Dodaj do ulubionych

Ślonske legyndy

28.09.03, 09:58
We inkszych konskach tyż ich jest wiela
Dyć chciołbych dlo nich mieć exstra sztela.
Edytor zaawansowany
 • broneknotgeld 28.09.03, 10:00
  Grzibowicko legynda

  Grzib tukej miyszkoł kedyś przed laty
  Ponoć był piernik richtig bogaty
  I do swojego durś prziwionzany
  Że ze tym wszyskim chcioł być chowany

  We ziymi leży przeca już downo
  A z nim tyż ślubno - kedyś szykowno
  Kota dociepli i psa starego
  Tyż wor piniyndzy co był łod niego

  Jak już mioł wszysko poszoł do Piotra
  By wrota nieba przed Grzibym łotwar
  A świynty Pioter yno zamrugoł
  W czyśću pokuta zadoł mu dugo

  Pedzioł mi kedyś tyż jedyn ołpa
  Że z tych piniyndzy co wzioł sie kupa
  Mo w Grzibowicach być coś dobrego
  Wtedy sie skończy kara łod niego

  Szukali forsy już lot za wiela
  Znojść niy umieli i majom tela
  Co dlo sia yno ciynżko zarobiom
  Ło skarb zapytej - w gowa sie szkrobiom.
 • broneknotgeld 28.09.03, 10:00
  Mikulczycko legynda

  We Mikulczycach kedyś godali
  Że tukej Zobrze siyngo nojdali
  W historio wiekow naprowdy starych
  Choć dzisioj ciynżko dać tymu wiary

  Ponoć by miały już tysionc lot
  Z czego tyż byłbych naprowdy rod
  Taki gyburstag - radości wiela
  Blysła by przeca wiyncyj ta sztela

  Drewniany kościoł kedyś tu stoł
  Łon downe daty na belce mioł
  We łoziymnostym wieku je znodli
  Na ślad historii tyj wtedy wpodli

  Jednak ze czasym niszczoł zabytek
  Remont - za wielki był dlo nich zbytek
  I Bytomiowi go łodsprzedali
  Kery mu pisoł historio dali

  We parku miejskim go postawiyli
  Świynto galerio tam sie zrobiyli
  Z czasym zaś pomnik łod ofiar wojny
  Tu drugo wojna przetrwoł spokojny

  Dalyj tyż Bytom mioł go we zocy
  Cieszoł łon kożde tukej nom łoczy
  W końcu sie spoloł choć był niywinny
  Jak nastoł w Polsce tyn "stan wojynny"

  Bestoż tam dzisioj tych dat niy szukej
  Choć szłoby zadbać ło sprawa tukej
  Czy som papiory? Wiela w tym prowdy?
  Historio swojo znać trzeba zowdy.
 • broneknotgeld 28.09.03, 10:01
  Tatarka z Mikulczyc

  W dziewiytnostym wieku stoł tu słup z kamiynia
  Ło kerym ciekawie bajała ta ziymia
  Cosik we tym było - przeca znojdowali
  Broń - jak we tym miejscu ziymia połorali

  Podobno Tatary co Krakow zdobyli
  W naszych Mikulczycach tyż dość dugo byli
  Koczowała tukej mało chańsko horda
  Łobrońcow grodziska chcieli wziońć za morda

  Z marszu sie to jednak wcale niy udało
  A jak łoblynżynie durś sie przeciongało
  Słup tyn postawiyli by wojskym kerować
  Przed łokym Tatara niy szło sie już schować

  Zaczyli na polach gryka potym sadzić
  By sie ze prowiantym w prziszłości poradzić
  Bo łoni łod downa jom przeca wcinali
  A we Polsce tego nic a nic niy znali

  Dyć choć pod Legnicom richtig nos pobiyli
  Jednak sie ze Ślonska dość pryndko cofnyli
  Na południe poszły ichnie czambuliki
  Tatarkom do dzisioj zowiom ziorka gryki.
 • broneknotgeld 28.09.03, 10:03
  Złoto kaczka toszecko

  Jak Leopold Gaschin był tu zamku panym
  Som we wielkim pryku czynsto niywyspany
  Szukoł piykny frelki kero by mu dała
  Miyłość i potomstwo wiela yno chciała

  Stało sie - mioł ślubno - prziwioz jom z daleka
  A piykno tyż była nad zochwyt czowieka
  Dyć w Toszku sie łona za dobrze niy czuła
  Niy miała gowiedzi keryj ziorno suła

  Graf jak sie dowiedzioł kupioł kaczki kury
  Gołymbie furgały jak paczołś do gory
  Terozki we zamku tela było ptoctwa
  Że ludzie pytali - Po co te dziwoctwa?

  A wszysko skiż pszonio tyj gryfnyj Gizeli
  By dobrze sie czuła we swyj nowyj szteli
  Leopold w niyj widzioł wielke szczyńście swoje
  Pedzioł - Dom ci dziubku wszysko co jest moje

  Na pamiontka tego kaczka podarowoł
  Kerom sie tyż tukej niyjedyn dziwowoł
  Piyknie jom zrobiyli ze złota szczyrego
  Gniozdo srebrne miała i jojka do tego

  Była to terozki pamiontka rodziny
  Co szczyńście niyś miała w toszecke dziedziny
  Jednak niy na dugo wszysko to tak trwało
  Ktosik ciepnoł urok - niyszczyńście sie stało

  Dyć jednego razu po wielki zabawie
  Jak wszyscy na zamku pospali sie prawie
  Łogyń buchnoł kajsik - zarozki był wielki
  Wiater mu pomogoł - pryndko trowioł belki

  Gizela von Gaschin we izbie sie budzi
  Chce uciyc ze łognia - na darmo sie trudzi
  We strachu sie ciepie na łobroz łod przodka
  I schodzi w podziymia głymboko do środka

  Ze kaczkom tom złotom uciyko lochami
  Juz ledwo mo siyła przebiyrać nogami
  Zymdlała i ptoka po drodze straciyła
  Jakosik wylazła jak sie łocuciyła

  Śmiertelnie zmynczono do grafa dotarła
  I jymu na rynkach juz wtedy umarła
  A kaczka we lochu do dzisioj kajś leży
  Kedyś jom szukali - teroz niy chcom wierzyć

  Że to jest legynda nojczyńści godajom
  Po prowdzie to przeca pojyńcio niy majom
  Jak lochy pod zamkym sie ciongnom daleko
  Tyn skarb tam na śmiałka ciyrpliwie durś czeko.
 • broneknotgeld 28.09.03, 10:03
  Legynda ze Ksionża

  We jarze Pełcznicy olbrzim mioł lyże
  Kery był wielki choby te wiyże
  Łon na dodatek był miynsożerny
  Nawet na ludzi pieron pazerny

  Boli sie bestoż wszyscy go tukej
  Kto go pokono? - Ze świycom szukej
  Dyć uradziyli razu jednego
  Prosić ło pomoc Bolka ślonskego

  Zwołoł wojokow Bolko Wysoki
  Zaczli budować pod jego łokym
  Wele Pełcznicy wielko strażnica
  Kero wyrosła nad okolica

  W końcu sie olbrzim tym wnerwioł srogo
  Berga se dzwignoł - postompioł nogom
  A w tym momyńcie coś jego siyły
  Pieronym drapko go łopuściyły

  Berga mu spadła na samo gowa
  I pod już martwy - tako niyboga
  Zloł sie ze skałom - dyć glaca jego
  Jest czubkym Skały Olbrzima - tego.
 • broneknotgeld 28.09.03, 10:04
  Liszka z Cisow

  We stawie przi zamku miyszkała wodnica
  Nojpiyrw niy wiedziała ło tym okolica
  Karlusy ślypiami za niom durś kryńciyli
  Dobrze że sie w stawie skiż niyj niy topiyli

  Rycerz jom uwidzioł ło piykny postawie
  Zakochoł sie we niyj bez pamiyńci prawie
  Dyć tym razym Liszka dała serce swoje
  Szczyńśliwie żyć mieli przi stawie oboje

  Pech że jom podglondnoł sagato we wodzie
  No i sie skończyło na miłosnyj szkodzie
  Zniknyła wodnica - łon zginoł na wojnie
  Przi zamku zaś dzisioj w nocy niyspokojnie.
 • broneknotgeld 28.09.03, 10:05
  Generał na Wielki Sowie

  Dwiesta lot chodzioł po Wielki Sowie
  Generał ze orderami
  Skond sie tu znoloz? Niy wiedzioł czowiek
  Dowiydzcie sie tego sami

  Miejscowi ludzie znali go z tego
  Że szuły miywoł ze glasu
  Czasym dokuczoł im do żywego
  I uciekali ze lasu

  Pewnie to jakiś duch był złośliwy
  Ze downych wojynnych czasow
  W Polsce przestały dzioć sie te dziwy
  Chyba sie wynios zawczasu.
 • broneknotgeld 28.09.03, 10:06
  Kasztelanka Gośka

  Gośka w bogactwie na Grodnie żyła
  Łod kasztelana dyć cerom była
  Daleko trza by gryfniejszy szukać
  Karlusy do niyj zaczyli klupać

  Miała we życiu jednak utropa
  Fater starego chce jyj dać chopa
  Jego bogactwo jom nic niy nyńci
  Bo gryfny germek prawie z niom kryńci

  Na tych zolytach ich prziłopali
  Smutno już potym poszło to dali
  Gośka starego za nic niy chciała
  Za swoje pszonie życie łoddała

  Jom żywcym w lochu zamurowali
  A i szacowi niy darowali
  Ściepli liplinga ze stromy skały
  I na tym romans skończoł sie cały.
 • broneknotgeld 28.09.03, 10:07
  Liczyrzepa i wongel

  Liczyrzepa w Nowyj Rudzie bergmonow pilnowoł
  By pryndko niy fedrowali znakow wiela dowoł
  A dyć czowiek na tyn wongel coś za fest łapczywy
  Jak duch gor sie richtig wnerwioł problym był prawdziwy

  Dmuchnoł metan - prziszoł wybuch - wszysko sie polyło
  I gornikow łod tyj śmierci nic niy uchroniyło
  Wiela razy to sie stało - ciynżko porachować
  Do wonglo sie jadnak garli - chcieli go fedrować.
 • broneknotgeld 28.09.03, 10:07
  W Bardzie

  Mocno hulo tukej wiater
  Godoł ło tym kedyś fater
  Że skiż diobła to sie stało
  Co mu szpasu było mało

  Spotkoł sie roz z wiatrym czort
  Chcioł pokozać wiela wort
  Bestoż wloz tu do kościoła
  Niy myśloł ło archaniołach

  Michoł go fest wdeptoł w zol
  Wiater niy wiy - dyć go żol
  Diobła czeko no i wieje
  A kto z tego sie tu śmieje?
 • broneknotgeld 28.09.03, 10:08
  Kłodzki dioboł

  Na dusze wojokow czynsto polowoł
  Niyjedyn z nich wiary tymu niy dowoł
  Dyć w końcu mieli na to tyż dowod
  Jak łon soldata do piekła powiod

  Roz pijok wielki mioł na murach warta
  No i sie notknoł na naszego czarta
  Dusza mioł czorno downo sprzedano
  Chcioł jednak jeszcze budzić sie rano

  Ze strachu czynsły mu sie te galoty
  I na czowieka wlazły siodme poty
  Synka łobiycoł za życie dolsze
  To we tym wszyskim było nojgorsze

  Jednak sie potym trocha pomiarkowoł
  Bajtla niy łoddoł i sie tym radowoł
  Wnerwiyło diobła cygaństwo chopa
  Ze tym mioł przeca richtig utropa

  Ślecioł na niego i z gory łeb urwoł
  Ze niom do twierdzy potym sie pofurgoł
  Pamiontka po niym tyż inkszo łostała
  Bagnet co niy wloz diobłowi do "ciała".
 • broneknotgeld 28.09.03, 10:09
  Herbersteinowie w Gorzanowie

  Ponoć we skarbcu pług tu czimali
  Ło kerym dziady jejich bajali
  Że chop niym kedyś wyłoroł diamynt
  A choć mioł z tego we doma lamynt
  Chcioł podarować go cysorzowi
  Ciekaw co na to władca tyż powiy

  Tako sie stało jak se wymyśloł
  I grafym zostoł choć ło tym niy śnioł.
 • broneknotgeld 23.10.03, 21:53
  Szczyrbski upior

  Ze Szczyrby czorno legynda znocie?
  Strachu przed duchym tukej niy mocie?
  Co złe - skiż pszonio przeca sie stało
  A było tego richtig niymało

  Tu rycerz Głymbosz w wieku sztyrnostym
  Cerze powiedzioł _ Wydać sie mosz ty
  Pódziesz za Tyczka - somsiod bogaty
  I chocioż stary prziśle ci swaty

  Co miała robić ta gryfno frela?
  Pszoła modymu już downo wiela
  U fatra jeji za giermka służoł
  Dziyń mu bez lipsty jak rok sie dłużoł

  Frelka z karlusym uciykać chcieli
  Dyć sie rycerze ło tym zwiedzieli
  Zasadzka na nich szprytno zrobiyli
  No i kochankow pryndko ubiyli

  Fater som dzidom wpiyrw zabioł cera
  Mało mu było - jasno cholera
  Pod świyrkym giermka wzioł we łobroty
  Aż mu łodpadła gowa ze kloty

  Dziejom sie dziwy teroz po ćmoku
  Niy radza zbłońdzić ci tu boroku
  Bo możesz spotkać bez gowy zjawa
  Uwierz - to niy jest wcale zabawa

  Gowa pod pachom czimie łod wiekow
  Pitej stond pryndko dobry czowieku
  Bo ciała dziołchy ci koże szukać
  A jak niy znojdziesz - do grobu klupać

  Bajajom ludzie - klontwa ustanie
  Jak sie świyrk-świadek piastunym stanie
  Ze pnia kołyska czeba wystrugać
  Z keryj dzieciontko na świat mo mrugać

  Prowda czy bajda? Jo powiym tela
  Z upiorym spotkać sie niy łośmiela
  Świyrk sie już downo łobaloł tukej
  A rady na to lepi miy szukej.
 • broneknotgeld 24.10.03, 21:32
  Skarb

  Jak zamek we Szczyrbie zniszczyli husyty
  Ponoć we ruinach skarb zostoł ukryty
  Raubritter Jan Dziki przeca tu grasowoł
  Co cynnego nakrod we lochach se chowoł

  Łod lot jego cera beczek durś pilnuje
  Zaklynto we kamiyń tyż tu pokutuje
  Czi beczki som pełne - do dzisioj czekajom
  Na ludzi co Boga zowdy w sercu majom.
 • broneknotgeld 04.01.04, 19:35
  Roz piastowski ksionże gon mioł w gynstym borze
  Dyć cosik sie zwierza przed niymi pokryły
  Soronia łoboczoł i rajtnoł - moj Boże!
  Już inksi dogonić niy mieli go siyły

  A soroń pomykoł durś dali i pryndzy
  Aż stracioł sie ksiyńciu w nojwiynkszy gynstwinie
  I kapnoł sie borok że w borze łon w nyndzy
  Pewnikym niyszczyńście go tukej niy minie

  Stropiony sie błonkoł przez noc cołkym ciymno
  Beboki mu jakeś czasami świsnyły
  Aż słonko już blysło - przestało być zimno
  "O pole!" - zawołoł ze całyj swyj siyły

  Bo trefioł na wielko przi Odrze polana
  Tu znodła go w końcu stropiono drużyna
  No i ze rozkazu jasnego ich pana
  W tym miejscu jest dzisioj Opola dziedzina.
 • broneknotgeld 08.01.04, 23:05
  Ło Nyndzy wele Raciborza

  Ksionże na Raciborzu mioł w tych stronach gon
  Dyć zwiyrz przed niym jakoś se ciyngym pomykoł
  Zmynczony zgłodniały był w końcu nasz pon
  Chcioł se kajś łodpocznońć- za tym prawie rzykoł

  Malutko chatynka na polanie stoła
  Kaj ksiyńcia poniosły zmynczone już nogi
  Zoglondnoł do środka - gymba sie niy śmioła
  "Łoj nyndzo - łoj nyndzo" poratuj niybogi

  We środku chop stary na ławie se leżoł
  Jedzynio i wody niy było tam wcale
  Pewnie już nastympny nocki by niy przeżoł
  Bo na pomoc przeca szansy prawie wcale

  Pon konskym kamiynia na drzwiach szkryfnoł chaty
  "Oj nyndzo - oj nyndzo" legynda nom baje
  Niy wiymy czy pomog choć był przebogaty
  A Nyndza? - Jyj przeca tu kożdy durś pszaje.


 • broneknotgeld 12.01.04, 18:17
  Raciborsko legynda

  We tyj okolicy miyszkała rodzina
  Raci - tako zwani i mieli tyż syna
  Kery chcioł se uczyć kowalskego fachu
  W świat szoł po nauka bo niy mioł łon strachu

  Robota se znoloz w kuźni u Madziara
  Już nawet ło cera majstra mioł sie starać
  Roz poloz na rynek - złodzieja ścinali
  Skiż niego mu życie inaczyj szło dali

  Bo rabczyk przed śmierciom coś godoł ło złocie
  Przi Odrze ukrytym - "Tam dymby czi mocie
  Ze skarbym bogatym - som beczki pod niymi
  Dyć trza je wykopać terozki ze ziymi"

  Niym ducha wyzionoł - zgładziyli go kaci
  Dowiedzioł se jeszcze tyn nasz Antek Raci
  Że jedna z tych beczek na kościoł mo dać
  Drugo do ubogich - trzecio dlo sia brać

  W mig wrocioł czeladnik do swoji rodziny
  Wykopali beczki ze boru dziedziny
  Bogaci se teroz pierońsko tu stali
  Łoni tyn Raciborz ciyngym budowali

  Jejich miano nosioł i fortuny z bora
  Na starość mynczyła jednak Antka zmora
  Poszły na to przeca cołke beczki czi
  A Ponboczek paczy - ło grzysznikach wiy

  Jak już Raci pomar - mioł grob we kościele
  Strach wielgachny naszoł raciborske sztele
  Co nocy świontynia łopryskano juchom
  Wlyź tam - to niy zdało sie nojwiynkszym zuchom

  W końcu poszukali jednego skazańca
  Śmierć abo tyn kościoł? - spytali "wybrańca"
  Wolnościom do tego mocno połechtali
  No i poleciało to wszysko już dali

  Farorz go w kościele na nocka łostawioł
  Uwidzioł co Raci we połnoc wyprawioł
  Bo wyloz ze grobu - seblyk śmiertelnica
  I zaroz krew wyszła trupowi na lica

  Co potym sie dzioło - naszkryflać niy idzie
  Potympione dusze zebrały sie w biydzie
  I Antka smagały kaj yno sie dało
  Stond sie juchy tela w kościele zbiyrało

  Kur zapioł -już dniało - duch wdzioł swo koszula
  I poloz do grobu - dziyń noc mioł utulać
  Skazaniec co widzioł pedzioł farorzowi
  A łon na to godo co mu niy łotworzy

  Mioł schować koszula - no ta śmiertelnica
  I ducha zapytać ło swo tajymnica
  Za kero durś ciyrpi na padole naszym
  Bogobojnych ludzi w Raciborzu straszy

  Dyć tako sie stało - ksiondz sie chnet dowiedzioł
  Za co Antek Raci we czyśćcu durś siedzioł
  Majontek po niymu łon zocnie podzieloł
  Raciborz już szczyńście swym miyszkańcom ścieloł.
 • broneknotgeld 18.01.04, 11:07
  Ło Koźlu

  Wszyskim tukej wele Odry czynsły sie galoty
  Jak przez las jechali ciymny - niy skuli gupoty
  Raubriter tu w zamku siedzioł - Kozioł miano jego
  Grabioł wszyskich - nikt niy wiedzioł jak dopaść istnego

  Ślonskym niosła sie zło sława - dyć trefiyła dali
  Na dwor w Wiedniu kaj sie dycki piyknie fajrowali
  U cysorza służoł Kozioł - brat łod rozbojnika
  Pedzioł że sie z niym rozprawi i dosiod konika
  Wzioł wojokow do pomocy - oficer był wyrszy
  I zajechoł pod tyn zamek - łon na przodzie - piyrszy

  Jak brat z bratym sie spotkali - wiela tyż cieszyli
  Zbojnik nawet skarb pokozoł - to co zagrabiyli
  Dyć do dzisioj łosprowiajom - było tego tela
  Że zowiścić mogła złota i cesarsko sztela

  Jak na wieży byli łoba rabczyk dojrzoł kupcow
  Już chcioł pryndko zrobić ze nich yno gołodupcow
  Dyć brat na to niy zezwoloł - ściepnoł go ze wieży
  Uślintany potym paczoł jak łon w dole leży

  Coby zmazać bratobojstwo - pokuta dać Bogu
  Swoj majontek i skarb jego łostawioł w tym progu
  Pryndko rosło miasto Koźle bogate i zocne
  Fundowane skuli zbrodni ale przeca mocne.
 • broneknotgeld 27.01.04, 21:36
  Pieczara w gorze wele Cisowy
  Ło niyj legynda to głosi
  Dwa bratki tukej chroniyli gowy
  Ło litość niy mogli prosić

  Kozłami przeca sie nazywali
  Niyczyste sumiynie mieli
  Po świecie zocnych frelek szukali
  I ciongli je do ty szteli

  Zowdy już pszonio koniec był tukej
  Śmierć je czekała z ich rynki
  Ciał jejich nawet na prożno szukej
  Choć czasym słyszeli jynki

  Roz jednak to sie im niy udało
  Dziołcha sie kapła w co grali
  Przez las uciykła bo była śmiało
  Rano już na nich czekali

  Żywych z pieczary ich niy wyciongli
  Czi dni sie bracia broniyli
  Sami w kostuchy kosa sie wprzongli
  Wzajym se życie skrociyli

  W te miejsce dzisioj strach nawet chodzić
  Jak połnoc rowno już bije
  Sercu to przeca może zaszkodzić
  Chyba ci życie jest miłe

  Ło tym bajajom - Na samyj gorze
  Byki sie w noc pokazujom
  Ryczom upiory we nocnym chorze
  Łoczami łogyń aż sujom

  Dyć łod tych Kozłow cołko dziedzina
  Koźlym nazwali łod downa
  Prowda w tym abo nawet jyj niy ma
  Niy chca cie robić za błozna.

 • broneknotgeld 22.01.04, 07:45
  Jak coś jeszcze byś mioł - wciepnij
  No i tukej czyńści wdepnij.
 • broneknotgeld 08.02.04, 10:24
  Ło Rudach Wielkich

  Władysław Opolski gon wiod przez te lasy
  Bor gynsty i zwiyrza tyż było tu mocka
  Dzik ranny - bok cołkym już mioł przeca krasy
  Umykoł przed ksiyńciym - dopadła ich nocka

  Zabłonkoł sie pan nasz i fesztrow potracioł
  Aż ujrzoł polana ze dymbym pośrodku
  Zmynczony lyg pod niym - niymocom zapłacioł
  Nikt niy mog pocieszyć chociożby tom godkom

  Na noc jakby jedna łon tukej zamiyszkoł
  I w końcu na niego syn prziszoł głymboki
  Przezocno opieka - ta Bosko - mu blysko
  To wiedzioł - w tym miejscu niy bydzie borokym

  Jak słonko ło ranku nad lasym stanyło
  Łobudzioł sie zdrowy i nic niy zmynczony
  Dyć jakby to cudym we gowie sie wziyło
  Że klasztor przez niego tu mo być fondniony

  Tyż tako sie stało - cystersy tu prziszli
  Ta leśno dziedzina zajyli dlo siebie
  I na chwała Boga - po ksionżyncy myśli
  By na Ślonsku było tyż trocha jak w niebie.
 • broneknotgeld 07.03.04, 14:58
  Toszek

  Łoziym wiekow tymu graf miyszkoł tu zocny
  We pobliskich lasach łon lubioł polować
  Gon prowadzioł Toszek - pies we łowach mocny
  Dyć inksze przi niymu niy śmiały se stować

  Roz łodbioł daleko - stracioł swego pana
  Pogonioł za dzikym - łapy fest poniosły
  Aż trefioł na pełno tych zwiyrzy polana
  Tam lochy odyńce w szczympy go rozniosły

  Graf nadjechoł w końcu - wzion to co łostało
  Pochowoł go we wsi - tyż dynkmal postawioł
  No i take miano już miejsce to miało
  Toszek przeca swoje i psa imie wsławioł.
 • broneknotgeld 26.04.05, 18:21
  Łobrona Gliwic

  Jako to było z tymi Szwedami
  Kierzy se znodli pod Gliwicami?
  Rożnisto godka jo słysza ło tym
  Prowda to abo jakeś gupoty

  Ponoć chnet mieli te mury zdobyć
  Copnońć Gliwice im prawie szłoby
  Dyć to skiż babow sie niy udało
  Bo jim se bronić miasta zachciało

  Razym ze smołom krup nawarzyły
  I z tym na murach drapko stanyły
  Toż loły Szwedow jako umiały
  Tako Gliwice uratowały.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 08.11.08, 23:33
  Pyskowicko zjawa

  Biołom Damom jom tu zowiom
  Bo se tako nocom zjawio
  Jo wom ło niyj połosprowiom
  Czamu strach nom ciyngym sprawio

  Se w niymieckich czasach dzioło
  Gastaus stanoł w Pyskowicach
  Służbie było w niym wesoło?
  Mo Szolcowo sroge lica!

  Toż wszyskimi poniywiyro
  Za harowa licho płaci
  Na biydokow źle zaziyro
  Bele łona sie bogaci!

  Ech, "Germania" w Pyskowicach
  Z gospodyni swyj słynyła
  Dyć wiedzieli - sekutnica!
  Istno tego tyż niy kryła

  W końcu śmiertka jom skosiyła
  Pani Szolc na marach leży
  -Bioło Dama se zjawiyła
  W to musicie teroz wierzyć

  Na nic ksiondz mogiła kropi
  -Dusza błonko kajś po grodzie
  Jako żywy to spokopi?
  Niychej z bliźnim zowdy w zgodzie

  Bo za zło co inkszym sprowi
  Może ciynżko pokutować
  Bioło Dama ktoś wybowi?
  Na jyj grobie z downa trowa.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 31.01.04, 09:50
  "Jako było na poczontku"

  Ponboczek w świata poczontku
  Ciźba we tym raju mioł
  Szkryfna - niy poskompia wontku
  Jak sie za aniołow broł:


  Liczba jejich wielko była
  Czyńść sie nawet buntowała
  W hardych zło siedziała siyła
  Dyć w tym miara sie przebrała

  Pedzioł w końcu - "Z raju fora"!
  Tym co mu sie przeciwiali
  Tako prziszła na nich pora
  Bestoż pryndko uciekali

  Nojgorsi do piekła wdepli
  Bo podpadli aż na amynt
  Mieli teroz richtig ciepli
  Dyć sie na nic zdoł ich lamynt

  Inksi poszli se na bory
  Tam ich spotkosz przeca dzisioj
  Duchy złe - tyż jakeś zmory
  Pewnie ło nich żeś usłyszoł

  Wiela tyż nurknyło w morze
  Stawy rzeki i jeziora
  To utopce - broń cie Boże
  Z niymi zowdy ciynżko pora.
 • broneknotgeld 31.01.04, 21:33
  Rydułtowski utopek

  Rydułtowski utopek wele drogi miyszkoł
  We przikopie co latym durś zalono była
  Nocom z niyj wychodzioł - na zielono blyszczoł
  A jak szoł łożarciuch - był już w jego siyłach

  Naprane chopisko smyczoł we barzoły
  Nad grobla prowadzioł kaj woda głymboko
  Przestało mu w gowie tompać ze gorzoły
  Stykło sie przerzegnać i dychnońć głymboko

  Dyć stracony czowiek jak wypioł za wiela
  Som włazioł do wody - choćby tego chcioł
  Przeznaczono była już mu inkszo sztela
  A utopek dusza pod garniec se broł.
 • broneknotgeld 01.02.04, 10:12
  Przekludzka utopka

  Wele Rydułtow jechoł Sikora
  Naroz habeta samo stanyła
  Choć nocno była już przeca pora
  Droga sie jakby blaskym pokryła

  Czowieczka dojrzoł wele maneli
  Ło przewoz tego łon grzecznie prosi
  Bo sie przekludzo do inkszy szteli
  I przeca sypnie tyż za to "grosik"

  Jako se życzoł tako se stało
  Kajś wele stawu z fury to ściepli
  Sypnoł Sikorze złotkow niymało
  Zaroz ze tego było mu ciepli

  Jak trefioł do dom i przespoł nocka
  Na swoj zarobek furmon se kuknoł
  A tam piniyndzy niy było mocka
  Yno guziole. Utopek - mruknoł.
 • broneknotgeld 03.02.04, 20:39
  Chlyb dlo utopka

  Rozmoczony chlyb we wodzie
  Utopkowi fest "smakowoł"
  Starzik prawioł ło przigodzie
  Keryj som sie fest dziwowoł

  Wele stawu szoł we nocy
  Łod piekorza z mitagszychty
  Dojrzoł chopka co mioł łoczy
  W kerych było coś niyrichtig

  Dyć zapaczoł sie w nie jakoś
  Wloz do wody po kolana
  Naroz coś go capło - psiakość!
  To ci była wielko szpana

  Mioł dwa chleby w swojim necu
  Kaj głymboko tam je wciepnoł
  Jak ofiara skiż poczeby
  A na koniec głośno hepnoł

  Cud sie stoł - bo z wody wyloz
  Szułow nawet mokrych niy mioł
  Pryndko do chałupy prziloz
  Choć za serce durś sie czimoł

  Chlyb powszedni miyj we zocy
  Łod utopka łon tyż "broni"
  Łodbiyro to jymu mocy
  Se uciekniesz bo niy goni.
 • broneknotgeld 30.11.04, 10:17
  Jedyn utopek ze Ornontowic
  Pszoł gryfny frelce - dyć chopie to wiydz
  Że łona w zocy go nic niy miała
  Z utropy wysła mu woda w gałach
  Podobnoś dostoł chnet "wodowstryntu"
  I se zatracioł - aż do imyntu.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 05.12.04, 10:09
  Cd. - ło utopku ornontowickim

  Morał w tym taki - płaczki utopka
  Umiom wykończyć nawet i chopka
  Ornontowicki freli zaś mało
  Łogyń w niyj wiynkszy niżby se zdało.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 10.12.05, 13:57
  Muzykalny djoboł ze Knurowa

  W samym poczontku łońskego wieku
  Knurow mioł piykno swoja aptyka
  Z kery pigulorz żył dyć czowieku
  Djoboł go zaczoł zaroz fest tykać

  Dom chnet przi zamku kościoł po blisku
  Tu łorganista mioł swoja szkoła
  Trza se kurować czynsto ludziskom
  Choć som we strachu skuli djoboła

  Toż tuplowano utropa tako
  Gyszeft źle idzie - dusza mynczono
  Czort już se cieszoł - aptykorz płakoł
  I zdało mu sie że w końcu skono

  Szczyńściym nad samom aptykom prawie
  Ślusorczyk mody se pomiyszkiwoł
  W dziyń ni mog myśleć łon ło zabawie
  Nocom na krzipkach przepiyknie grywoł

  A że mioł grajfka richtig do smyka
  Djoboł pod dźwiyrza jego prziłazioł
  Karlus skiż tego czyńści chcioł rzykać
  Bies jednak w końcu i tu pysk wrazioł

  Drapko mu krzipek smyk w graba dowo
  Grif insztrumynta wkłodo do drugi
  Dyć recht w tym - wcale sie niy wydowo
  Szpon jego wiela zdo sie za dugi

  Toż do szraubsztoka wkłodo pazury
  Coby ślusorczyk je łofajlowoł
  Czy mioł żałować djobelski skory?
  Dokryńcioł mocno i niy folgowoł

  To ci dopiyro prziszła utropa
  Z kopyta wielke iskry leciały
  Tako w niywoli teroz u chopa
  Wył aże słyszoł go Knurow cały

  W końcu łobiycoł dom niy nowiydzać
  Że sie doł chycić gańba fest była
  Dyć jak krzipkowi nauczka by dać?
  -Przeca po jego stronie zło siyła

  Nic yno zdybać go trza kajś ińdzi
  Tako durś czimoł sie łon Knurowa
  Tref w szponie graby karlusa wpyńdzi
  Piekło go czeko - jego w tym gowa!

  A mioł ślusorczyk lipsta łognisto
  Gorko choć chudo jak szczapa łona
  Dyć w Szlostauchu woda durś czysto
  Lubieli na niym pływać łodkoma

  Tako przi stowie bies se pojawioł
  Już mioł liplinga do piekła porwać
  A dziołcha z kerom dobrze sie sprawioł
  Zdo sie terozki chce biesa dorwać

  Kece we gorze - doł w cołki krasie
  Toż tyn rogaty zaczoł aż skokać
  Czamu uciekosz gupi mamlasie?!
  Bies tako woło - Niy chca szraubsztoka!

  Jest we Knurowie aptyka zocno
  Świynto Barbara mo nad niom piecza
  Słychać tam krzipki durś porom nocnom?
  Czy jo na prożno tako wom kleca?

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 01.09.08, 20:07
  Knif na utopka

  Trza plaskowka w kapsi nosić
  Jak utopek bydzie prosić
  To niych se napije z gwinta
  Dali to już jego piynta.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 01.09.08, 20:21
  W toni bydom potym harce
  Połodkrywo wszyske garce
  Puści dusze łod topielcow
  Som zaś chyci se widelcow
  I pogoni utopkowo
  Dyć - se możno yno zdowo.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 20.10.08, 09:05
  Na dobranoc
  =====================

  Utopkowo tragedyjo?

  Familjo utopkow we Kłodce miyszkała
  Kajsik blisko dworu łod grofa zocnego
  Kuźnica halymbsko coś ło tym wiedziała
  Dyć jako mom siyngnońć pamiyńciom do tego?

  Ponoć jedyn starzik piyrwyj ło tym prawioł
  Ćwierć tysionca rokow tymu to sie dzioło
  Tref Donnersmarckowi koniec życio jawioł
  Bestoż i utopkom niy było wesoło

  Pon ducha wyzionoł - w żałobie Halymba
  Farorz chnet łodprowio mszo za dusza jego
  Uwidzieli na niyj i utopca gymba
  Poczontkym niyszczyńścio to było istnego

  Fest sie parafiany kochłowicke burzom
  Stwor z Kłodki w kościele! Jako to sie godzi?!
  Już nikierzy nawet koniec świata wróżom
  Ze tego niyszczyńście nojwiynksze sie rodzi

  Uradziyli tako - w noc świyntego Jana
  Ksionżoszek kropidłym nurt wody pokropi
  Bydom we świontyni rzykać aż do rana
  Kłodka niychej poli łobrzidy co topi!

  Ech - wrała fest woda aż wyparowała
  Familji utopkow już jednak niy było
  Sie furka ze niymi ku Odrze kulała?
  A możno to yno tu komuś prziśniyło?

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 07.02.11, 14:09
  Jest coś na forach
  www.dziennikzachodni.pl/fakty24/365873,potwory-na-naukowe-spory,id,t.html
  Ło ślonskich stworach.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 08.02.11, 00:12
  Niy ma sie co śmioć
  Trza beboka boć.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.02.11, 08:46
  Podciep

  Podciep w doma -durś łostuda
  Kaj utropa tam niy nuda
  Łocyganioł rodzicieli
  Strzimać bydom to musieli
  Kara - niy dopilnowali
  Podciep chałpa im łobali.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.02.11, 08:48
  Dejcie pozor

  Dejcie pozor na podciepa
  Z niego wcale niy przilepa
  Kej dzieciontko pociep w lesie
  Zły tref familiji niesie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • pejsaty 31.03.04, 09:35
  legendy, podania, mity, basnie,
  w nich pamiec pokolen nie zagasnie
 • broneknotgeld 31.03.04, 17:56
  Ano ano - jest i bydzie
  Wiyncyj legynd tukej przidzie
  Dyć do tego trza spokoju
  Niy forumowego boju.

  Trocha legynd jest jeszcze w tymacie "Tyn Dolny konsek Ślonska".
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 04.05.04, 08:41
  Bioło Dama z Chudowa

  Graf ze Chudowa we Czechach bawioł
  Tam poznoł tyż zakonnica
  Ło jyj urodzie kożdy durś prawioł
  -"Gryfne niy yno som lica"

  Prziszło ze tego pszonie im wielke
  Frelka z zakonu uciekła
  Za nic przeszkody były w tym wszelke
  Razym niy boli sie piekła

  W Chudowie cicho sie już pobrali
  Dyć radość krotko ich była
  Ślubno choroba pryndko powali
  Kostucha do sia jom wziyła

  Rycerz pochowoł jom we Orzeszu
  Żył som we srogi żałości
  Wiedzioł że przeciw Bogu fest zgrzeszoł
  W duszy niy chowoł łon złości

  Dyć co sie dzieje? W nocy przichodzi
  Do zamku przepiykno zjawa
  Strach z pszoniym jakoś sie razym godzi
  Choć to już niy jest zabawa

  Co noc doglondo chopa swojego
  Na droga jednak narzeko
  Bo gynstym lasym łazi do niego
  Wiy że łon na nia tyż czeko

  Dyć graf nad duchym sie ulitowoł
  Tunel kopali mu sługi
  Tym jakby znak swyj miłości dowoł
  Aż do Orzesza jest długi

  Choć z downych wiekow historio cało
  Godajom ło tym w Chudowie
  I Bioło Dama tu zno niymało
  Niyjedyn widzioł jom czowiek

  Bo wieczno jeji przeca pokuta
  Do dzisioj łazi po murach
  Słychać tyż czasym smutnawo nuta
  Co traci sie kajsik w dziurach.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 13.05.04, 16:42
  Cudowne źrodło stanicke

  We Pilchowicach jest tyż Stanica
  Za niom źrodełko cudowne
  Wiy ło tym cołko ta okolica
  Bajajom legyndy downe

  Princ Raciborza tu przed wiekami
  Błonkoł stanickim se borym
  Wilki go chciały rozszarpać kłami
  Jeszcze do tego był chory

  Dyć to źrodełko znoloz ze wodom
  Łostatkym siył sie jyj napioł
  Zdrowy szczyńśliwy wrocioł łon do dom
  Zwiyrz żodyn go niy ucapioł

  W Stanicy coś tyż inkszego prawiom
  Jak chyńć mosz nagło na picie
  To cie te wody wcale niy zbawiom
  Na łodwrot - skończysz już życie

  Rożnie godajom ło źrodła cudzie
  We zocy ciyngym je majom
  Niyjedyn bez to po woda pódzie
  Choć możno yno jo bajom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 15.05.04, 20:40
  Bioło Dama ze Toszka

  We piyrszy dziyń Wielkanocy
  Zamek toszecki łobchodzi
  Spotkosz jom tu ło połnocy
  Szterować freli niy godzi

  Bo łona fatra durś szuko
  Co pomarł z wielki żałości
  We dzwiyrza komnat postuko
  Czasym wystraszy tyż gości

  Tako tu bywo łod wiekow
  Skiż historyji ponury
  Kero cie wzruszy czowieku
  Choć żeś ze gruby jest skory

  Grof srogi zamkym tym włodoł
  Gnymbioł poddanych i sługi
  "Djoboł" - niyjedyn nań godoł
  Taki niy znoloz sie drugi

  Wiela skiż niego ciyrpiało
  Głod lochy inksze mynczarnie
  Na nic to wszysko sie zdało
  Ludzie kończyli tu marnie

  Dyć grof mioł sługi wiernego
  Co dboł ło pana jak umioł
  "Dioboł" żył możno skiż niego
  Choć małowiela rozumioł

  Sługa zaś cera mioł szwarno
  Skarb to był jego jedyny
  Bez niyj toż życie już marność
  Grof niy zastompi rodziny

  Zło jednak wielke czychało
  Do Gliwic fatra posłali
  Panu sie cery zachciało
  Jyj łojciec mioł być kajś dali

  Dyć frela sie łopiyrała
  Choć boła tyż zymsty srogi
  Życie za cnota łoddała
  Syn wieczny był dlo niyj błogi

  Do studni wciepli jyj ciało
  Fater znojść cery niy umioł
  Ale sie w końcu wydało
  Pan błond swoj wtedy zrozumioł

  Bo sługa pomarł z żałości
  Niym jednak ducha wyzionoł
  Klontwa nań ciepnoł we złości
  Grof zginoł a zamek runoł

  Yno ta dziołcha na bioło
  Ciyngym ło wszyskim pamiynto
  łojca na murach durś woło
  Co roku - jak momy świynto.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 18.09.04, 15:24
  Jak Lubsza powstała

  Na gorze Grojec był dwor bogaty
  Rycerz tam miyszkoł ze familijom
  Skiż gryfny cery łaziyli swaty
  Dyć żodyn jeji rynki niy przijon

  Na tych galantow niy spoziyrała
  Była przi tymu w wielki utropie
  Bo parobkowi downo już pszała
  Co z tego wyszło? -Dyć wiymy chopie

  W końcu se przeca wszysko wydało
  Łojciec dziołucha zawarł do wieży
  Sługi se z zamku psami przegnało
  Ciynżko mu było ta krziwda przeżyć

  Pon cera jednak uwolnioł z czasym
  Czynsto markotno po prowdzie była
  Śpiyw jeji nocom lecioł w dal lasym
  We pszoniu richtig wielko jest siyła

  Jak roz dziedzice stond sie wybrali
  Do Koszyńcina na mszo w kościele
  Lipling przijechoł ze wielki dali
  Ze swojom lipstom poczynoł śmiele

  Dyć fater zdonżoł z kościoła wrocić
  Mieczym cioł mocno - zleciała gowa
  Tyż przeciw cerze mioł se łobrocić
  Pochłoń jom ziymio! -To jego mowa

  I tako tukej pryndko se stało
  Zamek ze frelom zapod we ziymia
  Serce rodzica ze żalu łkało
  Do szczyńścio jednak powrotu niy ma

  I choć mioł dworow inkszych łon wiela
  Tu za gniyw srogi mioł pokutować
  Była mu LUBSZO niyszczynsno sztela
  Swoj proch we ziymi tukej chcioł "schować".

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka