Dodaj do ulubionych

Ślonsko polityka

 • broneknotgeld 02.10.03, 19:08
  Łod Gornego Ślonska teroz my som dali
  Bo nom opolany mocno bobu dali
  Wina w tym je naszo prziznać to tu musza
  Bo za fest jest polsko katowicko dusza.
 • broneknotgeld 02.10.03, 19:09
  Zabrakło tukej nom Salomona
  Matki zabrakło prowdziwy
  I Gorny Ślonzek sie niy dokonoł
  Niy wiym czy bydzie zaś żywy

  Dzisioj idyja zastompioł stołek
  Za kerym idom profity
  I głośno tukej pedzieć to chciołech
  Bez idyji Ślonsk bydzie bity.
 • broneknotgeld 02.10.03, 19:10
  Pódom do Canossy
  Nasze ślonske bossy
  W miechu weznom hasie
  Suć se bydom na sie
 • broneknotgeld 02.10.03, 19:11
  We "Dziynniku" kedyś ło tym napisali
  Że zaś sie czepiajom tych ślonskich dynkmali
  Komuś zawodzajom stare ajzynkrojce
  Za kere krew loli nasze ołpy łojce
  Zaś sie przewrocajom we grobach boroki
  Niyważne czy Niymce Ślonzoki Poloki
  Kamratami byli we armii Wilusia
  Ginyli kaj Bog doł - rzodko leżom u sia
  Hulo na kerchowach europejski wiater
  Niyjedyn syn niy wiy kaj je jego fater
  Niyjedyn wnuk niy wiy kaj som ołpy kości
  Ale duch tych przodkow w ajzynkrojcu gości.
 • broneknotgeld 02.10.03, 19:12
  Czy richtig niy ma na to rody?
  Niy do sie jakoś urwać tego?
  Gorolsko-ślonske skończyć zwody
  Bo niy ma we tym nic dobrego

  Pniokow już yno ździybko momy
  Wiyncy korzyni niż drzew lesie
  Z krzokami ciynżko sie kumomy
  A wiela złego to nom niesie

  Dyć przeca las je wtedy zdrowy
  Jak kożde życie we nim kwitnie
  Niy trza tam niszczyć nawet trowy
  Mie szkoda krzoka co sie wytnie

  Pnioki solidne i paradne
  Muszom mieć zdrowych astow tela
  By ło drobnica dbać przikładnie
  Z kery urośnie nowo knieja.
 • broneknotgeld 02.10.03, 19:12
  Ślonsk sie nom łobudzi
  Odrom se popłynie
  No i w sercach ludzi
  Nigdy już niy zginie

  Trombić ło tym bydom
  We cały Europie
  Tu po rozum przidom
  Dyć sie raduj chopie

  Region nom rozkwitnie
  Poleci do przodka
  Co złe to sie wytnie
  Ło tym tu je godka.
 • broneknotgeld 02.10.03, 19:13
  Opolske ajzynkrojce

  Durś tym fest-Polokom ajzynkrojce wadzom
  Co ze nimi zrobić - pora lot już radzom
  Problym to pieroński - do jasny cholery
  Niych sie zapytajom ło to Bundeswehry
  Sojuszniczo armio dobrze im poradzi
  I może sie w końcu już przestanom wadzić.
 • broneknotgeld 02.10.03, 19:14
  Przestanom wadzić

  Przestanom przestanom moja w tym je gowa
  Ło tych ajzynkrojcach prowda im tam powia
  Przeca nawet Gorol niy chce "zimny wojny"
  Krziży sie niy chycom - ło to być spokojny.
 • broneknotgeld 02.10.03, 19:15
  Już na Dolnym Ślonsku pokolynia rosnom
  Kerym bardzi blisko je ta ziymia naszo
  Tam przeca poleku wonio ślonskom wiosnom
  Szkoda że tu żodyn tego niy rozgłaszo.
 • broneknotgeld 02.10.03, 19:16
  Niychby to nawet boł polski konsek
  Bele za tymat mioł tyn nosz Ślonsek.
 • broneknotgeld 02.10.03, 19:17
  Jakoś mi smutno trocha terozki
  Że Dolny Ślonzek tukej niy gości
  Ciynżko tu godać ło tym regionie
  Jak sie durś siedzi na jedny stronie
  Aż do granicy chciołbych jo bliknońć
  Chocia jak na mie to musi styknońć.
 • broneknotgeld 02.10.03, 19:18
  A dyć dotarły do mie sygnały
  Że breslauery pisać tu chciały
  Niy chcom tu jednak pisać po polsku
  Ślonski na żywo mieli we wojsku
  A to co słyszom we "Świynty wojnie"
  Coś niy nastrojo ich za spokojnie.
 • broneknotgeld 02.10.03, 19:18
  Bydymy jeszcze czekać tu trocha
  Bele niy powiy nikt im - wynocha!
  Myśla że włonczom sie do "Dni Ślonska"
  Do ty imprezy trza tego konska.
 • broneknotgeld 02.10.03, 19:31
  Coż wom powiym baby chopy
  "Ślonsk regionym jest Europy"
  To jest hasło myj wystawy
  Chciołch notgeldom dodać sławy
  Ale nawet we tym czasie
  Z tom wystawom som myncza sie
  Dyć promuja durś Europa
  Choć mom ze tym tyż utropa.
 • broneknotgeld 02.10.03, 19:35
  Ślonzek w Europie zablyszczeć może
  Choć nom Warszawa w tym niy pomoże
  Trza nom sie jednak zebrać do kupy
  I zrobić wszysko by "niy dać dupy".
 • broneknotgeld 02.10.03, 19:44
  Ślonsk do Europy czynsto sie śmieje
  Bo europejske som jego dzieje
  Wiela ze siebie doł zachodowi
  Możno ktoś głośno ło tym tyż powiy
  Zresztom już ło tym słychać tu cosik
  Yno że cichy to jeszcze głosik.
 • broneknotgeld 02.10.03, 20:33
  Wiater

  Jo bych na taki wiater sie dziwoł
  Kery by euro z Unii nom prziwioł
  Gynsto nim sypnoł na Ślonsk nasz cały
  Tak by nikerym wylazły gały.
 • broneknotgeld 02.10.03, 20:35
  Wloz żech tu pryndko ze takym konskym
  Bo mi sie śniyło euro nad Ślonskym
  Piyknie świyciyło na moja glaca
  Yno sie rynkom niy dało zmacać.
 • broneknotgeld 02.10.03, 20:46
  West wiater

  Niymce lubiom Baleary
  Ichni geld tam ciyngym leci
  Jakby na tyn Ślonzek stary
  Ściongać wszyske jego dzieci
  W ziymi ołpy abo fatra
  Niych łodpocznom po robocie
  Czas poszukać tego wiatra
  Co by prziciong nom tu pociech.
 • broneknotgeld 07.10.03, 22:46
  Z KZK GOP

  Bytom i Gliwice wrocom do szeregu
  Bele by sie Śmiałek wyłonczoł ze biegu
  Niych sie lepi zajmie Zwionzkym Gornoślonskim
  Bo łon tyż przi niymu stoł sie jakiś wonski.
 • broneknotgeld 10.10.03, 23:00
  Sitkom w Mysłowicach

  Szło by w Mysłowicach sitkom chyba kryńcić
  Trza by tam do tego już kogoś zachyńcić.
 • broneknotgeld 10.10.03, 23:01
  Co z tom rzeczniczkom we Mysłowicach?
  Richtig sie idzie tak niom zochwycać?
 • broneknotgeld 11.10.03, 18:28
  "Zło czaji sie na dole"
  Co złego na Ślonsku - zdobywo nagrody
  Take to som nasze teroz polske gody.
 • broneknotgeld 11.10.03, 18:31
  "Bombardier" w Katowicach

  Pochwoloł sie Wrocek że mo cugi "szwarne"
  Dyć zarozki wiymy - glajzy u nos marne
  Szkoda go dlo Ślonska - to przegrano sprawa
  Na Łódź bydzie jeździć niym pryndko Warszawa.
 • broneknotgeld 11.10.03, 18:34
  DTŚ

  Tyn minister Piłat na Ślonsku zagościoł
  Sprawa DTŚ-ki podobno nom prościoł
  Piyknie dyć sie boja że kajś wele lata
  Do umycio rynkow zabraknie Piłata.
 • broneknotgeld 13.10.03, 19:31
  "Edukacjo prziszłościom Katowic"

  Konferyncjo. I co dali?
  Bydzie teroz coś dobrego?
  Możno yno pogodali
  I niywiela przidzie z tego.
 • broneknotgeld 24.01.04, 09:40
  Blond BB we Sejmie momy
  Prawie już piytnoście lotek
  Wszyscy jom tyż tukej znomy
  Z niyj jest Ślonska jakby kwiotek.
 • broneknotgeld 13.10.03, 19:33
  No i sie dochrapały te Tarnowske Gory
  A jo myśla że zowdy przikład idzie z gory.
 • broneknotgeld 14.10.03, 17:38
  "Orzeł i róża"

  "Orzeł i róża" - tako nagroda
  Skiż niyj w powiecie teroz niyzgoda?
  Niy - problym przeca we ludziach jest
  Jak zaczynajom kryńcić za fest.
 • broneknotgeld 20.10.03, 23:12
  Coś nowego w ZG

  Zwionzek Gornoślonski zmiynioł se lidera
  Możno sie rozruszo przi niymu łon teraz
  Dotond mieli w zocy wszysko co propolske
  Czas by wreszcie widzieć to co ślonske swojske
  Polske i niymiecke na rowno mieć w planie
  Niych sie wreszcie Zwionzek richtig ślonskim stanie.
 • broneknotgeld 20.01.11, 23:31

  Gratulacje dlo Stanika
  www.wiadomosci24.pl/artykul/slonskie_szpaski_i_limeryki_plebiscyt_na_limeryki_w_gwarze_178467.html
  Trza po ślonsku wiela klikać.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.10.03, 15:38
  Prezydynta jeszcze majom
  Choć niywiela już stowiajom
  Że uczimie sie na stołku
  Trudno - czasym trza być w dołku
  Jak sie prawo lekceważy
  Inkszym możno tyż sie zdarzy
  Burgymajstrom to nauczka
  Że niy zowdy dobro sztuczka.
 • broneknotgeld 31.10.03, 20:23
  Ruch Autonomii Ślonska - całego
  Czy sie we Wrocku polom do tego???

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka