Dodaj do ulubionych

Niyfraszka

04.05.05, 22:33
Jo kilofym fraszki rombia
Ło tym głośno tukej trombia
Kynsy lecom i drobnica
A mie śmiejom sie durś lica.Moj fioł

Forsa licza na biliony
Taki zy mie pomylony
Kolekcjoner co bez tydziyń
Chleba z kyjzom sie niy wstydzi
Zjodbych nawet sucho sznita
Dyć pilnuje mie kobiyta
Bych sie w foile niy zatracioł
Zdrowiym tego niy przeplacioł
Ło rodzinie durś pamiyntoł
I bez tydziyń i bez świynto
Myśla że tyż wiysz coś ło tym
Na tym dość już - reszta potym.
Jakby tak poszperać w głowie
To hobbystom kożdy człowiek.

forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
Edytor zaawansowany
 • broneknotgeld 04.05.05, 22:35
  ZABORCA ŚLONSKA
  Bywoł Mieszko w Czechach na zolytach
  Prziwioz sie stamtond fajno kobiyta
  I choć sie musioł przez nia tyż łochrzcić
  To ani myśloł za mocno pościć
  Zamarzoł mu sie tłuściutki konsek
  Chrapka mioł wielgo na czeski Ślonsek
  A gdy Dombrowka przikryła ziymka
  Do Gniezna pryndko przigruchoł Niymka
  Teraz już myśloł ło nowy wojnie
  Z pomocom Niymcow Ślonsk napod zbrojnie
  I w końcu siłom go Czechom zabroł
  Tak swego teścia po latach nabroł.
  Zowiść

  Zowiści u nos pełny wor
  Rośnie to choby jaki mor.  Łostudka

  Mało łostuda w doma je dobro
  By chop durś wiedzioł kaj jego ziobro.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • madohora 01.09.18, 13:22
  To miał był erotyk
  Dwie ręce i dotyk

  --
  :serce:
 • madohora 01.09.18, 13:22
  Myślę o tym co bym z tobą zrobiła
  Gdybym się nie....upiła

  --
  :serce:
 • madohora 01.09.18, 13:22
  Jesteś dla mnie jak słońce na niebie
  Ale lepiej mi baz ciebie

  --
  :serce:
 • madohora 01.09.18, 13:23
  W Ogrodzieńcu "coś się stało"
  Teraz tego czegoś mi za mało

  --
  :serce:
 • madohora 01.09.18, 13:23
  Chleb z Siewierza

  Ja w to jakoś nie dowierzam
  Mojemu tacie nie smakował chleb z Siewierza

  --
  :serce:
 • madohora 01.09.18, 13:24
  Prędzej się znajdę na pełnym morzu
  Niż wyląduję w Udorzu!

  --
  :serce:
 • madohora 01.09.18, 13:24
  Siewierz

  A ja o poranku
  Siedziałam na zamku

  --
  :serce:
 • broneknotgeld 04.05.05, 22:35
  A jo żyja...

  A jo żyja z politykom
  Jo ty frelki niy unikom
  Bo jak robia coś dlo inkszych
  Toch je trocha jakby wiynkszy

  Niy trza paplać ze niom wiela
  Myśleć robić - no i tela
  Polityka piykno to je
  Take zdanie ło tym moje.  Prowda

  Wiela we tym prowdy że lepi dwa razy
  Trza pomyśleć przodzi by prowdom niy razić
  Jednak richtig prowda mo być w wiynkszy cynie
  Niż słodke cygaństwo co niszczy sumiynie.


  Bajlaga

  Za ańfach jom kożdy mo
  Tu sie bardzi ło chlyb dbo
  Przeca łona kończy życie
  Na poczciwy chleba sznicie.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.05.05, 22:36
  Ło rymach

  U mie z rymami je ciynżko raczy
  Że pisza tukej - Bozia wybaczy
  Chocioż sie bawia we wierszoklety
  Niy bydzie zy mie richtig poety
  Dyć wymynczone te wypociny
  Nawet niy bawiom moji rodziny
  W rymie rymować to dlo mnie tela
  Co zaharować sie we niedziela.  Punkt

  Je punkt widzynio
  Punktym siedzynio
  Niy ma sumiynia
  Co chce to zmiyniać.  Spowiydź

  To je w nos tyż boske - powiym na spowiedzi
  Roz dioboł roz anioł ciyngym w sercu siedzi
  Jednak człowiek wyży - to pedzieć tu musza
  Pon Boczek nom tyż doł przeca wolno dusza.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.05.05, 22:37
  I zaś reformy

  Marne to bydom reformy skutki
  Jak rozum durś je przi tym za krotki
  Cosik komorek ciyngym brakuje
  Bestoż to wszysko nom sie sam suje.


  Kolyjka

  Stoł żech w kolyjce po bożo łaska
  A Łon mi pedzioł "Ciebie dom fraszka"
  Zapomnioł jednak dodać polotu
  Bestoż to krynca ze siodmych potów.


  Niy wiym czy jeszcze roz sie łodwoża
  Stanońć we ta bosko raja
  Z tego coch dostoł przeca durś tworza
  I za to dzisioj Mu pszaja

  A Tyś we fraszkach tyż przeca majster
  Rymow tu ciepiesz durś mocka
  To niy je ańfach niy lipny klajster
  Mosz grajfka richtig w tych klockach

  Zaś co do ślubny to tyż mom problym
  Łona mie czynsto haltuje
  Ale to jedak duch je moj dobry
  Dyć przi ni fraszka sie suje.


  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.05.05, 22:38
  Jo szukom prowdy
  Zowdy.  Gówno - prowda

  Tyj gówno - prowdy chyba nojwiyncy
  To jak choroba kero nos mynczy
  Zmora co w nocy durś dusi chopa
  Trza kajś przegonić tako utropa.  Na krytyka

  W szkole żech mioł marne stopnie
  Bestoż krytyk mie niy kopnie
  Jak mi keryś chce ubliżyć
  Może przi mie sie poniżyć.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.05.05, 22:39
  Te fraszki to moj nowy fioł
  Kery już byda chyba durś mioł.


  Piniondz

  Piniondz jest starszy łod krześcijaństwa
  Wiela tyż dzisioj znoczy dlo państwa
  Jo - numizmatyk czasym sie śmieja
  Bo wiym że piniondz to tyż ideja.


  Taki kij

  Dlo jednych znak krziża jest życiowom tarczom
  Inszym zaś srebrniki za wiara wystarczom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.05.05, 22:40
  W kijoku tyż jest zawsze środek
  Niych ło tym wiedzom stare i mode.  Łod kijoka lepszo kryka
  Jak chce kery mocno brykać.  Krupy nojlepsze som na żołondek
  Pieroński w trzewiach robiom porzondek.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.05.05, 22:42
  Czamu?

  Czamu we Niymcach godajom "Tod"
  Na naszo poczciwo kostucha
  Chyba żech na to terozki wpod
  Ze śmiychu czimia sie brzucha

  Bo jak tu szukać tyj płci we gnatach
  Jak kosom macho jyj łapsko
  Położ sie na nia choć stare lata
  A poznosz miydnica babsko

  Do dzisioj na to niy wpodli Niymce
  Łod nos sie tego nauczom
  Dyć to pociecha w łostatni mynce
  I niych już wiyncyj niy buczom.  Jo tysz Wom powiym tukej - Na zdrowie
  Dyć już procyntow trocha mom w gowie
  Wiym że tu majom być te "niyfraszki"
  Niy szkryfna jednak że yno flaszki.


  Numizmatyka

  Leci mojyj freli czeci tysionc lot
  A przeca jo richtig durś jest ze niyj rod.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.05.05, 22:42
  Niy jest ważne że jest staro
  Bele by durś była jaro
  Niy znom do cna mojyj frelki
  Bez to pocing do niyj wielki.


  • Re: Niyfraszka
  broneknotgeld 26.09.2003 11:45 + odpowiedz

  Komunije

  Z komonijom teroz krzestny mo utropa
  Niy styknie zygarek - bajtel chce laptopa.


  • Re: Niyfraszka
  broneknotgeld 26.09.2003 11:50 + odpowiedz

  Szcziga

  Szcziga to jest wampiyrz baba
  Przidzie do cia w nocy saga
  Piykno - świycom sie jyj cycki
  Chop sie za nia chyto wdycki
  A jak myśli że mo niebo
  Wbijo zymby w karkol jego.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.05.05, 22:45
  Dioboł

  Dioboł na Ślonsku to niy mioł leko
  Ślonzok przed diobłym nic niy uciekoł
  Duszy czortowi w strachu niy dowoł
  A czynsto zrobioł mu nawet kowoł
  Dyć łon sie czasym tyż boł bergmona
  Pitoł - żeś ledwo widzioł łogona.


  I zaś kłokoczka

  Na szczigi zmory
  Diobły potwory
  Dobro kłokoczka
  Przegno boroczka.  Karuzela

  Kto wyleci z karasola?
  Czyja we tym bydzie wola?
  Tańcujom durś polityki
  Kryncom sie wele motyki
  Keryj miano piykne - władza
  Nic jo na to niy poradza
  Że idejom stołek yno
  Prowda richtig jest na wynos
  Jeji zresztom już tu niy ma
  No i na tym skończa tymat.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.05.05, 22:46
  Ich portki

  Z gorzkego śmiychu chyba jo skonom
  Czynsom sie portki czasym "baronom".  Wiewiora jedna ryszawo
  Ze lewa poszła na prawo
  I terozki głośno woło
  - Paczcie jako żech bioło!


  Polityk

  W poglondach łon czynsto poli...
  W jednym mono - władza woli.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.05.05, 22:47
  "Komorkowy" czowiek

  Żyje czowiek dzisioj czynsto "komorkowo"
  Niy powiym że dobrze - a ponoć niyzdrowo
  Jak niy mosz komorki to ześ jest do zadku
  A przeca nikt niy chce takego przipadku

  Dzisioj mały bajtel SMS wysyło
  Choć wczoraj sie jeszcze bez komorki żyło
  Szwongu coroz wiyncy - pryndko sie to kryńci
  Jo jednak do tego coroz mniyj mom chyńci.  Na mownicy

  Szczylać chce mi sie z auspufa
  No a w gymbie stoji klucha.


  Rym

  Rożnych poczeba do życio łatek
  A rym? - Znak "Zorro" na gumce batek

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.05.05, 22:47
  Binder

  "Krawat" jest lepszy - po prowdzie powiym
  Pryndzyj historio swojo łopowiy
  Downo nosiyli go we Kroacji
  Dzisioj bych pedzioł jaśniyj - w Chorwacji
  Dyć we wojynny pechowy dobie
  Czidziestoletni - klaruja tobie
  "Krawat" wyruszoł w podboj Europy
  Na karku noszom go teroz chopy
  Skond do nich prziszoł raczyj niy wiedziom
  Choć ze nim chodzom i czynsto siedzom
  Bo przeca cosik do bindra czujom
  No i łon baby pierońsko ujon.  Kery satyryk może być w niebie?
  - Tyn co sie umi pośmioć tyż z siebie.  Hereszt "Elita" by sie nom przidoł
  Na to Skarb Państwa forsa by wydoł
  Trza nom budować taki przibytek
  Elity rosnom - to niy jest zbytek

  Bo mycka prawa dlo nich za ciasno
  Tymida w łoczach tyż niy mo jasno
  Przeca czasami komuś przisuje
  No i za kratki buks zawyndruje

  Jakby ściongnyła jednak łoposka
  Wtedy by szpana była - do dioska
  Szli by do kozy ministry posły
  I z samorzondow tuzy by doszły

  Hereszt "Elita" by zapełniyli
  Postawić trza go bo czas nos pili
  Już prawie som my we tyj Europie
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.05.05, 22:48
  Biglowanie

  Biglowoł żech swoje koszule galoty
  Na glaca ze pary aż prziszły mi poty
  I myśl tako zaczła sie kłymbić we gowie
  - Jakby wybiglować swe życie mog czowiek

  Przidało by mi sie do życio żelozko
  Wygładził bych zmarszczki i czuł bych sie bosko
  Na falty specjalnie niy tracioł bych czasu
  Choć możno bych jednak je robioł dlo szpasu.  Kaj żeś jest?

  Kaj żeś jest? Powiydz. Cicho sie pytom
  Przez lata na drodze swoji
  Wy mie? We inkszych? Tu abo niy tu?
  Czamu sie serce dyrś boji?
  Że możno Ciebie niy ma że yno
  Ktoś kedyś tak Cie wymyśloł
  Jeronie - cosik sie przipomino
  Czy jo Cie latoś niy prziśnioł?
  Syn to był piykny żech jest we niebie
  Zło kajś w niypamiyńć wleciało
  A dobro było wy mie i w Ciebie
  Chciołbych by to sie nom stało!  Zło

  Zły go w inkszych widzi
  Dobry som sie wstydzi.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.05.05, 22:49
  Zapłata

  Pon Boczek bez nos - bez świata
  Bez życio kere som stworzoł
  Tako mo teroz zapłata
  - Joch powstoł by Łon tyż ożył.


  Już

  Już to zablysło w czowieka jaźni
  Co we nim boske? - Łut wyobraźni!
  Ludzko pragliwość do tego dodać
  Wtedy sie kulo że szkoda godać.  Dwie świyczki

  Czorno i bioło świyczka w duszy swoji chowom
  Kero dzisioj łoświyca? - Pytanie se dowom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.05.05, 22:49
  Strach

  Siebie sie boja - tego co czorne
  We moji duszy - ciongnie na morne.  "I łodpuść nom nasze winy"

  A czy jo łodpuszczom winowajcom swojim?
  Moja dusza przeca gniywu sie niy boji
  I czynsto - choć w myślach - trocha tym pogrzesza
  Jak sie to porzykom - zaś Bogym sie ciesza.  Fraszka to jest blysk
  Czasym choby w pysk.


  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.05.05, 22:50
  We tym iskra tyż jest Boga
  Bestoż diobła szczimać moga.  By cie niy dopadła "kryska"
  Śmiyj sie ze całego pyska.  Jo "piekło-niebo" w siebie durś mom
  Jeszcze sie jakoś rada z tym dom
  Bo przeca bardzi niebo mie kusi
  Choć i tyn dioboł narzyńdzia brusi.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.05.05, 22:51
  Jo niy cygania jak pisza - "śleper"
  Bestoż w te fraszki skokom na keper.
  Stoć - to prawie jakby niy być
  Życie zowdy chce sie wybić.  Nasz smrod

  Niyjedyn tukej na Ślonsku twierdzi
  Że przeca piniondz nigdy niy śmierdzi
  Dyć to we stary Romie prawiyli
  Hajźle podatkym tam łobłożyli

  Niy czuć jak śmierdzi samo mamona
  Choć czowiek cuchnie że idzie skonać
  Wiynkszość jak może tyn piniondz kradnie
  Chocia niy myśli że to szkaradnie

  A jak katolik godo ze niy wiy
  To som Pon Boczek sie tymu dziwi
  I na te swoje tabule bliko
  Jak złodziyj czynsto do niego rzyko

  Zaś trzeba zerknońć do stary Romy
  Bo ze tych czasow Tymida momy
  Łopaska nosi ślepo na łoczy
  Dyć smrod złodzieja bez nos mo wskoczyć

  Yno że u niyj w tym smrodzie całym
  Dziurki w kicholu sie zatykały
  Trza by nom tego coby zawyła
  Jak łapa w todze łapowa skryła.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.05.05, 22:52
  Spokoj już cołkym miołbych tyn złoty
  Yno że chodzić trza do roboty
  Mie sie już teroz pyndzyjo marzy
  I te leżynie na naszyj plaży.
  Zbudzioł żech sie rano - a piniondze kaj?
  Myśloł żech że bydzie terozki moj raj
  Stropiony sie dropia we zmorszczone czoło
  Pacza we potmanyj - tam tyż geld wywioło!  Nowe czasy

  We tych nowych czasach nojgorsze co momy
  To te bezrobocie. Jak mu rada domy?!

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.05.05, 22:53
  Ciyngym mi jednak coś brak piniondza
  Choć wiym że we tym jo jakoś błondza
  Miołbych mamona kupioł bych czas
  Jak niy mom czasu pyndza w tyn las
  Kaj drzewa w uszy mi yno szumiom
  Że "czas to piniondz" pedzieć mi umiom.  Fraszka jest jak ziorko piosku
  Bydzie ciongła cie po troszku
  Ciynżko potym cosik zmiynić
  Jak jużeś jest na pustyni.  Diobłanioł

  Anioł czy dioboł? Już mie to niy mynczy
  Bo przecza durś wy mie wolno dusza brzynczy
  Wdycki trza to yno mocno mieć we zocy
  I tymu co teroz twordo blikać w łoczy.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.05.05, 22:53
  Śmiych

  Kożdy ci powie
  Że śmiych to zdrowie
  A jakbyś wieczność chcioł spyndzić w niebie
  Śmiyj sie już teroz z samego siebie.  Plaża

  Już mi sie plaża złocisto marzy
  Klara co grzeje chocia niy parzy
  Ło lecie myśla - tym nad Bałtykym
  Kaj sie co roku jeżdża ze smykym
  Taszcza ze sobom tyż familijo
  Urlop tam przeca szczyńśliwie mijo
  Bajtle ze ołmom wakacje majom
  Przed rokym szkolnym łodpoczywajom.
  Potym je koniec jak ucioł nożym
  W zima zaś myśli mom nad tym morzym.  Łoni...

  Łoni łonych łonaczom
  I do tego krziwo paczom
  A już cołke we tym dziwo
  Że na sia paczymy krziwo

  Idzie szczimać jakeś heksy
  Bardzi mynczom nos kompleksy
  Trza z minusa zrobić plus
  No i ryknońć głośno - szlus!
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.05.05, 22:54
  Czamu jo tukej te fraszki ciepia?
  Dyć tym sie trocha tak jakby krzepia
  Jo w to sie chowom czymu som pszaja
  A na dodatek robia tyż jaja
  I chocioż w koło coś groźnie warczy
  Myśla żech jeszcze niy jest na tarczy.  Polityka

  Łod downa mortwi mie polityka
  Lepi by było wrogow unikać
  Bo we robocie mynczy niyzgoda
  Pryndko ci wpieprzom pod nogi kłoda
  We tym trza przeca grać Salomona
  Grajfka cynniejszo je niż mamona
  Rożniste zdania połonczyć w jedno
  Tela powiedzieć by trefić w sedno
  A cołki problym yno we tym tu
  Jak prowdy czimać sie do imyntu?  Państwo

  Państwo to przeca jo ty łon my
  Ponoć tu kożdy dobrze to wiy

  A jak sie w łoczy ciepnie draństwo
  Kto w pierś sie piźnie powiy - państwo?

  Kto przizno sie do tego złego?
  Wskoże na siebie - niy inszego

  Łod lot to niszczy nasze państwo
  Zowiść złodziejstwo i cygaństwo

  Głymboko to we dusza wlazło
  Choćbyś chcioł dobrze - robi na złość

  Dyć zanim zlygniesz człeku w grobie
  Sproboj zbudować coś we sobie

  Wypol choć jedna zdrowo cegła
  Z prowdy co w głymbi duszy zległa

  I zaniyś jom na plac budowy
  Kaj kościoł trza postawić nowy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.05.05, 22:55
  To ci lokator

  Za miyszkanie łon niy płaci
  Coby autym mog piracić.  Moj Idol

  Kogo jo moga mieć za idola?
  Dyć Sztaudyngera łod inkszych wola
  Z żyjoncych dzisioj yno papiyża
  Ale sie jymu z tego niy zwiyrza
  Bo gwoźdź do truły miołby zaś wiyncy
  Niy chca przikłodać do tego ryncy  Czynsto we fraszkach jo pisza - łon
  Zowdy sie boja że wklepia - lon
  I niy som wcale to yno żarty
  Durś mom problymy ze prawym "altym".
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.05.05, 22:56
  Jake jajco tako kura
  Godo zowdy nom natura.


  • Re: Niyfraszka
  broneknotgeld 05.10.2003 19:23 + odpowiedz

  A dyć dlo jajec rymnyło mi sie
  Bo niy utonie co musi wisieć.


  • Re: Niyfraszka
  broneknotgeld 06.10.2003 20:22 + odpowiedz

  Ślubno a taszyngeld

  Tyn taszyngeld mo zostawić
  Jak niy - to mie to niy bawi
  W potmanyju niych coś brzynczy
  Wtedy chopa myni mynczy
  Wiym że my i tak boroki
  Przeca zowdy to klepoki
  Jak na piwo tego styknie
  Życie jakoś bardzi piykne.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka