• broneknotgeld 25.07.09, 20:44
  Ze Afrykom tako bywo
  Że niyjedyn se jyj dziwo
  I choć nawet czowiek stary
  Ciyngym kusi go safari
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 01.01.13, 12:47
  Za Afryka
  trza nom rzykać?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 01.10.15, 19:39
  Cosik nyjgerskego
  Dociepna do tego.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 17.07.05, 19:20
  "Berbery"

  Berbery tu piyrsze byli
  Toż łod zowdy jakby żyli
  Mianowali Fenicjany
  Dlo nich "dziki lud" w tym dany.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 17.07.05, 19:22
  Fenicjany przed Krystusym z tysionc lot tu byli
  Z Kartaginom przeca drapko w potynga rosnyli
  Berberom dowali rady - kraj sie zdoł poddany
  Tela że im na kark w końcu wleźli te Rzymiany.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 17.07.05, 19:30
  Maroko 786

  Przi muzułmanach Maroko rośnie
  Zdo sie że jakby terozki kwitnie
  Chwała krolestwa głoszom radośnie
  Choć tref tyz czasym niyszczyńście wytnie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 17.07.05, 19:35
  Almohadzi

  Nowo dynastio chnet se tu sadzi
  Wszyscy jom znomy - to Almohadzi
  Kastylio nawet łoni czimali
  Niym krześcijanom ziymie poddali.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 17.07.05, 19:41
  Alawici (XVII w)

  Łonczom Maroko już Alawici
  Przi nich sułtanat sie zocny sklyci
  Dyć krwi tyż richtig wiela wyloli
  Ważne że rośnie - reszta zaś smolić.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 17.07.05, 19:45
  W wieku dziewiytnostym

  W wieku dziewiytnostym z Marokym mecyjo
  Zdo sie co chcom zrobić z niego kolonijo.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 17.07.05, 19:46
  Maroko 1912

  Ano już prawie tako sie stało
  Hiszpan wzioł wiela - Francuz niymało
  Dwa protektory teroz Maroka
  Szczyńściym niy mynczom cołkym boroka.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 17.07.05, 19:50
  Maroko 1956

  Niypodległościom blyszczy łod nowa
  Toż Muhammada teroz w tym gowa
  Coby Maroko szczyńśliwsze było
  Zły tref na lepszy tako zmiyniyło.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 17.07.05, 19:52
  Muhammad V

  Krol niypodległość łogłosioł Maroka
  Francjo i Hiszpanio przestały fest skokać.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.07.05, 16:20
  "Niybieski Czowiek"

  Tuareg cołki niybieski bywo
  Niych to wos wcale tukej niy dziwo
  Farba z burnusa wlazła mu w ciało
  Żeby do tego kompać sie chciało.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 02.01.12, 21:15
  Sie do Maroka
  Niy ciś we zokach.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 31.08.10, 16:32
  Mahometany

  Tukej chnetko wszyscy tu som muzułmany
  Yno jedyn procynt innowiercow dany.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 31.08.10, 16:36
  Kuknij na Maroko

  Plaże oceanu i gory Atlasu
  Pinie tako cedry kej kukniesz ku lasom
  Pustynio se złoci jako tyż czerwiyni
  Wspomnieć trza ło kuchni marokański ziymi
  Zaciekawiom pewno jejich zocne miasta
  Kuknij na Maroko - szkryfna to i basta.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 18.07.05, 16:22
  Tanger

  Z Gibraltarskom Cieśninom w zgodzie Tanger żyje
  Choć przez tysionclecia mioł z niom tyż mecyje.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.07.05, 16:24
  Port handlowy

  Drapko Fynicjanom prziszło to do gowy
  By se tu założyć zocny port handlowy
  Że sie w Iberyjo przi tymu fest ciśli
  Rozwijoł se piyknie - po jejich to myśli.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.07.05, 16:26
  Tignis

  Tignis - już rzymsko terozki sztela
  Dyć inkszych ludow prziszło tu wiela
  Wandale potym Bizantyjczyki
  W końću Araby dyć rożny "kryki".
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.07.05, 16:36
  Pałac Dar el-Makhzen

  Toż ze rozkazu powstoł Mulaja
  A dzisioj we niym muzeum sztuki
  Niy religijno jakosik haja
  Kunszt pokazujom toż dlo nauki.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.07.05, 16:38
  Tanger 1923

  Anglio Francjo Hiszpanio
  Razym ze Niymcami
  Sztela z wolnym handlym
  Majom tu latami.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.07.05, 16:40
  Handel

  Na niym Tanger rośnie
  Przi protektoracie
  Chocioż niy radośnie
  Przeca "wdziywo lacie)
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.07.05, 16:45
  "Bioły Tanger"

  Ano bioły - czy niywinny?
  Krew niy plami już te mury?
  Zdo sie pokoj tu niyzmiynny
  Piyrwyj były jednak chmury.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.12.05, 16:43
  Asila

  Nad Atlantykym Asila leży
  Z historiom dugom - możecie wierzyć
  Toż wpiyrw fynickom koloniom była
  Potym przi Rzymie sie umynczyła
  Mo tako karta swoja arabsko
  Niym Portugalczyk położoł łapsko
  Za tym zaś prziszli w końcu Hiszpany
  W końcu zaś sułtan tukej jest panym.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 18.12.05, 16:47
  Pasza Raisouli (1906-1924)

  Rabczyk tu paszom - jego Asila
  Rzondy istnego niy trwały chwila
  W czas kolonialny rożnie se dzioło
  Czynsto utropa - toż niywesoło.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 19.12.05, 20:41
  Pałac w Asili

  Pasza Raisouli se go wymarzoł
  Toż drapko cudo tu stanie
  Biołościom swojom bydzie sie jarzoł
  Przi modrym dyć oceanie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 22.12.05, 19:32
  Festiwal Kultury w Asili

  W lipcu Asila blyszczy kulturom
  Łona niy szkodzi tutejszym murom
  Choć latym se tu ze słonkym biydzisz
  Przi festiwalu i pałac zwiydzisz
  Co tego miasta symbolym zocnym
  Czasu Maroka jakoby nocnym.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 22.12.05, 19:34
  W medynie

  Wymalowane domow fasady
  Na kunszt artysty niy ma tu rady
  Czas jednak ciyngym tyż robi swoje
  Jako łodnowić? Som ło to "boje"?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 22.12.05, 19:35
  Yno w lipcu

  Yno w lipcu se zwiydzisz pałac Raisouliego
  W kozdy inkszy miesionc niy wpuszczom do niego.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.12.05, 15:36
  Lixus

  To po Rzymianach zocno ruina
  Z czasow jak jejich była dziedzina
  Badyhaus zwiydzisz no i tyjater
  Dyć teroz hulo tu yno wiater.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.12.05, 15:39
  Neptun

  Na mozaice znojdziesz go tukej
  Bog atlantycki tako niy szukej
  Bo ci ocean włazi we łoczy
  Mioł Neptun Lixus we swoji mocy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.12.05, 15:41
  Larache

  Larache miyszo modre ze biołym
  Czowiek przi tymu zdo sie wesoły
  Jeszcze dołożysz te żołte pioski
  Możno w ty szteli zniknom ci troski.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.12.05, 15:47
  "Cera Grenady"

  Po rekonkwiście tu se chroniyli
  Jak krziż Grenadom już władoł
  Tako tetuan w gora dźwignyli
  Toż sie do tego im nadoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.12.05, 15:49
  Aleja Muhammada V

  Dyć cie zodziwi pałacykami
  Abo swojymi tyż kafejami
  Kaj po turecku bonkawa pijesz
  -Zarozki raźni przi tymu żyjesz.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 30.12.05, 20:06
  Plac Al-Jala

  Na Placu Al-Jala muzeum znojdziecie
  Dlo archeologow tukej tyż raj przecie
  Czi Gracje z Lixusu w szteli zlondowały
  Chocioż w badyhausie kompac se wolały.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.01.06, 18:02
  "Casablanka"

  Łostawiyła kajś stolica
  Gospodarkom tako rośnie
  Tu Maroka jakby lica
  Co kerujom se ku wiośnie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.01.06, 18:06
  Plac Narodow Zjednoczonych

  Czyś służbowo czy na wczasy?
  -Tukej bije serce "Casy"!
  Z mustrym neomaurytańskim
  Blyszczy w słonku marokańskim.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.01.06, 18:08
  Nowo Casablanka

  Ano - Casablanka nowo
  We art deco sie wydowo
  Z czasow dyć protektoratu
  Czy jedynom to zapłatom?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 23.01.06, 18:10
  Park Ligi Arabski

  Po piyrszy wojnie go założyli
  Tako do dzisioj sie niym cieszyli
  I dali niychej bydzie to dugo
  Wygro do kogo tyn park zamrugo.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.01.06, 17:19
  Wielki Meczet

  Toż jest perłom Casablanki
  Muzułmańskim światłym zocnym
  Kery by mog iść z niym w "szranki"?
  Yno z Mekki bardzi mocny!

  Drugi w swiecie łon wielkościom
  Tako tym Arabom blyszczy
  Laser łonczy ze świyntościom
  Nikt tu na to dyć niy pyszczy.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.01.06, 17:22
  Minaret Wielkego Meczetu

  Na dwiesta metrow sztartuje w gora
  Zdo ci sie szpica jego we chmurach
  Z niyj blask lasera na Mekka leci
  Tako sie wszysko ciekawie kleci.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.01.06, 17:24
  Na 200 metrow

  Na dwiesta metrow minaret w gorze
  Pewno poszkrobołby boki chmurze
  Dyć mo Allaha tako tyż chwolić
  I w muezzina głosie se szkolić.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.01.06, 17:26
  Wielki Meczet Hasana II - 1993

  Ano po szejściu rokach budowy
  Stanoł tu meczet coluśki nowy
  Francuz go tako zaprojektowoł
  Z tym cosik łod sia dziedzinie dowoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.01.06, 17:27
  25 000 wiernych
  Tela sie wiernych zmieści w meczecie
  Tako go "Wielkim" mianować chcecie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.01.06, 17:34
  Fontanna

  Toż we kubbie łona stoji
  Czy se keryś napić boji?
  z łykym wody wrocisz tukej
  Tako ty fontanny szukej.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.01.06, 17:36
  Medyna Casablanki

  Stare miasto za murami
  Co swoj wiek tyż przeca majom
  Dyć niy łaźcie po niym sami
  Zdo sie co niy wszyskim pszajom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.01.06, 18:18
  Rabat

  Ano - do Rabatu - stolicy Maroka
  Piyrwyj Fenicjanom juz chciało se skokać
  Tako Kartagina a potym Rzymianie
  Mieli we ty szteli zocne używanie
  Muzułmanow rożne dynastyje tukej
  I z Andaluzyji piratow poszykej
  W Historyjo Rabat ze tym niy sagaty
  Toż przi inkszych sztelach naprowdy bogaty.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.01.06, 18:20
  Wieża Hasana

  Jakub el-Mansur radocha mioł
  Nojwiynkszy światu minaret doł
  Na cołki meczet niy stykło siył
  Dyć przeca widać jaki by był.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.01.06, 18:22
  "Bu Raghragh"

  Toż ta rzeka dlo Rabatu
  Zdo sie mamom no i tatom
  Co by bez niyj tu stanyło?
  Jako ciynżko by se żyło?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.01.06, 18:25
  Jakub el-Mansur (XII w.)

  Jakub el-Mansur ze Almohadow
  Chcioł wyrychtować tukej cud świata
  Zaczoł to z wielkom przeca paradom
  Dyć niy chcioł Allah widzieć w niym brata.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.01.06, 13:39
  Kazba Oudaia

  Abd el-Moumen jom zbudowoł
  Ze tym siyła miastu dowoł
  Kto by twierdza ta zdobywoł?
  -Dyć niy yno jo sie dziwoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.01.06, 13:41
  "Jama el-Aiqa"

  Meczet Rabatu nojstarszy dzisioj
  Choć miynioł sie wiela razy
  Dyć nudli na tym niy byda wiyszoł
  Bo zaś "piyrszego" łobrazym.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.01.06, 13:43
  Brama Oudaia

  Wele kazby tukej brama
  Z czasow stoji el-Mansura
  Kunsztym zdo sie łona sama
  Toż stolica a niy dziura.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 29.01.06, 12:54
  Sztyry muzea

  Sztyry muzea som we Rabacie
  Stolica Maroka kraszom
  Richtig wystyknie im tego bracie?
  Przeca sie niymi tyż aszom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 01.02.06, 20:39
  Muzeum kazby Oudaia

  Mulaj Ismail tyn gmach zbudowoł
  Tu mioł siedziba w Rabacie
  Tako rozkazy swoje wydowoł
  Teroz muzeum jest bracie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 01.02.06, 20:44
  Muzeum w nowym mieście

  Archeologijo starszo dyć łod Rzymu
  Tukej se łoglondna i niy spytom - czymu.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 01.02.06, 20:50
  Muzeum poczty

  A dyć ze Maroka przecie
  Tu brifmarki mosz w komplecie
  Jeszcze te sprzed piyrszy wojny
  Richtig wszyske - być spokojny.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.02.06, 17:32
  Sale

  Przi Rabacie Sale - postrach Atlantyku
  Niy bojcie sie wcale - dyć jo se porzykom
  Za tych co na morzu piraty zabiyli
  Za tych co ukorzom niywolom - choć żyli.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.02.06, 17:33
  Wielki Meczet w Sale

  Jak w kozdym mieście i tu go znojdziesz
  Dyć do medresy tyż tako dojdziesz.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.02.06, 17:36
  Za "Bab el Misra"

  Takom bramom wlejziesz nojpiyrw do mellahu
  Wpiyrw dzielnica Żydow dyć ciś dali brachu
  Toż we środku miasta znojdziesz sukow wiela
  Niymi tyż ciekawi ta piracko sztela.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 16.02.06, 21:50
  Meknes

  Downo Maroka to jest stolica
  Mulaj Ismail mioł sroge lica
  Dyć ło ta sztela naprowdy dboł
  Prawiom co fjoła na tle jyj mioł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 16.02.06, 21:52
  Sułtan Mulaj Ismail (1672-1727)

  Poł wieku przeszło Marokym włodoł
  Łon "Krolym Słońce" zdo sie ty ziymi
  Pierońsko srogi - kożdy to godoł
  Meknes łostawioł - to przeca wiymy.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 16.02.06, 21:54
  Richtig mog?

  Kamrat Mulaja - Ludwik Sztyrnosty
  Kery był "Słońcym" w zocny francyji
  Mog ze sułtana brać muster prosty
  Piyńćset nałoznic - żodny mecyji.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 16.02.06, 21:57
  "Bab Mansour"

  Toż nojgryfniejszo Maroka brama
  Wlyź do Meknesu - prosi cie sama
  Podziwej na to co Mulaj stworzoł
  Sułtan na wiela przeca sie wożoł.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 16.02.06, 21:59
  "Bajkowy świat Mulaja"

  Dzisioj se dziwosz na "świat bajkowy"
  Juchom znaczony utropom tako
  Wiela traciyło przi tymu gowy
  Usłyszołś? -Ktosik po cichu płako.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.08.05, 17:46
  Na Dżerbie

  Palm daktylowych miljon zrachujesz
  Jeszcześ niy fertig - toż forsztelujesz
  Czamu ze fligra łona zielono
  I daktylami tyż ciyngym wonio.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.08.05, 17:48
  Odyseusz

  Odyseusz na Dżerba ponoć tyż zawitoł
  Toż ło droga do dom nikerych łopytoł
  Kwiotkami lotosu tu go ugościyli
  I dali se błonkać po morzu puściyli.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.08.05, 17:55
  Z ronk do ronk

  Po Rzymianach Wandale - potym zaś Araby
  Normanow tyż tukej wspomnieć przeca trza by
  Po nich prziszło rzońdzić na krotko Hiszpanom
  A dyć drapko Turkom ta wyspa poddano.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.08.05, 17:57
  Dragut

  Dragut w służbie Turkow
  Wyspa w końcu zdoboł
  Hiszpanow tu wiela
  Podobnoś łon pobioł
  Z ich czaszek zbudowoł
  Groźno piramida
  Tako ze pirata
  Pierońsko łobrzida.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.08.05, 18:08
  Grobla

  Za rzymskich czasow tu usypano
  Kontynyntowi z tym wyspa dano
  Dyć se na dugo grobla straciyła
  By zaś echt-wyspom ta Dżerba była.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.08.05, 18:00
  W Guelalla

  Piyrwyj w Guelalla gorki wyrobiali
  Niy yno w Aryce łone używali
  Dzisioj sie niywiela warsztatow łostało
  Dlo turystow styknie - to i tak niymało.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.08.05, 18:03
  Muzeum Sztuki Ludowy

  Ło tym co piyrwyj muzeum powiy
  Jako te ludy na Dżerbie żyli
  Ze kunsztym swojym co wyloz z gowy
  Trza by se tako tyż pochwolyli.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.08.05, 18:29
  Fort Espagnol

  Rort se taki łostoł z czinstego wieku
  Hiszpanom trgedjo przinios łon czowieku
  Toż Dragut ich tukej wybioł richtig wiela
  Krześcijańskom juchom łobmalowoł sztela.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.08.05, 18:32
  "Borż el-Ras"

  "Piramida czaszek" przi forcie stanyła
  Postrachym dlo wielu richtig łona była
  Tako ze rozkazu Draguta se stało
  Życie od Hiszpana znaczyło tu mało.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.08.05, 18:35
  W Mindun

  W Mindun Negrow coś za wiela
  Ano tako to już sztela
  Niywolnikow wyzwolyli
  Tu sie łoni łosiedlyli.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 03.08.08, 22:26
  Koloseum w Al-Dżamm

  Rzym yno mo wiynksze - ło tym teroz wiycie
  Niyjedyn gladiator łoddoł tukej życie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.08.08, 22:28
  Kairuan

  Jako ci meczety tutejsze zrachować
  Kairuan świynty - ło tym tukej mowa.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.08.08, 22:30
  Sidi Abi Sa'id

  Wele Kartaginy miasteczko znojdziecie
  Kunsztowi malyrzy dziwać se tu chcecie?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • umfana 01.01.06, 01:06
  Z przyjemnością czytam afrykańskie fraszki!
  :o)
  --
  ♥Kocie♥Panny♥
 • broneknotgeld 31.07.06, 22:36
  Latarnia Faros

  Na wyspie faros bliza stanyła
  Z Ptolemeusza dyć woli była
  Sostrados z Knidos jom projektowoł
  Tako "cud świata" bliźnim wystowioł.

  --

  "Cud świata"

  Jednym z siedmiu cudow świata
  Bliza se zdowała
  Toż w czech roznych tysioncleciach
  Na morze blyskała.
  --

  Faros 1302

  Czyńsiynie ziymi bliza zbulyło
  Z tym we ruinie cołkym to było.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 02.03.06, 20:10
  W kraju Kusz

  W starożytnym kraju Kusz
  Niy brak grobow dlo tych "dusz"
  Co tu piyrwyj jednak żyły
  Choć te czasy już minyły.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 02.03.06, 20:12
  Chartum

  Chartum stolicom wielki dziedziny
  Co choć arabski dzisioj rodziny
  Ze roztomajtom dyć historyjom
  Ludzie łod downa tu przeca żyjom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 03.03.06, 18:06
  Safari

  Ano - tym Kynia kożdego kusi
  Tako przigoda aż hyrtoń dusi
  Toż afrykańsko widzisz natura
  Yno niy czimej gowy we chmurach.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 03.03.06, 18:13
  Park Narodowy "Masai Mara"

  Elefanty i żyrafy
  Kajsik majom rożne afy
  Lwy lamparty nosorożce
  Tukej jakby u nos owce.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.10.06, 17:23
  Kynijske plymiona

  Poradziesiont plymion
  W Kyniji durś żyje
  Jejich to dziedzina
  Niy ziymie niczyje.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.10.06, 17:25

  Mont Kenya 5199 m n.p.m.

  Mont Kenya richtig nojwiynkszom tu gorom
  Jak na wiyrchu bydziesz podziwej se chmurom.

  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.09.07, 23:06
  Masaje i Samburu

  Ciyngym ich tu niy brakuje
  Jest Afryka co koczuje.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 05.09.07, 18:51
  Kenijske "safari"

  Dzisioj polujesz z knipsaparatym
  Zwiyrz we Keniji kożdy jest za tym
  W doma na ścianie łostow se flinta
  Bo tu dlo ciebie bydzie jak piynta.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 05.09.07, 18:53
  Rezerwat "Masai Mara"

  Antylopy, gazele, zebry i żyrafy
  Dyć pamiyntej cobyś niy popełnioł gafy
  Rezerwat krolestwym kotow roztomajtych
  Gepardy tu przeca, lwy no i lamparty.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 05.09.07, 18:54
  Rezerwat "Tsavo"

  Elefantym sztela słynie
  Toż jyj pewno niy łominiesz.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • cymanon 05.09.07, 23:47
  "Ściąć wysokie drzewa"
  Nie zasiadłam już do kolacji.
  To zdanie we mnie dojrzewa.
 • broneknotgeld 08.09.07, 23:20
  Park Narodowy Jeziora Nakuru

  Ano - wcale se niy zdowo
  Woda we niym jest sodowo
  Dyć park ptoctwym swojim kusi
  Aże dych we klocie dusi.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 08.09.07, 23:23
  Przilot flemingow

  Jeziorym Namuru flemingi włodajom
  Dyć ich tukej wtedy dwa miljony majom.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 08.09.07, 23:26
  Morski Park Narodowy

  Z Mombasy na rafy pewno popłyniecie
  Dyc se koralowcom tyż dziwować chcecie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 08.09.07, 23:28
  40 plymion Keniji

  Ciyngym tukej plymion wiela
  Dyć kupluje państwa sztela
  Tradycyjom mniyj se aszom
  Tako cosik w duszach gaszom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 09.10.06, 22:59
  W "dhaw"

  W dhaw se pływajom i ryby łowiom
  Z rana wandrusow przeca niy bowiom
  Dyć po połedniu byś zrobioł gafa
  -We dhaw trza płynońć z niymi na rafa.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 09.10.06, 23:03
  Na wyspie

  Ano - Mombasa na wyspie leży
  I rafa blisko - trza tymu wierzyć
  Abo przifurgnońć by se podziwać
  Po darymnicy gowom niy kiwać.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 09.10.06, 23:04
  W Starym Porcie

  Tukej ciyngym szify jak piyrwyj ładujom
  Toż colutki towor plecy jejich czujom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 09.09.07, 13:08
  Morski Park Narodowy

  Z Mombasy na rafy pewno popłyniecie
  Dyć se koralowcom tyż dziwować chcecie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 15.10.06, 15:45
  Nairobi XIX w.

  Bana w te strony prawie ciongnyli
  Roboty wiela - ze tym osada
  Tako na rowno tu wystowiyli
  Teroz stolicom - ło to niy zwada.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 15.10.06, 15:47
  4 miljony

  Sztyry miljony ludzi tu żyje
  Dyć wiynkszość w slamsach - szczyńście w tym czyje?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 03.03.06, 18:15
  Wodospady Wiktorii (1856)

  Już połtora wieku tymu Livingstone je znoloz
  Toż tyn wandrus i misjonorz nawet tukej poloz.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 03.03.06, 18:09
  Botswana

  Na djamyntach se bogaci
  Dyć tradycjo ze tym traci
  Choć kraj wielki - mało ludzi
  Możno ktoś se tu przikludzi.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.03.06, 16:29
  Republika Połedniowy Afryki

  Cołki Afryki richtig połednie
  Czy słonko tukej jakosik blednie?
  Gorko jak kajsik możno i niy ma
  Dyć tyż niy tropi mie zaroz ryma.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 08.09.07, 17:31
  Przilondek Dobry Nadzieji

  Prawiom - tu nojdalsze Afryki połednie
  Choć prowdy w tym niy ma przilondek niy blednie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 08.09.07, 17:37
  Przilondek Igielny

  Choć bez nadzieji dyć prawie tukej
  W same połednie Afryki kukej.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 29.08.10, 16:42
  Park Narodowy Krugera 1898

  Dzisioj zdo sie co to dziwy
  Dyc tu krolym boł myśliwy
  Szło na zwiyrza zapolować
  Loz ześ z flintom kejś mioł gowa.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 29.08.10, 16:45

  Park Narodowy Krugera 1927

  Drap sie czasy pomiyniyły
  W turystyce wiyncy siyły
  No i zwierza przeca szkoda
  Flinta schowej - inkszo moda

  Se podziwać jednak idzie
  Knipsaparat tyż niy w biydzie
  Zwiyrz we buszu to już szpana
  Miast bawoła zjydz barana.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 29.08.10, 16:47
  Wielgo Piontka Afryki

  Nosorozce, elefanty
  Tyż bawoły, lwy, lamparty
  Trefisz w parku łod Krugera
  Dyć bez flinty lyź - cholera!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 08.09.07, 17:33
  Kapsztad

  Konskym Europy se Kapsztad zdowo
  Holynder, Anglik, Francuz tu stowo
  I ździybko jakby czuje u siebie
  Chocioż RPA wcale niy w niebie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 08.09.07, 17:35
  Wele Gory Stołowy

  Przo Gorze Stołowy kaj brzeg oceanu
  Se tyn Kapsztad prawie dyć dlo ludzi stanoł.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 08.09.07, 18:24
  Dzielnica portowo

  Dzielnica portowo jako w Holandyji
  Idzie se zabawić - potrza komedyji.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 08.09.07, 21:48
  Kapsztad nojgryfniejszy

  Tako nikierzy tyż ło niym prawiom
  Wandrusom Kapsztad jak cudo jawiom
  Ocean miastu se tukej dziwo
  I falom Gorze Stołowy kiwo.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 08.09.07, 23:13
  Miasto dwoch oceanow nadzieji

  Toż podobnoś prawie tukej
  Fal z dwoch oceanow szukej
  I nadzieji richtig wiela
  Z niyj przilondek - szkryfna tela.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 08.09.07, 23:15
  Na Gora Stołowo

  Klajnbana na linie
  Ty gory niy minie
  Zwyrto se wagonik
  Coś na wiyrch cie goni.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 08.09.07, 23:17
  Ze Gory Stołowy

  Na Atlantyk z niyj se dziwosz
  Ku zatoce - miastu kiwosz
  Kapsztad gryfny Ci se jawi
  Tako widać radość sprawi.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • podrozniktom 04.11.07, 16:14
  Ten Kapsztad z RPA?  ..........
  <a
  href="http://skarby-swiata.pl/rpa_republika_poludniowej_afryki/rpa_afryka/kapsztad.html">
  Kapsztad </a>
 • broneknotgeld 04.09.10, 18:02
  Stadion

  Stadion z Mundialu tyn Kapsztad krasi
  Szpila zagrajom tam kedyś nasi?

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 02.01.11, 15:33
  Port Elizabeth

  Stadiom Mandeli Mundial wspomino
  Ech, wuwuzeli brakuje ino.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.07.06, 20:53
  Zjednoczono Republika Tanzańji 1964

  Tanganika z Zanzibarym unio zrychtowała
  Tako ło tym dobrze wiymy - do dzisioj łostała.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.07.06, 20:57
  Zanzibar

  Samy Afryki to archipelag
  I chocioż wyspow mo łon niywiela
  To niyjednego przeca pokusi
  Jak go kontynynt ździybko przidusi.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.07.06, 15:43
  Zanzibar - wyspa goździkow

  Zdo sie - wyspa goździkowo
  Tu te drzewa rosnom zdrowo
  Niymi tyn Zanzibar słynie
  Kedyś piyrszy we dziedzinie.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.07.06, 15:45
  "Wyspa Przipraw"

  Kurkuma imbir anyż cynamon
  Pieprz i waniljo muszkat kardamon
  Tu roztomajte rosnom prziprawy
  Szkryflom niy yno to dlo zabawy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 31.07.06, 19:30
  "Zinj el Barr"

  Kupce arabske tu przipływali
  Toż "Ziymi Czornych" miano jyj dali
  Tako we czecim wieku już było
  No i do dzisioj se niy zmiyniyło.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 01.08.06, 19:50
  Zanzibar - wyspa przipraw

  Roztomajte rosnom na wyspie "korzynie"
  Za smakym poleci pewno powoniynie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 31.07.06, 22:20
  Farrokh Bulsara 1946

  Na Zanzibarze tako rodzony
  Ze "Queen" go przeca nojlepi znomy
  I choć skończyło se jego życie
  Tukej poczontek - już teroz wiycie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 31.07.06, 22:22
  Freddie Mercury

  Szejśćdziesiont rokow by skończoł latoś
  Dyć mu niy dane to było jakoś
  W swojich szlagerach jednak durś żyje
  Niy musisz pytać jak słuchosz - czyje?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 31.07.06, 19:09
  Nungwi

  Toż kurort taki na Zanzibarze
  Trocha hoteli i gryfne plaże
  Dychniesz se jakby tukej łod świata
  Abo i wrocisz na stare lata.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 31.07.06, 19:11
  Stocznia w Nungwi

  Rybacke łodki "dhow" tu bajstlujom
  Chcesz - i dlo ciebie coś przirychtujom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 31.07.06, 19:13
  Wele Nungwi

  Wele Nungwi ponurkujesz
  Raf tu wiela - forsztelujesz
  Atol Mnemba tyż dość blisko
  Z tym podwodne dziwowosko.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 01.08.06, 19:35
  Stone Town

  Kamyń rafowy miasto budowoł
  We downych czasach urosło zdrowo
  Handel Afryki z Azjom tu kwitnoł
  Terozki jakby ze szteli pitnoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 01.08.06, 19:36
  Stone Town XII-XV w.

  Stone Town rosło właśnie w tych wiekach
  Dźwignione przeca kunsztym czowieka.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 01.08.06, 19:38
  Architektura suahili

  Misz-masz afrykańsko-hindusko-arabski
  W Stone Town durś widać - niy trza mu tu łaski.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 01.08.06, 19:40
  "Beit el Ajaib"

  "Dom ludow" se tukej postawioł Burghasha
  Sułtan Zanzibaru - jo istnym niy strasza.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 01.08.06, 19:47
  Zachod Słonka w Stone Town

  We łogrodach Forodhani
  Ze tym kwitnie życie
  Kichol wos niy łocygani
  Dobrze teroz zjycie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 22.08.06, 15:26
  40 miljonow rokow nazod

  Toż łod Afryki już łoddzielono
  Kanałym coroz to szyrszym
  Łod sia se żyje - wcale niy kono
  Przeca to szkryflom niy piyrszy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 22.08.06, 15:31
  Wielko Rafa Koralowo Tulear

  Dlo płetwonurkow zdowo sie cudym
  Żodyn z nich tukej niy ciyrpi nudy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 22.08.06, 15:34
  13 miljonow

  Czinoście miljonow Malgaszy durś żyje
  Toż se ich spytejcie - co tukej jest czyje?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 22.08.06, 15:36
  Kolanijo francusko

  Szejśćdziesiont rokow tu Francyjoki
  Blikali richtig tym "pańskim łokym"
  Dyć se skończyły ich rzondy tukej
  Tako na wolność wyspy pokukej.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 22.08.06, 15:40
  Lud Vezo

  Lepszych zyjmanow no i rybokow
  Nikaj na świecie niy szukej
  Dyć czasym żol ci przeca borokow
  Na blizny jejich pokukej

  Ano - polujom dyć na rekiny
  Dropieżcow nojwiynkszych w wodzie
  Niyjedyn Vezo u nich tyż driny
  A miynso rekina w modzie.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 26.08.09, 22:28
  Angola

  Wojna domowo zdo sie za niymi
  Idzie se dziwać angolski ziymi.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 26.08.09, 22:30
  Pustynia Namib

  Sie z Atlantykym w Angoli styko
  Cuzamyn suche ze mokrym rzyko.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 17.10.09, 20:28
  Wodospad Ruacana

  Na rzece Cunene taku cud przirody
  Sto dwadziścia metrow mo tu ściana wody
  Siedymset szyroko - zdo sie niy mieć końca
  A przi tymu donga skiż promykow słońca.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.11.09, 00:51
  Czerwone frelki

  Z plymiynia Himba frelki czerwone
  Glinkom ze łojym wyszmarowane
  Niy Indjanerki tako dyć łone
  Przez gzy, chroboki z tym łomijane.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.