Dodaj do ulubionych

Petycjo Ślonsko

06.06.09, 21:24
Wysoki Sejmie

Wysoki Sejmie Rzeczpospolity
Chciyj krziwda swojo naprawić
Ślonzok mo godka - łostanie przi tym
Jom dzieckom swojim śmiy jawić

Tako tu było przeca łod zowdy
Kto prziloz tego niy zmiynioł
Fałszym niy przikrył przeca ty prowdy
Swojego cołkym niy wtrynioł

Ech, słowo ślonske leci ze duszy
W niym mlyko matki, krew fatra
Nigdy niy pódzie tego zagłuszyć
Blyszczy jak w gorach kajś watra

Dyć jest ustawa - ta myńszościowo
Co nos ze godki łodziyro
Prawo bezprawiym tako se stowo
Choć łod niydugo dopiyro

Wysoki Sejmie - Ślonzok z Kaszubym
Niy jako pila co gyngo
Ustawa zdo sie biczyskym rubym?
Demokracyjo go siyngo?

Darmo w registrze klarownie wyszło
Jako durś w doma godomy
We kont etniczność naszo se wcisło
Z czasow Hakaty to momy

Ślonzok swoj jynzyk mo ciyngym w zocy
Choć wyśmiywany łoszkliwie
Łon mu we życiu dokłodoł mocy
Toż prawić idzie ło dziwie

Wysoki Sejmie - zmiyń to bezprawie
Etniczni my jynzykowo
Naprow zło kere siedzi w ustawie
I uchwol tako na nowo

Wiydz że ze krziwdy dobra niy bydzie
Matactwo grzychym jest zowdy
Zocność ze prawym we porze idzie
A petycyjo skiż prowdy.

--
Ruda Śląska - stolica fraszki
Edytor zaawansowany
 • broneknotgeld 06.06.09, 22:42
  Mono cosik takego trza by dołożyć:

  Obywatelu Rzeczpospolity
  -Chciyj ta petycjo podpisać
  Ślonski jynzykym - bydź zy mnom przi tym
  Czas skończyć z godkom durś miyszać.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.06.09, 18:50
  Obywatelu zocny Uniji
  Wiydz - ślonski godce niy trza mecyji
  Dyć chciyj jom wspiyrać jako poradzisz
  Czy głos swoj za tym na wontek wsadzisz?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.06.09, 21:07
  Już se trolle tyż zwiedzieli
  I zlatujom do ty szteli.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.06.09, 22:48
  Jakby godki niy tympiyli
  Z Kaszubami by my byli
  Trza register mieć we zocy
  Styknom tyż łotwarte łoczy.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 20.06.09, 13:45
  Jakby niy kukać "misz-masz" durś był
  Terozki godka nabiyro siył.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 23.06.09, 17:32
  Jako było, jest , czy bydzie?
  Trza łopytać ślonski duszy
  Godka kero piyrwyj w biydzie
  Mono wiyrchym prawie ruszy

  Dyć jyj przeca durś pszajymy
  Medytować nad tym idzie
  Godka żyje - tela wiymy
  Czy czas lepszy dlo niyj przidzie?

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 02.07.09, 21:00
  Jako petycjo w złotkach rachować?
  Szłoby se tymu mono dziwować.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 04.07.09, 19:17
  Niy trza dyć wnerwiać, niy trza fest tropić
  No a przi hicy biyrym se popić
  A godka była, jest, no i bydzie
  -Możno do prawa myńszości przidzie.

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 24.11.10, 21:58
  Poseł Plura w przodek idzie!
  katowice.gazeta.pl/katowice/1,88313,8703345,Posel_PO_namawia___Wybierajcie_narodowosc_slaska_.html
  Toż ciekawie jako bydzie.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 25.11.10, 15:45
  broneknotgeld napisał:

  > Poseł Plura w przodek idzie!
  > katowice.gazeta.pl/katowice/1,88313,8703345,Posel_PO_namawia___Wybierajcie_narodowosc_slaska_.html
  > Toż ciekawie jako bydzie.
  Czy bydymy go w tym wspiyrać?
  Na petycjo tyż zaziyrać?

  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 06.12.10, 16:39
  "Strachy na Lachy"
  katowice.gazeta.pl/katowice/1,35019,8774401,Michal_Smolorz__Eksplozja_narodowego_rozwolnienia.html
  Czy yno klachy?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 10.12.10, 11:51
  Tak czy siak, kej gorki tymat
  www.dziennikzachodni.pl/stronaglowna/343718,marek-cichocki-slask-nie-bedzie-polska-katalonia-nie-ma,id,t.html#sondaWyniki
  Popromować idzie w rymach.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 18.12.10, 22:19
  Na Gorzelika

  Boł marszałkym
  Dyć już ni ma
  Chnetko całkym
  Przidzie zima
  Ponoć Polska fest zmroziyło
  Co Ślonzokom przitrefiyło.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 18.12.10, 22:24
  Dni pora
  Boł wyży
  Kaj "zmora"?
  Z niom niży?
  Ślonzoka niy dziwo
  Kej "macocha" kiwo.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 22.12.10, 14:41
  Co tam panie w polityce?"
  katowice.gazeta.pl/katowice/1,35068,8844648,Chryzantemy_zlociste.html
  - Jako ślonske okolice?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 31.12.10, 16:04
  Godki naszy
  Z Nowym Rokym
  Niych niy straszy
  Srogim łokym
  Soroń, cynzor, wrog ślonskości
  No a szpaska wiyrchym gości.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 03.01.11, 21:12
  Pszajom bliźniymu?
  A Ślonzokowi?
  katowice.gazeta.pl/katowice/1,35019,8898757,Katoliccy_tradycjonalisci__zdelegalizowac_RAS_.html
  Godka do rymu
  możno tyż dłowi?
  W autonomijo dyć katoliki
  Ślionskego "Cyntrum" ciepali bliki.
  pl.wikipedia.org/wiki/Carl_Ulitzka
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 04.01.11, 16:51
  Światowi
  łotrombi!
  Bratowi
  kto "zombi"?
  Pandorra łokrzczono?
  www.dziennikzachodni.pl/stronaglowna/353022,zagozda-zdelegalizowac-ruch-autonomii-slaska,id,t.html
  Ślonzokow pokono?!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 04.01.11, 19:28
  W Muzeum Ślonskim
  stycznia łosmego
  www.facebook.com/event.php?eid=178385085527033
  Mono ktoś trefi
  posłuchać tego.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 05.01.11, 19:49
  Tu niy yno ślonski kram
  Pokukejcie możno tam:

  www.wiadomosci24.pl/artykul/lo_g_333_rnosl_333_nskim_slabik_335_rzu_i_lo_sl_333_nskiej_176342.html
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 07.01.11, 18:30
  Spokopiom czy niy spokopiom
  katowice.gazeta.pl/katowice/1,35055,8917621,Polska_nie_rozumie_Slaska.html
  Dyć Ślonzokow niy utopiom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 08.01.11, 14:30
  "Spis Ślązaków i Kaszubów"

  "W spisie, który zacznie się 1 kwietnia, respondenci nadal będą mogli wybrać spośród 14 narodowości wskazanych w ustawie. Ale jeśli nie wskażą żadnej, rachmistrz w pozycji numer 15 będzie musiał wpisać to, co respondent mu zadeklaruje.

  Pytany o narodowość będzie też mógł wybrać z ok. 270 pozycji, w której będzie także kategoria „śląska” czy „kaszubska”."
  www.rp.pl/artykul/590596_Spis-Slazakow-i-Kaszubow-.html
  ----------

  GUS jako i polski prawodawca niy biere cołkym pod uwoga wynikow łostatniego registru, we kerym ofyn wyszło, że nojwiynkszom myńszościom we Polsce som Ślonzoki.
  Ano - tako prowda - dyć czy musi sie swojom "ślepotom" ofyn asić?
  Czy niy lepi byłoby jakby we arkuszu spisowym wymiyniono boła yno nacyjo polsko, a kożdo inkszo trza by dopiyro tam szkryfnońć?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.01.11, 09:13
  PiS przełazi
  do "ataku"?!
  www.rp.pl/artykul/17,591985.html
  Ślonzok razi?
  Czy jo krakom?
  Amnezyjom fest sie aszom?
  Czy ślepotom prawa straszom?
  nk.pl/forum/17/977/120
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 11.01.11, 23:27
  Kodyfikacyjo "Danga" tam przedstowio
  Kulisz momyntami nawet i zabowio
  Toż na wiadomości kuknijcie ze "Sfery"
  www.sferatv.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=63&nr=1
  Pod dzisiejszom datom - to niy jakeś bery.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 12.01.11, 23:45
  Niy yno geldu - trza ślonskich dusz
  katowice.gazeta.pl/katowice/1,35019,8938484,Slaskiej_godce_trzeba_pieniedzy.html
  Szczyńściym niy kryjom sie teroz już
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.01.11, 10:01
  Jako se Kaszuby radzom?
  trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35612,8913218,Prezes_ZK_P__Kaszubi_sa_pelnoprawnymi_obywatelami.html
  Pewne to co myni wadzom.
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 13.01.11, 17:51
  Jajca robić
  nacjonalnie?
  katowice.gazeta.pl/katowice/1,35019,8944902,Narodowcy_chca_modlic_sie_za_Slask.html
  Chcom nazgobić?
  Dyć niyfajnie
  Do Ponboczka przi tym rzykać
  Z krziża polsko polityka?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.01.11, 12:47
  Ślonzok niychej "robi swoje"
  I mo kajsik "trollow boje".
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 14.01.11, 19:22
  Fibermeser kajś sie stracioł?
  www.dziennikzachodni.pl/opinie/356478,udajemy-ze-goraczki-nie-ma,id,t.html
  Ktosik zbiydnioł? -Ktoś wzbogacioł?
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 15.01.11, 13:32
  Jake znocie strachy?
  rudaslaska.naszemiasto.pl/artykul/738108,spis-powszechny-2011-czy-rasmistrzowie-zbalamuca-lud-pyta,id,t.html
  Richtig te "na Lachy"
  RAŚ ponoć futruje?
  Se to forsztelujesz?!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki
 • broneknotgeld 15.01.11, 23:11
  Poł miljona ktoś rachuje
  www.dziennikzachodni.pl/stronaglowna/357354,pol-miliona-ludzi-poda-w-spisie-narodowosc-slaska,id,t.html
  Mie i ćwiortka uraduje
  Ważne bydzie to przi wiośnie
  Że powiymy - ślonskość rośnie!
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka