Dodaj do ulubionych

Jak chop z babom

05.05.05, 22:46
Chciolbych tu wyloć kufel słodyczy
A moja ślubno już na mie ryczy.

TY SIĘ NIE PRZEJMUJ

Gdyby me ciało tak bardzo zbrzydło
Że wyglądałbym jak straszydło
- Ty się nie przejmuj

Gdybym też zbudził się wcześnie rano
I byłbym łysy jak kolano
- Ty się nie przejmuj

Gdyby mi wszystkie zęby wypadły
Codziennie tylko kleik jadłbym
- Ty się nie przejmuj

Gdybym zupełnie swój stracił wzrok
I w czarną otchłań postąpił krok
- Ty się nie przejmuj

Gdyby mnie wredna zmogła choroba
Na tamtym świecie była już noga
- Ty się nie przejmuj

Gdyby wieziono mnie w kaftaniku
I wypuszczono gdzieś w Rybniku
- Ty sie nie przemuj

Gdybym Cię kochał bez wzajemności
Choć to tak bardzo może złościć
- Ty się nie przejmuj

TY SIĘ NIE PRZEJMUJ BO ZAWSZE WSZĘDZIE
MYŚL MOJA BLISKO CIEBIE BĘDZIE

--
forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
Edytor zaawansowany
 • broneknotgeld 05.05.05, 22:47
  KARLUS
  Jak chodzioł do lipsty na noc
  Ty piyrszy godoł - dobranoc.


  We Rudzie durś trzynsom sie ściany
  Niyjedyn jest bez to zaspany
  Jak gruby fedrujom fest tompie
  A mie zaś sie wtedy śni rzompie
  Już lepi by frelka sie śniyła
  A jeszcze jak cudzo by była.  Kto fraszki konsztowne pisze
  Dobrze i w łożku sie spisze
  A jak je kery glacaty
  To kochać sie może na raty
  Chocioż jak chce to tak przipnie
  Że dziołszka yno mu zipnie.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • luna-a 05.09.05, 23:09
  Kiedy frelka w jarzębinę i babie lata się stroi,
  to karlusowi, a nie babie, i nie lata, a stoi!

  ;b!

  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=26289
 • fefusy 18.11.05, 22:25
  Zatęskniłam za białą pierzynki płaszczyzną
  z pierwszego śniegu. Też z puchu - z mężczyzną…

  ;b!
 • luna-a 23.11.05, 23:04
  200 razy "jak chłop z babą"! Oj, działo się tu fajnie, działo...
  Pozazdrościć jurności... Na chłodne wieczory jeszcze by się zdało.

  ;b!
 • broneknotgeld 05.05.05, 22:48
  Tak se myśla że ciało po to jest nom dane
  By na równo z rozumym było używane.  Choćby i karlus był złotousty
  T przeca kokot niy mo być tusty
  Dziołchow tu niy ma to powiym skrycie
  Że już u siebie widza to tycie.  Sylwester!!! Sylwester!!!
  Zadzwonioł żech do Szwester
  By w Niymcach wiodło i sie fest
  Tegoch i życzoł bo mom gest

  I pedziołch tyż do szwagra
  By wyciep w kont ta viagra
  Bo karlus z niego jest ho ho!
  Bez pilow rada z niom sie do

  I chocioż pieścić bydzie dłuży
  Taki sex musi zdrowiu służyć
  Bo nawet jak sie ołpom jest
  Trza zowdy kochać sie na fest.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.05.05, 22:48
  AROMA
  Woniosz jak łonka wiosynno
  Jak noc majowo noc bezsynno
  Dobrze żeś ciepła cygaryta
  Bo zaś mi woniosz jak kobiyta  ZMIYNNO
  Nojpiyrw ci godo żeś jest balsamym
  A potym faflo żeś wielkim chamym
  Życio bez ciebie kedyś niy chciała
  Dość pryndko jednak inszego brała
  Tako tyż zmiynność bywo kobiyco
  Rzodko ci spełni co nałobiyco.  Żodno frela tu niy godo
  Ani staro ani modo
  Beztoż jo se fraszka śla
  Bo te konski ciongnońć trza.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.05.05, 22:49
  Wadza sie ze ślubnom ło tych stotkow mycie
  Bo dzisioj pomywać niy chce mi sie wcale
  Pryndkoch sie ji poddoł take moje życie
  Ich se topkrac chycioł we namiyntnym szale
  Szorować żech zaczoł talyrze i gary
  Aż sie szło w nich przejrzeć choby w jakimś żdżadle
  Czego to niy musi chop wziońć se na bary
  By durś było dobrze we małżyńskim stadle.


  Puszystyj

  Przipominosz mi Rubynsa
  Te łobrozki pełne miynsa
  Chciołbych przilgnońć do cia zaroz
  Yno by nos chop niy znaloz.  Jakoś te dziołchy cicho nom siedzom
  Niczego niy chcom tu wlepić
  Skocza po piwo niych ło tym wiedzom
  W żolu sie musza pokrzepić.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.05.05, 22:50
  Lipsta

  Z lipstom sie dugo niy chodzi
  Dyć pszoniu to może szkodzić
  Bo przeca we wolnym czasie
  Ze liptom położyć trza sie.  Niby randka

  Randka z frelkom mi sie marzy
  Na tym forum - wirtualnie
  Może kedyś sie przidarzy
  Było by to richtig fajnie.  Take pszonie to niy pszonie

  Komputer to je hercowa
  Kery jo nawet niy lubia
  Do mie to prawie harowa
  Durś przi tym trocha sie gubia

  Frela to nigdy niy bydzie
  Cołkym tu pewiyn żech tego
  Do gowy mi to niy przidzie
  Niy widza w tym nic piyknego

  Widza w tym yno narzyńdzie
  Dzisioj poczebne kożdymu
  Tam i tukej i wszyńdzie
  Tak myśla sie po bożymu.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.05.05, 22:51
  Brak formy

  Coś mi po dwóch piwach
  Palica gupieje
  Widza żech w pokrziwach
  Możno sie pośmiejesz.


  Jakby

  Jakbyś tak spotkoł szaca łod żony
  Jakby i łon był trocha zgoszony
  Jakbyś go spytoł - Co Ci sie stało?
  Jakby łodpedzioł - Twyj ślubny mało!  Siyła żuru

  A wszysko to skiż tego żuru
  Kerego jo niy znosza
  Przipiyro frelki łon do muru
  I chyba go przeprosza
  Chopy tyż bardzi po nim jurnie
  We łożkach sie sprawujom
  Niy jedzom go dyć yno durnie
  A z nimi jo - tyż ułom.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.05.05, 22:51
  Biglowanie

  Bigluja koszule bigluja galoty
  Łod lot to noleży do moji roboty
  Dyć jo durś trynuja skiż lepszy połowy
  By kedyś i zmarszczki zbiglować ze głowy.  Co pobiglowane na bigel se wiyszom
  Z inkszymi ciuchami już tego niy miyszom  Z samego wiyszanio za mało uciychy
  Jo przi biglowaniu we myślach mom grzychy
  A czasym tyż fraszka mi przidzie do łeba
  Dyć ło tym wiym dobrze - biglować mi trzeba.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.05.05, 22:52
  Dziołcha z biglym to je tela
  Jakby była durś niydziela
  Szwongu przi ni bydzie wiela
  Aż wykończy cie ta frela.


  Moj syn

  Frelka nago mi sie śniyła
  Chciołch jom macnońć - już zniknyła
  Zbudził żech sie z tego żalu
  No i było już po balu.


  Pionty krziżyk

  Dyć mi już leci pionty krziżyk
  A modo frelka to je ryzyk
  Jak bych jom na noc mioł se cało
  Serce by tego niy szczimało.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.05.05, 22:53
  No ale jeszcze niy grom za dziada
  Ze swojom frelkom dowom se rada
  Yno tych modych jakoś mi szkoda
  Durś sie dziwuja na ich uroda
  Im czowiek starszy tym widzi wiyncy
  Som take piykne że aż to mynczy.


  Waluś na balu

  Dyć sie nom zbliżo tyn świynty Waluś
  Trza by zaś frelka zdybać na balu
  Ździybko sie prziciś do jyj podołka
  Choć łobleczono myśleć że gołka.


  Karlus

  Karlus sie z dziołchom wcale niy nudzi
  Łona go zawsze mocno pobudzi.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.05.05, 22:54
  Walynty

  Wreszcie momy tu Walusia
  Zrobiymy sie husia-siusia
  Łon je patron zakochanych
  No i tych w dekel rombanych
  Czynsto jedno to wychodzi
  Radujmy sie - co nom szkodzi.


  Wino, frelka i ...

  "Byczo krew" pioł żech na Bykowinie
  Zarozki fraszka ze tego płynie
  Na bycze wino mioł żech smak wielki
  Teroz mi trzeba goroncy frelki
  Czy to som yno myśli niymondre?
  Czy bycze wino idzie do jonder?


  Dyć jużech wrocioł na łono żony
  I na tym łonie byda spełniony
  "Byczo krew" zowdy przido sie chopu
  Jak zapomino ło tym co w kroku.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.05.05, 22:55
  Dobrze żech tukej ślubny niy gościoł
  Bo bych bez tydziyń terozki pościoł
  Przidała by sie autocynzora
  Dioboł zaś wyloz bez moja skora
  Łostatnie fraszki przed niom ukryja
  By nudelkulom niy dostołch w ryja.  Problym mi teroz prziszoł do gowy
  Jo niy je cołkym anonimowy
  Ło ślubny pisza yno do szpasu
  Z tego niy bydzie wiela marasu
  Gorzi jak czyto to tyż kobiyta
  Kero z niczego zrobi ciaplyta
  Ale tych mokwow przeca niywiela
  Szkryflać sie dali tukej łośmiela
  Bestoż niy wytna ze forum sexu
  Choćbych mioł ło to wadzić sie z heksom.


  Jo łostatnio

  Jo łostatnio zaś żech spuch
  Wylazla mi muskla piwno
  Frelki nyńci płaski brzych
  Tako moda teroz dziwno

  Dyć już plaża mi sie marzy
  Woda słono trocha mokro
  Klara co nom ciała praży
  Dziołcha co sie w morzu toplo

  Trza zaś zabrać sie za siebie
  Ściepnońć fetu mocka kilo
  By sie latym czuć jak w niebie
  Z frelkom przi latarni Stilo.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.05.05, 22:55
  Czy musza...

  Czy musza ciyngym grać piyrsze krzipce
  Może ktoś wlepi choć coś ło cipce
  Trza chyba sexym łostrzy tu sypać
  By insi chcieli tyż cosik wciypać.


  Friza

  Friza na łonie ponoć je w modzie
  Fikuśno - nawet z piorkami
  Dropia sie teroz po moji brodzie
  Bija sie ze myślami

  Dyć inszy kolor na cipce szczimia
  Z uciechom bych nawet gaftoł
  Piorka wihajstry to inszy tymat
  Jo nudelkulom bych czaskoł.


  Weksle

  Chyba dopadła mie ta utropa
  Godajom na to "weksle u chopa"
  Durś na te forum "hicwele" wklejom
  A niych sie insi z tego pośmiejom!
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.05.05, 22:57
  Ze motykom tracisz grosz
  Dyć sie czujesz choby boss.  I zaś ryma

  Jak mom ryma słysza wdycki
  Wroź sie kichol w mode cycki
  Niy wiym wiela we tym prowdy
  W sznuptuch kichol kłoda zowdy.  My byki

  Przeca byk je zawsze byczy
  Kożdo krowka to zaryczy
  Mlyczno cielno czy jałowka
  To je byka we tym głowka

  Jo wiym - som tyż te łoporne
  Czynsto u nich to pozorne
  Niy zawadzi jednak czasym
  Postraszyć wilkym i lasym.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.05.05, 22:58
  Jak teroz ślubno zyrknie na zadek
  Targo do łożka - to niy przipadek
  Potym do ucha powiydz jyj rym
  I właź pod kołdra choby we dym.  Ślubno srogim je cynzorym
  Moja tyż tu kedyś wdepła
  Buły lycza do tyj pory
  A i tak coś z pieprzym wciepna.  Szkubnoł bych teroz moja po plecach
  Yno że synek durś niy śpi
  Chyba niy werci sie już podniecać
  A ślubno niych sie tyż wyśpi.


  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.05.05, 23:00
  Prziznom sie ze jednak nom inaczy leci
  Bo we wieczor trocha przeszkodzajom dzieci
  Do roboty ida nojczyńści jo rano
  Ślubno tyż w robocie musi być wyspano
  Bestoż już łod downa urlop mi we gowie
  W pszoniu zaległości by nadgonioł czowiek
  Pieścioł bych sie z żonkom we wieczor i rano
  Coby była pewno że jest durś kochano.  Jak moja warzy
  Idzie sie sparzyć.  Danka na strona tukej se bliko
  Podobno za nos łostatnio rzyko
  Bo jakoś to Jom wcale niy cieszy
  Że my tu chcymy troszka pogrzeszyć.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.05.05, 23:01
  Sprośne fraszki

  Co to wynokwioł tyn Kochanowski?
  Łon w sprośnych fraszkach był przeca boski.  Teroz take som już czasy
  Że chop nosi ciynżke kasy
  A kobiyta z grubszom forsom
  Niby lekszom a niy gorszom.


  "Brzidke" słowo

  Macykura mi na to roz łodpowiydź dowoł
  -"Cipka to jest naprowdy richtig brzidke słowo".


  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.05.05, 23:01
  Re: Jak chop z babom
  baba2 26.09.2003 16:26 + odpowiedz

  broneknotgeld napisał:

  > Chciolbych tu wyloć kufel słodyczy
  > A moja ślubno już na mie ryczy.
  >
  > TY SIĘ NIE PRZEJMUJ
  >
  > Gdyby me ciało tak bardzo zbrzydło
  > Że wyglądałbym jak straszydło
  > - Ty się nie przejmuj
  >
  > Gdybym też zbudził się wcześnie rano
  > I byłbym łysy jak kolano
  > - Ty się nie przejmuj
  >
  > Gdyby mi wszystkie zęby wypadły
  > Codziennie tylko kleik jadłbym
  > - Ty się nie przejmuj
  >
  > Gdybym zupełnie swój stracił wzrok
  > I w czarną otchłań postąpił krok
  > - Ty się nie przejmuj
  >
  > Gdyby mnie wredna zmogła choroba
  > Na tamtym świecie była już noga
  > - Ty się nie przejmuj
  >
  > Gdyby wieziono mnie w kaftaniku
  > I wypuszczono gdzieś w Rybniku
  > - Ty sie nie przemuj
  >
  > Gdybym Cię kochał bez wzajemności
  > Choć to tak bardzo może złościć
  > - Ty się nie przejmuj
  >
  > TY SIĘ NIE PRZEJMUJ BO ZAWSZE WSZĘDZIE
  > MYŚL MOJA BLISKO CIEBIE BĘDZIE
  Powiedzmi chopie czy ty żeś przeciep się z innej strony czy moż to w bazie i
  tylko klikosz bo byda se musioł urlop wziąć żeby to czytać.Choć piszerz fajnie.
  >


  • Re: Jak chop z babom
  broneknotgeld 26.09.2003 22:28 + odpowiedz

  Łod grudnia se tak rymuja
  Bestoż wiela tu wciepuja.


  • Re: Jak chop z babom
  broneknotgeld 28.09.2003 10:37 + odpowiedz

  "Aauuaa"

  Te "aauuaa" rozkoszny to ryk
  Dyć łobłap se frelka we mig
  Do tego nojlepsze je zwarcie
  Bo pszoć przeca idzie zażarcie
  Jak już "nudelkula" mosz twardo
  To postow sie łostro i hardo.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.05.05, 23:02
  Utropa

  Po tym poznać richtig chopa
  Że ze krokym mo utropa
  Jak na wiosna widzi pympek
  Zaś mu w gowie je postympek
  Frelka pympkym chce sie asić
  Jak fojera potym gasić?


  Zowitkow teroz dostatek
  Bo chop je wiynkszy gagatek
  A frelka czynsto go ścigo
  I tyż łod ślubu sie migo.


  My (moja i jo)

  My som już prawie że pełnoletni
  We ty małżyński robocie
  Przeca niy idzie powiedzieć - przetni
  Jak sie mo dwojka tyż pociech

  Choć już sie teroz tak niy pszajymy
  By sie polyła nom pościyl
  To jakoś do sia durś chyntnie lgnymy
  Wiela je jeszcze miłości.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.05.05, 23:03
  Ze Walcwerka

  Ze Walcwerka znoł żech frela
  Chocioż niy miołch z niom wesela
  Jeji nogi durś pamiyntom
  Dziubek z minom uśmiychniyntom

  Jak minyło lot już mocka
  Roz prziśniyła sie we nocka
  Coch jo wtedy z niom wyprowioł
  Niy byda wom tu łosprowioł.  Jo wiela pochoł yno we myśli
  To mi do dzisioj zostało
  Bestoż jak czasym frelka sie prziśni
  Łobkusioluja jom cało.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.05.05, 23:04
  Niy je tak cołkym po myśli Twoji
  Bo ślubno czynsto sie budzi
  Chyba jo we śnie niy paplom moji
  Choć tyż warzechom mie studzi.


  Wiosna

  Już wiym że teroz momy zaś wiosna
  Przeca mi jakoś chyntka urosła
  Yno że u mie za wielko chyntka
  Zawsze sie w końcu zamiynio w yntka.  Dyć wiosna momy i pora frelek
  Niych Ci zaćwiyrko w ucho cimpelek
  A jak Ci zimno to wlyź do łożka
  Kicholym przitul sie do cycuszka
  Ryma łodleci łod Ciebie w mig
  A chuć poczujesz jak mody śpik.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.05.05, 23:07
  Ze śmiychu rosnom mi teroz pejsy
  Ździebko a zacznom furgać "olłejsy".  No richtig piyknie
  Dzisioj lachanio chyba mi styknie
  Galoty wiyncyj niy szczimiom tego
  Już knefle lecom. Pyrsk moj kolego.  Toś tukej wciepoł problym zaś nowy
  Jo chyntnie pija zdrowie teściowy
  Ze swojom świekrom żyja we zgodzie
  Choć ponoć wcale to niy jest w modzie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.05.05, 23:08
  Możno z teściowom niy idzie szczimać
  Jak sie jom czeba za kece czimać
  Jo jednak niy mom problymu tego
  Dyć jyj pomogom jak trza - kolego
  Nigdych tyż ze niom niy był na kupie
  Momy sie w zocy a niy we dupie.  Grażyna

  Poznoł żech kedyś jedna Grażyna
  Frelka to była fajnisto
  Jak łona srogo zrobiyła mina
  Karlus w galoty aż drzistoł.


  Ale jajo

  Kajsik żech słyszoł ło tych zwyczajach
  Kere sie lyngły zowdy przi jajach
  Jak jakoś dziołcha karlusa pszoła
  To sie tyj magii w jajcach niy boła
  Brała kraszanka tako czerwono
  I jom wciskała mocno we łono
  Jak potym galant te jajco wciamroł
  Już yno ło niyj jynzorym mamloł
  Już yno w głowie mioł durś ta frelka
  Tako jest siyła we jajcu wielka.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.05.05, 23:10
  Wojna na jajca

  Wojna z jajcami - tymi na twardo
  Wydała kedyś mi frelka hardo
  Potym pisanki swoje straciyła
  Mojego jajca przeca niy zbiyła

  Możno zrobiyła mi taki szpas
  I we tyn sposob godała - pas
  Dzisioj sie myśla że jo był frajer
  Boch zabroł yno tyn myndel jajek.  Frelek coś niy ma - to mynczy szaca
  Juzaś skiż tego mo wiynkszo glaca.


  Jak baba chopa durś do sia woło
  To łon mo wtedy wysoke czoło.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.05.05, 23:11
  Na Jurze

  Chytom ściana za wystympy
  W eksploracji mom postympy
  Przeciskom sie jakomś szparom
  Blysk! Co robia z mojom starom?!  Jak chce sie hajtnońć
  Po co jyj haltnońć?
  Dyć sie zowitkom być tyż niy boji
  Jo bych jyj za to doł piykny mojik.  Dyć nawet starzik za modom leci
  I chciołby przeca jyj robić dzieci
  Legnie sie w bety - postawi kryka
  A łona wskoczy jak na konika
  No - chyba że już jyj niy postawi
  Wtedy niych z dziołchom sie nic niy bawi
  Bo jakby słyszoł że dziywa stynknie
  Pewnikym drapko serce mu pynknie.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka