Dodaj do ulubionych

Ślonske Zoo

02.05.05, 17:42
Żółw

Chcioł se cugym zrobić rajza
Dyć za drogo na tych glajzach
Z potmanyja żol piniyndzy
Wybroł szłapcug i był pryndzy.Kamela

Kamela dwa pukle se nosi
A jeszcze ło jedyn sie prosi
Durś mało mo w puklach tustego
Poasić sie chciała z czeciego.Elefant

Elefant co miano mioł Bomba
Chcioł lajsnońć sie nowo tromba
Bo stary graciol sie zatkoł
Jak liści mocka tam natkoł.

--
forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
Edytor zaawansowany
  • broneknotgeld 02.05.05, 17:43
    Afy

    Bele kaj hopsnom te nasze afy
    Kajsik som u nich wielgachne gafy
    Bo kindersztuba u afy tako
    Łona sie lacho kaj inszy płako.    Amajza

    Czerwono amajza
    Wylazła na glajza
    Cug jechoł pieronym
    Kaj flek je czerwony?    Struś

    Struś kożdego sie boji
    Beztoż jak czasym stoji
    A keryś chce go podłoskać
    Palica chowie do pioska.

    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
  • broneknotgeld 02.05.05, 17:44

    Lis

    Ryszawy fater ryszawy ołpa
    Erbnoł żech po nich ryszawo dupa
    Cołki je zy mie ryszawy lis
    Pitej bo poznosz tysz moj gyjbis.


    Krokodyl

    Gadzina dugo zymbato groźno
    Gnaty by gryzła jak kołocz możno
    Marzy ło rajzie we swoje strony
    Tyż bych tam trefioł - bez nia łykniony.

    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
  • broneknotgeld 02.05.05, 17:46
    Pantera

    Jeji maść wszyjscy tu znomy
    We szwongu jom podziwiomy
    A choć ji to niy pasuje
    Cyntki w szprincie gibkim suje.    Kangur

    Za wielge mo istny szwaje
    Beztoż trynuje przełaje
    W fuzekli dziura mu blyndzi
    Skiż aromy a niy nyndzy.


    Wilk

    Niy trza tu nawet godać wiela
    Choć jo ci powiym - sie łośmiela
    Jakby tu richtig żywy prziszoł
    To chrupot gnatow bych usłyszoł.

    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
  • broneknotgeld 02.05.05, 17:47
    Hamster

    Niy trza szukać go we zoo
    Dzieciarnia go dobrze zno
    Czynsto z futru je paplaty
    No bo żere to na raty.    Ćimpel

    Tego ptoka kożdy zno
    Dyć niyprowda że go mo
    Po co czimać ćimpla w gorści?
    Niych se ćwiyrko na wolności.


    Kopruch

    Do pierucha
    Zaś mi brzynczy wele ucha
    Spać po nocy łon niy dowo
    Chce mie bajsnońć na surowo.

    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
  • broneknotgeld 02.05.05, 17:49
    Krolik

    Niy nosi łon wcale korony
    Nojlepszy je chyba pieczony
    A krolik-kurdupel je modny
    Jak blikom na niego toch głodny.    Staro habeta

    Ciynżki mo żywot - chciałaby skonać
    A tu trza jeszcze suchać formona
    Kery jom co dziyń ciongnie do dyszla
    Padnie w zoprzyngu - tak jo se myśla.    Żmija

    Żmija piykne mo zigzaki
    To urodny god je taki
    Powiym jednak na łostatku
    Niy ciś sie do jeji jadku.

    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
  • broneknotgeld 02.05.05, 17:51
    Wieprzek

    Jak ło tym wieprzku ktoś łosprowio
    Richtig problym zaś mi stowio
    Bo jo niy wiym czy łon z chlywa?
    Czy na krzoku se dojrzywa?    Ciyrczek

    Latym słychać go z trowy
    Krzipek zyń co sie zowiy
    Żarłok tyż je niywonski
    Muchy to som doń zakonski.


    Szmaterloki

    To kwiotki furgajonce
    W lesie abo na łonce
    A jest ich czosym bez liku
    W gablotkach - na szpyndliku.

    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
  • broneknotgeld 02.05.05, 17:52
    Mucha

    Mucha - wielgo szpryciucha
    Co brzynczy wele ucha
    Bo wiy że jo jom smola
    Bez muchy zupa wola.


    Rukfuksy

    Jakby sie mie kery spytoł
    Kaj żech te rukfuksy chytoł?
    Powiym że na hołdzie stary
    Lotały ich całe chmary.    Yjzel

    Sława tego łosła
    Łostatnio urosła
    Pierońsko sie sztrabnoł
    Aż zod mu sie rabnoł.

    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
  • broneknotgeld 02.05.05, 17:53
    Kwoka

    Na jajkach siedzi se kwoka
    I myśli tako boroka
    Czy jajek tych niy poczaskać?
    Som przemondrzałe - do diaska!    Grinery

    Chytołch za bajtla w trowie grinery
    W som roz przinynta na raki
    A branio było że łod cholery
    Rakow w mig miołżech czi saki.


    Kokot

    Na sztachety forgnoł rano
    I łobudzioł wieś zaspano
    Potym zajoł sie kurami
    Co tam pochoł? Wiycie s
    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
  • broneknotgeld 02.05.05, 17:54
    Żmija

    Zygzakym sie asić chce żmija
    Dyć trza jom z daleka łomijać
    Na śniegu by chciała paradzić
    A niy wiy jak z mrozym se radzić.    Sroka

    Jak widzisz czorno-biołego ptoka
    To bydzie sroka - tako boroka
    Łona je richtig jak kleptomanka
    Dowej se pozor byś niy mioł manka.


    Wancka

    Niywiela jom teroz zno
    Czy jom jakoś chałpa mo?
    Dyć jak sztrom pod puc wciepali
    Z familokow poszła dali.

    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
  • broneknotgeld 02.05.05, 17:55
    Mol

    Jo tam wcale niy wola
    Łotwiyrać drzwi do mola
    Łon wredny choby wancka
    Jak wciśnie sie do szranczka.    Rus

    Na rusa sie poluje w nocy
    Trza mu zablyndzić prosto w łocy
    I go rozdepnońć na delinie
    Ze pancra tuste mu wypłynie.    Szwob

    Szwoba piwo mocno nyńci
    No i skiż ty swoji chyńci
    Robol nom na Ślonsku poleg
    Lepsze to niż "prusakolep".

    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
  • broneknotgeld 02.05.05, 17:58
    Ropucha

    Lepi i niy pacz we łoczy
    Bo z pyskym na ciebie skoczy
    Policzy ci wszyske zymby
    I je potracisz ze gymby.


    Kundel

    Kundla mieć w doma to wielge szczyńście
    Czeko cie przi nim nijedne wyńście
    Ło twoja forma łon bydzie dboł
    Chćby profitu niywiela mioł.


    Pulpul

    Za bajtla jo boł sie pulpula
    Boch wiedzioł że łon chce mi wkulać
    Czerwone korole mu rosły
    Mie gyry zarozki tyż niosły.

    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
  • broneknotgeld 02.05.05, 17:59
    Muchy

    "Owocowka" czy "masara"
    Tako sama to poczwara
    Dyć mie łod samego ranka
    Dzisioj marzy sie "hiszpanka".    Wirus

    Ledwo widać to to chopie
    Yno w ekstra mikroskopie
    A pierońsko jednak mynczy
    Że niyjedyn wtedy jynczy.    Sztichla

    Rybka z kolcami
    Chyćcie se sami
    Jo jom niy rusza
    Chyba że musza.

    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
  • broneknotgeld 02.05.05, 18:00
    Bober

    Wszyscy znocie bobra tukej
    Kaj żerymia tam go szukej
    Nosi futro mo tyż sadło
    Bestoż wiela ich już padło.


    Glisdy

    Do glisdy godo glisda
    -Moj chop to kawał gizda
    Durś chcom wyciongać go na te ryby
    A łon sie zapar bo woli grziby.


    Kangur

    Leci taśka na dwóch nogach
    To jest kangur - łolaboga!
    Rajfeszlos mu sie łodpinoł
    Stracioł cosik jak mie minoł.

    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
  • broneknotgeld 02.05.05, 18:01
    Gacek

    Tyn sztres pieroński mynczy tyż gacka
    Ze nerwow zaczoł daklami klackać
    Bo mu sie śniyło że jak tak wisioł
    Pierdnoł i laksyr z dupy mu wyszoł.


    Bociek

    Leci bociek leci
    W dziobie toszczy dzieci
    Aże ze Afryki
    A biołe te smyki.


    Lew

    Lew krol puszczy dzisioj zły
    Durś wyszczyżo łostre kły
    Dyć go błecha jedna mało
    Bajsła w rzić i boli cało.

    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
  • broneknotgeld 02.05.05, 18:02
    Dziyńcioł

    Dziyncioł mie mocno z rana umynczoł
    Durś romboł a jo pieronym jynczoł
    Ślubno mi godo - "Widzisz dziyńciole
    Niy trza sie było toplać w gorzole".


    Stonoga

    Żol mi tyj stonogi
    Wiela trza szułow na jeji nogi
    A jak zaczyno sie je łoblykać
    Wola niy paczeć yno umykać.


    Wija

    Wija se zwijo
    Co chce łomijo
    Co niy chce na przima przetnie
    No i do tego
    Drogi kolego
    Jeszcze potupie sie setnie.

    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
  • broneknotgeld 02.05.05, 18:03
    Gołymbie

    Z ptokow lubia tyż gołymbie
    Gołymbiorza som durś w gymbie
    Gafto na nie zowdy w locie
    I niy myśli ło robocie.


    Cwerg

    Na krasnoludka tukej sie godo
    To kożdy Ślonzok pryndko ci podo
    Mie jednak w gowie tyż taki kokot
    Co kożdo kura pryndko łobskoko.


    Żaby

    Zrobiyło sie ciepło - żaby już sie parzom
    Dyć ani na momynt ze siebie niy złażom
    Rechoczom ze szczyńścio - w skrzeku sie toplajom
    Na kery już ponoć ryby tyż czekajom.

    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
  • broneknotgeld 02.05.05, 18:04
    Kokot w Grecyji

    Już Greki godali że kokot jest bat
    Jak by go niy było to marny tyn świat
    Godali że pioniym niy yno nos budzi
    Nim kury zapłodnio i dyszcz mog przikludzić.    Kokot w Rzymie

    Łon był nojważniejszy we ichnich legionach
    Bez niego niy dało sie wroga pokonać
    Dyć jak kery kokot im klynska wywrożoł
    To richtig pryńdziutko za zakonska służoł.


    Krześcijański kokot

    Dlo nos jest tyn kokot tyż symbolym wiary
    Zapioł łon na Pyjtra - niy były to czary
    Bo Chrystus mu przeca nojpiyrw ło tym pedzioł
    Bez to nikt niy powiy że dioboł w nim siedzioł.    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
  • broneknotgeld 02.05.05, 18:05
    Jajco

    Jajco wnerwio teroz kwoka
    Bo sie kulo kajś po bokach
    Kurcze kura chce wysiedzieć
    A skond jajcu ło tym wiedzieć?


    Cukrowka

    "Cukru cukru" - cukrowka godo
    Jednako staro jak i tyż modo
    Problym jest we tym że to niy cuker
    Na fynsterbrecie łostawio kuper.


    Piszczoła

    Piszczoła jedna wesoło
    Dziobnyła czowieka w czoło
    Terozki jednak żałuje
    Bez żondła dyć wykorkuje.

    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
  • broneknotgeld 02.05.05, 18:06
    Tako mucha

    Chopu zowdy dodo ducha
    Ta hiszpańsko zocno mucha
    Choby viagra łona działo
    Yno bier sie jeji mało.


    Stonka

    Nawet piykne mo te paski
    Dyć niy było dlo niyj łaski
    Wrog komuny to był wielki
    Ot - czerwone duperelki.


    Pluskowiec

    Na plecach we wodzie pływo
    Take to śmiyszne jest dziwo
    Dyć jednak wancka to przeca
    Niy chciyj jom na swojich plecach.

    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
  • broneknotgeld 02.05.05, 18:07
    No - teroz Rudo wszkryflej tu posty
    Bo przeca rym jest naprowdy prosty
    Gowiedzi w świecie jest richtig wiela
    Arkom Noego bydzie ta sztela.    Mysz

    Z myszom wcale leko niy ma
    To tyż przeca gryzoń dobry
    Zlekceważysz jom we rymach
    Gorszo bydzie łod tyj kobry

    Trza docynić przeciwnika
    Choć niy straszny łon za wiela
    Wiydz że możesz potym zmykać
    No i w ślady iść Popiela.    A jo bych se mog tu przisionc
    Bo to dlo mnie przeca klar
    Z jednyj myszy zrobić tysionc
    W Internecie taki bal.

    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
  • broneknotgeld 02.05.05, 18:08
    Ceki

    Dwa razy mie ceki pogryzły
    Na życie mi ślod wtedy wyżły.    Z myszow żech przeszoł tukej do cekow
    By pozor dować zowdy człowieku
    Trzeba mieć łoczy ze kożdy strony
    Groźny niy yno wałek łod żony.    Koń

    Koń sie tymu fest dziwuje
    Że ktoś mu opinio psuje
    Zrobić w konia! -Jego gowa
    Niy umi to forsztelować.

    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
  • broneknotgeld 02.05.05, 18:09
    Karp

    Karp sie ździybko nom sztresuje
    Pewnie świynta łon już czuje
    Zaś wyciongnom go sieciami
    I upiekom ze łościami.    Płotka

    Ze stawu momy ciekawo plotka
    Że zwariowała łostatnio płotka
    Bo u szczupoka na urodzinach
    Spytała - Kaj jest moja rodzina?    Dziyńdzioł

    Jedyn dziyńdzioł w brzim fest klupoł
    Już go prawie cołki ściupoł
    - Kornikow cosik za wiela?!
    - Niy! Staro mynczy hicwela!

    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
  • broneknotgeld 02.05.05, 18:10
    Brathering

    Ckni mu sie ździybko do wody słony
    Jak we łoctowo zostoł wciepniony
    Jednak i tak jest mu dobrze teraz
    Bo już niy piecze go jak cholera.


    Inszo piszczoła

    Była robotno jedna piszczoła
    Aż skosztowała kedyś gorzoła
    Po prowdzie wiela sie niy napiyła
    Niy darmo szkryflom przeca że była.    Wrona

    Czorno wrona
    Łod łogona
    Aż do swoji gupi gowy
    Krakać uczyć chce tyż krowy.

    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
  • broneknotgeld 02.05.05, 18:11
    Jamnik

    Wele nog sie ploncze glizda
    Biera brele - widza gizda!
    Toż to jakiś dugi psiok
    Co zakrynco teroz w bok

    Przednie łapy idom w prawo
    Zadnie w przodek ciongnom klawo
    Miyndzy nimi kloty łuk
    Jak żech łośmioł sie toch puk.


    A to ci dopiyro

    Cztyrych pancernych i ta kolumna
    Kero to była? Zaroz sie wspomna
    Już wiym - dyć piontom jom nazywano
    Szarik Alzacki insze jyj miano.    Moj pies

    A jo mioł Tajsa kery tyż latym
    Na piwo chodzioł ze mojim bratym
    Kto wiyncyj słepoł do dzisioj niy wiym
    Bo zawsze łobu czuć było piwym.    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
  • broneknotgeld 02.05.05, 18:12
    Pudelek Bombelek

    Niyjedyn karlus na tym sie szajsnoł
    Jak go w Glywicach Bombelek bajsnoł
    Trza by sie teroz Szwagra zapytać
    Wiela mioł szkody na nogawicach.


    Do kurnika kokot idzie
    Myśli ło ty swoji biydzie
    Tela cipek. Czy to raj?
    Czy to yno jest dlo jaj?    Widzioł żech te kury chore
    Do znoszynio jaj niyskore
    Czasym jednak - jakoś hardo
    Znosi je - yno na twardo.    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
  • broneknotgeld 02.05.05, 18:13
    Dinozaury na Ziymi kedyś wyginyły
    Niy nos idzie winić za ta katastrofa
    Dyć płazom co tukej miliony lot żyły
    Ciyngym my godomy terozki - wynocha!
    I ginom nom w łoczach jest ich coroz myni
    Możno już za późno by jeszcze to zmiynić.


    Ludzie złoci!!!
    Na Jurze ślimok sie koci!
    Dyć marza sie teroz żeby
    Kaj indzi łon chcioł sie źrebić
    To przeca wszysko być może
    Jak czowiek mu dopomoże.


    Puli

    Tyn pies kamratym pasterza
    Jo w to jakosik niy wierza
    Jak pacza na wełny kupka
    Myśla - ktoś robi mie w gupka.

    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
  • broneknotgeld 02.05.05, 18:14
    Mrowki

    Mrowki czasym gody majom
    Jak te muchy se furgajom
    Czowiek jednak w tym ubogi
    Nojwyżyj mu rosnom rogi.    Rykowisko

    Byki we lasach fest porykujom
    Że bydom brane łanie tyż czujom
    Dyć u jelynia rogi som w zocy
    Sroge - to wiela chuci i mocy.    Ślimok

    Ślimok mo za miynke rogi
    No i kajsik stracioł nogi
    Chałpa se na pukel wsadzioł
    Bo ze dojściym se niy radzioł.

    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
  • broneknotgeld 02.05.05, 18:15
    Ślimok ekszportowy

    Zowdy normalnym ślimokym boł
    Aż kedyś trefioł na piykny stoł
    Fest asioł sie tym - chocioż dość krotko
    Że w smaku bije grinera udko.


    Kukowka

    Jojka w inksze gniozda ciepie
    Bo na swoje dzieci hepie
    Dyć skiż tego - mie sie zdo
    Łona durś te kuku mo.


    Rekin

    Rekin we wodzie sie topi
    Musi durś pływać - to skopi
    We tym podobny do ludzie
    Ździybko to możno go studzi.

    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
  • broneknotgeld 02.05.05, 18:16
    Jymiołuszka

    Jymiołuszka skiż jymioły swoje miano nosi
    Ło jagody tyj rośliny niy yno sie prosi
    Że nasionek zaś niy trowi - wszyńdzie niymi sro
    Z tego ptoka i jymioła pożytek swoj mo.    Wycie wilkow

    W lutym wilki koncyrt dajom
    Wataha już wiosna czuje
    W tym miesioncu fest sie pszajom
    Wycie sie po lesie "suje".    Ło kopruchu

    Choć kopruch krwiopijcom jest
    Niy trza wnerwiać sie niym fest.

    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
  • broneknotgeld 02.05.05, 18:17
    Masara

    Masara we kuchnia wleciała
    Do żuru se zanurkowała
    Dyć na wiyrch już niy wypłynyła
    Tref chcioł że tyn żur pożyniyła.


    Sikorka

    Choć my we Polsce sympow niy momy
    To tego ptoszka wszyscy tu znomy
    A łon jak w lesie nastanie zima
    Zowdy sie ciepnie tyż na padlina.    Dalmatyńczyk

    To jest taki pies na kropie
    Wiela prowdy we tym chopie
    Jak łoszczyni ci sie suka
    Kropow jeszcze niy trza szukać.

    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
  • broneknotgeld 02.05.05, 18:17
    Hercyńske kanarki

    Hercyńske kanarki nojpiykni śpiywajom
    Jednak jak samiczki przi siebie niy majom
    Dyć tako u ludzi - przi ślubny chop cicho
    Głośny jest we knajpie jak te piwsko gicho.


    Kanarkowe szczyńście

    Jak kanarek śpiywoł dziubek mioł zamkniynty
    Ślubny zaroz przi tym aż polyły piynty
    Bo dziuba swojego niy mogła łotworzyć
    I czowiek se szczyńściym troszeczka mog pożyć.


    Kanarek z bergmonym

    Kanarek z bergmonym som razym na wieki
    Łoba skiż matowy zamknyli powieki
    A możno wykończoł ich łobu tyn tlynek
    Tako ło tym myśloł jak urosnoł synek.

    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
  • broneknotgeld 02.05.05, 18:19
    Ślonski hazok

    Już go u nos prawie niy ma
    Bestoż smutny to jest tymat
    Dyć przikludzać je zaczyli
    Krojcokow se wymyślyli.    Kruk

    Kruk we familiji wierny
    Na cudze łon niypazerny
    Modymi sie opiekuje
    I krukowo mu sztimuje.


    Ło żubrze

    Ponoć chcom żubry puścić w Bieszczady
    Pomysł to zocny - niy łod parady
    Potym w Słowacjo i Ukraina
    Wielko zaś bydzie jego dziedzina.

    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
  • broneknotgeld 02.05.05, 18:19
    Pryndke szpoki

    Szpoki wiosny niy czekały
    Coś za pryndko przileciały
    Teroz przidzie im głodować
    Ciynżko przeca tu zimować.    Czorno żaba

    Czorno żaba w Indiach łostatnio łodkryli
    Dyć ducha Skarbnika ponoć w niyj zaklyli.

    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
  • broneknotgeld 02.05.05, 18:20
    Czajka

    Pon czajka wiyncyj frelek tyż miywo
    Wszyskim dogodzi - przeca tak bywo
    Loto ze gniozda potym do gniozda
    Bo łojciec modym tyż musi coś dać.
    --

    Bociek

    Bociek fest pszoł grinerowi
    Kombinowoł - Jak mu powiy?
    Wyńście take z tego znod
    Że skiż pszonio żaba zjod.
    --

    Cietrzewie

    Na Ślonsku znojdziesz je w Karkonoszach
    Pewno tokujom terozki
    Dyć dej im pokoj - ło to cie prosza
    Kokoty majom dość troski

    "Frelki" siwawe i niypozorne
    Wybrać se muszom "karlusa"
    Zolyty niy śmiom tu iść na morne
    Do pszonio czas już se ruszać.

    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
  • broneknotgeld 02.05.05, 18:21
    Bociek

    Z żabom na zolyty chodzioł
    Dyć jyj nigdy niy dogodzioł
    W końcu wnerwioł sie tym fest
    Klapnoł dziobym - dobro jest!
    --

    Polski bociek

    Na świecie dzisioj co szworty bociek
    Mo polski dowod - ta prowda znocie.

    --
    Bonk

    Dziwiom sie ludzie - czamu yun bonk loto
    Krzidła mo malutke i wielgachne toto
    Krasikoń nojbardzi raduje se z bonka
    Bo by tyż bez niego inkszo była łonka.

    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
  • broneknotgeld 02.05.05, 18:23
    Pasikonik

    Pasikonik w trowie brzynczy
    Chciołby głosno - dyć sie mynczy
    Kaj do ciyrczka zielonego?
    Może jodłym być łod niego.
    --


    Woł

    Chop mo dwie nogi a woł te sztyry
    Dyć wszysko razym to przeca gyry
    Choć woł łod chopa wiyncy jich mo
    Coś mu brakuje - tako sie zdo.

    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
  • broneknotgeld 02.05.05, 18:23
    To ci kot

    Miast gonić myszy zoglondoł w zdrzadło
    Dyć se przidało ze kota sadło.
    --

    "Szmaterloki w brzuchu"

    "Szmaterloki w brzuchu" tego jeszcze niy mom
    Dyć bebech mi rośnie - schowia je przed zimom.
    --

    Modraszek

    Czyście już poznali tego szmaterloka?
    Bez mrowek niy byłoby cołkym boroka
    Łone jego larwa do mrowiska taszczom
    Kurde - swe potomstwo "kładom" przed tom paszczom.

    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
  • broneknotgeld 02.05.05, 18:24
    Koszatniczka

    Take żyjontko mo moja cera
    Lubi sie łasić - szkryfna jo tela
    Jom niy pochalosz - zowdy nerwowo
    Ślubno tyż tako - czy mi sie zdowo?
    --

    Silezaur

    Nojstarsze te gady kaj Opole żyły
    Krasiejow nauce je dowo terozki
    Ślonski jaszczur jakby nabiyro zaś siyły
    Choć trza mu poświyńcić jeszcze wiela troski.

    --

    Dzik w mieście

    W lesie bez dziyń zowdy śpi
    Dyć we mieście wcale niy
    Dniym se dania fondnie czi
    Co dlo niego dobre - wiy.

    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
  • broneknotgeld 02.05.05, 18:25
    Mamut

    Mamut był wielki a czowiek mały
    Dyć na nic mu sie zymbiska zdały
    Czowiek myśliwym co goń nań wiod
    Bo przeca tropioł go czynsto głod.
    --

    Na lisa

    Lis kurnika upilnuje?
    Cipki we niym ciyngym czuje.
    --


    Igle

    Igle fetym zapasione?
    Już matowa biere łone?
    Jeszcze ponoć nom "tuptajom"
    Dyć se chnetko zaś pospajom.

    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
  • broneknotgeld 02.05.05, 18:27
    Skworc

    Skworc wachowoł mi łogrodka
    Nawet mioł tam do sia budka
    Dyć mu cześnie smakowały
    Plon ze drzewa zebroł cały.
    --


    Gon ślimoka

    Ślimok ślimok - pokoż rogi!
    Niy - toż powyrywom nogi!
    Do Francyji wyśla w rajza!
    Boś ty richtig polsko łajza!

    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
  • luna-a 09.09.05, 23:01
    • „Kotom bez trudu udaje się to, co nie jest dane człowiekowi: iść przez życie
    nie czyniąc hałasu.” / Ernest Hemingway

    hi hi
    Sen proroczy dziś kolorowo śniłam.
    Tym snem z Ernesta Hemingwaya zadrwiłam.
    Otóż osobiście w tym śnie miękką kocicą byłam
    i świat nagle po kociemu we śnie tym wyśniłam…
    Dumna z kociej natury, lekceważąc myszy, przez życie
    szłam nie czyniąc hałasu. Czułam się wyśmienicie!

    ;b!

    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=26289
  • broneknotgeld 03.05.05, 17:02
    Kwiczoł

    Zowiom kwiczoła tyż "ruskim ptokym"
    B łogrodnikom wyłazi bokym
    Na podzim jabka podziubać umi
    Chocioż po rusku nic niy rozumi.
    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
  • broneknotgeld 22.05.05, 15:28
    Ło krecie

    Czy na podzim czy ze wiosnom
    Kopce kreta durś se rosnom
    Jak ślepoka mi przegonić?
    Możno zdo sie stado słoni?!
    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
  • broneknotgeld 26.05.05, 22:17
    "Kopiec kreta"

    Skosztuj "kopiec kreta" - to jest miod dlo gymby
    Stroć se z tym zarozki - szanuj moje zymby.
    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
  • broneknotgeld 26.05.05, 22:19
    Sciyrpi

    Sto sztyrdziści kopcow na podzim zrachowoł
    Wiosnom prawie seta - pieron niy prożnowoł
    Jak jo kedyś chyca te "boske stworzynie"
    To je zamorduja - ściyrpi to sumiynie.
    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
  • jozefosmenda 26.05.05, 23:10
    No mister Bronek a co napiszesz o tym wypadku w klatce niedźwiedzi?
    Czy wogóle jest sens trzymać zwierzęta w klatkach?
    --
    Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo: to PRAWDA"
    / Talleyrand/
  • broneknotgeld 22.08.05, 09:32
    Świstok

    W gowa tako mi sie ciśnie
    -Co bydzie jak na mie świśnie?
    --

    Ryś

    Jeszczech niy napotkoł rysia
    Mom sie boć jako ta mysza?
    --

    Niydźwiedź tatrzański

    Zowdy w hajźlu trza mi siedzieć
    Jak se myśla - som niydźwiedzie.
    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
  • luna-a 09.09.05, 14:46
    UPSSS! Trochę z kotami namieszałam,
    przepraszam, źle wczoraj linki powklejałam...
    Proszę to naprawić. Niech sprytnie powycina
    zbędne(bis)... Z kotami proszę o to Admina.

    ;b!

    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=26289
  • luna-a 09.09.05, 21:58
    Bronku, wybacz,że tak namieszałam
    z tymi kotami. Szczere intencje miałam.

    ;b!
  • luna-a 10.09.05, 22:15
    Jeronie - ja się nie tropia wcale,
    ale tak se myślę, że byłoby wspaniale,
    gdybym kiedyś kotem była,
    pazurami bym się w życie wczepiła…

    ;b!
  • broneknotgeld 08.01.06, 14:38
    Ponoć koty
    to niycnoty
    Nawet w styczniu "zamarcujom"
    Bele yno chuć poczujom.

    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
  • ta_co_sie_ciyngiym_wywroco 29.07.07, 18:13
    "W marcu koty,
    w czerwcu psy,
    w maju my".
  • luna-a 10.09.05, 22:11
    ***Gdybym wiewióreczką była
    Wiewiórowi bym orzeszki na zimę znosiła…

    ;b!
  • luna-a 17.09.05, 18:28
    Gdy spotykam gdzieś tam jeża,
    tego kolczastego zwierza,
    w uśmiech moje liczko stroję
    bo zjeżenia się nie boję.
    ;b!

    Smutnam, gdy spotykam mena zjeżonego,
    "spadaj a kysz" mówię do takiego.
    No, chyba że chodzi o takie zjeżenie,
    które jest wprzódy, a potem zbliżenie...
    upss!

    Stąd, gdy spotykam Jerzego znajomego
    mówię Jureczku, Jurusiu do niego...

    ;b!

    selfdestruct.net/kitties/cat_0078.jpg
    ;b!

    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=26289
  • luna-a 23.10.05, 23:39
    W Egipcie kot był święty.
    Miał u Kleopatry względy...

    ;b!

  • broneknotgeld 12.10.05, 19:08
    Gyńsio utropa

    Gyńś na świyntego zdo sie Marcina
    Tropi se richtig - bydom jom wcinać
    Szczyńściym to inkszo - niy ta co godo
    Toż naszo jeszcze na to za modo.

    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
  • broneknotgeld 18.10.05, 16:56
    Ano trza

    Trza gyńsi kury tako i kaczki
    Chować zaś jakby w hereszcie
    Coby ze strachu niy dostać sraczki
    Spokoj poczebny nom - wierzcie.
    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
  • szwager_z_laband 06.11.05, 20:37
    Waserflyja

    Blank mauo ta flyja
    A skuli niyj żyja
    Kejch z wody powstowou
    Toch Homo sie stowou
  • luna-a 08.11.05, 23:46
    Ciga, kawa no i mleko
    stąd do szczęścia niedaleko...

    ;b!

    Tak to ten Mieeecio mawiał.
    co z kozą niejedno wyprawiał...

    ;b!

    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=26289
  • luna-a 17.11.05, 22:44
    ...swą egzotyką był sexy, pociągająco uroczy…
    Objęłam czule garb, spojrzałam mu głęboko w oczy...

    A tam bezmiar wód… Tym mnie zaszokował,
    że był trzeźwy. Przecież sporo zatankował!

    ;b!

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka