Dodaj do ulubionych

Ślonsko dusza

26.09.03, 10:42
Jako jest dzisioj ta ślonsko dusza?
Ciynżko łodgodnońć - prziznać to musza
Wiym że spolszczono jest chnet w całości
Durś jednak wongel na dnie jej gości
Kajś tam w czeluściach ciyngiym sie kryje
I choć wyloli już nań pomyje
Łone mu niy som w stanie zaszkodzić
Tyn wongel czeko by sie łodrodzić
Jest jak rycerze kajś spod Giewonta
Stanie łogrzeje posprzonto w kontach
Potym rozbłyśnie nom na Europa
Kto go łobudzi ? Szukejmy chopa !!!
Edytor zaawansowany
 • broneknotgeld 26.09.03, 10:43
  Niylekko pisać ło sprawach Ślonska
  No a jo pisza ze Polski konska
  Tyn wongel tukej trza w sercach szukać
  Do korzdych dzwiyrzy za tym poklupać
  To jest zadanie właśnie Ślonzoka
  By znod tyn wongel tyż u Poloka
  I bez różnicy kaj kery siedzi
  Niych kożdy Hanys nad tym sie biedzi.
 • broneknotgeld 26.09.03, 10:44
  ORDER ŚLONSKA
  Ze krziża czornego
  Cołkym żelaznego
  Promiynie wychodzom gwioździste
  Koloru biołego
  No i czerwonego
  Niy mogom być tukej srebrzyste
  Odznaka ta szczodro
  Tarcza mo tyż modro
  Ze orłym co macho skrzidłami
  Łon złote mo piora
  I dumno figura
  Bo piecza durś czimie nad nami.

  Takim tyn order jo widza
  Pomysłu tego sie niy wstydza
 • broneknotgeld 26.09.03, 10:46
  Z Niymcym i Polokym Ślonzok mo być w kupie
  Bo som to zawsze dostanie po dupie.
 • broneknotgeld 26.09.03, 10:49
  We żolu i złości pryndko idzie burzyć
  Bo take uczucia tymu bydom służyć
  Niych we głowie siedzi nadzieja i radość
  Co szkody naprowio i robi im za dość.

  Zapomnioł żech wyżyj napisać ło Czechu
  Bez rym zaś żech sie dopuścioł grzechu.
 • broneknotgeld 26.09.03, 10:50
  Co Ślonsk dzisioj znaczy
  Głośno wołać trzeba
  Bo przeca inaczy
  Niy bydzie tu nieba

  Trza tyż sie zaprzonc w te sanie
  Ciongnońć je gibko wzdłuż Odry
  Wtedy to lepi sie stanie
  Na Ślonsku tym złoto-modrym.
 • broneknotgeld 26.09.03, 10:50
  Ślonsk we godce Ślonsk we rymach
  A kaj ślonsko naszo ziymia?
  Jo wiym co nom w duszy gro
  Yno co Ślonsk z tego mo?
 • broneknotgeld 26.09.03, 10:53
  Trzeba nom trocha tyż sie rozerwać
  I smyntno godka ło Ślonsku przerwać
  Ale tu jeszcze wciepna tyn tymat
  To bydzie wrocać jak staro ryma.
 • broneknotgeld 26.09.03, 11:08
  Pielgrzym śląski

  Zbłąkany w czasie na przestrzeni wieków
  Tułacz co zgłębić chce tej ziemi sedno
  Szukając śląskiej iskry dziś w człowieku
  Podlewa kwiaty - nie daje im zwiędnąć.
 • broneknotgeld 26.09.03, 11:25
  Istnym

  Chocioż te forum istnym coś krzipi
  Ważne że tukej Ślonzek durś kipi.
 • broneknotgeld 26.09.03, 11:26
  I w Rudzie znojdziesz tyż takich wiela
  Kerych nerwuje ta ślonsko sztela
  Na miejskim forum som żeś to czytoł
  Wiym - "retorycznie" tukejś sie spytoł.
 • broneknotgeld 26.09.03, 11:27
  Niy leko

  Niy jest sam leko - jo ło tym wiym
  Niyjedne lacie tu jeszcze zjym
  Dyć rymy ciepać to jednak sztuka
  No i tyż dlo nos jakoś nauka.
 • broneknotgeld 26.09.03, 11:55
  Niy idzie

  Niy idzie na to poradzić
  Ludzie lubiom sie durś wadzić
  Wspominajom stare dzieje
  Dioboł zaś sie z tego śmieje

  Niby pamiyńć ważno rzecz
  Dyć trza prziszłość w łoku mieć
  A tak zaś sie fest powadzom
  I paluchy kajsik wsadzom

  Mocny w gymbie czy w klawiyrze
  I tak zamknie potym dzwiyrze
  Durś niynawiść bydzie dusioł
  A czort dusza jego kusioł

  To niymiecko-polsko cycha
  Ślonzok niy znoł tego grzycha
  Dyć terozki tyż go mo
  Czi kamiynie - jedno dno.
 • broneknotgeld 26.09.03, 11:58
  Łostatni gyszynk

  Choć Niymcy Ślonskowi dali richtig wiela
  Po "łostatnim darze" mynczy sie ta sztela
  II wojna - wielki prezynt III Rzeszy
  Z tego sie tu nigdy niy bydymy cieszyć
  Chcesz poznać Ślonsk dzisioj - ło tym durś pamiyntej
  Jak to przikozanie kere przeca świynte.
 • broneknotgeld 26.09.03, 11:59
  Gorol tyż czowiekym jest
  Bestoż niy tymp go za fest
  W zocy trza mieć przeca pniokow
  W dupie - co nojwyży ptokow
  Byle niy wylywać złości
  Na prawdziwych naszych gości
 • broneknotgeld 26.09.03, 12:01
  Godka

  W polski szkole mie uczyli
  Godka ślonsko w niyj tympiyli
  Za Gomułki i za Gierka
  Niy szło wygrać we tych "bierkach"

  Dzisioj asić trza sie godkom
  Łona mowom naszom słodkom
  Kero nawet w dziegciu garcu
  Smak zachowo tego malcu.
 • broneknotgeld 26.09.03, 12:02
  Sowizdrzoł

  Sowizdrzoł kedyś po Ślonsku chodzioł
  Szpas na tyj ziymi łon ciyngym wodzioł
  Z niymiecka zwali go "Eulenspiegel"
  Zrobioł miastowym niyjedyn figel.
 • broneknotgeld 27.09.03, 09:02
  W moji duszy Ślonzek rymym malowany
  To mie czynsto cieszy no i lyczy rany.
 • broneknotgeld 28.09.03, 22:56
  Jo sie w naszy godce germanizmym ciesza
  Bestoż polonizmym tyż ździybko pogrzesza.
 • broneknotgeld 29.09.03, 20:57
  Ślonske dzieci? - Tu rodzone!
  To poczontek jest - a koniec?
  Blyszczy teroz kajś przed nimi
  - Nowom solom staryj ziymi.
 • broneknotgeld 29.09.03, 20:58
  Zowdy

  Na nauka zowdy czas
  Przi niyj Ślonsk niy pódzie w las.
 • broneknotgeld 29.09.03, 20:58
  Autonomio?

  Autonomio - dzisioj mit
  Dziwi teroz taki sznit
  W miyndzywojniu dyć to było
  Ślonsku w Polsce tyż służyło
  Dzisioj Ślonzek w Polsce leży
  Prawie cały -Kto niy wierzy?
  Autonomio teroz przeca
  To ideja kero z neca
  Może nawet być wyjynto
  By wspiyrać ta ziymia świynto
  Po kery durś Ślonzok chodzi
  Wspiyrać - powiym - a niy szkodzić.
 • broneknotgeld 29.09.03, 20:59
  Niy chciało Opole razym z "dziurom czornom"
  I dzisioj sie dali tukej tyż niy gornom
  Inkszo rzecz - smarkate przeca Katowice
  Niy chciały w Opolu mieć swoji stolice
  Dyć tyn Gorny Ślonzek niy mog stać sie cołki
  Bo wszyscy - po polsku - chcom czimać durś stołki.
 • broneknotgeld 29.09.03, 21:00
  Tymat Ślonzokow terozki gorki
  I literaty i profesorki
  Ło nos godajom cosik za wiela
  Dyć jakoś cicho ta ślonsko sztela

  "Dni Ślonska" zrobić - to moja rada
  Gryfno i głośno tako "parada"
  Co do Sztrasburga aż by zablysła
  By nom ta UE naprzeciw wyszła.
 • broneknotgeld 29.09.03, 21:01
  Coż kej Ślonzokow niy ma za wiela
  A jeszcze kondow u nos tyż tela
  Myśla - trza wspiyrać już tu rodzonych
  Bo Ślonzek bydom budować łony.
 • broneknotgeld 29.09.03, 21:01
  Ślonzok

  Zaś jedni "niymczom" tego Ślonzoka
  Inksi w nim widzom yno Poloka
  A Ślonzok sobom być przeca może
  Dlo łobu stron to za twardy łorzech.
 • broneknotgeld 29.09.03, 21:02
  Ślonske trwanie

  Widać że Ślonzok durś tukej trwo
  Wiela łon siyły u sia tyż mo
  Choć go ciongajom nacje somsiednie
  Bez jego upor ich siyła blednie.
 • broneknotgeld 29.09.03, 21:02
  Ślonsk Ślonzokowi we duszy gro
  Yno niywiela durś z tego mo
  Była z tym nawet kedyś utropa
  Te granie dzwigo jednak boroka
  Łone go zowdy z kolan dzwigało
  Bo wielgo siyła przeca tyż miało
  Teroz te granie w Europie słychać
  - We tym jest wolność - niy trza już wzdychać
  Ślonzok sie przeca jakoś poradzi
  Bele by wreszcie przestać sie wadzić.
 • broneknotgeld 29.09.03, 21:03
  Zwada

  Łod Poloka my my jom momy
  Dobrze ze nim sie tu znomy
  To tyn konsek polski duszy
  Czynsto ciongnie nos za uszy.
 • broneknotgeld 29.09.03, 21:04
  Ślonzok

  Ślonzok tustym jest w klapsznicie
  Łod downa mo take życie
  Łobie sznity ciongnom tuste
  Bo bez niego cosik puste.
 • broneknotgeld 29.09.03, 21:04
  Ślonske fraszki

  Forum fraszek trza promować
  Ludzie bydom sie dziwować
  Cołki Ślonsk nom tukej kipi
  Choć tyż słysza że mom ipi.
 • broneknotgeld 29.09.03, 21:05
  Jo sie starom ciepać wiela
  Na ta naszo ślonsko sztela
  Czasym rym mi blyśnie w gowie
  I przi inkszych pisze czowiek
  Przez komorka tyż nagrywom
  Jak sie życiu trocha dziwom
  I we gowie rym sie suje
  Potym słysza - "Łon wariuje".
 • broneknotgeld 29.09.03, 21:09
  Jakbych

  Jakbych wiyncyj czasu mioł
  To bych inksze fora "grzoł"

  -"Piszesz fraszki? Tyś jest chory!
  A to cug przed symaforym
  Droga wolno niych mu dajom
  I wajhami tak ciepajom
  Coby zjechoł Ślonzek cołki
  I słyszały go tyż "stołki".
 • broneknotgeld 29.09.03, 21:09
  Piyknie sie tu poszkryflomy
  W godce szczyńścio poszukomy
  I doczkomy takich czasow
  Że niy pódzie to do lasu.
 • broneknotgeld 29.09.03, 21:13
  Narod

  Konsek ziymi swoji
  Za tym Ślonzok stoji
  Dyć chocioż jest u sia
  Markotno mo dusza

  Niy majom go w zocy
  Niymcy i Polocy
  Szarpiom na dwie strony
  Mo być rozdwojony

  A przeca łon może
  Być sobom - moj Boże
  Sprow coby to było
  By sie już spełniyło

  Bo dzwignoł już gowa
  I słychać kajś słowa
  Że trza to szanować
  Jak niy chce sie chować

  W palica sie dropia
  Terozki już skopia
  Jest - głośno to pedzioł!
  Tymu kto niy wiedzioł!
 • broneknotgeld 29.09.03, 21:17
  Terozki po gowie chodzi taki rym
  Pon Boczek jest w Tobie wy mie i we nim
  Bestoż mie rzykanio za wiela niy czeba
  Chciołbych jo we inkszych znojść swoj konsek nieba
  Niy zowdy znojduja po prowdzie to powiym
  A czy niebo wy mie? - Łod kogo sie dowiym?
  Dyć som wontpić musza - znom czyńść swojich grzychow
  Jednak ślonsko dusza jest mi w tym pociychom.
 • broneknotgeld 29.09.03, 21:18
  Silesia

  To jest naszo piykno frela
  Godać szło by ło tym wiela
  Łona choby ta Europa
  Niyjednego szczimie chopa
  Byk - tyż dlo niyj nic wielkego
  Bo Ślonzoka mo szwarnego.
 • broneknotgeld 29.09.03, 21:18
  Krytyki w tym polskim piekle potrzeba nom wiela
  Coby kożdy jasno widzioł jako naszo sztela
  Klara niychej nom prziświyci - wyraźnie pokoże
  Co we ślonskim tym łogrodku rosnońć już niy może

  Pewnie fest sie podziwomy ze tych wszyskich chwostow
  Dyć rynkowy zakosomy - zrobiymy kompostu
  Zaś na grzondkach wyplewionych ołberiba wzrośnie
  A i blumkol możno z czasym zamrugo radośnie

  Niy mogymy jednak czekać - teroz czeba sadzić
  Czas po tymu już nojwyrszy - niy werci sie wadzić
  Plewy zgnijom by z nich potym jakiś był pożytek
  Dobra dzisioj jednak czeba - to wcale niy zbytek.
 • broneknotgeld 29.09.03, 21:19
  Filory

  Filory już podebrali
  Bestoż nom cosik sie wali.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka