Dodaj do ulubionych

Niydowno i terozki w Polsce

03.05.05, 09:11
Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
broneknotgeld 29.09.2003 18:43 + odpowiedz

Tuz łod zdrowio

Wojowoł w Warszawie wojowoł na Ślonsku
Wykończyć chcioł kasy tak konsek po konsku
Dyć jednak tu u nos połomoł sie zymby
Niy zadboł ło zdrowie. Co zrobioł ze gymby?
Niych inszym to jako przestroga wystarczy
Kto babrze we zdrowiu tyn kończy na tarczy.


• Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
broneknotgeld 29.09.2003 18:46 + odpowiedz

UE

Rożnie ło Unii tukej jo słysza
Roz dobrze a roz łokropnie
Jednak sie rynkom pod niom podpisza
A niych Leppera gyńś kopnie.


• Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
broneknotgeld 29.09.2003 18:47 + odpowiedz

Co je grane?

Coś za głośno łostanio Bushowi klackomy
Dyć łod niego tych fligrow za darmo niy momy
Niy muszymy zapolać irackego lonta
Lepi nom niy wojować na arabskich frontach
Coś za pryndko tu keryś zaś szabelkom macho
Choć armio ciynko przyndzie i stary sprzynt dracho
A naszo gospodarka jakoś durś we krzokach
Niy trza ciongnońć na wojna polskego boroka.
--
forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
Edytor zaawansowany
 • broneknotgeld 03.05.05, 09:12
  Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 18:48 + odpowiedz

  Tatrzańsko lawina

  To co nojcynniejsze zaś skradła lawina
  W zimny bieli śniegu zgasło mode życie
  Zostoł bol po Siedmiu kerych z nami niy ma
  Som teroz wysoko wyży niż na szczycie

  Znicz w łoknie zaświycić my yno mogymy
  Podobnie jak świycom znicze przi ich szkole
  Razym z rodzinami tyż sie popłaczymy
  Bo ich niy spotkomy na ziymskim padole.


  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 18:50 + odpowiedz

  Prziszoł Rywin do Michnika

  Prziszoł Rywin do Michnika
  Momy teroz widowisko
  Jadnym uśmiych z gymby znika
  Inszym iskra w łoku blysko

  Dyć to nasze polske piekło
  To niy yno je "warszawka"
  Ciaplyty trocha wyciepło
  Kogo to naprowdy sprawka?

  Ktoś we mediach mocno pierdzi
  Bonki puszczo - choć po cichu
  Wszyscy wiymy już że śmierdzi
  Kogo łapnom na tym grzychu?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 03.05.05, 09:12
  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 18:50 + odpowiedz

  Zwionzki Zawodowe

  Historio kulo sie kołym
  W łoczy to ciepie sie wołym

  Bo jak przed Polskom problym niywonski
  Zaś na tapeta bierom go Zwionzki
  Dyć rzond durś u nos kiepsko se radzi
  "Warszawka" czynsto yno sie wadzi

  Polok mo teroz niywiela pociech
  Pierońsko mynczy go bezrobocie
  Choć jo i Zwionzkow trocha sie boja
  Jak majom racjo za nimi stoja.


  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 18:51 + odpowiedz

  Kłodki Kołodki

  Ulgi w podatkach som w Polsce po to
  By czowiek państwo wspiyroł z ochotom
  Fakt że kosztuje to podatnika
  Jednak je mondro ta polityka

  Zamach na ulgi - dyć to je maras
  Państwo sie same robi ambaras
  Kurzo ślepota i mocka błyndu
  Jak sie tu ulgi tympi z urzyndu

  Dzisioj to robi minister skarbu
  Chyba niy widzi swojego garbu
  Zaś by chcioł wszysko czimać cyntralnie
  Choć dymokracji służy to marnie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 03.05.05, 09:13
  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 18:52 + odpowiedz

  Zaś

  Zaś rozkrynco sie lajera
  Polityczno jak cholera
  Rzond chce rzondzić ze myńszości
  Chyba do sie to we kości
  Czy sie skończył "czas mańkuta"?
  Przidzie za to już pokuta?


  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 18:53 + odpowiedz

  Golacz PITow

  Z "ulg" te pity chce łogolić
  I już zaczoł sie tym chwolić

  Co łon chce retnońć kosztym rodziny?
  Komu łon wcisko te wypociny?
  To przeca jakeś pierońske draństwo
  Myśleć - "Rodzina to niy je państwo"
  Jako z tom myślom chce tukej rzondzić?
  Biydno rodzina co ze nim błońdzi
  Do Salomona to mu daleko
  Niych kedyś ziymia bydzie mu leko.


  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 18:54 + odpowiedz

  Mataczyć

  Te słowo teroz robi kariera
  A mie pierońsko biere cholera.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 03.05.05, 09:13
  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 18:54 + odpowiedz

  Wojna

  Na razie dlo nos to choby czyrak
  Ale mie mynczy wojna ło Irak
  Saddam łogłosioł już "świynto wojna"
  Wiym że niy bydzie wiosna spokojna
  Jak kedyś wdarli sie tu husyty
  To "w imie wiary" Ślonsk dostoł lyjty.


  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 18:55 + odpowiedz

  Tak to zawsze z tym bywało
  Jak sie gorze wojny chciało
  To krew loła sie na dole
  I wsionkała nom we pole

  Bronić familiji swoji
  Ziymi na kery sie stoji
  Idzie jeszcze "Z Panym Bogym"
  U sia trza wojować z wrogym

  Ale ciepać sie na cudze
  To niy godzi sie już - ludzie!
  Zymścić sie to przeciyż może
  Broń nos przed tym świynty Boże.


  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 18:56 + odpowiedz

  Jo tyż tu myśla że trza nom lepi
  Na własnych śmieciach "wojować"
  By dobrze miały sie nasze dzieci
  Tego nom trza przipilnować.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 03.05.05, 09:14
  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 18:57 + odpowiedz

  "Niy zabijej"

  "Niy zabijej" - papiyż godo
  "Niy zabijej" - kożdy zno
  Dymokracjo momy modo
  A Polok sie w wojna pcho.


  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 18:58 + odpowiedz

  Polok to je Polok i tak już być musi
  To co trocha śmierdzi durś przeca nos kusi
  Zakazany owoc - choćby nawet gorzki
  Zawsze sprobujymy niy patrzonc na troski
  Dwóch Polokow ciyngym bydzie mieć trzi zdania
  Choby nawet za to dostali po baniach
  No a jak se czasym wspomnymy "Niy krodnij"
  Co potym robiymy? Som już se to zgodnij.


  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 18:59 + odpowiedz

  Tyn nasz Lepper
  To niy śleper
  Łon sie ryncy
  Niy umyncy
  Dyć terozki
  Jak som troski
  Łon na biydzie
  Łostro jydzie
  Coś wytyko
  Kit nom wtyko
  Dyrś w tym miyszo
  Koty wiyszo
  Coś nom mońci
  Bałamońci
  No i Polska jego jest
  Dyć mu ło to chodzi fest.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 03.05.05, 09:14
  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 19:00 + odpowiedz

  Tako polityka
  To przeca tyż państwo
  Niy idzie umykać
  Jak wszyńdzie to draństwo

  Kożdy w tyj ciaplycie
  Mo swoja kwatera
  Jo to wiym - Wy wiycie
  I we tym cholera.


  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 19:16 + odpowiedz

  Alianty

  Hamerykon z Kurdym we jednym szeregu
  To niy jest utropy zaczimanie biegu
  Kurd durś bydzie krojoł przeca swoje państwo
  A z tego tyż jeszcze może wylyźć draństwo
  Może być to tako nastympno ciaplyta
  Skond wiela problymow idzie tyż przipytać.


  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 19:18 + odpowiedz

  No i zaś po świyntach
  Trza sie nom spamiyntać
  Stanońć we szeregu
  Tyż sztartnońć do biegu
  W referendum meta
  Unia na podnieta.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 03.05.05, 09:15
  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 19:31 + odpowiedz

  We wiosna

  Jak przichodzi wiosna i słonko nom grzeje
  To we cołki Polsce richtig źle sie dzieje
  Trowy tukej przeca ciyngym wypolajom
  Szłoby se powiedzieć - rozumu niy majom

  Jadom do pożary nasze fojerwery
  Kosztuje to drogo - Czy pomyśli kery?
  Trza by nom wszyskich piromanow chytać
  Dyć kożdy niywinny - niy werci sie pytać

  Prośby groźby grziwny - nic to niy pomoże
  Bydle mo sztrachecle i chodzi po dworze
  Chocioż grzych to czasym jo takymu życza
  By mu ta fojera spolyła palica

  Bo żol mi jak widza cołkym czorno łonka
  Nad kerom niy słychać świyrgotu skowronka
  I wiym że ta ziymia niy bydzie zaś zdrowo
  Pożar niy użyźnio - robi jom jałowo.


  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 19:32 + odpowiedz

  Politykom

  Kaj som te firmy coście wspiyrali?
  Ze rad nadzorczych piniondze brali
  Możno som łone w prokuraturze
  Choć polityki durś na tyj gorze.


  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 19:33 + odpowiedz

  Ordynacko

  Coś ordynaci sypać sie zaczyli
  Czarzasty z Kwiatkowskim tyż z tyj kamaryli
  By chycić ławica w ordynacko sieć
  Łona wszyske łoka mocne musi mieć.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 03.05.05, 09:15
  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 19:33 + odpowiedz

  Prokurator

  Słyszołch co tyż ta figura
  Nitkom ze grubszego sznora.


  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 19:36 + odpowiedz

  To ci wozyk

  Jechoł Miller na Buzka
  A teroz jak ciongnie?
  Kedy z tego wozka
  Ktosik go wyprzongnie?


  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 19:36 + odpowiedz

  Miller

  Już go richtig nic niy niesie
  Sprzontanie po AWS-ie
  Jego gwiozdka leci w doł
  Miller? - Politykym chyba boł.

  Łobiycywoł piykno sztela
  Ale pryndko napsuł tela
  Że pamiyntać go niy chcymy
  Jego rzondym sie wstydzymy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 03.05.05, 09:16
  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 19:37 + odpowiedz

  Take gruchy

  Urosło ich przi nich tela
  Że sie zliczyć niy łośniela
  Piyknie - yno do cholery
  Jejich gruszki to afery.


  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 19:38 + odpowiedz

  Obiycanki

  Obiycanka Leszka
  Jak na gowie weszka
  Krwi sie jusz napiyła
  We niyj jeji siyła

  Choć sie czowiek dropie
  Przi taki urtopie
  Niy mo łona biydy
  Dyć som jeszcze gnidy.


  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 19:38 + odpowiedz

  Koniec

  Bydymy widzieć czy chop jest z niego
  Jak skończy ze tym co dzisioj jego.


  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 03.05.05, 09:16
  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 19:39 + odpowiedz

  Polske zboże

  Państwo we zbożu sie umoczyło
  Bo choć być miało - to go niy było
  Szachrajstwa przi tym zaś było kupa
  Co z tego wyszło? - Dyć goło dupa.


  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 19:40 + odpowiedz

  Polsko - Niymiecke Pojednanie

  Bogacom sie tam na cudzy mynce
  Podobno czyste som jejich rynce
  We tyj fundacji durś źle sie dzioło
  A Zarzond huloł chyba wesoło

  Piniondz ze Niymiec leserow żywi
  Bo tukej nos już wcale niy dziwi
  Że sie w fundacji nachapać idzie
  We dupie majonc tych wszyskich w biydzie.


  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 19:40 + odpowiedz

  "Oriynt Express"

  "Oriynt Express" towarowy
  Mynczy trocha nasze gowy
  Ze Sławkowa zrobić szłoby
  Gyszeft europejski doby

  Cug przez Azjo na tym torze
  Wiela Polsce tyż pomoże
  Yno jak to rzduchnońć dali?
  TIRym drogi sie rozwali

  Jo bych kanał tam pociongnoł
  I Odra tyż we to wprzonoł
  Barki zaś by nom ruszyły
  Po niyj przeca już płynyły.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 03.05.05, 09:17
  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 19:41 + odpowiedz

  Inkszy lew

  Rywin jest już starym Lwym
  Dlo tych mediow - jo to wiym
  Ciongnie sie to coś przidugo
  A już inksze "lwiontko" mrugo

  Wieczerzak to tyż figura
  Kaj końce jego kostura?
  Nogi czynsom sie nikerym
  Kogo wsypie? - Do cholery!


  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 19:41 + odpowiedz

  Narodowy Fundusz Zdrowia

  Choć służba zdrowio robi bokami
  I czynsto mynczom nos aferami
  Gaże chce dzwignońć siebie cyntrala
  Kto tam zahaczoł to był mondrala.


  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 19:42 + odpowiedz

  Już go niy ma

  Już Kołodki w rzońdzie niy ma
  Jest zamkniynty jego tymat
  Niy pomnożoł łon nom chleba
  Prowda ło tym pedzieć czeba
  Zas do zadku momy rok
  Kaj pódzie nastympny krok?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 03.05.05, 09:17
  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 19:43 + odpowiedz

  Ze parlamyntu

  Głosujom te wotum w piontek czinostego
  Pech bydzie dlo Polski czy dlo rzondu jego?


  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 19:44 + odpowiedz

  Chcom go

  Chcom posły tego Millera
  Chocioż mie biere cholera
  Gruszka na wierzbie w nim widza
  I za tyn rzond już sie wstydza.


  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 19:45 + odpowiedz

  Rokita

  Choć śladow niy mo na glacy
  Rokita łoczami paczy
  Dyć tako z niego cholera
  Że sie niy boji Millera.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 03.05.05, 09:18
  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 19:45 + odpowiedz

  ZUS

  Ponoć emerytow skiż Bismarcka momy
  Bestoż z ZUSym czynsto tu na piyńku momy
  Tyn systym łod downa zresztom już kuleje
  A "żelazny kanclerz" z zaświatow sie śmieje.


  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 19:46 + odpowiedz

  Jednak we tym ZUSie piniyndzy brakuje
  Bestoż ze budżetu dzisioj sie tam suje
  Wszysko w nim do kitu to yno tu powiym
  Dyć nawet niy wiedzom kedy bydzie zdrowy.


  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 19:47 + odpowiedz

  Akwaparki

  Już te akwaparki niy som coś we modzie
  Widać że to piniondz utopiony w wodzie.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 03.05.05, 09:18
  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 19:47 + odpowiedz

  Przimierze dlo Polski

  Nowo partio "starych" ludzi
  Zaufanio niy łobudzi
  Łoni z kwiotka zaś na kwiotek
  Niy przeskoczom jednak płotek.


  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 19:48 + odpowiedz

  Na Millera

  Wybiyrzmowali go na - Afera
  I dali czimie stołek prymiera.


  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 19:48 + odpowiedz

  I zaś afera

  "Starachowice" - afera nowo
  Durś nom "wiyrchuszka" zły przikłod dowo
  Wiela tych zgniyłych jabłek se ściepnie
  -polsko jabłonka - zanim łokrzepnie?


  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 03.05.05, 09:18
  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 19:49 + odpowiedz

  W sejmie

  W sejmie żech widzioł "Starachowice"
  Musza naszkryflać że to som wice
  Ale sie z tego lachać niy umia
  Bo coroz myni Polska rozumia.


  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 19:50 + odpowiedz

  W SLD

  Weryfikować sie ponoć bydom
  Chcom se poradzić ze swojom "biydom"
  Bo przeca kożdy już teroz widzi
  Że im za siebie trzeba sie wstydzić.


  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 19:50 + odpowiedz

  Do Europy

  Czimejcie sie baby chopy
  Chnet idymy do Europy
  Wybrać posłow tam muszymy
  Trza nom myśleć kerych chcymy

  Beton zaś nos zacznie mamić
  Bo łon umi fest cyganić
  A do dzisioj niy skruszony
  Durś chce władzy i mamony

  Jo postawioł bych na modych
  Niych zaznajom tyj przigody
  Myśla - możno nos usuchnom
  No bo starsi pryndko guchnom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 03.05.05, 09:19
  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 19:51 + odpowiedz

  Ustawa

  Z ustawom ło mediach sztopnom już terozki
  Za wiela mo władza przeca ze niom troski
  Wyraźnie już widać że zamataczyli
  Śzczyńściym Rywin sprawioł - na aut wykopnyli.


  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 19:52 + odpowiedz

  Samoobrona Narodu Polskiego

  Nowo partia sie nom kroji
  Co Leppera sie niy boji
  Choć przi niymu bajukali
  Na dwoch nogach chcom iść dali

  Miano program - to ciekawe
  Widać że sie czujom w prawie
  Bronić narod przed narodym
  - Coś ze tego wieje chłodym.


  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 19:52 + odpowiedz

  Sejm penityncjarny

  Do wiyńziynio posły idom
  Jak poradzić sie z tom biydom?

  Przeca majom tu głosować
  Kaj "łobstawa" jejich schować?
  Czy w kajdankach dane głosy
  Zmiyniom naszy Polski losy?

  Niy ma we tym nic zabawy
  -"W polityce mało prawych"
  To we Sejmie tyż godajom
  Czy se rada ze tym dajom?

  Dyć to wszysko przeca minie
  Jak Sejm zmiyniom we wiyńziynie
  Wiynkszość posłow pokibluje
  A myńszość sie dostosuje

  Wierzcie - dobro to intyncjo
  Przeca wzrośnie tam frekwyncjo
  Skorzysto tyż telewizjo
  Jak do koza se na wizjo.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 03.05.05, 09:20
  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 19:53 + odpowiedz

  Anita

  Posłanka z Pabianic "warszawce" pasuje
  W "Komisji Rywina" do Ziobra sztartuje
  Feromony jednak cosik jom zmylyły
  Bo mrozym zawioło - aniołki sie skryły

  We tyj polityce wiyncyj faru u ni
  Niywiela brakuje - SLD sie skłoni
  I powiy - Po Leszku my chcymy Anita
  Bo ze ni "żelazno" lewicy kobiyta.


  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 19:53 + odpowiedz

  Bonda

  Z "Samoobrony" Bonda mie tropi
  Kedy Tymida jego obłopi?
  W gazetach ło nim czytomy cosik
  W tym "polskim piekle" to już jest ktosik.


  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 19:54 + odpowiedz

  Koń Millera

  Dugo se jeździoł na koniu Buzka
  A teroz kwaśno jest jego buźka
  "W koło Macieju" cosik rajtowoł
  Pewnie prochami bydle futrowoł

  Już zresztom trombiom kajsik coś ło tym
  Że czynsom na nim sie tyż galoty
  Bo kaj sie wejrzy widzi matactwo
  A przeca wszysko to jego "bractwo"

  W konia zrobiyli go czy we łosła?
  "Gruszka na wierzbie" chyba wyrosła
  Pewnie jom teroz wciepnom do żłobu
  I na dodatek dadzom tyż bobu.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 03.05.05, 09:20
  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 19:56 + odpowiedz

  "Czerwone Barony"

  "Czerwonych Baronow" we tyj Polsce momy
  Jednak niy na wojnie zablyszczeli łony
  Władzom sie nom cieszom ciepiom czasym w łoczy
  Widać że festelnie majom jom we zocy
  Po prowdzie to chcieli by zagarnońć wiyncy
  A że coś niy idzie - trocha ich już mynczy
  Zawiydli sie jakby na "gruszkach Millera"
  Możno tyż po cichu biere ich cholera
  Że już teroz jedyn klynczy na kolanach
  A ktosik tyż ćwiyrko - Łoszczic trza barana.


  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 19:57 + odpowiedz

  Nasi wybrańcy

  Nikierzy głosy dostali
  I zaroz prawo łosrali
  Dyć swojim służom przikładym
  I niy ma na to już rady
  Wybrali my tych co czeba?
  Naprowdy niy trza nom nieba?
  Ze świyczkom szukać ta siyła
  Kero by czysto nom była
  Bo biołe kajś siedzi se cicho
  Nad naszym losym powzdycho
  - Że "polske piekło" durś rośnie
  I myśli yno ło wiośnie
  W kery nabrało by mocy
  Bo Polok miołby je w zocy.


  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 19:58 + odpowiedz

  Na Pola

  Pol - minister łod parady
  Chce budować autostrady
  To u niego richtig chciejstwo
  Jak go słysza - wodolejstwo

  Niych na pola woda leje
  Bo tam tyż sie źle coś dzieje
  Zaś na jego fandzolynie
  Jedna rada jest - zwolniynie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 03.05.05, 09:21
  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 19:58 + odpowiedz

  Ziobro

  Ziobro jest lepszy łod ziobra Adama
  Myśli Anita - SLD dama.


  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 19:59 + odpowiedz

  J.M. Rokita

  Baba z diobłym w jedny skorze
  Dobrze że chop jest na gorze.


  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 19:59 + odpowiedz

  I zaś Komisjo Rywina

  Słyszołch że za ziobro trza by wiyszać posła
  Ze kerego gymby tajymnica "poszła"
  Prosto do cajtonga - by my wyczytali
  Że prokuratory pytania dostali
  Na kartce - jak mieli przepytać Millera
  Ponoć to normale. O jasno cholera!
  Po co czas swoj tracioł prymier w ich urzyńdzie?
  Łodpisołby kartkom - niy byliby w błyńdzie
  Piniondz podatnika przi tym by łoszczyńdzioł
  Chyba że mioł wolne - na swoj koszt tam pyńdzioł.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 03.05.05, 09:21
  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 20:00 + odpowiedz

  Poligarchia

  To co teroz w Polsce momy
  Czerwonawo - to już znomy
  Dyć choćby i bioło była
  W niyj durś bydzie ta zło siyła

  Piyrszym prawym - prawo kliki
  Władza po to by wyniki
  Mieć dlo siebie i dlo grupy
  - Obywatel?! Z nim do dupy!

  Państwo dobre to poletko
  Robić na niym idzie letko
  Rzondzom w Polsce durś układy
  No i na to niy ma rady.


  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 20:00 + odpowiedz

  Wyniki

  Selm rzond gminy - wszyńdzie kliki
  "Poligarchia" mo wyniki.


  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 20:01 + odpowiedz

  Biurokracjo

  Zeżyro nom Polska richtig coroz pryndzy
  Bo rośnie we siyła i chce dyrś piniyndzy
  Beamtrow co roku przeca nom przibywo
  Dobrze zarobiajom - majom swoje żniwo
  Bestoż na nic u nos som jakeś reformy
  Urzond zowdy gorom - a inkszym brak formy.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 03.05.05, 09:22
  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 20:01 + odpowiedz

  Minister Jakubowsko

  Jakubowsko możno w grupie
  Co chce czimać władza w kupie
  Dioboł wysłoł ta kobiyta?
  Tela wiym że niy Rokita.


  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 20:02 + odpowiedz

  Kancelario prymiera

  Kancelario mu sie sypie
  A łon ślypiym na to łypie
  Przeca chyba niy jest dumny
  Że pynkajom mu kolumny.


  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 20:03 + odpowiedz

  Tygodnik "Wprost"

  Ło naszyj łostatni "wojnie"
  "Wprost" napisoł dość spokojnie
  Łobrażono jest Warszawa
  Wielko tam skiż tego wrzawa

  Jo rozruchow niy pochwola
  Ale ślonske gruby wola
  Jak fedrujom życie dajom
  Tego w cyntrum niy poznajom

  Wonglym niy chcom w Polsce polić
  Cudzy gaz te państwo woli
  Mie to w pale sie niy mieści
  Choć niy dziwiom już złe wieści.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 03.05.05, 09:22
  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 29.09.2003 20:04 + odpowiedz

  Wiycie już jak nom leci tyn rok
  Wy teroz tukej czimejcie krok.


  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 02.10.2003 19:29 + odpowiedz

  Liga Polskich Rodzin
  Niywiela mo godzin
  Już sie rozlatuje
  A Kościoł jyj wsuje.


  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 02.10.2003 19:30 + odpowiedz

  No bo to jest Liga polsko
  Wszyskich czuć tam jakoś swojsko.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 03.05.05, 09:23
  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 02.10.2003 23:11 + odpowiedz

  We Błyndowie

  Afrika Korps już tam niy trynuje
  Bestoż pustynia zielym sie suje.


  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 07.10.2003 21:03 + odpowiedz

  Cwany dioboł

  We komputrze siedzioł dioboł
  Jakubowski znaki dowoł
  Kapnoł że sie coś niy ziści
  Pedzioł enter i - wyczyścić.


  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 07.10.2003 21:04 + odpowiedz

  I w pysk

  Ktosik dostoł choby w pysk
  Jak sie spytoł ło tyn dysk.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 03.05.05, 09:23
  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 07.10.2003 21:05 + odpowiedz

  Jakubowsko zaś mu na to
  Wszysko było tam prywatom
  Co państwowe to je moje
  Kaj wścibiosz te bryle swoje?!


  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 07.10.2003 22:49 + odpowiedz

  Sond

  Sobotko to anioł wszyscy durś godajom
  Coś prokuratory zaś na niego majom
  Ze tego sie niesie jakiś dziwny swond
  Upadłych aniołow jo czuja już sond.


  • Re: Ło tym co niy tak downo i teroz w Polsce
  broneknotgeld 07.10.2003 22:54 + odpowiedz

  Narodowy Fundusz Zdrowia

  Jednak wiyncyj łod nos dlo siebie chcom capnońć
  Mazowsze już znojdło kaj tyn geld se drapnońć
  I choć ktoś powiedzioł - bydzie z tego "rokosz"
  Haltuj sie z tom godkom bo za wiela skokosz
  Cisza! - I pamiyntej już ło tym - cholera
  Że chytosz za cyngel jakegoś sztucera.


  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka