Dodaj do ulubionych

Tragedyjo "Skiż prow autorskich"

28.10.11, 18:28
Tragedyjo "Skiż prow autorskich"

Tragedyjo na dwa fora
Zdo sie jakby boło wczora.
--
Ruda Śląska - stolica fraszki
Edytor zaawansowany
 • broneknotgeld 28.10.11, 18:29
  Skuli prow autorskich tako tragedyjo
  Ano - w Necie ze tym ciyngym jest mecyjo
  Tako i Ślonzokom utropa z plagiatym
  Tela yno pedzieć? Dyć niy stanie na tym!

  Kunsztym godka ślonsko blyszczy w "naszy-klasie"
  Rozkwito terozki, we ciekawym czasie
  Nikierzy jom prawie chcom kodyfikować
  Jynzykym regjonu w polskim prawie stowiać

  Inksi sie starajom ło literatura
  Kej echt-ślonskom bydzie - godka z tym we gora
  Konkurs ślonski fraszki gościoł w rudzkim forum
  Toż komuś trza było niy yno humoru

  Co skiż tego stało? Ano - chnet dowiycie
  Chyńci przeca stykło, dyć zło niesie życie
  Wirtualnie tako sie mnoży i rośnie
  Tropi kej by mogło być richtig radośnie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.11, 18:29
  Berbel, Lyjo, no i Bolek
  W "naszy-klasie" choć niy szkole
  Sie ze Lyjnom tyż skamracom
  Rudzke forum ubogaom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.11, 18:32
  Erna z Hyjdlom sztama trzimie
  Ignac przi nich niy podrzymie
  Julek tako wspiyrać bydzie
  Kryjolyjo - co to przidzie?!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.11, 18:35
  Ichnie forum mo rozkwitać
  nk.pl/#forum/10/6631
  W tyn czas nikt niy myśli citać.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.11, 18:36
  Łobroz I - "Koncept"

  Trza jakoś sztartnońć - tako zaczyno
  Koncept konkursu tu przipomino
  Wiela zocnego sie w tym zdowało
  Potym dowiycie co łokozało.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.11, 18:36
  Ignac
  ------

  Boł na rudzkim forum konkurs ślonski fraszki
  Wartko sie pokuloł, dyć yno igraszki
  A zy mie romantyk - we gowie liryka
  Kunszt wysoki chwola - niy szpasym mi klikać!
  Ślonske wice, fraszki, rymowanki wszyndy
  Jako balakwastry - trza zocnieszy grzyndy!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.11, 18:37
  Bolek
  -----

  Ignac - ło co idzie? Czy fraszka ci wadzi?
  Cosik na tym tracisz kej sie rym paradzi?
  Szpas mo swoje miejsce we ślonski kulturze
  Jo starom sie coby fraszka boła w gorze.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.11, 18:38
  Ignac
  ------

  Ano, przeca widać - koncept sowizdrzolski
  Zdo sie "bercikowy" i przi tymu swojski
  Dyć kunszt poezyji to niy "czynstochowa"
  Wiersz bioły, liryka - we tym moja gowa!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.11, 18:39
  Bolek
  -----

  Sie "piszesz inaczy" już na rudzkim forum
  Dyć niych cie niy tropi co skuli humoru
  I na labiydzynie czasu niy trza tracić
  Roztomajcie idzie godka durś bogacić.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.11, 18:40
  broneknotgeld napisał:

  > Bolek
  > -----
  >
  > Sie "piszesz inaczy" już na rudzkim forum
  > Dyć niych cie niy tropi co skuli humoru
  > I na labiydzynie czasu niy trza tracić
  > Roztomajcie idzie godka durś bogacić.
  nk.pl/#forum/17/977/48

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.11, 18:41
  Ignac
  ------

  Ech, dyć poezyji prowdziwy fest mało
  Szpasu by sie yno "bercikom" durś chciało
  A to nos niy dźwigo, to prawie jest niske
  Wedle mie utropy dlo godki stond wszyske.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.11, 18:42
  Bolek
  ------

  Fandzolisz, labiydzisz - ślimtać możno bydziesz?
  Pewno ze tym richtig daleko niy przidziesz
  Niy kukej na siebie, niy trop kej niy trzeba
  Weż muster łodymnie - dej liryce "chleba"
  Twoje forum przeca - kej liryce pszajesz
  Zrychtuj zocny konkurs - kunszt niy jakeś baje
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.11, 18:42
  Ignac
  ------

  Konkurs poezyji? Czy to tukej chyci?
  Kto wiersze jakoweś do tego uklyci?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.11, 18:43
  Bolek
  ------

  Niy trop sie zawczasu - jo chca we tym wspiyrać
  Wiela popromuja - bydom tu zaziyrać
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.11, 18:43
  Erna
  ------

  Ignac, dyć poradzisz! Zocno mosz ta sztela
  Twoje wiersze czyto niyjedna tu frela
  Niyjedny przi tymu aże gorko robi
  Konkurs forum prawie richtig fest łozdobi.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.11, 18:45
  Hyjdla
  -------

  Ignasiu, chciyj tako - niych inksi tyż piszom
  Ty frelki przinyncosz tukej nawet ciszom
  Nom ckni sie bez ciebie, dyć kej dosz wiersz bioły
  Choć "ołow" na dworze nom dzionek wesoły
  We nocy przi tymu aż poli pierzina
  I kożdo miec bydzie rozmarzono mina.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.11, 18:46
  Ignac
  -----

  Frelki, moje frelki, kwiycia forum tego
  Trza ty naszy godce kunsztu przezocnego
  Możno na moj muster inksi poprobujom
  Możno wos przi tymu i mie uradujom
  Tym kierzy wygrajom prześla wierszow tomik
  Kunszt ze moji rynki - żech przeca niy "komik".
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.11, 18:47
  Erna
  ------

  Rychtuj Ignac, rychtuj - tyż cosik zocnego
  Łod sia ci coś prziśla, wiysz żech jest do tego
  I niy trop już fraszkom co podlejszy miary
  We tym co jo tworza tyż kunsztu som czasy
  Som żeś tako prawioł, inksi wychwolajom
  Kajniykaj, nikierzy mojim wersom pszajom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.11, 18:47
  Ignac
  -----

  Wiym Erna - dyć chwola co co na forum dowosz
  Niy darmo żeś tukej i wele mie stowosz.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.11, 18:48
  Hyjdla
  ------

  Ignasiu, dyć widzisz - niy poleci nudnie
  Pewnikym na forum ze tym bydzie cudnie
  Tyś tukej jest dlo nos jak gwiozdka na nieba
  Sie inksi przuczom coniyco przi ciebie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.11, 18:49
  Ignac
  -----

  Łoj Hyjdla - wiersz nowy we gowie mi kluje
  Niy yno tu ciebie możno uraduje
  "M" durś mojom muzom - dyć zdo sie daleko
  Jednak wiym, na forum twoje serce czeko.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.11, 18:50
  Hyjdla
  ------

  Toż liryki czekom - mie, inksze raduje
  Dyć konkurs, dyć konkurs niych tyż sie szykuje.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.11, 18:51
  Bolek
  ------

  Toż co ci łostało kej frele fest proszom?
  Skuli ty liryki cie "na ryncach" noszom
  Pokoż co zrychtować tyn konkurs poradzisz
  I forum w proficie - kej kunszt inkszych wrazisz
  Fraszce trza dać pokoj - krytykom tyż pasie
  Jo dbać byda ło to by boła "na czasie".
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.11, 18:52
  Ignac
  -------

  Ano - kej tako, to poprobuja
  Wpiyrw regulamin tukej zrychtuja
  Pomedykuja jako to ciongnońć
  Tworcow we konkurs jakosik wprzongnońć.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.11, 18:54

  Łobroz drugi - "Regulamin"

  Regulamin przirychtuje
  Sie to ktosik forszteluje?
  Rośnie ździybko przi łostudzie?
  - Ważne co we przodek pódzie!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.11, 18:55
  Ignac
  ------

  "Pisza inaczy" - konkurs skiż godki
  Coby nom kwitła i szła z tym przodkym
  Wiersze liryczne, nom niyzwyczajne
  Pszonie i inksze ideje fajne
  Sprobujcie tako ofyn przedstowić
  Kunszt trefu życio, momynty złowić

  Pod pseudonimym - terozki głosza
  Jedyn, dwa wiersze prziślijcie - prosza
  Kere niy boły publikowane
  Mogom być biołe, tyż rymowane

  Dyplomy ze tym i promocyjo
  Moj tomik wierszy - niy komedyjo
  Trzech we konkursie wygranych bydzie
  Tomik piyrszymu dyć yno przidzie

  Adres wyjowiom, na brify czekom
  Do końca tydnia - czas płynie rzekom
  Ze drugim lutym tu je przedstowia
  Gwarancjo dowom - z tym niy zabowia

  Ktoś z "klasowiczow" tam zagłosuje
  Ze wolny woli - tym uraduje
  Punktow zaś przidzie tela prziznować
  Wiela tych wierszy zechcecie dować

  Yno dejcie pozor - lutym dwudziestego
  Szlus już ze tym przidzie, toż trzimejcie tego!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.11, 18:56
  Erna
  ------

  No toż uciecha - wiersze szkryfnymy
  Kej tako wszysko we końcu wiymy
  Pomedykować trza przi liryce
  Poślimtać możno w papior - powiycie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.11, 18:57
  Bolek
  ------

  Możno i piyknie - dyć coś ciekawi
  "Jedyn, dwa wiersze" sie tukej jawi
  Ło rowne szanse lepi dbać przeca
  Jedyn wiersz szkryfna - w drugi poleca?

  Mie styknie jedyn - padna jak sznita
  Miesionc mi dychać niym z drugim witać
  No i tyż lepi "jurorom" wiedzieć
  Wiela autorow bydzie w tym siedzieć.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.11, 18:58
  Ignac
  ------

  Bolek, poradzisz ty richtig czytać?
  Mogbyś pomogać, niy tako pytać
  Kto chce niych prziśle jedyn wiersz prawie
  Dwa tyż sie zdadzom we ty zabawie
  Dyć idzie ło to coby niy wiyncy
  Niych sie gowiczka twoja niy mynczy?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.11, 19:08
  Bolek
  ------

  A kej dwa wiersze - dwa pseudonimy?
  Pytom sie ło to niy skuli "zimy"
  Klar we tym przeca lepi jak bydzie
  Kej konkurs sztartnie, tako niy w biydzie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.11, 19:08
  Ignac
  -------

  Tako?! Już "kłody" ciepiesz ku tymu?!
  Dej pozor - trefisz do karczmy "Rzymu"!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.11, 19:09
  Erna
  ------

  Na "babski rozum" - Bolek szteruje
  Przeca sie ze tym tyż coś klaruje
  Ignac, to bydzie wedle twyj woli
  Dyć czy uwogi cołkym łosmolić?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.11, 19:09
  Bolek
  ------

  "Nom niyzwyczajne" - tym tyż sie tropia
  Mie tako prawie - w inkszych niy "kopia"
  Dyć to niy godzi w regulaminie
  Wyciepnij - niy rob tego dziedzinie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.11, 19:10
  Ignac
  ------

  Zaś nowo "kłoda"! Zaś chcesz sie wadzić?
  Jo tam nikomu niy byda "kadzić"?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.11, 19:11
  Bolek
  -------

  Dyć jako "kłoda"? Jako łostuda?
  Czy poezyjo to prawie cuda?
  Echt "niyzwyczajno" we ślonski duszy?
  To mo prziciongać? Kunsztym poruszyć?
  Żech rymopisym, a ździybko tropi
  We tym jest szpyndlik - Ślonzok spokopi.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.11, 19:12
  Ignac
  ------

  Łod zowdy żyja jo romantykom
  Niy przeciwstowiej mie tu lirykom
  Tako niy wmowiej złych intyncyji
  I niy wynokwiej skiż komedyji.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.11, 19:12
  Bolek
  ------

  Epno tyż utropa welowanie niesie
  Kej wierszy dwadziścia - jurorom zechce sie?
  Stykłoby trzi wiersze punktami łobdarzyć
  Kej trzech lauryatow, choć wszyskim to marzy.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.11, 19:13
  Ignac
  ------

  Czy ze ślonski godki spokopisz niywiela?
  Za wiela sztyjc pytosz - szkryfna prawie tela
  Kej wiersze już przidom, wszyskim tu łogłosza
  Jako punkty dować - "kamiyni" niy prosza
  Dyć możno wysujesz ich wiyncy na "cesta"
  Jak wierszow dwadziścia, "bergow" wciepniesz dwiesta?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.11, 19:13
  Bolek
  ------

  Kej som chca wysłać na konkurs cosik
  Toż niych niy dziwo ofyn moj "głosik"
  Zdo ci sie wszysko "kamyniym", "kłodom"
  Mom wontpliwości ło kerych godom

  Lepi terozki pomedykować
  Niż potym "fikcjom" noty rachować
  Trefi i tako - "profilow" setka
  Jakiś "klasowicz" może mieć chnetka
  I ze wszyskimi welować bydzie
  Skiż szpasu tako. Uciecha przidzie?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.11, 19:14
  Erna
  ------

  Łoj, już balakwastrow wiela
  Mo lirykom blysnońć sztela
  Trza coniyco popoprowiać
  No i drapko wiyrchym dować

  Ignac - zrychtuj wedle siebie
  Żeś na Bolka niy jest "chlebie"
  Tyś romantyk, liryk przeca
  Forum ze twojego neca.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.11, 19:14
  Bolek
  ------

  "Balakwastry"? Ło co idzie?
  Dyszkyrs tukej jest we biydzie?
  Wontek przeca niy zawarty
  Lepsze z tym konkursu "karty"
  Sama szkryflosz coś - "poprowić"
  Chca niy darmo tukej "bowić"
  Że tym jego coś szteruja?
  Kunsztym godki tyż raduja
  Intyncyjow złych w tym niy ma
  "Kłody"! "Kamyń"! Srogo zima?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.11, 19:15
  Hyjdla
  -------

  Ech, dopiyro teroz kukom
  Co inkszego we tym szukom
  Bydzie godka z tym w proficie
  Choć durś kwardo - przeca wiycie
  Kej liryka - jakby miynkszo
  Dyć przi kunszcie takim wiynkszo
  I przepiykno jako kwiycie
  Z wierszym lepsze dlo niyj życie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.11, 19:16
  Bolek
  ------

  Niych tako bydzie - swoje żech pedzioł
  Niy yno Bolek ło tym dowiedzioł
  Uwog już niy mom, poczkom co bydzie
  Czy regulamin poprowić przidzie?

  nk.pl/#forum/10/6631/36?page=1
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 06.11.11, 22:04
  broneknotgeld napisał:

  > Bolek
  > ------
  >
  > Niych tako bydzie - swoje żech pedzioł
  > Niy yno Bolek ło tym dowiedzioł
  > Uwog już niy mom, poczkom co bydzie
  > Czy regulamin poprowić przidzie?

  Niy yno Ignac ło tym dowiedzioł.
  >
  > nk.pl/#forum/10/6631/36?page=1


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 06.11.11, 22:06
  Ignac
  ------

  "Pisza inaczy" - konkurs skiż godki
  Coby nom kwitła i szła z tym przodkym
  Wiersze liryczne ze ślonski duszy
  Zocne ideje, pszonie niym ruszyć
  Sprobujcie tako ofyn przedstowić
  Kunszt trefu życio, momynty złowić

  Pod pseudonimym - terozki głosza
  Jedyn wiersz yno prziślijcie - prosza
  Co nikaj niy boł publikowany
  Może być "bioły", tyż rymowany

  Dyplomy ze tym i promocyjo
  Moj tomik wierszy - niy komedyjo
  Trzech we konkursie wygranych bydzie
  Tomik piyrszymu dyć yno przidzie

  Adres wyjowiom, na brify czekom
  Do końca tydnia - czas płynie rzekom
  Ze drugim lutym tu je przedstowia
  Gwarancjo dowom - z tym niy zabowia

  Ktoś z "klasowiczow" tam zaweluje
  Ze wolny woli - tym uraduje
  Niyważne głosy anonimowe
  "Profil fikcyjny" tyż trzimie czowiek
  Dyć roz je yno trza porachować
  Toż "niyfikcyjnie" zechciyjcie dować

  Trzi, dwa i jedyn - toż take noty
  Trzi wiersze wiyrchym - zrachuja potym
  Pewno przi tymu już wos niy dziwo
  Kaj wiyncy punktow - tyn wiersz wygrywo

  -----

  Yno dejcie pozor - lutym dwudziestego
  Szlus już ze tym przidzie, trzimejcie sie tego!

  -----
  nk.pl/#forum/10/6631/37

  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 06.11.11, 22:06
  Łobroz trzeci - "Promocyjo"

  Przi promocyji wiela sie dzioło
  Leciało zgodnie no i wesoło.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 06.11.11, 22:07
  Bolek
  ------

  Zima sie nom rozkulała
  Mrozik z nowym rokym dała
  Popruszyła tyż na bioło
  Coby było nom wesoło

  Przi niydzieli medytuja
  -Jako konkurs wypromuja?
  nasza-klasa.pl/forum/10/6631/37?find=last#post1
  Czy łon blyśnie w "naszy-klasie"?
  Ech - naklikać bydzie trza sie!

  Czy ktoś przidzie mie w tym wspiyrać?
  Słać znajomym by zaziyrać?
  Z promocyjom niy ma leko
  Ciyngym Ślonzek na to czeko.

  nk.pl/#forum/17/977/48?page=32
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 06.11.11, 22:08
  Ignac
  ------

  Łoj, coby yno wiersze przisłali
  Liryka u nos dyć niy "na fali"
  Dyrś wice, fraszki, szpas z rymowanki
  Kultura wiyrchnio tukej ze mankym.

  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 06.11.11, 22:08
  Bolek
  -------

  Dyć sie tym Ignac niy trop zawczasu
  Trza promocyji, jak zwiyrzom lasu
  I tworcow tako ofyn niy tykej
  By wiersze prziszły chocioż porzykej

  Jo swoje zrobia - niy pożałyja
  Choć powodzynio niy gwarantuja
  Dom na "profile", wciepna na fora
  Dyć tako dzieje sie już łod wczora

  Kej poprowiony jest regulamin
  Kosa niy trefi na twardy kamiyń
  Lirykom drapci tu pożniwuje
  Kunsztym przezocnym Ślonsk uraduje.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 06.11.11, 22:09
  Ignac
  -------

  Kej nawet prziślom jak dom to tukej
  Kaj tych "jurorow" ze świyczkom szukej
  Niywiela czyto ślonsko liryka
  Wic, fraszka woli - tymu zaś - kryka!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 06.11.11, 22:10
  Bolek
  ------

  Dyć niy fandzol i niy kwynkej
  Kej galoty mosz - niy pynkej
  Frelki fest cie tu czytajom
  Wirtualnie jakby pszajom
  Trza prziciongać, trza promować
  Wszyndy wieści ło tym dować.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 06.11.11, 22:11
  Lyjo
  -----

  Tyż to czytom - już sie ciesza
  Już coś szkryfnońć medykuja
  Prziśla, choć tym możno "zgrzesza"
  Sie konkursym dyć raduja.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 06.11.11, 22:12
  Bolek
  ------

  No, dyć prawie ło to idzie
  Piyknie ze konkursym bydzie
  Wieści ło tym sie rozłażom
  Skiż liryki niy łobrażom
  Ci co durś kicholym kryncom
  Kej ich "giyry" w godce mynczom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 06.11.11, 22:12
  Lyjo
  ------

  Hehe - "giyry", "giyrki", "szłapy"
  - Szukosz wyny kaj fuzlapy?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 06.11.11, 22:18
  Bolek
  -------

  Kaj fuzlapy jednak niy
  Giyrki w gowie? -Dyć kto wiy?
  Kej łod frelki piyny w mini
  Cis bych sie jyj do "świontyni".
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 06.11.11, 22:19
  Poprowka:

  Kej łod frelki piykny w mini.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 06.11.11, 22:22
  Lyjo
  ------

  Do "świntyni"? - Idź porzykać!
  Chciołbyś miyndzy giyrki blikać?
  Dyć niy małpuj Sztaudyngera
  Kej liryki konkurs teraz.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 06.11.11, 22:23
  Bolek
  ------

  Ech - liryka! Wola fraszka!
  Czy Euterpe ześle łaska?
  Zagro w nocy mi na flyjcie?
  Piyknie by to było - wiycie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.12.11, 13:47
  Erna
  ------

  Sprobuj jako jo - chyć blaja
  Fraszka pasie nawet haja
  Dyć inaczy ze lirykom
  Zdo mi sie co ze niom rzykom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.12.11, 13:49
  Bolek
  ------

  Dyć sprobuja - coś uklyca
  Tropia tym, czy punkty chyca
  A jak niy, tyż jakoś strzimia
  Wele fraszki se podrzymia
  Wierny byda jyj do końca
  Styknie wiosny, lata, słońca
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.12.11, 14:00
  Erna
  ------

  Bolek - wygrosz - to co przidzie?
  Ze wiernościom jako bydzie?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.12.11, 14:02
  Bolek
  ------

  To se liryka na blacha wkuja
  Ślubny we wyrku zadeklamuja
  Pewnikym drapko uśnie przi tymu
  Niyważne - "bioło" abo do rymu.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.12.11, 14:04
  Ignac
  -----

  Dyć łod jurorow zoleżeć bydzie
  Wygrosz, czy przi tym trefi być w biydzie
  Zdo mi sie, bydziesz sztartowoł prawie
  -Bestoż chcesz miyszać we ty "zabawie"?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.12.11, 14:05
  Bolek
  ------

  Pierombol, Ignac - strachom sie "zera"
  Tropia już ździybko tym richtig teraz
  Ślubny do wyrka wlyźć uślimtanym
  To na delinie łobudzić ranym.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.12.11, 14:05
  Erna
  -----

  A jo już pioro tonkom we tincie
  Niy medykuja ło jakiś "piyńcie"
  Fraszkom niy tropia, pszaja liryce
  Sama coś szkryfna, wyśla, toż wiycie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.12.11, 14:07
  Bolek
  ------

  Już żech szrajbnoł! Już jom mom!
  Bez pomocy! Cołkym som
  Dziesiyńć minut mi wystykło
  W sercu yno coś zapiykło
  Dyć terozki tropia sie
  Słać na konkurs zaroz chce
  Prawie taki forumowy
  Kaj i głos Ślonzoka zdrowy
  Cołkym jawnie bydzie dany
  Trza liryce ździybko szpany.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.12.11, 14:09
  Hyjdla
  -------

  Toś ze kapsy jom wysypoł?!
  Chwila stykła - żeś niy zipoł
  A po nocy - co to bydzie?
  Możno Muza do cia przidzie?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.12.11, 14:10
  Bolek
  ------

  Jedyn wiersz styknie, bo hercklekoty
  To dlo mie niy som jakeś gupoty.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.12.11, 14:45
  Hyjdla
  ------

  Niy wymigosz sie jyj fraszkom
  Kej cie już łobdorzo łaskom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.12.11, 14:47
  Bolek
  ------

  Moji "liryczny Muzie"

  Wlazłaś mi na plynckyrz w nocy
  Toż żech szrajbnoł "bez pomocy"
  Serce mie przi tymu piykło
  Szczyńściym - dziesiyńć minut stykło

  Toż se teroz richtig trop
  Wiysz żech "wrazidlaty" chop
  Kij se wraża kaj amajzy
  Taki zy mie kyns tyż łajzy

  Lubia czynsto sowizdrzolić
  Tu popieprzyć, tam posolić
  Plynckyrz pynknoł - to niy "plota"
  Se sztacheta zerwia z płota!

  We konkursie punkt dostana?
  Jak niy - pod Dortmundym stana
  I na "Muza" zapoluja
  Sztachecie niy pofolguja!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.12.11, 14:48
  Erna
  ------

  W dziesiyńć minut? Dyć fandzolisz
  Coby wnerwić - mi sie chwolisz
  Chcesz bych wiersza niy wysłała?
  Strachać byda sie musiała?
  Chca - to wyśla. Niy - to niy
  Stracha niy mom - kożdy wiy!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.12.11, 14:49
  Bolek
  -----

  Na tyn konkurs cosik szkryfniesz?
  Biołym wierszym w serce gichniesz?
  Możno po starymu - rymym?
  Czy se tukej to dowiymy?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.12.11, 14:53
  Hyjdla
  -------

  Możno na brifmarka ci Erna niy styknie
  Dyć chyntnie to fundna, szkryflosz przeca piyknie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.12.11, 14:54
  Erna
  -----

  Brifmarkom niy tropia
  Flachy żech sprzedała
  Dyć we gowa dropia
  Wyna bych mieć chciała.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.12.11, 14:56
  Hyjdla
  -------

  Żeś poetkom cołkom gymbom
  Niy trop sie "fraszkowym zymbom".
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.12.11, 14:58
  Bolek
  -------

  Niych kto szkryflo jako woli
  Wierszym naszo godka chwoli.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.12.11, 15:00
  Ignac
  ------

  Jo wos tu niy rozwesela
  Wierszy prziszło małowiela
  Czy na konkurs tego styknie?
  Wartko leci czas. Niypiyknie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.12.11, 15:05
  Hyjdla
  -------

  Ignac - konkurs promujymy
  Już niy yno w tym portalu
  Niy ma leko - tela wiymy
  Styknie czasu - niy trza szmalu

  Przeca czynsto tako bywo
  Nojpiyrw nic - pod koniec - dziwo!
  Lepi za drap sie niy tropić
  Dyć poetow trza spokopić
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.12.11, 15:11
  Bolek
  ------

  "Pisza inaczyj - konkurs liryki ślonski"

  Jeszcze yno tydziyń prawie
  -Blyśnie ślonsko nom liryka!
  Kunszt posłuży zocny sprawie
  Do Erato trza porzykać?

  nasza-klasa.pl/forum/10/6631/37

  Dyć jurorym tyż być możesz
  Klasowiczu - chciyj dać noty
  Trzi nojlepsze wiersze wskożesz
  Kto wygrany - dowiysz potym.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.12.11, 15:13
  Hyjdla
  -------

  Promocyjo leci wszyndy
  Poezyjo ślonski "grzyndy"
  Pewno do cia Ignac idzie
  Toż sie niy trop - dobrze bydzie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.12.11, 15:17
  Erna
  ------


  A to znocie?
  Poczytocie?

  ----
  Ło tyszance co Niymca niy chciała

  Wiycie ło tyszance co Niymca niy chciała
  Ciekawo historio - dramat to bez mała
  Łon sie po nia wybroł zbrojny we "armata"
  Bo bez niyj niy widzioł dlo siebie już świata

  Uprowadzioł z doma - w Gliwicach ich znodli
  Dyć Niymca na krotko do heresztu kłodli
  Kaucjo doł i wyloz skiż łaski Tymidy
  Ale frelka w gowie durś tego łobrzidy

  Jeszcze roz chcioł copnońć ta piykno tyszanka
  Terozki we życiu narobioł już manka
  Siedzi zaś w hereszcie - euro niy pomoże
  Myśli dzisioj pewnie jak tyn sond go skorze.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.12.11, 15:21
  Bolek
  ------

  Historyjo znom tyszanki
  Dyć ktosik przi tymu z mankym
  Dyszkurs leci tyż na forach
  Coby zadbać ło autora.

  nk.pl/#forum/17/977/78
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.12.11, 15:23
  Hyjdla
  -------

  Ano, być może ło to łostuda
  Autora "mażom" choć to niy cuda
  Dyć kej to bierom, niych majom w zocy
  Trza czytelnikom dać go przed łoczy.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.12.11, 15:25
  Bolek
  ------

  Mosz recht - tyż za tym jo ciyngym stoja
  Bierom kajniykaj już fraszka moja
  Bierom "perełki" rudzkego forum
  Kej bez autora - mniyj w tym humoru.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.12.11, 15:27
  Ignac
  ------

  Bolek - fraszka jako wic
  Choć wesoło - prawie nic.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.12.11, 15:28
  Bolek
  -------

  "Prawie nic" - dyć mo autora
  "Błonko" w Necie niy łod wczora
  "Błonkać" mo anonimowo?
  -Tako mi sie niy wydowo!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.12.11, 15:30
  Erna
  ------

  Ech, na forum "Ślonsko Godka"
  Ze wierszami szło sie spotkać
  Pyjter P. je wklejoł piyknie
  Cosik stamtond dom - wystyknie?

  ------

  Kej gyńsipympek

  Kej gyńsipympek rozkwito wiosnom
  Kej mojik żołci łonki swym kwiyciym
  Herske uczucia we sercach rosnom
  We dyszach fakla grzeje i świyci

  Frelki bez mantlow już w swoji krasie
  Kajniykaj słonko chalo promykom
  Karlusom ździybko haltować trza sie
  Dyć jak te cuda łominońć blikym?

  Jako natury prowu łopiyrać?
  Ciała som gorke i dusze – wiym to
  Mo szac na lipsta yno zazierać?
  Ło świynty Jonie – som byś zaślimtoł!

  Ech – lato idzie, ze nim spełniynie
  Kupluje dusze, ciału folguje
  Natura zdo sie dać jedne tchnienie
  Kto pszoł, kto pszaje – to forszteluje

  Toż niy na darmo – pewnikom wiycie
  Tako Ponboczek zocnie świat stworzył
  Coby rodziło na nim sie życie
  -Zowdy po zimie na nowo ożoł

  Kej gyńsipympek wiosnom rozkwito
  Kej mojik kwieciym zażółci łonki
  Bociek w tym czasie dyć tyż zawito
  Na ciosto życia wystyknie monki.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.12.11, 15:33
  Lyjo
  ----

  Witom - kukom tukej prawie
  Wierszyk jako śnik na jawie
  -Bez podpisu klarownego
  Pyjter richtig tworcom tego?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.12.11, 15:37
  Erna
  ------

  Lyjo - przeca żech szkryfnyła
  Coch to yno przeklejyła
  Pyjter tako samo zrobioł
  Jo niy zgobia - łon niy zgobioł.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.12.11, 15:40
  Lyjo
  ------

  A jo prawie znom autora
  Niy jest dlo mie anonimym
  Wiersz we Necie niy łod wczora
  forum.gazeta.pl/forum/w,28940,23540974,115598470,Re_Jak_chop_z_babom.html
  Z pory kej zielone brzimy.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.12.11, 22:09
  Erna
  ------

  Dziynki, dziynki - toż już wiym
  Skond tyn piykny ślonski rym
  Dyć niy nerwuj sie za wiela
  Żech niy złodziyj - szkryfna tela.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.12.11, 22:10
  Lyjo
  ------

  Roztomajcie ze tym bywo
  Kto autorym kuko krziwo
  Robiom z niego anonima
  Promocyjo? Trza "na przima"?

  Lepi na to pozor dować
  Bez autora niy "promować"
  Trza szanować jego prawa
  Może skończyć źle "zabawa".
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.12.11, 22:10
  Berbel
  -------

  Witom - kukłach prawie
  Koncept jako śnik na jawie
  Wiersz na konkurs żech wysłała
  "Pseudo" swoje tyż podała.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.12.11, 22:11
  Hyjdla
  ------

  Witej Berbel - gratuluja!
  Tym sie richtig fest raduja
  Blysłaś fraszkom sowizdrzolskom
  Blyśniesz tyż lirykom swojskom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.12.11, 22:11
  Berbel
  --------

  Ech, już fraszki mi kopiujom
  W Necu zdo sie tyż "promujom"
  Choć podpisza - miano wytnom
  Czamu zowdy tako przitnom?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.12.11, 22:12
  Hyjdla
  -------

  Dyć sie ciesz, kej podobajom
  Niy inaczy - jo niy bajom
  Wiysz, ze twoje to som rymy
  Czasym nawet i my wiymy.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.12.11, 22:12
  Lyjo
  -----

  Kejby zowdy z mianym brali
  Prawo tako szanowali
  Tym cieszyli by autora
  No i bogaciyli fora.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.12.11, 22:13
  Bolek
  ------

  Piyknie dyszkurs wom sie kleci
  Dyć chnet luty - tyn czas leci
  Toż trza noty bydzie dować
  No i konkurs durś promować

  Jo rudzianom śla stond linki
  Tela kłada z moji rynki
  We jurorow sie zabowiom?
  Niychej tako radość sprowiom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.12.11, 22:13
  Erna
  ------

  Czamu yno tkosz kaj Ruda?
  Ślonzek mo tyż inksze cuda.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.12.11, 22:14
  Bolek
  ------

  Żech rudziokym - bestoż kłada
  Kunszt mo blyszczeć, a niy zwada
  Kto chce - ciongnie to u siebie
  Mie tu prawie jako w niebie
  Żech na Wiyrku jest rodzony
  We Halymba zaś wżyniony
  Toż sie niy trza tymu dziwać
  Rudzie Ślonski styknie kiwać.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.12.11, 22:14
  Erna
  -----

  Wiyncy tworcow z Rudy Ślonski
  Prziśle na tyn konkurs konski?
  Wiyncy w tym pojuroruje?
  Wiyncy tako uraduje?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.12.11, 22:16
  Bolek
  -------

  Ano - na to fest rachuja
  Jedno wiym - tym uraduja
  Dyć czy richtig tako bydzie?
  Łoboczymy - konkurs przidzie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.12.11, 22:17
  Erna
  -----

  Przidzie, przidzie - prawie chnetka
  Tu liryka to niy betka.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.12.11, 22:18
  Bolek
  -------

  Konkurs chnetko sie zaczyno
  Wierszy niychej wiela przidzie
  W lutym już lektura yno
  Ze notami jako bydzie?

  Punkty jakeś tam dostana?
  Byda zera durś rachowoł?
  W ty intyncji chlapnołch z rana
  -Niych se wszysko kulo zdrowo!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.12.11, 22:19
  Łobroz szworty -"Konkurs"


  Łobroz szworty - konkursowy
  Kunszt w niym wiyrchym - ktosik powiy
  Tako wiyrchym tyż liryka
  A co potym? Przidzie rzykać?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.12.11, 22:20
  Bolek
  ------

  Pewno dzisioj konkurs ruszy
  Blyśnie ze tym naszo godka
  Kamyń zimny jakiś duszy
  Se łogrzeje drap łod środka

  nasza-klasa.pl/forum/10/6631/37
  Chciyjcie ta ideja wspiyrać
  I znajomym ło niyj głosić
  Coby zaczli tam zaziyrać
  Ło to jo Wos śmia dyć prosić.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.12.11, 22:20
  Erna
  ------

  Toż czas wielki z tym zaczynać
  Ignac wontki nom zrychtuje
  Mioł niyjedyn autor wyna
  Niych lirykom uraduje.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.12.11, 22:21
  Berbel
  -------

  Ech, zbudziyła żech sie z rana
  Wartko kukom - już tu szpana
  Trza ździybeczko poczkać ino
  Konkurs lepszy jako kino?

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.12.11, 22:21
  Lyjo
  -----

  Tyż żech ciekow jako bydzie
  Wiela wierszow czytać przidzie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.12.11, 22:22
  Hyjdla
  -------

  Co sie tak niyciyrpliwicie?
  Ignac szkryfnie - chnet dowiycie
  Mie żol teroz tego prawie
  Że łon niy "gro" w ty "zabawie"
  Wiyrchym fest by "szoł" pewnikym
  Zbiyroł punkty klik za klikym.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 15.12.11, 17:34
  Ignac
  -----

  Już na forum som - czytejcie!
  Noty swoje wierszom dejcie!
  Toż na wontek styknie klikać
  Roztomajto tam liryka

  Ech, sztyrnoście w tym autorow
  Jest wybiyrać w czym tom porom
  Jest lektura dość ciekawo
  Jest - choć szło to wpiyrw niymrawo.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 15.12.11, 17:34
  Bolek
  ------

  Kej autorow aże tela
  Blyśnie ze tym drap ta sztela
  Czy "niymrawo"? -Bych niy pedzioł
  Przi promocji durś żech siedzioł
  - Toż już sukces we tym widza
  Choć tym lansowaniym biydza.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 19.12.11, 16:17
  Berbel
  ------

  Jest co czytać - trza radować
  Wszyskim wierszom podziwować
  Żol dać notu trojce prawie
  Kej kunszt jaki śnik na jawie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 19.12.11, 16:17
  Lyjo
  -----


  Piyknie! Niy po znajomości
  Noty bydom - toż niy prości
  Ździybko dyć pomedykuja
  Niym te punkty swoje wsuja.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 19.12.11, 16:17
  Erna
  ------

  Ano - autorow poznać niyleko
  Ciekawy finał konkursu czeko.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 19.12.11, 16:18
  Hyjdla
  -------

  No, toż my sie doczekali
  Wiela tym uradowali
  Aż sztyrnoście wierszy momy
  Punkty nojgryfniejszym domy.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 19.12.11, 16:18
  Erna
  ------

  Punktow momy małowiela
  Trza promować - szkryfna tela
  Kej jurorow wiyncy przidzie
  Autor we proficie bydzie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 19.12.11, 16:19
  Bolek
  -------

  "Pisza inaczyj - konkurs liryki ślonski"
  ----------------------------------------

  Już ruszoł!!!

  Ze lirykom godka rośnie
  Toz se tymu niy dziwejcie
  Z wierszym lekci ciś ku wiośnie
  Jako szkryfli - pokukejcie

  nasza-klasa.pl/forum/10/6631/41
  Po lekturze strof przezocnych
  Se w jurorow zabawicie
  nasza-klasa.pl/forum/10/6631/42
  Na Ślonzokow niy ma mocnych
  -Tako prawi same życie!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 19.12.11, 16:20
  Erna
  ------

  Konkurs tako reklamujesz
  Możno wygrać to rachujesz?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 19.12.11, 16:21
  Bolek
  -------

  Toż promuja ta liryka
  Coby ludzie chcieli blikać
  Coby noty swoje dali
  Wszyskich tworcow radowali

  Dyć w tym żech "wyrachowany"
  Kaj co rudzke tam link dany
  Niych w stolicy ślonski fraszki
  Poezyjo mo łoklaski.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 19.12.11, 16:23
  Hyjdla
  -------

  Ja - dlo ciebie wiyrchym Ruda!
  Dyć to niy som jakeś cuda
  Gruby, werki, familoki
  Co nowszego? Zdo sie bloki.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 19.12.11, 16:25
  Bolek
  ------

  Żech ze Wiyrka w Rudzie Ślonski
  Znom łod bajtla dyć te konski
  Pszaja moji Laurasztrasie
  Wszyndy i ło kożdym czasie

  Kery Ślonzok tymu dziwi?
  Ptokym czy owocym - kiwi?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 19.12.11, 16:26
  Hyjdla
  --------

  Dyć niy yno ślonsko sztela
  Twoja Ruda - szkryfna tela.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 19.12.11, 16:27
  Bolek
  -------

  Dyć niy yno - kej mosz swoja
  Stoj sie za niom jak jo stoja
  Bronić tego ci niy byda
  Zy mie przeca niy łobrzida.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 19.12.11, 16:27
  Lyjo
  -----

  Tu niy ło to idzie - sie niy przegadujcie
  Lepi ło konkursie tu zaś cosik wsujcie
  Jako sie wom widzi na wontku liryka?
  nasza-klasa.pl/forum/10/6631/41
  Wertało by prawie coś ło tym poklikać.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 19.12.11, 16:28
  Berbel
  -------

  Sie kuknijcie w wiersz łod "Trudy"
  Wioski swyj niy przepomniała
  Strofy zdajom mi sie cudym
  Dzisioj tyż by jom poznała?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 19.12.11, 21:38
  Bolek
  ------

  No a "Kole familoka"
  Richtig wiela sie tam dzioło
  Szłoby tańcnońć i we zokach
  Piyrwyj boło fest wesoło.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 19.12.11, 21:38
  Erna
  -----

  Czy skiż tego pseudonima
  w "Kole familoka" ni ma?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 19.12.11, 21:39
  Bolek
  ------

  Z pseudonimym abo bez
  Kaj familok kunszt tyż jest.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.12.11, 22:19
  Hyjdla
  -------

  "Acik" wirsz "biblijny" doł
  Pewno prawie tako chcioł
  Coby w raju być z lirykom
  Jo tyż tam kaj Edyn blikom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.12.11, 22:19
  Berbel
  ------

  "Agnes" zdo sie lamyntuje
  Richtig gdowom tako czuje?
  Już ślubnego pochowała
  Jo tyż slimtom kej mu pszała.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.12.11, 22:20
  Lyjo
  -----

  A "Berała" - pszaje wiela
  Czy mo w doma "świynto frela"?
  Tako sie go prawie wziyła
  Choć - czy zocnie utrefiyła?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.12.11, 22:28
  Erna
  ------

  "Dziołcha łod bergmona" po swojymu prawi
  Ano - szczyro prowda w swojich strofach jawi
  Chop robi na grubie - łona mu fest pszaje
  Jak jyj mamuliczka łojcowi - niy baje.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.12.11, 22:32
  Bolek
  ------

  Czy "Francik" za Francka coś szkryfnoł ciekawie?
  - Wspomino zolyty lirykom se prawie
  Trzidziści lot nazod - sie wtedy trefiyli
  Ech, my tyż jak łoni ździybko młodsi byli.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.12.11, 22:32
  Hyjdla
  -------

  "Kiki" niy przepomni tego
  Co tref przinios jyj zocnego
  Dyć skiż bliźnich tako stało
  Modrym kwiotkym zawoniało?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.12.11, 22:33
  Berbel
  --------

  A jo prawie czytom "Male"
  Sie niy tropia teroz wcale
  Uierzyłach - kej pszajymy
  Wiyrchym tako durś stojymy
  Czowiek zdo sie siyngać Nieba
  Pszoć nom wiela ciyngym trzeba.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.12.11, 21:29
  Lyjo
  -----

  Kej jo czytom tam "Marcela"
  To zarozki sie wesela
  Szejk, niy szejk - radościom życie
  Pewno już to sami wiycie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.12.11, 21:29
  Bolek
  ------

  A "Serce"? Matula tak yno poradzi
  Pszoć dziecku - z lirykom to wcale niy wadzi
  Wiersz krotki, dyć kunszt w niym i serca dość wiela
  Pewno niyjednego cieszy rodziciela.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.12.11, 21:29
  Hyjdla
  --------

  "Szarotka" erotyk se szkryfnoł - szkryfnyła
  Toż "grajdoł" wspomino w kerym frelka była
  Z karlusym pospołu, a słonko ich grzoło
  Dyć jako skończyło? -Dzisioj im wesoło?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.12.11, 21:30
  Erna
  -----

  "Ślonzok" doł coś prawie ło swojim "hajmacie"
  Teroz mu Niymcowi prziszło godać - bracie
  Dusza zdo sie czyńściom na Ślonsku łostała
  Rozdarto? -Sie tako w tym wierszu zdowała.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.12.11, 21:30
  Bolek
  ------

  A "Tomek" popyloł jakby we klasyka
  Możno mioł we gowie z Litwy romantyka?
  Jako marnotrawny synek wspomnioł Muter
  I zdo sie co wcale niy darymny futer.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.12.11, 21:31
  Berbel
  -------

  Niy "darymny futer" - kuknijcie na noty
  Możno konkurs wygro - niy ma w tym gupoty.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.12.11, 21:33
  Lyjo
  -----

  No, sie tukej łosprowiomy
  -Kej na wontek noty domy?
  Sie niyjedyn tymu dziwo
  -Durś jurorow tam przibywo.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.01.12, 21:43
  Bolek
  ------

  Durś przibywo, bo promuja
  Jurorami fest raduja
  Ze tym forum piyknie rośnie
  Jo zaś kukom tam radośnie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.01.12, 21:44
  Erna
  -----

  Bolek - jo już noty dała
  Tako prawie jako chciała
  Inkszych wiela tyż na wontku
  A ty siedzisz we tym kontku.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.01.12, 21:44
  Bolek
  -------

  Dyć niy "siedza" - brify śla
  Prawie tako richtig trza
  W komyntarze tkom, na fora
  Ślonsko godka to niy zmora

  Durś promuja tak kaj Ruda
  A kaj noty widza "cuda"
  Wiela ich ze Rudy dowo
  Mi promocjo niy przistowo

  Forum "klasowiczow" zbiyro
  Co rusz nowy ktoś zaziyro
  Sztela ze tym fest urośnie
  Zdo sie - idzie już ku wiośnie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.01.12, 21:45
  Ignac
  ------

  Lecom z Rudy yno noty?!
  Bolek - niy tkej tu gupoty!
  Z inkszych miejscowości widza
  Twojom Rudom sie niy biydza.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.01.12, 21:45
  Bolek
  -------

  Dlo mie prawie to jest piyknie
  Kej rudzianin w wontek kliknie
  Ze stolicy ślonski fraszki
  Potrza przeca tyż igraszki

  Bestoż wcale mie niy mynczy
  Dołbych łod sia możno wiyncy
  Yno czasu mom za mało
  By sie go mieć fol durś chciało.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.01.12, 21:45
  Lyjo
  ------

  Dyć sie już niy przegadujcie
  Wartko leci - toż radujcie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.01.12, 21:47
  Berbel
  -------

  Serce rośnie skiż ślonskości
  Kej jurorow tela gości
  Kej czytajom - noty kładom
  Konkurs wierszy jest paradom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.01.12, 21:47
  Erna
  -----

  Ano - drapko kładom noty
  Dyć i czas konkursu kulo
  Chnetko finał - niy gupoty
  Sie zrachuje - niy łofulo.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.01.12, 21:59
  Hyjdla
  -------

  Chnetko finał! Sie dowiymy!
  Laureatow trzech poznomy
  Blysły jejich ślonske rymy
  Przed łoczami ciyngym momy.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.01.12, 21:59
  Lyjo
  -----

  Jeszcze trocha - dzisioj prawie
  Już z notami fertig, "basta"
  Wszysko sztopnie w ty zabawie
  -Upieczony kołocz z ciasta.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.01.12, 22:00
  Ignac
  -------

  Ano wontek już sztopuja
  Na tym richtig koniec prawie
  Toż spokojnie porachuja
  I zdom "raport" w ty zabawie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.01.12, 22:00
  Bolek
  ------

  Finał - czas na rachowanie
  Sie dowiymy jako stanie
  Kery w piyrszy trojce bydzie
  Dyc po prowdzie - nikt niy w biydzie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.01.12, 22:01
  Ignac
  ------
  Nikt niy w biydzie - notow wiela
  Szkryfna jeszcze yno tela
  -Tu jurorom już dziynkuja
  Trza rachować, toż rachuja.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.01.12, 22:02
  Łobroz V "Finał"

  Co godali przi finale?
  Larmo było abo wcale?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.01.12, 18:45
  Ignac
  ------

  Dejcie pozor - zrachowane
  Noty kere prziznowane
  Przez jurorow wierszom były
  Ofyn w wontku - sie niy skryły

  Kto chce - sprowdzić ciyngym może
  Kej coś znojdzie - feler wskoże
  Dyć rachowoł żech trzi razy
  I niy znoloz żech w tym "skazy".
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.01.12, 18:45
  Erna
  ------

  Ignac - przeca ci wierzymy
  Szkryflej kere piyrsze rymy
  Kto boł drugi, a kto trzeci?
  Niych na forum już to leci!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.01.12, 18:50
  Ignac
  ------

  Ano, szkryflom, szkryflom prawie
  Jest "Berała" w ty zabawie
  Prawie na tym piyrszym placu
  A na drugim "Tomka" macom
  Trzeci wiersz "Bez pseudonima"
  Laureatow wiyncyj niy ma
  Dyć punktacjo do sztyrnostu
  Mocie! I ty Erna mosz tu!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.01.12, 18:51
  Bolek
  ------

  No toż piyknie - klar już momy!
  Kaj liryka tam niy kromy
  Choć żech nisko - zafajruja!
  Laureatom gratuluja!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.01.12, 18:51
  Erna
  ------

  Tyż sie już niy byda tropić
  Swoje miejsce moga łopić.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.01.12, 18:52
  Berbel
  ------

  Piykno richtig ta liryka
  Nic, że tyż moj wiersz jest dali
  Chce sie aż po ślonsku rzykać
  Coby ludzie to czytali.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 12.01.12, 19:28
  Hyjdla
  -------

  Gratuluja im i wom!
  Chocioż niy wiym kajście som
  Byście możno sie prziznali
  Jake wiersze na to dali.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 12.01.12, 19:28
  Lyjo
  ------

  Jo bych pedzioł - lepi niy
  Kaj tam znod sie - autor wiy
  Dyć cuzamyn poszło piyknie
  Kto wloz niych tu czyńści kliknie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 12.01.12, 19:29
  Ignac
  ------

  Kto chce - sie ujawnić może
  Niy chce - tako tyż Szczyńść Boże.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 12.01.12, 19:29
  Bolek
  ------
  Laureaty mie ciekawiom
  Blyśli kunsztym - sie tu zjawiom?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 12.01.12, 19:30
  Berbel
  -------

  Dyć wiadomo - nikt niy musi
  Poezyjo ślonski duszy
  Tak czy siak jest we proficie
  Coś ło wierszach ich powiycie?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 12.01.12, 19:30
  Hyjdla

  "Berała" ło pszoniu szkryfnoł mustrym ślonskim
  Pewnikym prziciongnoł jurorow tym konskym
  Niy ma co sie dziwać - humor tyż w tym przeca
  Dyć jo za lirykom ździybko inkszom leca.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 12.01.12, 19:31
  Lyjo
  -----

  A "Tomek" - plac drugi wcale mie niy dziwi
  Przeca "Ślonsko Matka" tako uszczyńśliwi
  Kej wroci we końcu na ta ziymia zocno
  Za kerom sie ckniyło mu richtig fest mocno.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 12.01.12, 19:31
  Bolek
  ------

  Piyknie szkryfnoł "Tomek" - zaś tymu dziwuja
  Dyć coś echt-polskego we tym jakby czuja.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.01.12, 00:28
  Hyjdla
  ------

  Niy godej za wiela kej w Polsce żyjymy
  Jako we diasporze - na sto procynt wiymy?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.01.12, 00:29
  Lyjo
  -----

  Kuknijcie terozki w "Kole familoka"
  Trzeci plac wiersz chycioł - niy tyro we zokach
  Z wesołom pieśniczkom i ze świniobiciym
  Ze familokowym cołkym zocnym zyciym
  Niy dziwia sie wcale że punktow nazbiyroł
  Wloz do serca tymu kery nań zaziyroł.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.01.12, 00:29
  Berbel
  -------

  Ech, "Bez pseudonima" - już wiymy - rudzianka!
  Sama to szkryfnyła - kukła tu ze ranka.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.01.12, 00:30
  Bolek
  -------

  Toż moga radować sie już ło tym czasie
  Możno tyn familok stoł przi Laurasztrasie
  Wspomna kej tam boło uciech dość wiela
  Przepiyknie szkryfnyła ło tym rudzko frela!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.01.12, 00:30
  Berbel
  ------

  Brawo lauryaty! W komplecie sie zjawiom?
  Pewnikym radości tymu forum sprawiom
  Cołko zocno trojka we końcu poznomy?
  Ofyn gratulować, to przeca niy kromy!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.01.12, 00:31
  Hyjdla
  ------

  Trza poczkać ździybeczko
  Możno tako bydzie
  Konszczyczek, czy deczko
  Dyć czas drapko idzie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.01.12, 00:32
  Lyjo
  ------

  Yno wiycie - musu niy ma
  Idzie wiosna dyć durś zima.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.01.12, 00:32
  Hyjdla
  -------

  Lyjo - ze ty trojki, "Tomek" mie ciekawi
  Toż mom ta nadzieja, że sie tukej zjawi.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.01.12, 00:33
  Bolek
  ------

  "Tomka" niy znom - mie raduje
  Że rudzianin w tym triumfuje!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.01.12, 00:34
  Lyjo
  -----

  Idzie ci tu ło "Berały"?
  Kunszt łod niego jest niymały!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.01.12, 00:34
  Bolek
  ------

  Autor ze rudzkego forum!
  Z ranka wiyncyj mom humoru
  Znom "Berały" toż sie ciesza!
  Chlapna cosik! Fraszkom zgrzesza!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.01.12, 00:35
  Ignac
  -------

  Bolek - twoje rymowanki
  Dlo Ślonzoka jakby mankym
  Rudzke forum dlo "klikoczy"
  Kuknie kto - przejrzy na łoczy.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.01.12, 00:36
  Bolek
  ------

  Staro śpiywka - znom już przeca
  Po swojymu ciyngym leca
  Jednych bawi, inkszym wadzi
  Nic sie na to niy poradzi.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.01.12, 00:36
  Ignac
  ------

  Ja - mosz w zocy fraszki, wice
  -Śmiejom sie "Gorolowice"!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.01.12, 00:37
  Bolek
  ------

  Nic na gusta niy poradzisz
  Nawet jak swoj wiersz tam wsadzisz
  Zowdy piyknie pofraszkować
  Kwańty przeciw - grzych jest dować.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.01.12, 14:29
  Ignac
  ------

  A jo prawie już żałuja
  Że ze tobom tu "łobcuja"
  Mozno ty mosz twardo glaca
  Dyć jo na tym cosik traca.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.01.12, 14:30
  Bolek
  ------

  Toś mie teroz zaciekawioł
  Cosik wiyncy byś wyjawioł?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.01.12, 14:31
  Ignac
  ------

  Brif żech dostoł - literata
  Ślonsko godka ciongnie lata
  Wiersz tyż doł na konkurs przeca
  Szkryflo co złom sztrasom leca

  -Żech doł konkurs ku zabawie
  -Że mo służyć moji sławie
  -Że tyż twoji - forsztelujesz
  -Jo i ty sie niym promujesz.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.01.12, 14:32
  Bolek
  ------

  Możno paszkwil - mie niy tropi
  Ślonsko dusza co spokopi?

  "Kto krytyki sie niy boji?
  -Tyn kery we cnocie stoji!"
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.01.12, 14:33
  Ignac
  ------

  Zdo ci sie cos jest "we doma"
  A tyn istny mo renoma
  Wiela ofyn publikuje
  Tako ślonskość fest promuje.
  Pokaż profil
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.01.12, 14:35
  Bolek
  -------

  Możno ździybko jest zowistny
  Mie niy szkryfnoł nic tyn istny
  Tu doł coś za anonima
  Co jego na wiyrchu ni ma?

  Jo sie tropić tym niy byda
  Za "Berały" chlapnońć ida!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.01.12, 14:36
  Ignac
  ------

  Ty jak zowdy szpas sie robisz
  Tako ofyn przeca zgobisz!
  Na tym moje forum traci!
  -Pewno ci sie to łopłaci!

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.01.12, 14:37
  Bolek
  -------

  I zaś kwańty, zaś fandzolisz
  Żeś w proficie, a niy chwolisz
  Forum skiż konkursu blysło!
  Jo uwożom - piyrwyj kisło

  "Jromantyk" richtig z ciebie
  Wiym że czuł żeś sie jak w Niebie
  Mieć w "fanklubie" frelow wiela
  Aplauz łechce - szkryfna tela

  Dyć cie piyrwyj to kryńciyło
  Teroz forum kunszt łodkryło
  Wszyskim służyć idzie tako
  Nic że ktosik kajsik "krako"

  Ignac - boło widać prawie
  Wirtualnie i na jawie
  Jako inkszym idzie służyć
  Niy z prożności yno użyć

  Kej jurorow tela prziszło
  Kej te forum piyknie blysło
  Kej ty tego niy spokopisz
  Pewno w końcu to utopisz

  Na tym kończyć trza - to czuja
  Promocyji niy żałuja
  Zrobisz drugo edycyjo
  Som niy wlejza - kej mecyjo
  Już tu szkryflać mi sie zbrzidło
  Toż sie zmywom tam kaj mydło.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.01.12, 14:39
  Łobroz VI "Plagiat"

  Ano - tako sie to stowo
  Poezyjo konkursowo
  Inkszo z mianym swojim kładzie
  Rudzke forum tyż we zwadzie?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.01.12, 14:40
  Berbel
  ------

  Roztomili - tam kuknijcie:
  nk.pl/#forum/6/8056/4?page=5
  Tuplikować mi zechciyjcie
  Jako prawie to być może?
  I kaj przikozanie Boże?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.01.12, 14:40
  Bolek
  -------

  Ano - kuknołch - sie dziwuja
  Data ważno - forszteluja
  Co do zdo sie być chabniynte
  Wnerwio kej tak ofyn wziynte
  Przeciw prowu autorskymu
  Jako nom wachować rymu?!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.01.12, 14:41
  Berbel
  --------

  Dyć co robić - jak łobronić?
  Skiż plagiatu ciyngym gonić?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.01.12, 14:41
  Bolek
  -------

  Berbel - Ignac coś zaradzi
  Brify zbiyroł - prowda wsadzi
  To trza tympić we zarodku
  Autor wiyrchym - niy łod spodku.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.01.12, 20:28
  Berbel
  -------

  Tam na forum znać żech dała
  Dzisioj tyż żech pokukała
  Jako ze tym dali bydzie?
  Co autorce wiersza przidzie?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.01.12, 20:28
  Erna
  ------

  Dyć i jo tam drap gaftnyła
  nk.pl/#forum/6/8056/4?page=5
  Zarozki tyż za to wziyła
  -Co ta istno powiedziała?
  Z hefta starki przepisała.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.01.12, 20:29
  Bolek
  -------

  Z hefta starki - jezdyrkusie!
  Jako porobiyło tu sie?
  Zaś tam blikom i dziwuja
  nk.pl/#forum/6/8056/4?page=6
  Aż przi tymu tyż nerwuja.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.01.12, 20:30
  Erna
  ------

  Ja - jo działom! Brif posłałach!
  Ignacowi naszkryflałach
  Coby drap wytuplikowoł
  Co wiy - ofyn nom przedstowioł.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.01.12, 20:30
  Berbel
  -------

  Myśla co sie wyklaruje
  Ignac pewno tymat czuje
  Z tym łostawić to niy idzie
  Dyć autorka wiersza w biydzie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.01.12, 20:44
  Lyjo
  -----

  No, złodziejstwo take kwitnie
  Nic że to kajniykaj wytnie
  Gańby zdo sie nic niy majom
  Tyż na plagiatorstwo wajom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.01.12, 20:53
  Erna
  -------

  Ano, prowda, znom to przeca
  Za złodziejym z kryjom leca
  Dyć sie zdo tu coś niyzdrowe!
  W tym łotrostwo konkursowe?
  Szkryfła to "bez pseudonima"
  Możno Ignac poloz kimać?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.01.12, 21:02
  Bolek

  Trza poczekać - sie dowiymy
  Data ważno - tyż to wiymy
  Wiersz publicznym chnet trzi tydnie
  "Kunszt łod starki" coś mi brzidnie
  Zaś gupawo ktoś wykryńci
  Nawet czytać niy mom chyńci.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.01.12, 21:23
  Erna
  ------

  Bolek - czekać jo niy byda
  Jedna z drugom jak łobrzida!
  Że ze Rudy łobie - nic
  Sztyngs tym niesom - to niy wic!
  Kero zgłosi po nagroda?
  Łobie z Rudy - szkoda godać!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 16.01.12, 22:40
  Bolek
  ------

  Zdo sie co źle ciongniesz tymat
  "Bijesz" w łobie - prowdy niy ma.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 16.01.12, 22:40
  Erna
  ------

  Moga pedzieć coch wygrała!
  Istno w końcu przeprosiyła
  Moje wiyrchym - niy godałach?!
  Żech z plagiatym zawalczyła!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 16.01.12, 22:41
  Bolek
  -----

  Łoj - toż ciesza sie z poprawy
  Kej autorki wziyłaś strona
  Plagiatorstwo niy zabawy
  Ktoś sie ło tym mog przekonać.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 16.01.12, 22:41
  Erna
  -----

  Tyś mi w tym niy pomog prawie
  Toż co szkryflosz ło "zabawie"?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 16.01.12, 22:41
  Bolek
  ------

  A dyć kuknołch we dwa konty
  Bestoż godom - miynisz fronty
  Dyć autorka z tym w proficie
  Zowdy w prowie - niy powiycie?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 16.01.12, 22:42
  Erna
  -----

  Bolek - czytosz co jo pisza?!
  We czym teroz śmiysz mi miyszać?
  Cołki czas sieło to biyłach
  By autorka wiyrchym była!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 16.01.12, 22:44
  Bolek
  --------

  (cytat Erny)

  "Bolek - czekać jo niy byda
  Jedna z drugom jak łobrzida!
  Że ze Rudy łobie - nic
  Sztyngs tym niesom - to niy wic!
  Kero zgłosi po nagroda?
  Łobie z Rudy - szkoda godać!"

  Bolek
  ------

  Tako cie tu zacytuja
  Coś czym wcale niy raduja
  Dyć to twoje przeca słowa
  -Możno yno "mowa-trowa"?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 16.01.12, 22:44
  Erna
  ------

  Bolek - co ty widzisz krom ty twoji Rudy?!
  Plagiat skiż kerego doszło do łostudy
  Czy jedna przisłała, czy szkryfnyła drugo
  Łobie umarasioł, choć możno niy dugo!

  Łobie za łobrzidy żech łobszmarowała
  Dyć byłach w prawie - niym prowda poznała
  Przeca wiysz co Berbel to piyrszo wytknyła
  Jo - coby dońść prowdy, żech wszysko robiyła

  Ignac sie dowiedzioł i moderatory
  Łobrzidliwość z Rudy, a tyś możno chory
  Na rudzian i inkszych jo ludzi niy dziela
  Dlo mie to jednako - żech z Dortmundu frela!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 16.01.12, 22:45
  Bolek
  ------

  Ja - pizna sie w klota i szkryfna że ciesza
  Kej co rudzke rośnie - zdo ci sie co grzesza?
  Rod żech jest pierońsko, co w konkursie prawie
  Sztyrech z Rudy boło - dlo mie "śnik na jawie"
  Sukces Rudy Ślonski po czyńści tyż mojim
  Tu żech jest rodzony - we papiorach stoji

  Kej łobie rudzianki łobrzidami zwałaś
  Na jedna łoszczyrstwo bezprownie ciepałaś
  I niy cyluj wy mie terozki marasym
  Wszyskich mom we zocy, a Dortmund niy straszy.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 16.01.12, 22:46
  Erna
  ------

  Bolek, żech jest tako - szkryflom to co myśla!
  Tego mi łodmowiosz, to mosz możno fiśla
  Dyć żech jest we prawie kej ło prowdzie godom
  Niy byda sie tropić jakomś twojom zgodom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 16.01.12, 22:47
  Bolek
  ------

  Ano, godej - szkryflej swoje
  Dyć z marasym niy właź w "moje"
  Niy "ssej z palca" segregacji
  Z tym niy bydzie tu "owacji".
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 16.01.12, 22:47
  Erna
  -----

  Dyć swoje wiym przeca - dzwigosz ciyngym Ruda
  Toż po co tu inkszych prziciongosz kej cuda
  Zdo sie yno rudzke poradzisz mieć w zocy
  Bolek - joch niy dzisioj przejrzała na łoczy!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 16.01.12, 22:48
  Bolek
  ------

  Ludzi wciongom wszyskich - tako niy sortuja
  Sama kładziesz dowod - toż i tym raduja.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 16.01.12, 22:49
  Erna
  ------

  Ano - ciesz sie chopie kej w Rudzie talynta
  Yno mi niy wmowiej co u inkszych "piynta"
  Kaj ińdzi niy gorsi, choć tu niy szkryflajom
  Niy mosz ich we zocy - zdo mi sie - niy bajom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 18.01.12, 16:33
  Bolek
  ------

  Ciesza sie z talyntow i ciesza ze tego
  Kej kunszt prawie blyśnie ze miasta mojego
  Ciesza sie, że szkryflosz co tako jo moga
  Bo bych mog uwierzyć co grzysza niyboga
  Dyć niy tkej mi tego coś szkryfła na końcu
  Niy szukej tam ćmoka kaj forum we słońcu.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 18.01.12, 16:34
  Erna
  -----

  Kej sie łobie prziznowały
  Kej we dwie wiersz jedyn dały
  Rowno żech łobsztorcowała!
  Aże prowda w tym poznała.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 18.01.12, 16:34
  Bolek
  -------

  Jedna winno była
  Drugo żeś skrziwdziyła
  A mie tkosz co dziela!
  Przeproś choć ta frela
  Kero łoskarżyłaś, a racji niy miałaś
  "Fałszywe świodectwo" dyć ofyn ciepałaś!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 18.01.12, 16:35
  Erna
  -----

  Prowda wyszła cołko zdo sie w czas niyskory
  Mie Ignac niy szkryfnoł kto wiersza autorym!
  Możno ci sie zdowo co jo to wiedziałach
  Niy - bestoż na łobie "ze Marsa" beształach!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 18.01.12, 16:35
  Bolek
  ------

  Ignac zrobioł swoje - tako jak sie dało
  Na forum publicznym to przeca niymało
  Niy boło łoskarzyń dyć ze strony jego
  Jo żech mu wytykoł coś cołkym inkszego.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 18.01.12, 16:36
  Erna
  ------

  A jako żech szkryflać ło "autorkach" miała?
  Kero plagiatorka przeca niy wiedziałach!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 18.01.12, 16:37
  Bolek
  ------

  Trza boło z tym haltnońć, niy zaroz "szarżować"
  Kredyt zaufanio wiynkszy tymu dować
  Co drapci sie ofyn na forum widziało
  Ignac "trzimoł karty". Ciebie tyż zachciało?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 18.01.12, 16:38
  Erna
  ------
  Łobie z Rudy - cosik sie wyklarowało
  Jedna tyż łobrzida - kej tako leciało.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 18.01.12, 16:39
  Bolek
  ------

  "Tyż łobrzida" godosz - ciyngym mie coś tropi
  Znosz "łobrzidow" w Rudzie - kto cie tu spokopi?
  Lepi byś marasym ciepać już skończyła
  Niy pytom czyś istno richtig przeprosiyła.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 18.01.12, 22:58
  Erna
  -----

  Niy pytej! Jo pytom! Asisz sie wierszami?
  Sztyry ponoć z Rudy - czy szkryfli je sami?
  Mom nadzieja - tyś im tego niy napisoł
  Dyć na mie niy bydziesz nudli teroz wiyszoł.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 18.01.12, 23:00
  Bolek
  ------

  Wiela balakwastrow wyciepiesz ze duszy?
  Ponoć mi "zezwolosz" tym radować prawie
  Twoje fandzolynie mie wcale niy ruszy
  Dyć kota niy zwyrtej ofyn w ty "zabawie".
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 18.01.12, 23:00
  Erna
  ------

  Coś wielkego zrobioł? Konkurs popromowoł?
  Mosz tela "znajomych", że jontrzkym sie zdowo
  Toś sie niy namachoł, niywiela trza było
  Stykło rozfechtować i drap to kulnyło.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 18.01.12, 23:18
  Bolek
  ------

  Ja, słoł zech durś brify, w komyntarze tkoł
  Choć tyż czasu na to ździybko mało mioł
  Dyć sie tym niy darmo festelnie raduja
  Kej i takim mustrym ślonskość animuja
  Po prowdzie "znajomych" żech cołkym łostawioł
  Inkszejszym "profilom" ideja ta jawioł
  Trza by możno godać ło tym ci dość wiela
  Dyć wystyknie na tym, fertig - szkryfna tela.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.01.12, 14:51
  Erna
  ------

  Mie tyż już to mierzi - smola rudzke forum
  Niy byda sie na noc psuć tukej humoru
  Styknie co mom racjo - żech swoje zrobiyła
  Sama plagiatorka w końcu przeprosiyła.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.01.12, 14:51
  Lyjo
  ------

  Erna - kej to czytom chca wciepać "trzi grosze"
  Dlo mie wpiyrw autorki tyż rowne po trosze
  Tela że niywinne aże do momyntu
  Kej prowdy sie siyngnie cołkego imyntu
  Drap łoskarżyć idzie - ciynżko to cofinać
  Tela łod sia szkryfna, niym już póda nynać.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.01.12, 14:52
  Berbel
  -------

  Dyć nojlepszo zowdy zgoda
  Erna przeca dobrze chciała
  Ze niyj tako "krew niy woda"
  Stond drap swoje naszkryflała.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.01.12, 14:53
  Bolek
  -------

  Żech spokopioł ło co idzie
  Dyć autorka boła w biydzie
  Wiysz już - rechtoruje w szkole
  Gnać musiała Erna "w pole"?
  Łobie? Tako sie godziyło?
  Czy pochwolisz to co było?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.01.12, 14:55

  Berbel
  -------

  Ech, żech sama to wskozała
  Erna "interwyniowała"
  Po swojymu kożdy kuko
  Coś inkszego czasym szuko
  I zrymuje coś na drap
  Koncept wloz, a potym knap
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.01.12, 14:55
  Bolek
  ------

  Joch uwidzioł ubliżynie
  Tako godo mi sumiynie
  Plagiatorka wiersz sie "wziyła"
  Erna łod sia "dołożyła"
  We tym norma "naszy-klasy"?
  W kunszt trza ciepać tyż marasym?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.01.12, 14:56
  Berbel
  -------

  Ta łostuda już za nami
  Choć skończyło sie niypiyknie
  Niy szkryflomy tukej sami
  Coś spokopi kto tu kliknie

  Istno kero wiersz sie "wziyła"
  Tako cosik nauczyła.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.01.12, 23:38
  Bolek
  -------

  Trza nom prow autorskich bronić
  Trza złodziejow czyńści gonić
  Trza nom wspiyrać ich ofiary
  Trza zocniejszy ciyngym miary.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.01.12, 23:38
  Berbel
  --------

  Trza - tu przidzie to poleku
  Możno tego jo doczekom
  Klasowicze dyć czytajom
  Sie poprawi. -Czy jo bajom?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.01.12, 23:39
  Bolek
  -------

  Ano - zowdy jest nadzieja
  Toż ze "bojek" sie niy śmieja
  Prow autorskich trza pilnować
  Muster inkszym tako dować
  Apelować tyż tu idzie
  Z czasym możno lepi bydzie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.01.12, 23:40
  Berbel
  -------

  Lepi - wiyncy to spokopi!
  Plagiat tworcy ciyngym topi.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.01.12, 23:40
  Bolek
  -------

  Koncept łazi mi po gowie
  Możno kuknie tukej czowiek
  Co chce bronić prow autora
  Lepi bydzie? Niy jak wczora?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.01.12, 23:41
  Berbel
  --------

  Toż sie przespij z tym do rana
  Kukna tu jak yno wstana.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.01.12, 23:44
  Bolek
  ------

  Ano - czas na to niyskorzyj
  Wontek nowy sie łotworzy
  Coś dlo administracyji
  Skiż autorskich prow mecyji

  Możno bydzie mioł poparcie
  Niy trza nom durś stoć na warcie
  Niy trza nom z tym nudlow wiyszać
  No, dyć możno bydzie - cisza.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.01.12, 23:47
  Berbel
  --------
  Zrob tak - jo już światło gasza
  Jutro blikna - niy wystrasza.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.01.12, 23:47
  Bolek
  -------

  Toż dobranoc - czas już spać
  -Z rana trza mi za to brać.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.01.12, 23:49
  Łobroz VII - "Apel".

  Jutro bydzie jako wczora?
  Apel skuli prow autora
  Wloz we forumowy kontek
  Toż kuknijcie - leci wontek!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.01.12, 23:51
  Bolek
  -------

  Szanowna Administracjo Portalu

  Portal ten cieszy sie dużym powodzeniem wśród twórców wyrosłych ze społeczności lokalnych (poetów, fraszkopisarzy, itp), dzięki czemu zaczyna odgrywać znaczącą rolę dla rozwoju kultury (literatury).
  Wyjątkowa łatwość upowszechniania wierszy, fraszek, rymowanek jednak prowadzi też do efektów negatywnych, gdyż są one masowo przeklejane anonimowo bez wiedzy i zgody autora.
  Stoi to w pewnej sprzeczności z etyką i obowiazującym w Polsce prawem autorskim.
  Zdajemy sobie sprawę, że tego nie unikniemy całkowicie, jednak uważamy, że te sprawy powinny być precyzyjnie przedstawione użytkownikom portalu w jego regulaminie.

  ------------------------------

  Niżej wpisani dołączają do tego apelu.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.01.12, 19:51
  Berbel
  -------

  Jo popiyrom - podpisuja
  Apel leci - tym raduja.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.01.12, 19:52
  Bolek
  -------

  Coby klar z tym wszyjscy mieli
  Żech "za" - prow trza bronić w szteli.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.01.12, 19:53
  Lyjo
  ------

  Blikom i jo poniywczasie
  Apel leci w "naszy-klasie"
  Widza - wiela ludzi wspiyro
  Drugi dziyń kulo dopiyro
  A już wontku sztyry strony
  Plagiatorstwu rady domy?

  Ano - podpis swoj tyż kłada
  Plagiat zowdy niesie zwada
  Zowdy krziwda w tym autora
  Wiym jo ło tym niy łod wczora.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.01.12, 19:53
  Bolek
  ------

  Lyjo - dziynki! Inkszym tyż!
  Wsparcio potrza - przeca wiysz.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.01.12, 19:54
  Magda
  ------

  Witam poetów, witam autorów
  Sądzę, że wsparcie w tym dostaniecie
  Wiem - męczy twórców kradzież utworów
  Nie jest niewinną praktyką przecież
  Branie bez zgody, wręcz podszywanie
  Albo na "niebyt" tym skazywanie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.01.12, 19:55
  Bolek
  ------

  Magda - widza, że nos wspiyrosz
  Ciesza sie że tu zaziyrosz
  Jedne zdanie cołkym styknie
  "Jest żech za" - już richtig piyknie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.01.12, 19:56
  Magda
  ------

  Na każdym "profilu" winno być podane
  Że jest wykroczeniem takie kopiowanie
  Co stoi w sprzeczności z prawami autora
  Plagiat w "naszej-klasie" to prawdziwa zmora.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.01.12, 20:23
  Bolek
  ------

  Koncept dość ciekawy - richtig dali idzie
  Dyć na razie "apel" niychej tukej bydzie
  Ludzie tu prziłażom - ciyngym popiyrajom
  Sama przeca widzisz - posty "za" dowajom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.01.12, 20:24
  Magda
  ------

  Rzeczywiście - cenny wątek
  Dobry "apel" na początek
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.01.12, 20:25
  Bolek
  ------

  Drugi dziyń tyn "apel" przeca
  Tako prowda ło niym kleca
  Że być może "wielkom sprawom"
  A niy jakomś tam "zabawom".
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.01.12, 20:26
  Julek
  -------

  Wszystko jest w regulaminie
  A podpisy wciąż składają
  Czy czas głupków tu nie minie?
  Klasowicze nie czytają?!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.01.12, 20:29
  Bolek
  -------

  We regulaminie tako musi być
  Dyć co jest to przeca po prowdzie za mało
  We dwoch punktach zdo sie co autorske kryć
  Drap idzie przepomnieć, kej roz przeczytało.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.01.12, 20:30
  Julek
  ------

  Administracja z tego uśmieje
  Głupi tu piszą - a gdzie złodzieje?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.01.12, 20:31
  Bolek
  ------

  Niy ciep marasym, niy droźnij ludzi
  Kej ze poparciym wiela tu kludzi.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 26.01.12, 00:07
  Lyjo
  ------

  Strać sie Julek z wontka
  Tu posty "za" klecom
  Poszukej dyć kontka
  Kaj z łostudom lecom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 26.01.12, 00:08
  Julek
  ------

  To trzeba napisać - kopiują bez zgody
  A nie zaraz "zmieniać regulamin"
  Nie czyta coś stary, nie czyta i młody
  Woli poprzeć "apel" głupimi postami.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 26.01.12, 00:08
  Bolek
  ------

  Karlusie - zmiyń adres - niy tkej dubeltowo
  Kej wontek z poparciym ciyngym leci zdrowo
  Ludzie tukej posty durś zocnie dowajom
  Ty ich zaś łobrożosz - toż niy dziw co wajom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 26.01.12, 00:09
  Julek
  ------

  W regulaminie można poczytać
  O kopiowaniu - nie trzeba pytać
  Klasowicz świadom to podpisuje?
  Nieświadom? Głupstwem śmiech wywołuje!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 26.01.12, 00:09
  Bolek
  ------

  Szworty roz szkryflosz "trzi po trzi" swoje
  Wontek z apelym dyć przeca to jest
  Wiymy - dlo ciebie tu "gupieloki"
  Idź już kaj ińdzi kukać "złym łokym".
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 26.01.12, 00:10
  Berbel
  ------

  W końcu sie stracioł - wsparcie zaś momy
  Apel to niy som jakesik kromy
  Ktoś "za" - na forum niychej pokoże
  W prawach autorow ciut dźwignońć może.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 26.01.12, 00:10
  Lyjo
  ------

  Myni dyszkursu - poparcio trza!
  Tako zaś leci? Jeronie - ja!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.01.12, 15:13
  Julek
  ------

  Nie wszyscy ten "apel" jednak popierają
  Ci którzy są "przeciw" więcej racji mają
  Autorzy reklamy darmowej są głodni?
  Widać na tym wątku - przecież jej niegodni!
  Skoro od złodziei zaraz wyzywają
  A administracji nawet nie zgłaszają.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.01.12, 15:13
  Bolek
  ------

  Administracyjo durś "rynce umywo"
  Zdo sie co na plagiat nawet niy podziwo
  Toż niy myńdź zaś tako - co było, wystyknie
  Możno zajś kajś ińdzi te "mondrości" klikniesz.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.01.12, 19:33
  Julek
  ------

  Że im ubliżacie - też tu piszą ludzie
  Chcą sie tym zabawić - wykroczeń nie widzą
  Fraszka, rymowanka? -Nie mówcie o cudzie!
  Wyzwać od złodziei? -Autorzy niech wstydzą!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.01.12, 19:34
  Bolek
  -------

  Chce ci sie tu durś mataczyć
  Idz kaj indxi połonaczyć
  Tukej "apel" niychej leci
  I popaecie ciyngym kleci.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.01.12, 19:34
  Berbel
  -------

  Ech, wiym tela - tref Syzyfa
  Tworcom dany - potrza knifa
  Coby "apel" za swoj wziyni
  Zdo sie to dlo ślonski ziymi?
  Dyć jest szansa ciś do gory
  Kunszt naszy literatury!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.01.12, 19:35
  Bolek
  -------

  Ano - Berbel - ło to idzie
  Coby autor niy boł w biydzie
  Coby go Ślonzoki znali
  Coby płynońć mog "na fali"
  Dyć czy wszyjscy to spokopiom?
  Wiela takich kierzy "topiom"!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.01.12, 19:35
  Lyjo
  ------

  Coś za wiela labiydzicie
  A poparcie leci - wiycie?!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.01.12, 19:36
  Ignac
  ------

  Jo "apelu" niy popiyrom!
  Sie dziwuja, kej zaziyrom
  NK tego mo wachować?
  Z armijom adminow stować?

  Kto chce niych se wiersze wydo
  Som żech prawie w tym niy biydok
  Mie wydowo aż Warszawa!
  Gyszeft robiom? -Jejich sprawa!
  No i moja, boch autorym
  "Apel" poprzić? Żech niy chory!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.01.12, 23:17
  Lyjo
  ------

  Ignac - dyć niy ło to idzie!
  We portalu lepi bydzie
  Jak spokopi tukej wiyncy
  Że fest plagiat tworce mynczy

  Wydać tomik niy ma leko
  Kaj wydawca? Wierszow czeko?
  Nic że wiela mniyj we wercie
  Czy kej cudze to sie biercie?!

  Bierom te co spodobajom
  Roztomajte gusta majom
  Weznom - wytnom tyż autora
  Krziwdzom tako niy łod wczora

  Apel z krziwdy - ktoś zaziyro
  Kto niy biere, tyn to wspiyro
  Kery tworzy - winiyn tako!
  Choć ktoś glyńdzi, choć ktoś "krako"!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.01.12, 23:18
  Ignac
  -------

  Nic we wercie "apel" taki
  Możno komuś potrza "klaki"
  Abo "klika" już robicie
  Nic we wercie! Co? -Niy wiycie?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.01.12, 23:19
  Bolek
  -------

  Ja, już piyrwyj coś żeś tkoł
  Że wydawcy bydziesz mioł
  ISBN - numer ofyn
  Możno cie łobciongli sztofym?

  Niyroz prziszło ci to pieprzyć
  Widać co sie czujesz lepszy
  Niy dlo ciebie "naszo-klasa"?
  No a fraszka - coś do lasa.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.01.12, 23:20
  Ignac
  ------

  Wontek tyn - prowokacyjom!
  Dlo adminow - komedyjom
  "Fikcjo" tako ci szkryfnyła
  Rada jest, bydzie i była
  Kej co szkryfnie - pokopiujom
  Niych ludziska tyż radujom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.01.12, 23:20
  Bolek
  ------

  Ignac - w ciymno sztrasa pylosz!
  Tworcow dropiesz a niy kilosz
  Konkurs skończoł sie plagiatym
  Zdo sie - jakby żeś boł za tym

  Bydzie drugo edycyjo?
  Plagiatorow? Kryjolyjo!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.01.12, 23:21
  Berbel
  -------

  Dyć łostowcie ta łostuda
  Tak czy siak - na forum cuda!
  Mało "przeciw" - wiela "za"
  Tym sie fest radować trza.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.01.12, 23:22
  Bolek
  ------

  Berbel - recht mosz - toż przeproszom
  Niych spokojnie te "za" wnoszom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.02.12, 00:06
  Ignac
  ------

  Co Haźbiytka wom szkryfnyła?
  Cołko prowda - we niyj siyła!
  Mo sie tropić kto autorym?
  W jeji wieku czas niyskory

  Toż sie biere - wklejo dali
  Wyście w gowach namiyszali!
  Do "znajomych" zaproszocie
  A pretynsje ło rym mocie!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.02.12, 00:07
  Bolek

  Istno swoje tu "pedziała"
  Dyć czy recht w tym richtig miała?
  Kej coś biere łod autora
  Dali tako tko po forach

  Brać ze tworcy mianym może
  A bez miana? -Broń jom Boże!
  Pod autora sie podszywo?
  Możno cołkym niy, dyć dziwo

  Biere - kunszt tako mo w zocy
  Chce niym inkszych napaś łoczy
  A autora poniywiyro!
  We ćmok ciśnie - toż dopiyro!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.02.12, 00:08
  Magda
  -------

  Oj, ta pani nie zrozumie
  Twórcę skrzywdzi, bo nie umie
  Pojąć w czym autorskie prawa
  Brać w ten sposób - nie zabawa.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.02.12, 00:08
  Lyjo
  ------

  Ano - sie nikerym zdowo
  Co kej ktoś na forum stowo
  Kej tu kunsztym swojim dzieli
  Chce coby go za nic mieli.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.02.12, 00:09
  Magda
  ------

  Szkoda że administracja
  Twórców jakoś nie chce wspierać
  Bo po czyjej stronie racja
  Nie ma nawet sensu szperać.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.02.12, 00:09
  Lyjo
  -----

  Użytkownik "naszy-klasy"
  Zdo sie czasym w pukeltaszy
  Abo w szkołce - wiysz" - "przedszkolu"
  Jo tego niy byda chwoloł.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.02.12, 00:10
  Ignac
  ------

  A jo coch prawie pytoł prawnika
  Tu sie możecie pierdoły klikać
  Kej sami wiersze szkryflocie w necie
  To zdo sie tako co tego chcecie
  Coby se inksi łod wos to brali
  I ło autora nic niy starali.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.02.12, 00:10
  Magda
  ------

  Pewno to nie był "palestry orzeł"
  Praw swych autor bronić może
  I powinien - żle się dzieje
  Gdy plagiator jawnie śmieje.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.02.12, 00:11
  Bolek
  ------

  Ano, prawo zowdy prawym
  Sie niy traci skiż "zabawy"
  Portal gyszeft wiynkszy robi
  Kej plagiator ciyngym zgobi?
  Klasowicze durś klikajom
  Profit "władcy NK" majom!

  Łazi cosik mi po gowie!
  Profit taki - sztyngs w połowie?!
  Czy "srebrniki Judoszowe"?!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.02.12, 00:11
  Lyjo
  -----

  Kery niy chce - niy spokopi
  Choć to tworcy richtig tropi
  Dyć trza ciyngym ło tym prawić
  Klasowiczom tako jawić
  Apelowi sie dziwajom
  Z czasym lepi bydzie - bajom?

  Jo co moje u sia kłada
  Zdo sie yno tako rada
  Z jednym pseudonimym zowdy
  Wartko dońda tyż do prowdy
  Piyrwyj jest na moji stronce
  Niym kaj ińdzi kuknie w słońce.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.02.12, 00:12
  Bolek
  -------

  Jo mom forum - przeca wiycie
  forum.gazeta.pl/forum/f,28940,Ruda_Slaska_stolica_fraszki.html
  Tam tyż rymom leci życie
  Tam co moje trefia zowdy
  No i dońść drap idzie prowdy.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 05.02.12, 19:32
  Berbel
  -------

  Ciyngym tukej łosprowiocie
  Apel niesie wiela pociech
  Czy niy styknie sie radować?
  Ludzie chcom poparcie dować!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 05.02.12, 19:32
  Bolek
  -------

  Ano - to jest nojważniesze
  Posty cieszom, tyż dzisiejsze
  Toż ideji to niy wadzi
  Że ktoś szkryfnońć "niy" poradzi.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 05.02.12, 19:33
  Lyjo
  ------

  Berbel - wontek som łod siebie
  Jak bajlaga co na chlebie
  Ktoś spokopi - ktosik niy
  Jest utropa - niychej wiy
  Co brać idzie abo jak?
  We tym naszych czasow znak!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 05.02.12, 19:33
  Magda
  -------

  Przecież pisałam, że tu "profile"
  Trzeba "ozdobić" regulaminem
  Dwa lub trzy zdania, dobrze by było
  I praw autorskich lepiej broniło
  Niech każdy widzi, ma przed oczami
  Nie poniewiera potem twórcami.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 05.02.12, 19:34
  Bolek
  -------

  Fajniście by boło, dyć na razie styknie
  Jak apel z poparciym leci ciyngym piyknie
  Możno tysionc głosow zebiere tyn wontek
  Ludzie fest kukajom terozki w nasz kontek.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 07.02.12, 23:21
  Ignac
  -------

  Łoj Ślonzoki, łoj Ślonzoki!
  Tuście richtig same ćmoki
  Idźcie spytać sie prawnika
  Niy na forum gupio klikać

  W NK tyż mom prawie "fara"
  Lepi byście poszli "jarać"
  Tu coś docie - z tym godzicie
  Że zabierom. Co - niy wiycie?!

  Wasze rymy jak z deliny!
  Siano w gowach mocie driny?

  Szkryfna - "Ponczek jest przed śledziym
  Jak cygaństwo żech niydźwiedziym"
  Biercie dali jako chcecie
  "Ponczek" wos w gowiczki gniecie?!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 07.02.12, 23:21
  Bolek
  -------

  Łoj Ślonzoku - toś łoszkliwy!
  Teroz żeś tu wrazioł "dziwy"!
  Czym sie asisz? Czy kulturom?
  Lepszym zdosz sie - co przed dziurom
  Stanoł coby w nia napulać
  Ignac - przestoń tako fulać!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 07.02.12, 23:23
  Berbel
  -------

  Zdało mi sie w czymsik drzymać
  Ignac "blysnoł" tu, kaj cima
  Dyć w tym jedna jest pociecha
  "Wyleciało szydło z miecha".
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 07.02.12, 23:24
  Lyjo
  -----

  Ignac - niy grosz romantyka?
  Już do "M" niy bydziesz rzykać?
  Z gwinta chlapnołś, czy z zymfcioka?
  Przestoń, przestoń tu nom skokać!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 09.02.12, 00:15
  Ignac
  -------

  Ja - łobrożać poradzicie!
  Tym na forach marasicie!
  Mondry wiy co gupiejecie
  NK uczyć czegoś chcecie?

  Jo jak inksi tyż kopiuja
  Kej co piykne tym raduja
  Wezna fraszka - mom przeproszać?
  Mie dziynkujcie kej to nosza!
  Mom autora kajsik szukać?
  Przestońcie tu gupio blukać!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 09.02.12, 00:16
  Lyjo
  -----

  Ignac - jako cie spokopić?
  Kogoś chcesz, czy som "utopić"?
  Niy rob świyntym kejś trunkowy
  Post sie zdo zaś "promilowy".
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 09.02.12, 00:16
  Magda
  ------

  Cóż mam myśleć? Źle się dzieje!
  Może diabeł z tego śmieje
  Tu nie ceni twórców prawie
  Będzie znany we Warszawie?
  Czy ma gdzieś autora prawa?
  Oj, nieładna to "zabawa"!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.02.12, 20:30
  Berbel
  -------

  Kej prowda szkryfnie, a kej scygani?
  Nos tu mianuje gupielokami?!
  Niych sie swojego trzimie "fanklubu"
  Tu apel leci - niy "łubudubu".
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.02.12, 20:31
  Bolek
  ------

  Ech, utropa z mitomanym
  Miniherostratesikym?
  Inkszy w nocy, inkszy ranym
  Zdo sie tako łobłudnikym
  Czy romantyk? Ktoś z portalu?
  Czy łoszkliwiec? Pijanica?
  Prowdom tako niy pochalom
  Poznowomy jego lica.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.02.12, 20:32
  Ignac
  ------

  Fandzolicie tu za wiela
  Kajsik mom to - szkryfna tela
  Jako bronić prow autora
  Medykuja niy łod wczora

  Mynczyć "gora" trza brifami!
  Niych sie cisnom tysioncami!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.02.12, 20:34
  Bolek
  ------

  Ignac - zaś tu sztyngs przinosisz
  Żeś z NK - ło brify "prosisz"?
  We tym widać tyż łobłuda
  Spamowanie to niy "cuda".
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.02.12, 20:35
  Ignac
  ------

  Bałamońcisz ludziom tukej!
  Z wiatrakami bić sie majom?
  Gupich dyć kaj ińdzi szukej!
  I adminy już cie znajom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.02.12, 20:35
  Bolek
  ------

  I "adminy", i "prawniki"
  Zdo sie co ze twoji "kliki".
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.02.12, 22:29
  Ignac
  -------

  Chopie - ło podpisach prawisz
  Dyć gupota swoja jawisz!
  Niy trza tego nom na forach!
  Szmaruj lepi do dochtora
  Kto to czyto? -Małowiela!
  Rudzko dziura - szkryfna tela.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.02.12, 22:30
  Bolek
  ------

  Bych niy pedzioł co to "dziura"
  Wiela gowa tu mo "w chmurach".
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.02.12, 22:30
  Ignac
  ------

  Ja, przichlastow mosz dość wiela
  Roz to karlus, a roz frela
  Niymi tako reskiyrujesz
  Na tym forum "guru" czujesz!

  Dyć kto rozum mo tyn wiy
  Gupkow mamisz, mondrych niy
  Som ześ jako fraszka twoja
  Gupieloku - lyź do gnoja!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.02.12, 22:31
  Bolek
  -------

  Szkalujesz ofyn przezocnych ludzi
  Co złe ze tobom zdo sie tu kludzić.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.02.12, 22:31
  Ignac
  --------

  Bolek - trza ci wiela klaki
  Toż dej lepi apel taki
  Coby we regulaminie
  Czcionkom boło jako w kinie
  Grubom, epnom - dlo ślepokow
  I echt-ciymnych tych Ślonzokow.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.02.12, 22:31
  Berbel

  Ech, jako to strowić?! Jako tukej czytać?
  Jo, "ciymno Ślonzoczka", śmia Ignaca pytać!
  Wiela łoaszkliwości tukej ciyngym ciepie
  Ze jego "kultury" aże mi sie chepie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.02.12, 22:32
  Ignac
  ------

  Wiym Berbel, co Bolka sie tu słuchać musisz
  Kej łon ci rozkoże - siekyra nabrusisz
  Łon "krolym" na forum - ty mu służkom ino
  Możno na cia mustrym gorolskim kajś sklino.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.02.12, 22:32
  Berbel
  --------

  Gańba by cie było - idzie pobłoznować
  Dyć jako tu ofyn łoszczyrstwa śmiysz dować?!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.02.12, 22:33
  Ignac
  -------

  Na gorolskim forum gorol reskiyruje!
  Abo - zdrajca Ślonzok! Kto mondry wiy, czuje
  Jo gorolstwo tympia - tako wom łonacza
  Możno skiż chadziajstwa profil w NK straca.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.02.12, 22:33
  Berbel
  -------

  Stracisz? Kej trollujesz
  Niy łod dzisioj przeca
  I tym uradujesz
  -Dychnij sie łod Neca.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.02.12, 22:33
  Ignac
  -------

  Ludzie! "Profil" traca prawie przez goroli!
  No i gupieloka kerego ktoś chwoli!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.02.12, 22:34
  Bolek
  -------

  Tu bamonci już za wiela
  Z tego zno go NK-sztela
  Pod kogosik zaś podszywo?
  "Profil" traci - mie niy dziwo.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.02.12, 22:35
  Magda
  -------

  No i "profil" w końcu już zlikwidowany
  Spokój temu forum będzie teraz dany
  Apel popularny - poparcie wciąż zbiera
  Niech z prawem autora lepiej będzie teraz.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.02.12, 22:35
  Bolek
  ------

  Ech, dyć ze Ignaca "wieloprofilowiec"
  Wkulo sie tu "fikcjom" jak jakiś "bombowiec"
  Szczyńściym co boroczek wiela niy poradzi
  Stowio na cygaństwo - co prowdzie durś wadzi.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.02.12, 22:35
  Berbel
  -------

  Choć spokojni ździybko bydzie
  Chocioż ktosik coś spokopi
  Forum, wontek niy we biydzie
  Na "Toastach" idzie łopić
  nk.pl/#forum/17/977/58
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.02.12, 22:36
  Lyjo
  -----

  No, poparcie fest ruszyło
  Jak z poczontka - niy stanyło.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld