Dodaj do ulubionych

Ło Warmii i Mazurach

22.09.04, 07:31
Toż Małopolska downo tu momy
Tyż Wielkopolska no i Pomorze
Ślonsk cołki - przeca go dobrze znomy
Nawet Mazowsze we godce - Boże

Warmii i Mazur jednak brakuje
Feler to wielki i czas z tym skończyć
Niych rym ło zocny ziymi sie suje
Choćby skiż tego ktoś chcioł zaś "bronczyć".
--
forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
Edytor zaawansowany
 • broneknotgeld 22.09.04, 07:40
  Możno pomoże ktoś w ty zabawie
  Bych som niy musioł szkryflać tu prawie
  Dyć na Mazury Ślonzokow ciongnie
  Ktosik we wontek z czasym se wprzongnie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 25.09.04, 19:46
  Czy prawdziwych Mazurow już niy ma?
  Możno z Niymiec se wrocom w ta ziymia.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 30.09.04, 16:22
  Kraina Tysionca Jezior

  Prowda to? -Joch nigdy tego niy rachowoł
  Dyć możno recht we tym - tako mi sie zdowo.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 25.02.07, 21:57
  Możno trefia na "kartacze"
  Lepsze niż "pasztety kacze".

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.10.07, 18:45
  Warmio, Mazury - komu to wadzi
  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=64&w=15994312&s=0
  jak se i Ślonzok tako paradzi?

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.06.09, 19:14
  Dyć tam te Giżycko jest!
  Sie kamraci z Rudom fest?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.06.10, 22:48
  Mono tukej kuknie ktory
  Latoś w modzie te Mazury.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 06.06.11, 20:04
  Co we Polsce bardzi w zocy
  We Mazurach wiela mocy.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 08.10.12, 13:19
  Do Cyfusa "ślabikorza"
  mojemazury.pl/125744,Moja-Warmia-moje-zycie-czyli-Edward-Cyfus-od-kuchni.html
  Pewno kedyś kuknońć woża.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.04.13, 23:39
  Warmińsko godka
  pódzie do przodka?
  www.wochenblatt.pl/index.php/wiadomosci/kultura/item/2090-olsztyn-nowa-ksiazka-o-starym-jezyku
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.10.04, 13:29
  "Warmia i Mazury" Erwina Kruka

  Se tako ksionżka chca wom polecić
  Możno se udo z niyj fraszki sklecić.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 24.10.04, 14:15
  U Ptolemeusza

  Galindy Sudowy u Ptolemeusza
  To pruske plemiona - szkryfnońć tako musza
  Dwa tysionce lotek tymu tukej byli
  Choć pisma niy znali - po swojymu żyli.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 24.10.04, 19:49
  "Bruzi"

  "Geograf bawarski" tako już napisoł?
  Ze "Bruzi" do "Prusi" czowiek pryndko prziszoł.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 24.10.04, 19:53
  Nad jeziorym Orzysz

  Wele Orzysza kurhan łodkryli
  Wiedzom że tukej Galindy żyli
  Była to prawie ty ajzy era
  Mo archeolog uciecha teraz.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 25.10.04, 17:38
  Truso

  Legyndarne Truso Wulfstan już łopisoł
  Dlo Wikingow cosik łone tyż znaczyło
  Teroz archeolog na te miejsce prziszoł
  We jeziorze Druzno miano se ukryło.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 25.10.04, 21:49
  Niy znali wina

  Niy znali wina - kumys lubieli
  Niym fajrowali we pruski szteli.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 26.10.04, 17:51
  Świynty Wojciech

  Prziszoł biskup Wojciech do Prusow ze krziżym
  Dyć ze kraju w kerym widzieli tyż wroga
  Niy chcieli ze Bolkym pewnikym być bliży
  I niy rozumieli "Jedynego Boga"

  Zginoł Adalbertus na ty pruski ziymi
  Chrobry zaś łodkupioł mynczynnika ciało
  Historyjo tako ło kery my wiymy
  Tysionc lot ze hokym tymu to sie stało.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 26.10.04, 17:56
  Czyja wina?

  Porzondliwym łokym Piasty zoglondali
  Na Bałtow łodwieczno ta przeca dziedzina
  Niy z krziżym to z mieczym se tu wyprowiali
  Bydymy sie wadzić z kery strony wina.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 26.10.04, 18:00
  Szaniec Prusow

  Znosz szaniec kaj Śniardwy i jezioro Tyrkło?
  Myśla co tu serce Prusa nawet pynkło
  Przeca tyż zrobiyli niyjedne powstanie
  Możno łod tych czasow tukej jejich szaniec.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 27.10.04, 19:32
  A Długosz

  Długosz na Prusach nudle se wiyszoł
  Ło łożyrokach cosik namiyszoł
  Szkryfnoł że co dziyń se tu kompali
  By słepać mogli zarozki dali

  Toż niy mieściyło sie w jego gowie
  Że chcioł być czysty tyn pruski czowiek
  Pewno w Krakowie było inaczy
  Tela tyn zapis Długosza znaczy?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 29.10.04, 21:10
  Prusowie

  "Lud srogi i okrutny" - pisoł Długosz tako
  Zowdy ło poganach szkryflali jednako
  Dyć pruske plemiona chciały żyć szczyńśliwie
  Niy było to dane w historyji dziwie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 01.11.04, 20:56
  Biskup Chrystian

  Chrystian mioł we misji dość dobre wyniki
  Na krziż zoglondali pruske naczelniki
  Surwabuno Warpode już Krystusa znajom
  No a Chrystianowi mitra nakłodajom
  W tysionc dwiesta piytnostym roku se to stało
  Rzym tyż sie dziwowoł podobnoś niymało.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 08.11.04, 20:51
  Bałtowie Zachodni

  Prusy i Jaćwingi to już historyjo
  Mieli z somsiodami pierońsko mecyjo
  Dyć łoni Krziżokow na kark im ściongnyli
  Terozki szkryflomy co kedyć tu żyli.
  --
 • broneknotgeld 09.11.04, 16:54
  1222 - 1223

  Chrystian z Konradym wyprawiy wiydli
  Tako z Pomorza krziżowcy
  W końcu se Prusom richtig łobrzidli
  Przeca niy chcieli grać "owcy"

  Bestoż wybrali sie na Pomorze
  Mazowsze tyż łoberwało
  Piosek w klepsydrze lecioł - łoj Boże
  Nojgorsze na nich czekało.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 16.11.04, 17:40
  Tako było

  Papiyż Chrystianowi nakozoł krucjaty
  By łokrzcioł te ziymie choćby i na raty
  Zakony go miały we tym nawet wspiyrać
  Bardzi dlo Kościoła niż do sia zabiyrać

  Dyć ło tym już wiymy - inaczy sie stało
  Ło cudze Krziżakom bić sie tyż niy chciało
  Kaj mieczym i łogniym znak krziża pokładli
  Tam tyż Prusow z ziymi normalnie łokradli

  Ze rynkom w nachtopie teroz tyż Poloki
  Myśleli co zyszczom - wyszło że boroki.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 17.11.04, 19:45
  1230

  Już Herman von Salza - Wielki Miszcz Zakonu
  Ze ksiyńciym Mazowsza Konradym sie zgodoł
  Zadboł tyż ło wsparcie papiyskiego tronu
  Niym rozkaz "Na Prusy" rycerzom swym podoł

  We Ziymi Chełmiński se nojpiyrw stanyli
  Łoni z wojowanio przeca ciyngym żyli
  Pokozali Prusom jako jejich siyła
  Dyć i Polka na tym cosik utraciyła.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 22.11.04, 19:11
  Herman von Balk

  Miszczym Krajowym karlus tyn był
  Dyć loł tych Prusow ze wszyskich siył
  Kaj wrazioł mocno tyn czorny krziż
  Już grod warowny przeca to wiysz
  Kwidzyn i Elblong Bałga tyż inksze
  Jedne dość małe nikere wiynksze
  Już tu niy stykło sie łokrzcić yno
  Zakon ło wszysko se dopomino
  Łon "panym" życio i śmierci jest
  Toż autochtonow umynczoł fest.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 22.11.04, 20:32
  1242

  Prusowie se dźwigli - wybuchło powstanie
  Zaś tu krew i łogyń na lata łostanie
  Świyntopełk pomorski tyż pomoc im doł
  We końcu i jymu tyn Zakon fest wloł
  Skończyło sie wszysko "christburskim pokojym"
  Dyć rycerz zakonny dali mocno stoji.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 22.11.04, 20:36
  1249 Christburg (Dzierzgoń)

  Prusowie co piyrwyj sie tukej łokrzciyli
  Jakby z tym pokojym ździybeczko lżyj żyli

  Dyć przeca na wiela im sie to niy zdało
  Nawroconym pryndko ciynższe jarzmo dało.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 24.11.04, 17:53
  1243

  Niym jeszcze Prusow cołkym podbiyli
  Sztyry biskupstwa już wykrojyli
  Z bullom papiyża Innocentego
  Dyć ze tym mianym przeca szwortego.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 26.11.04, 18:46
  Sztyry

  Pomezańskie tyż chełmińskie
  Sambijskie i te warmińskie
  Toż biskupstwa teroz sztyry
  Dyć niy Prusow to som "gyry".
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 26.11.04, 20:35
  Dzielom skora na niydźwiedziu

  Mieli to wszysko dzielić na czi
  Dwa dlo Zakonu - jedyn "dlo mszy"
  Prusom niy miało łostać już nic
  To jedno we tym pewne - toż wiydz.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 27.11.04, 11:19
  W diecezjach

  Dwie czecie ty ziymi noleżne Krziżokom
  Reszta dlo Kościoła - co pruskim borokom?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 27.11.04, 11:24
  1260 -1274

  Miyndzy Niymnym a Wisłom zaś teroz powstanie
  Nojwiynksze co było we tym pruskim stanie
  Krziżoki po rzici wiela łoberwali
  Z pomocom Europy jednak wyczimali

  Prusoki ze Litwom mieli w tym przimierze
  Bo łoba narode we pogański wierze
  Łostatni ty ziymi to jyż "zryw wolności"
  Terozki w niywola pódom "ludzie prości".
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 27.11.04, 11:26
  Harkus Monte

  Natangow do boju tyn Harkus prowadzioł
  Przeca bić Krziżakow pierońsko poradzioł
  W Magdeburgu take pobiyroł nauki?
  Ci łod Helmericha przi niymu to tuki.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 27.11.04, 11:28
  Pod Lubawom

  Pod Lubawom Harkus fest Krziżakow pobioł
  Ze wojsk Helmericha łon se nic niy robioł.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 27.11.04, 11:31
  Skomand

  A Skomanda znocie? Jaćwingow wiod wiela
  Aze se zdowało - niy krziżacko sztela
  Przeca sie pokozoł pod Toruniym z niymi
  Doprze że my dzisioj cosik ło tym wiymy.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 27.11.04, 11:32
  W Pomezanii

  Nawet w Pomezanii było te powstanie
  Toż se Kwidzynowi przi tymu dostanie.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 27.11.04, 11:33
  Diwan Klekin

  Ze Bartow chca wspomnieć Diwana Klekina
  Spustoszoł łon przeca chełmińsko dziedzina.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 27.11.04, 11:35
  1274

  W tym roku upadło dyć Prusow powstanie
  Terozki niywola na wieki nastanie
  Europa rycerzy Zakonowi słała
  Toż sie jego siyła ciyngym łodnowiała.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 28.11.04, 21:48
  1283

  Toż ziymie Nordowii Skalowii Jaćwieży
  Cołkym już podbite - możecie mi wierzyć.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 29.11.04, 11:10
  Pyjter z Dusburga

  Karlus podboj Prusow w tych latach łopisoł
  Choć możno przi tymu tyż cosik namiyszoł
  Momy relacyjo yno z jedny strony
  Jako ze ty drugi - tego niy poznomy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 20.12.04, 20:41
  "Neronis imitatores"

  "Naśladowcy Nerona" tako ich tyż zwali
  Bo sie z ludym Prusow niy patyczkowali
  Nawroconych możnych ździybko w zocy mieli
  Dyć reszty niywola czekała w ty szteli.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 28.12.04, 23:19
  Krzysztof Hartknoch 1644-1687

  W Gimnazjum Toruńskim karlus rechtorowoł
  Swy ziymi wypszony historyjo dowoł
  Dyć wele Pasymia w Jabłonce rodzony
  Ze dziejami Mazur richtig pogodzony.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 29.12.04, 18:53
  1307

  Wenecjo już Miszcza Krziżakow żegnała
  Pewno płakać po niym wcale niy musiała
  Dyć w tym roku Malbork wiela se radowoł
  Feuchtwangena przeca siedzibom sie stowoł
  Stolicom Zakonu - ziym pruskich podbitych
  Zamkym-twierdzom wielkom - tref "niypospolity".
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 30.12.04, 19:57
  uż Feuchtwangen

  Już Feuchtwangen zrobioł swoje
  Wpiyrw ło "jynzyk" toczoł boje
  Kary kłod na tych co chcieli
  Pruskim godać w jego szteli

  Sprusieć tukej żodyn niy mog
  Taki Miszcza był w tym wymog
  Przeszło sto lot trza dyć było
  Niym se "pruski" wytympiyło.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 02.01.05, 17:51
  Winrych von Kniprode (1352-1382)

  Za jego czasow niymiecki wszyńdzie
  Łacina zniko nawet w urzyńdzie
  Pruski se tracioł - przegrano godka
  Jedna leciała yno do przodka.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 03.01.05, 09:13
  Los powstańca pruskego

  Zowdy niywola go tu czekała
  Katorga kero skrocała życie
  Niyjedna twierdza na tym powstała
  Pot krew w kamiyniu - przeca to wiycie

  I cegła z tego czerwono bardzi
  Zamki kościoły jakby krasiyła
  Zakon choć Prusym pierońsko gardzi
  Z jego roboty biere swo siyła.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 06.01.05, 18:34
  Niy wytli

  Po prowdzie Prusow niy wytli w piyń
  Dyć świat im zdoł sie jakby tyn ciyń
  Niymiec czy Litwin abo tyż Polok?
  W czi strony ciongnoł tyn "pruski bolok".
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 06.01.05, 18:39
  Niymcy w Prusach

  Zdo sie co ciynko ziymia pokryli
  Tym bracteatym tu jakby byli
  Ze jedny strony bardzi blyszczeli
  Drugom se asić przeca niy chcieli.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:06
  Zwionzek Pruski 1440

  Zakon uciskoł szlachta i miasta
  Toż chcieli pedzieć już tymu - basta
  We Zwionzku Pruskim siyły zbiyrali
  Bo już niy chcieli żyć tako dali.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:06
  Rod Skolimow

  Prywatno wojna mieli z Zakonym
  Zdo sie - Mars sprzijoł pierońsko łonym
  Zwionzku Pruskego staraniym przeca
  Niyjedyn komtur "wylecioł z neca".
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:07
  Toruń 1466

  Toruniu - wojna ty teroz przetni
  Ciynżki był czas tyn czinostoletni
  Toż cosik przinios jednak tyn boj
  Bo historyjo pedziała - kroj

  Prusy Krolewske - Zakonne tyż
  Krolewiec rośnie - już teroz wiysz
  Stolicom państwa dyć zakonnego
  Zdo sie - czas lepszy prziszoł do niego.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:07
  Wojna 1519-1521

  Skiż hołdu wojna terozki tukej
  We niyj upadku Zakonu szukej
  Krziżaki skarbiec se wyczyściyli
  Ziymiom żołd panom czynsto płaciyli
  Aż w końcu ściepli "zakonne szatki"
  Toż Hohenzollern princ teroz gładki
  Chocioż uklynknoł w końcu w Krakowie
  Dyć cosik erbnoł ze tym tyn czowiek.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:08
  Hołd Pruski 1525

  Dlo nos łon ciyngym wizjom Matejki
  W niyj Zygmunt Stary zdowoł sie Wielki.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:08
  Albrecht Hohenzollern

  Na Brandynburgii no i na Prusach
  Mocno se zicnoł - to szkryfnońć musza
  Na protestantyzm tyż łon postawioł
  Zdo sie przi tymu co wiynkszym jawioł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:08
  Godka prusko (XVI w)

  Przi protestantach jakby coś blysła
  Dyć w końcu cołkym z użycio wyszła
  W Sambii i Warmii tako godali
  -Możno ciut dłuży zapominali.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:09
  Diecezjo Warmińsko (1243)

  Diecezjo Warmińsko nojwiynkszo we Prusach
  Ziymie Bardow Galindow wspomnieć tukej musza
  Pogezanow i Warmow z kerych miano wziyła
  Siedziba biskupow zowdy w Warmii była
  Z czasym Warmiom zowiom cołko diecezyjo
  Prusow już niy było toż na co mecyjo.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:09
  Biskup Anzelm

  Piyrszy na stolcu warmińskim siedzioł
  I zdo sie - dobrze łon ło tym wiedzioł
  Że trza na Zakon fest pozor dować
  Choć przeca niy mog z niymi wojować.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:09
  Biskup Paweł Lagendorf

  Rok se tym stolcym biskupim cieszoł
  Za mało nawet by coś nagrzeszoł
  Pruski rod Stango karlusa nosioł
  A Jagiellończyk na Warmio prosioł
  By diecezyjo przi krolu czimoł
  I ze Zakonym konszachtow niy mioł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:10
  Biskup Łukasz Watzenrode (1447-1512)

  Przi niymu Warmio kwitnońć sie zdowo
  Gowa mioł karlus niy łod parady
  Toż skiż Korony nadzieja nowo
  Zdo sie - tyż myni tukej jest zwady.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:10
  Ono ujek

  Watzenrode ujkym był łod Kopernika
  Toż mu prziszykowoł fara kanonika.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:10
  Biskup Maurycy Ferber

  Warmio pamiynto to biskupowi
  Że wydoł wojna jakby Lutrowi
  Hohenzollerna tym wnerwioł chyba
  Dyć ze Ferbera niy jakoś ryba.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:11
  Indygynat pruski?

  We Prusach Krolewskich był gwarantowany
  Dyć zdo sie - na zowdy wcale tu niy dany
  Niyroz to Koronie właziyło do gowy
  Wcisnońć tam swojego kaj mioł być miejscowy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:11
  Biskup Jan Dantyszek (1538-1548)

  Dziesiyńć lot biskupstwo w swojich rynkach czimoł
  Zdowało sie tukej że nigdy niy drzymoł
  Niy dość że poeta z niego wielko był
  Diecezjo durś dźwigoł z cołkich swoich siył

  Toż łon kanonikom kozoł sztudiyrować
  Na kultura ciyngym chcioł tyż pozor dować
  Dboł ło bibliotyka, zbior malarstwa zocny
  I w dyplomacyji Dantyszek był mocny.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:12
  Biskup Thiedemann Giese (1549-1550)

  Łostatni "miejscowy" na stolcu biskupa
  Zdo sie - już Korona wyloła ta "zupa"
  Terozki swojymi se w ty Warmii "warzy"
  Toż Polokom ciyngym ta fara sie marzy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:12
  Biskup Stanisław Hozjusz

  Już Polska swojego biskupa tu dała
  Ło indygynacie cosik zapomniała
  Karlus sie z niymiecki familijo wodzioł
  Rodzony w Krakowie Koronie dogodzioł

  Z niym kontrreformacjo mocniejszo w tych stronach
  Do nauki Lutra niy mog se przekonać
  Jezuitow pryndko tyż tukej sprowadzioł
  Som z protestantami by se niy poradzioł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:12
  Biskup Marcin Kromer

  Już indygyna tukej niy bydzie
  Zowdy z Korony nominat przidzie
  I choć niy tykom se jo Kromera
  Coś mie przi tymu biere cholera

  Dyć co sie tyczy tego biskupa
  Szłoby tu szkryfnońć ło niym tyż kupa
  Warmii ze stolca swojego bronioł
  Zdo sie przed Polskom nawet jom chronioł.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:13
  Dziejopis Marcin Kromer 1512-1589

  Zocny dziejopis dwou w Krakowie
  Toż Jagiellonow łoddany czowiek
  Biskupym w końcu zostoł w Lidzbarku
  Była ta Warmio na jego karku.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:13
  W biskupich dobrach gracjalnych

  Chnet kożdy biskup niy indygyna
  Ściongoł tu swoja tyż familijo
  A jako monka ze tego "młyna"?
  -Warmia poleku jak kolanijo.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:13
  Prusy Ksionżynce

  Piyrsze to państwo w cołki Europie
  Kaj sie na Lutra tezy niy "kopie"
  Princ Albrecht polskim lynnikym łostoł
  Dyć wolno rynka we Prusach dostoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:14
  Krolewiec 1544

  Dboł Hohenzollern ło swo stolica
  Chcioł by gryfniejsze durś miała lica
  Toż uniwerek tukej wystawioł
  By uczoł ale tyż przeca sławioł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:14
  Ło mazurskości

  Ło mazurskości jako tu prawić
  W szesnostym wieku zaczła sie jawić
  Czynsto siyngomy w wiek dziewiytnosty
  Dyć z niom jest problym - richtig niyprosty

  Łod Prus Ksionżyncych zdo sie to idzie
  Z wangelikami we zgodzie bydzie
  Polski ze pruskim se razym zmiyszo
  Niymiec dołoży - nudli niy wiyszo.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:15
  Przi Hohenzollernie

  Przi Hohenzollernie Krolewiec to zyszczy
  Że polskościom jakby teroz bardzi blyszczy
  Albrecht reformacjo wspiyroł we Koronie
  Dyć i katolikom niy powiedzioł - koniec.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:15
  W Krolewcu i Ełku (1543-1552)

  Wiyncy tu ksionżek polskich drukujom
  Niż w cołki Polsce - to forszelujom?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:16
  Prusy ze Szwecyjom

  We Prusach Ksionżyncych niy było wesoło
  Jak sie wojsko szwedzke na Polska wyloło
  Brandynburczyk zgodoł sie ze krolym szwedzkim
  I doszło skiż tego w tych stronach do sieczki

  Toż Gosiewski prziszoł razym z Tatarami
  Pokozoł co umioł w bitwie pod Prostami
  Tysionce poległy - tysionce w niywoli
  Mor zabroł nojwiynce - serce z tego boli.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:16
  Traktat welawsko-bydgoski 1657

  Prusy skiż wojny fest uciyrpiały
  Fryderyk Wilhelm jednak mioł profit
  "Wielki Elektor" wpiyrw "lynnik mały"
  Dostoł nagroda - niy coś ze sztrofy

  Już hołdu skłodać przeca niy musi
  Prus Brandynburgii pan absolutny
  Zdo sie tyż wiynkszo rola go kusi
  Downiejszy wasal teroz fest butny.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:16
  Krolewiec 18.X.1663

  Hołd złożyły pruske stany
  Władca "z boży łaski dany"
  Dziyń "Wielkego Elektora"
  Absolutyzm - tako pora.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:17
  Edukacjo w Prusach

  Piyrsze państwo we Europie co lud kształcić chciało
  No i przeca na ty drodze zrobiyło niymało
  Pryndko co wpiyrw tukej polske szło we zapomniynie
  Geld kariera inkszy profit - niy mynczy sumiynie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:17
  Samuel Przypkowski (XVI w)

  Samuel przypkowski osiod w Kozinowie
  Toż ze Braci Polskich richtig zocny czowiek
  Ściongali do niego Z Korony ariany
  Dyć w Polsce już niy mog być spokoj im dany.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:17
  Fryderyk von der Groeben (1645-1712)

  Fater sie ksiyńciu tukej sprzeciwioł
  Toż nikt synowi se tyż niy dziwoł
  Że z regimyntym swojym pod Wiedniym
  Druh Sobieskiego zdo sie łon przedni.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:18
  Jan Władysław Suchodolec (1687-1751)

  Kartograf fater - inżynier syn
  We tym woda już na ichni młyn
  We Wyngorzewie wodociong przeca
  Zdo sie co wyloz ze jego neca
  Wyregulować Wisła planowoł
  Kanały "Wielkim Jeziorom" dowoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:18
  Komornictwa

  Biskupstwo Warmińske tako se dzielyło
  Aż dziesiyńć komornictw przeca we niym było
  Siedym czimoł biskup mocno w swoji rynce
  Czi zaś kapituła - czy przez to we mynce?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:18
  Frombork Pieniężno Olsztyn

  Toż te komornictwa czimie kapituła
  Myni tu znaczyła łod biskupa stuła.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:19
  Warmiński synator

  W Koronie zesel mioł synatora
  Ze "wysokego" przeca był "wora"
  Tyn co w lidzbarskim zamku se siedzioł
  Trza byś i ło tym czowieku wiedzioł.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:19
  Biskup Szymon Rudnicki (1605-1621)

  Tymu przi dworze stykło być prawie
  Sakra biskupio dostoł w Warszawie
  Ło swe owieczki jednak fest dboł
  I Świynto Lipka we zocy mioł

  Gościoł w Lidzbarku brandynburczyka
  Dyć to chca wciepnońć tyż do koszyka
  -Łon po niymiecku wcale niy umioł
  Szczyńściym elektor go wyrozumioł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:19
  Stefan Sadorski (XVII w)

  Przi krolu polskim sekretarzowoł
  Dyć wiela łod sia Warmii tyż dowoł
  Dboł ło ta ziymia kaj mioł majontek
  Chcioł ciyngym dźwigać tyn zocny kontek
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:20
  "Potop"

  Kaj Karol Gustaw wpiyrw mioł kwatera?
  -Wybroł se Frombork - jasno cholera
  I brandynbuczyk po jego stronie
  Toż sie zdowało że z Polskom koniec

  Fest kapituła wtedy ciyrpiała
  Łogołocono cołkym bez mała
  Dyć jak już Szwedy wyleźli z "wora"
  Warmio we rynkach jest elektora

  Stropiono ciyngym biskupio dusza
  Doczkała w końcu - szkryfnońć to musza
  Po łośmiu latach djecezji wolny
  Czas ze tym prziszoł bardzi spokojny.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:20
  Mor w Prusach 1709-1711

  Ano toż prziszły czasy zarazy
  Godali - "skuli boski łobrazy"
  Dyć mor wzioł cosik dwiesta tysiyncy
  Toż niy dziwota że ziymia jynczy
  I zdo sie woło ło nowych ludzi
  Przeca chce życie nazod łobudzić

  Prziszli z Salzburga Nassau Szwajcarii
  Na prusko ziymia jednak sie garli
  By zaś wydała swoj nowy plon
  I niy pedziała nikomu - won!
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.07.06, 12:17
  Kanał Ostródzko-Elblonski

  Tako zowdy zwać go pódzie
  Jak bydziecie we Ostródzie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.07.06, 12:20
  Kanał Elblonsko-Ostródzki

  Stare Jabłonki kaj? A Iława?
  Ze Miłomłynym tyż tako sprawa.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.07.06, 12:24
  Na muster "Morris"

  Mustrym był kanał hamerykański
  Co dzisioj zdo sie jakby cygański
  Bo przeca z cołkym nowom technikom
  Tu na historio i tako blikom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.07.06, 12:27
  82 km

  Ze elblonga do Ostródy kilometrow tela
  Dyć se niychej ci niy zdowo że to cołko sztela.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.07.06, 12:28
  129,8 km

  Tela kilometrow kanału zrachujesz
  Tyż ze łodnogami - przeca forsztelujesz.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.07.06, 12:31
  1860-2010 Gyburstag Kanału Elblonskego

  Za sztyry roki gyburstag przidzie
  Jako fajrować ta sztela bydzie
  Możno czas ło tym pomyśleć prawie
  By niy skończyło sie na zabawie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.07.06, 12:34
  Jakub Georg Steenke

  W kanale "Morris" już muster mioł
  Dyć przeca dzieło take nom doł
  Co aże dzisioj cudym sie zdowo
  Kunszt Steenke światu durś na wiyrch stowio.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.07.06, 21:22
  2310 m po glajzach

  Tela po glajzach se "popływajom"
  Toz richtig we tym radocha majom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.07.06, 21:23
  "Canal Trophy"

  Wiela uciechy piyrwyj z tym było
  Na bele czym s4e go przepłynyło
  Mozno tradycjo wroci se jeszcze
  Przi gyburstagu? Ano - w to wierzcie!
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.07.06, 20:07
  Kanał Elblonski 1860

  Gyburstag chnetko bydzie mioł zocny
  Kanał Elblonski do dzisioj zocny.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.07.06, 20:08
  Kanał Oberlandzki

  Oberlandu miano dzisioj zapomniane
  Dyć ze tym kanałym piyrwyj kuplowane.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.07.05, 18:06
  "Mazury Garbate"

  Po ślonsku szkryfnońć - bydom "puklate"
  Jedno jest pewne - niy som sagate
  Choć je tyż czasym "Alaskom" zwom
  Teroz we gowie je prawie mom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.07.05, 18:14
  Kaj łone?

  Puszcza Romnicko tako Borecko
  Wiy ło nich możno i nawet dziecko
  A te "Mazury Puklate" kaj?
  Dyć miyndzy niymi to zdo sie raj
  Wele Gołdapi mosz Szeske Wzgorza
  Ty ziymi lepsze czasy jo wroża.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.07.05, 18:17
  Śniyg

  Śniyg mazurski dugo leży
  Niy trza jechać by uwierzyć
  Se do puszczy tyż weź narty
  Bez biegowek to niy żarty.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.07.05, 18:26
  "Alaska"

  Mazury zimom tyż przeca piykne
  Tako "Alaska" zdo sie wystyknie
  Na Piykno Gora zowdy bier narty
  Sztela mo przeca i take "karty".
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 13.07.05, 21:29
  "Tatarsko Gora"

  Aszom se tym parkym Mazury Garbate
  We dziko zwierzyna ziymie przebogate
  W Polsce tu hodowla nojwiynkszo takowo
  Możecie mi wierzyć terozki na słowo.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 13.07.05, 21:34
  Tadeusz Rudziewicz

  Skuli pomyślunku jego
  Choć i geldu tyż trza było
  Zoo-safari tu istnego
  Sie Mazurom przitrefiyło.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 13.07.05, 21:36
  Bezkrwawe Safari

  U Rudziewicza w dżipie se siedzi
  I tako wjyżdżo w środek gowiedzi.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.07.05, 18:21
  Gołdap-Zdroj

  Ponoć luft nojczystszy tukej
  W cołki Polsce już niy szukej
  Bestoż płuca se kurujom
  Ci co dychawica czujom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.07.05, 18:34
  Na nerwy

  Nerwy słabe - do Gołdapi
  Tam niy yno nic niy capi
  Zdo sie dusza tyż ukojisz
  Profit - życio se niy bojisz.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.07.05, 18:45
  W Gołdapi

  Niy zapomnij tego wdycki
  Że przi puszczy jest Romnicki
  Ano - zicnij se na koło
  Popyndaluj tam wesoło.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.07.05, 18:48
  Na Piykny Gorze

  Na Piykny Gorze stare grodzisko
  Żodyn z Jaćwingow już tam niy miyszko
  Dyć wiater cosik szumi ło Prusach
  Wsłuchać se kedyś w to richtig musza.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 08.07.05, 17:02
  Spływ Gołdapom

  Z jeziora rzekom aż do Rożyńska
  Cie na tym konsku niy czeko klynska
  Dalo - do Wrobla już gorzi bydzie
  Szczimież - toż radość ze tego przidzie.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 09.07.05, 10:06
  W restauracyji "Janczesu"

  Kartacze z krautym tyż tukej zjym
  I niy za drogo - dobrze że wiym
  We samym środku Gołdapi przeca
  Bestoż na łobiod drapko tam leca.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 11.07.05, 18:47
  "Janczes" - łogrodek letni

  Łogrodek letni - zupa grzibowo
  Golonko z krzonym podjym se zdrowo
  Wszysko zaś biyrym zocnym zapija
  No toż zarozki wiym że jo żyja.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 13.07.05, 17:52
  Narciarski Bieg Jaćwingow

  Co roku w styczniu kaj Piykno Gora
  Gołdap to przeca niy jakoś dziura.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 13.07.05, 18:06
  Zajazd "Pod Piyknom Gorom"

  Komu kartacz zasmakuje
  Tu se pympkym świata czuje
  Wiela łon dyć przeca znaczy
  W Cyntrum Smakoszy Kartaczy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.07.05, 17:36
  "Kartaczewo"

  Połowa siyrpnia - świynto kartaczy
  W Gołdapi kożdy se tym łonaczy
  To wtedy zdo sie tu pympek świata
  Trza jeszcze czekać mi tego lata.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.07.05, 17:39
  "Pod Piyknom Gorom"

  Te "Kartaczewo" w zajeździe takim
  Toż łobżarciuchy - szykować smaki!
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.07.05, 23:26
  "Leśny Zakontek"

  W "Lesnym Zakontku" nad samom wodom
  Dychniesz se dobrze - tela ci godom
  Ździybko portmanyj uciyrpi na tym
  Dyć geld trza wydać tyż do wypłaty.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.07.05, 23:29
  Dom "Pod Dzikom Różom"

  Na d rzeczkom i przi jeziorze
  Trza polecić teroz może
  Niy za drogo z familijom
  Choć problym z restauracyjom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.02.06, 09:34
  Skiż Gryfny Góry

  Do Gołdapi jedź na narty
  We Garbate te Mazury
  Richtig wypad tego warty
  Choćby skiż ty Gryfny Góry
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.02.06, 09:48
  Gryfno Gora (272 m n.p.m.)

  Narty ci tu pożyczajom
  Przeca wszyskim tako pszajom
  Kierzy geldu coś łostawiom
  I na śniegu sie zabawiom.
  --

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.02.06, 10:06
  Niy musisz

  Jak cie umynczy stok Gryfny Góry
  Bar ciepły w dole pokusi
  W kominku łogyń rozjaśnio chmury
  Drapko stond wylyżć niy musisz.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 13.08.06, 11:36
  X Miyndzynarodowy Konkurs Krzikoczy

  Larma w Gołdapi dzisioj za wiela
  Karlus to wygro czy możno frela?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 06.09.06, 20:45
  Ogolnopolski Zjazd Internowanych i Represjonowanych
  23-24.IX.2006 Gołdap

  "Stanu wojynnego" tako we ćwierćwiecze
  Trza pamiyntać jako historyjo plecie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.07.05, 18:53
  "Rechot"

  W Puszczy Romnicki ścieżka jest tako
  Z edukacyjom żabom jednako
  Ludzi natura jednak ciekawi
  To przeca uczy niy yno bawi.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 08.07.05, 20:29
  Kajzerowskie kamiynie

  Na zielonym szlaku w puszczy je znojdziecie
  Toż lubioł polować tukej kajzer przecie
  Kaj Wilusia kula jelynia siyngnyła
  Tak kamiyń dowali - jest ich tukej siyła.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 08.07.05, 20:32
  Zielony szlak

  Z Jurkiszek łon wiedzie cie przez rezerwaty
  W kere bor do dzisioj przeca jest bogaty.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 12.07.05, 17:06
  Dziko

  Puszcza Romnicko ciyngym jest dziko
  Czy kajzer Wiluś tako wyrzykoł?
  By zwiyrz mioł tukej zowdy ostoja
  Dyć jo sie dzisioj ło nia tyż boja.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.07.05, 23:33
  Agroturystyka "Czi Świyrki"

  Jezioro Ostrowek już w Puszczy Romnicki
  Dyć pod te "Czi Świyrki" wrocać byś chcioł wdycki
  Kuchniom regjonalnom skuszom niyjednego
  Atrakcyji wiela dołożom do tego.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.07.05, 23:38
  Agroturystyka "Puszcza Romnicko"

  Na skraju puszczy w chałupie stary
  Zdowć sie bydzie żeś ciyngym jary
  Jeszcze jak babka zjysz kartoflano
  Chuć tura może bydzie ci dano.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.07.05, 23:41
  Agroturystyka "Cicho Dolina"

  Chałupa leży tu we kotlinie
  Swoja zatoczka na rzeczce mo
  We ty gołdapski piykny dziedzinie
  "Cicho Dolina" niyjedyn zno.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 13.07.05, 21:39
  Krol Puszczy Borecki

  Żubr tukej rzońdzi
  Zdo mi sie tako
  W puszczy niy błońdzi
  I niy zapłako.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 13.07.05, 21:44
  Na śmierć żubra

  Ze rynki krola Hiszpanii pod
  Joch wcale niy był ze tego rod
  Krol zabioł krola roku łońskiego
  Czy Juan Karlos zjod już istnego?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.07.05, 23:43
  Agroturystyka "Kozie Gory"

  Puszczy Borecki teroz mosz kraj
  Zdo sie mazurski kolejny raj.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 08.07.05, 20:35
  Stańczyki

  Nad Błyńdziankom cupnyły przi Puszczy Romnicki
  Zdo sie że tu łone leżom już łod wdycki.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 09.07.05, 21:15
  Wiadukty w Stańczykach

  Cug Gołdap - Żytkiejmy Niymce mieli w planie
  Toż we miyndzywojniu zaczli budowanie
  Wiadukty w Stańczykach na bezrok mieć bydom
  Łoziymdziesiont rokow - na gyburtag przidom?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 09.07.05, 21:17
  Kaj te glajzy?

  Glajzow już niy ma szejśćdziesiont lot
  Rusek ze łupu ponoć był rod.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 09.07.05, 21:22
  "Szlak Połomanych Symaforow"

  Z Botkun niybieski szlak cie powiedzie
  Trasom kaj cug już downo niy jedzie
  Blikej ciekawie jednak na mosty
  Przez Jarka piyrsze - muster ich prosty
  Nad Blodziom przyńdziesz sucho drugimi
  Czecie Stańczyki - co ło nich wiymy?
  -Ano wiadukty zdo sie nojwyrsze
  We cołki Polsce łone w tym piyrsze.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 09.07.05, 21:26
  Prywatne

  W Stańczykach dej pozor - wiadukty prywatne
  Chcesz skokać na bungee - portmanyj se natnie.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 09.07.05, 21:28
  1924

  Wele jeziora Taballus Mały
  W tym roku szpryngnoł se metan cały
  Zdo sie bogactwym tutejszy ziymi
  Czy zaś wybuchnie? -Tego niy wiymy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 10.07.05, 11:32
  Barthel Thorvaldsen

  Barthel Thorvaldsen grobowiec stowioł
  Poniatowskiego Warszawie dowoł
  I tako samo tyż Kopernika
  W Rapie kunszt widać z jego "koszyka"
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 10.07.05, 11:34
  Fryderyk von Farenheid

  Toż ciekawo mioł zachcianka
  Choć niy prziszoł z tym do manka
  Piramida se wystawioł
  Możno w Egipt tako bawioł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 10.07.05, 11:39
  W łotwartych trułach

  W łotwartych trułach "mumie" tu leżom
  Se zoglondnijcie kierzy niy wierzom
  Ano to ruskich soldatow sprowka
  Dlo nich to była yno zabowka
  Czy na pamiontka głowy zabrali?
  Tago grobowiec sprofanowali.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.09.05, 23:05
  Park Miniatur

  Na Park Miniatur tu se dziwuja
  Trza chopa z fiołym - to forszteluja
  Toż Doleckiymu szejść gwiozdek za to
  Sztela skiż niego bardzi bogato.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 22.09.04, 07:52
  Zamek w Morongu

  Na brzegu jeziora warownia stanyła
  Wpiyrw ponoć ze drzewa yno łona była
  Pryndko murowany zamek postawiyli
  Krziżaki w tym majstry na mazurach byli
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 22.09.04, 07:57
  Modry zamek

  Tako za komuny go posztrajchowali
  Sond se tukej wkludzioł i było tyż kino
  Ło zabytek jednak za wiela niy dbali
  Tela to sie jeszcze ludziom przipomino

  Jedne krzodło zocne do dzisioj łostało
  Możno je poleku zaś wyremontujom
  Niywiela - dyć przeca tyż richtig niymało
  Teroz w rynkach ludzi co ducha w niym czujom.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 22.09.04, 08:05
  Duch zamku

  Wielki Mistrz von Plauen tu wyzionoł ducha
  Jak zakon hołd łoddoł krolowi polskymu
  Błonko sie po zamku i durś szuko zucha
  By Krziżakow powiod - bo siył brakło jymu
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • jozefosmenda 26.09.04, 11:57
  ..to tam dopiero są prawdziwe Mazury.Na dodatek powiem ci Bronku,że moja
  teściowa mieszka w Węgorzewie i dla mnie urlop bez pobytu tam właśnie to urlop
  stracony.Znam te ziemie całkiem przyzwoicie bo bywam tam od ponad 35 lat.Mam
  porównanie jak Węgorzewo i inne miejsowości się zmieniają.
  W ostatni wekend nasi radni byli z wizytą w Giżycku by podpisac tam umowę o
  współpracy.A ślązacy na Mazurach byli od zawsze i są tam bardzo lubiani.Mamy
  również w Rudzie Śląskiej mazurów, którzy już są na emeryturach górniczych lub
  jeszcze pracują na naszych kopalniach.To są jeszce efekty poprzedniej epoki jak
  jeździliśmy tam i werbowali ludzi do pracy na gruba i do szkół górniczych. Nie
  mam z tego powodu jednak wyrzutów sumienia lecz pewną nutkę satysfakcji.
 • broneknotgeld 28.09.04, 20:07
  No piyknie.
  Wiym że Giżycko już wspołpracuje z naszom Rudom. Jakby tak jeszcze inkszych
  miast było mało to proponuja Wejherowo i Zakopane.
  Tyn wontek poleku bydzie sie rozwijoł. Ze wszyskim łostro ciongnońć niy moga,
  ale czasu jest dość. Jak Rudzie klupnie fufcig lot, to możno Giżycko fondnie jyj
  tomik ślonskich fraszek ło Mazurach.
  A Wyngorzewo przi okazji tyż "rzduchna".
  Pozdrowiom. broneknotgeld
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • madalenka25 07.10.04, 11:15
  ja jestem z Giżycka
  a w Wilkasach koło Giżycka był kiedys ośrodek wypoczynkowy gdzie w wakacje
  przyjeżdzał chyba cały Śląsk
  a z tego co wiem to po takich wakacjach starsznie dużo małżeństw było
  zawieranych :-)))

  a wilakskie chłopaki nie raz spuścili manto ślązakom za podrywanie "ich"
  dziewczyn

  a mógłbys cos więcej napisac o współpracy Rudy z Giżyckiem?
 • mo66 08.10.04, 18:45
  No, chyba nie cały Śląsk.

 • broneknotgeld 09.10.04, 19:27
  Hehe - wiym że Ruda z Giżyckym "tańcuje"
  Poleku sie rymy i ło tym wysuje
  Bestoż tyż tyn wontek we Rudzie być musi
  Dyć na razie jednak co inkszego kusi.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 28.09.04, 20:10
  Won!

  Tako von Plauen ryczy tu basym
  Bo godka durś słyszy polsko
  Idzie wystraszyć se tego czasym
  Dyć dlo nikerych to swojsko.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 28.09.04, 23:12
  Johann Gottfried von Herder (1744-1803)

  Toż filozof Herder w Morongu se rodzioł
  W Krolewcu sztudiowoł - pastorym był tyż
  Jakby mog to wszyske narody by godzioł
  No - terozki przeca ło tym dobrze wiysz.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 26.05.05, 01:09
  Piotr von Dohna

  Rod jego downo Krziżakom służoł
  Przi nich wyrosnoł i wiela użoł
  Pyjter w Morongu burgrabiom łostoł
  Zameczek zocny przi tymu dostoł
  Dyć sie ze czasym zamek stoł ciasny
  Syn - Piotr Achacy - postawioł własny.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 01:09
  "Nowy Dom"

  Pyjter von Dohna syna tyż mioł
  Pyjter Achacy - dwa miana doł
  Toż tego Morong nic niy łonacy
  Wkludzioł do Słobit se nasz Achacy.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 01:10
  Abraham von Dohna

  Pyjter Achacy fatrym łod niego
  Bogactwo czimie sie tu istnego
  Toż wybudowoł pałac w Słobitach
  Talarkow stykło - niy trza sie pytać.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 01:10
  Aleksander zu Dohna

  Tego już poznoł wiek siedymnosty
  I chocioż czas tyn niy był za prosty
  Olek se pałac fest rozbudowoł
  Szło sie niym asić - dowom wom słowo.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.08.07, 14:48
  Klewki 1352

  Kapituła Warmińsko włóki ziymi dowo
  Klauke za zasadź ce przeca tukej stowo
  Tako wieś urosła miyndzy jeziorami
  Kero se mianuje na dzisioj Klewkami.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 05.08.07, 14:55
  Mikołaj Klauke

  Niy Polok, niy Niymec
  Prusok był z istnego
  Choć se zatraciyła
  Dziedzina Klaukego.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 05.08.07, 14:58
  Klaukendorf

  Ze Klauka se miano wziyna ta wioszczyna
  Choć Prusow już niy ma łostała dziedzina.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 05.08.07, 21:36
  Klaukendorf (XVI w.)

  Toż Jerzy Troszka tu gospodarzy
  Se świytność rodu istnymu marzy?
  Pewnikym folwark wystawioł tukej
  Toż dzisioj w Klewkach pałacu szukej.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.10.07, 12:28
  Klankendorf 1581

  Sztyrech bratkow - Troszkow tako
  Reskiyrujom tu jednako?
  Czy Klankendorf se z tym dzieli?
  Czy nojstarszy młodszym ścieli?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.10.04, 17:03
  Giżycko

  Gizewiusza tako uhonorowali
  Że ze niego miano miastu tymu dali
  Pastor przeca zowdy był za Mazurami
  Dyć ich kajś przegnali - tyż uciykli sami.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 10.10.04, 17:07
  Fajno sztela

  Niegocin kanał łonczy z Kisajno
  A miyndzy nimi sztela jest fajno
  Kaj byż zabawioł niyjedna nocka
  I dziołchom pszoł tyż na pewno mocka.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 10.10.04, 17:09
  Gustaw Gizewiusz

  Pastor we łobrona Mazurow durś broł
  Historio tyż ło tym pamiynto
  Dyć serce dlo wszyskich jednake łon mioł
  Na ziymi co jeszcze niy świynto.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 10.10.04, 17:15
  Krziż św. Brunona

  Tukej świynty Brunon Prusow krzcić tyż chcioł
  Z poparciym Chrobrego dyć prziszoł
  Za wiara łon jednak życie swoje doł
  We tysionc dziewiontym - toś słyszoł

  Przez las wiedzie droga św. Brunona
  Idź - dyć se tego niy lynkej
  Kaj krziż dzisioj stoji prziszło jymu skonać
  Mosz Boga we duszy to klynkej.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • ol4 11.10.04, 14:05
  Ty bronek ale dajesz:) skad te wiersze?
 • broneknotgeld 26.05.05, 10:07
  Giżycko agroturystyka

  Agroturystykom Giżycko se blyszczy
  Czy z rudzkich wandrusow latoś wiyncy zyszczy?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 10:08
  We gminie

  Zdo sie dość jezior w giżycki gminie
  Kero w mazurski przeca dziedzinie
  Joch szejść na mapie aże zrachowoł
  Łoj - bych se po niych tyż pożeglowoł
  Chocioż zyjmanić umia niywiela
  Dyć mie tym kusi giżycko sztela.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 20.02.12, 15:45
  Rymym popieszcza
  Kej "lecom w leszcza"
  www.gizycko.pl/gizycko-zaprasza-na-400-lecie-miasta-8862.html
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 26.02.12, 16:48
  400 rokow miasta Giżycko!

  Sztyry setki - richtig wiela
  Fajruje mazursko sztela
  Przez rok cołki - niy dziwota
  Tropić tym - zdo sie gupota!

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 26.05.05, 10:10
  Wilkaski "Gwarek"

  Toż wiela tukej bergmonow było?
  Kierzy we wodzie toplać se chcieli
  Ta Piykno Gora tyż bogaciyło
  A jako teroz jest we ty szteli?

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 10:10
  Pynsjonat "Skarpa"

  Taki pynsjonacik latym kwieciym kusi
  Szczyńściym tyż za wiela potmanyj niy dusi
  We Wilkasach znojdziesz - Niegocin po blisku
  Tu uśmiych rozkwitnie na niyjednym pysku.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 10:11
  Krukolin

  Kruk na liny tu poluje?
  Toż to kożdy forszteluje
  Że nurkować coś niy umi
  Yno czy kruk to rozumi?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 10:12
  Bogacko

  Niybogaty kaj Bogacko
  Jednak czuje sie tyż chwacko
  Do szczyńścio Dejguny mo
  Styknie abo mi sie zdo?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 10:12
  Hotel "Gajewo"

  Niy przijedzie dyć tu "cieć"
  Trza mu pełno kapsa mieć
  Nic że idzie porajtować
  Jak trza grosza wiela dować
  Ano - droższo to już "klasa"
  -Wola siedzieć we Wilkasach.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 10:14
  Yno co w tych Gutach jest?
  Terozki se tropia fest
  No i jako tam dojechać?
  Przez Kamionki - toż uciecha.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 10:14
  W foldery Giżycka kukom
  Cosik ło tych Gutach szukom
  Ano to niy żodyn wic
  Ło ty szteli richtig nic.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • madalenka25 11.10.04, 16:04
  żebym jeszcze rozumiała co piszesz :-)))

  ale wywnioskowałam, że chodzi Ci o rymowanki tak??
 • w36 11.10.04, 17:39
  Jak chodzi o Bronka to metoda jest prosta. Bierze n.p. takie teksty:
  www.gizycko.um.gov.pl/Miasto/Historia/Historia.htm
  swidwin.piwko.pl/files/zakon11.htm
  i przy jego zdolnościach, z nawet krótkiej notki potrafi wytworzyć kilkadziesiąt
  rymowanek.Bardziej trafnie jednak, można powiedzieć, kilkadziesiąt dni na
  wznoszenie się na szczycie forum, bo rymowanie to niestety nie jest głównym
  hobby Bronka, czego tu na forum w szczególny sposób doświadczamy.

  To też jest ciekawe, jeśli Was Bronek interesuje:
  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=261&w=11518549&a=11585912
  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=261&w=12146579&a=12167348
 • madalenka25 12.10.04, 09:09
  dzięki za wyjaśnienie
  czyli bronek to taki wasz lokalny wierszokleta
  tak myslałam, szkoda tylko że do tłumaczenia jego "poezji" musze prosić
  domowników

  pozdrawiam
 • broneknotgeld 11.10.04, 21:09
  Ano widzisz Magdalynko
  Fraszka ślonsko niy mo miynko
  Dyć we Rudzie durś sie rodzi
  Choć niy kożdy se z tym godzi.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • madalenka25 12.10.04, 09:10
 • broneknotgeld 13.10.04, 19:32
  Olsztyn?

  Olsztyn? A! -Sztela mało we Jurze
  Ponoć tam dobre som jajca kurze
  Bo niy brakuje w skorupce wopna
  Taki rym wom tu na forum "dopna".
 • broneknotgeld 13.10.04, 19:36
  Wszyske drogi

  Wszyske drogi Warmii wiedom do Olsztyna
  Niy musza wom przeca ło tym przipominać.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 13.10.04, 19:39
  "Baba prusko"

  Tukej "baba prusko" jakby muster frelki
  Chopy pociong majom do niyj richtig wielki
  Retli jom ze wieży zamkowy wysoki
  Teroz na dziedzińcu czimajom boroki.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 15.10.04, 20:15
  Kopernik nakrykloł

  Kopernik łoglondoł niebo tukej w nocy
  Przeca kapitule łon administrowoł
  Nakrykloł som cosik skuli rownonocy
  Na ścianie krużganka - tako se wydowo.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 16.10.04, 09:25
  Erich Mendelsohn

  Tu Erich Mendelsohn piyrszy dom swoj stowioł
  Tyn wele kirkuta - we niym łoczyszczynie
  Potym kunszt swoj wielki Europie tyż dowoł
  Dyć serce łostało na zowdy w Olsztynie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 29.12.04, 18:57
  Herb Olsztyna

  Blikom na Herb tyn i widza droga
  Toż muszla przeca w Jakuba rynce
  Pont w tym Olsztyna mo być do Boga?
  Łoj - bydzie możno miasto we mynce.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 26.05.05, 10:18
  Kościoł św. Jakuba 1334

  W tym roku kościoł zaczyli stowiać
  Trocha to jednak potrwało
  Dzisioj przed łoczy trza nom go dować
  Niywiela takich łostało

  Zdo sie gotyku perłom połnocnom
  Nojstarszym w zocnym Olsztynie
  Łon no i zamek czimiom sie mocno
  Niychej ich czas tu niy minie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 27.08.11, 14:44
  Wieczerzo Żydowsko - Olsztyn 30.XI.2011

  Już Hotel Wilyński na wieczerzo prosi
  Muzyki klezmerski niy braknie - to głosi
  I szpas po żydowsku - pewnikym lubicie
  Przi tymu szlajmzupy, czulyntu pojycie.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 07.05.15, 11:59
  OLSZTYN
  Województwo warmińsko-mazurskie
  miasto na prawach powiatu
  ---
  Powierzchnia: 88,33 km2
  Liczba ludności: 174775
  Nadanie praw miejskich: 1353
  ---
  Bazylika konkatedralna pw. Św. Jakuba Apostoła
  - II poł. XIV w.
  -------------
  Olsztyn

  Grōd nad Alnōm – dzisioj Łynōm
  Czasy Prusōw tym wspōminōm
  Wpiyrw strażnica tukej była
  Wartko zamek – przeca siyła
  Zakōn ciyngym dźwigōł swoja
  Miecz i krziż niōs w srogich bojach
  Dyć tyż dźwigoł grody, miasta
  Allenstein z Zakōnu ciasta.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.10.04, 20:16
  "Bitwa pod Grunwaldym"

  Tu wojsko cara lyjty dostało
  Choć wpiyrw pociśli w przodek niymało
  Hindenburg Ruska ponoć zaczimoł
  Choć we salonce yno se drzymoł.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 19.10.04, 08:54
  Jakiś "historyk" możno namiyszoł
  Kto z Luksymburga nakazu prziszoł?
  Ano wasale - tako Ślonzoki
  Mieli ło cudze bić sie boroki
  Bestoż Krziżaki wojna przegrali
  A my po rzici fest łoberwali.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 26.05.05, 10:43
  "Byli" i "biyli" trza mi napisać
  Dyć nudli na tym niy chciyjcie wiyszać
  Bo to na Ślonsku jakby niy "błond"
  A przeca wiycie że pisza stond.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 10:44
  Kościoł Grunwaldzki

  Kościoł ze dzwonnicom Zakon tu zbudowoł
  Pociecha poległych duszom ponoć dowoł
  Tysionc lot stoć bydzie - tako sie zdowało
  Dyć po niymu dzisioj nic już niy łostało.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 06.01.05, 18:44
  Nidzica

  Zamek krziżacki wpiyrw tukej był
  Przi niymu osada rosła
  Jak Zakon bardzi nabiyroł siył
  I łona praw miejskich doszła

  Winrych Kniprode przeca je doł
  Wiek jeszcze lecioł sztyrnosty
  Dyć dźwignońć tako ta sztela chcioł
  Koncept w tym richtig był prosty.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 08.01.05, 17:21
  Matka Bosko Gietrzwałdzko

  Warmińskim frelkom co żeś godała
  jakeś ze klona na nie blikała?
  Niy po niymiecku - to yno wiym
  Co żeś pedziała? Po to tkom rym.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 30.08.05, 19:02
  W Gietrzwałdzie

  Przed cudownym łobrozym i papiyż tu klynkoł
  Porzykoł i jakby se myni już lynkoł
  Toż wiedzioł - Maryja ło wszyskich pamiynto
  Kożdo rodzicielka ze niom jakby świynto.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.05.05, 23:45
  Se tam a nazod ludzie rajzujom
  Zdo sie nikerzy w proficie
  Z łońskego roku to forsztelujom
  A wy co ło tym powiycie?
  --

  Łod września

  Łod września my som partnery
  No dyć do jasny cholery
  Z "zielonych szkoł" latoś nic
  Skond my już znomy tyn "wic"?
  --

  Wiceszef RM

  Pytlok zwalo na "partnera"
  Że niymrawy coś - cholera
  Że przetargi som na "szkoły"
  Niy wiedzieli - jakeś woły?
  Zdo sie jakby z łobu stron
  Ktoś w fałszywy bije dzwon.
  --

  Zaczło sie niyhersko
  Bydzie dali sielsko?
  --

  Giżycko ze Rudom teroz sztama czimie
  Zdo sie - coś dobrego we tym richtig drzymie.
  --

  Foldery

  Foldery z Giżycka ponoć w Rudzie som
  Niy widziołch - dyć wierza i radocha mom
  Ło zniżkach czy cosik we nich już szkryfnyli?
  Kto ze nich skorzysto? -W Urzyńdzie szepnyli?
  --

  Promocja Rudy Ślonski w Giżycku

  Ruda we Giżycku chce sie tyż promować
  Toż trza mi tych fraszek tukej wiyncy dować
  Plany majom wielke - choć zdowo sie tajne
  Łoj bydzie tam richtig blyszczeć Ruda fajnie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.05.05, 23:46
  Giżycko

  Gizewiusza tako uhonorowali
  Że ze niego miano miastu tymu dali
  Pastor przeca zowdy był za Mazurami
  Dyć ich kajś przegnali - tyż uciykli sami
  --

  Fajno sztela

  Niegocin kanał łonczy z Kisajno
  A miyndzy nimi sztela jest fajno
  Kaj byż zabawioł niyjedna nocka
  I dziołchom pszoł tyż na pewno mocka.
  --

  Gustaw Gizewiusz 1810-1848

  Pastor we łobrona Mazurow durś broł
  Historio tyż ło tym pamiynto
  Dyć serce dlo wszyskich jednake łon mioł
  Na ziymi co jeszcze niy świynto.
  --

  Krziż św. Brunona

  Tukej świynty Brunon Prusow krzcić tyż chcioł
  Z poparciym Chrobrego dyć prziszoł
  Za wiara łon jednak życie swoje doł
  We tysionc dziewiontym - toś słyszoł

  Przez las wiedzie droga św. Brunona
  Idź - dyć se tego niy lynkej
  Kaj krziż dzisioj stoji prziszło jymu skonać
  Mosz Boga we duszy to klynkej.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 10:17
  Skiż

  Skiż Kristofa Celestyna
  Zwom Mrongowym ta dziedzina
  No bo przeca tyn Mrongowiusz
  Polsko godka w zocy mioł już.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.11.05, 08:46
  Jerzy Gosiewski - leśnik

  Znajom go dobrze mrongowske lasy
  Zoglondnie we nie i teroz czasym
  Czidziści rokow taki roboty
  To richtig niy som jakeś gupoty.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.02.06, 09:51
  Gora Sztyrech Wiatrow

  Gora Sztyrech Wiatrow we Mrongowie majom
  Dyć i tu terozki narciarzom fest pszajom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.02.06, 17:46
  Zima w Mrongowie

  Gora Sztyrech Wiatrow narciarzy tu wito
  Sztyryma trasami - jakby se kto pytoł
  Dyć mosz jeszcze tukej i tor saneczkowy
  Rynny do snowboardu toż niy trop se gowy

  Ośrodek łońskego roku zrychtowany
  Zdo ci sie i dzisioj co wysztiglowany
  Tych chyntnych do zjazdu dużo tukej bywo
  Niychej to we zima nikogo niy dziwo.

  -
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.02.06, 17:48
  Park im. Juliusza Słowackiego

  Stare dymby graby sosny
  We Mrongowie cie czekajom
  Zazielyni sie park z wiosny
  Choć i zimom jymu pszajom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.02.06, 17:50
  Park im. Sikorskiego

  W nocy strach tu szpacyrować
  Dyć to musisz forsztelować
  Co wpiyrw kerchof tukej był
  Wangelikow tako krył.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.02.06, 17:52
  Na galindzki ziymi

  Galindy te ziymie wpiyrw zamiyszkiwali
  Niym Krziżaki życie im poprzewrocali.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.02.06, 17:58
  "Sense" (kosa)

  W okolicy niedźwiedź pieroński grasowoł
  Toż niyjedyn śmiałek mu rady niy dowoł
  Dyc jak w końcu kosom łapa mu utnyli
  To ze jom do herbu miasta przeca wziyli.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 10:22
  Johannisburg

  Zamek nad Pisom krziżacki stoji
  Johannisburgym go zwali
  W mazurski godce Jańsbork - niy w moji
  Toście już forsztelowali.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 10:24
  Pisz

  Skond se wywodzi grodu te miano?
  Ano łod "pisy" rzecz to już znano
  Prusy na bagno tako godali
  Zdo sie - w pamiyńci naszy łostali.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 10:24
  Jerzy Krzysztof Pisański

  Pisański przeca musioł być z Pisza
  Ło tym karlusie terozki słysza
  Regionalista we Prusach piyrszy
  Choć czas pokoże co niy nojwyrszy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 27.08.11, 14:34
  II Fesitwal Runa Leśnego 10.IX.2011

  Co las dowo tukej zjycie
  Ano - to dopiyro życie
  Niy trza z rana zaroz stować
  Styknie w Piszu degustować.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 09.05.15, 21:48
  PISZ

  Województwo warmińsko-mazurskie
  powiat piski, gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 10,08 km2
  Liczba ludności: 19547
  Nadanie praw miejskich: 1645
  ---
  Kosciół pw. Św. Jana Chrzciciela – 1694
  ------------------------------
  Pisz – Johannisburg

  Galindio Mazowszu? Galindio Kujawōm?
  Princ Kazimierz zrzekł sie, tōż Krziżoki jawiōm
  Nad Pisōm co piyrwyj Prusōw radowała
  Miecz krwawi, żor poli, Pōnbōczkowi chwała?!

  Zakōn zamek dźwignōł, już Litwinōm wadzi
  Kiejstut ze wojami swojymi zaradzi?
  Krziżokōm nazgobiōł we tych strōnach wiela
  Ze hasio zdoł dźwigać Johannisburg – tela.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 26.05.05, 10:25
  Lubecki Frombork

  Na prawie lubeckom zostoł lokowany
  Historyjom tako z Lubekom zwionzany
  Ze kery tu prziszli osadniki piyrsze
  Te ziymie sie stały dlo nich chnet nojwyrsze.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 10:26
  Frombork 1278

  Prusy Braniewo fest poniszczyli
  Trza było przeniyść tu kapituła
  Biskupy Frombork tako dźwignyli
  Dyć som na Warmii - niy trza sie tułać.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 10:27
  Frombork 8.VII.1310

  Osmego lipca fajer tu zowdy
  Skiż tych praw miejskich! -Wiela w tym prowdy?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 10:27
  Frauenburg - Frombork

  Toż "Grodu Pani" pisane było
  Biskupstwo z Braniewa tu se przekludziyło
  I choć poszło dali do tego Lidzbarka
  We Fromborku ciyngym "kapitulno" marka.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 10:27
  "Madonna w Winnej Altanie"

  Łobroz nagrobny łod kanonika
  Kunsztym niy yno dziwuje
  W łokrongły romie - cudo gotyka
  Teroz już to forsztelujesz?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 10:28
  Mikołaj Kopernik (1473-1543)

  "Samotnikym fromborskim" kanonika zwali
  We gwiozdy zoglondoł toż forsztelowali
  Że niy trza przi tymu sie za wiela wadzić
  By z haltongym słońca mog se som poradzić.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 10:28
  "Wieża Kopernika"

  Toż i dzisioj stoji "Wieża Kopernika"
  I pewno wspomino nawet kanonika
  Kery tu samotnie na gwiozdy se dziwoł
  W dziyń blikoł ku słońcu i palcym mu kiwoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 10:28
  "O obrotach sfer niebieskich"

  Co dowiod? -Niy wszyscy w Polsce rozumieli
  A możno tyż czasym poskopić niy chcieli
  Przeca wieki całe Kościoł zakozywoł
  Czytać "O obrotach..." - bestoż to niy dziwo.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 10:29
  Frombork 1626

  Co tu w katedrze cynnego było
  To wojsko szwedzke cołkym złupiyło
  Tako z Gustawa Adolfa woli
  -Niych Warmio ciyrpi - niych to jom boli.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 10:29
  Ołpa Kopernika

  Ołpa Kopernika miyszkoł wele Nysy
  W wiosce Kopperniki - niych forum to słyszy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.04.15, 16:57
  Frombork

  Województwo warmińsko-mazurskie,
  powiat braniewski, gmina miejsko-wiejska
  ---
  Powierzchnia: 7,59 km2
  Liczba ludności: 2470
  Pierwsza wzmianka historyczna: 1278
  ---
  Bazylika archikatedralna pw. Wniebowzięcia NMP
  ---
  Frombork (Frauenburg)

  Kej Prusy roz sztrabli – Braniewo spolyli
  Biskupa Warmiji pierōnym stropiyli
  Tōż sie kapituła tukej przekludziyła
  I wartko katedra tyż nowo stanyła

  Łod jeji patrōnki teroz miano grodu
  Frauenburg – i dzisioj czasym tako godōm
  Tysiōnc trzista dziesiyńć – trza tyn rok pamiyntać
  Grōd już w prawie miejskim – przeca to niy piynta.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 26.05.05, 10:30
  Jan z Sącza (XVI w)

  Jan z Sącza w Ełku drukarnia mioł
  Wiela łon ksionżek po polsku doł
  Zdo sie - Ełk wtedy blyszczoł w Koronie
  Choć z czasym prziszoł i na to koniec.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 10:31
  "Rast"

  Prusy osada mieli przi borze
  Spokojnie w niyj kedyś żyli
  Dyć krziż już mieczym za cosik korze
  Bestoż trza pedzieć - tu byli.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 10:31
  "Rastenburg" - 1329

  Już tu Krziżakow strażnica stoji
  Łognia se jednak przi tymu boji
  Bo przeca ciyngym jeszcze drewniano
  Trza by zrychtować chnet murowano.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 10:32
  "Rastenbburg" 1374

  A no zamczysko już stoji zocne
  W murach krew jakby - toz richtig mocne
  Dobudowali przez wieki wiela
  W łostatni wojnie w łogniu ta sztela
  Dyć dzisioj zamkym Kyntrzyn sie asi
  Łodbudowany zaś miasto krasi.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 10:33
  Jerzy Andrzej Helwig

  Szkryfoł ta "Flora Angerburgica"
  Zowdy do ziyla łobrocoł lica
  We Wyngorzewie przecw rodzony
  Toż paczoł zowdy na swoje strony.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 10:33
  Świynto Lipka 1482

  Kapliczka już tukej se stoła
  W opiece Zakonu była
  W niyj lipa a łona dokoła
  -Jakby te drzewo chroniyła

  Wiela na pont prziłaziyło
  Prosiyło ło łaska Nieba
  Nikerym sie to ziściyło
  Szkryfnońć mi tako tu czeba.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 10:34
  Świynto Lipka

  Toż i protestanty na pont tu łaziyli
  Przeca boski łaski tyż łoni prosiyli.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 10:34
  Downe jarmarki we Świynty Lipce

  Co roku tu płotno tym "złotym" towarym
  Nawet ze Flandryji kupce se zjyżdżali
  Niy yno pontnikow kusiyła swym czarym
  W Świynty Lipce przeca gyszeft ubijali.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 10:35
  Reszel 1631

  Jezuici z Braniewa tukej se wkludziyli
  Ano skuli Szwedow we tułaczce byli
  Dyć reszel z tym zyskoł kolegium przezocne
  Wiela to wspiyrało - toż stało sie mocne.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 10:36
  Reszel dzisioj

  Toż mie sie tako ciyngym tu zdo
  Co richtig Reszel fest szczyńście mo
  Wojna go przeca niy poszczyrbiyła
  Se za murami jakby stanyła.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • rita100 25.11.05, 22:00
  Re: Reszel i fraszka
  Autor: Gość: tralala
  'Wojna go przeca niy poszczyrbiyła
  Se za murami jakby stanyła.' To prawda - dzięki temu Reszel mógł trafić na
  listę zabytków, bo całe miasto zachowało dawny gotycki układ ulic i urodę
  sprzed stuleci. Szukałam gdzieś zdjęcia całego miasteczka, i chyba najlepsze co
  znalazałam jest tu - trzeba jeszcze tylko dodatkowo kliknąć Widok z wieży i
  otwiera się panorama (dziś bezpłatnie - promocja! na żywo 4 zł od osoby)

  www.reszel.iap.pl/index.html?k=31&id_tekst=15 • broneknotgeld 26.05.05, 10:37
  Wojciech Pomian Pasarowius (1594-1696)

  W Mikołajkach w kościele portret jego mocie
  Ze dugego wieku niy yno go znocie
  Siedymdziesiont jedyn lot parafiom kryńcioł
  Pomogoł durś wiernym a sie niy umynczoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 10:38
  Andrzej Kowalewski

  Po Pasaraviusie Kowalewski prziszoł
  Toż ło tym pastorze co inkszego słyszołch
  Ze zdrowiym miol ciyngym pierońsko utropa
  Dyć wiela doł inkszym - żałowali chopa.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 10:38
  Mikołajki 1444

  Piyrszy roz wzmiankujom je ponoć w tym roku
  Już była to sztela mazurskich rybokow.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 10:38
  Mikołajki 1726

  Ze wioski przeca w końcu wyrosły
  Do tych miast w Prusach terozki doszły.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 10:39
  Mikołajki

  "Perłom Mazur" zowiom Mikołajki dzisioj
  Pewno żeś już ło tym w cołki Polsce słyszoł
  Miyndzy Mikołajskim a Tałty jeziorym
  Zajrzyj jak żeś niy był tukej do ty pory.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 10:40
  Festiwal Krola Sielaw

  Sezon turystyczny krol Sielaw zaczyno
  Chocioż wystrugany ze drzewa łon yno
  Wodujom go przeca i na holu czimiom
  Dyć możno tyż czary we ty rybie drzymiom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 10:41
  Krol Sielaw

  Przez wieki Krol Sielaw w jeziorze panowoł
  Toż cołki swiat wodny cześć mu tu łoddowoł
  Ludzie w końcu prziszli - ryby zaczli łowić
  I zdo sie - Sielawa w tym krolestwie dowić

  Łon tyż se rybokom doł we znaki wiela
  Bo przeca sie ciśli tam kaj jego sztela
  We sieci ze ajzy jednak go chyciyli
  Życie darowali chocioż zniywolyli


  Gorzke dlo Sielawa tu czasy nostały
  Z tego se niyszczyńścia tyż nastympne dzioły
  Ciyngym przeca widzioł w sieciach swo czelodka
  Już wiedzioł że lepi mu było śmierć spotkać.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 10:41
  Hotel "Mazur"

  Toż łobleka se jo lacie
  We tym downym magistracie
  Kaj beamtry wpiyrw dzrzymali
  Teroz tako leci dali.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 10:42
  Na promenadzie

  Na promenadzie ze kuflym piwa
  Se na jezioro bych chcioł podziwać
  Zyjmanić niy trza - tego mi styknie
  Biyr i jezioro - toż już jest piyknie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 08.09.07, 23:40
  Niy miniesz

  Jak z Rucianego na Ryn se płyniesz
  To Mikołajek przeca niy miniesz.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • wedkarz25 19.04.14, 10:16
  Ile kilometrów jest z Mrągowa do Mikołajek
 • broneknotgeld 12.04.15, 09:20
  Coniyco żech przeżoł
  Dyć tego niymierzoł.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 26.05.05, 10:39
  W herbie

  W herbie majom krola - Sielaw jego miano
  Bliko tyż na miasto z fontanny co rano.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 16.06.05, 07:28
  Liceum im. Marion Donhoff

  Mo tu liceum naszo grafini
  To Mikołajki ździybko łodmiyni
  Już dzisioj cisnom se tam szkolorze
  A chnet internat ponoć być może.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 06.09.07, 22:41
  "Perła Mazur"

  Tukej krol Sielaw mo swo stolica
  Sie Mikołajek radujom lica
  I jako perła mazursko blyszczom
  Inksze dziedziny z zowiści piszczom?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 08.09.07, 13:44
  W herbie

  Krol Sielaw w herbie ty szteli zocny
  Tam kaj jeziora łon wszyndy mocny.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 08.09.07, 17:46
  Fontanna z Sielawym

  Kaj by mog se asić tako?
  Sielaw rzońdzi czy tu płako?
  Łańcuch dyć wandrusa dziwo
  W końcu smutno mu pokiwo.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 08.09.07, 23:37
  Mazursko Wenecjo

  Zdo sie jakby tyż na wodzie
  Dwa jeziora tu we zgodzie
  Krasy szteli dokłodajom
  Mikołajkom przeca pszajom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 09.09.07, 13:11
  Muzeum Reformacyji Polski

  W stary szkole co wele kościoła
  Historyjo i tako chce wołać
  Toż zoglondnij - ideji se dziwej
  Ździybko inkszy tyż wierze pokiwej.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 09.09.07, 23:26
  Nad jezioro Łukajno

  Bryczkom z Mikołajek drapko tam dojedziesz
  Ano - jest Łukajno we Europy przedzie
  Zodziwio łabyńdzi epnom kolanijom
  Kero przed UNESCO tu wcale niy kryjom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.02.06, 22:47
  Krzyżowo Gora

  Krzyżowo Gora we zimie blyszczy
  Tu kozdy narciorz radochy zyszczy
  Już poranoście lot se to kulo
  Jakby w Beskidach - niy byda fuloł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.02.06, 22:51
  Trasa "Jurek"

  Dlo poczontkujoncych chnetko poł kilosa
  Jak na mie - wystyknie. Ło wiyncy niy prosza.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.02.06, 22:53
  Trasa "Paulina"

  Idzie pohulać na ty "Paulinie"
  Czas ze uciechom ci tukej minie.
  --
  -
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.02.06, 22:55
  Trasa "Kormoran"

  Chocioż przikrotko dyć stromo trocha
  Dej pozor - możesz cosik popochać.
  --

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.05.15, 16:48
  LIDZBARK WARMIŃSKI

  Województwo warmińsko-mazurskie
  powiat lidzbarski, gmina miejska
  ---
  Powierzchnia: 14,34
  Liczba ludności: 16826
  Nadanie praw miejskich: 1308
  ---
  Brak kościoła pw. Jezusa Chrystusa
  ----------------------------------
  Lidzbark Warmiński

  Kaj Warmy, kaj Barty ich Ledzbarg stoł zocny
  Przeciwko Krziżakōm - zdo niy bōł za mocny
  Choć wartko w dziedzinie zamek postawiyli
  Dyć Prusy w powstaniu go cołkym spolyli

  Na nic krew przelōno – wiycie – historyjo
  Prusōm rychtowała wartko tragedyjo
  Kej biskupym Warmji stoł Eberhard z Nysy
  Ślōnzokōw naskludzoł – Ślōnskym Lidzbark dyszy?  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.04.06, 14:10
  Wojnowo

  Z guberni witebski wiedzie swoje miano
  Na pamiontka inkszy szteli tako dano
  W kery Sidon Borys na tyn świat se prziloz
  Ze carski Rosyji istny potym wyloz.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 22.04.06, 22:42
  Wieś filiponow

  W siedymnostym wieku wygnoni z Rosyji
  Bo reform Nikona niy chcieli przijmować
  Trefiyli w te strony - choć niy bez mecyji
  Mogom po swojymu chwała Bogu dować.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.04.06, 20:15
  Wojnowsko cerkiewka

  Niy mo nawet tych stu lot
  Dyć jak blikosz toś fest rod
  Zdo sie przeca ci bajkowo
  No i tako - cebulowo.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.04.06, 20:20
  Klasztor

  Na skraju wioski
  Kaj Duś jezioro
  Trza ci zoglondnońć
  Choć już niyskoro

  Czy jeszcze tukej
  Dźwiyrza łotworzom?
  Toż roki lecom
  Wszysko chnet zmożom.


  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.04.06, 20:23
  Klosztor żyński

  Wele cerkwi ciyngym stoji
  Choć i łon ło los sie boji
  W chopskim downo mnichow niy ma
  Cosik yno godo ziymia.


  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.04.06, 20:25
  Stary kerchow

  Stary kerchof se cyplym wcino we jezioro
  Lepi tam niy łaźcie jak richtig niyskoro.
  --

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 22.07.06, 09:13
  Krziżacke kościoły

  Momy ich we Polsce do dzisioj niymało
  Na lista UNESCO wpisać se je zdało
  Przez to by pewnikym myni nom niszczały
  Dziedzictwym kultury na wieki łostały.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • rita100 09.09.07, 21:23
  Krziżackie koszczioły
  uleciały jak pszczoły
  Dziedzictwo narodowe
  wznowi budowe

  --
  Bandziewam wipraziać rozmajite fizmatantki i hop i siup i po szluczku, po jenam,
  po drugam »¸¸.•*¨`•»
 • broneknotgeld 09.09.07, 21:33
  Ech - by se chciało i ło tym pisać
  Dyć rymy w głowie zaczynom miyszać.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • haisza 14.10.07, 12:36
  A co o Poznaniu napisał byś?
  Mnie to bardzo ciekawi tyż.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka