Dodaj do ulubionych

Wontek papieski

21.04.05, 19:12
• Papiyżowi
broneknotgeld 01.04.2005 19:14 + odpowiedz


Winszuja Ci tego co z Ponboczka woli
Co som chcesz terozki - tako tyż winszuja
Śmierć godno Czowieka - Duszy niy zaboli
Z Pyjtrym se dogodosz - to jo Ślonzok czuja

Dyć jak Ci Ponboczek powiy - Fedruj dali
Wiym że pyrol chycisz abo i hercowa
Niy powiy? -Świat tyż sie przeca niy łobali
Bo Ty nad niym z Nieba ciyngym bydziesz czuwać.
--
forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
Edytor zaawansowany
 • broneknotgeld 21.04.05, 19:19
  "Niy czyń drugymu co ci niymiłe" - broneknotgeld 02.04.2005 09:41
  Zaś po swojymu se łodwożyłem
  Z bolym papiyża te sztele łonczyć
  Bo przeca godnie łon som chce kończyć.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.04.05, 19:20
  broneknotgeld 02.04.2005 13:16

  Po Wielkanocy

  Toż jeszcze Krystus po ziymi chodzi
  Bog-czowiek już zmartwychwstały
  Sie krześcijanin ze tym pogodzi
  Że wlezie w Niebo wnet cały

  Latoś zabiere z Polski papiyża?
  Tako we woli jest Boga?
  Ujmie mu ciyngym ludzkego krziża?
  Za to porzykać dyć moga.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.04.05, 19:21
  broneknotgeld 02.04.2005 21:10

  Papiyżowi

  Kedy se Twoja Golgota skończy
  Ponboczek Cie już zawoło
  Możno i Polska w "światłość" sie włonczy
  Toż pogodniejsze mom czoło

  Duch Twoj durś przeca z nami łostanie
  By ciyngym w utropie wspiyrać
  Czy usłyszymy jego wołanie?
  Czy nań bydymy spoziyrać?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.04.05, 19:22
  broneknotgeld 02.04.2005 22:59

  Już żeś z Łojcym Bogym
  Łotwar Pyjter wrota
  Dobrze mosz za progym
  Bo wiodła Cie cnota

  Pasoł żeś baranki
  Tako jako umioł
  Dnie noce poranki
  Zdo sie - świat zrozumioł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.04.05, 19:23
  broneknotgeld 03.04.2005 11:15 + odpowiedz

  Wiycie to - pomarł poeta
  Toż rymym ślintać se godzi
  Łostatni jo wierszokleta
  Dyć dusza durś płaczka rodzi

  I gańbić se tym niy byda
  Ni tropić zaś nożyczkami
  Chca - bestoż tukej z niom ida
  Wybeczeć tymi rymami

  Mie niy trza kiru żałoby
  Chorongwi tysiyncy mszy
  Bele to szkryfnońć tu szło by
  Papiyż z Ponboczkym - Łon wiy

  Coby se tropić - niy pedzioł
  Spokojnie poszoł do Boga
  Dyć wiyncy łod nos już wiedzioł
  Za to dać gowa tyż moga

  Rym niychej świyczkom jest życia
  Ło kerym szkryfloł do końca
  Choć niyporadnie go klyca
  Zdo mi sie - ździybko w niym słońca.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.04.05, 19:24
  broneknotgeld 03.04.2005 16:17

  Boże Miłosierny
  Skończoł żeś Mu mynka
  Nojpiyrszy z nos wierny
  Już we Twojich rynkach

  Bestoż - Alleluja!
  Rymym Cie pochwola
  W żolu radość czuja
  Niych jest wola Twoja.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.04.05, 19:33
  Bioły Łojcze Tyś blaskym naszym już na zowdy
  Jedynym co sie zdowo tom świata
  opokom
  SŁOWYM kere zoftym jest ty ludzki prowdy
  Dziynki za to coś doł wszyskim nom borokom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.04.05, 19:37
  Jak żył tak łodloz - zowdy ze Bogym
  Uwidzioł spokoj kery za progym

  Nawet przi końcu wskozoł
  nom droga
  Czy jo maluczki tyż tako moga???

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.04.05, 21:48
  Wielki tym pszoniym co mioł dlo ludzi
  Niych sie nom w serca na zowdy wkludzi
  Błogosławiony zdo sie kożdymu
  Zabraknie kunsztu zabraknie rymu
  A możno palec na ty klawiyrze
  Zdo sie - łotworzoł jakesik dźwiyrze
  Bliży terozki do ludzki duszy?
  Z Niym idź pod rynka - niych cie to wzruszy
  Łon siył dołoży na życie twoje
  Wspiyrać tyż bydzie zowdy kaj zło jest.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.04.05, 21:49
  Wielki tym pszoniym co mioł dlo ludzi
  Niych teroz łone se w nos łobudzi
  Zdo sie - śmierć wtedy by zaś przegrała
  A duch zawołoł - Żywym na chwała!
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.04.05, 21:49
  Niych sie nom w serca na zowdy wkludzi
  Nawet w tych srogich pszonie łobudzi
  Bo Miłosierdzio wielkego czeba
  Tukej - na ziymi - niym siyngnie Nieba.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.04.05, 21:50
  Błogosławiony zdo sie kożdymu
  Co choć roz łoczy zwrocioł ku Niymu
  W jedności z Bogym cołkym terozki
  Dyć czy to powod do naszy troski?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.04.05, 21:50
  Zabraknie kunsztu zabraknie rymu
  Bych hołd prowdziwy mog łoddać jymu
  Toż możno richtig wystyknie - cisza
  Czy jo maluczki w niyj coś usłysza?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.04.05, 21:51
  A możno palec na ty klawiyrze
  Na darmo kliko malutke krziże
  Możno to wszysko naskwol jest yno
  Toż być niy może - wiydz ło tym ziymio.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.04.05, 21:52
  Zdo sie - łotworzoł jakesik dźwiyrza
  Kere zawarte wpiyrw richtig były
  I ktosik pedzioł - Zaroz sie zbliża
  -Dlo Cia mi jeszcze wystyknie siyły.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.04.05, 21:52
  Bliży terozki do ludzki duszy?
  Lekci z Niym w droga tako nom ruszyć
  Toż drogowskazym jego jest życie
  I śmierć tyż jakby - to dobrze wiycie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.04.05, 21:53
  Z niym idź pod rynka - niych cie to wzruszy
  Ślintać niy gańba - inksi tak samo
  Włażom głymboko do swoji duszy
  Kaj słyszom - łojcze, no i tyż - mamo.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 22.04.05, 20:17
  Bioły Marsz Wdziynczności - broneknotgeld 05.04.2005 22:02
  Zdo sie - Polska wiedzie
  Z żolu do radości
  A Lolek na przedzie
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 22.04.05, 20:18
  Bioły Marsz Wdziynczności
  We szwortek w Krakowie
  Wspominki przi tymu
  Smutne choć majowe
  Bo piyrszy był przeca
  Skiż troski ło życie
  Zaroz po zamachu
  Dobrze ło tym wiycie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 22.04.05, 20:19
  Zdo sie - Polska wiedzie
  Durś Jan Paweł II
  Ciyngym Łon na przedzie
  Choć czas minoł dugi
  Chocioż już Go niy ma
  Ze nami żywymi
  Dyć dycho Niym ziymia
  Dzisioj ło tym wiymy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 22.04.05, 20:19
  Z żolu do radości
  Droga niydaleko
  Jednak bez miłości
  Utropa durś czeko

  W pszoniu se zatracić
  Szczyńściym jest czowieka
  Ducha ubogacić
  Na tref zły niy czekać.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 22.04.05, 20:20
  A Lolek na przedzie
  -Wspominki młodości
  Życie tam go wiedzie
  Kaj ludzie tyż prości

  W nich prowda - to zdo sie
  Jest cołkego świata
  Myśli take mo sie
  Jak durś lecom lata.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.04.05, 12:43
  Chnetko dynkmal stanie
  Przi "Piekarski Pani"
  Toż Twoje łoddanie
  Położołeś se na Ni.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.04.05, 12:45
  Przi "Piekarski Pani"
  Ślonsk Cie dobrze słyszoł
  Muchowiec pamiynto
  Żeś do nos tu wyszoł

  Nic że w tyn dziyń richtig
  Pieronym fest loło
  Kaj Tyś - przeca zowdy
  Było tyż wesoło.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.04.05, 12:50
  Wszyske drogi do Rzymu prowadzom 06.04.2005
  W pont sie cołko Europa wybiyro
  Czy bez Ciebie se jakoś poradzom?
  Toż dowiymy se ło tym dopiyro.
  -
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.04.05, 12:51
  Wszyske drogi do Rzymu prowadzom
  W pont sie cołko Europa wybiyro
  Czy bez Ciebie se jakoś poradzom?
  Toż czas nom to pokoże dopiyro.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.04.05, 12:51
  Wszyske drogi do Rzymu prowadzom
  Dyć Cie kożdy pożegnać chce godnie
  Nawet w Sejmie sie ponoć niy wadzom
  Możno kedyś tyż bydzie tam zgodnie.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.04.05, 12:52
  W pont sie cołko Europa wybiyro
  Choć już przeca jom niy błogosławisz
  Smutno kożdy coś dzisioj spoziyro
  Czy ze Nieba tyn świat nom naprawisz?

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.04.05, 12:54
  Czy bez Ciebie se jakoś poradzom?
  Ze złym kere codziynne zno życie
  Świyczka Bogu - dyć djobłu tyż kadzom
  Niy łod dzisioj pewnikym to wiycie.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.04.05, 12:55
  Toż dowiymy se ło tym dopiyro
  Co wygrane? Bych woloł jo - dobro
  Zło niyherske dyć ciyngym wyziyro
  Zdo sie jadym co służy tym kobrom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.04.05, 13:00
  Testamynt łostawioł - 07.04.2005 07:54
  Na droga nom ludziom
  Co Ponboczka sławiom
  I tym co sie budzom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.04.05, 13:01
  Testamynt łostawioł
  Jeszczech go niy czytoł
  Dyć życiym swym sprawioł
  Że czowiek niy pyto

  Stron w niym jest piytności
  Bydzie drogowskazym?
  A "Ducha niy troćcie"
  Styknie i tym razym
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.04.05, 13:03
  Co Ponboczka sławiom
  Dzisioj som szczyńśliwi
  Za Jego to sprawom
  I nikt se niy dziwi

  Bo żol radość rodzi
  Toż niy trza durś boć
  Płakać se nom godzi
  I przez płaczki śmioć

  W śmiychu promyk jego
  www.joemonster.org/article.php?sid=4564
  Blyśnie - widać klara
  Tyż żegno Istnego
  Co leży na marach

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.04.05, 13:04
  I tym co sie budzom
  Dzwon głos czysty dowo
  Inksze tony judzom
  Ciszy - mi sie zdowo

  Oby tak łostało
  Tref droga niych prości
  Szczyńścio ciyngym mało
  Trza wiyncy miłości

  W pamiyńci durś pszonie
  Wojtyły naszego
  Stond we raji stonie
  -Trza iść drogom Jego

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.04.05, 13:08
  "A przeca niy cołki umiyrom"
  Waszego nic niy zabiyrom
  Żech łod sia tyż wiela łostawioł
  Śmierć - żol tym jakowyś Wom sprawioł
  Dyć rodzi sie z tego nadzieja
  Jo blikom z wysoka i śmieja.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.04.05, 13:09
  "Co wieczne jest wy mie to trwo"
  Bo było jest no i bydzie
  Te pszonie co świat cołki zno.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.04.05, 13:11
  Ty kery żeś tuloł do serca narody - 07.04.2005 21:34
  Przigarnij tyż do sia ze Polski Ślonzoka
  Toż tchnij w kraj tyn jakby teroz ducha zgody
  By "wiynkszy" niy gnymbioł z "myńszości" boroka.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.04.05, 13:12
  Ty kery żeś tuloł do serca narody
  Wiedziołś jakim skarbym jest tolerancyjo
  Toż w niyj głymbio życia a niy jakeś mody
  Poskopić to ciynżko? -Możno stond mecyjo?

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.04.05, 13:13
  Przigarnij tyż do sia ze Polski Ślonzoka
  Jako żeś już przeca niyroz piyrwyj czynioł
  Teroz widzisz wszysko - wspiyrej w tym boroka
  By ciyngym był sobom choć na lepsze miynioł.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.04.05, 13:13
  Toż tchnij w kraj tyn jakby teroz ducha zgody
  Z kerym se buduje zowdy to co piykne
  Niych kożdy coś zrobi - czy stary czy mody
  A szczyńścio na dugo nom przi tymu styknie.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.04.05, 13:14
  By "wiynkszy" niy gnymbioł z "myńszości" boroka
  Ło to przecaś czynsto na klynczkach tyż rzykoł
  Toż miyj we opiece i tego Ślonzoka
  By z nadziejom w prziszłość lepszo ciyngym blikoł.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.04.05, 13:23
  Leć godko ślonsko - 07.04.2005 21:47
  Leć nad brzimami
  Ślonzoki - wiymy
  My niy som sami.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.04.05, 13:24
  Leć godko ślonsko
  Do Watykanu
  Kaj teroz zdo sie
  Czas jakby stanoł

  Pokłon dej słowym
  Tam czowiekowi
  Niychej duch Jego
  Sie ło tym dowiy

  Żeś Go chwolyła
  Tyż na tym stolcu
  I ło Niym prawisz
  Jakby ło łojcu.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.04.05, 13:25
  Leć nad brzimami
  Wypatruj cudu
  Bydom z iglami
  Nowego ludu
  Kery nom możno
  W duszach powstanie
  Ideja wożno
  Dej to nom Panie

  Dyć cudu tako
  Zdo sie poczontek
  Niych niyjednako
  Leci tyn wontek
  Niychej brzim w zimie
  Zielony bydzie
  Mroz tako szczimie
  Wspiyrej w ty biydzie.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.04.05, 13:26

  -- Ślonzoki - wiymy
  Ciyngym niyleko
  Dyć tu żyjymy
  Ziymia durś czeko

  Niy yno przeca
  Na prochy Wasze
  Bestoż jo kleca
  -Co tukej - nasze

  Toż trza sie zabrać
  Ślonzek budować
  Ducha w Niym nabrać
  Czas już nom stować.

  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.04.05, 13:27
  My niy som sami
  Na naszy ziymi
  Przodki ze nami
  To przeca wiymy

  Dusze dziwujom
  Se nom ze Nieba
  Łone tyż czujom
  Czego nom czeba

  Wspirać nos bydom
  Przeca u Boga
  Z pociechom przidom
  Na ciynżko droga.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.04.05, 23:15
  Łostatni dziyń ślintom - 08.04.2005 18:22
  Płaczki lejom łoczy
  Już koniec - pamiyntom
  Tyś dołożoł mocy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.04.05, 23:16
  Łostatni dziyń ślintom
  Kończy sie żałoba
  Jakby ludzkom "piyntom"
  Złożonom u groba

  Ciebie to niy ruszy
  Boś ze swojim Panym
  Żywych jyno wzruszy
  Nom zagoji rany

  Dość ceremoniji
  Blichtru tego świata
  Toż żeś w harmoniji
  Wzioł Cie do sia Tata

  Z Niym Ci dobrze przeca
  Cieszy Twoja chwała
  Już we radość leca
  Inksi tyż bezmała.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.04.05, 23:17
  Płaczki lejom łoczy
  Przi pogrzebie Twojym
  Łostawiołś we nocy
  Świat jakby sie boji

  Że ciynży poleci
  To wszysko bez Ciebie
  My na ziymi dzieci
  A Łojciec we Niebie

  Niych czasym prziświyci
  Znak do lepszy drogi
  Żar we duszy wzniyci
  Wlejzie w jeji progi

  Po to my ślintomy
  Skiż utropy żywych
  Dyć nadzieja momy
  -Wspiyrej niyszczyńśliwych.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.04.05, 23:17
  Już koniec - pamiyntom
  -Łostanie na zowdy
  Siyła w tym co "piyntom"
  Poskopiołch Twe prowdy

  Wielko moc w ciyrpiyniu
  Choć ciynżko je szczimać
  Mom to na sumiyniu
  -Dusza niy śmi drzymać.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.04.05, 23:18
  Tyś dołożoł mocy
  Wszyskim nom pospołu
  Blask skrocioł czas nocy
  Już my som u stołu

  Kery zastawiony
  Twojom rynkom przeca
  Jodła dość tu momy
  Z nojlepszego "neca".
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • poezja.agnieszki 24.04.05, 09:50
  Ojcze Święty

  Otwierałeś ramiona
  do całego świata.
  I całowałeś każdą Ziemię,
  znaczoną śladami różnych stóp,
  czarnych, białych,bosych...

  Otwierałeś granice
  i ludzkie serca,
  bo serce miałeś Wielkie,
  choć tak mocno zranione...

  Ty miłością leczyłeś.
  I zawsze służyłeś...
  "Nie lękajcie się"-
  wołałeś głosem pełnym pokory-

  Bóg jest dla wszystkich
  miłosierdzia pełny...
  Tylko mu zawierzcie...
  I wciąż dawałeś świadectwo siebie...

  Głaskałeś główki małe
  i twarze zorane cierpieniem...
  Tuliłeś starych i młodych.
  Patrzyłeś zawsze Człowiekiem...

  Pochylałeś się nad każdym,
  nawet gdy krzyż Cię przygniatał.
  Uczyłeś przekraczać "granice nadziei"
  i wybaczać drugiemu...

  Boże Miłosierny!...
  Pochyl się nad Synem swoim,
  co umiłował Ciebie i ludzi...
  I obdarz Go swoją Miłością.

  Taką, jaką On obdarzał...

  Autor: Agnieszka Chrobot

  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=26289
 • poezja.agnieszki 24.04.05, 09:57
  Testament miłości

  Pozostawiają różne testamenty.
  Spadki swojej własności...
  Ty Ojcze Święty też pozostawiłeś...
  Ale testament miłości...

  Niczego nigdy na własność nie chciałes...
  O przebaczenie prosiłeś...
  O miłość na świecie wołałeś
  I pokój zasiewałeś...

  Pokora Twoja wzrusza każdego,
  kto chociaż trochę czuje...
  Do chwil ostatnich wciąż zadziwiałeś...
  Nawet do wieczności odchodziłeś skromnie

  Sam naznaczony cierpieniem
  Ukazywałeś sens jego
  I znosiłes je do końca...
  Dla Miłosierdzia Bożego.

  Wielki Ojcze narodu całego!...
  Ty dobroć w sobie miałes...
  Pozostawiłeś, co najcenniejsze...
  Samego siebie oddałeś...

  A teraz stoisz wysoko w górze
  I patrzysz na nas z miłością...
  Błogosław nas, prosimy w pokorze
  Klekamy przed Tobą z czułością...

  Autor: Agnieszka Chrobot


  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=26289
 • poezja.agnieszki 24.04.05, 10:02
  Nasz Ojcze najdroższy

  Chociaż Cię nie ma, to jesteś…
  I żadne jutro Cię nie przekreśli.
  Bo pozostałeś wśród nas…
  I pozostaniesz na zawsze…

  Ty świat uczłowieczyłeś…
  Mądrością swoją wyprzedzałeś czasy…
  To właśnie sobą udowodniłeś
  Jak spojrzeć na cierpienia nasze…

  Rzeczy nazywałeś po imieniu.
  Nikogo nie odtrąciłeś…
  Przygarniałeś zniedołężniałych
  I byłeś taki zwyczajny…

  Pozostawiłeś najcenniejszy spadek,
  co nie ma żadnego miernika…
  Byłeś zawsze blisko człowieka…
  I nigdy nie zawiodłeś…

  Ty śmierć własną oswoiłeś…
  I drugiemu dawałeś nadzieję…
  Cierpiałeś jak Chrystus na krzyżu…
  Ból swój znosiłeś po ludzku

  Obyśmy nigdy nie zaprzepaścili
  Twojej cennej spuścizny…
  Nie pozwolili stępić duszy…
  I otwarci byli na Twoje myśli…

  Autorka:
  Agnieszka Chrobot; 2005.04.06


  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=26289
 • broneknotgeld 27.04.05, 18:08
  Jo sie po swojymu
  Ślonski rym tu sypia
  Zowdy po pogrzebie
  Przeca momy stypa

  Trza dzwignońć kielichy
  Z toastym godziwym
  Niychej zmyje grzychy
  Do czas urodziwy

  Zezwolcie bych piyrszy
  Rozloł tu czi ćwierci
  W tyn wontek nojwyrszy
  Co prawi ło śmierci

  Dyć po to kostycha
  By było tyż życie
  Ciyngym ta otucha
  Dobrze ło tym wiycie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 27.04.05, 18:09
  Spokoj Twoji Duszy
  Karolu Wojtyło
  Niych jom nic niy ruszy
  Co złe to minyło.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.04.05, 12:15
  Dobro niych sie z dobrym zlywo - 09.04.2005 21:04
  A Jan Paweł na to dziwo
  Bydzie całość z sztyrech ćwierci
  Coby wygroł Łon po śmierci.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.04.05, 12:17
  Dobro niych sie z dobrym zlywo
  Wtedy mniyj zaszkodzi zło
  Dyć i dzisioj tako bywo
  Djoboł ciyngym siyła mo

  Durś łogonym kajś zamiato
  Zowdy wielgi robi szum
  Janie Pawle - co Ty na to?
  Wspiyrej - rada se z niym dom
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.04.05, 12:18
  A Jan Paweł na to dziwo
  Co terozki dzieje sie
  Z Nieba bliko i nom kiwo
  Zdo sie - wspiyrać tako chce

  Toż my ło tym dobrze wiymy
  Że mosz w zocy polski kraj
  Za to tyż Ci dziynkujymy
  Choć to wcale niy jest raj.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.04.05, 12:18
  Bydzie całość z sztyrech ćwierci
  Jak ze sztyrech świata stron
  Pokożymy co se werci
  Yno Ty niy godej - won

  Łojcze Świynty rynka podej
  Jak jo dowom ślonsko graba
  Toż i dzisioj do mie godej
  Że kto Ślonzok tyn niy żaba.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.04.05, 12:19
  Coby wygroł łon po śmierci
  Tyż na świecie łostołch jo
  Se niy zlynkna jakiś perci
  Dyć upor Ślonzoka zno.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • luna-a 11.09.05, 22:49
  Od tragedii cztery lata minęły...
  Czy sumieniem Świata wstrząsnęły?!
 • broneknotgeld 24.04.05, 12:23
  Janie Pawle toż patronuj - 10.04.2005 20:49
  Wszyskim sztyrym ćwiartkom
  Jednym yno dopomogej
  By leciały wartko
  W drugich natchnij tych co mogom
  Włonczyć se w to wszysko
  Przeca Tyś jest naszom drogom
  Kaj Ponboczek miyszko.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.04.05, 12:25
  Janie Pawle toż patronuj
  Nom terozki z Nieba
  Choć my se łostali w domu
  Łopieki Twyj czeba

  Na czas kery niy za leki
  Wszyscy ło tym wiymy
  Durś fest lejom "polske ścieki"
  Z Tobom to szczimiymy

  Ciyngymś naszom "łoczyszczalniom"
  Bez niyj se strujymy
  Cudym klaru z wodom kalnom
  -Cie poczebujymy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.04.05, 12:27
  By leciały wartko
  Nom szczyńśliwe lata
  Tyś codziynnom kartkom
  Kaj szkryfnymy - PAPA.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.04.05, 12:28
  Włonczyć se w to wszysko
  Co w sercach ruszone
  Skiż Ciebie tam miyszko
  Niy - to niy jest koniec


  We śmierci poczontek
  Zdo sie lepszy blysko
  -Wcale niy wyjontek
  Nadzieja żech zyskoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.04.05, 12:29
  Przeca Tyś jest naszom drogom
  Kerom już pódymy
  Być zmynczone gyry mogom
  Dyć tela szczimiymy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.04.05, 12:29
  Kaj Ponboczek miyszko
  Znojdymy tyż Ciebie
  Już żeś chwała zyskoł
  Co blyszczy we Niebie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.04.05, 12:31
  "Ducha nie traćcie" - w sercach radość miyjcie - 11.04.2005 16:53
  -Pamiyńci papiyża tako zadość czyńcie .
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.04.05, 12:32
  "Ducha nie traćcie" - w sercach radość miyjcie
  Ło tym przeca prawioł cołki pontyfikat
  Jako łon terozki i wy piyknie żyjcie
  Bele niy zechciało se wom zaś pobrykać.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.04.05, 12:32
  Pamiyńci papiyża tako zadość czyńcie
  Jak idzie nojlepi - toż naszo w tym droga
  I niyherske serca czynsto w lepsze miyńcie
  Niychej wspiyro Łojciec - przeca szkryfnońć moga.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.04.05, 12:34
  Niy szukej lepszego - 11.04.2005 20:36
  Patrona na życie
  Z papiyża naszego
  Nojzocniejszy - wiycie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.04.05, 12:37
  Nojzocniejszy - wiycie
  Był to czowiek przecie
  Dyć skończoł już życie
  Richtig nos to gniecie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.04.05, 12:39
  W gorki wodzie my kompane
  Choć znaki świyntości dane
  Trza sie nom poleku cieszyć
  Drapko idzie yno zgrzeszyć.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.04.05, 12:39
  W gorki wodzie my kompane
  To tyż polsko cecha zdo sie
  Bydzie co łod Boga dane
  Drapko "ćimpla w gorści mo sie"

  Dyć Ponboczek "niyrychliwy"
  Ło tym przeca wszyscy wiymy
  Styknie to że że "sprawiedliwy"
  Z wiarom w sercach wyczimiymy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.04.05, 12:40
  Choć znaki świyntości dane
  Choć nojlepszym był ze ludzi
  Piykne bydzie tyż czekanie
  W czasie w kerym świat se budzi.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.04.05, 12:40
  Trza sie nom poleku cieszyć
  Tym co łon łostawioł tukej
  Drapko coś na rymby przeszyć
  Bestoż tyż rozumu szukej.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.04.05, 12:41
  Drapko idzie yno zgrzyszyć
  Przeca wiymy "co po djoble"
  Choć moj post tu może śmiyszyć
  Świyntym musi być łon nogle?

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.04.05, 13:33
  Liczba ciekawo - czinoście
  Fatima do gowy wroźcie
  Dyć i papiyża tyż rany
  Cudym z nich łodratowany.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.04.05, 13:34
  Ło miłosierdzie dyć proście
  A dane zdo sie wom bydzie
  Wiara we sercu pokożcie
  Z niom szczyńście do ludzi przidzie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.04.05, 13:36
  Pomniki po śmierci - 14.04.2005 19:33
  Bydymy rychtować
  Czy richtig se werci
  Znak dlo sia tym dować?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.04.05, 13:37
  Pomniki po śmierci
  -muster to łaciński
  Przed śmierciom - toż zdo sie
  bardzi bizantyński

  Papiyż som to wiedzioł
  -krziwioł se za życia
  Jak ktoś wyrychlony
  chcioł pokłonow bicia.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.04.05, 13:37
  Bydymy rychtować
  terozki dynkmale
  Dyć jo se niy tropia
  tym wcale a wcale

  Kożdy geld swoj przeca
  jak chce wydać może
  Bele do cudzego
  niy siyngać z tym - Boże.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.04.05, 13:38
  Czy richtig se werci
  w pamiyńć wciepać grosz?
  Tyż po Jego śmierci
  cosik na to dosz?

  Yno z tym do kapsy
  niy siyngejmy inkszych
  Wtedy wszysko "na psy"
  I grzych jakby wiynkszy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.04.05, 13:39
  Znak dlo sia tym dować?
  Europie i Bogu?
  Czy Ślonzok chce stować?
  -Już przeca u progu

  Bestoż mi tabula
  durś po gowie łazi
  Ponboczka niy fulać
  Papiyża niy razić

  Dyć szkryfnońć we godce
  Na czowieka chwała
  Co Niebu se zbliżoł
  Choć ziymia wołała

  Wykuć to po ślonsku
  Tako wielbić Pana
  Na tabuli konsku
  -se myśla łod rana.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.04.05, 13:41
  Zdowo sie dynkmal wom jakimś dziwym? - 15.04.2005 07:56
  Przeca łon służyć mo nom - durś żywym
  Po niym mo widać - my uwielbiomy
  Choć na sumiyniu niyjedno momy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.04.05, 13:41
  Zdowo sie dynkmal wom jakimś dziwym?
  Przeca łon służyć mo nom - durś żywym
  Po niym mo widać - my uwielbiomy
  Choć na sumiyniu niyjedno momy

  Zdo sie łon jakby teroz przesłaniym
  W prziszłość - choć możno fest łocygani
  -Co tyn Jan Paweł był naszom drogom
  Czy w to uwierzom? -Myślymy - mogom

  Dyć prowda przeca durś bywo inkszo
  Niy "znak pokoju" wybiyro wiynkszość
  Niy wszyskim za tym sie richtig ckni
  Ło tym my wiymy i Bog tyż wiy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.04.05, 13:42
  Przeca łon służyć mo nom - durś żywym
  Skiż tego ktosik pewno szczyńśliwy
  Że choć we skiżu abo kamiyniu
  Ukryje drzizga co na sumiyniu.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.04.05, 13:42
  Po niym mo widać - my uwielbiomy
  Choć ćmok tyż czynsto we sercach momy
  Nic to - niych blyszczy jasno dlo inkszych
  Możno przi tymu jo byda wiynkszy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.04.05, 13:43
  Choć na sumiyniu niyjedno momy
  Przeca na dynkmal grosz jakiś domy
  Nojwiyncy wtedy jak łon społeczny
  W tym władzy naszy kerunek "wieczny".
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.04.05, 21:06
  Zdowo sie dynkmal wom jakimś dziwym? - 15.04.2005 07:56
  Przeca łon służyć mo nom - durś żywym
  Po niym mo widać - my uwielbiomy
  Choć na sumiyniu niyjedno momy.

  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.04.05, 21:07
  Zdowo sie dynkmal wom jakimś dziwym?
  Przeca łon służyć mo nom - durś żywym
  Po niym mo widać - my uwielbiomy
  Choć na sumiyniu niyjedno momy

  Zdo sie łon jakby teroz przesłaniym
  W prziszłość - choć możno fest łocygani
  -Co tyn Jan Paweł był naszom drogom
  Czy w to uwierzom? -Myślymy - mogom

  Dyć prowda przeca durś bywo inkszo
  Niy "znak pokoju" wybiyro wiynkszość
  Niy wszyskim za tym sie richtig ckni
  Ło tym my wiymy i Bog tyż wiy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.04.05, 21:08
  Przeca łon służyć mo nom - durś żywym
  Skiż tego ktosik pewno szczyńśliwy
  Że choć we skiżu abo kamiyniu
  Ukryje drzizga co na sumiyniu.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.04.05, 21:08
  Po niym mo widać - my uwielbiomy
  Choć ćmok tyż czynsto we sercach momy
  Nic to - niych blyszczy jasno dlo inkszych
  Możno przi tymu jo byda wiynkszy.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.04.05, 21:09
  Choć na sumiyniu niyjedno momy
  Przeca na dynkmal grosz jakiś domy
  Nojwiyncy wtedy jak łon społeczny
  W tym władzy naszy kerunek "wieczny".
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.04.05, 21:12
  Pomnik papiyża we Katowicach - 16.04.2005 22:21
  Jednym ideja ta krasi lica
  A inksi yno gowom kiwajom
  -Możno za wiela piniyndzy majom?

  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.04.05, 21:13
  Pomnik papiyża we Katowicach
  Piyrwyj już stować dyć chcieli
  Niy sztimowało jednak za życia
  Ło tym tu dobrze wiedzieli.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.04.05, 21:14
  Jednym ideja ta krasi lica
  By dynkmal drapko postawić
  Inksi zaś dropiom swoja palica
  Czy werci se tako "bawić"?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.04.05, 21:15
  A inksi yno gowom kiwajom
  -Styknie Ponboczek we duszy
  W niyj Jana Pawła tyż przeca majom
  W życie lżyj tako im ruszyć.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.04.05, 21:15
  -Możno za wiela piniyndzy majom?
  Chcom łaska w Niebie kupować?
  Piyknie jak własny geld w to wkłodajom
  Cudzy? -Łoj trza go szanować.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.04.05, 17:37
  "Wolność" ze Janym Pawłym "przegrała"? - 17.04.2005 15:48
  Koszt tego bydzie "błogosławiony"?
  Cieszom se rajce teroz bezmała
  Prezydynt "wyży" tyż postawiony.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.04.05, 17:38
  "Wolność ze Janym Pawłym "przegrała"?
  Za to noleży sie rajcom chwała?
  Coś mie terozki po gowie szkrobie
  -Czy papiyż już se przewroco w grobie?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.04.05, 17:39
  Koszt tego bydzie "błogosławiony"?
  Zdo sie nom papiyż niym ucieszony?
  Dyć rudzki władzy już take "piynty"
  Tyż dubeltowe - jak "zrobiom" świyntym.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.04.05, 17:39
  Cieszom se rajce teroz bezmała
  Tako tu świyntość papiyża widać
  Czy Ruda cołko tyż tego chciała?
  Świadectwo na to tu mogli by dać.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.04.05, 17:40
  Prezydynt "wyży" tyż postawiony
  Magistrat przeca przi placu stoji
  Czy to duch świynty keruje łonym?
  Czy końca drogi swoji sie boji?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.04.05, 17:42
  "Con clave" znaczy przeca "pod kluczym" - 18.04.2005 18:50
  Niychej Duch Świynty przi kardynałach
  Pokory taki welunek uczy
  Zdo sie Kościołu to tyż na chwała.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.04.05, 17:44
  "Con clave" znaczy przeca "pod kluczym"
  Do skutku majom tam durś welować
  Dadzom se rada - historio uczy
  Choć czynsto "głosy" we piec trza dować.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.04.05, 17:44
  Niychej Duch Świynty przi kardynałach
  Wybrać papiyża zezwoli tego
  Co choć niy bydzie twardy jak skała
  Powiydzie wszyskich w strona lepszego.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.04.05, 17:45
  Pokory taki welunek uczy
  Możno nikery przi tymu buczy
  Dyć kogo łod sia by niy wybrali
  Przidzie mu ciongnońć to wszysko dali.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.04.05, 17:45
  Zdo sie Kościołu to tyż na chwała
  Duch Jana Pawła II z nami
  W Dom św. Marty se wloz bezmała
  By być durś miyndzy kardynałami.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.04.05, 17:47
  No toż nowego momy papiyża - 19.04.2005 18:21
  Drapko - mi zdo sie- chycioł se krziża.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.04.05, 17:48
  No toż nowego momy papiyża
  "Habemus papam" - Kościoła dźwiyrza
  Zdo sie przi tymu juzaś łotwarte
  Duch Świynty znak doł - wiela to warte.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.04.05, 17:48
  Drapko - mi zdo sie - chycioł se krziża
  Kwery po Janie Pawle trza czimać
  By wiernych tako do Nieba zbliżać
  A czas ciekawy - niy idzie drzymać.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka