Dodaj do ulubionych

Tyn Gorny konsek Ślonska

25.09.03, 11:25
Nysa

Za Prowincji Gornoślonski
Tam szoł durś podatek
Dzisioj problym je niywonski
Geldu brak - łostatek.
Edytor zaawansowany
 • broneknotgeld 25.09.03, 11:26
  Opole

  To z Opola jakeś byki
  Niszczyć ślonske chcom pomniki
  Ajzynkrojce ańfach majom
  Bo sie Polskom podpiyrajom.
 • broneknotgeld 17.03.12, 22:54
  Lepi głosy dać świontyni
  rudaslaska.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1309835,najpiekniejszy-kosciol-rudy-slaskiej-glosowanie-nowy-bytom-pw-sw-pawla,galeria,2246131,id,t,tm,zid.html
  Niż gorzoła słepać w siyni.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.09.03, 11:27
  Mysłowice

  Pechowy herb chyba majom
  Na gowy tam napodajom.
 • broneknotgeld 25.09.03, 11:27
  Radzonkow

  Cidry radzionkowske zaś se łod sia siedzom
  Bytom im na koniec poszachrowoł z miedzom.
 • broneknotgeld 25.09.03, 11:28
  Bytom

  Bytom sie fest poci
  Skiż giełdy staroci
  Co gro za pasera
  Aż skrynco cholera.
 • broneknotgeld 25.09.03, 11:31
  Katowice

  We Katowicach Korfanty stoji
  Wele marszałka na koniu
  Widać że ździebko Zefla sie boji
  Choć tyż sie mu tu niy skłonioł.
 • broneknotgeld 25.09.03, 11:31
  Świyntochłowice

  Czym sie zachwycać?
  W Świyntochłowicach
  Może tom wieżom wodnom
  Lepszego losu godnom.
 • broneknotgeld 25.09.03, 11:33
  Toszek

  Już na ty zajcie siedza troszka
  Może wyjada z tym do Toszka
  Bele niy tam kaj niy ma klamek
  Mie by sie marzoł yno zamek.
 • broneknotgeld 25.09.03, 11:33
  Rybnik

  We Rybniku na Gliwicki
  Bywoł żech tam kedyś wdycki
  W końcu machli na mie rynkom
  W Internecie teroz kwynkom.
 • broneknotgeld 25.09.03, 11:37
  Zabrze

  Serca tu szyjom piyknie
  Ale to im niy styknie
  Przemysłym chcieliby słynońć
  Co jakby mioł już przeminońć.
 • broneknotgeld 25.09.03, 11:38
  Wrocław

  Mom syntymynt jo do Wrocka
  Boch tam przeżoł piykno nocka
  Tak żech wrocłowiance pszoł
  Ranoch kapsy puste mioł.
 • broneknotgeld 25.09.03, 11:41
  Jeronie - teroz zaś gryza lacie
  W Dolnym to miało leżeć tymacie.
 • broneknotgeld 25.09.03, 11:42
  Chorzow

  By polsko tukej rzondziyła gowa
  Krolewsko Huta
  W gminy łobuta
  Wziyła sie miano Chorzowa.
 • broneknotgeld 25.09.03, 11:44
  Lipiny

  Lipiny palcym wytykajom
  I tacy som co je kochajom
  Choć richtig biydy wiela tukej
  W Lipinach ślonski duszy szukej.
 • broneknotgeld 25.09.03, 11:45
  Bobrek

  Kopalnia "Bobrek" i "Bobrek" huta
  Szło to do przodku na tako nuta
  Jak już te "Bobrki" sztopnyły tukej
  Lepi kaj indzi szczyńścio sie szukej.
 • broneknotgeld 25.09.03, 11:45
  Borowo Wieś

  Bora łod downa tu niy ma
  Chocia zielono je tukej
  Ze Mokołowa to ziymia
  Trocha na zachod jyj szukej.
 • broneknotgeld 25.09.03, 11:46
  Świyntochłowice

  Wicow stond dużo
  Yno niy swiyntych
  W Ślonsku sie nurzo
  Że idzie w piynty.
 • broneknotgeld 25.09.03, 11:48
  Tarnowske Gory

  Gory to chyba skuli gornika
  Co łod lot tukej tyko Skarbnika.
 • broneknotgeld 25.09.03, 11:49
  Chudów

  Zamek zaś rośnie
  Choć był w ruinie
  Chnetko radośnie
  Chudów zasłynie.
 • broneknotgeld 25.09.03, 11:50
  Bohumin

  Do Bogumina szła Karolina
  Była na Odry już moście
  A dzisioj ciśnie do Gogolina
  Czamu zmiyniyli to goście?

  Bogumin przeca był raciborski
  Ślonska to piykny kraiczek
  Oderberg niy ma w granicach Polski
  Tuli go do sia Pepiczek.
 • broneknotgeld 25.09.03, 11:51
  Otmuchów

  To piyrsze miasto co je pod krychom
  Jak ło tym myśla to ciynżko dychom
  Ponoć to wszysko je skuli szkoł
  Tam dugi wielge majom jak woł

  Yno że niy je to tyż przijymne
  Że za rzondzynie brali durś prymie
  Choć kasa gminy na krycha żyła
  I zaległości ciyngym mnożyła

  Teroz szukajom tam łoszczyndności
  Możno kumisorz u nich zagości
  Życza im z serca - niych sie poradzom
  I wiyncy robiom a myni wadzom.
 • broneknotgeld 25.09.03, 11:52
  Bieruń

  W Bieruniu lepi ludzie sie pszajom
  Kościoł z Walyntym przeca tam majom.
 • broneknotgeld 25.09.03, 11:52
  Kluczbork

  Te sławne miasto krziża rycerzy
  Wydało wielkich Ślonzokow
  Skarb to regionu - trza nom w to wierzyć
  I chcieć doczimać im kroku.
 • broneknotgeld 30.07.06, 17:18
  Ze Kluczborkym

  Mo ta Stobrawa
  ze niym zabawa?
  Wodnik se pytoł
  jak tu zawitoł.
  --

  Na skraju

  Na skraju stanoł Borow Stobrawskich
  Ponboczek tako niy skompioł łaski
  Toż grod krziżowcom drapko se dzwigoł
  Kto w Boga wierzoł przeca niy migoł.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 30.07.06, 17:19
  Jan z Kluczborka

  Wrocoł spod Grunwaldu w gloryji Jagiełło
  Istny go prziwitoł - cołke jego dzieło?

  --

  Rechtor Jan z Kluczborka

  Toż rechtorowoł istny w Krakowie
  Tako z Kluczborka mondry był czowiek
  I niy dziwota że krola witoł
  Jakby se ło to ktosik tu pytoł.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 30.07.06, 17:21
  Ks. Jan Dzierżon

  Blyszczy miano w Dzierżoniowie
  Dyć Kluczborka przeca czowiek
  Tu se dzieworodztwu dziwoł
  Czy przi miodzie pitnym kiwoł?
  --

  Jego ul

  Łod Dzierżona ul se czimie
  Co wynoloz to niy drzymie.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 30.07.06, 17:22
  Pomnik ks. Jana Dzierżona

  Przi Byczyński pomnik stoji
  Tako Kluczbork richtig stroji
  Tyn co go rozsławioł w świecie
  To bartniki wiedzom przecie.

  --

  Festyn Miodu Pitnego?

  Jeszcze go niy ma? -Dyć może być!
  Bo kaj by zocni te miody pić?!

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 30.08.06, 18:23
  Kreuzburg 1425

  Prawym magdyburskim rzońdzi już se miasto
  Pewnikym terozki bydzie lepszy czas to
  Rajce z burgemajstrym tego upilnijom
  Dyć gospodorzami richtig fest sie czujom.
  --

  Ło Kluczborku

  W ksiynstwie wrocławskim głogowskim brzeskim
  Pod niebym co mo kolor niybieski
  Tako se kluczbork wiod dzieje swoje
  W lekciejsze roki i ciynżke znoje

  Za austryjockich i pruskich czasow
  Miynioł sie grod tyn tyż swojom krasom
  Toż Niymce prziszły zaś potym Polsko
  A Kluczbork stoji - czuj se w niym swojsko.
  --

  Dwunostu apostołow

  Dwunostu apostołow stoło tu przi rynku
  Dyć se dlo nich zdało to za wielkom mynkom
  Czasy ciynżke prziszły - niy wszystko łostało
  Toż domy w komplecie by mieć se zachciało.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 30.08.06, 18:26
  Ze Kluczborkym

  Mo ta Stobrawa
  ze niym zabawa?
  Wodnik se pytoł
  jak tu zawitoł.
  --

  Na skraju

  Na skraju stanoł Borow Stobrawskich
  Ponboczek tako niy skompioł łaski
  Toż grod krziżowcom drapko se dzwigoł
  Kto w Boga wierzoł przeca niy migoł.

  --

  Jan z Kluczborka

  Wrocoł spod Grunwaldu w gloryji Jagiełło
  Istny go prziwitoł - cołke jego dzieło?

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 30.08.06, 18:26
  Rechtor Jan z Kluczborka

  Toż rechtorowoł istny w Krakowie
  Tako z Kluczborka mondry był czowiek
  I niy dziwota że krola witoł
  Jakby se ło to ktosik tu pytoł.

  --

  Ks. Jan Dzierżon

  Blyszczy miano w Dzierżoniowie
  Dyć Kluczborka przeca czowiek
  Tu se dzieworodztwu dziwoł
  Czy przi miodzie pitnym kiwoł?
  --

  Jego ul

  Łod Dzierżona ul se czimie
  Co wynoloz to niy drzymie.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 30.08.06, 18:27
  Pomnik ks. Jana Dzierżona

  Przi Byczyński pomnik stoji
  Tako Kluczbork richtig stroji
  Tyn co go rozsławioł w świecie
  To bartniki wiedzom przecie.

  --

  Festyn Miodu Pitnego?

  Jeszcze go niy ma? -Dyć może być!
  Bo kaj by zocni te miody pić?!

  --

  Brama Krakowsko

  Brama Krakowsko se tu łostała
  W latach czidziestych wody nabrała
  Toż roztomajcie durś szteli służy
  I oby stoła im jak nojdłuży.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 30.08.06, 18:28
  Piyrwyj

  Kluczborske sukno na Ślonsku znali
  Toż tym i miasto przeca dźwigali.
  --

  Park nad Stobrawom

  Dyć niy bydzie we tym grzycha
  Prziłaź tukej se podychać.
  --

  Barokowy rynek

  Ciyngym barokym blyszczy tu przeca
  Ratusz ze tego mustru tyż neca.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 30.08.06, 18:31
  Wangelicki kościoł

  W nojstarszy czyńści z piastowskich czasow
  Gotycke mury kunsztu niy gaszom
  Co w środku przeca jest rokokowy
  Trza tam zoglondnońć - kożdy ci powiy.
  --

  W XVI wieku

  Zbor ze kościoła wnet wangelicki
  Łostało szteli tako na wdycki.

  --

  Arianie w Kluczborku

  Ano - jak prziszło prześladowanie
  Tukej schroniyli se tyż Arianie.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 30.08.06, 18:32
  Adam Gdacjusz

  Toż istny był przeca ślonskim Rejym zwany
  W naszy godce szkryfloł - ze tego tyż znany
  We kluczborskim zborze kozania łon głosioł
  Ło dobro człowieka i Ponboczka prosioł.
  --

  Muzeum im. ks. Jana Dzierżona

  Barci znojdziesz tukej tela
  Że zodziwi cie ta sztela
  Z nich nojstarszo w naszym kraju
  -Durś miod zbliżoł nos do raju.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.09.03, 11:53
  Prudnik

  Czuwo nad miastym Pogańsko wieża
  Ze czasow czeskich prastarych
  Kedyś był Neustad bestoż jo wierza
  Że Prudnik durś bydzie jary.
 • broneknotgeld 25.09.03, 11:53
  Paczkow

  Z Paczkowa złocone ramy
  To kedyś towor był znany
  We cołki naszy Europie
  Tyż ło tym pamiyntej chopie.
 • broneknotgeld 27.07.06, 13:40
  Słynie

  Z murow warownych tyn Paczkow słynie
  Dyć nojciekawsze w naszy dziedzinie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 27.07.06, 13:43
  Planty

  Paczkowske planty ciyniym witajom
  Przeca platany po to tu majom
  Ze poniymieckich tych jeszcze czasow
  Do dzisioj szteli som łone krasom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.09.03, 11:54
  Bujakow

  Mikołoj patronym je parafii ichni
  Rzykom jo do niego - szczyńściym we nich gichni.
 • madohora 12.08.18, 22:38
  Lubliniec

  forum.gazeta.pl/forum/w,49353,164846206,164846206,Lubliniec.html

  --
  :serce:
 • broneknotgeld 25.09.03, 11:54
  Kończyce

  Dzisioj w Kończycach Zabrze sie kończy
  A kedyś Polska kończyła
  Tyn skrowek ziymi jednak tyż łonczy
  Plastyka tu sie wkludziyła
  Z całego Zabrza a i ze Rudy
  Uczom sie mode artysty
  I chocia wszyńdzie durś jeszcze brudy
  W sztuce Ślonsk bardzi nom blyszczy.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.