Dodaj do ulubionych

Ze Drogi Świyntego Wojciecha

21.10.15, 21:51
Ze Drogi Świyntego Wojciecha

"Camino Grande" mi przipomino
Ze Gniezna, Pragi, Aachyn zaczyno?
Kaj Adalberta aszom gowami
Niy - spokopicie pewnikiym sami
Iże sztartuje we Radzionkowie
Już świyntobliwy za życio czowiek
Biskupym praskim nojsompiyrw przeca
Pastorał trzimoł - Ślonsk z Jego neca.
www.radzionkow.pl/2-aktualnosci/321-wystawa-gdy-wszyscy-swieci-ida-do-miasta
--
Ruda Śląska - stolica fraszki
Edytor zaawansowany
 • broneknotgeld 21.10.15, 21:58
  Na Wszyskich Świyntych kuknie tam ktosik?
  Pomiyndzy niymi tyn biskup praski
  Wspomnioł przi tymu mi "wdowi grosik"
  Dzisioj Go Polska prosi ło łaski.

  www.facebook.com/media/set/?set=a.894597097256224.1073741952.427827820599823&type=3


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.10.15, 22:05
  Łod Radzionkowa pont przirychtuje?
  W miejsca, kościoły - tym uraduje?
  Som sie wybiyrom już Jego śladym
  Radzionkow piyrszy we tym - bez zwady.

  www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/a.894597097256224.1073741952.427827820599823/894597800589487/?type=3&theater
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.10.15, 20:00
  Ze "Drogi Świyntego Wojciecha"

  Ano - je z tego uciecha
  Kej na szlaku łod Wojciecha
  Sie wspiyrajom tako gminy
  Siyła we nich zdo być driny
  Siyła ducha? Siyła wiary?
  Jo w nia wierza choć żech stary.

  www.mucharz.pl/index.php/aktualnosci/398-gdy-wszyscy-swieci-ida-do-miasta.html
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.11.15, 20:30
  Z Adalbertym kaj wybiera?
  Już pewnikym wiycie teraz.

  www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/a.908076195908314.1073741957.427827820599823/908076215908312/?type=3&theater
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.11.15, 19:06
  Świynty Wojciech

  Prziloz biskup Wojciech do Prusow ze krziżym
  Dyć ze kraju w kerym widzieli tyż wroga
  Niy chcieli ze Bolkym pewnikym być bliży
  I niyspokopiyli "Jedynego Boga"

  Zginoł Adalbertus na ty pruski ziymi
  Chrobry zaś łodkupioł mynczynnika ciało
  Historyjo tako ło kery my wiymy
  Tysionc lot ze hokym tymu to sie stało.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.01.16, 22:25
  Świynty Wojciech

  We możnym rodzie, tym Sławnikowym
  Wpiyrw poszukejcie Wojciecha
  Zły tref łominoł go - tako powiym
  Dyć zdo w tym marno pociecha

  Familjo cołkym chnet wytympiono
  Dwa bratki yno łostały?
  Im droga z Bogym dyć przeznaczono
  Droga co wiodła do chwały

  Kej yno Wojciech ksiynżoszkym zostoł
  Miano wzion łod Adalberta
  W stolicy zesel biskupi dostoł
  Czy z tym szkryfniono mu merta?

  Dyć sroge czasy, ciynżko krziż trzimać
  Praga sie piekłym mu zdowo
  Złu chcioł przeciwić, niy przi niym drzymać
  Som przeciw wszyskim z tym stowo

  Tako niy strzimoł - citnoł do Rzymu
  Zesel biskupa z tym pusty
  Niy sztomowało zło dyć istnymu
  Djosek niy skusioł, choć tusty

  Papiyż do Pragi zaś kozoł wrocać
  Zaś tympić grzychy w niyj chycioł
  Zło w dobro jako idzie łobrocać?
  Strzimać co taki tref sklycioł?

  Toż niy dziwejcie- drugi roz w Rzymie
  Na Awyntynie chce rzykać
  Świat Adalberta już tam łominie?
  Przed złym kaj istny mo zmykać?

  Zesel biskupi abo misyjo?!
  Co chyci? Co go pokusi?
  Krziż, poświyncynie - niy komedyjo
  Wojciech wybiyrać w tym musi

  Wybroł misyjo - do Prusow poloz
  Bolesław Chrobry go wspiyroł
  Pewnikiym wiycie, co śmierć tam znoloz
  Dyć w tym zdo jontrzko dopiyro

  Princ Polan ciało wykupioł przeca
  I gowa kero utniynto
  Rymym terozki do Gniezna leca
  Co dali? Ano - dyć wiym to

  Papiyż Silwester kanonizowoł
  Cysorz we Gnieżnie pontnikym
  I princa Polan drap wiyrchym dowoł
  Bratym mu stoł - niy "krolikym"

  Świynty Wojciechu, żeś i po śmierci
  Mioł małowiela spokoju
  Tyś patron Polski - szkryfnońć to werci
  Choć niy zagrzywołś do boju

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.01.16, 20:46
  23.IV.997

  Toż Adalberta koniec ziymskości
  Już świynty Pyjter go u sia gości
  Ciało we rzyce, gowa na palu
  Bolesław Chrobry doł wiela szmalu
  Coby we Gnieźnie mieć mynczynnika
  Coby nikierzy prziszli tam rzykać

  Do cia Wojciechu i cysorz prziloz
  Chrobry go gościoł, a kej stond wyloz
  Rynka ci zabroł kajś w Italyjo
  Wielgom relikwiom - ło kryjolyjo!

  Ło cia Wojciechu Brzetysław staroł
  Prziloz z wojami - Pon Bog niy skaroł
  Kej cie do Pragi juzaś zawozioł
  Pon Bog niy skaroł chocioż pogrozioł.

  www.facebook.com/media/set/?set=a.486090831579086.1073741834.476995889155247&type=3

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.10.15, 22:17
  Ze Świyntym Wijciechym we herbie

  Sztele poznocie - w herbie Go majom
  Dyć Adalberta - przeca niy bajom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.10.15, 20:02
  Ze "Drogi Świyntego Wojciecha"

  Ano - je z tego uciecha
  Kej na szlaku łod Wojciecha
  Sie wspiyrajom tako gminy
  Siyła we nich zdo być driny
  Siyła ducha? Siyła wiary?
  Jo w nia wierza choć żech stary.

  www.mucharz.pl/index.php/aktualnosci/398-gdy-wszyscy-swieci-ida-do-miasta.html
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.10.15, 20:03
  Dziewiyńć w Polsce sztelow znom
  Ło dziewiontce cosik dom

  Wiyncyj niy ma - ze tym szlus?
  Szukać dali dlo mie mus?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.10.15, 00:42
  Dziewiyńć sztelow Wojciechowych
  Dziewiyńć - tako tyż herbowych
  Wiyncyj znocie?
  Cynk mi docie?
  Som mom szukać dziedzin nowych?

  forum.gazeta.pl/forum/w,28940,159088554,159088554,Ze_Drogi_Swiyntego_Wojciecha.html
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 04.01.16, 15:35
  Sztyry miasta kamratami
  W tym dwa ze Adalbertami.

  www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/a.913273862055214.1073741959.427827820599823/927149584000975/?type=3&theater

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.10.15, 22:26
  BOBOWO
  Województwo pomorskie, powiat stargardzki
  gmina wiejska
  ---
  Powierzchnia: 51,67 km2
  Liczba ludności: 3038
  Pierwsza wzmianka historyczna: 1281
  ---
  Kościół pw. Św. Wojciecha – z końca XIII w.
  -------------
  Bobowo

  Czym Bobowo słynie w pomorski dziedzinie?
  Brodu Wyngermucy czowiek niy łominie
  Adalbert wandrowoł niym ponoć po śmierci
  Tōż przepōmnieć ło tym i nōm sie niy werci

  Niy darmo tu kōściōł świyntego Wojciecha
  Stanōł – krześcijanōm tako na pociecha
  I chocioż w złych czasach Bobowo ciyrpiało
  Dyć dzisioj je gminōm – siył dość wiela miało.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.10.15, 22:27
  BOLESŁAW
  Województwo małopolskie, powiat dąbrowski
  gmina wiejska
  ---
  Powierzchnia: 35,41 km2
  Liczba ludności: 2889
  Pierwsza wzmianka historyczna: 1326
  ---
  Kościół pw. Św. Wojciecha – 1605
  ---------------
  Bolesław

  Pewne co dziedzina widzioł wiek dwanosty
  Dyć czas po Tatarach i Rusinach – postym
  We sztyrnostym wieku już tu parafijo
  Świyntego Wojciecha – ło cie, kryjolyjo!

  Tōż niy ma co dziwać, w herbie wiosło, dzida
  Sztela ciyngym rośnie, dyć we „Potop” – biyda
  Łostoł kościōł kerym i dzisioj sie aszōm
  Ze nadziejōm żyjōm, w duszy jyj niy gaszōm.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.10.15, 22:31
  MŁAWA

  Województwo mazowieckie, powiat mławski
  gmina miejska
  ---
  Powierzchnia: 34,80 km2
  Liczba ludności: 30957
  Nadanie praw miejskich: 1429
  ---
  Brak kościoła pw. Św. Wojciecha
  -------------
  Mława

  Trzech princōw Mazowsza ta Mława lokuje
  Mono to i teroz miyszkańcōw raduje
  Kej w prawie chełmińskim dziedzina dzwigniōno
  Choć piyrwyj już stoła – terozki niy skōno

  Ze czasym w Korōnie zocnym grodym bydzie
  Skuli wojny pruski zdo we wielgi biydzie
  Dyć łaskōm łobdarzōł jōm krōl Zygmunt Stary
  Do dzisioj ta Mława niypośledni miary.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.10.15, 22:32
  We herbie Mławy

  We Mławie Adalbert pomiyndzy wieżami
  Kej dzisioj kukniecie łoboczycie sami
  Dyć po drugi wojnie
  Niy mioł za spokojnie
  W III PR rod zaś - miyndzy mławianami.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.01.16, 18:36
  Skond Adalbert we ty Mławie?
  Kej kukniecie - zdo po sprawie.

  blogiceo.nq.pl/sp7mlawa/o-naszej-mlawie/

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.10.15, 22:36
  MOSZCZENICA
  Województwo małopolskie, powiat gorlicki
  gmina wiejska
  ---
  Powierzchnia: 37,6 km2
  Liczba ludności: 4702
  Data lokacji: 1348
  ---
  Kościół pw. Św. Wojciecha w Staszkówce 1928-30
  ---------------------
  Moszczynica

  Kaj Moszczanka wody leje
  Tam niych lecōm zocne dzieje
  Choć wpierw źle sie richtig dzioło
  Skiż Tatarōw niewesoło

  Dyć sie dźwigły kolanie
  Ze krōlewski lokacyje
  Krōl Kazimiyrz łany dzielił
  Moszczynicy tref pościelōł.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.10.15, 23:51
  W moszczynicki gminie

  Tōż świynty Wojciech w Staszkōwce był
  Tu niyjednego podobnoś krzciył
  Kaj tako stało
  Cosik łostało
  "Cudowno woda" dokłodo siył.

  www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/pb.427827820599823.-2207520000.1445353674./894597627256171/?type=3&theater
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 02.11.15, 20:50
  W gminie Moszczynica, we Staszkōwce prawie
  Świynty Wojciech stanōł – jako śnik na jawie
  Dyć wele kościoła pod wezwaniym Jego
  Studnia – ze niyj pijesz skiż życio zdrowszego.

  www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/a.894597097256224.1073741952.427827820599823/900034093379191/?type=3&theater
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 01.01.16, 13:00
  Moszczynica 23.VI.1348

  Jan Herbert z woli kr?la polskiego
  Wioska lokowoł ? mioł dryg do tego
  Na łoziymdziesi?nt łan?w dziedzina
  Siedym dlo niego wolnych, dlo syna

  Tako już prawym sołtysa było
  We familiji sie dziedziczyło
  Co kr?l nakozoł, co m?g rychtować
  Sołtys mioł ze tym na wierchu stawać.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 01.01.16, 13:01
  Prawym sołtysa

  Prawym sołtysa i wolne łany
  Tako niyjedyn przywilej dany
  M?g se szwcować, gowiydź ubijać
  Ze szynku dlo sia profity zwijać
  M?g ryby łowić w rybniku swoim
  Abo w dw?ch nawet ? ło to niy stoji
  I m?g młynorzyć tukej do woli
  Z s?ndu co trzeci grosz brać ? jak smolić?


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 01.01.16, 13:10
  Prawym sołtysa i powinności?m

  Ano ? wsi?m musioł ł?n reskiyrować
  Na złe kaj yno poz?r fest dować
  W s?ndzie na prawa kr?la zazierać
  Podatek jego we wiosce zbierać

  Dyć z jednym pewno wielgo utropa
  Trza luźć na wojna i dać tyż chopa
  T?z kr?l niy darmo niy sk?mpi?ł zok?w
  Z wioski przi wojnie mioł dw?ch wojok?w.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 01.01.16, 13:14
  Na wolniznie

  Kery tu prziloz cieszył wolnizn?m
  Rok?w dwadzieścia ? recht w tym, t?ż przizn?m
  Iże przici?ngła ta Moszczynica
  Wesołe były wpiyrw jeji lica

  Potym z tym gorzyj, dyć niy dziwota
  Trza na kr?lewskim płacić łod płota
  Abo łod gowy ? było i tako
  Czy łod chałupy ? z groszym jednako.  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 02.01.16, 17:20
  Moszczynica

  Nad Moszczank?m se leżała
  Moszczynic?m mianowała.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 02.01.16, 17:25
  Moszczynica ? X w.

  Dr?ga moszcz?no szła przez barzoły?
  Moszcz?no drzewym, w czas niewesoły
  Coby szło jakoś poleźć ni?m dali
  Czasym trza było i rubych bali.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 02.01.16, 17:26
  Moszczynica Polsko

  T?ż ta kolanijo tukej starsz?m była
  W starostwie libuskim sie przeca niy kryła
  Niym Jan Herbet kludzi?ł kol?nist?w nowych
  Wiela tukej żyło ?kt? dzisioj łodpowiy?


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 02.01.16, 17:28
  Moszczynica Wielgo

  Drugi kolaniji, Wielgi ? chnet dziwocie
  Na prawie niemieckim już j?m tukej mocie
  Niywiela po polsku w niyj piyrw spokopiyli
  Ze zachodu przeca wszyjscy przikludziyli.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 02.01.16, 17:29
  Moszczynica Dolno ? Moszczynica G?rno

  Dolno ? ta słowiańsko i starszo tu przeca
  G?rno ? drapko wiynkszo, z niymieckego neca.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 02.01.16, 17:30
  Moszczynica 1527

  Kasztelan wieluński, tyn Marcin Myszkowski
  Wzi?n sztela w arynda, dyć niy dopust Boski
  Dziedzina jak piyrwyj ? rosła, choć poleku
  Gynau ? jo niy szkryfl?m w?m tego na fleku.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 02.01.16, 17:56
  Moszczynica 1570

  Za to moga jo sie wetn?ńć
  Stowi?m gowa ? kt? chce przetn?ńć?
  Za to iże szkoła maj?m
  Niy, jeronie, dyć niy baj?m
  W niyj Walynty rodym z Biecza
  Rechtoruje ? prowda kleca.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 02.01.16, 18:00
  Moszczynica 1587

  Z k?ncym szesnastego wieku
  Sie pomiyni, t?ż człowieku
  Już Jan Tarło arenduje
  Moszczynica mocno czuje
  Iże pod tym wojewod?m
  Je inaczy ? tako god?m
  A jak ciebie, zocny Janie?
  Na Radomiu kasztelanie.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 02.01.16, 18:01
  Po reformie Walezego 1616

  Kej Hajnel Walezy kr?lewszczyzny chyci?ł
  Starostwa grodowe i te ?niy? uklyci?ł
  Moszczynica prawie w niegrodowym była
  W starostwie libuskim dyć przeca zicnyła.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.01.16, 10:35
  W starostwie libuskim

  Chor?nży kor?ny sztela aryndowoł
  Starost?m stynżyckim i tu reskiyrowoł
  Janym Kochanowskim sie istny mianowoł
  Samy Moszczynicy pewno kejś dziwowoł.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.01.16, 10:41
  W aryndzie u Reja

  Ano ? sekretorz kr?lewski mości
  We ty dziedzinie sie tyż rozgości
  Ziymie libuske tyż aryndowoł
  Grosz co tu chyci?ł w czyści łoddowoł.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.01.16, 13:07
  Sie tako dzioło

  Wiyncyj starost?w ta ziymia miała
  Choć możno tego wcale niy chciała
  Achim Potocki sie tyż pokozoł
  W "czas Baru" P?n B?g wojować kozoł?


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.01.16, 23:19
  Moszczynica 1801

  Już niy kr?lewszczyzna, pewnikym to wiycie
  We prywatnych ryncach leci jeji życie
  Dziedzina terozki bogaci Skrzyńskiego
  No i tyż trza wsp?mnieć Jana Rudnickiego.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.01.16, 23:20
  Moszczynica Niymiecko 1571

  Piyńciu rzemiyślnik?w już we szteli było
  Pewnikiym z zachodu sie tukej wkludziyło
  Jakich? Tym terozki przeca niy pochwola
  Zdo co trza im było młynarza, kowola.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.01.16, 23:23
  Rzemiyślniki z Biecza?

  Po blisku, we Bieczu m?gli terminować
  Potym w Moszczynicy ciyngym arbajtować
  Kej sztela durś rosła ? była w niyj robota
  Przeca w ty dziedzinie chop łazi?ł w galotach.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.01.16, 23:25
  Moszczynica 1785

  W dziedzinie duszyczek p?łtora tysi?nca
  Moszczynica rośnie ? niych niy mo w tym k?ńca.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.01.16, 23:26
  Moszczynicke tkocze

  Moszczynicke tkocze cech sw?j tukej maj?m
  Prawi?m co Gorlice robot?m dźwigaj?m
  Tymu niy dziwejcie, dyć tyż Moszczynica
  Skiż sukna sie zdo mieć ździebko lepsze lica.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.01.16, 23:28
  Moszczynicke tkocze 1804

  Wiela k?mornik?w we ty Moszczynicy
  Tko w swoich chałupach, grosz do grosza liczy
  Na chlyb zdo wystyknie, familje utrzimi?m
  Dyć gyszeft kaj ińdzi ? w Gorlicach niy drzymom
  Tkoczy w Moszczynicy chnet prawie sztyrdziecha
  Profit z tego leci durś kupc?m do miecha.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.01.16, 23:29

  Moszczynicke barcie

  W dziewiytnostym wieku tyż mi?d moszczynicki
  W Gorlicach kupicie ? zdo ? geszeft bartnicki
  Mioł szansa rozkulać
  Niy byda wos fulać
  Kej tkocze we biydzie, kej trac?m na wdycki.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.01.16, 23:30
  Moszczynica 1630

  We Moszczynicy wojok?w wiela
  Ciynżko to strzimać ? szkryfna tu tela
  Rabuj?m jako te bisurmany
  Zły czas dziedzinie ze niymi dany.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 04.01.16, 15:29
  Moszczynica 1648

  Wojska Stokowskiego dziedzina rabuj?m
  Drag?ny se jako zb?je tukej czuj?m
  W chałupach nic z jodła we k?ńcu niy było
  Rzemiosło tyż chnetko przi tymu straciło
  Chor?ngew utrop?m wielg?m Moszyczynicy
  Niy yno, dyć przeca cołki okolicy.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 04.01.16, 15:30
  W siedymnostym wieku

  W siedymnostym wieku aże pora razy
  Naszły ta dziedzina pier?ńske zarazy
  Ze morym pod rynka durś śmiertka łaziyła
  Z samy Moszczynicy wiela wykosiyła.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 04.01.16, 15:31
  Te Tatary ? 1705

  Pewno docie tymu wiary
  W Moszczynicy s?m Tatary
  Kej kijowski podk?morzy
  Nońść w te strony łopowoży
  Gald zrabują, siana tela
  Iże biydno juzaś sztela.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 04.01.16, 15:32
  Moszczynica XIX/XX w.

  Ponoć biyda w Moszczynicy
  Biyda w cołki okolicy
  W karczmach geszeft szoł do przodka
  Geld traciła tam czeladka

  Biyda ? t?ż za wander brali
  Za ocean wybierali
  Za robot?m, geldym, chlebym
  Źle pod moszczynickim niebym.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 04.01.16, 18:51
  Moszczynica 1904

  Do Joska Mellera ? Żyda
  Ze tym rymym śl?nskim ida
  Poczta p?noć tu stanyła
  Bryftrygera tyż chyciyła
  Tam kaj ?Leśnicz?wka? wiycie
  Z tym dlo szteli lepsze życie?


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 04.01.16, 18:53
  We I wojna światowo

  We I wojna co tukej dzioło?
  Ano ? niy było richtig wesoło
  Kej Moszczynica prawie na fr?ncie
  T?ż śmiertka ciyngym woło tu ?M?m cie!?
  Wojsko cmyntorze tyż łostawiyło
  We I wojna źle tukej było.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 04.01.16, 18:54
  Listopad 1914

  Na zach?d cisn?m ruske sołdaty
  Pod Limanowo ? postawi?m na tym
  Gorlice, Tuch?w, Gryb?w przi tymu
  We cara ryncach ? retunek z ?Rzymu??
  Zdo Austryjok?m na coś rzykanie?
  Czy jejich gyra jeszcze tu stanie?


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 04.01.16, 18:56
  K?niec grudnia 1914

  Dyć zaś citali st?nd cysoroki
  Pol?m fuzlapy, pol?m im zoki
  Ruski dziedzina drugi roz chyc?m
  Tukej se lyże na zima sklyc?m.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 06.01.16, 14:42
  Moszczynica 1914/1915

  We listopadzie Ruski zdobyli
  Dyć Austryjoki wartko łodbiyli
  Ze k?ńcym grudnia zaś Ruski przeca
  We rok piytnosty już z niymi leca
  We rok we kerym kej maj tu przidzie
  Bitwa Gorlicko w dziedzinie bydzie.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 06.01.16, 14:43
  Przi Rusach w zima

  Staszk?wka, Łużno i Moszczynica
  Zicli tyż mocno we tych Gorlicach
  Trzecio Armijo fest łokopała
  Pr?żno ataku tu niy czekała
  Wielgi dopiero ze majym przidzie
  Durś Moszczynica w tyn czas we biydzie.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 06.01.16, 14:44
  Ruski w Moszczynicy

  Miesi?nce prziszło dziedzinie strzimać
  Niyszczyńście nigdy niy chciało drzymać
  Jodło traciło, dobytek, k?nie
  Życie utrop?m ? ruski rabunek
  Życie utrop?m ? gł?d, poniywiyrka
  Śmiertka kejniykej tyż chciała zyrkać.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 06.01.16, 14:45
  Sztab we szkole

  Sztab pułku Ruski we szkole mieli
  ?Gospodorzyli? jako se chcieli
  Chałupy, lasy łokop?m ?służ?m?
  Czy Austryjoki ich st?nd wykurz?m?


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 06.01.16, 14:46
  ?Kolano? Staszk?wki

  Ciynżko strzimać w tym ?kolanie?
  Niym gorlicko bitwa stanie
  Austryjoki durś strzylaj?m
  ?Piekło? dziedzinie sprowiaj?m
  T?ż cywil?m no i ruskim
  Lec?m z nieba ?gorke kl?ski?.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 06.01.16, 14:47
  Przed bitw?m gorlick?m

  Niymcy, Austryjoki z kan?n?w tysi?ncym
  Do gorlicki bitwy sie przyrychtowali
  Wojsk dwiesta tysiyncy ze hokym pod sł?ńcym
  Jako tukej Rusk?m przidzie siedzieć dali?

  Czy strzimi?m w okopach kej 3 Armijo
  Trzi razy mniyj miała sołdata
  Kan?n?w ze dwiesta ? zdo już tragedyjo
  Dlo cara chnet krwawo łodpłata?!


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 07.01.16, 22:15
  Pod Gorlicami

  Łod sz?sty rana, sztyry godziny
  Tysi?nc kan?n?w strzylało
  Kt? we łokopach u Rusk?w driny
  Tymu to piekłym zdowało

  T?ż drugi maja, prawie w niydziela
  P?nb?czek zdo kajsik straci?ł
  Ziymia gorlicko jynczała wiela
  Cysorz carowi łodpłaci?ł

  Łodpłaci?ł jednak na ziymi swoji
  M?g być z tym yno na stracie
  Niymc?m, Austriok?m tyż śmierć nabroji
  K?mu tu pedzieć ?ty kacie??!


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 08.01.16, 23:28
  12 Dywizjo Piechoty

  W armiji austriacki ta dywizjo była
  ?Krakowsk?m? nikierzy tyż j?m mianowali
  Polok?w we pułkach richtig jeji siyła
  Rekruta dyć przeca z Galicji brali.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 09.01.16, 00:18
  20 Pułk Piechoty

  Nowos?ndeckim tyż mianowali
  Bydziecie tymu dziwować dali?
  Oficyjery Austryjokami
  ?Kan?n?w miynso? w niym Polokami.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.01.16, 18:50
  56 Pułk Piechoty

  W niym polski jynzyk słyszoł żeś wedycki
  Dyć pułk to przeca był wadowicki
  We k?mpanijach same Poloki
  Skworc?w niy n?ńdziesz a yno szpoki.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.01.16, 18:50
  57 Pułk Piechoty

  Kej spod Tarnowa rekruta brali
  Tyż polsko godka w pułku ?na fali?
  K?myndy yno durś po niemiecku
  Szczyńściym niy dzioło tako przi ?dziecku?

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.01.16, 18:50
  100 Pułk Piechoty

  Setny przeca ze Cieszyna
  Franc Latinik niym dowodzi?ł
  W dywizyji jak ańbryna?
  Rusk?m wiela bydzie szkodzi?ł?

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.01.16, 18:51
  12 Brygada Artyleryji Polowy

  W gorlicki bitwie wiela strzylali
  Rusk?m spokoju tako niy dali
  Dow?dc?m mieli Rozwadowskiego
  Historio wsp?mni jeszcze istnego.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.01.16, 18:51
  Generał August von Mackensen

  Dowodzi?ł w bitwie pod Gorlicami
  Niymc?w skuplowoł z Austryjokami
  I pogonili Rusk?w cuzamyn
  Zdało co ze tym tu dl? nich amynt.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.01.16, 18:52
  11 Armijo pod Gorlicami

  Ta prawie tukej niemiecko była
  Choć niy na zicher ? dywizjo kryła
  Kero ?krakowsko? ? łod Austryjoka
  Dyć tutejszego miała wojoka

  T?ż ta Armijo pod Gorlicami
  Z Ruskimi sprz?ngła ? wiycie to sami
  Sprz?ngła fest mocno, fest wykrwowiyła
  We dwa dni jednak wygran?m była

  Dwa dni weg st?nd Rusk?w wygnała
  W te dni tyż szmary ziemia zbierała
  Dziysioj cmyntorze yno łostały
  Kaj piyrwyj fr?nt sie przewoloł cały.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.01.16, 18:52
  3 Armijo Radko Dmitriewa

  Pod Gorlicami sie łokopała
  Sama sołdat?w niywiela miała
  Dwa dni wystykły ? fr?nt przełamany
  Już ciyngym cofie i liże rany
  Bitwa Gorlicko klynska wr?żyła
  Carski Rusyji ? traci jyj siyła.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.01.16, 18:53
  Bitwa Gorlicko

  Bitwa Gorlicko, bitwa majowo
  Wiosna czerwono sie tukej stowo
  Austrioki, Niymce, Rusy jednako
  Farbuj?m ziemia, ptok czorny krako
  I skiż cywil?w fest ślimtać trzeba
  Kan?ny ?graj?m?, niy sk?mpi?m ?nieba?

  Bitwa Gorlicko ? Rus?w przegrano
  Dyć niy za leko ziemia łoddano
  Styknie pokukać tu na cmyntorze
  Ze krwi czerw?ne by było morze
  Ze krwi co wsi?nkła we ta dziedzina
  Krwi łojca, czynsto tyż nawet syna

  Bitwa Gorlicko ? wnuk zapamiynto?
  Bydzie na wieki jako memento?

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.01.16, 18:53
  2 maja ? punkt dziesi?nto

  Ruszyła w przodek infanteryjno
  Kej ździebko ścichła artleryjo
  T?z w przodek id?m pułki piechoty
  Gywera, bagnet ? to niy gupoty
  Kej trza łokopy Rusk?w zdobywać
  Zasiek?m srogim niy yno dziwać.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.01.16, 18:53
  Pułki niymiecke w Staszk?wce

  Pułki niymiecke w Staszk?wce krwawi?m
  Dyć ze Ruskami tukej niy bawi?m
  Dzisioj cmyntorze ci pedz?m tela
  Sztyry łostały ? zdo richtig wiela.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.01.16, 18:54
  Moszczynica majym 1915

  Niymcy, Austryjoki z kan?n?w strzylaj?m
  Rusk?m w Moszczynicy pard?nu niy daj?m
  Dyć dlo moszczeniczan w tym wielgo utropa
  P?ł setki dusz traci ? niy jo ziemia kopia
  P?ł setki chałup?w cołkym wygorało
  Niym Rusk?w z ty ziymi ze wiosn?m przegnało.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.01.16, 18:54
  Moszczynica - 2.V.1915

  Wpiyrw Staszk?wka wziynto była
  Potym Moszczynica przeca
  Rusko Armio st?nd traciła
  Drap wszysko inkszego neca

  2 maja niym sk?ńczyło
  Pułk ?cieszyński? w Moszczynicy
  Chałp?w wiela wypolyło
  Noc goreje w okolicy.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.01.16, 18:55
  Ćwierć setki tysiyncy

  Ćwierć setki tysiyncy legło na ty ziymi
  Rus?w aż dwa razy wiyncyj wykosiło
  W dwa dni poradzili sie tukej z istnymi
  Kaj Bitwa Gorlicko wiela potraciło

  Wiela sie łostało tyż i kalykami
  Jako ziymia kero kan?ny złorały
  Kero łobrodziyła ze tym cmyntorzami
  Wiek straci?ł ? mogiły dyć przeca łostały.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.01.16, 18:56
  Setka moszczynickich rekrut?w

  Sto karlus?w st?nd zabrali
  Z Austryjokym poszli dali
  P?ł ze tego potraciło
  P?ł ze tego nazod było
  Dyć niy wszczyscy drap, zarozki
  Niywola jak ?dopust Boski?.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.01.16, 18:57
  Moszczynicko parafijo

  W średniowieczu już tu była
  Dyć historjo coś przikryła
  Niy, niy wszysko ? przeca wiycie
  Swoje robi ciyngym życie.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.01.16, 18:57
  Kości?ł pw. św. Szym?na i Judy

  We sztyrnostego wieku połowie
  Pewnikym stan?ł ? zdo kożdy gowie
  Kej ta dziedzina już lokowali
  Kosci?ł drzewniany tyż zbudowali.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.01.16, 18:58
  Moszczynicko parafijo ? 1513

  W dekanacie bieckim prawie Moszczynica
  Kości?ł przi niedzieli woło okolica
  Papi?ry s?m ło tym prawie z tego roku
  Choć dzieje niy sk?mpi?m ty dziedzinie krok?w.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.01.16, 18:58
  Kości?ł Świynty Tr?jcy

  Kaj Wilk?wka kości?ł drugi
  Zdo co stan?ł na czas dugi
  Tyż drzewniany przeca był
  Tego w?m niy byda krył.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.10.15, 22:37
  MUCHARZ
  Województwo małopolskie, powiat wadowicki
  gmina wiejska
  ---
  Powierzchnia: 37,32 km2
  Liczba ludności: 3839
  Data lokacji: 1254
  ---
  Kościół pw. Św. Wojciecha – 1868
  ---------------
  Muchorz

  Ponoć ło Wiślanach coś prawiyła ziemia
  Kej tu krześcijanōm zdowało co cima
  Ło świyntym Wojciechu łosprowiajōm ludzie
  Iże tukej kuknōł – potym w Prusy pódzie

  Co wpiyrw małopolske tyż slōnske dyć bydzie
  We gyszynku tako z Oświyńcimiym przidzie
  Bolesław Wstydliwy lokowoł ta sztela
  Jan – princ oświyńcimski ponowiōł, tōż tela.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.10.15, 22:42
  www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/a.894597097256224.1073741952.427827820599823/894597627256171/?type=3&theater
  Sie zwiedzieli

  We Muchorzu sie zwiedzieli
  Zdo co u sia by mieć chcieli
  Adalbercie
  Żeś we wercie
  Blyndzisz ze niyjedny szteli.

  www.mucharz.pl/
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.10.15, 19:39
  Herb Muchorza

  Krziż w herbie Muchorza - tymu niy dziwocie
  Dyć przed princym Polan krziż już tukej znocie
  Świynty Adalbercie - mosz wiosło z dzidami
  Żeś ciyngym pomiyndzy jest mynczynnikami
  Gryf Cie niy szteruje - znakym norbertynek
  Choć zdo conikerym jak w Skawie harynek.

  www.mucharz.pl/index.php/aktualnosci/398-gdy-wszyscy-swieci-ida-do-miasta.html
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.10.15, 19:57
  Ze "Drogi Świyntego Wojciecha"

  Ano - je z tego uciecha
  Kej na szlaku łod Wojciecha
  Sie wspiyrajom tako gminy
  Siyła we nich zdo być driny
  Siyła ducha? Siyła wiary?
  Jo w nia wierza choć żech stary.

  www.mucharz.pl/index.php/aktualnosci/398-gdy-wszyscy-swieci-ida-do-miasta.html
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.10.15, 18:33
  Mucharz - gmina

  Gmina świyntowojciechowo
  Tako mi sie niy wydowo.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.10.15, 22:42
  Co tu ło Muchorzu prawić?
  Chciałoby sie tam zabawić
  Łodpust bydzie
  Kwietniym przidzie
  Zdało by sie nom tam zjawić.

  www.mucharz.pl/index.php/aktualnosci/398-gdy-wszyscy-swieci-ida-do-miasta.html
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 29.11.15, 11:23
  We Muchorzu byli?

  Cyryl i Metody we Muchorzu byli?
  Przeca łoni Wiślan przed Mieszkym łokrzciyli
  Niy darmo w kościele figury ich stojom
  Niy darmo w Muchorzu tyż djoski niy brojom
  Niy darmo ze wiary tu bierom pociecha
  Kaj Cyryl, Metody, kaj coś łod Wojciecha.

  www.mucharz.pl/aktualnosci/398-gdy-wszyscy-swieci-ida-do-miasta.html
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.01.16, 16:54
  Prawiom co Adalbert dwa razy tam kukoł
  Kej biskupym praskim do Muchorza klupoł
  Kej misyji chycioł
  Muchorz mu tref sklycioł
  Jo ło tym już rymym kajsik tyż coś sklycioł.

  www.parafiamucharz.pl/index.php?tresc=oparafii

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.01.16, 16:58
  Prawiom co Adalbert dwa razy tam kukoł
  Kej biskupym praskim do Muchorza klupoł
  Kej misyji chycioł
  Muchorz mu tref sklycioł
  Jo ło tym już rymym kajsik tyż coś blukoł.

  www.parafiamucharz.pl/index.php?tresc=oparafii

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 30.05.16, 15:46
  Ano, ano - we Muchorzu
  Zamarzyli se ło morzu
  A tu wody mało w rzece
  Zdo co ledwo, ledwo ciece

  Tama epno wystowiono
  Morze suche - koncept kono
  Czy dożyja pozyjmanić?
  Link dom coby niy cyganić.

  www.dziennikpolski24.pl/artykul/3727792,jezioro-mucharskie-jest-juz-na-mapach,id,t.html

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.10.15, 22:44
  PUŁAWY
  Województwo lubelskie, powiat puławski
  gmina wiejska
  ---
  Powierzchnia: 160,81 km2
  Liczba ludności: 12013
  Pierwsza wzmianka o Puławach: 1489
  ---
  Kościół pw. Św. Wojciecha w Górze Puławskiej – 1768
  ---------------------
  Gmina Puławy

  Puławy miasto – Puławy gmina
  Sie dziwujecie – tako dziedzina
  Dwadziścia dziewiyńć szołtysōw majōm
  Zdowo wōm wiela? Przeca niy bajōm!

  W herbie Wojciecha coś i Floriana
  Ze Adalbertym wiynkszo tam szpana
  Prawiōm co bōł tam ze słowym Bożym
  Gōra Puławsko stōnd wiyncy woży.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.01.16, 18:37
  Szkryfli coś w gminie Puławy
  Zodziwiajom ponoć sprawy
  Kere dziejom ze herbami
  Dyć pewnikym wiycie sami.

  www.gminapulawy.pl/aktualnosci/item/1351-gdy-%C5%9Bw-wojciech-idzie-do-miasta.html

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.10.15, 22:45
  RADZIONKÓW
  Województwo śląskie, powiat tarnogórski
  gmina miejska
  ---
  Powierzchnia: 13,15 km2
  Liczba ludności: 16586
  Nadanie praw miejskich: 1951
  ---
  Kościół pw. Św. Wojciecha – 1875
  -------------------
  Radziōnkōw

  Już w sztyrnostym wieku świyntopiyrze płacōm
  W piytnostym husyckōm utropōm łōnaczōm

  Przi reformacyji Horniga dziedzina
  I trzydziestoletni wojny niy łomina
  W kery wojskym sztela piyńć razy deptano
  Dziw co po tym stowoł ktōś tu jeszcze rano

  Zły czas kejś przekuloł, wojny tyż ustanōm
  Winszuja durś szczyńścio cidro-radziyńczanōm.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.10.15, 22:46
  Kej świynty Wojciech im patronuje
  Pewnikym wcale to niy dziwuje
  Iże mniyj grzeszom
  I tymu cieszom
  Dyć świynty Wojciech sztele raduje.

  www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/a.869452003104067.1073741948.427827820599823/871737026208898/?type=1&theater
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.10.15, 22:46
  Radzionkow - Serock

  Sie dziwujom ponoć mocka
  Ty wystawie aż z Serocka
  Kej kamracom
  To łonacom
  Tako w dziyń jako we nocka.

  www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/a.879078015474799.1073741949.427827820599823/879078262141441/?type=1&theater
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.10.15, 22:49
  Zabłonkomy kaj z wystawom?
  Mono wrożby nom wyjawiom?
  Mie na razie tropi gowa
  Jako dońść do Radzionkowa
  Co rzykania moje sprawiom?

  Kej Adalbert tam patronym
  Kej Go na wystawie momy
  Cidrow skusi?
  Zdo co musi?!
  Czy łodpwowiydź chnet poznomy?

  www.facebook.com/media/set/?set=a.879078015474799.1073741949.427827820599823&type=3
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.10.15, 22:50
  U Cidrow wystawa?

  W intyncyji dyć porzykom
  Coby latoś w paździyrniku
  Cidrow skusić
  Wyńść to musi
  Niy na darmo ło tym klikom.

  www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/a.879078015474799.1073741949.427827820599823/879078262141441/?type=3&theater
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.10.15, 22:52
  Co mo Trzymeszno do Radzionkowa?
  Pomedykuje ździybeczko gowa
  Dyć Adalbercie
  Telaś we wercie
  Iże rzykajom do Cia durś z nowa!

  www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/a.879078015474799.1073741949.427827820599823/879078262141441/?type=3&theater
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.10.15, 22:53
  Świynty Wojciech u Cidrow

  Piyrwyj stoł na chmurze
  Potym zicnoł prawie
  Juzaś bardzi w gorze
  Jako śnik na jawie
  Śmiała Go komuna z duszy Cidrow gonić
  Dyć cołkym niy dało - radujom niym łoni.

  www.facebook.com/media/set/?set=a.894597097256224.1073741952.427827820599823&type=3
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.10.15, 00:29
  Adalbertowi Cidry durś pszajom
  Tyż na wystawie istnego majom
  Kej Wszyskich Świyntych
  Niy szukej piynty
  We "Karolince" Wojciech - niy bajom.

  www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/pb.427827820599823.-2207520000.1445724504./894597847256149/?type=3&theater
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 27.10.15, 00:24
  Ze Drogi Świyntego Wojciecha

  Ze pontym sztartnymy prawie w Radzionkowie
  Kościoł pod wezwaniym Wojciecha zno czowiek
  Porzykać tam idzie
  Dyć pont dali bydzie
  Zdo - Bytom przi tymu mi świto we gowie.

  www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/pb.427827820599823.-2207520000.1445899273./896979377017996/?type=3&theater
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 01.11.15, 14:27
  Ło wszyskich świyntych we Radzionkowie
  Kej pokozali rod tymu czowiek.

  www.sferatv.pl/vod/informacyjne/wydarzenia/13049-wydarzenia-29-pazdziernika-2015
  Po 11 minucie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 04.01.16, 15:33
  Sztyry miasta kamratami
  W tym dwa ze Adalbertami.

  www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/a.913273862055214.1073741959.427827820599823/927149584000975/?type=3&theater

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.10.15, 22:55
  SEROCK
  Województwo mazowieckie, powiat legionowski
  gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 13,43 km2
  Liczba ludności: 4175
  Nadanie praw miejskich: 1417, 1923
  ---
  Brak obecnie kościoła pw. Św. Wojciecha
  ------------
  Serock

  W jedynostym wieku już ta sztela znali
  Kupce kierzy z Gdańska na Ruś wyprowiali
  Prince mazowiecke zbiyrali tu myto
  Na Bugu przeprawa – jakby ktōsik pytoł

  We piytnostym wieku za princa Janusza
  Dziedzina już miejsko miała ofyn dusza
  Sie prawym chełmińskim przi tymu asiyła
  W szesnastym – powiatym – dość dugo niym była.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.10.15, 22:56
  Radzionkow - Serock

  Sie dziwujom ponoć mocka
  Ty wystawie aż z Serocka
  Kej kamracom
  To łonacom
  Tako w dziyń jako we nocka.

  www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/a.879078015474799.1073741949.427827820599823/879078262141441/?type=1&theater
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 04.01.16, 15:34
  Sztyry miasta kamratami
  W tym dwa ze Adalbertami.

  www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/a.913273862055214.1073741959.427827820599823/927149584000975/?type=3&theater

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.10.15, 22:59
  TRZEMESZNO
  Województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński
  gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 5,46 km2
  Liczba ludności: 7840
  Nadanie praw miejskich: 1382
  ---
  Obecnie brak kościoła pw. Św. Wojciecha
  --------------------
  Trzemeszno

  We dwanostym wieku klasztor fundowany
  Choć możno i drapci – prawiōm trzemeszniany

  Bolek Krziwousty, ślubno Salomea
  Braciszkōm nodali dziedzinōw dość wiela
  Tyż jejich nastympce łod sia dokładali
  Sztela bogaciyła – inksi dziwowali

  Przi klasztorze tako grōd wyrosnōł zocny
  I do dzisioj stoji – korzyń jego mocny.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.10.15, 23:00
  Co mo Trzymeszno do Radzionkowa?
  Pomedykuje ździybeczko gowa
  Dyć Adalbercie
  Telaś we wercie
  Iże rzykajom do Cia durś z nowa!

  www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/a.879078015474799.1073741949.427827820599823/879078262141441/?type=3&theater
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.10.15, 23:01
  W Trzemesznie

  W Trzemesznie Adalbert na krotko "zagościoł"
  Piyrwyj przeca Prusow pierońsko rozzłościoł
  I Gniezno szkryfnione
  Dyć na tym niy koniec
  Princ czeski bez Niego podobnoś fest pościoł.

  www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/a.879078015474799.1073741949.427827820599823/879078262141441/?type=3&theater
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.11.15, 17:53
  WAGANIEC
  Województwo kujawsko-pomorskie
  powiat aleksandrowski, gmina wiejska
  ---
  Powierzchnia: 54,52 km2
  Liczba ludności: 4562
  Pierwsze wzmianki historyczne: XVI w.
  ---
  Kościół pw. Wojciecha w Zbrachlinie - 1889
  ---
  Waganiec

  Z kōńcym szesnastego wieku
  Pewne co ta sztela była
  Historyjo dyć człowieku
  Ty dziedziny już niy kryła

  I Kościelskich, i Zakrzewskich
  Wpiyrw Waganiec uradowoł
  Dyć niy yno – tyż Niyszczewskich
  I Gadōmskich – mi niy zdowo.  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.10.15, 17:52
  Gniezno

  Choć Gniezno prawi -"W herbie Go niy mom"
  Na polski "drodze" być przeca musi
  Tyż pofolguja przi tymu rymom
  Kej wyna yno ku tymu skusi.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.10.15, 18:03
  Wzgorze Lecha

  Na Wzgorzu Lecha gniazdo być miało
  W niym oreł chowoł pisklynta
  Prowda - czy możno sie wydowało?
  Dyć trza tyż ło tym pamiyntać.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.10.15, 18:04
  A możno...

  A możno Gnieznym zwali jezioro
  Co grodu kedyś broniyło
  Dojść tego dzisioj już za niyskoro
  Czasu za wiela minyło.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.10.15, 18:04
  Siedym gorek

  Na siedmiu gorkach Gniezno powstało
  Ciynżko je dzisioj zrachować
  Ze Romom tyż sie przeca to stało
  Jo sie już przestoł dziwować.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.10.15, 18:05
  1000

  Do Gniezna zajechoł cysorz Otton Trzeci
  Bliknoł że nad grodym bioły oreł leci
  Bolesław szykownie gościoł go u siebie
  Nikierzy myśleli co som jakby w niebie.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.10.15, 18:06
  Gniezno? Dyć niy wiymy - czy stolicom było?
  Czy yno skiż blasku swego władcy żyło?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.10.15, 18:07
  Korony piyrszych Piastow

  Nojpiyrsze korony te Gniezno widziało
  Bestoż trza to szkryfnońć - stolicom sie zdało
  Szczyńściym we niym gora polskego Kościoła
  I opatrzność Bosko przeca tukej stoła.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.10.15, 18:08
  "Europa Ducha" 12-14.III.2004

  Zjazd Gnieźnieński nowy bydzie
  Niym ta UE tukej przidzie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.10.15, 18:08
  Gnieźniyńske jarmarki

  Sztyry w roku jarmarki tu sie łodbywały
  Dyć przez pora tydni łone sie kulały
  Bez niych by niy było tukej za wesoło
  Miasto przi tych torgach richtig dobrze stoło.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.10.15, 18:09
  Stolica wojewodztwa

  Tako ranga miało za Poniatowskiego
  Wiela sie tu wtedy cieszyli ze tego
  Ze drugim rozbiorym jednak sie skończyło
  Po prowdzie trza pedzieć - na wyrost to było.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.10.15, 18:09
  Piwowarzy

  Kto we Gnieźnie miyszkoł mog te piwo warzyć
  Inksi ło tym prawie yno mogli marzyć.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.10.15, 18:10
  Gniezno 1872

  Jak cug sam dojechoł Gniezno zaś rozkwitło
  Ździybko przeca biydy przi tymu sie wytło
  Cołke Prusy rosły na frankach we złocie
  Ze wygrany wojny i tu cosik mocie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.10.15, 18:11
  Germanizacjo

  Kożdy kij dwa końce jednak zowdy mo
  Na siyła niymczynie to już yno zło.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.10.15, 18:12
  1925

  Fundli pomnik tukej Bolkowi Chrobrymu
  Stanoł przi katedrze w swojim majestacie
  W rochnica nadanio korony łonymu
  Dyć to niy szczimało drugi wojny bracie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.10.15, 18:13
  "Dziekanki"

  Tukej w drugi wojnie tragedio sie stała
  Wybiyli psychicznych w całości bezmała.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.10.15, 18:13
  Gniezno - Koszalin

  "Gniezno - Koszalin" ciekawo sprawa
  We tym komuny była "zabawa"
  Z Gniezna rzońdziyli we Koszalinie
  Przed wojnom inkszy przeca dziedzinie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.10.15, 18:15
  Pomnik Bolka

  Bolesław Chrobry jak stoł tak stoji
  Choć drugi niy szczimoł wojny
  Teroz niczego już sie niy boji
  Może być ło sia spokojny.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.10.15, 18:16
  Gnieźniyńsko Katedra

  Kościoł co tu stanoł piyrszy
  Już se przeca stol nojwyrszy
  Z niego ta katedra była
  Dyć se pryndko wypolyła

  Chrobry nowo zaroz stowioł
  Łon na darmo niy zabowioł
  Ło koronie myśloł przeca
  Tu jom wzioł do swego neca

  Czechy kościoł zaś zniszczyli
  Za Ślonsk tako se pomściyli
  Trza Śmiałego czekać było
  By łod nowa coś ruszyło

  Stanyła już po roz czeci
  Dyć sie pożar pryndko nieci
  I Hermana teroz gowa
  W tym by stowiać jom łod nowa

  Jakoś Władek se poradzioł
  Z Bogym ło to niy powadzioł
  Styl romański - nawy czi
  Kościoł stanoł - to sie wiy

  Świontyni fundamynt cały
  I dźwiyrza co sie łostały
  Wpisali potym we gotyk
  Piyńć kościołow - huk roboty.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 27.10.15, 00:23
  Ze Drogi Świyntego Wojciecha

  Ze pontym sztartnymy prawie w Radzionkowie
  Kościoł pod wezwaniym Wojciecha zno czowiek
  Porzykać tam idzie
  Dyć pont dali bydzie
  Zdo - Bytom przi tymu mi świto we gowie.

  www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/pb.427827820599823.-2207520000.1445899273./896979377017996/?type=3&theater

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 26.11.15, 23:18
  „Gdy święty Wojciech idzie do … miasta” – wystawa grupy nieformalnej „Asocjacja M&B&P-18” w Bytomiu.

  Ekspozycja herbów miast i gmin z wizerunkiem postaci świętego lub jego atrybutów w dniu 27 listopada zawitała do Bytomia. Prezentowana będzie w kościele pw. Świętego Wojciecha do dnia 3 grudnia. Zainteresowanym przedstawione zostały herby 2 powiatów, 4 miast i 6 gmin nawiązujące do pierwszego świętego męczennika i patrona naszego kraju.
  Pomysłodawcą, wykonawcą herbów i autorem prezentowanych wycinanek jest Marek Wacław Judycki. Większość narracji tekstowej natomiast wykonał Bronisław Wątroba, przy czym warto podkreślić, iż każda miejscowość opisana jest również przy pomocy śląskiej rymowanki. Ciekawym elementem wystawy są też karty filatelistyczne dotyczące świętego Wojciecha, opracowane przez Oddział PZF Ruda Śląska.
  Rudzka „Asocjacja M&B&P-18” już we wrześniu tego roku zaprezentowała w swoim mieście dużą wystawę herbów o tytule „Gdy wszyscy święci idą do … miasta”. Ekspozycja ta zagościła w następnym miesiącu w Radzionkowie, a ostatnio w Ustroniu. Po raz pierwszy wydzielone zostały z tego materiały dotyczące patrona bytomskiego kościoła i przedstawione odrębnie. Jest to zarazem efekt współpracy rudzkiej grupy z Klubem Emerytów, Absolwentów i Sympatyków „Energetyk-Elektronik”. Stowarzyszenie to akurat uroczyście obchodzi jubileusz 20-lecia swojego istnienia, a Bronisław Wątroba jest absolwentem tej bytomskiej szkoły. Przedstawione w sześciu dużych antyramach herby nie wyczerpują całkowicie tematu. Najprawdopodobniej w styczniu zostaną pokazane kolejne herby gmin, jednak odbędzie się to już w górnośląskim mieście któremu Św. Wojciech oficjalnie patronuje, czyli w Mikołowie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 27.11.15, 00:59
  Dzisioj już tyn Bytom czeko
  Ze Halymby zdo daleko?

  www.facebook.com/media/set/?set=a.908076195908314.1073741957.427827820599823&type=3
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.12.15, 18:21
  Kej pont prawie w Adalbercie
  Cosik ło tym na kopercie
  Sie dziwajom
  W zocy majom
  Wy w tyn link choć poklikejcie.

  www.facebook.com/media/set/?set=a.908076195908314.1073741957.427827820599823&type=3

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.12.15, 18:22
  Na szlaku św. Wojciecha - Bytom

  Adalberta szlakym
  Toż niy belejakim
  Rajzuje wystawa
  Zocno we tym sprawa

  Sie jyj podziwujcie
  Łoczy uradujcie
  Cosik poczytejcie
  "Lajka" w duszy dejcie.

  www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/a.908076195908314.1073741957.427827820599823/910760578973209/?type=3&theater

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.12.15, 18:47
  Możno Adalbert tyż rod był tymu
  Linka dom tukej i coś do rymu.

  www.facebook.com/AsocjacjaMBP18/photos/a.908076195908314.1073741957.427827820599823/918200278229239/?type=3&theater

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.01.16, 18:49
  Szkryfli coś w gminie Puławy
  Zodziwiajom ponoć sprawy
  Kere dziejom ze herbami
  Dyć pewnikym wiycie sami.

  www.gminapulawy.pl/aktualnosci/item/1351-gdy-%C5%9Bw-wojciech-idzie-do-miasta.html

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.12.15, 18:13
  Kukej kaj richtig je cima
  Lyź tam kaj sztrasy durś niy ma
  Suchej kaj cicho je zowdy
  Pon Bog tam godo - naprowdy.

  A.S.

  katowice.gosc.pl/doc/1523836.Swiety-Wojciech-z-Mikolowa
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 26.12.15, 21:25
  Tyż Wojciechowo!
  Wcale niy zdowo.

  www.facebook.com/Bazylika-%C5%9Bw-Wojciecha-636463753042775/

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 30.12.15, 14:36
  W Wojciechowym grodzie
  Godka niych niy bodzie.

  www.facebook.com/W-Wojciechowym-grodzie-godka-niych-niy-bodzie-476995889155247/

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.01.16, 18:10
  Richtig we tym tyż uciecha
  Kej na szlaku łod Wojciecha
  Wspiyrać bydom wszyske gminy
  Siyła we nich zdo być driny

  Siyła ducha! Siyła wiary!
  Zdo tyż siyła inkszy miary
  Kero w "lajkach" bydzie darzyć
  Jo śmia ło tym prawie marzyć.

  www.facebook.com/W-Wojciechowym-grodzie-godka-niych-niy-bodzie-476995889155247/

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.01.16, 18:56
  We herbie majom zakuty łeb
  Kto z Mikołowa przeca niy "kiep"
  Dyć kej Adalbert im patronuje
  Herb Mikołowa nic niy szteruje.

  www.facebook.com/W-Wojciechowym-grodzie-godka-niych-niy-bodzie-476995889155247/

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.01.16, 17:58
  Notce podziwocie?
  Możno "lajki" docie.

  www.facebook.com/notes/bronis%C5%82aw-w%C4%85troba/wystawa-gdy-%C5%9Bwi%C4%99ty-wojciech-idzie-do-miasta/973794216022737

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.01.16, 17:58
  Toż medykuje terozki czowiek
  Czy był Adalbert we Mikołowie?
  Patronym grodu
  Niy darmo godom
  Był abo niy był? Łazi po gowie.

  www.facebook.com/media/set/?set=a.481200325401470.1073741832.476995889155247&type=3

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.01.16, 17:59
  Kej Adalbert patronuje
  Choćby w herbie Go niy mieli
  Ludzi łod grzychow retuje
  We ty mikołowski szteli.

  www.facebook.com/W-Wojciechowym-grodzie-godka-niych-niy-bodzie-476995889155247/

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.01.16, 20:44
  Radzi som bujakowiany
  Radzi tyż mikołowiany
  Adalbercie
  Fest we wercie
  Za patrona teroz brany.

  www.encyklo.pl/index.php?title=Plik:Bujakow_wojciech.jpg

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.01.16, 20:47
  Tusty Szwortek Wojciechowy?!
  Możno ktosik tako powiy
  Niy grzych przeca
  Z linkym leca
  Czas już chnetko "łostatkowy".

  www.facebook.com/media/set/?set=a.486376441550525.1073741835.476995889155247&type=3

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 31.01.16, 18:50
  Toż stopa Wojciecha tu piyrwyj stanyła
  Po tysioncu rokow kapliczka dźwignyła
  Wierzyć czy niy wierzyć?
  Trza kuknońć, trza przeżyć
  Adalbercie - z wiary Mikołowa siyła!

  www.polskaniezwykla.pl/web/place/33525,mikolow-kapliczka-murowana--slupowa-w-mikolowie-bujakowie--pw--sw--wojciecha--z-1997-roku.html

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 31.01.16, 18:50
  Kej już wandrusa Mikołow skusi
  Na Adalberta kuknońć tu musi
  Na Adalberta przi magistracie
  Świynty Wojciechu dyć kukom na Cie!

  www.facebook.com/476995889155247/photos/a.486376441550525.1073741835.476995889155247/486942374827265/?type=3&theater

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 02.02.16, 19:04
  "Gdy święty Wojciech idzie do ... miasta"

  Toż medykuje terozki gowa
  Trefioł Adalbert do Mikołowa!

  www.facebook.com/events/957339770988093

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka