Dodaj do ulubionych

Ślonsko polityka

 • broneknotgeld 05.11.03, 08:17
  Rozpyntoł afera aże z Izraela
  Ło tych wojewodzkich SLD liderach
  Kierzy ponoc brali na wybory grosz
  A teroz sie pewnie bojom ło swoj włos.
 • broneknotgeld 11.11.03, 18:20
  Dyć Urbańczyk już prezesym
  Czyjom łaskom łon sie cieszy?
  Jaki anioł za niym chodzi
  Że durś mu sie tak powodzi?
 • broneknotgeld 19.11.03, 13:26
  Urbańczyk w Zabrzu???

  Trojkom przijedzie
  Bo łon na przedzie
  I możno yno w jednym wagonie
  Co glingo głośno - Już koniec! Koniec!!!
 • broneknotgeld 29.11.03, 22:37
  Łobciepali kedyś jajcami Kempskiego
  Możno teroz bydom kiblować skiż tego.
 • broneknotgeld 05.12.03, 17:51
  Stołek

  Piszom że sie czyńsie stołek wojewody
  Możno jednak yno to som jakeś ploty
  Puszczo sie je dzisioj czynsto i skiż mody
  Dyć niy zowdy przeca wszysko ze gupoty.
 • broneknotgeld 10.01.04, 17:29
  Generał Wałęsa

  No i momy generała
  Widzi mi sie że w tym chała
  Tako erzac-polityka
  Ze ślonskego dyć koszyka

  Jakby Lech to w zocy mioł
  I górnictwu richtig pszoł
  Wziołby mundur - dyć bez szlifow
  Cosik byłoby w tym knifu

  A tak wyszła "bufonada"
  Karmynadla niy rolada
  Wiym - fandzola. To echt-Polok
  A mie mynczy jakiś bolok.
 • broneknotgeld 17.01.04, 15:53
  Posłanka Gramała wrogow se zrobiyła
  Kadyncjo jyj minie - zapomnom że była.
 • broneknotgeld 21.01.04, 19:14
  Tadeusz Donocik
  prezes RIG w Katowicach

  Przipomnioł mi sie teroz Donocik
  Ze niego przeca Ślonska jest "kocik"
  Na tyj wystawie we Hanowerze
  (EXPO to było godom wom szczerze)
  Niy chcioł mieć ślonskich notgeldow chyba
  Joch proponowoł - a łon jak ryba.
 • broneknotgeld 24.01.04, 13:32
  W niyłasce?

  I to kto? - Nasz wojywoda!
  Łoj to szkoda chopa szkoda
  Być w niyłasce w swoji klice
  - Niy ma newet szans na vice
  Myśla jednak - yno klachy
  We tym przeca mocne Lachy.
 • broneknotgeld 24.01.04, 22:07
  Łoj Opole

  Łoj Opole Opole
  Ździybko cie bydzie boleć
  Eks-marszałek chce sypać
  By sond myni mog wrypać
  Myni jyj - inkszym wiyncy
  Niyjednego to mynczy.
 • broneknotgeld 26.01.04, 17:26
  Kardiolog Stanik P.

  Rynka mioł do serca - do ziymi zaś serce
  Teroz jakby cały wisioł na zicherce
  No bo to sie przeca nawet stać tyż może
  Że na starość przidzie posiedzieć mu w kozie.
 • broneknotgeld 27.01.04, 16:41
  Urbańczyk wloz do Platformy
  Łoj dodo tyj partii formy
  Po "katolicku" Peleca
  Już wyrolowoł ze neca.
 • broneknotgeld 27.02.04, 23:01
  Na Urbańczyka

  Nojpiyrw worki teroz ziymia
  Już go z tego biere ryma
  Dyć choć wloz se do PO
  Możno jednak stracha mo.
 • broneknotgeld 30.01.04, 11:27
  Naszo banka kraso

  Szef łod banek durś nagrywoł
  Kto sie potym tymu dziwoł?
  Niyjednego tu "petynta"
  Świyńdzi teroz aże w piyntach

  Pewno czyste mo sumiynie
  Skondsik dostoł fest "zlecynie"?
  SLD mu "nakaz" dało?
  Czy samymu tak sie chciało?

  Piźnie teroz sie we klota?
  Powiy - jego to gupota?
  Grzych malutki - ździybko błońdzioł
  Jak we bankach ślonskich rzońdzioł

  Nagrania już pokasowoł
  We pokucie niy ustowoł
  Dyć i tak w tym cosik śmierdzi
  Bo ktoś kajsik teroz pierdzi.
 • broneknotgeld 04.03.04, 16:56
  Z naszego wojewodztwa

  Z SLD chce sztartnońć synatorow sztyrech
  Kerym Unia w gowie a niy nasze koszty
  Dyć czeba wyborcow do "dzwiganio biyrek"
  Coby uszporować - sposob momy prosty.
 • broneknotgeld 11.03.04, 07:40
  Bytomsko aferka

  Bytom swoja "bombka" mo
  A wmiyszano w to PO
  Łod kolegi sie łodciyła
  Dyć przeca z niym razym była

  Łodbiyło sie to po czasie
  Czy toplali sie w marasie?
  Głos poł litra mioł kosztować
  Wiary tymu idzie dować?
 • broneknotgeld 13.03.04, 20:25
  Platforma i Buzek

  Chocioż Platforma mrugo do Zefla
  Jeszcze niy dali mu tego "knefla".
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 15.03.04, 17:17
  Jakubowsko w Opolu

  Jakubowsko w Opolu pokozała "klasa"
  Dyć niy yno łona se kryńci do lasa
  Ło Ślonzokach cosik gupiego naplotła
  Czeba by poszukać jakoś dobro miotła.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 18.03.04, 23:59
  Konkurs na dyrektora TVP Katowice

  Pewno sie Janicki wnerwio
  Bo zaś stołek czyńsie sie
  Cosik jednak Dworak przerwoł
  Możno wiyncyj zmiynić chce.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 24.03.04, 21:48
  Kaj som te ośrodki co je gruby miały?
  Wszyske sie już downo "sprywatyzowały"
  Niyjedno sie szycha tako uwłaszczyła
  Co teroz już ryczy -"WONGEL TO NIY SIYŁA"
  A styknie że Rusek gaz zakryńci trocha
  Przestanom wonglowi godać durś "WYNOCHA".

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 29.03.04, 20:15
  Skiż Rudy

  Skiż Rudy teroz larmo sie dzieje
  A w tle sie Ślonzek cichutko śmieje
  Bo choć ktoś szkryfnie "Bronek spamuje"
  Ślonsk wiy że cosik sie z tego kluje.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 06.04.04, 16:32
  Nagrody Obywatelskiego Ruchu Obrony Bezrobotnych

  "Złoty młot" to piykne miano
  Radość dlo tych kerym dano.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 06.04.04, 16:40
  Siymianowicki burgemajster

  Szandar za spaw dobry no i lonie wody
  "Złoty młot" dołożoł do swoji urody.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 06.04.04, 16:43
  "Złoty młot"

  Lauryatym Marek Pol
  Za niyjedyn piykny gol
  Do swyj bramki łon kepkuje
  Grajfne mo te samobóje.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 08.06.04, 08:05
  Kedy koniec?

  Choć Cieszyn downo już podzielony
  Dyć miasto ciyrpi durś skiż komuny
  Dzielom - niy łonczom tukej dwa mosty
  Problym jest we tym powiym - niyprosty

  Jednym przleziesz drugim trza wrocać
  Aże to bije dzisioj po łoczach
  Przeca my w Unii razym z Czechami
  A "sowieticus" ciyngym ze nami.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 30.07.04, 21:55
  Barbara Blida

  Zaś se "warszawce" ponoć fest hepła
  Gnymbiynie Ślonska tako "wyciepła"
  Wziyła jom richtig przeca cholera
  Jak usłyszała godka Hausnera
  Nic że posłanka jest "samodzielno"
  Ślonskowi przeca zowdy tam wierno.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 27.10.04, 19:20
  Bydom zaś welować

  Zaś majom welować se cołkym łod nowa
  Piyrszo katowicki telewizji gowa
  Pewnikym ze tego durś zabawa majom
  Dyć widzow to u nos nic niy rozpiyszczajom

  Tracom ciyngym yno na cołki łostudzie
  W końcu tyn telewidz ze Katowic pódzie
  Lepi w TVNie abo tyż Polsacie
  Bytkow? -Tam niych yno łostanom te lacie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 06.11.04, 17:50
  Skond wziońć tuza?

  Nowy w wojewodztwie SLD powiedzie?
  -Majom zdecydować ło tym kto na przedzie
  Dyć dlo kandydatow to wielko utropa
  Na tononcym szifie grać "piyrszego chopa"
  Możno keryś myśli - Tako lepi bydzie
  Jakby ster dać w rynce ty Barbarze Blidzie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • lswaczyna 21.11.04, 18:13
  Wszyscy chcą autonomii Śląska !!!

  Patrząc na siły obecne na polskiej scenie politycznej można by sądzić, że od
  kilkudziesięciu lat nie było tak przychylnego klimatu dla przywrócenia autonomii
  Śląska. Praktycznie wszystkie liczące się siły polityczne głoszą hasła i idee,
  których wcielenie w życie musiałoby skutkować odzyskaniem przez Śląsk autonomii.
  Co więcej, większość partii politycznych nawet przez swoje nazwy wskazuje, że
  odzyskanie przez Śląsk autonomii jest jednym z ich najważniejszych celów.

  Czyż Platforma Obywatelska może być przeciwna autonomii czyli samorządowi
  wpisanemu w konstytucję? Przecież najwyższa forma samorządności, jaką jest bez
  wątpienia autonomia, stanowi ważny element w procesie tworzenia się
  społeczeństwa obywatelskiego. Jeśli na autonomię zasługują obywatele Niemiec,
  Stanów Zjednoczonych, Włoch, Hiszpanii czy Szwajcarii, zapewne PO nie odmówi jej
  również obywatelom Polski, w tym Ślązakom.

  Prawo i Sprawiedliwość z oczywistych względów musi być za przywróceniem
  autonomii Śląska. Dekret Krajowej Rady Narodowej z dnia 6 maja 1945 r. (jeden z
  tzw. dekretów Bieruta) na podstawie którego zniesiono autonomię był i niezgodny
  z prawem i niesprawiedliwy. Jestem pewien, że przywódcy PiS znani ze swojego
  przywiązania do legalizmu i praworządności, wprost marzą o tym, by jak
  najszybciej unieważnić łamiące prawo i poczucie sprawiedliwości decyzje władz
  komunistycznych.

  Liga Polskich Rodzin jako ugrupowanie odwołujące się do chrześcijańskich
  korzeni i polskiego patriotyzmu na pewno jest za przywróceniem Autonomii Śląska.
  Prawdziwych polskich patriotów nie trzeba przekonywać, że III RP powinna
  dotrzymać umowy zawartej dnia 15 lipca 1920 r. przez Sejm II RP z mieszkańcami
  Śląska. Żarliwych katolików nie wolno posądzać o to, że stosują podwójną miarę
  negując decyzje władz komunistycznych, gdy chodzi o sprawy międzynarodowe, a
  popierając ich dekrety, gdy w grę wchodzi pozbawienie mieszkańców Śląska
  zagwarantowanej majestatem Sejmu Rzeczypospolitej autonomii.

  To, że przeżywająca swój renesans Unia Wolności, partia ludzi szlachetnych,
  uczciwych i rozumnych, chce przywrócenia Autonomii Śląska jest oczywiste. Oprócz
  wymienionych wyżej argumentów, które władze i zwykli członkowie Unii Wolności
  jako zwolennicy społeczeństwa obywatelskiego, praworządności oraz polscy
  patrioci zapewne podzielają, istnieje też inny powód takiego stanowiska tej
  partii. Światli europejczycy, jakimi są bez wątpienia członkowie i zwolennicy
  UW, widzą na przykładzie wielu krajów Europy (i nie tylko), że autonomia jako
  forma sprawowania władzy i pomnażanie bogactwa państwa po prostu się sprawdza.
  Zresztą jej stosowanie w jednoczącej się Europie jest coraz powszechniejsze.

  Nie liczę na poparcie idei przywrócenia Autonomii Śląska przez
  postkomunistyczną lewicę w jej różnych mutacjach (SLD, SDPL czy ich zbrojnego
  ramienia Samoobrony).

  Z lewicą totalitarną autonomiści mają jak najgorsze doświadczenia. Narodowy
  socjalista Adolf Hitler w 1939 r. pozbawił Śląsk autonomii a jego wolę w roku
  1945 potwierdzili polscy komuniści. Nie sądzę, by lepsi od nich okazali się
  współcześni, polscy narodowi socjaliści lub kreujący się na eurolewicę koledzy
  tow. Szmaciaka.

  Jednak, gdybym się mylił i źle oceniał współczesną polską lewicę, to z góry
  proszę o wybaczenie. Na stronie RAŚ zawsze znajdzie się trochę miejsca dla tych
  działaczy socjalistycznych, którzy chcą się odciąć od haniebnych dekretów
  Bieruta i jak przystało na Europejczyków zadeklarują poparcie dla regionalnego
  samorządu wpisanego w konstytucję.

  Również, jeśli powodowany nadmiernym zaufaniem do haseł i idei głoszonych
  przez polityków PO, PiS, LPR i UW lub z innych przyczyn źle oceniłem stosunek
  tych partii do sprawy Autonomii Śląska, proszę o sprostowanie. Członkowie i
  sympatycy Ruchu Autonomii Śląska jak i zapewne inni mieszkańcy naszego regionu
  chętnie dowiedzą się z jakich to powodów, ewentualnie popieracie Państwo dekrety
  Bieruta i nie pozwalacie Ślązakom decydować o tym, jak mają być wydawane ich
  pieniądze.

  Brak odpowiedzi ze strony przedstawicieli wyżej wymienionych partii, będę
  uważał za potwierdzenie ich zdecydowanego dążenia do budowy państwa prawa i
  społeczeństwa obywatelskiego, opartych na fundamencie sprawiedliwości w
  nawiązaniu do chrześcijańskich korzeni Europy. Oczywiście prostą konsekwencją
  takich działań musi być przywrócenie Autonomii Śląska, będącego rzecz jasna
  integralną częścią Rzeczypospolitej.

  Leon Swaczyna
 • broneknotgeld 21.11.04, 18:33
  Jest w tym poście jakoś racjo
  Kto we zocy mo sanacjo
  I marszałka Piłsudskiego
  Chyba niy śmi być łod tego
  Coby autonomio była
  Sanacyjom przeca żyła.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 21.11.04, 17:18
  Gaśnie gwiozdka

  Szarawarski ponoć "gaśnie"
  Ktosik za nim drzwi zaczaśnie?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka