Dodaj do ulubionych

Ludzie Ślonska

28.09.03, 23:27
Do kogo rzykać - do Ślonska Ludzi
To nom Pon Boczka w duszy łobudzi.
Edytor zaawansowany
 • broneknotgeld 28.09.03, 23:34
  Jakub Boehme

  Na misa cynowo z szewca ławy blikoł
  Po cichu do Boga możno przi tym rzykoł
  Miska z jedny strony nojpiyrw mu blyszczała
  A potym ze inkszy światło łodbijała

  Już wiy! - Już łobudzioł sie we niym Bog-czowiek
  W kerym zło i dobro jakby po połowie
  Może w tym przebiyrać - zoglondać we siebie
  Łod niego zależy - w piekle jest czy w niebie

  Wyloz ze swyj izbi - stanoł se na progu
  I poczuł że jakby sie topioł we Bogu
  Łogyń w niym buzuje a woda go gasi
  Dusza sie do świata tym sposobym łasi

  Świat Bogym jest przeca - a łon z tego świata
  Łod sia trza Mu za to dać dobro zapłata
  Być durś blisko Niego pociongnońć tyż inkszych
  By Duch Świynty we niym stoł sie jeszcze wiynkszy

  Dyć łostawioł szydło - piora prziszła pora
  Natchniony napisoł ta bosko "Aurora"
  Kero luterany pryndko potympiyli
  Choć inksi do serca naprowdy sie wziyli

  Już prawie przeklynty - z wyroku niymowa
  We niebie swyj duszy wypszone kłod słowa
  Na wieki nastympne sie łone wyryły
  Wszachwieczny mu we tym dodowoł tyż siyły

  Choć szewc pomarł w końcu - prochym jego ciało
  Żyło i żyć bydzie co po niym łostało
  Przez wieki już siedzi to we naszych duszach
  Te słowo czowieka zowdy bydzie wzruszać

  Za Jakubym Boehme ku światłu idymy
  Choć ło niym niy wszyscy możno cosik wiymy
  Bestoż joch sie szkryflać te rymy łodważoł
  Ło ślonskim mistyku trocha tyż pomarzoł.
 • broneknotgeld 28.09.03, 23:35
  Giovanni Angelus Ballestrem

  Przodek rodu ślonskego z pomnika zaś patrzy
  Na tyn piykny pałac swojego prawnuka
  I dlo jego ducha wiela tyż to znaczy
  Że sie tukej łonczy religio i sztuka.
 • broneknotgeld 28.09.03, 23:36
  Karol Franciszek von Ballestrem

  Majontek erbnoł po tych von Stechov
  O jakim wcześni niy marzoł
  I w nim niy zrobioł za wiela grzechow
  Godula mu gospodarzoł.
 • broneknotgeld 30.03.06, 17:41
  Karol Franciszek von Ballestrem

  Majontek Stechowa przipod siostrzyńcowi
  Sie mu poszczyńściyło - kożdy tako powiy.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 30.03.06, 17:42
  Karol Franciszek von Ballestrem (1750-1822)

  Ruda Biskupice no i Pławniowice
  Zocne majoratu richtig okolice
  Toż rod Ballestremow blysnoł teroz jasno
  Oby mu na Ślonsku niy było za ciasno.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 28.09.03, 23:36
  Franciszek Karol von Ballestrem

  Zaczoł w armiji kariera
  Loł Austryjoka Francuza
  Koń jednak - tako cholera
  Porzondny zrobioł mu uraz

  Cugle chcioł czimać we rynkach
  Habeta podmiynioł pryndko
  Reichstag mioł ze nim udrynka
  Bo łon przed nikim niy pynkoł.
 • broneknotgeld 30.03.06, 17:43
  Karol Ludwik von Ballestrem (1755-1829)

  Starszy brat pomarł - czas na młodszego
  Dyć niy za dugo czimie sie tego
  Po siedmiu rokach śmiertka prziłazi
  Kaj chce tam umi kosisko wrazić.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 28.09.03, 23:37
  Walynty Wolfgang von Ballestrem

  Rzońdzioł majontkym przez dziesiyńć lot
  Potym ze świata tego nom spod
  Jednak je z nami tukej do dzisioj
  W świyntym Józefie żech ło tym słyszoł.
 • broneknotgeld 28.09.03, 23:37
  Mikołaj Wolfgang von Ballestrem

  Pan majoratu łostatni
  Z drezdyński niy wyloz matni
  Grad bomb pożary i gruzy
  Widzioł u końca podróży.
 • broneknotgeld 28.09.03, 23:38
  Dyć Korfanty...

  Dyć Korfanty na nos z nieba
  Patrzy coroz bardzi chmurny
  Złoić skora by nom trzeba
  Bo straciyli my Ślonsk Gorny.
 • broneknotgeld 28.09.03, 23:39
  Jak Korfanty z Piłsudskim

  Przed tym Sejmym Ślonskim na parkingu stoji
  Bliko na marszałka i trocha sie boji
  Bo łon z ty habety srogo nań tam łypie
  Myśli chyba ło tym jak Wojtkowi sypie.
 • broneknotgeld 27.03.13, 14:55
  Drap welunek nowy przidzie
  Toż Korfantym "zagrać" idzie
  www.dziennikzachodni.pl/artykul/792406,wielki-boj-o-korfantego-dzis-kochaja-go-wszyscy-od-pis-az,id,t.html
  Jako piyrwyj niym "zagrali"
  Głosy bydom rachowali
  Kto zaś u nos z tym w proficie?
  Polityker - przeca wiycie!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 27.03.13, 14:55
  "Pożyteczny idiota"???

  Niy dziwo "spiyrka" skiż Korfantego
  Zdanie Szołtyska wciepna do tego
  Przewrot Majowy i sanacyjo
  "Wojtek bez portek" - ło kryjolyjo

  Do ślonski duszy z polskościom klupoł
  "Autonomistow skrajnych" poszukoł
  Toż sie chyciyli i za gywery
  Był "pożyteczny" - czy wontpi kery?

  A czy "idiota"? -Z punktu Warszawy
  Zdoł sie "figurom" co do "zabawy"
  Ty gorzki prowdy trza zowdy trzimać
  Tukej na Ślonsku lepi niy drzymać

  Lepi nom niy kpić ze historyji
  Mioł za żywota w Polsce mecyji
  Niych sie spokojnie leży we grobie
  Niy durś przewroco i w gnaty szkrobie.
  www.dziennikzachodni.pl/artykul/792406,wielki-boj-o-korfantego-dzis-kochaja-go-wszyscy-od-pis-az,id,t.html
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 16.04.13, 23:11
  Na "Parada..." sie wybiera
  Prawie tyn link wkleja teraz
  www.facebook.com/events/499618370073530/
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 18.04.13, 21:30
  Skiż Korfantego
  link dom do tego
  www.dziennikzachodni.pl/artykul/872485,wojciech-korfanty-i-jego-odezwa-do-ludu-slaskiego-odcinek-1,id,t.html
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 19.04.13, 14:04
  Jo sie zamelduja
  -tymu podziwuja
  www.dziennikzachodni.pl/artykul/872309,parada-korfantego-kutz-idzie-gorzelik-sceptyczny-a-ty,id,t.html
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 20.04.13, 17:27
  Parada Korfantego

  Ze parady relacyjo
  Piyrszy roz - toż niy mecyjo
  www.dziennikzachodni.pl/artykul/873861,parada-korfantego-w-slaskich-strojach-w-katowicach-sukces,4,8,id,t,sm,sg.html#galeria-material
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 20.04.13, 18:29
  Dobrze naszkryflali
  Toż link podom dali.
  katowice.gazeta.pl/katowice/1,35055,13776732,Wojciech_Korfanty__buntownik_i_meczennik_ze_Slaska.html
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.04.13, 21:24
  Hmm, tyn link tyż mi sie pewnikym przido
  www.dziennikzachodni.pl/artykul/874843,wojciech-korfanty-i-jego-odezwa-do-ludu-odcinek-2,id,t.html
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.04.13, 21:25
  Ciong dalszy do kompletu
  www.dziennikzachodni.pl/artykul/874881,wojciech-korfanty-i-jego-odezwa-do-ludu-odcinek-3,id,t.html
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.09.03, 23:39
  Marszałek na Ślonsku

  We Katowicach marszałek stoji
  Koniym chce wjechać do Sejmu
  Łon sie nikogo tukej niy boji
  Co dobre to wszysko dej mu.
 • broneknotgeld 28.09.03, 23:40
  Laurka

  Ballestrem Francek mo tu laurka
  Bo łon bergmonom płacioł "barborka".
 • broneknotgeld 28.09.03, 23:40
  ks. Ludwik Tunkel

  Farorz z Kochlowic ze kelniom w rynce
  Znoloz se miejsce w tyj ślonski mynce
  To co zbudowoł dzisioj nos cieszy
  A kto go wygnoł pierońsko zgrzeszył
  Na Dolnym Ślonsku jego mogiła
  Choć do Gornego dusza mu wyła
  Biskupym prawie byłby tu przeca
  Dyć niy pasowoł do Polski neca.
 • broneknotgeld 28.09.03, 23:41
  Donnersmarckowie

  Na "czwortkowym targu" kariera zrobiyli
  We Spiszu kajś wele Lewoczy
  Jak grosz cysorzowi kedyś pożyczyli
  To Henckel na Bytom nom wskoczył

  A potym do tego Bogumin dodali
  Na Ślonsku już mieli dwie nogi
  Fortuna sie piyknie toczyła im dali
  Aż urosł majontek tyn srogi.
 • broneknotgeld 28.09.03, 23:43
  Markiza de Paiva

  Sławno to była kokota
  Żodyn niy skompioł jyj złota
  A jak sie z wiekym roztyła
  W Świerklańcu końca dożyła.
 • broneknotgeld 28.09.03, 23:44
  Fryderyk II

  Na Austryjokach łon tyn Ślonsk zdobył
  Jednak co niyco tyż tukej zrobiył
  Kozoł budować gruby i werki
  Niy darmo Niymcy godajom - Wielki.
 • broneknotgeld 28.09.03, 23:44
  We Świerklańcu

  Pałac kerymu Wersal mogby coś zazdrościć
  Zrodzioł sie ze wielki francuski miłości
  Duch markizy de Paiva błonkoł sie w komnatach
  Niy dała mu rady łod Slepcowa Katia.
 • broneknotgeld 28.09.03, 23:45
  Franciszek Winckler

  W Goduli szoł ślady
  Wyraźnie to widać
  Lepiyj sie doł rady
  Niy wżynioł sie w biyda

  Majontek ucapioł
  Dziynki pewnyj wdowie
  "Po mie jom obłapioł"
  Aresin nom powie.
 • broneknotgeld 28.09.03, 23:45
  Karlik G i Francik W

  Karlik nosz samotnie
  Umar we Wrocławiu
  A Francik łodwrotnie
  Niywiasta łostawioł

  Majontek ich wielki
  Wszysko co zostało
  Erbły mode frelki
  Bo Niebo to chciało.
 • broneknotgeld 05.11.07, 21:11
  Niy byda

  Dyć niy byda wiela fulać
  Skiż Goduli tyż Godula.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 05.11.07, 21:14
  Pszoł geldowi

  Toż niyjedyn tako powiy
  "Rudzki djosek" pszoł geldowi
  Co zarobioł dyć łostawioł
  Dobrodziejym w tym se jawioł
  Dlo siyroty wiela pociech
  Tako go po śmierci mocie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 09.11.07, 23:24
  "Ujek" Godula

  "Ujek" jak ujek - lepsze talary
  Joanka ze tym zocniejszy miary.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.01.10, 13:19
  Cuda prawiyli tyż ło Goduli
  Wiyncy bojali niż prowdy suli.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.09.03, 23:46
  Fryderyk Wilhelm Grundmann

  Stoła nom po wojnie jeszcze jego chałpa
  Kozała jom kipnońć jakoś naszo małpa
  Wiater we tym miejscu szumi durś po cichu
  By pamiyntać ło tym katowickim grzychu

  Dyć łostatnio ło nim głośniyj tukej słychać
  Do jego pomnika zaczynomy wzdychać
  Na rynku nojlepi trza go nom postawić
  Coby roz na zawsze pamiyńć sie poprawić.
 • broneknotgeld 28.09.03, 23:46
  Biskup Jan Kropidło

  Rojber był z tego Jana Kropidło
  Chacharske życie mu niy łobrzidło
  Bo aż do końca chcioł forsy władzy
  I z kurewkami dowoł se rady.
 • broneknotgeld 28.09.03, 23:47
  Morcinek

  Pod Stalinogrod "wyromboł chodnik"
  Choby tyn Łysek wozyk ciong
  Dyć we tym lesie wyrosł już młodnik
  A jego pryndko ktoś wyprzong.
 • broneknotgeld 23.03.13, 14:40
  Z "pokładu Idy"
  wloz do ty biydy
  www.dziennikzachodni.pl/artykul/788460,gustaw-morcinek-i-jozef-stalin-to-stalinogrod-co-katowice,id,t.html
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.09.03, 23:48
  Gustav Freitag

  Freitaga po polsku niy mog żech przeczytać
  Bestoż tu za wiela niy ma ło to pytać
  Inszo rzecz że teroz szłoby go tłumaczyć
  Dyć jego szkryflanie coś dlo Ślonska znaczy.
 • broneknotgeld 28.09.03, 23:48
  Maria Goppert-Mayer

  Katowicko frelka w atomie grzebała
  Dyć nawet do bombki sie w Stanach zabrała
  Bo wdycki nojbardzi jom ciongło te jondro
  I Nobel jyj przipod za cołko ta mondrość
 • broneknotgeld 28.09.03, 23:49
  Richard Holtze

  Przewodzioł łon Radzie we tych Katowicach
  I łaźniom skiż niego szło sie tu zachwycać
  Łodcisnoł tyż tukej swoj sztympel dość fest
  Czas by to docynić - stoć nos na tyn gest.
 • broneknotgeld 28.09.03, 23:50
  Karol Godula

  Niy przijoł szlachectwa łod krola pruskego
  Stykło że robota godała za niego
  Niy chcioł grać jakegoś wielmożnego pana
  Harować łon prziwyk łod samego rana.
 • broneknotgeld 24.04.13, 19:05
  Ło Goduli coś zaś dali
  Tako tyż uradowali
  www.dziennikzachodni.pl/artykul/877408,karol-godula-bohaterem-publikacji-dla-nauczycieli,id,t.html#komentarze
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka