Dodaj do ulubionych

Ornontowice

26.05.05, 09:39
Łońskego roku mioł żech we Gminnym Ośrodku Kultury w Ornontowicach wystawa
ślonskich notgeldow. Połosprowiołch wtedy trocha ze ichniom szefowom i
łobiycołch co szkryfna jakesik fraszki na 700-lecie Ornontowic. No i terozki
prawie mioł żech telefon w ty sprawie. Trza mi już te rymowanki szkryflać, bo
przez cołke lato bydom tam rożniste imprezy skiż tego gyburstagu, a rymowanki
se w GOKu przidadzom.
--
forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
Edytor zaawansowany
 • broneknotgeld 26.05.05, 09:43
  Jakby ktosik dołonczoł to tyż byłoby piyknie. Dyć niy bydzie to szkryflanie po
  darymnicy, bo w gminie jakosik to wykorzystajom. Inkszo sprawa, że majom moje
  słowo, co te fraszki kere jo szkryfna mogom brać bez łograniczyń ze tego forum.
  Co do inkszych autorow, to już jest sprawa łodrymbnych uzgodniyń.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 09:46
  Hehe - jedne moje łograniczynie jednak jest.
  - Zowdy trza pamiyntać ło autorze - to niy som fraszki anonimowe.
  No dyć trza to mianować inaczy - to jest podstawowo norma.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.06.05, 11:32
  1510 hektorow
  Tysionc piyńćset z hokym - uno tela - wiycie
  Na nich cołko gmina - te Ornontowice.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.06.05, 12:29
  Na hektor

  Na hektor wyłazi mniyj niż sztyry dusze
  Toż ciźbom niy mynczom aż za wiela tu sie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.02.08, 10:06
  Rym dali leci - ornontowicki
  Czy tako tukej bydzie na wdycki?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 07.04.09, 07:49
  Cołko historyjo w rymowankach majom
  Czy w Ornontowicach ślonski godce pszajom?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.02.12, 22:26
  Pszajom - tela wiym
  Przidzie czas na rym.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 26.05.05, 09:48
  700 lot Ornontowic

  Szkryfli - jest już tako wiocha
  Chocioż starszo łona trocha
  Toż gyburstag tyn fajruje
  Niych se dlo niyj fraszka suje.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 09:54
  Ło utopku

  Jedyn utopek ze Ornontowic
  Pszoł gryfny frelce - dyć chopie to wiydz
  Że łona w zocy go nic niy miała
  Z utropy wysła mu woda w gałach
  Podobnoś dostoł chnet "wodowstryntu"
  I se zatracioł - aż do imyntu.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 09:57
  Już sie aszom

  Aszom sie wystawom już Ornontowice
  Dożynki z notgeldym to niy yno wice
  Dyć tu i szkolorze bydom se dziwować
  Historyjom kero przed łoczy trza dować.

  (zeszłoroczno rymowanka)
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 09:58
  Żniwno korona w Ornontowicach

  Baby z Ornontowic przi koronie siedzom
  Komu łobrodziyło łone dobrze wiedzom
  Zefel mo dzieciontko łod Karlika przeca
  Dyć pszaje mu wiela bo ze ślubny neca.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 10:01
  "Jyndruchowy" pałac

  Pałac to firma se miała
  W Ornontowicach. -Bezmała
  Już po remońcie w ruinie
  Tako w tyj naszy dziedzinie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 15:44
  Cd. - ło utopku ornontowickim

  Morał w tym taki - płaczki utopka
  Umiom wykończyć nawet i chopka
  Ornontowicki freli zaś mało
  Łogyń w niyj wiynkszy niżby se zdało.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 08.06.05, 18:59
  Utopek z "Szadego Bagna"

  Piyrwyj żył tukej - radocha mioł
  Jak we te bagno kogosik broł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 14:53
  "Renoltowice"

  Ze Renoltowic przez Rnontowice
  Wylazły w końcu Ornontowice?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 14:59
  "Reinold"

  Reinold zasadźcom richtig ty wsi?
  Czy historyjo coś ło tym wiy?
  Czamu jo dzisioj tako to słysza?
  -Fara tyn karlus mioł dyć sołtysa

  Toż se w tych czasach na Ślonsku dzioło
  Choć wpiyrw niy było wcale wesoło
  Kolonizacjo wielko ruszyła
  Ze Flandrii Niymiec Walonii była
  Ludzi nalazło na ziymie puste
  By zaś se mogły stać bardzi tuste

  I niy dziwujcie se Reinoldowi
  Z zajtow historji ło nom sie jowi
  Choć niywyraźnie dyć możno styknie
  By to leciało dali już piyknie.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 15:02
  Przi Ornontowickim Potoku

  Po łobu stronach potoku
  wydzielyli łany
  Kaj piyrwyj bor gynsty
  był niywyczesany

  Dyć go jednak wytli
  skiż ty ludzki woli
  By czowiek mog żyć tu
  i Ponboczka chwolić.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 15:04
  Łany

  Już wedle strumiynia łany rozłożone
  Czidziści zrachujesz - poczontkym som łone.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.05.05, 15:07
  "Registrum Wyasdense" 1303-1306

  W tym registrze miejscowości piyrszo wzmianka dali
  Toż do historyji tako powołali
  I chocioż już łona ździybko piyrwyj była
  Gyburstag mo latoś - oby ciyngym żyła!
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 29.05.05, 11:02
  W ksiynstwie bytomsko-kozielskim

  Ornontowice wpiyrw z Gliwicami
  w ksiynstwie bytomsko-kozielskim
  Toż łodpowiycie se na to sami
  Kazimierz panym tu wielkim

  Niy jakiś rycerz czy wasal inkszy
  Wioseczka czimoł we rynkach
  Yno Piastowicz - rod tu nojwiynkszy
  Przed niym trza było imklynkać

  Pleban i sołtys suchali jego
  A wola ksiyńcia chnet świynto
  Przeca z nadanio łoni istnego
  Niychej to kożdy pamiynto.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 29.05.05, 11:06
  W sztyrnostym wieku?

  W sztyrnostym wieku se tako stało?
  Już Przemyślidow ta ziymia cało?
  Ornontowice stojom przi Pszczynie?
  -Zdo sie to było we ty dziedzinie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 29.05.05, 11:09
  Najazd - 1345

  Kazimierz Wielki ze swojym wojskym
  Najechoł ziymie - krol tu niyswojski?
  Wele Rybnika Pszczyny i Żor
  Wsie wszyske spoloł - wielki był wor

  Spolone tako Rybnik i Pszczyna
  Ślinto fest ślonsko naszo dziedzina
  W Ornontowicach tyż wielki płacz?
  Łoj historyku - pedzieć coś racz!
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 31.05.05, 08:54
  1387

  Jan II Żelazny zaś panym na Pszczynie
  Jako w raciborski tyż cołki dziedzinie
  Czimoł Przemyślida ziymie rynkom kwardom
  Zniszczoł niyjednego co ze duszom hardom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 31.05.05, 08:56
  Ksiynżno Helyna

  Jak w końcu zabrakło Jana Żelaznego
  Wdowa zastompiyła tu przeca istnego
  Sama ziymia pszczyńsko aż do wtedy miała
  Jak jom wola bosko z padołu zabrała.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 31.05.05, 09:00
  Husty w Gliwicach 1429-1431

  Wojska husycke wziyły Gliwice
  Trocha w nich nawet siedziały
  Wyfutrowały je okolice
  Utropa ze tym fest miały

  W końcu i im se tyż łoberwało
  Tu łod Konrada Biołego
  Ku Kościołowi wszysko wrocało
  Co łoderwane łod niego.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 31.05.05, 09:02
  W piytnostym wieku

  W piytnostym wieku co wpiyrw ksionżynce
  Rycerskim dobrym już stoło
  Kmiecie skiż tego możno we mynce
  Inkszym tyż tako se dzioło.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 01.06.05, 17:59
  Maciej Lencz

  Maciej Lencz podzieloł wioska
  Łobu synkom doł niytroszka
  Po niym gospodarzom łoni
  A czas drapko tukej goni.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 01.06.05, 18:02
  Bratki z Rynoltowic

  Mikołaj lencz był ze Rynoltowic
  Toż Pyjtra bratym tyż mioł
  Łoba panami - terozki powiydz
  Ło dwor swoj kożdy jyż bdoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 01.06.05, 18:05
  Jan Lencz z Runoltowic

  Jan Lencz przi ksiyńciu Bolku pisarzym
  Ło familiji swoji se marzy
  By jom podźwignońć i uposażyć
  Czy mog se na to tyn karlus ważyć?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 01.06.05, 18:09
  1467-1472

  Piotr Lencz we służbie ksiyńcia swojego
  Starostwo pszczyńske ze ronk istnego
  Do wsi Dymbiyńsko tako i prawa
  Jedyn mo trudy - inkszy zabawa.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 01.06.05, 22:27
  Ksionżoszek

  Jan Lencz ksionżoszkym - trza wiedzieć to
  Możno bracikow Lenczow tyż mo
  I jejich wspiyro na ksiyńcia dworze
  Po prowdzie niy wiym dyć szkryfna - może.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 01.06.05, 22:29
  "Piotr lens z Renerdorf"

  Zdo sie to karlus ze Rynoltowic
  Bo kto by inkszy? Jeronie - powiydz!
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 01.06.05, 22:30
  "Rybniki"

  Ryby se tukej bogactwym zdały
  Ornontowice dwa stawy miały.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 01.06.05, 22:32
  Dwa młyny

  Dwa młyny we jedny wsi?
  Ktosik ło tym cosik wiy?
  Jedyn w jeji środku stoł
  Drugi kościoł u sia mioł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 01.06.05, 22:36
  Koniec Lenczow?

  Ksionże Wacław stowioł na Jagiellończyka
  Toż Korwina w końcu dosiyngła go rynka
  Pewno potym Lenczom trza było stond zmykać
  By tu niy czekała na nich jakoś mynka.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 01.06.05, 22:38
  Kazimierz II Cieszyński (1480)

  Kupioł Piastowicz ta ziymia pszczyńsko
  Bestoż tu władza teroz cieszyńsko.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 02.06.05, 20:33
  Aleksy Turzo (1517)

  Aleksy turzo panym na Pszczynie
  Łon teroz "freiherr" we ty dziedzinie
  Toż jymu służom teroz dziedzice
  We kerych grabach Ornontowice.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.06.05, 15:51
  Jan Turzo (1525)

  Po Aleksym drapko ziymia w rynkach Jana
  Chocioż przidzie jeszcze niyroz zmiynić pana.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.06.05, 20:00
  Piotr Rynultowski

  We historyji ślod po niym łostoł
  Łod Kudowskiego stow rybny dostoł
  Za kery jymu doł konsek ziymi
  Toż z ksiyngi ziymski to wszysko wiymy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.06.05, 20:02
  Stow wiejski

  Ze niego woda na młyn płynyła
  I gowiydź wiejsko tu woda piyła.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.06.05, 20:04
  Jan Kornic Rynultowski

  Kornic - toż se zdowo że niy bele kto
  Zasługi dlo Ślonska rod Kornicow mo
  Jana mioł we zocy pewno i pan Pszczyny
  We kerego władzy tutejsze dziedziny.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.06.05, 19:54
  Szczynsny i Jerzy Rynultowscy

  Toż z nich somsiady tego Kornica
  Sońdziyli se z niym ło okolica
  Las co sie ciongnoł do Gierałtowic
  Uczimoł Kornic - jeronie to wiydz.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.06.05, 19:56
  Karczma

  Karczma na gruntach była Kornica
  Toż czopowego jo mu niy licza
  Z wyszynku piwa szoł dobry grosz
  Jako i dzisioj kaj biyr tyż mosz.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.06.05, 19:58
  Dwa folwarki

  Dwa folwarki w jedny wsi
  Coś za wiela to sie wiy
  Kmieć na pańskim robić musioł
  Niym u siebie cosik usioł
  Tako samo i przi żniwach
  Dyć se niy ma czymu dziwać.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.06.05, 20:03
  Katarzyna

  Ze Kozłowy Gory wzioł se Kornic frela
  We wianie mu wniosła piniyndzy dość wiela
  Majontku dziedzica dyć jednak niy dała
  Toż i wdowom w końcu po niym tu łostała

  Tako se już stracioł tukej rod Kornica
  Niy szukej nastympcy we Ornontowicach.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.06.05, 17:28
  Małgola

  Cera łod Olszowca - sołtysa wsi Łonka
  Sie w Ornontowicach niy musiała błonkać
  Jerzy Rynultowski za ślubno jom wzioł
  Skiż śmierci niydogo jednak ze niom boł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.06.05, 18:08
  "Niydogo"

  Kurde - zaś "niydugo" we wiyrchu być miało
  Dyć se coś z klawiyrom richtig pomiyszało.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.06.05, 18:12
  Szczynsny (Starszy) Rynultowski

  Z braci Rynultowskich łon som w końcu łostoł
  Jorga i Macieja działy w spadku dostoł
  I ło tym tu jeszcze przeca szkryfnońć musza
  Że tyż erbnoł tako grunt łod Mateusza.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.06.05, 18:14
  Stanisław Orzeski

  Łod Szczynsnego kupioł dział po Mateuszu
  Tako na Macieja grunt tyż grosz swoj ruszoł
  Toż już pan Orzesza wiela tukej znaczy
  Hołd ze Rynoltowic Promnicom łonaczy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 08.06.05, 18:37
  Sztyrech synow

  Po Szczynsnym sztyrech synow łostało
  Kożdy dzaił chycioł - dyć przeca mało
  Szmat Rynultowic mioł tyn Orzeski
  Bo niy poskompioł na to łon kieski.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 08.06.05, 18:55
  "Rusek" i "Dorgesz"

  Miana dwóch stawow w Ornontowicach
  Ze ryb mo profit ta okolica.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 08.06.05, 18:57
  "Szade Bagno"

  Wele potoku wiejskiego było
  Gyry tu ponoć zowdy zmoczyło.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 08.06.05, 19:00
  1566

  Rynultowscy z Orzeskim
  Hołd w Pszczynie złożyli
  Toż se Promnicowi
  Tako pokłoniyli.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 08.06.05, 19:02
  Sztyry bratki

  Szczynsny i Melchior Adam Mikołoj
  Toż Rynultowscy - tako ich wołoj
  Łojciec mioł w kupie co dzielom łoni
  Bestoż tyż biyda ze czasym goni.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 08.06.05, 19:04
  Adam Rynultowski z Knurowa (1603)

  Tropi historyk tym swoja gowa
  Czamu terozki jest ze Knurowa?
  Pewno łopuścioł Ornontowice
  Wzion nowe grunta - tako powiycie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 11.06.05, 08:25
  Prokop Rynultowski (1608/1613)

  Łostatniego z rodu wspomnieć trza tu chopa
  W hołdzie Promnicowi tyż momy Prokopa.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 11.06.05, 08:27
  Regina

  Regina - ślubno Prokopa
  Chnet pochowała tu chopa
  Utropa dyć wiynkszo miała
  Bo mu dziedzica niy dała.


  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 11.06.05, 08:29
  Rynultowice - Ornontowice

  Tu Rynultowscy se tracom
  Inksi na gruntach bogacom
  Rod w historyjo wpisany
  Ornontowicom był dany.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 11.06.05, 08:31
  Jan Welczek

  Jak prziszoł wiek siedymnosty
  Pedzioł - dziedzina tu mosz ty
  I Welczek usłuchoł tego
  Prziszoł z Dymbiyńska Wielkego.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 11.06.05, 08:32
  W siedymnostym wieku

  Ło Rynultowicach mianie zapomnieli
  Ornontowicami zwać ta sztela chcieli.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.07.05, 18:33
  Graf Krzysztof Welczek (1675)

  Toż niy yno jego te Ornontowice
  Przeca czimoł inksze tukej okolice
  Do tego mioł urzond starosty we Pszczynie
  Bestoż wiela znaczoł w ty ślonski dziedzinie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.07.05, 18:35
  W XVII wieku

  W siedymnostym wieku sztela mo czi działy
  Nojwiynkszy - tyn Welczki se dlo sia zabrały
  Reistwitze Pielgrzymy te dwie familije
  Tyż grunt tu czimały - historio niy zmyje.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.07.05, 18:39
  Rod Welczkow

  Z Dymbiyńska Wielkiego rod Welczki swoj wziyli
  Toż na Gornym Ślonsku łoni w zocy byli
  Dymbiyńsko Leszczyny te Ornontowice
  Kamiyń Rydułtowy jejich Gardawice
  Jeszcze Niepaszyce Ligota do tego
  Jak widać niy mieli majontku małego.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.07.05, 22:41
  Krzysztof Welczek (1587)

  W tym roku za ślubno Anna Kloch se wzioł
  Z niom wiano na Ornie - kontynt z tego boł
  Tako sie w grunt tukej piyrszy Welczek wżynioł
  Rod dugo tu łostoł - już tego niy miynioł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.07.05, 22:44
  Jan Welczek (1593)

  Anna Kloch von Konitz syna Welczkom dała
  Swoji familiji wyrosnoł na chwała
  W Ołomuńcu karlus wiela sztudiyrowoł
  Przi cysorzu czasym nasz Jan nawet stowoł
  Był w końcu u ksiyńcia zocnego kanclerzym
  Opolsko-raciborskim - jak kery niy wierzy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.07.05, 22:45
  Graf Welczek (1656)

  Toż łod tego roku grafym trza mianować
  Przistoji Janowi przi nojlepszych stować.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.07.05, 22:47
  Hołd (1623)

  Hołd Promnicowi w tym roku dany
  Ze Orny Welczek zostoł wezwany
  Dyć przeca wiedzioł że go niy minie
  Pokłony swoje łoddać we Pszczynie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.07.05, 22:48
  Ornontowice 1628

  Dział Orzeskiego Holly już mo
  A Rynultowskich kto teroz zno?
  Ano - se miano tukej straciyło
  Ornontowicom cosik ubyło.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.07.05, 22:51
  Jan Welczek 1670

  Pomarł graf zocny - w Gliwicach leży
  Czas bez litości przeca durś bieży
  Dyć to dlo rodu niy jakoś sztrofa
  Na syna paczom wszyscy - Krzysztofa.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.07.05, 22:55
  Graf Krzysztof Welczek

  Jan potomkow wiela mioł
  Tyn nojwiyncy po niym broł
  I som łod sia coś dołożoł
  Niym żywota w końcu dożoł

  Pszów Łabyndy i Gliwice
  To już Welczkow okolice
  Zdo sie richtig wielkim panym
  Taki los istnymu dany.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.07.05, 22:56
  Baca?

  Łowczarnio mioł Welczek nojwiynkszo na Ślonsku?
  Tysionce barankow - toż cosik w tym konsku.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.07.05, 22:58
  Djoboł?

  W swoji dziedzinie parafie grabioł?
  We Ornie ćwieka ksiyndzu tyż zabioł?
  Toż Kościołowi piyrwyj łon szkodzioł
  Z wiekym duch inkszy dyć se w niym rodzioł
  Chcioł wyrzondzone krziwdy naprawić
  A możno tako dusza se zbawić.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.07.05, 23:01
  Ślub 1654

  Z grafiniom Praschma "junior" sie żyni
  W Rybniku fajer pewno skiż tego
  Ze szczyńścio gymba łojca se miyni
  Czy Krzisztof rod jest? -Spytej istnego.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 06.07.05, 17:17
  Wdowa Welczek

  Maria Eufemia dzieci mu dała
  Szostka - toż cosik możno i wiela
  Po śmierci chopa upilnowała
  By Francik Rudolf erbnoł ta sztela.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 06.07.05, 17:19
  Franciszek Rudolf Welczek (1704)

  Już w niym dziedzica mo ta dziedzina
  Dyć dlo nos we tym żodno nowina
  Niym fater pomarł radcom Franc był
  W służbie cysorza niy szczyńdzioł siył.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 06.07.05, 17:25
  Tragedyjo 1717

  To wtedy se stało - grof w borze polowoł
  Na grubego zwiyrza pewnikym nastowoł
  We Franca trefiyła kula zabłonkano
  Stond wielko mecyjo familiji dano

  Cera se łostała - ta Maksymiliana
  We wianie majyntność teroz wielko dana
  Jan Wilhelm de Hollstein Orna tako chycioł
  Aż w końcu Oppersdorff dlo sia grunt tyn wycioł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 06.07.05, 17:26
  1735

  Łodkupioł Oppersdorff tyż grunt łod Pielgrzima
  Już dziedzica tego w zocny Ornie niy ma.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 06.07.05, 17:28
  Graf Oppersdorff

  Welczkowna za ślubno piyrwyj łon se wzioł
  Coś erbnońć po Welczkach richtig w prawie boł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 08.07.05, 16:51
  Zuzanna Karolina

  Po Oppersdorffie wdowa łostała
  Toż hołd Promnicom z Orny łoddała
  Jako se godzi na ślonski Pszczynie
  Bo ciyngym łona we ty dziedzinie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 10.07.05, 23:43
  Po Oppersdorffach

  Po Oppersdorffach tyż rod Twardawa
  W Ornontowicach mioł grunt we prawach.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 10.07.05, 23:45
  Teodor Twardawa (1759)

  W Ornontowicach go pochowali
  Dyć co z majontkym dzioło se dali?
  Karol von Kornberg to kupioł tedy
  Se już niy pytej mie teroz - kedy?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 10.07.05, 23:48
  22 333 talarow de Maubeque talarki już doł
  Tela za ta Orna ponoć Kornberg chcioł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 10.07.05, 23:52
  Jerzy de Maubeque (1771)

  Dziedzic umiyro - kto erbnie to?
  Dyć jego cera ta Orna mo
  Drapko łodstompi czyńść krewniokowi
  Tyż Maubeque - kożdy to powiy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 10.07.05, 23:56
  Maksymilian Maubeque (1772)

  Za "dział pielgrzimowski" piyńć tysiyncy doł
  We wercie niywiela dyć jednak go chcioł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 11.07.05, 00:00
  Ornontowice Dolne 1783

  Dressler łodkupioł Reiwitzow działy
  Majontek zdo sie z tym bardzi cały
  Działu Pielgrzima yno brakuje
  Durś tam Maubeque gospodaruje.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 11.07.05, 00:02
  Franciszek Leopold Zawadzki 1784

  Łodsprzedoł Dressler cołki majontek
  Zawadzki teroz chycioł tyn kontek
  Już wpiyrw mioł przeca Łaziska Średnie
  Fortuna rośnie mu a niy blednie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 11.07.05, 00:09
  Rudolf Zawadzki 1794

  Kupioł Rudolf dział Pielgrzima
  Dyć go chnetko tukej niy ma
  Sztyry lata grunta czimoł
  Za wiela profitu niy mioł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 11.07.05, 18:28
  Leopold von Heidebrand 1798

  Mo cołko Orna nowego pana
  Teroz ta ziymia jymu poddana
  W tym roku kupioł se wszyske konski
  Taki mioł koncept - zdo sie niywonski.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 11.07.05, 18:30
  Dolne Ornontowice

  Łod właścicieli tyn dział tyż zwany
  Reiswitzom piyrwyj był łon poddany.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 11.07.05, 18:32
  Dolne Ornontowice Zawadzkich

  Po śmierci Jana Reiswitza
  Zawadzkich ta okolica
  Tyż von Polanka se zwali
  Dyć dugo tu niy szczimali.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 11.07.05, 18:35
  Dolne Ornontowice 1751

  Jan Samuel de Boseck grunt tyn teroz broł
  Tysionc dwiesta talarow Zawadzkim dyć doł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 11.07.05, 18:37
  Dolne Ornontowice 1756

  Familijo Lubowskich sztela se kupiyła
  Połtora tysionca teroz warto była.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 11.07.05, 18:40
  Dolne Ornontowice 1766

  Francik Gusnar ze Komorna
  Jymu kłonio sie ta Orna.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 11.07.05, 18:45
  Dolne Ornontowice Dresslera

  Jak siedymnoście rokow minyło
  Zaś właściciela to pomiyniyło
  Dyć tako wiymy - grunt łod Dresslera
  Ze resztom Orny cołkym jest teraz.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 11.07.05, 18:57
  Zawadzcy na Ornontowicach

  Rudolf Zawadzki - starosta pszczyński
  Z siostrom co wyszła za Porymbskiego
  Łod Heidebranda grunt wziyli wszyski
  Tako pospołu pilnujom tego

  W końcu brat siostrze czyńść sprzedoł swoja
  Cołko już Orna we jeji rynkach
  Czy bydzie dugo? -Ano sie boja
  Komuś łodsprzedo go zaś Porymbska.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 11.07.05, 19:00
  Ornontowice 1839

  August Wilhelm Schneider już ta Orna mo
  Możno wonglo szukoł - tako mi sie zdo
  Przeca gruby jego w Dymbiyńsku Czerwione
  Cis sie durś tam istny kaj niy swiyci słońce.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 11.07.05, 19:02
  Licytacyjo 1852

  Do śmierci Schneidera Orna na pomp żyje
  Toż trza zlicytować - to musi być czyjeś
  Z geldu przidzie pokryć roztoliczne borgi
  Czy richtig wystykło co dali za morgi?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 11.07.05, 19:03
  90 tysiyncy talarow

  Za tela majontek był zlicytowany
  Na piyńć lot terozki Eichbornowi dany.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 11.07.05, 19:05
  Moric Eichborn

  Mozno i kogoś brała cholera
  Że Orna w rynkach tego bankera
  Kery chnet profit ze tego mioł
  Bo przeca po to pewno jom chcioł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 11.07.05, 19:07
  "Cud" Eichborna

  Jakby "cud" z niym w Orna prziszoł
  Geldym richtig łon zamiyszoł
  Sie dowiycie to niyskorzy
  Sprzedoł sztyry razy droży.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 11.07.05, 19:10
  Towarzystwo Akcyjne "Ornontowice"

  Po Eichbornie łone majontek czimało
  Toż czista piyńdziesiont tysiyncy mu dało
  Jako ze tym wyszło że mioł taki profit?
  Już se tu nikomu chyba niy przitrofi.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 11.07.05, 19:11
  Sztyry folwarki

  Sztyry folwarki - cołki majontek
  Ornontowice - zowiom tyn kontek.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 11.07.05, 19:12
  "Szlosshof"

  Folwark zowiom "Dwor Zamkowy"
  Toż we Ornie kożdy to wiy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 11.07.05, 19:13
  "Mittelhof"

  Tako wiycie to "Dwor Średni"
  Oby jeszcze łon był przedni.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 11.07.05, 19:17
  "Neuhof"

  "Nowym Dworym" tyn zaś zwali
  Richtig świyżo zrychtowali.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 11.07.05, 19:18
  Młyn (XIX w)

  Młyn w tych czasach mloł tu gnaty
  W "monczka kostno" łon bogaty.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 11.07.05, 19:20
  4067 morgow

  Tela zrachowali
  We majontku morgow
  Jak licytowali
  Ta sztela skiż borgu.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 11.07.05, 19:22
  Ornontowice 1883

  Hegenscheidtowie kupiyli Orna
  Ich familiji mielom już żorna.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 12.07.05, 16:45
  Wilhelm Hegenscheidt

  Z Westfalii Wiluś na Ślonsk nom prziszoł
  W Gliwicach nojpiyrw ździybko namiyszoł
  Werk kaj drot ciongli "bajtlym" jest jego
  I huta "Baildon" była istnego
  Na Gornym Ślonsku fortuna rosła
  Chocioż do szpicy cołkym niy doszła.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 12.07.05, 16:46
  We Ornie

  We Ornie Wiluś wcale niy miyszkoł
  Dlo familiji majontek zyskoł
  By se tu wkludzioł nastympca jego
  Otto Hegenscheidt - znocie istnego.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 13.07.05, 17:24
  Wystowioł zamek

  Ano dyć Otto zamek wystowioł
  Ze familijom cołkom tu bowioł
  Ślubno Lucija dała dwie cery
  I syna Klausa - pamiynto kery?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 13.07.05, 17:28
  Pałac

  Pałac - dyć wszyscy zamkym go zwali
  Na eklektyczny muster tu dali
  Toż Hegenscheidtow teroz siedziba
  Już se łostanom na dugo chyba
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 13.07.05, 17:30
  Hegenscheidtow

  Toż Hegenscheidtow Orna niy yno
  Zawiść Dymbiyńsko tyż ich wspomino
  Jelynio Gora podobnoś nawet
  Bo tyż tam grunta mieli we prawie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.09.05, 13:22
  Klaus Hegenscheidt

  W armiji huzarym
  Służoł Wilusiowi
  Modym był - niy starym
  Kożdy tako powiy

  Na ost-froncie bioł sie
  I na tym co "west"
  We Ornie niy kroł sie
  Po wojnie tu jest.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.09.05, 13:24
  Klaus Hegenscheidt w Galicyji

  W Galicyji terminowoł
  Łon na ziymianina
  Coby tu gospodarowoł
  Kaj jego dziedzina.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.10.05, 22:05
  Annemarie

  Zdo sie z niyj była swiatowo frela
  Rumunio Turcjo znaczyła wiela
  Dyć piyrszo wojna wszysko zmiyniyła
  Jakby z tym dziecku dowała siyła
  By słuzyć inkszym nawet we trudzie
  W ta strona Annemarie już pódzie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.10.05, 22:07
  Annemarie 1926

  Matura zdano - co dali bydzie?
  Toż sztudiyrować teroz jyj przidzie
  A że durś chciała ludzi kurować
  Na medycyna trza jyj z tym stowiać.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.10.05, 22:09
  Annemarie Hegenscheidt

  Serce niy sługa - już Klausa ślubnom
  Dlo medycyny decyzjom zgubnom
  Bo z tym i studia frela przerwała
  Na gowie teroz majontek miała.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.10.05, 22:10
  Park w Ornie

  Toż Annemarie ło niego dbała
  Ciyngym tyż cosik tam dokłodała
  By arboretum z niego zrobiyła
  Jakby co zaczła jednak skończyła.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.10.05, 22:11
  "Ibongplatz"

  Ano - we parku kontek rychtuje
  "Przez szport do zdrowio" - tako tyż czuje.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.10.05, 22:13
  Kolonie dziedziczki

  Wele Bielska na kolonie bajtli śle ze Orny
  By sie tako dychły - los niy dusioł morny
  Ano dlo nich przeca dobrodziejkom była
  Tako i bogactwym z biydnym se dzielyła.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.10.05, 22:15
  "Fjoł"

  Medycyna "fjołym" durś zdo sie dziedziczki
  Toż se jyj chytała jako mogła wdycki
  Kobiytom prawiyła ło profilaktyce
  Łopieki dochtorski niy skompiyła - wiycie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.10.05, 22:17
  W majontku - 1926

  Dziewiyńdziesiont ton zboża ze pol se zebrali
  Łowsa tyż do tego wiela żniwowali
  W wiynkszości to wszysko polski rynek zbiyroł
  Klaus przeca na gyszeft ze ziymi zaziyroł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.10.05, 22:19
  Choć "obszary dworske"

  Choć "obszary dworske" polikwidowali
  Hegenscheidt był u sia - gospodorzoł dali
  Ziymi mu ubuło dyć wiela durś czimoł
  Zdo sie co we Ornie łon nigdy niy drzymoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.10.05, 22:21
  W Dymbiyńsku

  W Dymbiyńsku Wielkim no i tyż Starym
  Czimoł Klaus niwy dość wielki miary
  I ciyngym tako gospodarowoł
  Że wiynkszym z roku na rok se stowoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.10.05, 22:23
  Łogrodnictwo dworske

  Łogrodnik Skowronek ło nie richtig dboł
  Niy yno w warzywach uciecha dyć mioł
  Przeca rozkryńciyli gyszeft tu na kwiotkach
  W doniczkach stond brane wszyndy żeś mog spotkać.


  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.10.05, 22:25
  Dworsko "łowiyńdzina"

  Ano "łowiyńdzina" masowo hodowoł
  W tym mioł Klaus uciecha - dowom na to słowo
  Sławom sie ze Orny buhaje cieszyły
  No bo tyż pierońsko jurne łone były.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.10.05, 22:27
  Mlyczornie Hegenscheidta

  Tam kaj jest bydło wiela tyż mlyka
  Trza je przerobiać a niy se smykać
  Tako sprzedować we swojich sklepach
  Było to miarom tego czowieka.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.10.05, 22:29
  Śmietonka maślonka jogurty i mlyko
  Ze Orny nojzdrowsze bo dziedzic niy rzykoł
  Yno we chłodziarnie drapko wszysko tkoł
  Bestoż sort nojlepszy w swijich sklepach mioł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.10.05, 22:30
  8 ton

  Krowa rekordzistka w rok mo mlyka tela
  Tuste - sztyry procynt - dziwujom se wiela.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.10.05, 22:31
  W Katowicach i Chorzowie

  W Katowicach i Chorzowie
  Sklepy ze nabiałym
  Co nojlepsze we nich krowie
  Z Orny towor cały.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.10.05, 22:33
  Sztrom Hegenscheidta

  Toż jednym z piyrszych co swoj sztrom mioł
  Ze elektrowni mały parowy
  W latach dwudziestych bo tako chcioł
  Ze tym tu jakby wiek prziszoł nowy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.10.05, 22:35
  Stawy rybne

  Toż przi Potoku Ornontowickim
  Ryby hodowoł Hegenscheidt wdycki
  Mioł "prawo wodne" po swoji stronie
  Tako łod downa było - jeronie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.10.05, 22:36
  Kamiyniołom

  Kamiyniołom Klausowi zocny kamiyń dowoł
  Przecaz ty dziedziny nawet go sprzedowoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.10.05, 22:37
  Tartak Hegenscheidta

  Jak las we rynkach i tartak zdo sie
  Gyszeft we kupie wtedy tyż mo sie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.10.05, 22:38
  Powozy dworske

  Szejść powozow - zdo sie wiela
  Toz i auto mo ta sztela
  Hegenscheidty szli ze czasym
  No i niy traciyli klasy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.10.05, 22:40
  Piyrszy telefon?

  Piyrszy mioł telefon w Ornie?
  Dugo ze tym tukej mornie
  Dyć we dworze trza go było
  Toż se drapko mu spełniyło.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.10.05, 22:41
  Antoni Waloszczyk

  U Hegenschedtow zarzondzoł dworym
  Toż po dziedzicach łon piyrszy tukej
  Zowdy w robocie - nigdy niy chory
  Darmo takego kaj ińdzi szukej.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.10.05, 22:44
  Adelajda Franzke

  Pod Waloszczykym ksiyngowom była
  Na jeji gowie cołki rachunek
  Sie tom robotom przeca cieszyła
  Choć możno czsym prziszoł frasunek.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.10.05, 22:45
  Nadleśniczy Franzke

  Ano lasow mioł pon wiela
  We Dymbiyńsku tako w Ornie
  Trza istnego na ta sztela
  By niy poszło to na morne.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.10.05, 22:47
  Klaus Hegenscheidt - patron kościoła

  Toż "ze urzyndu" jakby to mioł
  Farze niy skompioł bo tako chcioł
  Choć wiary przeca był wangelicki
  Coś dlo świontyni dowoł łon wdycki.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.10.05, 22:49
  Komitet Pomocy Bezrobotnym

  Klaus tyn komitet cołki czas wspiyroł
  Na biyda w ornie z troskom zaziyroł
  Bezrobotnymu by niy głodowoł
  Geldu coś kapnoł i jodło dowoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 09.10.05, 10:44
  "Jak długo my tu jeszcze coś posiadamy, nikt nie może u nas głodować względnie
  z głodu umierać"

  Tako w Komitecie Bezrobotnych prawioł
  Ze głodu wybawcom nikerym se jawioł
  Po złotku na tydziyń przeca biydnym dowoł
  No i jodła głodnym wiela tyż rozdowoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 09.10.05, 10:45
  Dowoł bezrobotnym

  Na gody i łodpust monki po dwie tony
  No i czsym krowy niy poskompioł łonym.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 09.10.05, 10:46
  Garkuchnia dlo bezrobotnych

  Niywiela by dali do warzynio garom
  Jakby tyn Hegenscheidt niy prziszoł z ofiarom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 09.10.05, 10:49
  Biydaszyby w Ornie

  Ze tym bezrobotni robiyli fest szkoda
  Darmo po dobroci mog Hegenscheidt godać
  Las mu przeca niszczom drzewa przewrocajom
  Dyć choćby hajcować we doma czym majom
  A i tyż zarobić chcom te groszy pora
  Choć Klausa szanujom niy słuchajom dwora.


  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 09.10.05, 10:51
  Po kryzysie

  Niby kryzys minoł - dyć biyda łostała
  I ciyngym se pomoc dworu przidowała
  Toż dziedzice tako biydota wspiyrali
  Grzych prziwiyrać łoczy - to forsztelowali.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 09.10.05, 10:53
  W parku Hegenscheidta

  Dziedzic dowo na to zgoda
  By tu rechtor mioł - prziroda
  Toz we parku dziatwa z Orny
  Poznowała świat niymorny.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 09.10.05, 10:54
  Parkowe festyny

  Ano tyż sie odbywały
  Z gminy ciongnoł "kwiot" tu cały
  Dlo zabawy i muzyki
  -Radość miały nawet śpiki
  Tyż dziedziczka sie cieszyła
  Ze tym bliży "gminu" była.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 09.10.05, 10:56
  Ochotniczo Straż Pożarno 1927

  Jako by z niom w Ornie było
  Jakby klausa niy wciongnyło?
  Toż u niego zagościyli
  a i koni użyczyli.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 09.10.05, 10:58
  "Dom Zdrowio"

  Hegenscheidt sypnoł na to grosiwym
  Chocioż bogaty dyć niy był chciwy
  W dziesiyńciolecie państwa polskego
  Doł swoja "cegła" zocno do tego.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 09.10.05, 11:00
  Ornontowicki radny

  Strona niymiecko we Radzie czimoł
  Dyć se normalne to zdało
  Klaus służoł Ornie - przeca niy drzymoł
  Wiela go we tym wspiyrało.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 09.10.05, 11:01
  Komisyjo Drogowo

  Ano - zasługom tyż to dziedzica
  Co w Ornie drogi zmiyniajom lica
  Dwor se ze gminom dogodoł tako
  By dbać ło drogi tukej jednako.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 09.10.05, 11:03
  Gon

  Gon w ornontowickich lasach
  Hegenscheidtow - dobra nasza
  Przeca łoni to lubieli
  Tako se zabowiać chcieli.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 09.10.05, 11:04
  Kloźdowki na stawach

  Tako tu zimom zowdy zabawa
  Były kloźdowki na Orny stawach
  Kto przi ślynzuchach na lod se pchoł
  Choć dziedzic ze tym utropa mioł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 09.10.05, 11:09
  Kuligi ornontowicke

  Dyć zaprzongnyli konie do sani
  Kulig powiedom we Orny lasy
  Choć niy dogoniom we lesie łani
  Przeca ty szteli dołozom krasy

  Toż wio koniku! Śniegu jest wiela
  Ziomb skuli szwongu w zadku łostanie
  Gorko przi tymu - trza nom wesela
  Zima w pamiyńci tako łostanie.


  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 28.05.05, 22:38
  Ornontowicko parafijo

  We wrocławski djecezyji
  Som Ornontowice
  Jako we ty parafiji?
  Przeca se dowiycie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 29.05.05, 10:51
  We sztyrnostym wieku

  Znodli we wykazie kościoł parafialny
  Dyć powod szkryfniyńcio zdowo sie niyfajny
  Bo niy łopłaciyli "Vienny" dziesiyńciny
  Kero szła na wsparcie ty Świynty Dziedziny.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 29.05.05, 10:53
  6 skojcow (1335-1342)

  Farorz z Ornontowic spłacioł co do skojca
  Zaległy podatek do stolicy Łojca.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 29.05.05, 10:55
  Przi Glywicach

  Parafijo przi Glywicach
  Stoji w djecezyji
  Na Wrocka tyż paczy lica
  -Taki prowincyji.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 29.05.05, 10:57
  Piyrszy kościoł

  Piyrszy kościoł dyć drewniany
  we ty wiosce stoł
  Już Michała Archanioła
  za patrona mioł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 11.06.05, 08:38
  1578

  Kościoł wystawiyli nowy tyż drewniany
  Łon na duge lata mioł im być tu dany
  Sztyrysta piytnoście rokow aże stoł
  Niym stond parafianin murowany mioł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 11.06.05, 08:41
  Wizytacyjo parafiji ornontowicki (1687)

  Co wizytator szkryfnoł w papiorach?
  -Kościoł drewniany a niy we murach
  I zocny ponoć tu tyż skiż tego
  Że w niym niy majom pochowanego
  Kogoś kto szołby gibko za Lutrym
  - Tyż katolicki bydzie ze jutrym.


  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 13.06.05, 07:58
  Parafijo w siedymnostym wieku

  W siedymnostym wieku richtig ubożeje
  Niy były to dobre dlo koscioła dzieje
  Protestancko-katolicke roztoliczne wojny
  Biyda wiernym ciyngym niosły w tyn czas niyspokojny
  Bestoż i w Ornontowicach kościoł zdo sie chylić
  Chocioż Welczki przed nojgorszym trocha go chroniyli.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 20.06.05, 17:43
  Kościelne łorgany?

  Choć łorganista szkoła prowadzioł
  Grać na klawiyrach tu niy poradzioł
  Dyć insztrumyntu niy ma w kościele
  Tako se życie dziwacznie miele

  W Dymbiyńsku jednak pewno łon grywoł
  Tymu niyjedyn by se niy dziwoł
  Bo w Ornie w końcu zabrakło ksiyndza
  Toż parafialno richtig już nyndza.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.06.05, 21:24
  1693

  Durś parafijo podupadała
  Z tym rokym sztela w Dymbiyńsku miała
  W ornontowickim teroz kościele
  Mszo yno była skuli niydziele
  A plebanijo cołkym już pusto
  Przeca łod downa niy było tusto.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 03.07.05, 15:19
  Parafijo Ornontowicko 1719

  Ano - niy było już ksiyndza tukej
  Toż na Dymbiyńsko terozki klupej
  Tam farorzowi brak wikarego
  Wiela wymogać to szło łod niego?

  We cołkym roku msze w Ornie czi
  Kościoł podupod - kożdy to wiy
  Na lepsze czasy czekać sie zdo
  Czy łone przidom? Ponboczek do?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 03.07.05, 15:23
  "Fundacyjo Mszalno"

  Sztyrysta talarkow baron Welczek doł
  By kościoł posługa kapłanow tu mioł
  Profit erbnoł farorz Dymbiyńska Wielkego
  Jaki ? -Trza by spytać se możno istnego

  Dyć dwie parafije z tym se połonczyły
  Łod sia być zabrakło we tych czasach siyły
  Świontyni zaś biyda w łoczy zoglondała
  Chocioż tu na Ornie jakosik przetrwała.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.07.05, 18:23
  Farorz Jakub Talapacz (1678-1684)

  W Ujeździe był krzczony we wieku połowie
  Richtig świyntobliwy był ze niego czowiek
  Protestantow nawrocoł łon na rzymsko wiara
  Czy było ich wiela niym skończoł na marach?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.07.05, 18:27
  Farorz Paweł Kasperek (1684-1693)

  Wiela parafiji piyrwyj mioł we rynkach
  zdało sie - sutanna to dlo niego mynka
  Popić przeca lubioł połobrocać baby
  Bajtli tyż moioł pora wspomnieć tako trza by
  Na starość se zmiynioł - już w Ornontowicach
  Dyć tukej we nyndzy pogasły mu lica.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.07.05, 18:25
  Stary kościoł (1578-1893)

  Wiela stary kościoł we Ornie szczimoł
  Zdowało sie jakby czasym tu drzymoł
  Farorz ze Dymbiyńska ciyngym piecza mioł
  Ale w ciynżkich rokach niywiela tyż dboł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.07.05, 18:26
  W dziewiytnostym wieku

  W dziewiytnostym wieku przibywo durś ludzi
  Toż se parafijo do życio łobudzi.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.07.05, 18:27
  Bractwo Rożańcowe 1849

  Czy już pobożniejszy miyszko tukej czowiek?
  Pewnie - przeca majom Bractwo Rożańcowe.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.07.05, 18:28
  W połowie XIX wieku

  Ołtorz Matki Boski gryfnie łodnowiony
  Sztyrdziści talarkow trza wyłożyć łonym.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.07.05, 18:29
  1862

  Delina drewniano była do niczego
  Toż teroz zrobiyli z piaskowca mocnego.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.07.05, 18:31
  Łorgany 1863

  Wolfgang ze Ujazdu wzioł w rynce łorgany
  Naprawioł co umioł - "wykurowoł rany"
  Rokow ze czidziści jeszcze tu służyły
  Na krotko w świontynia tyż nowo wkludziyły.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.07.05, 18:34
  Kościoł przed 1878

  Farorz z kościelnym tu gospodarzoł
  Możno dali tako rzońdzić by se marzoł
  Z gory nakozali mieć Zarzond Kościoła
  Myni teroz znaczoł - w tym dlo niego szkoła?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.07.05, 17:28
  Kaplica św. Jana

  Świyntego Jana kaplica
  Przi drodze naprzeciw kościoła
  Starego - tako uklyca
  Toż wele niego se stoła.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.07.05, 17:31
  Łostatnie lata

  Niym stary kościoł zbulyli
  Durś na mszo tukej łaziyli
  Niy szło dyć wystoć we środku
  Skuli pożaru przipodku

  Ci co se w ławkach niy siedli
  Na dworze czas mszy tu wiedli
  A przeca było ich wiela
  Bo Orna rosła - to tela.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.07.05, 18:36
  Zarzond Kościelny 1878

  W tym roku Zarzond Kościelny dany
  Na szpicy farorz - z niym parafiany
  Zocne bo przeca kożdy ze Orny
  Zarzond mioł bardzi być gospodorny.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.07.05, 18:39
  Zastympstwo Gminy Kościelny 1878

  Toż te Zastympstwo cołkym z welunku
  Mo "parafijo" ciongnońć ku słonku
  By samorzondność łod sia se miała
  I na Dymbiyńsko już niy paczała.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.07.05, 18:42
  Parafijo 1888

  Zarzond Kościelny tako uchwoloł
  "Że stary kościoł cołkym sie woloł
  Trza za budowa brać se nowego"
  Dziedzic Hegenscheidt niy bronioł tego
  Wsporcie dać musioł bo był patronym
  Dyć prziszło na to czekać tu łonym.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.07.05, 18:44
  Patronat Hegenscheidta

  Patronat czimoł nad parafijom
  Dyć to dlo niego tyż tu mecyjom
  Trza było groszym sypnońć na kościoł
  A łon wangelik - toż farorz pościoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.07.05, 18:48
  Ksiondz Ćwielong

  Dymbiyński farorz parafian wspiyroł
  By kościoł nowy na Ornie stoł
  Choć se do Pyjtra chnetko wybiyroł
  Dyć radość przeca z ideji mioł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.07.05, 18:49
  Bauplac

  Doł dziedzic łod sia na to parcela
  Parku ubyło dyć mu niywiela.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.07.05, 18:54
  82 775 marek

  Trza na świotynio marek aż tela
  Tyż robocizna parafian w tym
  Dwie czecie patron doł na ta sztela
  Portmanyj łotwar to przeca wiym

  I chocioż bauplac wpiyrw tyż doł na to
  Choć geld wyłożoł bez ty radości
  Dyć przeca Orna niy jest sagato
  Coś łod sia dadzom i ludzie prości.


  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.07.05, 18:54
  73 tysionce

  Tela w gotowce wyłożyć trza
  Reszta z roboty parafian - pra?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.07.05, 18:55
  Kolekta na kościoł

  Ponoc dała wiyncy niż sie spodziywali
  Ludzie na świontynia z chyńciom grosz dowali.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.07.05, 18:57
  Z Funduszu Wolnych Kuksow

  Fundusz na tyn kościoł tyż doł zapomoga
  Wiela? tego niy wiym - toż szkryfnońć niy moga.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.07.05, 18:58
  30 tysiyncy marek

  Tela na świontynia pożyczyła gmina
  Dość dugo spłocali - toż to niy nowina.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.07.05, 18:59
  Nowy kościoł 1892/1893

  Toż we tych rokach go zbudowali
  Cześć Ponboczkowi tako łoddali.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.07.05, 19:13
  Budowa 1892/1893

  Projekt doł Jackisch na ta budowa
  Maksa Phillipa z Gliwic w tym gowa
  By w Ornie nowy kościoł chnet stoł
  Jako niyjedyn tukej dyć chcioł

  Ze Mikołowa Kasza malowoł
  Droga Krziżowo artysta dowoł
  W drewnie kunsztownie jest wystrugano
  Przez Dorfa z Nysy - take mioł miano.

  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.07.05, 19:18
  23.IX.1893

  Archanioł Michał zdo sie mo świynto
  Toż te pokropki dugo spamiynto
  Z rynki farorza Zielonkowskiego
  Dyć przeca sztela pod władzom jego

  Filjom dymbiyński parafji łona
  Chocioż by chceli łod sia być "w doma"
  Pewno we końcu i to im przidzie
  Czekajom - z czasym richtig to bydzie.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.07.05, 19:56
  Ks. Zielonkowski

  Dymbiyński farorz popiyroł Orna
  Samodzielności sioł jakby ziorna.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.07.05, 20:00
  Ks. Ludwik Winkler

  Jak we Dymbiyńsku majom Winklera
  Z kuracjom w Ornie ruszo sie teraz
  Tyż samodzielność "parafii" wspiyroł
  Za tym na Wrocek ponoć zaziyroł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.07.05, 20:01
  Mecyjo

  Już nowy kościoł a durś mecyjo
  Ciyngym podległo ta "parafijo"
  Filiom Dymbiyńska Wielkego przeca
  Jakby tu wylyźć ze tego "neca"?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.07.05, 20:05
  Ornontowicki ksiondz (1907)

  Orna "swojego" ksiyndza już miała
  Dyć mu miyszkanie wynajmowała
  Ło farze mog łon pomarzyć yno
  Choć tyż se ło nia coś dopomino.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.07.05, 20:09
  1907

  Ksiondz Stanoszek w Ornie teroz "wikaruje"
  "Parafijo" ze tym jakby fermynt czuje
  Co ze kuracyjom? Bydzie czy niy bydzie?
  Możno i co złego w końcu z tego przidzie?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.07.05, 20:11
  Ksiondz Jan Salzburg

  Doszły ploty take do biskupa aże
  Co farorz dymbiyński durś strania "maże"
  Coby parafijo we Ornie zrychtować
  Dyć czy idzie wiary tymu richtig dować?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.07.05, 20:14
  1908

  Sie ksiondz Stanoszek staroł z wiernymi
  Ło kuracyjo dlo Orny ziymi
  Kopp we Wrocławiu łobiycoł w końcu
  Zdało sie ludziom - idom ku słońcu.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.07.05, 20:17
  Wonty?

  Farorz ze Dymbiyńska podobnoś mioł wonty
  Tako łosprowiajom tukej wszyske konty.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.07.05, 20:19
  Tumult

  pod kościołym tumult robiom parafiany
  Dekret kuracyjny niy bydzie wydany?!
  Zdo sie co wikary wiernych gorko wspiyro
  Na władze przi tymu wcale niy spoziyro.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.07.05, 20:22
  Buntownik

  Toż już nad Stanoszkym stoji prokurator
  Ksiondz czy parafialny z niego "demokrator"?
  Kościoł pewdzioł - winny. Tako samo sond
  Ponoć przi wyroku czuć było tam swond
  I ktosik usłyszoł chichot tyż djobelski
  Że na wikarego tref prziszoł niysielski.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.07.05, 20:24
  Stanoszkowo sztrofa

  Dwa miesionce w kozie - przeca ło tym wiycie
  I musioł łopuścić już Ornontowice.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.07.05, 20:30
  Tako sie dzioło

  W Ornontowicach jako sie dzioło?
  -Ano niy było wcale wesoł
  Nowy wikary mioł być im dany
  Dyć sie zbiesiyli coś parafiany

  Do głosu teroz doszły tu baby
  Na łostro poszło - szkryfnońć mi trza by
  Toż za Stanoszkym sie postawiyły
  "Prowodyrami" tu łone były

  Zarzond Kościelny tyż se już sztrabnoł
  Z tym cołki "systym" jakby fest rabnoł
  Wiela roboty mieli żandary
  Szłoby dać miano "afera fary"

  Swoje dociepła tyż rejyncyjo
  Z Opola prziszła tako mecyjo
  Że przepełniyła sie richtig koza
  I nikt niy pedzioł co trza już "z woza".
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.07.05, 20:34
  A ksiondz Stanoszek

  Swoje łodciyrpioł - z heresztu wyloz
  Do Ornontowic drapko sam prziloz
  Nic że nakozoł biskup "zesłanie"
  Jak w "parafiji" mo powożanie
  Dali łodprowio tu nabożyństwa
  Zdo sie ze znakym teroz mynczyństwa.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.07.05, 20:55
  "Łobiycano" kuracyjo 1909

  Ano dyć prziszła nowo utropa
  Czy decyzyji wierzyć tu Koppa
  Nojpiyrw łobiycoł potym zabronioł
  Jakby parafian we ćmok z tym gonioł.


  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.07.05, 20:43
  Wikary z Dymbiyńska

  Wikary z Dymbiyńska dyć był wyznaczony
  Ale co mog pedzieć boroczek tu łonym?
  Ornontowiczanie słuchać go niy chcieli
  Przeca łoni ksiyndza swojego już mieli

  Żol możno i było czasym kapelonka
  Co tu mszo łodprawioł dlo sia i dlo słonka
  Aże dwoch żandarow mioł tyż za łobstawa
  Niy była to richtig dlo niego "zabawa".
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.07.05, 20:44
  "Bunt dzieci"

  Na nauki komunijne przestały prziłazić
  Choć Ponboczka przeca tako niy chciały łobrazić.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.07.05, 20:49
  Kamiyniowali?

  Richtig kamiyniami ciepali w farorzy?
  Chcieli łoni kościoł zamknońć parafianom?
  Trza było sie łostro na to aże wożyć?
  Ponboczku - wyboczom to ornontowianom!

  Bo przeca skiż pszonio yno to sie stało
  Chcieli tu być łod sia - tako im sie zdało
  Ze wiary to wielki wyszło baby chopa
  A terozki yno majom ta utropa!
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.07.05, 20:50
  "Niysłychane zajścia"

  Kardynał Kopp se tako wyrazioł
  Toż "kij w mrowisko" tyż swoj tu wrazioł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.07.05, 20:57
  W końcu

  Ksiyndza Stanoszka żandary copli
  Hereszt niy nyńcioł - swojego dopli
  Adres mo nowy - we Kopienicach
  Co leżom ponoć przi Pyskowicach.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.07.05, 21:01
  1.V.1911

  Aktym ze lutego - kardynała Koppa
  Kuracyjo majom - zniknyła utropa
  Dyć jeszcze sie tukej wiela tyż starali
  Niym se parafiji cołkym doczekali.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.07.05, 21:03
  Kuracyjo

  Ziymie dworske i gminne jeji podlegajom
  Już tu parafiany samodzielność majom
  Choć jeszcze niy pełno dyć ku tymu idzie
  Zdo sie że to drapko terozki im przidzie.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.07.05, 21:06
  Kuratus

  Po ornontowicki parafialny "wojnie
  Kożdy chcioł by było bardzi tu spokojnie
  Otto Maternymu kuracyjo dali
  Oby we ty Ornie mu teroz ufali.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.07.05, 21:09
  Z lutym 1911.

  Z lutym wszyscy to wiedzieli
  Trza mieć fara we ty szteli.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.07.05, 21:10
  Coby była

  Coby tu była chnet parafijo
  Fara poczebno - toż z niom mecyjo.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.07.05, 21:18
  Plebanio II.1911

  Projekt już wybrany
  Zezwolynio trza
  Wrocławiowi dany
  Zgoda bydzie - pra?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.07.05, 21:21
  24 tysionce marek

  tela parafiany na plebanio majom
  Z kolekty i darow - Ponboczkowi pszajom
  Dyć to niy wystarczy - jeszcze wiyncy czeba
  Drogo coś wyłazi ta "droga do Nieba".
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.07.05, 21:24
  10 tysiyncy marek

  Toż łod patrona tela tyż chcieli
  By dobioł piniondz kery brakuje
  A łon łodmowioł! Niy chce ty szteli?!
  Fara? Czy jego utropom ty je?!
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.07.05, 21:25
  Zdaniym patrona

  Bauplac na fara łod sia już doł
  I zapomoga jednorazowo
  Toż majom wiyncy niż łon by chcioł
  Take patrona łostatnie słowo.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.07.05, 21:27
  Farski spor

  Kurio sie wdała w tyn farski spor
  Bez niyj by możno wyrosnoł "mur"
  Dyć poszli wszyscy chnet na ugoda
  Choć geldu mało - nastała zgoda.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.07.05, 21:14
  Ornontowicko fara (1911)

  Architekt Giemza projekt swoj dowoł
  A z Siymianowic Kurpierz budowoł
  Toż w październiku cołkym stanyła
  Już kuratusa Piegzy gościyła.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.07.05, 19:03
  Ksiondz Hugo Piegza

  Toż łon Materny drapko podmiynioł
  Doczkoł co prziszło farorza miano
  Za parafijo sie niy rumiynioł
  Już spokojniejszo była mu dano.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.07.05, 19:06
  3.VIII.1914

  Już Kopp doł handszrift swoj na papiorze
  Toż Orna w końcu pódzie ku gorze
  Choć bydzie trocha to jeszcze trwało
  Czas niyspokojny - sie wojowało.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.07.05, 19:09
  Parafijo - 1.VI.1915

  Zdołby sie fajer w "Świyntym Michale"
  Dyć czas terozki niy cieszy wcale
  Łoj - coby już sie skończyła wojna
  I radośniejszo była ta Orna.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.07.05, 19:10
  W dekanacie dymbiyńskim

  W dekanacie dymbiyńskim ciyngym parafiany
  Tako jako piyrwyj tyn przidział im dany.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.07.05, 19:12
  Siostry Służebniczki - 1917

  Ksiondz Piegza ściongnoł je w ciynżkim roku
  Zdo sie co Niymcy lecom ku ćmoku
  A siostry przeca to ślubowały
  By tam kaj "ciymno" pomoc dowały.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.07.05, 19:13
  Wyjechoł

  Skuli podziału Gornego Ślonska
  Wyjechoł Piegza ze tego konska.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.07.05, 19:15
  Ksiondz Teofil Bromboszcz

  Ano ze Polskom Bromboszcz tu prziszoł
  Przeca niy po to by coś namiyszoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.08.05, 16:35
  28.VII.1922

  Ksindz Broboszcz farorzym - mioł przeca zasługi
  Toż administrowoł czas yno niydugi
  Jak yno granica nowo już stanyła
  Ta fara na stałe se jymu trefiyła.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.08.05, 16:40
  XII.1923

  Przeniyśli Bromboszcza aże do Katowic
  Trza nowego ksiyndza dlo tych Ornontowic
  Józef Grunt farorzym - z zocny Wsi Wojtowy
  Toż jakby ze Gliwic dzisioj kożdy powiy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.09.05, 17:00
  Ks.dr. Teofil Bromboszcz 1923

  Ano - trza zdać było
  Ta fara ze Orny
  Dyć poloz we gora
  Tref niy czekoł morny
  Po szceblach se wspinoł
  Bez jakichś mecyji
  Aże sufraganym
  Łostoł djecezyji.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.09.05, 17:02
  Ks. Józef Grunt (6.XII.1923)

  Już tom parafijom łon administruje
  Farorzym łostanie - cosik tako czuje.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.09.05, 17:05
  Ks. Józef Grunt (1.IV.1924 - 18.XI.1933)

  We "prima-aprilis" farorzym tu zostoł
  Dyć na reszta życio parafijo dostoł
  Toż nikerzy richtig po niym fest płakali
  Jak dziyń taki prziszoł w kerym go chowali.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.09.05, 17:07
  Pora miesiyncy

  Z tom parafijom pora mesiyncy
  Sie bujakowski farorz umynczy
  Szczyńściym co trwało to tu niydugo
  Chnet Kwapuliński wszyskim zamrugoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.09.05, 17:09
  Ks. Juliusz Kwapuliński (IV.1934)

  Ponoć łośmiu ksiyndzy ło fara sie "biyło"
  Toż Kwapulińskiymu tako se trefiyło.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.09.05, 17:11
  Dola farorza

  Ano - we Ornie farorz był som
  Niy wspiyroł go tu wikary
  Łod sia tu tela yno se dom
  Boroczkym chory i stary.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.09.05, 17:14
  Zarzond Komisaryczny Parafiji Ornontowicki (8.VI.1925)

  Rady parafialny w tych latach niy było
  Toż z "komisorzami" se tukej rzońdziyło
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 20.09.05, 23:54
  Zarzond Komisaryczny Parafiji 1925

  Pawełek Owczarek Szarf i Siedlaczek
  Toż przeca styknie - żodyn niy płacze
  A przewodniczy wszyskymu farorz
  Piyńciu zrachujesz tako ich naroz.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 20.09.05, 23:55
  Zarzond Komisaryczny 1927

  Toż za Owczarka Malczyka majom
  Tela - już wiyncy ło tym niy "wajom"
  Tako leciało do wojny aże
  I bez łostudy na Orny farze
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 20.09.05, 23:58
  Zakrystianin Błażej Mikusz (1890-1935/6)

  Toż Błażej Mikusz wiela tu przeżoł
  Aże bych tymu jo niy uwierzoł
  Ty parafiji był żywom ksiyngom?
  A jo do zajtow spisanych siyngom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 20.09.05, 23:59
  Zakrystianin Jan Adamczyk

  Mikusza wspiyroł w podeszłych latach
  Łojca w niym widzioł? -Przeca niy brata!
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.09.05, 00:00
  Walenty Łowiński (1923-1931)

  Reskiyrowoł szkołom - tu był łorganistom
  Pieścioł parafianom uszy nutom czystom?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.09.05, 00:01
  Lorganista Rudolf Reczek

  Tyn na łorganach do wojny groł
  Tyż tako "fara" we Ornie mioł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.09.05, 00:06
  Bierzmowanie 23.V.1933

  Kurde - to sie w gminie dzioło!
  Mioł Adamski tu wesoło
  Toż prziwiydli go cyklisty
  Witoł Zdzieblik głosym czystym
  Ksiondz Grunt wodom i kadzidłym
  W Ornie fest woniało mydłym

  Bierzmowańcow wiela było?
  Chnet piyńć setek sie zliczyło
  Biskup aże tym utrudzioł
  Dyć w nich wiara wiynkszo budzioł

  Prawiom - z Duchym Świyntym w Ornie
  Z tego czasu niy ma mornie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.09.05, 00:10
  Nowe dzwony 1921

  Piyrsze z kościoła wojna zabrała
  Już we szesnostym se rozkulała
  Tako co spiżu wszyndy dzukali
  I z wież kościelnych wiela zabrali

  Toż nowych drapko trza parafianom
  Coby dzwoniyły niy yno rano
  Łod Hegenscheidta cosik dostali
  A reszta sami se dozbiyrali

  Juzaś radosne Ornontowice
  Ze klangu dzwonow - to niy som wice
  Ponboczka tako przeca tu chwolom
  We sercach dzwoniom tyż "wolnom wolom".
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.09.05, 00:13
  Sztrom w kościele 1926

  Ksiondz Grunt pociongnoł sztrom do ty sztele
  Byrny już świycom we tym kościele
  Zdo sie - im jaśni tym bliży Boga
  Czy tako szkryfnońć jo tukej moga?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.09.05, 00:15
  Świyntokradztwo 5/6.X.1933

  Monstrancjo gotycko kelichy złocone
  W nocy ze kościoła były wykradzione
  Złodzieji niy znodli choć wiela szukali
  Aż na szejść tysiyncy straty zrachowali.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.09.05, 00:16
  Toutynhala

  Na starym kerchofie w miyndzywojniu była
  Toż kapliczka staro do tego służyła.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.09.05, 00:18
  Krziż ulbrycha 6.V.1934
  Toż biskup Bromboszcz świyńcioł tyn krziż
  Ulbrych był z Zabrza - to pewno wiysz.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.09.05, 00:19
  Krziż Owczarczyka VI.1936

  Francik Owczarczyk tyn krziż fundowoł
  Przi drodze co do Orzesza
  Świadectwo wiary tako swe dowoł
  Toż fraszkom jo tu niy zgrzesza.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.09.05, 22:32
  Bractwo Rożańca Świyntego (1849)

  Dyć tu nojwiynkszo ferajna z wiarom
  I niy zaszkodzi mianować "starom"
  Toż piyrwyj rosło w Ornie i rosło
  Czy do piyńciuset parafian doszło?
  Chnetko już tela w bractwie rzykało
  W latach czidziestych - a to niymało.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.09.05, 22:35
  Katolicke Stowarzyszynie Młodzieży Mynski

  Zdo sie jejich miyndzywojnie
  Rozkryncało se spokojnie
  Z niym łorkestra z niym tyjater
  -Tako szumioł w Ornie wiater.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.09.05, 22:37
  Katolicke Stowarzyszynie Młodzieży Żyński

  Ano i frelki ferajna miały
  Choć we nia myni łod sia dowały
  Toż dlo karlusa wiela znaczyło
  Jak se "godzinki" razym nuciyło.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.09.05, 22:39
  Arcybractwo Matek Krześcijańskich

  Czuwały łone nad familijom
  By krziżym żyła a niy mecyjom
  Podobnoś za tym rzykały wiela
  Co szczyńściym dzieci żyła ta sztela.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.09.05, 22:40
  Katolicke Stowarzyszynie Kobiyt

  Frelki matki - wszyske baby
  W ta ferajna wrazić trza by.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.09.05, 22:42
  Katolicke Stowarzyszynie Mynżow

  Czy yno żonatych wciongoł tyn pietruszka
  Ktoś członkowstwo stracioł skiż pustego łożka?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.09.05, 22:43
  Akcjo Katolicko 1934

  Wszyske te ferajny w jedna połonczyła
  Akcjo Katolicko - toż we niyj jest siyła.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.07.05, 19:16
  Stary cmyntorz

  Piyrszy cmyntorz był wele kościoła starego
  Co dzisioj łostało we Ornie ze niego?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.07.05, 19:17
  Cmyntorz do 1906

  Ano aż do wtedy na starym chowali
  Dyć zdoł sie już mały - nowy zrychtowali.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.07.05, 19:19
  Do 1922 roku

  Łorganista zakrystianin i kerownik szkoły
  Jedyn to cuzamyn czimoł - był ze tym wesoły?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 11.06.05, 08:44
  Ornontowice Hindenberga (1636)

  Wiela już widać na mapie jego
  Zocno wioseczka wedle istnego
  Kościoł tu majom i dwory czi
  Kaj sołtys miyszkoł tyż kożdy wiy
  Dyć yno jedna droga tu widać
  Orzesko - take miano trza by dać.


  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 11.06.05, 08:46
  Ornontowice Wielanda (1736)

  Toż niywiela se zmiyniyło
  Jest durś tako jako było
  Łod somsiadow dzielom lasy
  Mo w tym sztela wiyncy krasy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 20.07.05, 19:43
  Bunty chłopskie - 1811

  Ano - we "państwie pszczyńskim" tyż były
  Ornontowice niy miały siyły
  Dyć przeca cosik i tu sie dzioło
  Ponoć we dworze niy za wesoło.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 20.07.05, 20:01
  Ornontowickie recesy 1821-1822

  Trocha gospodorzy, zagrodnikow tako
  Sie tu uwłaszczyło dyć dwor tyż niy płakoł
  Toż chłop dziedzicowi doł łodszkodowanie
  Coby pon niy stracioł - tyż było we planie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 20.07.05, 22:05
  Uwłaszczynie 1848-1850

  Toż wszyscy terozki co ziymia łorajom
  Za własność jom w końcu w familiji majom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 20.07.05, 22:08
  Kolanije Orny

  Niy yno w jedny kupie wieś była
  Kolanijami sie rozłożyła
  Beksza, Solarnia, Marzankowice
  Grenzdorf - toż Orny jakby "dzielnice"
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 20.07.05, 22:10
  2000 merynosow

  Jak tu we folwarkach barany zrachować?
  Na łoko dyć idzie tako liczba dować.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 20.07.05, 22:12
  Gmina

  W dziewiytnostym wieku Orna tako gmina
  Sołtysa swojego miała ta dziedzina
  Kery naczelnika z czasym przijoł miano
  Przeca historyjo ta dobrze nom znano.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 20.07.05, 22:14
  Filip Schelthalter (1815-1826)

  Sołtysa w tych czasach dziedzic se mianowoł
  Filip jedynoście rokow rada dowoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 20.07.05, 22:15
  1826-1838

  Niy wiym kto tu sołtysowoł
  Jak sie dowiym - szkryfna - słowo!
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 20.07.05, 22:16
  Piotr Cyprys (1838-1844)

  Ano Pyjter "fara" chycioł
  Co dobrego tu uklycioł?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 20.07.05, 22:17
  Jan Hanisch (1844-1848)

  Po Cyprysie - jako słysza
  Przeszło w rynce to Hanischa.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 20.07.05, 22:18
  Maciej Kornas (1848-1859)

  Sołtysuje teroz Kornas
  A durś rośnie nom ta Orna.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 20.07.05, 22:20
  Jakub Spyra (1860-1872)

  Spyra wiela wtedy znaczy
  Naczelnikym se łonaczy.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 20.07.05, 22:22
  Maciej Kornas (1873-1876)

  "W koło Macieju" - richtig to było?
  Juzaś Kornasa tako chyciyło.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 20.07.05, 22:23
  Karol Janek (1877-1898)

  Niyjedyn w Ornie był piykny ranek
  Jak naczelnikym tukej tyn Janek.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 20.07.05, 22:25
  Antoni Janek (1898-1910)

  Czy już łod Jankow to "dynastyjo"?
  "Fach" naczelnika to niy mecyjo.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 20.07.05, 22:26
  Poczta - 1900

  We gospodzie Szydłowskiego
  Agyncjo pocztowo
  Roz pytali sie istnego
  Czy brif biyra stowio?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 20.07.05, 22:28
  Kery?

  Stelmach tu briftryjgrym
  a laufrym zaś Błaszczyk
  Kery z nich we tasi
  wiyncy teroz taszczy?

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.07.05, 22:08
  "Amtsvorstand"

  Toż łon czuwoł tyż nad gminom
  Właściciela dobr dziedzinom
  Hegenscheidt był naczelnikym
  Na ty grzondce łogrodnikym.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.07.05, 22:10
  "Rentmaister"

  Administracyjo na karku mioł gminy
  Porachowoł wszyske tutejsze rodziny?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.07.05, 22:11
  "Amtadiener"

  Zdo sie gminnego groł policaja
  Heresztym karoł jak wloz na haja.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.07.05, 22:13
  Zjednoczynie Zawodowe Polske w Ornontowicach

  Przed piyrszom wojnom zwionzek sie tworzoł
  Polskich roboli bronić tu wożoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.07.05, 22:24
  "Leopold" - 1798

  Heydebrand gruba tu łotwar tako
  Po niym se Winkler "chycioł" fedrować
  Jakeś poł wieku było jednako
  We końcu prziszło jom "zaryglować".
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.07.05, 22:15
  "Porembski Wunsch" - 1830

  "Życzoł" sie Porembski tego
  By loz wongel dlo istnego.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.07.05, 22:17
  "Bremsky Wunsch" - 1845

  Piyrwyj ta gruba łod Porembskiego
  Miano zmiyniyła jak brakło jego.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.07.05, 22:18
  Huta cynku "Maria"

  To tyż sprowka Porembskiego
  Gyszeft ciongnoł tako jego.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.07.05, 22:20
  Huta Wegnera

  Major von Wegner z Tarnowskich Gor
  Tyż mioł we Ornie "cynkowy dwor".
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.07.05, 22:26
  Do 1840 roku

  Na cynku tu sie niy dorobiyli
  Bo łobie huty drapko zamknyli.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 22.07.05, 19:32
  "Żeleźniok" - 1859

  Ano tyż fajrant - rudy już mało
  By jom tu kopać se łopłacało
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 22.07.05, 19:34
  Wielki piec 1840-1860

  Wydobywali ruda darniowo
  Toż piec se tukej Franc Winkler stowio
  I chocioż ajzy niy loli dugo
  Z niym przi kuźnicach ta Orna mrugo.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 22.07.05, 19:36
  "Claudia" i "Leopold"

  Wele Orzesza kamyniołomy
  Piaskowiec zocny - niy jakeś "kromy".
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 22.07.05, 19:37
  Cegelnia Grzegorczyka

  W miyndzywojniu mocie jeszcze
  Dyć zabrakło gliny - wierzcie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 22.07.05, 19:39
  Tartak Zefla Grzegorczyka

  Po Spyrze tartak Grzegorczyk mioł
  Wele cegelni łon przeca stoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 22.07.05, 19:42
  Werk Hegenscheidta -1884

  Gliwicki fabryki filijo we Ornie
  Toż niyjednego łona przigornie
  Beleby w grabach mioł fach kowola
  Werk se łotwiyro przed niym "do mola".
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 22.07.05, 19:43
  "Łańcuszkownia"

  Łańcuchow robiom tukej dość wiela
  Werk Hegenscheidta - szkryfna jo tela.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 22.07.05, 19:45
  1888

  Ornontowicom śmiejom sie lica
  Już przeca cug mo tukej bocznica
  Łańcuchow z Orny szukej w Europie
  Toż niy cygania cie teroz chopie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 22.07.05, 19:48
  Po plebiscycie

  Otto Hegenscheidt po plebiscycie
  Na Dolnym Ślonsku - przeca to wiycie
  W Jelyni Gorze majontek mioł
  Tyn z polski strony synowi doł
  Klaus w Ornie wszysko czimie tu dali
  Dyć czas tyn idzie co to łobali.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 22.07.05, 19:50
  Huta szkła "Maria"

  Jeszcze niy tak downo ta huta we Ornie
  Terozki w Orzeszu - dyć czy bez to mornie.


  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 22.07.05, 19:52
  "Maria" Panofskych (od 1860)

  Łod kupcow Panofskych była ta glashuta
  Czy szkło wyrobiała na żydowsko nuta?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 22.07.05, 19:54
  W latach siedymdziesiontych XIX w

  Kupioł jom inkszy terozki kupiec
  Taki był Pollak aż w gowie klupie
  Gyszeft na glasie dyć lecioł dali
  Ludzi ze Orny tyż zatrudniali.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 22.07.05, 19:55
  Glashuta "Maria" - 1905

  Połojcu erbnoł to wszysko syn
  Maksymilianym zwany - dyć wiym.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.07.05, 22:47
  Piyrwyj

  piyrwyj jedna karczma yno w Ornie była
  W wieku dziewiytnostym dyć se rozmnozyła
  Znaczy - wzbogaciyła sie ta naszo sztela
  Geldu do wydanio mieli tukej wiela?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.07.05, 22:49
  1884

  Heidebrandt zamknoł karczma już swoja
  Niy ma kaj wypić? -Toż se niy boja
  Przeca tu takich pora przibytkow
  Piniondz im leci durś skuli zbytkow.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 11.06.05, 08:49
  Szkoła w Ornontowicach (1680)

  Som okryngym szkolnym te Ornontowice
  Toż szkoła już była - ło tym możno wiycie
  Pewnikym i piyrwyj bajtli tu uczyli
  Dyć to w historyji jakosik straciyli.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 11.06.05, 08:51
  Organista Antoni (1703)

  Organista Antoninus tu szkoła prowadzioł
  Nic wiyncy niy wiymy dyć jakoś se radzioł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 11.06.05, 08:52
  Organistowka

  Tako ta szkoła szło by tu zwać
  Bo organistom prziszło jom brać.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 11.06.05, 08:56
  Szkoła "Organistowka"

  Take w tradycji miano nosiyła
  W Ornontowicach jedynom była
  Durś organista mioł jom na gowie
  Musioł robotny być z niego czowiek.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 11.06.05, 08:58
  Jan Stebel (1759)

  Tyż organista - niy byda miyszoł
  Przeca i belfrym szkoły se pisoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 11.06.05, 09:02
  Mateusz Rojowiec (1772-1777)

  Ło tym rechtorze trza szkryfnońć wiyncy
  W cysterskich Rudach wpiyrw łon se mynczy
  Dyć przeca dobrze wyuczoł fachu
  Mog iść na swoje - niy było strachu

  Toż dzieci uczoł w tych okolicach
  Niy yno w zocnych Ornontowicach
  I organistom był tyż do tego
  Tako poznali żeście istnego.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 11.06.05, 09:05
  Antoni Skrzypczyk (1781-1789)

  Dali ze szkołom tako leciało
  Skrzypczyk mioł jedny fary za mało
  Bestoż trza jymu rechtorym być
  By se tu jakoś ze tego żyć.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 11.06.05, 09:08
  Karol Janchin (1792-1821)

  Tuzin talarow rocznie dostowoł
  No i tyż drzewa do pieca
  Toż przi bogatych ze tym niy stowoł
  Biydnie żył - tako jo kleca

  Z rechtorowanio w końcu go ściepli
  Po polsku uczyć już niy mog
  Niy było bez to wcale tu "ciepli"
  Dyć pruski taki był wymog.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.07.05, 22:53
  Generalno Insztrukcyjo 1765

  Insztrukcyjo władze pruske tako tu wydali
  By do roku dwunostego bajtli nauczali
  Ano syny jak i cery - terozki tu tako
  Państwo szkoły pogorszyło by było jednako
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.07.05, 22:57
  Do 1872

  Toż do tego czasu w szkole gornoślonski
  Polski był szyroki - niymiecki zaś wonski
  Potym na łodwyrtka wszysko sie zmiyniyło
  Toż z niymieckim ciynżko ciynżko i rechtorom było.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.07.05, 11:36
  Religijo po polsku

  Religijo po polsku yno w modszych klasach
  Tako tu "kulturkampf" pokozoł swo krasa.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.07.05, 11:37
  Karol Jaschin 1821

  Przestoł rechtorym byc we tym roku
  Bo we niymiecki niy zrobioł "kroku".
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.07.05, 11:39
  Rechtor Jachin (Janik)

  Rechtor Jachin biyda klepoł
  We ruderze pomiyszkiwoł
  Tam łoswiata w gowy "ciepoł"
  Niyjedyn se tymu dziwoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.07.05, 11:40
  Nowo szkoła 1818/1819

  Jedna klasa szkolno nowo szkoła miała
  Kero co nojwyży sto bajtli zbiyrała.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.07.05, 11:45
  Franciszek Urbańczyk 1821-1831

  Dziesiyńć lot karlus szkołom kierowoł
  Jakoś se rada tukej z tym dowoł
  Chocioż dzieciskow durś przibywało
  A szkoła ciyngym była za mało.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.07.05, 11:47
  Franciszek Reichel 1831-1859

  Piyńćdziesiont talarkow za rechtorowanie
  Toż wiyncy trza było mu na uczimanie
  Ze "organistowki" cosik wycis jeszcze
  Dyć i to niywiela - w bogactwo niy wierzcie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.07.05, 19:36
  Szkoła rośnie 1842-1844

  Richtig czas na to był już nojwyrszy
  Bo Orna przeca durś rośnie
  Edukacyjo to punkt jest piyrszy
  Bez niyj niy bydzie radośnie

  Szkoła terozki dwie klasy mo
  I dwoch rechtorow w niyj uczy
  Wiela szkolorzom łod sia tyż do
  Chocioż niyjedyn z nich buczy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.07.05, 19:38
  "Adjuwant"

  Tako sie rechtor zwoł do pomocy
  Łod kerownika myni mioł mocy
  Ano - tyż myni zarobioł wiela
  Choć umynczyła tak samo sztela.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.07.05, 19:40
  Karol Miarka 1840

  Piyrszy adjuwant w tutejszy szkole
  Jeszcze przi tymu zdo sie pachole
  Przeca mioł rokow yno szesnoście
  Już bajtli uczoł - se wyłobroźcie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.07.05, 19:47
  Ernest Dohn 1842

  Adjuwantym był przez rok?
  Kaj go powiod potym krok?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.07.05, 19:49
  Adjuwant Amand Spak 1845-1847

  Rechtorowoł niy za dugo
  Tako Orna ło niym "mrugo".
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.07.05, 19:55
  Jozef Marzodko

  Zefel adjuwantym był we szkole dugo
  Jak pomrł kerownik ta "fara" tyż mrugo
  Dyć go powitały drapko Gardawice
  Tam szkole szefowoł - terozki już wiycie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.07.05, 19:57
  Jozef Czammer 1859-1880

  Czammer kerownikym nowym
  Uczoł tukej aż do śmierci
  Cosik ło niym jeszcze powiym
  Bo se przeca tako werci.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.07.05, 19:58
  Kronika Szkolno 1864

  Toż pomyślunek we tym Czammera
  By w niyj coś szkryflać ło szkole teraz.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.07.05, 20:01
  Co ze szkołom?

  Ciyngym ta szkoła miała dwie klasy
  Richtig za mało jak na te czasy
  Dyć Zefel Czammer na gowie stowoł
  A ty utropie rady niy dowoł

  Deliberuje durś parafijo
  I Zarzond Szkolny - ciyngym mecyjo
  Nic to że wiela staro sie gmina
  Jeszcze poczeko na to dziedzina.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.07.05, 20:04