Dodaj do ulubionych

Ślonsko polityka

 • broneknotgeld 25.08.12, 11:43
  We Bytomiu

  Program majom
  bytom.poradzymy.pl/p/program-wyborczy.poradzymy
  Dyć niy bajom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 26.08.12, 10:38
  "Świętochłowice - rodzinne strony Kozubików i Kołodziejów zostały po powstaniach po niemieckiej stronie."
  www.dziennikzachodni.pl/artykul/643065,kozubik-kto-to-widzial-zeby-powstania-slaskie-nazywac-wojna,id,t.html
  Kwańty Semikowy

  Wedle Semik historyjo?
  Jako te Świyntochłowice?
  Kaj Lipiny? Kryjolyjo!
  Ślonsk-Warowny Obszar - wiycie?

  W Republice ty Weimarski?
  W Trzeci Rzeszy już przed wojnom?
  Semikowy filer szajski?
  Istno se pokłoni Mojrom?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.08.12, 21:13
  "Neokorfanciorze"
  Z zocny ziymi naszy
  Rosnom ło ty porze
  "Maciyrzokow" straszy?
  Dyć darmo łostuda - wiyrchym niych Ślonzoki
  www.dziennikzachodni.pl/artykul/645393,ras-demaskuje-v-kolumna-w-po-i-spisek-z-sld,id,t.html
  Ślonskość radość niesie kaj "pnioki", kaj "krzoki"
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 01.09.12, 11:51
  Blyszczeć wele "złota" chcieli?
  www.dziennikzachodni.pl/artykul/647965,jezyk-slaski-poslow-raczej-nie-interesuje,id,t.html
  Czy ta godka kajsik mieli?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 01.09.12, 18:28
  Budziciele Śląskich Dusz

  Dyskusja o istocie śląskości, jaka przewija się na łamach "Dziennika Zachodniego" i ogólnie w regionalnych mediach, jest na Śląsku szczególnie potrzebna właśnie w dzisiejszej dobie. Przecież dopiero od niedawna można ten temat publicznie poruszać. Ścierają się różnorodne poglądy, co zapewne nie dziwi. Natura sprawy jest wielce skomplikowana, choć śląskość w zasadzie cechuje pewna prostota. Okres germanizacji Ślązaków to już historia, pomimo tego że ciągle będzie się jeszcze do tego wracać. Polonizacja śląskiej duszy jest natomiast czymś aktualnym, co jednak powoli traci na znaczeniu, właśnie dzięki "budzicielom śląskich dusz" dochodzącym coraz wyraźniej do głosu.
  Cóż, sam dorastałem i edukowałem się w okresie PRL, wiec nieobcy mi jest ten ludyczny wymiar śląskości, który wtedy jednak przecież mógł się jakoś rozwijać. To z jednej strony sięganie do naszych legend i wierzeń, a z drugiej rubaszny humor - ogólnie "masztalszczyzna". Oczywiście już wtedy do głosu dochodził swoisty patos śląskich filmów Kazimierza Kutza. Już wtedy, może jako przeciwwagę, można było też sięgnąć po dzieło literatury niemieckiej autorstwa Janoscha, czyli "Cholonka ..." (tłumaczenie na polskim rynku ukazało się jeszcze w czasach PRL). Okres III RP, demokratyzacja państwa polskiego siłą rzeczy zaowocowała tym, że w regionie ta nasza skrywana strona śląskości uległa przebudzeniu. Wreszcie może się normalnie rozwijać, jednak idee którymi żyje mniejszość śląska budzą obawy większości. Obawy te są w gruncie rzeczy nieuzasadnione, choć normalne w państwie o charakterze unitarnym w jakim przyszło nam obecnie żyć. Szczęśliwie dla nas pojawia się coraz więcej budzicieli śląskich dusz. Z osób publicznych wręcz powinienem tu wspomnieć panią senator Marię Pańczyk i senatora Kazimierza Kutza. Ich zasługi w tym dziele są nie do przecenienia. Fakt, iż dzisiaj na tym "froncie" reprezentują jakby skrajne skrzydła można pominąć, choć doraźnie może to budzić pewne komplikacje. Ważny jest przecież też środek, zapełniany stopniowo szeregiem publicystów, twórców, naukowców, animatorów śląskiej kultury.
  Śląskość budzi się poprzez nowe spojrzenie na historię, nieco odmienne od polskiego, czy niemieckiego.
  Przykładem niech będzie nowe postrzeganie powstania majowego 1921, które zaczyna się nam jawić jako ostateczne starcie dwóch wielkich, rodzimych idei. Z jednej strony oparcia się na odrodzonej Polsce i walki o autonomiczne województwo w ramach tego państwa. Z drugiej zaś państwotwórczej idei masowego ruchu ślązakowskiego, która zresztą w tym czasie już akurat uległa wyraźnemu przeobrażeniu. Sprawa budowy państwa górnośląskiego ewoluowała przecież w kierunku ustanowienia samodzielnego landu w ramach Republiki Weimarskiej.
  Ślaskość budzi się kulturowo poprzez sięganie do tradycji i dowartościowywanie tego co było, co ma szansę na przetrwanie. Jest w tym zarazem śląskie spojrzenie w przyszłość. Wyraźnie widać ostatnio, że młodzi ludzie tego nie przekreślają lecz przetwarzają dla swoich potrzeb. Postrzegają to jako coś co wyróżnia ich od innych, a zarazem integruje ze śląską społecznością.
  Śląskość budzi się językowo, a spory wokół sprawy podniesienia statusu śląskiej "godki" do rangi języka regionalnego też znacząco na to wpływają. Nie stoimy przecież w miejscu - pojawiła się konkretna propozycja zapisu nie mająca charakteru amatorskiego, gdyż uzgodniona z językoznawcami Uniwersytetu Śląskiego. Obawy, iż ograniczy to rozwój dialektów śląskich, trochę dziwnie brzmią w zetknięciu na ten przykład ze zdaniem profesora Jana Miodka jednoznacznie stwierdzającego, że to co jest i co się robi, to już tylko "skansen". Tym niemniej, te obawy są troszeczkę uzasadnione.
  Sto lat temu język kaszubski był zespołem 20 dialektów, dodatkowo dzielących się na około 70 poddialektów. Dzisiaj tak duża różnorodność jest już przeszłością, choć o rzeczywistej jednolitości kaszubskiego ciągle nie można mówić.
  Społeczeństwo śląskie jednak jest o wiele liczniejsze od kaszubskiego, co nawet oficjalne dane GUSu dobitnie potwierdzają. Ślązacy są w stanie udźwignąć i rozwinąć te kilkanaście dialektów, a pomocne temu może być nawet ujednolicenie zapisu, właśnie tak pomyślane aby służyło wsparciu tej różnorodności naszych dialektów.
  Oczywiście, nie można wykluczyć tego,że w odległej przyszłości któryś z dialektów zacznie znacząco przeważać, jednak z całą pewnością nie będzie to efektem decyzji urzędowych. Można sobie natomiast wyobrazić, że w jednym z dialektów najbogaciej i najpiękniej rozwinie się literatura, co wpłynie w naturalny sposób na rozwój innych. Na dzień dzisiejszy ważne jest jednak, że nasz język rozwija się literacko z całym bogactwem różnorodności jego zapisu - to właśnie jest obecnie widocznym znakiem naszego przebudzenia językowego.
  Śląska dusza budzi się obecnie również do życia politycznego.
  Mamy przecież teraz prawie Rok Konstantego Wolnego - autora ustawy nadającej województwu śląskiemu autonomię, autora jego statutu organicznego, marszałka Sejmu Śląskiego trzech kadencji.
  Śląską duszę sama w sobie cechuje autonomiczność, więc tym bardziej w dobie demokratycznej Polski idea autonomiczności odżyła i ulega nawet pewnym przeobrażeniom. Szczęśliwie dla państwa polskiego, już to ma wyraźny wpływ na odświeżenie poważnej dyskusji tyczącej samorządności w kraju. Dobrodziejstwo tej idei na tym jednak się nie kończy. Autonomiczność nie stoi w sprzeczności z obywatelskością, a wręcz ja wzmacnia. Tak więc już w innych regionach Polski nieco uważniej przyglądają się naszemu odradzaniu śląskości. Jest szansa, że będzie to pewnym wzorcem dla innych społeczności lokalnych, a w efekcie stanowić wyraźny asumpt do stopniowych przeobrażeń ustrojowych na drodze od państwa unitarnego do federalnego. Realnie jednak trzeba przyznać, że na tej drodze większe znaczenie będą miały kolejne kryzysy i afery polityczne, czego już doświadczamy i będziemy dalej doświadczać.
  Tak więc budząca się śląskość jest bogactwem, jest skarbem nas samych, naszych gmin, regionu, a nawet państwa polskiego.
  Wspierajmy jak najszerzej budzicieli śląskich dusz, bo pozytywne efekty ich działań już są wyraźnie widoczne lecz droga przed nimi i przed nami jeszcze daleka. Nie od dzisiaj mówi się przecież o "świetle ze Ślaska". Starajmy się o to aby te światło było jaśniejsze, radośniejsze, aby świeciło nam w regionie, w Polsce. Starajmy się o to, aby zawędrowało choć wszędzie tam gdzie obecna jest śląska diaspora.
  Sami bądźmy budzicielami śląskich dusz.

  Bronisław Wątroba
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.09.12, 17:28
  Ta ślonsko godka

  Miasta, gminy tyż wspiyrajom
  autonomia.pl/n/wsparcie-radnych-dla-jezyka-slaskiego
  Wcale ło tym jo niy bajom.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.09.12, 12:13
  Komisja ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych
  19-20.IX.2012 Katowice - Siymianowice Śl. - Glywice

  Jako ich tu ugoszczymy?
  Jako jynzyk pokożymy?
  www.dziennikzachodni.pl/artykul/656001,pietraszewska-deklarujac-swoja-tozsamosc-slazacy-zaufali,id,t.html
  Ślonske fraszki by poczytać?
  Szpaskom blysnońć? Kogo pytać?
  Ech, niych czegoś sie nauczom
  Skuli kunsztu niy pobuczom
  Godka u nos blyszczy przeca
  Fest kupluje - ze niom leca!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 16.09.12, 11:29
  "Nic sie niy stało"

  "Nic sie niy stało" - zowdy to było
  www.dziennikzachodni.pl/artykul/656447,karwat-polacy-slazacy-nic-sie-nie-stalo,id,t.html
  Toż jako zowdy juzaś trefiyło
  "Nic sie niy stało" - stać ciyngym może
  Jynzyk podźwigać dej Panie Boże.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 16.09.12, 14:05
  "Cigowo wojna"

  Tyż "cigowo wojna" prawie we tym widza
  www.dziennikzachodni.pl/artykul/656441,smolorz-oto-dlaczego-wojewoda-lukaszczyk-podalby-reke,id,t.html
  Toż z tymatym fraszki wcale sie niy biydza.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 19.09.12, 15:45
  "Zgodnie z poprzednim spisem deklaracje narodowościowe Ślązaków nie zostały ujęte,..."

  Kogoś djosek bodnie?!
  Prowda co - niyzgodnie!

  www.dziennikzachodni.pl/artykul/660225,wojewoda-lukaszczyk-w-woj-slaskim-jest-8-mniejszosci,id,t.html
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.09.12, 16:44
  Dyć niy byda tego krył
  www.dziennikzachodni.pl/artykul/662519,semka-kontra-smolorz-bitwa-na-slowa-w-redakcji-dz,id,t.html
  Tam "ring wolny" ponoć był.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.09.12, 18:38
  Biydow niy było
  www.dziennikzachodni.pl/artykul/664359,radni-w-bytomiu-juz-slubowali-bez-haliny-biedy-i-michala,id,t.html
  Kogoś dziwiyło?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.09.12, 19:19
  Historyjo
  www.dziennikzachodni.pl/artykul/662997,wybory-do-sejmu-slaskiego-dzisiaj-90-rocznica-pytanie,id,t.html
  Czy mecyjo?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.09.12, 22:24
  "Anty-RAŚ"?!

  Komu tyn "anty-RAŚ" śni sie
  www.dziennikzachodni.pl/artykul/660377,spyra-skonczmy-z-monopolem-autonomistow-i-stworzmy,id,t.html
  Niychej łoprze to na PiSie
  Drapci pódzie dać mu wiary
  "Krypto-Niymiec" inkszy miary
  I "na fali" już łod roku
  Lepi kej sztompel we łoku.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 26.09.12, 15:36
  "Maciyrzoki"

  Kej miana szukajom
  Kej tako durś tropiom
  www.dziennikzachodni.pl/artykul/664517,ruch-anty-ras-w-pazdzierniku-dzialacze-wymyslaja-nazwe,id,t.html
  Mom zocne - niy bajom
  W Warszawie spokopiom
  Sie jednym "macochom" Polska czynsto zdowo
  "Maciyrzokow" cieszy, kupluje "duchowo".
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 26.09.12, 22:12
  "Młodoślonzoki"???

  Ruch dlo młodych? Łoni z przodka?
  "AntyRAŚ" i "antygodka"?
  www.dziennikzachodni.pl/artykul/664517,ruch-anty-ras-w-pazdzierniku-dzialacze-wymyslaja-nazwe,id,t.html
  Stowiom notgeld - bydzie fantym!
  Fest urośnie coś skiż "anty"?
  "Anty" "pro" uwiesi yno?
  "Lampasiki" przipomino?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 27.09.12, 17:15
  W niydziela łod rana
  www.dziennikzachodni.pl/artykul/665315,bytom-w-niedziele-wybiera-prezydenta-bartyla-czy-bieda,id,t.html
  We Bytomiu szpana.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.09.12, 23:23
  "Ślonsko Sztrasa"

  Na ty "ślonski sztrasie"
  www.dziennikzachodni.pl/artykul/666545,twarog-o-rozmowie-smolorza-z-semka-mamy-wyklad-teraz,id,t.html
  I to zdo na czasie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 29.09.12, 19:01
  Przeszło setka - niy za wiela
  katowice.gazeta.pl/katowice/1,35063,12578295,RAS_w_Rybniku__Nie_boimy_sie_zadnych_ruchow_spolecznych.html
  Dyć i tak se tym wesela.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 29.09.12, 19:22
  Tu dwiesta rachujom
  www.dziennikzachodni.pl/artykul/667239,marsz-autonomii-przeszedl-przez-rybnik-zdjecia,id,t.html
  Toż bardzi radujom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 29.09.12, 23:34
  Rada Gornoślonsko.

  Choć niy dnieje
  www.facebook.com/Slonzoki/posts/418196878240552
  Cosik dzieje.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 02.10.12, 22:49
  "Misja Wolnego"
  www.konstantywolny.pl/
  Kuknij do tego.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 04.10.12, 22:20
  "Strachy na Lachy" - ślonske beboki?
  www.dziennikzachodni.pl/artykul/670047,kto-zeruje-na-separatyzmie-po-debacie-semka-vs-smolorz,id,t.html
  Kierzy "żerujom" w końcu boroki.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 08.10.12, 07:39
  Istny wiy już kaj "beboki"!
  www.dziennikzachodni.pl/artykul/672805,list-do-dz-przez-gorzelika-powstaje-nowy-podzial-na-slasku,id,t.html
  Mom ficować stare zoki?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 08.10.12, 21:57
  Przeca niy ma czego kryć
  www.dziennikzachodni.pl/artykul/673067,kutz-zrobmy-parade-korfantego-na-wzor-parady-pulaskiego,id,t.html
  Szpana zdo sie musi być.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka