Dodaj do ulubionych

Tyn Dolny konsek Ślonska

25.09.03, 11:30
Breslau

Co Breslau
Presslau?
Ano wystawa
I już skończyła sie zabawa.
Edytor zaawansowany
 • broneknotgeld 25.09.03, 11:39
  Wrocław

  Jak Wratysław czeski budowoł tam grodek
  Ni cieszoł ni smucioł sie tym ślonski ludek
  Dyć łostatnio jednak pokpiyli tam sprawa
  Ze EXPO im cołkym niy wyszła zabawa.
 • broneknotgeld 24.07.05, 11:32
  Jako za ślonskich Hynrykow bywało

  Było to przeca downymi laty
  Ślonzek bez Polski zdoł sie sagaty
  Dusze Hynrykow czego by chciały?
  Możno by wpiyrw tyn Ślonzek był cały?!
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 30.06.06, 16:39
  Katowice - Opole - Wrocław - Zielona Góra

  Lepi byłoby cuzamyn
  I Ślonskowi nigdy amyn.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 28.03.09, 08:48
  Wcale tukej wos niy fulom
  Jeszcze niyroz tam zakulom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 09.04.11, 16:46
  Ślonzek Dolny fest we zocy
  Z Wrockym we niym wiela mocy.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 04.03.13, 22:45
  Cosik ślonskego
  www.dziennikzachodni.pl/artykul/775199,laduniuk-muzeum-slaskie-opcja-niemiecka,id,t.html
  Trza i tu tego.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 17.10.14, 22:16
  Trza ich w tym wspiyrać
  Trza tam zaziyrać.

  wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,16773290.html
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.09.03, 11:47
  Bolesławiec

  Buncloki tu lepiom do dzisioj
  Trza jednak by Ślonsk to usłyszoł
  Na ekszport produkcjo dyć leci
  Terozki nom dziwnie sie kleci.
 • broneknotgeld 25.09.03, 11:47
  Legnica

  To pod niom poleg "Sześciopalczasty"
  Po czym poznały ciało niywiasty
  Gowa sie błonko kajsik po swiecie
  Choć dobre Ślonska to było dziecie.
 • broneknotgeld 27.09.03, 00:18
  Wrocek

  Stolica Ślonska - Wrocek
  We wercie tysionce nocek
  Pszoć idzie tymu miastu
  Szczyńśliwie spyndzać czas tu.
 • broneknotgeld 27.09.03, 00:19
  We Złotoryji

  Kaczawa i Bober naniosły tu pioska
  Dyć złota wyciongli stond niy yno troszka
  Całe wieki tukej za goldym kopali
  A i z rzeki przeca wiela wypłokali

  Dzisioj dlo zabawa tyż idzie to przeżyć
  Złota se popłokać - możecie mi wierzyć
  Nawet tu kopocze bractwo swoje majom
  Łoni sie na złocie richtig dobrze znajom.
 • broneknotgeld 27.09.03, 00:20
  "Aurelia"

  Kopalnia "Aurelia" zwiydzać tukej idzie
  Na Świynty Mikołoj łona nos prziwiydzie
  Tako sie nazywo złotoryjsko gora
  Kerom przewierciyła gwarkow downych dziura

  Godali że tukej na starym kerchowie
  We złocie jak pomar to lygoł sie czowiek
  I możno skiż tego straszy teroz cosik
  Chcesz z "Aurelii" wylyźć - za plecy ciep grosik.
 • broneknotgeld 27.09.03, 00:20
  Muzeum Złota

  We Złotoryji ciekawo chata
  Sztelom se była łod istnych kata
  I dzisioj miasto umi rozsławić
  Kere turystow chce uczyć bawić

  Zrobiyli we niyj Muzeum Złota
  Wlyź jak cie yno nojdzie ochota
  Wiela ło złocie sie dowiysz tukej
  A i kamiyni szlachetnych szukej

  Dyć to som wszysko Sudetow dary
  Szczyrze nom dane - niy jakeś czary
  Choć czasym myśla że Liczyrzepa
  Jeszcze niy cołkym w tych gorach przepadł.
 • broneknotgeld 27.09.03, 00:21
  Bibliotyka

  Ksionżki na łańcuchu to ciekawy tymat
  Dyć tego kaj indzi już terozki niy ma
  Kościoł Marii Panny i ta bibliotyka
  We niyj dusza Ślonska tyż po cichu tyka

  Przez wieki szkolorze te ksionżki czytali
  Mondrości w nich przeca naprowdy szukali
  I choć wiek dwudziesty niy był im łaskawy
  To dlo Złotoryji jest powod do sławy.
 • broneknotgeld 27.09.03, 00:22
  Gimnazjum

  Gimnazjum w Złotoryji we szesnostym wieku
  Słynyło na Ślonsk cały - wiydz ło tym czowieku
  Trozendorfa było w tym zasługi wiela
  Łon je tu założoł i dboł ło ta sztela

  Zocny to był rektor - pszoł swojim szkolorzom
  Jednak dyscypliny pierońsko dołożoł
  Pewnikym na dobre wyszło to nikerym
  Choć karlusow czasym fest brały cholery

  Dyć to przeca było w czasach reformacji
  Grzych sie tak tympiyło i wiela w tym racji
  Stare ze tym nowym na Ślonsku sie biyło
  I dużo niyszczyńścio tu sie przikludziyło

  Wallenstein tyż tukej nauki pobiyroł
  Z czasym poł Europy bez wojna łobdziyroł
  Łon z armiom po Ślonsku kedyś se wojowoł
  Choć zocne gimnazjum w pamiyńci zachowoł

  Sala Trozendorfa w kościele jest dzisioj
  Łobroz jego tukej zowdy bydzie wisioł
  Szkoloł we tym miejscu ta swoja czelodka
  Jak dżuma zbiyrała - nogami do przodka

  Sławno Złotoryja we cołki Europie
  Niy yno skiż złota - z nauki tyż chopie
  Powiysz że to downiyj yno tak bywało
  By do tego wrocić trza zrobić niymało.
 • broneknotgeld 27.09.03, 00:23
  Uniejowice

  Czas sztopnoł chyba w Uniejowicach
  Jak chcesz to możesz sie tym zochwycać
  Armio Radziecko muzeum mo tu
  Rokossowskiego widać zza płotu

  Znojdziesz tu zresztom tyż i Lenina
  Jednak skwaszono jest jego mina
  Bo choć pamiontek bez liku tukej
  "Krasnoarmijcow" daleko szukej.
 • broneknotgeld 27.09.03, 00:24
  Twardocice

  W Twardocicach dzisioj stojom dwa kościoły
  Tyn łod protestantow w stanie niywesołym
  No i katolicki co krzepko sie czimie
  Ale jest coś jeszcze w tutejszyj dziedzinie

  Szukej tu pomnika Schwenckfelda stronnikow
  tyn Ślonzok i z Lutrym niy robioł unikow
  Protestanty mocno go przez to gnymbiyli
  A i jezuity do piekła goniyli

  Jest tako legynda - Jak dioboł już lecioł
  Ze nimi do piekła szczyt worek mu przecioł
  Dokoła Ostrzycy szwenkfeldow wysypoł
  Trzi wieki tu byli - jakbyś sie mie pytoł.
 • broneknotgeld 27.09.03, 00:25
  Grodziec

  Grod to był łod Biebrzan nim Polanie prziszli
  Dyć i piyrsze Piasty mieli go we myśli
  Bestoż łosadziyli tukej kasztelana
  By ziymia niy przeszła pod inkszego pana

  Zamek w Grodzcu stary - znoł go wiek cztyrnosty
  A możno i piyrwyj te mury urosły
  Choć z czasym sie wszysko fest tu pomiyniyło
  Za tych ślonskich Piastow ciekawie tyż było

  Robioł tu turnieje ksionże na Legnicy
  Kere głośne były w cołki okolicy
  A jak na tym Ślonsku dżuma żniwowała
  Dwor sie tukej kludzioł w całości bezmała

  Inkszy Piast we Grodźcu groł za raubrittera
  Brata czynsto grabioł - tako był cholera
  Dwa razy chcioł do sia ucapić tron Polski
  W Krakowie go struli bo niy był im swojski

  W siedymnostym wieku Wallenstein grod zdoboł
  Załoga na zamku podstympym łon pobioł
  Wpuściyła ich baba co zwała sie Meta
  Mamona - to była jyj zdrady podnieta

  Dyć w końcu jak zamek zaś Szwedy zajyli
  Wojoki cysorza go krwawo łodbiyli
  I pedzioł generał - "Trza mury wysadzić"
  Jeronie - już niy szło nic na to poradzić

  W dziewiytnostym wieku ta staro ruina
  To była Hochbergow ciekawo dziedzina
  Łoni zaś tyn zamek se łodbudowali
  Potym tyż turystow do niego ściongali

  Z czasym Grodziec przeszoł we Dirskena rynce
  Dobry to był okres - choby we podziynce
  Za te downe lata czynsto niyszczyńśliwe
  Teroz zamek blysnoł jasno i prowdziwie

  Z końcym drugi wojny prziszła ciynżko dola
  Drzwi Rusom sie tukej łotwarły do mola
  Wiela dobra we nim pryndko nagrabiyli
  Mało brakowało - wszysko by zniszczyli

  Terozki poleku zamek nom łodżywo
  Zaś sie tu turysta niyjedyn podziwo
  Na mury co pedzieć nom umiom durś wiela
  Yno trza mieć w zocy ta fajnisto sztela.
 • broneknotgeld 27.09.03, 00:26
  Pałac w Grodzcu

  Niy yno ze zamku tyn Grodziec nom słynie
  Bo pałac rokoko tyż we tyj dziedzinie
  Za Dirskenow Fajnie go tu łodnowiyli
  Prawie po krolewsku we nim łoni żyli

  Willi - fater piyrszy tukej rezydowoł
  A jak syn to erbnoł łod sia wiela dowoł
  Yno że pszoł przeca łon tyż tym bronotnym
  Bestoż koniec prziszoł na Grodziec sromotny

  I zamek i pałac Ruske rozgrabiyli
  Szczyńściym że niy cołkym to wszysko zniszczyli
  Werci sie tu zajrzeć - historii pomacać
  By wiedzieć że niy trza w niyj za wiela gracać.
 • broneknotgeld 27.09.03, 00:26
  "Willmanowsko Pokusa"

  Wlyź tam jak bydziesz w Krzeszowie
  I podrop sie po swyj gowie
  Co tak kusiyło Willmanna?
  Kelich - durś pełny łod rana.
 • broneknotgeld 27.09.03, 00:28
  Kościoł św Jozefa

  Kościoł łod Jozefa we piyknym Krzeszowie
  Jego polichromie dugo siedzom w gowie
  Willmann je malowoł na chwała łod świyntych
  Chocioż do gospody polyły go piynty.
 • broneknotgeld 27.09.03, 00:28
  Kaplica Loretańsko w Krzeszowie

  W Kaplicy Loretański był łobroz Willmanna
  W łoziymnostym wieku jednak przerabiana
  Dzisioj ołtorz ciekawy łona yno chowo
  Z figurkom Madonny co przikłod nom dowo.
 • broneknotgeld 27.09.03, 00:29
  Krzeszów

  Roz Bolko (piyrszy) syn łod Rogatki
  W tutejszych lasach polowoł
  Chocioż gowiedzi niy zrobioł jatki
  Bor cosik srogi sie stowoł

  Chcioł już zawrocić ksionże do zamku
  Choć droga była daleko
  Dyć Jaksa pedzioł - skryncymy sam tu
  Pustelnia na nos tam czeko

  I przijechali do eremity
  Kerego Krzeszym tu zwano
  Z bajlagom zjedli u niego sznity
  Pokładli spać sie na siano

  Wtedy Madonna Bolka zbudziyła
  Łon jom wysuchoł w pokorze
  Ło chwała swojo ksiyńcia prosiyła
  -Zapomnieć ło tym niy może

  Pryndko cystersow tukej sprowadzo
  Klosztor przesławny buduje
  Ze wszyskim jakoś sie potym radzom
  Bo im Madonna kroluje.

 • broneknotgeld 27.09.03, 00:30
  Kościoł Wniebowziyńcio Nojświyntszyj Maryji Panny

  Wlyż se do kościoła we zocnym Krzeszowie
  Wniebowziyńcio Maryji - w zochwyt wpodo czowiek
  Nojwiynkszo świontynia ślonskego baroku
  Pozwoli sie napaś niy jednymu łoku
  W niyj sławno Madonna - rzykać ci sie godzi
  Wielki Ołtorz tukej we ślypia som wchodzi
  Projekt jego zrobioł som Brokoff podobno
  Brandl łobroz malowoł na kerym pogodno
  Maryja przeświynto już bierom do nieba
  I wnuka Willmanna wspomnieć tukej czeba
  Łozdobioł Freskami kościoła sklepiynie
  Możno ołpa zesłoł na niego natchniynie
  Jak wyńdziesz z kościoła blikej se na całość
  By ci wszysko razym w pamiyńci łostało.
 • broneknotgeld 27.09.03, 00:31
  Mauzoleum

  W jednyj trumnie leżom Piasty ze Jawora
  W łoziymnostym wieku prziszła tako pora
  W krzeszowskim klosztorze mauzoleum piykne
  Musisz tukej wdepnońć - czasu niych ci styknie.
 • broneknotgeld 27.09.03, 00:32
  Diobelsko Maczuga

  Diobelsko Maczuga wele Gorzeszowa
  Czort nios jom na Krzeszow dyć musioł sie schować
  Bo rano zapioły za pryndko kokoty
  Łostawioł jom tukej i zapomnioł potym

  Dwie daty terozki na niyj przoczytomy
  Bestoż boj pod Lipskym we pamiyńci momy
  Prusy ze niywoli wtedy wychodziyły
  Dyć i sto lot potym dumne z tego były.
 • broneknotgeld 27.09.03, 00:32
  Chełmsko Ślonske

  "Jedynoście apostołow" w Chełmsku dzisioj stoji
  Dwunosty sie downo kornikow niy boji
  Bo spoloł sie kedyś - niy szukej terozki
  Judoszym go zwali - niy ma po nim troski

  Dyć pisza ło chałpach naszych ślonskich tkoczy
  Kere durś turystom ciepiom sie we łoczy
  Za Austryji płotno geld piykny nosiyło
  Ale w czasach pruskich wszysko sie skończyło.
 • broneknotgeld 27.09.03, 00:33
  Bergi i cwergi

  Skałki Gorzeszowske cwergi ponoć kryjom
  A czasym tyż diobły miyndzy nimi wyjom
  Jak bydziesz w Krzeszowie to wdepnij tyż tukej
  Takich piyknych skałek kaj ińdzi niy szukej.
 • broneknotgeld 27.09.03, 00:33
  Kochanów

  W średniowieczu Kochanów był wioskom klosztornom
  Łod krzeszowskich cystersow - dyć wcale niy mornom
  Jedyny na Ślonsku stoł syndziowski tukej
  Wykuty w kamiyniu - za dworym go szukej
  Do kompletu majom jeszcze przeca ławy
  Zabytek w Europie doczeko sie sławy.
 • broneknotgeld 27.09.03, 00:34
  We Kochanowie...

  We Kochanowie jar tyż ciekawy
  Ale niy radza ci tam zabawy
  I stare sztolnie znojdziesz tyż tukej
  Kalcyt ametyst - jak chcesz to szukej.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka