Dodaj do ulubionych

Europa po ślonsku (II)

22.02.07, 21:54
No i zaś jo musza ciongnońć
By Europa w Ślonzek wprzongnońć.

--

Tu idzie szkryflać ło tyj Europie
My w niyj łod zowdy babo i chopie.

--

Leko ło Europie sie szkryflo po ślonsku
Bydzie tukej cołko - tak konsek po konsku.
--

"Edukacjo regionalno" trza z Europom łonczyć
Jo sie ło to byda staroł - choćby mieli "bronczyć".
--
Ruda Śląska - stolica fraszki
Edytor zaawansowany
 • broneknotgeld 27.05.08, 08:59
  Niych se wontek w gora dropie
  Styknie rymow ło Europie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.12.13, 21:16
  Maryjo Krolowo Polski
  Dwanoście gwiozdek nad Tobom
  Maryjo Królowo Polski
  Gwiozdek tych strzimać niy mogom?
  wyborcza.pl/1,75478,15110171,Pawlowicz_o_fladze_UE__Jakas_unijna_szmata.html
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 19.03.12, 09:37
  Wciongło to i Katowice
  Dyć nic z tego - dobrze wiycie.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 19.03.12, 09:38
  Katowice?

  Jeszcze dugo niom niy bydom
  Dyć pewnikym kejś dran przidom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.02.07, 22:00
  Belgio

  Belgio z belgijokym mi sie durś kojarzy
  Krolik we chlywiku tyż sie zaroz marzy.
  --

  Belgio szokoladom słynie
  I my ło tym cosik wiymy
  Tako było w tyj dziedzinie
  - Skiż kolonii maszkecymy

  W szokoladzie krew i pot
  Nyjgra z Konga Belgijskego
  Haratoł łon wiela lot
  Kakało niyszczyńściym jego.
  --

  Belgijske frytki

  Belgio już sto lot frytkami stoji
  Braku kartofli sie tyż niy boji
  Wiydz ło tym jak som frytki zaś wcinosz
  Toż Belgijoka w tym przpominosz.
  --

  Dubeltowy Belg

  Flamandzki, waloński - dwa jynzyki majom
  Belgijskego w Belgii na prozno szukajom.
  --

  Leo Hendrik Baekeland

  Łod lot se siedzymy wygodnie na klopie
  Bakelit jest jego - wiydz babo i chopie.
  --

  Pynkniynto Belgio

  Skiż Flamandow i Walonow kraj sie richtig dzieli
  Dyć monarchio i stolica wszysko jakoś kleji.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.02.07, 22:01
  Ło Flamandzie

  Wspomnij Flamandowi tyn jynzyk flamandzki
  Zarozki ci powiy że to niderlandzki.
  --

  Ło Walonie

  Po francusku godo niby
  Dyć akcynt mo taki
  Że we Francji by mioł hiby
  Zimowoł kaj raki.
  --

  Jakoś se żyjom

  Flamand w Niderlandy paczy
  Walon za Francyjom
  Dziwnie im se to łonaczy
  Dyc tako se zyjom.
  --

  Downiyj...

  Downiyj Flamandy uboge byli
  Kokosy mieli Walony
  Terozki jakby se łodmiyniyli
  Ciyngym coś dzieli tu łonych.
  --

  Niy dziwota

  We Belgii nawet to cie niy dziwo
  Że tu trapiści tyż warzom piwo
  Dyć wszyske sorty ciynżko zrachować
  A co dopiyro se pokosztować.
  --

  Belgio a kolonie

  Downiyj tukej Negrow w klotkach wystawioli
  Na "okazy" z Konga szło se podziwować
  Dyć se tym niy pódzie terozki pochwolić
  Prowda ło koloniach ciynżko jednak schować.

  --

  Princesa Matylda

  Do polskich korzyni łona sie prziznowo
  Przeca jeji matko z Komorowskich rodu
  I niychej tym przikłod tyż inkszym fest dowo
  Co majom krew w żyłach z lackego narodu.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 12.04.17, 22:03
  Belgjo
  ---
  Kejś ziymie Belgōw Rzymiany chycōm
  Potym tu Franki swoje uklycōm
  Flandrjo bogaci
  Dyć coś tyż straci
  Choć i Burgundy trocha tu świycōm.
  ---
  Z wianym Habsburgōw dziedzina stała
  Skiż religiji niyszczyńść zoznała
  Na psinco siyła
  Tōż podzielyła
  Wiara w Krziż wtedy niy kuplowała.
  ---
  Po rewolucyji, po Napoleonie
  Zdało co szajdōngu prowincyjōw kōniec
  Dyć krōtko zetrwało
  Niy pokuplowało
  Belgjo idzie sama z Koburgym na trōnie.
  ---
  Niymce jōm mynczōm we wielgi wojnie
  Przi drugi ciynżko, fest niyspokojnie
  EWG uścieli
  Sztela we Brukseli
  Przidzie w Uniji jyj żyć dostojnie.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.02.07, 22:02
  Stolicom komiksu belgijsko Bruksela
  Smurfy nagodały by ci ło tym wiela
  Na takim kryklaniu łod lotek sie znajom
  Bestoż tyż Muzeum Komiksu tu majom.
  --

  Manneken Pis

  Niyjedyn chcioł łoblyc już bajtla z siusiokym
  Dyć łon jest wybredny - nic mu niy sztimuje
  Leje we Brukseli - leci rok za rokym
  I sie niczym tukej przeca niy przejmuje.
  --

  McDonald`s"

  W Brukseli cołkym ty sieci niy ma
  Choć frytki - preca belgijski tymat.
  --

  Brukselczyk

  Szkryfnońć coś ło niym - przeca niy kiep
  We Belgii jakby to "czeci szczep".
  --

  "Matonge"

  Ta dzielnica Negrow rośnie we Brukseli
  Choć możno niy cołkym tukej tego chcieli.
  --

  Taki pomnik

  Pomnik kolonistow w Brukseli niszczeje
  Toż bogactwo dali - prawdziwe to dzieje
  A terozki gańba - niy chcom tego ruszać
  Bestoż jo na forum ło tym szkryfnońć musza.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.02.07, 22:03
  Biołe piwo ponoć ta Antwerpio zno
  Jo zaś "tyske" wola co swoj kolor mo.


  Dom Rubynsa

  Dom Rubynsa w Antwerpii połoglondać idzie
  Zowdy pamiyńć ło niymu już tukej żyć bydzie.



  Rubynsowsko linio teroz niy jest w modzie
  Dzisioj anorekcjo rzońdzi sie w urodzie.




  Przi katedrze na rynku Rubyns dzisioj stoji
  Ło te swoje płotna nic sie już niy boji
  W świontyni tyż przeca som jego tryptyki
  Ciepnij na nie chocioż ze dwa twoje bliki.



  Muzeum Morske w zamku prastarym
  To tyż atrakcjo jest wielki miary.



  Antwerpsko legynda

  Druon Antigon port tu założoł
  Kupcow tym do sia fest nyńcioł
  Dyć sie nad nimi pierońsko srożoł
  I krod im towor ze chyńciom

  Czynsto kupczyki bronić sie chcieli
  A z niego siłocz był przeca
  Ucinoł rynce i do topieli
  Rzece je ciepoł we necach

  Jednak na niego tyż kryska prziszła
  Bo Brabo Sylwiusz był hardy
  Z kikuta zboja mocno krew trysła
  Rynka zaś zabroł nurt Skaldy

  Niy dziw sie teroz fontannie ichni
  Co na antwerpskim jest rynku
  Za zdrowie Braba piwo se gichni
  Niy mortw Druona se mynkom.


  Belgijok w biołym winie

  Co w Antwerpii jedzom? Ano belgijoka
  W biołym winie duszom dyć tego boroka
  I śliwkom suszonom nafilujom jeszcze
  Niebo w gymbie potym - naprowdy mi wierzcie.
  --

  Antwerpske brylanty

  Łod lot skiz brylantow se sztela bogaci
  Niyjedyn miljony na kamiynie traci
  Do starozakonnych kapsow forsa leci
  Kryzys czy niy kryzys - im se piyknie kleci.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.02.07, 22:04
  Holandjo

  Tulipany i wiatraki
  Kraju tego piykne znaki
  Narkotyki możno jeszcze
  Dyć mie zaroz bierom dreszcze!
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261



  • Re: Holandia
  broneknotgeld 23.01.05, 13:10 + odpowiedz


  Keukenhof

  We łogrodzie tukej tulpy ciynżko zliczyć
  Kajś siedym miljonow! -Holynder mi ryczy.
  --

  Niy zrobisz gyszeftu tukej na gardinach
  We łoknach ich przeca jakoś niy wiyszajom
  Możesz se pogaftać czasym na rodzina
  Czy momynty bydom? Przeca tyż sie pszajom.
  --

  Mata Hari

  Mata Hari znomy - piyknie tańcowała
  Dyć i dlo Wilusia wiela szpiegowała
  Jak sie już wydało łodpłaciyli kulkom
  Cieszyła sie krotko tom życiowom rolkom.
  --

  Typowy Holynder

  Jakby jest niybioły ciyngym coroz wiyncy
  Dyć tukej nikogo to przeca niy mynczy.
  --


  "Elfstedentocht"

  Wyścig na ślynzuchach Fryzjo taki zno
  Dwiesta kilometrow łon podobnoś mo
  Przez miast jedynoście po lodzie kloźdajom
  Łoni tych kanałow tam aż za dość majom

  Czasym jednak przidzie w ślynzuchach polotać
  Jak ciepło toż przeca byłaby gupota
  Niy ma leko - konczy sie wtedy kloźdanie
  Dyć wyścig trwo dali - ktoś na mecie stanie

  Wygrosz toś bohater cołkego narodu
  Na lot pora możno - jak zabraknie lodu
  Bo to holynderski naprowdy jest szport
  W kerym trza pokozać coś jest richtig wort.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.02.07, 22:05
  Holandio w Europie

  Ponoć takego państwa tu niy ma
  Tako by tyż szło zaczońć tyn tymat
  Toż przeca wiymy - som Niderlandy
  W kerych doszukosz se dwoch Holandii.
  --

  Krolestwo Niderlandow

  Na dwunostu prowincjach jakby se zicnyło
  Tako jest i bydzie - bo tyż przeca było.
  --

  "Zachowuj się jak inni i tak jesteś wystarczająco żałosny".

  Te holynderske przisłowie znocie?
  Dyć już coś wiycie ło jejich cnocie.
  --

  Zeelandia

  "Kraj morza" - richtig to tela znaczy
  Co sie bydymy tukej łonaczyć?
  To ziymia jakby kradziono wodzie
  Toż Posejdona czasym fest bodzie
  Bestoż piyńćdziesiont jedyn lot tymu
  Richtig chcioł zabrać co wziyli jymu.
  --

  Rok 2005

  We Niderlandach doszli do zgody
  Latoś tu majom przeca "Rok Wody"
  Toż jo se tymu nic niy dziwuja
  Morze na londzie daleko czuja.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.02.07, 22:06
  Ponoć Wenecjo jest Amsterdamym
  Łod dziejow gyszynk taki im dany
  Yno gondole som richtig włoske
  No bo kanały tu i tam boske.
  --

  Wenecjo Połnocy

  Setka wyspow - kanałow sto szejśćdziesiont piyńć
  Nojlepi we łodce se po mieście kryńć.
  --

  "Amstelledamme"

  Dyć tama na Amstel tukej zbudowali
  Łod niyj i łod rzeki miano szteli dali.
  --

  Plac Dam

  Toż serce tukej kaj tama była
  Stond miasto rosło ciyngym we siyła
  Sie rozpościyro jak pajynczyna
  Ta niderlandzko piykno dziedzina.
  --

  Pałac krolewski

  Po prowdzie piyrwyj był ratusz z tego
  Wybudowany za republiki
  Dyć godny tronu łon krolewskego
  Dzisioj mo dobre we tym wyniki.
  --

  Skiż Ludwika

  Krol Niderlandow ze Bonapertych
  Ratusz se wybroł dlo dworu swego
  Dyć richtig tukej łon wiela warty
  Inksi za krokym poszli istnego.

  --

  Polski "ratusz"

  Na polskich palach tyn "pałac" stoji
  Bez nich utopioł by se w marasie
  Choć wieki lecom nikt sie niy boji
  Ponoć mocniejsze łone po czasie.
  --

  "czerwone latarnie"

  We Amsterdamie dzielnica tako
  Kero uciechy wiela nom dowo
  Ze ślubnom przeca ciyngym jednako
  Czy tukej lepi? Jak sie wom zdowo?
  --

  "Saskja"

  W "dzielnicy uciechy" stoji kościoł stary
  Saskja łod Rembrandta możesz tu "łodwiydzić"
  Tyż dlo niyj łon robioł swojim pyndzlym "czary"
  Jak już stamtond wyńdziesz werci se "pobiydzić".
  --

  1281

  Kto w Amsterdamie mosty zrachowoł?
  Ciynżke zadanie sie przeca zdowo.
  --

  Amsterdamsko banka

  Toż niy na glajzach yno na wodzie
  Mie tako banka we gowa bodzie
  Wygodnie jednak pływać w kanale
  Se wykolejić niy idzie wcale.
  --

  "Heineken"

  Hehe - browaru jo niy łomina
  Fondna se rajza ty "flaszki piwa"
  Przi "heinekenie" byda wspominać
  Aże se gowa zacznie mi kiwać.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.02.07, 22:07
  Blikom na Amsterdam

  Coś z Wenecji i Paryża ze ździybkym Londynu
  Na Amsterdam tako blikom durś z wesołom minom.


  I amsterdam Card

  Na czi dni karta se wykup bracie
  Forsy niy żałuj jak stare lacie
  Dyć ze ty karty profitu wiela
  Jak richtig poznać chcesz gryfno sztela.


  11 miljonow

  Co rok zoglondo wandrusow tela
  Na tyn Amsterdam zdo sie to wiela
  Dyć niychej kożdy bliknie se tukej
  Takego cudu kaj ińdzi szukej?
  --

  "Het Rembrandthuis"

  Tu natchniynio szukoł i wiela malowoł
  Z kunsztym w ty pracowni zdo sie boski stowoł.


  "Sexmuzeum"

  Nojstarsze i piyrsze we cołki Europie
  Dej pozor na frelki i na sia tyż chopie.


  "Troppenmuzeum"

  Jedni chcom ciyngym siedzieć w tropikach
  Inksi nojpryndzy zaś stamtond zmykać
  Toż dlo tych drugich muzeum styknie
  Tukej łoglondnom se wszysko piyknie.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.02.07, 22:08
  Oceanarium

  Oceanarium tukej we zoo
  Niyjedyn ze tym uciecha mo.
  --

  "Panie pingwinie"

  Choć zoo dyć tukej "panie pingwinie"
  Żeś we polarny jakby dziedzinie.
  --

  Sail Amsterdam 17-21.VIII.2005

  Zyjman zlot taki zowdy mo w zocy
  Tukej szifami napasie łoczy
  Epne żaglowce se porachujom
  Łostatnie take co wiater czujom.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.02.07, 22:09
  Brunssum

  W Limburgii miasto takowe znocie?
  We Polskim Domie tam wiela pociech
  Choc gruby downo pozamykali
  Dyć tyn nasz bergmon siedzi tam dali
  Toż Niderlandy - tukej mu lepi
  Ze satelity Polskom se krzepi.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.02.07, 22:10
  Gouda

  Jakbyś łoboczoł ze kyjzy hołda
  Pewnikym bydzie to jejich gouda
  Z miasta Holandji nazwa sie wziyła
  W cołko Europa pryndko ruszyła.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.02.07, 22:11
  Utrecht

  "Domtoren" nad miastym jak gdyby kroluje
  Ty wieży kościelny kożdy se dziwuje
  W cołkich Niderlandach lona wiedzie prym
  Był żech we Utrechcie toż przeca to wiym.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.02.07, 22:13
  Middelburg

  Niy trza wcale być Flamandym
  By tam trefić we Zelandii
  Toż prowincji jest stolicom
  Bestoż tyż se nim zochwycom.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.02.07, 22:14
  Maastricht

  Tukej ta UE se narodziyła
  Choć ze EWG jest jeji siyła
  Traktat był przeca tu podpisany
  Łod historyji znak jakby dany.
  --

  Stolica Limburgii

  Maastricht se leży kaj płynie Moza
  Wiedzie w Limburgii - to tyż dołoża.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.02.07, 22:15
  "Madurodam"

  "Madurodam" w Hadze to miasteczko mini
  Co Niderlandami cołkymi se miyni
  Niy yno dlo dzieci uciecha jest tako
  Ołpy łojca bajtla raduje jednako.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.02.07, 22:16
  "Apenheul"

  Czista afow ci niy wadzi?
  We tym parku se paradzi
  Na wolności jakby tako
  Czy to dlo nich już jednako?

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.02.07, 22:18
  "Six Flags - Walibi Word"

  Richtig park uciechy wielki
  Ciongnom tu karlusy frelki
  Matki łojce ze bajtlami
  Toż wybiercie se tyż sami.
  --

  "Goliat"

  Rollercoaster wielki zdo sie
  Seta szwongu na niym mo sie
  Żołond kaj przi tymu złazi
  Dyć nikogo to niy razi.
  --

  "La Vija Volta"

  Tym se karniesz we dwie strony
  Chocioż wcale to niy toni.
  --

  Dlo bajtli

  Dlo bajtli zdo sie to bajka
  Dlo kogosik "złote jajka".

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.02.07, 22:20
  "Efteling"

  Światym baśni tyn park zdo sie
  W niym uciecha zowdy mo sie
  Cwergi elfy czarodzieje
  Bajtel se do tego śmieje
  Matki łojce spokoj majom
  Tyż z uciechom se dziwajom.
  --

  Hotel przi parku rozrywki

  Kożdy pokoj bajkom tukej
  Kogo lubisz tego szukej
  Muster jakiś ci sztimuje
  Bier jak dobrze se w niym czujesz.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.02.07, 22:21
  Park wodny "Duinrell"

  Stond żol ci wyjechać bydzie
  Toż czas taki w końcu przidzie
  We pamiyńci dyć łostanie
  To żeś mioł tu używanie.

  --

  Aquapark "Tiki Bad"

  Cudo - se tako yno tu szkryfna
  Recht - toż zarozki skiż tego kichna.
  --

  Lunapark

  Toż niy yno te basyny
  Som łobrozym ty dziedziny
  Karuzele klajnecugi
  Skiż niych czas tu niy jest dugi.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.02.07, 22:27
  650 lot tymu

  Grof tutejszy princym zostoł
  Ze tym szwongu wiyncy dostoł.
  --

  Luksymburgowie

  Był czas że łoni czyńśli Europom
  Dyć kajzer Niymiec niy mog być "kropom"
  Czechy Madziary znali ich rynka
  I Brandynburgio musiała klynkać.
  --

  Wielke Ksiynstwo Luksymburga

  Dzisiejszom miarom krajik to mały
  Dyć wielki historiom swojom
  A i bogactwym richtig łon śmiały
  Ło piniondz tu sie niy bojom.
  --

  Wilhelm II (1840-1849)

  Niy yno z miana był wielkim princym
  Łon konstytucjo doł piyrszo
  Łod niego piniondz tu znaczy wiyncy
  Sztela choć mało - dyć wyrszo.
  --

  "Szałot luksymburski"

  "Luksymburski szałot" na trzech kyjzach stoji
  Ciekawych dodatkow tyż sie łon niy boji
  Dyć nikerzy prawiom że kyjzy kraina
  To właśnie Europy ta mało dziedzina.
  --

  963

  Princ Zygfryd skała tutejszo lajsnoł
  Na niyj chnet zamek postawioł
  We tym sie wcale przeca niy szajsnoł
  Luksymburg tako se zjawioł.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.02.07, 22:28
  Wielke Ksiynstwo Luksymburga

  Skiż Waterloo gorom łone
  Kongres w Wiedniu tyż je dzwignoł
  Choć to jeszcze niy był koniec
  Dyć szczyńśliwy los niy mignoł

  Yno łostoł sie na dugo
  Dzisioj ksiynstwu tyż durś mrugo.

  --

  W małym Luksymburbu

  Przeszło dwiesta bankow w Luksymburgu małym
  Gruby i te huty to już stare dzieje
  Na piniondzu mocno teroz stoji cały
  I do euro ciyngym wszysko sie tu śmieje.

  --

  Na szkolorza

  Szkolorz w Luksymburgu durś jynzyki kuje
  Tym łon żyje jakby - se to forsztelujesz?

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.02.07, 22:29
  W Szengen

  W Szengen nad Mozelom granice zmazali
  We Unii ich przeca jakby prawie niy ma
  Terozki to poszło ło dziesiyńć państw dali
  I bestoż tyż tukej europejski tymat.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 04.03.13, 22:47
  Cosik ślonskego
  www.dziennikzachodni.pl/artykul/775199,laduniuk-muzeum-slaskie-opcja-niemiecka,id,t.html
  Trza i tu tego.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.03.13, 08:19
  Poznanioczka ze niyj zrobiom?
  wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,13555672,Najnowsza_biografia__Angela_Merkel_ma_polskie_korzenie_.html
  Tako w Niymcach jyj nazgobiom?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.03.13, 18:27
  Sie zabowiom fest
  www.facebook.com/events/150748618424702/
  Mi daleko jest.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 12.04.17, 22:04
  Niymcy
  ---
  Już ze Cezarym bijōm Germany
  Kej wieki zlecōm i Rzym zdeptany
  Przez istnych bydzie
  Zachōd we biydzie?
  Chnet Karol Wielgi stanie tu panym.
  ---
  Kej podzielōne państwo Karola
  Ze czyści Niymce – Boga w tym wola?
  Niymiec cysorzym
  Dyć wiela woży
  Grać piyrsze krzipce tu – jego rola?
  ---
  Z Austryjōm Prusy ô Ślōnsk sie bijōm
  Wiek dziewiytnosty – wojna z Francyjōm
  Krōl Prus kajzerym
  To niy sōm bery
  We Drugi Rzeszy dugo pożyjōm?
  ---
  Skiż wielgi wojny mniyj ôberwali
  Ku drugi ciśli, fest wynokwiali
  Doł im nauczka
  Rus w roli tuczka
  W Uniji teroz – drap podźwigali.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.02.07, 22:33
  Downo tymu

  Dwiesta lot ze hokum - Co Danio nom dała?
  -"Czeci rozbior Polski" łoprotestowała
  Dyć w Europie była ze tym "aż" jedyno
  Tako historyjo dzisioj sie wspomino.
  --

  Gorm Stary

  Łon państewka duńske chycioł twardom rynkom
  Bo przeca by niy szło zrobić tego miynkom
  Jutlandiom Wikingi ciongnyli falami
  Jednak już tu teroz rzońdziyli se sami.
  --

  Krolowa Małgorzata II

  Tysioncletni dynastji łona dzisioj gowom
  Rod z Wikingow wiedzie - to mi sie niy zdowo
  Przeca praprawnuczkom jest Gorma Starego
  Co syna Haralda mioł Sinozymbego
  Tyn zaś kumplym Mieszka by mog być łod Piastow
  Z niym tyż krześcijański zresztom nastoł czas tu.
  --

  Duńske dziwa

  A - tako miasto sie tu nazywo
  Kong Christians Den Tiendes Dige - inksze duńske dziwo.
  --


  "Bow sie dobrze"

  Ponoć łod zwrotu tego duńskego
  Sie miano klockow wywodzi lego
  Chocioż nikerzy "łonczom" z łacinom
  Dyć Danii we tym tyż niy pominom.
  --

  Legoland (1938)

  Jak my na Czechy se wyprowiali
  W Danii Legoland wybudowali
  Tym klockym Billund łod downa słynie
  Graczkowo wioska w duński dziedzinie.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.02.07, 22:35
  Christiansenowie z Billund

  Jutlandzki stolorz stracioł na meblach
  Dyć niy łodłożoł łon cołkym hebla
  Drewniane graczki strugać niym zaczoł
  Nawet sie trocha na tym wzbogacioł

  Dali zaś poszoł jednak syn jego
  Dyć se wymyśloł te klocki lego
  Co w świat zarozki drapko ruszyły
  Cołki rodzinie dodały siyły

  Dzisioj to wszysko wnuk mocno czimie
  Łon na piniondzu możno durś drzymie
  Bo klocek lego - groczka dlo dzieci
  Z Danii w świat cołki tonami "leci".
  --

  Feministkom - 1915

  Jeszcze durś na dobre piyrszo wojna trwała
  We Danii kobiyta władze wybiyrała
  Poszły inksze kraje za jeji przikładym
  Jak se baba uprze to chop niy do rady.
  --

  "Carlsberg"

  Dania we gymbie zowdy jo czuja
  Jak tym "carlsbergym" se delektuja
  Stary Jacobsen postawioł browar
  U mie mo tytuł "Piyrszy Piwowar".
  --

  "Wzgorze Carla"

  Te miano Jacobsen nadoł browarowi
  I kożdy we Danii ci ło tym coś powiy
  Na cześć syna jego tyn "carlsberg" pijymy
  Dyć w cołki Europie możno już to wiymy.

  --

  Danowie

  Ze Szwecji Danowie swoj rod wywodziyli
  Połtora tysionca lot tymu to było
  Jak te ziymie mieczym do sia zagarnyli
  Ich miano sie z państwym na zowdy stopiyło.
  --

  Tingi

  Tako sie rzońdziyli we Danii Wikingi
  Chocioż krola mieli dyć ważne tyż tingi
  Niy yno ło swoje ciyngym sie spiyrały
  Bo przeca tyż łone władcow wybiyrały.
  --

  Duńske Wikingi

  Piyrwyj to tyn Dunczyk przeca wiela znaczoł
  Łon i ze Frankami wiela niy łonaczoł
  Nawet se Karola Wielkego niy boli
  Dyć niy wloz kaj łoni na nogach już stoli

  Znały jejich srogość tyż porty Hiszpanii
  Porzońdziyli richtig w dzisiejszy Brytanii
  Poł Szwecji Normandia Bałtyk prawie cołki
  Wylynkane było - bo z nich wielke śmiołki.
  --

  Krzest Haralda

  Harald Sinozymby ściongnol tu Ansgara
  Mnicha frankońskego co sie zaczoł starać
  Zrobić ze Wikinga fest krześcijanina
  Nawet jak przi tymu mioł coś kwaśno mina

  Piyrszy kościoł duński stanoł we tym czasie
  Choć se jakby toploł w "pogańskim marasie"
  Dyć krol widzioł w "krziżu" państwa umocniynie
  Niy yno dlo duszy jakesik zbawiynie.

  --

  Swen I Widłobrody

  Syn krześcijanina łostoł przi pogaństwie
  Krol tyn wiela znaczoł niy yno w tym państwie
  Z Norwegami przeca Brytanio ucapioł
  Bo jyj krol Ethelred jakby sie zagapioł.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.02.07, 22:36
  Kanut II Wielki (krol Anglji)

  Syn Swena to Kanut. Wielkim zwali jego
  Angliki se richtig suchali ichniego
  Przeca wzioł do łożka ślubno Ethelreda
  Wdowa - dyć z niom cołko ta wyspiarsko "scheda".
  --

  Harold - syn Swena II

  Tyn we Danii ponoć dobrze gospodarzoł
  Piyrszy łon monety tukej tyż wprowadzioł.
  --

  Kanut II

  Szlachcie zabroł cosik - kościołowi dowoł
  Skiż tego go tukej przeklinali zdrowo
  Dyć tyż coroz wiyncyj podatkami dusioł
  No i tym do buntu podobnoś przimusioł

  Do Odense uciyk przed ich zymstom srogom
  To jednak niy było richtig dobrom drogom
  Tam kościoł Albana widziol koniec jego
  Ołtorz poplamiony juchom łod istnego

  Dziesiyńć lot urodzaj sie z Danii kajś stracioł
  Kraj biydnioł durś bardzi nikt sie niy bogacioł
  Cuda se jakoweś przigrobie tyż dzioły
  "Na nimb łon zasłużoł" - spiywały anioły

  I tako sie stało - świyntym Kanut łostoł
  Mynczynnik za wiara - te miano tyż dostoł
  Czy plon piykny wrocioł? -Niy szkryfna jo tukej
  Se we historyji Danii som poszukej.

  --

  Waldemar I Wielki

  Łon prawie krolym już "z Boży łaski"
  Tingom łodebroł wpływ na to
  Kościoł przi niymu zbiyroł łoklaski
  Dania sie stała bogato.
  --

  Arcybiskup Absalon

  Twierdza we wiosce rybokow stowioł
  Havn piyrwyj jom nazywali
  Kamiyń pod nowo stolica dowoł
  Tako poleci z tym dali.
  --

  Waldemar II

  Podbioł Norwegio Estonio capnoł
  Zatoka Fińsko mioł w szachu
  Dyć graf Szwerina jego tyż łapnoł
  I cosik stracioł skiż strachu.
  --

  Eryk V

  We rzondach był twardy
  Dyć to sie skończyło
  Ugnoł sie choć hardy
  W Nyborgu to było

  Tyż szlachecki rady
  Musioł teroz suchać
  Tela ze ty zwady
  Za poźno by dmuchać.

  --

  Gerd - grof Holsztynu

  Tyn w sztyrnostym wieku wiela Danii miyszoł
  Niyszczyńściym łon dlo niyj - nudli fest nawiyszoł
  Trza go było w końcu aże zamordować
  By moc zaś korona w dobre rynce dować.
  --

  Waldemar IV

  Po "gerdowych" czasach porzondek wprowadzioł
  Uczimać Estonii jednak niy poradzioł
  Dyc musioł tyż wiela ze Hanzom wojować
  Keryj mocno Dania niy mogła sztimować.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.02.07, 22:37
  Krolowa Małgorzata

  W czech krajach już łona richtig krolowała
  Danii i Norwegii a potym Szwecyji
  Skiż Unii Kalmarski ta władza dostała
  Dyć tyż ze tym mieli za wiela mecyji

  Bo Duńczyki rośli we tych krajach wszyndy
  Skandynawio cołko jejich grzondkom była
  Na nich durś zoszczytne czekały urzyndy
  Szwecji i Norwegii myńszo we tym siyła.

  --

  Eryk VII Pomorski

  Z Holsztynym i Hanzom łon wiela wojowoł
  Toć szifom w cieśninach podatek nałożoł
  Chocioż kupcom duńskim cosik łod sia dowoł
  Pitnońć z kraju musioł - kuńca tu niy dożoł.
  --

  Krystian I

  Toż krolym był duńskim i grofym Holsztynu
  Nawet i Szlezwiku princym przeca łostoł
  "Czi stany" sie dzwigły tu dziynki istnymu
  Choć kto był mu przeciw tyn po dupie dostoł.

  --

  Krystian II

  Na powrot chcioł rzondzić w Skandynawii cołki
  Mieczym Szwecjo zdobył i se koronowoł
  Dyć niywiela cieszoł sie tym swojim stołkym
  Bo tukej opornych podstympnie mordowoł

  Szwecjo se buntuje Danio tyż powstowo
  Kristian już to widzi - tron wali pod nogi
  Uciyk do Holandii - po pomoc sie zdowo
  Przegroł choć ze niego katolik był srogi

  A przeca już prziszły czasy Reformacji
  Kościoł se podzieloł - krwawe z tego wojny
  Ludek wiela ciyrpioł bo kaj szukać racji
  Jak los jakby fondnoł żywot niyspokojny.

  --

  "Wojny Hrabiow"

  Toż skiż Reformacji te wojny tyż były
  Brat bratu korona torgoł z cołki siyły
  We końcu wygrały te wojska Krystiana
  Piyrszego na tronie w Danii luterana.
  --

  Wojna Siedmioletnio (1563-1570)

  Chyciyła se Danio ze Szwecjom za bary
  Ło władza nad drugim - toż powod to stary.

  --

  Krystian IV

  W wojna wciongnoł Danio - ta "czidziestoletnio"
  Zaś ze kraju jakby szczyńście kajś wymietło
  Szwecjo w końcu pokonali - podpisali pokoj
  Coby z ran sie szło wylizać poczebny był spokoj.
  --

  "Konstytucjo" - 1665

  Fryderyk III jom tu ogłosioł
  Monarchio w tym "absolutnie"
  Szlachty se ło nic teroz niy prosioł
  Przestali paczeć nań "butnie".
  --

  Wielko Wojna Połnocno 1709-1720

  Pomiyniyło sie terozki nad brzegym Bałtyku
  Szczyńściym danio ciyngym tukej i mocno w Szlezwiku.
  --

  Krystian VI

  Ze niego pietysta nojwyrszy we Danii
  Nudom takom wioło ze szło dostać manii.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.02.07, 22:38
  Fryderyk V

  Po fatrze łon jakby za wiela folgowoł
  Taki muster Danii swojim zyciym dowoł
  Czas już był nojwiynkszy - piyknie sie to stało
  Do życio kultura łobudzioł tu cało.
  --

  Krystian VIII

  Jak chycioł se tronu już ponoć mioł fioła
  Swoje dołożyła mu jeszcze gorzoła
  Dochtor Struens bestoż Daniom wtedy rzońdzioł
  Jedyny co widzioł jak krol ciynżko "błońdzioł".

  --

  Tyn Krystian wyży mioł numer siedym
  Toż łodyjmijcie mu teroz jedyn.
  --

  Przi Kristianie VII

  Przi Kristianie VII dochtor Daniom rzońdzioł
  Nikierzy godali co pierońsko błońdzioł
  Toż w końcu se stało - stykło dworski zmowy
  By Struensa cołkym pozbawić ty gowy.


  Zmiana kliki

  Ano - dyć zmiyniyła se cołkym ta klika
  Co sie panoszyła u boku krolika
  Teroz to co duńske jednak bardzi w zocy
  A Dania nabiyro poleku durś mocy.


  W Lidze Państw Neutralnych (1780)

  W Hameryce Anglio kolonie już straci
  Dania sie ze Ligom na tym ubogaci.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.02.07, 22:39
  W Drugi Lidze Państw Neutralnych

  Angljo ze Francyjom już se fest hatrusi
  Danio neutralno być przi tymu musi
  Postrachano jednak szifami Nelsona
  Chyciyła se w końcu tyż Napoleona.


  Przi Napoleonie

  Ciyngym fest utropa dlo Danii z tym była
  W końcu wiela na tym przeca tyż straciyła
  Traktat we Kilonii - zdo sie dlo niyj dno
  Dyć kraj durś istnieje choć zocy mniyj mo.


  Fryderyk IV

  Choć ksiyńciym ciyngym był na Holsztynie
  Utropa ze tym Danii niy minie
  Toż "absolutyzm" zdo sie chnet kończy
  A "liberalizm" ze gminym łonczy.
  --

  Narodowy Ruch Romantyczny

  Thorvaldsen z Kirkegaardym pospołu to ciongnom
  Grundtvig - choć teolog tako se w to wprzongnoł
  Rzeźbiorz filozof pastor - ciekawo to trojca
  Co flance wsadziyła do tego "ogrojca".


  Szlezwik i Holsztyn

  Wloz Holsztyn do zwionzku tych krajow niymieckich
  Za ksiyńcia mioł jednak durś duńskego krola
  I Szlezwik mniyj chce sie czimać "duński kecki"
  Chnetko z tym utropa - niy byda wos fulać.


  1837

  Już rajcow miejskich szło tu welować
  Chnetko ło wiyncy trza bydzie stować.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.02.07, 22:40
  1841

  Toż w duńskich hrabstwach i parafijach
  Władze z welunku teroz - niy z "kija".


  Krystian VIII

  Łon konstytucjo Norwegom doł
  Przeca tam gowom był państwa
  Niy Duńczykowi - chocioż tyż chcioł
  Kurde - niy było w tym draństwa?


  Fryderyk VII

  No - liberały se teroz cieszom
  Absolutyzmym już tu niy grzeszom
  Toż podpisano konstytucyjo
  Rigsdag to przeca niy jest mecyjo.


  --

  Riksdag

  Z dwoch Izb se Rigsdag tyn duński skłodo
  Konstytucyjo coś ło tym godo
  Folketig izbom co niży leży
  A landsting wyży - możecie wierzyć.


  Szlezwicko-holsztyńsko utropa

  Szlezwik ze Holsztynym chce sie już połonczyć
  I tako we zwionzek niymieckich państw włonczyć
  Na to krol i Rigsdag zgody dać niy może
  Toż se zamotlali pierońsko - łoj Boże

  Szlezwicko-holsztyński już rzond tymczasowy
  Rychtujom w Kolonii - krol Prus co im powiy?
  Dyć dobrze my wiymy co mu sztimowało
  I wojna cziletnio w te ziymie przignało

  Prusy pomoc cofły - z tym danio wygrywo
  Choć możno nikogo to teroz niy dziwo
  Czy koniec już na tym ty utropy jest?
  Łoj - jeszcze rozkulo se tu wojna fest.


  Nowo konstytucyjo

  Toż Krystian IX - krol Danii już nowy
  Handszrift swoj położoł - dyć drapko sie dowiy
  Że Szlezwik w tym kraju niy chce cołkym być
  Pryndko zaś skiż tego zaczli se tu bić.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.02.07, 22:41
  Zaś wojna

  Zaś wojna ło Szlezwik - terozki przegrano
  Ta ziymia już Niymcom cołkym jest łoddano.


  Zjednoczono Lewica (1872)

  Po przegrany wojnie zowdy tako bywo
  Że to co jest "lewe" bardzi gowa dźwigo
  Folketing se zdowo terozki "ludowy"
  Dyć jakoś "prawica" na to tyż łodpowiy.


  Zjednoczono Prawica

  Co "prawe" to przeca na "lewe" niy przyńdzie
  Toż se historyjo tako dzieje wszyńdzie
  Dwie siyły ło władza durś durś sie potym wadzom
  Utropie przi tymu jednak niy zaradzom.
  --

  "Lewo" władza

  Nic jo na to niy poradza
  Kryńci Daniom "lewo" władza
  By uczimać cugle w rynkach
  Dlo "konserwy" dyć w tym mynka

  A czas zdo sie niyspokojny
  Już u proga piyrszy wojny.


  Neutralno Dania

  Toż niy myślała Dania ło wojnie
  Szczyńśliwo - u niyj teroz spokojnie
  A że jom Niymcy w końcu przegrały
  Profit w tym miała choć możno mały.


  Plebiscyt w Szlezwiku

  Granica przetła Szlezwik na poł
  Skiż Plebiscytu co tukej boł.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.02.07, 22:41
  Kryzys Wielkanocny 1920

  Nowy muster welunku mieli już wprowadzić
  Dyć skiż tego se zaczli tu pierońsko wadzić
  Krol "lewica" "prawica" zwionzki zawodowe
  Komuś pomiyszało sie przi tymu w gowie
  Strajki demonstracje na ulicach wojsko
  Toż niy było teroz tukej cołkym swojsko
  W końcu jednak wszysko prziszło dyć do normy
  I Dania poleku nabiyro zaś formy.


  W dwudziestoleciu miyndzywojynnym

  Fionia z Jutlandiom chcieli zepinać
  Przez Mały Bełt most trza im zaczynać.


  "Stormstromsbro"

  Folstar z Zelandiom razym być mogom
  Z wyspy na wyspa tyż suchom nogom.
  --

  9.IV.1940

  Przez telefon Dania se Niymcy zajyli
  Wystykło że łostro tako postraszyli
  Kapitulacyjo pryndko richtig była
  Ja no - kraj malutki a somsiod mioł siyła


  Okupacyjo

  Ciynżko jom niy przeszli - dyć zowdy mecyjo
  Niywiela tu cieszy ta okupacyjo
  Ruch oporu nawet rozwinoł sie z czasym
  Chocioż go niy kryły przeca rzodke lasy.


  Po wojnie

  Przeczimała ta wojna se Danio bez strat
  Chocioż ze wygranych nikt niy był jyj brat
  Dyć tyz erbła cosik przi Planie Marshala
  I tako szif duński pruł zaś łostro fala.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.02.07, 22:42
  Dania 1947

  Niy chciała Dania być fest sagato
  Toż jom już majom terozki w NATO
  Tela że bez tych bomb atomowych
  -Wolom je mieć tu cołkym ze gowy.


  Dania 1973

  Do EWG tyż Duńczyki chcieli
  Toż se znoleźli i we ty szteli.


  Dzisioj

  Dzisioj Dania mocno siedzi we Uniji
  Nawet skuli euro niy było mecyji.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.02.07, 22:43
  Przez Wielki Bełt

  Fionia ze Zelandiom zepli se tu mostym
  Na sucho przez woda - sposob teroz prosty.
  --

  We Danii

  Tu w gyszynku ślubnym piniyndzy niy dowej
  Te do potmaneja se lepi już schowej
  Som geld? Toż sie mogom poczuć łobrażyni
  Że we zocy mosz ich richtig jakby myni.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.02.07, 22:44
  Zamek Hammershus

  Na Bornholm zoglondnońć a ruin niy widzieć
  Toż utropa możno jakoś z tego przidzie
  Trza se bydzie wrocić - połazić w tych murach
  Historiom podychać i niy myśleć - "dziura".

  --

  Sandvig

  Na połnocnym cyplu ta miejscowość leży
  Stond już Szwecjo widać! Sprowdź - jak niy chcesz wierzyć.
  --

  Bornholmske kościoły

  Co widzisz jak blikosz na świontynie downe?
  To że budowali je zowdy "warowne".
  --

  Bornholmski piosek

  Połednie Bornholmu zodziwi cie plażom
  Po drobniutkim piosku twoje gyry łażom
  We klepsydrach czynsto piyrwyj czas łon mierzoł
  Kery z nos niyjedyn na tym świecie przeżoł.
  --

  Ronne

  Turysty starowkom se tukej zochwycom
  Miasteczko Bornholmu duńskego stolicom
  Nad portym goruje wieża łod kościoła
  Bo rybokow tako na mszo musi wołać.

  --

  Kaj Danio siyngo nojdali wschodu?
  ło tym toch wiedzioł jo już za młodu
  Bornholm na morzu mi sie zamarzoł
  Dyć jak przepłynońć - siech niy łodważoł.


  Amstkomune Bornoholm

  Cobyście ło tym zowdy wiedzieli
  Na piyńć gmin okryng se cołki dzieli.


  Bornholmske lasy

  Niych to wcale wos niy straszy
  Danii tu nojwiynksze lasy
  W jedny pionty wyspy som
  Bestoż rym tyż taki dom.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.02.07, 22:45
  Bornholmske słowiki

  Tela tu nakwilom tela naśpiywajom
  Że "obywateli wyspy" tytuł majom.


  Drzewka figowe

  Toż drzewka figowe na Bornholmie rosnom
  Czy to mi sie yno coś myli ze wiosnom?
  Bałtyk przeca niy jest te Środziymnomorze
  Dyć figi z ty wyspy dej mi Panie Boże.


  Almindingen

  Nojwiynkszy las duński na Bornholmie znojdziesz
  Siedmiopiynne drzewo - do niego tu dojdziesz.


  Wodospady

  Mo Danio tukej tyż wodospady
  W żlebie Dandalen - niy łod parady.
  --

  Koncerty

  Co na Bornholmie polecić babie?
  -Możno sie wsucho w koncerty żabie
  Rzekotki piyknie tukej rechocom
  Niyjedna frela tym rozochocom.

  "Zielono mi..."

  Tako tu zowdy ekolog nuci
  Zdo sie w raj chnetko wyspa łobroci.


  Erika

  We wrześniu ta wyspa se robi lilowo
  Ciyngym ta erika przed łoczy ci stowo
  Skały Hojlygenu czy cypel Hammeryn
  Zdo sie nojgryfniejszy terozki to teryn.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.02.07, 22:46


  Hammerso

  Nojwiynksze jezioro - na cyplu połnocnym
  Gryfne nawet wtedy jak czas tukej nocny
  Stojom po somsiedzku aże dwie latarnie
  By rybok na morzu niy stracioł se marnie.


  Plaża

  Łod Łod Renne do Dueodde podziwej se plaży
  Kero i bez zima bydzie ci sie marzyć
  Na świecie niywiela wiynkszych i gryfniejszych
  Tela yno szkryfna we tyn czas dzisiejszy.


  "Ekkodalen"

  Toż "Dolinom Echa" Duńczyki jom zowiom
  Ano sie z tym echym czasami tu bowiom
  Jo jednak zoglondna do zamkow prastarych
  Lilleborg Gemleborg - w niych som jakeś czary.
  --

  Chlyb bornholmski

  Piykorz go tu robi zowdy po starymu
  Bestoż trza wom wierzyć richtig tyż i tymu
  Że łon potym świyży przez cołke czi tydnie
  Smak tego pecynka nigdy wom niy zbrzidnie.


  W dziyń św. Jana

  W dziyń świyntego Jana heksy tukej polom
  Jak stos sie hajcuje ździybko poswawolom
  Biyr w gowie zaszumi - chocioż niy za wiela
  To noc w kero dzieje sie niy yno tela.


  W Almindingen

  Torym wyścigowym tyn bor w Danii słynie
  Rajtujom tu konie z wiosny do podzima
  Jedyn grosik zysko inkszego to minie
  Szczyńście czasym bywo a kej ińdzi niy ma.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.02.07, 22:46
  Z romantyczkom

  Jest żeś z frelkom romantyczkom
  Toż do lasu jedź se z bryczkom
  Almindingen wos zasłoni
  Yno wy i porka koni.


  Miyndzynarodowy Konkurs Skokow

  Zowdy w lipcu tu zawody
  Szwecjo z Daniom fest rajtuje
  Dyć ze sportu niy ma szkody
  Choć se w tym historio czuje.

  --

  Wiatraki

  Kajniykaj tu stojom jakby w Holandyji
  Tukej z mloniym zboża niy było mecyji
  Młynorzym mog zostać kożdy kery chcioł
  Bele grosz na wiatrak czy młyn wodny mioł.


  16.VI. - Dziyń Młynorza

  Skuli downych czasow te świynto powstało
  No i niy dziwota - młynow durś niymało.


  Nowe wiatraki

  Mloć niy muszom - robiom sztrom
  Toż skiż tego tukej som.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.02.07, 22:47
  Golf

  Tu pola golfowe ludzi prziciongajom
  Podobnoś nojbardzi tych co geld durś majom.


  Dni Pstronga

  W te dni se moczom tu gynsto kije
  Mom taki toast - Niych pstrong nom żyje!


  W jedyn dziyń

  W jedyn dziyń na kole zjedziesz Bornholm cały
  Choć zic może pedzieć - "To wyczyn niymały"
  Kilometrow dwiesta "ścieżek rowerowych"
  Na zwiydzanie wyspy muster to niy nowy.
  --

  Windsurfing

  Kto lubi popływać na zyjmański desce
  Tyn na pewno wroci se na Bornholm jeszcze.


  Zatoka Balka

  Rajym jest dlo rozin z małymi bajtlami
  Myni tu utropy z morskimi falami
  No i w tym uciecha że płytko przi plaży
  Nic złego se tukej tym brzdoncom niy zdarzy.


  "Bornholmske złoto"

  Bornholmske złoto - wyndzony ślydź
  Nojlepsze to to. Jeronie - jydz.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.02.07, 22:48
  Lars Hansen (1813-1872)
  Malyrz czy możno botanik bardzi?
  Toż żodnom astom łon niy pogardzi.


  Kristian Zahrtmann (1848-1917)

  Na jego płotnach czynsto łogrody
  Do dzisioj łone niy wyszły z mody
  Wszyndy te kwiotki fest kolorowe
  Zdo sie - na grzondce jest ciyngym czowiek.


  Helge Nielsen (1893-1980)

  Pejzarze słońcym mo malowane
  Co Bornholmowi yno jest dane.


  --

  Hanza na Bornholmie

  Ta wyspa - wpiyrw duńsko - Hanza w końcu wziyła
  Chnetko przez dwa wieki Bornholmym rzońdziyła.


  Po Hanzie

  Jak Hanza se traci to zaroz tu zwada
  Kto terozki wyspom bydzie richtig władać
  Krol Danii Lubece w zastawie łostawioł
  Ale po Roskilde Szwed tukej "zabawioł"

  Dyć tyn Peter Olsen zagrzywoł do buntu
  I juzaś przi Danii bornholmczyki som tu
  Na wyspie Christianso powstała forteca
  By przipilnowała tyż duńskego neca.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.02.07, 22:48
  Runy

  Dwa tuziny znakow miały
  Ludy niymi tu szkryflały.


  Runiczno kronika

  Runami wykuli jom se na kamiyniach
  Coby nom pedziała ło downych istniyniach.


  Zdo sie

  Zdo sie w tych kamiyniach som dusze zaklynte
  Runy czasym prawiom co łone niy świynte.
  --

  Sztyry rotundy

  Nyker Nylars Osterlas Osker
  Sztyry rotundy w łobronie proste
  W kerych se piyrwyj trza było chronić
  Życie przed Wendym swoje łobronić

  Bornholm se asi niymi do dzisioj
  Pewno żeś ło tym karlusie słyszoł
  Toż nikaj ińdzi takich już niy ma
  Yno je nosi ty wyspy ziymia.


  22kościoły

  Na jedna wyspa styknie ich zdo sie
  Dyć Boga w sercu tyż ciyngym mo sie.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.02.07, 22:49
  Bornholmske zygory

  Łod ćwierć tysionclecio tukej je rychtujom
  Na stare zbiyrocze naprowdy "polujom".


  1774

  Ze zygorami trefioł tu szif
  Na skale dyć wylondowoł
  Towor był zocny - skiż tego knif
  I muster tyż przeca dowoł.


  Muster

  Mustrym tu zygor z Anglyji boł
  Co stoł we izbie i piyknie bioł
  Do dzisioj asi sie Bornholm tym
  Skiż tego przeca coś ło tym wiym.


  Warsztat Petersenow w Ronne

  Łostatni kierzy zygory robiom
  Co kożdo izba piyknie łozdobiom.
  --

  Bornholmski Zwionzek Rolnikow - 1805

  Nojstarszy w Danii - dwiesta lot mo
  Rolnik tu panym - ta prowda zno.


  Nojmyńszy powiat

  Richtig nojmyńszy Danii to powiat
  Rym go powiynkszy - możno to sprowia.


  Rada Powiatu

  We Ronne siedzi powiatu Rada
  Stolicom przeca - ło to niy zwada.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.02.07, 22:50
  "Sol over Gudhjem"

  Filet ze śledzis jajko cebula
  Rediski sznitloch - toż forszteluja.


  Do śledzia

  Co do śledzia ciyngym trza?
  Biyr - toż napić czas nom - pra?


  "Bornholms Mejeri"

  Ichnio kyjza pokosztujesz
  Zdo sie - wiater z morza czujesz.


  "Żytni kyks"

  To bornholmske richtig cudo
  Co kaj ińdzi se niy udo.
  --

  Dzieło Thora

  Toż bog Skandynawio cołko już postawioł
  Zocnymi resztkami żdziybko se pobawioł
  Aż w końcu je ciepnoł znudzony we morze
  Za Borncholm ci dziynki - twoje dzieło boże.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.02.07, 22:51
  "Krolle Bolle"

  Bornholmczyki w zocy
  tego trolla majom
  Pomogoł bić Szwedow
  bestoż jymu pszajom.
  --

  "Bornholmer"

  Ze strzybnego śledzia robiom złoto fisza
  Ło "złocie" Bornholmu ciyngym przeca słysza.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.05.14, 17:39
  "Majorka Połnocy"

  Ło Bornholmie idzie łosprowiac bez końca
  Zdo sie jak Majorka, bo wiela tu słońca.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 04.05.14, 10:38
  Bornholm 1866

  Prom ze Kopynhagi już tukej przipływoł
  Toż niyjedyn wandrus ty wyspie fest dziwoł.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 04.05.14, 10:40
  Bornholm we modzie

  A dyć niych cie to niy bodzie
  Bornholm zdo sie być we modzie
  Na Bałtyku duńskim cudym
  Ło to niy rob tu łostudy.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.02.07, 22:52
  Ronne

  Bornholmu to jest stolica zocno
  Tu wyspy jedna czecio ludności
  Przi inkszych miastach zdowo sie mocno
  W lato - jak wiyncy ludzi se gości.


  Tyjater w Ronne

  Cołki Bornholm tyjatrym we Ronne se asi
  Prywatny - nojstarszy ze duńskich łon jest
  I godka bornholmsko tukej wszyskim "pasi"
  Chnetko dwiesta rokow - fajer bydzie fest.


  Ronne 1327

  Ledwo kupcy z Hanzy port tu założyli
  Zaroz prawa miejske osadzie nadali
  Na bałtyckim szlaku dyć panami byli
  Łoni ze wszyskimi przeca handlowali.
  --

  Muzeum Ceramiki

  Tu niy lubiom garkotłuka
  Dyć tych niy trza wiela szukać
  Szczyńściym sami wypolajom
  To co potym rozwolajom.


  50 warsztatow

  Piyńdziesiont warsztatow garcarskich tu było
  Toż po nich muzeum cosik zgromadziyło
  Godajom - We Danii stond ekstra szkorupy
  Łoboczysz - poskopisz - czimie sie to kupy.


  Muzeum Sztuki w Ronne

  Łobrozy miejscowych mo impresjonistow
  Zoglondnij bo werci se richtig ci prziś tu.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.02.07, 22:52
  Lars Ipsen (1806-1874)

  Chocioż w rynkach kowola fach solidny czimoł
  Toż łogrodnik zdo sie we duszy mu drzymoł
  Wele Ronne założoł se na wrzosowiskach
  Łogrod botaniczny - niym sława mioł zyskać.


  Łogrod Thomasa Erichsena

  Z dziewiytnostego wieku go majom
  Toż łogrodowi we Ronne pszajom
  W chałpie muzeum wyrychtowali
  Coby ło tworcy durś pamiyntali.
  --

  Ronne 1227

  Zaś skiż "Pascala" feler wyskoczoł
  Dobrze że teroz żech go łoboczoł
  Ło sto lot starsze te Ronne przeca
  Bestoż se fraszka ciepia do neca.


  Ronne 1684

  W tym roku stolicom tu Ronne se stało
  Bo se Akirkeby fest rozhajcowało
  Bestoż zdo sie życie pryndzy leci tukej
  Mosz spokoj we zocy - za miastym go szukej.


  Muzeum Broni

  W stary wieży łotwarło se swoje podwoje
  Co miasta broniyło tu mo miejsce swoje.


  Urzond celny

  Jak yno stolicom te Ronne se stało
  Zarozki "zollamtu" tyż poczebowało
  Łostoł tu zabytek tyn aż do terozki
  Uciecha z niym dzisioj bo przeca niy troski.


  W Ronne

  W Ronne nojstarszy duński tyjater
  To na Bornholmie powiy ci wiater.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.05.14, 16:14
  Promym do Ronne

  Polski prom te Ronne wito
  Ktoś sie ło to jeszcze pyto
  Iże Bornholm nos tyż kusi
  Czowiek ciekow - kuknońć musi.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.02.07, 22:53
  Muzeum Rolnictwa

  Zoglondnij na farma Malstedgardym zwano
  Skansyn - zdo sie lepsze teroz dlo niyj miano
  Zoglondnońc se możesz jak piyrwyj tu żyło
  Skond płotno biyr masło w zogrodzie sie wziyło.


  Łogrod w Malstedgard

  Kaj w Europie rosnom jeszcze take ziyla?
  Wiela z nich już nikaj - przeca sie niy myla.
  --

  Glashuta

  W cołki Danii znajom tutejszy "werk szklany"
  Glas stond kunsztowniejszy łod bańki mydlany
  Z gryfnym szkłym dyć wiela znojdziesz galeryji
  Kup coś na pamiontka ze ty ekskursyji.


  Bokul

  Wele Gudhjem gorka Bokul znojdziesz
  Piechty ze miasteczka pruyndko do niyj dojdziesz
  Z wiyrchu archipelag przepiykny łoboczysz
  Ertholmene zowiom czym pasiesz se łoczy.


  Dej pozor

  Dej pozor we Gudhjem richtig na sztalugi
  Kunsztowi zaszkodzisz i lizniesz jak dugi.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.02.07, 22:54
  Bornholmske Cyntrum Średniowiecza

  Chcesz se pobawić ze historyjom
  Zoglondnij do ty "osady"
  We średniowieczu przeca tu "żyjom"
  Wiela w tym piykny parady.


  Dlo nauki

  Bajtle poznowajom wyspy historyjo
  Ta "osada" przeca wcale niy mecyjo
  Dyć tukej i fatry widzom coś "nowego"
  Trza jednak zoglondnońć - inaczy nic z tego.


  Gudhjem

  Gudhjem "średniowiecznom" turystykom żyje
  Radochy z tym wiela i ze geldu tyje.
  --

  To ci przipomni

  To ci przipomni te Gudhjem w mig
  Jak se poniuchosz aroma fig.


  Muzeum w Gudhjem

  W starym banhofie muzeum majom
  Łoni zobytkom richtig tu pszajom.


  Na stoku

  Te gryfne Gudhjem stoji na stoku
  Toż se niy szwyndej wiela poćmoku.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.02.07, 22:55
  Wiatrak w Gudhjem

  Zdo mi sie znakym miasteczka tego
  Nikaj niy znojda już gryfniejszego?

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.02.07, 22:56
  Hasle

  Osada rybacko wyndzarniami słynie
  Ślydź w Hasle cie przeca nigdy niy łominie
  Smak kolor mu dowo te drewno łolchowe
  Czym "złoto bornholmske" tu dowiy se czowiek.
  --

  Wyndzarnio-skansyn

  Zoglondniesz se richtig we wiek dziewiytnosty
  Dyć zowdy wyńdziyli na muster tu prosty.

  --

  Ze śledzi

  Hasle do dzisioj żyje ze śledzi
  Złowi uwyńdzi - tako se biedzi
  Zocne som ciyngym w Hasle wyndzarnie
  Z nich grosz do dzisioj ta wioska garnie.


  Ekologicznie

  W Hasle tyż robiom klinker szamota
  Ekologicznie - to niy gupota.


  "Muzeum śledzia"

  "Muzeum śledzia" te Hasle mo
  Możno jedyne - to mi sie zdo.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.02.07, 22:57
  Banka we Svaneke

  We Swaneke banka mo napynd na siano
  Kopyta ło droga sukajom już rano.


  Wesołe miasteczko

  We Svaneke muter niy może być zło
  Tu przeca dlo bajtli piykne mini-zoo
  Basyny wyciongi i djobelske młyny
  Niy majom dziecioki ty stropiony miny.
  --

  Ziela ze Svaneke

  Ze Svaneke sława zyskujom już ziela
  Chnetko w cołki Danii bydzie tego wiela.


  Dzike rozy

  Do lipinsztiftow liście dowajom
  Z tych roz bo wiela ich tukej majom.


  Figurki ze Svaneke

  Stond figurki som ze gliny
  Archeolog robi miny
  Jak je na tysionce kopie
  To se po palicy dropie.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.02.07, 22:57
  Złoty Medal Rady Europy

  Za łochrona zobytkow Svaneke dostało
  Toż ze tym zrobiyli tu richtig niymało.


  "Siemens Gaard"

  Hotel mo cołke sztyrysta lot
  Z takego wieku kożdy jest rod.


  Wiatrak (1737)

  U wrot Svaneke wiatrak cie wito
  Richtig jest stary - jakby kto pytoł.


  Łabońdź

  Jest w herbie miasta i na kościele
  Niy trza bych musioł przeciyrać brele.


  Glashuta "Pernille Bulow"

  Som se wydmuchosz tu coś szklanego
  Pozor na zymby jednak kolego.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.02.07, 22:58
  Christianso

  Wele Bornholmu wyspa z fortecom
  Krol Christan V jom stowioł
  Myśloł że wrogi se tu niy zlecom
  Dyć bestoż fortyfikowoł.


  Djobelsko Wyspa

  Dlo heresztantow łona Djobelsko
  Przeca niy mieli tu wcale sielsko
  Robota ciynżko i dożywocie
  Toż ze kostuchom niy było pociech.


  Plyner

  Dzisioj napotkosz czynsto malyrzy
  Zdo sie ze kunsztym som tukej wyży.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.02.07, 23:00
  Zamek Hammerhus

  Arcybiskup Lundu tyn zamek wystawioł
  Utropa pierońsko krolowi tym sprawioł
  W końcu łobie strony Hanza "pogodziyła"
  Lubeka Hammerhus tyż wtedy zajyła.
  --

  Hammerhus

  Mnichy ze Hammerhus na ziylach se znali
  Wiela tego tukej przeca hodowali
  Dzisioj rożne cuda rosnom przi ruinie
  Toż niyjedyn ziylorz tego niy łominie.


  "Ziyle czarownic"

  Wele Hammerhus rośnie do dzisioj
  Niyjedne dziwo żech ło niym słyszoł
  Toż bol nojgorszy ze niym sie straci
  A i ryboka nawet wzbogaci
  Bo śnik zesyło na morske ryby
  W sieć chnetko same przi tymu "szły" by.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.02.07, 23:01
  Zamek arcybiskupi 1250

  Zefla erlandsena stanoł tukej wolom
  Zaćmić tyn Lilleborg było jego rolom
  Kościoł z krolym Danii czynsto se tu wadzioł
  Bez zamku by możno niywiela poradzioł.


  Na warcie

  Nojpiyrw Kościoła - potym był szwedzki
  Z koleji Hanzy - zdo sie niymiecki
  W końcu krol duński mioł w niym łoparcie
  Stoł mocno tukej - jakby na warcie.


  W Slotsgerden

  W Slotsgerden muzeum zamku znojdziesz
  Ze ruin drapko se tukej dojdziesz.
  --

  Browar

  To mi sie podobo - we twierdzy tyn browar
  Bez niego załodze ciynżko by sie żyło
  Wiela tu ktoś znaczoł jak dobry piwowar
  Przi złym - cudze wojsko by zamek zdobyło.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 22:53
  Ny-Kirke

  Kościoł -rotunda ze downych wiekow
  Jak se tu wszyscy Kaszubow boli
  Malutki zdo sie dyć wiydz czowieku
  Że dzisioj se niym Bornholm fest chwoli.


  Ny

  Łod Nikolausa wzioł pewno miano
  Przeca jak rybok wypływoł rano
  Tyn świynty chronioł go durś na morzu
  I dziynki niymu powrotu dożoł.


  Wpiyrw

  Wieża kościoła płaski dach miała
  We niyj se ludność wioski zbiyrała
  Dostympu Wendom mocno broniyła
  Kaszubsko horda jom niy zdobyła

  Zagrody jednak zowdy grabiyli
  Niym se przez morze do sia wrociyli
  Ciyngym tyn Bornholm tako nynkali
  -W końcu Duńczyki łupnia im dali.


  Przi Ny-kirke

  Przi Ny-kirke kamiyń z lot pradownych stoji
  Zygor - toż i dzisioj klara go durś "stroji".

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 22:54
  Dzwonnik z Bodilsker

  Ponoć jak yno przestowoł dzwonić
  Chcioł do łogrodka swojego gonić
  I sztudiyrowoł przez cołke życie
  Ta botanika - przeca to wiycie.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 22:55
  "Bornholm"

  W Dueodde to hotel kolos
  Jo bych do niego wcale niy poloz.


  Brzeg w Dueodde

  Ruchome wydmy laguny klify
  Sama prziroda niy jakeś knify.


  Latarnio

  Se do latarni na szpacyr idźcie
  Yno ło jednym tyż richtig wiydźcie
  Za widok ze niyj zapłacić trza
  Co łaska - to zdo sie tonio -pra?

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 22:55
  W Snogebaek

  Tawernow tu wiela - zicnijcie przi piwie
  I deliberujcie ło bornholmskim dziwie.


  W glashucie

  Zarobić glashucie pora euro dejcie
  Dyć szkła z tego werku yno niy szczaskejcie.


  Jarmark Staroci

  To sie podobo mi ludzie złoci
  Że tukej czynsto jarmark staroci.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 22:56
  Nexo 1364

  Mo prawa miejske tyn zocny port
  Choć mały przeca wiela jest wort.


  Skiż wojny

  Skiż wojny Nexo fest uciyrpiało
  Wojsko tu przeca stacjonowało
  Niymcy sie Ruskom poddać niy chcieli
  Toż zbombardować wszysko musieli.


  Kościoł św. Mikołaja

  Świynty Mikołoj rybokow chroni
  Łod lot patronym majom go łoni
  Toż w Nexso mo tyż świontynia łon
  Niychej niy dziwi że tu se wzion.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 22:57
  Akirkeby

  Jedyne miasto łod morza dali
  Stolica piyrwyj tu zakłodali.

  W Akirkeby

  Zdi sie te miasto nojstarsze tukej
  W nojwiynkszy kościoł przeca tyż kukej
  Niyjedne w Danii przi niymu blednom
  Łon piyrwyj nawet był tyż katedrom
  Toż przeca wiek dwunosty nań blikoł
  W niym arcybiskup Lundu tyż rzykoł.


  "Automobilmuseum"

  Zoglondnij tukej chocioż na chwila
  Przeca sie kochosz w automobilach
  Choć na tych se już wcale niy karniesz
  Dyć napaś łoczy pewno tyż garniesz.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 22:58
  Ro

  Na wschod łod Gudhjem jest tako wiocha
  Werci rozglondnońć se tam tyż trocha.


  Ro Plantage

  Tam kaj erika park zrychtowali
  Jak tu zoglondniesz niy chcesz iść dali.


  "Helligdomsklipperne"

  Niydaleko Ro znojdziecie
  Groty - chocioż lepi przecie
  Z Gudhjem szifym tam przipłynońć
  Niy do sie ich przeca minońć.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 22:58
  Moselokken

  Toż kamiyniołomym piyrwyj se asiyło
  Bestoż tyż muzeum take tu stanyło.


  W muzeum

  Rożniste granity w muzeum tym majom
  Narzyńdzia kerymi już niy łobrobiajom.


  W warsztacie

  Jak chcesz som łobrobić granitowo berga
  Chytej se roboty - niy czekej na cwerga.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 22:59
  W Vang

  Czynny kamiyniołom do dzisioj w Vang znojdziesz
  Chocioż niy skiż tego do wioski ty dojdziesz.


  Młyn wodny (XVIII w)

  Młyn wodny - toż przeca niy był tukej zbytek
  A dzisioj se łostoł ciekawy zabytek.


  Kaplica Jona

  Skała przi brzegu stoji tu jedna
  Zlyźć z niyj na plaża - ździybeczko bledna
  Schodkow w doł bydzie tu przeszło sto
  Z klifu powiedom jakby na dno.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 23:00
  Allinge

  Letnikow wiyncy tu niż ludności
  Dyć te miasteczko chyntnie ich gości.


  Allinge Kirke

  W sztyrnostym wieku już tu kaplica
  Potym świontynia co gryfne lica
  Przez wieki pora razy zmiyniała
  Do naszych czasow tako dotrwała.


  Ratusz

  Ratusz stanoł wele portu
  Wzywo kutry do raportu?
  Zaczoł czecio setka lot
  Burgemajster z tego rod.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 23:01
  Sandvig

  Ze Allinge zdo sie razym
  Jakby jego jest łobrazym.


  "Madsebakke Helleristninger"

  W cołki Skandynawii dziwym jest ta skała
  Skond chyńć do rysunku w tych ludach se brała?
  Prehistorio tako tu "wymalowano"
  Prziszłym pokolyniom łod tych downych dano.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 23:02
  "Kopynhaski syrynka"

  Jak na nia blikom łoko sie śmieje
  W tyj rzeźbie łonczom sie czi ideje
  Duch Andersena - kunszt Eriksena
  No i mamona łod Jacobsena

  Skiż tego czasym "carlsberga" pija
  Tom "trojidejom" jakby se żyja.
  --

  Muzeum Erotyki

  Niy dziw że tu tako sztela nawet majom
  Łoni w erotyce tolerancjo znajom
  Co byś niy pomyśloł - zowdy piyrsi byli
  Gejow i lesbijki łod downa żyniyli
  Jak płeć zmiynioł Duńczyk we czidziestym roku
  Tako poleciało - ciyngym krok po kroku.
  --

  "Christiania"

  "Wolne Miasto" w Kopynhadze z hipisowskich czasow
  Jest do dzisioj - dyć w niym ciyngym wiela tyż marasu
  Narkotyki przeca tukej belekaj dostaniesz
  Możno bydziesz we "komunie" mioł tyż używanie.
  --


  Bydzie ta "Christiania" dali
  We to wontpić idzie
  Zacznie wszysko sie fest walić
  A pomoc niy przidzie.
  --

  W Kopynhadze

  W Kopynhadze se łobudzisz
  Przez dziyń cołki niy zanudzisz
  Choć se Dania śpioncom zdowo
  Niy stolica - na to słowo.


  A po ćmoku

  Tu we nocy niy ma ćmoka
  Dośc uciechy dlo boroka
  Co w tym czasie spać niy umi
  Toż niy yno w gowie szumi.


  Ze Dunkom

  Jak ze Dunkom se zabawisz
  To i jyj radocha sprawisz.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 23:03
  "Port Kupcow"

  Tako po duńsku te jeji miano
  Łod wiekow z handlu przeca jest znano
  Wiochom rybackom z poczontku była
  Z czasym stolicom Danii - w tym siyła.


  1443

  Krol Danii wtedy se tukej wkludzioł
  Port i te miasto jakby tym zbudzioł.


  Amalienborg 1669

  Fryderyk III czimoł tu stolec
  No a że richtig niy był łon golec
  Pałac dlo ślubny gryfny zbudowoł
  Zifii Amelii hołd tako dowoł.
  --

  "Saga Queen"

  Szif z kopynhagi zatokom płynie
  Byś zjeść mog dobrze w morski dziedzinie
  Rejs dobro kuchnia - czy trza cos wiyncy?
  Choroby morski? -Niych cie niy mynczy!

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 23:04
  Zelandia

  Zelandia tu wyspom nojpiyrszom
  Na niyj stolica tyż leży
  I bestoż zowdy nojwyrszom
  Dobrze tu zyć - chciyjcie wierzyć.


  Bez Kopynhagi

  Bez Kopynhagi czym jest ta wyspa?
  - Szłoby se yno tu dobrze wyspać.


  Zelandzke "cimple"

  Roskilde, Koge, Rigsted, Helsingor
  Dyć Kopynhaga tu jakby "indor".
  --

  Downe stolice

  Roskilde Ringsted - downe stolice
  Ci rozespane pokożom lice
  Chocioż jak lubisz ta historyji
  Zoglondniesz - przeca to niy mecyjo.


  Zelandia Staro

  Zelandia staro - Zelandia Nowo
  Daleko łod sia - to mi sie zdowo


  Na Zelandii

  Na Zelandii krole siedzom
  Czamu? -Łoni dobrze wiedzom.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 23:05
  Dziyń św Łucji w Szwecyji

  Choć sie urodziyła w ciepły Italyji
  Nojmocni jest czczono we zimny Szwecyji
  W łopiece mo ślepych i tych co ich lyczom
  Bestoż frelki dzisioj chodzom se ze świycom

  W kożdym mieście szwedzkim terozki wybory
  Nojgryfniejszy Łucji co łodwiydzo chorych
  Niesie im pociecha i żymły rozdowo
  Nom by sie przidała - tako mi sie zdowo.

  --

  U nos

  Szwedzkich Wazow tyż my mieli
  No i "potop" w polski szteli.
  --

  Wazowie 1523 -1720

  Dwiesta lot prawie korona czimali
  Dyć se niy udało ze tym jednak dali.
  --

  Szwedzcy Wikingowie

  Łoni na Bałtyku byli se panami
  Zwali ich nikerzy czasym Waregami
  Na Ruś nawet prziszli - stanyli tu mocno
  Bo dlo nich ta sztela bogato i zocno.
  --

  Norlandia

  Te zorze polarne no i noce biołe
  Pryndzy łosia spotkosz niż czowieka tukej
  W tundrze byś mioł jednak życie niywesołe
  Szczyńścio se kaj ińdzi swojego poszukej.
  --

  Dwiesta lot

  Dwiesta lot se Szwecjo we pokoju żyła
  Terozki już wiymy skond jest jeji siyła.
  --

  Alfred Nobel

  Cosik tyn dynamit mynczoł jego jego dusza
  Bestoż fundnoł piykno nagroda dlo swiata
  Przeszło sto lot tymu - szkryfnońć ło tym musza
  Dyć nojwiynksze wojny były we tych latach.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 23:06
  "Waza"

  "Wazy" wydobyli - piykny to zabytek
  Bog jednak im pedzioł że to dlo nich zbytek
  Przeca jak go piyrwyj yno zwodowali
  To sie niy uczimoł na ty morski fali.
  --

  "Pippi"

  Rozbawi cie zowdy ta dziołszka piegato
  Z ryszawom wesoło niy yno przez lato.
  --

  Jokkasjarvi

  Lodowym hotelym wioska wito w zimie
  Łon sie przez poł roku tukej dobrze czimie
  Za tobom juz koło - te podbiegunowe
  Tu witej Nowy Rok - spanio niy miyj w gowie.
  --

  W Noc Walpurgii Szwedy tyż wiosna witajom
  Krew Wikingow przeca w swojich żyłach majom.
  --

  Piwo z gorzołom

  Co u Szweda czasym mie ździybeczko dziwi?
  Dyć gorzołka lubi łon zapijać piwym
  Przeca kac po tymu bardzi mynczy zowdy
  Dyć mi niy powiycie że w tym niy ma prowdy.

  --

  Szwecji Łucja patronuje
  Dzisioj to tam kożdy czuje.
  --

  Prawiom - Łucja światło niesie
  Czy jom w Polsce richtig chce sie?


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 23:08
  Greta Garbo

  Godali że greta "zimny łogyń" poli
  Ze niom "Casablanka" kożdy jednak chwoli.
  --

  ABBA

  Ze "Waterloo" wygrać ta grupa umiała
  Ty naszy Europie łod sia wiela dała.
  --

  Ło Szwedce

  Tu bezrobocio niy ściyrpi baba
  Czuje sie wtedy jakby ta żaba
  Ale na chopa robić niy bydzie
  Bestoż łon przi ni we wielki "biydzie".
  --

  Szwedzki stoł

  Ze Szwecji lubia jo szwedzki stoł
  Nojchyntni zowdy bych przi nim boł.
  --

  Korona

  Choć Szwedy som w Unii toż euro niy majom
  Bo swoji koronie łoni richtig pszajom.
  --

  Kaj?

  Kaj jo bych dostoł we Szwecji hopla?
  Na tym fajerze "Nagrody Nobla".

  --

  Podobnoś

  Podobnoś Szwedy ło dom durś dbajom
  Łoni "Ikea" we duszy majom.
  --

  Ło Szwedzie

  Szwed wychylać sie niy lubi
  Styknie volvo piykno chata
  I robota co niy "gubi"
  Dostatek na stare lata

  Bestoż szarpać se niy bydzie
  Przeca już to wszysko mo
  Jak jest mody to mu przidzie
  Take życie yno zno.
  --

  Patronka

  Świynto Łucjo Szwecji patronkom łod lot
  Toż przi biydzie kożdy ze tego jest rod
  I chocioż dostatek richtig teroz majom
  Sycylijski świynty ciyngym wiela pszajom.
  --

  13 grudnia

  We "Dziyń świynty Łucji" jak tradycjo koże
  Mode frelki rano już widać na dworze
  W alby łobleczone ze światłym na gowie
  Śniodanie roznoszom - Twoj znak to tyż Boże.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 23:09
  Femokracjo

  Możno ździybeczko to czasym złości
  We Parlamyńcie chopy w myńszości
  W rzońdzie podobnoś tyż majom tako
  Baba ze chopym już niy jednako?
  --

  Odyn

  Odyn to pedzioł ferajnie
  -We Szwecji richtig jest fajnie
  Łostali tukej na zowdy
  Bo przeca wiela w tym prowdy.
  --

  Skond miano Szwecji?

  Łod Swewow ta Szwecjo miano swoje wziyła
  Była w tym plymiyniu richtig wielko siyła.
  --

  Swewowie

  Svar - wypolono polana w lesie
  Czy możno łod "szwagra" te miano se niesie.
  --

  Jezioro Wener

  Ano - toż jakby już małe morze
  Czecie jezioro w Europy dworze.
  --

  Kraina Wielkich Jezior

  Ździybko to wyglondo choćby w Hameryce
  Ale jest we Szwecji - przeca ło tym wiycie.
  --


  Norrland

  Toż to połnocno Szwecji kraina
  W czyńści lapońsko przeca dziedzina.
  --

  Rudy ajzy

  Na hematycie i magnezycie
  Rośnie we Szwecji jakby tyż życie.
  --

  Oz

  Czy tu Dorotka tyż Oz szukała?
  Oz - naszo sztreka jakby bezmała.
  --

  "Zielone złoto"

  Tego we Szwecji niy braknie tyż
  Lasy som skarbym - przeca to wiysz.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 23:10
  Już Tacyt

  Już Tacyt chwoloł łod Swewow łodzie
  Groźne być miały w przibrzeżny wodzie
  Dyć wtedy jednak bez żagla były
  Na oceanie by sie straciyły.
  --


  "Ynglingatal"

  Toż Brahe Stary pieśń ta ułożoł
  W kery Ynglingow rod wielki ożoł
  Korzyniym siyngli do Yngwe przeca
  A łon z Odyna zocnego neca.
  --

  W Stary Uppsali

  W Stary Uppsali znojdziesz kurhany
  Kaj krol niyjedyn Swewow chowany
  Z Ynglingow łoni som dynastyji
  Mieli z Gotami ździybko mecyji.
  --

  Wikingowie

  Ze Szwecji se ciśli w połednie i wschod
  Cosik łod Wikingow mo niyjedyn rod
  Wiela zrabowali i dali ty Rusi
  Kto historii liznoł tako pedzieć musi.
  --

  Waregowie

  Take miano mieli Wikingi na wschodzie
  Zowdy jednak byli w skandynawskim rodzie.

  --

  Birka

  Jak u nos w niywola ludzi nachytali
  Ze czyńściom do Birki zowdy przipływali
  Niyszczyńśnikow klontwa dyć dopadła miasto
  Tysionc lot już tymu - richtig dugi czas to.
  --

  Na monecie

  Łodź Wikingow z żaglym widza na monecie
  Birka take biyła - dyć downo już przecie
  Niywiela po szteli do dzisioj łostało
  Jak na piniondz blikom myśla - tyż niymało.

  --

  Styrbjorn

  Jak Eryk Styrbjorna wygnoł ze Szwecyje
  Tyn do Jomswikingow pryndko se przikludzioł
  We Wolinie były z tym ponoć mecyje
  Bo wojna mioł w gowie - durś łupami judzioł

  Dyć wybroł sie z niymi pokonać Eryka
  Rzekom Fyris jednak krew Wolinian płynie
  Tako se przekonoł - niy trza było brykać
  Ujka zaś Zwyciynzcom wołali w dziedzinie.
  --

  Cieśnina Sund 1000

  Szwedzko-duńsko flota tukej
  Ze norweskom se pobiyła
  Zdrady wielki tyż poszukej
  We Wolinie łona była

  Tu Olafa Tryggvasona
  Swigwald gości coś za dugo
  Zawroco mu w gowie żona
  Dyć na Szwedow ciyngym mrugo

  Stało sie co planowali
  Szwecjo z Daniom teroz razym
  Hiby fest Norwegii dali
  Olaf gupi - bez łobrazy

  Łostało mu yno pitać
  Astrid ponoć w tym pomogła
  Choć niy byda ło to pytać
  Myśla - zdrada tyż jom zmogła.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 23:10
  Sigrida

  Toż Eryk Zwyciynzca piyrszym jeji chopym
  Możno jeszcze niy mioł z niom wiela utropy
  Dyć po jego śmierci wdowa ze niyj "dumno"
  Cera łod Chrobrego - tyż bestoż fest szumno.
  --

  Sigrida Dumno

  Jak po Eryku se łowdowiała
  To zolytnikow durś wiela miała
  Roz zjowioł se tu Vissawald z Rusi
  I Harald kery Norwegiom kusi
  Choć konski yno ziym tych czimali
  Fest przi Sigridzie zafajrowali

  Łona zaś jakby na to czekała
  Miecze i łogyń prziszykowała
  Jarle to dlo niyj zocne niy byli
  I z jyj rozkazu marnie zginyli
  Lud łod ty pory Dumnom jom zwoł
  "Biydok" kto jeji rynka wziońć chcioł.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 09.04.07, 13:13
  Sigrida - Świyntosława

  Ślubno Eryka - siostra Chrobrego
  Swionow krolowa - szczepu zocnego
  Wdowom we końcu przeca łostała
  Siył wszysko strzimać durś wiela miała.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 09.04.07, 18:26
  No ja, Świyntosława jednak była siostrom Chrobrego, a niy cerom.
  Piyrwyj żech musioł coś inkszego poczytać - stod moj feler.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 09.04.07, 13:17
  Dumno!

  Roz zalotnikow se dwoch zebrało
  Harald z Norwegii, Vissavald z Rusi
  Łoba dyć coś przeca znaczom za mało
  Dyć czy Sigrida wybrać z nich musi?

  Napitkow wiela krolom podali
  Jejich druzyny tako fajrujom
  Dyć jak łozarte se już pospali
  Łogniym i mieczym w końcu czynstujom

  Taki Sigrida rozkaz wydała
  Ludzie krolowy przeca słuchali
  Miano ty "Dumny" ze tym dostała
  Już zolytnik se niy zjowiali?!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 09.04.07, 13:21
  Państwo Odyna

  Państwo Swionow bog załozoł
  Dlo nich richtig wiela wozoł
  Mondry był - toż przeca wiycie
  Przepowiodoł śmierć i życie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 09.04.07, 13:23
  Siyły Odyna

  Ugaszoł łogyń, uciszoł morze
  We jego woli wiater na dworze
  Doł Swionom prawa - wedle nich żyli
  Stary jak świat był - takim go czciyli.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 09.04.07, 14:54
  Tor

  Z łonym zowdy po zwyciynstwo
  Ze niym siyła no i mynstwo.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 09.04.07, 14:55
  Freja

  Z Frejom wszysko se rodziyło
  Przi niyj szczyńście zowdy było.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 09.04.07, 14:56
  Frej - Freja

  Toż se teroz z tego śmieja
  Był to Frej czy richtig Freja?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 09.04.07, 14:58
  Staro Uppsala

  Dlo Swionow jako świynto stolica
  Tu żeś zoglondoł we bogow lica
  W pogańskich czasach kwitła Uppsala
  Tako ci szumi jeziora fala.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 09.04.07, 15:00
  "Blotfest"

  W Stary Uppsali to "świynto krwi"
  W ofierze Ludzi Swiony skłodali
  Co dziesiyńć rokow - niych kożdy wiy
  Tako do bogow swojich "rzykali".
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 09.04.07, 18:13
  Co dziewiyńć rokow był tyn "blotfest".
  Toż wyboczcie mi tyn feler.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 09.04.07, 18:15
  "Blotfest"

  W Stary Uppsali to "świynto krwi"
  W ofierze ludzi Swiony skłodali
  Co dziewiyńć rokow - niych kożdy wiy
  Tako do bogow swojich "rzykali".

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 09.04.07, 18:16
  Krwawo "dziewiontka"

  Co dziewiyńć rokow dziewiyńciu ludzi
  Se po "blotfeście" juz niy łobudzi.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 09.04.07, 18:20
  Krol Swionow Aun

  Sagi ło tym cosik prawiom
  Synow swojich doł w ofierze
  By żyć długo - tako jawiom
  Pomarł drapci w swoji wierze?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 09.04.07, 18:21
  Swionowie - Swewowie

  Dwa miana w jedne cuzamyn zloły
  Plymiona kerych wrogi se boły.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 09.04.07, 18:28
  Ting Swewow

  Tong i dlo krola "prawym Odyna"
  Mioł czasym przed niym niytyngo mina.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 09.04.07, 18:40
  Jarl

  Wodz - w służbie krola dowodca floty
  Toż dlo Wikingow niy som gupoty.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 09.04.07, 18:41
  "Drots"

  Ze woli krola sondy łodprowio
  Czy zowdy prawo na wiyrchu stowio?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 09.04.07, 18:36
  Mnich Austgar (831)

  Z woli krola Bjorna w Birce mioł misyjo
  Dyć krotko to trwało - jakby komedyjo.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.04.07, 19:03
  Eryk VII Zwyciynski

  Piyrszy krol Swewow co krzest przijmowoł
  Dyć niy do końca za "Krziżym" stowoł
  I Świyntosława nic niy poradzi
  Jako ze tingym ło to se wadzić?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.04.07, 19:05
  Świyntosława - Gunhilda

  Cera Mieszka - siostra Bolka
  Z rodu Piastow - dyć czy Polka?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.04.07, 19:10
  Olof Skotkonung 1008

  Gotow i Swewow władcom był tako
  Krzest jako łojciec przijoł jednako
  Dyć w nowy wierze wytrwoł do końca
  Chnet Odynowi zabraknie słońca.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.04.07, 19:20
  "Skotkonung"

  "Krol co podatki na lud nakłodo"
  Tako i miano tyż ło niym godo.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.04.07, 19:22
  Krol Olof Skotkonung +1020+

  Syn Sigridy i Eryka
  Chcioł do Krysta richtig rzykać
  I pogaństwo tympić tako
  Choć niyjedyn Swew zapłako.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.04.07, 19:24
  Sigtuna (XI w.)

  Krol nowe miasto w Upplandzie stowio
  Jako stolica terozki dowo?
  Przeciw Uppsali (Birka se traci)
  Sigtuna drapko bezto bogaci.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.04.07, 19:32
  Krol Inge XI/XII w.

  Prziloz ze krziżym już do Uppsali
  To co pogańske teroz łobali
  Łogniym i mieczym nowe wygrywo
  Choć se niyjedyn Swew tymu dziwo.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.04.07, 19:32
  Uppsala 1164

  Arcybiskupstwym Uppsala tako
  Za downom wiarom nikt już niy płako
  Yno Sigtuna coś na tym traci
  Terozki myni już se bogaci.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.04.07, 23:12
  Koscioł w Szwecyji

  Kościoł Szwecyjo tako kupluje
  W tym ze krolami dyć wspołpracuje
  Nawet wyprawy głosi krziżowe
  Coby podbijać ziymie durś nowe.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.04.07, 23:14
  Szwedzke Abo (XIII w.)

  Trzimiom po czyńsci już Finlandyjo
  W Abo biskupstwo - niy komedyjo
  Przeca Uppsali ciyngym se słucho
  Na to co fińske richtig jest głucho.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.04.07, 23:20
  Krol Eryk IX

  Choć do Finlandji powiod krucjata
  Chocioż założoł już dynastyjo
  Zginoł ze rynki duńskego "brata"
  Uppsala widzi ta tragedyjo.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.04.07, 17:33
  Knut (Erykida)

  Dlo Szwecji krol tyn czas niesie lepszy
  Dyć z jego śmierciom wiela se spieprzy.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.04.07, 17:35
  Eryk XI Eriksson (1229)

  Jarle łod tronu go łodrywajom
  Tako Birgera chnet krolym majom
  Magnusson lepszy niż Erykida?
  Czy ze niym czeko zaś nowo biyda?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 15.04.07, 10:48
  Krol Waldemar I Birgersson

  Po fatrze chycioł se władzy tako
  Dyć krol ze niego że Szwecjo płako.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 15.04.07, 10:50
  Magnus I Ladulas (1275)

  Brat Waldymara z tym rokym rzońdzi
  Łon juz do ćmoka dyć niy zabłońdzi
  "Ladulas" jako "szkobel łobory"
  Kto se sprzeciwić mu bydzie skory?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 15.04.07, 10:53
  Szwecjo 1290

  Ladulas pomarł a syny małe
  Marszałek Szwecji mo sznorki całe
  Dyć Torgill Knuttson skiż tego zginie
  A władcow trzech chnet we ty dziedzinie.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 18.04.07, 08:08
  Szwecjo płako

  Birger, Waldymar i Eryk tako
  Ciyngym se wadzom a Szwecjo płako
  Bo na trzi czyńści już podzielono
  Słabszo dziedzina ktosik pokono.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 18.04.07, 08:10
  Wygnanie Birgera

  Toż istny bratkow trzimoł w hereszcie
  Zamorzoł głodym - tako mi wierzcie
  Go ze Szwecyji bezto wygnali
  I bajtla krolym chnet łobwołali.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 18.04.07, 08:12
  Krol Magnus II

  Mo trzi roki ta dziecina
  Już w Norwegji, Szwecji rzońdzi
  Długo jego tyż dziedzina
  Dyć czy czasym niy pobłondzi?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 18.04.07, 08:17
  Mor w Szwecyji 1350

  Ech - zaraza łostro kosi
  Choć ło litośc kozdy prosi
  Biere starych tako dzieci
  Traci człowiek se co trzeci.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 20.04.07, 23:11
  Niymcy w Szwecyji

  Toż se Szwecjo wyludniyła
  A tu Hanzy ciśnie siyła
  Niymce tyż bogacom tako
  Choć niyjedyn Szwed zapłako
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 20.04.07, 23:13
  Najazdy Duńczykow

  Ło Skanio, Blekinde ciyngym zwada była
  Stond niyjedna duńsko wyprawa se wziyła
  We Gotlandji nawet wojska Waldymara
  Trza se Magnusowi ło Visby tyż starać.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 20.04.07, 23:19
  Świynto Brygida (1300-1373) - cera Birgera Perssona

  "Prawo Upplandu" fater łopisoł
  Cera widzynia zaś miała
  Dyć jyj we głowie nikt niy namiyszoł
  Ślubnego drapko dostała

  Bo jak jyj klupło rokow trzonoście
  Już za karlusa wydano
  Łosmiorga dzieci matkom - toż proście
  Jom ło potomstwo co rano

  Dyć chop jyj pomarł - wdowom łostała
  Dali juz zyje w świyntości
  Na nic jyj przeca pociechy ciała
  Ponboczek w duszy durś gości.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.04.07, 11:25
  Świyntobliwo wdowa

  Toż ślubny pomarł - Istno łostała
  Siyły ze tego świyntość jyj brała?
  Co piyrwyj jakby ździybko se kryło
  Z Brygidy teroz richtig buchnyło

  Wizje, czas pontu, dźwigo klosztory
  Przi Jeji wierze żeś bardzi skory
  Wytrwać w uczynkach co Niebo niesom
  I tako bliźnich zowdy ucieszom.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.04.07, 11:27
  Widzynia świynty Brygidy

  Łod malutkości ponoć już miała
  Dyć jako wdowa je spisywała
  Ponboczek Jeji kerowoł rynkom?
  -Deliberuja jak teroz klynkom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.04.07, 18:53
  Łobjawiynia świynty Brygidy

  Toż łopuszczały Brygida siyły
  Dyć przez to rosła juj dusza
  Czy se Ponboczka myśli w tym kryły?
  Dzisioj już pytać niy musza

  Co łobjawione Isny łostało
  To w końcu prziszło naprowdy
  Cudym potomnym se wydowało
  Skiż tego świyntom na zowdy.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.04.07, 18:55
  Klosztor w Vadstenie

  Klosztor w ty szteli podźwignońć chciała
  Juz krola we tym poparcie miała
  Dyc do papiyza se tyż wyprowio
  Prziszłość Europy w Rzymie łobjowio.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 21.04.07, 18:57
  Pont św.Brygidy do Jerozolimy (1372-1373)

  Brygida tako swoj wiek już miała
  Se w pont do Ziymi Świynty wybrała
  Wroco do Rzymu - kaj Jyj pisane
  Co śmiertelnikom na zowdy dane.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.04.07, 14:22
  Świynto Brygida - Rzym +1373+

  Ze Ziymi Świynty we "Wieczne Miasto"
  Niywiasta naszo w koncu se wroco
  Dzisioj już wiymy - wypełnioł czas to
  Coś niyziymskego życie Jyj skroco.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.04.07, 14:29
  Świynto Brygida 1391

  Niy za wiela poczekali
  Drapko kanonizowali
  Czy krolowa Małgorzata
  Za to chciała dać poł świata?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.04.07, 14:31
  Świynto Brygida a Krziżaki

  Toż w łobjawiyniach tako widziała
  Co ich potynga cołkym zmalała
  Jagiełło we to richtig uwierzoł
  Choć Zakon jeszcze wojna z niym przeżoł.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.04.07, 14:32
  Świynto Brygida jako monż stanu

  Za życio jako monż stanu była
  Szwecji, Europy - w tym Jeji siyła.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.04.07, 14:37
  Hakon

  W Norwegji krolym syn łod Magnusa
  -Biere za ślubno cera Duńczyka
  Szwigrowi prziszło richtig go z muszać?
  Czy Małorzacie ło to durś rzykać?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.04.07, 17:06
  Koniec Magnusa

  Toż niy był leki koniec Magnusa
  Kłonioł se jakby łon Duńczykowi
  W końcu bez tronu - to szkryfnońć musza
  A Szwecjo słucho co drots Grip powiy.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.04.07, 17:07
  Małgorzata I

  Cera krolewsko i ślubno krola
  Danio z Norwegiom tako kupluje
  Szwecjo chnet jeji - niy byda fulać
  Jako regyntka tukej panuje.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.04.07, 17:10
  Małgorzata I 1388

  Włado Szwecyjom jako krolowa
  Dyć trza na krola dać mynsko głowa
  Syn Warcisława - ksiyńcia słupskego
  Siostrzyniec przeca - wyznoczo jego!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.04.07, 17:12
  Eryk Pomorski

  Toż siostrzyniec Małorzaty
  Przi ciotuchnie niy sagaty
  Tron norweski mo i duński
  Trza szwedzkego dlo zakonski.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.04.07, 17:14
  Unio Kalmarsko 1397

  Eryk Pomorski mo trzi korony
  Dyć ciotka ciyngym rzońdzi za niego
  We końcu jednak krola poznomy
  Choć pozowiścić niy bydzie czego.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.04.07, 16:32
  Eryk XIII

  Mieli w Szwecjo go za złego
  Richtig wiela tyż chciwego
  Ze Jagiełłom se kamracioł
  Dyć we końcu tron swoj stracioł.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.04.07, 16:36
  Eryk III a Zakon Krziżacki

  Co piyrwyj duńske - zakonu było
  Ziymia estońsko krolowi miło
  Toż z Polokami chce bić Krziżoka
  Czy za wysoko prziszło mu skokać?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.04.07, 16:38
  Eryk XIII (1439)

  Korona szwedzko szajdong mu dała
  Se Bawarczyka w końcu wybrała.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.04.07, 16:41
  Krzysztof Bawarski +1448+

  Choć trzi korony istny kuplowoł
  Drapko przed "tronym niybieskim" stowoł.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.04.07, 16:44
  Jako z "Unijom"?

  Jako z Unijom Kalmarskom bydzie/
  Kożdo korona łosobno idzie?
  Toż wre we szwedzki richtig dziedzinie
  To co nojgorsze drapko niy minie.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.04.07, 20:32
  "Łobrońca krolestwa" 1470

  Stan Sture ze tym w Szwecji wygrywo
  Regyncjo chyci - toż to niy dziwo
  Że mu "unijne" porzondki wadzom
  Szwedy se sami łodtond poradzom?

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 26.04.07, 08:21
  Bitwa pod Bunkebergiem (1471)

  Tako Swen Sture tukej wygrywo
  Sztokholm se tymu ze bliska dziwo
  Już niy mo życio kto przi uniji?
  Szajdong z tym wygroł cołkym w Szwecyji?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 26.04.07, 08:23
  Sten Sture Młodszy

  Ano - jak brakło w końcu Starszego
  Trza mić regynta tako Młodszego.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 26.04.07, 08:24
  Chrystian II (1513)

  Krol duński nowy
  Dyć to mu mało
  Chciołby tyż chycić
  Szwecyjo cało.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 26.04.07, 08:26
  Arcybiskup Gustaw Trolle

  Głowa Kościoła we niym szwedzkiego
  Dyć do heresztu posłano
  Chce Chrystian II uwolnić jego?
  Czy krola Szwecji mieć wiano?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 28.04.07, 23:24
  Chrystian II w Szwecyji (1520)

  Z wojskym w Szwecyji - tako już wiycie
  Sten Sture Młodszy z tym traci życie
  I arcybiskup łoswobodzony
  Pobłogosławioł pynd do korony.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 29.04.07, 21:55
  "Krwawo łaźnia sztokholmsko"

  Nakłonioł Trolle krola do tego
  Coby winnymi uznać przegranych
  Miast amnestyji prziszło do tego
  -Za heretyka kożdy uznany!

  Toż se masakra krwawo zaczyła
  Ciała spolyli - nic niy łostało
  Wiynkszo niynowiść zaś w duszy tlyła
  Ze tego siyły bydzie tyż brało.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 29.04.07, 21:59
  Gustaw Waza

  Chcioł w Dalecarji se przeciwstowić
  Krolowi kery niy szwedzki
  Tako prowincjo łod niego zbawić
  Niy trzimć se jakiś kecki

  Wpiyrw go łololi - w boj niy ruszyli
  Toż do Norwegji mu droga
  Dyć coś we końcu tyż spokopiyli
  Już broń terozki przi nogach.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 02.05.07, 22:03
  "Wyścig Wazy"

  Ze downych czasow ta tradycyjo
  Po śniegu Wazy ścigali
  Coby ich w boj wiod - niy komedyjo
  Z niym wroga stond przegoniali.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 02.05.07, 22:04
  Gustaw Waza 1521

  Toż wele niego rośnie armijo
  Tako nadali mu regyncyjo.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 02.05.07, 22:06
  Krol Gustaw Waza 1523

  Sztokholm zdobyty - korona Wazy
  Nowy krol duński niy mo urazy
  Szwecjo z uniji se już wyrwała
  Toż po to przeca tyż wojowała.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 02.05.07, 22:09
  Reformacjo w Szwecyji

  Krol Gustaw ubogi a Kościoł bogaty
  Potrza reformacji coby był sagaty
  Toż se na tym richtig korona dźwignyła
  Wiela co kościelne dlo sia teroz wziyła.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 02.05.07, 22:30
  Biblijo po szwedzku (1541)

  Richtig dlo Szwedow to wiela znaczy
  Niy trza łacinom se już łonaczyć.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 02.05.07, 22:32
  Gustaw Waza +1560+

  Szwecjo podzwignoł z upadku tako
  Teroz dziedzina za istnym płako
  Dyć feler zrobioł we łożu śmierci
  To co krolewske dzieli na ćwierci.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 02.05.07, 22:34
  Gustawa syny

  Sztyrech fest herskich synow łostawioł
  Kożdymu gyszynk krolewski sprawioł
  Eryk, Jan, Magnus, Karol tyż tako
  Przidzie łostuda - ktosik już krako.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 02.05.07, 22:36
  Połnocno wojna siedmioletnio (1563)

  Zaś ze Daniji wojsko se ciśnie
  Co szwedzke lubiom jak kwaśne wiśnie
  Chcom by unijom wszysko kuplować
  Co piyrwyj było - teroz łod nowa?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 12.05.07, 22:27
  Eryk XIV

  Duńczyk se ciśnie - brat tako zdrodzo
  Szczyńscie krolewske kaj niy trza chodzo
  Toż w końcu istny tyn tron utraci
  Trza dować pozor na swojich braci.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 12.05.07, 22:28
  Jan III

  Brata Eryka tym Janym zwano
  Toż juzaś krola szwedzkego miano.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 12.05.07, 22:31
  Prokatolicki

  Prokatolicki Jan III tako
  Niyleko rzońdzić protestantami
  Przeca skiż tego wcale niy płako
  Durś trzimie sztama z katolikami.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 12.05.07, 22:32
  Krol Zygmunt Waza

  Syn Jana III - krola Polski znocie
  Wzioł korona szwedzko - niy mioł ze niyj pociech.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 16.05.07, 05:40
  Karol Sudermański

  Karol Sudermański -łod Zygmunta ujek
  Chnetko we Szwecyji se rzondy sprawuje
  Bratanek katolik - patrzy wiary swoji
  Kraj zaś do wojynki coroz bardzi zbroji.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 16.05.07, 05:44
  Krol Karol IX (1603)

  Regynt piyrwyj - już krol z niego
  Czy trza wschodu łodległego
  Polok wygro, Rus se broni
  Zły tref tyż istnego goni
  Toż umiyro niy w gloryji
  Yno prawie skiż mecyji.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 16.05.07, 05:50
  Gustaw II Adolf (1610)

  Ze Szwecji mocarstwo zrobioł
  Wrogow cołkym dyć niy pobioł
  Z pola bitwy rzońdzioł tako
  Dyć śmierć kosi tyż jednako
  Toż pod Lützen w końcu ginie
  Fest żałoba we dziedzinie?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.06.07, 15:00
  Göteborg 1607

  Coby Duńczykow durś niy bogacić
  Geldu na cudzy handel niy tracić
  Göteborg teroz Szwecjo wystowio
  Tref powodzynie tyż miastu dowo
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.06.07, 15:04
  Gustaw II Adolf (1611)

  Z Daniom i Rosjom po co wojować?
  Zdo sie co lepi na pokoj stowiać
  Krol chocioż młody drapko se godzi
  Bo wiy że tako Szwecji niy szkodzi.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.06.07, 15:07
  Rozyjm Altmarski (1629)

  We Polsce Waza tyż przeca rzońdzi
  Dyć do Szwecyji już niy zabłondzi
  I choć go możno to nawet dziwo
  Polska ze Szwecjom wojna przegrywo
  Toż władza tako w Inflantach traci
  Se Gustaw Adolf na tym bogaci
  Dlo niego robiom tyż pruske porty
  Geld co sie suje wojny jest worty?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.06.07, 15:09
  Altmark (Stary Targ)

  Wele Iławy ciyngym ta sztela
  Dyć dzisioj przeca niy znaczy wiela.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 26.07.07, 16:36
  Marny koniec! (1632)

  Nic że se zdowoł richtig wygranym
  Że Wiedyń mogby być jymu dany
  Po niymcach z wojskym wiela rajzuje
  Jakby tyż końca cołkym niy czuje
  Dyć prziszło Lützen tako pechowe
  Choć krol mocarny - śmiertelny człowiek.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 04.08.07, 22:00
  Kanclyrz Axel Oxentierna

  Krol we Europie ciyngym wojuje
  A Oxentierna Szwecjo buduje
  Z tym rosnom w siyła jyj sztyry stany
  Zdo sie czas lepszy jakby im dany.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 26.08.13, 20:57
  Ślonsk - Szwecyjo
  blogi.dziennikzachodni.pl/bloghistoryczny/2013/08/26/szwecja-jak-slask-czyli-zegnaj-autonomio/Komedyjo?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 12.04.17, 22:08
  Szwecjo
  ---
  Wiycie – wpiyrw Swewy Gotōw podbijōm
  Jako Wikingi już potym żyjōm
  Abo Waregi
  Kaj Rusi brzegi
  Nowogrōd, Smolyńsk, Kijōw niy skryjōm.
  ---
  Stracha przed niymi w Europie majōm
  Ku krześcijaństwu gowy skłōniajōm
  Z Dańjōm kuplujōm
  W tym siyła czujōm?
  Kalmar krwiōm skōńczy jejich – niy bajōm.
  ---
  Zdo – ze Wazami potyngōm bydzie
  Ze „łaski” cara kōniec z tym przidzie
  Finlandjo stracōm
  Niy ubogacōm
  Choć Bernadotte im krōlym bydzie.
  ---
  Kej wielge wojny w dwudziestym wieku
  Kraj neutralny – rod bydź człowieku
  Leci ci życie
  We dobrobycie
  I ze Unijōm dali poleku.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 05.04.07, 20:00
  Skania

  Naprzeciw Danii ta Skania momy
  Możno jom w końcu dobrze poznomy.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 05.04.07, 20:24
  Skania spichrzym

  Ano - spichrzym dlo Szwecyji
  Niy ma we tym komedyji.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 09.04.07, 18:34
  Malmö

  Stolicom Skanii tyn port widzicie
  Drapci we Malmö tyż leci życie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.04.07, 19:27
  Staro Uppsala

  Dlo Swionow jako świynto stolica
  Tu żeś zoglondoł we bogow lica
  W pogańskich czasach kwitła Uppsala
  Tako ci szumi jeziora fala.
  --

  "Blotfest"

  W Stary Uppsali to "świynto krwi"
  W ofierze ludzi Swiony skłodali
  Co dziewiyńć rokow - niych kożdy wiy
  Tako do bogow swojich "rzykali".
  --

  Krwawo "dziewiontka"

  Co dziewiyńć rokow dziewiyńciu ludzi
  Se po "blotfeście" juz niy łobudzi.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.04.07, 19:29
  Uppsala 1164

  Arcybiskupstwym Uppsala tako
  Za downom wiarom nikt już niy płako
  Yno Sigtuna coś na tym traci
  Terozki myni już se bogaci.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.04.07, 23:20
  Krol Eryk IX

  Choć do Finlandji powiod krucjata
  Chocioż założoł już dynastyjo
  Zginoł ze rynki duńskego "brata"
  Uppsala widzi ta tragedyjo.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 23:11
  Sztokholm

  Na sztyrnostu wyspach ta stolica leży
  Jezioro łod morza łone łoddzielajom
  Werci sie jom zwiydzić - możecie mi wierzyć
  Zabytkow tyż wiela tukej piyknych majom.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 09.04.07, 18:38
  Sztokholm (1250)

  Jarl Birger Sztoholm na szkierze stowio
  Czy to co przidzie już mu sie zdowo?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.04.07, 23:17
  Sztokholm (XIV w.)

  Grod we tym wieku naprowdy rośnie
  I se na handlu wiela bogaci
  Niyjedyn kupiec myśli radośnie
  Tu profit zowdy - geld se niy traci
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 26.01.12, 22:13
  broneknotgeld napisał:

  > Sztokholm
  >
  > Na sztyrnostu wyspach ta stolica leży
  > Jezioro łod morza łone łoddzielajom
  > Werci sie jom zwiydzić - możecie mi wierzyć
  > Zabytkow tyż wiela tukej piyknych majom.
  >
  www.dziennikzachodni.pl/artykul/498120,10-miejsc-ktore-trzeba-odwiedzic-w-2012-roku-galeria,2,6,id,t,sm,sg.html#galeria-material
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 23:12
  Visby

  Czasy świytności już sie skończyły
  Dyć tu Gotlandii jest dusza
  Tyn port mioł downiyj za wiela siyły
  Se kedyś zajrzeć tyż mysza.
  --

  Labirynt w Visby

  Pra-Goci labirynt z kamiyni zrobiyli
  Wlyź i som se spytej - Jako tukej żyli?

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 20.04.07, 23:13
  Najazdy Duńczykow (XIV w.)

  Ło Skanio, Blekinde ciyngym zwada była
  Stond niyjedna duńsko wyprawa se wziyła
  We Gotlandji nawet wojska Waldymara
  Trza se Magnusowi ło Visby tyż starać.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 23:14
  Arcybiskup Lundu Bornholmu se czimoł
  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=59&w=19764660&a=21799600
  Zamek tam wystawioł bo Kościoł niy drzymoł.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 31.03.07, 13:46
  Lund

  Dania se piyrwyj Lundu trzimała
  Jednak Szwecyji we końcu dała.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 31.03.07, 13:57
  Na połedniu

  Na połedniu połwyspu Skandynawskim zwanym
  Lund dzisioj Szwecyji zocnym zdo sie wianym.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 31.03.07, 13:59
  Uniwerek w Lund

  W Skandynawiji nojwiynkszy przeca
  W wiek siedymnosty aż tukej leca.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.04.07, 19:34
  Lund 1104

  Arcybiskupstwo już tukej majom
  W Skandynawiji nojpiyrsze łone
  Choć przi Duńczykach - przeca niy wajom
  Lynd tukej prawi - "z pogaństwym koniec".
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 23:15
  Do Nykoping

  Ze Gdańska fligrym lecisz godzina
  Toż cie prziwito szwedzko dziedzina
  Co nojzocniejsze mo to pokoże
  Tyś przeca gościym na jeji dworze.
  --

  We Wieży Krolow

  Gora jak gora - lochy ciekawsze
  Mogbyś w nich łostać przeca na zawsze
  Styknie taszlampa dzisioj do tego
  By szczura spotkać dwumetrowego.
  --

  Zoo

  Wele Nykoping Kolmarden nynci
  Gowiedzi wiela - aż łeb se mynczy
  We Skandynawji nojwiynksze zoo
  Tako se przeca niy yno zdo.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 23:16
  "Zoo-landia"

  Tam i "safari park" dyć znojdziecie
  Se cołko Szwecjo asi niym przecie.
  --

  "Przistanek w krainie Bamse"

  Tu krolujom szwedzke misie
  Raj bajtlowi tako śni sie.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.06.07, 15:01
  Göteborg 1607

  Coby Duńczykow durś niy bogacić
  Geldu na cudzy handel niy tracić
  Göteborg teroz Szwecjo wystowio
  Tref powodzynie tyż miastu dowo

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 31.08.09, 22:50
  Blekinge

  Hrabstwo nad Bałtykym
  we zocny Szwecyji
  Pokusi wandrusa
  dyć bez komedyji.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 31.08.09, 22:56
  Kaj Blekinge

  Kaj Blekinge jeziora klarowne
  Kaj Blekinge i morze cudowne.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 31.08.09, 22:58
  900 jezior Blekinge

  Ech, przeklarowno w jeziorach woda
  Dyć coś za zimno - ździybeczko szkoda.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 31.08.09, 23:00
  Kryngi

  Kryngi ze bergow w Blkinge mocie
  Mono i runy se poczytocie
  Ło downych czasach Wikingow prawiom
  Ło downych bogach coś dzisioj jawiom?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 31.08.09, 23:03
  Do Karlskrony promym

  Z Gdyni do Karlskrony promym se dopłyniesz
  Dziesiyńć godzin rejsu - do portu zawiniesz.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 31.08.09, 23:05
  Wyspowo Karlskrona

  Wysepek trzidziści te miasto rachuje
  Toż se tukej morze do kwadratu czuje.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 31.08.09, 23:07
  Forty Karlskrony

  Zdo sie co łod zowdy wojsko tukej było
  Toż se na wysepkach fortow namnożyło
  Tukej dyć potyngom Szwecyjo jawiyła
  Ech, był czas ze richtig prawie tako była.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 23:17
  Tukej Norwegii kontek zostawia
  Fraszkom se potym jednak zabawia.
  --

  "Pożegnanie ciepłych gaci" - 17.V.

  Z tym dniym richtig wiosna we Norwegii mo sie
  Piyrszy roz posmykać tyż po dworze zdo sie
  Zima już niy wroci - natury to prawo
  Choć czasym ta wiosna bywo tyż niymrawo.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 23:18
  Narty

  Narty z Norwegii przeca pochodzom
  Bestoż narciarze tukej se rodzom.


  Saamowie

  Saamowie piyrsi mieli te ziymie
  -Niym tukej prziszło normańske plymie
  Toż nawet dzisioj Sameting majom
  Tymu co jejich nojbardzi pszajom.


  Jedyny feler

  Jedyny feler Norwegii w tym
  Drogo gorzoła - teroz już wiym.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 27.07.11, 20:37
  "Miniherostratesikow" wiela
  www.polskatimes.pl/opinie/komentarze/431151,herostratesowie-naszych-czasow,id,t.html
  Zno niyjedna ślonsko sztela
  Znajom fora "naszy-klasy"
  Stalking cieszy tu, czy straszy?

  Ktoś chce cosik "wybudować"
  Trza mu "zbulić", łoszkalować
  Słowo zdo sie być "ślepokym"
  Co z tym włazi krok za krokym?

  Dusze mrozić "zimnom wojnom"
  Zła suć ziorka nacjonalne
  Ponboczkowi przeciw? Mojrom?
  Richtig wierzom co to fajne?

  "Mały grzych" - to kogoś dziwo?
  "Wielgi" to usprowiedliwio?
  Małe flance - plony wiynksze
  Dobro przed złym zdo sie miynksze?

  Tragedyjom jak zaradzić?
  Trolling tympić, myni wadzić
  Choć konszczyczek dobra wiyncy
  Ślonski asty niy umynczy.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 23:18
  Lipiec w Elga

  We jeziorze Femund pomoczysz te kije
  Ryb tu ciyngym wiela i dobrze se żyje
  Możno nawet trefisz na festyn ludowy
  Zjeść popić tańcować zowdy żeś gotowy.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.01.11, 16:13
  Magerøya

  Czym Magerøya w Europie słynie?
  -Krańcym połnocy w naszy dziedzinie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.01.11, 16:15
  Na Magerøya

  Piyrwyj se promym tu przipływało
  Dzisioj tunelym zaś karnońć chciało
  Coby na Nordkapp yno pokukać
  I na połnocy słonka poszukać.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.01.11, 16:17
  Nordkapp

  Trzista metrow w dole klif tonko we wodzie
  Europa tu prawie połnoc ziymi bodzie
  Toż wandrusa czynsto połwysep tyż kusi
  Geldu trocha straci dyć kuknońć tu musi.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.01.11, 16:20
  Połwysep Knivskjellodden

  Choć Nordkapp sławniejszy
  Tyn na połnoc dali
  Dyć ludzie gryfniejszy
  Sie zwiydzać łobrali.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.01.11, 16:25
  Z Knivskjellodden

  Kery tu trefi na wschod durś kuko
  Dyć przeca Nordkapp łoczami szuko
  Z Morza Barentsa klifym sie dzwigo
  Czasym wandrusom jakby pomigo.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 23:19
  Lapończyk

  Lapończyk w ty ziymi siedzioł se łod zowdy
  Fin go prawie wyciep - wiela we tym prowdy.
  --

  "Kalevala"

  Połno legynd i pieśniczek epopeja narodowo
  Przez Lonnrota wyzbiyrano - fińsko dusza w niyj sie zdowo.
  --

  Jorkko Oikarinen

  Łon tyn IRC nom "stworzoł"
  A joch czasu tego dożoł.
  --

  To ci pszonie

  Fin ze swojom ślubnom za mało figluje
  Po rodzinny saunie chuć niywiela czuje.
  --

  Sauna fińsko

  Dziyń bez sauny jest stracony
  Jakby z życiorysu Fina
  Dziynki niyj dyć żyjom łony
  To wiy kożdo tu rodzina.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 23:20
  "Nokia"

  Wybijesz Finowi z gowy
  Tyn telefon komorkowy?
  --

  Renifer

  W Laponii renifer jakby "świynto krowa"
  Skiż niego na drodze tyż tu bydziesz stować.
  --

  "Cysorze"

  Finy to "cysorze" nart
  Niyjedyn Małysza wart.
  --

  Tove Jonsson (1914-2001)

  Ło Muminkach Finka po szwedzku szkryflała
  Tako w dusze dzieci piyknie sie dostała.
  --

  Finlandia

  We Internecie tyż wiedzie prym
  No i w komorkach - przeca to wiym.
  --

  Miasto Nokia

  "Nokia" we Nokii łod downa była
  Dyć do Tempere tyż se wkludziyła.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 23:21
  Fińsko "stuga"

  Jako tu to wyłonaczyć?
  Z ruska byłoby "na daczy"
  Stuga z saunom - to jest życie
  Fina drapko tym skusicie.
  --

  Jynzyk fiński

  Jako spokopić?
  Możno trza łopić?
  --

  Co dobre?

  Ano tako szkryfna teraz
  Wszysko dobre z renifera.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 23:21
  W Laponii

  Kopruch tu latym gro rola króla
  Przeca niy byda cie ze tym fulać
  Chcesz to przekonej se tako som
  Bo jo kopruchy kajś teroz mom.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 23:22
  Zimom

  Zimom w Laponii jasno na dworze
  Bo przeca świycom polarne zorze
  Łoziym miesiyncy jednak to trwo
  Za dugo cosik - tako sie zdo.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 23:23
  Rovaniemi

  Wele Rovaniemi Mikołoj zamiyszkoł
  Choć przeca kaj ińdzi tyż łon wiela blyszczoł
  Dlo jednych Laponia jest jego dziedzinom
  Biskupio historio inkszym przipominom.
  --

  Po drugi wojnie

  Po drugi wojnie łodbudowane
  Rogi jelynia som miastu dane
  Alvaro Aalto projekt swoj doł
  Taki fikuśny koncept łon mioł.
  --

  Muzeum Arcticum

  Niy yno arktyczny se dziwosz naturze
  Tukej znojdziesz wiela ło istny kulturze.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 23:26
  W Tampere

  Kaj znojdziesz we UE Muzeum Lenina?
  Ano mo jedyne ta fińsko dziedzina.
  --

  "Muminki"

  Bydziesz w Finlandii to wdepnij di nich
  Przeca w tempere domek swoj majom
  Nic złego tukej cie niy pogoni
  Muminki chyntnie gości witajom.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 23:27
  Ruski sznit

  Czynsto tu filmy ło Rosji kryncom
  Oryginałym se już niy mynczom
  Toz historyjo leciała tako
  Że jakby zdowo sie to jednako.
  --

  W Helsinkach

  Pobudowali wiela za Rusa
  Toż take "wschodnie" - szkryfnońć to musza.
  --

  Przi placu Synackim

  Przi placu synackim katedra znojdziecie
  Łona luterańsko - pokazuje przecie
  Że zachod tyż cosik tym Helsikom doł
  Niyjedyn Szwed tukej swoj majontek mioł.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 23:29
  Wykuty w skale

  W Helsinkach kościoł wykuty w skale
  Jeszcze żech we niym niy był jo wcale.
  --

  Cyntrum Sztuki Nordycki

  A to ciekawe - czuć historyjo
  Nordyk dlo Fina już niy mecyjo
  Yno z Helsinek wybier se promym
  Suomenlinna - tam Cyntrum momy.
  --

  Luterańsko katedra

  Luterańsko katedra wieża mo wysoko
  Toż w Helsinkach zowdy przed łoczy ci skoko.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 23:30
  Helsinki 1550

  Gustaw I Waza założoł te miasto
  Na handel ze Rosjom przeca dobry czas to
  Dyć chciała Szwecyjo tako sie bogacić
  Coby skiż Tallina tyż wiela niy tracić.
  --

  Helsinki 1809

  Po szwedzko-ruski wojnie se stało
  Turku za bliske Szwecji sie zdało

  -Helsinki teroz stolicom!
  -Na władza cara już liczom?
  --

  Sobor Uspienski

  Nojwiynkszo cerkiew helsinki majom
  Z tych na zachodzie Europy
  Dźwigli w niywoli dyć jeji pszajom
  Z Ruskim już niy ma utropy.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 23:31
  Car Aleksander II

  Na Placy Synackim zoglondo z dynkmala
  Możno po łojcowsku chce Fina "pohalać"?
  --

  Twierdza Suomenlinna

  Na piyńciu wyspach se łobroniyła
  Toż we tym wszyskim słabośc tyż kryła
  Stykło tu przilyźć ze zimom srogom
  By szło jom zdobyć i "suchom nogom".
  --

  Niy łobroniyła

  Szwedow ta twierdza niy łobroniyła
  Po lodzie prziszła tu rusko siyła.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 23:32
  Helsińsko forteca

  Toż richtig wielko choć nadarymno
  Tako strategi "zagrali w ciymno"
  Wiela to Szwedom przeca niy dało
  Że te bastiony se budowało.
  --

  Twierdza artystow

  Dzisioj ta twierdza artystom słuzy
  Szczyńśliwi co tu łostanom dłuży
  Plastyk i muzyk pisorz poeta
  Tu kunszt nabrusi - z murow podnieta.
  --

  Seurasaari

  Ze londym mostym jest połonczono
  Zdo ci sie jakby te winne grono
  Kere dojrzywo w słonku poleku
  I szepto jakby cichutko - czekom.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 23:32
  Stolica Wielkego Ksiynstwa Finlandii

  Jakby w niywoli Helsinki rosły
  Dyć do znaczynio tako tyż doszły.
  --

  Helsinki 1918

  Radość ze niypodległości
  W stolicy Finlandii gości
  Carat se zatracioł tako
  We Europie niy jednako.
  --

  Pierom tepichy

  Pierom tepichy ludzie we morzu
  Na to w stolicy łoczy łotworzołch
  Z luftu morskego i słony wody
  Tepich durś blyszczy
  Niy widać szkody.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 23:33
  "Cera Bałtyku"

  Tako Helsinki nom teroz jawiom
  Z czech stron falami jego se bawiom
  przilondki wyspy cyple zatoki
  Zdo sie co morze łobmywo kroki.
  --

  Jakby w kurorcie

  Jakby w kurorcie domy tu stojom
  Mozno polnocy to "Wenecyjo"
  Toż se Bałtyku przeca niy bojom
  Aszom sie wodom - to niy mecyjo.
  --

  Promym do serca

  Promym do serca samych Helsinek
  Na torg dopłyniesz wele ratusza
  Tako atrakcjo mie niy łominie
  Toż se tam wybrać w końcu jo musza.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 23:34
  "Tapiola"

  Morsko-leśne blokowisko
  To wystyknie ci za wszysko
  Finy tako pokozali
  Że blok lasu niy łobali.
  --

  "Temppeliankion Kirkko"

  Toz piyrwyj skała tu yno była
  Kaj se dzieciarnia czynsto bawiyła
  Teroz świontynia tako wykuto
  Toż poświyńciyli radośnie Mu to.
  --

  Kościoł ze skały

  Niy yno wandrusy tymu sie dziwujom
  Śluby tukej modne - porki tako czujom
  Co ich pszonie bydzie wieczne jak ta skała
  Nawet śmierć niy zmiyni - choć przeca by chciała.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 23:35
  Na skale

  Miedziano kopuła na skale wykuty
  Z łokyn jak z łorganow zdo sie słyszysz nuty
  Jakby piszczołkami światła łone były
  W tym kościele blisko żeś jest boski siyły.
  --

  We Petersburgu?

  We Petersburgu se jakby czyjesz
  Ze historyji to forsztelujesz
  Co przeca tako być tu musiało
  Ruskom se Rosji w Helsinkach chciało.
  --

  Carl Ludwik Engel

  Eklektyczny Petersburg architekt zrychtowoł
  Dyć tako Helsinkom wiela łod sia dowoł
  Bestoż miasto zdo sie na rusko nom moda
  Ano - być musiało - historii niy szkoda.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 23:36
  Luterańsko katedra

  Na Placu Synackim we helsinkach stoji
  Kopuła wielgachno se czimie wysoko
  Dyć jom niy łominiesz - ło to nic niy boji
  Rozglondnij sie yno - zaroz w łoczy skoko.
  --

  Na granicie

  Granitowe schody w katedra cie wiydom
  Empitym to blyszczy a niy jakomś biydom
  I chocioż we środku zdo ci sie surowo
  Przeca ze podziwu kożdy tukej stowo.
  --

  "Esplanadi"

  Tukej napotkosz tyn "kwiot" Helsinek
  Wiy ło tym frelka tako i synek
  Toż se szpacyruj po "promynadzie"
  Stolica Finow jak na paradzie.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 23:37
  Alvar Aalto

  Fińske wzornictwo kunsztym istnego
  Coś we Helsinkach jest jeszcze jego?
  --

  "Finlandia Hall"

  Kongresowo-koncertowo ta helsińsko sztela
  Aalto tako projektowoł - doł w to duszy wiela
  Toś poświadczyć tako może wszechłobecno fala
  Zdo sie jakby jego miano ciyngym chciała halać.
  --

  Aalto - fala
  Jako halać?

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 23:38
  Do Helsinek z Polski

  Promym prosto niy dopłyniesz
  Tallin Sztokholm jak łominiesz?
  Z Travemunde! - Tako idzie
  Dyć ci niy po drodze bydzie.
  --

  Zielony czowiek

  Sie wele targu w Helsinkach kryńci
  Bestoż turysta tu se niy mynczy
  Coby chcioł wiedzieć łopyto jego
  Przeca tu po to majom istnego.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 23:39
  Alandy

  Se autonomiom swojom fest cieszom
  Przeca parlamynt tyż łod sia majom
  I możno czasym ze tym "pogrzeszom"
  Dyć Unii tego zabrać niy dajom.
  --

  Flaga

  W kożdym łogrodku alandzko flaga
  I niy wybijesz im tego z gowy
  Dyć autonomio tukej niy blaga
  Chcom - bestoż majom teryn bezcłowy.
  --

  Za wiela

  Wysp zrachujesz szejść tysiyncy
  Pewno cie to fest umynczy
  Ano tych Alandow tela
  Styknie pedzieć że za wiela.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 23:40
  Autonomio

  Majom swoj parlamynt i alandzko flaga
  Po szwedzku godajom - to niy jakoś blaga.
  --

  Muzeum Wysp Alandzkich

  Ło Alandach chcesz coś wiedzieć
  W Marienhamn niych droga wiedzie
  Tam w muzeum ci powiedzom
  Czamu w autonomii siedzom.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 23:42
  Savonlinna

  Na wyspach jeziora se leży ta sztela
  Pedzieć tukej ło niyj szłoby richtig wiela
  Dyć trza tam zoglondnońć - to szkryfnońć wystyknie
  Cobyś ło tym wiedzioł - w Savonlinna piyknie.
  --

  Szwedzko twierdza

  I twierdza na wyspie zwiedzić możesz tukej
  Historyji kraju we niyj tako szukej.
  --

  Muzeum

  W muzeum czi szify z napyndym na para
  Dyć dzisioj niy muszom ło to se już starać
  Czy do Petersburga przipłynom na czas
  Co carske już downo przeca "poszło w las".

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 23:43
  Abo

  Abo - se piyrwyj po szwedzku zwało
  Toż dlo nikerych tako łostało.
  --

  Turku 1812

  zdo sie cołke Turku w tynm roku fojerom
  Utropy ze łognia dyć czynsto se bierom
  Miasto z tym przestało piyrsze krzipce grać
  Trza było Helsinkom smyka teroz dać.
  --

  Na zamku

  Toż na zamku w Turku Jan Waza se miyszkoł
  Niym tron cołki Szwecji dlo sia w końcu zyskoł
  Kaśka Jagiellonka ślubnom jego była
  Dziynki niyj tyż przeca chop rosnoł we siyła.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 23:50
  W Abo Akadymiji

  Po szwedzku tu możesz pobiyrać nauki
  Sztudiyrować tako wcale niy dlo sztuki.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.04.07, 23:15
  Szwedzke Abo (XIII w.)

  Trzimiom po czyńsci już Finlandyjo
  W Abo biskupstwo - niy komedyjo
  Przeca Uppsali ciyngym se słucho
  Na to co fińske richtig jest głucho.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 23:45
  "Maamees" - "ludzie ziymi"

  Ugrofińske plemie miano Estow miało
  Choć je niy halali dyć tukej łostało
  Kawalerow przeca przeżyło Mieczowych
  Szwedow i Polokow, Ruskich starych, nowych

  Estończyk łod lot tu swoja ziymia czimoł
  Narod jakby we niym przez lata durś drzymoł
  Ale sie przebudzioł w wieku dziewiytnostym
  Chocioż i nastympny niy był wcale prosty

  Dyć łod lot czinostu wolno republika
  Co wlazła terozki do Unii koszyka
  "Maamees" - dlo nos przikłod to obywatela
  Łon chce ciyngym dźwigać swoja piykno sztela.
  --

  Nowo Estonio

  Estonio już dzisioj internetym stoji
  Dyć ło to co bydzie wcale sie niy boji
  Stare se ze nowym tukej miyszo piyknie
  Pewne że we Unii tyż siył im wystyknie.
  --

  Krolestwo chleba

  Estonia zowiom "krolestwym chleba"
  Toż pokosztować jego tam czeba.
  --

  Estońsko grochowka

  Grochowa na łowiyńdzich szłapach
  Ciongnie jak yno wyczujesz zapach
  Przi niyj niy muślisz już ło frykasach
  Styknie ci zupy - toż piyrszo klasa!
  --

  Paul Keres (1916-1975)

  Tyż majom swojego arcymiszcza w szachach
  Ło ta gra se tukej niy muszom nic strachać
  Jak yno im pomarł - turniej z jego mianym
  W Estonii co roku przeca rozgrywany.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 23:51
  Szwedzko Estonia

  Ponoć za tych Szwedow tu sie dobrze dzioło
  Dyć Estom niy było tak cołkym wesoło
  Jednak coś łostało - bycie Skandynawym
  Choć inksi sie z tego niy zdowajom sprawy
  Est zowdy se przeca czuł bratym łod Fina
  Trza zakonotować - zwiydzić tyż dziedzina.

  --

  Estończyk

  Łon u siebie zowdy jest obywatelym
  Na inkszych niy paczy - se chyto i robi
  Bestoż majom teroz to co sami chcieli
  Ta nacjo Eurpa naprowdy fest zdobi.
  --

  Estonio w sieci

  Toż Internetu perła w Europie
  A Polska w zadku se ciyngym dropie
  Sieć tukej richtig chcieli rozwijać
  A niy jak u nos - dować w to kija.
  --

  "Fińske łosie"

  Tako we Tallinie Finow przezywajom
  Co tu ciyngym promym przeca przpływajom
  Dyć wiedzom że miasto kwitnie dziynki tymu
  Bo bez łognia zowdy niy bydzie tyż dymu.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 12.04.17, 22:10
  Estōńjo
  ---
  Pōnoć Esty leko tu piyrwyj niy mieli
  Wikingōw i Rusōw strzimywać musieli
  Krziżaki tyż cisnōm
  Choć w kōńcu ukisnōm
  Czy Inflanty po to coby je durś dzielić?
  ---
  Ze Szwedami Rusy wadzōm ô Inflanty
  W kōńcu Pyjter Wielgi erbnōł wszyske fanty
  Carowi służyli
  Sowietōw ciepnyli
  Kōmuna im zdała przeca yno kantym.
  ---
  Państwo niepodległe w miyndzywojniu mieli
  Ech, kōmuna przidzie choć tego niy chcieli
  Wpiyrw Niymca strzimali
  Potym prziloz Stalin
  Tōż mustrym sowieckim żyli we ty szteli.
  ---
  Dziedzina sowiecko kej rozlatywała
  Estōńjo z inkszymi dyć na tym wygrała
  Juzaś ôd sia pylo
  Choć Rusōw niy kilo
  Przeca ze Unijōm drap pokuplowała.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 23:53
  Tallin

  Tallin to ponoć znaczy "miasto duńske"
  Toż se wspominajom teroz czasy łońske.
  --

  "Revel"

  Tako sie downiyj tyn Tallin zwoł
  Niym swoje zdanie po tymu mioł.
  --

  Mury obronne

  Dugszych w europie możno niy nojdziesz
  Chocioż jom za tym caluśko zojdziesz.
  --

  "Vanalin"

  Te "Stare Miasto" - Tallina dusza
  Z niom piykne życie - szkryfnońć to musza.
  --

  28

  Dwadziścia łoziym wież w murach majom
  I kożdy tukej przeca duś pszajom.
  --

  "Dorpat"

  Tyż we tym przeca niy bydzie "żartu"
  Jak Dorpat powiym na jejich Tartu.
  --

  Hanzeatycke miasto

  Pamiontki po Hanzie tu ciepiom sie w łoczy
  No i Estończyki tyż je majom w zocy.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 15.08.12, 19:32
  Żeś we Tallinie
  www.sport.pl/pilka/1,65037,12311295,Przed_meczem_Estonia___Polska__Polscy_pilkarze_w_cieniu.html
  To cie niy minie.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 23:54
  Tartu

  Było już Tartu we wieku piontym
  Czy ktosik ło to mo jakeś wonty?
  --

  Uniwersytet w Tartu

  Karol Gustaw uniwerek tukej ufundowoł
  Kery przikłod dlo Europy niyjedyn roz dowoł.
  --

  Katedra św. Piotra i Pawła

  Cud w tym jakiś - luteranom sie łona łoparła
  Niylicznych tu katolikow jednak do sia garła.

  --

  "Dorpat"

  Tyż we tym przeca niy bydzie "żartu"
  Jak Dorpat powiym na jejich Tartu.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 23:56
  Te noce

  "Biołe noce" we Parnawie
  Niy śpisz z frelkom tukej prawie.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 23:57
  Saaremaa

  Estońji wyspa nojwiynkszo tako
  Godosz "Ozylia" to tyż jednako.
  --

  Wiatrak

  Toż wiatrak łostoł ty wyspy znakym
  Choć ich niywiela juz widać
  Piyrwyj był dobrym niy belejakym
  Świadectwo ło tym trza by dać.
  --

  Grobla

  Z londu na Saaremaa przyńdziesz suchom nogom
  Grobla usypali tako łazić mogom.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.02.07, 15:24
  Poide

  Poide cie prziwito kościołym prastarym
  Co krziżowcow downe rzondy durs pamiynto
  Niy pasowoł cołkym do "sowiecki miary"
  Dyć jakoś to szczimoł - czy przidzie zaś świynto?
  --

  Kościoł w Poide (XIII w.)

  Rycerzom krziżowym do łobrony służoł
  Łostatnimi czasy za dobrze niy użoł
  Dyc ciyngym równiny tyn kościoł jest "panym"
  Tako przeca Poide przez historio dany.
  --

  Stajnie i obory

  We kościele kołchoźniki gowiydź hodowali
  Przeca łoni Ponboczkowi chnet cołkym niy pszali
  Uciyrpiało wtedy nawet jejich prawosławie
  Bestoż szczyńście co tyn kościoł se nom łostoł prawie.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.02.07, 15:25
  Valjala

  Tym ta Valjala naprowdy słynie
  Że tu nojstarszy kościoł w dziedzinie.
  --

  Valjala 1227

  Tu piyrszy kościoł stanoł ze muru
  Tako do dzisioj tyż stoji
  Posłuchać we niym terozki chórow
  Nikt se już dzisioj niy boji.
  --

  Witraże kościoła w Valjali

  Gryfne witraże wele ołtorza
  Na kere łoczy dźwignońć se woża
  Jakby Ponboczka same wołały
  Ze jejich światła zdo sie Łon cały.
  --

  Twierdza

  Przi brzegu wioski twierdza ciupnyła
  Przed krziżowcami łona już była?
  Czy dziełym tako jest tych rycerzy?
  By bronić tego kto w Boga wierzy?

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.02.07, 15:26
  Kaali

  Kaali zodziwi wos kraterami
  Chciyjcie zoglondnońć na nie tam sami.
  --

  7 tysiyncy rokow tymu

  Meteoryt se tukej ze ziymiom prziwitoł
  Ślady nom łostały - jakby sie kto pytoł
  Kaj ińdzi znojdziecie jeziorka takowe?
  Toż se tymu dziwoł niyjedyn już czowiek.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.02.07, 15:28
  Kuressaare

  Miasto łod zowdy nojpiyrsze tukej
  Siedzibom przeca biskupa
  I dzisioj szteli lepszy niy szukej
  Niy udo ci sie ta sztuka.
  --

  Zamek biskupi (XIII w.)

  Ku łobronie budowany
  Dzisioj srogi tyż se zdowo
  Prawie był remontowany
  Toż wyglondo richtig zdrowo.
  --

  Zamek warowny

  Zamek zdo sie niyzdobyty
  Fosa wały nawet morze
  Grube mury jeszcze przi tym
  I opieka Twoja Boże.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.02.07, 15:28
  Kuressaare - port

  Piyrwyj portym zocnym było
  Dyć go morze zamulyło
  Dzisioj se inaczy jawi
  Bo kuruje no i bawi.
  --

  Kuressaare - kurort

  Dyć w dziewiytnostym juz przeca wieku
  Tuś wypoczywoł zocny czowieku
  Pioszczysto plaża i pynsjonaty
  Ktoś se kurowoł jak był bogaty.
  --

  Żyje turystykom

  Tukej Szwedy Finy Niymcy
  Kurossaare niy umynczy
  W portmaneju mosz grosiwo
  Sztela tako do cia kiwo.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.02.07, 15:29
  Ratusz (XVII w.)

  Barokowy ratusz na rynku tu stoji
  Gryfnie Kurossaare ta budowla stroji.
  --

  Dom Wagi

  Dom Wagi tyż widać w barok łobleczony
  Blyszczy choc łodwożyć niczego niy domy.
  --

  Kocie łby

  Ze kocimi łbami staryńke uliczki
  W pamiyńci łostanom możno już na wdycki
  Kamiynie na domki z drewna zoglondajom
  Pewnikym cuzamyn łod wiekow se pszajom.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.02.07, 15:30
  W Angla

  Tu na wiatraki se podziwocie
  Symbol ty wyspy w nich przeca mocie.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.02.07, 15:31
  W Haapsalu

  W Haapsalu banhof zodziwi wiela
  Kery ze drewna wybudowany
  Drugego niy zno Europy sztela
  Estońskim cudym może być zwany.
  --

  Na banhofie w Haapsalu

  Durś Karenina widza na glajzach
  Choć zy mie yno łostatnio łajza
  Tołstoj se tako we dusza wcisko
  Chocioż w ty szteli istny niy miyszkoł.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 23:48
  Łotwa

  Symbolym łotwy czi gwiozdki som
  Cosik jo ło tym łod sia tyż dom
  Łatgalio jedna Kurlandio drugo
  Czecio ze Inflant piyknie nom mrugo.
  --

  Wodzionka po łotewsku

  Na chlebie jom robiom - frukta dokłodajom
  Taki tu szpecyjoł łotewski tyż majom.
  --

  "Balsam Ryski"

  Niy dość że mocno jest ta gorzoła
  Jeszcze do tego czorno jak smoła.

  --

  Groch

  We Łotewski kuchni richtig ważny groch
  Ziorko ponoć płaczkom. Zjydz - niy ślintej - och!
  --

  "Aldaris"

  Swoje tukej lubiom piwo
  Mie to przeca nic niy dziwo.
  --

  Kwas chlebowy

  Kwas chlebowy czynsto pijom
  Skuli niego zdrowo żyjom.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.02.07, 23:49
  23-24.VI. Świynta Ligo i Janie

  Dwa dni te nojdugsze ze nojkrotszom nocom
  Łotysze świyntujom - przeca wolne majom
  Kwiot paproci kwitnie - we wodzie se moczom
  No i przi fojerze cołko noc śpiywajom.
  --

  Ryga Lipawa Windawa

  Te porty Łotwy niy zamorzajom
  Bestoż profity ze tego majom
  Co ze Rosyji na zachod idzie
  I na łodwyrtka - to zowdy bydzie.

  --

  Liwland

  Polska ło Inflanty ze Szwecjom se biyła
  Potym Kaśka Wielko wszysko to capnyła.
  --

  "Lacplesis"

  "Niedźwiedziobojcy" ze Łotwy znocie?
  Wolności pszoł łon richtig te krocie.
  --

  "Peleke zirni"

  Groch ze szpyrkom zjysz tu po to
  Byś niy ślintoł już niycnoto.
  --

  Domowe piwo

  Biyr tu we domach ciyngym se warzom
  Bo przeca zowdy ło niymu marzom
  Pasteryzować wcale niy muszom
  Na świyże piwo kożdego skuszom.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.04.17, 19:58
  Łotwa
  ---
  We Livońji Liwy, dyć niy yno przeca
  Zemgały, Legały, Zelōny – tōż kleca
  Tyż Zakōn tu cisnōł
  Dyć kej już ukisnōł
  Kettlerowi sztela wleciała do neca.
  ---
  Polska, Szwecjo, Rusy – wadzōm ô Inflanty
  Car w kōńcu wygrywo, terozki łōn sam tym
  Co piyrszym po Bogu
  Aż stanōł we progu
  Sowietōw – korōna zdo yno im fantym.
  ---
  Łotwa z wielgi wojny wolności mo żniwo
  Dyć krōtko – to przeca nikogo niy dziwo
  Zaś wojna zamrugo
  Pierōńsko – ta drugo
  We Zwiōnzku Radzieckim czy bydzie szczyńśliwo?
  ---
  Niypodległość prziszła z ôstatniōm dekadōm
  Dwudziestego wieku – zdo dzisioj paradōm
  Choć Rusōw durś wiela
  Rozkwito ta sztela
  W trzecim tysiōncleciu ze Unijōm jadōm.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.02.07, 15:32
  Pomnik Wolności

  Jakby "Statua Wolności" rysko
  Czi gwiozdki czimie - toż już wiysz wszysko.
  --

  Co Gdańsk Z Rygom łonczy? Szkryfnońć przeca musza
  W łobu miastach piykne som "Dwory Artusa".
  --

  800 lot

  Łoziymset lot hokym ta Ryga jest tukej
  Śladow historyji wcale tu niy szukej
  Przeca ci sie samie aże ciepiom w łoczy
  Nawet jak sie szwyndosz po mieście we nocy.
  --

  "Pyjtrowo" wieża

  Wieża świyntego Pyjta kościoła
  Na Ryga z wysoka paczy
  Jakby Łotyszom chciała zawolać
  Co łona wiela tu znaczy.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 15.08.12, 11:03
  Niy łominiesz

  Kej po Dźwinie płyniesz
  Rygi niy łominiesz.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 15.08.12, 11:06
  Kościoł św. Piotra (1209)

  Na Starym Mieście kościoł znojdziecie
  Pewno podziwać tu jymu chcecie
  Muster romański piyrwyj se broł
  Przebudowali - już gotyk mioł.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 18.08.12, 16:12
  Koscioł św Jana

  Downom cegłom durś sie asi
  Tako Ryga richtig krasi
  Niy na darmo se dziwocie
  Kej tyn koscioł przed sia mocie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 18.08.12, 16:14
  Filharmonijo Narodowo

  W downy Wielki Gildii sie znodła siedziba
  Toż muzykom wielko zdo sie teroz chyba.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 18.08.12, 16:16
  Zamek ryski

  Ano - tego niy łomina
  By wnerwiyła sie fest Dźwina
  A we rejs sie niom wybiyrosz
  Zamek ryski - tam zaziyrosz.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 18.08.12, 16:17
  Secesyjom słynie

  Secesyjom Ryga słynie
  Znojdziesz cuda w ty dziedzinie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 18.08.12, 16:19
  Kej sie łobudzisz

  Kej sie łobudzisz we Rydzie rano
  Możno dziedzina bryzom spłokano
  Wiatrym łowiono co ze zatoki
  Kukej na miasto niy yno łokym.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 18.08.12, 16:21
  Wieża telewizyjno (368,5 m)

  W cołki Uniji nojwiynkszo wieża!
  Tam sie niy spinom, styknie mi - wierza.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 18.08.12, 16:23
  Muzeum Kultury Łotewski

  W stolicy Łotwy tako być musi
  Zwiydzić muzeum niych wos pokusi.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 18.08.12, 16:24
  "Baltic Bike"

  Koło pozycosz tukej przi sztrasie
  Koło we Rydze zdo sie na czasie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.02.07, 15:33
  Jurmała

  Niy łomiń nad morzym kurortu ichniego
  Niym jednak tu wjedziesz "myto" dej kolego
  Za tyn piniondz ponoć łochroniom prziroda
  Bul bo wiyncy ło tym niy byda ci godać.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.02.07, 15:34
  Mendog

  Mendog tu Bałtow zjednoczoł
  Piyrszym na Litwie sie poczuł
  Łon państwo te jakby stworzoł
  Chocioż potyngi niy dożoł.
  --

  Urosła Litwa za Giedymina
  Jak i Jogajły - dyć jego syna
  Kery porzońdzioł tyż w Polsce naszy
  Ciekawe richtig to były czasy.


  Kaziuki

  Świynty Kazimierz Litwy patronym
  Bestoz w Kaziuka sie bawiom
  Uciechy wiela niesie to łonym
  Dyć radość inkszym tyż sprawiom.
  --

  "Suktinis"

  W Stakliszkach pod Wilnym tyn miod durś rychtujom
  Dyć łon niyjednymu starości już ujon.
  --

  "Trejos Devynerios" ("Czi dziewiontki")

  Na Żmudzi jom robiom łod szyrystu lot
  Niyjedyn żołondek z nalywki jest rod
  Czi razy po dziewiyńć rożnych zioł w nia kładom
  Dyć niom kuracyjo tyż zowdy poradzom.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.02.07, 15:35
  "Bocin"

  Czorny chlyb ze czoskym - dyć tyż przipieczony
  Przez piwoszy tukej richtig ulubiony.
  --

  "Palanga"

  To chlyb pieczony na tataraku
  Nikaj niy znojdziesz lepszego w smaku.
  --

  Połwysep Neringa

  Ło wiela lepszy jest łod Helskego
  Nawet UNESCO cieszy sie z tego
  "Dziedzictwym" naszym tyż stoł se przeca
  I bestoż tukej coś ło tym kleca.

  --

  Lit

  Ponoć lita majom jak berga twardego
  Piyrwyj sortu przeca był dolarowego
  Terozki ze euro bardzi se czimajom
  I swoji walucie skiż tego tyż pszajom.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.09.07, 18:59
  Do Wilna

  Drogi litewske do Wilna wiedom
  Wonglym to szkryfnońć czy możno kredom?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.04.17, 20:02
  Litwa
  ---
  Wpiyrw Myndog Litwinōw we jedno kupluje
  Wartko na połednie ich teroz keruje
  Siyła niy ôminie
  Ich przi Giedyminie
  I szmat ziymi ruski richtig uraduje.
  ---
  Kej Jagiełło wżyniōł we korōna polsko
  Litwie we Krakowie zdowało tyż swojsko
  W Uniji Lubelski
  Kraj mōgby być sielski
  Kejby niy tropiyło roztomajte wojsko.
  ---
  Ze Polskōm i Litwa sie cołkym straciyła
  Terozki carowi ta ziemia służyła
  Dyć niy Lyninowi
  Tako ofyn powiym
  Dwadziścia lot z hokym niepodległo była.
  ---
  Ech, ta drugo wojna! Litwa wpiyrw radziecko
  Dyć ôkupacyjo drap prziszła niymiecko
  Trzimie Moskwy potym
  W kōńcu – niy gupoty
  Ze niepodległości raduje niy deczko.


  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.02.07, 15:36
  Wilno

  Miyndzy Wiliom i Wilenkom z Giedymina mocy
  Grod litewski stanoł pryndko - dziwiyły sie łoczy.
  --

  Starowka

  Łona tukej richtig baroku perełkom
  Ciynżko znojść piykniejszo we cołki Europie
  Tak Litwy jak Polski radościom jest wielkom
  Idzie tu zapomnieć ło świata utropie.
  --

  Uniwersytet

  Toż Stefan Batory go tukej fundowoł
  By na cołko Litwa światło łod sia dowoł.
  --

  Świynto Piwa

  Na poczontek lata we Wilnie te świynto
  Zowdy w parku Vingis - cobyś zapamiyntoł
  Bo przeca na Litwie tyż chmielowi pszajom
  To jest richtig prowda - jo wcale niy bajom.
  --

  Wilyński banhof

  Aleksander II tukej im panowoł
  Jak we Wilnie banhof se piykny budowoł
  Dyć dzisioj zoglondnij - łon gryfny jest dali
  Już se tu Litwiny ło to postarali.
  --

  Na połnoc...

  Na połnoc łod Alpow niy ma zocniejszego
  Miasta w barok gryfny tak łobleczonego.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.02.07, 15:37
  4.IV - "Kaziuki"

  Kaziuki som tukej łod sztyrystu lot
  Kożdy ze jarmarku we Wilnie jest rod
  Przeca sie zabawisz chocioż grosz tyż stracisz
  We wercie co dusza tako ubogacisz.


  Wilnianka na Kaziukach

  Serce mu z piernika frela tu kupiyła
  No i tym pierońsko karlusa tyz wziyła
  Toż jyj palma fundnoł kero piyknie stoła
  I tako sie łostać z niym łona niy boła.

  Św. Kazimierz

  Toż świyty Kazimierz Wilnu patronuje
  Niy yno "kaziukom" - kożdy forszteluje.
  --

  Katedra

  Katedra wilyńsko zaś świontyniom zocnom
  Galeryjom była - zdo sie porom "nocnom"
  Dyć zaś tu som nazod relkwie patrona
  Co niyherske było ze Niym szło pokonać.

  Św.Kazimierz

  Kostucha we Wilnie karlusa dopadła
  Dyć tubera piyrwyj już mu płuca zjadła
  Rokow szejść dwadziścia - ano richtig mało
  Jak Cie Kazimierzu Niebo już zabrało

  Płakali po Ciebie wszyske Jagiellony
  Chocioż już wiedzieli komuś przeznaczony
  Toż i tako samo Wilno fest ślintało
  Łone już świyntego we Ciebie widziało.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.02.07, 15:38
  Brat z bratym

  Kazik z Aleksandrym we katedrze leżom
  Bratki Jagiellony u tych co durś wierzom
  W łopieka Ponboczka nad Litwy stolicom
  Kerom se we rymach tako jo zochwycom.

  Trojrynki

  Malyrz na łobrozie rynka zmiynić chcioł
  Choć zamalowywoł ciyngym piyrszo mioł
  Bestoż mo Kazimierz rynce aże czi
  Ło tym cudzie zaroz cołko Litwa wiy

  Pont se wtedy zaczoł - czynste uzdrowiynia
  Dało papiyżowi to fest do myślynia
  Drapko Kazimierza świyntym dyć łogłosioł
  Czy łon "czeciom rynkom" ło to wtedy prosioł?
  --

  Św. Kazimiyrz 1602

  No toż sie stało co stać musiało
  Wilno świyntego tako "dostało".


  Katedra 1618

  Kaj groby dwoch braci wpiyrw była kaplica
  Dyć mało sie zdała już na świynte lica
  Tu na muster rzymski świontynia stanyła
  Kero w sercach wilnian nojzocniejszo była.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.09.07, 19:03
  "Jezu ufam Tobie"

  Faustyna Kowalsko Krystusa widziała
  Bestoż rynka taki łobroz malowała
  Kery tu terozki wandrusa prziciongo
  Prawiom co do wiary człowieka fest wprzongo.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.09.07, 19:06
  Kościoł św. Pyjtra i Pawła

  Na wilyński barok se tukej podziwosz
  Ze zochwytu aże głowom potym kiwosz
  Dyć uklynknij piyrwyj, porzykej we ciszy
  Niychej cie Ponboczek w świontyni usłyszy.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.09.07, 19:14
  "Miednicko Brama"

  Na drodzie do Miednik brama postawiyli
  Dzisioj "Łostrom" zowiom - tako pomiyniyli.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.09.07, 19:16
  "Łostro Brama"

  Dyć niy zowdy "Łostrom" zwano
  -Nosiyła i Miednik miano.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 12.09.07, 19:48
  Wilno 1323

  Giedymin tukej zamek zbudowoł
  Tako se Wilno stolicom stowo
  Czy Troki ze tym wiela straciyły
  Piyrwyj siedzibom princow dyć były.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 12.09.07, 19:50
  Zamek Gorny

  Na Gorze Zamkowy do dzisioj tu stoji
  Zamek Giedymina ciyngym Wilno stroji.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 12.09.07, 19:53
  Dynkmal Giedymina

  Kaj Plac Katedralny Giedymin se stoji
  Zloz z konia co za nim - princ tako we zbroji
  Miecz czimie we ryncach przeciw wszyskim wrogom
  Kierzy by te Wilno chcieli kopnońć nogom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 12.09.07, 19:55
  Kerchof na Rossie

  Polskich wojokow wiela tu leży
  Serce marszałka - chciyjcie w to wierzyć
  Piłsudski w konsku przi matce tako
  Chocioż już za niym nikt tu niy płako.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 12.09.07, 19:58
  Wilyńsko Madonna

  Łostrobramskom Matkom zwano
  Miłosierdziu tyż łoddano
  Strzybrzy szatkom fest kaplica
  -Dar po downych karmelitach

  Dyć cudami swymi słynie
  I we polski tyż dziedzinie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.02.07, 15:40
  Druskienniki

  Car Mikołoj zdroj z Druskiennik zrobioł
  Jest na Litwie kurort co je we tym pobioł?
  --

  Druskienniki-Zdroj

  Kaj do Niymna Rotniczanka swoje wody wlywo
  Tam se tako tyż blikejcie na litewske dziwo.
  --

  Zdrojym słynie

  Miasto zdrojym słynie
  W litewski dziedzinie
  Kuracyje wodne
  Niy yno tu modne.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.02.07, 15:41
  Skiż rozpusty

  Skiż rozpusty Perkun pokoroł Litwinow
  Słone płaczki wszyskich wsionkły we dziedzina
  Teroz kuracyjom som dlo jejich synow
  Jak byda na Litwie Druskiennik niy mina.
  --

  Toplali w beczkach

  Ponoć piyrwyj w beczkach tu ludzi toplali
  Tako złe chorobska ze nich wygoniali
  Woda druskiynnicko siyła richtig miała
  W niyjedny utropie łod lot pomogała.
  --

  Sto rokow tymu

  Nad Rotniczankom sto rokow tymu
  Stykło podychać by czuć se lepi
  Jako powiedzieć tukej istnymu
  Co luft Druskiennik tyż ludzi krzepi?

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.02.07, 15:42
  Wody mineralne no i borowiny
  Bogactwym som wielkim tutejszy dziedziny
  Baden-Baden przi tym se możno i straci
  Choć tam zoglondajom ci co fest bogaci.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.09.07, 19:12
  W Druskiynnikach

  Jako piyrwyj se możesz kurować
  Druskiynniki durś blyszczom łod nowa
  Zdo sie tako już chnet łod ćwierćwieku
  Toż zoglondnij i tukej człowieku.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.02.07, 23:09
  Palanga

  W Litwie nad Bałtykym chcesz se wywczasować
  Palanga ci możno fest bydzie sztimować.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.02.07, 23:10
  Nida

  Na mierzeji pewno pokusi mie Nida
  W kery som litewske rożne festiwale
  Na Aleja Gwaiazd se tukej chyntnie przida
  I Tomasa Manna niy zapomna wcale.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.02.07, 23:10
  Kowno

  W czerwono budka se tukej zojdziesz
  Zowdy w niyj przeca telefon nojdziesz.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.02.07, 23:11
  Kłajpeda

  Do dzisioj niymiecka widać tukej rynka
  Trza sie z tego cieszyć a niy yno kwynkać.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.09.07, 19:01
  Troki

  Niym w gora Wilno miało fest skokać
  Stolica Litwy była we Trokach.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.09.07, 19:08
  Zamek w Trokach

  Na Litwie starszy zamek znojdziecie?
  Łon u poczontka dziedziny przecie!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.09.07, 19:18
  Stare Troki 1350

  Princ Witold w trokach se prawie rodzioł
  Roki leciały, w boj hufce wodzioł
  Śnioł ło koronie dlo Litwy tako
  Dyć pomarł bez niyj - princym jednako.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.02.07, 23:13
  Miejsce dlo Rosji zrobić mi trza
  Przido sie z czasym na pewno - pra?

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.02.07, 23:44
  Obwod Kaliningradzki

  Zdo sie - "spolono ziymia" jest tukej
  Downy świytności ze świyczkom szukej.
  --

  Blisko

  Blisko tyn Obwod Kaliningradu
  Nasi na handel czsym tam jadom
  Dyć mie terozki to yno dziwo
  Że ło godzina zygor tam kiwo.
  --

  "Sezon Polski w Rosji" - III-X.2005

  Podobnoś już se to tam zaczyło
  Trza nom promować polsko kultura
  We październiku by se skończyło
  Dyć coś za wielko zdo sie to gora.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.02.07, 23:45
  Dymitr Mendelejew

  Dymitr Mendelejew chymji richtig pszoł
  Dyć i gorzołeczka "normowo" nom doł.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 16.10.11, 16:26
  Ech ta Syberyjo
  wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80276,10477338,Syberia_cierpi___wywiad_z_pisarzem_i_podroznikiem.html
  Wiynkszo zaś mecyjo.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.04.13, 20:34
  Ruski na stracie
  kultura.gazeta.pl/kultura/1,114531,13672650,Zmarl__rosyjski_Banksy___Mial_29_lat___Rosja_stracila.html
  Putin mo lacie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.02.07, 23:47
  Prusy Ksionżynce

  Piyrsze to państwo w cołki Europie
  Kaj sie na Lutra tezy niy "kopie"
  Princ Albrecht polskim lynnikym łostoł
  Dyć wolno rynka we Prusach dostoł.
  --

  Krolewiec 1544

  Dboł Hohenzollern ło swo stolica
  Chcioł by gryfniejsze durś miała lica
  Toż uniwerek tukej wystawioł
  By uczoł ale tyż przeca sławioł.
  --

  Przi Hohenzollernie

  Przi Hohenzollernie Krolewiec to zyszczy
  Że polskościom jakby teroz bardzi blyszczy
  Albrecht reformacjo wspiyroł we Koronie
  Dyć i katolikom niy powiedzioł - koniec.
  --

  W Krolewcu i Ełku (1543-1552)

  Wiyncy tu ksionżek polskich drukujom
  Niż w cołki Polsce - to forszelujom?

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.02.07, 23:47
  Krolewiec 18.X.1663

  Hołd złożyły pruske stany
  Władca "z boży łaski dany"
  Dziyń "Wielkego Elektora"
  Absolutyzm - tako pora.


  Edukacjo w Prusach

  Piyrsze państwo we Europie co lud kształcić chciało
  No i przeca na ty drodze zrobiyło niymało
  Pryndko co wpiyrw tukej polske szło we zapomniynie
  Geld kariera inkszy profit - niy mynczy sumiynie.

  --

  Krolewiec 18.I.1701

  Toż elektor w końcu korony se chycioł
  "Krol w Prusiech" - szpas taki inkszym tronom wycioł
  Europa mo władcy zaś cołkym "nowego"
  Z mianym Fryderyka Wilhelma I.


  Konigsberg 1255

  Przemysła Ottokara II czy znocie?
  Na jego cześć miano tego grodu mocie
  Krol Czech no i cysorz łon rzymsko-niymiecki
  Mieczym krzcić chcioł pogan - nojlepi we plecki

  No toż grod warowny tu Zakon wystawioł
  Komtur ze Prusami wcale se niy bawioł
  Czi ćwierci z tysionca rokow dyć minyło
  Wiela sie w tym czasie tukej pomiyniyło.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.02.07, 23:48
  "Albertina"

  Uniwerek we Krolewcu - toż przeca go znocie
  Reja i Kochanowskiego sztudyntami mocie.


  4 grody

  Piyrwyj przi Krolewcu tyż czi inksze grody
  Altstadt Lobenicht Knipawa - czimały se zgody
  W łoziymnostym wieku cołkym we jedno zaś zloły
  Czas przi Frycu Wielkim przeca był tukej wesoły.


  Immanuel Kant 1724-1804

  Niy było we tym żodnego kantu
  Toż filozofio z niym kwitła sam tu
  Łon "Albertiny" perłom był jasnom
  Idejom kero niy śmi być ciasnom.
  --

  Katedra 1544

  Dwie wieże ze przodka wpiyrw katedra miała
  Dyć sie ze tym rokym fest rozhajcowała
  Jedna dźwigli jeszcze - cołkym kipli drugo
  I tako łostało już tukej na dugo.


  Katedra 1944

  Już aliancke fligy widać tu na niegie
  Katedro - te bomby tyż lecom do ciebie
  Ruinom na lata terozki łostanisz
  Dyć jest to szkryflane - jeszcze gryfno staniesz.


  Dynkmal Kanta 1924

  Dwiesta lot minyło jak żeś padoł poznoł
  We pruskim Krolewcu trocha szczyńścio doznoł
  Dynkmal mosz terozki wele kolumnady
  Na czas co przelecioł przeca niy ma rady.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.02.07, 23:49
  "Nowo wydany Kancyonał Pruski" - Krolewiec - 1741

  Łon przez czi wieki był wydowany
  Ze sto sztyrdziści razy wznowiany
  Toż we tych pieśniach polskość tu była
  Z niymi we sercach nikerych żyła.
  --

  Muzeum Katedralne

  Na downy Krolewiec tukej se pokukej
  Przeca Kaliningrad już inkszy
  Historyji downy we muzeum szukej
  Skiż kery grod richtig jest wiynkszy.


  Nowożyńcy w Kaliningradzie

  Kwiotki ze ślubu Kantowi dowajom
  Zdo im sie przi tymu - richtig fest se pszajom
  Dyć życie pokoże co ze porkom bydzie
  Czy Kant upilnuje by niy byli w biydzie.


  Zamek

  Siedym wiekow go widziało
  A terozki kaj?
  Poniymiecki - wyleciało
  W luft bo taki "raj"

  Szpryngli no i wyprzontali
  Niy łostoł sie ślad
  Co być miało tukej dali?
  -Ano tyn "Dom Rad".


  "Dom Rad"

  Ruina zamku tym zamiyniyli
  Niym "Dom Rad" dźwigli - zaczoł sie chylić
  Możno Krziżaki tako sprawiyli
  Że przegroł cołkym towarzysz Iljicz.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.02.07, 23:50
  Mury miejskie

  Skiż wojyn szwedzkich wzniyśli te mury
  Baszty bastiony i trocha bram
  Niy łodgoniyły cołkym tu chmury
  Dyć cosik jednak broniyły sam.


  Przebudowa murow miejskich (1843-1864)

  Ano - łoblykły se w cegła piyknie
  Urody jejich i dzisioj styknie.


  Baszta Wrangel

  Zdo sie - wyłazi jakby z jziora
  Coby Krolewca tako wachować
  Chocioż minyła już jeji pora
  Werci se na nia tu podziwować.
  --

  Brama Rosengartyńsko

  Bliknij se na portal co majom te wrota
  Scharnhorst i Gneisenau - wcale niy gupota
  Toż te generały były z wojskym w boju
  W czas napoleoński - czas krwi no i znoju


  Baszta Dohna

  Dzisioj w niyj jantar piyknie se blyszczy
  Łon ciyngym wiela dlo miasta zyszczy
  Jo na te cuda zaś se dziwuja
  Zdo sie raj jakby - bestoż rym suja.


  Krolewiec 1942

  Bursztynowo Komnata w krolewieckim zamku
  Miejsca niy zagrzoła - wander jyj pisany
  Czy Ślonzek widziała? -Niy łodpowiym sam tu
  Dyć kajsik tyn jantar jest ciyngym schowany.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.02.07, 23:51
  Brama Krolews