –
    dystrykt lubelski
    www.ipn.gov.pl/portal/pl/229/3583/
    --
    Nic tak nie ośmiela gminu, jak choroba umysłowa państwa.
    Witold Gombrowicz
       • rydzyk_smigly Ale ja, cycuś, piszę o roli strażaków (polskich) 30.08.07, 12:55
        w mordowaniu Żydów, cytując stosowny fragment z opracowania IPN. Czyli o
        kolaboracji (jakiejś ich części?) z okupantem.

        Jeśli nie kojarzysz - skoro strażacy działali w przywołanej Izbicy, skoro na
        terenie kraju takich przypadków było tak wiele, że Niemcy musieli wydać stosowny
        rozkaz zabraniający straży pożarnej brać udział w wyłapywaniu Żydów, a pilnować
        pożarów to znaczy, że taki przypadek z dużą dozą prawdopodobieństwa mógł być w
        Iwaniskach. A to uprawdopodobnia żydowską relację, którą z taką zaciekłością
        kontestujesz.
        Nieprawdaż, cycuś?
        --
        Nic tak nie ośmiela gminu, jak choroba umysłowa państwa.
        Witold Gombrowicz
        • l.o.r.t.e.a Cytujesz opracowanie tyczące się jednej 30.08.07, 13:01
         miejscowości, to po pierwszee.

         Po drugie, dlaczego Niemcy wydali taki zakaz strażakom, nie wiesz,
         nie jest to napisane.

         Po trzecie, jeśli padało w Izbicy wczoraj, to czy padało też w
         Zakopanem?

         Sprawa tyczy się Iwanisk, konkretnego przypadku, gdzie obrażono
         miejscowych Polaków. I Izbica nie ma z tym nic wspólnego.
         --
         Polska leży w Europie a nie w USA - polscy politycy o tym zapomnieli.
         Tak, jestem pobożnym zwolennikiem społecznej gospodarki rynkowej.
         • rydzyk_smigly Siad! 30.08.07, 13:13
          Po to podałem ci link, byś skorzystał na przyszłość i poszerzył zwoje.
          Twoją sprawą jest z niego skorzystać albo dalej pisać brednie.

          W Iwaniskach obrażono kolaborantów. I to cię zdenerwowało.

          l.o.r.t.e.a napisał:
          Po drugie, dlaczego Niemcy wydali taki zakaz strażakom, nie wiesz,
          nie jest to napisane.

          Może dlatego,że pieścili Żydów?

          "O rozpowszechnieniu tych praktyk świadczy rozkaz wydany w lipcu 1943
          komendanturom Policji Porządkowej we wszystkich dystryktach, zakazujący
          wykorzystywania straży przy wysiedlaniu Żydów i pilnowaniu mienia".
          forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=28&w=68181773&a=68248918
          --
          Nic tak nie ośmiela gminu, jak choroba umysłowa państwa.
          Witold Gombrowicz
  • marouder Lortea, nie znam sprawy, jesli nie bylo kolaboracj 30.08.07, 13:19
   ...masz racje, lecz co, jesli, jak w wielu przypadkach byla?
   Takze twoim zdaniem nalezy usunac obelisk poswiecony, jakby nie bylo, tamtekszym
   mieszkancom, obywatelom naszego panstwa?
   --
   Forumowiczka o namnazaniu sie nickow trolla majoneza: "To tylko potwierdza moje
   przekonanie, że głupki szczególnie chętnie się mnożą."
   • l.o.r.t.e.a Nie ja chcę usunąć pomnik, tylko 30.08.07, 13:30
    Rada Ochrony Miejsc Pamięci.

    I ja nie piszę że pomnik trzeba usunąć, a tylko apeluję o zmianę
    tablicy.
    --
    Polska leży w Europie a nie w USA - polscy politycy o tym zapomnieli.
    Tak, jestem pobożnym zwolennikiem społecznej gospodarki rynkowej.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka