• drzewko
 • od najstarszego
 • od najnowszego
Dodaj do ulubionych

Państwa Buddyjskie

 • 10.12.11, 18:57
  Ponieważ semickie chrześcijaństwo wytępiło indoeuropejskie tradycje religijne,my Słowianie z krwi i ducha oraz Inni Europejczycy jesteśmy zmuszeni do tego by wzorce aryjskie
  sprowadzać z krajów w których się one rozpowszechniły.
  Oto przegląd były i obecnych państw buddyjskich.
  Edytor zaawansowany
  • 10.12.11, 18:59
   "Buddyzm (inna nazwa to: sanskr. Buddha Dharma; pāli. Buddha Dhamma – "Nauka Przebudzonego") – system filozoficzno-etyczny uznawany przez wielu ludzi za religię, rzadziej za filozofię. Założycielem i twórcą jego podstawowych założeń był żyjący od około 560 do 480 roku p.n.e. Siddhārtha Gautama (pāli. Siddhattha Gotama), syn księcia z rodu Śākyów, władcy jednego z państw-miast w północnych Indiach. Buddyzm bywa zaliczany do religii dharmicznych oraz do religii nieteistycznych.

   Słowo "buddyzm" zostało stworzone przez zachodnich uczonych stosunkowo niedawno. Wcześniej na Wschodzie używane były nazwy dharma, sasana lub buddhasasana[1].

   Buddyzm opiera się na Czterech Szlachetnych Prawdach głoszonych przez Siddharthę Gautamę, oraz na przedstawionej przez niego Ośmiorakiej Ścieżce, która prowadzić ma do ustania cierpienia.

   Słowo "buddha", używane obecnie w odniesieniu do Siddhārthy Gautamy, w sanskrycie i pāli oznacza dosłownie "przebudzony". Takie imię obrał Siddhārtha Gautama, kiedy zaczął głosić swoje nauki.

   Po śmierci Buddy, w ciągu pięciu wieków, nauki te rozprzestrzeniły się z subkontynentu indyjskiego na centralną, południowo-wschodnią i wschodnią Azję, aby współcześnie dotrzeć również na Zachód. Buddyzm od początku swojego istnienia był systemem o bardzo luźnej strukturze, zarówno od strony organizacyjnej, jak i doktrynalnej. W trakcie rozwoju historycznego powstały liczne jego odmiany i szkoły, które zazwyczaj (choć nie zawsze) nawzajem się tolerowały, a nawet wspierały. Współcześnie buddyzm dzieli się na trzy tradycje: Theravāda (sanskr. Sthaviravāda), Mahāyāna i Wadżrajana, przy czym ta ostatnia jest częścią mahajany. Dane na temat liczebności buddystów na świecie są mocno rozbieżne — w zależności od źródeł podawane są liczby od 230 do 500 milionów[2][3] (dane o buddystach w niektórych krajach, na przykład w Polsce, są niedostępne). W 2008 roku na świecie było 380 mln. buddystów, co daje buddyzmowi piąte miejsce wśród najliczebniejszych religii świata po chrześcijaństwie, islamie, hinduizmie i tradycyjnej, ludowej religii chińskiej (taoizm, konfucjanizm)[4].

   Buddyzm a pojęcie religii[edytuj]

   Ewentualne zaklasyfikowanie buddyzmu jako religii zależy od przyjętej definicji tego określenia. Jeśli pojęcie "religia" zdefiniować jako wiarę w rządzącego światem boga lub bogów i oddawanie mu czci, buddyzm nie jest religią, gdyż żadna wiara tego typu tutaj nie występuje. Z drugiej jednak strony, buddyści wyznają wiarę w istnienie istot nadprzyrodzonych (np. dewy) oraz posiadają pogląd na temat życia po śmierci (reinkarnacja), co zwykle jest kojarzone z pojęciem religii. Z tego powodu zasugerowano dla buddyzmu określenie "religii nieteistycznej"[5].

   Religioznawca Ninian Smart zdefiniował religię jako zjawisko, które może być rozpatrywane w siedmiu wymiarach: doktrynalno-filozoficznym, narracyjno-mitycznym, etyczno-prawnym, obrzędowo-rytualnym, doświadczeniowo-emocjonalnym, społeczno-instytucjonalnym i materialnym. Przy przyjęciu tej definicji za poprawną, buddyzm jest religią[5].

   1. Wymiar obrzędowo-rytualny – w buddyzmie występują rytuały, takie jak golenie głowy przy przystąpieniu do klasztoru, comiesięczne recytowanie Zbioru Reguł Zakonnych, palenie kadzideł, ofiarowywanie kwiatów, pokłony.
   2. Wymiar doświadczeniowo-emocjonalny – centralne znaczenie w buddyzmie ma samodoskonalenie się i dążenie do oświecenia; aspektem emocjonalnym może być tutaj rozwój współczucia. Narzędziem ku temu celowi jest medytacja.
   3. Wymiar narracyjno-mityczny – występują mity związane z życiem Buddy i czynionymi przez niego cudami. Nieraz pojawiają się w nich bogowie i istoty nadprzyrodzone.
   4. Wymiar doktrynalno-filozoficzny – pojęcia takie jak Cztery Szlachetne Prawdy, sunjata, karma, reinkarnacja składają się na doktrynę buddyjską. W ciągu wieków powstało również wiele buddyjskich traktatów filozoficznych.
   5. Wymiar etyczno-prawny – buddyści wyznają zasadę niekrzywdzenia (ahimsa) i starają się szanować wszelkie życie (nie tylko ludzkie).
   6. Wymiar społeczno-instytucjonalny – mnisi gromadzą się w zakonach (sangha). Nie ma jednak centralnej buddyjskiej instytucji, ani głównego przywódcy, a decyzje, zgodnie z zaleceniami Buddy, mają być podejmowane poprzez konsensus.
   7. Wymiar materialny – istnieją klasztory buddyjskie, a także buddyjskie dzieła sztuki, takie jak posągi i rzeźby Buddy.

   Budda jednak nigdy nie twierdził jakoby nauczał religii. Sam mówił zawsze, że naucza "o cierpieniu i końcu cierpienia", a jego nauki miały mieć przede wszystkim praktyczne zastosowanie i służyć wyzwoleniu się od cierpienia[6][7].

   Information icon.svg Zobacz też: Bóg w buddyzmie.

   "Budda" i Budda Siakjamuni[edytuj]

   Information icon.svg Osobny artykuł: Budda.

   Indie około 600 r. p.n.e.

   Twórcę fundamentalnego przekazu w naukach buddyjskich tradycyjnie określa się mianem "budda" (w sanskr. i pāli buddha, czyli "Przebudzony"). Odwołując się do etymologii tego słowa w sanskrycie i pāli można powiedzieć, że budda to istota, która dzięki praktyce moralności (silā), skupienia (samādhi, czyli medytacyjne wchłonięcie) i rozwojowi mądrości (pāli paññā, sanskr. prajñia) ujrzała prawdziwą naturę zjawisk, czyli nietrwałość, dyskomfort związany ze zmianą i brak niezmiennego "ja". To doświadczenie zwane jest "bodhi" (sanskr. i pāli.) dosł. "Przebudzenie" (częściej zwane Oświeceniem), które na zawsze uwalnia od cierpienia cyklu narodzin i śmierci. Istota, która przebudziła się ze "snu ignorancji" dzięki odkryciu prawdziwej natury rzeczywistości zwana jest Buddą. W tym rozumieniu, w świetle nauk buddyjskich, uważa się, że buddów było wielu oraz że jeszcze wiele istot doświadczy oświecenia.

   Pisownia: słowo "Budda" pisane wielką litera oznacza Sidhatthę Gotamę – twórcę buddyzmu, natomiast "budda" pisane małą literą oznacza jakiegokolwiek innego Przebudzonego/Arahanta..."
   • 10.12.11, 19:00
    "....Budda Siakjamuni[edytuj]

    Information icon.svg Osobny artykuł: Budda Siakjamuni.

    Ostatnim poświadczonym historycznie nauczycielem buddyjskim, uznawanym w ramach buddyzmu (poza szkołami buddyzmu wadżrajany i niektórymi mahājany, według których buddami było również wielu mistrzów buddyjskich żyjących po Buddzie Śakyamunim) za buddę, był Siddhārtha Gautama (pāli. Siddhattha Gotama) Śakyamuni (mędrzec, pochodzący z rodu Śakya). Był on synem władcy jednego z królestw leżących u podnóży Himalajów, na granicy dzisiejszego Nepalu i Indii. Żył 80 lat. W zależności od tradycji podaje się różne daty jego urodzin: źródła indyjskie podają rok 448 p.n.e., greckie 566 p.n.e., a syngaleskie 624 p.n.e.[8]. Wszystkie te źródła podają jednak podobne fakty z jego życia, w związku z czym można je uznać za wiarygodny życiorys Buddy Śakyamuniego.

    Siddhartha Gautama urodził się w Lumbini. Wychowywał się on w przepychu, w pałacu swego ojca. Zdawał sobie jednak sprawę z istnienia życia poza murami pałacu i był go ciekaw. Pewnego dnia postanowił je zobaczyć i wybrał się ze swoim służącym na przejażdżkę poza pałacowe mury. Podczas tej przejażdżki (lub czterech kolejnych przejażdżek) ujrzał kolejno: starca, chorego człowieka, ciało martwego człowieka i żebrzącego ascetę[9][10]. Głęboko go to poruszyło. Porzucił więc bogactwo, aby stać się ascetą i poszukiwać prawdy o tym, w jaki sposób wyzwolić z cierpienia wszystkie czujące istoty (czyli jak przerwać nieustanną wędrówkę (pāli. samsāra), którym towarzyszą choroby i nieszczęścia, doświadczane przez ludzi).

    Poszukiwania zajęły mu około 7 lat. Pobierał nauki u różnych mistrzów, jednak żaden z nich nie potrafił dać mu pełnej odpowiedzi na nurtujące go pytania. Ostatecznie postanowił poddać się surowej ascezie. To jednak również nie przyniosło spodziewanego efektu. Siddhartha porzucił zatem ascetyczny tryb życia i postanowił medytować tak długo, aż w końcu odnajdzie metodę wyzwolenia ludzkości od cierpienia. Usiadł pod drzewem w pobliżu wioski (w dzisiejszym miejscu Bodh Gaya) i tam pozostawał w głębokiej medytacji. Medytował przez 49 dni, w czasie których nawiedzały go wątpliwości uosobione przez bóstwo Marę. Mędrzec jednak pokonał je. Wreszcie, w dzień pełni księżyca miesiąca Visakha, osiągnął Oświecenie.
    "Złoty Budda"; świątynia Wat Trimitr; Bangkok; Tajlandia. Tradycja tharavāda.

    Po osiągnięciu tego stanu, pozostawał w lesie, medytując jeszcze przez 7 tygodni. Wahał się, czy ogłosić światu owoce swych medytacji i nauk, lecz jego wątpliwości pomógł rozwiać bóg Brahma Sahampati[11].

    Następnie, wyruszył na poszukiwanie swych pięciu byłych towarzyszy ascezy. Odnalazł ich w Parku Gazeli; tam też po raz pierwszy wygłosił im swe nauki w miejscu Sarnath. Zdarzenie to tradycja buddyjska nazywa Wprawieniem w Ruch Koła Dharmy. Towarzysze początkowo uznali, że sprzeniewierzył się drodze ascezy, jednak pod wpływem jego wykładu przyłączyli się do niego, porzucając, jak ich nauczyciel, drogę skrajnego umartwiania.

    Od tego momentu Siakjamuni zaczął nauczać Dharmy, obejmującej Cztery Szlachetne Prawdy (w tym Ośmioraką Ścieżkę) i w rozumieniu nauk buddyjskich prowadzącej do Oświecenia. Cztery Szlachetne Prawdy i Ośmioraka Ścieżka do dzisiaj stanowią podstawę i kwintesencję nauk buddyjskich.

    Resztę swojego życia Siakjamuni spędził, wędrując po północnych Indiach i nauczając Dobrego Prawa (Dharmy). Jego nauczanie zyskało wielu zwolenników z różnych warn, wzbudzając jednocześnie kontrowersje radykalnymi tezami społecznymi (negowanie systemu kastowego, równorzędność kobiet na drodze do oświecenia) i religijnymi (odrzucenie skoncentrowanych na Brahmie poglądów wedyjskich, włączając w to pogląd na wyzwolenie ze świata samsary, mokszy).

    Według szkół buddyzmu Wielkiej Drogi (Mahajana) Budda Siakjamuni obrócił Kołem Dharmy trzykrotnie, udzielając w ten sposób trzech zestawów różnych nauk. Pierwszy cykl nauk dotyczy głównie prawa przyczynowości (Karma), drugi odnosi się do Pustości (Siunjata) wszystkich przejawień, a trzeci dotyczy Natury Buddy (Tathagatagarbha). Trzy cykle obejmują całość buddyjskich nauk przekazywanych we wszystkich istniejących obecnie szkołach buddyzmu.

    Budda Siakjamuni umarł w wieku 80 lat w niewielkiej miejscowości Kusinagar. Data jego śmierci, podobnie jak narodzin, wciąż jest przedmiotem dyskusji w ramach różnych przekazów buddyjskich (zobacz: Era buddyjska).
    Podstawowe założenia buddyzmu[edytuj]

    Wiele różnych prądów/nurtów myśli buddyjskiej wyewoluowało z pierwotnego przekazu nauk Buddy Siakjamuniego po jego śmierci. Rozróżniają je nauki, praktyki, nacisk na wybrane wątki z nauki Buddy i kultura. Jednak mimo wielu znaczących różnic, istnieje również wiele wspólnych wątków dla wszystkich tradycji i szkół buddyjskich.
    Cztery Szlachetne Prawdy[edytuj]
    Budda objaśnia swe nauki Pięciu Ascetom w Parku Gazeli.

    Information icon.svg Osobny artykuł: Cztery szlachetne prawdy.

    Podstawowe założenia buddyzmu wyłożone są w Czterech Szlachetnych Prawdach (pāli. cattāri ariya saccāni; sanskr. catvāry ārya satyāni), sformułowanych przez Buddę Śakjamuniego podczas pierwszego kazania w Parku Gazeli, w Sarnath. Cztery Szlachetne Prawdy są akceptowane bez zastrzeżeń przez wszystkie tradycje buddyjskie[12]. Są to:

    1. Pierwsza Szlachetna Prawda o Cierpieniu (pāli. dukkha ariya sacca; sanskr. arya duhkha satya) - "Narodziny są cierpieniem, starzenie się jest cierpieniem, śmierć jest cierpieniem. Smutek, lament, ból, zgryzota i rozpacz są cierpieniem. Towarzystwo nielubianych jest cierpieniem, rozłąka z ukochanymi jest cierpieniem. Niemoc uzyskania tego co się chce jest cierpieniem Pokrótce – pięć skupisk istnienia związanych z przywiązaniem jest cierpieniem[13]."
    2. Druga Szlachetna Prawda o Przyczynie Cierpienia (pāli. dukkha samudayo ariya sacca; sanskr. arya samudaya satya) – przyczyną cierpienia jest pragnienie[14].
    3. Trzecia Szlachetna Prawda o Ustaniu Cierpienia (pāli. dukkha nirodho ariya sacca; sanskr. arya nirodha satya) – ustanie cierpienia to całkowite zaniknięcie i ustanie, wyrzeczenie się, zaniechanie, wyzwolenie, puszczenie pragnienia.
    4. Czwarta Szlachetna Prawda o Ścieżce Prowadzącej do Ustania Cierpienia (pāli. dukkha nirodha gāmini paṭipadā ariya sacca; sanskr. arya mārga satya) – drogą do ustania cierpienia jest Szlachetna Ośmiostopniowa Ścieżka – właściwy pogląd, właściwe postanowienie, właściwa mowa, właściwe działanie, właściwy żywot, właściwe dążenie, właściwe skupienie, właściwa medytacja[15].

    Dalsze nauki są wyprowadzane od Czterech Szlachetnych Prawd, stanowią ich analizę i rozwinięcie. Jednak do prawidłowego ich zrozumienia konieczne jest też zrozumienie doktryny nietrwałości oraz braku wiecznego "ja" (pali anattā sanskr. anatman), tzn. faktu, że wszelkie przejawiające się zjawiska pozbawione są trwałej "istoty"/substancji, że istnieją we wzajemnej współzależności, a nigdy niezależenie od warunków..."
    • 10.12.11, 19:01
     "...zlachetna Ośmiostopniowa Ścieżka[edytuj]

     Information icon.svg Osobny artykuł: Ośmioraka ścieżka.

     Szlachetna Ośmiostopniowa Ścieżka (także: Ośmioraka, Ośmioaspektowa) jest ścieżką praktyki. Przestrzeganie jej zaleceń i wskazań, zebranych w ośmiu regułach (stąd nazwa) ma prowadzić do całkowitego ustania cierpienia i – w konsekwencji – ostatecznego przejścia przebudzonej istoty z samsary do nirwany. Ośmioraka Ścieżka wynika z Czwartej Szlachetnej Prawdy, Prawdy o Ścieżce Prowadzącej do Ustania Cierpienia. Budda głosił naukę, że dzięki cnocie, wiedzy i skupieniu można osiągnąć doskonałość – Przebudzenie – a Cztery Szlachetne Prawdy i Ośmiostopniowa Ścieżka wyznaczają drogę, która wiedzie do osiągnięcia tego celu.
     Koło Dharmy – kiedy przedstawiane jest z ośmioma szprychami symbolizuje Szlachetną Osmiostopniową Ścieżkę

     Aby w pełni zrozumieć Cztery Szlachetne Prawdy, Budda zalecał podążać Ośmioraką Ścieżką, na którą składają się:

     1. Właściwy Pogląd – jest to poznanie Czterech Szlachetnych Prawd (pāli. sammā-diṭṭhi; sanskr. samyak-dṛṣṭi)
     2. Właściwe Postanowienie – to postanowienie wyrzeczenia się złej woli i odstąpienie od wyrządzania wszelkiej krzywdy (pāli. sammā-saṅkappa; sanskr. samyak-saṃkalpa)
     3. Właściwe Słowo – to powstrzymanie się od kłamstwa, od mowy powodującej nieporozumienia między ludźmi ("dzielącej" mowy), obelżywej mowy, pustego gadania (pāli. sammā-vācā; sanskr. samyak-vāc)
     4. Właściwy Czyn – to powstrzymanie się od zabijania, od kradzieży, od nieskromności (pāli. sammā-kammanta; sanskr. samyak-karmānta)
     5. Właściwe Zarobkowanie – to powstrzymywanie się od zarobkowania przynoszącego szkodę innym istotom, takiego jak: handel bronią, żywymi istotami, odurzającymi napojami, trucizną, od rybołówstwa, rzeźnictwa, wojskowości, fałszu, zdrady, przepowiadania przyszłości, oszustwa, wykorzystywania itp. (pāli. sammā-ājīva; sanskr. samyak-ājīva)
     6. Właściwy Wysiłek – to intencje i wysiłek, które nie pozwalają na powstawanie złych, a pozwalają na powstanie dobrych mentalnych właściwości. (pāli. sammā-vāyāma; sanskr. samyak-vyāyāma)
     7. Właściwa Uważność – zachowanie uważności we wszystkim, co się przedsięwzięło (pāli. sammā-sati; sanskr. samyak-smṛti)
     8. Właściwa Medytacja –- dążenie do osiągania stanów, w których znika "ego" (pāli. sammā-samādhi; sanskr. samyak-samādhi)[16][17]

     Sanskryckie samyak i pālijskie sammā znaczą tyle, co "zwrócenie się ku jednemu", "odwrócenie się od reszty", "cały", "wszystki", "prawy", "właściwy", "prawdziwy." Szlachetna Ośmiostopniowa Ścieżka jest przez niektóre szkoły/tradycje buddyjskie postrzegana jako poszczególne stopnie rozwoju, przez które musi przejść praktykujący. W myśl tego poglądu, poznanie i realizacja jednego stopnia, prowadzi konsekwentnie do następnego. Istnieje również pogląd przeciwstawny, który zaleca, by rozwijać wszystkie stopnie równolegle.

     Szlachetną Ośmiostopniową Ścieżkę dzieli się bardzo często na trzy "grupy" reguł, które współtworzą i dookreślają główne cnoty: mądrość (pāli. paññā; sanskr. prajñā), moralność (pāli. sīla; sanskr. śīla) i skupienie (pāli. samādhi; sanskr. samādhi)[18].
     Bodhi[edytuj]

     Information icon.svg Osobny artykuł: Bodhi.

     Bodhi (pāli. i sanskr. dosłownie "przebudzenie") – jest określeniem użytym przez Buddę w celu nazwania swojego własnego wewnętrznego doświadczenia. Słowo bodhi najczęściej jest tłumaczone jako "oświecenie", jednak bardziej precyzyjnymi określeniami będą tu: "zrozumienie" lub "przebudzenie", czyli przebudzenie ze snu (wcześniejszej) ignorancji (pāli. avijjā; sanskr. avidyā) i doświadczenie Trzech Cech istnienia (pali ti-lakkhana). Trzy Cechy istnienia to: nietrwałość (pāli. anicca), bolesność (pāli. dukkha) i brak niezmiennego "ja" (pāli. anatta). Buddyści wierzą, że – po osiągnięciu stanu bodhi – istota uwalnia się z samsary, czyli nieustannego cyklu narodzin i śmierci; tym samym – przebudzenie oznaczałoby tu uwolnienie się od cierpienia[19] (którego nie należy w tym kontekście utożsamiać z bólem).

     Do osiągnięcia bodhi prowadzi rozwinięcie pełnej doskonałości (pāli. pārami, sanskr. pāramitā) umiejętne stosowanie trzydziestu siedmiu czynników wyzwolenia (pāli. bodhi-pakkhiya-dhammā; sanskr. bodhi-pakṣa-dharma), zwanych "Skrzydłami ku Oświeceniu"[20].

     Składają się na nie:

     * Cztery podstawy uważności (pāli. satipaṭṭhāna)
     * Cztery rodzaje właściwego wysiłku (pāli. sammappadhāna)
     * Cztery podstawy sukcesu (pāli. iddhipāda)
     * Pięć duchowych zdolności (pāli. indriya)
     * Pięć duchowych mocy (pāli. bala)
     * Siedem czynników Przebudzenia (pāli. bojjhaṇga)
     * Ośmiostopniowa Szlachetna Ścieżka (pāli. ariya magga)[21]

     Sidhattha Gotama po osiągnięciu bodhi dotyka ziemi biorąc ją na świadka swego Przebudzenia; Museum of Ho Phra Keo; Vientiane, Laos (tradycja theravāda).

     W momencie przebudzenia wszelka żądza (pāli. lobha), gniew (pāli. dosa; sanskr. doṣa), ułuda (pāli. moha, sanskr. maya), ignorancja, pragnienie (pāli. taṇhā; sanskr. tṛṣṇā) i fałszywa wiara w "ja" (pāli attā; sanskr. ātman) - znikają.

     Wszystkie tradycje buddyjskie uznają istnienie trzech rodzajów Przebudzenia:

     * Samo W Pełni Przebudzenie (pāli. sammāsambodhi; sanskr. samyaksambodhi) – inne nazwy to "Budda Powszechny" lub "Doskonałe Samoprzebudzenie",
     * Przebudzenie Ucznia (dosł. "Przebudzenie Przez Słuchanie"; pāli. sāvakabodhi; sanskr. śrāvakabodhi)
     * Milczące Przebudzenie (pāli. paccekabodhi; sanskr. pratyekabodhi) zwane też "Osobistym Oświeceniem".

     Wraz z osiągnięciem stanu bodhi, Budda osiągnął trzy rodzaje wiedzy:

     * wiedzę dotyczącą swoich poprzednich żywotów
     * wiedzę dotyczącą prawa karmy
     * wiedzę dotyczącą Czterech Szlachetnych Prawd

     Ta sama wiedza staje się dostępna również w pozostałych "rodzajach" przebudzenia, dlatego są one tym samym przebudzeniem, co przebudzenie Buddy Powszechnego.

     Trzy "rodzaje" Przebudzenia dotyczą tego samego doświadczenia wewnętrznego i różnią się od siebie jedynie możliwością tworzenia przekazu (pāli. sāsana) i - tym samym - formułowania nauki (pāli. dhamma; sanskr. dharma), czyli sposobu dzięki któremu inne istoty mogą same osiągnąć Przebudzenie[22]...."
     • 10.12.11, 19:01
      "...Nirwana[edytuj]

      Information icon.svg Osobny artykuł: Nirwana.

      Nirwana – najwyższa buddyjska doskonałość

      Nirwana (pāli. Nibbana; sanskr. Nirvāṇa) jest terminem oznaczającym ustanie wszelkiego pragnienia (wolność w ustaniu) (pāli. taṇhā; sanskr. tṛṣṇā). Porównuje się ją do zdmuchnięcia płomienia, co jest metaforą uwolnienia się przez czującą istotę od wszelkich namiętności. Buddyści uważają, iż przebudzona istota może żyć na tym świecie bez "chwytania się" (pāli. upādāna), czyli bez pragnień w stosunku do ludzi, zjawisk i przedmiotów, co do których powstaje cierpienie (nie mylić z ascezą). Jej działania będą wtedy wzbudzały owoce (pāli. vipāka), jednak tylko te, które nie przyczynią się do uczestniczenia w nieustannym cyklu narodzin i śmierci (pāli. vaṭṭa)[23]. Przebudzona istota, osiagnąwszy Nirwanę, odchodzi bowiem trwale ze świata przyczyny-i-skutku, co jest tożsame z ostatecznym uwolnieniem się z cyklu narodzin i śmierci. Warunkiem osiągnięcia Nirwany za życia jest uwolnienie umysłu od niewiedzy (pāli. avijjā; sanskr. avidyā) przez poznanie stosownych nauk i praktyk, prowadzących do trwałego uwolnienia się od cierpienia; jednak jej pełnia następuje dopiero po śmierci (pāli. Prinibbāna, sanskr. Parinirvāṇa)[24].
      Samsara[edytuj]

      Information icon.svg Osobny artykuł: Samsara.

      Według nauk buddyzmu (podobnie jak i innych religii dharmicznych) wszystkie czujące istoty podlegają samsarze ("niekończącej się wędrówce"): po śmierci, w zależności od nagromadzonej karmy, przechodzą na inny poziom egzystencji (przyjmują nową formę przeżywając nowe narodziny). Nieodłącznym elementem samsary jest cierpienie (dukkha). Co prawda życie na "wyższych" poziomach egzystencji jest szczęśliwe, jednak nawet tam występuje nieuchronna śmierć oraz powrót na "niższe" poziomy. Stąd też jedynym sposobem na zakończenie cierpienia jest wyzwolenie się z tego cyklu poprzez osiągnięcie nirwany[25]. Należy jednak pamiętać, że klasyczny pogląd na ponowne narodziny i samsarę ulegał czasem mocnemu przekształceniu m.in. buddyzmie wschodnim (Chan, Zen), w którym występuje interpretacja metaforyczna: wcielenia w poszczególnych niebach/piekłach samsary postrzegane są jako przenośne opisy stadiów rozwoju i stanów emocjonalnych/psychicznych człowieka, a obecne życie ludzkie uznawane jest za jedyne i niepowtarzalne[26]
      Powstawanie w zależności[edytuj]

      Information icon.svg Osobny artykuł: Dwanaście ogniw współzależnego powstawania.

      Przebudzenie (pāli. bodhi) Buddy Śākyamuniego było tożsame z wyzwoleniem od cierpienia i osiągnięciem pełnego wglądu w naturę rzeczywistości. Powszechnie akceptowana pośród szkół i tradycji buddyjskich nauka o Zależności Powstawania (pāli. paṭiccasamuppāda; sanskr. pratityasamutpada) mówi o uwarunkowanym powstawaniu (pāli. uppajjati) i wstrzymywaniu (pāli. nirujjathi) cierpienia (bolesności) (pāli. dukkha; sanskr. duḥkha).

      Dla żyjących istot pozbawionych właściwego zrozumienia, a przez to pogrążonych w niewiedzy, (pāli. avijjā; sanskr. avidyā) proces ten sprowadza się do podlegania ciągłej wędrówce (pāli. saṃsāra) w cyklu narodzin (pāli. jāti) oraz starzenia się i śmierci (pāli. jarāmaraṇa). Buddyści uważają, iż istoty posiadające "wgląd w to jakie rzeczy są" (pāli. yathā-bhūta-ñāṇa-dassana; sanskr. yathā-bhūta-jñana-darśana), przez brak zauroczenia (pāli. nibbidā) i pożądania (pāli. virāgo) doznają wyzwolenia (pāli. vimutti) z owego cyklu, wstrzymując tym samym cierpienie i osiągając Nirwanę (pāli. Nibbāna; sanskr. Nirvāṇa)[27].
      Sześć krain ponownych narodzin[edytuj]
      Tybetańskie Koło życia, na którym tradycyjnie zaznaczane jest Sześć światów

      Information icon.svg Osobny artykuł: Sześć światów.

      Według buddyzmu ponowne narodziny mogą nastąpić w jednej z sześciu krain ponownych narodzin. Są to następujące krainy:

      1. bogowie,
      2. tytani,
      3. ludzie,
      4. zwierzęta,
      5. głodne duchy,
      6. piekło.

      Pierwsze trzy krainy są krainami szczęśliwych narodzin, podczas gdy trzy ostatnie – nieszczęśliwych[25].

      Krainy te są tradycyjnie przedstawiane na kole życia. Szczęśliwe krainy znajdują się w górnej połowie, a nieszczęśliwe – w dolnej.

      Chociaż istnieje wiele światów wyższych od świata ludzi, narodziny w tym ostatnim są najbardziej pożądane, gdyż tylko w nim możliwe jest osiągnięcie Oświecenia.

      Doktryna sześciu światów jest albo interpretowana dosłownie, albo jako przenośne określenia stanów ludzkiego umysłu.

      "Głupiec mówi, że piekło mieści się pod morzem. Ja jednak mówię, że piekło jest nazwą dla bolesnego doznania. -Budda Siakjamuni-"[28]

      Podsumowując sześć światów nakłada się na wizję wszechświata podzielonego na trzy strefy:[25]
      Poziom Nazwa poziomu Odpowiadająca dhjana Strefa
      31 Ani postrzeganie, ani niepostrzeganie 8 Strefa poza formą (arupavacara)
      30 Nicość 7
      29 Nieskończona świadomość 6
      28 Nieskończona przestrzeń 5
      27-12 Wyżsi bogowie 4-1 Strefa czystej formy (rupavacara)
      11-6 Niżsi bogowie
      5 Tytani Strefa pragnień zmysłowych (kamavacara)
      4 Ludzie
      3 Głodne duchy
      2 Zwierzęta
      1 Piekło

      Kosmologia buddyjska nakłada się na buddyjską teorię medytacji – poszczególne stopnie zagłębienia w medytacji (dhjana) odpowiadają konkretnym poziomom egzystencji, tak jak zaznaczono to w tabeli[25].
      Reinkarnacja a brak osobowego "ja"[edytuj]
      Historyczny park Sukhothai

      Według buddyzmu po śmierci następuje rozpad człowieka na pięć skandh. Buddyści przyjmują, że nie ma nic niezmiennego, co mogłoby przechodzić do następnego życia. Nie ma żadnego wiecznego osobowego "ja", "duszy", "atmana". Karma z poprzedniego życia może jednak mieć wpływ na następne, zgodnie z prawem przyczyny i skutku. To jak gra w bilard - biała bila trafia w kolejną, popychając ją do przodu. Kolejna bila jest różna od poprzedniej, ale przeszła na nią jej energia. Podobnie kolejne życie jest różne od poprzedniego, ale ma na nie wpływ poprzednia karma. Strumień świadomości, niosący w sobie karmiczne nasiona z poprzednich żywotów manifestuje się w kolejnym ciele, którego kształt i miejsce odrodzenia zależne jest od tychże nasion karmicznych. W czittamatrze nośnikiem nasion jest alajawidżniana, w madhjamace szósta, mentalna świadomość. Gdy znika niewiedza (wiara w trwałe i niezmienne osobowe "ja"), znikają także karmiczne przyczyny odradzania się.

      Information icon.svg Zobacz też: Proces umierania w teorii wadżrajany.

      W obrębie buddyzmu istnieje również pogląd na metaforyczną naturę nauki o wielu wcieleniach. Należy też zwrócić uwagę na współczesny pogląd o zapożyczeniu przez Buddę języka wed, w tym pojęcia prawa karmy, do opisu nowych, autorskich pojęć z obszaru psychologii. Pogląd ten jest wynikiem wprowadzenia zachodniej metodologii badań nad kontekstem kulturowo-społecznym do opisu buddyzmu jako zjawiska rewolucyjnie nowego i wyróżniającego się na tle ówczesnego krajobrazu duchowego Indii (jego przedstawicielem jest n.p. Stephen Batchelor[29]).
      Pustość[edytuj]
      Posąg Buddy na tle zachodu słońca

      Information icon.svg Osobny artykuł: Siunjata.

      Podstawą wszelkiego istnienia według buddyzmu jest pustość (pustka, pāli. suññata; sanskr śūnyatā). Termin ten budzi negatywne skojarzenia w zachodniej kulturze i prowokuje niesłuszne oskarżenia o nihilizm. Tymczasem chodzi tu o brak (pustkę) własnej natury zjawisk. Zjawiska przejawiają się, jednak nie mają własnej esencji, gdyż są zależne od wielu czynników. Pojawiają się w określonych warunkach, trwają przez jakiś czas, następnie znikają. Istnieją jedynie w zależny sposób, nie mają więc, w tym znaczeniu, realnego bytu[30]...."
      • 10.12.11, 19:02
       "...Nietrwałość ta dotyczy także istot żywych, które również nie posiadają swojej substancji (atmana, duszy); koncepcja ta nosi nazwę anatman. Według buddyzmu istnienie niezmiennego ego jest jedynie iluzją. Człowiek składa się bowiem z pięciu skupisk (skandha), z którymi nie można się identyfikować, a które ulegają rozpadowi przy śmierci fizycznego ciała. Oprócz tych pięciu skupisk istnieje jednak (przynajmniej wedle niektórych tradycji, jak Czittamatra) umysł ("czysta świadomość"), który jako jedyny nie podlega unicestwieniu.
       Karma[edytuj]

       Information icon.svg Osobny artykuł: Karma.

       Karma (pāli. kamma) oznacza dosłownie "działanie" lub "akcja". Często termin ten jest utożsamiany z tzw. "prawem karmy" czyli "prawem przyczyny i skutku" (pāli. kamma-vipāka). Karma oznacza świadome działanie wynikające z realizacji określonego celu lub woli jego osiągnięcia oraz skutek tego działania (pāli. vipāka), który jest następnie doświadczany przez podejmującego akcję i innych.

       Buddyjskie pojmowanie karmy różni od innych religii to, że skutek czynu nie jest tu z góry ustalony (tak jak to się ma np. w protestantyzmie i naukach o predestynacji). Określony czyn nie ma zdeterminowanego skutku, który musi zaistnieć. Takie pojmowanie karmy obala mit fatalizmu, który często niesłusznie przypisuje się buddyzmowi[31].
       Freski naskalne przedstawiające wielu buddów; Jaskinia Bezeklik nieopodal Turfan w Sinciangu; Chiny. Tradycja mahāyana.
       Quote-alpha.png
       Powiadam wam, o mnisi, zamierzone [działanie] jest karmą. Zgodnie z wolą istoty podejmują działanie ciałem, mową i myślą[32]

       Moralna odpowiedzialność za podjęte czyny leży w ich inicjatorach:
       Quote-alpha.png
       Jestem właścicielem mych działań, spadkobiercą mych działań, narodzony z mych działań, powiązany z mymi działaniami, me działania są mym sędzią. Cokolwiek uczynię, prawość lub nieprawość, stanę się tego spadkobiercą"[33]

       Buddyści wierzą, że efekty podejmowanych przez nich działań będzie miał wpływ nie tylko na ich obecne życie, ale także na ich przyszłość i przyszłe narodziny.
       Maja (iluzja)[edytuj]

       Information icon.svg Osobny artykuł: Maja (religie Wschodu).

       Ludzie według buddyzmu są uwikłani przez swoje namiętności i cierpienia w świat złudzeń nazywany "maja" i przez to nie dostrzegają prawdy. Gdyby do niej dotarli, nie doznawaliby cierpienia, gdyż wszelkie psychiczne cierpienie jest efektem niewłaściwego (zwykle dualistycznego i oceniającego) widzenia świata. Jakiekolwiek działania w obrębie "maja" nie dają wg buddystów trwałego szczęścia, gdyż każdy pozytyw jest tutaj obarczony (prędzej czy później) negatywem. Narodziny pociągają za sobą śmierć, miłość - strach przed jej brakiem, przyjemność - uzależnienie, itp. Aby żyć naprawdę, trzeba najpierw zobaczyć rzeczy takimi, jakimi są. Wtedy właściwe działanie przychodzi spontanicznie.
       Praktyka[edytuj]
       Schronienie w Trzech Klejnotach[edytuj]
       Ślad stopy Buddy z Kołem Życia i Trzema Klejnotami, I wiek n.e., Gandhāra.

       Information icon.svg Osobny artykuł: Trzy Klejnoty.

       W większości szkół tradycyjnie pierwszym krokiem, jaki osoba chcąca zostać buddyst(k)ą powinna wykonać, jest przyjęcie schronienia w Trzech Klejnotach (pali ti-ratana, sans. tri-ratna)[34], co jest podstawą praktyki. Tymi klejnotami są:

       1. Budda – odnosi się to zarówno do postaci historycznej, jak i (przede wszystkim) do ideału buddy. Przyjęcie tego schronienia oznacza wiarę w Oświecenie osiągnięte przez Buddę, zaufanie do jego nauk,[35] oraz motywację osiągnięcia podobnego doświadczenia jakie stało się udziałem Siakjamuniego. Budda może również oznaczać nie tyle historyczną postać, ale doskonałą mądrość, która rozumie dharmę i widzi rzeczywistość taką, jaką jest.
       2. Dharma – nauki Buddy, prowadzące do ustania cierpienia. W mahajanie można to schronienie rozumieć jako ostateczną rzeczywistość, będącą nierozłączną od buddy.
       3. Sangha – W tradycyjnym rozumieniu zgromadzenie mnichów i mniszek, stojące na straży nauk Buddy i dające przykłady na ich prawdziwość. W szerokim ujęciu są to wszyscy praktykujący Dharmę.

       Etyka[edytuj]

       Information icon.svg Osobny artykuł: Wskazania buddyjskie.

       Sanskryckie słowo śīla lub palijskie sīla jest tłumaczone jako "moralność", "etyka", "cnota". Jest to działanie poprzez ciało, mowę lub umysł, które wymaga celowego wysiłku. Jest to jedna z "trzech praktyk" (sila, samadhi i panya) i druga paramita.

       Sila jest podstawą dla rozwoju umysłu. Jej kultywowanie rozwija nie tylko spokój ducha kultywującego, ale również pokój wśród społeczeństwa. Zgodnie z Prawem Karmy cnotliwe życie jest zasługą i daje szczęśliwe efekty, chroniąc kultywującego przed narodzinami na nieszczęśliwych poziomach egzystencji.

       Jest kilka poziomów sily dla ludzi o różnym stopniu zaawansowania w praktyce: od świeckich poprzez mnichów-nowicjuszy po zaawansowanych mnichów. Ludzie świeccy starają się zwykle przestrzegać pięciu wskazań, które są wspólne dla wszystkich buddyjskich szkół. Jeśli chcą, mogą również przestrzegać ośmiu wskazań, które dodają elementy ascetyzmu.

       Pięć podstawowych wskazań to:

       1. Powstrzymywać się od odbierania życia.
       2. Powstrzymywać się od brania tego co nie jest dane.
       3. Powstrzymywać się od złego seksualnego prowadzenia się.
       4. Powstrzymywać się od fałszywej mowy.
       5. Powstrzymywać się od zażywania intoksyków, które prowadzą do nieuwagi.

       Buddyjskie wskazania nie są nakazami, ale zaleceniami, jakimi należy się kierować, aby rozwijać się na drodze praktyki[36]. Według buddyzmu kultywacja etyki i szczodrości (dana) same w sobie rozwijają świadomość do takiego stopnia, że narodziny w niebie są prawdopodobne, nawet jeśli nie ma dalszej buddyjskiej praktyki[37].

       W ośmiu wskazaniach trzecie wskazanie (na temat złego seksualnego prowadzenia się) staje się bardziej restrykcyjne i oznacza wskazanie celibatu. Trzy dodatkowe wskazania to:

       6. Powstrzymywać się od jedzenia w zakazanym czasie (tj. po południu).
       7. Powstrzymywać się od tańca, śpiewu, muzyki, oglądania przedstawień, noszenia girland, używania perfum i upiększania ciała kosmetykami.
       8. Powstrzymywać się od spania w wysokich i luksusowych łożach. ..."
       • 10.12.11, 19:04
        "...Medytacja[edytuj]
        Budda

        Głównym celem buddystów jest transformacja swojego umysłu, a medytacja jest głównym środkiem ku temu celowi. Ma ona dać wgląd w działanie umysłu i możliwość rozwoju koncentracji, jasności umysłu i pozytywnych uczuć[38]. Medytacja ma na celu uzyskanie wglądu w naturę świata i dostrzeżenie pustości wszelkich zjawisk i braku własnego "ja", dzięki czemu możliwe jest wyzbycie się pragnień i przywiązań[39]. Jest określana jako "bezwysiłkowe pozostawanie w tym, co jest"[40]

        Waga medytacji dla buddyzmu wynika z przekonania, iż Budda głosił, że wyzwolenia należy poszukiwać wewnątrz siebie oraz że sam poprzez medytację osiągnął Oświecenie. Medytacja jest ostatnim z trzech elementów Ośmiorakiej Ścieżki, obejmującym trzy ostatnie punkty[41].

        Wszelkie wizje pojawiające się podczas głębokiej medytacji nie są jej celem, a jedynie skutkiem ubocznym i mogą być traktowane jako przeszkoda[39].

        Dwa główne rodzaje medytacji w buddyzmie to samatha (medytacja spokoju) i vipassana (medytacja wglądu)[42][43].
        Samatha[edytuj]

        Information icon.svg Osobny artykuł: Śamatha.

        Samatha polega na utrzymywaniu umysłu w stanie koncentracji i wyciszenia[39][42][44]. Osiąga się to poprzez koncentrację na wybranym obiekcie medytacji[45]. Obiektów tych jest 40.[41][42][45][46] Medytacja samatha ma dawać trzy korzyści: szczęście w obecnym życiu, szczęśliwe odrodzenie i uwolnienie się od umysłowych skaz, co jest warunkiem uzyskania wglądu[39].
        Vipassana[edytuj]

        Information icon.svg Osobny artykuł: Vipassana.

        Vipassana polega na obserwacji pewnych aspektów własnego życia. Istnieje wiele sposobów praktykowania vipassany, jednak najbardziej tradycyjna polega na świadomości oddechu, a następnie przejściu do obserwacji wszelkich innych pojawiających się zjawisk fizycznych i umysłowych[43]. Praktykujący vipassanę powinien również starać się być uważny przez cały czas, także podczas wykonywania codziennych czynności[42].

        Vipassana ma na celu rozwój uważności, dzięki czemu praktykujący ma stać się bardziej świadomym wydarzeń mających miejsce dookoła niego i własnych procesów myślowych[43]. Ma również prowadzić do wyzbycia się negatywnych emocji poprzez dostrzeżenie ich, zanim się w pełni rozwiną i likwidację ich poprzez obserwację (nie stłumienie)[47]. Celem medytacji vipassana jest uzyskanie wglądu w naturę rzeczywistości i rozproszenie iluzji, która nie pozwala jej dostrzec[43].

        Medytacja vipassana jest uznawana za ważniejszą od samathy, gdyż efekty tej drugiej praktyki są krótkotrwałe, a vipassana prowadzi do zrozumienia, co z kolei jest warunkiem wyzwolenia[42][43]. Vipassana jest najważniejszą praktyką w tradycji theravada[42].
        Inne formy medytacji[edytuj]

        Information icon.svg Osobny artykuł: Medytacja#Buddyzm.

        Medytacja wyciszenia samatha nie jest jedynym rodzajem medytacji w teorii buddyzmu. Ostatecznym celem medytacji jest usunięcie całkowite cierpienia i jego przyczyn oraz osiągnięcie "Doskonałego Oświecenia". Przyczynami cierpienia są opisane wg Dwunastu Ogniwach Współzależnego Powstawania: niewiedza oraz splamienia umysłu.

        W buddyzmie, rozpatrując jego różne tradycje, można wyróżnić cztery sposoby medytacji nakierowanej na usunięcie splamień:

        1. porzucenie splamień poprzez dożywotnią moralną dyscyplinę wyrzeczenia się niewłaściwych czynów i wykonywania właściwych,
        2. niepodleganie splamieniom poprzez angażowanie się w stany im zaprzeczające (stosując antidotum) aż do ich usunięcia, np. praca z pożądaniem cielesnym przy zastosowaniu kontemplacji nad obrzydliwością wnętrza ciała,
        3. użycie splamień jako użytecznych punktów odniesienia podczas medytacji nad ich naturą jako naturą rzeczywistości i umysłu siunjata aż do osiągnięcia braku splamień,
        4. przekształcenie bezpośrednio splamień w aktywności do oświecenia poprzez praktyki tantryczne w wadżrajanie.

        W buddyzmie therawady samatha i vipassana są głównymi medytacjami. Tym niemniej w innych tradycjach buddyzmu samatha i vipassana również występują, chociaż w ramach innych praktyk tj. w buddyzmie zen w ramach praktyki zazen, w buddyzmie tybetańskim w ramach wizualizacji jidama związanych z praktyką tantr, czy w buddyzmie Czystej Krainy w ramach recytacji imienia Buddy...."
        • 10.12.11, 19:04
         "....Sztuka[edytuj]
         Statuetka Buddy.

         Information icon.svg Osobny artykuł: Sztuka buddyjska.

         Najczęstszym motywem sztuki buddyjskiej jest postać Buddy. Początkowo był on przedstawiany jedynie w postaci symbolu, jednak już na początku naszej ery zaczęto tworzyć jego wizerunki w postaci ludzkiej[48][49]. Jego rzeźby, posągi i obrazy noszą w sanskrycie nazwę buddharupa. Mają one na celu nie tyle upamiętniać historyczną postać, ile raczej stanowić przypomnienie o drzemiącym w ludziach potencjale osiągnięcia Oświecenia, jak również napawać oglądającego spokojem, inspirować go do osiągnięcia szczęścia[50][51].

         Innymi przedstawianymi postaciami są bodhisattwowie i inne bóstwa. Sztuka buddyjska przejawia się także w płaskorzeźbach i architekturze. Szczególnym jej rodzajem są mandale.
         Odłamy buddyzmu[edytuj]

         Rdzeń nauk buddyjskich, do który zalicza się Cztery Szlachetne Prawdy, Szlachetną Ośmioraką Ścieżkę, Trzy Cechy Istnienia, dwanaście ogniw współzależnego powstawania są wspólne dla wszystkich szkół. W szkołach Mahajany różnice filozoficzne i rozdział na hinajanę, Mahajanę i Wadżrajanę tłumaczony jest tym, że Budda Śiakjamuni udzielał nauk o różnym stopniu złożoności i charakterze, przeznaczonych dla różnych odbiorców. Nauki te stanowią podstawę rozmaitych tradycji. Obecnie możemy wyróżnić kilka głównych tradycji:

         * Theravada ("Droga Starszych" - nieprawidłowo nazywana hinajaną) - jedyna szkoła jaka przetrwała spośród szkół wywodzących się z tradycji Sthaviravada,
         * Mahajana (zawierająca również niektóre podstawowe nauki Hinajany):
         o Chan (jap. zen)
         o Zen (tradycja japońska)
         o Sǒn (tradycja koreańska)
         o Amidyzm
         o Szkoła Czystej Krainy
         * Mahajana (zawierająca również niektóre podstawowe nauki Hinajany oraz szczególne metody Wadżrajany):
         o Tendai
         o Shingon
         o Buddyzm tybetański (zawierający unikalne metody tantr Jogi Najwyższej):
         + Ningma
         + Kagju
         + Sakja
         + Dzionang
         + Gelug".

         Wikipedia
         • 10.12.11, 19:05
          "Therawada (pāli: थेरवाद theravāda; sanskr. स्थविरवाद sthaviravāda; dosł. "nauka starszych") – jest najdłużej istniejącą szkołą buddyjską spośród wczesnych szkół buddyjskich. Jej zwolenników zwiemy theravādinami, dosł. "głoszącymi (-vādin) [to, co nauczają] starsi" (thera), czyli mistrzowie, nauczyciele wywodzący swą naukę bezpośrednio od Buddy.

          Przez kilka wieków była religią dominującą na Sri Lance (78%[1]) i w kontynentalnej, Południowo-Wschodniej Azji (południowo-wschodnia część Chin, Kambodża, Laos, Birma i Tajlandia). Zyskuje sobie także popularność w Singapurze i Australii. Wyodrębniona poprzez schizmę, która miała miejsce na III soborze buddyjskim (Pāṭaliputra, 250 p.n.e.), która miała odłączyć się od "nauki starszych" (kierujących zakonem (sanghą). Termin "theravāda" po raz pierwszy pojawia się w VII w. w manuskryptach należących do nich samych. Owe manuskrypty mówią, iż szkoła pragnie zachować autentyczne nauki Buddy Śākyamuniego. Wyznawcy tej tradycji wywodzą swą linię od sthaviravādinów (pālijskie: thera = sanskryckie: sthavira) od których oddzielili się mahāsaṃghikowie na II soborze buddyjskim (Vesali, 383 p.n.e.) kiedy to mnisi pod przewodnictwem Mahākassapy Thery zajęli ortodoksyjną pozycję przestrzegania wszystkich "pomniejszych i pośrednich" przykazań ustanowionych przez Buddę Gotamę. Do dzisiaj tę tradycję uważa się za radykalną, konserwatywną i ortodoksyjną[potrzebne źródło].

          Czasami tej tradycji przyczepia się etykietkę "hināyāna" ("Niższy Wóz", "Gorszy Wóz") w opozycji do mahāyāny ("Wielkiego Wozu"). Jednak nie jest to właściwe zarówno ze względu na poprawność merytoryczną, jak i historyczną. Theravāda nigdy bowiem w historii sama siebie nie określała tym mianem, a zwolennicy mahāyāny tę nazwę stosowali łącznie do 18 szkół wczesnego buddyzmu, w tym i wymienionych poniżej.

          Zdaniem André Bareau ("Les sectes bouddhique du Petit Vehicule", str. 205), theravāda określa siebie jako szkołę odrębną od ok. 30 szkół, zwł. od mahāsaṃghiki, sarvāstivādy i vātsīputrīyi-saṃmitīyi – szkół, które rozwinęły się między II a V wiekiem w. po śmierci Buddy (czyli między III wiekiem p.n.e a I wiekiem n.e.). Dzisiaj theravāda liczy sobie ponad 100 milionów wyznawców na całym świecie[2]. W zeszłych dekadach XX w. theravāda zaczęła rozwijać się na Zachodzie. W Polsce theravāda pojawiła się około lat 70, praktykowana przez pojedyncze osoby. Obecnie theravāda zyskuje coraz większe zainteresowanie, jednak nikt nie zna dokładnej liczby osób deklarujących jej wyznawanie..."
          • 10.12.11, 19:06
           "...Początki tradycji[edytuj]

           Szkoła theravādy wywodzi się ostatecznie z grupy vibhajjavāda[3], która wyłoniła się ze starszej grupy sthavira w czasie Trzeciej Rady Buddyjskiej (około roku 250 p.n.e.), podczas rządów Cesarza Aśoki w Indiach. Po Trzeciej Radzie, vibhajjavādini stopniowo rozwinęli się w cztery grupy: mahīśāsaka, kāśyapīya, dharmaguptaka oraz tāmraparnīya. Theravāda pochodzi od tāmraparnīya, co oznacza "linię lankijską". Z drugiej strony, niektóre źródła twierdzą, że mahīśāsaka, kāśyapīya i dharmaguptaka nie wywodzą się prosto od vibhajjavādinów.

           Nazwa tāmraparnīya została nadana lankijskiej linii w Indiach i nie ma oznak, że oznaczało to jakiekolwiek zmiany w doktrynie lub świętych pismach, ponieważ nazwa odnosi się tylko do położenia geograficznego. Theravādini oceniając swoje pochodzenie wspominają, że przyjęli nauki, w sprawie których porozumiano się podczas trzeciej rady buddyjskiej i które to nauki znane były jako vibhajjavada.

           Vibhajjavādini postrzegają siebie jako kontynuatorów ortodoksyjnych sthavirów i po Trzeciej radzie kontynuują odnoszenie się do swojej szkoły jako sthavira/thera ("Starsi"), pomimo tego, że ich doktryna jest prawdopodobnie podobna do starszych sthavirów, ale raczej nieidentyczna. W VII wieku chińscy pielgrzymi: Xuanzang i Yi Jing nazywali buddyjskie szkoły na Sri Lance "sthavira"[4][5]. W Starożytnych Indiach te szkoły które używały sanskrytu jako religijnego języka nazywały swoją szkołę "sthavira", ale te które używały pāli jako języka religijnego odnosiły się do swojej szkoły "thera". Zarówno sthavira (w sansktrycie) jak i thera (w pāli) oznacza dosłownie "starsi". Szkoła używała dla siebie nazwy theravāda co najmniej od czwartego wieku[6].
           Historia[edytuj]

           Podczas rządów króla Aśoki w Indiach, odbył się III sobór buddyjski w cesarskim mieście Pāṭaliputta (253 p.n.e.). Przewodniczącym zgromadzenia był czcigodny Moggaliputta Tissa, który zredagował pismo zwane Kāthavatthu ("Punkty Sporne"), w którym starał się obalić to, co uważał za heretyckie i fałszywe, a co stanowiło teorie głoszone przez grupy mnichów.

           Nauki uzgodnione i zaakceptowane przez zgromadzenie zostały określone jako "theravāda". Na tym soborze Abhidhāmma Piṭaka została dodana do Kanonu i tym samym ustalono jego kształt. Został on później zabrany przez czcigodnego Mahindę na Sri Lankę 246 p.n.e. wraz z naukami theravādy. Tam spisano Kanon około 110 p.n.e. w takiej formie w jakiej się go spotyka dzisiaj. Ze Sri Lanki mnisi-misjonarze przenieśli nauki theravāda na Półwysep Indochiński.

           Uczeni są zdania, że theravāda rozwijała się w kraju Magadhy na wschodzie i w mieście Ujjeni na zachodzie. W tamtejszych skałach zachowały się ryty naskalne i filary Aśoki. Z inskrypcji zachowanej w Bhabru wiemy, że szkoła theravāda zajmowała specjalne miejsce w sercu Aśoki. Napis poleca, by studiować pewne teksty buddyjskie zapisane w języku pālijskim.

           Po szczytowym okresie theravādy, za czasów panowania Aśoki, jej znaczenie zaczęło się zmniejszać w północnych Indiach. W roku 428 do władzy dochodzi potężna Dynastia Guptów. Być może w tym wydarzeniu leży przyczyna upadku "indyjskiej" theravādy. Guptowie byli Hindusami i faworyzowali sanskryt. Był to czas ożywienia literatury sanskryckiej i zabrakło tu miejsca dla theravādy – buddyjskiej szkoły używającej wyłącznie języka pāli. Theravādinowie przenieśli się wtedy na południe Indii i osiedlili się na wschodnim wybrzeżu gdzie narodzili się tacy buddyjscy komentatorzy jak Dhammapāla z Kāncīpury (dzisiaj Kanchipuram) i Buddhadatta z Uragapury.

           Jednak największym ośrodkiem theravādy, jeszcze na długo przed podróżą na południe, była Mahāvihāra ("Wielki Klasztor") nieopodal Anuradhapury na Śri Lance. Tam działał słynny Bhadantācariya Buddhaghosa, największy z komentatorów tradycji theravāda. Miejsce to było ostoją świętego języka pāli i miejscem pracy wielu wybitnych pisarzy palijskich. Ówczesne antagonistyczne sekty są stosunkowo słabo znane (znamy tylko ich nazwy i krótkie streszczenia doktryn sporządzone przez zwolenników theravādy) – Mahāvihāra była bowiem dość potężna, by zwyciężyć swych przeciwników.

           W wyniku wojen prowadzonych na Śri Lance tradycja theravādy okresowo tam zanikała. Wtedy sprowadzano mnichów z Birmy lub z Tajlandii, by odnowić tradycję wyświęcania (dlatego istnieje tam kilka tradycji wyświęceń). Podobnie było w Birmie i Tajlandii – kiedy linia wygasała, proszono o pomoc mnichów ze Śri Lanki.

           Dzisiaj Śri Lanka wyróżnia się jako kraj mnichów – misjonarzy, którzy nie tylko mają za sobą intensywną praktykę buddyjską ale także posiadają nowoczesne wykształcenie i tym skuteczniej mogą krzewić Dharmę, zwłaszcza na zachodzie...."
           • 10.12.11, 19:07
            "...Świętymi pismami tradycji theravādy jest Kanon palijski zwany też Tipiṭaką. Uznaje się, że zawierają oryginalny przekaz słów Buddy. Studiowanie sutt (sanskr. sutra) — świętych tekstów jest bardzo ważnym elementem praktyki nie tylko mnichów, ale także świeckich. We wszystkich krajach wyznających tę tradycję układ ksiąg jest taki sam. Jedynie w Tajlandii do kanonu dodane zostały dwa teksty (komentarze Nettippakarana i Peṭakopadesa), a w Birmie jeden (Milindapañha).

            Poza Kanonem palijskim istnieje wiele tekstów bardzo ważnych dla tradycji theravādy. Są to głównie zbiory komentarzy i subkomentarzy do Tipiṭaki. Oprócz nich także w poczet ksiąg zaliczane są teksty quasikanoniczne i kroniki (zawłaszcza te relacjonujące życie klasztoru bądź religijnego życia w kraju).

            Językiem świętych pism tradycji theravādy jest język pāli. Jest on bardzo zbliżony do języka, w którym Budda wygłaszał swe nauki. Theravāda jest bardzo silnie związana z tym językiem — można go uznać za język liturgiczny tej tradycji. Właśnie to przywiązanie do martwego języka wyróżnia ją spośród innych szkół buddyjskich, pozostała większość posiada teksty i "liturgię" w języku narodowym...."

            Wikipedia
            • 10.12.11, 19:08
             "Mahajana (skt. mahāyāna "Wielki Wóz", chin.: 大乘, dàshèng; kor. 대승 taesŭng, jap.: 大乗, daijō, wiet. đại thừa) — kierunek buddyzmu, który wyodrębnił się w I wieku p.n.e..
             Spis treści
             [ukryj]

             * 1 Geneza i historia
             * 2 Teoria
             * 3 Praktyka
             * 4 Tradycje mahajany
             * 5 Przypisy
             * 6 Zobacz też
             * 7 Bibliografia
             * 8 Linki zewnętrzne

             Geneza i historia[edytuj]
             Położenie królestwa Gandhara

             Jak wynika z badań źródłem nauk mahajany jest wyłoniona na bazie przekazu Buddy Siakjamuniego ok. 320 r. p.n.e. tradycja mahasanghika, której odnalezione teksty, przechowywane obecnie m.in. w kolekcji Schøyen[1], datowane są na II w. n.e. np. Mahaparinivana Sutra spisana w języku gandhari królestwa Gandhara. Podczas pierwszego stulecia naszej ery mahajana rozprzestrzeniła się na tereny Dalekiego Wschodu. Następnie w Indiach w mahajanie wyodrębniła się wadżrajana i w tej formie od piątego wieku naszej ery dotarła na Daleki Wschód a od ósmego wieku, kiedy zaczęto popularyzować tantry Jogi Najwyższej, została przeniesiona do Tybetu i dalej do Mongolii. Obecnie mahajanę rozwija się szczególnie w krajach Dalekiego Wschodu oraz na Zachodzie.

             Charakterystyczną cechą buddyzmu mahajany na tle nauk hinajany, tudzież theravady, jest zmiana ideału soteriologicznego, rozumienie "pustości" (sanskryt. Siunjata), nauki o naturze Buddy oraz zastosowanie terminu trzech ciał Buddy.
             Teoria[edytuj]

             Ideałem staje się nie arhat, który osiągnął wyzwolenie od cierpień nirwana poprzez wyrzeczenie się Samsary, ale bodhisattwa - czyli istota, która rozwinęła postawę bodhiczitty, aby osiągnąć Doskonałe Oświecenie dla pożytku wszystkich czujących istot. W tym celu bodhisattwa nie zważając na cierpienia samsary, decyduje się świadomie nadal odradzać po śmierci, aby nauczać innych i dać im także szansę na oświecenie. Ścieżka Bodhisattwy obejmuje 10 poziomów (sanskryt. bhumi), które odróżniają się w doskonaleniu oświeconych cech i właściwości, oczyszczaniu zasłon wyzwolenia od samsary, które osiąga się na 6 poziomie (bhumi) i zasłon niewiedzy (co do natury rzeczywistości Siunjata), którą w pełni się usuwa podczas Wadżra Samadhi na 10 poziomie (bhumi). Ostatecznym celem mahajany stało się osiągnięcie Doskonałego Oświecenia, czyli trzech ciał Buddy tzn. Nirmanakai, Sambhogakai oraz Dharmakai dla pożytku czujących istot. Urzeczywistnić to można poprzez praktykę sześciu transcendentalnych cnót (sans. Paramita), ale w czasie trzech niezliczonych kalp (zgodnie z zasadami reinkarnacji).

             Sześć transcendentalnych cnót, wyzwalających aktywności (Paramity) to:

             1. szczodrość
             2. etyczne (moralne) postępowanie
             3. cierpliwość
             4. radosny wysiłek (gorliwość, entuzjazm)
             5. medytacyjne skupienie
             6. mądrość ..."
             • 10.12.11, 19:08
              "...Poprzez praktykę paramit mahajana utrzymuje również duży nacisk nagromadzenie zasługi (praktykując paramity szczodrości, moralnego prowadzenia, cierpliwości, radosnych wysiłków) oraz nagromadzenie mądrości (praktykując paramity medytacyjnego skupienia i mądrości).

              Kluczowe jest kultywowanie miłującej dobroci (sanskryt. Bodhiczitta) i pomaganie czującym istotom oraz medytacje nad brakiem wrodzonej inherentnej egzystencji własnej tożsamości "ja" oraz nad brakiem istnienia przejawień zjawisk (potocznie zwanego "pustością" sanskryt. Siunjata).

              W mahajanie istnieją dwie tradycje nauk odnoszących się do natury rzeczywistości tzw. Siunjaty. Pierwsza tradycja związana jest z przekazem Nagardżuny o madhjamace „Środkowej Ścieżce”. Druga tradycja związana jest z przekazem Asangi o „naturze Buddy”, przekazem na którym później oparto nauki czittamatry. Przekaz Nagardżuny o „Środkowej Ścieżce” to podejście pomagające ukazać naturę rzeczywistości poprzez wyeliminowanie wszystkiego tego, co nią nie jest, tzn. wszystkich niewłaściwych „skrajnych” poglądów i praktyk. Przekaz ten jest precyzyjny w tym sensie, że nakierowuje w ten sposób na doświadczenie natury rzeczywistości nawet zanim faktycznie bezpośrednio się ją doświadczyło. Przekaz Asangi o „naturze Buddy”, to podejście pomagające za to ukazać naturę rzeczywistości, taką jaka powinna ona być. Ten drugi przekaz jest mniej precyzyjny, gdyż próbuje ująć doświadczenie natury rzeczywistości zanim faktycznie bezpośrednio się ją doświadczyło. Tym niemniej oba te przekazy bezsprzecznie się wspomagają tworząc jedną kompleksową całość.

              Istotne są również nauki o całkowitym oczyszczeniu swojej karmy, cierpieniu oraz inne nauki przyjmowane z hinajany jako podstawa i odniesienie, np. Dwanaście ogniw współzależnego powstawania. Prawo działań karmy to prawo działań przyczyn i skutków, w myśl którego, poprzez dążenia i działania, istota gromadzi przyczyny, które w przyszłości objawią się jako skutki w ciągu obecnego życia, bądź przyszłych odrodzeń w samsarze. Nie ma tu jednak żadnego fatum, bądź przeznaczenia, gdyż karmiczne skutki działań można ciągle zmieniać.
              Praktyka[edytuj]

              W tradycyjnej praktyce mahajany wyróżnia się dwa etapy:

              1. medytacyjne wyciszenia (skt sziamata, tyb. szine), praktyka medytacyjnego przyzwyczajania się do dobroczynnych obiektów koncentracji, aż do uzyskania jedno-upunktowionego nieprzerwanego skupienia
              2. doskonałe widzenie (skt wipasziana, tyb. laktong), praktyka poglądu na naturę rzeczywistości uzyskana pod wpływem medytacyjnego wyciszenia i analitycznej wiedzy, aż do urzeczywistnienia bezpośrednio mądrości o rzeczywistości (sanskryt. Siunjata)

              Praktyki medytacyjnego skupienia i doskonałego widzenia (poglądu) stosuje się w ramach kultywowania w mahajanie Sześciu Transcendentalnych Cnót w celu nagromadzeniu zasługi i nagromadzeniu mądrości, aby osiągnąć Doskonałe Oświecenie dla pożytku wszystkich czujących istot.
              Tradycje mahajany[edytuj]

              Szkoły silnie związane z pierwotną tradycją mahajany znajdziemy dziś w Tybecie, Bhutanie, Wietnamie, Chinach, Japonii, Mongolii oraz Korei. Jest najbardziej różnorodna, ze względu na największe rozpowszechnienie i łatwość asymilacji lokalnych tradycji. Obecnie poza tymi tradycyjnymi buddyjskimi krajami mahajanę można spotkać niemal na całym świecie. Wyewoluowała w różnych kierunkach jak wadżrajana, chán (a później zen), amidyzm, shingon i inne...."
              • 10.12.11, 19:09
               "Wadżrajana to kierunek buddyzmu związany z praktyką tantr, który wyodrębnił się w II wieku n.e. w Indiach w ramach tradycji mahāyāny, gdzie ideałami są postawa bodhisattwy, który rozwija miłujące współczucie (skt. bodhiczitta) dla pożytku wszystkich istot oraz zrozumienie natury rzeczywistości siunjata i wiedzy o naturze Buddy.
               Spis treści
               [ukryj]

               * 1 Etymologia
               * 2 Historia
               * 3 Praktyka
               * 4 Nauki Trzeciego Obrotu Kołem Dharmy a teoria wadżrajany
               * 5 Przypisy
               * 6 Bibliografia
               * 7 Zobacz też
               * 8 Linki zewnętrzne

               Etymologia[edytuj]

               Wadżrajana (skt. Vajrayāna, tyb. rdo rje theg pa), także tantrayāna, mantrayāna, potocznie nazywana jest jako Diamentowa Droga, jednak nie jest to precyzyjne tłumaczenie tybetańskiego określenia dordże thekpa. Dordże, czyli wadżra, od której bierze nazwę wadżrajana, określa nie nazwę substancji (diament) – ale nazwę właściwości, czyli trwałości, niezniszczalności. Właściwiej byłoby tłumaczenie „droga niezniszczalnego”. Tybetańczycy rzadko używają tej nazwy, częściej spotyka się nazwę tantrajana lub droga sekretnej mantry. Mianem "dordże" określa się również rytualny przedmiot, który wraz z "dzwonkiem" symbolizuje niedualny stan umysłu, zjednoczenie tzw. "żeńskich i męskich" aspektów oświecenia, tj. pierwotnej mądrości (skt. siunjata) i miłującego współczucia (skt. bodhiczitta), ostatecznego zrozumienia oraz metod prowadzących do tego poziomu. „Droga niezniszczalnego” nie może być w żadnym przypadku przedstawiona jako coś odrębnego od mahajany. W istocie tantrajana (wadżrajana) jest mahajaną. Różni się nie poglądem, a metodami. Szamar Rinpocze, naucza, że trzy pojazdy (drogi) to: pojazd śrawaków (słuchaczy), pojazd pratjekabuddów i pojazd bodhisattwów. W ramach bodhisattwajany istnieje również tantrajana. Za odradzającego się bodhisattwę uważa się m.in. tybetańskiego dalajlamę czy karmapę.

               Ponadto tradycja wadżrajany opisywana jest również innymi nazwami[1]:

               * jako tradycja rezultatu, gdyż w czasie praktyki stosuje już trzy ciała Buddy choć to ostateczny poziom oświecenia wg mahajany,
               * jako tradycja metod, gdyż choć nie odróżnia się od mahajany w stosowaniu Sześciu Paramit to jednak posiada nieporównywalnie efektywniejsze metody takie jak np. faza spełniająca "dzogrim" tantr Jogi Najwyższej bezpośrednio do oświecenia, tj trzech ciał buddy, już za życia praktykującego,
               * jako tradycja wadżry, gdyż choć podobnie jak mahajana realizuje gromadzenie dobroczynnego potencjału do oświecenia tzw. "zasługi" i "przekraczającej samsarę" mądrości, ale jednak robi to w sposób równoczesny poprzez praktykę jidama i jednocześnie mądrość bycia w jego naturze siunjata, tak że nie ma oddziału między tymi dwoma nagromadzeniami, ani potrzeby przerw pomiędzy sesją medytacji i pomedytacyjną,
               * jako tradycja pożądań, gdyż przekształca nawet najbardziej nieokiełznane splamienia umysłu bezpośrednio w aktywności do oświecenia np. poprzez praktyki tantryczne,
               * jako tradycja sekretna czy tradycja sekretnej mantry, gdyż ze względu na powyższe wyjątkowe cechy umożliwiające oświecenie już za życia jest jednak niezwykle podatna na niezrozumienie czy przeszkody w praktyce, które są do ominięcia tylko wg sekretnych dogłębnych osobistych instrukcji odpowiedniego mistrza tantr oraz ścisłego przestrzegania świętych zobowiązań "samaja", których porzucenie prowadzi do poważnych konsekwencji przyczynowo skutkowych. Słowa mantra odnosi się tu do protekcji przed licznymi przeszkodami zewnętrznymi (otoczenie), wewnętrznymi (zdrowie) i tajemnymi (w praktyce z umysłem)...."
               • 10.12.11, 19:10
                "...Nauki wadżrajany pierwotnie Budda przekazywał swoim najbliższym uczniom m.in. królowi Indrabodhi. Wadżrajana początkowo rozwijała się ona w Indiach, w średniowieczu trafiła również na Sri Lanki oraz do Azji Centralnej, Indochin, Indonezji, Chiny, Mongolii i Japonii a obecnie najbardziej utożsamiana jest z buddyzmem tybetańskim.

                W Indiach, w czasie końcowego rozkwitu buddyzmu wadżrajany, kiedy popularne były nauki tantr Jogi Najwyższej, pojawiło się wielu uznanych mistrzów, takich jak Tilopa, Naropa, Saraha, Maitripa, Virupa, Lalita Wadżra, Niguma, Luipa i wielu innych, wśród których najsłynniejsi znani są jako "Osiemdziesięciu Czterech Mahasiddhów" (skt. Wielkich Buddyjskich Urzeczywistnionych).
                Tybetański mistrz wadżrajany Tsongkhapa medytujący na formę Jamantaki oraz jego strażnik Kalarupa, po prawej na górze wizerunek Buddy Siakjamuniego

                W VIII w. przekaz wadżrajany dotarł do Tybetu i Bhutanu z krainy Oddijana dzięki Padmasambhawie (tyb. Guru Rinpocze) i wielkiemu scholastykowi Wimalamitrze oraz dzięki 25 uczniom i uczennicom Padmasambhawy, którzy stali się mahasiddhami. W roku 775 n.e. założono pierwszy klasztor buddyjski Samye. Ich nauczanie dało początek szkole "starożytnych przekazów", zwanej później jako ningmapa. Jednak na skutek prześladowań buddyzmu za czasów króla Langdharmy (838-841), który sympatyzował z szamańską religią bon, praktyki buddyjskie niemal zanikły w Tybecie. Przekaz przetrwał głównie poprzez odnajdywanie "ukrytych skarbów" zwanych termami, którym szkoła ningma zawdzięcza swoje późniejsze odrodzenie za sprawą takich wielkich uczonych jak Longczenpa, oraz nieliczne unikalne bezpośrednie przekazy, np. w "starożytnych" naukach szkoły sakja.

                W XI wieku nastąpiło drugie przeniesienie nauk buddyjskich do Tybetu i Bhutanu (tzw. przekaz sarma). Nauki wadżrajany zostały przeniesione i przetłumaczone wtedy z Indii przez takich mistrzów i tłumaczy jak Marpa i Drokmi, dając początek szkole kagyupa, np. poprzez linię Karmapów oraz inicjując "nowożytne" nauki szkoły sakjapa, gdzie kluczową postacią był Sakja Pandita. W tym samym okresie również wiele przekazów nowych nauk zostało przeniesionych do Tybetu przez Atiszę rozwiązując wiele istniejących ówcześnie wątpliwości związanych z tym czy wadżrajanę traktować jako oddzielny od sutr i od mahajany pojazd. Nauki te dały początek szkole kadampa. Dzięki reformie tej szkoły oraz dalszemu rozwinięciu w niej praktyk tantrycznych przez Tsongkhapę w XV wieku powstała nowa tradycja gelugpa. Zanim w XIII wieku kultura buddyjska w Indiach została zniszczona przez ekspansję hinduizmu, islamu i najazdy plemion muzułmańskich, ostatni znaczący rozwój nauk dzięki mistrzowi Jumo Mikjo Dordże, którego nauki stały się podstawą tybetańskiej szkoły dzionangpa. W ostatnich wiekach istniejące nauki różnych tradycji usystematyzowano i rewitalizowano, chroniąc je przed zanikiem, za sprawą takich uczonych jak Jamgon Kongtrul Lodrö Thaye[2].

                Obecnie nauki wadżrajany praktykowane są szczególnie w buddyzmie tybetańskim, w szkołach ningma, sakja i kagju, gelug, gdzie występuja uniklane przekazy tantr Jogi Najwyższej. Jednak wadżrajana związana z innym rodzajami tantr występuje również w Japonii w tradycji shingon. W XX wieku na skutek represji chińskich w Tybecie buddyzm został niemal całkowicie zniszczony. Podobnie stało się w komunistycznej Mongolii. Wielu nauczycieli i buddystów z Tybetu, wraz z całym bogactwem nauk i duchowych skarbów buddyzmu tybetańskiego, znalazło schronienie w Indiach, Nepalu i Bhutanie, jak i również na Zachodzie.

                Od lat 70. ubiegłego stulecia wadżrajana rozwija się również na Zachodzie. W Polsce nauki wadżrajany pojawiły się jako "Diamentowa Droga" po raz pierwszy dzięki Lamie Ole Nydahlowi w roku 1976, były to nauki związane z przekazem tybetańskiej szkoły kagyu. W 1995 zawiązano Polską Unię Buddyjską, od 1997 pod patronatem Jego Świątobliwości Dalajlamy[3].
                Praktyka[edytuj]

                W wadżrajanie praktyki przekazywane są od czasów Buddy w nieprzerwanej linii od nauczyciela do ucznia. To dlatego tak ważna jest tu rola duchowego nauczyciela – lamy, jako spadkobiercy autentycznej linii przekazu. Bez jego kierownictwa uczeń nie ma dostępu do najgłębszych nauk i praktyk, takich jak mahamudra, dzogczen i tantry Jogi Najwyższej.

                W systemie wadżrajany, oprócz rozwijania współczucia, kładzie się nacisk na praktykę tantr buddyjskich, utrzymywania ślubowań bodhisattwy i ślubowań tantrycznych. Tantry nie koncentrują się jedynie na intelekcie, lecz angażują cały potencjał człowieka, pełne spektrum doświadczeń. Jest to konsekwentny system technik medytacyjnych, które polegają między innymi na wizualizacji określonych form buddów, powtarzaniu mantr, usypywaniu mandali, czy stosowaniu jogicznych ćwiczeń. Z tego powodu ścieżka ta nazywana jest czasami mantrayāna lub tantrayāna. Więcej patrz w artykule Tantry Jogi Najwyższej o klasyfikacji tantr.
                Tybetańska ceremonia tantryczna

                Słowo tantra dosłownie znaczy "sieć", "tkać". Odnosi się do najsubtelniejszego stanu umysłu, którego kontynuacja trwa po śmierci poprzez kolejne odrodzenia, zwanego "Przejrzystym Światłem". Stan ten, zwany również naturą buddy, jest nieoddzielny od doskonałego oświecenia, w taki sposób, jak dwie nici splecione są w gęstej fakturze materiału. Osiągnięcie tego stanu przez praktykującego, jest dlatego trwałe i niezniszczalne. Wadżrajana kładzie największy nacisk na uzyskanie wolnego od konceptualnych wyobrażeń medytacyjnego wglądu, i zgodne z nim działania dla pożytku wszystkich czujących istot (bodhiczitta) w codziennym życiu.

                "Wadżrajana nie jest ograniczoną doktryną, ale ścieżką nieskończonego rozwoju. Całkowicie wychodzi poza dualistyczne medytacje i koncepcje. W wadżrajanie życie nie jest problemem do rozwiązania, lecz doświadczeniem o niewyczerpalnym bogactwie i twórczej energii. Nic nie jest odrzucane ani negowane, bowiem ten, który praktykuje wadżrajanę, rozwija umiejętności dostrzegania i wrażliwość na korzystne aspekty wszystkiego, co istnieje"[4].

                W tradycyjnej mahajanie bodhisattwa praktykuje postawę bodhiczitta oraz właściwe zrozumienie rzeczywistości, zgodnie z naukami o "pustości" Siunjata i naturze Buddy poprzez Sześć Paramit, zbierając stopniowo oraz oddzielnie (podczas medytacji lub poza nią) nagromadzenie tzw. zasługi (dobroczynnego potencjału) i mądrości, niezbędnych, aby osiągnąć oświecenie, tj trzy ciała Buddy, co zajmuje czas trzech niezliczonych okresów (skt. kalpa). Wadżrajana jednak posiada szczególne metody praktyk, które umożliwia owe zrealizowanie bodhisattwie niezwykle szybko oraz nie-oddzielnie (tym samym czasie), zwłaszcza poprzez praktykę Tantr Jogi Najwyższej, bezpośrednio prowadząc do oświecenia, tj trzech ciał buddy, już za życia praktykującego...."
                • 10.12.11, 19:11
                 "...Nauki Trzeciego Obrotu Kołem Dharmy a teoria wadżrajany[edytuj]

                 W teorii wadżrajany główny nacisk kładzie się na nauki o naturze umysłu i rzeczywistości w celu zrealizowania bezpośrednio doskonałej obecności poza wszelkimi konceptualnymi wyobrażeniami, zwanej Przejrzyste Światło, stanu, który określany jest niekiedy jako absolutnie istniejący. Nauki te biorą źródło z tantr buddyjskich, szczególnie takich tantr Jogi Najwyższej jak Guhjasamadża oraz Kalaczakra. Teorię wadżrajany jednak można odnieść również do nauk tzw. "Trzeciego obrotu Kołem Dharmy", jako trzeciej klasy nauk udzielonych przez Buddę, nauk o naturze Buddy. Jeden z wielkich tybetańskich mistrzów medytacji, Khenpo Tsutrim Gyamtso Rinpocze, wyjaśnia to w ten sposób[5]:

                 "Sutry nauczają, że Budda obrócił Kołem Dharmy trzy razy. Za pierwszym razem nauczał, że zjawiska istnieją ale są pozbawione 'ego'. Za drugim razem nauczał, że zjawiska nie istnieją, że są 'puste'. Za trzecim razem nauczał o absolutnej rzeczywistości, o 'przejrzystym świetle umysłu'."

                 Nauki o naturze Buddy miały swój rozkwit w Indiach od pierwszego tysiąclecia n.e. Najpierw pojawiły się filozoficzne doktryny braci Asanga i Vasubandhu, dla których inspiracją był Maitreya i sutry Nirvana oraz Srimala. Według ich nauk wszystkie zjawiska są uwarunkowane z wyjątkiem natury buddy (skt. Tathagatagarbha). Stoi to w opozycji do omylnie rozumianej koncepcji pustości (skt. Sunjata), jako nicości (na sposób nihilizmu). Jednak nauki o naturze Buddy nie przeczą wcale właściwemu zrozumieniu filozofii Środkowej Ścieżki (skt. madhjamaka) o "pustości" siunjata, ale są niczym uzupełnienie w celu kompleksowego opisania natury rzeczywistości, która jest poza wszelkimi punktami odniesienia, dualizmem obiekt-subiekt, czy konceptualnością (patrz: Natura Buddy, a "pustość"). Według buddyjskich szkół dzionang, i niektórych podszkół kagyu i nyingma nauki te opowiadają poglądowi szentong, tymczasem pozostałe szkoły takie jak gelug i sakja odnoszą je do nauk jogaczara. Pierwotnie w Tybecie za czasów wprowadzania tam buddyzmu wielki indyjski pandita Śāntarakṣita (ok. VIII w n.e.), który był opatem słynnego indyjskiego centrum monastycznego Nalanda, nauczał poglądu zwanego "jogaczara-swatantrika-madhjamaka", który łączył ówczesny mu przekaz Nagardżuny „madhjamaki” z przekazem Asangi o „naturze Buddy" związanym z jogaczarą[6].

                 Przy tym można zaznaczyć, że pogląd szentong stanowiący iż natura umysłu (natura Buddy, mądrość buddy) nie jest pozbawiona własnego istnienia, ale jest pozbawiona zakrywających ją wszelkich nietrwałych błędów i splamień, nie jest wyłącznie poglądem tantryków. Przedstawiciele szentong udowadniają, że jest on zawarty w wielu sutrach i siastrach (komentarzach do sutr). Nie należy rozumieć, iż ci, którzy kroczą ścieżką mahajany są zwolennikami rangtong, a ci, którzy kroczą ścieżką tantry zwolennikami szentong. Szentong służy jako antidotum, jeśli medytujący zbytnio przyzwyczaja się do negowania wszelkich doświadczeń i w efekcie nie dostrzega doskonałych właściwości dharmakai. Z kolei rangtong jest konieczny wówczas, gdy adept niewłaściwie rozumie sposób, w jaki istnieje natura buddy, prawdziwa pustka, czy mądrość buddy. W szkole gelug nauczany jest pogląd prasangiki co wg szentong odpowiada poglądowi rangtong, ale praktyki tantryczne również są ważną częścią nauk tej szkoły (chociażby bardzo ważna dla tej szkoły tantra Kalaczakry, która ma swoje sześć jog, równie głębokich jak sześć jog Naropy czy Nigumy). W czasie praktyk tantrycznych w gelug mówi się w finalnym stanie o „jedności błogości i pustki” – czyli tak, jak czyni się to w kagju czy ningma. Jeden z uczniów Khenpo Rinpocze (specjalisty od szentong) mówił, iż w gelug stosują pogląd szentong jako „zręczną metodę” podczas samej praktyki, w fazie dzog rim. Drikung Kagyu – naucza na ogół poglądu rangtong. Drukpa Kagyu – szentong. Wśród Karma Kagyu jedni nauczyciele zwracali uwagę na ten, a inni na tamten pogląd. Np. VIII Karmapa Mikjo Dordże nauczał głównie rangtong, VII Karmapa Czedrak Gjamtso – szentong. Z punktu widzenia takich nauczycieli nauki są tylko metodą. Stosuje się taką, która jest potrzebna w danym momencie..."
                 • 10.12.11, 19:12
                  "Jōdo-shū (jap. 浄土宗, Jōdo-shū? "Sekta Czystej Ziemi") - szkoła buddyzmu japońskiego, założona 1175 roku przez Hōnena i popularna w Japonii do tej pory. Skupia się na kulcie Buddy Amidy. Ważną praktyką jest codzienna recytacja mantry Nembutsu. Sekta posiada ok. siedem tysięcy świątyń w samej Japonii oraz kilka na Hawajach i w Brazylii[1]. Główną świątynią jest Chion-in w Kioto."

                  "Jōdo-shinshū (jap. 浄土真宗, Jōdo-shinshū?) – Prawdziwa Religia Czystej Krainy (także: Prawdziwa Nauka o Czystej Ziemi lub Prawdziwa Szkoła Czystej Ziemi), jedna z amidystycznych szkół buddyzmu japońskiego.
                  Spis treści
                  [ukryj]

                  * 1 Powstanie
                  * 2 Nauki
                  * 3 Wiara
                  * 4 Zobacz
                  * 5 Bibliografia

                  Powstanie[edytuj]

                  Szkoła powstała w 1224 r., gdy Shinran ukończył pierwszą redakcję swojego głównego dzieła Kyōgyōshinshō. Swoje przemyślenia oparł na Sutrze Buddy Nieskończonego Życia (skt Amitāyus sūtra) (jap. (Dai)muryōjukyō) czyli we właściwej nazwie sanskryckiej Sukhāvatīvyūha sūtra (Sutra Wspaniałej Ozdoby Sukhāvatī). Ta właśnie sutra przedstawia zasadniczą ideę tradycji Czystej Krainy poprzez opowieści o bodhisattwie Dharmakārze (jap. Hōzō), który stał się buddą Amitābhą Zachodniej Czystej Krainy, po wypełnieniu swoich 48 ślubowań.

                  Naukę o Czystej Krainie przeniosło po buddzie siedmiu patriarchów (ojców): Nāgārjuna, Wasubandhu, Tanluan, Daochuo, Shandao, Genshin oraz Hōnen.
                  Nauki[edytuj]

                  Podstawę ideologiczną szkoły stanowią trzy sutry:

                  * Większa Sukhāvatīvyūha sūtra zwana też Amitāyus sūtra – przedstawia ona historię Dharmakāry i jego 48 ślubowań oraz opowieść Buddy o sandze i buddzie Amitabie.
                  * Sutra medytacji Amitāyusa czyli Amitāyur-dhyāna sūtra – przedstawia medytacje na Amitāyusa oraz historię kobiety, która znalazła zbawienie w buddzie Amitābhie (jap. Amidzie)
                  * Mniejsza Sukhāvatīvyūha sūtra czyli tzw. Amitābha sūtra – opisuje Czystą Krainę buddy Amitābhy.

                  Praktyka słada się z następujących elementów:

                  * 1. Praktyka nembutsu (chiń. nianfo), która jest m.in. wyrażeniem wdzięczności za zapewnienie zbawienia przez buddę Amidę.
                  * 2. Wiara w buddę Amidę i w odrodzenie się w Czystej Krainie. Jest ona powodem chwil szczerego i głębokiego zdania się na zbawiającą moc buddy Amidy.

                  Oba te elementy są nierozłącznie ze sobą związane.

                  Następnie mamy 3 etapy praktyki:

                  * 1. Uprawianie praktyki medytacji i niemedytacji (moralności).
                  * 2. Recytacja nembutsu. Wykorzystanie tylko własnej siły (jap. jiriki)
                  * 3. Zniknięcie własnych pragnień. Imię (nembutsu) jest recytowane spontanicznie; zamiast jiriki pojawia się cudza, inna moc (jap. tariki). Ta inna moc, to moc zbawcza buddy Amidy, której praktykujący musi się poddać.

                  Wiara[edytuj]

                  Sam Shinran zreinterpretował nauki Hōnena, zwłaszcza w sferze dotyczącej wiary i nembutsu. Położył mianowicie nacisk na wiarę jako podstawę nembutsu. Uważał, że istotę 18 ślubowania Dharmakāry stanowi prawdziwa wiara. Stwierdził nawet, że samo nembutsu powtórzone mniej lub więcej niż 10 razy, jest tylko spontanicznym wyrażeniem wiary w Amidę, a nie konieczną praktyką i niezbędnym warunkiem dla osiągnięcia odrodzenia i nirvāny. Dla Shinrana nie tylko odrodzenie i nirvāna, ale i śmierć i nirvāna były synonimami. Wiara była dla niego niewątpieniem, jedną myślą czy też prostotą serca. Jest podstawą podatną na współczucie buddy Amidy. Wiara jest również decydującą przyczyną odrodzenia w Czystej Krainie i osiągnięcia nirvāny.

                  Ze wszystkich szkół buddyzmu, tylko buddyzm jōdo-shin (zwany w skrócie shin) uważa wiarę za jedyny i wystarczający powód uzyskania odrodzenia i nirvāny. Shinran wyraził to tak:

                  Prawdziwą przyczyną nirvāny jest prawdziwa wiara.

                  Moralność nie ma nic wspólnego ze zbawieniem. Ważne są tylko wiara i współczucie buddy Amidy.

                  Kiedy praktykujący utrzymuje serce pełne współczucia Amidy przez mądrość wiary, to jego absolutna cnota staje się cnotą praktykującego. Ma on wtedy pewność odrodzenia i osiągnięcia nirvāny nawet dzięki pojedynczemu wymówieniu nembutsu. Wiara dlatego ma taką moc, gdyż nie jest ona własnym myśleniem praktykującego lecz zostaje przelana w niego przez samego buddę Amidę. Shinran zinterpretował tę wiarę jako przenoszącą zasługę cudzej mocy. Ta inna moc, to moc ślubowania Amidy. Nembutsu jest więc niczym innym jak wyrażeniem wiary i uczucia głębokiej wdzięczności wobec Amidy za jego wielkie współczucie. Ponieważ odrodzenie w Czystej Krainie jest zapewnione w tym życiu, w tej samej chwili, w której budzi się wiara, jest ono realizowane natychmiast po opuszczeniu ciała fizycznego. Wtedy też osiąga się możliwość powrotu do świata złudy i zbawienia wszystkich odczuwających istot. Realizuje sie dwa aspekty stanu Buddy: doskonałą mądrość i współczucie. W buddyzmie shin łączą się one w tym, co nazywa się życzliwością buddy Amidy."

                  Wikipedia
                  • 10.12.11, 19:13
                   "Shingon (jap. 真言, Shingon? pol.: "prawdziwe słowa") – japońska odmiana buddyzmu ezoterycznego tzn. wadżrajany (jap. mikkyō z j. chińskiego mijiao 密教 - tajemna nauka, nauki niejawne). Sektę Shingon-shū (jap. 真言宗, Shingon-shū?), odpowiednik chińskiej szkoły zhenyan zong, założył w 806 roku Kūkai.
                   Spis treści
                   [ukryj]

                   * 1 Etymologia
                   * 2 Nauki shingon
                   * 3 Porównanie buddyzmu shingon z wadżrajaną tybetańską
                   * 4 Przypisy
                   * 5 Zobacz też
                   * 6 Linki zewnętrzne
                   * 7 Bibliografia

                   Etymologia[edytuj]

                   Nazwa shingon, to japoński odpowiednik chińskiego tłumaczenia słowa mantra (chiń. zhenyan) oznaczającego dosłownie prawdziwe słowa. Słowo mantra stosowane jest w nazwie nurtu tzw. buddyzmu ezoterycznego jako mantrajany, która jest synonimem nazwy wadżrajany. Wadżrajana jest nurtem buddyzmu związanym z praktyką tantr, stąd stosuje się również nazwę tantrajana. Prekursor shingon - mnich Kūkai - wierzył, że prawda (siunjata) może zostać wyrażona w słowach, a sama mowa (za pomocą praktyki mantr) posiada moc sprawczą.
                   Nauki shingon[edytuj]

                   Shingon zawiera nauki wadżrajany pochodzące od Buddy Siakjamuniego, a centralną postacią tantr shingon jest "Kosmiczny Budda" Wajroczana (jap. 大日如来, Dainichi Nyorai?). Odróżnia to shingon od buddyzmu tybetańskiego, zgodnie z którym centralną postacią tantr wewnętrznych ningma jest "Pierwotny Budda" Samantabhadra, a tantr jogi najwyższej sarma jest "Pierwotny Budda" Wadżradhara lub "Pierwotny Budda" Kalaczakra. Tym niemniej nie przeczy to, że wszyscy ci buddowie odnoszą się do Dharmakai Buddy Siakjamuniego zgodnie z buddyzmem mahajany (więcej o tym w artykule Trzy ciała Buddy) oraz faktowi, że buddyzm tybetański zawiera też wcześniejsze przekazy tantr Krija, Carja i Yoga z Indii m.in. z "Kosmicznym Buddą" Wajroczaną[1], od których również wywodzi się shingon.

                   Shingon pochodzi ze środkowego okresu rozwoju buddyzmu tantrycznego w Indiach. Buddyzm ten rozprzestrzenił się z Indii na całą centralną Azję, Chiny i dotarł do Japonii. Nauki oparte są na tantrach Mahâvairocana Sutra, Vajrasekhara Sutra oraz Shurangama Sutra zawierającej mantrę Shurangama. Tantry owe zawierają dwie mandale "Świata Wadżry" (Kongo Kai). Shingon obejmuje praktykę tantr w formach tantrycznych (po tybetańsku nazywa się je jidamami) takich jak Budda Siakjamuni (Shaka-nyorai), Uzdrawiający Budda (Yakushi) oraz Budda Nieograniczonego Światła (Amida). Celem praktyki shingon jest zrealizowanie Dharmakai poprzez praktykę mantr, mudr i wizualizacji (jidama) w jego mandali. Zrealizowanie owej Dharmakai czyli "pierwotnego buddy", czy też "kosmicznego buddy", prowadzi do oświecenia. Mantrajanę Shingon można otrzymać jedynie za pomocą inicjacji przez odpowiednio zrealizowanych mistrzów tantrycznych przekazów. Jedną z inicjacji jest ceremonia Kechien Kanjō (jap. 結縁灌頂, Kechien Kanjō?), która odbywa się na górze Kōya. Praktyka w shingon opiera się w szczególności na praktyce form tantrycznych (jidamów) zwanych "Trzynastoma Buddami" (w nawiasach nazwy w języku japońskim):..."
                   • 10.12.11, 19:14
                    "... * Acala Vidyaraja (Fudō-Myō'ō),
                    * Akasagarbha Bodhisattva (Kōkūzō-bosatsu),
                    * Akshobhya Buddha (Ashuku-nyorai),
                    * Amitabha Buddha (Amida-nyorai),
                    * Avalokitesvara Bodhisattva (Kannon-bosatsu),
                    * Bhaisajyaguru Buddha (Yakushirurikō-nyorai),
                    * Kṣitigarbha Bodhisattva (Jizō-bosatsu),
                    * Mahasthamaprapta Bodhisattva (Seishi-bosatsu),
                    * Manjusri Bodhisattva (Monju-bosatsu),
                    * Maitreya Bodhisattva (Miroku-bosatsu),
                    * Samantabhadra Bodhisattva (Fugen-bosatsu),
                    * Shakyamuni Buddha (Shaka-nyorai).

                    Budda Wajroczana został przez Japończyków dość szybko zasymilowany i utożsamiony z boginią słońca – Amaterasu. Japońskie imię buddy Wajroczany – Dainichi - zapisywane jest znakami 大日 oznaczającymi wielkie słońce, wielkie światło. Cały panteon bóstw shintōistycznych kami wywodzących się od Amaterasu zaczął być stopniowo utożsamiany z emanacjami buddy Wajroczany. Kūkai przypisywał istotną rolę ciału i doznaniom zmysłowym na drodze przekształcenia w mądrość do osiągnięcia oświecenia, przez co istotną rolę również przypisywano sztuce. Poszczególne wyobrażenia Dainichi są często przedstawiane w postaci mandali (kosmologicznych diagramów) np. na malowanych zwojach. Siedziba sekty Shingon-shū mieści się obecnie w Kōya-san w prefekturze Wakayama.
                    Porównanie buddyzmu shingon z wadżrajaną tybetańską[edytuj]

                    * brak praktyk i teorii tantr Jogi Najwyższej w shingon,
                    * z punktu widzenia wadżrajany tybetańskiej tantry shingon można porównać do tantr Krija, Carja i Yoga,
                    * powyższa tybetańska klasyfikacja nie jest używana w shingon, gdzie tantry dzieli się na zōmitsu i junmitsu. Zōmitsu ma za swoje cele doczesne korzyści, takie jak bogactwo, zdrowie, harmonię z przyrodą, rozwój narodu, itd. Junmitsu pozwala na szczególną praktykę tantr mahajany,
                    * shingon uwarunkowany jest kulturą Dalekiego Wschodu, natomiast wadżrajana tybetańska kulturą indo-tybetańską,
                    * tantry tradycji shingon przeniesione były najpóźniej ze środkowego okresu rozwoju buddyzmu tantrycznego w Indiach, tymczasem tantry wadżrajany tybetańskiej pochodzą najpóźniej z ostatniego okresu, który dzielił się na przekazy wcześniejszych ningma oraz nowszych sarma tantr,
                    * pomimo wielowiekowej obecności shingon w Japonii nie było tam wiedzy o wadżrajanie tybetańskiej aż do XIX wieku, kiedy m.in. wydano "Tybetańską księgą zmarłych" w angielskim tłumaczeniu Evan-Wentza..."

                    Wikipedia
                    • 10.12.11, 19:15
                     "Tendai (jap. 天台宗, Tendai-shū?) - japońska sekta buddyjska założona przez Saichō w 805 roku. Szkoła wywodzi się z chińskiej szkoły buddyzmu mahajany - tiantai - zwanej też Szkołą Sutry Lotosu. W 822 roku nadano klasztorowi Tendai prawa niezależnej ordynacji na górze Hiei."

                     "Nichiren (jap. 日蓮, Nichiren?, ur. 16 lutego 1222, zm. 1282) - japoński mnich, reformator buddyzmu, myśliciel.

                     Nichiren urodził się w małej wsi rybackiej Kominato w ówczesnej prowincji Awa, obecnie prefektura Chiba, w Japonii. Należał do grupy reformatorów Buddyzmu, którzy chcieli udostępnić naukę mahajany i otworzyć drogę do oświecenia szerszym kręgom wyznawców. Wierzył, że esencję Buddyzmu zawiera Sutra Lotosu. Było to pośrednią przyczyną jego niechęci do innych odłamów Buddyzmu zwłaszcza do szkoły Zen i Szkoły Czystej Krainy. Popierał dążenie do zamknięcia tych ruchów, których działalność uznawał za heretycką, twierdząc, że klęski, jakich doznawała w tym czasie Japonia (m.in. inwazja mongolska pod wodzą Kubilaj-chana) są skutkiem niepodążania drogą wskazaną w Sutrze Lotosu.

                     Nichiren napisał Gohonzon (jap. 御本尊 prawdziwy obiekt czci), służący obserwacji własnego umysłu. Gohonzon faktycznie stanowi obiekt czci w szkole Nichiren. W swoich pismach Nichiren twierdził, że powodem jego pojawienia się na świecie ("powołaniem"), było napisanie Gohonzonu. Ustanowił on także inwokację Namu-Myōhō-Renge-Kyō, uniwersalną praktykę mającą prowadzić do osiągnięcia oświecenia.
                     Tytuły pośmiertne[edytuj]

                     Nichiren, zgodnie z buddyjskim obyczajem, otrzymał po śmierci imiona i tytuły honorowe, wyrażające szacunek wobec jego dokonań i pokazujące jego wysoką pozycję w japońskim buddyzmie. Należą do nich:

                     * Nichiren Shōnin (日蓮聖人) "Święty Nichiren";
                     * Nichiren Daishōnin (日蓮大聖人) "Wielki Święty Nichiren";
                     * Nichiren Daibosatsu (日蓮大菩薩) "Wielki Bodhisattva Nichiren" (tytuł nadany przez cesarza w 1358 r.);
                     * Risshō Daishi (立正大師) "Wielki Nauczyciel Risshō" (tytuł nadany przez cesarza w 1922 r.)."

                     Wikipedia
                     • 10.12.11, 19:18
                      "Nichiren Shu (日莲宗: "Nichiren School") jest nazwą konfederacji kilka Nichiren buddyjskich szkół, które sięgają Nichiren 's oryginalne uczniów. [1] Nichiren Shu first rozprzestrzeniania się za granicą z japońskich imigrantów do Stanów Zjednoczonych, a następnie Kingdom of Hawaii, Brazylii i innych miejscach w drugiej połowie 19 wieku i na początku 20. wieku.
                      Nichiren Shū does not accept Nichiren Shōshū's claim that Nichiren designated Nikkō his sole successor, though Nikkō lineages are a part of the Nichiren Shū confederation of lineages. Nichiren Shu nie akceptuje roszczeń Nichiren Shōshū, że Nichiren wyznaczonych Nikko jego jedynym następcą, choć linie Nikko są częścią Nichiren Shu konfederacji linii. Doctrinally, Nichiren Shū states that the Buddha to take refuge in is the Eternal Shakyamuni Buddha of the 16th chapter of the Lotus Sutra . Doktrynalnie, Nichiren Shu twierdzi, że Buddy do schronienia się w to Wiecznego Siakjamuni Budda 16. rozdziale Sutry Lotosu . Nichiren is regarded as the appearance in this world of Superior Practice Bodhisattva who is given the mission in chapter 21 of the Lotus Sutra [ 2 ] to uphold the true Dharma in the age after the historical Shakyamuni Buddha's passing. Nichiren uważany jest za pojawienie się w tym świecie Superior Bodhisattwy Practice , który otrzymuje misję w rozdziale 21 Sutry Lotosu [2] do utrzymania prawdziwej Dharmy w wieku po minięciu historycznych Siakjamuniego Buddy.
                      Nichiren Shū regards Nichiren as a Bodhisattva and not as a Buddha as Nichiren Shōshū does. Nichiren Shu odniesieniu Nichiren jako Bodhisattwa , a nie jako Budda jak Nichiren Shōshū nie. Consequently, it does not regard other sects of Buddhism as false by default. W związku z tym nie uważa innych sekt buddyzmu jako fałszywe domyślnie. Instead, Nichiren is seen as the votary of the Lotus Sutra fulfilling its prophecy in acting as the appearance of Bodhisattva Jōgyō ("Superior Practice"), who leads all bodhisattvas in propagating the Lotus Sutra . Zamiast tego, Nichiren jest postrzegane jako wyznawca z Sutry Lotosu wypełnia swoje proroctwo w ​​działaniu, jak wygląd Bodhisattwy Jōgyō ("Superior Practice"), który kieruje wszystkich bodhisattwów w propagowaniu Sutry Lotosu. Shakyamuni Buddha is regarded as the Eternal Buddha as preached in the 16th chapter of the Lotus Sutra . Budda Siakjamuni jest traktowane jako Wiecznego Buddy, jak głosił w 16. rozdziale Sutry Lotosu. Nichiren Shū places Nichiren in a high position as the messenger of the Eternal Shakyamuni Buddha or Original Buddha, but does not regard him as more important than Shakyamuni. Nichiren Shu miejsc Nichiren na wysokiej pozycji jako posłańca Wiecznego Buddy Siakjamuniego lub Original Buddy, ale nie uważają go za bardziej istotne niż Siakjamuniego. The Original Buddha occupies the central role in Nichiren Shū; Nichiren—referred to as Nichiren Shōnin ("Saint Nichiren")—is the saint who refocused attention on Shakyamuni by rebuking other Buddhist schools for solely emphasizing other buddhas or esoteric practices or for neglecting or deriding the Lotus Sutra. The Original Buddy zajmuje centralną rolę w Nichiren Shu; Nichiren-dalej Nichiren Shōnin ("Saint Nichiren")-jest świętym, który ponownie skupia uwagę na Siakjamuni przez upominać innych szkół buddyjskich wyłącznie dla podkreślenia innych buddów lub ezoterycznych praktyk lub zaniedbania lub wyśmiewania Sutry Lotosu.
                      This can be seen in the emphasis of training in Nichiren Shū. Można to zaobserwować w nacisk szkolenia w Nichiren Shu. The Lotus Sutra is paramount in study and in practice, and Nichiren's writings—called Gosho (御書) or Goibun (御遺文)—are seen as commentaries or guides to the doctrines of Buddhism. Sutra Lotosu jest najważniejsza w nauce i w praktyce, a Nichirena pism zwanych Gosho (御书) lub Goibun (御遗文)-są postrzegane jako komentarze lub instrukcji do doktryn buddyzmu. They include the Five Major Writings of Nichiren in which he establish doctrine, belief, and practice, as well as many pastoral letters he wrote to his followers. Obejmują one pięć głównych Pisma Nichiren, w którym ustalenia doktryny wiary i praktyki, jak również wiele listów pasterskich pisał do jego zwolenników. The Nichiren Shū is currently in the process of translating many of the writings of Nichiren Shonin into English using the extant documents from Nichiren's life or copies known to have been made by his original disciples. Nichiren Shu jest obecnie w trakcie tłumaczenia wielu pism Nichiren Shonin w języku angielskim zachowanych dokumentów z życia Nichirena lub kopii wiadomo, że zostały dokonane przez jego oryginalne uczniów. In total there will be 7 volumes published through the University of Hawaii Press. W sumie będzie 7 tomów opublikowane przez University of Hawaii Press.

                      Nichiren wrote frequently, and readers can verify or correct their understanding of the doctrines of Nichiren Buddhism through his surviving works. Nichiren pisał często, a czytelnicy mogą sprawdzić lub poprawić swoje zrozumienie doktryny Nichiren buddyzm w jego zachowanych dzieł. Unlike Nichiren Shōshū, Nichiren Shū is far more selective about which Gosho it deems authentic. W przeciwieństwie do Nichiren Shōshū, Nichiren Shu jest znacznie bardziej selektywne, o których Gosho uzna za autentyczne. Many Gosho that are accepted by the Nichiren Shoshu are not accepted as genuine by Nichiren Shū on grounds that scholars have not verified their authenticity. Wiele Gosho, że są akceptowane przez Nichiren Shoshu nie są akceptowane jako autentyczne przez Nichirena Shu na podstawie tego, że naukowcy nie sprawdzili ich autentyczności. The primary reason for this dispute arises over an inability to verify those various disputed writings as actually having been authored by Nichiren Shonin. Głównym powodem tego sporu przez niezdolność do weryfikacji tych różnych spornych pismach, jak w rzeczywistości będąc autorem Nichiren Shonin. This does not mean those gosho or alleged oral transmissions (like the Ongi Kuden ) are rejected, but it does mean that they are viewed as secondary to authenticated materials and it is admitted that while they might have pastoral value they can not be definitively asserted as Nichiren's own teaching. Nie oznacza to tych, Gosho lub domniemanego ustnych przekazów (np. Ongi Kuden) są odrzucane, ale to nie znaczy, że są one postrzegane jako drugorzędne w stosunku do uwierzytelnione materiałów i jest przyjęte, że podczas gdy mogą one mieć znaczenie pastoralne, że nie można jednoznacznie stwierdził, jak własnego nauczania Nichirena.

                      Another difference of Nichiren Shū is the positioning in its doctrine and practices of the Odaimoku [ 1 ] (the mantra Namu Myōhō Renge Kyō ) and of the mandala or Gohonzon . Inna różnica Nichirena Shu jest pozycjonowanie w swej doktrynie i praktyki Odaimoku [1] ( mantra Namu myoho Renge Kyo) i mandali lub Gohonzon . Nichiren Shū views these as the summit of the Dharma, but does not ignore other Buddhist practices. Nichiren Shu uważa te za szczyt Dharmy, ale nie ignoruje innych praktyk buddyjskich. Forms of silent meditation ( shōdai-gyō ), artistic copying of the Odaimoku ( shakyō ), and the study of fundamental Buddhist concepts such as the Four Noble Truths and Taking Refuge are used as supporting practices in Nichiren Shū. Formy medytacji (Shodai-gyo), artystyczne kopiowanie Odaimoku (shakyō), a badania podstawowych buddyjskich pojęć, takich jak Cztery Szlachetne Prawdy i chroni są stosowane jako wsparcie praktyk w Nichiren Shu.

                      The calligraphic mandalas used by Nichiren Shū members are either prints of one of Nichiren's extant mandalas, or they are inscribed by Nichiren Shū clergy. Kaligr
                      • 10.12.11, 19:20
                       "Nichiren Shōshū
                       From Wikipedia, the free encyclopedia Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
                       Jump to: navigation , search Skocz do: nawigacji , wyszukiwania
                       This article has multiple issues . Ten artykuł ma wiele problemów. Please help improve it or discuss these issues on the talk page . Proszę o pomoc udoskonalić lub przedyskutować te kwestie na stronie dyskusji .
                       * It needs additional citations for verification . Tagged since September 2009. To potrzebuje dodatkowych cytatów dla weryfikacji . Tagged od września 2009.
                       * It may have been edited by a contributor who has a close connection with its subject . Tagged since February 2010. To może być edytowane przez uczestnika, który ma ścisły związek z jego przedmiotem. Tagged od lutego 2010.
                       * It may contain wording that merely promotes the subject without imparting verifiable information . Tagged since February 2010. Może zawierać sformułowanie, że tylko promuje przedmiotem bez przekazywania wiarygodnych informacji. Tagged od lutego 2010.
                       * Its neutrality is disputed . Tagged since February 2010. Jej neutralność jest kwestionowane . Tagged od lutego 2010.
                       * It may contain material not appropriate for an encyclopedia . Tagged since February 2010. Może zawierać materiał nie jest odpowiedni dla encyklopedii . Tagged od lutego 2010.
                       Taisekiji, The Head Temple of Nichiren Shoshu Taisekiji, Temple Szef Nichiren Shoshu
                       Part of a series on Część serii na
                       Buddhism Buddyzm

                       Dharma Wheel.svg
                       Outline · Portal Zarys · Portal
                       History Historia
                       Timeline · Councils Timeline · Rad
                       Gautama Buddha Gautama Budda
                       Later Buddhists Później buddystów
                       Dharma or concepts Dharma lub koncepcji

                       Four Noble Truths Cztery Szlachetne Prawdy
                       Five Aggregates Pięć Kruszywa
                       Impermanence Nietrwałość
                       Suffering · Non-self Cierpienie · Non-self
                       Dependent Origination Zależne Pochodzenie
                       Middle Way · Emptiness Drogi Środka · Pustka
                       Karma · Rebirth Karma · Rebirth
                       Samsara · Cosmology Samsara · Kosmologia
                       Practices Praktyki

                       Three Jewels Trzy Klejnoty
                       Noble Eightfold Path Noble Ośmioraka Ścieżka
                       Morality · Perfections Moralność · Doskonalący
                       Meditation · Mindfulness Medytacja · Uważność
                       Wisdom · Compassion Wisdom · Współczucie
                       Aids to Enlightenment Pomoce do oświecenia
                       Monasticism · Laity Monastycyzm · Świeckich

                       Nirvāṇa Nirwana
                       Four Stages · Arahant Cztery etapy · Arahant
                       Buddha · Bodhisattva Budda · Bodhisattwy

                       Traditions · Canons Tradycje · Kanonów
                       Theravāda · Pali Theravada · Pali
                       Mahāyāna · Chinese Mahajany · chiński
                       Vajrayāna · Tibetan Wadżrajany · Tybetu
                       v · d · e v · d · e

                       Nichiren Shōshū (日蓮正宗) is a branch of Nichiren Buddhism based on the teachings of the 13th-century Japanese monk Nichiren (1222–1282). Nichiren Shōshū (日莲正宗) jest oddziałem Nichiren Buddyzm opiera się na naukach 13 wieku japoński mnich Nichiren (1222/82). Nichiren Shōshū claims Nichiren as its founder through his disciple Nikkō (1246–1333), the founder of the school's Head Temple Taiseki-ji . Nichiren Shōshū roszczeń Nichiren swoim założycielem przez jego ucznia Nikko (1246-1333), założyciela szkoły Temple Szef Taiseki-ji . It has adherents throughout the world, with the largest concentrations in Indonesia and Japan and many more in Taiwan ; South Korea ; Sri Lanka ; Singapore ; Malaysia ; Thailand ; Hong Kong ; North, Central, and South America; the Philippines ; Europe ; and Ghana . Ma zwolenników na całym świecie, z największym stężeniu w Indonezji i Japonii i wielu innych w Tajwan ; Korei Południowej , Sri Lanki , Singapuru , Malezji , Tajlandii , Hong Kongu , Ameryki Północnej, Środkowej i Ameryki Południowej, Filipin , Europy , a Ghana .
                       Contents Zawartość
                       [hide]

                       * 1 Overview 1 Informacje
                       * 2 Doctrines and practice 2 doktryny i praktyki
                       o 2.1 View of Nichiren Daishonin's lifetime of teaching 2.1 Widok z życia Nichiren Daishonin w nauczaniu
                       o 2.2 Central Practice 2,2 Central Practice
                       + 2.2.1 The Dai-Gohonzon 2.2.1 Dai-Gohonzon
                       + 2.2.2 Transcriptions of the Dai-Gohonzon 2.2.2 Transkrypcje Dai-Gohonzon
                       o 2.3 The Significance of the Dai-Gohonzon and the Three Treasures in Nichiren Shoshu 2.3 Znaczenie Dai-Gohonzon i trzy skarby w Nichiren Shoshu
                       o 2.4 Practice 2.4 Praktyki
                       * 3 Excommunication of Sōka Gakkai 3 ekskomuniki z Soka Gakkai
                       o 3.1 Destruction of Sho Hondo 3.1 Zniszczenie Sho Hondo
                       * 4 External links 4 Linki zewnętrzne
                       o 4.1 Official websites 4.1 Oficjalne strony
                       o 4.2 Unofficial websites 4,2 nieoficjalne strony internetowe
                       * 5 Sources and references 5 Źródła i referencje
                       o 5.1 English 5.1 angielski
                       o 5.2 Japanese 5.2 japoński

                       [ edit ] Overview [ edytuj ] Przegląd

                       Nichiren Shōshū is a school of Mahayana Buddhism with its Head Temple, Taiseki-ji , located on the lower slopes of Mount Fuji in Japan. Nichiren Shōshū jest szkołą buddyzmu mahajana z Temple Head, Taiseki-ji , znajdują się na niższych zboczach góry Fuji w Japonii. It has a substantial international membership. Ma dużego międzynarodowego członkostwa. The denomination's name Nichiren Shōshū means "Orthodox Nichiren School". Nazwa nazwa Nichiren Shōshū oznacza "prawosławny Nichiren School". The denomination is sometimes referred to as "The Fuji School", deriving from Taiseki-ji's location. Nazwa jest czasami określane jako "Fuji School", wynikających z lokalizacji Taiseki-ji.

                       Nichiren Shōshū claims a direct lineage of successive High Priests from Nikkō , who was chosen by Nichiren to carry on the propagation of his Buddhist practice in the Latter Day of the Law . Nichiren Shōshū roszczeń bezpośrednio linii kolejno kapłani z Nikko , który został wybrany przez Nichirena kontynuować propagowanie jego praktyki buddyjskiej w Latter Day ustawy . This direct transmission of the Law is set forth in Nichiren Daishōnin's "One Hundred and Six Articles" [ citation needed ] . To bezpośrednie przekazywanie ustawy jest określone w Nichiren Daishonin jest "sto sześć artykułów" [ potrzebne źródło ].

                       The central object of worship within Nichiren Shōshū is the Dai-Gohonzon (Great Gohonzon ). Centralnym obiektem kultu w Nichiren Shōshū jest Dai-Gohonzon (Wielka Gohonzon ). All Gohonzons inscribed and issued by the successive High Priests of Nichiren Shōshū are authorized transcriptions of the Dai-Gohonzon, and are believed to derive their beneficial power from it. Wszystkie Gohonzons wpisany i wydany przez kolejne arcykapłanów Nichirena Shōshū są uprawnione transkrypcje Dai-Gohonzon, i wierzy się, że ich dobroczynne moc od niego. Taiseki-ji is visited regularly by Nichiren Shōshū believers from around the world who come to worship the Dai-Gohonzon. Taiseki-ji jest odwiedzany regularnie przez Nichirena wierzących Shōshū z całego świata, którzy przyjeżdżają do oddawania czci Dai-Gohonzon. Nichiren Shōshū has over 700 local temples and temple-like facilities in Japan. Nichiren Shōshū ponad 700 lokalnych świątyń i modny jak obiekty w Japonii. Additionally, there are 22 overseas temples - six in the United States, nine in Taiwan, two in Indonesia - as well as temples in Brazil, France, Spain, Singapore, and Ghana. [ 1 ] Ponadto, znajduje się 22 zagranicznych świątyń - sześć w Stanach Zjednoczonych, dziewięć na Tajwanie, dwa w Indonezji - jak świątynie w Brazylii, Francji, Hiszpanii, Singapuru i Ghana. [1]

                       Nichiren Shōshū is currently led by the Sixty-Eighth High Priest, Nichinyo Shonin (1935&
                       • 10.12.11, 19:20
                        "...Central Practice

                        Nichiren Shōshū teaches that personal enlightenment can be achieved in one's present form and lifetime (即身成仏sokushin jōbutsu ). Nichiren Shōshū uczy, że osobiste oświecenie można osiągnąć w swojej obecnej formie i życia (即身成仏sokushin jōbutsu). Chanting Nam-Myōhō-Renge-Kyō is central to their practice. Śpiewanie Nam-myoho-renge-kyo jest dla ich praktyki.

                        Nam-Myoho-Renge-Kyo is called the Daimoku (題目: "title"), since it comprises Nam and the Japanese title of the Lotus Sutra , Myōhō-Renge-Kyō . Nam-Myoho-renge-kyo jest nazywany Daimoku (题目: "title"), ponieważ składa się Nam i japoński tytuł Sutry Lotosu , myoho-renge-kyo. It can be understood as a sort of invocation meaning "I submit myself (or "dedicate, commit my life") to the Mystic Law of Cause and Effect ." Można je rozumieć jako rodzaj inwokacji czyli "I poddać się (czy" poświęcenia, zaangażowania mojego życia ") do Mystic Prawo przyczyny i skutku". The believer's practice ( gyōriki : power of practice) and faith ( shinriki : power of faith) are believed to call forth the power of the Buddha ( butsuriki ) and the power of the Dharma (Law) inherent in the Gohonzon ( hōriki ). Wierzący w praktyce (gyōriki: moc w praktyce) i wiary (Shinriki: moc wiary) są uważane za wywołać moc Buddy (butsuriki) i moc Dharmy (ustawa) związanych z Gohonzon (hōriki). This practice and faith are thought to expiate the believer's "negative karma ", and bring forth a higher life condition. Taka praktyka i wiara są uważane odpokutować wierzącego "negatywnej karmy ", i przyniesie wyższy stan życia.
                        [ edit ] The Dai-Gohonzon [ edit ] Dai-Gohonzon

                        The Dai-Gohonzon is a mandala believed by Nichiren Shoshu to have been inscribed by Nichiren Daishonin in Chinese and Sanskrit characters on October 12, 1279. Dai-Gohonzon jest mandala wierzyć Nichiren Shoshu się, że wpisane przez Nichiren Daishonin w chińskich i sanskrycie znaki w dniu 12 października 1279 roku. Its existence is believed to have been “hidden in the depths of the text” (文底秘沈: montei hichin ) of Shakyamuni's Lotus Sutra , remaining secret until Nichiren Daishonin revealed it. Jej istnienie jest uznawane zostały "ukryte w głębi tekstu" (文底秘沉: montei hichin) z Sutry Lotosu Siakjamuni jest, pozostając w tajemnicy aż Nichiren Daishonin to objawił. The most important part of the inscription is the line down its center, which reads Na-mu-myō-hō-ren-ge-kyō Nichi-ren . Najważniejszą częścią napis jest linia w dół jej centrum, który brzmi, Na-mu-mio-ho-ren-ge-kyo Nichi-ren. This signifies that the Law of Nam-Myoho-Renge-Kyo and the Buddha who proclaimed it (Nichiren Daishonin) are one. Oznacza to, że ustawa z Nam-Myoho-renge-kyo i Budda, kto ją głosił (Nichiren Daishonin) są jednym. They are two facets of a single entity ( ninpō ikka : "oneness of the person and the Dharma"). Są dwa aspekty jednego podmiotu (Ninpo ikka: "jedność osoby i Dharma"). Hence the Dai-Gohonzon is revered as representative of Nichiren Daishonin and his enlightenment, as and every Nichiren Shōshū temple and household possesses a transcription of it. Stąd Dai-Gohonzon jest czczony jako przedstawiciel Nichiren Daishonin i oświecenia, jak i co Nichiren świątyni Shōshū i gospodarstw domowych posiada transkrypcję go.

                        The Dai-Gohonzon is enshrined in a sanctuary ( kaidan ; often called an "ordination platform" in other Buddhist schools) at Taiseki-ji. Dai-Gohonzon jest zapisana w sanktuarium (kaidan, często nazywany "platformy koordynacji" w innych szkołach buddyjskich) w Taiseki-ji. The sanctuary is the place where a Gohonzon is enshrined, and where worship services are held. Sanktuarium jest miejscem, gdzie Gohonzon jest zapisane, i gdzie odbywają się nabożeństwa.
                        [ edit ] Transcriptions of the Dai-Gohonzon [ edit ] Transkrypcje Dai-Gohonzon

                        The transcriptions of the Dai-Gohonzon made by the successive high priests of Nichiren Shoshu are called, simply, Gohonzon ( go is an honorific prefix indicating respect). Transkrypcje Dai-Gohonzon dokonanych przez kolejnych kapłanów Nichirena Shoshu nazywane są po prostu Gohonzon (go to zaszczytne prefiks wskazujący zakresie). Most Gohonzon in temples are on wood tablets into which the inscription is carved (the tablets are coated with black urushi and the characters, gilded ), while most of those in homes are in the form of a paper scroll. Większość Gohonzon w świątyniach są na tabliczkach z drewna, w którym napis został wykuty (tabletki są pokryte czarnym urushi i znaków, złocone ), podczas gdy większość z nich w domach są w formie zwoju papieru. Although Gohonzon enshrined in temples and similar facilities are personally inscribed by one of the successive high priests, those in private homes can be either personally inscribed or printed using traditional wood-block printing. Chociaż Gohonzon zapisane w świątyniach i podobnych obiektów jest osobiście wpisane przez jednego z kolejnych kapłanów, tych, w prywatnych domach można osobiście wpisane lub wydrukowane przy użyciu tradycyjnych drewnianych blokować drukowanie. Personally inscribed Gohonzon are bestowed upon believers of long standing or in recognition of major accomplishments in faith and have a dedication on the far right naming the recipient. Osobiście wpisane Gohonzon są obdarzył wierzących od dawna lub w uznaniu znaczące osiągnięcia w wierze i dedykacją po prawej stronie nazw odbiorcy. Printed Gohonzon have the dedication "for the recipient" on them. Wydrukowano Gohonzon mają poświęcenia "dla odbiorcy" na nich.

                        Regardless of their type, all Gohonzon issued by Nichiren Shoshu have been consecrated by one of the successive High Priests in an "Opening of the Eyes Ceremony", conducted in the Dai-Gohonzon's sanctuary, and thus have the same power, as defined by Nichiren Daishonin himself in his Gosho "The Four Debts of Gratitude". Niezależnie od ich rodzaju, wszystkie Gohonzon wydane przez Nichiren Shoshu zostały uznane przez jednego z kolejnych arcykapłanów w "Otwarcie Ceremonia Eyes", prowadzone w świątyni Dai-Gohonzon, a więc mają taką samą moc, jak określono w Nichiren Daishonin się w swoim Gosho "Cztery Długi Wdzięczności". A Nichiren Shoshu priest, acting as proxy for the High Priest, bestows the Gohonzon on new believers upon their initiation into the faith at a local temple. Nichiren ksiądz Shoshu, działającego w charakterze pełnomocnika do Najwyższego Kapłana, obdarza Gohonzon na nowych wierzących na ich wprowadzenie do wiary w lokalnej świątyni. Personal Gohonzon are enshrined in the home in a Butsudan (altar). Osobiste Gohonzon są zapisane w domu w Butsudan (ołtarz). Home altars generally include a candle, a bell, incense, a vessel containing water, and an offering of fresh greens or fruit. Ołtarze Home generalnie obejmują świecę, dzwon, kadzidła, statek wody zawierającej i oferty świeże warzywa lub owoce. When a Gohonzon is bestowed upon an individual, the individual pledges to stand by and protect the Gohonzon throughout the recipient's life. Kiedy Gohonzon jest nadawany na indywidualne, indywidualne zobowiązania stać i ochrony Gohonzon przez adresata życia. .."
                        • 10.12.11, 19:21
                         "...Praktyki

                         The daily practice of Nichiren Shoshu believers consists of affirming and renewing their faith by performing gongyō twice daily, once in the morning and once in the evening. Codziennej praktyce Nichiren wierzących Shoshu składa się z potwierdzając i odnawiając ich wiarę, wykonując gongyō dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Gongyo entails reciting certain sections of the Lotus Sutra and chanting Nam-Myoho-Renge-Kyo to the Gohonzon, while focusing on the Chinese character myō ("mystic law") near its center. Gongyo pociąga za sobą recytując niektórych odcinkach Sutry Lotosu i śpiewanie Nam-Myoho-renge-kyo do Gohonzon, skupiając się na chińskim znaku mio ("mistyczne prawo"), w pobliżu centrum.

                         Morning gongyo consists of a series of five sutra recitations followed by silently recited, prescribed prayers. Gongyo Rano składa się z serii pięciu sutry recytacji po cichu odmawia, modlitwy przepisane. Evening gongyo encompasses only three sutra recitations and the second, third, and fifth of the same silent prayers. Wieczór gongyo obejmuje tylko trzy sutry recytacji i drugim, trzecim i piątym tej samej modlitwy cicho. This practice, particularly when shared with others, is regarded as the “true cause” for attaining enlightenment. Ta praktyka, zwłaszcza gdy się dzielić z innymi, jest uważany za "prawdziwą przyczyną" dla osiągnięcia oświecenia.

                         The logic behind this is that through thoughts, words, and deeds, every being creates causes, and every cause has an effect. Logika jest to, że poprzez myśli, słowa i czyny, każda istota tworzy przyczyny, a każda przyczyna ma wpływ. Good causes produce positive effects; bad causes, negative ones (see karma ). Dobre powoduje pozytywne skutki, złe przyczyn, negatywne (patrz karmy ). This law of causality is the universal principle underlying all visible and invisible phenomena and events in daily life. To prawo przyczynowości jest uniwersalną zasadą leżącą u podstaw wszystkich widzialnych i niewidzialnych zjawisk i wydarzeń w życiu codziennym. Nichiren Shoshu believers strive to elevate their life condition by acting in accordance with this law in their day-to-day lives and by sharing their faith with others, believing their Buddhist practice to be the ultimate good cause for effecting changes in life and attaining enlightenment. Nichiren wierzących Shoshu dążyć do podniesienia swoich warunków życia, działając zgodnie z tym prawem w ich z dnia na dzień życie i dzieląc się swoją wiarą z innymi, wierząc, że ich praktyki buddyjskiej do ostatecznego dobra sprawy do dokonywania zmian w życiu i osiągnięcie oświecenia .
                         [ edit ] Excommunication of Sōka Gakkai [ edytuj ] Ekskomunika Soka Gakkai

                         In 1991, Nichiren Shōshū officially excommunicated the leaders of its then-largest lay organization, Sōka Gakkai , over doctrinal differences and disputes with the priesthood. W 1991 roku Nichiren Shōshū oficjalnie ekskomunikowany, liderzy wówczas największej organizacji świeckich, Soka Gakkai , ponad różnice doktrynalne i sporach z kapłaństwa. In 1997, those non-leaders who chose to remain as members of Sōka Gakkai, instead of becoming members of Nichiren Shōshū, were also excommunicated and lost the privilege of visiting Taiseki-ji to worship the Dai-Gohonzon. W 1997 roku, uznaje się, liderów, którzy postanowili pozostać jako członków Soka Gakkai, zamiast stawać się członkami Nichiren Shōshū, również ekskomunikowany i stracił przywilej odwiedzić Taiseki-ji do oddawania czci Dai-Gohonzon. Sōka Gakkai now operates as a doctrinally and organizationally distinct group. [ 2 ] Soka Gakkai teraz działa jak doktrynalnie i organizacyjnie grupa wyraźne. [2]
                         [ edit ] Destruction of Sho Hondo [ edytuj ] Zniszczenie Sho Hondo

                         The then high priest of Nichiren Shoshu, Nikken Shonin , also oversaw the demolition of the Sho Hondo , which is thought to be a continuation of the dispute. Następnie arcykapłan Nichiren Shoshu, Nikken Shonin , również nadzorował rozbiórkę Sho Hondo , który uważa się za kontynuacją sporu. The reasons given ranging from instability due to earthquakes to flooded chambers possibly linked to the shutoff of pumps in the facility. Uzasadnienie od niestabilności z powodu trzęsienia ziemi na zalanych komorach mogą być powiązane z odcinające pomp w obiekcie. "

                         Wikipedia
                         • 10.12.11, 19:22
                          "Buddyzm tybetański (określany też jako lamaizm, choć nazwa ta bywa odbierana jako pejoratywna i jest merytorycznie niesłuszna) – odmiana buddyzmu, która jest główną religią Tybetu i jego regionów sąsiadujących (np. Bhutanu, Nepalu, Sikkimu i Ladakhu) od czasu ustanowienia jej jako religii państwowej przez króla Trisong Decena, który panował w Tybecie w okresie od 755 do 797 r. n.e., oraz główną religią Mongolii i kilku republik autonomicznych Federacji Rosyjskiej (np. Buriacji i Kałmucji).

                          Buddyzm tybetański jest odmianą buddyzmu pochodzącą z Indii i zawierającą trzy jego główne nurty, tj. hinajanę, mahajanę, wadżrajanę. Cechą charakterystyczną jest kultywowanie tantr wadżrajany. Przekazy hinajany istnieją obok przekazów mahajany w trzech zbiorach kanonu (Sutr, Vinaji, Abhidharmy) zawartych w Kangjurze i Tengjurze, a przekazy wadżrajany są szczególnymi metodami w ramach mahajany zebranymi w unikalnych systemach praktyk, które prowadzą do uzyskania bezpośredniego doświadczenia tego, co jest opisywane w ogólnych teoriach buddyzmu (z madhjamaką włącznie), np. jedną z tych szczególnych metod jest faza spełniająca "dzogrim" tantr jogi najwyższej dzięki której uzyskuje się zrealizowanie trzech ciał buddy przez praktykującego[1] [2]. Wadżrajana nie jest wyłącznie związana z buddyzmem tybetańskim, ale również z japońską tradycją Shingon, a w średniowieczu istniała również na terenach Sri Lanki, Azji Centralnej, Indochin oraz Indonezji. Liczba praktykujących buddyzm tybetański jest trudna do ustalenia ze względu na obecną sytuację Tybetańczyków w i poza ChRL oraz dotychczasowy rozwój buddyzmu tybetańskiego w krajach Zachodu i Dalekiego Wschodu.
                          Spis treści
                          [ukryj]

                          * 1 Cztery główne tradycje buddyzmu tybetańskiego
                          * 2 Historia
                          o 2.1 Powstanie buddyzmu w wyniku "starożytnych przekazów" (ningma)
                          o 2.2 Odrodzenie buddyzmu poprzez "nowożytne przekazy" (sarma)
                          o 2.3 Rewitalizowanie buddyzmu wg syntezy gelug oraz ruchu rime
                          o 2.4 Współczesny rozwój buddyzmu tybetańskiego (po roku 1959)
                          * 3 Osiem wielkich systemów praktyk buddyzmu tybetańskiego
                          * 4 Doktryny o naturze rzeczywistości w buddyzmie tybetańskim
                          o 4.1 Podział doktryn
                          o 4.2 Skrótowy opis doktryn
                          o 4.3 Skrótowy opis terminologii praktyk
                          * 5 Święta buddyzmu tybetańskiego
                          * 6 Miejsca kultu buddyzmu tybetańskiego
                          * 7 Buddyzm tybetański w Polsce
                          * 8 Zobacz też
                          * 9 Linki zewnętrzne
                          * 10 Przypisy
                          * 11 Literatura

                          Cztery główne tradycje buddyzmu tybetańskiego[edytuj]

                          W ramach buddyzmu tybetańskiego wyróżnia się cztery główne tradycje:

                          * ningma (ningmapa, "starożytna tradycja")
                          * kagju (kagjupa) – na czele stoi karmapa
                          * sakja (sakjapa) – na jej czele stoi Sakja Trizin
                          * gelug (gelugpa) – na jej czele stoi Ganden Tri rinpocze, a przynależy do niej dalajlama

                          Wyróżnia się też obok czterech głównych tradycji buddyzmu tybetańskiego dodatkowo piątą główną duchową tradycję Tybetu[3]:

                          * Bon – to religia o korzeniach przedbuddyjskich, nie zaliczana do tradycji wywodzących się od Buddy Siakjamuniego, ale uznawana wraz z czterema tradycjami buddyzmu tybetańskiego za jedną z pięciu głównych duchowych tradycji Tybetu [4]

                          Buddyzm tybetański ma swoistą specyfikę wśród innych odłamów buddyzmu, m.in. ze względu na wzajemne historyczne współoddziaływania jego tradycji z religią bon. Jako jedyny np. używa młynków modlitewnych..."
                         • 10.12.11, 19:22
                          "...Powstanie i rozwój buddyzmu w Tybecie ściśle zbiega się z ostatnim etapem rozwoju buddyzmu na terenach, gdzie obecnie znajdują się Nepal, Indie, Pakistan i Afganistan, a ówcześnie znajdowały się królestwa indyjskie oraz Oddijana. Zainicjowany został za czasów panowania imperatora Lha Thothori Nyantsen około roku 173 n.e. Dokumenty historyczne opisują istnienie buddyzmu za czasów imperatora Soncena Gampo, który umarł w 650 r. n.e. Imperator ten wybudował dwie główne świątynie w Lhasie Rasa Trulnang Tsuglag Kbang i Ramoche Tsuglag Khang. Wysłał ministra i tłumacza Thönmi Sambhota (wylie. thon mi sam bho Ta, ur. ok. 619 r. n.e.) do Indii w celu utworzenia alfabetu tybetańskiego oraz zaprosił Acharya Kumara, Shankara i nepalskiego Acharya Shilmanju w celu tłumaczenia i popularyzowania buddyjskich pism[4]. Zawarł małżeństwo z chińską księżniczką o imieniu Wencheng, sprowadził posąg buddy Siakjamuniego zwany Dzioło Dzie oraz poślubił nepalską buddyjską księżniczką o imieniu Bhirkuti i założył pierwsza tybetańską świątynię buddyjską ku czci Awalokiteśwary. Sukcesorem Soncena Gampo był król Trisong Decen (755-797 r. n.e.), który już oficjalnie ustanowił buddyzm jako religię państwową Tybetu. W tym celu zaprosił wielu uczonych buddyjskich oraz mnichów, którzy zapoczątkowali rozwój ordynacji mnisiej wg tradycji sarvastivada oraz przekaz sutr (patrz artykuł hinajana w buddyzmie tybetańskim), założył pierwszy klasztor Samje niedaleko od Lhasy oraz zapoczątkował rozwój wadżrajany i aktywność wielu tłumaczy buddyjskich i adeptów tantr wśród których był tybetański tłumacz Wajroczana[5]. Głównym z zaproszonych był indyjski pandita Śāntarakṣita, opat indyjskiego centrum monastycznego Nalanda, który odpowiadał za pełną edukację tybetańczyków z pism buddyjskich, oraz wielki mahasiddha Padmasambhawa, który odpowiadał za pełen przekaz wadżrajany do Tybetu. Zgodnie z przekazem tybetańskim król Langdarma (838-841 r. n.e.), który sympatyzował z szamańską religią bon, doprowadził buddyzm w Tybecie niemal do zaniku. Przekaz z okresów Trisong Decena przetrwał głównie poprzez odnajdywanie "ukrytych skarbów" zwanych termami, którym "starożytne przekazy" ningma zawdzięczają swoje późniejsze odrodzenie za sprawą takich uczonych jak Longczenpa (1308-1363 r. n.e.), oraz nieliczne unikalne przekazy świeckich adeptów i nielicznych mnichów, np. w "starożytnych" przekazach szkoły sakja.
                          Odrodzenie buddyzmu poprzez "nowożytne przekazy" (sarma)[edytuj]
                          Malowidło naskalne Buddy

                          W XI wieku nastąpiło drugie przeniesienie i rozwój nauk i przekazów buddyjskich do Tybetu i Bhutanu (tzw. "nowożytne przekazy" sarma) przez wielu tłumaczy, zrealizowanych mistrzów i dzierżawców wadżrajany ówczesnych mahasiddhów indyjskich, kładąc podwaliny pod trzy nowe główne tradycje sakja, kagju i gelug. Prekursorem kadam był zaproszony do Tybetu Dżoło Dzie Atiśa (bengali. অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান Ôtish Dipôngkor Srigên) (980-1054 r. n.e.) pandita z bengalskiego centrum monastycznego Vikramashila, drugiego obok Nalandy najbardziej znaczącego centrum edukacji buddyjskiej w Indiach oraz jego dzierżawca i tybetański tłumacz Dromtönpa (wylie. Drom-tön Gyal-we Jungne, 1005-1064 r. n.e.). Na bazie nauk kadam Dzie Tsongkhapa (1357-1419 r. n.e.) trzy wieki później zapoczątkował tradycję gelug. Prekursorem nauk sakja "nowożytnego przekazu" był Drokmi Lotsała Shakya Yeshe (993-1077 r. n.e.). Prekursorami kagju byli tłumacz kształcony m.in. przez Drogmi Lotsałę jogin Marpa Lotsała Chökyi Lodro (1012-1097 r. n.e.) i Khyngpo Naljor (około 1050-1140 lub 990-1139 r. n.e.) inicjator przekazu szangpa. Tybetański tłumacz Ngok Lotsała Loden Sherab (rngog lo tsA ba blo ldan shes rab) (1059-1109) na podstawie wielu spotkań z indyjskimi panditami przełożył wiele dzieł filozoficznych m.in. o prawomocnym poznaniu (sanskryt. pramana, ang. logic/valid cognition). Tybet odwiedzał mahasiddha Pa Dampa Sangye (wylie. Dam pa sangs rgyas, (ur. ok. roku 1117 n.e.) zapoczątkowując przekaz linii Shije oraz Chöd. Za sprawą takich tybetańskich mistrzów jak Ra Chörab (1016-1098 r. n.e.) zainicjowany został przekaz Jordruk najbardziej rozbudowanej w buddyzmie tantry Kalaczakra. W 1204 r. tybetański tłumacz Tropu Lotsała (Khro-phu Lo-tsa-ba Byams-pa dpal, ur. 1173 r. n.e.) zaprosił do Tybetu indyjskiego panditę Shakyashribhadra (1127-1225 r. n.e.), dzierżawcy tronu instytutu monastycznego Nalanda tuż sprzed inwazji muzułmańskich, który w towarzystwie swoich mnichów przekazał ponownie ordynację mnisią Vinaji przekazu sarvastivada do Tybetu, gdzie najbardziej znanym mnichem został Sakja Pandita, oraz potwierdził autentyczność przekazu ningma w Indiach, np. tantry Guhyagharba[6]. Najbardziej znaczącym tybetańskim uczonym tego okresu był Sakja Pandita Kunga Gyeltsen (1182–1251 r. n.e.) z sakja, który władał wówczas Tybetem. Kiedy Kubilaj-chan (1215-1294 r. n.e.) przyjął w 1253 r. n.e. Drogön Chögyal Phagpa (1235–1280 r. n.e.), bratanka Sakja Pandity, jako swojego najwyższego mistrza duchowego i doradcę w sprawach politycznych[7], Sakja Pandita zainicjował początek długich związków między duchowymi przywódcami Tybetu, a mongolskimi władcami, które wieki później zastąpili dalajlamowie. Od tego czasu buddyzm tybetański stawał się główną religią Mongolii i związanej z nią Buriacji. "Nowożytne przekazy" ugruntował wielki scholastyk Buton Rinczen Drup (1290-1364 r. n.e.) ze szkoły sakja, który zebrał wszystkie nauki zweryfikowane wtedy jako pochodzenia od Buddy Siakjamuniego w kolekcji Kangjur oraz buddyjskie traktaty i tantry w kolekcji Tengjur. Ponieważ wiele niezweryfikowanych nauk i tantr czasów Trisong Detsena oraz term nie znalazło się w tych kolekcjach terton i scholastyk Ratna Lingpa (1403-1478 r. n.e.) zebrał je w alternatywnej kolekcji "Zebranych Tantr Ningma" (transliteracja Wyliego: sNying ma rgyud 'bum)..."
                         • 10.12.11, 19:23
                          "....Współczesny rozwój buddyzmu tybetańskiego (po roku 1959)[edytuj]
                          Frontowa elewacja pałacu Potala w Lhasie

                          Od roku 1959 na skutek inwazji Tybetu i aneksji tego wówczas niepodległego państwa przez komunistyczne Chiny Dalajlama XIV i wielu wybitnych uczonych i mistrzów buddyzmu tybetańskiego zmuszonych zostało do opuszczenia Tybetu i udania się na emigrację. Buddyzm tybetański wkroczył wówczas w nową erę rozwoju we wcześniej niedostępnych dla buddyzmu krajach Zachodu oraz w pozostałych buddyjskich i niebuddyjskich krajach świata. Pierwszymi z mistrzów początkujących tą erę, którzy zdobyli popularność na Zachodzie byli mówiący w j. angielskim Chögyam Trungpa Rinpoche (1939–1987 r. n.e.) z kagju, który przeprowadził sie do Stanów Zjednoczonych w 1970 r[10] i lama Thubten Yeshe (1935–1984 r. n.e.) z gelug. Położyli oni grunt pod trwającą do dziś popularność tej religii na Zachodzie i wizyty najwyższych rangą tybetańskich mistrzów tantrycznych takich jak Karmapa Rangdziung Rigpe Dordże (1924-1981 r. n.e.), Kalu Rinpocze (1905-1989 r. n.e.) z kagju, Kjabdzie Ling Rinpoche (1903-1983 r. n.e.), Kjabdzie Trijang Rinpoche (1900-1981 r. n.e.) z gelug, Dudziom Rinpocze (1904-1987 r. n.e.), Dilgo Khyentse Rinpocze (1910-1991 r. n.e.), Chögjal Namkhai Norbu (ur. w 1938 r.) z ningma, oraz mistrzowie z sakja Sakja Trizin (ur. w 1945 r.) i Dezhung Rinpocze (1906-1987 r. n.e.), który mieszkał w Seattle od 1960 r[11]. Obecnie ze względu na wkład w rozwój buddyzmu w Tybecie rozróżnia się trzech najbardziej historycznie znaczących reformatorów buddyzmu tybetańskiego: Sakja Panditę (1182-1251), Longczenpę (1308-1364) i Tsongkhapę (1357-1419). Mistrzów tych uznaje się tradycyjnie jako wielkich uczonych i czci niczym emanacje Mandziuśriego. Jak wynika z historii regionu tybetańskiego buddyzm miał znaczący wpływ na kształt samego państwa tybetańskiego i jego politykę, które z wielkiego imperium jakie istniało przed wprowadzeniem buddyzmem do Tybetu, stawało się coraz bardziej rozbrojoną teokracją pod wpływami mongolskich i chińskich mocarstw (patrz artykuł władcy Tybetu), aż do obecnej sytuacji w i poza granicami ChRL, gdzie utworzono tybetański rząd na uchodźstwie z siedzibą w Dharamsali w Indiach[12]. Podobną zależność można wykazać w stosunku do Mongolii, które przed wprowadzeniem buddyzmu tybetańskiego było Imperium Mongolskim, które pod względem obszaru zajmowało największe terytorium świata w porównaniu z innymi mocarstwami w historii do dnia obecnego.
                          Osiem wielkich systemów praktyk buddyzmu tybetańskiego[edytuj]
                          Thanka przedstawiająca jidama Hewadżra w otoczeniu ośmiu Dakiń związanego z przekazem Marpy Lotsała Chökyi Lodro (1012-1097 r. n.e.). Jidam Hewadżra związany jest również z przekazem Lamdre

                          Zgodnie z uczonym Dziamgonem Kongtrulem Wielkim (1813-1899 r. n.e.) wyróżnia się osiem wielkich systemów praktyk Tybetu, które stosuje się w zależności od poszczególnych tradycji buddyzmu tybetańskiego[13]:

                          1. praktyki tantr wewnętrznych starożytnej tradycji ningma uwzględniające dzogczen pochodzące z 5 linii przekazu Kama i linii Term
                          2. unikalne praktyki nieistniejącej już oddzielnie tradycji kadam przekazane od Dżoło Dzie Atiśi
                          3. praktyki Lamdre "Ścieżki i Jej Owocu" przekazane od mahasiddhy Virupy
                          4. praktyki przekazane w tradycji kagju przez Marpę Lotsała Chökyi Lodro głównie od mahasiddhów Naropy i Maitripy
                          5. praktyki szangpa kagju przekazane od mahasiddhini Nigumy
                          6. praktyki linii Shije "Uspokojenia" (ang. Pacification) oraz linii Chöd "Odcięcia" (ang. Cutting), jako unikalnego odłamu linii Shije, przekazane od mahasiddhy Pha Dampa Sangye
                          7. praktyki Jordruk, sześcioczęściowej Wadżra Jogi, związanej z tantrą Kalaczakra pochodzące od mahasiddhy Kalaczakrapady
                          8. praktyki "Podejścia i Zrealizowania Trzech Wadżr" (ang. the Approach and Accomplishment of the Three Vajras), które zawierają podejście sześciu częściowej Wadżra Jogi w nawiązaniu do zrealizowania Trzech Wadżr ciała, mowy i umysłu, pochodzące od tybetańskiego mahasiddhy Orgjenpa.

                          Wszystkie te systemy praktyk związane są z tantrami jogi najwyższej "nowożytnych przekazów" sarma i tantrami wewnętrznymi "starożytnych przekazów" ningma, które występują obecnie tylko w buddyzmie tybetańskim. Ponadto istnieją pomniejsze tybetańskie systemy praktyk tantr jogi najwyższej oraz tybetańskie systemy praktyk związane z tantrami krija, czarja i joga o pochodzeniu indyjskim. We wszystkich tych systemach niezbędnym jest otrzymanie odpowiedniej inicjacji (po tybetańsku: wang), bezpośredniego ustnego przekazu (po tybetańsku: lung), wyjaśnień (po tybetańsku: tri) dla osobistej indywidualnej praktyki od autentycznego duchowego nauczyciela (po tybetańsku: lama) oraz oddanie i otwartość do jego linii przekazu tantr. Indywidualna praktyka wyróżnia się od innych odmian buddyzmu niezwiązanych z wadżrajaną bogatą różnorodnością stosowanych technik, ćwiczeń jogicznych i rytuałów w harmonii z ciałem, mową i umysłem, spośród których można przytoczyć wizualizacje na jidamem na podstawie wielobarwnych malowideł (tzw. thank) i dwuwymiarowych schematów (tzw. mandal), przy wykonywaniu dłońmi gestów (tzw. mudr), trzymając rytualne przedmioty takie jak wadżra, dzwonek i damaru oraz recytując stosowne rytualne formuły (tzw. mantry). Więcej czytaj w artykułach wadżrajana, tantry Jogi Najwyższej, mahamudra, dzogczen..."
                         • 10.12.11, 19:24
                          "...Skrótowy opis doktryn[edytuj]
                          Pokaz rytualnych tańców związanych z Tybetańską Księgą Umarłych na dziedzińcu klasztoru Paro w Bhutanie

                          Wajbaszika m.in. przedstawia pogląd o ostatecznej naturze z trwałych niepodzielnie istniejących jednostek (wylie. rtag dngos) jako najmniejszych cząsteczek składowych rzeczywistości doświadczanej poprzez świadomość. Sautrantrika m.in. naucza, że to co przejawia się jako "zewnętrzna rzeczywistość" jest niczym innym tylko własną projekcją mentalną, niż faktycznym doświadczaniem "niepodzielnie istniejących cząsteczek" i w ten sposób tłumaczy jak możliwe jest doświadczanie, gdyż świadomość nie jest różna w naturze od jej mentalnego doświadczenia[15]. Czittamatra naucza m.in. że nie ma oddzielnej od świadomości (lub jej projekcji wg sautrantiki) "zewnętrznej rzeczywistości", a wszystko ma ostatecznie naturę umysłu, który "samoświadomy i samorozświetlający się" jest wolny od dualizmu doświadczającego i doświadczanego[16]. Madhjamaka jest tu najbardziej precysyjną doktryną na temat natury rzeczywistości (siunjaty), "środkową ścieżką" poza wszelkimi "skrajnościami" błędów popadnięcia w omylnie rozumiany stan "pustości" jako nicości (nihilizmu) oraz błędów eternalizmu (inherentnego, wrodzonego i niezależnego istnienia zjawisk). W tej doktrynie wszystko jest opisywane jako współzależne i przejawiające się pod wpływem odpowiednich dla siebie przyczyn i warunków, tak że na poziomie ostatecznego wglądu nie można w żadnych zjawiskach odnaleźć ich inherentnej, wrodzonej i niezależnej egzystencji, włączając m.in. inherentne istnienie umysłu doświadczającego jak i doświadczanego (odpowiadającego teorii czittamatry), co odpowiadało by skrajności eternalizmu, bądź oddziału świadomości od "zewnętrznego świata" (wg teorii wajbasziki i sautrantiki) co odpowiadało popadnięciu w skrajności nihilizmu, w którym mowa o nie podleganiu konsekwencjom własnych czynów[17].
                          Skrótowy opis terminologii praktyk[edytuj]
                          Fresk ścienny przedstawiający Palden Lhamo, strażniczkę nauk tantr Jogi Najwyższej oraz dzogczen

                          W buddyzmie tybetańskim kładzie się nacisk na metody wadżrajany do bezpośredniego doświadczenia natury rzeczywistości, na temat której tylko "wnioskuje się" (wg tzw. prawomocnego poznawania, sanskryt. pramana, ang. logic/valid cognition) za pomocą powyższej wymienionych teorii buddyjskich. Istnieje osiem wielkich systemów praktyk buddyzmu tybetańskiego posiadających owe doświadczalne metody[8]. Systemy owe zawierają różnorodne praktyki tantr jogi najwyższej oraz dzogczen z ich specyficzną terminologią.

                          Tantry jogi najwyższej to praktyki, które umożliwiają praktykującemu przebywanie w stanie natury umysłu zwanym "Przejrzyste Światło". Jeżeli praktykujący również pod koniec życia przebywa w stanie Przejrzyste Światło, co po tybetańsku nazywa się "thug-dam"[18], to wpływa on przez to na swój naturalny proces umierania w ten sposób, że po śmierci może z wyboru zamanifestować w stanie przejściowym Bardo tantryczne "Iluzoryczne Ciało", a po stanie przejściowym Bardo wybrać kolejne odrodzenie jako "Ciało Emanacji" (tulku, transliteracja Wyliego. sprul sku) dla pożytku czujących istot w kolejnym życiu, kiedy będzie ich mistrzem duchowym. Odpowiada to osiągnięciu Trzech Kaji (Trzech ciał Buddy) według Mahajany, odpowiednio Dharmakaji, Sambhogakaji i Nirmanakaji[19]. Powszechnie znanymi postaciami tulku w buddyzmie są dalajlamowie i karmapowie.

                          Zgodnie z procesem reinkarnacji według dwunastu ogniw współzależnego powstawania, każda czująca istota zanim narodzi się w świecie cierpień samsary musi najpierw ulec niewiedzy w czasie śmierci poprzedniego życia oraz w czasie stanu pośredniego bardo przed narodzinami. Według dzogczen ta niewiedza to marigpa - brak wyzwolenia (przeciwieństwo rigpy), która uniemożliwia rozpoznanie pierwotnej czystości (Wyl. Ka-dak) w czasie śmierci lub nie rozpoznanie spontanicznego urzeczywistnienia (Wyl. Lhun-Grub) zjawisk w czasie stanu bardo dharmaty (Wyl. Chos-nyid Bar-do); chodzi o pierwszy, świetlisty stan bardo pomiędzy śmiercią a następnym odrodzeniem. Dopiero po owych nierozpoznaniach manifestuje się stopniowo Umysł (Wyl. Sems), który zaczyna doświadczać zjawisk jako dualistycznie oddzielonych od niego i w wyniku tego następuje przekształcenie się zjawisk w samsaryczne formy pięciu żywiołów (przestrzeni, wiatru, ogienia, wody, ziemi) w czasie drugiego stanu przejściowego bardo (Wyl. Sidpai bardo), aż do odrodzenia po stanie bardo w świecie, a po odrodzeniu życie w świecie cierpień, dualności i konceptualności, kiedy aktywny jest Umysł[20] [21].

                          W praktyce dzogczen "punktem wyjścia jest inicjacja w stan rigpy zwana rigpé tsal wang, poglądem jest bycie obecnym w tym stanie, gdzie trzy kaje są nierozdzielne, medytacją jest rozpoznanie pierwotnej czystości (Wyl. Ka-dak) poprzez "przedarcie się" (Wyl. Khregs chod) poza Umysł (Wyl. Sems) poprzez praktykę tregczo oraz rozpoznanie spontanicznego urzeczywistnienia (Wyl. Lhun-Grub) zjawisk poprzez praktykę thogal, właściwym (etycznym) prowadzeniem się jest bycie poza nadzieją i strachem, utrzymywaniem i porzucaniem, rezultatem jest stan Samantabhadry, pierwotnego buddy"[22]..."
                         • 10.12.11, 19:24
                          "...W buddyzmie tybetańskim przestrzega się dni świątecznych na podstawie kalendarza księżycowego. Wyróżnia się tu cztery główne święta buddyjskie związane są z życiem Buddy Siakjamuniego, święta związane z narodzinami bądź "odejściem w nirwanę" wielkich mistrzów tradycji tybetańskich oraz dni specjalne, które sprzyjają wykonywaniu dobroczynnych czynów. Do czterech głównych świąt buddyjskich zalicza się Święto Oświecenia Buddy zwane również Wesak, które wypada w okolicy pełni księżyca w maju lub czerwcu, Święto Pierwszego Obrotu Kołem Dharmy przez Buddę, które wypada w okolicy pełni księżyca w lipcu, Święto Odejścia Buddy w Paranirwanę, które wypada w okolicy pełni księżyca w lutym oraz Święto Sanghi zwane Lha Bab Dycien, kiedy Budda powrócił z niebios, gdzie nauczał bogów na prośby Sanghi - jego buddyjskiej wspólnoty, które wypada w okolicy pełni księżyca w listopadzie. Dni specjalne przestrzega się dla praktyk buddyjskich w zależności od faz księżyca i dzielą się przykładowo na Dzień Dakiń, Dzień Strażników, nów księżyca, Dzień Buddy Medycyny, Dzień Założyciela Tradycji np. Padmasambhawy lub Tsongkhapy, pełnię księżyca. Unikalnym wielkim świętem tybetańskim jest Losar, Tybetański Nowy Rok, który zwykle wypada w lutym. Wykonywane są wtedy np. uwielbiane przez turystów festiwale Monlam pełne religijnych występów. Tradycję festiwali Monlam, którą zainicjował założyciel gelug Tsongkhapa w 1409 r. n.e. obecnie przestrzegają również pozostałe tradycje buddyzmu tybetańskiego. Wielkim festiwalem buddyjskim jest również festiwal Saga Dawa w Lhasie na cześć urodzin, oświecenia (nirwany) i paranirwany (śmierci) Buddy organizowany w 15 dniu czwartego miesiąca księżycowego. Ponadto na dziedzińcach wielu klasztorów w specjalne dni wykonywane są rytualne tańce, np w klasztorze w Samje, gdzie wykonuje się tańce zwane Czam. Na elewacji wielu klasztorów w czasie świąt spektakularnie rozwija się i prezentuje gigantyczne wielobarwne malowidła, tzw. thanki, np. na klasztorze Taszilungpo[23].
                          Miejsca kultu buddyzmu tybetańskiego[edytuj]

                          Buddyści tradycji tybetańskich, tak jak w innych tradycjach buddyzmu, czczą cztery główne miejsca kultu związane z życiem Buddy, mianowicie Lumbini, Kushinagar, Bodh Gaya, Sarnath. Są to główne miejsca pielgrzymek. Wielka czcią jako miejsce pielgrzymek również otacza się górę Kajlas, ze wzgledu, że uważa się ją za sekretne święte miejsce Czakrasamwary. Pielgrzymki wykonywane są również do świętego oczyszczającego karmę jeziora Manasarovar (Mapam Yumco). W Tybecie wielką czcią otaczane są stupy, które symbolizują oświecony umysł buddy i które należy okrążać trzykrotnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Okazuje się kult wszelkim innym formom buddyjskim, wliczając sakralne dzieła sztuki, święte księgi, miejsca odkrycia term oraz same termy przechowywane w sanktuariach, mantry wyrzeźbione w skałach, czy odciśnięte w nich ślady stóp i dłoni mahasiddhów. Najbardziej znaną tybetańską budowlą jest wielki pałac Potala w Lhasie, siedziba poprzednich dalajlamów. Przewodniki po świętych miejscach środkowego Tybetu wymieniają posąg Siakjamuniego ze świątyni Jokhang w Lhasie zwany jako Dzioło Rinpocze, który pochodzi z czasów Buddy z indyjskiego królestwa Magadha i przywieziony został przez królową Wencheng za czasów imperatora Songtsän Gampo, pierwszy tybetański klasztor Samje oraz znajdujący się w nim posąg Padmasambhawy "Wyglądajacy Jak On", Wielką Stupę 1000 Buddów w Kumbum, posąg Maitreji w klasztorze Drepung 5 km na zachód od Lhasy. Ponadto kultem otacza się złotą stupę Tsongkhapy w klasztorze Ganden położonym 50 km od Lhasy, wiszącą na skale w świętym miejscu Padmasambhawy światynię Taktsang zwaną "Jaskinią Tygrysa" nieopodal Paro w Bhutanie, relikwie Buddy Siakjamuniego i poprzedniego Buddy Kaśjapy przechowywane w Sikkimie, świętą jaskinię Milarepy w Lapchi Gang, wszystkie samopowstałe (tyb. rangdziung) posągi bóstw (np. Samopowstała Tara z Parping znana jako Mówiąca Tara), relikwie wielkich mistrzów tantrycznych samopowstałe po kremacji, które trzymane są m.in. w klasztornych stupach bądź relikwiarzach.
                          Buddyzm tybetański w Polsce[edytuj]

                          Buddyzm tybetański funkcjonuje w Polsce za sprawą zapraszanych nauczycieli od lat 70. ubiegłego stulecia. Pierwszym z nich był Ole Nydahl z Danii, który pobierał nauki u Karmapy Rangdziung Rigpe Dordże i założył Związek Buddyjski Karma Kagyu (obecnie Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu) z pierwszą siedzibą w Kucharach. Następnie odwiedzało Polskę wielu wybitnych tybetańskich mistrzów i uczonych buddyjskich reprezentujących głównie szkoły ningma i kagju. W 1995 zawiązano Polską Unię Buddyjską, którą objął patronatem Dalajlama XIV w styczniu 1997 roku.[24] W Polsce działają obecnie grupy wyznaniowe związane ze szkołami ningma, kagju, sakja oraz z religią bon. Od 1996 r. we wsi Darnków na Dolnym Śląsku funkcjonuje świątynia i centrum odosobnień rozwijająca tradycję ningma, gdzie corocznie odbywa się ceremonia ofiarowania lampek maślanych, podczas której 111 111 lampek płonie w intencji pokoju na świecie[25]. W 2010 roku w Grabniku zostało wybudowane Centrum Kultury Buddyjskiej przeznaczone do promocji kultury i twórczości buddyjskiej, organizacji wizyt, wystaw, wykładów i konferencji. Projekt współfinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Związku Buddyjskiego Tradycji Karma Kamtzang[26]..."
                         • 10.12.11, 19:26
                          Bhutan:

                          Ludność:708 427 osób
                          Buddyzm:66-94%(467 560-665 920 wyznawców)
                          Per capita według parytetu siły nabywczej:5 500 $

                          www.youtube.com/watch?v=2U8xgMLtP-0
                          www.youtube.com/watch?v=PN5mNMUNVcQ
                          www.youtube.com/watch?v=Wk5So8v2yY8
                          www.youtube.com/watch?v=rcoQjoZ6toI
                          www.youtube.com/watch?v=Y_mcYF4mM-g
                          www.youtube.com/watch?v=Wy6CbXHC9h8
                          www.youtube.com/watch?v=wTcviyrFADQ
                          www.youtube.com/watch?v=KhqGZ_qTDCE
                          www.youtube.com/watch?v=r3amLbKNrVo
                          www.youtube.com/watch?v=nudoFMHl4uY
                          www.youtube.com/watch?v=Q1N60ghaovc&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=J7oatOowemY&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=S5c4EDnc_Wk&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=IJ9fwrFFI5k&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=AAEutbVkAqk&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=1y8MJw9mYwo&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=r91RoXlyNA0&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=WazYANviHC8&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=r91RoXlyNA0&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=GwH9VqEgfy8&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=2_psxD_2aH4&feature=related
                         • 10.12.11, 19:38
                          www.youtube.com/watch?v=2U8xgMLtP-0
                          www.youtube.com/watch?v=PN5mNMUNVcQ
                          www.youtube.com/watch?v=Wk5So8v2yY8
                          www.youtube.com/watch?v=rcoQjoZ6toI
                          www.youtube.com/watch?v=Y_mcYF4mM-g
                          www.youtube.com/watch?v=Wy6CbXHC9h8
                          www.youtube.com/watch?v=wTcviyrFADQ
                          www.youtube.com/watch?v=KhqGZ_qTDCE
                          www.youtube.com/watch?v=r3amLbKNrVo
                          www.youtube.com/watch?v=nudoFMHl4uY
                          www.youtube.com/watch?v=Q1N60ghaovc&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=J7oatOowemY&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=S5c4EDnc_Wk&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=IJ9fwrFFI5k&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=AAEutbVkAqk&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=1y8MJw9mYwo&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=r91RoXlyNA0&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=WazYANviHC8&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=GwH9VqEgfy8&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=2_psxD_2aH4&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=9lOinKHoF18
                          www.youtube.com/watch?v=iTo23kvQfx8&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=7so47E1J9aQ&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=1nd2lAy1_JQ&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=B6xR1Zvz-Bc&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=j_hzPMpuVok&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=6hTmQCAd-FE&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=e6fepcLN2Do&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=BJkq8Og1VJw&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=ShR1AasRX0g&feature=related
                         • 10.12.11, 19:53
                          Ludność:53 999 804 osób
                          Buddyzm=90%=48 600 000 wyznawców
                          Perc Capita według parytetu siły nabywczej:1 400 $

                          www.youtube.com/watch?v=eEQfuuigPT8
                          www.youtube.com/watch?v=18HZk5BLc6M
                          www.youtube.com/watch?v=psDvyMv-QLw
                          www.youtube.com/watch?v=y27w5wjQwDw&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=emKY140QX-w&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=Z0tpXQpAdvc
                          www.youtube.com/watch?v=-iQTh-mRZiY
                          www.youtube.com/watch?v=NO4-IrLGSN4&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=SCwNa5sI-9I
                          www.youtube.com/watch?v=EbQo8uZV9zc
                          www.youtube.com/watch?v=qK7MxuxgIxI
                          www.youtube.com/watch?v=F1iMZeK4aH0
                          www.youtube.com/watch?v=z2EEJkyntV4
                          www.youtube.com/watch?v=flFA8wLl6PQ
                          www.youtube.com/watch?v=BREOezfAJSU
                          www.youtube.com/watch?v=stAkotvy-u8
                          www.youtube.com/watch?v=KWV6_J7Wqgc
                          www.youtube.com/watch?v=MakZt81rxBs
                          www.youtube.com/watch?v=PZsGsd1p7kA
                          www.youtube.com/watch?v=8m6sbXwMZL8
                          www.youtube.com/watch?v=yZb51VbWU9o
                          www.youtube.com/watch?v=0QJ9AzOyo0o
                          www.youtube.com/watch?v=5_-5hqx3O2I&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=BefiofAZbLc&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=btsd7Vkp1do
                          www.youtube.com/watch?v=xugCD97P6RQ&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=A05S8QvRrzc
                          www.youtube.com/watch?v=-KO7cab4XBo
                          www.youtube.com/watch?v=OOJfX0XaH8k
                         • 10.12.11, 20:06
                          www.youtube.com/watch?v=oyHrg9fGxPc
                          www.youtube.com/watch?v=3RXyFgE58Mw
                          www.youtube.com/watch?v=-u3mOO2Fu80
                          www.youtube.com/watch?v=RMruG6Rcqx8
                          www.youtube.com/watch?v=wn3MyPMlT6k&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=aVzoXKsjTek
                          www.youtube.com/watch?v=JRjy6W2s8XI
                          www.youtube.com/watch?v=I1239PyS49o
                          www.youtube.com/watch?v=GS80l6Diqyc&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=iVS2rUwfD-Q&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=gOMW0ymLX7U&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=ZRKs0ukHNGk&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=C-RujqD-o4U&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=3UzAHSqwiOc&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=YvwKEJ94fwU&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=kgiCIFxx3MA&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=n3yqZnhvQf0&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=pfDHTHjLHcs&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=IatoP4cigBM&feature=related
                         • 10.12.11, 20:17
                          Ludność:14 701 717 osób
                          Buddyzm=96,4%=14 172 460 wyznawców
                          Per Capita według parytetu siły nabywczej:2 100 $

                          www.youtube.com/watch?v=2dBwMsfse1I
                          www.youtube.com/watch?v=OzR8lFXigko
                          www.youtube.com/watch?v=TstPiRKu6s4&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=4C7KEHAZFt4&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=rjG5QYyiRN8&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=s3UFpP-WeWw&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=t3uyN7LX9RQ
                          www.youtube.com/watch?v=XWncO0a3o3I
                          www.youtube.com/watch?v=vdNXSM3odPw&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=wQdZt7hmIYU&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=OsfmhpEPhjA&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=OFf8RKE2-ck&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=zAc7e6o6Mw0&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=XnoCFzLhPpo&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=-zpwmajesgM&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=VIF2UBI-IGE&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=SHbHKvlfDII&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=SXeLPerEAXk&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=pM57DvM-av8&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=t2UyQ2SMOPc
                          www.youtube.com/watch?v=AB_OVqaoIpM
                          www.youtube.com/watch?v=dR0eyXd9Z50&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=bobH6XSATQc&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=B_02dOxK-ZM&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=eCinXsCJzTU
                          www.youtube.com/watch?v=FCjv0iAUCTo&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=YTg8uXK8nZ0&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=PG5Vlogy7vA
                          www.youtube.com/watch?v=ACVhp_HXfPI
                         • 10.12.11, 20:23
                          www.youtube.com/watch?v=Ql3CtYza4l0
                          www.youtube.com/watch?v=k-cc7U6JLw8
                          www.youtube.com/watch?v=tCR4J5c1f0E
                          www.youtube.com/watch?v=VdedAI5MArI
                          www.youtube.com/watch?v=qdae6kAP02M
                          www.youtube.com/watch?v=Qal21x7Pzck
                          www.youtube.com/watch?v=vfruuqJkRMg
                          www.youtube.com/watch?v=rl0hoQ7MtDo&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=eu8VoxJYQUI&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=YKQPUi65-ec&feature=related
                         • 10.12.11, 20:31
                          Ludność(Chiny,Hongkong,Macau):1 355 413 500 osób
                          Buddyzm=8-91%=132 433 080-1 233 426 200 wyznawców
                          Per Capita według parytetu siły nabywczej:7 600 $

                          www.youtube.com/watch?v=w4rSDLD7kbs&feature=fvst
                          www.youtube.com/watch?v=VspnOz8lY7k
                          www.youtube.com/watch?v=xh7m8muecZQ
                          www.youtube.com/watch?v=QeIPwX_5ggg
                          www.youtube.com/watch?v=Jr35ACTpLkA
                          www.youtube.com/watch?v=nEJN6s1LjbA
                          www.youtube.com/watch?v=kypB27ZBME0
                          www.youtube.com/watch?v=tvzh8yf6os4
                          www.youtube.com/watch?v=J6Z-ekyyK8o
                          www.youtube.com/watch?v=OKE5rM1IH_4&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=EMkz7lTGzQ8&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=obRp8ZUS2E4
                          www.youtube.com/watch?v=bdFl8UzG3PM
                          www.youtube.com/watch?v=EB7_jYCvOrw
                          www.youtube.com/watch?v=3QdYUkvT19g
                          www.youtube.com/watch?v=X5rkdvkTUuE&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=Botcjxcs1ZQ&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=gWrkNQLA4iE
                          www.youtube.com/watch?v=-SJYxNW8SUs
                          www.youtube.com/watch?v=WMFBPaVnwWc&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=aFH76of7I3w&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=H9SLmtR7jH0&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=vNaNXHYvZKs
                          www.youtube.com/watch?v=R29A0GyLYlE
                          www.youtube.com/watch?v=oLmwGmlrigo
                         • 10.12.11, 20:40
                          www.youtube.com/watch?v=FHCrP8RAqPM&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=E4VeoOPt_-o
                          www.youtube.com/watch?v=0tzW8dm71ec
                          www.youtube.com/watch?v=Kdcl8NiCa38
                          www.youtube.com/watch?v=OGU_rqzjRpM&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=PwsTTIrFk1g
                          www.youtube.com/watch?v=sltWraeMl3g&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=H9GfSH1m2pk&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=GZB9yBj1ORU
                          www.youtube.com/watch?v=nFC2sNUNoaE&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=-SJYxNW8SUs&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=H9SLmtR7jH0&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=AnhW3Mo7ptI
                          www.youtube.com/watch?v=8bbjy-wMsfE&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=wT4tXGcoyWw
                          www.youtube.com/watch?v=UH3X1H6pYjY&feature=relmfu
                          www.youtube.com/watch?v=wT4tXGcoyWw&feature=relmfu
                          www.youtube.com/watch?v=H2li5qd3k_Q&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=aUDEDRAaNaQ
                          www.youtube.com/watch?v=FdZyooRJXQM
                          www.youtube.com/watch?v=j3Z9jsjoAwk
                          www.youtube.com/watch?v=AHEok2tT-T0
                          www.youtube.com/watch?v=QVPuZj_Goyg&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=i3vV9F8eJLY
                          www.youtube.com/watch?v=BluGqvlCtPQ
                          www.youtube.com/watch?v=YFOW_XRCDMs
                          www.youtube.com/watch?v=pVFJjSVyv6U
                          www.youtube.com/watch?v=uduxcVtzMZQ
                          www.youtube.com/watch?v=_aMI0Gqjjgk
                          www.youtube.com/watch?v=uG6AfZYkDG8
                         • 10.12.11, 20:50
                          www.youtube.com/watch?v=ciYO7mWq3Og
                          www.youtube.com/watch?v=7Ts8UYG8b8g
                          www.youtube.com/watch?v=YD3w28A8wAM
                          www.youtube.com/watch?v=21W04p_bCi4
                          www.youtube.com/watch?v=aj206-rR-IE
                          www.youtube.com/watch?v=ZV4yjdrC69E&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=UAzNkJGXu1Q&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=RvrZsoIjU80&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=5xGgDiH7HFw&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=uAXr0UxqrJw&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=uVM9M6i9ZoU
                          www.youtube.com/watch?v=WaFUS4HVpGg
                          www.youtube.com/watch?v=633eH4yajHE
                          www.youtube.com/watch?v=vmz9kAEiTSc
                          www.youtube.com/watch?v=_CGuwBif0RY
                          www.youtube.com/watch?v=bk6q0zxa4xQ
                          www.youtube.com/watch?v=7IaYXVNH2LY&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=Kgq5nllTzPI&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=c0cRX8Q7dfc&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=d8V6kPlVUFs&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=frVwxauGNvk&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=G70Xw6VKnXY&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=3yK0GjjbmV0&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=3VgLWqff3oI&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=Emv5j4jv38M&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=LtZ_PxniERw&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=2oGwfhdwQ1g&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=BwOWxVnJPkg&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=cnvB_sDUuaM&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=VJ2HoTtbTvc&feature=related
                         • 10.12.11, 20:57
                          www.youtube.com/watch?v=SMrp7SFnSPU&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=TFUkjYGc6OM&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=n4Oq__o5BlY
                          www.youtube.com/watch?v=W8HUh3Sd69w&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=f7W6K2mUzUE&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=U-6jgndfGY8&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=bOAnPYAP1xA&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=M-CH57Ozj4A&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=P1NoUkPdKTU&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=ry7ww0DC3x4&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=_CSm149s-Oo&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=5577-NZHxgg&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=HPlJLsu3eTk&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=gSKvu7-XhOA&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=cFZDEuMnyxU&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=yk473aREevc&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=aj206-rR-IE
                          www.youtube.com/watch?v=--S5WrlVkps
                          www.youtube.com/watch?v=WKzFnhN8o04&ob=av3e
                          www.youtube.com/watch?v=TmIFEWFNhII
                          www.youtube.com/watch?v=AB4nXADdPPY
                         • 10.12.11, 21:38
                          Ludność:1 189 172 906 osób
                          Buddyzm=0,8-3,25%=9 513 380-38 648 120 wyznawców
                          Per Capita według parytetu siły nabywczej:3 500 $

                          www.youtube.com/watch?v=qk-9Ez3xICY
                          www.youtube.com/watch?v=9ZusXGEwSxI&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=9jYdR-2N4CU&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=T0mcE-uC4xQ&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=EwKjOJ9cU6w&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=k7UR9UEY79k
                          www.youtube.com/watch?v=0zgcTzktzQ8&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=LaV_-GJFlzE
                          www.youtube.com/watch?v=CRNJEaqV9UA&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=Qe1gF-250ws
                         • 10.12.11, 21:41
                          Ludność:245 613 043 osób
                          Buddyzm=1%=2 456 130 wyznawców

                          www.youtube.com/watch?v=dDAoA4qKfek
                          www.youtube.com/watch?v=bbfGjeTxmkw&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=KUKSUMvJljs&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=5Q83OAR7Mk8&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=lgONItFMHe8&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=RTPNC0AtSjA&feature=related
                         • 10.12.11, 21:51
                          Ludność:126 475 664 osób
                          Buddyzm=20,0-96,7%=25 295 130-122 301 960 wyznawców
                          Per Capita według parytetu siły nabywczej:34 000 $

                          www.youtube.com/watch?v=A1evxMA7yYw
                          www.youtube.com/watch?v=B2rZNsqS-aw
                          www.youtube.com/watch?v=bUfXxdV1tgk&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=Wxzr8sBnGP4&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=LeUb70BWWiA&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=SFvteCCnW3w&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=EMabh8Nq_uI&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=XTHNBVDRF5g
                          www.youtube.com/watch?v=AVVSXHJtXSQ
                          www.youtube.com/watch?v=WNP23chNClk
                          www.youtube.com/watch?v=wW9yOPYO_gc&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=07N5dBqCNJ8&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=s5hVQGh2pdU&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=X6cSRpzlQrU&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=UovRsJhnREM&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=WwbK8jCO5Oo&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=LtxkZ4i8bBQ&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=h8uXAzyqu9E
                          www.youtube.com/watch?v=CB3fTV74yco
                          www.youtube.com/watch?v=86fef7tPRrw
                          www.youtube.com/watch?v=2CrxIhYArds&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=9ztP-z4eWYA&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=0IQdRcrTq5k&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=o-MI4JRABTA&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=xZDnk8oeUuI&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=JkTDK1kqZvA&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=ebxnRIU6BNE&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=ebxnRIU6BNE&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=JH7jJTaa87U&feature=related
                         • 10.12.11, 22:00
                          www.youtube.com/watch?v=kbVO-Gty9yw&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=OdNZADMSmJE&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=KTwnVcSIk1A&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=z0sXpWtHteI&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=vXSqPOhJVMM
                          www.youtube.com/watch?v=EVDe7iN6Q0c
                          www.youtube.com/watch?v=CpxzuP-mWD4
                          www.youtube.com/watch?v=oJqUZaZt2sQ
                          www.youtube.com/watch?v=hvR71p_VW84&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=IVoLy_TV-zA&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=vBVToLPZo-c&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=M2BRj7oQJf8&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=vBVToLPZo-c&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=ellK55087aE&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=3r5-2xbDPqI&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=uLFiytoCBVQ&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=kUQczune9CE&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=zdX8QZKDLfs&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=r-7qfipZPnM&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=m4LTbQ0HBus&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=HmssBzTjwL8&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=_btwCCQq2EA&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=KzqPYJ-yIEg
                          www.youtube.com/watch?v=0kpks1ACB44&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=hjkOathScF4
                          www.youtube.com/watch?v=CB3fTV74yco&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=_SdUhZA4A8Y&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=etdL5Rq_sHU&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=PRr3zTzoVhk&feature=related
                         • 10.12.11, 22:08
                          www.youtube.com/watch?v=r364h19dXio&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=tNbU2-9YcGI&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=ad4hN3FbwFo&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=QgUW0-_2Ons
                          www.youtube.com/watch?v=WdC_QI0gFMU&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=t6D9HbjiQS4&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=J7tsQXJsMLU
                          www.youtube.com/watch?v=KEphR8WlIbU&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=oDmfMKp6jig&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=cPi9A_gzFKs&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=hGweL-iTHaM&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=TT5zaK8g9DU&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=O_LscpEE3TY&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=CR3dM-GlZK8
                          www.youtube.com/watch?v=BIH0VoR8CUw
                          www.youtube.com/watch?v=1lleBP7Ai7Q
                          www.youtube.com/watch?v=9oa2JrO5_3k&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=5egW-_iDjok&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=z54KLyCSZWM&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=COKPLZ1FmWg&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=7EasTwKDRnk&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=NNBEYZKpyN4&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=qR-aGussris&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=R44fWzNXmiQ&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=bIU-jzZIZSY
                          www.youtube.com/watch?v=XF7vW2sKBHY
                          www.youtube.com/watch?v=gX8K37Lwm5E&feature=fvwrel
                          www.youtube.com/watch?v=zYXCcvj4ogI
                         • 10.12.11, 22:42
                          Korea Północna

                          Ludność:24 457 592 osób
                          Buddyzm=64,5%=15 775 510 wyznawców
                          Per Capita według parytetu siły nabywczej=1 800 $

                          Korea Południowa:48 754 657 osób
                          Buddyzm=22,8-38%=11 116 060-18 526 770 wyznawców
                          Per Capita według parytetu siły nabywczej=30 000 $

                          www.youtube.com/watch?v=thvh5PdR6yM
                          www.youtube.com/watch?v=pXfj-LUA0S0
                          www.youtube.com/watch?v=Ai7WsoZLzaA
                          www.youtube.com/watch?v=fp9k28YfK6Y
                          www.youtube.com/watch?v=pRqjEgRfcwc
                          www.youtube.com/watch?v=BSlFElBjyxA
                          www.youtube.com/watch?v=r1vqjsjcvLM
                          www.youtube.com/watch?v=1LvB71yUm50
                          www.youtube.com/watch?v=A2WZf9qP73A&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=lkRuARu9f0w&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=NHcvb7ImyRQ&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=hYqLBkMrodg&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=jwMRo8reGTU
                          www.youtube.com/watch?v=1YZqkshJvRE
                          www.youtube.com/watch?v=XrH8Ws9BI3w
                          www.youtube.com/watch?v=QML3e8WqGaE&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=cutUivfBScc&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=Ov0_gbVe7fs&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=52Ux3PxRKog
                         • 11.12.11, 09:48
                          Ludność:6 477 211 osób
                          Buddyzm=67-98%=4 339 730-6 347 670 wyznawców
                          Per Capita według parytetu siły nabywczej:2 500 $

                          www.youtube.com/watch?v=sHFAyZoeFi4
                          www.youtube.com/watch?v=8LdWZPSZZ3M
                          www.youtube.com/watch?v=Y1xdBO1CgAc
                          www.youtube.com/watch?v=2zHeR3e-Dug
                          www.youtube.com/watch?v=qFI2Fr8TidQ
                          www.youtube.com/watch?v=2JhwQ2SEm2A
                          www.youtube.com/watch?v=jsXcXxHQfjE
                          www.youtube.com/watch?v=l4qqNHmXTeo
                          www.youtube.com/watch?v=BM0DbCn39eA&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=oYck1-duuWA
                          www.youtube.com/watch?v=CmVoF8qd7ts
                          www.youtube.com/watch?v=qweDr4rSIko
                          www.youtube.com/watch?v=ZGkJn7S1Y3k
                          www.youtube.com/watch?v=vZtBuaYesmg
                          www.youtube.com/watch?v=c5ZwQjpilkQ&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=WX00a10rJQQ&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=V1bLQhKqnHg&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=4KybACrDInc&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=MDpekf8gp44&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=SZc47CiI8b8&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=Xg-cQr9zfaI&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=FwpSeL0P0Qc
                          www.youtube.com/watch?v=FsW4VNHdE4k&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=FxLHjDAiP5U&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=RUAhXWMH9TI&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=9RBde7GCn3Y&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=IER-A5qTCQY&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=pQ6cWnNKhbc&feature=related
                         • 11.12.11, 09:55
                          Ludność:28 728 607 osób
                          Buddyzm=22%=6 320 310 wyznawców
                          Per Capita według parytetu siły nabywczej:14 700 $

                          www.youtube.com/watch?v=sRu1Pjnuujs
                          www.youtube.com/watch?v=NqJX81fu5XM
                          www.youtube.com/watch?v=W0Pu9S_s9u8
                          www.youtube.com/watch?v=6vH1H83jZ5k
                          www.youtube.com/watch?v=57EQiW6sLzI
                         • 11.12.11, 10:43
                          Ludność:3 133 318 osób
                          Buddyzm=50-94%=1 566 660-2 945 320 wyznawców
                          Per Capita według parytetu siły nabywczej:3 600 $

                          www.youtube.com/watch?v=tfMhDkB9yjg
                          www.youtube.com/watch?v=_tVKc4n8RWY
                          www.youtube.com/watch?v=Q1e-5r_qLmg
                          www.youtube.com/watch?v=X6R7Fph0Bgw
                          www.youtube.com/watch?v=T5iIbKQZ1p8
                          www.youtube.com/watch?v=eKzXY3HNZsU
                          www.youtube.com/watch?v=xg-segkdR9Q
                          www.youtube.com/watch?v=P3rssdbYGpw
                          www.youtube.com/watch?v=ZXqX891cuXo&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=JotWl6mCOh8&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=0SQ9bp09s_w&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=SvfGscXuJvA&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=eIZ-eZBOpEQ
                          www.youtube.com/watch?v=gJ7mAX_pBsI
                          www.youtube.com/watch?v=yAfUZ81E42I
                          www.youtube.com/watch?v=YiTh0YFtzqs
                          www.youtube.com/watch?v=4aIPKdo0l44&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=OTqcT0bri2Y&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=RME7sT9wkeI&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=Key44S0qpAY&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=UJ3BX2tMj1Y&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=RxK4pQgVvfg&feature=fvwrel
                          www.youtube.com/watch?v=5wHbIWH_NGc&feature=fvwrel
                          www.youtube.com/watch?v=A1KzgJAvS8M&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=jQICq2YBkcY&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=qNFSB4PnVPI&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=5fOlyrQ2z1w&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=0M3YFK3sJ54&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=YipiNQ0sLQc&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=UJ3BX2tMj1Y&feature=related
                         • 11.12.11, 11:06
                          Ludność:29 391 883 osób
                          Buddyzm=11-21%=3 233 110-6 172 300 wyznawców
                          Per Capita według parytetu siły nabywczej:1 200 $

                          www.youtube.com/watch?v=rQoxWQLSnCg
                          www.youtube.com/watch?v=YRmaPaBanHE
                          www.youtube.com/watch?v=YKc092942wk
                          www.youtube.com/watch?v=FGeVqSsE8Us
                          www.youtube.com/watch?v=PyrgcwziASA
                          www.youtube.com/watch?v=SnLj8DMqaC8&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=hUMLQ1bZ8sA
                          www.youtube.com/watch?v=cnHfGASCqR8
                          www.youtube.com/watch?v=YRmaPaBanHE
                          www.youtube.com/watch?v=OK30mVnqFBk
                          www.youtube.com/watch?v=szbQkX8tYrQ
                          www.youtube.com/watch?v=4qzVShjazKY
                          www.youtube.com/watch?v=AHIUW0EjH2k&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=Hc3EfW8eevY&feature=related
                         • 11.12.11, 11:49
                          Ludność:138 739 892 osób
                          Buddyzm=0,75-1,45%=10 40 550-2 011 730 wyznawców
                          Per Capita według parytetu siły nabywczej=15 900 $

                          www.youtube.com/watch?v=xLKE009enm0
                          www.youtube.com/watch?v=-u8awfAsap8
                          www.youtube.com/watch?v=8_0fxw4ekwg
                          www.youtube.com/watch?v=k_M3Ttu0yW0
                          www.youtube.com/watch?v=wmcmlqVqkbI
                         • 11.12.11, 12:24
                          Ludność:4 740 737 osób
                          Buddyzm=42,5-61,1%=1 900 060-2 896 590 wyznawców
                          Per Capita według parytetu siły nabywczej:62 100 $

                          www.youtube.com/watch?v=nd0iIqAKvPo
                          www.youtube.com/watch?v=TRGTvvwGyNo
                          www.youtube.com/watch?v=mnO4dif9anE
                          www.youtube.com/watch?v=2KBeH0pf6M0
                          www.youtube.com/watch?v=C3oMkVg4atQ
                          www.youtube.com/watch?v=i7v9Hm7NSEI
                          www.youtube.com/watch?v=y8RRAWO-KXY
                         • 11.12.11, 18:42
                          Ludność:21 283 913 osób
                          Buddyzm=70%=14 898 740 wyznawców
                          Per Capita według parytetu siły nabywczej:5 000 $

                          www.youtube.com/watch?v=Oz0h5FTvOEk
                          www.youtube.com/watch?v=gjkNQ2VZUBQ
                          www.youtube.com/watch?v=PykosGP3VuU
                          www.youtube.com/watch?v=w7n_zPZt9uA
                          www.youtube.com/watch?v=vDuJbz1hBRo&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=62a6vhWNNQM&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=_QsFxs4jbsc&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=_Pazhop1rOQ
                          www.youtube.com/watch?v=SPCd-LXhJuU
                          www.youtube.com/watch?v=qTHdVs4FMBw
                          www.youtube.com/watch?v=eA3wOlOooLg
                          www.youtube.com/watch?v=2rs9ANyxhvA
                          www.youtube.com/watch?v=SYJb8hg9NUU&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=SXk2eUqSwc0&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=6BXXBwE5VjA&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=D644BWAUOXo
                          www.youtube.com/watch?v=S5JAVk3Qwi8&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=NV4IvguWEpU
                          www.youtube.com/watch?v=aRbaPFGfO0M&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=30odMDDWG1c&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=5xMliA0sEGg&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=ztX_vXYgx3M&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=c_dZB3FgIHs
                          www.youtube.com/watch?v=IGzWI0aVbbA&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=dwspT98iCqA
                          www.youtube.com/watch?v=a-CvQbwatAk&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=Si33juNJLsA&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=PYYF3cA38Ak&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=loC1UDxjSng&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=H7j4k-3QYPM&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=wot3y5dgpZo&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=a-CvQbwatAk&feature=related
                         • 11.12.11, 19:05
                          www.youtube.com/watch?v=MXaZmQrxcE8&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=tONONxWS2hM&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=LTafMj-OsNw&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=GNscsV2SRTo&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=_g1DKqhFmL4&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=hTlO3JQEGVQ&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=G4qhv4kbUTk&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=cFa1FvudnsY&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=nwDVy9W1fLo
                          www.youtube.com/watch?v=RLScBZ1tW0A&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=AUFUbbkeAQg&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=p9yUnv8VAAA
                          www.youtube.com/watch?v=EJIxOCVaWHU
                          www.youtube.com/watch?v=SbrqjgSy_SU
                          www.youtube.com/watch?v=kn8nE3X3WHo
                          www.youtube.com/watch?v=3WLc3yeybL8
                          www.youtube.com/watch?v=T0pQtUePbWE
                          www.youtube.com/watch?v=FoGvyVJNIeU&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=RBZe5vps3Zk&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=Q6jQwnwQy2g
                          www.youtube.com/watch?v=uOWHw83kxMc
                          www.youtube.com/watch?v=QgaQM8UFr6k
                          www.youtube.com/watch?v=YOUgiid_2L0
                          www.youtube.com/watch?v=lZBlHUL434o&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=431FncavALo
                          www.youtube.com/watch?v=dnyHp2y5IG0&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=N-Nz98EQymY&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=LXa5mw97b-I&feature=related
                         • 11.12.11, 19:26
                          Ludność:23 071 779 osób
                          Buddyzm=35-93%=8 075 120-21 456 750 wyznawców
                          Per Capita według parytetu siły nabywczej:35 700 $

                          www.youtube.com/watch?v=1kgW9AKHuZ0
                          www.youtube.com/watch?v=vzqAP5vR9LU
                          www.youtube.com/watch?v=EIIAgx9ptX4
                          www.youtube.com/watch?v=LeyjEXEIEJI
                          www.youtube.com/watch?v=dqXDdWV3o48
                          www.youtube.com/watch?v=mDt6blFbcnU&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=PAPbsEgbZwM&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=kamSep21WQU&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=gEVl-Qjp9mo&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=OC5rbrzmhQo&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=Bf1tU9JfwSw&feature=related
                         • 11.12.11, 20:23
                          Ludność:66 720 153 osób
                          Buddyzm=95%=63 384 150 wyznawców
                          Per Capita według parytetu siły nabywczej:8 700 $

                          www.youtube.com/watch?v=yDdiUnnVICs
                          www.youtube.com/watch?v=hUYoAn9pnJE
                          www.youtube.com/watch?v=7ut2YiTTGd4
                          www.youtube.com/watch?v=Uai22E82mtg&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=uS5QYeR3YiA&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=SHbHKvlfDII&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=KG0-ypuUPYk&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=1nzDCWnUB_s&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=DibqtMx5K1I&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=JP93b--_DWM&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=Z5bZLLjpRiM&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=L69yh-x81eA&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=nc2WaLTK-lI&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=rFq2MQDCCYc&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=janFZf21KU0&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=0vDppgFE_UU&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=TBHlUCW3VTA&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=Q7Or4U4wrXA&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=RavJCd4bS-k&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=Zx5O78HAU9o&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=1pWhbm5-Cq8&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=pTrrN0iliM4&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=sJ11myKd7K4&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=lR4Db8koIcc&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=zu9zQtdNyII&feature=related
                         • 11.12.11, 20:44
                          www.youtube.com/watch?v=8lQ_hsUC4N0
                          www.youtube.com/watch?v=IHBROTu9OFE
                          www.youtube.com/watch?v=HN0HaiFWIQA
                          www.youtube.com/watch?v=wSMnP761hFw&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=fYAElPEz6MQ
                          www.youtube.com/watch?v=UUo-9vhGI5I
                          www.youtube.com/watch?v=1mfyCeVdbHw&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=fpCEjZW6qDo
                          www.youtube.com/watch?v=WmOriCNlKDY
                          www.youtube.com/watch?v=RIUU3mQN05A&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=RmDDuUoRaSM&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=Tor6rhaICJE&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=u0r8-R2VUD0
                          www.youtube.com/watch?v=77Q95lXXevY&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=pSDqcBNLzzg&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=-s5Tml4eJYA&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=uKlo_v0dZS0&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=ZN88jMiRWG4&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=C9_0Fwdnskg&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=FGWRMVED5v4&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=trMKCHpaYPA&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=q47EWy8hJb8&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=wBlLAMAQImg
                          www.youtube.com/watch?v=ofKtvQVpqQE
                          www.youtube.com/watch?v=usaWz4KwG6w
                          www.youtube.com/watch?v=TMFwfUI6lVQ
                          www.youtube.com/watch?v=6_7BHpESF9g
                          www.youtube.com/watch?v=yi3-kbxI-Xo
                          www.youtube.com/watch?v=4OWpQBQQsZ4&feature=related
                         • 11.12.11, 20:51
                          www.youtube.com/watch?v=ZpfCJsMsBOE
                          www.youtube.com/watch?v=ZGNgE5zz3Eg
                          www.youtube.com/watch?v=PrSR2uekGbo
                          www.youtube.com/watch?v=J7-iHUvyvak
                          www.youtube.com/watch?v=0XbuiP6y7c4&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=HjNLGu9cY-E&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=ya3as22XpO0&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=P4XYVNyfDlk&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=wyXPqdtowVQ
                          www.youtube.com/watch?v=MSuu-4cJwEs&feature=related
                         • 11.12.11, 21:57
                          Ludność:90 549 390 osób
                          Buddyzm=16-85%=14 487 900-76 966 980 wyznawców
                          Per Capita według parytetu siły nabywczej:3 100 $

                          www.youtube.com/watch?v=luaujreUYsw&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=fPlL3ngQraQ
                          www.youtube.com/watch?v=yhbF2sag4cM
                          www.youtube.com/watch?v=SDY99s4w5Wc&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=PMuGgM4MDIo&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=WyLHD_XVNcE&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=SROmwUJqUGI&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=0O4vraxjEqo&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=qzW6CGguE9Q&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=glFqKDxI2lk&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=heh7p_ja3QA&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=4zl2jJ2Rh1Y&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=Wimgume2hPk&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=l7bkGo8PWo4&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=UhrsnCFpzpM&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=-K29ll_auAE&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=FmQfJNhU5ys&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=oU_Twu44wBw&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=_2kn88WCZWY&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=qwwi6U8KBTw&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=Typ-jrQiwZI&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=XuwAYCp3MyM
                          www.youtube.com/watch?v=StRTIHYUuzQ
                          www.youtube.com/watch?v=kOdqhWcY3BI
                          www.youtube.com/watch?v=HqBeveuABMU&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=TXdIuAbhhw8&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=iMSjdraR8G8&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=8cIeypwqFNo&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=dYrvNauZB8s&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=heh7p_ja3QA&feature=related
                         • 13.12.11, 16:44
                          www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=3mNWCEEnwK0
                          www.youtube.com/watch?v=wKTB7Khnh-g&feature=mfu_in_order&list=UL
                          www.youtube.com/watch?v=R7s6pNKnkuI&feature=mfu_in_order&list=UL
                          www.youtube.com/watch?v=u1rOQA-6d_o&feature=mfu_in_order&list=UL
                          www.youtube.com/watch?v=ikUyrSxMx-c&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=w8USsPCi2-8&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=xWfd17rRZ_4&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=4U1rg2Iqqq4
                          www.youtube.com/watch?v=T7DeMYibzr0&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=ogKnGvuQHQU
                          www.youtube.com/watch?v=QkrESoMXI7A
                          www.youtube.com/watch?v=soUBPnS6rbU
                          www.youtube.com/watch?v=puoJeWkYJcw
                          www.youtube.com/watch?v=u2utG9FzP5A
                          www.youtube.com/watch?v=yVK5X3ptug4&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=t-TyJku3w3c&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=uPc_Gl5PF8w&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=MJJNCS_UHjU&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=RbFWz17PzAA&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=TN1SqZ0rMR8&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=4W-fe5A2lgA&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=4ty9kWtuo08&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=ZB-eQw8soq0&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=xp-a-GRLThc&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=O4fl1fjvxWA&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=nyfzXHasOI0&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=KzDZaO9j6Wc&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=WRYRo3kWThE&feature=related
                         • 13.12.11, 17:15
                          www.youtube.com/watch?v=ydokUxhnw1c
                          www.youtube.com/watch?v=0fdxWIufrrw
                          www.youtube.com/watch?v=m8ZTmpbtB1s&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=Qd9nYj18D2c&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=hTlO3JQEGVQ&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=_g1DKqhFmL4&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=WVWQT07ZEpk
                          www.youtube.com/watch?v=-QwKxewXsIU
                          www.youtube.com/watch?v=3_JJqulFyGA
                          www.youtube.com/watch?v=GCllIUAkHlg&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=xzFx6_zhsDg&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=FJSPFvJOtUk&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=S15S6uXMXg4&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=cePErFSMKUo&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=qQGrH93YvmU&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=lFtwmvhlTmo
                          www.youtube.com/watch?v=Ux5oFqxjqQc
                          www.youtube.com/watch?v=346qxzx9H_w
                          www.youtube.com/watch?v=Xl8aKaa1b8Y
                          www.youtube.com/watch?v=LF1uNgVImww
                          www.youtube.com/watch?v=AmmRvoYAeB8
                          www.youtube.com/watch?v=4YE-FbE5xx8
                          www.youtube.com/watch?v=5k4tJ1pjKqM
                         • 13.12.11, 18:44
                          www.youtube.com/watch?v=_sM9vcAIYyc
                          www.youtube.com/watch?v=MT0e3Lw9_lc
                          www.youtube.com/watch?v=byxToxQRh0g
                          www.youtube.com/watch?v=eRdjV1mhaNk
                          www.youtube.com/watch?v=CCjxIPkCqnM
                          www.youtube.com/watch?v=KIZlanot3HI
                          www.youtube.com/watch?v=iLU8AwwjRvw
                          www.youtube.com/watch?v=5rDdGnUFa0Y
                          www.youtube.com/watch?v=1z6-QZ_wTgI
                          www.youtube.com/watch?v=Aqx0oezo4Ek
                          www.youtube.com/watch?v=8C3bpmRSHlQ
                          www.youtube.com/watch?v=A1Dn2UVf6Cg
                          www.youtube.com/watch?v=A-heAkdalHg
                          www.youtube.com/watch?v=YGQqwcxA6cg
                          www.youtube.com/watch?v=CqyB11YF87Q
                          www.youtube.com/watch?v=472UCTgvnjo
                          www.youtube.com/watch?v=k_kZwxyu4VY
                          www.youtube.com/watch?v=1kt07pmzTGM
                          www.youtube.com/watch?v=fNZALmCzimA
                          www.youtube.com/watch?v=yUDegNQh1xs
                          www.youtube.com/watch?v=N123UKBCx0s&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=Zq_B9T4nTZY
                          www.youtube.com/watch?v=6nRrgsyGY0E&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=jrJD2QR7r4Q&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=pxpTgWO7yO8&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=okg6pZOA31c
                          www.youtube.com/watch?v=wgnbf_q1a2k
                         • 13.12.11, 19:15
                          www.youtube.com/watch?v=643wA3aKpA4
                          www.youtube.com/watch?v=gyXIR9KQ-mQ&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=apSl9aQj5T4&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=g_WfOG-Roqs&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=ugnsNZwYCk4&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=p8Bk_O_pb3Y&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=Pffqtpmzo_M
                          www.youtube.com/watch?v=mBNM8025rzU&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=d-UBSf5r_y0
                          www.youtube.com/watch?v=iUsJeLFqM3k
                          www.youtube.com/watch?v=kupEAQGTE8Y
                          www.youtube.com/watch?v=sQWzexWj-SM&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=wDzqnbavzOA
                          www.youtube.com/watch?v=OE7Dv6o4iuM
                          www.youtube.com/watch?v=iHa2ec5K7eo
                          www.youtube.com/watch?v=8kkDGM8izgU
                          www.youtube.com/watch?v=tAZpL2y3CDU
                          www.youtube.com/watch?v=VURBw7fZ-H8
                          www.youtube.com/watch?v=D7_CvH6ndUo
                          www.youtube.com/watch?v=2hXE1uwS70Y
                          www.youtube.com/watch?v=5ti9S49rBGs
                          www.youtube.com/watch?v=Y_3ITc3S0Vs
                         • 13.12.11, 19:42
                          www.youtube.com/watch?v=6qwHN29-yBg
                          www.youtube.com/watch?v=zpBH2bkwxHo
                          www.youtube.com/watch?v=OI-cD8JUY_4
                          www.youtube.com/watch?v=B1Qut0Nrsiw&feature=fvst
                          www.youtube.com/watch?v=yF8jUDzz5bE
                          www.youtube.com/watch?v=wCnNGw9--hA
                          www.youtube.com/watch?v=UIcL9aXpOYE
                          www.youtube.com/watch?v=IvEVEIzmYBc
                          www.youtube.com/watch?v=DKVWfQrut-k
                          www.youtube.com/watch?v=BjO0KAnDQDw
                          www.youtube.com/watch?v=cAGABdvv5u8
                          www.youtube.com/watch?v=2YoNeJ7shgI
                          www.youtube.com/watch?v=bzS9-j6abEY
                          www.youtube.com/watch?v=ADlfX5kGH4I
                          www.youtube.com/watch?v=Q8BAbZTuTWU
                          www.youtube.com/watch?v=cHhtLmYXeXQ&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=L2PJK63fv0s&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=S-AISL81oy4&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=SPk_9mcFfTQ&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=bLMVZohnCwA
                          www.youtube.com/watch?v=neFd2PeI7wg&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=pLwVycO7V-k
                          www.youtube.com/watch?v=pTyxo5j4Hug
                          www.youtube.com/watch?v=CQEtGRIHM7U&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=Bc2_oS9zDeo
                          www.youtube.com/watch?v=eWTBDMpdsrw
                          www.youtube.com/watch?v=gyOuTf6ru6g
                          www.youtube.com/watch?v=vQDH7N-aTLA&feature=relmfu
                          www.youtube.com/watch?v=MfpZC6akXPY&feature=relmfu
                          www.youtube.com/watch?v=J-yTfLawTdo&feature=relmfu
                          www.youtube.com/watch?v=cfyKn5dRu1k&feature=relmfu
                         • 13.12.11, 20:09
                          www.youtube.com/watch?v=v147XXAqufg&feature=relmfu
                          www.youtube.com/watch?v=M3H-A7rB3wo&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=rPILhiTJv7E&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=wm7rOKT151Y&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=1VkDGHB05Ps&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=ZHTWRYXy2gE&feature=relmfu
                          www.youtube.com/watch?v=WqU10LWy5MM&feature=relmfu
                          www.youtube.com/watch?v=IWsXhNJFj78&feature=relmfu
                          www.youtube.com/watch?v=LKGG490ZSlw&feature=relmfu
                          www.youtube.com/watch?v=lW7zYKaDwvg&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=w_NGRMa8idI&feature=relmfu
                          www.youtube.com/watch?v=UNC5lOO8P18
                          www.youtube.com/watch?v=_etl_qkelX0
                          www.youtube.com/watch?v=kqIUNIE3XsQ&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=Gk3Y_8O0dQQ&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=KxVbdGPAfjE&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=A18yUfSI0-A&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=UuztXxUPjgE&feature=fvwrel
                          www.youtube.com/watch?v=NsGC0lZ-5g8
                          www.youtube.com/watch?v=765cqXMBHcY&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=2AFLDVXxyAs&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=6MKEIp6Yq68
                          www.youtube.com/watch?v=GEoUhejtCBk
                          www.youtube.com/watch?v=iQxP_un15iQ
                          www.youtube.com/watch?v=XP93nwaEgNY
                          www.youtube.com/watch?v=uPq7PeoX3wg
                          www.youtube.com/watch?v=621AyBKLUow
                          www.youtube.com/watch?v=MuvQBIgy9_o
                          www.youtube.com/watch?v=j8lW-jrbYiU&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=MeAeugH-S-k&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=qre7e9z055M
                         • 13.12.11, 20:28
                          www.youtube.com/watch?v=_krttdZz-h8
                          www.youtube.com/watch?v=DZnsXw6igjw&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=fPs6o5GdeTk
                          www.youtube.com/watch?v=_JHP3gpk9Ek
                          www.youtube.com/watch?v=3bEtJgnd86M
                          www.youtube.com/watch?v=eqa5nyk6hCk
                          www.youtube.com/watch?v=rQQUtouNMjU
                          www.youtube.com/watch?v=0o1TLD-UYAE
                          www.youtube.com/watch?v=dhecUKk9vCI
                          www.youtube.com/watch?v=o_pRl7MlCq4
                          www.youtube.com/watch?v=uNcuAOEzOy4
                          www.youtube.com/watch?v=QTZlOci8DMs
                         • 14.12.11, 10:33
                          www.youtube.com/watch?v=3dmLMsEiaRM
                          www.youtube.com/watch?v=ddHJvdTVRAo&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=Ok-b9t6MV6U&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=m5tllSzXlnk
                          www.youtube.com/watch?v=NEdjPzavfUM&feature=relmfu
                          www.youtube.com/watch?v=YUr1o12u1KY
                          www.youtube.com/watch?v=bFueTj48haM
                          www.youtube.com/watch?v=n0S-u2YNe5E
                          www.youtube.com/watch?v=dKjyWpshmCU
                          www.youtube.com/watch?v=hzL_TkQ7NuE
                          www.youtube.com/watch?v=ztlUpC6oscU
                         • 14.12.11, 10:46
                          www.youtube.com/watch?v=VMvwbpwK1p8
                          www.youtube.com/watch?v=A22y1i-M6DA
                          www.youtube.com/watch?v=ZXeg2EM1NP8&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=Inatn04-swY&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=Y_MZ4bgO7eY&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=L7Hc_-paJZM&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=6lJWgxKT8eU&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=xvjLPhAbsDc&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=G4aku-g4z1Y&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=qqxC6oRnsFI&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=oHJ9c982d88&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=m9NJsxlCj8o&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=yXugkhZicGY&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=oFBvekIdYjs&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=wUwKZVA5OdI&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=dVIWnYrDyLI&feature=related
                         • 14.12.11, 11:05
                          www.youtube.com/watch?v=atrUv7qb4P8
                          www.youtube.com/watch?v=FwaXki6dD8c
                          www.youtube.com/watch?v=w0PGXf_Nuwg&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=WNs970Zi7q4&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=CgrVCgxJbdI&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=AuGe_DFHpbc
                          www.youtube.com/watch?v=w0PGXf_Nuwg
                          www.youtube.com/watch?v=AA8-2WT6bvM
                          www.youtube.com/watch?v=1tA0JuvL-hE
                         • 15.12.11, 15:43
                          www.youtube.com/watch?v=VksQOkJJZjE
                          www.youtube.com/watch?v=f19KbFqc1Fg&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=337n-cWSo7Q
                          www.youtube.com/watch?v=Eq7I2cIDwcA
                          www.youtube.com/watch?v=w8M_SjhM0Hg&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=l7ufB3g8Sew&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=PhutylxnXPc
                          www.youtube.com/watch?v=uKoVZMVF6q0
                          www.youtube.com/watch?v=6qV82mf0qWk
                          www.youtube.com/watch?v=ugx6MtOrclE
                          www.youtube.com/watch?v=rPEIc5egfCM
                          www.youtube.com/watch?v=dWQMxpsq4yE&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=O41g14qk4p4&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=d9OBMoLJYRk&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=Kf7k4LGji1o
                          www.youtube.com/watch?v=C7xT-vuzUCY
                          www.youtube.com/watch?v=H2a2wV7s6Sk
                          www.youtube.com/watch?v=CeX6RArNQ3o
                          www.youtube.com/watch?v=pXnU5UQF-8c
                          www.youtube.com/watch?v=kwKl3nKRqlw
                          www.youtube.com/watch?v=9Wt6-w6FmFc
                          www.youtube.com/watch?v=6rZt_IKDP5Q
                          www.youtube.com/watch?v=2h_MZkRa7x8&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=xQ2x-UVHERM&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=lQXgXsCaQpc&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=frze6wf6GZ4&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=0IEtWxAEZl0&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=Al2v-X6Bb0Y&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=XP93nwaEgNY&feature=related
                         • 15.12.11, 16:29
                          www.youtube.com/watch?v=y2_oux3VmmU&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=67KbHTfnwgQ&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=HaJQnx1jLJ0&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=iJ7d7TkfMOE&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=dOk0tZHwCs4&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=G9I3GZXIgJ4&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=5z7gYj_ngso&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=mW07DCHAIpg&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=b6hSK8CluxQ&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=0CrOyrpJolc
                          www.youtube.com/watch?v=kwEBZdczCVg
                          www.youtube.com/watch?v=_eIs8SOF1No&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=_LIwWbxKrOU&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=6n39LfAzlKY
                          www.youtube.com/watch?v=NxuE7oTj0AA
                          www.youtube.com/watch?v=dsMmef04qGs
                          www.youtube.com/watch?v=sKzNPxu_QBU
                          www.youtube.com/watch?v=7BXUbzB-wzo
                          www.youtube.com/watch?v=BwPxl_9nleE
                          www.youtube.com/watch?v=xsn_aMNMvD8
                          www.youtube.com/watch?v=UXO3PVpK4zA
                         • 15.12.11, 17:05
                          www.youtube.com/watch?v=DTuNKCU0oLE
                          www.youtube.com/watch?v=nwSYOw4PM8Q&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=xdUk4v9NF40
                          www.youtube.com/watch?v=J5Gru8_hxkg
                          www.youtube.com/watch?v=AGafejNytOM
                          www.youtube.com/watch?v=Nyxkne7do1Q
                          www.youtube.com/watch?v=zRJt-QWosCs&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=nQAfIfw1aZI&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=bLSgmtpAWOY&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=Li75D-KwqB8&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=FiFVh_PPAPw&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=ZbSBeYHZzQw&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=_e29Mq_Ez5s&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=yo-le2Oza7g&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=siWJQKmfkX0
                          www.youtube.com/watch?v=k7UR9UEY79k&feature=relmfu
                          www.youtube.com/watch?v=xH63aG1af5E
                          www.youtube.com/watch?v=EuwykKH7ULk
                          www.youtube.com/watch?v=ZuEsSL0vBKU&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=KuDHBEGEpOU
                          www.youtube.com/watch?v=VDEmV8YLtbM&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=eNZBfD1cInw
                          www.youtube.com/watch?v=55AcaJ9G-s0
                          www.youtube.com/watch?v=p0JDTNMSCCk
                          www.youtube.com/watch?v=u4QElVHp5QA
                          www.youtube.com/watch?v=L4ILp_l10uw
                          www.youtube.com/watch?v=VnInXSf1g74
                          www.youtube.com/watch?v=V35UUVs5t60
                          www.youtube.com/watch?v=nQLmJVM-RNo
                          www.youtube.com/watch?v=kNH6LGIY8io
                         • 15.12.11, 17:24
                          www.youtube.com/watch?v=3EtdEPodiS0
                          www.youtube.com/watch?v=JFrlTL4RB3s
                          www.youtube.com/watch?v=NJsLHcL3Bvs
                          www.youtube.com/watch?v=c22hTeoNzUM
                          www.youtube.com/watch?v=lnke1F3ymAQ
                          www.youtube.com/watch?v=l_da2-Zfveg
                          www.youtube.com/watch?v=-dqY9J6ROo0
                          www.youtube.com/watch?v=H7DMZSjBxzs&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=zrVpYUoPUIw
                          www.youtube.com/watch?v=UN-gn6xdsQU
                          www.youtube.com/watch?v=UXlRSLkNVns
                          www.youtube.com/watch?v=CVuSR1kItwE
                          www.youtube.com/watch?v=dLi-y4QYW4g
                          www.youtube.com/watch?v=OZh4mWQ-WkQ
                          www.youtube.com/watch?v=YYCC6lzGdp0
                         • 15.12.11, 17:48
                          www.youtube.com/watch?v=zyCv1k4qr7o
                          www.youtube.com/watch?v=22ufY3GpTak&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=lzld1ie7S-8&feature=fvwrel
                          www.youtube.com/watch?v=OAY5j5m9sTk&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=FsghquB9ad0&feature=fvwrel
                          www.youtube.com/watch?v=dH_064Sqjh0&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=ofPPP6lYt4k
                          www.youtube.com/watch?v=SV36OzG6Sn0
                          www.youtube.com/watch?v=Jqnd1zj3wv8&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=pVE8odVENMw
                          www.youtube.com/watch?v=2B3ZK78H-Os&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=QT1pcelMGFQ&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=I10o2UkcRa4&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=CaBI8_QjLKc
                          www.youtube.com/watch?v=W3_zsVijn2Y
                          www.youtube.com/watch?v=qH2krIpqBXQ&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=dDFlSRZ1n-8&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=Kt52a5gZufo&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=4BbOwupqAyU&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=vyGfQHxAl00&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=jaWVxgGu5tc&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=3961ODlntiM&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=bTfZemMDk7A&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=cbX1xQLRV9c&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=iXBlBwd-dH0&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=ezHuuMOcAxk
                          www.youtube.com/watch?v=nGDHtiDy9CM
                          www.youtube.com/watch?v=_bUjCjFvgJU
                          www.youtube.com/watch?v=uGQzS7RA9zU
                         • 15.12.11, 19:55
                          www.youtube.com/watch?v=El9STpXB8sc
                          www.youtube.com/watch?v=m6phWF9cwAQ
                          www.youtube.com/watch?v=KVP0qhaMW7Q&feature=relmfu
                          www.youtube.com/watch?v=6DV7yhTCnNY&feature=relmfu
                          www.youtube.com/watch?v=1oY3llZ6m4M&feature=relmfu
                          www.youtube.com/watch?v=G6KyQIo9Q7M
                          www.youtube.com/watch?v=qGgzZIVgqEo
                          www.youtube.com/watch?v=cQYk3ndZONc
                          www.youtube.com/watch?v=IeF06X5g5B4&feature=relmfu
                          www.youtube.com/watch?v=a75x8o1m2OA
                          www.youtube.com/watch?v=uC5fbbR30VA&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=LL2XUTeoUsM&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=Tz6IIL7q_q8
                          www.youtube.com/watch?v=vYe5JD5Bvm0&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=zS4VSYDqvLs&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=y090AmvH5Tw&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=37dwL9vLT_8&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=Vwy7-7esGVI&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=_AQQP7bd9Oc&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=wW9yOPYO_gc&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=MQkd4kxj-O0&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=kbHbpf8NoSY&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=x-IaP5ktJ10&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=8AOcljWBCMk&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=Q9xSVb8DUDU&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=pFdWyMWxJOE&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=bC0CRbfikfs
                          www.youtube.com/watch?v=UGKvSuYPkXk
                          www.youtube.com/watch?v=GX85ybuvbXQ
                         • 15.12.11, 20:16
                          www.youtube.com/watch?v=1h2LFFNgI4I&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=yl1Rzp1jS00&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=flDvC2ALEWs&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=Uy_tynV11Yw&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=3q2nsRNJ_zQ&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=z9EeTCDYOZ4&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=QAfc9_ivgWE&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=NQzoy7gjRt8&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=6DjTBjHt4W4&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=BuWwykzUJ34&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=BGRtNqgljIc&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=MXvFNfe5kgI&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=I0DOM82admk&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=asBcH7xiAgc&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=5m_u_Rv7KQE&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=z-tR8CnESLs&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=fMDC3WxnfGo&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=ucL199ZRPe4&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=JQskczhwa8Y&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=P67LL376PgY&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=BP6LL4YFPw8&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=ONCpZPehLhI&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=OpDpn4Rn0Tc&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=rkJRjU-KxoI&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=ExkmQ0ujrCY&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=tUhQwcHUszw&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=Xdaa8e1Svhk&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=URauN19KH_U&feature=rellist&playnext=1&list=PL9B471C0EC2D52BFB
                         • 15.12.11, 22:11
                          www.youtube.com/watch?v=DEjcComji0o
                          www.youtube.com/watch?v=zi3EL_PKXcM
                          www.youtube.com/watch?v=LbBs3IPj2Lg
                          www.youtube.com/watch?v=HhMp8AnhDF4
                          www.youtube.com/watch?v=xodLpw9megI
                          www.youtube.com/watch?v=FtJ9O3zc_g4
                          www.youtube.com/watch?v=SvVC2L78Il8&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=rx1qHNFZwlw
                          www.youtube.com/watch?v=zsPuoaktoAw
                          www.youtube.com/watch?v=H2zKNgFFhNA
                          www.youtube.com/watch?v=bw8KpX1VKiY
                          www.youtube.com/watch?v=7r8NE4osAYA
                          www.youtube.com/watch?v=lb3O6RQ-r18
                          www.youtube.com/watch?v=X4ww8PIeXXY
                          www.youtube.com/watch?v=BKmBKxwbMT0
                          www.youtube.com/watch?v=3xjEU6V2pe8
                          www.youtube.com/watch?v=kGZDvg6_VWA
                          www.youtube.com/watch?v=9cWFoZ28NYA
                          www.youtube.com/watch?v=ftPBz0a9FJg
                          www.youtube.com/watch?v=uSVoEU7CEro
                          www.youtube.com/watch?v=9zZgJm97UCM
                          www.youtube.com/watch?v=tHaV7dEgrZA&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=61M1vhGvHTg&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=jl_KkwITqsg
                          www.youtube.com/watch?v=jmsjygU4HnM
                          www.youtube.com/watch?v=EBwHhSLWXzA
                          www.youtube.com/watch?v=Pg6v6guM2dg
                          www.youtube.com/watch?v=jU4oA3kkAWU
                          www.youtube.com/watch?v=H7oebMteQSY
                          www.youtube.com/watch?v=iGmqQ1pdFQI&feature=related
                         • 15.12.11, 22:30
                          www.youtube.com/watch?v=AV3JU3zR--o&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=QufwX0JsdXA&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=VuPYX8LhQVw
                          www.youtube.com/watch?v=EQyRYh6a3oo&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=lNwVkbUKoSo&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=ffnh4uwQqTA&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=ZUuPzO63YQ0&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=F-3ksqksyjE&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=N7JGwlVgQFM
                          www.youtube.com/watch?v=Z-pPhtRTZik&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=xgxfU2yJ7_M
                          www.youtube.com/watch?v=xkoWgGgn998&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=BdL8Sry1lzA&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=v63-KdZ94gQ
                          www.youtube.com/watch?v=teyecFVuBa8
                          www.youtube.com/watch?v=NqbSWBY2VLI
                          www.youtube.com/watch?v=OfHiaAThDPU
                          www.youtube.com/watch?v=70pCUNLhHHM
                          www.youtube.com/watch?v=doawEm1ds-0
                          www.youtube.com/watch?v=muNM1Nm2kTU
                          www.youtube.com/watch?v=7HDEXnI4uI0
                          www.youtube.com/watch?v=t6tN7k-4Mac
                          www.youtube.com/watch?v=czi1WJOk1NE
                          www.youtube.com/watch?v=7SzEzx9kStk
                         • 16.12.11, 11:12
                          www.youtube.com/watch?v=V9x4FlRUQJo
                          www.youtube.com/watch?v=ncU6_jG4P7Q
                          www.youtube.com/watch?v=R_7O1oSOx_Q
                          www.youtube.com/watch?v=eGQUUHFhOgg
                          www.youtube.com/watch?v=RuB7OlXc4GI
                          www.youtube.com/watch?v=NjK5Jz70DU0
                          www.youtube.com/watch?v=gg6jHz7gyVs&feature=relmfu
                          www.youtube.com/watch?v=Qfq5gzbsG0M&feature=relmfu
                          www.youtube.com/watch?v=OP4qL5ZqAOo
                          www.youtube.com/watch?v=5SiITPOLvts
                          www.youtube.com/watch?v=z2RGRlOTAT8
                          www.youtube.com/watch?v=WFYEepp-04M&feature=relmfu
                          www.youtube.com/watch?v=kwpNFdR-74g
                          www.youtube.com/watch?v=G5ns2wOo9Lo
                          www.youtube.com/watch?v=tNDWyUsbSW8
                          www.youtube.com/watch?v=hGr7Eb7UrsQ
                          www.youtube.com/watch?v=JRzP6J2bT_A
                          www.youtube.com/watch?v=R1TVsrTwDss
                          www.youtube.com/watch?v=7GbfsjohpTU
                          www.youtube.com/watch?v=OP7Jf-olVp8
                          www.youtube.com/watch?v=e4FALqxjiwo
                          www.youtube.com/watch?v=cKrOTy-s8fM&feature=relmfu
                          www.youtube.com/watch?v=sZZXXVsIUlQ
                          www.youtube.com/watch?v=TOm8pdnn4pc
                          www.youtube.com/watch?v=0S5e4mYH9NA
                          www.youtube.com/watch?v=njNWtdO0FSk
                          www.youtube.com/watch?v=VDgPeS3UfOk
                          www.youtube.com/watch?v=tWTUUp3hlo0
                          www.youtube.com/watch?v=z4cyhZeEKPQ
                         • 16.12.11, 11:25
                          www.youtube.com/watch?v=9QI8Iwu5NCo
                          www.youtube.com/watch?v=zdwxHsQmcbM
                          www.youtube.com/watch?v=fOpsawyraeQ
                          www.youtube.com/watch?v=eT6lvw1iURE
                          www.youtube.com/watch?v=CPBllTgy7f0&feature=relmfu
                          www.youtube.com/watch?v=0SPnKEJepIU&feature=relmfu
                          www.youtube.com/watch?v=-ZuLnnxWllw
                          www.youtube.com/watch?v=Okkjk3H0oM0
                          www.youtube.com/watch?v=XaZNIXLGnOk
                          www.youtube.com/watch?v=CrpE4auix0E
                          www.youtube.com/watch?v=vgb10o2fpX0
                          www.youtube.com/watch?v=UKzeIuI-hnw
                          www.youtube.com/watch?v=WuqwZEc5fmU
                         • 16.12.11, 16:18
                          www.youtube.com/watch?v=cvLo57VYODw
                          www.youtube.com/watch?v=HWqqwL0wM4I
                          www.youtube.com/watch?v=cwIEXPTNJTA&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=ISYmCLKPlgk&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=z-z1LXTTcP8&list=UU4LFHdhRjjljWELlt_7BOHg&feature=plcp
                          www.youtube.com/watch?v=-T2sh7NIVtU
                          www.youtube.com/watch?v=5ZC0U4rtI4M
                          www.youtube.com/watch?v=z9UT8ypem1I&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=3q9nk-jW59E&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=t5ClcKotzR4&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=nSn0oSIvWfQ&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=mvM57HnhTfw&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=T1ngmsPPACQ&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=5pRys-X7jj0&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=m3hKOSC5FXc&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=8OEo-KlojyA&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=Bk2dZAxqFLQ&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=EnwFQx5n0Bo&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=sjMdPK_xrsE&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=czIlekHh6uk&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=D8-_uFiI6M4&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=fk9j34Vxz_o&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=3pYSTvCi0p4&feature=related
                         • 16.12.11, 16:47
                          www.youtube.com/watch?v=O1zfuBgCUqY&feature=relmfu
                          www.youtube.com/watch?v=dyBl9vf8Td0&feature=relmfu
                          www.youtube.com/watch?v=cx0n-SqK3is
                          www.youtube.com/watch?v=p-3JJeabJFM
                          www.youtube.com/watch?v=kVcDizm7vJ0
                          www.youtube.com/watch?v=Z4G0Vh1vd6g
                          www.youtube.com/watch?v=2pr7jotLtoU
                          www.youtube.com/watch?v=_YD38syfO1U
                          www.youtube.com/watch?v=zhNHZ5NkoF8&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=HJhgzutaXWY
                          www.youtube.com/watch?v=ZvE4DaOthJ0
                          www.youtube.com/watch?v=wwQpQvLSUeA
                          www.youtube.com/watch?v=1fINZmT47YA
                          www.youtube.com/watch?v=OtVrlGDi3H0
                          www.youtube.com/watch?v=hgXLa_8Aggc&feature=relmfu
                          www.youtube.com/watch?v=myMDfaP3N8A
                          www.youtube.com/watch?v=Aa4qG8XgVZg&feature=relmfu
                          www.youtube.com/watch?v=Aa4qG8XgVZg&feature=list_related&playnext=1&list=SP206680FDDAE74E1B
                          www.youtube.com/watch?v=Ayd9b3X2LTU&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=6KxehDtBaUE&feature=relmfu
                          www.youtube.com/watch?v=e2afa21nQTE
                          www.youtube.com/watch?v=WZLoKAounc8
                          www.youtube.com/watch?v=DlSfJZ5Xf1E&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=D19_eF18YkU&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=GJxb7CY13uc
                          www.youtube.com/watch?v=shgbJArfH5E
                          www.youtube.com/watch?v=b4V9AYhtKkg
                          www.youtube.com/watch?v=6o3ihOfhrjM
                          www.youtube.com/watch?v=WUuFRyUjwlA
                         • 16.12.11, 17:01
                          www.youtube.com/watch?v=fH-bG1l62H0
                          www.youtube.com/watch?v=fXWta8A2QvI
                          www.youtube.com/watch?v=HNOLs7R68hE
                          www.youtube.com/watch?v=tW_Dt22lcDY
                          www.youtube.com/watch?v=AXTwGNDRJlo
                          www.youtube.com/watch?v=rQwTBnV9frE
                          www.youtube.com/watch?v=i15pVvkzbrY
                          www.youtube.com/watch?v=-xaL4OVK1LM
                          www.youtube.com/watch?v=2cbsqbt7bMs
                          www.youtube.com/watch?v=BUF45g7KGB8
                          www.youtube.com/watch?v=Q8L6o-FvsnA&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=MtuMZs6O5PI
                          www.youtube.com/watch?v=1GQAfQWCT7I
                          www.youtube.com/watch?v=AVdlhZLZzIs
                          www.youtube.com/watch?v=kYOvJB58G0g
                         • 17.12.11, 15:00
                          www.youtube.com/watch?v=rlvG4KzSmAo
                          www.youtube.com/watch?v=ChOy_gtcQw0
                          www.youtube.com/watch?v=CQc8n489qzw
                          www.youtube.com/watch?v=ITz7E79LRmQ
                          www.youtube.com/watch?v=6n-1UJ_U5jI
                         • 17.12.11, 15:35
                          www.youtube.com/watch?v=prJ12PFMt3w
                          www.youtube.com/watch?v=43q00FsZa4M
                          www.youtube.com/watch?v=DWZkq5BR4Uk
                          www.youtube.com/watch?v=ge1-b0vCOps
                          www.youtube.com/watch?v=Y3rvxb9J_Ic
                          www.youtube.com/watch?v=oSmhIV35UCM
                          www.youtube.com/watch?v=jQ7FqCsVXfk
                          www.youtube.com/watch?v=3EPAUNQIEkM&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=3spyZefML4Y
                          www.youtube.com/watch?v=GjFk82MI2xs
                          www.youtube.com/watch?v=nCLdy0pYAcY
                          www.youtube.com/watch?v=q4efJj4SNd8
                          www.youtube.com/watch?v=PE1yFsMbrlQ
                          www.youtube.com/watch?v=QzAwQmgprnM
                          www.youtube.com/watch?v=zdUjhlB_WbM&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=sqe_gbm6Iqw&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=1rKQIMFTqZw&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=0S_DxFBC-WA&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=i2aTpLBlFHk
                          www.youtube.com/watch?v=Qv0wHBaAAjQ
                          www.youtube.com/watch?v=fYfGSXm7Y-c&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=y0qcnYPYHdw&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=Yv9kgprhtk8&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=UazJ39Orb00&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=C7uI1z-KW4Y&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=hv2Bn_7KX6Y&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=o9n1CohPSwQ&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=z9bacAnfINI&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=q_77tWcsoyk&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=pXkWO6TEV2g&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=_ks6IJGdKGw&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=jhSvLv5P0oI&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=XcxeYbBHHnc
                          www.youtube.com/watch?v=jrBAWXPTb1A&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=ul08GUGuLTc
                         • 17.12.11, 15:50
                          www.youtube.com/watch?v=TiB9VZmjA4k
                          www.youtube.com/watch?v=37MfT5zcjQs
                          www.youtube.com/watch?v=oSaW4koFysY
                          www.youtube.com/watch?v=avNsZMcv02A
                          www.youtube.com/watch?v=x95KGmBoYbs&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=M0q9EnD02iM
                          www.youtube.com/watch?v=NNVvZ-4bkgs
                          www.youtube.com/watch?v=ToTapNehW7k
                          www.youtube.com/watch?v=uWjENpSnp_A
                          www.youtube.com/watch?v=2SxmFlxUBvw&feature=relmfu
                          www.youtube.com/watch?v=8gAU-_emYbo
                          www.youtube.com/watch?v=jWCtd_C8aAw
                          www.youtube.com/watch?v=P8w2LSxlmWs
                          www.youtube.com/watch?v=RA6uTYbA420&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=AbDLOfz6ITw
                          www.youtube.com/watch?v=-QJZktn8wfw
                          www.youtube.com/watch?v=VgMcapy2GIM
                          www.youtube.com/watch?v=44vBipiEaq4&feature=related
                         • 17.12.11, 16:17
                          www.youtube.com/watch?v=drlVnKvDh8o
                          www.youtube.com/watch?v=ICP1KXYg3GI&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=czKRpvkOzzI&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=bzB61cGVHHs&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=awyYDSgUbs0&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=G1RgPY7RPTA&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=8xV5cneKDIk
                          www.youtube.com/watch?v=jbzbXLvKPoA
                          www.youtube.com/watch?v=2JsCy4cE3UQ
                          www.youtube.com/watch?v=VXybaxvxaso
                          www.youtube.com/watch?v=okvCfMLDRpE
                          www.youtube.com/watch?v=rQ86aKlpZBE&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=BvmSE8AjW-U&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=tbtKVyg5rj8&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=ZZj8GM-9XFY
                          www.youtube.com/watch?v=tYwmgQmkIRg&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=1ooX4g8FbE8&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=9a1eZHgyvEk&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=QXIJ8tzX1L4&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=IS4HC08E58U&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=Gtl7pqU6rgQ&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=K2QPXQ-eqGA&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=1oZsm2ND3lE&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=9R6tWTIaClo&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=GyJTIhdVbp4&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=HcHZ8yJGXEQ&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=HklNGIDNxpY&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=pWVuqa2HwB4&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=GRxgis6Lq0E
                          www.youtube.com/watch?v=_KLTQcbiU5w&feature=related
                         • 17.12.11, 16:35
                          www.youtube.com/watch?v=yj4JLzIK52g&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=xnD6CYBHIEs&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=Wj6RYi3oknA&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=2IgJgI6PpM0&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=F0utqVBU8p4&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=ZD2a5xNHBRE&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=1uGoHZbSzFM&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=tRA-kq422uw&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=wUwKZVA5OdI&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=xd-nWOT8uK8&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=dU-0LzCd-pg&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=ulf3gz5XAIo&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=dh51wA-47pw
                          www.youtube.com/watch?v=lnTKzbAXP8E
                          www.youtube.com/watch?v=w5jjjXUGC4I
                          www.youtube.com/watch?v=8pcRfbNTRHA
                          www.youtube.com/watch?v=AViki9n8e1g
                          www.youtube.com/watch?v=7_C7uORGeh0
                          www.youtube.com/watch?v=zK5l6zmp600
                          www.youtube.com/watch?v=0f9ZCE2X1nk
                          www.youtube.com/watch?v=2C2c2e7JdWk
                          www.youtube.com/watch?v=w9uR7yiauVs
                          www.youtube.com/watch?v=l7VQ9_-2MNE
                          www.youtube.com/watch?v=D8EYrAUBgPc
                          www.youtube.com/watch?v=eTrIlRnhu0A
                          www.youtube.com/watch?v=evN_Pg0x7H4
                         • 17.12.11, 18:25
                          www.youtube.com/watch?v=Ib2IzubduwI
                          www.youtube.com/watch?v=RsrI2Rgpm60
                          www.youtube.com/watch?v=vuaTg6HZCWE
                          www.youtube.com/watch?v=DJ6dTJIvtPA
                          www.youtube.com/watch?v=JECq9FZ0rD8
                          www.youtube.com/watch?v=3wPP4zPcDPE
                          www.youtube.com/watch?v=d_CFkd435aI
                          www.youtube.com/watch?v=IhhI6UGKpoo
                          www.youtube.com/watch?v=mAXfIDCH5n8
                          www.youtube.com/watch?v=yazXfu81_Ts
                          www.youtube.com/watch?v=3ivYBA8bqBY
                          www.youtube.com/watch?v=NJYgn_FA_qA
                          www.youtube.com/watch?v=Qh8zvspa4YE
                          www.youtube.com/watch?v=K83SX4Jkp04
                          www.youtube.com/watch?v=-lqJW-rOr0I
                          www.youtube.com/watch?v=mck9Vw9wRhA
                          www.youtube.com/watch?v=NxDySogQyDA
                          www.youtube.com/watch?v=gNXcdJUPsLo
                          www.youtube.com/watch?v=t7nCU0QfHv8
                          www.youtube.com/watch?v=WWFymVI6L0w
                          www.youtube.com/watch?v=TItWZ4K7ijU
                          www.youtube.com/watch?v=gV5ifDIn9no
                          www.youtube.com/watch?v=MQSyVWNtHHg
                          www.youtube.com/watch?v=9R0X14waUhk&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=qQaAAp29xPE
                          www.youtube.com/watch?v=G0z6XVsJtQ0&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=mrqb6c3glAI
                          www.youtube.com/watch?v=Rd2A2nDGqA4
                          www.youtube.com/watch?v=zJBU9TyRA80
                          www.youtube.com/watch?v=g4EnYwuWY6Q
                         • 17.12.11, 18:58
                          www.youtube.com/watch?v=JkNHOmIUnHE
                          www.youtube.com/watch?v=CRTxn4Erkkg
                          www.youtube.com/watch?v=ZGu6mpTWyaQ
                          www.youtube.com/watch?v=IV_WAFxJlP4
                          www.youtube.com/watch?v=KQhtTQ2tHmk
                          www.youtube.com/watch?v=4zGKY9-iBGY
                          www.youtube.com/watch?v=bGvv54h8rc0
                          www.youtube.com/watch?v=krOslQUTb_w&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=xbEQDHc80Y0&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=hjk0PfVD1Ms&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=dMCIVZqXYjQ
                          www.youtube.com/watch?v=U96WrkPVti8
                          www.youtube.com/watch?v=iyqRLu_9EoM
                          www.youtube.com/watch?v=8XtMZJJE_H0
                          www.youtube.com/watch?v=EeF6By3JQQs&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=rdQ8nbIwFi8
                          www.youtube.com/watch?v=reiZkPIyabQ
                          www.youtube.com/watch?v=mL3TNrfEL9c
                          www.youtube.com/watch?v=yoAy2NqNq5g
                          www.youtube.com/watch?v=IPpQLMtNM-8
                          www.youtube.com/watch?v=aOXWXCgILFs
                          www.youtube.com/watch?v=yHXBgc7JRZg
                          www.youtube.com/watch?v=AVevfpgRR5I&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=IqckQGACGMw
                          www.youtube.com/watch?v=5L2IMgRl6tM
                          www.youtube.com/watch?v=SaiecYYgMZw
                          www.youtube.com/watch?v=_lkF9ilGU2I&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=WAPJ_JkwbtE
                          www.youtube.com/watch?v=lkoQwl1QOHA
                          www.youtube.com/watch?v=Pax2uMZY74w
                          www.youtube.com/watch?v=Of02nppgylU
                          www.youtube.com/watch?v=KDPts_P3-Rs&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=vQDH7N-aTLA
                          www.youtube.com/watch?v=pLwVycO7V-k&feature=relmfu
                         • 17.12.11, 19:22
                          www.youtube.com/watch?v=pDCLjNsWpHY&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=ccsuqWw_kmU&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=zHI-mSYEnl0
                          www.youtube.com/watch?v=Jyrzxzi1nyU&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=rSVBB2nBfXk&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=C6vxDiahdzg&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=qSFcAK5s4nU&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=1GKp8qNa75Q&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=3GNbBniBnqk
                          www.youtube.com/watch?v=9rj534NjQnM&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=7eVL3nSq-sc
                          www.youtube.com/watch?v=XQ8gc9iWHb4&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=nQWjG6uQfl8&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=_MvqiwdKHJE
                          www.youtube.com/watch?v=6kIucWFcAAQ
                          www.youtube.com/watch?v=221TWtjnWdU
                          www.youtube.com/watch?v=DzbbRlxzwgw&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=LQn0PEr8Kj0
                          www.youtube.com/watch?v=1XXkSdb7Ido
                          www.youtube.com/watch?v=H7KCEI9kbGc
                          www.youtube.com/watch?v=W-wNn46Tt_E&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=h8y-bBA2a4E
                          www.youtube.com/watch?v=L4iOo2Ns6fE&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=Mv7hhJnUNQ4
                          www.youtube.com/watch?v=Qoiy48DZnb4
                          www.youtube.com/watch?v=PgXRCk30kRE&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=zcL83Jy7_eM
                          www.youtube.com/watch?v=0CIstYrT-7I&feature=related                         • 17.12.11, 19:40
                          www.youtube.com/watch?v=ErbMJAXr0Yw&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=nCjW4ZxY2Bc&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=gLuoIIYTan4&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=-AQq2nrJAz8&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=ecSYHf0fxrw
                          www.youtube.com/watch?v=ehWr0EPbW38&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=g3_qjwz6oMQ&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=18W6J0t-mF4&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=SZB6PzauiGs&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=xrmk2EwSmLw&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=PMBNtYXxKQY&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=hUGo63Xiu2A&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=qd1FMFJAOFQ&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=pp6sgOlkjSE&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=K3TPd213Ntg&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=uz1Fu6v-oXE&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=OQsZe-wNN8Q
                          www.youtube.com/watch?v=sI8ymLN5da8&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=j5LzyOAWVfo&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=WwrdEXXtz-4&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=_DJkE3zh6RE
                          www.youtube.com/watch?v=Vnd9cOIGYiM&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=fgDpwVlpuwM
                          www.youtube.com/watch?v=RPjkQxzLdvE
                          www.youtube.com/watch?v=N06cADSYBno
                          www.youtube.com/watch?v=D5atoe51Ylo&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=lTT18W0wO-A
                          www.youtube.com/watch?v=KgPpLVz83OA&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=M48Zd_n0GDI
                         • 17.12.11, 19:58
                          www.youtube.com/watch?v=MoymvpeYKDU&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=gsc7tnPcQxw&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=jZbaL03Qwkw&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=5MVvOHrGE-s&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=u0pAD83c9Jk&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=lqo5pO5dGZE&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=arMn4f4dzyE
                          www.youtube.com/watch?v=NCqIjq6ff-k
                          www.youtube.com/watch?v=OgcFscScRK0&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=XWQ2vwZxiD4&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=68Npq2L0GtQ&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=TtLdgNYymdE&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=vAlSsxltODM
                          www.youtube.com/watch?v=monBAlYZ5qE
                          www.youtube.com/watch?v=ZfM9cKbuCGs
                          www.youtube.com/watch?v=cZiasFYQSj8
                          www.youtube.com/watch?v=yRUv09kEnHo
                          www.youtube.com/watch?v=AATVRx3ReKU
                          www.youtube.com/watch?v=Nn7grjTpcNA
                          www.youtube.com/watch?v=m8JB3recO90
                          www.youtube.com/watch?v=fIDJlx4ZJTw
                          www.youtube.com/watch?v=I0a4WbYeUqM
                          www.youtube.com/watch?v=CcGG-syGGqE&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=xZwk_XGL8-Y
                          www.youtube.com/watch?v=GcVFuIccf5c
                          www.youtube.com/watch?v=re58c7swYAU
                          www.youtube.com/watch?v=pMWZmQth2GM&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=FPovbqhG1TA&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=5kUJtNRtIkI&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=Dg2Sw3NsGbU&feature=related
                         • 17.12.11, 20:25
                          www.youtube.com/watch?v=lwssZUoT7ag
                          www.youtube.com/watch?v=Y4muBipy9-Q&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=DMNlI-YCVbU&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=6xL7mIJaKL0
                          www.youtube.com/watch?v=Bz_ZGmURCzE
                          www.youtube.com/watch?v=2nRafUX1yIY
                          www.youtube.com/watch?v=cR6AiBGz4h8&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=9AO8ae96veE&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=qKvrAg5UKM0
                          www.youtube.com/watch?v=NC-QXuNLYR8
                          www.youtube.com/watch?v=v4hoP8bYHKo
                          www.youtube.com/watch?v=5Kp1w0KVzv4
                          www.youtube.com/watch?v=02fm_NeAuiU
                          www.youtube.com/watch?v=wjSdYl2nq3w
                          www.youtube.com/watch?v=WHJc4pObL98
                          www.youtube.com/watch?v=rRJv8Cd6ebo&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=Z937yy4QjYI
                          www.youtube.com/watch?v=FPovbqhG1TA
                          www.youtube.com/watch?v=5kUJtNRtIkI&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=jmlQcvPukLo
                         • 17.12.11, 20:50
                          www.youtube.com/watch?v=mN9iXlfxpxI
                          www.youtube.com/watch?v=xYWiQ_RnLWE
                          www.youtube.com/watch?v=4G8gi8hZX0k
                          www.youtube.com/watch?v=VZPT7BWL8AY
                          www.youtube.com/watch?v=uCRQ3Xo81HA
                          www.youtube.com/watch?v=EN7tkaiS0LA&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=DaLWlOJyRaw&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=3QrwfeQB6gc&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=raGe1vtBZZE&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=W29Bf5JM8As&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=DIEcAdFpoKI&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=luZw_pew4Sw&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=QyvZoGO8Yjw&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=oZRFKikKgwQ&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=HQRWhOIeOAo&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=KP1PrLhr0h8&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=WGXzWkD6AWM
                          www.youtube.com/watch?v=hA2pgEUnrM8&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=3GhE_lUQrok&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=Fs7Bse4Q4BQ&feature=fvwrel
                          www.youtube.com/watch?v=12ePZ2Qvi74&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=DuHMCFYIC9E&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=6EOi9g9vZok&feature=fvwrel
                          www.youtube.com/watch?v=WrJgdeawUwo&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=9tA-gKDOxYU&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=KxVbdGPAfjE&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=DnP2paAySqY&feature=fvwrel
                          www.youtube.com/watch?v=4QfjG9V4-zE
                          www.youtube.com/watch?v=VXqSPJpuDBM&feature=related
                         • 17.12.11, 20:53
                          www.youtube.com/watch?v=Zh98zIvyUd8&feature=fvwrel
                          www.youtube.com/watch?v=UcfcfHrA-3Q&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=uiOgOQcWGsc&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=uLFAu54G_Ys&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=7okLGfDULmI&feature=related
                         • 17.12.11, 21:10
                          www.youtube.com/watch?v=8ya0BONW2Yc
                          www.youtube.com/watch?v=iVS2rUwfD-Q&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=aVzoXKsjTek&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=53uxh_rvv9c
                          www.youtube.com/watch?v=tWtlozCwM18
                          www.youtube.com/watch?v=robvNTUaKlw&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=CpoUHOCPaNw&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=gT3kX-hSto0&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=FZYxIG32NFY&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=HOmNmAZpd1A&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=dOFtxDmdNVc&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=mBbzT1qYaOs&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=Yy-pNsP__SY&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=tnbO5blrHpc&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=t1xyA4fv5po&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=IYAynaV_yWs&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=eig-l_FV7BA
                          www.youtube.com/watch?v=Mo3UskAuGMg
                          www.youtube.com/watch?v=PacPu1D55I0
                          www.youtube.com/watch?v=f_FZKxVGh-c&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=R0bIKyDyPOA&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=3MXjGle7PUc&feature=related
                         • 17.12.11, 21:36
                          www.youtube.com/watch?v=c392n4QQJag
                          www.youtube.com/watch?v=4miG9TnRWTI
                          www.youtube.com/watch?v=z4YBa8QT-1Q&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=iGhcbyhBxXo&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=F_UHt3IjfZU&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=fLvVR7o-vSU&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=nAveY_nzbDQ&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=ZOhuQ21Wevg
                          www.youtube.com/watch?v=GTJROT11t7M&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=lQ-lNsO-d7w
                          www.youtube.com/watch?v=4qaWIggGIpA
                          www.youtube.com/watch?v=gV1-7OP-CIc&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=_q8mNjDv8I0&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=iyUHACqKNiE&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=H3Ge6WX95p4&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=249Zr9q9mTg&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=53j7oHsPjdU&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=2ouuwipC39w
                          www.youtube.com/watch?v=NL-lJ7ELRYE
                          www.youtube.com/watch?v=PwMYZVACT1E
                          www.youtube.com/watch?v=1FhVBc9PeOw&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=f_aPRrSvNe8&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=zl4dnnkyeDc&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=VmPWlZtjUa0&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=PtaCCmfM4AA
                          www.youtube.com/watch?v=Fx8lJmgxuTQ&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=FswMqo4wFOw&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=6211iuRTHRQ&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=wgJshsUx-iA&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=-aqKCpjbaYY&feature=related
                         • 17.12.11, 21:51
                          www.youtube.com/watch?v=tOSi-Pqq23I&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=z7ZNC-Gyj-g&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=pemsRg2VcVk
                          www.youtube.com/watch?v=R60paohNSzA&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=G--r6ZdgzkE&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=I56IHU2odkI&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=ABEFMDZfBwM&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=hrxlei4TOMo
                          www.youtube.com/watch?v=ifzhH-VU09k&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=YK4irnxtG8Q&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=zMoXmFzkzec&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=kLIMv3x0O3Q&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=im1HbHs8YCQ&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=vmLBT-bh8NI&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=FMtna-KL6jg
                          www.youtube.com/watch?v=ZTdsPQERK8E&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=tgnC2KbAi6Y&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=H0lJoYJQXf8&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=sqJDQvZnQrE
                          www.youtube.com/watch?v=6P1eIORS3PY
                          www.youtube.com/watch?v=6sE6l-2J8yI&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=IyKOaFsaq2Y&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=Z-_Y25MtWl0&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=6Mww4fGwo5s&feature=related
                         • 17.12.11, 22:10
                          www.youtube.com/watch?v=chwADnoFDng
                          www.youtube.com/watch?v=x6YaMPXg1LU&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=1A66Ky6M1ys&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=7QAMrzqeDGM&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=qWJrMA3zJ5o&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=6TR3FD8ORwM&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=kI4Mqb5_jJU&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=MBKKq3FUP4U&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=fWg6OLqHlNM&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=Dark883eH3s&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=8zSa6Zz2Zrs&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=67-bgSFJiKc
                          www.youtube.com/watch?v=5OA8HFUNfIk&feature=relmfu
                          www.youtube.com/watch?v=kx1uw4n575M
                          www.youtube.com/watch?v=N-dzfI3L5ic&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=HoK3Pa9BK-U
                          www.youtube.com/watch?v=ABV86sCZ0FQ
                          www.youtube.com/watch?v=Q6O7KFCCEdU&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=V_mgamVag68&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=nm_u9qOfE7g&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=bprQTwhSAfo
                          www.youtube.com/watch?v=COUS1rsHIVc
                          www.youtube.com/watch?v=wXddclHajws
                          www.youtube.com/watch?v=8V_SG43XFkQ
                          www.youtube.com/watch?v=YnvIpkOJn9k
                          www.youtube.com/watch?v=LXoVvXp757E&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=mBNhutf7wZw&feature=fvwrel
                          www.youtube.com/watch?v=Ou1oKSVG71Q&feature=related
                         • 17.12.11, 22:24
                          www.youtube.com/watch?v=uz9z4G6Er5E&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=ixW6QcPcKTo&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=m0PfvGYU-Vg&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=gcaXk2UAkgo&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=lB8LtTa67aw&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=-XX30-Ez8xg
                          www.youtube.com/watch?v=p6I6iM8D_po
                          www.youtube.com/watch?v=wgKk-7PYCOA
                          www.youtube.com/watch?v=9qvq5e320dE
                          www.youtube.com/watch?v=86HhT0Mc1jg
                          www.youtube.com/watch?v=UBFt6mRkMzc&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=Ck1vzof8Obg&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=TqGdraz2764&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=wbv66riDXgY
                          www.youtube.com/watch?v=jx3bx-3wJI8&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=siKBnHghTis
                          www.youtube.com/watch?v=SWLEMTq0O-U
                          www.youtube.com/watch?v=uguH2dN2uvE
                         • 17.12.11, 22:39
                          www.youtube.com/watch?v=YXy1xCGoiwA
                          www.youtube.com/watch?v=z5GvkcjszLk
                          www.youtube.com/watch?v=RmxPHCFV6DU
                          www.youtube.com/watch?v=a5__gn0MmVE&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=O1AxWoNBJfQ&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=jvK6j-MezQ8&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=A4naXdURWaU&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=niS6-JQo3L4
                          www.youtube.com/watch?v=tCUbtNNre2Y
                          www.youtube.com/watch?v=PWqv5_Q-ZT0
                          www.youtube.com/watch?v=b0VB-MG0_K4
                          www.youtube.com/watch?v=HfWCEo1LYfE
                          www.youtube.com/watch?v=bnALm-pbogs&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=swPKBQzjZ0Q
                          www.youtube.com/watch?v=8vmxqTg825I&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=gkM_LXUCMeA&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=aYnvt1bmnW4&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=iLekwoJA29Q
                          www.youtube.com/watch?v=ZmZr15FyMuE&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=GWdwizX9LDg&feature=related
                         • 17.12.11, 23:01
                          www.youtube.com/watch?v=8huB-21TB3U&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=blFCIEyuODA
                          www.youtube.com/watch?v=FlpJCCGudqE
                          www.youtube.com/watch?v=dj1l2IUv8FI
                          www.youtube.com/watch?v=YvAkhd07OdA
                          www.youtube.com/watch?v=mFRZekXSynI&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=g59Un2M2v9w&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=zhQRQtspd9g
                          www.youtube.com/watch?v=beAs7amRqFk&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=H08NLk7jGEE&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=laygQxkR1lc&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=Pf-W2TCds6E&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=fNjy1G8TauY&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=ZOzm6AZQyK4&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=9aHJ-JqyHxE&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=s5TrIFT_PzY
                          www.youtube.com/watch?v=Ws5Lqm0xZ5Y&feature=relmfu
                          www.youtube.com/watch?v=Tl9nxMx95t0&feature=relmfu
                          www.youtube.com/watch?v=DLGse3o4Nlc&feature=relmfu
                          www.youtube.com/watch?v=cc2w1np8G0Q&feature=relmfu
                          www.youtube.com/watch?v=eUWE9_80Ssk&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=oYck1-duuWA&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=TY6B7-HKQ8I
                          www.youtube.com/watch?v=j0L1vRXcGkw&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=tLdVeLWKNRs
                          www.youtube.com/watch?v=DyiwsFTlPgE&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=j5BCEDxkPHk
                          www.youtube.com/watch?v=edvfiJNIwKU&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=_S7n0I_sQSs&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=Cz8vFxXWGQg&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=r2ViLz7aSp4
                          www.youtube.com/watch?v=-NIkuUfTlsw&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=qEqTbnPyKT4

                         • 18.12.11, 13:17
                          www.youtube.com/watch?v=Jw0Wt-M8xw4
                          www.youtube.com/watch?v=04e_QAztUKU
                          www.youtube.com/watch?v=28bfkVOmsDo
                          www.youtube.com/watch?v=9gDuOqzkrJg&feature=fvwrel
                          www.youtube.com/watch?v=fosvqQ-EFhQ&feature=relmfu
                          www.youtube.com/watch?v=UE9YvtuhY70&feature=relmfu
                          www.youtube.com/watch?v=2C_J6D-1Frg&feature=relmfu
                          www.youtube.com/watch?v=aEnSPYsiikY&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=ODSrSSf4sbA&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=xJ8VYW7js4A&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=gMWfYdV3oio&feature=relmfu
                          www.youtube.com/watch?v=PqMEgDEM0fs&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=ma5_YXQISkc&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=BiZtakOMTMc&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=THjS-TCIMKk
                          www.youtube.com/watch?v=BX2Jf0_pPBM
                          www.youtube.com/watch?v=Rnyhb1NzLMQ
                          www.youtube.com/watch?v=Gj3OeEzLnJE
                          www.youtube.com/watch?v=3RzVQ988LDQ&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=BDtXd1u2gpA&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=9X7nylxvo8c&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=CXvwYuRxqjU&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=9JZ9pvNzh0c&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=JseRRpoSmk4
                          www.youtube.com/watch?v=FAHFPmN8dFc&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=L0f3AxKwT7o&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=MQvZ4RNmjbY&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=Ry-OuWGhjVg&feature=related
                         • 18.12.11, 13:36
                          www.youtube.com/watch?v=w3Becl-1JPI
                          www.youtube.com/watch?v=EHe8qPMWYo0
                          www.youtube.com/watch?v=lxCbhJve6Ks&feature=relmfu
                          www.youtube.com/watch?v=F2o_fOQNIts&feature=relmfu
                          www.youtube.com/watch?v=3Ds97sDIV5w
                          www.youtube.com/watch?v=9hSlr3xOAlA
                          www.youtube.com/watch?v=sC2TvDm_80s&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=44RbpGcSmGU
                          www.youtube.com/watch?v=w4mM5oEWb_4&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=MEoZUqW17qg&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=PZE1e14Ub5Y&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=aIO3PP83zj0&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=cVsiImfHurA&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=lWr32FZcOsc&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=8D8DArpAIY0&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=Gb7bczLwNuw&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=zpDjhIQLEUc&feature=fvwrel
                          www.youtube.com/watch?v=Yn6A3-F0nMQ&feature=fvst
                          www.youtube.com/watch?v=moBJMGNSql4
                          www.youtube.com/watch?v=Moq6h64al0o
                          www.youtube.com/watch?v=lm4eju6_Jwk
                          www.youtube.com/watch?v=HC2Us0HdZBE
                          www.youtube.com/watch?v=Lokzt_dnSkE
                          www.youtube.com/watch?v=DdvptybQ_vM
                          www.youtube.com/watch?v=fSdGGQQNZC8
                          www.youtube.com/watch?v=Kjh4evLt3-o
                          www.youtube.com/watch?v=uap8_FSlgqQ&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=vtVjy-e93Rk&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=oBUSviFqqqM&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=6CQ8T2HXJKk
                          www.youtube.com/watch?v=fGnmu4PCUT8
                         • 18.12.11, 13:41
                          www.youtube.com/watch?v=8913OgV0gTY
                          www.youtube.com/watch?v=AzYI3cWPueM
                          www.youtube.com/watch?v=EzGh8a8v4SY
                         • 18.12.11, 14:14
                          www.youtube.com/watch?v=JFjhnzcNtNk
                          www.youtube.com/watch?v=EYOTJBgGo3Q
                          www.youtube.com/watch?v=gyXHmLGOTv8
                          www.youtube.com/watch?v=Jqn6I6FbNb8
                          www.youtube.com/watch?v=3VlXBLNxlN4&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=FwXKby69dE0&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=LoDuy4bFWQg&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=mBNM8025rzU&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=65dQd0fTvbs&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=NYY1f9P46U4&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=ZURCh0XXxQ8
                          www.youtube.com/watch?v=xeDobT4x75k
                          www.youtube.com/watch?v=k_vGs0khBPs
                          www.youtube.com/watch?v=Q1DKYFJWY_c&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=EtBHKeb3cx0&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=m4tP8q-CLfo
                          www.youtube.com/watch?v=wNLNtThNzCg&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=5I1dSVD7CwQ&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=4Qv607GzShE&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=fsyLHc6Fg2s&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=DX-3BfLIa1Q&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=zosq2KyzYic&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=aoUYSd7wQsI
                          www.youtube.com/watch?v=6ksNIbJCI3k&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=0OutxpJ1HEo&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=_sd0_Vw4G1o&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=oHB3NgJlQNo&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=_13i_RW1plE&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=RIlyvHXJ6_g
                          www.youtube.com/watch?v=udnjDz67X_8
                          www.youtube.com/watch?v=O0mthK6hjCk&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=TLxhOFAWc1k&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=YYDNN1Cgd7k&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=aPq6BKaUTj0&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=0UCmWPjmdwE&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=D3nclA4Ak6Y&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=M1C3mYGOfnk&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=LvJ_GQ6oZ60
                         • 18.12.11, 14:21
                          www.youtube.com/watch?v=rpMP1uLk76c&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=BoKznI2ZQO4&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=5QqKVMjzCio&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=pMsZU_BPBhA&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=TAdD9qBZL_0&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=y9h80kZtoGE
                          www.youtube.com/watch?v=QJXvLUQ2RBI&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=uiTGUVkWQB8&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=mZsIy6xCFQI&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=1FjrhvTgFuI&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=5fO969t3N-E
                         • 18.12.11, 16:56
                          www.youtube.com/watch?v=t7xYHJe93Uk
                          www.youtube.com/watch?v=9OnWqlZ14LY&feature=relmfu
                          www.youtube.com/watch?v=HsQch3RB5kA&feature=relmfu
                          www.youtube.com/watch?v=FAqXeNxb4X4&feature=relmfu
                          www.youtube.com/watch?v=K9N0vikrU54&feature=relmfu
                          www.youtube.com/watch?v=J2WHUVvkAtw&feature=relmfu
                          www.youtube.com/watch?v=515YyZ1U1_U&feature=relmfu
                          www.youtube.com/watch?v=UJ7CENgx4ss
                          www.youtube.com/watch?v=9-HO36kMub0&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=tbHHQRqsSKk&feature=related
                         • 18.12.11, 17:05
                          www.youtube.com/watch?v=3YCe8RhVZdg
                          www.youtube.com/watch?v=Ige19ps8VtE
                          www.youtube.com/watch?v=Rp5bOJw_DH8
                          www.youtube.com/watch?v=9nhNCugLuWs
                          www.youtube.com/watch?v=HdJLhhsMBV8
                          www.youtube.com/watch?v=kvz6gs5nWBY&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=_qJw3kNgCCY
                          www.youtube.com/watch?v=SXXK4P2Ogs0
                          www.youtube.com/watch?v=ya3as22XpO0&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=lIdleRSML-o
                          www.youtube.com/watch?v=KsEVvjR67vg
                          www.youtube.com/watch?v=InftPD_ah-c
                          www.youtube.com/watch?v=MXWcljYNxwc&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=ZpfCJsMsBOE&feature=related
                         • 18.12.11, 17:12
                          www.youtube.com/watch?v=INpZt2ndts0
                          www.youtube.com/watch?v=6xzhFNowZqY
                          www.youtube.com/watch?v=ghbK9AJiq9Y
                          www.youtube.com/watch?v=VlUmJmgxj0E
                          www.youtube.com/watch?v=kQIQluw7k6Q
                          www.youtube.com/watch?v=BieMdOAZjsI
                          www.youtube.com/watch?v=9zd4Es5FQP0&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=lFXNmsXOJNk&feature=related
                          www.youtube.com/watch?v=YGE9JFQMig0
                          www.youtube.com/watch?v=OwK9isNxweI&feature=related
 • Powiadamiaj o nowych wpisach

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.