30.09.03, 21:02
Bytom

750 chnet miejskości lot
Z czego jo pieronym tyż jest przeca rod
Na gyburstag dowom gyszynk Bytomiowi
Te fraszki bytomske - piyknie ło niym powiym.
Edytor zaawansowany
 • broneknotgeld 30.09.03, 21:04
  Zresztom tak po prowdzie niy trza godać wiela
  Łod sia tyż dociepcie - zablyszczy ta sztela.
 • broneknotgeld 28.10.03, 17:39
  "Krol Dawid"

  Wongel już tukej za Fryca brali
  W Szombiyrkach było to przeca
  W "Krolu Dawidzie" go fedrowali
  Ślonzek już ciepoł do neca.
 • broneknotgeld 28.10.03, 17:43
  Joanna Gryzik - pani na Szombiyrkach

  Młotki gornicze we herbie miała
  No bo tego przeca chciała.

 • broneknotgeld 28.10.03, 17:45
  Szombiyrskie chopy ruda woziyli
  Galman to był miechowicki
  I choć sie na tym niy wzbogaciyli
  Formon robota mioł wdycki.
 • broneknotgeld 31.10.03, 20:26
  Szombiyrki - Godula

  Hasło - Szombiyrki. Odzyw - Godula
  We tym wos przeca niy byda fulać
  Wiela łon tukej zrobioł dobrego
  No a po śmierci - majontek jego.
 • broneknotgeld 31.10.03, 20:32
  Darowizna

  Na kościoł w Szombiyrkach Schaffgotsch niy żałowoł
  100 tysiyncy marek przeca podarowoł
  I chocioż trza było dołożyć do tego
  Terozki tu ludzie majom coś piyknego.
 • broneknotgeld 01.11.03, 09:04
  "Hohenzollern" gruba - dyć "Szombiyrki" przeca
  Klejnot to był czorny bytomskego neca.
 • broneknotgeld 01.11.03, 09:10
  Plac Franca Jozefa

  Franca Jozefa plac kedyś wonski
  Szyroki dzisioj jest fest
  Chałpy rozpadły sie tu na konski
  Kościuszki teroz łon jest.
 • broneknotgeld 01.11.03, 18:09
  Ło placu FJ

  Pech bo tukej sie wsypało
  Ździybko niżyj to być miało.
 • broneknotgeld 01.11.03, 18:17
  Pałac w Szombiyrkach

  Godula w Szombiyrkach pałac wybudowoł
  Jego piykno wieża sie w łoczy ciepała
  Niywiela łon jednak we niym pobalowoł
  W Rudzie czynsto siedzioł - lubioł to bezmała.
 • broneknotgeld 19.11.03, 08:07
  "Fazaniec"

  "Fazaniec" w Szombiyrkach za Schaffgotschów słynoł
  Ale te fazany nadrobiały minom
  Choć strojyły piyknie wielkopańske stoły
  To przeca sie z tego niy za wiela śmioły.
 • broneknotgeld 19.11.03, 08:29
  Ratusz

  Szombiyrski ratusz do dzisioj stoji
  Choć możno ło sia sie trocha boji
  Pamiynto jeszcze rusko kanona
  I czasym pyto - Kaj teroz łona?
 • broneknotgeld 19.11.03, 10:07
  Kanona - dynkmal

  Ciekawy dynkmal skiż piyrszy wojny
  Kery ta gmina dar dała hojny
  Z ludzi zabitych na jeji frontach
  Trza to pamiyntać - niy chować w kontach.
 • broneknotgeld 01.01.04, 22:52
  Podziymno kolejka

  We "Hohenzollernie" na sztrom piyrszy cug
  Ze przodka do szachty wozki ciongnońć mog
  Był to "ewenymynt" na skala Europy
  Sto dwadziścia lotek minyło już chopy.
 • broneknotgeld 08.01.04, 22:49
  Pałac Goduli

  Sto lot stoł w Szombiyrkach pałac łod Godule
  Kerym cołko gmina przeca sie asiyła
  Niy zbulyły jego i armatnie kule
  Dyć armio sowiecko cołki go spolyła

  Wybulyli reszta - dzisioj niy ma śladu
  W tym miejscu terozki se stoji przedszkole
  Już sie niy dziwujom jak bankom tu jadom
  Historyjo jednak czasym w serca kole.
 • broneknotgeld 10.01.04, 16:42
  W szombiyrskim pałacu

  Tukej sie "kopciuszka" wesele łodbyło
  Schaffgotscha do Rudy ze Cieplic ściongnyło
  Tako se z Joannom tu gospodorzyli
  Erbniony majontek jeszcze pomnożyli.
 • broneknotgeld 15.01.04, 12:41
  Kaplica Matki Boski i św Józefa

  Pamiontak w Szombiyrkach po wielki zarazie
  Cholera Ślonsk wtedy pierońsko mynczyła
  Za opieka Bożo we tym ciynżkim razie
  W dziewiytnostym wieku łona tu stanyła.
 • broneknotgeld 14.05.10, 15:21
  "Kopalnia Wiedzy"

  Co wom pedzieć ło "Krystynie"?
  Zły czas dlo niyj mono minie
  www.nettg.pl/Aktualnosci/Szukaj/Kraj/Nowa-kopalnia-powstanie-na...-pokopalnianych-terenach-Bytomia,15814,1500,1
  Z szachty do edukacyji
  Przyńdzie teroz bez mecyji?
  --
  Ruda Śląska - stolicafraszki
 • broneknotgeld 05.03.13, 23:06
  PiS przisłuży sie sie zaś RAŚ?
  www.dziennikzachodni.pl/artykul/775321,ras-wrogiem-numer-1-czyli-wyscig-do-prezydenckich-foteli,id,t.html
  Czy sie tako bydzie paś?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 27.10.06, 19:21
  Bobrek 1369

  Na prawie niymieckim wioska lokowano
  Już tu piyrwyj stoła wele jedny sztrasy
  Miechowicki farorz bajtlom dowoł miano
  Tako w Bobrku lecom nojdowniejsze czasy.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 27.10.06, 19:31
  Bobrek Gierałtowskich

  Ano - ło nich wiela wiymy
  Bobrek piyrwyj tyż trzimali
  Dyć niy ło tym tukej rymy
  Tako leca teroz dali.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 27.10.06, 19:34
  Bobrek 1785

  Szejściu bambrow w Bobrku gospodorstwa trzimie
  Zogrodnikow wiyncy na ty ziymi drzymie
  Bo porachowali ich aże sztyrnoście
  Tako se ta wioska teroz wyłobroźcie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 08.11.06, 21:34
  Bobrek Goduli 1842

  Ano - majontek teroz Goduli
  Przeca istnego dobrze my znomy
  Ktoś kto buduje a niy chce bulić
  Krol cynku tako - to niy som kromy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 09.11.06, 19:51
  W ryncach Schaffgotschow

  Godula pomarł - majontek łostoł
  Z rynkom Joanny grof tako dostoł
  "Ślonski kopciuszek" ze tym echt paniom
  Se podziwejcie terozki na niom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.11.06, 19:19
  Ks. Jan Kuboth

  Miechowicki farorz kościoł chcioł budować
  Prawie we tym Bobrku - stropiono mo gowa
  Do jego świontyni stond richtig daleko
  Choć Pon Bog ciyrpliwy - na wiernych durś czeko.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.11.06, 19:21
  Ściepa na kościoł

  Grof Schaffgotsch plac łoddoł na zocno świontynia
  Geld ze huty "Julia" - przeca jom niy mina
  Z wolnych kuksow tako dociepli grosiwa
  No i łod parafian - niy trza se im dziwać.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.11.06, 19:24
  Bajstlujom świontynia 1900-1902

  Toż kunsztym Schneidera łon neoromański
  Drapko postawiony - Ślonzek niy pogański
  Dyć se fest ludziska terozki radujom
  Zdo sie co Ponboczka jakby blizy czujom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.11.06, 19:25
  31.VIII.1902

  Kościoł poświyncony
  Msze już łodprowiajom
  Cieszom sie we Bobrku
  Co go tukej majom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 08.12.06, 15:35
  Parafijo we Bobrku 20.III.1906

  Konsekrowano sto rokow tymu
  Przi gyburstagu jak skompić rymu?
  Ponboczku - miyj we łopiece Bobrek
  Niych parafiany wiedzom co dobre.

  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 10.12.06, 15:57
  Dynkmal poległych 1925

  Wele kościoła dynkmal stowiajom
  Tym co w pamiyńci na zowdy majom
  Poległo wiela we piyrszy wojnie
  Niych tako w ziymi se śpiom spokojnie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 10.12.06, 15:58
  Gmina Bobrek-Karb 1928

  Bobrek z Karbiym skuplowali
  Obszar dworski tako dali
  Toż zocniejszo teroz gmina
  Wiela znaczy ta dziedzina.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 10.12.06, 16:02
  Kościoł wangelicki 1932

  Wangeliki se terozki kościoł wystowiajom
  No bo przeca do Miechowic za daleko majom
  Choć ze drewna tako służy zocnie Ponboczkowi
  I ze gminy parafianom - kożdy tako powiy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 10.12.06, 16:05
  Bobrek 1859

  Cug z Tarnowskich Gor do Chebzio
  Przez Bobrek se jedzie
  Toż i gmina we proficie
  Trza nom ło tm wiedzieć.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 10.12.06, 21:45
  Bobrek 1872

  Ze Bobrka do Zabrza tyż cugym pojedziesz
  Toż niy jedna glajza terozki tam wiedzie
  A i banhof zocny tako zbajstlowali
  Dziedzina durś rośnie - co tu bydzie dali?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 10.12.06, 21:50
  Banka w Bobrku 1898

  Som cug terozki zdo sie za mało
  Tako i banki ludziom zachciało
  Co ze Bytomia na Zabrze wiedzie
  Chocioż łod cuga drapci niy jedzie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 10.12.06, 21:54
  Huta "Vulkan" 1856

  Huta ajza wytopiała
  Dyć profitu coś niy dała
  Drapko se bankrutym stała
  We gyszywcie Pecha miałem.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 10.12.06, 21:58
  Huta "Moritz" 1870

  Kaj piyrwyj "Vulkan" - "Moritz" terozki
  Dlo Friedlanderow tyż powod troski
  Trzinoście rokow i bankrutujom
  To co łostało Caro kupujom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.12.06, 15:10
  Huta cynku "Bobrek" (XIX w.)

  Ano - Ślonzek cynkym słynoł
  Gyszeft Bobrka niy łominoł.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.12.06, 15:11
  Huta cynku "Flora" (1901-1908)

  Krotko bo krotko dyć w Bobrku była
  Choć cynk na Ślonsku tracioł już siyła.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 04.12.06, 20:59
  Łagwie

  Łagwie z drewna czy ze gliny?
  -Waże to co kładli driny
  Stond je bierom bytomiany
  I kuplujom tako z mianym.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.12.06, 21:01
  Łagiewniki

  Skuli łagwi Łagiewniki
  Zocne miano tukej majom
  Jo zaś prawia za Karlikym
  Co Ślonskowi tukej pszajom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.12.06, 21:03
  Na trzi

  Na trzi konski se dzielyły
  Trzi folwarki tyż tu były
  Ze Średnich do dzisioj majom
  Chocioż zdo sie co jo bajom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.12.06, 21:05
  Były wielke

  Łagiewniki wielke były
  Aż po Rawa se ciongnyły
  Dyć Krolewsko Huta na nich
  W czyńści dźwigli - ktoś cygani?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.12.06, 21:06
  Wieś łanowo

  Była wioska to łanowo
  Tako sie nom niy wydowo
  Wojt Bytomia mioł jom w ryncach
  Szczyro prowda - dyć niy krynca.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.12.06, 16:42
  Łagiewniki 1254

  Jak tyn Byto lokowali
  Łagiewniki wspominali
  Historyjom zocne tako
  Że niyjedyn grod zapłako.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.12.06, 16:45
  Łagiewniki 1369

  Bytom podzielony - dwa prince tu siedzom
  Łagieniki przeca Oleśnicy miedzom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.12.06, 19:53
  Łagiewniki Gorne

  Wieki tu leciały - dziedzice miyniyli
  Kamieńscy, Gałkowscy Foglerowie byli
  W dziewiytnostym wieku już Thiele-Wincklera
  Karlus se wzbogacioł - panym wielkim teraz.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.12.06, 19:54
  Łaziska Gorne - Kattowitzer A.G. (1889)

  Gruby werki wiela znaczom
  Łagiewniki tyż łonaczom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.12.06, 19:58
  Łagiewniki Średnie XIX w.

  "Krolewsko Huta" i "Laura" tako
  Te Łagiewniki trzimiom jednako
  Toż przemysłowo richtig osada
  Yno niy robcie ło to mi zwada.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.12.06, 19:59
  Łagiewnicko szkoła 1874

  Piyrszo w ty szteli
  Z tym rokym mieli
  Choć krotko tako
  Dyć nikt niy płakoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.12.06, 20:15
  Nowo szkoła 1879

  Ech - nowiuśko cołkym szkoła
  Bajtli w mury chce sie wołać
  Łagiewniki we proficie
  Choć niy leci lekci życie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.12.06, 20:17
  Szkoła drugo 1910

  Toż dziedzina naszo rośnie
  Już potrzebno szkoła drugo
  Dzieci śmiejom se radośnie
  Rechtor łokym srogym mrugo.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.12.06, 20:18
  Szkoła trzecio 1912

  Na Hubertusie wybudowali
  Bo stond do szkoły było im dali
  A se dzieciskow tyż namnożyło
  W czas "prorodzinny" przeca to było.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.12.06, 20:19
  Szkoła szworto 1936

  Już w miyndzywojniu ta szkoła szworto
  Dyć przez to przeca niy myni worto.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.12.06, 20:21
  "Hihenlinde" 1904

  Gorne ze Średnimi se pokuplowały
  Tako nowe miano z niymieckego brały.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.12.06, 20:22
  "Linde" - lipa

  Z łagiewnikow Gornych godła se nom wziyła
  Toż wiymy co piyrwyj już ta lipa była.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 06.12.06, 09:12
  Łagiewnicki ratusz 1904

  Zocno gmina - ratusz zocny
  Toż do dzisioj stoji mocny
  Choć przichodnia we niym gości
  I policjo - dyć niy złości.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 06.12.06, 09:16
  Parafiany

  Parafiany z Łagiewnikow
  w Bytomiu rzykajom
  Trza daleko łazić z rana
  Toż kościoł stowiajom
  Grunt kupujom, cegły tako
  trza dzwignońć go rychło
  Jyż niy bydzie tu jednako
  Zło jakby fet zcichło.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 06.12.06, 09:20
  Parafijo 1894-1896

  Ksiondz Bonczyk budowy kościoła pilnowoł
  Ze tym parafijo mo dziedzina nowo
  Jaskisch architekta kunsztu niy żałowoł
  Z Ponboczka pomocom świontynia chnet stowo.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 06.12.06, 16:36
  Ks. Rudolf Jauernick

  Toż ty parafiji istny farorzowoł
  Piyrszy przi ołtorzu we kościele stowoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 06.12.06, 16:38
  Kaplica św. Jana Nepomucena

  Ech - we downych rokach ta kaplica była
  Ze dwudziestym wiekym prawie se straciyła.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 06.12.06, 16:39
  Łagiewnicki krziż pokutny

  Jako mu rachować setki rokow tych?
  Czy styknie co wiymy że stoji przez grzych.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 06.12.06, 16:41
  Morowy kerchof 1872

  Kogo mor ze świata wzioł
  Pochowany tukej boł
  Z parafijom jednak nowom
  Wszyskich wiernych już tam chowiom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 06.12.06, 16:43
  "Lazaryt gminny" 1867

  Ano - gmina wystawiyła
  Lazarytym se chwolyła
  Zachorzałych kurowali
  Bo bliźniymu przeca pszali.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.12.06, 15:02
  "Florentinegrube" 1822

  Piyrszo gruba w Łagiewnikach
  Zaczli do Barborki rzykać
  Czy już ciyngym tako bydzie?
  Z wonglym Ślonzek niy we biydzie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.12.06, 15:04
  Szachta "Schwerin"

  "Florentinegrube" szachta tako miała
  Dyć nojwiynkszo była - wiela wonglo dała.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.12.06, 15:06
  "Florentinegrube"

  Donnersmarckow gruba była
  Tiele Winckler mioł jom potym
  Tu nojstarszo - we niyj siyła
  Wongel przeca naszym złotym.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 09.12.06, 21:49
  Gruba "Cons. Florentine"

  Ciyngym rosnońć se zdowała
  Wiela szachtow juz z tym miała
  Ciynzko dzisioj je zrachować
  Tako samo rymy dować.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 09.12.06, 21:51
  "Życzynie Marii" 1832

  Toż cynkownia tu stanyła
  Aresina jeszcze była
  Pomarł - chnetko łod Wincklera
  Erbnoł z wianym wszysko teraz.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 10.12.06, 16:24
  Huta "Hubert"

  Tyn werk łagiewnicki Hubert wybudowoł
  Toż se niy dziwujcie - miano swoj dowo
  We piecach surowki wiela wytopiajom
  Toż i z gusu tukej cosik łodlywajom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 10.12.06, 16:26
  Hubert von Tiele-Winckler

  Grajfka do gyszeftu richtig mioł tyn istny
  Niyjedyn był ło to nawet i zowistny.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 10.12.06, 16:29
  Huta "Zygmunt" 1937

  Miano "Hubert" se straciyło
  Teroz już "Zygmuntym" było
  Ło Wincklerze trza zapomnieć?
  -Spytom tako se niytomnie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 10.12.06, 16:31
  Przez II wojna

  Przez II wojna wiela roboty
  Łodlywy stond szły na te U-booty
  Tankom niymieckim tyż werk coś dowoł
  Skuli armiji zocnym se zdowoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 10.12.06, 16:34
  Łagiewniki w Bytomiu 1951

  Krotko po wojnie tako se stało
  Bytom był ze tym richtig w proficie
  Ano - dzielnica przeca niymało
  Bogaci miasto - wszyscy to wiycie.


  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.08.10, 14:16

  "Zgorszenie publiczne"

  W Łagiewnikach ło tym prawiom
  katowice.naszemiasto.pl/artykul/521980,zgorszenie-publiczne-juz-dotarlo-na-slask-zobacz-zwiastun,id,t.html?kategoria=678
  Co przez Fytel Ślonzek jawiom
  Bydzie z tego wiela szpasu?
  Dlo nikerych kyns marasu?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 12.12.06, 10:30
  "Mons rosarum"

  "Wzgorze róż" - czy tu widziecie?
  W downych wiekach - to powiycie?

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 12.12.06, 17:26
  "Rosenberg"

  Ze niymiecka tako zwane
  Do dzisiejszych czasow dane.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 12.12.06, 17:27
  "Rozbark"

  Na "Sroczym Wzgorzu" tyż róze kwitły?
  Minione wieki pewno je wytły.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 12.12.06, 17:29
  Kościoł św. Jacka

  Wele drogi co na Szarlej kościoł zbudowali
  Do Ponboczka parafiany w świontyni rzykali.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 12.12.06, 17:31
  Piyrwyj kaplica

  Piyrwyj kaplica w tym miejscu stoła
  Kaj dzisioj epno świontynia
  Tako świyntymu Jackowi pszoła
  Bo zowdy Jego imiynia.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 12.12.06, 17:33
  Kaplica św. Jacka 1740

  Ech - to jeszcze cieśli rynkom
  Tukej postawiono
  W myślach przed niom yno klynkom
  Historio niy kono

  Trzi ołtorze w środku miała
  Dzwon w wieżyczce zocny
  Tako wielko sie zdowała
  Świynty Jacek mocny.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 12.12.06, 17:36
  Kaplica św. Jacka (1801)

  Na miejscu kaj piyrwyj już niyjedna stoła
  Dość wielko dźwignyli kaplica
  Rownała do prawie małego kościoła
  Ze cegły zaś były jyj lica.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 12.12.06, 17:38
  Kaplica św. Jacka 1801-1868

  Miyszkańcom dziedziny dośc długo słuzyła
  Choć zdała sie z czasym już ciasno
  Jak Rozbark rozgorzoł se tyż wypolyła
  Łoj było w tym czasie tu straszno.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 12.12.06, 20:51
  Łodbudowa kaplicy św. Jacka (1875)

  Po pożerze parafiany jom łodbudowali
  Tako na znak swoji wiary Ponboczkowi dali.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 12.12.06, 20:53
  Kościoł św. Jacka (1908)

  Cołkym nowy kościoł stoji
  Przi stary kaplicy
  Se wiezami gryfnie stroji
  Słuzy okolicy

  Epny że katedrom zdo sie
  Rozbarczan raduje
  Tym djoskowi gro na nosie
  Kozdy forszteluje.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 12.12.06, 20:55
  Jako gora

  Toż jako gora kościoł sie zdowo
  Ty świynty Jacek wysoko stowo
  Zdo sie co Niebo dropie wieżami
  Tuście z Ponboczkym toż nigdy sami.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 12.12.06, 20:57
  Rozbark 1927

  Ano sie stało - gminy już niy ma
  Bytom w proficie - niy mynczy tryma
  Teroz dzielnicom wielkego miasta
  Niy ma co ślimtać - wystyknie - basta!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.12.06, 19:21
  Urzond Gminy Rozbark

  Gmina se gmachym jego asiyła
  Tako i Bytom miywoł go w zocy
  Po drugi wojnie rynka zbulyła
  Już niy nacieszom se nasze łoczy.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.12.06, 19:23
  Dynkmal poległych 1924

  W dziesiyńciolecie wybuchu wojny
  Dynkmal tu stanoł - na czas spokojny
  By rozbarczanie durś pamiyntali
  Tych co zginyli choć życiu paszali.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.12.06, 19:24
  Dynkmal poległych 1945

  Ech - take czasy! Możecie wierzyć?
  Dynkmal poległych we gruzach leży
  Toż drugo wojna to napochała
  Ło piyrszy tako pamiyńć mazała.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.12.06, 09:32
  "Fiedlerglücksgrube"

  Tako gruba Rozbark mioł
  Ze niyj cynk i ołow broł.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.12.06, 09:33
  "Heinitz"

  Znocie gruby piyrsze miano?
  "Rozbark" jeji potym dano.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.12.06, 09:35
  Restauracyjo "Pod czornym orłym"

  Toż mioł tyn lokal Oscar Pogoda
  Dzisioj by wiela ło tym szło godać
  Dyć kamiynica downo zbulyli
  I epno kostka tu postawiyli.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.12.06, 09:37
  "Pogoda"

  Po Pogodzie co łostało?
  Miano zocne - toż niymało

  Jakby jeszcze dzisioj żył
  To by z tego kontynt był.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.12.06, 09:38
  Rozbarski browar

  Na Rozbarku piyrwyj stoł
  Zocne piwo richtig loł?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.12.06, 09:40
  Wiatrak

  W dziewiytnostym wieku
  wiatrak tu mloł zboże
  Potym mu pedzieli
  -Mloć dali niy możesz.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.12.06, 09:42
  W miyndzywojniu

  Ze Krolhuty do Bytomia
  Bankom żeś se kuloł
  Dyć po drodze miołs granica
  Niy byda cie fuloł.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.12.06, 09:44
  Na Sroczy Gorze

  Na Sroczy Gorze kapliczka stoła
  Niym ta piaskownia tu mieli
  Niy szło na sroki tako już wołać
  Straciyły sie ze ty szteli.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.12.06, 09:46
  Ze Sroczy Gory

  Ze Sroczy Gory już wysypisko
  A ponoć tu sie zaczyło wszysjo
  Gorka zdowała sie jakby świynto
  Czy jeszcze ło tym ktosik pamiynto?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.12.06, 19:27
  "Karwi" 1451

  Z dokumyntu princa tako ło tym wiymy
  Stow "Karwi" bogactwym tutejszy dziedziny.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.12.06, 19:28
  We downych czasach

  We downych czasach wioski niy było
  Dyć wiela karpi w stowie tu żyło.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.12.06, 09:49
  Karb XIX w.

  Skiż grubow galmanu Karb drapko nom rośnie
  Dyć czy sie bergmonom żyje w niym radośnie?
  Robota przi tymu richtig ciynzko przeca
  Śmiertka fest żniwuje do swojego neca.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.12.06, 09:52
  Cug w Karbiu

  Przez karb ze Chebzio w Tarniwske Góry
  Glajzy już wiedom - niy yno chmury
  Maluśki banhof stanoł w dziedzinie
  Toż co przejyżdżo szteli niy minie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.12.06, 09:53
  Kolanijo "Worpie"

  Miano łod hołdow se tako wziyła
  Że przi nich rosła tego niy kryła.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.12.06, 14:53
  Nowy banhof (1897-1900)

  Przi starym stanoł se banhof nowy
  Karb nom urosnoł - zdowo sie zdrowy.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.12.06, 14:54
  Karb Miejski

  W Bytomiu downo Karbia kawałek
  Z czasym dziedziny mu weznom całe
  Dzielnicom miasta tako już bydzie
  Z nim we bogactwie abo tyż biydzie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.12.06, 14:56
  Do Rokitnicy (1840-1842)

  Droga z Bytomia do Rokitnicy
  Prawie w tych rokach już zbajstlowali
  Karb zkiż uciechy możno niy kwiczy
  Dyć ze tym wiyncy życio mu dali.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.12.06, 14:58
  Do Wygody (ok. 1850)

  Nowo droga na Wygoda
  Przez nasz Karb tyż wiedzie
  Szkryfnońć ło tym mi niy szkoda
  Furmon drapci jedzie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.12.06, 14:59
  Banka (1913)

  Do Bytomia bankom
  -Tako tyż Miechowic
  Glajzy ze mijankom?
  Historyjo - powiydz.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.12.06, 15:00
  Szkoła 1860

  Muster w karbiu miechowicki
  Filjom przeca yno
  Dyć niy bydzie to na wdycki
  Wiydz ło tym dziecino.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.12.06, 15:02
  Nowo szkoła (1865-67)

  Ano - budujom bo Karb nom rośnie
  -Chnetko zawoło bajtli radośnie
  Dzwonek do gryfny nowiutki szkoły
  Niyjedyn rechtor bezto wesoły.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.12.06, 15:06
  Drugo szkoła (1895)

  Drugi szkoły trza dziedzinie
  Drapko pewno tyz i trzaci
  Dzieci wiyncy - to niy minie
  W przodek ze tym Karb durś leci.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.12.06, 20:25
  Gmina Karb 1875

  Piyrwyj Miechowic to kolanijo
  Terozki gmina - toż niy mecyjo
  Yno dlo Karbia wielko radocha
  Tako dźwigniony przeca niy trocha.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.12.06, 20:31
  Gminny ratusz (1908)

  Ano - dyć gminie ratusza trza
  Już postawiony - se cieszom - ja!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.12.06, 20:32
  Ratusz 1908-1008

  Nic że niy ma naczelnika
  Dyć budynek ciyngym stoji
  Idzie se na niego blikać
  Przi stuleciu se łobstroji?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.12.06, 20:33
  Karb 1928

  Karb ze Bobrkym skuplowany
  "Bobrek-Karb" terozki dany.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.12.06, 20:35
  Karbsko parafijo

  We miechowicki Karb dugo był
  Dyć przeca ciyngym nabiyroł siył
  Bezto se niy ma czymu dziwować
  Że tukej kościoł zaczyli stowiać.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.12.06, 20:37
  Karbski kościoł (1907-1909)

  Ano - stowiajom kościoł w dziedzinie
  Projekt łod Śliwki z Zabrza ciekawy
  Neogotyku muster niy minie
  A wiernym radość świontynia sprawi.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.12.06, 20:39
  Kościoł pw. Dobrego Pasterza 7.XI.1909

  Kościoł w parafiji stoji
  Ze tym dniym konsekrowany
  Tako Karb na wieki stroji
  Zgodni we tym parafiany.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.12.06, 20:41
  Ksiondz Aureliusz Barabasch

  Piyrszy farorz na dziedzinie
  Parafijo se kupluje
  Wiara przeca tu niy minie
  Tako kożdy forszteluje.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.12.06, 20:43
  Karb 1925

  Przi kościele dynkmal stoji
  Ofiar wojny - trza pamiyntać
  Karb ło pokoj dyć se boji
  Wojna to ludzkości piynta.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.12.06, 20:45
  "Elizabethgrube" 1822

  Toż we niyj galman durś fedrowali
  Trza by cynk z czegoś tu wytopiali
  Dzisioj łostała we mianie sztrasy
  Trwo tradycyjo w dziedzinie naszy.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.12.06, 20:46
  "Johannagrube" - 1857

  Ano - w tym czasie cynk tu krolowoł
  Potrza galmanu - toż gruba stowo.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.12.06, 20:48
  "Grafin Johanna" (1907-1908)

  Toż gruba w Karbiu terozki stowo
  Już niy galmanu yno wynglowo
  Bergmon fedruje te czorne złoto
  Bo przeca Ślonzek łod downa mo to.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 17.12.04, 23:42
  Kościoł Wniebowziyńcia Nojświyntszy Maryji Panny

  1231
  Tako data Liebental szkryfnoł we kronice
  Jedni tymu wierzom dlo inkszych to wice.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 18.12.04, 19:24
  1253

  W tym roku naprowdy tyn kościoł już stoł
  Kto godo inaczy to winny jest fioł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 18.12.04, 19:29
  Z dolomitu

  Z dolomitu kościoł tyn wybudowali
  Wapiyń i piaskowiec tyz jeszcze dodali
  Byłby styl romański dyć przerobek wiela
  Dzisioj cołkym inkszo jest ta świynto sztela.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 18.12.04, 19:35
  Cudowny łobroz Matki Boski Bytomski

  Namalowany w piytnostym wieku
  Do dzisioj łostoł - cud to czowieku
  przecase Bytom niy roz hajcowoł
  A łobroz ciyngym nadzieja dowoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 18.12.04, 19:31
  Portal połedniowy
  W niym łobroz se łostoł ty piyrszy świontyni
  Dyć lata durś lecom i kościoł se miyni.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 18.12.04, 19:32
  Portal połedniowy
  W niym łobroz se łostoł ty piyrszy świontyni
  Dyć lata durś lecom i kościoł se miyni.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 19.12.04, 20:37
  1675

  Pożar chnet tukej wypoloł wszysko
  We środku wielke pogorzelisko
  Pusty stoł kościoł przez sztyry roki
  W końcu przewioło tu wszyske ćmoki
  I se za remont jakoś zabrali
  W dwa lata wszysko wyrychtowali
  Zaś ta świontynia Bytom zdobiyła
  Dziw że utropa wielko "przeżyła".
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 19.12.04, 20:39
  1739

  Dzwoni ze wieżyczki sygnaturka nowo
  Doleczek ze Strzelec tako wyrychtowoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 19.12.04, 20:42
  1851-1857

  Ksiondz Szafranek cołki kościoł teroz przebudowoł
  Dyć czas na to był nojwyrszy - kipnońć se wydowoł
  W neogotyk go przi tymu zarozki łoblykli
  Tak łostało se do dzisioj - wszyscy my prziwykli.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 19.12.04, 20:44
  39255

  Tela talarkow remont kosztowoł
  Niyjedyn piniondz na to swoj dowoł
  Łod Friedlandera nawet pożyczki
  Na kościoł wziyli - by cieszoł wdycki.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 19.12.04, 20:48
  1854

  Łod zachodu kościoła już wyńście łotwarte
  Chnetko łod piyńciuset lot było zawarte
  Jak ksiyndzow mieszczany dwoch pomordowali
  Toż na amyn dzwiyrza tu zamurowali.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 19.12.04, 20:51
  5.X.1857

  Po ty przebudowie zaś kościoł świyńciyli
  W dziyń świynty Jadwigi na to zezwolyli
  No i gyburstagu łod krola pruskiego
  Właśnie we tym czasie im panujoncego.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 19.12.04, 20:55
  Świynty łobroz (1857)

  Wniebowziyńcie Maryji Elmer namalowoł
  We Wiedniu aż znodli artysty istnego
  W ołtorz jeszcze Gruner kunszt snycerski dowoł
  Ozdobom kościoła był łon "mariackego".
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 19.12.04, 20:56
  Suchatelnice

  Z downych wiekow dwie tukej se jeszcze łostały
  Wiela naszych grzychow rożnistych poznały.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 19.12.04, 20:59
  Ołtorz św. Anny (1861)

  Fundowoł go ktosik co niy chcioł być znany
  Z łobrozym łolejnym łod ty świynty Any
  Stolarka tyż swoja Gruner w ołtorz doł
  Przeca dlo kościołow zowdy robić chcioł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 19.12.04, 21:02
  Ołtorz św. Walyntego (1864)

  Dzieło Mrowetza ze Raciborza
  Łoczy na świyntych tukej łotworza
  Dyć miyndzy niymi Barborki szukom
  Jedyno frelka na kero kukom.  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 20.12.04, 21:59
  Ołtorz św. Józefa (1872)

  Ło niym coś szkryfna do tego neca
  Toż tako samo dzieło Mrowetza
  Figurek świyntych tukej niymało
  Dyć i aniołow niy brakowało.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 20.12.04, 22:05
  Nowy ołtorz św. Józefa (1893)

  Na miejscu starego nowy ołtorz stoji
  Co Buhl ze Wrocławia gryfnie wyrychtowoł
  Toż we neogotyk tyż se cołki stroji
  Zefel w jego środku przed łoczy nom stowoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 20.12.04, 22:08
  W 1925 roku

  Przeniyśli tyn ołtorz do Zabrski Ligoty
  Dyć tam świynty Józef mioł wiyncy roboty
  Do dzisioj go znojdziesz w ligocki świontyni
  Rok za rokym leci a łon se niy miyni.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 20.12.04, 22:13
  Organy 1857/1858

  Haas ze Głubczyc nowe organy zbudowoł
  Wekerych piszczołek z hokym dwa tysionce
  Piykny ton insztrumynt parafianom dowoł
  Zdowało se gro im las woda i słońce.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 27.12.04, 17:11
  1898

  Widniyj w kościele sie tym zrobiyło
  Bo przeca piyrwyj sztromu niy było
  Teroz już byrny świycom tu jasno
  Dyć se zrobiyło tyż myni ciasno.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 04.01.05, 18:21
  1894

  Kruchta już teroz w kościele jest
  Zdo sie że dlo mie bo grzysza fest.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 04.01.05, 18:25
  Remont 1935-1936

  Choć czasy w Niymcach som niyciekawe
  Na remont piniondze znodli
  Toż jedna czecio ze państwa prawie
  Na kościoł cosik tyż kłodli.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 14.12.04, 23:25
  "Sutuhali"

  Toż na gorce "Sutuhali"
  Piyrwyj bogom cześć dowali
  Krześcijany z czasym prziszli
  Stało sie po jejich myśli.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 14.12.04, 23:35
  "Małgorzatka"

  Godajom co Chrobry grod tukej zbudowoł
  Niyjedyn w Bytomiu wiara tymu dowo
  Co archeoligi prawiom ło tym dzisioj?
  Ano że to z czasow jak Kazimierz prziszoł
  Co Odnowicielym był przez Polan zwany
  Jymu "grod Małgoli" richtig był poddany.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 14.12.04, 23:43
  Ze Czechow

  Ze Czechow na Krakow droga tyndy szła
  Toż grod se mog przidać - wiycie ło tym - pra?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 14.12.04, 23:46
  Przed 1170

  Kyńdzierzawy Bolek kościoł wybudowoł
  Małgoli w opieka ta świontynia dowoł
  Wiymy z "tympanonu Jaksy" na Ołbinie
  Bestoż pamiyńć ło tym jednak niy zaginie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 15.12.04, 23:53
  Benedyktyni

  Łoni tyn kościołek we swy pieczy mieli
  Dyć rychło to wszysko łopuścić musieli.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 15.12.04, 23:57
  Norbertyni

  Teroz w jejich rynkach świontynia Małgoli
  Pewno tref formuła bardzi jejich woli
  Papiyż Innocynty zatwierdzioł nadanie
  Dyć z lokacjom miasta gorzy im se stanie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 16.12.04, 00:00
  "Ecclesia sanctae Margarite in Bitom"

  Tako we nadaniu papieskim czytomy
  Tysionc dwiesta jedyn - z tego roku znomy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 16.12.04, 00:02
  Po lokacji Bytomia

  Jak miasto Bytom tu lokowali
  Niy mogło lecieć już tako dali
  Nowo parafio przeca wykroli
  Wioski łostały se przi "Małgoli".
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 16.12.04, 00:03
  1277

  Zaś parafijo myńszo se stała
  Bo ty w Kamiyniu kyns siebie dała.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 16.12.04, 00:06
  W husyckich czasach

  Bytom łotworzoł bramy husytom
  A "Małgorzatka"? -Po co sie pytom
  Ciynżke to były czasy na Ślonsku
  Tabor go łupioł konsek po konsku.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 16.12.04, 00:10
  16.XII.1400

  Kościoł mariacki i "Małgorzatka"
  Som na papiorze we jednych "gatkach"
  Opat farorzy na Bytom "dowoł"
  Dyć to za mało ciyngym sie zdowo

  Prepozyt farorzym w końcu tu se stoł
  Przeca profit z tego zowdy wiynkszy mioł
  "Małgola" przi tymu zatraciyła lica
  Łostała ze tego cmyntorno kaplica.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 16.12.04, 00:15
  27.II.1827

  Toż Mansfeld z wojskym Bytom zagarnoł
  Zaś parafijo bardzi jest marnom
  W końcu z bytomskom jom połonczyli
  Bo se już cołkym poczyła chylić.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 16.12.04, 00:17
  1682

  Biskup nowy kościoł Małgoli poświyńcioł
  Stary wpiyrw zbulyli by se już niy mynczoł
  Dyć i ta świontynia jest cołkym drewniano
  Wieża z sygnaturkom na dachu dodano.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 16.12.04, 00:20
  Nowy ołtorz

  Ołtorz do świontyni Śliwiński zrychtowoł
  Sztyrdziści talarkow prepozyt zań dowoł
  Dyć musioł dołożyć żyta sztyry miary
  Dwa viyrtle pszynicy i trocha swy wiary.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 16.12.04, 22:48
  Jan Nepomucen (1734)

  Tako sygnaturka na wieżyczce zwali
  Zrobić jom Frankymu z Opawy kozali.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 16.12.04, 22:52
  1880

  Zaś se "Małgorzatka" pochylyła mocno
  Trza było wybulić - dyć ideja zocno
  Łod ksiyndza Bonczyka tako wtedy była
  By za rok świontynia już nowo stanyła..
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 16.12.04, 22:56
  24.V.1880

  W starym kościele łostatnio mszo
  Relikwie teroz "mariacki" mo
  Ze procesyjom je tam wkludziyli
  I za bulynie potym se wziyli.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 16.12.04, 22:59
  Krziżyki Dorna

  Ze zdrowego drewna po stary świontyni
  Krziżyki wystrugoł tyn stolorz
  Z niymi żol doskwiyroł parafianom myni
  Dyć i grosz na kościoł se znoloz.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 16.12.04, 23:06
  20.VI.1880

  Ksiondz Bonczyk procesjo wiedzie z "mariackego"
  By kamyń wyngelny pokropić
  Dzwignom nowy kościoł staraniym istnego
  Choć trza durś ło piniondz sie tropić.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 16.12.04, 23:07
  12000 marek

  Tela majontku se tu łostało
  Dyć to na nowy kościołek mało.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 16.12.04, 23:02
  20.VI.1880

  Ksiondz Bonczyk procesjo wiedzie z "mariackego"
  By kamyń wyngelny pokropić
  Dzwignom nowy kościoł staraniym istnego
  Choć trza durś ło piniondz sie tropić.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 17.12.04, 23:16
  Johann Kowollik

  Johann Kowollik wszysko postawioł
  Choć przi robocie se łon niy bawioł
  Dyć czas był wtedy richtig dyszczowy
  Poleku dźwignoł kościołek nowy

  Ze własny kapsy fundnoł już bruk
  I dwa witraże - tako chcioł Bog
  Do tego jeszcze go posztrajchowoł
  Muster dlo inkszych tym przeca dowoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 17.12.04, 23:20
  Datki

  Niyjedyn parafianin doł choć drobny datek
  Tysionc dwiesta marek wyszło na łostatek

  Stykło na ołtorz i łobroz nowy
  Toż tyn wydatek mieli już z gowy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 17.12.04, 23:24
  Nowy ołtorz

  Carl Buhl ze Wrocka go wyrychtowoł
  Fahnroth wyń łogroz patronki dowoł
  Niym parafiany przeca sie aszom
  Dyć dali swoja świontynia kraszom
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 17.12.04, 23:26
  7.VI.1881

  Już nowy kościoł jest wyświyncony
  Organow niy mo dyć gro nom dzwonym.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 17.12.04, 23:32
  1934/1935

  Toż stanoł klasztor Ehla projektu
  W zocy architekt tyn przeca jest tu
  Tyż w Małgorzacie patronka mioł
  Tako niyjedyn w Bytomiu chcioł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 17.12.04, 23:34
  22.IV.1935

  Klasztor misjonarzy teroz poświyńciyli
  Z tom datom i w kościoł jakby ducha tchnyli.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 17.12.04, 23:38
  1936

  "Wzgorze Małgorzatki" mo Droga Krziżowo
  Toż se bardzi świynte jakby teroz zdowo
  Tyż Ehla z Bytomia we tym widać rynka
  Łod siostry Paschalis zaś "Krystusa mynka".
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 11.07.05, 00:13
  Kaplica Bożogrobcow 1299

  Stanoł ich lazaryt zarozki za bramom
  Z kaplicom w tych czasach dopiyro drewnianom
  Tako z łaski ksiyńcia Kaźka bytomskiego
  By zakon kurowoł czowieka biydnego.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • w36 11.10.04, 00:09
  Bronek.
  Skończ łaskawie kopiować wątki między forami. Zdajesz sobie przecież doskonale
  sprawę że jest to niewłaściwe postępowanie na forach tego samego portalu i w ten
  sposób zaśmiecasz systematycznie te nasze forum. Potrzebowałeś tego do
  wykreowania swojego powiedzmy, wizerunku, tani chwyt, ale jest to bez sensu w
  teraźnieszszych realiach. Wiesz o czym mówię?
 • broneknotgeld 11.10.04, 17:01
  Ano widzisz, som dobrze wiysz, że fraszka ślonsko mo wiela kamratow ale tyż i
  wrogow. Kedyś dali mi fara moderatora, toch nad tymi rymami po swojymu czuwoł.
  Niyprzijacioły ślonski fraszki byli jednak dość mocne.
  No toż tyn wontek mo jakby inkszo asekuracjo.
  Jest tukej, bo jest ślonski i rudzki, toż jego miejsce jest na forum stolicy
  ślonski fraszki.
  Jest tyż w Bytomiu, bo tam żodyn niy powiy, że "niy na tymat".
  Jest szansa na to, że łostanie sie na łobu forach, a już przinojmni na jednym.
  Wrogowie przeca niy śpiom. Śledzom mie wyszukiwarkom, denuncjujom wyży itd.
  Trza mi jakoś bronić tych ślonskich rymow.
  Swojom drogom te wontki wcale niy muszom być take same. Jo ciyngym licza na to
  że ktosik dołonczy. Po to tyż to robia.
  Jakby niyprzyjacioły ślonski fraszki niy straszyli i zniychyncali inkszych
  internautow do szkryflanio, to możno byłoby już z tym lepi.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • w36 11.10.04, 19:02
  Bronku.
  Ty znowu swoje.
  Chcesz bardzo bym polemizował z tymi bzdurami wypowiadanymi przez kreowaną przez
  Ciebie postać, i zostać na końcu z niczym, przy wtórze Twojego śmiechu. To
  rzeczywiście było już wielokrotnie skuteczne (tebe, edzioszka i in.), więc
  myślisz, nie zaszkodzi spróbować. Ale ja wiem, że mam przed sobą inteligentnego
  i oczytanego Bronka, więc przede mna nie musisz udawać ;). Tym bardziej, że
  Twoje korzyści z ciągnięcia tego dalej w ten sposób, wydają się być
  niewspółmiernie niskie, wobec pewnych szkód, jakie ponosisz, w tej forumowej jak
  i innych działalnościach. Przemyśl to, Bronku. Moim zdaniem, nie jest jednak za
  późno by jednak coś zmienić, a przy Twoich możliwościach, masz dużo innych
  sposobów, by zaistnieć w bardziej pozytywny sposób.
 • broneknotgeld 11.10.04, 21:30
  No dobra, dobra. Za sztyry lata możno wrocymy do tymatu.
  Na razie trza mi "robić swoje".
  Szczyńść Boże.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 11.02.06, 21:05
  Świynty Jan Kapistran w Bytomiu 1453

  We cołki Europie piyrszy kaznodzieja
  Tyż cosik naszkryfloł przi bytomskich dziejach
  Wybroł se z Krakowa w tyn czas do Wrocławia
  Pewnikym pomyśloł - "W Bytomiu zabawia"

  Tu jego kozania mieszczan prziciongały
  Richtig fest pobożny ze tym grod aż cały
  Bractwa religijne drapko rozkwitnyły
  Słowa Kapistrana dugo w ludziach żyły.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 30.09.03, 21:06
  Dyć prowda jest tako - suchej mie fest tukej
  Co bydzie we Rudzie - tyż w Bytomiu szukej.
 • broneknotgeld 30.09.03, 21:08
  Miastu na gyburstag swoje kwiotki ciepcie
  Stare jest - dyć bestoż Wy je tyż pokrzepcie.
 • broneknotgeld 30.09.03, 21:10
  Małgorzatka

  Godajom że Chrobry mioł to miejsce w zocy
  Pszoł tukej na gorce Małgorzatce w nocy.
 • broneknotgeld 30.09.03, 21:26
  Miastu na gyburstag swoje kwiotki ciepcie
  Stare jest - dyć bestoż Wy je tyż pokrzepcie.

 • broneknotgeld 04.10.03, 17:34
  1254

  140 łanow mioł wtedy tyn Bytom
  Możno i niywiela - ło to sie niy pytom
  Historio już downo była tu pisano
  Dyć łod tego czasu prawa mu nadano
  Z Magdeburga rodym - miejske - we Europie
  Ważno jest ta data pamiyntej jom chopie
  Trzi ćwierci z tysionca lot już tukej kwitnie
  Mieszczaństwo - kerego dyć żodyn niy wytnie.
 • broneknotgeld 08.10.03, 22:18
  750 fraszek

  750 fraszek w tym tymacie
  Musi sie pokozać choćbych zeżar lacie
  Czas na to jest we tyn i nastympny rok
  Wy mi kibicujcie śledźcie kożdy krok
  Ktoś chciołby mie wspiyrać tukej swojim rymym
  Piyknie - razym pryndzy sie z tym poradzymy.
 • broneknotgeld 12.10.03, 15:16
  Synagoga

  Synagoga bytomsko tam kaj Plac Grunwaldzki
  Zdobiyła tyn Bytom stylym mauretańskim
  W proch jom łobrociyła "kryształowo noc"
  Tako wtedy była niynawiści moc.
 • broneknotgeld 12.10.03, 15:28
  Miejske mury

  Po wiek dziewiytnosty mury tukej stoły
  W nich serce Bytomia tyntniyło
  Dyć wojska sie żodne już jejich niy boły
  Trza zbulić - to zdanie stanyło

  Dwie bramy ze murow tych zaprowadziyły
  Na Krakow no i na Gliwice
  A czecio - co troszka i może dziwuje
  Zawiodła cie na Pyskowice

  Godajom że furty tyż były tu zocne
  Z nich jedna Piekarskom nazwali
  A drugo Źrodlanom - znaczynie jyj mocne
  Po woda sie niom wybiyrali.
 • broneknotgeld 12.10.03, 15:37
  Stary ratusz

  Stary ratusz we styczniu sie poloł
  Dugo stoł łon dyć teroz łoboloł
  Łostro wieża co niebo dropała
  W końcu wojny spokoju niy miała
  Pech jyj przinios tyn sztyrdziesty pionty
  Po ratuszu durś puste som konty.
 • broneknotgeld 12.10.03, 15:41
  Na rynku

  Na rynku bytomskim pomnik stoł ze lwym
  Ze stary pocztowki ło tym teroz wiym
  Czcioł łon bytomiokow co w wojnie zginyli
  W tyj francusko-pruski sie fest łostro biyli.
 • broneknotgeld 13.10.03, 19:40
  "Piwnice Gorywodow"

  Dom Gorywodow downo zbulyli
  Gotycke piwnice łostały
  W nich my niyjedne wino wypiyli
  Zysk na nos mieli niymały.
 • broneknotgeld 15.10.03, 18:48
  Kościoł Wniebowziyńcia NMP

  Princ opolski Władysław kościoł tyn fundowoł
  Nim jeszcze nom Bytom prawa miejske chowoł
  Wiela łon uciyrpioł jak wieki leciały
  Dyć do dzisioj blyszczy nom piykny i cały

  We szesnostym wieku pożar Bytom trowioł
  I tyn kościoł wtedy łogyń niy łostowioł
  Jednak zaroz potym kruchta mu dodali
  Ta wieża wysoko tyż dobudowali

  W dziewiytnostym wieku dali rosnoł tukej
  Hełmu szpiczastego łod tych czasow szukej
  Generalny remot świontyni zrobiyli
  I sie niom w Bytomiu naprowdy asiyli.
 • broneknotgeld 19.11.03, 10:14
  Browar

  We Bytomiu Browarniano
  Browar tukej stoł
  Piwo w beki nalywano
  Chop zowdy je chcioł.
 • broneknotgeld 19.11.03, 10:18
  Stary zamek

  Bytomski zamek kaj Plac Grunwaldzki
  Jak średniowieczo był czas tu
  Czy tyn co najazd zniszczoł tatarski?
  Czy łod bytomskich już Piastow?
 • broneknotgeld 11.12.03, 08:59
  "Dolomity"

  We bytomskich "Dolomitach"
  Zima idzie już prziwitać
  Pakuj narty i jedź tam
  To jest prowda a niy spam.
 • broneknotgeld 01.01.04, 22:42
  Już prziszoł tyn rok rocznicowy
  Trza teroz dać coś ze gowy
  Bo fraszek miało być tela
  Wiela mo lot miejsko sztela.
 • broneknotgeld 03.03.04, 21:45
  "Życie Bytomske" ponoć jak nowe
  Toż szkryfna "Życiu" tukej - Na zdrowie!
 • broneknotgeld 03.03.04, 21:56
  "Kwartał"

  Mieli we Bytomiu rewitalizować
  Kwartał wrocić miastu tak jakby łod nowa
  Cosik sie ruszyło - przeca rozkopali
  Dyć czort nawet niy wiy jako bydzie dali

  Pewnikym ideja już na zatracynie
  Mamony zabrakło choć "czyste sumiynie"
  Bank straci i miasto bo razym w tym siedzom
  "Kwartał" se zbankroci - ło tym chyba wiedzom.
 • broneknotgeld 03.03.04, 22:01
  Radny Sałabun

  Radny Sałabun som łod sia "chodzi"
  Teroz do władzy popolić
  Dyć Bytomiowi to niy zaszkodzi
  A głośno zagrzmieć łon woli.
 • broneknotgeld 04.03.04, 16:23
  Bytom - "Orkiestra Muzyki Nowej"

  Dyć niywiela trwało - kompakt se nagrali
  I do "Fryderyka" już nominowali
  Nawet jak nagrody niy weznom w tym roku
  Jo teroz winszuja "milowego kroku".
 • broneknotgeld 04.03.04, 16:29
  Bytomsko Miss Nastolatek

  Jo niy widza w tym nic złego
  Idzie sie urodom asić
  Dyć trza tyż pilnować tego
  By niy mogły sie zmarasić.
 • broneknotgeld 17.10.04, 22:57
  Niy zlikwidujom?

  "Cyntrum" w Bytomiu niy zlikwidujom
  Wielgachno ulga bergmony czujom
  Z "Bobrkym" we kupie jednak łostanie
  Łostatniom grubom w bytomskim stanie.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 17.10.04, 23:00
  Miasto czech bram

  Czi bramy kedyś mioł zocny Bytom
  Jedna Krakowskom łod downa zwali
  Ło Pyskowicko tyż se zapytom
  Glywickom jednak wyjada dali.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 17.10.04, 23:01
  Brama Krakowsko

  Z Krakowa kupce tu przijechali
  I przez nia nazod tako wrocali.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 17.10.04, 23:02
  Brama Pyskowicko

  Ciongnoł żeś tyndy na Pyskowice
  We cołke ślonske tyż okolice.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 17.10.04, 23:05
  Brama Gliwicko

  Ponoć stanyła w ciekawym czasie
  Jak dwie połowki paczały na sie
  Bo miasto tako se podzielyli
  Jak już bytomske Piasty niy żyli.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 17.10.04, 23:07
  Bytomske "hiyny cmyntarne"

  Jest ich terozki w Bytomiu wiela
  Niymi już "słynie" ta miejsko sztela
  Kunszt czynsto niczym - złomu szukajom
  Dyć szkody wielke tym wyrzondzajom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 17.10.04, 23:10
  "Płacząca kobieta"

  Już na cmyntorzu tukej niy ślinto
  "Hiyna" jom cołkym "zagryzła"
  Niychej durś Bytom ło tym pamiynto
  A rynka we pirś sie pizła.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 17.10.04, 23:14
  "Wielki smrod"

  No i z oczyszczalniom jednak jest utropa
  Sztynks czasym fest niesie - z gyrow wali chopa
  Bytom choć se ziymia wzion łod Radzionkowa
  I tak zaś mecyjo zwaloł na ich gowa.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 03.04.06, 13:50
  "Życie Bytomskie" 1956-2006

  "Życie Bytomskie" mo "Abrachama"
  We tym uciecha niy jakiś dramat
  Choć roki lecom mode sie zdo
  Bo przeca szwongu durś wiela mo.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 02.04.04, 15:40
  Komitet Honorowy 750-lecia

  Honorowy Komitet se skompletowali
  Akty mianowania nawet łodbiyrali
  Ponoć w Komitecie ludzi richtig wiela
  Bo blysnońć chce Bytom - gornoślonsko sztela.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 20.05.04, 19:12
  Teroz "feta" - 22.05.2004

  Dyć jak by było ze tym inaczy?
  Czas wielki prziszoł już połonaczyć
  I sie zabawić fest we sobota
  Wielko rocznica - toż niy gupota

  Rada i Zarzond blyśnie tu piyknie
  Glorji na cołko kadyncjo styknie
  Vipow se zleci na "tokowisko"
  Przeca wybory do UE blisko

  Bytom w Europie łod setek lot
  Z tego tyż kożdy dzisioj jest rod
  I chocioż widać tu kryzys wielki
  Zowdy poczebne som fojerwerki.


  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 20.05.04, 19:15
  "600 vipow"

  Szejset vipow zaprosiyli
  By z Bytomiym sie cieszyli
  Dyć po mojymu cosik za mało
  Siedymset piyńdziesiont przeca by sie zdało.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 20.05.04, 19:18
  Hejnał Bytomia

  Małgola Kaniewska hejnał ułożyła
  Podobno jest we niym jakby wielko siyła
  Czy Bytom ze tego richtig bydzie rod?
  Czy szczimie przi niymu druge tyla lot?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 20.05.04, 19:22
  Ańproba

  Łańcuchy ze srebła fundli bytomianie
  W sobota sie zacznie jejich "używanie"
  Richtig insygniami miasta tego bydom?
  Ło tym jo "wyroku" przeca tu niy wydom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 20.05.04, 19:25
  "Opozycjo łańcuchowo"

  W Bytomiu teroz już opozycjo
  Skuto łańcuchym we koalicjo
  No toż bydymy sie wiela dziwać
  Mocy im styknie - pynknom ogniwa?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 20.05.04, 19:33

  "Opozycjo łańcuchowo"

  W Bytomiu teroz już opozycjo
  Skuto łańcuchym we koalicjo
  No toż bydymy sie wiela dziwać
  Mocy im styknie - pynknom ogniwa?

  -
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 20.05.04, 19:36
  Bytom w Europie" - 22.05.04

  Toż po połedniu zajrzyj na rynek
  By sie w tych czasach ździybko ucieszyć
  Frelka żeś abo tyż mody synek
  Toż mosz dyspynsa trocha pogrzeszyć

  We rytmy salsy Jose Torresa
  Niyjedna dziołszka wciongnie karlusa
  Choć wiek już inkszy jo tyż sie ciesza
  Dyć ołpy nawet niy trza by zmuszać

  Przidźcie bo przeca tyż Karin Stanek
  Do rodzinnego miasta zaś wdepnie
  Uciechy wszyske bydom udane
  Z radości kożde serce łokrzepnie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 22.05.04, 21:02
  Jan Drabina

  Ło Bytomiu wiela prawi
  Historyjom fest nos bawi
  Piyknie - bo jom poznać trza
  Bez niyj jakby biydni - pra?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 08.06.04, 08:42
  Łańcuchowe klachy

  Lecom w Bytomiu durś jakeś klachy
  Bo sie lubujom we tym fest Lachy
  Ze ktoś w łańcuchy mioł dyć "zakuty"
  Skiż "dzieciniady" a niy skiż "buty".
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 15.09.04, 08:03
  Bytomske powinszowania

  Miastu winszuja tysionca lot
  Choć ze czech ćwierci tyż żech jest rod.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 15.09.04, 08:06
  Bytomiowi

  Niych blyszczy Bytom w tym naszym wieku
  Tako tyż zowdy - wiydz to czowieku.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 28.07.04, 20:16
  Hala przi Krziżowy

  Hala szportowo Bytom se "fundnie"
  Jak piniondz z Unii jednak w to wprzongnie
  Liczy że skapnie tyż coś z Warszawy
  Dyć jo mom ło to wiela obawy
  Czy sie w dwa lata to wszysko udo?
  Choć możno krakom bo zy mie "cudok".
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 28.07.04, 20:23
  Rewitalizacjo Bytomia

  Program taki miasto już przirychtowało
  Yno czy piniondze na to bydzie miało?
  Możno coś sie udo - unio grosz dołoży
  Boże - niych nom bydzie dane tego dożyć.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 22.08.04, 21:25
  Na kutym płocie

  Na kutym płocie cwergi łoboczysz
  Jak do downego starostwa zboczysz
  We kerym filio muzeum dzisioj
  Czy ło koncertach tukej żeś słyszoł?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 24.08.04, 19:46
  Wieżyczka starostwa

  Godajom co w wieży downego starostwa
  Frelka kedyś wiyńzioł landrat jakiś srogi
  Możno jednak było yno to na postrach
  Historyjo niy zno przeca ty niybogi.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 24.08.04, 19:52
  Bytomske Starostwo

  Postawiyli budynek starostwa w Rozbarku
  Możno coby Bytom niy mioł go na karku
  Dyć po prowdzie yno dwa kroki tam było
  Toż w dwodziestym siodmym nawet Rozbark wciyło
  Bo już niy był wtedy som łod sia łon gminom
  Bytomia se łostoł w tym roku dziedzinom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 30.08.04, 18:58
  Rodziny Bytomskich

  Rodziny Bytomskich Bytom do sia woło
  Toż przi gyburstagu bydzie im wesoło
  Zlot ponoć we wrześniu zrobiom tukej zocny
  Bytom z Bytomskimi pewno razym mocny.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 30.08.04, 19:03
  Bytomske beamtry

  Beamtry z Bytomia w wojewodztwie blyszczom
  Mozno bytomianie cosik na tym zyszczom
  Dyć "test kompetyncji" im doł miejsce piyrsze
  Bestoż sie wydowo że teroz som wyrsze.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 17.09.04, 21:30
  "Parada pojazdow - Bytom 2004"

  Kto w starych autkach fest sie lubuje
  Tyn we niydziela tu przidrałuje
  Na rynku miejskim prawie w połednie
  "Landarow" bydzie że słonko zblednie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 17.10.04, 23:16
  Coś mie tropi

  Jo ło tyn Bytom dzisioj sie tropia
  Bo miyj robota tukej dlo chopa.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 13.12.04, 16:58
  1928

  Prezydynt Niymiec łodwiedzioł Bytom
  Sie mu spodoboł? -Tako zapytom
  Możno Hindenburg we zocy mioł
  Toż skuli miana pewno mu pszoł?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 28.07.04, 20:29
  Nowy Plac Grunwldzki

  Plac grunwaldzki mo być "nowy"
  Wlazło to do jejich gowy
  Na gyburtag Bytom "fundnie"
  Bydzie gryfnie i porzondnie.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 28.07.04, 20:39
  Trza szukać śladow

  Jak plac bydom remontować
  Richtig pozor muszom dować
  Przeca zamek tu mioł stoć
  Ło ślad po nim trza sie boć.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 22.09.04, 08:09
  Wykopaliska archeologiczne

  Zrobiom tu małe wykopaliska
  Historio na tym może coś zyskać.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 28.09.04, 20:18
  Synagoga przi Placu Grunwaldzkim

  Synagoga kedyś przi tym placu stoła
  Godali co richtig go tukej zdobiyła
  Dyć se za Hitlera wiela ło sia boła
  We czidziestym łosmym już spolono była.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 15.10.04, 16:07
  Bytomsko synagoga

  Kaj piyrwyj zamek ksionżyncy był
  Kaj potym koniom brakło tyż siył
  Tam synagoga w końcu stanyła
  Piyrszo i drugo bo w Żydach siyła
  Gmina ich rosła i piniondz miała
  Toż na świontynia niy żałowała

  Dyć niy myślały pejsate gowy
  Że styknie nocy ty "kryształowy"
  By wszysko w popioł se przemiyniyło
  A życie jasne w ćmok sie ukryło.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 17.10.04, 22:53
  Toż donosza

  Toż ze Bytomia teroz donosza
  Że znodli tukej łod zamku fosa
  Podobnoś wiyncy niy bydom szukać
  Bo kaj ło forsa im dali klupać?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 18.11.04, 17:42
  Tablica pamiontkowo

  Po synagodze bydzie tablica
  Niych wiy już ło tym ta okolica
  Już autochtonow tukej niywiela
  A ło historio mo dbać ta sztela.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 02.12.04, 08:03
  Nojgryfniejszy

  Tyn downy plac mom we pamiyńci
  Żol - toż nikerych to dzisioj mynczy
  Że w naszych łoczach go zatraciyli
  Gupota tako tukej przeżyli.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 02.12.04, 08:07
  1830

  Tu przed tym rokym niywiela było
  Dyć mury miejske sie wybulyło
  W strona Pyskowic no i tyż Gliwic
  Tyn Bytom "ruszoł" - przeca to niy wic.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 02.12.04, 08:09
  Dwa banhofy

  Toż dwa banhofy we mieście były
  Skiż tego wiyncy tu jakby siyły
  A miyndzy niymi pysznioł se Bytom
  Skiż czego? -Po co jo sie to pytom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 02.12.04, 08:15
  Plac Kościuszki

  Rożniste miana "Boulevard" mioł
  Franza Josefa - tako tyż zwoł
  Dyć se historio zmiynio cholera
  Asioł sie nawet że był Hitlera
  Potym utropa zaś prziszła drugo
  Placym Stalina dyć był niydugo
  Terozki wiymy - Kościuszki jest
  Choć umynczony tyż przi tym fest.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 03.12.04, 12:11
  Piyrwyj

  Piyrwyj na tym placu był postoj dorożek
  Ze knajp richtig blisko - dziynki za to Boże.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 03.12.04, 12:15
  Przed piyrszom wojnom

  Przed piyrszom wojnom poczta jest tukej
  Dyć dzisioj darmo jom jednak szukej
  Na jeji miejscu dom PSS
  Wiynkszy zocniejszy - toż dobrze jest.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 03.12.04, 12:20
  Przed piyrszom wojnom

  Przed piyrszom wojnom poczta jest tukej
  Dyć dzisioj darmo jom jednak szukej
  Na jeji miejscu dom PSS
  Wiynkszy gryfniejszy toż dobrze jest.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 03.12.04, 12:25
  Fontanna

  Za Niymca plac tyn fontanna mioł
  Dzisioj tyż możno Bytom by chcioł
  Teroz tyn plac jest wiynkszy dwa razy
  Dyć se ło downym blasku durś marzy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 04.12.04, 15:43
  "Z woli ludu"

  "Z woli ludu" cołki kwartał przi placu zbulyli
  Toż to wiymy że sie tako wiela namynczyli
  Nawet szpryngnońć trza tu było jedna kamiynica
  Dzisioj Plac Kościuszki wielki dyć brakuje lica.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 04.12.04, 15:47
  Detale

  Detali z kamiynic ździybeczko łostało
  Coś se tyż muzeum ze tego dostało
  Dyć reszta przipadła ty naszy Warszawie
  Cyntrum Zdrowia Dziecka tam strojyli prawie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 04.12.04, 15:51
  Franciszkanie

  Zakon fechciorski ksionże osadzioł
  By przi mieszczanach jakoś se radzioł
  Toż pryndko Klosztor tu postawiyli
  A potym kościoł i jakoś żyli.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 04.12.04, 15:55
  1258

  Ze tradycyji data se wziyła
  Rok w kerym już tu świontynia była
  Nikt z historykow jom niy podwożoł
  Czy richtig keryś na to sie wożoł?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 04.12.04, 16:04
  Pod wezwaniym św. Mikołaja

  Wpiyrw Mikołaja patronym mioł
  We średniowieczu modny to świynty
  To co mo dzisioj możno już chcioł
  Dyć wtedy chronioł łon kupcom piynty.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 05.12.04, 13:12
  1268

  Gwardian Wawrzynieć świadectwo doł
  Ta testamyncie łod Salomei
  Tako se ksiynżnie przisłużyć chcioł
  I historyji zocny ideji.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 05.12.04, 13:14
  Powiedziała

  Tako powiedziała jedna mondro gowa
  Franciszkany tukej prziszli ze Krakowa.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 05.12.04, 13:17
  Kustodio gornoślonsko

  Trocha w niyj klosztorow franciszkańskich było
  W Opolu Bytomiu jakoś se im żyło
  Dyć jeszcze w Głogowku i we Wodzisławiu
  Zakon po swojymu miano Boga sławioł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 05.12.04, 13:20
  Skuli Opolczyka

  Władysław opolski franciszkanow ściongnoł
  Tako w historyjo Bytomia ich wprzongnoł
  Ponoć tu konwynty jejich gornoślonske
  Klosztoru zasługi som we tym niywonske.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 05.12.04, 13:22
  1430

  Niyspokojne czasy na Ślonsku to były
  Skiż wojyn husyckich miastom brakło siyły
  Ze klosztoru tego mnichow już przegnali
  Nawet se niy było u kogo pożalić.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 05.12.04, 16:21
  W opuszczonym klosztorze

  W opuszczonym klosztorze niy było wesoło
  Ale historyjo przeca niy jest goło
  Niym jedna dekada rokow przeminyła
  Bernardynow sztela już terozki była.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 05.12.04, 16:24
  Bernardyni

  Skond sie ich reguła we Bytomiu wziyła?
  Toż do dzisioj ło tym chyba nic niy wiymy
  Historyjo jednak zaś se powtorzyła
  Tyż ich wypyńdziyli ze bytomski ziymi.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 05.12.04, 16:28
  W bytomskim klosztorze

  W bytomskim klosztorze ponoć fest sraszyło
  Z franciszański duszy wszysko sie to wziyło
  Bernardyni ło tym wiela tu prawiyli
  Że richtig we strachu przed duchami żyli

  W końcu czeba było ściongnońć egzorcysty
  By klosztor był wolny łod duchow i czysty.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 05.12.04, 16:31
  Reformacjo

  Dyć nastały czasy ty wiary łod Lutra
  Teroz bernardyni durś se bojom jutra
  Głod ich w końcu przegnoł - tyż pewnikym ludzie
  Czy klosztor i kościoł w zatracynie pódzie?
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 05.12.04, 16:33
  1598

  Ruina klosztorno wtedy łopisali
  Świadectwo zniszczynio potomnym tym dali.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 05.12.04, 22:32
  Brat Aleksy

  Toż tutejszo ziymia nosiyła tyż mnicha
  Co wzorym Franciszka niy czimoł se grzycha
  Aleksy podobnoś ze Spiszu pochodzioł
  Dyć w piytnostym wieku po Bytomiu chodzioł

  Grob jego w kapliczce - dońście ze krożganku
  Zowdy we Wielkanoc wonioł bez ustanku
  Dyć tym se dziwiyli w tutejszy dziedzinie
  Aroma sie niosła choć klasztor w ruinie.

  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 05.12.04, 22:36
  W siedymnostym wieku

  W siedymnostym wieku mnichy se przikludzom
  Poleku do życio wszysko tukej budzom
  Dyć zaś wojna srogo w tych stronach nastała
  Przeca dobrze wiycie - czidziści lot trwała
  Najezdniki klasztor dwa razy złupiyli
  Co zaś niy szło ukraść no to poniszczyli.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 05.12.04, 22:39
  Idzie na lepsze

  W koncu jednak prziszły tukej lepsze czasy
  Toż i Donnersmarcki chcom pokozać klasy
  Ponboczek niy zwoloł - toż już niy ruina
  W barok łoblykajom zarozki świontynia
  I kruchta grobowo szukujom grafowi
  Tref - idzie na lepsze - kożdy tako powiy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 05.12.04, 22:41
  1783

  Jeszcze roz kościoł przebudowali
  Toż Donnersmarcki fundusze dali
  Jakby łod nowa wszysko blysnyło
  Jednak po prowdzie - krotko to było.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 05.12.04, 22:44
  Sekularyzacjo 1810

  Klasztorow we Prusach łod terozki niy ma
  Krol tako nakozoł - skończony już tymat
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 05.12.04, 22:48
  "Czas napoleoński"

  "Czas napoleoński" nasz Bytom przeklinoł
  Dyć co mioł w tym widzieć jak niywola ino?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 05.12.04, 22:50
  1813

  Lazaryt w kościele i cołkim klasztorze
  Chroń Bytom terozki przed tyfusym Boże.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 05.12.04, 22:46
  Dali miastu

  Miastu przekozali terozki świontynia
  Szczyńściym że jom zniszczyć niy mieli sumiynia.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 06.12.04, 16:32
  1822

  Ołtorz przeniyśli stond do pyskowić
  Po prowdzie tako - Bytomiu to wiydz
  Był wielko pożar we Pyskowicach
  Toż łosmolone mioł kościoł lica.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 06.12.04, 16:38
  1827

  Henckel Donnersmarck Przodkow mioł zabrać
  Już tukej przeca niy chcioł se babrać
  Dyć co graf zechcioł stać se musiało
  W mariackim teroz familio cało.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 06.12.04, 16:42
  400 talarow (1833)

  Tonio wangeliki świontynia kupiyli
  Dyć wtedy w Bytomiu we myńszości byli
  Władze ich poparły - urośli we siyła
  No a tukej rynka gospodarsko była.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 08.12.04, 18:41
  Wangelicko gmina

  Ze Tarnowskich Gor se łona łodłonczyła
  No i we Bytomiu ciyngym teroz była
  Liczba wangelikow poleku urosła
  Bestoż jejich gmina do znaczynio doszła.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 08.12.04, 18:44
  Po drugi wojnie

  Po drugi wojnie
  Tu niyspokojnie
  Toż wangeliki
  Teroz "rabczyki".
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 08.12.04, 18:50
  Pastor Teodor Heidenreich

  Umynczon za wiara
  Już po wojnie drugi
  Niy jedna ofiara
  Spis przeca jest dugi.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 08.12.04, 18:52
  1952

  Franciszkanie na śmieci tu swoje wrociyli
  Historio pamiynto - łoni piyrsi byli
  Dyć kościoł terozki świyntego Wojciecha
  We tym parafianow tyż przeca pociecha.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 08.12.04, 18:47
  Teroz "rabczyki"

  Toż dobrze wiymy jako z tym było
  Ciynżko se Niymcom we Polsce żyło
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 09.12.04, 15:16
  1964

  Ołtorz Adalberta tu konsekrowali
  Figura patrona przezocno mu dali
  Już sztyrdziści rokow świynty na nos paczy
  Szczyńśliwy że nic go teroz niy łonaczy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 09.12.04, 15:21
  Podobnoś

  Podobnos we mieście godajom nikerzy
  Co ksionże Bytomia tukej kajsik leży
  Tyn piyrszy - łon miano nosioł Kazimierza
  Co by ło tym pedzieć? -Szkryfna że jo wierza.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 09.12.04, 17:14
  Kaj?

  Kaj by grob był tukej brata Aleksego?
  Łonego w Bytomiu mieli za świyntego
  Dzisioj śladu niy ma - trza archeologa
  Dyć styknie uwierzyć i rzykać do Boga.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 09.12.04, 17:18
  Płyty nagrobne

  Dwie płyty nagrobne z downych wiekow tukej
  Niywiela łostało - inkszych darmo szukej
  Jedna "anonima" - niy łodkryje lica
  Drugo ślubny pona na Świyntochłowicach.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 09.12.04, 17:21
  Sekularyzacjo

  Czidziści talarkow dostoł kożdy bracik
  I rynta ze kery łon se niy wzbogaci
  Dyć co łod klosztoru państwo już zabrało
  Godajom co richtig było to niymało.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 09.12.04, 17:23
  Po kaczawski bitwie

  Nad Kaczawom bitwa była
  Toż soldatow teroz siyła
  W lazarycie tukej leży
  Tyfus udo im sie przeżyć?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 09.12.04, 17:25
  1815 - gimnazjum

  Czi klasy gimnazjum miało
  Dzisioj zdowo sie że mało
  Tyż rechtory tu miyszkali
  Richtig fest se pościskali.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 09.12.04, 17:27
  1855-1857

  Nowo szkoła wangelicko
  Terozki stowiajom
  Neorenesansu licko
  Poł wieku to majom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 09.12.04, 17:29
  1908-1911

  We secesji teroz szkoła
  Dźwigli na czi sztoki
  Tako dzisioj - idzie wołać
  Bajtle niy boroki.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 09.12.04, 17:31
  Dzieło Karla Burgera

  Projekt ty szkoły Burger zrychtowoł
  Świadectwo kunsztu swojego dowoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 11.12.04, 20:42
  Hotel "Wiktoria"

  Wpiyrw "Heilborn-Hotel" łon sie tu zwoł
  Potym te miano "Wiktoria" mioł
  Dyć z czasym jednak popod w ruina
  Niym szwongu wiyncy miała dziedzina.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 11.12.04, 20:46
  Landratura

  Landratura tukej piyrwyj przeca była
  Niym se do siedziby wiynkszy przekludziyła.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 11.12.04, 20:48
  Landratura

  Landratura tukej piyrwyj przeca była
  Niym se do siedziby wiynkszy przekludziyła.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 11.12.04, 20:52
  "Altes Stadthaus"

  Magistrat tyż łod sia czimoł tukej biura
  Jak yno przeniosła se ta landratura.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 11.12.04, 20:55
  "Elektronik"

  Wiela szkolorzy tukej chodziyło
  Tako do dzisioj jest przeca
  Fachu se ponoć tyż nauczyło
  Poczebny do życio neca.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 11.12.04, 20:57
  Staro fara

  Jak wangeliki kościoł dostali
  Fara tu postawiyli
  Pastor z rodzinom we niyj miyszkali
  Cołkym wygodnie se żyli.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 11.12.04, 21:05
  1901

  Siedym krziżykow ta staro miała
  Niym nowy fary czas prziszoł
  W neoklasycyzm se łoblykała
  Sztok drugi przi tymu wyszoł.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 11.12.04, 21:07
  Po wojnie

  Po drugi wojnie już katolicki
  Farorz tu prziszoł - zdo sie na wdycki.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 11.12.04, 21:10
  1898

  Dom dlo diakonis dzwigła tu gmina
  Przeca bogato była dziedzina
  Sioszcziczki w szkole miały robota
  I w parafiji - toż niy dziwota.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 11.12.04, 21:20
  I dzisioj

  Toż wangelikow tyn dom i dzisioj
  Pewno żeś ło tym w Bytomiu słyszoł
  Łon piyknie przeca tyn placyk zdobi
  I niychej dali durś tako robi.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 11.12.04, 21:16
  Plac Klasztorny

  Ponboczka do dzisioj mo i tych szkolorzy
  Myśla że łon cosik we Bytomiu woży.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 11.12.04, 21:17
  Ciyngym jary

  Chocioż Plac Klosztorny ciyngym przeca jary
  Jak tukej zoglondniesz widzisz Bytom stary.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 12.12.04, 10:50
  Hereszt

  W dziewiytnostym wieku hereszt już tu stoł
  Dyć był tyż poczebny choć kto mu tam pszoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 12.12.04, 10:54
  "Arbeitsamt" - 1930

  Na miejscu heresztu Urzond Pracy stoji
  Kryzys - toż se Bytom ło swych ludzi boji.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 12.12.04, 10:56
  Zespoł Szkoł

  W downym "Arbeitsamcie" tyż szkolorze dzisioj
  Sztrom dlo nich niy dziwny - pewnoś ło tym słyszoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 15.12.12, 16:28
  08.05.1931

  Trza bōło kryzysu coby to stanyło
  We Bytōmiu ciynżko tyż z robotōm bōło
  Tako Urzōnd Pracy dźwigli ło tym czasie
  Wiycie kaj? –Dyć prawie tu przi Dyngosztrasie
  Kero już po wojnie znaczy mianujōm
  Sztrasōm Katowickōm se w Polsce radujōm
  A dyć niy dziwota – banka tukej glingo
  Aże do Katowic niōm zajedziesz? –Bingo!

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 15.12.12, 16:34
  Urzōnd Pracy
  Skiż kryzysu dźwigli – robotōm dzielili Jeszcze tu przed wojnōm wiela poprawiyli Przyńście frōntu sztela cołko przetrzymała Granice se miyniōm – robota dowała

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 15.12.12, 16:34
  Budowlanka 1951-1955
  Ano, trza budować, trza szkolić w tym fachu
  Kery budowlaniec Tyn niy zoznoł strachu
  Po wojnie trza bōło stowiać richtig wiela
  Toż w tym fachu szkoli i karlus, i frela.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 15.10.04, 16:10
  Rynek

  Rynek starszy tu łod miasta
  Łon był piyrwyj no i basta
  Dyć i Bytom grod prastary
  Niym se chycioł miejski miary.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 15.10.04, 16:14
  Piyrszy bytomski ratusz

  Stanoł już na rynku we wieku sztyrnostym
  Niywielki - dyć stykło że był cołkym prosty
  Z czasym se podobnoś ździybko rozbudowoł
  Jednak durś był mały - tako sie wydowo.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 15.10.04, 16:18
  Dubeltowy Bytom

  Był czas że tyn Bytom na poł podzielyli
  Nawet ratuszami dwoma se chwolyli
  We pokronym rynku na dwoch stronach były
  Czy Piastom bytomskim te czasy sie śniyły?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 12.12.04, 10:59
  Chałupa fojta

  Fojt Hynryk na rynku chałupa swo mioł?
  Niyjedyn historyk pedzieć by to chcioł
  Toż ze woli ksiyńcia lokowoł tu miasto
  Dyć ślod se niy łostoł - zatracioł już czas to.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 12.12.04, 11:01
  Miejsko woga

  Tako woga na rynku poczebno tu była
  Ze srebła ołowiu tego miasta siyła
  Furmanki powożyć dyć przeca musieli
  Ze handlym se dobrze dzioło we ty szteli.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 12.12.04, 11:05
  Downy ratusz

  Downy ratusz dość dugo we Bytomiu stoł
  Dyć wiek dziewiytnosty widzieć go niy chcioł
  Pewnikym zawadzoł już terozki tukej
  Nowego z zachodu se przi rynku szukej.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 12.12.04, 11:08
  "Stary ratusz"

  Ze zachodni strony rynku
  Ciupnoł se łon z kraja
  Niy był wielki - bestoż synku
  Ło to chnetko haja

  Miasto pryndko przeca rosło
  Tyż fest bogaciyło
  W końcu już do tego doszło
  Że se go kipnyło.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 12.12.04, 11:10
  1877

  Pryndko nowy ratusz stoji
  Wiynkszy już ło sztok
  Wieża smukło fest go stroji
  Dobry to był rok.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 12.12.04, 11:12
  Dynkmal Sedanu

  Śpi na cokole lew Kalidego
  W fontannie tyż se łodbijo
  Siyła i spokoj ciyngym som jego?
  Dyć czas niy stoji - durś mijo.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 13.12.04, 17:12
  Ratuszowo brama

  Jom niy poradziyli Ruski tukej spolić
  Toż rozbarski cmyntorz może se niom chwolić.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 13.12.04, 17:14
  Plac Inwalidow Wojynnych

  Tako se tyn placyk już po wojnie zwoł
  Poli Maciejewski miano potym broł
  Dyć ratusza cołkym przi niymu niy było
  Na rynku sie richtig wiela zatraciyło.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 13.12.04, 17:18
  Dugszy rynek

  Dugszy dzisioj rynek niym piyrwyj tu było
  Plus w tym że to kościoł cołkym łodsłoniyło.

  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
 • broneknotgeld 13.12.04, 17:21
  900 lecie Bytomia

  Łobchodziyli tukej tako tyż rocznica
  Przi tymu i plac tyn poprawioł se lica.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261