Dodaj do ulubionych

Kana rudzko - niy galilejsko

07.05.05, 17:58
Po piwie

A mie po piwie
Palicom kiwie
Jak szukom ryma
To jego niy ma
Chyba w komorka
Kaj gowy gorka
Zaś mi sie wcisnoł
I drapko przisnoł.Czynsto se rymy siedzom we chmielu
Tymu przitaknońć trza przijocielu
Yno że potym ciynżko je szukać
Jak mi we gowie zaczyno stukać.Richtig dobre by to było
Jakby wiyncyj sie wkludziyło
Na to ślonske forum piykne
Chlapna za to - formy styknie.

--
forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
Edytor zaawansowany
 • broneknotgeld 07.05.05, 18:01
  Już mie moja baba wiyszo
  Że żech tukej zaś namiyszoł
  A skiż tego jest to wszystko
  Że mi czasym szumi piwsko
  To sie pedzieć zaś łośmiela
  Lubia jo tyn napoj z chmiela
  Choć mi tympi koncept czasym
  I coś robi z mojim basym
  Do kufelka zaś go leja
  Bo sie wiyncyj przi nim śmieja.  Biyra biyra dej nom Boże
  Łon na glaca tyż pomoże
  Dobry jest na smutek wielki
  - Lepsze yno som te frelki
  Kere z chopym zrobiom wiela
  I niy skompiom mu wesela.  Pora piw we gowie mom
  Dzisioj spokoj już se dom
  Myśla teroz ło weselu
  Bo coś siedzi we tym chmielu.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.05.05, 18:02
  Ło tych felerach coś żech tyż szkryfloł
  Wszysko skiż tego żech halba wychloł.  Kana - kanka

  Ze kankom po piwo kedyś se chodziyło
  Jek sie we łogrodku somsiadka gościyło.


  Czecio kanka

  A jak pynkła czecio kanka
  Już somsiadka do kankanka.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.05.05, 18:02
  Sztop - ze Kany niy Sodoma
  To już inkszo przeca kroma.  Zabrzański browar durś jeszcze warzy
  I Górnoślonske nom sie przidarzy
  Choć jo nojczyńści Tyske se pija
  Jakoś z tym piwym weseli żyja.


  Do dioska!
  Jak na "k" to może kwoska
  Po porzondnym piciu
  Kwoska wroco cie życiu.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.05.05, 18:03
  Nasze piwo

  Zaniko "gornoślonsko" marka
  Browar we Zabrzu ledwo robi
  Tukej sie czyńści leje "warka"
  Lyj nasze piwo - nikt niy powiy

  Szczyńściym że tu durś te "tyske" momy
  "Żywiec" tyż gardło ślonske cieszy
  Ponoć i Zabrzu padnońć niy domy
  Ślonsk przeca tak niy może zgrzeszyć
  Niych "gornoślonske" pijom pierony
  Raduje sie ich ślonsko dusza
  Na cudze marki niych zaglondomy
  Tak by do picio ich niy zmuszać.  Może być kufel kista i kszinka
  Wszystko to szczimie moja rodzinka.  Piwnych łogrodkow u mie jest tela
  Że biera bajtli i moja frela
  I se na piwko latym idymy
  Kaj zowdy piyknie tyn czas spyndzymy
  Dziecioki sie na huśtowkach siedzom
  Zofty durś pijom i czipsy jedzom
  Ślubno zaś jedyn a jo dwa biyry
  I tyn czas leci - byda tu szczyry.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.05.05, 18:04
  Wiyncy

  Wiyncy sklepow z gorzołom teroz w Rudzie bydzie
  Wiyncy z tego forsy miasu przeca przidzie
  Dyć wcale mi dioboł we duszy niy woło
  Łotwiyrej potmanyj - leć pod sklep z gorzołom.  Ze trowy to lubia żubrowka
  Choć ciynżko mom po nij tyż głowka.  Zaś tukej dzwigły nom sie procynta
  Niy chca łod ślubny dostać po piyntach
  Bo jak za mocno w gowie mi gzuje
  We końce gyrow kije mi suje.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.05.05, 18:05
  Powiym prowda

  Niy yno łod ślubny ciyrpia bez gorzoła
  Jakbych czyńści zapioł to by sie łodpszoła
  Dyć po prowdzie niy wiym czamu jak mom kaca
  Musza sie po glacy i po piyntach macać.  Racjo mosz we tym że zdrowszy chmiel
  Ty tysz sie piwo terozki szczel
  Mie zaś przi drugim skończy sie werwa
  I ze komputrym zrobia sie przerwa.  Chopom szwankujom czynsto synapsy
  Wtedy i rymy schodzom im na psy
  Dyć jak te "łoncza" przidom do normy
  Zaś idzie blyszczeć ze dobry formy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.05.05, 18:06
  Z głowom jest ciynżko - dyć dlo porzondku
  Trza nom pamiyntać tyż ło żołondku.  Ale żołondek chycioł ta norma
  Choć w gowie kryńci łon czimie forma.  Na bole brzucha
  Dobro siwucha.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.05.05, 18:06
  Zalyj szpyroniym łorzech se świyży
  Tyn medykamynt pozwolo wyżyć.


  Jakby bolały Cie kedyś kości
  Szpyroń z jantarym życie wyprości.


  We tym Grinbergu joch niy pioł wina
  Dyć kac to przeca niy jest nowina
  Jak sie za wiela "procynt" wysłepie
  To z rana richtig sie po tym chepie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.05.05, 18:07
  Szło by zaliczyć te "winobranie"
  Bo nigdy z wina serce niy stanie
  Po tym czerwonym krew fyrlo lepi
  No a za Grinberg werci sie przepić
  Bo tam sie przeca nasz Ślonzek kończy
  Chocioż nos teroz coś myni łonczy.  Jeronie!

  Terozki jo sie naprowdy ciesza
  Ze tyj uciechy ździybko pogrzesza
  Zrobia sie na noc mocnego drinka
  Dyć już mie świyńdzi do tego rynka  Napij sie "chmielu" - idzie do gowy
  I rym zarozki poleci zdrowy
  A jak po piwku zachce sie spać
  To fraszki we śnie zacznom Ci "brać".
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.05.05, 18:08
  Tukej wola żyto nasze
  Choć tyż po nim łupie w czasze
  Dyć jak zwiedzom insze kraje
  Trza znać ichnie obyczaje
  Ze Chorwacji znom rakija
  Po kery jo ledwo żyja
  Tak mi po niyj w łebie tompie
  Chobych spadoł windom w rzompie.  A jo po piwie ciynżko sie wspinom
  Nawet we siyni nadrobiom minom
  Bo musza włazić na czeci sztok
  Jeszcze do tego myla se krok
  Piwo i skałki to niy jest to
  Niychej Cie Bozia w łopiece mo.  Tyj ze czoskym - i być zdrowy
  Kożdy karlus z Rudy powiy
  A jo dodom - boch z Halymby
  -Niych śmiych czimie sie Twyj gymby.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.05.05, 18:09
  Czosnek w płynie - to rozumia
  Choć ze grzondki tyż niczego
  Tak sie lyczyć jo tyż umia
  Pij - Na zdrowie - moj Kolego.  Za komuny siki loli
  Wtedy my sie władzy boli
  Joch z ormowcym pić niy umioł
  A łon tego niy rozumioł.  "Patykym pisane" kto dzisioj pamiynto?
  Jak cie niy polyło toś myśloł że świynto.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.05.05, 18:10
  Dyć te "procynta" stworzoł tyż Bog
  By chop sie nimi pocieszyć mog.  Jakoś tak z wiekym prziszło mniyj grzeszyć
  Dyć pija tela by sie pocieszyć
  Wola poleku - bez tego szwongu
  Starom pamiyntać sie ło haltongu
  Durś we pamiyńci mom lyk na kaca
  Niy pij za wiela - niy ciyrpi glaca.  Taki morał w tym zabawny
  Ze człowiek jest niypoprawny.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.05.05, 18:14
  Lycz sie tym co zaszkodziyło
  Kedyś to przisłowie było
  Teroz wiela we tym prowdy
  Piwo słepać byda zowdy.


  Szwager ze Niymiec rano mi wdepnoł
  I pora biyrow na stoł żech ciepnoł
  Jak łon do tego swoje dołożoł
  To jakoś trocha żech nojpiyrw ożoł
  Terozki jednak durś chce sie ziywać
  A ło tym czasie mioł żech tu śpiywać.


  Mrowka

  Ja - mynczom sie z niom celniki
  Durś robi jakeś uniki
  I ciyngym nosi te flaszki
  Choć łobrywajom sie taszki.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.05.05, 18:15
  Na zdrowie

  Tyj ze czoskym - i być zdrowy
  Kożdy karlus z Rudy powiy
  A jo dodom - boch z Halymby
  -Niych śmiych czimie sie Twyj gymby.  Czosnek w płynie - to rozumia
  Choć ze grzondki tyż niczego
  Tak sie lyczyć jo tyż umia
  Pij - Na zdrowie - moj Kolego.  Pamiyntocie?

  Za komuny siki loli
  Wtedy my sie władzy boli
  Joch z ormowcym pić niy umioł
  A łon tego niy rozumioł.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.05.05, 18:16
  "Patykym pisane" kto dzisioj pamiynto?
  Jak cie niy polyło toś myśloł że świynto.


  Dyć te "procynta" stworzoł tyż Bog
  By chop sie nimi pocieszyć mog.  Jakoś tak z wiekym prziszło mniyj grzeszyć
  Dyć pija tela by sie pocieszyć
  Wola poleku - bez tego szwongu
  Starom pamiyntać sie ło haltongu
  Durś we pamiyńci mom lyk na kaca
  Niy pij za wiela - niy ciyrpi glaca.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.05.05, 18:17
  Taki morał w tym zabawny
  Ze człowiek jest niypoprawny.  Lycz sie tym co zaszkodziyło
  Kedyś to przisłowie było
  Teroz wiela we tym prowdy
  Piwo słepać byda zowdy.  Teroz pauza mom na "tyske"
  Pija za te fora wszyske.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.05.05, 18:18
  Biyr se terozki duldom tyn złoty
  Jutro jo niy mom wcale roboty!!!


  Po piwie

  Jakbych po piwie niy chodzioł loć
  Możno bych śmierci musioł sie boć
  Niy póda w ślady Tycha de Bracha
  Bo przed kostuchom trocha mom stracha.  Ponoć po Sylwestrze w Izbie "zarobiyli"
  No bo sie rudziany festelnie wypiyli.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.05.05, 18:19
  Łoj dana - łoj dana!
  Zaś ta Rudzko Kana
  Pryka teroz ździybko żol
  Jak niy zońda bydzie zol.


  • Re: Kana Rudzko - niy Galilejsko
  jojo_1 06.01.2004 22:19 + odpowiedz

  Chopie po co walisz tela,
  skoro dekel ledwo mieści.
  Niy te lata,niy ta sztela,
  beztoż zol cie bydzie pieścić!


  • Re: Kana Rudzko - niy Galilejsko
  broneknotgeld 08.01.2004 22:37 + odpowiedz

  Ano! Karkol sztywny czuja
  Som se teroz go masuja
  Zaś tyn ślad po nudelkuli
  Niy chce sie na glacy skulić

  Dyć szczyńśliwo moja dusza
  Tela tukej szkryfnońć musza
  Czasym wypić nawet czeba
  Coby bliżyj było nieba

  Popić fwest to grzych niy zowdy
  Wiela we tym richtig-prowdy
  Bo jak żech jest potym "chory"
  Som sie ucza tyj pokory.


  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.05.05, 18:20
  Teroz se na piwo ida
  Popołedniu zaś tu przida
  Chmiel mi rymy ciepie w ucho
  Broneknotgeld yno słucho.


  Jeronie - biera kartka i filer
  Sprawdzom - na nosie tyż siedzom bryle
  Bo jak wypija se pora strongow
  To we tych rymach nabiera szwongu
  Dyć Achillesa niy yno piynta
  W tym że po piwie ciynżko spamiyntać.


  Łoj - jak dobrze po tym piwie
  Dzisioj gowa sie niy kiwie
  Z ciyńcio flizow pył wloz w gymba
  Już żech czuł go aż na zymbach
  Teroz szkryfna - przpłokano
  W tym cie chwola rudzko Kano.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.05.05, 18:21
  Rym przi piwie - ło robocie
  Ze tym tyż jest trocha pociech.  "Złoty Denar"

  "Złoty Denar" z Namysłowa
  Choć jo wola browar tyski
  -Dyć niy boli z niego gowa
  -Idzie loć go w ślonske pyski.  Piwo "Irish"

  Irlandzkego piwa żech se napioł chopie
  Czuja se terozki jakbych był w Europie
  Szkryfli "produkt polski" - skuli "Lider Prajsa"
  Ciymne - ździybko mocne - cosik wele szajsa.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.05.05, 18:22
  Teroz jednak z domu wyńda
  Zaś na piwko jo sie przyńda
  Yno jedne styknie mi
  Mitagszychta - to sie wiy.


  Taki ślydź

  Paluchy plonczom sie po klawiyrze
  Hering mi pedzioł "Czas już na lyże"
  Dyć jeszcze cosik se tukej szkryfna
  Niym łostatniego kelicha gichna

  Jo niy pogrzebia już kontrabasa
  Koniec tyż dlo mie jest ze hopsasa
  Bo jutro rano zaś do roboty
  Pryndko trza czyźwieć - to niy gupoty.  "Napoleona" żech se łotworzoł
  Zdrowie hepika! Oby nom pożoł!
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.05.05, 18:24
  Jak to czytom - zaroz suszy
  Piwa trza by z życiym ruszyć.


  Niych se schowiom trunki wszyske
  Małmazyjom piwo "tyske".


  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.05.05, 18:25
  Dzisioj mie kusi winko czerwone
  Zaroz marzynie bydzie spełnione
  Jo sie wypija i ślubno tyż
  Zdrowie hepika! Przeca to wiysz.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka