Dodaj do ulubionych

NSZ nie zamierzały walczyć z Niemcami

04.01.09, 09:12
wg założeń przywódców-sabotaż i kontr działania przeciw Niemcom byłyby wbrew
polskiej racji stanu.
Naczelnym zadaniem zaś było "zniszczenie oddziałów i band komunistycznych"

Edytor zaawansowany
 • 04.01.09, 09:15
  Jak zawsze kłamiesz. NSZ biło i Niemców i komunistów gdyż słusznie
  uważało ich za podobnych wrogów. Decyzja o dogadaniu sie z Niemcami
  w sprawie przejścia oddziałów NSZ przez linie frontu była słuszna bo
  uratowała od wymordowania przez kacapów i ich polskich sługusów
  kilka tysiecy ludzi.
 • 04.01.09, 09:19
  może wreszcie ktoś tę białą plamę odkryje
 • 04.01.09, 09:42
  A co tu odkrywać NSZ nie zapiera się że rżnęli sługusów kacapów
  czyli "polskich" komunistów i chwała im za to. Jedynie szkoda, że
  tak mało ich ubili
 • 04.01.09, 11:19
  W lutym 1944 r. generał SS i dowódca sił bezpieczeństwa w Generalnej Guberni,
  Walter Bierkamp, chwalił się sukcesami w walce z „polskimi bandami", co
  przypisywał właśnie współpracy z NSZ-em: „Przyczyną wielu morderstw, dokonanych
  na całym szeregu Polaków, nie była ich praca dla Niemców, lecz przekonania
  polityczne. Ten stan rzeczy wykorzystuje się, oszczędzając w ten sposób
  niemiecką krew. Do walki z bandami używa się band".
  frgm z artykułu Piotra Skury
 • 04.01.09, 11:20
  W meldunku z maja 1944 r. Bór-Komorowski przyznał, że w wielu kręgach AK
  połączenie z NSZ wywołuje protesty: „Wejście NSZ w skład AK traktowane jest jako
  realizacja niezbędnej jednolitości wojska. Głosy krytyczne, szczególnie Trójkąta
  (konspiracyjne określenie Stronnictwa Ludowego - przyp.red.), wyrażają
  zastrzeżenia podnosząc, że oddziały NSZ współdziałały z Niemcami w walce z
  komuną i tępiły Żydów, a nieraz czynnie występowały przeciwko lewicowym działaczom"

  z tego samego źródła
 • 04.01.09, 11:24
  Gdyby całe AK przyłaczyło się do likwidowania komuny losy Polski
  mogły by potoczyc sie inaczej. Kacapy nie miały wszak nieskończonej
  ilosci hołoty gotowej do współpracy
 • 04.01.09, 11:27
  bywały przypadki jawnej współpracy i kolaboracji NSZ z Niemcami
 • 04.01.09, 11:49
  tensamjest napisał:

  > bywały przypadki jawnej współpracy i kolaboracji NSZ z Niemcami
  To nie były przypadki. To było zdecydowane współdziałanie.
 • 04.01.09, 12:37
  Przystapili do współpracy (bardzo umiarkowanej) z Niemcami jak się
  dowiedzieli co wyprawiają kacapy i ich polskie pachołki w Wilnie.
 • 04.01.09, 13:05
  W latach 1944-1946 NSZ zamordowało wielu Żydów, którzy przetrwali
  okupację.
 • 04.01.09, 13:18
  zebatek napisała:
  W latach 1944-1946 NSZ zamordowało wielu Żydów, którzy przetrwali
  okupację.
  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  Trzeba bylo walczyc z niemcami, a nie tworzyc bandy komunistyczne, grabiace
  polskiego chlopa.
  --
  Egon Bonda: "Z delikatną ostrożnością pierdzę, żebym się nie zesrał".
 • 04.01.09, 22:14
  wujtarabuk napisał:

  > Trzeba bylo walczyc z niemcami, a nie tworzyc bandy komunistyczne, grabiace
  > polskiego chlopa.
  Bandy grabiące i mordujace polskich chłopów to właśnie były NSZ.
 • 06.01.09, 23:45
  Poszukiwacze NSZ-owskich zasług mówią o bojowości tej formacji, m.
  in. o jej udziale w powstaniu warszawskim (wg jednych historyków w
  powstaniu uczestniczyło 500, wg innych 2000 NSZ-owców) i w innych
  dramatycznych zmaganiach zbrojnych, szczególnie wysoko zaś punktują
  fakt, iż NSZ walczyły na dwa fronty – przeciw Niemcom i komunistom
  polskim i sowieckim. Przeciwnicy NSZ piętnują ich rozłamowe
  poczynania, przejawiające się m.in. w niepodporządkowaniu się przez
  tę formację Komendzie Głównej Armii Krajowej, a tym samym i rządowi
  emigracyjnemu w Londynie, co wg historyków stanowi coś pomiędzy
  zdradą a dezercją. Wreszcie pada zarzut najgorszy – jakby w ogóle
  można było stopniować zbrodnie – współpraca z hitlerowskimi
  Niemcami, za co szczególnie surowemu potępieniu poddaje się Brygadę
  Świętokrzyską NSZ. Zresztą nie bez podstaw. NSZ kierowały się zasadą
  walki z dwoma wrogami, z Niemcami i z wszelkimi ugrupowaniami
  lewicowymi. Jednakże w pewnym okresie dowództwo NSZ uznało za
  swojego głównego wroga nie niemieckiego okupanta, a właśnie polskie
  formacje lewicowe. Przy tym za ugrupowania lewicowe NSZ-owcy
  uznawali nie rzadko także i partyzanckie oddziały Batalionów
  Chłopskich. Z zasady za komunistę uznawano także każdego Żyda, a za
  bojówki lewicowe nawet i żydowskie samodzielne grupy partyzanckie. Z
  rąk NSZ ginęli nie tylko dowódcy oddziałów lewicowych, czy
  żydowskich, najczęściej zabijano wszystkich partyzantów, których
  dowódca określonej NSZ-owskiej jednostki uznał za lewicowych bądź za
  żydowskich. NSZ nie były jednolite, niewielka część tego wojska
  podporządkowała się dowództwu AK, określano ją NSZ-AK. Niektórzy
  dowódcy oddziałów NSZ, które podporządkowały się AK, zostali przez
  dowództwo NSZ karani, nawet skazywani na karę śmierci „za zdradę”.
  Wyroki wykonano m.in. na oficerach NSZ-AK - kapitanie Włodzimierzu
  Żabie („Żniwiarz”), majorze Gostomskim („Witold”), kapitanie
  Stanisławie Żaku („Stach”), por. Władysławie Pacholczyku
  („Adam”, „Klin”).
  Brygada Świętokrzyska NSZ (BŚ NSZ) utworzona została w sierpniu 1944
  r. z NSZ-owskich pułków 202. i 204.. Jej dowódcą został pułkownik
  NSZ Antoni Szacki vel Skarbek vel Dąbrowski („Bohun”, „Ludwik”).
  Sama BŚ liczyła 850 ludzi, z czasem rozrosła się do 1200 bojowców.
  Zastępcą „Bohuna” został ppłk. Marcinkowski („Jaxa”), a szefem
  sztabu Zub Zdanowicz („Ząb”) - cichociemny, który wcześniej odrzucił
  wyznaczone mu przez szefostwo AK stanowisko dowódcy zespołu
  likwidacyjnego, a następnie samowolnie porzucił formację AK
  wstępując w szeregi Narodowych Sił Zbrojnych.
  Dowódcy NSZ nawiązywali wielokrotnie kontakty z Niemcami, a
  szczególnie ponurą postacią był agent Gestapo por. Hubert Jura
  („Tom”), dowódca oddz. NSZ „Sosna”.
  Brygada Świętokrzyska odegrała najhaniebniejszą rolę w formacjach
  NSZ. W obliczu rozpoczętej sowieckiej ofensywy BŚ podjęła 13.
  stycznia 1945 r. ucieczkę na zachód; przeprawiła się za zgodą
  Niemców przez most na Pilicy, a 16. stycznia, po zawarciu szerokiego
  porozumienia z Niemcami, BŚ otrzymała od dowództwa niemieckiego
  glejt pozwalający na przemarsz brygady - wraz z całym uzbrojeniem
  (sic!) - na Zachód „pod warunkiem, że BŚ nie będzie atakować
  oddziałów niemieckich” i warunek ten brygada przestrzegała
  konsekwentnie aż do końca wojny. Marsz BŚ był długi, bo wiódł przez
  Komorniki, przez miejscowości na terenie Niemiec: Elgut, Feldheim,
  Grunwald, Kaubitz, Peterswaldau, Steinseifersdorf, Waldenburg, Alt
  Laessig oraz Petersdorf aż do Kottwitz, gdzie BŚ zatrzymała się na
  dwa tygodnie. „Jaxa” nie tylko wynegocjował z Niemcami (w
  katowickiej komendanturze) zgodę na zachowanie pełnego uzbrojenia,
  ale również pozwolenie na przejście do Czech. Ranni NSZ-owcy
  otrzymali pełną opiekę lekarską ze strony służb sanitarnych wojsk
  niemieckich. Wszystko to oczywiście nie bez wzajemnych koncesji.
  Zgodnie z żądaniem SS-Hauptsturmfuehrera Paula Fuchsa i nacisku
  najściślej współpracującego z Gestapo por. „Toma”, dowództwo BŚ
  zgodziło się na zorganizowanie z wybranych bojowców NSZ ekip
  wywiadowczych świadczących usługi na rzecz Niemców i wysłanie ich
  jako skoczków spadochronowych na zajęte przez Sowietów tereny
  Polski. W tym celu, już wcześniej, bo 7. lutego 1945 r., dowództwo
  BŚ odkomenderowało grupę żołnierzy pod komendą kapitana NSZ Stefana
  Celichowskiego („Andrzej”) na przeszkolenie wywiadowcze w ośrodku
  niemieckim w Sudetach. Warto dodać, że w marcu 1945 r. ppłk.
  Marcinkowski („Jaxa”), zastępca dowódcy BŚ, wziął udział w
  zorganizowanej przez Niemców konferencji w Pradze, gdzie omawiano
  wraz z przedstawicielami faszystów rumuńskich i węgierskich kwestie
  ściślejszej współpracy z Niemcami.

  Z przypisów do książki Chodakiewicza: „Według J.D. (Janusza
  Deringa), niektórzy żołnierze brygady, a szczególnie AK-owcy [kilku
  przyłączyło się do BŚ w trakcie marszu na Zachód], nie byli
  zadowoleni z powodu współpracy NSZ z Niemcami. Kpr. pchr. >>Maciek<<
  (N.N.), żołnierz AS NSZ z Warszawy, który otwarcie głosił swoją
  dezaprobatę polityki dowództwa brygady, głosząc >>czym różnimy się
  od tych Kałmuków czy Ukraińców, którymi tak w Warszawie
  pogardzałem<<, został w połowie kwietnia >>zlikwidowany za
  podrywanie morale wojska<<.”

  Jeszcze cytat z książki Chodakiewicza: „Major >>Radosz<< z NSZ-AK
  nie był jedynym, który podejrzewał osoby związane z dowództwem
  Brygady Świętokrzyskiej o współpracę z Niemcami. Podobnie uważał
  komendant Okręgu Kielce-Radom AK płk. Zientarski (>>Mieczysław<<). W
  raporcie z 14 listopada 1944 r. >>Mieczysław<< meldował:
  […] 2. Działalność NSZ. D-cy kontaktują się i współpracują z
  Gestapo. Wsypują partie komunistyczne. W terenie podszywają się pod
  AK, przy czym terroryzują, rabują ludność. Głównym ich zadaniem jest
  niszczenie PPR AL i oddziałów partyzanckich sowieckich.
  W meldunku sytuacyjnym z 2 stycznia 1945 r. płk Zientarski pisał:
  4. Działalność NSZ bez zmian. Wyraźna współpraca z Niemcami i plaga
  społeczeństwa na skutek rekwizycji. W dniu 22 XI [1944] w czasie
  marszu NSZ przez m. Oleszno Niemcy ściągnęli posterunki. Rannych NSZ
  Niemcy proponują odstawić do szpitali niemieckich. Notowane są
  kontakty z Gestapo.”
 • 06.01.09, 23:48
  Formację NSZ, w tym Brygadę Świętokrzyską, obciąża niemało
  zbrodniczych czynów. Zainteresowanych odsyłam do prac Zbigniewa S.
  Siemaszki: "Narodowe Siły Zbrojne" (Oficyna Wydawnicza "POKOLENIE",
  reprint londyńskiego wydania z r. 1978) i Marka Jana
  Chodkiewicza: "Narodowe Siły Zbrojne – ‘Ząb’ przeciw dwu wrogom"
  (FRONDA 1999).

  Historyk Tadeusz Andrzej Olszański („Historia Ukrainy XX w.”): o
  mordzie dokonanym na mieszkańcach wsi Wierzchowiny i nie tylko tej
  miejscowości:
  [..] Wreszcie NSZ-NZW mają na sumieniu m.in. masakrę 400 Ukraińców
  w Piskorowicach oraz masakrę w Wierzchowinach 6.Vi.1945 r. ze 194
  ofiarami. Jedynie ta akcja >>istniała<< w polskie propagandzie, przy
  czym pomijano fakt ukraińskiej narodowości ofiar, przedstawiając
  zbrodnię NSZ jako akt >>nienawiści klasowej<< (ludność Wierzchowin,
  podobnie jak wiele wsi ukraińskich w lubelskim była nastawiona
  przychylnie do władz komunistycznych).”
  Kazimierz Podlaski („Białorusini, Litwini, Ukraińcy”: [..] Zbrodnia
  jest
  zbrodnią. Faktem zaś pozostaje, iż największy hajdamacki wyczyn w
  Polsce nie był dziełem Ukraińców, lecz Polaków, i to tych
  >>najprawdziwszych<<. [.] Nie mnożąc owych pytań i zbrodnię
  mordowania nazywając zgodnie z prawdą – zbrodnią, oddajmy głos
  samemu sprawcy tej rzezi. Zachował się >>Meldunek<< z akcji na
  Wierzchowiny, sporządzony przez por. ‘Romana’, dowódcę oddziału NSZ.
  Jest to relacja przedłużona o dalsze konsekwencje ataku na
  Wierzchowiny. >>Melduję, że dnia 6.VI.1945 r. oddziały NSZ pod
  dowództwem kapitana ‘Szarego’, które wchodziły w skład oddziału
  kpt. ‘Szarego’: por. ‘Romana’, st. sierż. ‘Zemsty’ i
  sierż. ‘Sokoła’, udały się na akcję na wieś ukraińską Wierzchowiny,
  która jest położona na granicy powiatu krasnostawskiego i
  hrubieszowskiego. [..] Dowództwo Narodowych Sił Zbrojnych, aby
  położyć kres temu i zapobiec dalszemu mordowaniu Polaków i ich
  rodzin, wydało rozkaz, aby mieszkańców wsi Wierzchowiny co do
  jednego wymordować, toteż dnie 6.6.1945 r. powyższe oddziały pod
  dowództwem kpt. ‘Szarego’ o godz. 12 minut 15 przybyły do wsi
  Wierzchowina, by dokonać akcji na zbrodniarzach. Akcja trwała do
  godziny 15 min. 10. W czasie akcji przede wszystkim strzelano do
  wszystkich mieszkańców pochodzenia ukraińskiego, młodych zaś męczono
  celem wydobycia broni, która była używana na Polaków – co się
  okazało słuszne, gdyż wydobyto z nich kilka automatów, amunicji i
  granatów. W powyższej wsi zostało zamordowane 194 osoby pochodzenia
  ukraińskiego<<.”

  Gwoli sprawiedliwości trzeba przyznać, że współpracą z Niemcami
  zhańbili się nie tylko narodowcy z pod znaku NSZ. Znane są przypadki
  utrzymywania kolaboracyjnych kontaktów z Niemcami także przez
  niektóre jednostki niepodległościowców z formacji AK. Najczęściej
  dotyczyły one zawierania z Niemcami umów „o nieagresji”, gdy za
  głównego wroga uznano lewicowe oddziały partyzanckie bądź sowieckie.
  Najdalej w tych kontaktach posunął się cichociemny, por. Adolf Pilch
  („Pistolet”, „Dolina”, „Góra”), żołnierz nowogródzkiej AK. Pilch nie
  tylko
  zawarł z Niemcami ów swoisty „pakt o wzajemnej nieagresji”
  otrzymując od Niemców w zamian uzbrojenie i amunicję, ale nawet
  odmówił swojemu dowództwu uczestniczenia w słynnej zbrojnej akcji
  przeciw Niemcom pod kryptonimem „Ostra Brama”. Wkrótce Pilch
  samowolnie opuścił rejon Nadniemeński, całkowicie wycofał się z
  Kresów i z podległym mu batalionem „Stołpeckim” AK udał się z pełnym
  uzbrojeniem(sic!) w towarzystwie niemieckich żandarmów z Rakowa na
  zachód. W drodze
  negocjował z kolejnymi lokalnymi dowódcami niemieckich wojsk w
  sprawie
  pozwolenia na przejście. Niemcy nie tylko przydzielili
  batalionowi „Stołpeckiemu” eskortę żandarmów, ale nawet
  zorganizowali AK-owcom
  transport kolejowy, zadbali o zaopatrzenie, a także udostępnili
  batalionowi
  Pilcha przeprawy przez mocno strzeżone mosty na Wiśle.
  Podobne „pakty” z Niemcami zawarli porucznicy AK Świda („Lech”) i
  Zajączkowski („Ragnar”) także ze Zgrupowania Nadniemeńskiego. Warto
  dodać, że owe partyzanckie oddziały AK, które poszły na współpracę z
  Niemcami, należały do największych w 77. pułku piechoty Okręgu
  Nowogródzkiego
  AK, bowiem IV. batalion pod dowództwem ppor. „Ragnara” (Czesław
  Zajączkowski) dysponował stanem 800 ludzi, a batalion I.
  („Stołpecki”) z 78. pp. pod dowództwem por. „Doliny” (Adolf Pilch)
  stanem 700 ludzi.
  Na wyżej wymienionych zdrajców sądy polowe AK wydały wyroki śmierci,
  ale - jakby to się nie wydawało dziwne - żaden nie został wykonany.
  Niektórzy z nich jeszcze żyją; np. z „Tomem” (Hubert Jura) wielu
  dawnych oficerów NSZ jeszcze niedawno spotykało się towarzysko w
  Ameryce Południowej.

 • 04.01.09, 13:28
  tensamjest napisał:
  bywały przypadki jawnej współpracy i kolaboracji NSZ z Niemcami
  ''''''''''''''''''''''''''
  To byl wyraz rzadkiego u polakow realizmu politycznego. Jezeli mozna bylo na tym
  zyskac, a zyskano, wiec nalezy tylko przyklasnac takiej postawie. Czym sie
  skonczyla chec wspoldzialania z armia czerwona, przekonala sie AK na Wolyniu i
  Wilenszczyznie.


  --
  Egon Bonda: "Z delikatną ostrożnością pierdzę, żebym się nie zesrał".
 • 04.01.09, 22:13
  tensamjest napisał:

  > bywały przypadki jawnej współpracy i kolaboracji NSZ z Niemcami
  Bywały to baaaardzo nieliczne przypadki walki NSZ z Niemcami (jakaś tam garstka
  w powstaniu warszawskim). Kolaboracja z hitlerowcami to dla tych band był stan
  naturalny.
 • 04.01.09, 13:37
  słoneczko aż tak bardzo na główkę przygrzało?ale to przecież nie
  tylko sprawa notorycznej głupoty.zbydlęcenia też.
  --
  Kaczyńscy-wasz czas się już skończył.nasza cierpliwość też.
 • 04.01.09, 14:18
  venus99 napisał:

  > słoneczko aż tak bardzo na główkę przygrzało?ale to przecież nie
  > tylko sprawa notorycznej głupoty.zbydlęcenia też.
  wujtarabuk to gnida. Nie trać czasu na dyskusję z tą prymitywną
  mendą.
 • 04.01.09, 22:12
  mak67 napisał:

  > Gdyby całe AK przyłaczyło się do likwidowania komuny losy Polski
  > mogły by potoczyc sie inaczej. Kacapy nie miały wszak nieskończonej
  > ilosci hołoty gotowej do współpracy
  Wtedy AK zostałoby, podobnie jak NSZ, wybite niemal do nogi, a przez historię
  uznani zostaliby jako kolaboranci Hitlera.
 • 04.01.09, 22:10
  ubili dość.
 • 07.01.09, 13:40
  tornson napisał:

  > ubili dość.
  Zawsze tam wszystko można zrobić lepiej ... .
 • 07.01.09, 02:11
  mak67 napisał:
  > A co tu odkrywać NSZ nie zapiera się że rżnęli sługusów kacapów
  > czyli "polskich" komunistów i chwała im za to. Jedynie szkoda, że
  > tak mało ich ubili

  maku czerwony ;)
  cienki bolek z ciebie. po polsku, pisze i mówi się - zabili.
  ubili to pa ruski jest. spadaj stąd na łubiankę i podszkol się trochę w
  polszczyźnie bo, gdy osobiście się tu pojawisz, możesz mieć problemy jak ten
  wywiadowca amerykański, który ciemną nocą wylądował na syberii i uwiarygadniał
  się piciem samogonu, graniem na harmoszce a nawet starą babcię posunął, tylko
  zapomniał, że afroamerykanin z niego "nastojaszczy" :-D)))))

  - wredna alexis
 • 04.01.09, 12:20
 • archiwum dziadka ubeka na strychu...

  ;-P

  --
  polani 18.06.08, 10:34 naszepny durny polak co wykozystal 1/3 ziemie niemiecka
  na nasze koszyt a my musimy byc 60 lat wstertnych arabow na boska ziemie objecna
  boga Izraela
 • 04.01.09, 14:20
  barnacle.bill.the.sailor napisał:

  > archiwum dziadka ubeka na strychu...
  >
  > ;-P
  >
  barnacle.bill.the.sailor - długo byłeś na kontakcie ?
  To ciebie prowdził st. kapral Leon Duda z posterunku UB na doru PKS?
 • 04.01.09, 14:36
  Niemal modelowym przykładem współpracy NSZ z Niemcami było okrążenie
  we wrześniu 1944 roku przez Brygadę Świętokrzyską NSZ i niemieckie
  jednostki policyjne niedaleko wsi Rząbiec koło Włoszczowej oddziału
  AL im. Bartosza Głowackiego i radzieckiego oddziału Iwana
  Karawajewa.

  Polscy partyzanci odnieśli dotkliwe straty, a wielu radzieckich
  partyzantów dostało się do niewoli. 67 spośród nich wymordowano,
  innych przekazano Niemcom. Wkrótce potem nacjonaliści otrzymali
  silne wzmocnienie (do 3 tys. osób), by lepiej mogli zwalczać
  komunistyczną partyzantkę. Mimo to nie udało im się dopaść kilku
  działających w tamtym rejonie oddziałów AL. Lokalni dowódcy AL
  zmienili bowiem taktykę działań dzieląc się na mniejsze,
  kilkuosobowe grupy, które trudniej było wytropić. Wyróżnił tu się
  m.in. oddział Stanisława Olczyka „Garbatego", który półtora roku
  wielokrotnie wymykał się pułapkom zastawianym przez NSZ.
 • 04.01.09, 15:03
  Silne walki z AL prowadziła Brygada Świętokrzyska NSZ. Jednym z jej największych
  bojów była bitwa pod wsią Rząbiec w powiecie włoszczowskim stoczona we wrześniu
  1944 r., gdzie Brygada Świętokrzyska NSZ, zaalarmowana przez członka NSZ z
  patrolu który wcześniej został zaatakowany przez oddział AL [8] (zatrzymanych
  przez AL członków patrolu NSZ poddano wtedy torturom[9], jednemu z nich udało
  się zbiec i powiadomić Brygadę) zaatakowała oddziały Armii Ludowej im. Bartosza
  Głowackiego i oddział partyzantki radzieckiej - oddział ten nie podlegał AL,
  ponieważ składał się początkowo z 11-osobowej grupy desantowej "Szturm" (później
  oddział liczył kilkudziesięciu ludzi) którą zrzucono z radzieckich samolotów na
  spadochronach w nocy z 27 na 28 lipca 1944 w okolicy stacji kolejowej Tunel.
  Grupa radziecka podlegała organom bezpieczeństwa państwowego ZSRR i składała się
  z agentów NKWD i NKGB.[10] Według AL, w potyczce zginęło 16 członków AL, a 32
  pozostałych i 73 partyzantów radzieckich dostało się w ręce Brygady. Część
  członków AL zwolniono, a kilkunastu z nich wstąpiło do Brygady
  Świętokrzyskiej[11]. Według wersji NSZ, wśród jeńców radzieckich doszło później
  do buntu, w czasie jego tłumienia zginęło 3 żołnierzy NSZ, 3 zostało ciężko
  rannych a 67 partyzantów radzieckich zostało zabitych. Z kolei według historyków
  okresu PRL, pięciu oficerów sowieckich rzekomo przekazano do Gestapo, a
  pozostałych jeńców radzieckich i 4 z AL miano rozstrzelać.
  --
  Egon Bonda: "Z delikatną ostrożnością pierdzę, żebym się nie zesrał".
 • 04.01.09, 15:05
  W Częstochowie niemiecki komendant policji i służb bezpieczeństwa
  Paul Fuchs uzgadniał szczegóły współpracy wymierzonej w lewicowe
  podziemie z tamtejszymi oddziałami NSZ. Nacjonaliści otrzymali od
  hitlerowców do dyspozycji m.in. willę w Częstochowie, w której
  piwnicy znajdowało się niewielkie więzienie do przetrzymywania
  złapanych AL-owców i PPR-owców i 3 mln złotych „dotacji". Wszystko
  pod przykrywką firmy budowlanej, której papiery wystawili zresztą
  sami Niemcy. Gestapo otrzymało też polecenie wypuszczania wszystkich
  pochwyconych podczas swoich akcji członków NSZ.
  Choć już w grudniu 1943 r. dowódca AK gen. Tadeusz Bór-Komorowski
  podkreślił w depeszy do naczelnego wodza, że NSZ „ostrze swej
  działalności kierują przeciwko PPR i partyzantce sowieckiej, i swymi
  nieprzemyślanymi wystąpieniami sprawiają wiele kłopotów czynnikom
  oficjalnym, a ułatwiają propagandę PPR", to jednocześnie Komenda
  Główna AK prowadziła - z przerwami - rozmowy scaleniowe z NSZ-em.
  Umowę zjednoczeniową podpisano 7 marca 1944 roku, a Bór-Komorowski
  wydał rozkaz przeprowadzenia scalenia. Nie wszystkie oddziały NSZ
  podporządkowały się Armii Krajowej, a wśród nacjonalistów doszło do
  rozłamu.

  W meldunku z maja 1944 r. Bór-Komorowski przyznał, że w wielu
  kręgach AK połączenie z NSZ wywołuje protesty: „Wejście NSZ w skład
  AK traktowane jest jako realizacja niezbędnej jednolitości wojska.

  Głosy krytyczne, szczególnie Trójkąta (konspiracyjne określenie
  Stronnictwa Ludowego - przyp.red.), wyrażają zastrzeżenia podnosząc,
  że oddziały NSZ współdziałały z Niemcami w walce z komuną i tępiły
  Żydów, a nieraz czynnie występowały przeciwko lewicowym działaczom".
  W innym meldunku zwrócił uwagę na „wrogi stosunek" AL do AK, który
  wynikał „w pewnym stopniu z nieodpowiedzialnej agresywności NSZ
  przeciwko AL".
 • lech.niedzielski napisał:

  > barnacle.bill.the.sailor - długo byłeś na kontakcie ?
  > To ciebie prowdził st. kapral Leon Duda z posterunku UB na doru PKS?

  Nie - mylisz mnie z sąsiadem z góry, który kilka lat temu dość hucznie obchodził
  razem z wnuczkiem rocznicę śmierci Stalina... A może ten wnuczek to własnie
  tensamjest ?...

  ;-P

  --
  polani 18.06.08, 10:34 naszepny durny polak co wykozystal 1/3 ziemie niemiecka
  na nasze koszyt a my musimy byc 60 lat wstertnych arabow na boska ziemie objecna
  boga Izraela
 • 04.01.09, 22:08
  to najwięksi bohaterowie, warto więc co jakiś czas przypominać co to za
  zdegenerowane sqrwysyny były.
 • 04.01.09, 15:08
  i w tym jest zawarta cała prawda.
  --
  Kaczyńscy-wasz czas się już skończył.nasza cierpliwość też.
 • 04.01.09, 15:26
  venus99 napisał:

  > i w tym jest zawarta cała prawda.
  Meldunek Bora-Komorowskiego do Londynu z 21 czerwca 1944
  r.: „Oddziały NSZ, mimo zakazu, napadają sowieckie oddziały
  partyzanckie. W łukowskim NSZ zabiły 11 żołnierzy sowieckich. (...)
  W powiatach włoszczowskim, pińczowskim i stopnickim niżsi dowódcy
  NSZ współpracują z Niemcami przy likwidacji Żydów. NSZ kontynuuje
  wszędzie napady na PPR i ludzi z lewicy polskiej".
 • 04.01.09, 22:09
  w czasach IIWŚ (cały PiS i spora część PO), stawiają Polskę jako sojusznika Hitlera.
 • 05.01.09, 09:37
  tornson napisał:

  > w czasach IIWŚ (cały PiS i spora część PO), stawiają Polskę jako
  sojusznika Hit
  > lera.
  Niemcy nadwyraz życzliwie pomogli w końcowej fazie wojny Brygadzie
  Świętokrzyskiej NSZ przemierzyć pod bronią pół Polski i szmat
  terenów niemieckich i czeskich. Dzięki temu trafili oni pod opiekę
  aliantów.
  Zabiegi polskich nazistów i ich sympatyków, ze Studnickim na czele,
  dały - dzięki Bogu - mizerne wyniki.

  Były jednak w naszej najnowszej historii faktem haniebnym !

  Pominę sprawę „Księstwa Gorallenvolku” i wysługującej się Niemcom
  grupce kolaborantów z Podhala pod kierunkiem Wacława Krzeptowskiego,
  Henryka Szatkowskiego, Józefa Cukiera i Adama Trzebuni, a także
  pewnej części działaczy przedwojennego Związku Górali.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

Zapamiętaj mnie

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.