Dodaj do ulubionych

Miejscowości ze swiyntym patronym we herbie

06.04.15, 21:05
Dyć niych wos tyn wontek tukej niy dziwo - to taki koncept Asocjacji M&B&P-18 na wystawa, a mono nawet cykl wystawow.
Marek Judycki same herby już namalowoł - terozki jo musza jakosik zadbać ło teksty. Toż taki wontek może być mi pomocny, az czasym przido sie do promocji wystaw - tako to dzisioj widza. Teksty majom generalnie zawiyrać dane miejscowości (po polsku) i jakosik ślonsko fraszka abo rymowanka ło nich. Jak tych rymowanek bydzie wiyncyj, to tyż dobrze - przidadzom sie na potym.
--
Ruda Śląska - stolica fraszki
Edytor zaawansowany
 • broneknotgeld 06.04.15, 21:05
  We herbie świynty?
  Mo cosik z piynty?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 06.04.15, 21:07
  broneknotgeld napisał:

  > We herbie świynty?
  > Mo cosik z piynty?

  No, to jednak niy skiż szpasu, niy niy.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.08.15, 23:25
  W niyjedny szteli ktoś kto świynty
  Lać by łostawioł, czy ślad piynty
  Tymu dziwujcie
  Tako radujcie
  Niych ze tym proste drog zakrynty.

  www.facebook.com/events/1627189914233286/
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.09.15, 21:29
  Dyć niy uklynkna ze tym na grochach
  Kej polubiyło to już dość trocha.

  spolecznik20.pl/spoldzielnia-pomyslow/432
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.09.15, 19:57
  Niy byda krył
  Wernisaż był.

  wiadomoscirudzkie.pl/wiadomosci/rozrywka-i-kultura/swieci-w-herbach,5616
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 01.10.15, 14:38
  Kuknom rajce sie na świyntych
  Bydzie wiyncyj "wniebowziyntych"?!

  www.facebook.com/media/set/?set=a.887969464585654.1073741951.427827820599823&type=3
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 01.11.15, 21:35
  Świynty Klymyns nos ugości
  Kaj co krziwe drap wyprości.

  www.klemens.beskidy.pl/
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 06.11.15, 23:16
  Ło Matko Bosko! W herbie Cia majom!
  Zdo mi co wiela tyż richtig pszajom.

  www.facebook.com/media/set/?set=a.901002093282391.1073741954.427827820599823&type=3
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 06.11.15, 23:20
  Matka Bosko w Rudzie!
  A kaj dali pódzie?

  www.rudaslaska.pl/ruda-slaska/aktualnosci/2015/11/06/matka-boza-idzie-do-miasta/
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.11.15, 00:14
  Przi XV Dniach Klymynsowych

  U Klymynsa we Ustroniu
  Zowdy goszczom, a niy goniom
  - Wszyskich świyntych, nos cuzamyn
  Trza radować - dyć niy amynt

  Za rok mono ząś zaproszom
  Teroz dziwejcie - łogłoszom
  Herbom we czytelni tukej
  Zowdy goszczom, toż zaklupej.

  www.facebook.com/media/set/?set=a.898781490171118.1073741953.427827820599823&type=3
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.11.15, 20:10
  We Ustroniu fertig z tym
  A kaj dali? Czy jo wiym?

  gwiazdkacieszynska.pl/strona-gdy_wszyscy_swieci_ida_do_miasta_wystawa_w_czytelni_katolickiej.html
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.11.15, 20:29
  Z Adalbertym kaj wybiera?
  Już pewnikym wiycie teraz.

  www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/a.908076195908314.1073741957.427827820599823/908076215908312/?type=3&theater
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 02.12.15, 23:35
  "Gdy wszyscy święci..."

  Świynte już u Donnersmarcka
  Ziorko z ziorkym - bydzie miarka.

  www.facebook.com/media/set/?set=a.911931015522832.1073741958.427827820599823&type=3

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 27.09.15, 21:42
  ANNOPOL
  Województwo lubelskie, powiat kraśnicki gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 7,75 km2
  Liczba ludności: 2654
  Nadanie praw miejskich: 1996
  ---
  Kościół pw. Św. Joachima i Św. Anny - 1740
  ---------------
  Annopol

  Wieś Rachōw piyrwyj tu richtig była
  Niym Annopola sztela stanyła
  Kej port na Wiśle wyrychtowali
  Ponoć już miasto tu lokowali

  Kej Annōm ślubno Jabłōnowskego
  Rachōw mioł chycić sie miana tego
  Zwała dziedzina jakby dwojako
  Teroz Annopol – już yno tako.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 26.04.15, 17:30
  BABIMOST

  Województwo lubuskie, powiat zielonogórski
  gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 3,65 km2
  Liczba ludności:
  Nadanie praw miejskich: 1397
  ---
  Brak kościoła pw. Św. Piotra i Pawła
  ---------------
  Babimost

  Już w dziesiōntym wieku kaj barzoły stoł?
  Brōnić łod zachodu ziymie Polan mioł?
  Dyć z czasym dziedzinōm princa głogowskiego
  Łoketek zaś wraziōł do państwa polskiego

  Prawym magdeburskim Jagiełło łobdarzōł
  Pewnikym Babimost ze downa to marzōł
  Wartko tyż stoł miastym niypośledni miary
  Nowe przywileje nadoł Zygmunt Stary.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 06.04.15, 22:52
  BABORÓW
  Województwo opolskie, powiat głubczycki,
  gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 11,73 km2
  Liczba ludności: 3114
  Pierwsza wzmianka historyczna: 1296
  ---
  Kościół pw. Narodzenia NMP z połowy XIX w.
  ----------------
  Baborów

  Już w trzinostym wieku tyn Baborōw był
  Z prawa niymieckego wōjt Jarosław przeca
  Służōł Bavorowi – niy byda wōm krył
  Dyć we historyjo zaś dali poleca

  Przeca już w sztyrnostym wieku przi zakōnie
  Tych dōminikanek co we Raciborzu
  Na tym historyji ty szteli niy kōniec
  Kej przidzie „czas pary” bydzie wiyncyj wożōł.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 19.10.15, 22:09
  Kuknońć trza do Baborowa
  Kejsik trefi mi tam gowa.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 19.10.15, 22:10
  BANIE
  Województwo zachodniopomorskie, powiat gryfiński
  gmina wiejska
  ---
  Powierzchnia: 205,81 km2
  Liczba ludności: 6404
  Pierwsza wzmianka historyczna: XII w.
  ---
  Brak kościoła pw. Marii Magdaleny
  ---------
  Banie

  Z dwanostym wiekym już krziż we Baniach
  Idzie łosprowiać ło krześcijanach
  Kej ku miejskości w ty szteli ruszōm
  Princ Barnim do je tympelariuszōm

  Tōż zakōn kościōł wartko buduje
  Murym dziedzina chnet łopasuje
  Kej ze Francyji niyszczyńście przidzie
  Drap joannitōw ta ziymia bydzie.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 06.04.15, 22:54
  BARDO

  Województwo dolnośląskie, powiat ząbkowicki
  gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 4,71 km2
  Liczba ludności: 2794
  Wzmianka w kronice Kosmasa: 1096
  ---
  Kościół pw. Nawiedzenia NMP z XV w.
  ------------
  Bardo

  Grōd brodu wachowoł, Nysie Kłodzki kłōnioł
  Kej Mieszkowi Ślōnzek łod szwigra zawōnioł
  Tōż drap kasztelana tu chcioł mieć swojego
  Niyszczyńście w tym Barda – Pepik zły skiż tego

  Co Brzetysław zbulōł princ polski zaś stowioł
  Kasztelan niyjedyn tu biōł, niy zabowioł
  Czy sie zlitowała Nojświyntszo Paniynka?
  Choć cuda trefiały – ziemia niyroz jynkła.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 09.04.15, 19:24
  Bardo wiela je we wercie
  Bardo se na muster biercie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 20.09.15, 12:14
  Mieć Matka Bosko we herbie swojim
  Grod skuli tego zdo - wiyrchym stoji
  Z tym sztelow wiela
  Szkryfna tu tela
  Lepi kukejcie za rymym mojim.

  www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/a.879078015474799.1073741949.427827820599823/879078588808075/?type=3&theater
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.09.15, 21:18
  Latoś Bardo radowało
  Kaj figurka mono mało
  Dyć szykowno
  Dyć cudowno
  Toż mi Barda zaś zachciało

  Kaj Maryja durś tronuje
  Nom Jezuska pokazuje
  Czy trefiymy?
  Sie dowiymy
  Zdo - na bezrok to sztimuje.

  www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/a.879078015474799.1073741949.427827820599823/879078588808075/?type=3&theater
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 09.04.15, 20:01
  BEŁCHATÓW

  Województwo łódzkie, powiat bełchatowski
  gmina miejska
  ---
  Powierzchnia: 34,64 km2
  Liczba ludności: 59025
  Lokacja miasta: I połowa XVIII w.
  ---
  Kościół pw. Narodzenia NMP – XVIII w.
  ---
  Bełchatōw

  Wele Grocholic Bełchatōw był
  Wpiyrw wioskōm niy za ciekawōm
  Niy byda tego przed wami krył
  Kej i papiery nōm jawiōm

  Dyć w łoziymnostym wieku rozblysnōł
  Ze miejskim prawym podźwigoł
  Łod tego czasu już tu niy kisnōł
  Sie przed robotōm niy migōł.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 09.04.15, 23:38
  BIAŁA PODLASKA

  Województwo lubelskie, powiat bialski
  miasto na prawach powiatu
  ---
  Powierzchnia: 49,4 km2
  Liczba ludności: 57885
  Pierwsza wzmianka historyczna: 1381
  ---
  Kościół pw. Św. Michała Archanioła - 2006
  ------------------------
  Biało Podlasko

  Pyjter Janowicz z przezwiskym „Bioły”
  Piyrszym dziedziny ty panym?
  Czas mono niy bōł wtedy wesoły
  W Ksiynstwie Litewskim doś szpany

  Przi Iliniczach jakoś jyj dzioło
  Choć województwa miyniyły
  Wpiyrw trockim wiatrym w dziedzinie wioło
  Drap podlaskymu do siyły.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.04.15, 18:19
  BIECZ

  Województwo małopolskie, powiat gorlicki
  gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 17,71 km2
  Liczba ludności: 4704
  Pierwsza wzmianka historyczna: Kronika Tiethmara
  Nadanie praw miejskich: 1257
  ---
  Kolegiata Bożego Ciała z otoczeniem
  pw. Św. Piotra i Pawła
  --------
  Biecz

  Thietmar w krōnice ło Bieczu szkryfnōł
  Recht – skuli tego żech prawie kichnōł

  Wiela ło Bieczu dyć szłoby prawić
  Coś z historyji, ze legynd jawić
  Miastym Bolesław zrobiōł Wstydliwy
  Grōd fest urosnōł – dziw w tym nad dziwy.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.04.15, 22:28
  Czy do Biecza
  kejś doleca?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 26.04.15, 18:10
  Czy legynda yno prawi?
  Czy sie Biecz stolicom jawi?

  Za Łokietka dyć to było
  Tako Bieczowi trefiyło.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 26.04.15, 18:11
  BOBOLICE

  Województwo zachodniopomorskie
  powiat koszaliński, gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 4,77 km2
  Liczba ludności: 4700
  Nadanie praw miejskich: 1340
  ---
  Brak kościoła pw. Św. Jana Chrziciela
  -----------------
  Bobolice

  Już tu Krziwousty wojował z drużynōm
  Dyć Piastōw profity z ty ziymi łominōm
  Biskup we Kamiyniu prawa miejske dowo
  Trza dziedzinie rosnōńć wartko no i zdrowo

  Tōż na rzece Chociel młyn pobudowali
  Ze jezior pobliskich fisze wyłowiali
  Ze Niymiec ściōngnyli kolōnistōw wiela
  Bobolice kwitnōm – szkryfna yno tela.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 20.09.15, 19:23
  BOBOWO
  Województwo pomorskie, powiat stargardzki
  gmina wiejska
  ---
  Powierzchnia: 51,67 km2
  Liczba ludności: 3038
  Pierwsza wzmianka historyczna: 1281
  ---
  Kościół pw. Św. Wojciecha – z końca XIII w.
  -------------
  Bobowo

  Czym Bobowo słynie w pomorski dziedzinie?
  Brodu Wyngermucy czowiek niy łominie
  Adalbert wandrowoł niym ponoć po śmierci
  Tōż przepōmnieć ło tym i nōm sie niy werci

  Niy darmo tu kōściōł świyntego Wojciecha
  Stanōł – krześcijanōm tako na pociecha
  I chocioż w złych czasach Bobowo ciyrpiało
  Dyć dzisioj je gminōm – siył dość wiela miało.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 31.10.15, 23:17
  Loz Adalbert przez Bobowo?
  Mono yno sie nom zdowo.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 31.10.15, 23:18
  BODZANÓW
  Województwo mazowieckie, powiat płocki
  gmina wiejska
  ---
  Powierzchnia: 136,81 km2
  Liczba ludności: 8394
  Pierwsza wzmianka historyczna: XII w.
  ---
  Kościół pw. Wniebowzięcia NMP – XV w.
  -----------------
  Bodzanōw

  Norbertankōm płockim wieś piyrwyj nadano
  Z czasym miastym stała – Bodzanōw jyj miano
  Na przwie chełmińskim – skiż Bolka III
  Słynyła dziedzina ze torgu kōńskiego

  Princ Janusz doł zwola przi Zielonych Świōntkach
  Jarmarki rychtować – tōż grosz loz do kōntka
  Dyć z czasym tyż gorzi w ty szteli sie dzioło
  Prawa miejske straci – dzisioj jyj wesoło?

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 17.10.15, 14:57
  BOLESŁAW
  Województwo małopolskie, powiat dąbrowski
  gmina wiejska
  ---
  Powierzchnia: 35,41 km2
  Liczba ludności: 2889
  Pierwsza wzmianka historyczna: 1326
  ---
  Kościół pw. Św. Wojciecha – 1605
  ---------------
  Bolesław

  Pewne co dziedzina widzioł wiek dwanosty
  Dyć czas po Tatarach i Rusinach – postym
  We sztyrnostym wieku już tu parafijo
  Świyntego Wojciecha – ło cie, kryjolyjo!

  Tōż niy ma co dziwać, w herbie wiosło, dzida
  Sztela ciyngym rośnie, dyć we „Potop” – biyda
  Łostoł kościōł kerym i dzisioj sie aszōm
  Ze nadziejōm żyjōm, w duszy jyj niy gaszōm.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.04.15, 22:29
  BRZEG DOLNY
  Województwo dolnośląskie, powiat wołowski
  gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 17,2 km2
  Liczba ludności: 12,739
  Pierwsza wzmianka historyczna: 1353
  ---
  Brak kościoła pw. Świętego Jerzego
  -------------------
  Brzeg Dolny

  Brzeg Dolny dźwignyli na brzegu wysokim
  Coby z gōry kukać na ta Odra łykom
  Flisokōw, rybokōw coniyco tu żyło
  Panōm na Głoskowie profity mnożyło

  Prōm tukej na rzece wartko zrychtowali
  Tōż i geld bōł łod tych kierzy przeprawiali
  A za Falckenhaina jaz tyż postawiyli
  Choć niy wszyjscy przeca radzi tymu byli.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.04.15, 23:15
  BRZEŚĆ KUJAWSKI


  Województwo kujawsko-pomorskie
  powiat włocławski, gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 7,04 km2
  Liczba ludności: 3124
  Nadanie praw miejskich: 1250
  ---
  Kościół pw. Św. Stanisława Biskupa – XIV w.
  -------------------------
  Brześć Kujawski

  Już w trzinostym wieku grōd tu bōł warowny
  Wiymy z historyji dziedziny doś downy
  Co tukej „cyrograf” z Zakōnym szkryflany
  Kōnrad Mazowiecki był dziedziny panym

  Łostuda durś wrała, aż w czas Łoketkowy
  Utropa siyngnyła i papiyża gowy
  Dyć Brześć wojewōdztwa stoł w kōńcu stolicōm
  Kej pokōj w Kaliszu - Poloki grōd chycōm.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 01.05.15, 15:08
  W Brześciu historyjo
  To niy komedyjo.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 01.05.15, 15:09
  BRZOZÓW

  Województwo podkarpackie, powiat brzozowski
  gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 11,46 km2
  Liczba ludności: 7836
  Lokacja miejscowości: 1359
  ---
  Brak kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela
  -------------
  Brzozōw

  We lesie brzozowym wioska podźwigano
  W prawie magdyburskim przez krōla nadano
  Kaj rzeka Stobnica, wele Domaradza
  Przeniyść jōm na gōrka niy jo im poradza

  Dyć sie tako stało, pewnikiym to wiycie
  Brzozōw ze tym erbnōł jakby nowe życie
  Ze łaski Jagiełły drap miastym tyż stowo
  Do dzisioj sie żyje we dziedzinie zdrowo.  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.04.15, 23:16
  CIECHANÓW

  Województwo mazowieckie
  powiat ciechanowski, gmina miejska
  ---
  Powierzchnia: 32,78 km2
  Liczba ludności: 44797
  Pierwsza wzmianka historyczna: 1065
  ---
  Kościół pw. Św. Piotra (XII w?) – rozebrany w XIX w.
  ---
  Ciechanōw

  Już Bolesław Śmiały ta sztela mioł w zocy
  Dyć Benedyktynōm z niyj dokłodoł mocy
  Ich klasztor w Mogilnie Ciechanōw mioł wspyrać
  Dzieciyńcinōm prawie – dyć trza tyż zazierać
  Na sztyry kościoły co drap w ty dziedzinie
  Co Boske, krōlewske sie tu niy łominie
  Ciechanōw bogaty, tōż strzimie daniny
  I prince mazowiecki raduje kej driny.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.04.15, 16:22
  ĆMIELÓW

  Województwo świętokrzyskie, powiat ostrowiecki
  gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 13,34 km2
  Liczba ludności: 3183
  Pierwsza wzmianka historyczna: 1388
  ---
  Brak kościoła pw. Św. Krzysztofa
  --------------
  Ćmielōw

  Kaj rzeka Kamiynno wody swoje leje
  Wartko zaczynajōm sie Ćmielowa dzieje
  Stoł zamek, przi niemu tyż wioseczka przeca
  Już w wieku sztyrnostym – ło tym prawie kleca

  Dziedzice sie miyniōm, czas leci poleku
  W kōńcu Szydłowieckich w ty szteli doczekōm
  Przi nich drap rozkwitnie, miastym wartko stanie
  Magnatōm chnet bydzie za zocne mieszkanie.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.04.15, 21:21
  Medykuje gowa
  -Co z tego Ćmielowa?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 01.05.15, 15:42
  DOBCZYCE

  Województwo małopolskie, powiat myślenicki
  gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 12,97 km2
  Liczba ludności: 6253
  Nadanie praw miejskich: ok. 1310
  ---
  Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela – 1828
  ---------------
  Dobczyce

  Zamek stoł już piyrwyj – we trzinostym wieku
  Łod istnego Dobka – wiydz ło tym człowieku
  Szlak tukej handlowy – porzōndku wachowoł
  Niyjednego kupca zbōj czasym szterowoł

  Fiszōw wiela Raba dziedzinie dowała
  I cło tu dlo krōla kōmora zbierała
  Ze torgu w pyńdziałek Dobczyce słynyły
  Tako niy dziwejcie – drap miastym stanyły.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.04.15, 17:09
  DOLSK

  Województwo wielkopolskie, powiat śremski
  gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 6,2 km2
  Liczba ludności: 1554
  Pierwsza wzmianka historyczna: 1136
  ---
  Kościół pw. Św. Michała Archanioła – ok. 1460
  ----------
  Dolsk

  Piyrwyj osada bōła targowo
  Biskup gnieźniyński tu panym stowo
  Szlak ze Poznanio na Ślōnzek szoł
  Tōż Dolsk profity ze tego mioł

  Kazimierz Wielgi miastym już zrobiōł
  Biskup kościołym zocnym łozdobiōł
  Jeziora Dolske Wielge i Małe
  Fiszōm futrujōm przez wieki całe.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 15.10.15, 21:22
  Dolsk Michała Archanioła
  Smoka niy bydzie zaś wołać.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 15.10.15, 21:23
  DOMINOWO
  Województwo wielkopolskie, powiat średzki
  gmina wiejska
  ---
  Powierzchnia: 79,36
  Liczba ludności: 2932
  Pierwsza wzmianka historyczna: 1402
  ---
  Kościół pw. Wniebowzięcia NMP i Św. Mikołaja
  w Gieczu – XII w.
  ------------------
  Dominowo

  Możno ło Gieczu trza by tu pisać
  Dyć Dominowo gminōm – co miyszać?
  Dumin czy Donin panym ty wioski?
  We rodzie Dryjōw, potym Chłapowskich

  Wpiyrw pod Pyzdrami dziedzina była
  Dyć sie we średzki powiat wkludziyła
  Stolica gminy – imaginujcie
  I dziewiytnoście sołectw rachujcie.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 06.12.15, 12:29
  Kuknołch na herb Dominowa
  Czamu? Medykuje gowa.

  www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/a.913273862055214.1073741959.427827820599823/913273875388546/?type=3&theater

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 12.04.15, 19:20
  DUSZNIKI ZDRÓJ

  Województwo dolnośląskie, powiat kłodzki
  gmina miejska
  ---
  Powierzchnia: 22,28 km2
  Liczba ludności: 5029
  Pierwsza wzmianka historyczna: 1324
  Nadanie praw miejskich: 1346
  ---
  Kościół pw. Św. Piotra i Pawła
  ------------------------
  Duszniki Zdrōj

  Rodu Panowicōw warownia drzewniano
  Ze czasym stanyła cołkym murowano
  Kupce tu ciongnyły prawie ku Pepikōm
  Za jejich duszyczki jo dzisioj porzykōm

  Dyć kej miastym stały prawo składu majōm
  Na handlu bogacōm – jo wcale niy bajōm
  „Zimny Zdrōj” tyż mieli – toplali w niym piyrwyj
  Jakbych z tym scyganiōł – gowa z karku wyrwij.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 02.05.15, 15:54
  Cie w Dusznikach niy uduszom
  Podkurować przeca muszom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 02.05.15, 15:54
  DZIAŁDOWO
  Województwo warmińsko-mazurskie
  powiat działdowski, gmina miejska
  ---
  Powierzchnia: 11,47 km2
  Liczba ludności: 21619
  Nadanie praw miejskich: 1344
  ---
  Kościół pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej – 1997
  ------------------
  Działdowo – Soldav

  Plymie co tu żyło Sasinami zwali
  Z princym mazowieckim niyroz wojowali
  Niy darmo Krziżakow wkludziōł do pōmocy
  Ech, sie tako zaczōn dlo Prusōw czas nocy

  Strażnica drzewniano na gōrce stanyła
  Z niōm osada Soldav krzidła rozwinyła
  Z czasym, kej już zamek stanōł murowany
  Na prawie chełmińskim grōd tu lokowany.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.04.15, 21:22
  DZIERŻONIÓW

  Województwo dolnośląskie, powiat dzierżoniowski
  gmina miejska
  ---
  Powierzchnia: 20,07 km2
  Liczba ludności: 34952
  Pierwsza wzmianka historyczna: 1258
  ---
  Kościół pw. Św. Jerzego – XIV w.
  --------------------
  Dzierżōniōw - Rychbach

  Kaj rzeka Piława loła swoje wody
  Kej Pepik z Polokym niy ciśli do zgody
  Na gōrce Homole grōd stanōł warowny
  We dole świōntynia, przi niyj Rychbach downy

  Tu szlak podsudecki, tōż kupce z torowym
  Sie mōgli choć dychnōńć kej czas bōł niyskory
  Tu sukno tyż tkali, tu piwo warzyli
  Niym prziszli husyty z geszeftu dyć żyli.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 02.05.15, 17:12
  DZIERZGOŃ
  Województwo pomorskie, powiat sztumski
  gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 3,90 km2
  Liczba ludności: 5564
  Nadanie praw miejskich: 1290
  ---
  Kościół pw. Św. Trójcy i Św. Katarzyny – XIV w.
  ------------------------------------
  Dzierzgōń – Christburg

  Pomezański ziymi już mocny grōd brōniōł
  Tukej Świynty Wojciech dyć Śmiertka dogōniōł
  Prusoki Polanōm fest łodpōr dowali
  Potym z Krziżakami wiela wojowali

  Kōnrad Mazowiecki Zakōn we tym wspiyroł
  Źle na to Świyntopełk z Pomorza zaziyroł
  Poradziesiōnt rokōw ta ziemia krwawiła
  Niym tukej kōmturio na amynt stanyła.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.11.15, 16:28
  Skirz Katarzyny
  Tyn link niych driny.

  www.tvregionalna24.pl/aktualnosci/8098,swietujemy-imieniny-naszej-patronki-katarzynki-201
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 06.04.15, 22:57
  Frombork

  Województwo warmińsko-mazurskie,
  powiat braniewski, gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 7,59 km2
  Liczba ludności: 2470
  Pierwsza wzmianka historyczna: 1278
  ---
  Bazylika archikatedralna pw. Wniebowzięcia NMP
  ---
  Frombork (Frauenburg)

  Kej Prusy roz sztrabli – Braniewo spolyli
  Biskupa Warmiji pierōnym stropiyli
  Tōż sie kapituła tukej przekludziyła
  I wartko katedra tyż nowo stanyła

  Łod jeji patrōnki teroz miano grodu
  Frauenburg – i dzisioj czasym tako godōm
  Tysiōnc trzista dziesiyńć – trza tyn rok pamiyntać
  Grōd już w prawie miejskim – przeca to niy piynta.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.05.15, 11:23
  Ciekawe ziorka
  Bydom z Fromborka.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 17.10.15, 00:40
  Abi i niy
  Kto richtig wiy?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 17.10.15, 00:40
  GŁOGÓW
  Województwo dolnośląskie, powiat głogowski
  gmina miejska
  ---
  Powierzchnia: 35,11 km2
  Liczba ludności: 69608
  Nadanie praw miejskich: 1253
  ---
  Kolegiata pw. NMP na Ostrowie Tumskim – 1260
  -------------
  Głogōw

  Piyrszy grōd tu dźwigli jeszcze Dziadoszany
  Niym tyn co w czas Mieszka Baryczy je dany
  Tyż wojska niymiecke w te strōny kludziyły
  A za Barbarossy tyn Głogōw spożyły

  Kōnrad, syn Wygnańca, dyć podźwigoł sztela
  Z murowanym zōmkym, wystykło za tela
  Coby stoł stolicōm princa piastowskego
  Niym dokuplowali do państwa czeskego.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.05.15, 11:54
  GŁOWNO

  Województwo łódzkie, powiat zgierski
  gmina miejska
  ---
  Powierzchnia: 19,90 km2
  Liczba ludności: 14654
  Nadanie praw miejskich: 1427
  ---
  Brak kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela
  ------------
  Głowno

  Głowno Głowińskich, tako już wiycie
  Choć ło Pierzchałach tyż coś powiycie
  I ło tym jako ze princa woli
  Grōd tyn we kōńcu swo miejskość chwoli

  Nic iże z czasym niyszczyńście stoło
  I furt ta miejskość z Głowna wywioło
  We miyndzywojniu prawa wrōciyły
  Bele już tukej na zowdy były.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 17.10.15, 16:27
  W Głownie cima?
  Gowy ni ma?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 17.10.15, 16:28
  GORZYCE
  Województwo śląskie, powiat wodzisławski
  gmina wiejska
  ---
  Powierzchnia: 64,47 km2
  Liczba ludności: 20119
  Pierwsza wzmianka historyczna: 1229
  ---
  Kościół pw. Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej - 1981
  --------------
  Gorzyce

  Był benedyktynōw klosztor we Orłowyj
  Z Gorzyc mioł profity – kożdy tukej powiy
  Z daleki Perugii papiyż tako koże
  Tōż sie niy przeciwiōm i na princa dworze

  Ksiynstwo raciborske dyć we kōńcu dzieli
  W „państwie bogumińskim” Gorzyce widzieli
  Ze czasym pocisła ta sztela ku Pszczynie
  Dzisioj w wodzisławski je gmina dziedzinie.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.05.15, 18:42
  GÓRA
  Województwo dolnośląskie, powiat górowski
  gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 13,65 km2
  Liczba ludności: 12575
  Pierwsza wzmianka historyczna: 1155
  ---
  Kościół pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej – XV/XVI w
  ----------
  Gōra

  Ano, dyć dziedzina downe wieki jawiōm
  Princ Hajnel Głogowski grōd lokowoł – prawiōm
  Drap tukej mynnnica, torg z solōm bogaci
  Mury przeciw zbojōm tyż stowiać łopłaci

  Dyć za jakeś grzychy we piytnostym wieku
  Gōra wygorała – wiydz ło tym człowieku
  Iże to dwa razy jyj wtedy trefiyło
  Dziw co miasto potym na powrōt łożyło.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 07.04.15, 17:25
  IŁAWA

  Województwo warmińsko-mazurskie,
  powiat iławski, gmina miejska
  ---
  Powierzchnia: 21,88 km2
  Liczba ludności: 33,339
  Założenie miasta: 1305
  ---
  Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
  ------------------
  Iława – Ylav

  Kōnrad Mazowiecki Krziżakōm darowoł
  Ziymie kaj drap kōmtur miasto wybudowoł
  W tysiōnc trzista piōntym Ylav podźwigali
  Zakōn drap Prusokōw na plery łobali

  Tōż mury stanyły, kościōł, dwōr zakonu
  Coby grodu brōnić było tukej kōmu
  Sie sztela rozwijo choć zarazy tropiōm
  Krziżaki wojujōm – Iławy niy topiōm.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 07.04.15, 17:27
  JANÓW LUBELSKI

  Województwo lubelskie, powiat janowski,
  gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 14,80 km2
  Liczba ludności: 16349
  Założenie miasta: 1640
  ---
  Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej Łaskawej
  ---------------------
  Janōw Lubelski

  Krōl Władysław IV lokacjo nadowo
  W Warszawie, dyć Janōw Zamojskim tam stowo
  Kaj jejich dziedziny wielge i bogate
  W lokacji poczōntek, historji zadatek

  Wele rzeki Bioły chnet grōd stanōł nowy
  Wartko mioł bogacić – zarozki targowy
  Kej Chmielnicki spolōł, Sobiepan zaś dźwigoł
  Gospodorz bōł przeca – ciyngym dboł, niy migoł.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 12.04.15, 19:54
  Janow Zamoyskich

  Skuli Jana Sobiepana
  Janow chycioł tego miana.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 12.04.15, 19:56
  JAWOR
  Województwo dolnośląskie, powiat jaworski
  gmina miejska
  ---
  Powierzchnia: 18,8 km2
  Liczba ludności: 23681
  Najstarsza wzmianka historyczna: 1008 Thietmar
  ---
  Kościół pw. Św. Marcina – XIII w.
  ---
  Jawor

  Tu Trzebowiany Javara czciyli
  Ze niōm we zgodzie plymiynny żyli
  Niym krziż prziniyśli z Pepika strōny
  Krziż co w dziedzinie do dzisioj mōmy

  Przi ślōnskich Piastach ksiynstwa stolicōm
  Sie ze Jaworym sōmsiody liczōm
  Tōż historyjōm sztela bogato
  I dzisioj przeca tyż niy sagato.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.05.15, 23:55
  Jawor pewno mie pokusi
  Czowiek kejś tam kuknońć musi
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 17.10.15, 15:15
  Medykowoł ło jaworze
  Zima dropła go na dworze.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 17.10.15, 15:16
  KAMIONKA WIELKA
  Województwo małopolskie, powiat nowosądecki
  gmina wiejska
  ---
  Powierzchnia: 64,98 km2
  Liczba ludności: 10026
  Pierwsze wzmianki historyczne: XIV w.
  ---
  Cerkiew pw. Narodzenia NMP w Królowej Górnej - 1814
  ------------------------------
  Kamiōnka Wielgo

  Piyrwyj wioska Mystkōw podobnoś stanyła
  Ze woli Łokietka kej łobrostoł w siyła
  Potym zaś Mszolnica, dwie Kamiōnki prawie
  Wiek sztyrnosty zdoł sie jako śnik na jawie

  Dyć i we piytnostym dziedzina rozkwito
  Bogusza, Krōlowo, na ty ziymi wito
  Za Jagiełły wszyske już w krōlewskich rynkach
  Tōż niy wypadało za wiela tu kwynkać.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.05.15, 23:56
  KAMIEŃ POMORSKI

  Województwo zachodniopomorskie
  powiat kamieński, gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 10,74 km2
  Liczba ludności: 9190
  Nadanie praw miejskich: 1274
  ---
  Brak kościoła pw. Św. Jana Apostoła.
  --------------------------

  Kamiyń Pomorski

  Wnerwiōł tu djosek richtig stolyma?
  Tako prawiyła pomorsko ziemia
  - Coby pokusić stoł stolymicōm
  W piekle lachajōm sie abo kwiczōm?

  Nic stolymowi po takim szpasie
  Djoskowi pedzioł – haltować trza sie
  Ciepnōł kamyniym we rogatego
  Epnym – Pomorski Kamiyń ze tego.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 31.08.15, 15:22
  KAMIEŃ POMORSKI
  Województwo zachodniopomorskie
  powiat kamieński, gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 10,74 km2
  Liczba ludności: 9190
  Nadanie praw miejskich: 1274
  ---
  Konkatedra pw. Św. Jana Ewangelisty – XIV-XV w.
  -----------------------------

  Kamiyń Pomorski

  Piyrwyj yno wioska rybacko tu była
  Dyć ze krześcijaństwym rosła jeji siyła
  Biskupstwo z Wolina w tyn Kamiyń wkludziyło
  Sie wartko łod Gniezna uniyzoleżniyło

  Tōż w mury łobrosto, ku Hanzie tyż kuko
  Na morzu niyjedyn profitu stōnd szuko
  A teroz? Dyć zdrojym! Tymu dziwujecie?
  Ryjmatyka tropi – tu podkurujecie!

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.10.15, 13:06
  Ze kosciołym tu felery
  Mono to spokopi kery.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 26.10.15, 20:13
  Sie poleku wyklaruje
  Przeca sztela ta raduje.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 26.10.15, 20:15
  KARCZMISKA
  Województwo lubelskie, powiat opolski
  gmina wiejska
  ---
  Powierzchnia: 95,21 km2
  Liczba ludności: 6272
  Pierwsza wzmianka historyczna: XII w.
  ---
  Kosciół pw. Św. Wawrzyńca – 1842-48
  -----------------
  Karczmiska

  Ponoć Karczmiska Krampōm piyrw zwały
  I Norbertynki „w wianie” dostały
  Łod Kazimiyrza Sprowiedliwego
  Kōnsek starostwa kazimiyrskego

  Karczmōw w dziedzinie wpierw było wiela?
  Rosła na szlaku handlowym sztela
  Miyndzy Wołyniym a Ślōnskym przeca
  Ne krōlewskego dość dugo neca.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.10.15, 13:07
  KAZIMIERZ BISKUPI
  Województwo wielkopolskie, powiat koniński
  gmina wiejska
  ---
  Powierzchnia: 107,96 km2
  Liczba ludności: 11112
  Nadanie praw miejskich: 1283
  ---
  Kościół pw. Jana Chrziciela i Pieciu Braci Męczenników – 1518
  ---------------------------
  Kazimiyrz Biskupi

  Princ Kazimiyrz Łodnowiciel zakłodoł ta sztela
  Tako tymu niy dziwejcie – lot mo richtig wiela
  Kōnrad – biskup we Lubuszu – miasto tu lokowoł
  Bestōż cosik i do miana ty dziedzinie dowoł

  Tōż grōd rosnōł, choć poleku
  Dyć tukej rozwijał
  Zły tref – w dziewiytnostym wieku
  Z miejskościōm już mijoł.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 04.05.15, 14:26
  KISIELICE

  Województwo warmińsko-mazurskie
  powiat iławski, gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 3,37 km2
  Liczba ludności: 2191
  Nadanie praw miejskich: 1331
  ---
  Brak kościoła pw. Św. Jana Ewangelisty
  -----------------
  Kisielice

  Piyrwyj pomezańsko tu bōła osada
  Niym łogniym, niym mieczym dlo Prusōw zagłada
  Niym możny rōd Stangōw z Krziżakami wkludziōł
  Mazursko dziedzina po swojymu zbudziōł

  Biskup pomezański Stangōm dyć zezwolōł
  Grōd zocny podźwigać, by lud Boga chwolōł
  Ze rynkym w drajeku, z mocnymi murami
  Do dzisioj nōm łostoł – podziejcie sami.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 12.04.15, 19:57
  KOLNO

  Województwo podlaskie, powiat kolneński
  gmina miejska
  ---
  Powierzchnia: 25,07 km2
  Liczba ludności: 10579
  Pierwsza wzmianka historyczna: 1422
  ---
  Brak kościoła pw. Św. Floriana
  ---------
  Kolno

  Piyrwyj Stare Kolno było
  Sie nad Pisōm rozłożyło
  Dyć princ przniōs je nad Łabna
  Skiż historji jo niy sztraba

  Tu chełmińskim prawym żyło
  Kolno rosło, bogaciyło
  Pszoło kupcōm, rzemieślnikōm
  Zocny grōd – tam kejś poblikōm.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 12.04.15, 20:26
  KROBIA
  Województwo wielkopolskie, powiat gostyński
  gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 7,05 km2
  Liczba ludności: 4060
  Nadanie praw miejskich: 1286
  ---
  Brak kościoła pw. Św. Pawła
  ------------
  Krobia

  Prawiōm co Chrobry grōd tu zbudowoł
  Kasztelan Piastōm ciyngym sługowoł
  Dyć go Przemysław wysłał do Karca
  Krobia biskupōm wraziōł do garca

  Miasto rozkwito we „Biskupiźnie”
  W to i Łokietek przeca niy piźnie
  I princ Głogowa kej Gostyń trzimoł
  Biskup w Poznaniu przeca niy drzymoł

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 04.05.15, 15:38
  KROBIA

  Województwo wielkopolskie, powiat gostyński
  gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 7,05 km2
  Liczba ludności: 4060
  Nadanie praw miejskich: 1286
  ---
  Brak kościoła pw. Św. Pawła
  -----------
  Krobia

  Za Bolka Chrobrego już grōd kasztelana
  Brōniōł ziymi krobski ze nocy do rana
  Pode grodym Krobia we miasto rozwija
  We wieku trzinostym sie richtig uwijo

  We wieku trzinostym ze bramami wały
  Przed niyszczyńściym mieszczan już tu łosłōniały
  Łokietek princowi doł jōm głogowskymu
  Ze czasym podlygło „państwu biskupiemu”.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.09.15, 21:03
  Co jo tu robia?
  Dwa razy Krobia.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.09.15, 21:04
  KUNICE
  Województwo dolnośląskie, powiat legnicki
  gmina wiejska
  ---
  Powierzchnia: 92,79 km2
  Liczba ludności: 6021
  Pierwsza wzmianka historyczna: 1318
  ---
  Brak kościoła pw. Św. Jadwigi
  ------------
  Kunice

  Grōd wpiyrw na wyspie stōł we jeziorze
  Chwolić Cie tukej drap zaczli Boże
  Kejś pod Legnicōm byli Tatary
  Kejś i Fryc Wielgi słyszoł fanfary

  Ciyrpiały ze tym kunicke ziymie
  Dyć zdo – zło teroz już tu niy drzymie
  Choć sołectw w gminie prawie trzinoście
  Szczyńście szkryfniōne im i we poście.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.10.15, 23:25
  Złotoryja - Kunice - Zawonia

  Kaj świynto Jadwiga, kaj Hajnel Brodaty
  Tam Ślonzok podobnoś niy bydzie sagaty
  Czy prowdy w tym wiela?
  Czy zy mie je frela?
  Recht w tym coch we rymy pierońsko bogaty.

  www.facebook.com/media/set/?set=a.887969464585654.1073741951.427827820599823&type=3
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.10.15, 19:26
  Mono kejś Kunice zwiydza
  Dyć kaj ińdzi teroz biydza.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.10.15, 19:27
  KWIDZYN
  Województwo pomorskie, powiat kwidzyński
  gmina wiejska
  ---
  Powierzchnia: 207,25 km2
  Liczba ludności: 10104
  Pierwsze wzmianki historyczne: XI w.
  ---
  Konkatedra pw. Św. Jana Ewangelisty – XIV w.
  -------------
  Kwidzyn

  Jest take miasto, powiat i gmina
  Tōż zdo ciekawo richtig dziedzina
  Szołtysōw znojdziesz łoziym dwadziścia
  Wōjt reskiyruje – w tym niy mo wyńścia

  W ćwierci powiatu ta gmina leży
  Stolicōm Kwidzyn – trza tymu wierzyć
  Pewnikiym tukej kejsik kukniecie
  Pewnikiym zwiydzić gmina zechcecie.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 04.05.15, 16:47
  LIDZBARK WARMIŃSKI

  Województwo warmińsko-mazurskie
  powiat lidzbarski, gmina miejska
  ---
  Powierzchnia: 14,34
  Liczba ludności: 16826
  Nadanie praw miejskich: 1308
  ---
  Brak kościoła pw. Jezusa Chrystusa
  ----------------------------------
  Lidzbark Warmiński

  Kaj Warmy, kaj Barty ich Ledzbarg stoł zocny
  Przeciwko Krziżakōm - zdo niy bōł za mocny
  Choć wartko w dziedzinie zamek postawiyli
  Dyć Prusy w powstaniu go cołkym spolyli

  Na nic krew przelōno – wiycie – historyjo
  Prusōm rychtowała wartko tragedyjo
  Kej biskupym Warmji stoł Eberhard z Nysy
  Ślōnzokōw naskludzoł – Ślōnskym Lidzbark dyszy?

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.05.15, 11:57
  Glappo

  Ło Lidzbark zawadzioł
  Grod zdobyć poradzioł.
  kultura.wm.pl/234990,Ostatni-wodz-wolnych-Warmow.html#ixzz3ZOG3XURx


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 01.11.15, 19:55
  Lidzbark zocnom okolicom
  Piyrwyj Warmji był stolicom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 01.11.15, 19:55
  LIDZBARK WARMIŃSKI
  ---
  Województwo warmińsko-mazurskie
  powiat lidzbarski, gmina wiejska
  ---
  Powierzchnia: 371,01 km2
  Liczba ludności: 7038
  Pierwsza wzmianka historyczna: 1240
  ---
  Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
  w Jarandowie – 1791-94
  ------------------------------
  Lidzbark Warmiński

  Miasto, powiat, nō i gmina
  Z jednym mianym ta dziedzina
  Piyrwyj Prusōw kolybała
  Potym zakōn u sia miała

  Warmji dugo tu stolica
  Dyć i dzisioj krasi lica
  Aż sztyrdziści sołectw w gminie
  Wandrus straci kej łominie.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 26.09.15, 19:32
  LUBIN
  Województwo dolnośląskie, powiat lubiński
  gmina miejska
  ---
  Powierzchnia: 40,77 km2
  Liczba ludności: 74328
  Nadanie praw miejskich: 1295
  (lokacje wcześniejsze niejednoznacznie datowane)
  ---
  Kościół pw. Narodzenia NMP – 1683
  ------------
  Lubin

  Grōd plymiynny, ślōnski, piyrwyj tukej stoł
  Dwa szlaki handlowe wele siebie mioł
  Z czasym kasztelańjo – ziymi ślōnski broni
  Choć wojōw z niyj cysorz Hajnel II gōni

  Dyć ciyngym sie dźwigo ze kolan ta sztela
  Princ Bolko Wysoki doł łod sia jyj wiela
  Jadwiga z Hajnelym Brodatym wspierali
  Kościōł Marji Panny łōni fundowali.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 16.10.15, 19:40
  ŁAGÓW
  Województwo świętokrzyskie, powiat kielecki
  gmina wiejska
  ---
  Powierzchnia: 113,03 km2
  Liczba ludności: 6899
  Pierwsza wzmianka historyczna: XI w.
  ---
  Brak kościoła pod stosownym wezwaniem.
  -------------
  Łagōw

  Tōż Władysław Herman z namowy Judyty
  Łagowa sie wyzbył, kapitule przi tym
  Wiycie, ty kujawski – erbnyli dziedzina
  Pewne iże biskup mioł wesoło mina

  Krōlowa Elżbiyta łaskami tyż darzy
  Zbylutowi zwolo co wtedy mu marzy
  Mōg wedle swyj woli miasto drap budować
  Tako prawie stało – stykło przirychtować.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.04.15, 17:04
  ŁAŃCUT

  Województwo podkarpackie, powiat łańcucki
  gmina miejska
  ---
  Powierzchnia: 19,42 km2
  Liczba ludności: 18143
  Lokacja miasta: 1349
  ---
  Kościół pw. Św. Michała Archanioła – 2012
  -----------------------
  Łańcut – Landshut

  Krōl Kazimierz Wielgi tyn Landshut lokowoł
  Władysław Opolczyk we tym reskiyrowoł
  Ściōngnōł Bajerokōw – miyszkali w Landshucie
  Tōż stōnd twoje miano przezocny Łańcucie

  Zamek twōj drzewniany - Tatarōm łopiyroł
  Niyjedyn czambulik w te strōny zaziyroł
  Dyć żeś wiela strzimoł – dzisioj historyjōm
  Sie asisz – niy darmo sōm na cia zaziyrōm.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.04.15, 22:59
  Z woli krola Kazimierza
  Łańcut dźwigli - jo w to wierza.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 06.05.15, 18:36
  Łańcut powozami słynie
  Niy łomijej ich w dziedzinie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 06.05.15, 18:36
  ŁASIN

  Województwo kujawsko-pomorskie
  powiat grudziądzki, gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 4,79 km2
  Liczba ludności: 3371
  Nadanie praw miejskich: 1298
  ---
  Brak kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela
  ----------
  Łasin

  Kej Bolesław Chrobry sztōmple z ajzy wbijał
  We koryto Osy – Łasina niy mijoł
  Pokozoł co jego terozki dziedzina
  Jo ty historyji tyż tu niy łomina

  Dyć prziszli Krziżaki – dość wiela zgarnyli
  Kej jejich grōd teroz – we prawie dźwignyli
  Jan z Lasu lokowoł magdyburskim sznitym
  A potym chełmińskim – łostali już przi tym.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 18.10.15, 00:35
  I we tym Łasinie
  czas cie niy łominie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 18.10.15, 00:36
  ŁĄCKO
  Województwo małopolskie, powiat nowosądecki
  gmina wiejska
  ---
  Powierzchnia: 132,95 km2
  Liczba ludności: 15726
  Pierwsza wzmianka historyczna: 1251
  ---
  Brak koscioła pod stosownym wezwaniem.
  ---------
  Łōncko

  Kasztelan Wydżga Łōncka dziedzicym
  Prawiyli ło niym we okolicy
  Co złota kopoł tukej dość wiela
  I do Krziżakōw spłowioł – tōż tela

  Syn jego Łōncko łodsprzedoł mnichōm
  Tōż miechowitōw je jakby michōm
  Dyć chnet nad niymi Kinga – niy dziwy
  Ślubny ziym nadoł Bolek Wstydliwy.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 19.08.15, 20:29
  MIASTECZKO ŚLĄSKIE

  Województwo śląskie, powiat tarnogórski,
  gmina miejska
  ---
  Powierzchnia: 67,83 km2
  Liczba ludności: 7510
  Nadanie praw miejskich: 1561
  ---
  Kościół pw. Św. Jerzego – 1666
  ---
  Miasteczko Ślōnske

  Żyglińske Gōry – wpierw tako zwało
  Dyć szczyńście we tym zdo richtig miało
  Co pan bytōmski – z Ansbachōw rodym
  Z żygliniokami doszoł do zgody

  Tōż prawa miejske szteli nadowo
  Ze jego mianym niych wiyrchym stowo
  Georgesbergym piyrwyj Miasteczko
  We herbie świynty – zocy niy deczko.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.09.15, 14:09
  Coś mi sie w palicy jarzy
  Cosik ze wystawom marzy
  Dyć te niywonske
  Miasteczko Ślonske!
  Ktoś tam smoczo zupa warzy?!

  www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/a.879078015474799.1073741949.427827820599823/879078382141429/?type=3&theater
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 15.10.15, 21:58
  MIKOŁAJKI POMORSKIE

  Województwo pomorskie, powiat sztumski
  gmina wiejska
  ---
  Powierzchnia: 91,74 km2
  Liczba ludności: 3741
  Pierwsza wzmianka historyczna: 1248
  ---
  Obecnie brak kościoła pw. Św. Mikołaja
  - istniał w XIII-XVII w.
  ----------------------------------
  Mikołajki Pomorskie

  Niklausdorfym Krziżaki ta dziedzina zwali
  Łōni piyrszy kościōł już tukej stowiali?
  Wpiyrw tu był Borucin – tymu niy dziwocie
  Boruty znak krzyża przegōniōł – tōż mocie

  Drap roki leciały, zły tref z dobrym miyszoł
  Jo nudli skiż tego niy byda tu wiyszoł
  Wpiyrw polske, dyć z czasym we Prusach leżały
  Zowdy „Pomorskimi” bydōm mianowały.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.04.15, 23:00
  MILICZ

  Województwo dolnośląskie, powiat milicki
  gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 13,50 km2
  Liczba ludności: 11964
  Nadanie praw miejskich: 1245
  ---
  Brak kościoła pw. Św. Jerzego
  ------------
  Milicz

  W dolinie Baryczy kasztelan milicki
  Wchowoł ty ziymi – sie zdało co wdycki
  Do dzisioj ślod łostoł na brzegu pōłnocnym
  Łoprzić poradziyli najezdnikōm mocnym

  Dyć kejś Luksymburczyk grōd milicki chyciōł
  Wartko biskup Nanker srogo klōntwa sklyciōł
  Tako niy dziwejcie – chnet stoł zaś piastowski
  Tyn Milicz dlo Ślōnska to niy dopust Boski.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 26.04.15, 17:04
  Kukna kejsik do Milicza
  Pewno rymy jakeś sklyca.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 08.05.15, 14:53
  Rymy tukej niy zawadzom
  Ło Miliczu kejś przidadzom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 08.05.15, 15:50
  MŁAWA

  Województwo mazowieckie, powiat mławski
  gmina miejska
  ---
  Powierzchnia: 34,80 km2
  Liczba ludności: 30957
  Nadanie praw miejskich: 1429
  ---
  Brak kościoła pw. Św. Wojciecha
  -------------
  Mława

  Trzech princōw Mazowsza ta Mława lokuje
  Mono to i teroz miyszkańcōw raduje
  Kej w prawie chełmińskim dziedzina dzwigniōno
  Choć piyrwyj już stoła – terozki niy skōno

  Ze czasym w Korōnie zocnym grodym bydzie
  Skuli wojny pruski zdo we wielgi biydzie
  Dyć łaskōm łobdarzōł jōm krōl Zygmunt Stary
  Do dzisioj ta Mława niypośledni miary.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 20.09.15, 18:12
  Mławom sie tropić?
  Mie styknie popić.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 30.09.15, 18:56
  We herbie Mławy

  We Mławie Adalbert pomiyndzy wieżami
  Kej dzisioj kukniecie łoboczycie sami
  Dyć po drugi wojnie
  Niy mioł za spokojnie
  W III PR rod zaś - miyndzy mławianami.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 20.09.15, 18:13
  MOSZCZENICA
  Województwo małopolskie, powiat gorlicki
  gmina wiejska
  ---
  Powierzchnia: 37,6 km2
  Liczba ludności: 4702
  Data lokacji: 1348
  ---
  Brak kościoła pw. Św. Wojciecha
  ---------------------
  Moszczynica

  Kaj Moszczanka wody leje
  Tam niych lecōm zocne dzieje
  Choć wpierw źle sie richtig dzioło
  Skiż Tatarōw niewesoło

  Dyć sie dźwigły kolanie
  Ze krōlewski lokacyje
  Krōl Kazimiyrz łany dzielił
  Moszczynicy tref pościelōł.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 20.09.15, 17:43
  MUCHARZ
  Województwo małopolskie, powiat wadowicki
  gmina wiejska
  ---
  Powierzchnia: 37,32 km2
  Liczba ludności: 3839
  Data lokacji: 1254
  ---
  Kościół pw. Św. Wojciecha – 1868
  ---------------
  Muchorz

  Ponoć ło Wiślanach coś prawiyła ziemia
  Kej tu krześcijanōm zdowało co cima
  Ło świyntym Wojciechu łosprowiajōm ludzie
  Iże tukej kuknōł – potym w Prusy pódzie

  Co wpiyrw małopolske tyż slōnske dyć bydzie
  We gyszynku tako z Oświyńcimiym przidzie
  Bolesław Wstydliwy lokowoł ta sztela
  Jan – princ oświyńcimski ponowiōł, tōż tela.
 • broneknotgeld 14.10.15, 19:35
  Sie zwiedzieli

  We Muchorzu sie zwiedzieli
  Zdo co u sia by mieć chcieli
  Adalbercie
  Żeś we wercie
  Blyndzisz ze niyjedny szteli.

  www.mucharz.pl/
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 29.11.15, 11:25
  We Muchorzu byli?

  Cyryl i Metody we Muchorzu byli?
  Przeca łoni Wiślan przed Mieszkym łokrzciyli
  Niy darmo w kościele figury ich stojom
  Niy darmo w Muchorzu tyż djoski niy brojom
  Niy darmo ze wiary tu bierom pociecha
  Kaj Cyryl, Metody, kaj coś łod Wojciecha.  www.mucharz.pl/aktualnosci/398-gdy-wszyscy-swieci-ida-do-miasta.html
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 26.04.15, 17:05
  MYSŁOWICE

  Województwo śląskie
  miasto na prawach powiatu
  ---
  Powierzchnia: 65,62 km2
  Liczba ludności: 75129
  Pierwsza wzmianka historyczna o mieście: 1360
  ---
  Kościół pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela – 1989
  -------------------
  Mysłowice

  Czy Mysław ło myszach medykowoł wiela?
  We sztyrnostym wieku miastym stała sztela
  W ksiynstwie raciborskim, we Czeski Koronie
  Miyniōm sie drap pany, dyć grodu niy kōniec

  Macieja Korwina spamiyntoł włodanie
  Habsburgōw tyż potym doś dugi bōł „taniec”
  I Prusōw, i Niymcōw, i Polski we kōńcu
  Mysłowice ciyngym „kōmpiōm” w ślōnskim słōńcu.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 04.10.15, 11:47
  Mysłowice

  Za komuny, pewno wiycie
  Mysławowe Mysłowice
  W RP III
  Tako leci
  Co Jan Krzciciel w "dobrobycie".

  www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/a.879078015474799.1073741949.427827820599823/879078458808088/?type=3&theater
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 09.10.15, 22:04
  We Mysłowicach

  Mysław sie powadzioł z Janym
  -Tyś na tacy był podany?!
  Jan - Krystusie !
  Tropić tu sie?!
  Mi już niy trza wiynkszy szpany.

  www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/a.879078015474799.1073741949.427827820599823/879078458808088/?type=3&theater
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 06.05.15, 19:07
  NOWY SĄCZ

  Województwo małopolskie, powiat nowosądecki
  miasto na prawach powiatu
  ---
  Powierzchnia: 57,58 km2
  Liczba ludności: 82877
  Nadanie praw miejskich 1292
  ---
  Kościół pw. Św. Małgorzaty – XIII/XIV w.
  -------------------
  Nowy Sōncz

  Krōl Wacław II tyn Sōncz lokowoł
  Kazimierz Wielgi łod sia coś dowoł
  Dziedzina rosła, sie bogaciyła
  Przeca na szlaku handlowym była

  Czasym Jagiełły – pewnikiym wiycie
  Nowy Sōncz blysnōł we polityce
  Tu krōl z Witoldym medykowali
  Jako Krziżakōm fest by dowalić.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 06.05.15, 23:55
  NOWY TARG

  Województwo małopolskie, powiat nowotarski
  gmina miejska
  ---
  Powierzchnia: 51,07 km2
  Liczba ludności: 33118
  Nadanie praw miejskich: 1346
  ---
  Kościół pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej – 1346
  ----------------
  Nowy Torg

  W trzinostym wieku już tu osada
  Jakoś sie ponoć dowała rada
  Aże spolyli jōm roz Tatary
  Bestoż tyn „nowy”? – Czy tamtyn „stary”?

  Dyć w „królewszczyźnie” źle dzioć niy może
  Władca podzwignōńć zowdy pōmoże
  Sōl, łołōw, wino – zocne towary
  Tyż niepośledni Podhale miary.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.04.15, 22:25
  OLEŚNICA

  Województwo dolnośląskie, powiat oleśnicki
  gmina miejska
  ---
  Powierzchnia: 20,96 km2
  Liczba ludności: 36763
  Nadanie praw miejskich: 1255
  ---
  Kościół pw. Św. Jana Ewangelisty – XV w.
  ---------------
  Oleśnica

  Ze olszyn przi rzece miano swoje wziyła
  We dwanostym wieku już pewne co była
  Wpiyrw Ewangelisty kościōł bōł drzewniany
  Prziszoł wiek piytnosty – cołkym murowany

  Z kasztelańji wartko stolicōm sie stała
  Ksiynstwa udzielnego – we tym jeji chwała
  Czy Albert i Richold ło tym już godali
  Kej ze woli princa miasto zakładali?

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 07.05.15, 12:01
  OLSZTYN
  Województwo warmińsko-mazurskie
  miasto na prawach powiatu
  ---
  Powierzchnia: 88,33 km2
  Liczba ludności: 174775
  Nadanie praw miejskich: 1353
  ---
  Bazylika konkatedralna pw. Św. Jakuba Apostoła
  - II poł. XIV w.
  -------------
  Olsztyn

  Grōd nad Alnōm – dzisioj Łynōm
  Czasy Prusōw tym wspōminōm
  Wpiyrw strażnica tukej była
  Wartko zamek – przeca siyła
  Zakōn ciyngym dźwigōł swoja
  Miecz i krziż niōs w srogich bojach
  Dyć tyż dźwigoł grody, miasta
  Allenstein z Zakōnu ciasta.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 27.08.15, 23:34
  Kaj z Jakubym zawandruja?
  Dusza sztrasom uraduja?
  Rukzak tropi?
  Kto spokopi?
  Cud - plynckiyrzy z niym niy czuja!

  www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/a.869452003104067.1073741948.427827820599823/871797479536186/?type=3&theater
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.04.15, 17:05
  OLSZTYNEK

  Województwo warmińsko-mazurskie
  powiat olsztyński, gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 7,69 km2
  Liczba ludności: 7713
  Pierwsza wzmianka historyczna: 1351
  ---
  Brak koscioła pw. Św. Piotra
  ----------------------------
  Olsztynek – Hohenstein

  Wpiyrw mu kōmtur miano doł
  Wielgi Mistrz dyć tako chcioł
  Coby zamek, grōd i mury
  Niy broniły yno ciury

  Kej biōł Zakōn ze Korōnōm
  Czy Hohenstein pedzioł „skōnōm”?
  - Dyć chyciyły grōd mieszczany
  Drap Jagielle bōł poddany.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.10.15, 22:37
  Kuknij, kuknij do Olsztynka
  Cie niy czeko tam udrynka.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.10.15, 22:38
  OLSZÓWKA
  Województwo wielkopolskie, powiat kolski
  gmina wiejska
  ---
  Powierzchnia: 81,54 km2
  Liczba ludności: 4787
  Pierwsza wzmianka historyczna: 1398
  ---
  Brak kościoła pw. Matki Boskiej
  ---------------
  Olszōwka

  Wioskōw dość trocha je we ty gminie
  Co w wielkopolski cupła dziedzinie
  Adamin, Drzewce, dwa Ponyntowy
  Ciynżko mi szkryfnōńć cołkym ze gowy

  I Nowo Wioska, Młynik, Miniewo
  Trzi w kerych mianach jakesik drzewo
  Ostrōw, Szczepanōw, Umiyń, Łubianka
  Styknie – sie prziznōm we tym do manka.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.04.15, 17:07
  ORNONTOWICE

  Województwo śląskie, powiat mikołowski
  gmina
  ---
  Powierzchnia: ok. 15,10 km2
  Liczba ludności: 6019
  Pierwsza wzmianka historyczna: 1305
  ---
  Kościół pw. Św. Michała Archanioła – 1893
  -----------------------
  Renoltowitz - Ornontowice

  Reinold zasadźcōm richtig ty wsi?
  Czy historyjo coś ło tym wiy?
  Czamu jo dzisioj tako to słysza?
  Fara tu karlus mioł mieć sołtysa!

  Tōż we tych czasach na Ślōnsku dzioło
  Choć wpiyrw niy bōło wcale wesoło
  Kolōnizacjo wielgo ruszyła
  Ze Flandrji, Niymiec, Walōńji była
  Ludzi nalazło na ziymie puste
  By zaś sie mogły stać bardzi tuste.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.04.15, 22:22
  Kej Archanioł Michał dziedziny wachuje
  Rozkwito ta gmina - niych wos niy dziwuje.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 27.09.15, 22:33
  Ktoś ze Orny uraduje
  Kej wystawie podziwuje
  Mono ja, a mono niy
  Kto po prowdzie dzisioj wiy?

  www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/a.879078015474799.1073741949.427827820599823/879078245474776/?type=3&theater
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.04.15, 22:23
  PACZKÓW
  Województwo opolskie, powiat nyski
  gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 6,6 km2
  Liczba ludności: 7963
  Nadanie praw miejskich: 1254
  ---
  Kościół pw. Św. Jana Ewangelisty – XIV w.
  ----------------
  Paczkōw

  Na prawie flamandzkim tyn grōd podźwigany
  Ksiynstwu biskupiemu ku łobrōnie dany
  Ślōnskim Carcassonne do dzisioj mianujōm
  Kej murōm Paczkowa i bramōm dziwujōm

  Ksiynstwo Nyske piyrwyj bogatym sie zdało
  Biskupōm wrocławskim mitry dyć za mało
  Mōr, powōdź, husytōw trza bōło tu strzimać
  Czy siył Bōg dokłodoł? Czy szło tukej kimać?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 08.05.15, 15:48
  PAKOŚĆ

  Województwo kujawsko-pomorskie
  powiat inowrocławski, gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 3,46 km2
  Liczba ludności: 5824
  Nadanie praw miejskich: 1359
  ---
  Brak obecnie kościoła pw. Św. Jakuba
  ------------
  Pakość

  Tōż co historyjo ło Pakości prawi?
  Z trzinostego wieku dziedzina nōm jawi
  Kaj dźwigli świōntynia – ano – Jakubōwo
  Psinco z niyj łostało – sie to niy wydowo

  Dyć Pakość durś mōmy, ciyngym my jyj radzi
  Prawym magdyburskim miejskościōm paradzi
  Co Wojciech z Kościelca zrychtowoł dziedzinie
  Zdo sie już na wieki tukej niy przeminie.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.10.15, 22:06
  Nic po złości
  We Pakości.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.10.15, 22:07
  PASYM
  Województwo warmińsko-mazurskie
  powiat szczycieński, gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 15,18 km2
  Liczba ludności: 2542
  Nadanie praw miejskich: 1386
  ---
  Brak kościoła pw. Matki Boskiej
  -----------
  Pasym

  Kōmtur elblōnski doł miano miastu
  Po Prusach prziszoł Krziżokōw czas tu
  Dyć Polska czasym upōminała
  Pod swoje krzidła na krōtko brała

  Władze miyniyły, tako granice
  Kej Prus Ksiōnżyncych te okolice
  Z reformacyjōm wpiyrw wyludniyły
  Dyć z czasym jakby zaś łodrodziyły.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 29.10.15, 21:46
  Pasym niy gurtym
  Rym leci hurtym?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 29.10.15, 21:51
  PIEKOSZÓW
  Województwo świętokrzyskie, powiat kielecki
  gmina wiejska
  ---
  Powierzchnia: 102,97 km2
  Liczba ludności: 15840
  Pierwsza wzmianka historyczna: 1337
  ---
  Kościół pw. Narodzenia NMP – XIX w.
  ------------------
  Piekoszōw

  Prawiōm ło tym Piekoszowie
  Iże był tukej łod wiekōw
  Niy dziwuje tymu człowiek
  Wiy coś ło sztyrnostym wieku

  Była tukej parafijo
  Był tyż kościōł Jakubowy
  Sie niy łostoł – kryjolyjo
  W dziewiytnostym wieku nowy.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 09.05.15, 21:50
  PISZ

  Województwo warmińsko-mazurskie
  powiat piski, gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 10,08 km2
  Liczba ludności: 19547
  Nadanie praw miejskich: 1645
  ---
  Kosciół pw. Św. Jana Chrzciciela – 1694
  ------------------------------
  Pisz – Johannisburg

  Galindio Mazowszu? Galindio Kujawōm?
  Princ Kazimierz zrzekł sie, tōż Krziżoki jawiōm
  Nad Pisōm co piyrwyj Prusōw radowała
  Miecz krwawi, żor poli, Pōnbōczkowi chwała?!

  Zakōn zamek dźwignōł, już Litwinōm wadzi
  Kiejstut ze wojami swojymi zaradzi?
  Krziżokōm nazgobiōł we tych strōnach wiela
  Ze hasio zdoł dźwigać Johannisburg – tela.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 09.05.15, 22:23
  PIWNICZNA

  Województwo małopolskie, powiat nowosądecki
  gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 38,3 km2
  Liczba ludności: 5999
  Nadanie praw miejskich: 1348
  ---
  Brak kościoła pw. Św Jana Chrzciciela
  -----------------
  Piwniczno

  W dolinie Popradu, z woli Polski krōla
  Kaj „surowy kamyń” – niy byda wos fulać
  Piwniczno stanyła, Nowy Sōncz jōm wspiyroł
  Hanko przeca stamtōnd w te strōny zaziyroł

  Prawiyli co piyrwyj tu jakeś tunele
  Hawiyrze już kejsik kukali do sztele?
  Stōnd miano Piwniczno na wieki sie wziyła?
  Szczyńściym we piwnicach przed nami niy skryła.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.04.15, 18:11
  POZNAŃ

  Województwo wielkopolskie
  miasto na prawach powiatu
  ---
  Powierzchnia: 261,91 km2
  Liczba ludności: 546503
  Pierwsza wzmianka historyczna: Kronika Thietmara
  Nadanie praw miejskich: 1253
  ---
  Bazylika Archikatedralna św. Piotra i św. Pawła - XIV/XV w.
  --------------
  Poznań

  Na Ostrowie Tumskim grōd mieli Polany
  Ze czasym łōn Piastōm bōł cołkym poddany
  Pogańsko gōntyna we kōńcu zbulyli
  Kej Mieszka, ich princa, w krzcielnicy łobmyli

  Stoł Poznań drap sztelōm biskupa Jordana
  Sie już znakym krzyża budziōł zowdy z rana.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 09.05.15, 22:24
  Coś z Poznania
  Niy cygania.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.08.15, 20:59
  Świynty Pyjter klucze trzimie
  Skuli tego myni drzymie?
  Kejś zaklupia
  Czy wygupia?
  Łeb zaleja drapci w "Rzymie"?!

  www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/a.869452003104067.1073741948.427827820599823/871798279536106/?type=1&theater
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 20.09.15, 22:15
  Kusi wybrać do Poznania
  Ze tym wcale niy cygania
  Choć łażom po ziymi
  Herb tam ze świyntymi
  Zocno sztela - kukna na nia.

  www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/pb.427827820599823.-2207520000.1442777912./879078628808071/?type=3&theater
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.05.15, 14:05
  PROSZOWICE

  Województwo małopolskie, powiat proszowicki
  gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 7,21 km2
  Liczba ludności: 6152
  Nadanie praw miejskich: 1358
  ---
  Kościół pw. Wniebowzięcia NMP i Św. Jana Chrzciela
  - 1453
  -----------------
  Proszowice

  W rodzie Szryniawitōw istno sztela była
  Niym do krōlewszczyzny we kōncu trefiła
  Tako niy dziwejcie kej Kazimierz Wielki
  Do miejskości dźwignōł – to niy duperelki
  Dboł coby grosz trzimōł skarbca wawelskiego
  Coby ze Proszowic tyż suli do tego
  Tōż handel i cechy sie staroł rozwijać
  Czy zły tref dziedzina bydzie z tym łomijać?

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.08.15, 12:50
  Proszowice ło coś proszom?
  Mono wiycie kaj to głoszom?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.08.15, 15:11
  Proszom coby je promować?
  Coś kajniykaj ło nich dować?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 20.09.15, 21:29
  W Proszowicach
  Chop jak świca
  W Proszowicach ponoć frela
  Kożdo gryfno zdo sie wiela.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 20.09.15, 21:30
  PUŁAWY
  Województwo lubelskie, powiat puławski
  gmina wiejska
  ---
  Powierzchnia: 160,81 km2
  Liczba ludności: 12013
  Pierwsza wzmianka o Puławach: 1489
  ---
  Kościół pw. Św. Wojciecha w Górze Puławskiej – 1768
  ---------------------
  Gmina Puławy

  Puławy miasto – Puławy gmina
  Sie dziwujecie – tako dziedzina
  Dwadziścia dziewiyńć szołtysōw majōm
  Zdowo wōm wiela? Przeca niy bajōm!

  W herbie Wojciecha coś i Floriana
  Ze Adalbertym wiynkszo tam szpana
  Prawiōm co bōł tam ze słowym Bożym
  Gōra Puławsko stōnd wiyncy woży.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.08.15, 15:12
  RADZIEJÓW
  Województwo kujawsko-pomorskie
  powiat radziejowski, gmina miejska
  ---
  Powierzchnia: 5,69 km2
  Liczba ludności: 5787
  Nadanie praw miejskich: 1252
  ---
  Obecnie brak kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela
  ----------------
  Radziejōw

  Radziejōw Stary – wieś wpiyrw tu była
  Bratkōm z Mogilna tako służyła
  W trzinostym wieku – wele połowy
  Radziejōw miejskim już rzōńdzi prowym

  I za Łokietka rosnōł we siyła
  I za Jagiełły dziedzina żyła
  Z czasym starosta, sōnd powiatowy
  Tukej dyć zicnōł – kożdy ci powiy.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.08.15, 12:51
  RADZIONKÓW
  Województwo śląskie, powiat tarnogórski
  gmina miejska
  ---
  Powierzchnia: 13,15 km2
  Liczba ludności: 16586
  Nadanie praw miejskich: 1951
  ---
  Kościół pw. Św. Wojciecha – 1875
  -------------------
  Radziōnkōw

  Już w sztyrnostym wieku świyntopiyrze płacōm
  W piytnostym husyckōm utropōm łōnaczōm

  Przi reformacyji Horniga dziedzina
  I trzydziestoletni wojny niy łomina
  W kery wojskym sztela piyńć razy deptano
  Dziw co po tym stowoł ktōś tu jeszcze rano

  Zły czas kejś przekuloł, wojny tyż ustanōm
  Winszuja durś szczyńścio cidro-radziyńczanōm.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 26.08.15, 23:31
  Kej świynty Wojciech im patronuje
  Pewnikym wcale to niy dziwuje
  Iże mniyj grzeszom
  I tymu cieszom
  Dyć świynty Wojciech sztele raduje.

  www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/a.869452003104067.1073741948.427827820599823/871737026208898/?type=1&theater
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.09.15, 23:35
  Radzionkow - Serock

  Sie dziwujom ponoć mocka
  Ty wystawie aż z Serocka
  Kej kamracom
  To łonacom
  Tako w dziyń jako we nocka.

  www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/a.879078015474799.1073741949.427827820599823/879078262141441/?type=1&theater
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.09.15, 21:08
  Zabłonkomy kaj z wystawom?
  Mono wrożby nom wyjawiom?
  Mie na razie tropi gowa
  Jako dońść do Radzionkowa
  Co rzykania moje sprawiom?

  Kej Adalbert tam patronym
  Kej Go na wystawie momy
  Cidrow skusi?
  Zdo co musi?!
  Czy łodpwowiydź chnet poznomy?

  www.facebook.com/media/set/?set=a.879078015474799.1073741949.427827820599823&type=3
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 26.09.15, 21:50
  Co mo Trzymeszno do Radzionkowa?
  Pomedykuje ździybeczko gowa
  Dyć Adalbercie
  Telaś we wercie
  Iże rzykajom do Cia durś z nowa!

  www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/a.879078015474799.1073741949.427827820599823/879078262141441/?type=3&theater
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.10.15, 10:36
  U Cidrow wystawa?

  W intyncyji dyć porzykom
  Coby latoś w paździyrniku
  Cidrow skusić
  Wyńść to musi
  Niy na darmo ło tym klikom.

  www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/a.879078015474799.1073741949.427827820599823/879078262141441/?type=3&theater
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 18.10.15, 22:16
  Świynty Wojciech u Cidrow

  Piyrwyj stoł na chmurze
  Potym zicnoł prawie
  Juzaś bardzi w gorze
  Jako śnik na jawie
  Śmiała Go komuna z duszy Cidrow gonić
  Dyć cołkym niy dało - radujom niym łoni.

  www.facebook.com/media/set/?set=a.894597097256224.1073741952.427827820599823&type=3
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 31.10.15, 11:02
  Ponoć jutro w "Karolince"
  Zagro ktoś na sztyry rynce
  Świynte tym zaś uradujom
  Mono nawet zatańcujom.

  www.powiatlive.pl/kultura/16372-gmina-mucharz-inspiracja-dla-poetow
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 01.11.15, 14:26
  Ło wszyskich świyntych we Radzionkowie
  Kej pokozali rod tymu czowiek.

  www.sferatv.pl/vod/informacyjne/wydarzenia/13049-wydarzenia-29-pazdziernika-2015
  po 11 minucie
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.08.15, 23:55
  RADZYMIN
  Województwo mazowieckie, powiat wołomiński
  gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 23,49 km2
  Liczba ludności: 11378
  Nadanie praw miejskich: 1475
  ---
  Brak kościoła pw. Opatrzności Bożej
  ----------------
  Radzymin

  Princ mazowiecki „radzioł łomijać”
  W puszczy trza było możno uwijać
  Cesta z Mazowsza szła tu ku Prusōm
  Co z krześcijańskōm niy żyli duszōm

  Kōnrad te ziymie doł dworokowi
  Rosły wpierw dziynki Radzimirowi?
  Gowy bych niy doł dyć tym raduja
  Iże ło szteli cosik zrymuja.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 19.08.15, 19:13
  RUDA ŚLĄSKA
  Województwo śląskie, miasto na prawach powiatu
  ---
  Powierzchnia: 77,73 km2
  Liczba ludności: 141869
  Prawa miejskie w obecnym kształcie: 1959
  ---
  Kościół pw. Św. Barbary – 2000
  ----------------------
  Ruda Ślōnsko

  Kaj szukać jōntrzka ty Rudy Ślōnski?
  Dyć rozciepane wpierw jej kōnski
  Choć wszyske Państwo Bytōmske trzimie
  Zdało co ziymia ta dugo drzymie

  Ze industryjōm wylazła z ćmoka
  Kaj wōngel, ajza - niy trza boroka
  Tōż gruby, huty i inksze werki
  Wartko bogacōm – niy duperelki

  I Ruda Ślōnsko tako dźwigajōm
  Po drugi wojnie już jōm tu majōm
  Wiyrek wpierw „rynka łoddoł” Fryncicie
  A łōna w kōńcu Rudzie – tōż wiycie.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.09.15, 21:31
  We Strumiyniu ło wystawie
  Bestoż link tu kłada prawie
  Herb z Barborkom
  Nom patronkom
  Mi zdo jako śnik na jawie.

  www.strumien.pl/news/wystawa-herbow-z-udzialem-strumienia
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.09.15, 19:56
  Niy byda krył
  Wernisaż był.

  wiadomoscirudzkie.pl/wiadomosci/rozrywka-i-kultura/swieci-w-herbach,5616
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 01.10.15, 14:40
  Kuknom rajce sie na świyntych
  Bydzie wiyncyj "wniebowziyntych"?!

  www.facebook.com/media/set/?set=a.887969464585654.1073741951.427827820599823&type=3
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 27.10.15, 19:46
  RZGÓW
  Województwo łódzkie, powiat łódzki wschodni
  gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 66,33 km2
  Liczba ludności: 9174
  Nadanie praw miejskich: 1467, 2006
  ---
  Kościół pw. Św. Stanisława – 1630
  ------------
  Rzgów

  Nad rzekōm Nerym wioska leżała
  Jōm kapituła krakowsko miała
  Przi prawie średzkim drap rozwinyła
  Dyć wele szlaku kupcōw tyż była

  Tōż niy dziwota, kej ciyngym rosła
  I do miejskości dziedzina doszła
  Chocioż za cara jōm utraciła
  Dzisioj i miejsko, i wiejsko siyła.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 16.04.15, 20:06
  SANOK

  Województwo podkarpackie, powiat sanocki
  gmina miejska
  ---
  Powierzchnia: 38,08 km2
  Liczba ludności: 40633
  Pierwsza wzmianka historyczna: 1150
  Lokacja miasta: 1339
  ---
  Kościół pw. Św. Michała Archanioła – XIV-XVIII w.
  po pożarze rozebrany
  --------------
  Sanok

  Princ halicki Jerzy tyn Sanok lokowoł
  Ze władcami Polski po swojemu zwmowioł
  Prawym magdeburskim te miasto stanyło
  Na Rusi halicki piyrsze take było

  Dyć bojary struli drap władce swojego
  Drap sztela halicko Kazika Wielgego.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 17.04.15, 21:39
  Niy łomińcie dyć Sanoka
  Richtig je we wercie łoka.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.08.15, 18:48
  Czym tyn Sanok wos pokusi?
  Pewne iże czymsik musi.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.08.15, 18:49
  SEROCK
  Województwo mazowieckie, powiat legionowski
  gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 13,43 km2
  Liczba ludności: 4175
  Nadanie praw miejskich: 1417, 1923
  ---
  Brak obecnie kościoła pw. Św. Wojciecha
  ------------
  Serock

  W jedynostym wieku już ta sztela znali
  Kupce kierzy z Gdańska na Ruś wyprowiali
  Prince mazowiecke zbiyrali tu myto
  Na Bugu przeprawa – jakby ktōsik pytoł

  We piytnostym wieku za princa Janusza
  Dziedzina już miejsko miała ofyn dusza
  Sie prawym chełmińskim przi tymu asiyła
  W szesnastym – powiatym – dość dugo niym była.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.09.15, 23:34
  Radzionkow - Serock

  Sie dziwujom ponoć mocka
  Ty wystawie aż z Serocka
  Kej kamracom
  To łonacom
  Tako w dziyń jako we nocka.

  www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/a.879078015474799.1073741949.427827820599823/879078262141441/?type=1&theater
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 17.04.15, 21:40
  SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

  Województwo kujawsko-pomorskie
  powiat sępoleński, gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 6,55 km2
  Liczba ludności: 9312
  Nadanie praw miejskich: 1360
  ---
  Brak kościoła pw. Św. Wawrzyńca
  ---
  Sympōlno Krajyńske

  Hektor z Pakości dboł ło dziedzina
  Rōd Ostrorogōw mioł we niym syna
  Kery krōlowi zocnie sługiwoł
  Tōż jo niy byda sie tymu dziwoł
  Co Miechowitōm kościōł wystawiōł
  Jako dobrodziej Sympōlna jawiōł
  I doł bogatym potōmkōm swoim
  Choć im tyż Krziżak tukej nabroji
  Zamek łoszczyrbi, popoli wiela
  Dyć wszysko strzimie krajyńsko sztela.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 29.08.15, 13:26
  SKALBMIERZ
  Województwo świętokrzyskie, powiat kazimierski
  gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 7,13 km2
  Liczba ludności: 1310
  Nadanie praw miejskich: 1342
  ---
  Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela – XV w.
  --------------------
  Skalbmiyrz

  Skarbimir – palatyn u Krziwoustego
  Osada i kościōł podzwigoł do tego
  Na szlaku co z Niymiec wiōd do samy Rusi
  Tōż sztela drap rośnie – zdo co tako musi

  I choć jōm zdobyli pierony – Tatary
  Dyć łodrodzo wartko – dejcie tymu wiary
  W kōńcu prawym średzkim miastym zocnym stowo
  Krōl Kazimiyrz Wielgi przywileje dowo.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 17.04.15, 20:45
  SŁOMNIKI

  Województwo małopolskie, powiat krakowski
  gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 3,34 km2
  Liczba ludności: 4365
  Pierwsza wzmianka historyczna: 1287
  ---
  Kościół pw. Św. Michała Archanioła – 1350-1890
  ---
  Słōmniki

  Szłōm – swoje miano doł tym Słōmnikōm
  Szłōm chroniōł gowy dyć wojownikōm
  Z ajzy klepane zocne helmisko
  W niym czasym zdo sie nadzieji wszysko

  Kazimierz Wielgi mioł w zocy sztela
  Doł prawa miejske – zdo niy za wiela
  Kościōł drzewniany wartko podźwigoł
  Dboł ło dziedzina, tōż z tym niy migoł.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 30.08.15, 10:44
  Do archanioła możesz porzykać
  Kej sie juz znojdziesz we tych Słomnikach.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 30.08.15, 10:45
  SOLEC KUJAWSKI

  Województwo kujawsko-pomorskie
  powiat bydgoski, gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 18,68 km2
  Liczba ludności: 15697
  Nadanie praw miejskich: 1325
  ---
  Kościół pw. Św. Stanisława Biskupa i Meczennika
  - 1912
  --------------------------
  Solec Kujawski

  Skiż handlu solōm dziedzina stowo?
  Tako do dzisioj sie nōm wydowo
  Flisoki przeca kajś nocowali
  Kajsik towory kupce skłodali

  We Solcu przeca – tōż sztela rosła
  I do prow miejskich dość wartko doszła
  Nadaniym princa Inowrocławia
  Tomasza z Jaksic tyż we tym sprawa.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 17.04.15, 23:11
  STRZEGOM

  Województwo dolnośląskie, powiat świdnicki
  gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 20,49 km2
  Liczba ludności: 16963
  Nadanie praw miejskich: 1242
  ---
  Bazylika pw. Św. Piotra i Św. Pawła
  --------------------------------
  Strzegom – Stregoni

  Trzi gōry w ty szteli dyć cosik znaczyły
  Na Gōrze Zwyciynstwa Ślynżany już żyły
  Na Gōrze Szyroki kasztelan z wojami
  Niyroz bić Polokōm prziszło z Pepikami

  A trzecio pewnikiym ludności służyła
  Czy na niyj świōntynia tu piyrszo stanyła?
  Ta co biskup Walter jeszcze konsekrowoł?
  Tu gowy niy byda jo za to nadstowioł.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 17.04.15, 23:48
  STRZELIN

  Województwo dolnośląskie, powiat strzeliński
  gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 10,34 km2
  Liczba ludności: 12556
  Nadanie praw miejskich: 1292
  ---
  Kościół św. Michała Archanioła – XIV w.-1945
  ------------
  Strzelin

  Sie przi Oławie szlaki krziżujōm
  Kupce z toworym tyndy wandrujōm
  Tōż i warownia tu kasztelana
  Tako spokojni, czy ciyngym szpana?

  Czy ta dziedzina słynie łukami?
  Czynsto szło trefić tam ze strzałami?
  Dzisioj we herbie dyć piyrwyj zdowo
  Kaj strzała – śmiertka ze kosōm stowo.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 18.04.15, 19:13
  STRZYŻÓW

  Województwo podkarpackie, powiat strzyżowski
  gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 13,89 km2
  Liczba ludności: 8848
  Pierwsze nadanie praw miejskich: XIV w.
  ---
  Brak kościoła pw. Św. Michała Archanioła
  ----------------
  Strzyżōw

  Kaj sie Stobnica z Wisłokym zlywo
  Grōd stoł już downo – niychej niy dziwo
  Iże princ Wiślan podźwigoł tukej
  Strzeżno – w tym miana piyrszego szukej

  Prziszli Pepiki, prziszli Polany
  W kōńcu Bogoriōm tyn grōd bōł dany
  Potym Tatary ciyngym go polōm
  Dyć je do dzisioj – ludzkōm to wolōm.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 19.08.15, 19:51
  STRUMIEŃ
  Województwo śląskie, powiat cieszyński
  gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 6,31 km2
  Liczba ludności: 3453
  Nadanie praw miejskich: 1482
  ---
  Kościół pw. Św. Barbary – 1793
  ------------
  Strumiyń

  Miano łod strumiynio wziyła prawie sztela
  Wojanowi princ doł morgōw tu dość wiela
  Dyć czynsto Racibōrz wadzi sie z Cieszynym
  Na granicy leżeć zdowajōm dziedziny

  Ło wsi już szkryfnyli we piytnostym wieku
  Kej Kornicōw bōła – wiydz ło tym człowieku
  W kōńcu princ cieszyński doł jōm Brodeckiymu
  Prawa miejske Strumiyń tyż erbnōł przi niymu.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 19.08.15, 20:48
  Św. Barbara i Strumiyń

  Małe miasto Strumiyń Ślōnska Cieszyńskego
  Dlo naszyj Barbary znaczynio wielgiego
  Bo w piytnostym wieku jeszcze yntlich tukej
  Farnego kościoła tyj dziywicy szukej

  Przez lata co przeszły uciyrpioł łōn wiela
  Protestanty nawet we niym mieli sztela
  Zaś po trzistu rokach stanōł kościōł nowy
  Dyć nikt niy chcioł świynty wymazać ze gowy

  Zocny frelki naszy relikwie w niym majōm
  I łobroz przi kerym durś gorko rzykajōm
  By wszyskich borokōw ciyngym chciała wspiyrać
  I nigdy niy dała bez Boga umiyrać

  Ciekawe co nojpiyrw flisokōw chrōniyła
  Kej stōnd do Krakowa towarōw szła siyła
  Jak yno zaś tukej ważniejszy stōł wōngel
  Bergmōna pilnuje co w ścianie durś rōmbie.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.09.15, 21:30
  We Strumiyniu ło wystawie
  Bestoż link tu kłada prawie
  Herb z Barborkom
  Nom patronkom
  Mi zdo jako śnik na jawie.

  www.strumien.pl/news/wystawa-herbow-z-udzialem-strumienia
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 06.09.15, 17:00
  SULĘCIN
  Województwo lubuskie, powiat sulęciński
  gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 8,56 km2
  Liczba ludności: 10355
  Nadanie praw miejskich: 1244
  ---
  Brak kościoła pw. Baranka Bożego
  ---
  Sulyncin

  Wpiyrw sztela targowo Słowiany tu mieli
  Kupce ze Frankfurtu na Poznań lyźć chcieli
  We XII wieku ślōnske Piasty trzimiōm
  Dyć na cołke wieki tukej niy podrzymiōm

  Wpiyrw Hajnel Brodaty Mroczkowi prziznowo
  Tymu z Pogorzeli – panym tukej stowo
  Dyć drap tymplariuszōm tyn grōd przekazuje
  Drap tyż Brandynburgjo miastym reskiyruje.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 08.04.15, 16:24
  SUPRAŚL

  Województwo podlaskie, powiat białostocki
  gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 6 km2
  Liczba ludności: 4673
  Założenie monasteru: 1501
  ---
  Monaster męski pw. Zwiastowania PBM – XVI w.
  Kościół pw. NMP Królowej Polski – 1870
  -------------
  Supraśl

  Mnichy we Grōdku wiela rzykali
  Niym relikwije Supraśli dali
  Coby ta rzeka im pokozała
  Kaj cerkiew dzwignōńć z wiary jak skała

  Tako sie stało ze woli Boga
  Tako jo szkryfnōńć wōm dzisioj moga
  Sōm krōl doł zwola w tym wojewodzie
  Biskup smolyński tyż niy we szkodzie.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 06.09.15, 15:48
  Mono Supraśl cie pokusi
  Wanrus tyż tam kuknońć musi.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.09.15, 21:27
  SUSZ
  Województwo warmińsko-mazurskie
  powiat iławski, gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 6,67 km2
  Liczba ludności: 5733
  Nadanie praw miejskich: 1314
  ---
  Kościół pw. Św. Rozalii – 1905
  --------
  Rosynberg – Susz

  Kapituły pomezański tyn Susz grodym zocnym
  Kaj osada prusko piyrwyj – stanōł murym mocnym
  Kościōł farny podźwigany – do dzisioj dyć stoji
  Choć po prowdzie historyjo niyszczyńścio tu zbroji

  Sie Krziżoki ciyngym prali przeca z Polokami
  Na ty ziymi Pomezanōw – wiycie ło tym sami
  W czas „potopu” Szwed tyż łod sia utropy dołożōł
  Kōntrybucji wiela ściōngnōł, we kōńcu łogrobiōł
  Mōr Rosynberg tyż wykosiōł w łoziymnostym wieku
  I Franyjok zła dołożył, i Rus – choć na fleku.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.09.15, 19:54
  SUWAŁKI
  Województwo podlaskie
  miasto na prawach powiatu
  ---
  Powierzchnia: 66 km2
  Liczba ludności: 69404
  Nadanie praw miejskich: 1720
  ---
  Brak kościoła pw. Św. Św. Rocha i Romualda
  -------------
  Suwałki

  Zakōn kamedułōw w wigerskim klosztorze
  Dbo ło te dziedziny jako yno może
  Kolōnistōw ściōngo coby mieli łorać
  Te jaćwiyske ziymie – take bōły wczora

  W siedymnostym wieku Suwałki dźwigajōm
  Ło osada wiela ze Wigrōw starajōm
  Krōl dość wartko prawo jarmarkōw prziznowo
  Z woli kamedułōw sztela miastym stowo.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 08.04.15, 22:39
  SZTUM

  Województwo pomorskie, powiat sztumski
  gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 4,59 km2
  Liczba ludności: 10427
  Pierwsza wzmianka historyczna: 1234
  ---
  Brak kościoła pw. Najświętszej Marii Panny
  -----------
  Sztum

  Grōd tukej na Prusach Krziżaki zdobyli
  I folwark zdo drapko tukej założyli
  Z czasym zamek stanōł, wōjt sztumski w niym siedział
  Łobrostoł we piōrka, tako bych tu pedzioł

  Jagiełło, choć krōtko, tych murōw dyć chycioł
  Tref jednak Sztumowi tyż szczyńście uklyciōł
  Küchmeister-Mistrz Wielgi prow miejskich niy brōni
  Niyjedyn na jarmark i na torg drap gōni.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 19.04.15, 00:40
  Prusy sztum wybudowali
  Dyć Krziżaki im zabrali.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 08.10.15, 00:10
  TYCZYN
  Województwo podkarpackie, powiat rzeszowski
  gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 9,67 km2
  Liczba ludności: 3602
  Nadanie praw miejskich: 1368
  ---
  Kościół pw. Św. Katarzyny i Świetej Trójcy
  - II połowa XV w.
  -----------
  Tyczyn

  Bartold Tyczner z woli krōla
  Miasto wele wsi lokuje
  Rym niy po to coby fulać
  Grōd urośnie, uraduje

  Wpiyrw to była krōlewszczyzna
  Otton z Pilczy dyć jōm kupiōł
  500 grziwiyn – czy drożyzna?
  Czy za tōnio? Ktōś wygupiōł?

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 19.04.15, 00:51
  TRZEBNICA

  Województwo dolnośląskie, powiat trzebnicki
  gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 8,36 km2
  Liczba ludności: 12727
  Pierwsza wzmianka historyczna: 1138
  Nadanie praw miejskich: 1250
  ---
  Kościół pw. Św. Piotra i Pawła – XIII w.
  ----------------
  Trzebnica

  We Trzebnicy Trzebowiany
  Sie budziyli zowdy ranym
  „Trzeba” tu skłodali przodkōm
  Bestōż jo rym ło tym potkōm
  Potym dyć czas Krystusowy
  Historyjo przeca powiy
  Co Cysterki drap tu przidōm
  Z woli princa tako bydōm.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.08.15, 19:30
  TRZEMESZNO
  Województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński
  gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 5,46 km2
  Liczba ludności: 7840
  Nadanie praw miejskich: 1382
  ---
  Obecnie brak kościoła pw. Św. Wojciecha
  --------------------
  Trzemeszno

  We dwanostym wieku klasztor fundowany
  Choć możno i drapci – prawiōm trzemeszniany

  Bolek Krziwousty, ślubno Salomea
  Braciszkōm nodali dziedzinōw dość wiela
  Tyż jejich nastympce łod sia dokładali
  Sztela bogaciyła – inksi dziwowali

  Przi klasztorze tako grōd wyrosnōł zocny
  I do dzisioj stoji – korzyń jego mocny.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 26.09.15, 21:48
  Co mo Trzymeszno do Radzionkowa?
  Pomedykuje ździybeczko gowa
  Dyć Adalbercie
  Telaś we wercie
  Iże rzykajom do Cia durś z nowa!

  www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/a.879078015474799.1073741949.427827820599823/879078262141441/?type=3&theater
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 30.09.15, 18:49
  W Trzemesznie

  W Trzemesznie Adalbert na krotko "zagościoł"
  Piyrwyj przeca Prusow pierońsko rozzłościoł
  I Gniezno szkryfnione
  Dyć na tym niy koniec
  Princ czeski bez Niego podobnoś fest pościoł.

  www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/a.879078015474799.1073741949.427827820599823/879078262141441/?type=3&theater
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 30.08.15, 17:23
  TRZCIEL
  Województwo lubuskie, powiat międzyrzecki
  gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 3,03 km2
  Liczba ludności: 2481
  Pierwsza wzmianka historyczna: 1307
  ---
  Brak kościoła pw. Św. Jerzego
  -----------
  Trzciel

  Wele rzeki Obry Trzciel w sztyrnostym wieku
  Już rosnōł, już dźwigoł sie tako poleku
  Na brzegu jyj prawym wpiyrw stoła dziedzina
  Dyć woda durś loła na koło łod młyna

  Czas lecioł i kukoł już brzega lewego
  W łoziymnostym wieku trza Trzciela Nowego
  Co na łobu brzegach - z czasym w jedno zloło
  Tōż dzisioj ta sztela z łobu brzegōw woło.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 07.10.15, 23:43
  TUCHOLA
  Województwo kujawsko-pomorskie
  powiat tucholski, gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 17,69 km2
  Liczba ludności: 13886
  Nadanie praw miejskich: 1346
  ---
  Brak kościoła pw. Św. Małgorzaty.
  ------------
  Tuchola

  Już w trzinostym wieku była
  I miejskościōm tyż asiyła
  Kej? Po prawdzie dyć niy wiymy
  W tym na psinco zdadzōm rymy

  Świynce jōm Krziżakōm dali
  Drap kōmturio ci stowiali
  Drap z chełmińskim prawym jawi
  Wielgi Mistrz dyć tako sprawi.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.10.15, 22:58
  Wandrus nigdy niy łosmoli
  Na swyj drodze ty Tucholi.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.11.15, 17:51
  Kej Tuchola roz pokusi
  Drugi roz ktoś kuknońć musi.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.11.15, 17:51
  WAGANIEC
  Województwo kujawsko-pomorskie
  powiat aleksandrowski, gmina wiejska
  ---
  Powierzchnia: 54,52 km2
  Liczba ludności: 4562
  Pierwsze wzmianki historyczne: XVI w.
  ---
  Kościół pw. Wojciecha w Zbrachlinie - 1889
  ---
  Waganiec

  Z kōńcym szesnastego wieku
  Pewne co ta sztela była
  Historyjo dyć człowieku
  Ty dziedziny już niy kryła

  I Kościelskich, i Zakrzewskich
  Wpiyrw Waganiec uradowoł
  Dyć niy yno – tyż Niyszczewskich
  I Gadōmskich – mi niy zdowo.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.10.15, 22:59
  WĄSEWO
  Województwo mazowieckie, powiat ostrowski
  gmina wiejska
  ---
  Powierzchnia: 119,2 km2
  Liczba ludności: 4626
  Pierwsza wzmianka historyczna: 1428
  ---
  Kościół pw. Narodzenia NMP – 1912-22
  ---
  Wōnsewo

  Ponoć łod wōnsa te miano wziyno
  Nikierzy prawiōm dyć co niy yno
  „Wōnsosz” - tam piyrwyj sie w dōł złaziło
  Tako z Wōnsewym mono tyż było

  Zicła dziedzina kaj szlak handlowy
  Dzisioj tyż gminōm, kożdy ci powiy
  Iże sołectwōw w niyj richtig wiela
  Trzidziści trzi aż – zdo co za tela.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 08.10.15, 16:10
  WIĄZÓW
  Województwo dolnośląskie, powiat strzeliński
  gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 9,16 km2
  Liczba ludności: 2327
  Nadanie praw miejskich: 1252
  ---
  Brak kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela
  -----------------
  Wiōnzōw

  Kupce przez Oława tukej przeprawiali
  Tōż i prince ślōnske myto pobierali
  W kōńcu Hajnel Bioły doł i na to zwola
  Coby miasto rosło – za to go pochwola

  Dyć kej te dziedziny Kościoła tyż były
  Biskupa staraniym we kōńcu stanyły
  Drapci skiż Mōngołōw ta ziemia cierpiała
  Trza szwōngu miejskości coby podźwigała.  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.10.15, 15:21
  WILAMOWICE
  Województwo śląskie, powiat bielski
  gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 10,36 km2
  Liczba ludności: 3011
  Nadanie praw miejskich 1818
  ---
  Kościół pw. Przenajświętszej Trójcy – 1960
  ---------------------
  Wilamowice

  Kej Mōngoły przeszli ziemia pusto była
  Dyć sie Ślōnzek dźwignōł, z zachodu broł siyła
  Wpiyrw Morze Pōłnocne Flamandjo zaloło
  Ludzie na wschōd ciśli – niy było wesoło

  Tōż Fryzy, Flamady tu prawie tyż kludzōm
  Drap Wilamowice do życio łobudzōm
  Drap kościōł wystowiōm, dziedzina wzbogacōm
  Yno coś łostatnio drapko tyż sie tracōm.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 19.10.15, 22:36
  WOJNICZ
  Województwo małopolskie, powiat tarnowski
  gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 8,5 km2
  Liczba ludności: 3428
  Nadanie praw miejskich: 1278, 2007
  ---
  Kościół pw. Św. Wawrzyńca – XV w.
  ---------------
  Wojnicz

  Dyć kej wiek dwanosty sie prawie łobudziōł
  Tu świynty Wawrzyniec do kościoła wkludziōł
  Kery fundacyjōm był Krziwoustego
  Princ pod Nakłym wygrał, tōż poprzisiōng tego

  Kej krōlewna Kinga tukej przywitali
  Łaskōm Wstydliwego miejskości zoznali
  Drap wały zrychtujōm, drapko ubogacōm
  Z czasym sejmik ziymski tukej wyłōnaczōm.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.10.15, 18:38
  WITKOWO
  Województwo wielkopolskie, powiat witkowski
  gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 8,3 km2
  Liczba ludności: 7934
  Nadanie praw miejskich: 1676
  ---
  Brak kościoła pod stosownym wezwaniem.
  -------------
  Witkowo

  We sztyrnostym wieku już je wzmiankowali
  Marcin ze Witkowa plebanym – dyć dali
  W piytnostym – sie tymu wcale niy dziwujcie
  Był tyż ktōś zocniejszy, tako forsztelujcie
  Wincynt – jego Kotym zwała ta dziedzina
  W Witkowie farorzym, tu go niy łomina
  Skiż tego co chyci stolca gniyźniyńskego
  I Prymasym Polski tyż stanie do tego

  Tōż kej takich synōw sztela piyrwyj miała
  Niy darmo prow miejskich we kōńcu doczkała.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 09.04.15, 16:02
  WOLSZTYN

  Województwo wielkopolskie, powiat wolsztyński
  gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 4,78 km2
  Liczba ludności: 13544
  Pierwsza wzmianka o mieście Wolsztyn: 1424
  ---
  Kościół pw. NMP Niepokalanie Poczętej
  -----------
  Wolsztyn

  Już w wieku trzinostym była tu osada?
  -Kajsik historykōw ło to ponoć zwada
  W sztyrnostym cystersy dyć tu gospodarzōm
  Coby sztela rosła i dbajōm, i marzōm

  Wollstein – ze niemiecka miano ty dziedziny
  Na wełnie bogacōm, sukno przyndōm driny
  Tōż na chwała Boga, a kapsa dziedzica
  Wolsztyn w kōńcu miejske pokazuje lica.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 19.04.15, 11:53
  Kej bydziesz w Wolsztynie
  Niych cug cie niy minie.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 04.10.15, 15:25
  Niych niy tropiom glajzy
  We Wolsztynie łajzy.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 04.10.15, 15:26
  WĄGROWIEC
  Województwo wielkopolskie, powiat wągrowiecki
  gmina miejska
  ---
  Powierzchnia: 17,83 km2
  Liczba ludności: 25313
  Nadanie praw miejskich: 1381
  ---
  Kościół pocysterski pw. Wniebowzięcia NMP – 1799
  ---------------------
  Wōngrowiec

  Kej sie yno zaczōn prawie wiek sztyrnosty
  Osada dźwignyli tu na wyspie Prostyń
  Mono i Prostyniōm wyspa rzeczno zwała
  Dyć wartko cystersōw tukej radowała

  Świyntego Roberta dzisioj w herbie majōm
  Piyrszego cystersa – wcale wōm niy bajōm
  Sie ło prawa miejske przeca wystarali
  Ze Łekna w Wōngrowiec potym przekludzali.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 19.04.15, 11:53
  WROCŁAW
  Województwo dolnośląskie
  miasto na prawach powiatu
  ---
  Powierzchnia: 293 km2
  Liczba ludności: 633802
  Pierwsza wzmianka historyczna: 1000
  ---
  Archikatedra pw. Św. Jana Chrzciciela – XIII w.
  -----------------
  Wrocław

  Czy Wratysław czeski grōd tukej postawiōł
  Kej na ziymi ślōnski ze wojami bawiōł?
  Czy ździybko niyskorzyj dziedzina ta dźwigli?
  We wieku dziesiōntym z niōm niy yno migli

  Grōd w tym czasie zocny – chnet biskupstwym stanie
  Kej Piasty chyciyli we swoje włodanie
  I choć bogi pogan tu jeszcze wkludziyły
  We swoji gōntynie dugo niy gościyły.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 29.09.15, 20:27
  Wrocław

  Mo w herbie Jana Krzciciela
  Dom gowa! Czy małowiela?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 04.10.15, 17:54
  Jaki w herbie drugi świynty?
  Niy som pewni - coś w tym z piynty.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 04.10.15, 17:55
  WYŚMIERZYCE
  Województwo mazowieckie, powiat białobrzeski
  gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 16,84 km2
  Liczba ludności: 921
  Pierwsza wzmianka historyczna: 1338
  ---
  Brak kościoła pw. Baranka Bożego lub Jana Chrzciciela
  --------------------
  Wyśmierzyce

  Princ czerski Trojdyn te Wyśmierzyce
  Benedyktynōm nadoł – toż wiycie
  Chnet parafijo tu wystowiōno
  Sztela czas tukej już niy pokōno

  Jeszcze w tym wieku przi miejskich prawach
  Choć niema leko – żyć niy zabawa

  Dzisioj te miasto czym w Polsce słynie?
  Nojmyni ludzi we ty dziedzinie.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 16.10.15, 19:06
  ZAKRZEWO
  Województwo wielkopolskie, powiat złotowski
  gmina wiejska
  ---
  Powierzchnia: 162,52 km2
  Liczba ludności: 4788
  Pierwsza wzmianka historyczna: 1432
  ---
  Brak kościoła pod stosownym wezwaniem.
  --------------
  Zakrzewo

  Erazm z Zakrzewa – łōn tu dziedzicym
  Jako tyż cołki ty okolicy
  Kościōł drzewniany drap wystowiōny
  I parfijo wartko tyż mōmy

  Co wpiyrw Zakrzewskich, chnet Krōlikowskich
  Tyż Potulickich – niy dopust Boski
  Tela co farorz już we Złotowie
  Tutejszy fary niy mo na gowie.  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 29.09.15, 20:28
  ZALEWO
  Województo warmińsko-mazurskie
  powiat iławski, gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 8,22 km2
  Liczba ludności: 2222
  Nadanie praw miejskich: 1305
  ---
  Kościół pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty – XIV w.
  ------------
  Saalfeld - Zalywo

  Kōmtur dzierzgoński zōmek postawiōł
  Siyła krziżacko Prusōm łōn jawiōł
  Drap podegrodzie Sasōw prziciōngnie
  We miejskość szteli wartko ich wprzōngnie

  Saalfeld Zełwałdym ze czasym stanie
  Dzisioj Zalywym – na nic ślimtanie
  Co roz dźwigniōne, stoji durś przeca
  Dziwocie czamu tam z rymym leca?

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 04.10.15, 21:19
  ZAKROCZYM
  Województwo mazowieckie, powiat nowodworski
  gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 19,97 km2
  Liczba ludności: 3321
  Nadanie praw miejskich: 1422
  ---
  Brak kościoła pw. Baranka Bożego lub Jana Chrzciciela.
  ------------------
  Zakroczym

  „Kroczym” przez Wisła – dyć prawie tukej
  Kejsik zalało sztela, tōż szukej
  Teroz „Zakroczym”, terozki dali
  Coby mniyj tropić skiż rzeczny fali

  Princ tu zoglōndoł, jarmarki były
  Drap rosły tako dziedziny siyły
  I niy dziwota – miastym sie stała
  Zakroczymianōm tako na chwała.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 27.09.15, 17:32
  ZAMOŚĆ
  Województwo lubelskie
  miasto na prawach powiatu
  ---
  Powierzchnia: 30,34 km2
  Liczba ludności: 65055
  Nadanie praw miejskich: 1580
  ---
  Kosciół pw. Zmartwychwstania Pańskiego
  i Św. Tomasza Apostoła – 1587-1598
  ------------
  Zamość

  Kanclerz Jan Zamojski hetmaniōł Koronie
  Dyć staroł tyż ło to co we jego strōnie
  Tōż w ordynacyji grōd zocny wystawiōł
  Już za jego życio „perłōm” ponoć jawiōł

  W siedymnostym wieku Zamość durś rozkwitoł
  Zdoł „Padwōm Pōłnocy” – jakby ktōsik pytoł
  Tu Akadymijo przeca nawet była
  Kej Austryjok prziloz - sie wartko straciła.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 19.04.15, 10:27
  ZAWIDÓW

  Województwo dolnośląskie, powiat zgorzelecki
  gmina miejska
  ---
  Powierzchnia: 6,07 km2
  Liczba ludności: 4351
  Nadanie praw miejskich: 1369
  ---
  Brak kościoła pw. Św. Michała Archanioła
  ---------------
  Zawidów

  Na Gōrze Michała kościōł postawiyli
  Tu ze Archaniołym bliżyj Boga byli
  We włościach biskupa tako miśniyńskego
  Dyć z korzynio przeca tu echt łużyckiego

  Kej wojny husycke jako mōr w tych strōnach
  Dziw co ty dziedzinie niy prziszło z tym skōnać
  Dziw iże durś dźwigo, mieszczany starajōm
  Ze wiarōm w Pōnbōczka ciyngym siyły majōm.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 20.09.15, 16:27
  Zawidow mi widzi
  Pewnikym niy biydzi.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.09.15, 21:45
  broneknotgeld napisał:

  > Zawidow mi widzi
  > Pewnikym niy biydzi.
  A mie coś tu tropi
  Kto kuknie - spokopi.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.09.15, 21:48
  Po prowdzie żech ciekow jako to pokulo
  Czy tym knifym wyży oreł nasz poleci?
  Kej złoty ze czornym - cuzamyn na nulo?
  Czy tref przi welunku jakiś mandat skleci?

  Sztart zdo mi sie lichy - sztyry planowane
  Okryngi stopniały do dwoch - tako dane
  Jo som ze ślonskościom śmia emancypować
  Komu przi welunku głos mi przidzie dować?

  www.dziennikzachodni.pl/artykul/8060140,otwarta-opcja-gornoslaska-cos-czego-nam-zazdroszcza,id,t.html
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.10.15, 23:28
  Złotoryja - Kunice - Zawonia

  Kaj świynto Jadwiga, kaj Hajnel Brodaty
  Tam Ślonzok podobnoś niy bydzie sagaty
  Czy prowdy w tym wiela?
  Czy zy mie je frela?
  Recht w tym coch we rymy pierońsko bogaty.

  www.facebook.com/media/set/?set=a.887969464585654.1073741951.427827820599823&type=3
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.10.15, 19:00
  Ze Jadwigom te trzi sztele
  Niy dziwajom tymu brele.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 31.10.15, 22:29
  Toż niych Jadwiga świynto im darzy
  We tym co zocne yno zamarzy.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 31.10.15, 22:30
  ZĘBOWICE
  Województwo opolskie, powiat oleski
  gmina wiejska
  ---
  Powierzchnia: 95,81 km2
  Liczba ludności: 4090
  Pierwsza wzmianka historyczna: XIV w.
  ---
  Kościół pw. Wniebowzięcia NMP – 1911
  --------------------
  Zymbowice

  Staszko ze Sambowicz Bolkowi z Pruskowa
  Świadkowoł – tōż znomy dziedzica już gowa
  Po istnym i Hartwig i Herbert – tu żyli
  Przi princu opolskim durś kōnno służyli

  A Wernko Szeliha – z Chrōngwji Wieluński
  Pod Grunwald z niōm wybroł – dyć niy rokym łōńskim
  Rycerz Zymbowice w swojich trzimoł ryncach
  Yno niy godejcie iże jo coś krynca.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.10.15, 19:00
  ZDUNY
  Województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński
  gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 6,2 km2
  Liczba ludności: 4498
  Nadanie praw miejskich: 1261, 1267
  ---
  Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela – 1719
  ----------
  Zduny

  Bolek Pobożny wpiyrw grōd lokowoł
  Z tym sołtys Lamprecht rady niy dowoł?
  Tōż biskup Tōmasz chyciōł tyż tego
  Mōg, kej to wlazło we rynce jego

  Ze czasym Zduny pokupowały
  Dwie inksze sztele – sukces niemały
  Te Nowe Zduny i Siyniutowo
  Cuzamyn lekci, cuzamyn zdrowo.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 20.09.15, 16:28
  ZŁAWIEŚ WIELKA
  Województwo kujawsko-pomorskie
  powiat toruński, gmina wiejska
  ---
  Powierzchnia: 177,43 km2
  Liczba ludności: 13227
  Najstarsze miejscowości gminy wzmiankowane w 1222 roku
  ---
  Brak kościoła pod wezwaniem stosownym do herbu.
  ---------------------------
  Złowieś Wielgo

  Szołtysōw w ty gminie aże łoziymnoście
  Wiosek dyć ćwierć setki – na mapie pokożcie
  Pyndzewo nojstarsze abo Toruń stary
  Z trzinostego wieku – dejcie tymu wiary

  Kej princ mazowiecki Krziżakōw sprowadziōł
  W ta Ziymia Chełmińsko ich nojpiyrw zasadziōł
  Dzisioj Złowieś trzimie coniyco do kupy
  Jako zocne perły abo jako krupy?

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 19.04.15, 11:32
  ZŁOCZEW

  Województwo łódzkie, powiat sieradzki
  gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 13,79 km2
  Liczba ludności: 3449
  Pierwsza wzmianka historyczna: 1496
  ---
  Kościół pw. Św. Andrzeja – 1614
  --------------
  Złoczew

  Z familiōm Ruszkowskich tyn Złoczew rozkwitoł
  Prow miejskich tyż chyciōł – jakby ktōsik pytoł
  W tysiōnc szejset piōntym Zygmunt Waza III
  Doł zwola na miejskość – tako piyknie leci

  Skiż „potopu” Szwedōw tu wiela utropy
  Przez kōntrybucyjo zdało co utopi
  Dyć potym wygoroł z woli najezdnika
  Łoj Świynty Andrzeju – jako do Cia rzykać?!

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.09.15, 22:56
  ZŁOTORYJA
  Województwo dolnośląskie, powiat złotoryjski
  gmina wiejska
  ---
  Powierzchnia: 145,07 km2
  Liczba ludności: 7102
  Ustanowienie gminy wiejskiej: 1973
  ---
  Kościół pw. Św. Jadwigi w Złotoryji – 1706-1725
  ------------------------
  Gmina Złotoryja

  Gmina Złotoryja z trzech grōmad powstała
  Z kolanijōm Wilkōw je tyż skuplowała
  Dyć kej łoziymnoście rokōw miała prawie
  Straciyła. Czy yno to bōł śnik na jawie?

  Kej przeszło piyńć rokōw – prima aprilisie
  Zaś dźwigo – czy yno kōmuś prawie śni sie?
  Ło świynto Jadwigo – dziedzina miyj w łasce
  Niy chca jōm w habicie – wola we zopasce.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.10.15, 23:31
  Złotoryja - Kunice - Zawonia

  Kaj świynto Jadwiga, kaj Hajnel Brodaty
  Tam Ślonzok podobnoś niy bydzie sagaty
  Czy prowdy w tym wiela?
  Czy zy mie je frela?
  Recht w tym coch we rymy pierońsko bogaty.

  www.facebook.com/media/set/?set=a.887969464585654.1073741951.427827820599823&type=3
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka