Dodaj do ulubionych

Ło Mazowszu

01.06.05, 22:54
Szkryflom ło regionach se na forum Ruda
Terozki już ze tym we Mazowsze póda.
--
forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
Edytor zaawansowany
 • broneknotgeld 03.04.15, 21:13
  Ze Niziny Mazowiecki
  Piykne som niy yno kiecki.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 01.06.05, 22:56
  Nigdych niy łazioł po ty Warszawie
  Ynoch na dworcu przesiodki mioł
  Bestoż sie szkryfna jo ło tym prawie
  Taki już przeca jest tyn moj fioł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 01.06.05, 22:57
  Pałac Kultury i Nauki

  Jest w ty stolicy Pałac Kultury
  A we nim ślonske przeca marmury
  Z zamku w Kamiyńcy je wytargali
  No i Warszawie "podarowali".
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 01.06.05, 22:57
  "Salonik"

  "Breżniewa salonik" ponoć tyż w Pałacu
  Ducha ktoś tam widzioł ale był na kacu.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 01.06.05, 22:58
  Most Świyntokrzyski

  Tym łon podobnoś tukej zasłynoł
  Że ktoś se richtig z kosztami minoł
  Fufcig miljonow wiyncyj wydali
  Mo szwong stolica - niy żałowali.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 01.06.05, 22:58
  Dom Partii

  Bioły - dyć partio czerwono była
  We tych kolorach polsko jest siyła
  Ponoć tam giełda terozki "rzońdzi"
  Choć duch Bieruta po salach "błońdzi".

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 01.06.05, 22:58
  Stolica w Warszawie

  Dyć skuli Wazy tela mecyji
  Bo chcioł łon bliży mieć do Szwecyji.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 01.06.05, 22:59
  "Daewoo"

  Daewoo tu poszło dwiesta metrow w gora
  Biurowiec niy jejich - w kasie mieli dziura
  Kto skoko wysoko - toż wiymy już wszyscy
  Jak śleci to wiyncy bolu przi tym zyszczy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 01.06.05, 23:00
  "Złoty Zomb Komunizmu"

  Komuna wieżowiec dugo budowała
  Dyć siył by go skończyć już cosik niy miała
  Bestoż łon terozki bardzi "jasnomodry"
  Szczyńściym że do niego los był jednak szczodry
  Bo już se myśleli że padnie "niyboga"
  Przeca piyrwyj tukej była synagoga.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 01.06.05, 23:00
  Plac Defilad

  Kaj som te ludzie co tukej stoli?
  Toż ponoć wiela komunie pszoli
  Bardzi w pamiyńci już targowisko
  To historyjo przeca nom blisko.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 01.06.05, 23:00
  Ściana Wschodnio

  Łoj to ponoć "cud" jest z epoki Gomułki
  Zowdy tu być miały przeca pełne połki.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 01.06.05, 23:01
  Na pamiontka

  Na pamiontka w Warszawie ciynżko znojść syrynka
  Cosik z tym niyrichtig. Trza sie ło nich lynkać?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 01.06.05, 23:01
  Bar "Pod Żubrym"

  Vipowskom ponoć zasłynoł "chryjom"
  Szkryfna niyśmiało. -Ciyngym tu bijom?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 01.06.05, 23:02
  "Koneser"

  Nojzocniejszo tukej gorzołeczka prasko
  Dyć czasym na gowie tyż jom keryś szczasko.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 01.06.05, 23:03
  W warszawskim zoo

  Pingwiny w raja se ustowiajom
  Dwa razy na dziyń fisze tu majom
  Możno przi tymu ktosik zaślinto
  Co stare czasy ciyngym pamiynto.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 01.06.05, 23:04
  "Przekręt"

  Konkurs we Warszawie ponoć "rozpisano"
  Jake by mioł tunel zocne nosić miano
  co pod Wisłostradom se wyrychtowali?
  "Przekręt" - propozycjo warszawioki dali.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 01.06.05, 23:04
  Warszawske bobry

  Zalyngły se bobry w Warszawie
  Dyć tam niy budujom se prawie
  Wiślane mosty im styknom
  Prawiom co rzeka w nich piyknom.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 01.06.05, 23:05
  "Belwedere" - gryfny widok

  Pac tu swoji ślubny pałacyk wystawioł
  Niy yno ze Klarom widokym se bawioł
  Dyć to pewno skryła ta ichnio alkowa
  Bestoż se niy byda zawrocoł tym gowa.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.07.10, 16:18
  Ślonski jynzyk we Warszawie
  Mogby latoś blysnońć prawie.
  --
  <a rel="nofollow" href="forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?
  f=28940">Ruda Śląska - stolica fraszki</a>
 • broneknotgeld 07.05.13, 17:38
  "Krysia"

  "Krysia" niy podrzymie
  No i wiela strzimie.
  www.dziennikzachodni.pl/artykul/887364,slaska-krystyna-przegryza-sie-przez-warszawe-tunel-metra,id,t.html
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 05.03.06, 18:23
  Żoliborz

  Łostoł sie z wojny cołki w Warszawie
  Bo tukej Niymce miyszkali prawie
  Polić i bulić mieli stolica
  By już niy mogła podźwignońć lica.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.03.06, 18:25
  "Polkowo"

  Niym tu Żoliborz warszawski stowo
  To wioska była zwano Polkowo
  Wpiyrw princ jom czimoł - tyn mazowiecki
  Trza by wiedziały to nawet dziecki
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 06.03.06, 21:21
  "Kympa Polkowsko"

  Piyrwyj to wyspa na Wiśle była
  Rzeka kapryśno swoj nurt zmiyniyła
  Dzisioj park z mianym Kympy potocki
  To Żoliborza już nowsze "klocki".
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 06.03.06, 21:22
  "Kanałek"

  Tu piyrwyj Wisła loła swo woda
  "Kanałek" łostoł - ździybeczko szkoda.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 06.03.06, 21:25
  Dżuma 1624

  Jako se radzić prziszło ze morym?
  Tako se znoloz niyjedyn chory
  Na wyspie zwany Kympom Polkowskom
  Wiela przeżyło za łaskom Boskom?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 06.03.06, 21:26
  Drna

  Ano - przez Polkowo ta rzeczka płynyła
  Ruski pogłymbiyli toż i fosom była.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 06.03.06, 21:27
  Polkowske młyny

  Wiela stanyło młynow przi Drnie?
  -Komu se dzisioj łodpedzieć chce?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 06.03.06, 21:29
  Lazaryt Świyntego Ducha

  Kalyki i ołpy swo sztela w tym mieli
  Toż i łoni godnie doczkać śmierci chcieli.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 06.03.06, 21:32
  "Fawory" Lazarytu Świyntego Ducha

  Folwark tako zwali - na lazaryt robioł
  Kery możno nawet szteli niy łozdobioł
  Dyć jedyny taki co służoł Warszawie
  No i przeca wiycie co poczebny prawie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 06.03.06, 21:34
  Fosa

  Ze Drny fosa sie łostała
  Cytadeli bronić miała
  Ruski tako umocniyli
  Bo niy cołkym u sia byli.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.03.06, 20:47
  Wały Lubomirskiego (XVIII w.)

  Czy Warszawy łobroniyły?
  Mor łod miasta łodgoniyły?
  Ruskom bardzi sie przidały?
  Cytadeli tyż to wały.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.03.06, 20:49
  Majontek "Fawory" (1768)

  Majontek "Fawory" rozparcelowany
  Toż gryfny szmat ziymi pod budowa dany
  By rezydyncyje urosły podmiejske
  Z tym drapko aromy tukej myni wiejske.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.03.06, 20:51
  "Joli bord"

  Marysiyńka Sobiesko tako powiedziała
  Jak na ta dziedzina kedyś se blikała.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.03.06, 20:54
  Cytadela

  Kaj to wszysko sie straciyło
  co tu piyrwyj zbudowali?
  Pałacykow wiela było
  -Ruski Cytadela dali!
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 08.03.06, 16:28
  Pod ryskim zaborym

  Pod ruskim zaborym Żoliborz rozkwito?
  Cytadela kwiotkym? -Wojok cie tu wito?!
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 08.03.06, 16:31
  We dwudziestoleciu

  We dwudziestleciu Żoliborz w przod ruszo
  Sie rozbudowuje dziynki społdzielczości
  Miyszkaniami wszyskich do dzielnicy kuszom
  Zawodowy kontek fachmanow niy złości.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 08.03.06, 16:33
  Żoliborz wojskowych

  Oficersko społdzielnia piyrsze domy stowio
  Tako i armijo ze kwater wybowio.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 10.03.06, 23:24
  Żoliborz dziynnikarski

  Żornalisty rożne w dzielnicy miyszkajom
  Ze szkryflanio żyjom - piorom tako pszajom
  Toż jejich społdzielnia domy zbudowała
  Bestoż tu cuzamyn istnych pozbiyrała.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 10.03.06, 23:26
  Żoliborz beamtrow

  Być beamtrym we Warszawie
  To dopiyro życie
  Sie Żoliborz niymi asioł
  Już terozki wiycie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 10.03.06, 23:27
  Kolanije robotnicze

  Toż jakby miały być mini-gminy
  Ze utopijny zdo sie dziedziny
  Dlo robotnikow raj maciupyńki
  -Zabrakło czasu i zocny rynki.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 11.03.06, 09:38
  Solidarnościowy Żoliborz

  Tu Popiełuszko głosioł kozania
  Zaś Kuroń miyszkoł kaj Plac Wilsona
  Tukej wolności szukać zarania
  Choć sie zdowało że bydzie konać.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 11.03.06, 09:39
  Czarnieckiego 55

  Toż Piłsudskiego to ponoć sztela
  Choć niy pomiyszkoł tukej za wiela.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 11.03.06, 09:41
  Czarnieckiego 45

  Lucjan Żeligowski szarża mioł wysoko
  Dyć rym taki ło niym niych i tukej skoko.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 11.03.06, 22:10
  Czesław Niemen

  Na Żoliborzu pieśniczki tworzoł
  Szkoda że końca swojego dożoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 11.03.06, 22:11
  Za okupacyji

  Za okupacyji w Żoliborzu wrało
  Tu polske podziymie swoja sztela miało.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.08.05, 17:27
  Radziejowicki zamek

  Choć już magnackich łoczow niy cieszy
  Toż "bidom z nyndzom" wcale niy grzaszy
  Dom Pracy Tworczy we niym terozki
  We inkszych czasach inksze tyż troski.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.08.05, 17:29
  W dobrych rynkach

  Zamek i pałac oranżeryjo
  Gryfne choć ze tym czasym mecyjo
  Dyć sie zobytek magnacki łostoł
  I w dobre rynce tyż przeca dostoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.08.05, 17:33
  Park angielski

  Toż łon łozdobom tyż Radziejowic
  Se we aleji kłoniom grabowi
  Olchy jesiony buki czerwone
  Tyż miłorzymby szkryfna na koniec.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.02.06, 22:37
  Liw terozki

  Liw terozki żyje cichcym
  Piyrwyj dzioło se nad Liwcym
  Ziymi Liwski dyć stolica
  Mo do dzisioj krase lica.
  --

  Przez Liw

  Z Korony na Litwa przez Liw trza sie kludzić
  W niym kładziesz se na noc i rano łobudzisz
  Zowdy ze grosiwa coś tu tyż łostawisz
  Toż sztela mo profit a ty dobrze bawisz.
  --

  Skond?

  Skond te miano chycioł Liwiec?
  Czy korzynie toploł iwie?
  Skuli sztrofy tako chycioł
  Ktosik ło tym rym uklycioł?

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.02.06, 22:39
  Czysto woda

  Liwiec durś mo czysto woda
  Aże kompać se w niyj szkoda.
  --

  Zamek liwiecki

  Zamek liwiecki
  Tyż mazowiecki
  -Czy to Podlasie?
  Łopytom dziecki.

  --
  • Blisko...
  czesiula 07.01.06, 17:58 + odpowiedz


  Liw, to Mazowsze.
  Też piękne, owszem.


  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.02.06, 21:29
  Liwski zamek

  Mazowsza przed Litwom tyn zamek mioł bronić
  Niklos go budowoł ze cegły czerwony
  Toż ksiyńcia Janusza we tym jest staranie
  Bydzie spokojniejszy jak warownia stanie
  --

  Zamek Niklosa

  Zamek wybudowoł majster nad majstrami
  Łon w tym nojzocniejszy - niy byda wos mamić
  Bestoż nom do dzisioj cosik tu łostało
  Chocioż sie wydowo że możno za mało.
  --

  Żołto dama z Liwu

  Po murach zamku kobiyta łazi
  Zowdy jak zygor połnoc wybijo
  Na żoło blyszczy że aże razi
  Dyć se niy myślcie co komedyjo

  Toż duch niywiasty to richtig prawy
  Kero ło zdrada tu posondzali
  Tako do dzisioj ciyngym sie jawi
  Bo jom niywinno na śmierć skozali.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 31.07.11, 11:30
  Ech, tyn Liw
  Jako dziw.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 29.08.06, 19:30
  Jabłonna 1418

  Biskupow płockich Jabłonna tako
  Dbajom ło swoja dziedzina
  Princ skiż niyj przeca wcale niy płako
  Dyć ze Kościołym trza czimać.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 29.08.06, 19:31
  Jabłonna Poniatowskich

  Rod we Jabłonnie wcale niy straszy
  Dyć Poniatowski był tyż prymasym.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 29.08.06, 19:34
  Pałac prymasa Poniatowskiego

  Łostoł we Jabłonnie po dzisiejsze czasy
  Mazowiecko sztela tako richtig krasi
  Sala Pompejańsko, Chińsko i kolisto
  Zodziwiom bogactwym a przeca niy wszysko
  Jest jeszcze Balowo no i Mayrytańsko
  Pomiyzkiwoł prymas richtig wielkopańsko.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 29.08.06, 19:36
  Park pałacowy

  Prawiom co ze Zuga wyloz richtig gowy
  Starych drzew tu wiela - na nie se podziwej
  Trzidziści hektorow jakby do "łodnowy"
  Poszpacyruj ździybko - toż gowom niy kiwej.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 29.08.06, 19:39
  Łuk Tryjumfalny 1842

  W parku pałacowym tyn Łuk ciyngym stoji
  Ksionże Poniatowski z tym we gowie moji
  Bo przeca istnego chwała tako głosi
  A możno ło pamiyńć yno richtig prosi.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 02.09.06, 10:58
  Nowy Dwor Mazowiecki

  Kaj se do ty Wisły Bug i Narew wlywo
  Tam i grod takowy niyjednego dziwo.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 02.09.06, 11:01
  Nowy Dwor Mazowiecki 1355

  Zajta historyji łotwarto z tym rokym
  Choć na prawa miejske trza było poczekać
  Dyć we koncu przidom - to nastympnym krokym
  Tako mieszczaninym uwidzom czowieka.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 02.09.06, 11:02
  Nowy Dwor Mazowiecki 1374

  "Dwor" se tako grodym stowo
  Niychej miasto rośnie zdrowo.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 02.09.06, 20:16
  Dziedzina rosła

  Na handlu zbozym i solom rosła
  Z tym do znaczynio poleku doszła
  Toż i komora celno tu była
  Coby Korona tyż niy traciyła.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 02.09.06, 20:18
  Kościoł św. Michała Archanioła 1792

  Zocno świontynia ciyngym tu majom
  Klasycyzmowi istny tyz pszajom
  Zawadzki tako jom projektowoł
  Archanioł Michał w opiece stowoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 02.09.06, 20:19
  Św. Izydor

  W nowodworskim kościele łobroz Izydora
  Łod downa go majom - przeca niy łod wczora.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 02.09.06, 20:21
  Modlin

  Z Nowym Dworym Mazowieckim
  Tako dzisioj skuplowany
  Dyć to wiedzom nawet dziecki
  -Ku łobronie piyrwyj dany.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 02.09.06, 20:23
  Twierdza Modlin 1807

  W czas napoleoński tako budowano
  Chnetko rokow dwiesta ty dziedzinie dano.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 02.09.06, 20:25
  Modlin 4.XII.1830

  Powstańce twierdza tako chyciyli
  "Listopadowcow" nadzieje marne
  Choć se w Modlinie fest rozgościyli
  Dyć przeca prziszły dni dlo nich marne.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 02.09.06, 20:32
  Nowogieorgijewsk 1834

  Toż pokozali swoje Rosjany
  Terozki Modlin ze takim mianym
  Dyć twierdza ze tym drapko tyż rośnie
  Coby niy marzoł Polok ło wiośnie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 02.09.06, 20:35
  Gieorgijewsk 1864

  Toż twierdza ze tym juzaś fest rośnie
  Todtleben tako rozbudowuje
  Możno niy wszyskim ze tym radośnie
  Czy Sewastopol tu istny czuje?


  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 03.09.06, 09:18
  Twierdza pierściyniowo 1878-1880

  Mo forteca małe forty
  Pierściyń taki wiela worty
  Cybulice Małe tako
  Ze Kosewym w tym jednako
  Te Grochale i Janówek
  Małocice, Poniechówek
  Tyż Zakroczym i Dymbina
  Z tym warowno fest dziedzina.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 03.09.06, 09:21
  Modlin "Pierściyń zewnyntrzny" 1912-1914

  Toż przed piyrszom wojnom samom
  Łon dlo nowych fortow "mamom"
  Dziesiyńć z dalsza ich stanyło
  Zdo sie - wszysko wojskym żyło.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 03.09.06, 09:22
  100 tysiyncy wojokow

  Tu armijo wielko stoła
  Ponoć wroga se niy boła
  Generałow tyż dość wiela
  Bo trzidziści miała sztela.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 03.09.06, 09:24
  W tydziyń

  Niymce w tydziyń Modlin wziyli
  Ruski marnie se tu biyli
  Już niy cara a kajzera
  Tako twierdza richtig teraz.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 03.09.06, 09:27
  W 1939

  Armjo "Modlin" twierdzy broni
  Skory tu niy sprzedo toni
  Chnet do końca września czimie
  Bioły oreł dyć kajś drzymie
  Zdo sie - ciynżko łon raniony
  Furgnoł jakby w inksze strony.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.09.06, 20:25
  Twierdza zobytkowo

  Ano - dwiesta rokow już twierdzy klupnyło
  Tako zobytkowe chnet wszysko co było
  I aże do dzisioj se nom tu łostało
  Możecie mi wierzyć - richtig to niymało.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.09.06, 20:31
  Wieże i bramy twierdzy

  Ano - ciynżko porachować
  Dyć na muster trza je dować
  Tyż som przeca zabytkowe
  Niyroz dziwo se im czowiek.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 06.09.06, 21:22
  Czerwońsk nad Wisłom

  Na szkarpie wiślany se zicnoł wysoko
  Dyć przeca do wody niy bydzie łon skokoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 06.09.06, 21:26
  Czerwińsk 1148

  Dzisioj klasztor Salezjanow
  Piyrwyj tych ze Lateranu
  Kanonikow Regularnych
  Z tym tref zocny a niy marny.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 06.09.06, 21:29
  W czerwińskim klasztorze

  Jagiełło z Witoldym tu se spotykali
  Pewnikym radziyli jako ciongnońć dali.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 06.09.06, 21:31
  Czerwińsk 1819

  Zakon skasowali z tym rokym Rosjany
  Tako istny klasztor na zniszczynie dany
  Zdało se co ciyngym bydzie we ruinie
  Dyć przeca rozblyśnie jeszcze w ty dziedzinie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 06.09.06, 21:33
  Kościoł Zwiastowanio NMP (XII w.)

  Tako już widzicie - romańsko świontynia
  Szkryfnońć ło niyj cosik tukej niy łomina
  Bo przeca niywiela takowych łostało
  Piyrwyj wiyncy było - dzisioj richtig mało.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 08.09.06, 18:49
  Cegła romańsko

  W czerwińskim kościele ta cegła znojdziecie
  Dyć starszy ze świyczkom darmo szukać przecie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 08.09.06, 18:51
  Kościelne freski

  Toż nojstarsze tukej z XII wieku
  Kunsztym starodownym dzisioj zodziwiajom
  Łodkrycio zocniejszych wcale już niy czekom
  W Czerwińsku szczyńśliwi że takowe majom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 08.09.06, 18:56
  Matka Bosko Czerwińsko (1612)

  Łukasz z Łowicza jom namalowoł
  Na muster włoski Madonny
  Wiara swyj duszy kunsztym nom dowoł
  Dar cudny - tako dozgonny.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 08.09.06, 18:58
  Pod łobrozym

  Pod łobrozym czerwińskim rzykali i Wazy
  Wtedy jak Korona łobrywała razy
  Toż czerwińsko Matka kraj w łopiece miała
  Na co i dowody niyroz tyż dowała.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 08.09.06, 19:01
  Matce Boski płaczki lecom

  Ano - z łobrozu płaczki leciały
  Na Dzikich Polach łogyń niymały
  Chmielnicki ruszoł kozokow tako
  Se we tym razie łobroz rozpłakoł

  Po Beresteczku ze tym już koniec?
  Chorongwie bestoż tu powieszone?
  Co historyjo ło tym nom prawi?
  Możno legyndom se yno jawi.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 08.09.06, 19:02
  "Brama opata Rafała" 1497

  Łod rzeki ta brama ci klasztor łotwiyro
  Byś na jego cuda terozki zaziyroł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 08.09.06, 19:03
  Przi figurze Krystusa

  Pawiom co w tym miejscu wojska porzykały
  A potym pod Grunwald se tako wybrały.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.09.06, 19:32
  Zakroczym XIV-XV w.

  Mazowiecke prince Zakroczym czimali
  Prawiom co tu niyroz nawet nocowali.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.09.06, 19:36
  Kościoł Podwyższynio Krziża Św. (XVI-XVII w.)

  Dugo bazylika tukej budowali
  Dyć przeca se rada ze świontyniom dali
  Łokna fynsterbretow tu cołkym niy majom
  Przeca som łokrongłe toż po co jo wajom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.09.06, 19:40
  Matka Bosko z Dzieciontkym (1663)

  Matka Bosko z Dzieciontkym na głownym ołtorzu
  W Zakroczymiu łobroz zowdy wiela wożoł
  Toż we tym kościele do Niyj durś rzykajom
  Tako Jezusowi ze Mateczkom pszajom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.09.06, 19:42
  Kościoł św. Wawrzyńca (1714)

  Kaj tu klasztor kapucynow
  Ta świontynia stoji
  Bliknij tam we Zakroczymiu
  Sztela przeca stroji.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.09.06, 19:43
  W klasztorze

  Tu sztuki sakralny muzeum znojdziecie
  Kunszt na chwała Pana - tako wiycie przecie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.09.06, 19:46
  Refektorz klasztoru X.1831

  Rzond se siedzioł - Sejm tyż radzioł
  Polok z historyjom wadzioł
  Toż łostatnie tu łobrady
  Insurgyntom dali rady.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 15.09.06, 22:35
  Wyszogrod 1065

  Ano - historyjo już tyn grod nom jawi
  Toz i ze tym przeca radość wielko sprawi.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 15.09.06, 22:36
  Wyszogrod XII w.

  Kasztelanio wyszogrodzko
  Blyszczy w ty dziedzinie
  Lepszych czasow jeszcze doczko
  Zocnośc niy przeminie
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 15.09.06, 22:38
  Wyszogrod XIII w.

  Princ Konrad tu zamek dlo siebie buduje
  Mazowieckim Piastom tyn grod fest sztimuje.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 15.09.06, 22:39
  Wyszogrod XV-XVI w.

  Toż Wyszogrod blyszczy
  Handlym se bogaci
  Wiślany port zyszczy
  Na suknie niy traci.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 15.09.06, 22:41
  Po wojnach szwedzkich

  Po tych wojnach szwedzkich sztela fest biydnieje
  Mało kto radośnie se już tukej śmieje.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.09.06, 17:59
  Gora Zamkowo

  Po zamku śladu tu niy łostało
  A przeca piyrwyj dziedzina cało
  Princ mazowiecko doglondoł z grodu
  Już se niy wroci - tako wom godom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.09.06, 18:01
  Zamek proncow mazowieckich

  Niy ma już zamku z Gory Zamkowy
  Zbulyli cołkym niy do połowy
  Cegła przidała se im kaj ińdzi
  Tako widzicie - czas w przodek pyńdzi.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.09.06, 18:09
  Stroże Grobu Pańskego 1320-1819

  Toż Bożogrobcow Wyszogrod znoł
  Pociecha ze nich przeca tyż mioł
  Princom mieszczanom w Bogu służyli
  Dlo tych w utropie nojpełni żyli.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.09.06, 18:12
  Piyrszy kościoł parafialny Trojcy Świynty

  Piyrszy kościoł na szkarpie stanoł blisko rzeki
  Woda z Wyszogrodu go wziyła na wieki
  Toż dugo świontyni tu nowy niy mieli
  Chocioż do Ponboczka ciyngym rzykać chcieli.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.09.06, 18:14
  Wyszogrod 1726

  Z tym rokym Wisła szkarpa zabrała
  Z cołkom świontyniom! Czy jeji chwała?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.09.06, 18:18
  Kościoł parafialny Trojcy Świynty 1779-1786

  Siedym rokow w Wyszogrodzie tyn kościoł dźwigali
  Z Gdańska Fischer kunszt swoj dowo - bydom jymu pszali
  Dyć wyrosła im świontynia - blyszczy we dziedzinie
  Jak zoglondniesz to na pewno tego niy łominiesz.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.09.06, 18:19
  Kościoł Franciszkanow

  Gotyk z barokym w niym wymiyszany
  Był wangelikom piyrwyj tyż dany
  Po drugi wojnie zaś katolikom
  Tako se we niym teroz porzykom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.09.06, 18:22
  Most na Wiśle

  Przi drugi wojnie ze jyńcow potu
  I krwi tyż przeca był budowany
  Że już go niy ma zdo sie gupotom
  Bo ku pamiyńci tyż jakby dany.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 17.09.06, 11:33
  Kościoł Zwiastowanio NMP (1526)

  Miasto jakby nowe - wystilizowane
  We niym ty świontyni krolowanie dane.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.10.06, 23:27
  Z Kadzidła na Mszyniec

  Z Kadzidła na Mszyniec - prowdziwki znojdziecie
  Podgrzibkow, kozokow tyż wiela tu przecie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.10.06, 23:28
  Z Kadzidłą na Łyse

  Z Kadzidłą na Łyse - dziedzina maślokow
  Tukej tyż nazbiyrosz wiela zajonczokow.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.10.06, 23:32
  Stary kościoł w Łysym

  Zobytek drewniany - trza go mieć w łopiece
  Niywiela na Kurpiach łostało z nich przecie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.11.06, 16:49
  Klajnbana

  Rogowsko klajnbana już na glajzach stoji
  Toż czeko nos rajza - żodyn se niy boji.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.11.06, 16:51
  Arboretum w Rogowie

  Trza tu zoglondnońć jak żes w Rogowie
  Zowdy przirodzie se dziwo czowiek.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.11.06, 16:52
  Muzeum Lasu i Drewna

  Toż we Rogowie taki przibytek
  Co las nom dowo to niy jest zbytek.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.11.06, 16:55
  Skansyn w Rogowie

  Tu wagoniki, ciuchcie, drezyny
  Na wonskich glajzach chlybom dziedziny
  Tako tyn banhof richtig ciekawy
  Dyć czas na rajza - koniec zabawy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.11.06, 16:58
  Jeżów

  Ze Rogowa do Jeżowa
  We klajnbanie moja gowa
  Dyć już w zadku momy sztela
  Keryś szkryfna ło niyj wiela.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.11.06, 17:01
  Głuchów

  Barokowy kościoł
  Dwie wieże wysoko
  Wagonik na glajzach
  Wesolutko skoko.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.11.06, 17:03
  Do Rawy Mazowiecki

  Toż i do ty Rawy wonske glajzy ciongnom
  Możno we szkryflanie fraszek ło niyj wprzongnom.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.11.06, 17:05
  W Boguszycach

  W Boguszycach pauza nojlepszo sie zdowo
  Toż dziedzina zocno we łoczach nom stowo.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.11.06, 17:06
  Drewniany kościołek 1558

  Boguszycki kościołek pod Boskom opiekom
  Dobrze se łopiyroł tym monionym wiekom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.11.06, 17:08
  Bioło Rawsko

  Ano - tu koniec już naszy rajzy
  Dali klajnbany niy wiedom glajzy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.11.06, 17:11
  Pałac w Bioły Rawski

  Zdo sie jak zamek kery warowny
  A przeca pałac to niy jest downy
  Z dziewiytnostego zoledwie wieku
  Mustrym ciekawy - toż wiydz czowieku.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 21.11.06, 17:13
  Kościoł w Bioły Rawski

  Kościoł gotykym kożdymu wonio
  Kto przi ołtorzu tu głowa skłonio.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.07.09, 12:33
  Nowy Dwor

  Wele Rawy Mazowiecki
  Kaj i rawka prawie płynie
  Piyrwyj niy ciongnyły kiecki
  Dwor dlo fesztrow stoł w dziedzinie

  Prince na gon tu zjyżdżali
  W Bolimowski Puszczy przeca
  Richtig wiela polowali
  Bestoż ło tym rymym kleca.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 26.07.09, 12:35
  Piyrwyj dworek

  Piyrwyj dworek był drewniany
  Dyc niy strzimoł wiekow tela
  Teroz prawie murowany
  Richtig krasi cołko sztela.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.09.11, 00:23
  We ryncach Okynckich

  Łoni wystowiyli dwor po piyrszy wojnie
  Jak już na ty ziymi boło dość spokojnie
  Co piyrwyj drewniane terozki murujom
  Biołe ściany wszyskich do dzisioj radujom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.08.10, 15:10
  Rokitno

  Ech, downymi czasy Rokitno słynyło
  Łobroz Matki Boski łaskami durś darzy
  Dyć pontnikow dzisioj jakby kajsik wciyło
  Choć co piyrwyj boło farorzowi marzy.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.08.10, 11:22
  Kościoł Wniebowziynty Bogurodzicy

  Wito cie Maryja z gwiozdami nad głowom
  Pozdrow znakym krziża jako jo pozdrowiom
  Dyć kuknij do środka - ołtorz kolumnowy
  Cudny łobroz blyszczy - w duszy łogyń nowy.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.08.10, 20:47
  Kościelno dzwonnica

  Cołkym łod sia se stanyła
  Jako piyrwyj zadzwoniyła
  Czy pontnikow prziwołała?
  Ech, by juzaś tego chciała!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.08.10, 20:49
  Wele kościoła

  Wele kościoła maszyn dość wiela
  Jako muzeum blyszczy ta sztela
  Czym sie łorało, sioło, młociyło
  Tukej łoboczysz co piyrwyj było.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.09.11, 13:48
  Łomża

  Kaj Narew lyniwie se wody durś leje
  Tam tyż prawie Łomża do wandrusa śmieje.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.09.11, 13:49
  Herb Łomży

  Kej princ mazowiecki prawa miejske nadoł
  "Niydźwiedź, jelyń bydzie" - tako istny padoł.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.09.11, 14:19
  Na gon

  Na gon wele Łomży krol polski mioł chyntka
  Sie wybroł z asystom - Krzizok mu jak piyntka
  Przeca po Grunwaldzie już sie tako dzioło
  A kej zwiyrza goniom rycerzom wesoło
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.09.11, 14:22
  Dyć to prawie wtedy tako im trefiyło
  Zwiyrza we tych puszczach richtig wiela było
  Niydźwiedź epny dopod tu princa Janusza
  Koń niy poretowoł. Jako mu sie ruszać?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.09.11, 14:24
  Ano - domb mu przipod na cołke schroniynie
  Dzisioj w herbie Łomży jako przipomniynie
  Łodsiycz w końcu prziszła - princ życio niy stracioł
  Historyjo grodu tako ubogacioł.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.09.11, 14:30
  Już ubioł jednego ze epnom koronom
  Słyszy ryk inkszego - czy koniym pogoniom?
  Ech, Cieszko spokopioł co sie za tym kryło
  Krola przihaltowoł - a jako skończyło?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.09.11, 14:33
  Rycerze Krziżokow podeszli we borze
  Władce porwać chcieli, nawet ubić może
  Krol tako retniony, Cieszka z tym nagrodzioł
  Łomży herb przi tymu ciekawy przigodzioł.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.09.11, 14:39
  Na gon

  Na gon wele Łomży krol polski mioł chyntka
  Sie wybroł z asystom - Krzizok mu jak piyntka
  Przeca po Grunwaldzie już sie tako dzioło
  A kej zwiyrza goniom rycerzom wesoło

  Dyć to prawie wtedy tako im trefiyło
  Zwiyrza we tych puszczach richtig wiela było
  Niydźwiedź epny dopod tu princa Janusza
  Koń niy poretowoł. Jako mu sie ruszać?

  Ano - domb mu przipod na cołke schroniynie
  Dzisioj w herbie Łomży jako przipomniynie
  Łodsiycz w końcu prziszła - princ życio niy stracioł
  Historyjo grodu tako ubogacioł

  A jelyń?! Tyż przeca go w herbie znojdziecie
  Pewnikym i ło niym dowiedzieć coś chcecie
  Po princa przigodzie ze niydźwiedziym srogim
  Jagiełło pokusioł na jelynie rogi

  Już ubioł jednego ze epnom koronom
  Słyszy ryk inkszego - czy koniym pogoniom?
  Ech, Cieszko spokopioł co sie za tym kryło
  Krola przihaltowoł - a jako skończyło?

  Rycerze Krziżokow podeszli we borze
  Władce porwać chcieli, nawet ubić może
  Krol tako retniony, Cieszka z tym nagrodzioł
  Łomży herb przi tymu ciekawy przigodzioł.

  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.09.11, 15:02
  Z Hankom Bielickom

  Z Hankom Bielickom pogodosz tukej
  Na jeji ławka niy yno kukej.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.09.11, 15:05
  Katedra św. Michała - XVI w.

  We niyskory gotyk tako łobleczono
  Dyć zdo sie rozkwitać kej wiara niy kono
  Ponboczek hebrajskim w niyj mianym szkryfniony
  Dyć go jako Jahwe prawie tukej momy.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.09.11, 15:08
  Kościoł i klasztor kapucynow

  Kaj ta sztrasa Krziwe Koło
  -barokym zochwyco
  Kukniesz - dusza zdo wesoło
  jak toskańske lico.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.09.11, 15:13
  Kościoł Wniebowziyńcio NMP - 1877

  Z bizantyńska jest dźwigniony
  Jako cerkiew kościoł zdo sie
  Toż se tymu tu dziwomy
  Niy trza mieć zobytku w nosie.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.09.11, 15:16
  Kamiynne Schody

  Co na wiyrchu? Co w dolinie?
  Krziwe koło tu łominiesz?
  Niy cygania wos, niy strasza
  Schody dzielom tako sztrasa
  Dyć kuplujom tyż dziedzina
  Toż je tukej niy łomina.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.09.11, 15:18
  Brama Napoleona

  Dom ze bramom kaj łon społ?
  W bramie chyntka na coś mioł?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka