Dodaj do ulubionych

Ruda stolicom fraszki ślonski

 • broneknotgeld 23.06.05, 18:51
  Na tym forum to zacznymy
  Jakoś przeca już to leci
  Choć my yno ło tym wiymy
  Ślonski rym sie ciyngym kleci.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.06.05, 18:51
  Dyć na bezrok możno bydzie
  W Rudzie "konkurs ślonski fraszki"
  Stowiom złociok że to przidzie
  W zocy bydom te "igraszki".
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.06.05, 18:53
  We szpyndlikach rym jest mocny
  Choć godajom że niyzocny
  W Rudzie fraszki take momy
  Na szpyndlikach tu sie znomy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.06.05, 18:53
  Jakby nom niy paczeć fraszka tukej jest
  No i tela szkryfna - czimie sie tyż fest.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.06.05, 18:53
  Kto jeszcze wspiyrać we tym by chcioł?
  Bo jak nos wiyncy to leko idzie
  Powiycie - Bronka to yno fioł
  Dyć przeca cosik ze tego bydzie

  Już teroz forum fraszkom nom blyszczy
  Stond tyż to leci we dolsze strony
  Pomożcie - pryndzy sie to nom zyszczy
  To niy som yno rymowe kromy

  Forumowicze szkryflać zechciyjcie
  Rymym se do tyj ideji włonczcie
  W zocy co ślonske zowdy tyż miyjcie
  Ze nami razym czynsto tu bońdźcie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.06.05, 18:54
  ciupazka 01.02.2004 22:17

  Bronusiowi twórcy
  juz z coła pot ciurcy
  suko tyz pomocy,
  choć nos ni mo w zocy... Hehe

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.06.05, 18:54
  Aż tak źle to zy mnom niy ma
  Choć sie traci czasym tymat
  Dyć po prowdzie - wszysko ciongnońć
  To trza by "pegaza" wprzongnońć.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.06.05, 18:54
  ciupazka 01.02.2004 23:03

  Bronek! Tyś tu dobry "Pegaz"
  Lepsego ci nie trza wcale
  Nie dziwota, ze kie cytom,
  To ocy z głowickom bolom.
  Hej!
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.06.05, 18:55
  Zy mie marno już habeta
  Lyjty bolom na kotletach
  Ale jeszcze ciongna jakoś
  Czasym kantar gryza - psiakość.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.06.05, 18:55
  hepik1 02.02.2004 06:35

  Jeszcze dosz rady w tyj mynce,
  niy na darmo bat w myj rynce,
  jak ruszyc sie niy mogesz
  smagniyńcie po kotletach pomoże
  --
  " Nie wolno tracić nadziei dopóki człowiek żyje z człowiekiem"

  Notgeld na Nobla
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.06.05, 18:56
  ciupazka 02.02.2004 11:25

  Rozbawiliście mnie
  I samo sie śmieje, hehe...

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.06.05, 18:57
  Stolica ślonski fraszki

  Niom jo Ruda zrobić chca
  Może złościć kogoś -pra?
  Ale przeca "chcieć to móc"
  Bestoż trza te rymy "tłuc".

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.06.05, 19:50
  Hehehe!!!

  A co to szkodzi?
  Dyć ślonsko fraszka w Rudzie sie rodzi
  A potym w Polska - tyż do Europy
  Cieszom sie frelki a nawet chopy.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.06.05, 19:51
  ciupazka 10.03.2004 09:25

  Prowde radzis, słowo wiater,
  pismo grunt!
  Niek Ci Bozia zdrowie daje,
  coby ino był tu szfunk!

  Tello.Pozdr.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.06.05, 19:51
  Dyć mie szwongu niy brakuje
  Sama widzisz - rym sie suje
  I do tego czeba chopa
  A niy skory ze krupnioka.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.06.05, 19:52
  ciupazka 10.03.2004 15:28

  Nic dodać, nic ująć
  kie sie rymy sujom!
  Hej!

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.06.05, 19:52
  jojo_1 10.03.2004 21:15

  Byś niy liczoł ino na Boga ,
  Jo ci chyntnie w tym pomoga.
  Jak mie chyci wartko wyna,
  sypna tukej jak maszyna.
  Ale że mom dzioj kaca ,
  ino z biyrym sie kamraca.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.06.05, 19:52
  Wreszcie żeś piyknie wciep coś we rymach
  A jo już myśloł - mynczy cie tryma
  Dyć niy dziwota - przi "nibywojnie"
  Niy szło se szkryflać cołkym spokojnie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.06.05, 19:53
  Gorzyj ze ślonskom fraszkom by było
  Jakby hepika kajsik nom wciyło
  W tym mo zasługa dlo tyj stolicy
  Że tu na Bronka ździybko poryczy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.06.05, 19:55
  Dyć fraszka rudzko niy jest przerostym
  Chocioż rym jeji możno za prosty
  Myśla że wongel z niyj jest jak feta
  Dano Ślonskowi tyż na podnieta.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.06.05, 19:55
  We tym kerunku jo ciyngym krynca
  Regiony ślonskom godkom tyż nynca
  Ze jedny strony to jest zabawa
  Ze drugi nawet zocniejszo sprawa.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.06.05, 19:56
  ciupazka 20.03.2004 14:16

  Nie dej sie zabocyć,
  niek Cie Ruda mo przecie w zocy!
  Telo.Pozdr.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.06.05, 19:56
  Dyć durś pochom

  Niy powiym że yno trocha
  Wiela chciało by sie pochać
  Już te forum z tego znane
  Że jest Ślonskym malowane.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.06.05, 19:57
  Rudzko fraszka tu niy "gości"
  Wiedzom ło tym ludzie prości
  Łona przeca jest u siebie
  Na tym forum jyj jak w niebie

  Czasym tukej grzmiom pierony
  Chłodym wieje ze ty strony
  Inkszym razym słonko blysko
  - Wiy że łona durś tu miyszko.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.06.05, 19:57
  lech_niedzielski 29.03.2004 22:26
  Dla potomnych

  Rzekł: niech pamiętają o mnie potomni
  i ze śniegu postawił sobie pomnik.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.06.05, 19:58
  Fraszka to wiater
  Pedzioł mi fater
  Dyć jak porzondnie czasym zawieje
  To i ze tego wiela sie dzieje.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.06.05, 19:58
  lech_niedzielski 31.03.2004 22:36

  Najgorsze z upokorzeń,
  Kiedy nawala korzeń.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.06.05, 19:59
  Możno

  Możno ktoś sie tego boji
  Ruda ślonskim rymym stoji
  Siodmy stan materii - godka
  Polecymy z niom do przodka.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.06.05, 20:01
  Takego forum ze świyczkom szukej
  Za ślonskom fraszkom do Rudy klupej.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.06.05, 20:01
  Piykny momy w tym poczontek
  Szczyńściym że to jest we Rudzie
  Fraszki ślonski tu zakontek
  Stond w Europa śmiało pódzie

  Ruda rymym sie rozsławi
  Internautow wiela przidzie
  By sie z nami tu zabawić
  Szkryfna tako - dobrze bydzie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.06.05, 20:01
  Taki w Rudzie problym mom
  Żech ze Ślonskym prawie som
  Możno fraszka straszno jest
  Że mie szczypiom czasym fest.
  --
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.06.05, 20:02
  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=261&w=12929259
  To perełka for "Wyborczy" - jakby szkryfnoł tukej
  A dyć drugi taki szteli darmo w sieci szukej.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.06.05, 20:02
  ciupazka 02.06.2004 13:25 + odpowiedz

  A kie ik Twoja fraska praska,
  niek idom syćka do diaska.
  Pieknie rymem po dziedzinak sujes
  i temu tu im nie pasujys.
  A jo sie niom zacytuje,
  nei temu Ci fórt winszuje.
  Telo.Pozdr.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.06.05, 20:03
  Ano Ciupazko - toż samo życie
  Styknie że dlo mnie godka to kwiycie
  A jak jom jeszcze we rym łodzieja
  To pełnom gymbom zowdy sie śmieja.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.06.05, 20:03
  Niy yno w kościele żyje se ze Bogym
  Łon jest z tobom w doma i zowdy za progym
  Dyć grzychy doczesne wszyske widzi twoje
  Bliko tyż na forum - take zdanie moje.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.06.05, 20:05
  Tu piyńset postow w czi tydnie leci
  Dyć jak tyn Bronek swoje nakleci
  Niy byda "dychoł" ze rymym ślonskim
  Budujom forum ciyngym te konski.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.06.05, 20:06
  Ze ślonskim rymym Ruda na przedzie
  Piyknie łod roku tako se jedzie..
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.06.05, 20:06
  Niy trza mie ciongnońć przeca ku tymu
  Joch marnym sługom ślonskego rymu
  Dyć tu durś czekom wielkego tuza
  Kerego richtig pociongnie muza.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.06.05, 20:06
  "Trombom jerychońskom" czynsto fraszka bywo
  Nawet tako ślonsko - co nikerych dziwo.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.06.05, 20:07
  A jo już teroz sie yno lachom
  Jak w dzwon ktoś cepym uparcie wali
  Ło to że pynknie tyż se niy strachom
  Choć istny przeca ciyngym se żali

  Toć carillonu serca niy ruszy
  Zmacho se tako - klang do fałszywy
  Co niy zaleci daleko w głuszy
  RYM RUSZO SERCE -DZIEJOM SE DZIWY.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.06.05, 20:08
  Coroz drapci leci rym
  Na tych forach - tela wiym
  Skuli Rudy zdo sie piyknie
  Niychej wyny we tym styknie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 28.12.10, 18:59
  Niyjedyn ciekawie kuko
  Nawet wyny tukej szuko.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.07.05, 23:13
  Aleja Ślonski Fraszki

  Rożne we świecie som te aleje
  A mie do taki dusza se śmieje.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.12.12, 11:46
  Ale by było
  Kejby spełniyło
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 04.07.05, 19:05
  Jako być idzie fraszki stolicom?
  Styknie co rymy se tukej klycom?
  Pewnikym trza ich naprowdy wiela
  Sioć je tyż czynsto na rożnych sztelach

  Nic to że nojpiyrw we internecie
  Jakoś w stołeczność sztartnońć trza przecie
  A możno tako nawet jest lepi
  Styknie że fraszka ducha nom krzepi

  Tyn rym co leci ze naszy Rudy
  Zdo sie nikerym już dzisioj cudym
  "Pokładym wonglo" ruszonym w końcu
  By sie mog czowiek zwrocić ku słońcu.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.07.05, 18:01
  Toż idzie szkryflać fraszek tysionce
  A niy zaświyci przi tymu słońce
  Ktosik na Ślonzek ćmok nom przitaszczoł
  Jeszcze przi tymu wszysko poplaszczoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 20.08.05, 21:33
  Ze stolicy fraszki

  Zowdy stolica łod sia to dowo
  Co zocne przeca jyj sie wydowo.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 16.10.05, 23:33
  Wolność - jeronie - czy sie wydowo?
  -Zdo sie łod Boga to piyrsze słowo!
  Toż tako w końcu je wypowiedzioł
  No i sie stało - bo chcioł i wiedzioł.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.11.05, 20:49
  Karolinka już ze nami
  Ciyngym dzieli se rymami
  Możno jeszcze jakimś cudym
  Łona tyż z ty naszy Rudy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • karolinka44 25.11.05, 23:11
  niy trza cudu wielkigo - powiym to jasniej
  ze Karolinka z Rudy Slonki pochodzi wlasnie
  przeto syntymynt do Rudy Slonski mo ,
  kozdy lo to miejsce kaj sie urodzil dbo!
  Halymba moim portym na tym swiecie jes
  kaj wracom kedy w swiatowy ruszom rejs ! • broneknotgeld 26.11.05, 09:51
  Toż halymba se raduje
  Karolinko - forsztelujesz
  Co Nec łonczy a niy dzieli
  Blisko żeś i swoji szteli
  Chocioż zdo sie co daleko
  Duchym wrocosz - z tym niy czekosz.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • karolinka44 26.11.05, 12:32
  w necie wszystko idzie ruk cuk
  to jest techniki wielki cud
  kaj by sie ludzie niy trefili
  w necie to proste kozdy chwili

  raduje sie Halymba a i caly swiat
  ze pogodac sie mogom siostra i brat
  niy trza wielkich rajzow planowac
  styknie kompa gipko wyrychtowac

  potym swiat stowo sie taki malutki
  plynon sieciom fotki godki a i nutki
  mysli idzie posylac kaj sie ino chce
  Komp to dobro rzecz
  -niy mysla juz lo ni tak bardzo zle ;-)) • broneknotgeld 24.12.05, 21:42
  Sie już Dzieciontko nom narodziyło
  Na Forum rodzi durś fraszka
  Oby z tym szczyńście we duszach było
  Niy yno słowno igraszka.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 02.01.06, 23:33
  Przeca ciyngym idzie ło to
  By se nom mnożyło "złoto"
  Te co nasze dusze grzeje
  Fraszki jakby dobrodzieje.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.02.06, 21:51
  Niychej fraszek tukej wiela pyłku z sosny
  Tako se doczkomy i latoś ty wiosny.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • rita100 27.02.06, 12:16
  Ruda stolicom fraszki ślonski
  bo w niej mieszka Bronek 'boski' ;)
 • broneknotgeld 12.03.06, 16:51
  Czy trza dzisioj nom Homera?
  Wyrychtuje Ślonzek rymym?
  Lepi brać se za to teraz
  Chyba to już wszyscy wiymy

  Toż klawiyry momy przeca
  No i forum tyż dlo tego
  Wleci ślonski rym do neca
  Możno wyńdzie coś piyknego.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.06.06, 19:11
  Ktosik za ślonskościom stoji
  Inkszy zaś sie tego boji
  Roztomajte tukej fora
  Niy z jednego jakby wora.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.07.06, 13:51
  Pytoł se mie jedyn co na gowa chory
  -Czy w stolicy fraszki tyż bydom wybory?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • waga.w 04.10.06, 13:51
  Złość fraszkom i urodzie szkodzi ,
  ale zwykle - szybko przechodzi .
 • broneknotgeld 01.01.07, 19:23
  Gyburstag miasta zaś dzisioj momy
  Niyjedny flaszce rady z tym domy.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 02.01.07, 19:07
  Cicho tyn gyburstag minoł
  Niy zatrzynsło nom dziedzinom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 18.03.07, 21:27
  Jako było tako jest
  Fraszka blyszczy tukej fest.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 20.03.07, 17:35
  We stolicy bydzie fajer?
  Ze tym dzionkym to niy bajer?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.03.07, 22:54
  Niych mo postow wontek sto
  Kożdy tyż stolica zno.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 27.03.07, 17:40
  Piyrszo seta se skończyła
  Drugo tako dyć zaczyła.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 20.04.07, 17:21
  Ano - trza se trzimać tego
  Rym pociongnie do dobrego!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka