Dodaj do ulubionych

Ło Pomorzu i Kujawach

 • broneknotgeld 05.01.04, 16:16
  Zocne to że ślonsko godka
  Niy do zadku a do przodka.
 • broneknotgeld 02.06.09, 16:41
  Sprzedom kyns jantaru z naszy polski plaży
  Prawiom co w niym łoko Juraty se jarzy.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 18.05.11, 17:45
  Możno jeszcze tukej kukna
  Dyć niywiela pewno blukna
  Popakować teroz musza
  I we nocno rajza ruszać

  Jutro z morzym se prziwitom
  Czy Jurata jest kobiytom?
  Dołym fisza - gorom frela?
  Ech - wiym ło tym małowiela.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 16.10.12, 09:37
  Ktoś cygaństwym zgrzeszoł?
  katowice.gazeta.pl/katowice/1,72739,12677541,Pociag_Pendolino_pojedzie_z_Katowic_do_Gdanska.html
  Czy chnet byda cieszoł?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.03.13, 08:45
  Chocioż dziwo
  telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2013-03-13/01/lisewo-wiatrak-w-ogniu.html?play=on
  I to bywo.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 05.01.04, 16:19
  Miasto pamiyntom we meszkach
  Uciykołch łod Wisły brzeżka
  A łone za mnom goniyły
  W cołkim Grudziondzu już były.
 • broneknotgeld 05.01.04, 16:21
  Grudziondz

  Na wiślany szkarpie tyn Grudziondz se leży
  Z niego port był rzeczny krziżackich rycerzy
  Zakonu to przeca tyż twierdza solidno
  Potym tu dlo Polski zrobiyło sie widno
  W łoziymnostym wieku los sie zaś łodmiynioł
  Pruski Graudenz teroz we łoczach se miynioł
  Dyć po piyrszy wojnie do Polski nom prziszoł
  No i ze tyj drugi jakosik tyż wyszoł
  Dzisioj podziwiomy ciong spichrzy portowych
  W Europie nojwiynksze? - Niychej kto łodpowiy.
 • broneknotgeld 06.01.04, 20:25
  Winszuja!

  Coby spichrze pełne były
  Grudziondz zaś mioł wiela siyły
  Szoł do przodka krok po kroku
  W dwa tysionce szwortym roku.
 • broneknotgeld 07.01.04, 18:43
  Grudziondzke spichlerze

  Łod miasta to majom yno jedyn sztok
  Dyć ze drugi strony łodradzom ci skok
  Te spichrze Grudziondza przeca tyż broniyły
  Fortyfikacyjom łone mocnom były
  We cołki Europie niy ma takich tela
  Jo ło tym se szkryflom boch widzioł już wiela.
 • broneknotgeld 07.01.04, 18:54
  Kościoł św Mikołaja

  Tyn kościoł w Grudziondzu dość dugo stowiali
  Zaczli we czinostym - dyć lecieli dali
  Ponoć we piytnostym wieku go skończyli
  Co Bog doł to było - z tego sie cieszyli

  W gotyckim kościele romańsko krzcielnica
  Tym sie tu naprowdy idzie tyż zochwycać
  Mikołaja miano z miastym jest złonczone
  Jak tu jest tyn kościoł nikt niy powiy - koniec.
 • broneknotgeld 27.01.04, 17:25
  Grudziondzke notgeldy

  Grudziondz tyż notgeldy mo
  Dyć je mało cosik zno
  Szło by zrobić tam wystawa
  Ale to już inkszo sprawa
 • broneknotgeld 05.01.07, 19:24
  Witom

  Czamu Brodnica mo take miano?
  Czy jyj historio jest dobrze znano?

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 05.01.07, 19:26
  Dyć w czym prowda? Skond Brodnica?
  Możno jakoś to wodnica
  Co za broda ciongła chopa
  W toń - pierońsko z tym utropa.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 05.01.07, 19:29
  A w Brodnicy coś sie dzieje
  Poza tym że czynsto leje?
  Coś ło swojim mieście szkryfnij
  Chcesz to rymym tyż tu gichnij.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 05.01.07, 19:38
  Brodnica

  Miyszko w jeziorze gryfno wodnica
  Zowiom jom tukej wszyscy - Brodnica
  Gorszo ta szcziga jest łod utopka
  Już niyjednego zabrała chopka

  Dyć dejcie pozor co teroz godom
  Zabiyro na dno yno tych z brodom
  A jo sie gola no i mom glaca
  Możno z Brodnicom coś wyłonaca

  Jak roz bajali ło jeji cyckach
  Aż mi na gowie stowała mycka
  A przeca u mie to cud jest prawie
  Bywo we spaniu - nigdy na jawie.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 05.01.07, 19:39
  Istny na urlopie był
  To mo teroz wiela siył

  Dyć pamiyntej ło wodnicy
  Co kajś wele ty Brodnicy.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 05.01.07, 19:55
  Hehe - Z Brodnicom Rudzie jest piyknie
  I tela szkryfnońć chyba tu styknie.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 05.01.07, 20:04
  Jakbych wiyncy czasu mioł
  To bych i Brodnica grzoł
  Dyć co dziyń sie broda gola
  A wodnica zowdy chwola.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 05.01.07, 20:08
  Noc jyj niy dali - pryndzy by wziyli
  Bestoż wodnicy tyż niy skusiyli.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 05.01.07, 20:12
  To tyż ciekawe w Brodnicy fest
  Że jeji rynek w drajeku jest
  Możno we zocy tam wielke "trzi"
  Jo tego niy wiym - dyć kto to wiy?
  --

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 05.01.07, 20:05
  Na wakacje do Brodnicy
  Zajechali politycy
  Wodnicy se chcieli dziwać
  Szczyńściym niy umieli pływać.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.10.07, 16:41
  Żol już lata wele plaży
  I Trojmiasto zaś se marzy.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.01.04, 10:33
  Wejherowu pszaja wiela
  Ło niym rymy tukej ściela.
 • broneknotgeld 11.01.04, 10:55
  Kaszubsko stolica

  W pradolinie Redy zocne miasto leży
  Kere Wejher tukej przed laty zbudowoł
  Kaszubsko stolica - możecie mi wierzyć
  Niy myślcie że yno mi sie to wydowo.
 • broneknotgeld 11.01.04, 10:58
  We tym Wejherowie jo żech jest co rok
  Z Gdyni SKM-kom robia se tam skok.
 • broneknotgeld 11.01.04, 11:00
  360 lot Wejherowa

  Klupło to łońskego roku
  Choć niyskoro - dyć winszuja
  Niychej rośnie krok po kroku!
  Wejherowu rym tyn suja.
 • broneknotgeld 11.01.04, 11:05
  Wejherowske fedry

  Reda Bolszewka i Cedron
  Mie widzom sie jakby fedrom
  Na kery wszysko sie czimie
  I jakoś siyła w tym drzymie.
 • broneknotgeld 11.01.04, 11:07
  Śmiechowo

  Jak cugym tam jada
  To lachom sie wiela
  Niy mynczy mie zwada
  Ze szpasym ta sztela.
 • broneknotgeld 11.01.04, 11:12
  Z Nanic

  Coś w duszy gro?
  Z Nanic sie zdo!
 • broneknotgeld 26.09.05, 13:21
  W Liceum Handlowym

  Co to za szkoła we Wejherowie?
  Wloz żech w liceum jejich handlowe
  I ze wystawom se "produkuja"
  Jeszcze łodmowy zdo sie niy czuja

  Przeca żech prziwioz istnych geld tukej
  Kaj coś takego za darmo szukej?
  Do tego inksze pomorske sztele
  Niych se łoglondnom karlusy frele

  A dyrechtorka na to mi - NIY
  Czamu? -Toż łona yno to wiy
  Niy chce notgeldow w szkole wystawy
  Tela w liceum mioł żech "zabawy".

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.09.05, 13:22
  W Gimnazjum nr 1

  Stary budynek przed łoczy dany
  Szkoła ze zocnym richtig jest mianym
  Toż za patrona mo Kopernika
  Trza ze notgeldym tam mi pomykać

  Zaś dyrechtorce piniondze chwola
  By mieć wystawa - w tym jeji wola
  A w łodpowiedzi tako NIY słysza
  Jeronie toż jo już ledwo dysza

  Czy sie Kopernik w grobie przewroco?
  Te jego prawo przeciw mie zwroco
  Szkryfna - toż cosik mi sie wydowo
  W rzici historio mo Wejherowo?!


  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 11.01.04, 11:15
  Gora Zamkowo

  Wele wejherowa jest Gora Zamkowo
  Średniowieczny grodek - archeolog godo
  Na kurhany blikej - tyż ciekawe tukej
  Downy historyji kaj chcesz tam se szukej.
 • broneknotgeld 11.01.04, 11:21
  W średniowieczu

  Pod zwiyrzchnośćiom Piastow kasztelanii gdański
  Ta ziymia se nojpiyrw trocha podlygała
  Dyć to se zmiyniyło wedle woli pański
  Jak pucko zrobiyli to tam zoglondała. • broneknotgeld 11.01.04, 11:25
  XIII - XIV wiek

  Za ksionżont pomorskich Prusowie osiedli
  Łoni we tych stronach zocne życie wiedli
  Dyć w XIV wieku już w Zakonu mocy
  Kery Łokietkowi łotwar ponoć łoczy.
 • broneknotgeld 11.01.04, 11:27
  Rycerske dobra

  Śmiechowo i Nanice łod wiekow tu były
  Jeszcze ło Wejherze te ziymie niy śniyły.
 • broneknotgeld 17.01.04, 19:51
  XV wiek

  Po Grunwaldzie Zakon słaby
  Już niy dowoł se tu rady
  Zwionzek Pruski przeca powstoł
  Wiatru w żagle ździybko dostoł

  W końcu wojna przikulało
  Z niyj biydniejszo ziymia cało
  Przez czinoście lotek przeca
  Wojska brały durś do neca

  Roz pomorske roz krziżacke
  I na zmiana tyż te lacke
  Potym Polska zaś tu prziszła
  Choć ze wojny nyndza wyszła.
 • broneknotgeld 18.01.04, 09:57
  1526

  Zygmunt Stary potwierdzo nadania
  Ziymi Nanic i tyż ze Śmiechowa
  Majom prawo tu niymi władania
  Janek Loka i Michał z Jackowa.
 • broneknotgeld 20.01.04, 16:17
  Po kaszebsku jo niy umia
  Ślonski yno wyrozumia
  Dyć pociongna se do przodka
  W Wejherowie moja godka.
 • broneknotgeld 21.01.04, 19:08
  No i już Wejher

  Łod Jackowskich te ziymie Wejher kupioł w końcu
  Jak tyn wiek szesnosty już niy blyszczoł w słońcu.
 • broneknotgeld 25.01.04, 10:04
  Z rodowych legynd

  Legyndy rodowe głoszom - rod z Frankonii aże
  Karol Łysy - cysorz rzymski już Wejhera znoł
  Dyć ta bajka historyjo dzisioj cołkym marze
  Widać yno że ambicjo tyn rod wielko mioł

  We dwunostym wieku ponoć tyn Ryszawobrody
  Pas rycerski przipasowoł z Wejherow jednymu
  Bo sie wiela mu zasłużoł choć był jeszcze młody
  I łostało to w pamiyńci na chwała istnymu

  Wiek sztyrnosty - już ich Zakon przigarnoł do siebie
  Mieczy tyngich poczebowoł przeca łon tu zowdy
  W lynno wiycie co dostali? Ano godom - Łebe
  Ale sie mie niy pytejcie wiela w tym jest prowdy.
 • broneknotgeld 30.01.04, 08:14
  Historio rodu Wejherow

  Piyrszy był Mikołoj - możno tak niy zwany
  Mistrz Zakonu nadoł mu w Gyńsi te łany
  Wieś ze Białogardy zocny parafiji
  Łon tu zaczoł dzieje naszy familiji
  Kero pryndko wziyła sie Wejhera miano
  Ze wojtostwa Łeby tyż stała sie znano
  Tako ło tym jeszcze wiek sztyrnosty godo
  Niy wiym czy coś wiyncy historyjo dodo.
 • broneknotgeld 08.02.04, 17:47
  Hans Wejher

  Ło niym to my richtig już dość wiela wiymy
  Znali go ze tego że krziżokom pszoł
  We czinostoletniyj wojnie go widzymy
  Dyć żech tukej szkryfnoł jako strona broł

  Szczyńściym wloz pod krzidła ksiyńcia pomorskego
  Bo ziymia lymborsko we ta poszła strona
  To go uchroniyło łod gniywu polskego
  Synkow łon mioł ośmiu - w spokoju mog konać.
 • broneknotgeld 14.02.04, 23:25
  To ci fater

  Tym tyż zasłynoł Hans Wejher tukej
  Że ośmiu synow po niym aż szukej
  Klaus Pyter Hanslik Jorgyn i Martin
  Bartłomiyj Dytryk Jakub - niy żarty.
 • broneknotgeld 29.02.04, 17:33
  Klaus Wejher

  Syn Hansa Mikołaj - Klausym czyńści zwany
  Jymu tyn wojt Łeby był tukej pisany
  Na Słupsku starosta - urzond przeca zocny
  W Polsce i Pomorzu pan to już był mocny

  Ze Zofijom Rahmel czech synow uchowoł
  Marcin sie biskupym kamiyńskim mianowoł
  Francik w swoje rynce wzioł ziymia lymborsko
  Ernest jednak musioł wybrać polske wojsko.
 • broneknotgeld 09.03.04, 09:11
  Ernest Wejher

  Łon Rzeczpospolityj ze oddziałym służoł
  Kery na Pomorzu pryndko se zwerbowoł
  Na wojnie sie wiela wzbogacioł i użoł
  Inkszym najymnikom taki przikłod dowoł

  W Inflantach wojowoł niy yno dlo Polski
  Bo przi tym tyż ponoć zadboł fest ło swoje
  Jak tyn zamek Dahlen zajmowoł ze wojskym
  To przi czyńści skarbu pedzioł "To jest moje"

  Co zdobył lokowoł u sia na Pomorzu
  Rosły tukej ciyngym ziymske dobra jego
  No i przeca tego tyż na końcu dożył
  Że jak na magnata paczeli na niego

  Dyć wojna to było coś co mu leżało
  Na Gdańsk i na Moskwa poszoł ze Batorym
  Do Szwecji za Wazom tyż mu sie lyźć chciało
  Bo bez juchy z ajzom bywoł jakby chory

  Urzyndow mu za to tyż krole nadali
  Starostwa pomorske i dzierżaw dość wiela
  Yno wojewodom go niy powołali
  Wrogow przeca miywoł - szkryfna tukej tela.
 • broneknotgeld 07.07.04, 09:26
  A jo lubia

  Lubia na rynku piwa sie napić
  I na Wejhera ździybko pogapić
  Czasym mu ptoki na gowa srajom
  Pewno uciecha tyż we tym majom

  Bo co czowieka rożni łod ptoka
  Kery sie bliko na mie z wysoka
  I możno myśli ło takim dziwie
  - Czy jego lony wypiołbych w piwie?

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 22.09.04, 08:35
  Ponoć latoś

  Ponoć latoś w Wejherowie gyszeft był na paryzolach
  Możno se niy mieści w gowie dyć jo wierzyć we to wola.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 29.05.05, 21:26
  "Aquarena Wejherowo" 1999-2005

  Wejherowsko bajka cołkym se skończyła
  Aquaparku niy ma no i już niy bydzie
  Szczyńściym se parcela do miasta wrociyła
  Profit we nauce - ze tym niy som w biydzie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.10.05, 19:12
  Wejherowo ponczkuje

  Ano w Posły dyć ponczkuje
  Dwie gowy do Sejmu suje
  Jedyn z PO drugi z PiSu
  W ty kadyncji taki miszung.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 22.01.15, 21:38
  Jojka wielge znoszom
  Smażonki sie proszom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.09.04, 14:38
  Rumia Redy ucapiyła
  Bo mo przeca wiynkszo siyła
  Dyć redzianie miastu pszajom
  I sie inkszym niy dowajom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 13.09.04, 14:43
  Staro i nowo Reda

  Jest Reda staro i jest tyż nowo
  Skuli atomu? Czy mi sie zdowo?
  W nowy spać mieli ludzie z Żarnowca
  Dyć ze tym downo som na manowcach.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 13.09.04, 14:44
  Staro Reda

  Czi ćwierci tysionca lot już prawie stoji
  Na taki gyburstag pewno se łobstroji.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 13.09.04, 14:47
  Parafijo w Redzie

  Godajom co łona była tu łod zowdy
  Dyć trza cosik szkryfnońć by sie czimać prowdy
  Przi "potopie szwedzkim" Reda fest straciyła
  Parafijom potym dugo zaś niy była.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 13.09.04, 14:50
  Herb Redy

  Wele czech gorek kościoł tam stoji
  Czi w Redzie przeca dzielnice
  Dzisioj sie miasto Szwedow niy boji
  Niych przidom w te okolice.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 15.07.07, 22:26
  Reda 1357

  Co Krziżoki naszkryflali?
  Reda już z tym rokym znali
  Historyjo szteli ruszo!
  Czy wos dzisioj to niy wzruszo?
  --

  Reda 1357 - 2007???

  No to jako? Fajrujymy?!
  Tela ło dziedzinie wiymy?

  --

  650-lecie Redy

  Historyjom tako słynie
  Toż radocha we dziedzinie
  Sznapsa tyz niy pożałuja
  Wiek przezocny - forszteluja.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 15.07.07, 22:28
  Reda (1400)

  Młyn na Redzie wystawiony
  Stond i miano nowe znomy
  Sie Gręźlewo kajś straciyło
  Redom co przi rzece było.

  --

  "Gręźlewo"???

  We sztyrnostym wieku tako Reda zwali?
  Dyć byście jom wtedy chyba niy poznali.
  --

  Reda (XV w.)

  Dziynki rzece Reda rośnie
  Młyn z robotom se uwijo
  Choć niy zowdy tu radośnie
  Przeca jakoś czas jyj mijo.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 15.07.07, 22:28
  Reda po "potopie" (XVI w.)

  Ano - Reda wyludniono
  Se zdowało ze aż skono
  Wioska "jednozagrodowo"
  Dyć na powrot w życie stowo.

  --

  Redzko Kuźnica (XVIII w.)

  Toż niy yno młynym słynie
  Jest kuźnica w ty dziedzinie
  Z rudy ajza wytopiajom
  Tako sztela tyż dźwigajom.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.07.07, 12:33


  Werk wyrobow mesingowych

  Kukfer z cynkym tukej kuplujom
  Co ze mesingu tako bajstlujom
  Do Gdańska z redy naprowdy blisko
  Gyszeft se kulo jako i wszysko.

  --

  Cug w Redzie

  Skuli glajzow som na przedzie
  Wiela znaczy tyn cug w Redzie
  Na Puck ciongnie, Wejherowo
  Z Gdańska tukej ciuchcia stowo
  Rośnie Reda nom skiż bany
  Tref szczyńśliwy tako dany.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.07.07, 12:34
  We miyndzywojniu

  We miyndzywojniu aż tysionc dusz
  Zrachujesz tukej - mniyj ani rusz.

  --

  Jako gruba

  Jako gruba zdo sie sztela
  W miyndzywojniu z torfu słynie
  Toż przi rzece jest go wiela
  -Dobywajom we dziedzinie.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.07.07, 12:35
  Reda 1955

  Reda gromadom - wiyncy niż wiocha
  Pewno se dźwignie jeszcze niytrocha.

  --

  Reda 1967

  Z Pieleszewym, Ciekocinym
  We tym roku już kupluje
  Wiycie ło tym boście driny
  Ze prow miejskich se raduje?

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.07.07, 18:16
  Reda 1967-2007

  Choć dlo miasta to niywiela
  Dlo człowieka przeca cosik
  Reda jako zocno frela
  Niy trza jom we tany prosić

  Zafajruje przez rok cały?
  Latoś radość i zabawa
  Niych jyj gryfność pasie gały
  A jo gyszynk rymym sprawia.
  --

  40-lecie prow miejskich Redy

  Historyjom sztela staro
  Ze miejskościom ciyngym jaro
  Toż do tańca tako pódzie
  Niychej se radujom ludzie.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.07.07, 18:17
  "Atomowe" osiedle

  Ano - skiż Żarnowca we Redzie stanyło
  Chocioż tako miasto we proficie było
  Na sztrom ze atomu niy ma co rachować
  Dyć w zocy tu bydzie kożdo mondro głowa.
  --

  Reda 1999

  Rekowo Dolne cuzamyn jedzie
  Przeca se znodło we naszy Redzie.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.05.06, 20:11
  Szemud 1311

  Z tym rokym w papiorach znodli piyrszo wzmianka
  Chnet gyburstag zocny - z tym niy bydzie manka.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.05.06, 20:13
  Luzino 1245

  Norbertankom z Żukowa osada nadano
  Toż Ponboczek se ucieszoł że rosło im wiano.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.05.06, 20:22
  Downo osada

  Białogardzki ziymi downo to osada
  Rokow niy rachuja bo może być zwada
  Dyć grod Białogarda dlo archeologow
  Luzino zaś wito wandrusa u progow.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.05.06, 20:15
  Linia 1373

  Z tym rokym Linia lokujom tukej
  Dyć jyj świytności dzisioj poszukej
  Ano stolicom terozki gminy
  Z tym dość rozległy przeca dziedziny.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.05.06, 20:09
  Łynczyce

  Przi łebie dyć leży łod wiekow ta wioska
  Że stolicom gminy - cieszy sie niy troszka.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.05.06, 20:19
  Gniywino Wejherow

  Klasztor we Żarnowcu wpiyrw Gniywino czimoł
  Wejher w końcu kupioł - rod istnych niy drzymoł
  Ciyngym se majontki w okolicy mnożoł
  Tako na Kaszubach richtig wiela wożoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.06.06, 21:30
  Gniywińsko świontynia 1870

  Kaj piyrwyj kaplica kościoł zocny stoji
  Wangelicki kedyś - teroz wiary moji.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.06.06, 21:32
  Basyn

  Tym Gniywino fest se asi
  Że mo gryfny kryty basyn
  W inkszy wiosce darmo szukać
  Chcesz popływać - trza tu kukać.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.06.06, 21:39
  Przebendowscy w Rybnie

  Po Rybińskich Przebendowscy ta wioska czimali
  Toż w tych stronach wiela łoni gospodarowali.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.06.06, 21:44
  Dwor w Rybnie

  Ze dziewiytnostego wieku tukej stoji
  Chocioż jako piyrwyj już se niy łobstroji.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.06.06, 21:47
  Niymiecki lager

  Ze Sztutowa tako Niymce wiyńźniow przigoniyli
  Choć tu lager richtig krotko - niy wszyscy przeżyli.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.08.07, 21:39
  Stargard Gdański

  Niy ma we tym nic ze wica
  Dlo Kociewio to stolica.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.01.04, 17:52
  Chełmno

  Piyrsze miasto krziżacke na piastowski ziymi
  Siedymset siedymdziesiont lot już przeszło liczy
  Problym ze Zakonym? Z rzondami ichniymi?
  Wiela ta historio na dzisioj sie liczy?
 • broneknotgeld 11.01.04, 17:54
  Prawo chełmińske

  Chełmno miastym było
  Co inkszym na wzor
  Prawami sypnyło
  Zocny to był wor.
 • broneknotgeld 11.01.04, 17:58
  Prynt chełmiński

  Ze niego te miasto tyż kedyś słynyło
  Miara to ciekawo - we historii mocno
  Ze zadku ratusza łoko doglondnyło
  Sztyry metry z hokym - dyć widać że zocno.
 • broneknotgeld 11.01.04, 18:01
  Brama

  Brama Grudziondzko w Chełmnie znojdziecie
  Trza tukej wspomnieć ło tym tyż przecie.
 • broneknotgeld 30.01.04, 23:32
  Ustka

  Ustka z Łebom durś sie wadzi
  Kero bardzi być poradzi
  Tom princesom Polski morza?
  Jo sie pedzieć niy łodwoża.

 • broneknotgeld 30.01.04, 23:45
  Czamu Ustka?

  Bo nad ujściym Słupi leży
  Stond sie nazwa jeji wziyła
  Dziwne - dyć możecie wierzyć
  W słowie tym sie rzeka skryła.
 • broneknotgeld 30.01.04, 23:48
  W Ustce

  Kupa ludzi tu przez lato
  Wakacjami Ustka kwitnie
  Jednak potym już "sagato"
  Reszty roku sie niy wytnie.
 • broneknotgeld 30.01.04, 23:54
  A może sie udo

  Wielke plany richtig majom
  Z Unii euro chcom prziciongnońć
  Wczasowiczom przeca pszajom
  W taki gyszeft Ustka wprzongnońć

  Z dwóch miesiyncy zrobić wiyncy
  Przeca miasto - uzdrowisko
  Morze plaża jod - niy mynczy
  Trza we zocy mieć to wszysko.
 • broneknotgeld 30.01.04, 23:57
  "1935 - 2005"

  Za rok w Ustce bydzie fajer
  Siedymdziesiont lot miejskości
  Dyć to przeca niy som baje
  Chciołbych tam w gyburstag gościć.
 • broneknotgeld 30.01.04, 23:59
  "Starowka"

  Chcom mieć "nowe" stare miasto
  Remontować prziszoł czas to.
 • broneknotgeld 31.01.04, 00:03
  Kije w Słupi

  Wyndkorzy fest Słupia ciongnie
  Fisze w gyszeft tyż sie wprzongnie
  Kije moczom na łososia
  Troć a nawet pstronga do sia.
 • broneknotgeld 14.08.14, 21:36
  Ktosik ślimto, ktosik lacho
  Cołko Ustka ło tym klacho?

  www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/5-mln-zl-za-rezygnacje-burmistrza-ustki-takiej-sesji-rady-polska-jeszcze-nie-widziala,62122.html
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 02.02.04, 23:23
  Biskupstwo pomezańske (1243-1525)

  Biskupstwo pomezańske - Kwidzyn mu stolicom
  Co po niym zostało do dzisioj zochwyco
  Na szkarpie katedra gotykym łozdobno
  Choć przebudowano wiekow swojich godno.
 • broneknotgeld 19.02.04, 18:15
  Dwor Artusa

  Czi Dwory Artusa w Europie łostały
  A przeca ich było piyrwyj richtig wiela
  Gdańsk Tallin i Ryga - to już spis jest cały
  Nojpiykniejszy gdański - szkryfnońć sie łośmiela.
 • broneknotgeld 02.03.04, 19:55
  Grod

  Prawiom co tu Mieszko założoł grod gdański
  Tysionc lot ze hokym już to tymu było
  Rosnoł łon we siyła - luft był jakby pański
  No bo sie kożdymu robić coś werciyło.
 • broneknotgeld 07.03.04, 16:59
  Konrad z Byczyny

  W Byczynie sie rodzioł, w Paryżu sztudiowoł
  Pioro swoje jednak Gdańskowi łoddowoł
  Szkryfnoł tyn "Labirynt" - w niym nauka świata
  Łostała sie pamiyńć - nojlepszo zapłata.
 • broneknotgeld 25.08.04, 18:04
  "Ukraińske Wikingi"

  Przipłynyli latoś do Gdańska na łodzi
  Wele Ołowianki drakkara cumuje
  W Kijowie "Rok Polski" no toż se to godzi
  Na bezrok zaś nazod załoga popruje.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 25.08.04, 18:07
  Świyntopełk Wielki (1220-1266)

  Wielki bo ze sługi princym zostoł tukej
  Kaj Pomorze Gdańskie śladow jego szukej.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 25.08.04, 18:12
  A-1

  Autobana z Gdańska na połednie "ruszy"?
  Cosik se łobiyło ło tym mi we uszy
  Ponoć piyrszy konsek w dwa lata być może
  Pociongnom pod Grudziondz - toż dej tego Boże.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 12.09.04, 20:59
  "Jarmark Dominikański" 31.VII - 22.VIII.2004

  Czi tydnie latoś jarmark we Gdańsku
  Zaczoł sie piyknie skończoł "po pańsku"
  Dynkmal postawić chcom patronowi
  Niychej sie Ruda tyż ło tym dowiy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 15.10.04, 20:51
  "Amberia"

  Niyjedna we Gdańsku bursztynu galeria
  Na Mariacki jednak jest zocno "Amberia"
  Cudami z jantaru napasiesz tu łoko
  Z tego nawet serce ponoć czasym skoko.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 17.11.04, 19:56
  Gdańsk - St.Petersburg

  Miasta se łoba kamracom fest
  Wiela uciechy czasym z tym jest
  Łostatnio gdańsko tam delegacjo
  Tyż se zrobiyła piykno libacjo

  Jednak niy cołko - yno jyj ćwierć
  Chciała sie zapić jakby na śmierć
  Choć Ruski mieli wiela z tym szpasu
  We Gdańsku teroz wiyncy marasu.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 18.11.04, 18:40
  Wielki Plan Inwestycyjny 2005 - 2009

  Gdańsk inwestować chce u sia wiela
  Ponoć nojwiyncy we drogi
  Toż możno wygro na tym ta sztela
  Abo popadnie we długi.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 20.11.04, 22:41
  Gdańsk marszałkym stoji?

  Zbiyrajom na pomnik Zefla Piłsudskiego
  Wrzeszcz - tam ponoć miejsce nojlepsze dlo niego
  We rocznica śmierci na bezrok postawiom
  Tako se w tym Danzig teroz władze bawiom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 27.11.04, 11:06
  Szekspirowski Tyjater

  Szekspirowski tyjater we Gdańsku tyż stoł
  Chcom go łodbudować - czy to yno fioł?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:24
  "Pachołek"

  Niych cie na "Pachołek" gyry zaprowadzom
  Ze niego mosz widok na piykno Oliwa
  Chocioż skiż Sopotu nikierzy sie wadzom
  Jo w ta strona jednak byda se durś dziwać.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:24
  Potok Oliwski

  Zdo sie Oliwa piyrwyj "budowoł"
  Przeca tu kozdy młyn dlo sia stowioł
  Coś ze dwadziścia było aż tego
  Siył wiela brało ciyngym z istnego.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:25
  Oliwa 1186

  Staraniym sie stało Sambora I
  -Przeca dobrze znocie ksiyńcia pomorskego
  Co ło swoje ziymie jak umioł tak dboł
  Łon tutejszo ziymia tym cystersom doł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:25
  Opat Dithard

  Ze duńskego Esrom se opat wywodzioł
  Wpiyrw w Kołbaczu jednak klasztor "dziełym" jego
  Potym we Oliwie se nowy "narodzioł"
  Staraniym Sambora no i tyż istnego.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:26
  "Olyuna" -18.III.1188

  Princ Sambor wtedy nadanie doł
  Bo przeca w zocy tyn klasztor mioł
  Dokumynt łostoł - w niym miano take
  Zdo sie z dzisiejszym chnetko jednake.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:27
  Poczontek klasztoru 1186-1188

  Toż princ Sobisław myśloł już ło tym
  Ściongnońć cystersow - niy dlo gupoty
  Łostawioł jednak to Samborowi
  Synym był jego - to kożdy powiy

  Konwynt mnich Dithard tukej przikludzioł
  Z Kołbacza karlus tako se trudzioł
  Bo miało to być ich "kolanijom"
  Chocioż cysterskom tyż familijom

  Zamek myśliwski princa w tych stronach
  No toż niy myśloł ło jakiś kromach
  Yno kwatera w niym przirychtowoł
  I ze mnichami klasztor już stowioł

  Tako minyły dwa lata z Bogym
  Już braty chwolom sie swojim progym
  Akt fundacyjny Sambor wystawioł
  Gdańsk ponoć wtedy za to go sławioł

  Nadoł przi tymu majontku tela
  Że pryndko rosła oliwsko sztela
  Prziwilejami sie tyż cieszyła
  Z nich tako samo zakonu siyła.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:27
  "Oława"

  Czy Potok Oliwski piyrwyj tako zwali?
  Czy ze ty "Oławy" miano szteli dali?
  Po prowdzie to niy wiym - tako yno szkryfna
  No i rymym ło tym terozki se gichna.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:28
  Oliwa 1224

  Poł Kympy Oksywski doł Świyntopełk II
  Z czasym spis majontkow bydzie bardzi dugi
  Bo po Warcisławie Ziymia Gniewsko doszła
  Sława ło klasztorze we Pomorze poszła.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:28
  Oliwa 1226

  Skiż wypraw krziżowych tako tragedyjo
  Prusy se łodgryźli no i stond mecyjo
  Wypolony klasztor kościoła tyż niy ma
  Opata z mnichami już niy nosi ziymia

  Choć na łoczach gdańszczan ich pomordowali
  Jedni tu skończyli - inksi zaczynali
  Bo zaś ze Kołbacza mnichow prziszło tela
  Że łodrosła chnetko ta cystersko sztela.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:29
  40 majontkow

  Cosik wele tego we czinostym wieku
  Już mioł tukej klasztor - wiydz ło tym czowieku.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:29
  Oliwa 1236

  Zaś tu Prusy polom i mnichow mordujom
  Przeciw krześcijanom tako durś wojujom
  Cystersow skiż misji podwojnie niy znoszom
  Bestoż tyż litości na darmo ich proszom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:30
  Oliwa - 1243, 1247, 1252

  Czi razy Krziżaki tukej se panoszom
  Na krześcijanina miecz zakonny wznoszom
  Toż cystersy skiż nich niy mieli tyż leko
  Zdo sie - co nojgorsze jeszcze ich tu czeko.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:31
  Oliwa 1308

  Krziżaki Gdańśk wziyli - krew przi tymu loli
  Krześcijan - Ponboczka sie cosik niy boli
  Se opat Rudiger tymu fest dziwowoł
  Zwłoki yno zbiyroł - we Oliwie chowoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:30
  Kościoł św Jakuba (ok. 1300)

  Dlo parafian świontynia tako postawiyli
  Toż tukej cystersy se bogato żyli
  Łobrośli w majontki - stać ich na to było
  Dyc tyż Ponboczkowi tako sie sie służyło.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:31
  Oliwa 1303

  Krol Władysław II doł im Swornegacie
  Cystersy tam siedzom teroz "na etacie"
  Przez czidziści rokow dobrze gospodarzom
  Dyć se tyż Krziżakom przeciwić niy ważom
  Za ta sztela wziyli jednak Domatowo
  No i tyż Darżlubie co przi Pucku stowo.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:31
  W krziżackich czasach

  Wielki Mistrz Zakonu krziwo paczoł na to
  Że Oliwa ciyngym zdo sie tu bogato
  Kaj umioł tam dojoł cystersow solidnie
  Myśloł co im życie we wspolnocie zbrzidnie

  Braciszki z opatym jednak se czimali
  Przeca niy som po to coby wojowali
  Bog i gospodarka to jejich zadanie
  Łaska we tym trwaniu łod Cia zowdy Panie

  Tako wieki całe ciyngym sie tu dzioło
  Cystersy oliwske w gorze majom czoło
  Krziżakow szczimali - som w łaskach Korony
  Dyć los figle niesie - dobrze my to znomy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:32
  Oliwa 1350

  Zdo sie cołko sztela jedna jest fojera
  I kościoł i klasztor wziyła ta cholera
  Poł wieku chnet trwało niym łodbudowali
  Dyć jakoś utropa czekała tyż dali.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:32
  Oliwa 1433

  Wojna Polska wiedzie srogo z Krziżakami
  Przi tym se kamraci nawet z Husytami
  Toż prziszli Pepiki - Oliwa złupiyli
  Szczyńściym sie cystersy do Gdańska schroniyli
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:33
  Oliwa 1460

  Dyć "czinostoletnio" wojna fest szalała
  We klosztorze jazda se kwaterowała
  Ze tym polskim wojskym ciyngym jakeś straty
  Szczyńściym że niy łoni zebrali tu baty.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:33
  Reformacjo

  Skuli Schlieffa i Geschkaua
  Sztela tyż tu uciyrpiała
  Prziszły nawet ze tym baty
  Jednak doszło do łodpłaty.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:33
  Opat Lambert Schlieff

  Zdo sie co wspiyroł reformacyjo
  A gospodarzoł! -Ciyngym mecyjo!
  Majontkow klasztor myni już mo
  I podupado - tako sie zdo.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:33
  Opat Kaspar Geschkau

  Toż biskup Wrocławia karlusa tu wspiyroł
  Dyć i Zygmunt August w Oliwa spoziyroł
  Wpiyrw Geschkau go tropioł - ze czasym ucieszoł
  Bo już przeciw Polsce łon tukej niy zgrzeszoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:34
  Oliwa 1577

  Toż gdańszczanie wtedy Oliwa złupiyli
  Za "polskość" Geschkaua tako se zymściyli
  Krol na nich nałożoł dukatowo kara
  Ło klasztor zniszczony musieli sie starać.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:34
  Opat Dawid Konarski

  Przi niymu zaś wszysko zakwitło łod nowa
  Blysnyła fest sztuka - we tym jego gowa
  Wystrojym sie asić mog kościoł terozki
  Aże do nastympny richtig wielki troski.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:34
  Oliwa 1626

  Gustawa Adolfa terozki tu momy
  Łon na kunszt był "czuły" - zaczoł se rabunek
  Ano "samo żecie" przeca tyż to znomy
  Dlo cystersow jednak wielki z tym frasunek.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:35
  Pokoj Oliwski 1660

  Po "potopie szwedzkim" zawarty tu pokoj
  Dyć wcale niy prziszoł ze tym "świynty spokoj".
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:35
  Oliwa 1697

  Ksionże Conti ze wojskym prziloz po korona
  Trza było Sasowi tukej go pokonać
  No i uciyrpiało przi tymu opactwo
  Przeca do rabunku zdolne jest żołdactwo.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:35
  Oliwa 1700-1721

  Skiż "wojny połnocny" niyroz tu frasunek
  Co armijo przeszła ze niom tyn rabunek.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:36
  Opat Jacek Rybicki

  "Rządził szczęśliwie Oliwą" - szkryfnyli tu tako
  No dyć być niy mogło tyż zowdy jednako
  Folwarki rozkwitły - geld solidny dały
  Blyszczoł dobrobytym teroz klasztor cały

  Opat wybudowoł se piykny pałacyk
  Łorgany w kościele - z ambony łonacy
  Kero tyż jest cudym tukej cołkym nowym
  Jak i dwie kaplice w stylu rokokowym.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:36
  Oliwa 1772

  Ze rozbiorym polski prziszła ta utropa
  Ac wszysko to zdo sie skuli tego chopa
  Co go historyjo Niymiec zowie Wielkim
  Z niym to już niy były jakeś duperelki

  Zagarnoł cystersom cołki ich majontek
  Przeca ani wyśloł zrobić im wyjontek
  Łod krola terozki folwark trza dzierżawić
  By sie moc regułom tu terozki "bawić"

  Choć opat Rybicki mo swoja pyndzyjo
  Z pałacu niy grozi mu tyż eksmisyjo
  Toż przeca boleje nad tym trefym złym
  Wiela lot minyło - dyć to dobrze wiym.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:37
  Po opacie Rybickim

  Po Rybickim siedzom tu Hohenzollerny
  Zdo sie cołki klasztor przi nich richtig mierny
  Familijo krola ciyngym tako żywi
  Pewno to nikogo terozki niy dziwi.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:37
  Czas napoleoński

  Mnichow zdo sie niy trza - lazaryt w klasztorze
  Francuzom se przidół i Ruskom - moj Boże.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:37
  Oliwa 1831

  Toż tu czech mnichow jeszcze łostało
  Dyć co nojgorsze przilyźć musiało
  Niy ma już w końcu cysterskich braci
  Czy sie Oliwa na tym wzbogaci?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:38
  Kasata 2.II.1833

  Kościoł mnichow czyńść klasztoru erbli katoliki
  Dyć tyn jejich parafialny wziyli wangeliki
  Coś beamtrom se dostało - reszta wybulyli
  Historyjom sie już stało - cystersy tu byli.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:38
  Towarzystwo Ludowe "Jedność" (21.II.1982)

  W dziewiytnostym wieku Kaszubow łonczyło
  Przeca ciyngym wiela ich w Oliwie było
  Narod richtig twardy - co mu tam "hakata"
  Był jest no i bydzie aż do końca świata.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:38
  Sołectwo Oliwskie

  Osada łostała po zocnym klasztorze
  Dyć sołtys jom przeca mieć musioł na gowie
  Jednak beamtrowoł yno honorowo
  Toż zdo sie niywiela se tym tyż przejmowoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:39
  Piyrszy fojt oliwski -1.XI.1852

  Ano Gustaw Schilling piyrszy tu fojtowoł
  Pozor na Oliwa łon terozki dowoł.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:39
  Wiosna Ludow w Oliwie

  Oliwsko biydota ruszyła na sklepy
  Piekarnio zajyli chlyb do dom pobrali
  Dyć przeca tu kupce niy byli tyż kiepy
  Pomoc ściongli z Gdańska i łupnia im dali.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:40
  Banka (1873-1879)

  Ano se bankom na Gdańsk jeździyło
  Dyć pora koni wagon ciongnyło
  Bestoż i stajnie w Oliwie były
  Choć plajta cosik pryndko zrobiyły.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:40
  1.IV.1907

  Mo już Oliwa te Jelitkowo
  Siyngła tyż po Przimorze
  Kurortym jakby se teroz zdowo
  Dyć dej jyj tego moj Boże.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:41
  1901

  Zaś banka z Gdańska w Oliwa jedzie
  Dyć motorniczy teroz na przedzie
  A zamiost siana wystyknie sztrom
  To nowomodne czasy już som.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:41
  Oliwa-Jelitkowo 1908

  Już do Jelitkowa wiedom banki glajzy
  Wszysko tu gryfniejsze - przeca niy dlo łajzy
  Yno by z letnikow grosz godziwy ściongnońć
  W tyn gyszeft już gmina mocno chce sie wprzongnońć.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:41
  I.1914

  Sztorm zniszczoł cołkym tu dom zdrojowy
  Z wiosnom trza było stowiać zaś nowy
  Tyn drugi dzisioj mo Jelitkowo
  Szczyńściym go niy trza dźwigać na nowo.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:42
  Krach Szporkasy Oliwski

  Creutzburg paskudnie tukej namiyszoł
  Przi niymu sztela cołkym na stracie
  Nudli niyjedyn na niym nawiyszoł
  Dyć poloz wyży - stond zabroł lacie

  Oliwie jednak długi łostały
  Guldynow pora setek tysiyncy
  Fest familije by uciyrpiały
  To niyjednego terozki mynczy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:42
  Już Gdańsk 1.VII.1926

  Toż se niy ma czymu dziwać
  Że już Gdańskym jest Oliwa
  Długi przi tym pospłacane
  Yno to uratowane.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:42
  Oliwski welunek 14.XII.1919

  Czi mandaty w gminie Kaszuby se wziyli
  Zdo sie ciyngym mocni łoni tukej byli.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:43
  Bulla 30.XII.1925

  Djecezyjo papiyż bullom eryguje
  Oliwa stolicom zarozki se czuje
  Tu teroz jest stolec Kościoła gdańskego
  Łoziymdziesiont rokow klupie już łod tego.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:43
  Oliwa 1.VI.1926

  Już Edward O'Rourke tu ordynariuszym
  Kościoł poklasztorny w katedry se ruszył.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.05.05, 08:44
  Oliwa 1945

  Pałac Opacki teroz sie poli
  W Oliwie tyż inksze straty
  Niymcy se Ruskow pierońsko boli
  Jako tyż Gdańsk tyn bogaty.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 06.08.06, 11:49
  4-6.VIII.2006 Gdański Festiwal Carillonowy

  Dwa carillony zocny Gdańsk mo
  Muzyka jejich niych Polska zno.


  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 00:51
  Jan Flachsbinder - Dantyszek (1485-1548)

  Kim był tyn Dantyszek - ciynżko mi napisać
  Tako coby nudli niy chcieliście wyszać
  Bestoż szkryfna yno - gdańszczanin to zocny
  Z czasow w kerych czowiek zdoł sie bardzi mocny.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 00:52
  Aleksander Zuchta (1520-1590)

  Zygmunta Augusta w Krakowie kurowoł
  Kunszt Paracelsusa zowdy na wiyrzch dowoł
  Hehe - toż niy bawioł se robiyniym złota
  Pokazywoł inkszym co w tym jest gupota.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 00:52
  Filip Kluwer (1580-1623)

  Geografio z historyjom w jednym palcu czimoł
  Toż na uniwerku w Lejdzie wcale łon niy drzymoł
  Historyjo geografii Filip piyrszy spisoł
  Dyć i przeca w kartografii wiela se namiyszoł
  Tyż Kluwera mosz we gymbie jak godosz te słowa
  "Historyjo starożytno" - w tym niy twoja gowa.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 31.05.05, 19:40
  16.V.1217

  Toż Mściwoj I pomarł w tyn dziyń
  Na Gdańsk położoł se jakby ciyń
  Dyć słonko jednak blysło tyż przeca
  Princ pomarł - nowy ze jego neca.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 28.05.05, 08:58
  Nowe muzeum

  Muzeum se nowe w Gdańsku wyrychtuje
  Toż "Solidarności" to richtig sztimuje
  W gyburstag chcom kamyń wyngelny wmurować
  Dyć cosik do zbiorow już tam im idzie dować


  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 29.05.05, 13:11
  "Geo znaczy Ziymia"

  Toż na łogrodzyniu parku oliwskego
  Podziwosz se Ziymi - niy zapomnij tego
  PIG tukej wystowio piykne fotogramy
  Cud natury tako przed łoczy nom dany.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 20.08.05, 09:28
  Jarmark Dominikański 30.07-21.08.2005

  Papiyż Aleksander Szworty
  Pedzioł "Gdańsk jarmarku worty"
  Na świyntego Dominika
  Niy trza yno tukej rzykać
  Czeba ździybko pohandlować
  Ciału duszy pofolgować.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 22.08.05, 22:15
  25-lecie Porozumiyń Siyrpniowych (26.VIII)

  Zdo sie jakby strzybne gody
  Wiela sie przeloło wody
  By wspominek nastoł czas
  Czy idymy we tyn "las"?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.08.05, 08:18
  26.VIII.2005 Jean Michel Jarr

  We stoczni gdański na "srebrne gody"
  "Solidarności" zagro dlo zgody.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 13.10.05, 23:37
  "Kwiat Życio i Pokoju"

  Dynkmal ku pamiyńci
  niyszczyńść Nagasaki
  W Gdańsku ukraść chcieli
  jak złom belejaki

  Szczyńściym że niy wyszoł
  złodziejom tyn skok
  "Kwiotek..." jeszcze wroci
  na niyjedyn rok.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.11.05, 11:53
  Podziały

  Miasto Głowne - Miasto Stare
  Czy podziały ciyngym jare?
  Historyjo tako prawi
  Dzisioj tyż se w łoczach jawi.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.11.05, 12:00
  Gdańsko Starowka

  Gdańsko Starowka jest tyż w kościołach
  Gotyk z niych do cia chce aże wołać
  Dyć i rodzynek baroku znojdziesz
  Jak do Kaplicy Krolewski dojdziesz.
  --

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.11.05, 12:08
  Żuraw

  Setki lot już stoji
  Nad brzegym Motławy
  Gdańsk se w niego stroji
  A łon? -Niy ma sprawy.
  --

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.11.05, 12:10
  "Sala Czerwono"

  "Sala Czerwono" w ratuszu znojdziesz
  Do renesansu tako z tym dojdziesz
  I to zarozki nojwyrszy klasy
  Ano - ciekawe dlo Gdańska czasy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.11.05, 12:14
  Cyntralne Muzeum Morske

  Przidź na Ołowianka
  W muzeum se dziwej
  Cudami zochwycej
  I gowom pokiwej..
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.11.05, 12:44
  Filharmonijo Bałtycko

  Tam kaj elektrownia piyrwyj gdańsko była
  Se filharmonijo łostatnio wkludziyła
  Salom koncertowom terozki sie aszom
  Grajom tak że życie budzom a niy gaszom.
  --

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.11.05, 12:51
  Plac "Solidarności"

  Czi wielke krziże zdobiom go tako
  Śmierci stoczniowcow tyż znakym
  Oby niy było ze tym jednako
  Komuna poszła z niysmakym?

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.11.05, 12:54
  1970,1980 - Gdańsk

  Dwie daty - piyrszo przegrano
  Ano toż drugo tako nom dano
  Kero niy cołkym zwyciynsko była
  Ale na zowdy już dała siyła

  Tako komuna w końcu złomano
  Demokracyji zaś w Polsce rano.

  Dwie daty -
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.11.05, 12:58
  Muzeum Sztuki Wspołczesny we Oliwie

  Pałac Opacki zajmuje nowy
  Komu by piyrwyj wlazło do gowy?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.11.05, 13:01
  Oliwski park

  Muster jakisik mo wymiyszany
  Zdo sie z angelska-francusko dany
  Wele pałacu to opackego
  Yno dej pozor - tego starego.
  --

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.11.05, 13:04
  Gorski kurort?

  We zocnym Wrzeszczu tako sie zdowo
  Jak na dzielnica wlejziesz willowo
  We nich eklektyzm modernizm tako
  I góralszczyzna blyszczy jednako.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.11.05, 13:06
  Gunter Grass 1927

  Wrzeszcz se noblistom tyż swojym chwoli
  Dom w kerym rosnoł do dzisioj stoji.
  --

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.11.05, 13:09
  "Oskar"

  Karzełek taki - przeca go znocie
  Bymbynek z blachy tyż tukej mocie
  Kaj Grass łobrostoł za modu w piorka
  Stoji Oskara teroz figurka.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 12.08.06, 15:30
  Fontanna Neptuna 1633

  Przed Dworym Artusa Neptun se rozgościoł
  Grod portym przezocnym - niy bydzie tu pościoł
  Toż istnego słucho co trojzymbym grozi
  Yno srogo zima czasym go tu mrozi.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 12.08.06, 15:33
  Gdański Żuraw 1442-1444

  Ze tych rokow łon już taki
  Toż nijpiyrszy we Europie
  Czy se łostoł wiynkszy jaki?
  Niy - ci godom tako chopie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 20.08.06, 21:52
  Żuraw

  Szify na Motławie wpiyrw rozładowywoł
  Maszty niym stowiali - niyjedyn se dziwoł
  Szczyńściym durś go momy tu ze średniowiecza
  Ponboczek i czowiek roztoczo durś piecza.


  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.09.10, 08:48
  +Gdański Pirat+

  Gdańskego pirata jyż śmiertka skosiyła
  Legnoł w swoji siyni - sanitara była
  Dyć niy prziwrociyli już życio kaprowi
  Niychej sie i Ślonzek ło niyszczyńściu dowiy

  trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,89917,8254285,Zmarl_Andrzej_Sulewski___pirat_z_ul__Dlugiej_w_Gdansku.html
  --

  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 08.01.13, 22:25
  Kaj ta gdańsko sztela
  trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35612,13157095,Lapie_za_biust__mierzy_z_pistoletu__grozi_gwaltem_.html
  Nowy zgobi wiela.  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 12.11.06, 11:45
  V Świynto Pieroga - Gdańśk 24.IX.2006

  Na Targu Wynglowym zjedzone pierogi
  Czy na VI Świynto prziwiedom mie nogi?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 03.08.07, 22:21
  28.VII - 19.VIII.2007
  Jarmark Dominikański

  W Gdańsku cuda teroz majom
  Jarmarkowi ciyngym pszajom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 16.01.13, 14:58
  Kaszuby sie majom
  soundcloud.com/radio-kaszebe/etnofilologia
  Jo wcale niy bajom.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.03.04, 10:04
  Sopot

  W rankingu miast polskich nojpiyrszo dziedzina
  Dyć przeca to dlo nos niy żodno nowina
  Jako dzwigać miasto tu naprowdy wiedzom
  No i miyndzy Gdańskym a tom Gdyniom siedzom.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 14.03.04, 09:33
  Sopot - Zdroj

  Downiyj piykne uzdrowisko
  Z wojnom potraciyli wszysko
  Niy starała sie Ludowo
  Choć za Niymca było zdrowo

  Szczyńściym majom Karnowskiego
  Dopilnowol przeca tego
  By solanka łod Wojciecha
  Zaś dowała tu pociecha

  Z nowa żyje Sopot-Zdroj!
  Już piyńć lotek - łoż ty moj
  Latoś karna se w ta sztela
  I gyburstag fest łobleja.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 03.07.04, 11:15
  Sopot bez fajerwerkow

  Karnowski tyn zakaz chce tukej wprowadzić
  Myśla że niy bydom se ło to fest wadzić
  Przeca zaś w Sopocie majom uzdrowisko
  Na jedno sie straci a na druge zysko.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 09.07.04, 21:55
  Po parasolniku?

  Cieszoł sie Sopot z Parasolnika
  Łon jakby tego kurortu znakym
  Dyć już niy widać prawie pomnika
  W łogrodku piwnym jest jakby "brakym".
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 22.09.04, 08:29
  Remont willi "Krystyna"

  Pewno Stolz sie dzisioj wiela by ucieszoł
  "Stolzenfels" w Sopocie prawie łodnowiajom
  I choć ze "Krystynom" łon tukej niy grzeszoł
  Rod że w zocy ciyngym ta willa tyż majom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 22.09.04, 08:33
  "Krystyna"

  Był żeś na wywczasach w "Jantarze" sopockim
  Pewnikym wspominosz te "krysine" nocki
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 22.09.04, 08:50
  E-gmina

  Sopot w tako strona Ponoć teroz idzie
  Za rok tych "e-budek" trocha tukej bydzie
  W kerych pozałatwiosz wiela swojich spraw
  Dyć se z Internetym Poloku już "baw".
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 09.10.04, 19:56
  Fajer w Sopocie

  Fajer sie zaczoł w zocnym Sopocie
  W gybustag majom tam wiela pociech
  Pomnik Haffnera zaś stanoł w parku
  Mioł karlus przeca gowa na karku.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 09.10.04, 19:59
  "Sopocko Muza"

  Burgemajster w gyburstag nagroda rozdowo
  Tradycyjom bydzie - to mi sie niy zdowo.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 09.10.04, 20:03
  "Jean Georges Haffner - Historia kąpieliska w Sopocie 1823-2004"

  W Muzeum Sopotu łotwarli wystawa
  Haffner uzdrowisko tu przeca zrychtowoł
  Dlo niego życiowo we tym była sprawa
  Cołko swoja dusza Sopotowi dowoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 21.11.04, 16:55
  Casino Hotel

  We latach dwudziestych go wybudowali
  Woda morsko ciśli prosto w badywanny
  W Bałtyku se tako goście wykompali
  Nawet jak na dworze był prawie "czas sanny".
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 21.11.04, 17:01
  Zakład Balneologiczny

  Do dzisioj przi molo spokojnie se stoji
  Wlyź i zaroz w holu dźwigej w gora łoczy
  Morski witraż nerwy ci możno "ukoi"
  No i herb Sopotu tyż tyż przi tymu wskoczy.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 21.11.04, 17:02
  2 marki

  Za toplanie w badywannie dwie marki żeś płacioł
  Niy dziwota że przi tymu kurort se wzbogacioł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 21.11.04, 17:06
  Park Połnocny

  Godajom co Haffner drzewka tukej sadzioł
  Jo bych sie ze niymi ło to niy powadzioł
  Tu jego popiersie przed wojnom tyż stoło
  Teroz nowy pomnik wszyskich jakby woło.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 21.11.04, 17:10
  Grand Hotel

  Piyrwyj se "Casino" zwoł
  Hazardzistom przeca pszoł
  Z gości roztomajtych tukej
  I Hitlera nawet szukej
  Chcesz to znojdziesz tyż de Gaulle`a
  Dyć niy yno jo go wola
  Chocioż była z niym utropa
  Skond wzionć łożko? -Kawał chopa
  Kajś w muzeum jednak znodli
  Generała w niym pokłodli.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 09.12.04, 17:53
  "Monciak"

  Dlo jednych Sopot chnet cały
  Molo i łon im wystyknie
  Kaj ińdzi niy wlepiom gały
  A przeca wszyńdzie tu piyknie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 12.12.04, 21:59
  1902

  Nadoł prawa miejske kajzer Wiluś II
  Dyć kurort życiorys mioł za sobom dugi
  Sie balneologiom Heffner tukej bawioł
  Na wydmach co nojpiyrw łod Gdańska dzierżawioł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 13.12.04, 17:26
  Sopocko solanka

  Urzond Górniczy doł na to zgoda
  By zaś se brali ze głymbin woda
  I ministerstwo sztympel przibiyło
  Dyć uzdrowisko solankom żyło

  Tako tyż bydzie dali terozki
  Toż wykurujesz tu nawet troski
  Radość mieć bydzie dusza i ciało
  Wrocić se bydzie tyż tukej chciało.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 13.12.04, 17:31
  "Villenstrasse"

  Toż kożdo willa na ty ulicy
  Jakby urodom swojom aż ryczy
  Ja - znać tu na nich czynsto zomb czasu
  Trza remontować wiela zawczasu

  Dyć stary Sopot tukej widzymy
  I cosik ło niym tyż se dowiymy
  Dzisioj to Westerplatte Obrońcow
  A jakby stare miano dać w końcu?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 13.12.04, 17:34
  Grodzisko

  Prastare grodzisko we Sopocie nojdziesz
  Z ulicy Haffnera tam wygodnie dojdziesz
  Po czyńści je tukej łod nowa dźwignyli
  By coś było widać jak piyrwyj tu żyli.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 13.12.04, 17:36
  Dolny i gorny Sopot

  Bana na dwie czyńści Sopot podzielyła
  Dolny wpiyrw pokozoł swoja wielko siyła
  Gorny zaś łod morza ździybko dali leży
  Dyć tyż jest ciekawy - możecie mi wierzyć.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 04.07.05, 18:12
  "Bursztynowy Słowik"

  "Bursztynowy Słowik" we wrześniu zaśpiywo
  Dyć niychej nikogo to teroz niy dziwo
  TVN tu latoś festiwal zrychtuje
  Toż i Sopotowi richtig to sztimuje.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 29.08.05, 22:24
  Na molo

  Stojom kukły zaś woskowe
  Kogo tu niy widzi czowiek?
  Dali Hańcze Olbrychskiego
  Harry Potter tyż do tego.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.11.05, 23:06
  Ze molo

  Ze molo w Sopocie na hotel "Grand" blikom
  W kasynie chca wygrać - za to se porzykom
  Dyć jak przegrom wszysko to zaś tukej przida
  I możno do wody nawet skokać byda.
  --

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.11.05, 23:09
  Za "Grandym"

  Dynkmal Haffnera za "Grandym" stoji
  Ło Zdroj swoj już se ponoć niy boji
  Terozki patrzy jak Sopot rośnie
  Zdo sie co richtig idzie ku wiośnie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.11.05, 23:11
  Pub "Kinsky"

  Klausa Kinskego pub miano nosi
  Tukej se rodzioł - tako to głosi
  A jo we końcie zicna ze biyrym
  Niychej łodpocznom tyż moje gyry.
  --

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 12.09.10, 17:51
  "Blue Flag"

  Plaża przi "Kolibie" tom flagom se asi
  Toż niychej tam piosku żodyn niy marasi
  Chocioż jest prywatno ło ludzi tam dbajom
  No i niy dziwota - profit z tego majom.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.11.10, 13:21
  Kaj żeś Higiejo?

  Jako w Sopocie do cia rzykali?
  -Ci kierzy tukej se kurowali
  Jako żeś blysła alabastrowo?
  Kto na cia kukoł sie poczuł zdrowo

  Niy darmo stopy ci tu chalali
  Niy darmo richtig w ty szteli pszali
  Przecaś gyszynkym jest łod Haffnera
  Dyć kaj żeś dzisioj? Wołom - Higieja!

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.11.10, 13:24
  Sopot 1825

  Kej doktor Heffner z łonk kurort robioł
  Dom Kuracyjny tako łozdobioł
  Doł mu figura alabastrowo
  Higieja ze tym w Sopocie stowo
  I szteli ciyngym już patronuje
  Bogini zdrowia - ludzi kuruje.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 06.01.11, 23:04
  Sopot 1830

  Dom Kuracyjny nowy zas tukej
  Zdowo se wołać - Na mie pokukej!
  Zaroz sie bardzi hersko poczujesz
  Niy darmo zdrowie przeca retujesz
  Dyć na dziedzińcu Higieja stoji
  Jyj sie nojgorsze horobsko boji.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 06.01.11, 23:08
  Sopit - Higieja

  Higieja - Sopot, Sopot - Higieja
  Kaj tukej kukniesz se aże śmieja
  Chalali piyrwyj bogini stopy
  Bajtle, kobiyty, nawet tyż chopy
  Dyć w kuracyjo trza tyż uwierzyć
  Lekci z tym przidzie chorobsko przeżyć.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 06.01.11, 23:12
  Kto niy pochaloł

  Kto niy pochaloł stopy Higieji
  Kurowoł jakby sie bez nadzieji
  I niy pomogli czasym dochtory
  Kej ktoś na duszy boł prawie chory.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.06.13, 22:55
  Molo w Sopocie
  tyż skuli pociech.
  trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35612,14077717,Poslowie_odprawieni_przez_bileterke_na_molo.html

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.07.04, 13:03
  "Nadmorska Strefa Prestiżu"

  Take piykne "cyntrum" se miasto funduje
  Tu WTC-Gdynia dwie wieże postawi
  Jak ze Nowym Jorkym to richtig sztimuje
  Przidzie czas że byda sie tyż mog tam bawić.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 09.09.04, 08:23
  Gdynia 1922

  We Warszawie nad tym deliberowali
  Coby se Poloki port pobudowali
  No i pryndko tako przeca sie tyż stało
  Szwongu ze tom Gdyniom dyć było niymało.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 09.09.04, 08:27
  Gdynia 1925

  Oksywie ze Gdyniom we jedno se zloło
  Choć piyrwyj tyż łod sia było im wesoło.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 09.09.04, 08:30
  Gdynia 10.II.1926

  Co chcieli to majom - ze wioski już miasto
  Ponoć bez zokalcu im wyszło te ciasto.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 09.09.04, 08:32
  Gdynia 1929

  Kurde - już zrobiyli tukej powiat grodzki
  Haratali przi tym widać tyż przez nocki.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 09.09.04, 08:34
  Gdynia 1930

  Co tu dużo godać? Ciyngym sztela rośnie
  Redłowo z Chyloniom capnyli radośnie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 09.09.04, 08:37
  Łod 1930

  Już tu transatlantyk pasażerow broł
  Do Nowego Jorku płynołś jak żeś chcioł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 09.09.04, 12:54
  Gdynia 1933

  Toż Witomino z Obłużym wziyła
  Tyż "Działki Leśne" - tako w niyj siyła.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 09.09.04, 13:00
  Gdynia 1935

  Mały Kack erbła no i Cisowo
  Jeszcze Pogórze Morske Orłowo
  Lasy chylońske i witomińske
  Kryńci sie kryńci te "koło młyńske".
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 09.09.04, 13:03
  Gdynia 1953

  Toż jeszcze copła kaszubsko wioska
  Ło Wielki Kack jest wiynkszo zaś troszka
  Na tym se jednak cołkym stanyła
  Myśli że zowdy aż tako była.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 15.09.04, 09:19
  Bożo Zatoczka

  Toż piykny kontek Gdański Zatoki
  Kaszubske żyli tukej ryboki
  Se wioska swojo Gdyniom nazwali
  Na świat w spokoju durś dziwowali

  Z Polskom sie jednak życie zmiyniyło
  Stare ze nowym ździybko pobiyło
  Wybudowali wielgachny port
  Kto niy poskopioł niywiela wort.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 15.09.04, 11:27
  Wiocha?

  Godajom "za Niymca" Gdynia wiochom była
  Po prowdzie to trocha we tym jest cygaństwa
  Już wtedy z "kuracji" tyż przeca se żyła
  Kwatery czimali tyż tukej "dlo państwa".

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 15.09.04, 11:45
  Jan Radtke 1872-1958

  Z gburski rodziny Radtke pochodzioł
  Tref w jego rynkach - łon niym niy wodzioł
  Przed piyrszom wojnom chałpa postawioł
  W kery niyjedyn letnik już bawioł

  Dyć Polska tukej se zaklupała
  Ze Gdyni łokno na świat mieć chciała
  Po myśli było to tyż istnego
  I jest zasługa w tym przeca jego

  Wojtym ty gminy łon wtedy był
  Niym do miejskości nabrała siył
  Choć burgemajstrym jednak niy łostoł
  Dyć przeca stołek vice tyż dostoł

  Chcesz go łodwiedzić toż kerchof gdyński
  Kerego zowiom tu "witomiński"
  Poasić jego kwaterom może
  Gyburstag Radtke mioł z miastym w porze.  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 15.09.04, 11:48
  "Srebrno Tabakiera Abrahama"

  Nadowajom w Gdyni medal taki zocny
  Miano wzioł Kaszuby co za Polskom szoł
  Czy skuli tabako łon był we tym mocny?
  Cosik mi sie zdowo że tyż "nosa mioł".
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 15.09.04, 11:52
  "Bazylika Morsko"

  Łod miyndzywojnia tyn pomysł świtoł
  Dyć se z "realym" tu niy prziwitoł
  Tam kaj być miała stoji se krziż
  Kamiynno Goro - co ło tym wiysz?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 15.09.04, 11:56
  Piyrszy krziż na Kamiynny Gorze

  We czidziestym piyrszym krziż stowiali tukej
  Kaj miała być Gdyni "Morsko Bazylika"
  Tego jednak wcale terozki niy szukej
  Choć pod krziżym przeca możesz se porzykać
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 15.09.04, 12:02
  Drugi Krziż

  We czidziestym szwortym Świynto Morza było
  Se "kamiyń wyngelny" kładli bazyliki
  Krziż stanoł tu nowy - wielki że ąż miło
  Jak ćmok był łon świycioł skuli elektryki

  Tych "bronotnych" w Gdańsku pewno cosik wnerwioł
  Bo jak prziszła wojna pryndko go kipnyli
  Historyji jednak tym Niymiec niy przerwoł
  Dyć Kaszuby przeca zowdy twarde byli.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 15.09.04, 12:06
  Czeci Krziż

  We sztyrdziestym piontym zaś Kamiynno Gora
  Na krziż se dziwuje co łodbijo w chmurach
  Stoł se lot czinoście aż kipnoł go wiater
  "W złym czasie" jak pedzioł synkowi tu fater

  Dyć nocom łod nowa w ziymia go wkopali
  By w końcu komuna musiała go zwalić.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 15.09.04, 12:10
  Szworty Krziż

  Czidziści lot chnetko krziża tu niy było
  Jednak w nowy Polsce zaś ludzi to "wziyło"
  Rok dziewiyńdziesionty - nowy krziż ze drzewa
  Dziwuje se tymu yno gdyńsko mewa.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 15.09.04, 12:14
  Pionty Krziż

  Stanoł w Wielki Piontek dziewiyńć rokow tymu
  Ze ajzy jest teroz - metrow z sety ćwierć
  Jak w czidziestym szwortym ćmok niygroźny jymu
  Zowdy sie "łodrodzo" - niy wiy co to śmierć.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 18.09.04, 12:35
  Port wojynny

  Ano zgarnyło Oksywie wojsko
  Kaszubsko wieś sie jakby straciyła
  Już tu niy było jak piyrwyj swojsko
  Se marynarka Polsce marzyła.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 19.09.04, 09:43
  Piyrszo latarnio oksywsko

  Toż mogła yno być "poniymiecko"
  Stanyła jeszcze tu za Wilusia
  Tego "piyrszego" - wiydz ło tym dziecko
  Boś ty terozki jest tukej u sia

  Jak Polska prziszła tyż sie przidała
  Aż do poczontku łostatni wojny
  Potym już światłym niy zamigała
  Znak czasu taki - co niyspokojny.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 19.09.04, 09:46
  Na oksywskim cmyntorzu

  Tu rybok ze gburym zowdy se spotykoł
  Echt Polok z Kaszubom co wielki tyż przeca
  Przi grobach wojokow tyż se bydziesz rzykoł
  Kostucha jednako zabiyro do neca.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 19.09.04, 09:49
  Świynto Gora na Oksywiu

  Piyrwyj na tym miejscu krziż nabożnie stoł
  W opiece ofiary zarazy łon mioł
  Dyć dzisioj go niy ma. Kaj ta gora świynto?
  Kto terozki ło tym jeszcze durś pamiynto?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 19.09.04, 10:02
  Oksywsko kapliczka św. Rocha

  Z moru za życio czynsto wyłazioł
  Tyż inkszych kostusze niy doł
  Ze wiarom na to zowdy sie ważoł
  Niym w końcu ducha som wydoł

  Toż przed zarazom Oksywie chroni
  Tukej do niego rzykajom
  I ta kapliczka zrobiyli łoni
  Wiyncy nadzieji z niym majom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 19.09.04, 10:16
  Cudowno gorka

  Świynty Mikołoj wybroł ta gorka
  Rzykosz do niego - tu cie wysucho
  Niyjedna minie życiowo chmurka
  Ze wiary wszysko kero niygucho

  Bestoż kapliczka tukej stanyła
  Z figurkom zocnom patrona tego
  I była ponoć w niyj wielko siyła
  Dyć niy sprowdzymy dzisioj już tego.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 19.09.04, 10:21
  Św. Mikołoj na Kaszubach

  W pieczy rybokow mioł i pasterzy
  Tako tu piyrwyj durś było
  Wilki stond wygnoł - możecie wierzyć
  Rybokom lżyj sie tyż żyło

  Bo jak na morzu se zabłonkal
  Do brzegu niy mogli dobić
  Toż do patrona tego rzykali
  -Ze wiarom szło tako zrobić.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 19.09.04, 10:26
  Śluby Kaszuby

  Rybok se na morzu błonkoł
  Strach - chocioż rzykoł to aże jonkoł
  Świynty Mikołoj ślub słyszoł chopa
  -Dom cera Bogu! Minie utropa?!

  Do dom dopłynoł - co złe to za nim
  I już świyntego ślubym niy mami
  Toż pedzioł - Morze całuj mie w rzyć
  A moja Klara w doma mo być!
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 25.09.04, 11:19
  Ze wiyrchu Kamiynny Gory

  Ze wiyrchu jest piykny widok na zatoka
  Hel tyż przeca dojrzysz niym doczekosz ćmoka
  A potym dej pozor na tutejsze porki
  Hehe - dyć przi tymu tyż zrobisz sie gorki.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 25.09.04, 11:25
  "Obrońcom Wybrzeża 1939"

  Dynkmal taki nosi ta Gora Kamiynno
  Komuna krziż utła - dyć czuła sie winno
  Bestoż to obrońcom tukej wystawiyła
  By ta gorka cołkym tyż sago niy była.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 25.09.04, 11:28
  Oksywie

  Na Kympie Oksywski te Oksywie przeca
  Choć wziyła je Gdynia do swojego neca
  Bo ze szwongym wielkim tukej kedyś rosła
  Przyndko do ty wioski kaszubski se doszła.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 25.09.04, 11:32
  Parafio Oksywsko

  Jednom ze nojstarszych na Pomorzu łona
  Toż piyrwyj tyż Gdynia do niyj należała
  Terozki niywielko - możesz se przekonać
  Downiyj zaś daleko richtig rozciongała.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 25.09.04, 11:35
  Gowa wołu

  "Oxhoved" po duńsku "gowa wołu" znaczy
  Se Kympa Oksywsko ze tym tyż łonaczy
  Podobno jest przeca - tako mi sie zdowo
  Chocioż swoji gowy za to bych niy dowoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 25.09.04, 11:42
  Na Kympie Oksywski fest downymi laty
  Duński princ se miyszkoł zocny i bogaty
  Czy we tym jest prowda czy bojka ze tego?
  Godajom że prziszoł do Wojtka świyntego
  Chcioł by świynty sklejoł ze "londym" mu państwo
  Wtedy z cołkym dworym przijmie krześcijaństwo

  Dobiyła do brzegu "kympa" wielkim cudym
  Bestoż princ se łokrzcioł z cołkim swojim ludym.

  Po kaszubsku szkryfnoł to przeszło sto lot tymu Hieronim Jarosz Derdowski.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 30.09.04, 16:33
  Oksywski kościoł

  Parafio staro swoj kościoł miała
  Dyć łon najazdu Szweda niy szczimoł
  Nowy se pryndko pobudowała
  Djoboł przi wojnie jednak niy drzymoł

  W sztyrdziestym piontym Ruski właziyli
  Świontynia cołko jeszcze tu była
  Dlo szpasu w wieża z działa łupnyli
  Skiż tego prawie se łobalyła

  Kaszub przi Bogu jednak być musi
  Rynce urobioł - dźwignoł łod nowa
  Łon wiarom dycho a niy se dusi
  Ze niom we gorze mo zowdy gowa.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 12.10.04, 16:25
  Kościoł pw. Nojświyntszy Maryji Panny Krolowy Polski

  Łoziymdziesiont lot tymu tu go wyświyńciyli
  We Polsce już wtedy pora lot se byli
  Gdynia sie ze szwongym wielkim budowała
  Toż świontyni taki fest poczebowała.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 06.11.04, 09:36
  Michałowo parafio

  Michał Archanioł miecz w gorze czimie
  Bestoż przi tymu nigdy niy drzymie
  Oksywiu przeca łon patronuje
  Toż parafianin chyba to czuje.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 02.12.04, 08:25
  SKM do prywatyzacji

  Na bezrok to wszysko chcom sprywatyzować
  Toż gorzy z tym bydzie czy jakoś "odnowa"?
  No i czy zdrożejom wyraźnie bilety?
  Byłaby utropa z tym jednak - niystety.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 26.05.05, 22:11
  Gdynia - Seattle

  Seattle - miasto siostrzane
  Tako wspołpracy łoddane
  Że Gdynia mo już łososie
  Rybom niy śmierdzom we nosie
  Bo w słonku miyni sie spiż
  Dziwej se na nie - toż wiysz.
  --

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 30.06.05, 22:54
  Eliminacje Gdynia - Orłowo 31.VI.05

  Lubisz bursztyn zbiyrać toż ciś do Orłowa
  Zawody zaliczysz mosz szansa na mistrza
  Dyć to we Jantarze - wiy już twoja gowa
  W eliminacyjach wykozać se tyż trza.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 03.07.05, 11:38
  Piyrszy herb Gdyni (1942)

  Ano za Niymca tako se stało
  Toż łodź wikingow w herbie niymało
  Była ze żaglym i gowom smoka
  Tło cołkym modre a niy ze ćmoka.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 03.07.05, 15:26
  Herbowe ryby

  Mo na tym mieczu Gdynia dwa dorsze?
  Zdo mi sie ryby to jakeś gorsze
  Bo łostre przeca widać zymbiska
  Idzie wystrachać se jejich pyska.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 01.04.13, 23:19
  Banhof w Gdyni

  Piyknie wyremontowany
  Jużna muster inkszym dany
  Bez tych budek z handlyrzami
  Cudo - dyc kuknijcie sami.  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.02.06, 20:11
  "Gdina, ad Gdinam" 1253

  Biskup Molimir wspomnioł ło Gdyni
  Tako szkryfniono - mo lot niy myni.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 11.02.06, 20:19
  Gdynia 1362

  Cosik ło lokacji ty wioski szkryfnyli
  Niy na "pniu surowym" dyć tu piyrwyj żyli
  Z tym rokym jom czimion pany z Rusocina
  We prawie to jejich rycersko dziedzina.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 13.02.06, 17:49
  Gdynia 1379

  Dziynki staraniom swojego pana
  Mogli tu łowić fisze łod rana
  Tako spokopioł Jan z Rusocina
  Co ze tym zyszczy gdyńsko dziedzina.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 01.08.06, 21:44
  Mały Kack

  Przi rzece Kaczy Mały Kack był
  Se we Orłowie terozki skrył
  Ze tom dzielnicom zas konskym Gdyni
  Tego już dzisioj żodyn niy zmiyni.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.04.06, 17:29
  Kacza

  Toż jo wcale niy łonacza
  W gdyni potok zwany Kacza
  Tako Kaczy tu Dolina
  I Warszawy niy łomina
  Była piyrwyj - dyć Drewniano
  Czy cwilingrom tyż łoddano?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.04.06, 17:34
  Ze Bojana

  Ze wsi Bojano ta Kacza płynie
  Tako i Gdyni już niy łominie
  Podobnoś piyrwyj fest wylywała
  Regulowano teroz bezmała.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 20.04.06, 18:46
  Chylonka

  Ze Świynty Gory ponoć wypływo
  Toż se łostała i to niy dziwo
  Chyloński Potok kajsik ukryty
  Gdyński tyż stracioł se downo przi tym
  Dyć ta Chylonka ciyngym widzymy
  Czy jyj jak piyrwyj jednak pszajymy?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.04.06, 08:46
  Stow i młyny

  Był "prezydyncki" stow na Chylonce
  Dzisioj już darmo szuko go słońce
  Już tyż dwa młyny monki niy mielom
  Co to sie stało ze downom sztelom?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.04.06, 15:58
  Piyrwyj Chylonka

  Piyrwyj kaj we potok wody swoje loła
  Raj był dlo wyndkorzy i dzieciokow tako
  Teroz matka dziecka puścić by sie boła
  Godajom że ktosik tam po nocach płako.


  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.04.06, 09:11
  Demptowski Potok

  Jak Potok Demptowski to kajsik Demptowo
  Płynie richtig przez nie abo mi sie zdowo?

  -
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.04.06, 09:14
  Cisowianka

  Wele Długi Gory czi strugi se jawiom
  Cisowka Marszewsko i Potok Demptowski
  W Cisowiance wody już cuzamyn bawiom
  Młynow tu niy widać toż na nic im troski.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.04.06, 09:20
  Swelinia

  Ważne piyrwyj potok mioł naprowdy lica
  Dyć niym gdańsko-polsko se ciongła granica.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 28.07.06, 16:26
  Oksywie 1124

  Richtig Świyntopełk kościoł fundowoł?
  Tako se dzisioj nikerym zdowo
  Ano i prowdom przeca być może
  Tyś na Oksywiu łod zowdy Boże.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 28.07.06, 20:47
  Oksywie 1224

  W tym czasie kościoł w Oksywiu stoł
  Czy richtig sto już rokow łon mioł?
  Sie na "mur beton" możno niy zdowo
  Dyć w historyji z tym jakoś stowo.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 29.07.06, 22:18
  Piyrszy kościołek

  Piyrszy kościołek z drewna stowiany
  Podobnoś krotko Oksywiu dany
  Możno to tyn był Świyntopełkowy
  Tako prziłazi teroz do gowy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 29.07.06, 22:30
  Parafijo Oksywsko 1253

  Biskup włocławski Wolimir prawioł
  Co wielko ta parafijo
  Aż dziewiytnoście wiosek w niyj jawioł
  Mioł farorz ze tym mecyjo.


  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 29.07.06, 22:32
  Parafijo Oksywsko 1362

  Maciej z Gołańczy dokłodo szteli
  Chylonia no i Redłowo
  Kościoł filjalny przi tymu mieli
  Toż parafijo jak nowo.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 30.07.06, 13:13
  W szesnostym wieku

  W szesnostym wieku biskup tu bywoł
  Se kosciołowi festelnie dziwoł
  Wieży po czyńści wtedy drewniany
  Choć w cołki reszcie łon murowany.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 30.07.06, 20:38
  Kościoł św. Michała Archanioła 1626

  Gore kościoł Michałowy
  Szwed wojuje - kożdy to wiy
  Uciyrpiało z tym Pomorze
  Lepszych czasow dej mu Boże.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 31.07.06, 20:01
  1687

  Na barokowym helmisku wieży
  Fanka z tym rokym - chciyjcie uwierzyć
  Toż chocioż zgoroł łodbudowany
  Oksywiu tako na wieki dany.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 03.08.06, 16:53
  Ołtorz św. Michała Archanioła

  Toż ciyngym se asi tym neobarokym
  Pozłocisty anioł w jego środku stoji
  Zajrzyj do świontyni jeszcze ze tym rokym
  We kerym se Gdynia na gyburstag stroji.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 06.08.06, 22:09
  Staro suchatelnica

  Z dziewiytnostego wieku łostała
  Mustrym rokoko cie nyńci
  Wiela grzysznikow już wysłuchała
  A ciyngym jom to niy mynczy.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 08.08.06, 21:14
  Łobroz kościelny

  Archanioł Michał na tym łobrozie
  Z szatanym wygroł we Imie Boże
  Toż parafiji łon patronuje
  Opieka jego ciyngym sie czuje.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 09.08.06, 16:47
  Relikwie św. Faustyny

  Krziż z relikwiami kunsztym gotyckim
  Niychej w świontyni jest już na wdycki
  Szczyńście Oksywiu tako przinosi
  No i wiernymu co świynto prosi.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 09.08.06, 16:50
  Na cmyntorzu

  Ponoć nikerym lżyj tu umiyrać
  Bo chcom ze wzgorza tego zaziyrać
  Na świat co łostoł sie ciyngym żywy
  Oby już zowdy był łon szczyńśliwy.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 09.08.06, 20:03
  Oksywski cmyntorz

  Oksywski cmyntorz wele kościoła
  Zdo sie ło pamiyńć dlo zmarłych wołać
  Zicnoł na zboczu - patrzy na morze
  Tu spokoj wieczny we Imie Boże.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 09.08.06, 20:42
  Nojzocniejszy

  Kościoł stary ze cmyntorzym
  Wiela dlo ty Gdyni woży
  Tu zobytek nojzocniejszy
  Kery widzi dziyń dzisiejszy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 10.08.06, 21:37
  Kościelne tabule

  Kościelne tabule - ło czym łosprowiocie?
  Roztomajtych szifow miana tako docie
  Nom i naszym dzieciom coby pamiyntali
  Jak w łostatni wojnie istni wojowali.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 12.08.06, 20:48
  Na połedniowy ścianie

  Dyć na tym kościele znojdziecie tabula
  Poswiyncono istnym co niy szło łofulać
  Toż skiż stalinizmu życie zatraciyli
  We zgodzie z sumiyniym za krotko pożyli.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld