Dodaj do ulubionych

Prowda - niyprowda

29.05.05, 21:42
Wciepna jeszcze jedyn tymat
Przeca grzychu we tym niy ma
Możno chyci nom to tukej
Chcesz znać prowda - dyć jom szukej.

--
forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
Edytor zaawansowany
 • broneknotgeld 29.05.05, 21:43
  Kto żyje w prowdzie tyn sie niy nudzi
  Choć możno w inkszych złośc czynsto budzi.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 29.05.05, 21:45
  Polsko waluta?

  Niyprowda lepszo łod złotka
  We Polsce durś tako godka
  Zmiynić waluta tu trza
  "Kłam" by sie przidoł nom - pra?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 29.05.05, 21:46
  W żywe łoczy ciyngym "łgoł"
  W tym uciecha jakoś mioł
  Wielko kupa gnoju kuloł
  Szwong ze tego był że fuloł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 29.05.05, 21:46
  Przefulane mocie życie
  Dobrze chocioż że to wiycie
  Jeszcze amyn niy trza godać
  Yno prowdy - prowdy dodać!
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 29.05.05, 21:46
  Hipokryta

  Hipokryta cygani i siebie
  Zdowo mu sie że jakby był w niebie
  A to pełne pomyji koryto
  Łoj! Jo niy chciołbych być hipokrytom.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 29.05.05, 21:47
  W ta strona trza nom iść przeca zowdy
  Z keryj durś blyńdzi te światło prowdy.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 29.05.05, 21:47
  Prowdziwe życie

  Żyjymy w prowdzie - ło tym trza wiedzieć
  Za nia niyjedyn poszołby siedzieć
  Choćbyś cyganioł wiela i zowdy
  Niczym to bydzie - bez richtig prowdy.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 29.05.05, 21:48
  Prowda jest naszom nadziejom
  Do niyj narody sie śmiejom
  Bajtle jak na nia gaftajom
  Wiela radości tyż majom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 29.05.05, 21:49
  W zgodzie trza żyć z tym co jest
  Tako myśl sie ciśnie fest
  Problym we tym - jest tyż zło
  Abo mi sie yno zdo?

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 29.05.05, 21:49
  Życiowo prowda - kożdo jest inkszo
  Oby durś była w nos coroz wiynkszo
  I ze niyprowdom zowdy wygrała
  Siyła skiż dobra i wiary miała.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 29.05.05, 21:50
  Prowda cie porwie - za niom durś pódziesz
  W świontek i piontek choćby we "trudzie"
  Yno trza łoczy mieć durś łotwarte
  To co prawdziwe wiela jest warte.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 29.05.05, 21:50
  "Autyntyczny" żech jest w tym
  Że mom "czynstochowski" rym
  Łon ze duszy som mi leci
  Niy trza myśleć jako klecić
  Po co ze tym kombinować?
  Niy musza sie czynsto chować.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 29.05.05, 21:51
  "Naturalny" - tyż prawdziwy
  Dyć to niy som jakeś dziwy
  Mie niy nyńci "sztuczny miod"
  Wola "naturalny" smrod
  Mom hauskyjza swojsko w zocy
  Ze niyj umia nabrać mocy.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 29.05.05, 21:52
  Co we czowieku prowdom jest Boże?
  Powiydz bo przeca to mi pomoże
  Poznom jom? Ciebie? Nic niy rozumia!
  Jakosik tego łobjońć niy umia.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 29.05.05, 21:52
  Prowda jest była i bydzie
  Do niyj zowdy czowiek przidzie
  Nawet jak sie jeji zaprze
  Samy prowdy tym niy spaprze.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 29.05.05, 21:53
  Jak coś jest a słyszysz "Niy ma"
  To niyprowdy yno tymat
  Czegoś niy ma - godosz "Jest"
  Zaś sie z prowdom mijosz fest.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 29.05.05, 21:54
  "W każdym kraju inaczej prawda sie udziela
  Lubo wszędzie jednego ma nieprzyjaciela
  A tym jest kłamstwo, tudzież lenistwo i pycha".

  Cyprian Kamil Norwid

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 29.05.05, 21:55
  Cygaństwo jest wtedy jak wiysz że cyganisz
  Tym przeca nojbardzi ta prowda nom ranisz.


  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 29.05.05, 21:56
  Żyć w prowdzie - czy bez tyj prowdy
  Wolom czowieka jezd zowdy
  Choć wolność we tym jo chwola
  Z "fałszu" sie rodzi niywola.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 29.05.05, 21:57
  Bez prowdy niy ma co godać
  Jynzyka szczympić se szkoda
  Jakby ty prowdy niy było
  I godka by kajsik wciyło.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 29.05.05, 21:57
  To ci sztuka

  Cygaństwo jest jakby sztukom
  We gowie czasym se szukom
  Bo chocioż niy chca to chwolić
  Łod naszy zależy woli.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 29.05.05, 21:57
  Wirus niyprowdy

  Już wiym - to przeca jest wirus
  Co w duszy naszy se wyrosł
  Z niyj w inksze dusze chce lecieć
  Błonko sie durś po tym świecie.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 29.05.05, 21:58
  Jynzyk tyż sługom niyprowdy
  Szczyńściym że jednak niy zowdy
  Bo prowdzie łon służy bardzi
  Choć i cygaństwym niy gardzi.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 29.05.05, 21:58
  "Odchudzać"

  Tako niyprowda jynzyka
  Znaczy - łod chudości zmykać
  "Dochudzać" trza by nom godać
  Ale "prostować" już szkoda.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 29.05.05, 21:59
  Niyprowda to noż jest łostry
  Co atakuje i broni
  W drugego jakby cios prosty
  Przed prowdom musi zasłonić.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 29.05.05, 22:00
  Coś na niyprowdzie postawisz
  Szczyńścio tym jednak niy sprawisz
  Łodkryte czy tyż zakryte
  To jakby piekła przibytek.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 29.05.05, 22:00
  Re: Prowda - niyprowda
  drcarlos 12.05.2004 20:02 + odpowiedz

  prowda jes gorzka jak gorzkie jes wino
  to niy je szampan, ten pikolino ;)


  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 29.05.05, 22:01
  Prowda i wino - ciekawo sprawa
  Z tym idzie mieć tyż piykno zabawa
  Wytrawne - z takom goryczkom lekom
  Na to jo chyntnie nawet poczekom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 29.05.05, 22:02
  Re: Prowda - niyprowda
  drcarlos 13.05.2004 11:06 + odpowiedz

  niy uo zabawe tysz tukej łazi
  ino czy komu co dobrze wyłazi
  czy cosik krynci, czy uosukuje
  czy moze dobrze siem nom sprawuje ;)
 • broneknotgeld 29.05.05, 22:02
  Ze "sprawowanio" trza dobry noty
  Niyjedyn szkryfnie teroz - gupoty
  Dyć myśla - forum i to mo w zocy
  Kajniykaj yno razi we łoczy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 29.05.05, 22:02
  Kożdy na Forum dusza dać może
  Niych tako leci - dej nom to Boże
  W "realu" czasym czeba udować
  Tu richtig prowda se idzie dować.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 29.05.05, 22:05
  Re: Prowda - niyprowda
  broneknotgelt 11.10.2004 22:17 + odpowiedz  Ciyngym niych sie śmiejom te nasze dziołuszki
  Wiyncyj zdrowio z tego i piykniejsze buźki.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.06.05, 17:49
  Porzykej ło słowa prowdy
  Pociechom mogom być zowdy
  Jak zaś utropom se jawiom
  Szczimej - dyć z czasym cie zbawiom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 16.12.05, 20:26
  Ubogaco godka zowdy
  Tela we tym richtig prowdy
  Jo utropy dyć niy widza
  I se tako tyż niy wstydza.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.03.07, 21:33
  Niy trza prowdy
  Boć se zowdy
  Lepi szukać we niyj siyły
  Choćby ciynżke czasy były.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • waga.w 22.03.07, 09:46
  Im więcej mamy lat ,
  tym mocniej dziwi świat .
 • broneknotgeld 22.03.07, 16:30
  Czy ciekawość w duszy wyje
  im se richtig dłuży żyje?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.02.08, 18:37
  Czasym rymym kogoś rzduchna
  Dyć po prowdzie - niy wybuchna.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • luna-a 18.08.06, 21:51
  We śnie najśmielsze było normalne...
  ups!
  Po przebudzeniu - niestety, nierealne...
  --
  ;b!
  _
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=26289
 • waga.w 26.03.07, 17:14
  "Dobre wychowanie" wymiera w narodzie ,
  w niejednej szkole nie jest też w modzie ...
 • waga.w 26.03.07, 17:16
  "Wyścig szczurów" dziś się liczy ,
  w szkole , pracy , na ulicy ...
 • broneknotgeld 26.03.07, 21:55
  Toż przi szczurach jakby ciszy
  Drapko se ścigajom myszy.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • waga.w 12.04.07, 09:02
  Uczucia i lojalność dzisiaj nie w cenie ,
  liczy się młodość ,zabawa , zauroczenie ...
 • broneknotgeld 12.04.07, 18:09
  Już żech prawie stary
  I ździybko zdziadziały
  Toż se niy rachuja
  Dyć ciesza żech - cały.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • waga.w 23.04.07, 12:45
  "Wściekły pies" - dobry na trawienie ,
  gdy zbyt tłuste spożywasz jedzenie ...
 • broneknotgeld 23.04.07, 21:47
  Ano, ano - coś wiym ło tym
  Toż to wcale niy gupoty.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 19.05.07, 21:28
  Bez prowdy cygaństwa niy ma
  I styknie tela na tymat.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • rita100 22.05.07, 22:53
  je tyla prowd na śwacie
  co nawet pojęcia nie macie ;)
 • sloneczko1 23.05.07, 09:32
  kij mo zawsze dwa końce:)
  i niy zawsze prowda wychodzi na jaw
  ------
  ...życie jest zbyt piękne i krótkie
  by tracić je na zbędne troski...
 • rita100 24.05.07, 22:50
  do zycia nie potrzebna jest prawda
  do życia potrzebny jest chleb
 • rita100 26.05.07, 21:46
  prawd jest wiele
  kiedy sie językiem miele ;)
 • broneknotgeld 30.05.07, 16:34
  Łobudziyła mie ze ranka
  z Lipin na Halymba banka?

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • waga.w 02.06.07, 18:14
  Zgubił szlak ,
  torów brak ...
 • waga.w 06.06.07, 19:45
  Bez obłudy i fałszu
  - tylko na rauszu .
 • waga.w 06.06.07, 19:48
  Bez pretensji i żalu
  - chyba tylko w raju ...
 • broneknotgeld 06.06.07, 20:11
  A mie w łoczach piekło stowo
  Z tym prowdziwsze se wydowo.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 16.06.07, 19:15
  Bez felera żyć niy idzie
  Nawet niy wiysz kedy przidzie.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • waga.w 17.06.07, 19:08
  "Felery" chodzą parami ,
  a życie i tak przed nami ...
 • broneknotgeld 17.06.07, 20:45
  Czasym bojki abo bery
  Dyć prowdziwe durś - felery!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • waga.w 19.06.07, 17:12
  Przednia zabawa flirtami upleciona,
  szczęścien - "granica" czasem ustawiona ...
 • waga.w 28.06.07, 23:06
  Życie bez celu
  kończyło wielu ...
 • waga.w 01.07.07, 22:01
  Innym nie szkodzić ?
  Czy sobie wygodzić ?
 • waga.w 29.09.07, 18:53
  Wieczór - tylko dla siebie,
  wtedy całkiem jak w niebie ...
 • broneknotgeld 22.02.09, 09:51
  Lepi szupa se do glacy?
  Ponoć prowda w tym inacy.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 29.09.09, 22:35

  Ważne że fraszka durś wiyrchym bydzie
  Ze niom i prowda przeca niy w biydzie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.10.09, 14:49
  Tymidzie


  Chocioż ślepo dyć niy gucho
  Niychej prowdy zowdy słucho
  Bo choć gorzko prowda bywo
  Zło sie we niyj niy ukrywo.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 16.09.10, 23:39
  Kej welunek prowdy mało
  Dyć by sie jyj prawie chciało.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 17.09.10, 07:57
  Cygaństwo yno "lampasym" prowdy
  Tako szkryflane cygaństwu zowdy.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 26.07.11, 18:29
  Lekci ze samym sobom we zgodzie
  Kej cie sumiynie twoje niy bodzie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.11.11, 10:08
  Lepszy funt prowdy jest łod cygaństwa
  Choćby i tony wciepali draństwa.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.11.11, 10:13
  Prowda tu na forum
  To wiyncy humoru.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.09.12, 20:15
  Łoszczyrstw poranoście
  Prowdy niy zbajstluje
  nk.pl/#forum/6/2575/233?find=last#post78
  Jako szif na moście
  -Fale wody pruje?
  Cnota łoszkliwości niychej se niy boji
  Choć djoski wspiyrajom kej ktosik jyj broji.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.09.19, 22:29
  Mu za łosme przikozanie
  Łoreł Bioły chnet dostanie
  Potym w "polsko-polski wojnie"
  Mo Virtuti... ! Ja - spokojnie.

  wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,25151244,zbigniew-ziobro-o-aferze-z-oczernianiem-sedziow-to-co-zrobilem.html
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka