Dodaj do ulubionych

Państwa Buddyjskie

10.12.11, 18:57
Ponieważ semickie chrześcijaństwo wytępiło indoeuropejskie tradycje religijne,my Słowianie z krwi i ducha oraz Inni Europejczycy jesteśmy zmuszeni do tego by wzorce aryjskie
sprowadzać z krajów w których się one rozpowszechniły.
Oto przegląd były i obecnych państw buddyjskich.
Edytor zaawansowany
 • borzyslawolszak 10.12.11, 18:59
  "Buddyzm (inna nazwa to: sanskr. Buddha Dharma; pāli. Buddha Dhamma – "Nauka Przebudzonego") – system filozoficzno-etyczny uznawany przez wielu ludzi za religię, rzadziej za filozofię. Założycielem i twórcą jego podstawowych założeń był żyjący od około 560 do 480 roku p.n.e. Siddhārtha Gautama (pāli. Siddhattha Gotama), syn księcia z rodu Śākyów, władcy jednego z państw-miast w północnych Indiach. Buddyzm bywa zaliczany do religii dharmicznych oraz do religii nieteistycznych.

  Słowo "buddyzm" zostało stworzone przez zachodnich uczonych stosunkowo niedawno. Wcześniej na Wschodzie używane były nazwy dharma, sasana lub buddhasasana[1].

  Buddyzm opiera się na Czterech Szlachetnych Prawdach głoszonych przez Siddharthę Gautamę, oraz na przedstawionej przez niego Ośmiorakiej Ścieżce, która prowadzić ma do ustania cierpienia.

  Słowo "buddha", używane obecnie w odniesieniu do Siddhārthy Gautamy, w sanskrycie i pāli oznacza dosłownie "przebudzony". Takie imię obrał Siddhārtha Gautama, kiedy zaczął głosić swoje nauki.

  Po śmierci Buddy, w ciągu pięciu wieków, nauki te rozprzestrzeniły się z subkontynentu indyjskiego na centralną, południowo-wschodnią i wschodnią Azję, aby współcześnie dotrzeć również na Zachód. Buddyzm od początku swojego istnienia był systemem o bardzo luźnej strukturze, zarówno od strony organizacyjnej, jak i doktrynalnej. W trakcie rozwoju historycznego powstały liczne jego odmiany i szkoły, które zazwyczaj (choć nie zawsze) nawzajem się tolerowały, a nawet wspierały. Współcześnie buddyzm dzieli się na trzy tradycje: Theravāda (sanskr. Sthaviravāda), Mahāyāna i Wadżrajana, przy czym ta ostatnia jest częścią mahajany. Dane na temat liczebności buddystów na świecie są mocno rozbieżne — w zależności od źródeł podawane są liczby od 230 do 500 milionów[2][3] (dane o buddystach w niektórych krajach, na przykład w Polsce, są niedostępne). W 2008 roku na świecie było 380 mln. buddystów, co daje buddyzmowi piąte miejsce wśród najliczebniejszych religii świata po chrześcijaństwie, islamie, hinduizmie i tradycyjnej, ludowej religii chińskiej (taoizm, konfucjanizm)[4].

  Buddyzm a pojęcie religii[edytuj]

  Ewentualne zaklasyfikowanie buddyzmu jako religii zależy od przyjętej definicji tego określenia. Jeśli pojęcie "religia" zdefiniować jako wiarę w rządzącego światem boga lub bogów i oddawanie mu czci, buddyzm nie jest religią, gdyż żadna wiara tego typu tutaj nie występuje. Z drugiej jednak strony, buddyści wyznają wiarę w istnienie istot nadprzyrodzonych (np. dewy) oraz posiadają pogląd na temat życia po śmierci (reinkarnacja), co zwykle jest kojarzone z pojęciem religii. Z tego powodu zasugerowano dla buddyzmu określenie "religii nieteistycznej"[5].

  Religioznawca Ninian Smart zdefiniował religię jako zjawisko, które może być rozpatrywane w siedmiu wymiarach: doktrynalno-filozoficznym, narracyjno-mitycznym, etyczno-prawnym, obrzędowo-rytualnym, doświadczeniowo-emocjonalnym, społeczno-instytucjonalnym i materialnym. Przy przyjęciu tej definicji za poprawną, buddyzm jest religią[5].

  1. Wymiar obrzędowo-rytualny – w buddyzmie występują rytuały, takie jak golenie głowy przy przystąpieniu do klasztoru, comiesięczne recytowanie Zbioru Reguł Zakonnych, palenie kadzideł, ofiarowywanie kwiatów, pokłony.
  2. Wymiar doświadczeniowo-emocjonalny – centralne znaczenie w buddyzmie ma samodoskonalenie się i dążenie do oświecenia; aspektem emocjonalnym może być tutaj rozwój współczucia. Narzędziem ku temu celowi jest medytacja.
  3. Wymiar narracyjno-mityczny – występują mity związane z życiem Buddy i czynionymi przez niego cudami. Nieraz pojawiają się w nich bogowie i istoty nadprzyrodzone.
  4. Wymiar doktrynalno-filozoficzny – pojęcia takie jak Cztery Szlachetne Prawdy, sunjata, karma, reinkarnacja składają się na doktrynę buddyjską. W ciągu wieków powstało również wiele buddyjskich traktatów filozoficznych.
  5. Wymiar etyczno-prawny – buddyści wyznają zasadę niekrzywdzenia (ahimsa) i starają się szanować wszelkie życie (nie tylko ludzkie).
  6. Wymiar społeczno-instytucjonalny – mnisi gromadzą się w zakonach (sangha). Nie ma jednak centralnej buddyjskiej instytucji, ani głównego przywódcy, a decyzje, zgodnie z zaleceniami Buddy, mają być podejmowane poprzez konsensus.
  7. Wymiar materialny – istnieją klasztory buddyjskie, a także buddyjskie dzieła sztuki, takie jak posągi i rzeźby Buddy.

  Budda jednak nigdy nie twierdził jakoby nauczał religii. Sam mówił zawsze, że naucza "o cierpieniu i końcu cierpienia", a jego nauki miały mieć przede wszystkim praktyczne zastosowanie i służyć wyzwoleniu się od cierpienia[6][7].

  Information icon.svg Zobacz też: Bóg w buddyzmie.

  "Budda" i Budda Siakjamuni[edytuj]

  Information icon.svg Osobny artykuł: Budda.

  Indie około 600 r. p.n.e.

  Twórcę fundamentalnego przekazu w naukach buddyjskich tradycyjnie określa się mianem "budda" (w sanskr. i pāli buddha, czyli "Przebudzony"). Odwołując się do etymologii tego słowa w sanskrycie i pāli można powiedzieć, że budda to istota, która dzięki praktyce moralności (silā), skupienia (samādhi, czyli medytacyjne wchłonięcie) i rozwojowi mądrości (pāli paññā, sanskr. prajñia) ujrzała prawdziwą naturę zjawisk, czyli nietrwałość, dyskomfort związany ze zmianą i brak niezmiennego "ja". To doświadczenie zwane jest "bodhi" (sanskr. i pāli.) dosł. "Przebudzenie" (częściej zwane Oświeceniem), które na zawsze uwalnia od cierpienia cyklu narodzin i śmierci. Istota, która przebudziła się ze "snu ignorancji" dzięki odkryciu prawdziwej natury rzeczywistości zwana jest Buddą. W tym rozumieniu, w świetle nauk buddyjskich, uważa się, że buddów było wielu oraz że jeszcze wiele istot doświadczy oświecenia.

  Pisownia: słowo "Budda" pisane wielką litera oznacza Sidhatthę Gotamę – twórcę buddyzmu, natomiast "budda" pisane małą literą oznacza jakiegokolwiek innego Przebudzonego/Arahanta..."
 • borzyslawolszak 10.12.11, 19:00
  "....Budda Siakjamuni[edytuj]

  Information icon.svg Osobny artykuł: Budda Siakjamuni.

  Ostatnim poświadczonym historycznie nauczycielem buddyjskim, uznawanym w ramach buddyzmu (poza szkołami buddyzmu wadżrajany i niektórymi mahājany, według których buddami było również wielu mistrzów buddyjskich żyjących po Buddzie Śakyamunim) za buddę, był Siddhārtha Gautama (pāli. Siddhattha Gotama) Śakyamuni (mędrzec, pochodzący z rodu Śakya). Był on synem władcy jednego z królestw leżących u podnóży Himalajów, na granicy dzisiejszego Nepalu i Indii. Żył 80 lat. W zależności od tradycji podaje się różne daty jego urodzin: źródła indyjskie podają rok 448 p.n.e., greckie 566 p.n.e., a syngaleskie 624 p.n.e.[8]. Wszystkie te źródła podają jednak podobne fakty z jego życia, w związku z czym można je uznać za wiarygodny życiorys Buddy Śakyamuniego.

  Siddhartha Gautama urodził się w Lumbini. Wychowywał się on w przepychu, w pałacu swego ojca. Zdawał sobie jednak sprawę z istnienia życia poza murami pałacu i był go ciekaw. Pewnego dnia postanowił je zobaczyć i wybrał się ze swoim służącym na przejażdżkę poza pałacowe mury. Podczas tej przejażdżki (lub czterech kolejnych przejażdżek) ujrzał kolejno: starca, chorego człowieka, ciało martwego człowieka i żebrzącego ascetę[9][10]. Głęboko go to poruszyło. Porzucił więc bogactwo, aby stać się ascetą i poszukiwać prawdy o tym, w jaki sposób wyzwolić z cierpienia wszystkie czujące istoty (czyli jak przerwać nieustanną wędrówkę (pāli. samsāra), którym towarzyszą choroby i nieszczęścia, doświadczane przez ludzi).

  Poszukiwania zajęły mu około 7 lat. Pobierał nauki u różnych mistrzów, jednak żaden z nich nie potrafił dać mu pełnej odpowiedzi na nurtujące go pytania. Ostatecznie postanowił poddać się surowej ascezie. To jednak również nie przyniosło spodziewanego efektu. Siddhartha porzucił zatem ascetyczny tryb życia i postanowił medytować tak długo, aż w końcu odnajdzie metodę wyzwolenia ludzkości od cierpienia. Usiadł pod drzewem w pobliżu wioski (w dzisiejszym miejscu Bodh Gaya) i tam pozostawał w głębokiej medytacji. Medytował przez 49 dni, w czasie których nawiedzały go wątpliwości uosobione przez bóstwo Marę. Mędrzec jednak pokonał je. Wreszcie, w dzień pełni księżyca miesiąca Visakha, osiągnął Oświecenie.
  "Złoty Budda"; świątynia Wat Trimitr; Bangkok; Tajlandia. Tradycja tharavāda.

  Po osiągnięciu tego stanu, pozostawał w lesie, medytując jeszcze przez 7 tygodni. Wahał się, czy ogłosić światu owoce swych medytacji i nauk, lecz jego wątpliwości pomógł rozwiać bóg Brahma Sahampati[11].

  Następnie, wyruszył na poszukiwanie swych pięciu byłych towarzyszy ascezy. Odnalazł ich w Parku Gazeli; tam też po raz pierwszy wygłosił im swe nauki w miejscu Sarnath. Zdarzenie to tradycja buddyjska nazywa Wprawieniem w Ruch Koła Dharmy. Towarzysze początkowo uznali, że sprzeniewierzył się drodze ascezy, jednak pod wpływem jego wykładu przyłączyli się do niego, porzucając, jak ich nauczyciel, drogę skrajnego umartwiania.

  Od tego momentu Siakjamuni zaczął nauczać Dharmy, obejmującej Cztery Szlachetne Prawdy (w tym Ośmioraką Ścieżkę) i w rozumieniu nauk buddyjskich prowadzącej do Oświecenia. Cztery Szlachetne Prawdy i Ośmioraka Ścieżka do dzisiaj stanowią podstawę i kwintesencję nauk buddyjskich.

  Resztę swojego życia Siakjamuni spędził, wędrując po północnych Indiach i nauczając Dobrego Prawa (Dharmy). Jego nauczanie zyskało wielu zwolenników z różnych warn, wzbudzając jednocześnie kontrowersje radykalnymi tezami społecznymi (negowanie systemu kastowego, równorzędność kobiet na drodze do oświecenia) i religijnymi (odrzucenie skoncentrowanych na Brahmie poglądów wedyjskich, włączając w to pogląd na wyzwolenie ze świata samsary, mokszy).

  Według szkół buddyzmu Wielkiej Drogi (Mahajana) Budda Siakjamuni obrócił Kołem Dharmy trzykrotnie, udzielając w ten sposób trzech zestawów różnych nauk. Pierwszy cykl nauk dotyczy głównie prawa przyczynowości (Karma), drugi odnosi się do Pustości (Siunjata) wszystkich przejawień, a trzeci dotyczy Natury Buddy (Tathagatagarbha). Trzy cykle obejmują całość buddyjskich nauk przekazywanych we wszystkich istniejących obecnie szkołach buddyzmu.

  Budda Siakjamuni umarł w wieku 80 lat w niewielkiej miejscowości Kusinagar. Data jego śmierci, podobnie jak narodzin, wciąż jest przedmiotem dyskusji w ramach różnych przekazów buddyjskich (zobacz: Era buddyjska).
  Podstawowe założenia buddyzmu[edytuj]

  Wiele różnych prądów/nurtów myśli buddyjskiej wyewoluowało z pierwotnego przekazu nauk Buddy Siakjamuniego po jego śmierci. Rozróżniają je nauki, praktyki, nacisk na wybrane wątki z nauki Buddy i kultura. Jednak mimo wielu znaczących różnic, istnieje również wiele wspólnych wątków dla wszystkich tradycji i szkół buddyjskich.
  Cztery Szlachetne Prawdy[edytuj]
  Budda objaśnia swe nauki Pięciu Ascetom w Parku Gazeli.

  Information icon.svg Osobny artykuł: Cztery szlachetne prawdy.

  Podstawowe założenia buddyzmu wyłożone są w Czterech Szlachetnych Prawdach (pāli. cattāri ariya saccāni; sanskr. catvāry ārya satyāni), sformułowanych przez Buddę Śakjamuniego podczas pierwszego kazania w Parku Gazeli, w Sarnath. Cztery Szlachetne Prawdy są akceptowane bez zastrzeżeń przez wszystkie tradycje buddyjskie[12]. Są to:

  1. Pierwsza Szlachetna Prawda o Cierpieniu (pāli. dukkha ariya sacca; sanskr. arya duhkha satya) - "Narodziny są cierpieniem, starzenie się jest cierpieniem, śmierć jest cierpieniem. Smutek, lament, ból, zgryzota i rozpacz są cierpieniem. Towarzystwo nielubianych jest cierpieniem, rozłąka z ukochanymi jest cierpieniem. Niemoc uzyskania tego co się chce jest cierpieniem Pokrótce – pięć skupisk istnienia związanych z przywiązaniem jest cierpieniem[13]."
  2. Druga Szlachetna Prawda o Przyczynie Cierpienia (pāli. dukkha samudayo ariya sacca; sanskr. arya samudaya satya) – przyczyną cierpienia jest pragnienie[14].
  3. Trzecia Szlachetna Prawda o Ustaniu Cierpienia (pāli. dukkha nirodho ariya sacca; sanskr. arya nirodha satya) – ustanie cierpienia to całkowite zaniknięcie i ustanie, wyrzeczenie się, zaniechanie, wyzwolenie, puszczenie pragnienia.
  4. Czwarta Szlachetna Prawda o Ścieżce Prowadzącej do Ustania Cierpienia (pāli. dukkha nirodha gāmini paṭipadā ariya sacca; sanskr. arya mārga satya) – drogą do ustania cierpienia jest Szlachetna Ośmiostopniowa Ścieżka – właściwy pogląd, właściwe postanowienie, właściwa mowa, właściwe działanie, właściwy żywot, właściwe dążenie, właściwe skupienie, właściwa medytacja[15].

  Dalsze nauki są wyprowadzane od Czterech Szlachetnych Prawd, stanowią ich analizę i rozwinięcie. Jednak do prawidłowego ich zrozumienia konieczne jest też zrozumienie doktryny nietrwałości oraz braku wiecznego "ja" (pali anattā sanskr. anatman), tzn. faktu, że wszelkie przejawiające się zjawiska pozbawione są trwałej "istoty"/substancji, że istnieją we wzajemnej współzależności, a nigdy niezależenie od warunków..."
 • borzyslawolszak 10.12.11, 19:01
  "...zlachetna Ośmiostopniowa Ścieżka[edytuj]

  Information icon.svg Osobny artykuł: Ośmioraka ścieżka.

  Szlachetna Ośmiostopniowa Ścieżka (także: Ośmioraka, Ośmioaspektowa) jest ścieżką praktyki. Przestrzeganie jej zaleceń i wskazań, zebranych w ośmiu regułach (stąd nazwa) ma prowadzić do całkowitego ustania cierpienia i – w konsekwencji – ostatecznego przejścia przebudzonej istoty z samsary do nirwany. Ośmioraka Ścieżka wynika z Czwartej Szlachetnej Prawdy, Prawdy o Ścieżce Prowadzącej do Ustania Cierpienia. Budda głosił naukę, że dzięki cnocie, wiedzy i skupieniu można osiągnąć doskonałość – Przebudzenie – a Cztery Szlachetne Prawdy i Ośmiostopniowa Ścieżka wyznaczają drogę, która wiedzie do osiągnięcia tego celu.
  Koło Dharmy – kiedy przedstawiane jest z ośmioma szprychami symbolizuje Szlachetną Osmiostopniową Ścieżkę

  Aby w pełni zrozumieć Cztery Szlachetne Prawdy, Budda zalecał podążać Ośmioraką Ścieżką, na którą składają się:

  1. Właściwy Pogląd – jest to poznanie Czterech Szlachetnych Prawd (pāli. sammā-diṭṭhi; sanskr. samyak-dṛṣṭi)
  2. Właściwe Postanowienie – to postanowienie wyrzeczenia się złej woli i odstąpienie od wyrządzania wszelkiej krzywdy (pāli. sammā-saṅkappa; sanskr. samyak-saṃkalpa)
  3. Właściwe Słowo – to powstrzymanie się od kłamstwa, od mowy powodującej nieporozumienia między ludźmi ("dzielącej" mowy), obelżywej mowy, pustego gadania (pāli. sammā-vācā; sanskr. samyak-vāc)
  4. Właściwy Czyn – to powstrzymanie się od zabijania, od kradzieży, od nieskromności (pāli. sammā-kammanta; sanskr. samyak-karmānta)
  5. Właściwe Zarobkowanie – to powstrzymywanie się od zarobkowania przynoszącego szkodę innym istotom, takiego jak: handel bronią, żywymi istotami, odurzającymi napojami, trucizną, od rybołówstwa, rzeźnictwa, wojskowości, fałszu, zdrady, przepowiadania przyszłości, oszustwa, wykorzystywania itp. (pāli. sammā-ājīva; sanskr. samyak-ājīva)
  6. Właściwy Wysiłek – to intencje i wysiłek, które nie pozwalają na powstawanie złych, a pozwalają na powstanie dobrych mentalnych właściwości. (pāli. sammā-vāyāma; sanskr. samyak-vyāyāma)
  7. Właściwa Uważność – zachowanie uważności we wszystkim, co się przedsięwzięło (pāli. sammā-sati; sanskr. samyak-smṛti)
  8. Właściwa Medytacja –- dążenie do osiągania stanów, w których znika "ego" (pāli. sammā-samādhi; sanskr. samyak-samādhi)[16][17]

  Sanskryckie samyak i pālijskie sammā znaczą tyle, co "zwrócenie się ku jednemu", "odwrócenie się od reszty", "cały", "wszystki", "prawy", "właściwy", "prawdziwy." Szlachetna Ośmiostopniowa Ścieżka jest przez niektóre szkoły/tradycje buddyjskie postrzegana jako poszczególne stopnie rozwoju, przez które musi przejść praktykujący. W myśl tego poglądu, poznanie i realizacja jednego stopnia, prowadzi konsekwentnie do następnego. Istnieje również pogląd przeciwstawny, który zaleca, by rozwijać wszystkie stopnie równolegle.

  Szlachetną Ośmiostopniową Ścieżkę dzieli się bardzo często na trzy "grupy" reguł, które współtworzą i dookreślają główne cnoty: mądrość (pāli. paññā; sanskr. prajñā), moralność (pāli. sīla; sanskr. śīla) i skupienie (pāli. samādhi; sanskr. samādhi)[18].
  Bodhi[edytuj]

  Information icon.svg Osobny artykuł: Bodhi.

  Bodhi (pāli. i sanskr. dosłownie "przebudzenie") – jest określeniem użytym przez Buddę w celu nazwania swojego własnego wewnętrznego doświadczenia. Słowo bodhi najczęściej jest tłumaczone jako "oświecenie", jednak bardziej precyzyjnymi określeniami będą tu: "zrozumienie" lub "przebudzenie", czyli przebudzenie ze snu (wcześniejszej) ignorancji (pāli. avijjā; sanskr. avidyā) i doświadczenie Trzech Cech istnienia (pali ti-lakkhana). Trzy Cechy istnienia to: nietrwałość (pāli. anicca), bolesność (pāli. dukkha) i brak niezmiennego "ja" (pāli. anatta). Buddyści wierzą, że – po osiągnięciu stanu bodhi – istota uwalnia się z samsary, czyli nieustannego cyklu narodzin i śmierci; tym samym – przebudzenie oznaczałoby tu uwolnienie się od cierpienia[19] (którego nie należy w tym kontekście utożsamiać z bólem).

  Do osiągnięcia bodhi prowadzi rozwinięcie pełnej doskonałości (pāli. pārami, sanskr. pāramitā) umiejętne stosowanie trzydziestu siedmiu czynników wyzwolenia (pāli. bodhi-pakkhiya-dhammā; sanskr. bodhi-pakṣa-dharma), zwanych "Skrzydłami ku Oświeceniu"[20].

  Składają się na nie:

  * Cztery podstawy uważności (pāli. satipaṭṭhāna)
  * Cztery rodzaje właściwego wysiłku (pāli. sammappadhāna)
  * Cztery podstawy sukcesu (pāli. iddhipāda)
  * Pięć duchowych zdolności (pāli. indriya)
  * Pięć duchowych mocy (pāli. bala)
  * Siedem czynników Przebudzenia (pāli. bojjhaṇga)
  * Ośmiostopniowa Szlachetna Ścieżka (pāli. ariya magga)[21]

  Sidhattha Gotama po osiągnięciu bodhi dotyka ziemi biorąc ją na świadka swego Przebudzenia; Museum of Ho Phra Keo; Vientiane, Laos (tradycja theravāda).

  W momencie przebudzenia wszelka żądza (pāli. lobha), gniew (pāli. dosa; sanskr. doṣa), ułuda (pāli. moha, sanskr. maya), ignorancja, pragnienie (pāli. taṇhā; sanskr. tṛṣṇā) i fałszywa wiara w "ja" (pāli attā; sanskr. ātman) - znikają.

  Wszystkie tradycje buddyjskie uznają istnienie trzech rodzajów Przebudzenia:

  * Samo W Pełni Przebudzenie (pāli. sammāsambodhi; sanskr. samyaksambodhi) – inne nazwy to "Budda Powszechny" lub "Doskonałe Samoprzebudzenie",
  * Przebudzenie Ucznia (dosł. "Przebudzenie Przez Słuchanie"; pāli. sāvakabodhi; sanskr. śrāvakabodhi)
  * Milczące Przebudzenie (pāli. paccekabodhi; sanskr. pratyekabodhi) zwane też "Osobistym Oświeceniem".

  Wraz z osiągnięciem stanu bodhi, Budda osiągnął trzy rodzaje wiedzy:

  * wiedzę dotyczącą swoich poprzednich żywotów
  * wiedzę dotyczącą prawa karmy
  * wiedzę dotyczącą Czterech Szlachetnych Prawd

  Ta sama wiedza staje się dostępna również w pozostałych "rodzajach" przebudzenia, dlatego są one tym samym przebudzeniem, co przebudzenie Buddy Powszechnego.

  Trzy "rodzaje" Przebudzenia dotyczą tego samego doświadczenia wewnętrznego i różnią się od siebie jedynie możliwością tworzenia przekazu (pāli. sāsana) i - tym samym - formułowania nauki (pāli. dhamma; sanskr. dharma), czyli sposobu dzięki któremu inne istoty mogą same osiągnąć Przebudzenie[22]...."
 • borzyslawolszak 10.12.11, 19:01
  "...Nirwana[edytuj]

  Information icon.svg Osobny artykuł: Nirwana.

  Nirwana – najwyższa buddyjska doskonałość

  Nirwana (pāli. Nibbana; sanskr. Nirvāṇa) jest terminem oznaczającym ustanie wszelkiego pragnienia (wolność w ustaniu) (pāli. taṇhā; sanskr. tṛṣṇā). Porównuje się ją do zdmuchnięcia płomienia, co jest metaforą uwolnienia się przez czującą istotę od wszelkich namiętności. Buddyści uważają, iż przebudzona istota może żyć na tym świecie bez "chwytania się" (pāli. upādāna), czyli bez pragnień w stosunku do ludzi, zjawisk i przedmiotów, co do których powstaje cierpienie (nie mylić z ascezą). Jej działania będą wtedy wzbudzały owoce (pāli. vipāka), jednak tylko te, które nie przyczynią się do uczestniczenia w nieustannym cyklu narodzin i śmierci (pāli. vaṭṭa)[23]. Przebudzona istota, osiagnąwszy Nirwanę, odchodzi bowiem trwale ze świata przyczyny-i-skutku, co jest tożsame z ostatecznym uwolnieniem się z cyklu narodzin i śmierci. Warunkiem osiągnięcia Nirwany za życia jest uwolnienie umysłu od niewiedzy (pāli. avijjā; sanskr. avidyā) przez poznanie stosownych nauk i praktyk, prowadzących do trwałego uwolnienia się od cierpienia; jednak jej pełnia następuje dopiero po śmierci (pāli. Prinibbāna, sanskr. Parinirvāṇa)[24].
  Samsara[edytuj]

  Information icon.svg Osobny artykuł: Samsara.

  Według nauk buddyzmu (podobnie jak i innych religii dharmicznych) wszystkie czujące istoty podlegają samsarze ("niekończącej się wędrówce"): po śmierci, w zależności od nagromadzonej karmy, przechodzą na inny poziom egzystencji (przyjmują nową formę przeżywając nowe narodziny). Nieodłącznym elementem samsary jest cierpienie (dukkha). Co prawda życie na "wyższych" poziomach egzystencji jest szczęśliwe, jednak nawet tam występuje nieuchronna śmierć oraz powrót na "niższe" poziomy. Stąd też jedynym sposobem na zakończenie cierpienia jest wyzwolenie się z tego cyklu poprzez osiągnięcie nirwany[25]. Należy jednak pamiętać, że klasyczny pogląd na ponowne narodziny i samsarę ulegał czasem mocnemu przekształceniu m.in. buddyzmie wschodnim (Chan, Zen), w którym występuje interpretacja metaforyczna: wcielenia w poszczególnych niebach/piekłach samsary postrzegane są jako przenośne opisy stadiów rozwoju i stanów emocjonalnych/psychicznych człowieka, a obecne życie ludzkie uznawane jest za jedyne i niepowtarzalne[26]
  Powstawanie w zależności[edytuj]

  Information icon.svg Osobny artykuł: Dwanaście ogniw współzależnego powstawania.

  Przebudzenie (pāli. bodhi) Buddy Śākyamuniego było tożsame z wyzwoleniem od cierpienia i osiągnięciem pełnego wglądu w naturę rzeczywistości. Powszechnie akceptowana pośród szkół i tradycji buddyjskich nauka o Zależności Powstawania (pāli. paṭiccasamuppāda; sanskr. pratityasamutpada) mówi o uwarunkowanym powstawaniu (pāli. uppajjati) i wstrzymywaniu (pāli. nirujjathi) cierpienia (bolesności) (pāli. dukkha; sanskr. duḥkha).

  Dla żyjących istot pozbawionych właściwego zrozumienia, a przez to pogrążonych w niewiedzy, (pāli. avijjā; sanskr. avidyā) proces ten sprowadza się do podlegania ciągłej wędrówce (pāli. saṃsāra) w cyklu narodzin (pāli. jāti) oraz starzenia się i śmierci (pāli. jarāmaraṇa). Buddyści uważają, iż istoty posiadające "wgląd w to jakie rzeczy są" (pāli. yathā-bhūta-ñāṇa-dassana; sanskr. yathā-bhūta-jñana-darśana), przez brak zauroczenia (pāli. nibbidā) i pożądania (pāli. virāgo) doznają wyzwolenia (pāli. vimutti) z owego cyklu, wstrzymując tym samym cierpienie i osiągając Nirwanę (pāli. Nibbāna; sanskr. Nirvāṇa)[27].
  Sześć krain ponownych narodzin[edytuj]
  Tybetańskie Koło życia, na którym tradycyjnie zaznaczane jest Sześć światów

  Information icon.svg Osobny artykuł: Sześć światów.

  Według buddyzmu ponowne narodziny mogą nastąpić w jednej z sześciu krain ponownych narodzin. Są to następujące krainy:

  1. bogowie,
  2. tytani,
  3. ludzie,
  4. zwierzęta,
  5. głodne duchy,
  6. piekło.

  Pierwsze trzy krainy są krainami szczęśliwych narodzin, podczas gdy trzy ostatnie – nieszczęśliwych[25].

  Krainy te są tradycyjnie przedstawiane na kole życia. Szczęśliwe krainy znajdują się w górnej połowie, a nieszczęśliwe – w dolnej.

  Chociaż istnieje wiele światów wyższych od świata ludzi, narodziny w tym ostatnim są najbardziej pożądane, gdyż tylko w nim możliwe jest osiągnięcie Oświecenia.

  Doktryna sześciu światów jest albo interpretowana dosłownie, albo jako przenośne określenia stanów ludzkiego umysłu.

  "Głupiec mówi, że piekło mieści się pod morzem. Ja jednak mówię, że piekło jest nazwą dla bolesnego doznania. -Budda Siakjamuni-"[28]

  Podsumowując sześć światów nakłada się na wizję wszechświata podzielonego na trzy strefy:[25]
  Poziom Nazwa poziomu Odpowiadająca dhjana Strefa
  31 Ani postrzeganie, ani niepostrzeganie 8 Strefa poza formą (arupavacara)
  30 Nicość 7
  29 Nieskończona świadomość 6
  28 Nieskończona przestrzeń 5
  27-12 Wyżsi bogowie 4-1 Strefa czystej formy (rupavacara)
  11-6 Niżsi bogowie
  5 Tytani Strefa pragnień zmysłowych (kamavacara)
  4 Ludzie
  3 Głodne duchy
  2 Zwierzęta
  1 Piekło

  Kosmologia buddyjska nakłada się na buddyjską teorię medytacji – poszczególne stopnie zagłębienia w medytacji (dhjana) odpowiadają konkretnym poziomom egzystencji, tak jak zaznaczono to w tabeli[25].
  Reinkarnacja a brak osobowego "ja"[edytuj]
  Historyczny park Sukhothai

  Według buddyzmu po śmierci następuje rozpad człowieka na pięć skandh. Buddyści przyjmują, że nie ma nic niezmiennego, co mogłoby przechodzić do następnego życia. Nie ma żadnego wiecznego osobowego "ja", "duszy", "atmana". Karma z poprzedniego życia może jednak mieć wpływ na następne, zgodnie z prawem przyczyny i skutku. To jak gra w bilard - biała bila trafia w kolejną, popychając ją do przodu. Kolejna bila jest różna od poprzedniej, ale przeszła na nią jej energia. Podobnie kolejne życie jest różne od poprzedniego, ale ma na nie wpływ poprzednia karma. Strumień świadomości, niosący w sobie karmiczne nasiona z poprzednich żywotów manifestuje się w kolejnym ciele, którego kształt i miejsce odrodzenia zależne jest od tychże nasion karmicznych. W czittamatrze nośnikiem nasion jest alajawidżniana, w madhjamace szósta, mentalna świadomość. Gdy znika niewiedza (wiara w trwałe i niezmienne osobowe "ja"), znikają także karmiczne przyczyny odradzania się.

  Information icon.svg Zobacz też: Proces umierania w teorii wadżrajany.

  W obrębie buddyzmu istnieje również pogląd na metaforyczną naturę nauki o wielu wcieleniach. Należy też zwrócić uwagę na współczesny pogląd o zapożyczeniu przez Buddę języka wed, w tym pojęcia prawa karmy, do opisu nowych, autorskich pojęć z obszaru psychologii. Pogląd ten jest wynikiem wprowadzenia zachodniej metodologii badań nad kontekstem kulturowo-społecznym do opisu buddyzmu jako zjawiska rewolucyjnie nowego i wyróżniającego się na tle ówczesnego krajobrazu duchowego Indii (jego przedstawicielem jest n.p. Stephen Batchelor[29]).
  Pustość[edytuj]
  Posąg Buddy na tle zachodu słońca

  Information icon.svg Osobny artykuł: Siunjata.

  Podstawą wszelkiego istnienia według buddyzmu jest pustość (pustka, pāli. suññata; sanskr śūnyatā). Termin ten budzi negatywne skojarzenia w zachodniej kulturze i prowokuje niesłuszne oskarżenia o nihilizm. Tymczasem chodzi tu o brak (pustkę) własnej natury zjawisk. Zjawiska przejawiają się, jednak nie mają własnej esencji, gdyż są zależne od wielu czynników. Pojawiają się w określonych warunkach, trwają przez jakiś czas, następnie znikają. Istnieją jedynie w zależny sposób, nie mają więc, w tym znaczeniu, realnego bytu[30]...."
 • borzyslawolszak 10.12.11, 19:02
  "...Nietrwałość ta dotyczy także istot żywych, które również nie posiadają swojej substancji (atmana, duszy); koncepcja ta nosi nazwę anatman. Według buddyzmu istnienie niezmiennego ego jest jedynie iluzją. Człowiek składa się bowiem z pięciu skupisk (skandha), z którymi nie można się identyfikować, a które ulegają rozpadowi przy śmierci fizycznego ciała. Oprócz tych pięciu skupisk istnieje jednak (przynajmniej wedle niektórych tradycji, jak Czittamatra) umysł ("czysta świadomość"), który jako jedyny nie podlega unicestwieniu.
  Karma[edytuj]

  Information icon.svg Osobny artykuł: Karma.

  Karma (pāli. kamma) oznacza dosłownie "działanie" lub "akcja". Często termin ten jest utożsamiany z tzw. "prawem karmy" czyli "prawem przyczyny i skutku" (pāli. kamma-vipāka). Karma oznacza świadome działanie wynikające z realizacji określonego celu lub woli jego osiągnięcia oraz skutek tego działania (pāli. vipāka), który jest następnie doświadczany przez podejmującego akcję i innych.

  Buddyjskie pojmowanie karmy różni od innych religii to, że skutek czynu nie jest tu z góry ustalony (tak jak to się ma np. w protestantyzmie i naukach o predestynacji). Określony czyn nie ma zdeterminowanego skutku, który musi zaistnieć. Takie pojmowanie karmy obala mit fatalizmu, który często niesłusznie przypisuje się buddyzmowi[31].
  Freski naskalne przedstawiające wielu buddów; Jaskinia Bezeklik nieopodal Turfan w Sinciangu; Chiny. Tradycja mahāyana.
  Quote-alpha.png
  Powiadam wam, o mnisi, zamierzone [działanie] jest karmą. Zgodnie z wolą istoty podejmują działanie ciałem, mową i myślą[32]

  Moralna odpowiedzialność za podjęte czyny leży w ich inicjatorach:
  Quote-alpha.png
  Jestem właścicielem mych działań, spadkobiercą mych działań, narodzony z mych działań, powiązany z mymi działaniami, me działania są mym sędzią. Cokolwiek uczynię, prawość lub nieprawość, stanę się tego spadkobiercą"[33]

  Buddyści wierzą, że efekty podejmowanych przez nich działań będzie miał wpływ nie tylko na ich obecne życie, ale także na ich przyszłość i przyszłe narodziny.
  Maja (iluzja)[edytuj]

  Information icon.svg Osobny artykuł: Maja (religie Wschodu).

  Ludzie według buddyzmu są uwikłani przez swoje namiętności i cierpienia w świat złudzeń nazywany "maja" i przez to nie dostrzegają prawdy. Gdyby do niej dotarli, nie doznawaliby cierpienia, gdyż wszelkie psychiczne cierpienie jest efektem niewłaściwego (zwykle dualistycznego i oceniającego) widzenia świata. Jakiekolwiek działania w obrębie "maja" nie dają wg buddystów trwałego szczęścia, gdyż każdy pozytyw jest tutaj obarczony (prędzej czy później) negatywem. Narodziny pociągają za sobą śmierć, miłość - strach przed jej brakiem, przyjemność - uzależnienie, itp. Aby żyć naprawdę, trzeba najpierw zobaczyć rzeczy takimi, jakimi są. Wtedy właściwe działanie przychodzi spontanicznie.
  Praktyka[edytuj]
  Schronienie w Trzech Klejnotach[edytuj]
  Ślad stopy Buddy z Kołem Życia i Trzema Klejnotami, I wiek n.e., Gandhāra.

  Information icon.svg Osobny artykuł: Trzy Klejnoty.

  W większości szkół tradycyjnie pierwszym krokiem, jaki osoba chcąca zostać buddyst(k)ą powinna wykonać, jest przyjęcie schronienia w Trzech Klejnotach (pali ti-ratana, sans. tri-ratna)[34], co jest podstawą praktyki. Tymi klejnotami są:

  1. Budda – odnosi się to zarówno do postaci historycznej, jak i (przede wszystkim) do ideału buddy. Przyjęcie tego schronienia oznacza wiarę w Oświecenie osiągnięte przez Buddę, zaufanie do jego nauk,[35] oraz motywację osiągnięcia podobnego doświadczenia jakie stało się udziałem Siakjamuniego. Budda może również oznaczać nie tyle historyczną postać, ale doskonałą mądrość, która rozumie dharmę i widzi rzeczywistość taką, jaką jest.
  2. Dharma – nauki Buddy, prowadzące do ustania cierpienia. W mahajanie można to schronienie rozumieć jako ostateczną rzeczywistość, będącą nierozłączną od buddy.
  3. Sangha – W tradycyjnym rozumieniu zgromadzenie mnichów i mniszek, stojące na straży nauk Buddy i dające przykłady na ich prawdziwość. W szerokim ujęciu są to wszyscy praktykujący Dharmę.

  Etyka[edytuj]

  Information icon.svg Osobny artykuł: Wskazania buddyjskie.

  Sanskryckie słowo śīla lub palijskie sīla jest tłumaczone jako "moralność", "etyka", "cnota". Jest to działanie poprzez ciało, mowę lub umysł, które wymaga celowego wysiłku. Jest to jedna z "trzech praktyk" (sila, samadhi i panya) i druga paramita.

  Sila jest podstawą dla rozwoju umysłu. Jej kultywowanie rozwija nie tylko spokój ducha kultywującego, ale również pokój wśród społeczeństwa. Zgodnie z Prawem Karmy cnotliwe życie jest zasługą i daje szczęśliwe efekty, chroniąc kultywującego przed narodzinami na nieszczęśliwych poziomach egzystencji.

  Jest kilka poziomów sily dla ludzi o różnym stopniu zaawansowania w praktyce: od świeckich poprzez mnichów-nowicjuszy po zaawansowanych mnichów. Ludzie świeccy starają się zwykle przestrzegać pięciu wskazań, które są wspólne dla wszystkich buddyjskich szkół. Jeśli chcą, mogą również przestrzegać ośmiu wskazań, które dodają elementy ascetyzmu.

  Pięć podstawowych wskazań to:

  1. Powstrzymywać się od odbierania życia.
  2. Powstrzymywać się od brania tego co nie jest dane.
  3. Powstrzymywać się od złego seksualnego prowadzenia się.
  4. Powstrzymywać się od fałszywej mowy.
  5. Powstrzymywać się od zażywania intoksyków, które prowadzą do nieuwagi.

  Buddyjskie wskazania nie są nakazami, ale zaleceniami, jakimi należy się kierować, aby rozwijać się na drodze praktyki[36]. Według buddyzmu kultywacja etyki i szczodrości (dana) same w sobie rozwijają świadomość do takiego stopnia, że narodziny w niebie są prawdopodobne, nawet jeśli nie ma dalszej buddyjskiej praktyki[37].

  W ośmiu wskazaniach trzecie wskazanie (na temat złego seksualnego prowadzenia się) staje się bardziej restrykcyjne i oznacza wskazanie celibatu. Trzy dodatkowe wskazania to:

  6. Powstrzymywać się od jedzenia w zakazanym czasie (tj. po południu).
  7. Powstrzymywać się od tańca, śpiewu, muzyki, oglądania przedstawień, noszenia girland, używania perfum i upiększania ciała kosmetykami.
  8. Powstrzymywać się od spania w wysokich i luksusowych łożach. ..."
 • borzyslawolszak 10.12.11, 19:04
  "...Medytacja[edytuj]
  Budda

  Głównym celem buddystów jest transformacja swojego umysłu, a medytacja jest głównym środkiem ku temu celowi. Ma ona dać wgląd w działanie umysłu i możliwość rozwoju koncentracji, jasności umysłu i pozytywnych uczuć[38]. Medytacja ma na celu uzyskanie wglądu w naturę świata i dostrzeżenie pustości wszelkich zjawisk i braku własnego "ja", dzięki czemu możliwe jest wyzbycie się pragnień i przywiązań[39]. Jest określana jako "bezwysiłkowe pozostawanie w tym, co jest"[40]

  Waga medytacji dla buddyzmu wynika z przekonania, iż Budda głosił, że wyzwolenia należy poszukiwać wewnątrz siebie oraz że sam poprzez medytację osiągnął Oświecenie. Medytacja jest ostatnim z trzech elementów Ośmiorakiej Ścieżki, obejmującym trzy ostatnie punkty[41].

  Wszelkie wizje pojawiające się podczas głębokiej medytacji nie są jej celem, a jedynie skutkiem ubocznym i mogą być traktowane jako przeszkoda[39].

  Dwa główne rodzaje medytacji w buddyzmie to samatha (medytacja spokoju) i vipassana (medytacja wglądu)[42][43].
  Samatha[edytuj]

  Information icon.svg Osobny artykuł: Śamatha.

  Samatha polega na utrzymywaniu umysłu w stanie koncentracji i wyciszenia[39][42][44]. Osiąga się to poprzez koncentrację na wybranym obiekcie medytacji[45]. Obiektów tych jest 40.[41][42][45][46] Medytacja samatha ma dawać trzy korzyści: szczęście w obecnym życiu, szczęśliwe odrodzenie i uwolnienie się od umysłowych skaz, co jest warunkiem uzyskania wglądu[39].
  Vipassana[edytuj]

  Information icon.svg Osobny artykuł: Vipassana.

  Vipassana polega na obserwacji pewnych aspektów własnego życia. Istnieje wiele sposobów praktykowania vipassany, jednak najbardziej tradycyjna polega na świadomości oddechu, a następnie przejściu do obserwacji wszelkich innych pojawiających się zjawisk fizycznych i umysłowych[43]. Praktykujący vipassanę powinien również starać się być uważny przez cały czas, także podczas wykonywania codziennych czynności[42].

  Vipassana ma na celu rozwój uważności, dzięki czemu praktykujący ma stać się bardziej świadomym wydarzeń mających miejsce dookoła niego i własnych procesów myślowych[43]. Ma również prowadzić do wyzbycia się negatywnych emocji poprzez dostrzeżenie ich, zanim się w pełni rozwiną i likwidację ich poprzez obserwację (nie stłumienie)[47]. Celem medytacji vipassana jest uzyskanie wglądu w naturę rzeczywistości i rozproszenie iluzji, która nie pozwala jej dostrzec[43].

  Medytacja vipassana jest uznawana za ważniejszą od samathy, gdyż efekty tej drugiej praktyki są krótkotrwałe, a vipassana prowadzi do zrozumienia, co z kolei jest warunkiem wyzwolenia[42][43]. Vipassana jest najważniejszą praktyką w tradycji theravada[42].
  Inne formy medytacji[edytuj]

  Information icon.svg Osobny artykuł: Medytacja#Buddyzm.

  Medytacja wyciszenia samatha nie jest jedynym rodzajem medytacji w teorii buddyzmu. Ostatecznym celem medytacji jest usunięcie całkowite cierpienia i jego przyczyn oraz osiągnięcie "Doskonałego Oświecenia". Przyczynami cierpienia są opisane wg Dwunastu Ogniwach Współzależnego Powstawania: niewiedza oraz splamienia umysłu.

  W buddyzmie, rozpatrując jego różne tradycje, można wyróżnić cztery sposoby medytacji nakierowanej na usunięcie splamień:

  1. porzucenie splamień poprzez dożywotnią moralną dyscyplinę wyrzeczenia się niewłaściwych czynów i wykonywania właściwych,
  2. niepodleganie splamieniom poprzez angażowanie się w stany im zaprzeczające (stosując antidotum) aż do ich usunięcia, np. praca z pożądaniem cielesnym przy zastosowaniu kontemplacji nad obrzydliwością wnętrza ciała,
  3. użycie splamień jako użytecznych punktów odniesienia podczas medytacji nad ich naturą jako naturą rzeczywistości i umysłu siunjata aż do osiągnięcia braku splamień,
  4. przekształcenie bezpośrednio splamień w aktywności do oświecenia poprzez praktyki tantryczne w wadżrajanie.

  W buddyzmie therawady samatha i vipassana są głównymi medytacjami. Tym niemniej w innych tradycjach buddyzmu samatha i vipassana również występują, chociaż w ramach innych praktyk tj. w buddyzmie zen w ramach praktyki zazen, w buddyzmie tybetańskim w ramach wizualizacji jidama związanych z praktyką tantr, czy w buddyzmie Czystej Krainy w ramach recytacji imienia Buddy...."
 • borzyslawolszak 10.12.11, 19:04
  "....Sztuka[edytuj]
  Statuetka Buddy.

  Information icon.svg Osobny artykuł: Sztuka buddyjska.

  Najczęstszym motywem sztuki buddyjskiej jest postać Buddy. Początkowo był on przedstawiany jedynie w postaci symbolu, jednak już na początku naszej ery zaczęto tworzyć jego wizerunki w postaci ludzkiej[48][49]. Jego rzeźby, posągi i obrazy noszą w sanskrycie nazwę buddharupa. Mają one na celu nie tyle upamiętniać historyczną postać, ile raczej stanowić przypomnienie o drzemiącym w ludziach potencjale osiągnięcia Oświecenia, jak również napawać oglądającego spokojem, inspirować go do osiągnięcia szczęścia[50][51].

  Innymi przedstawianymi postaciami są bodhisattwowie i inne bóstwa. Sztuka buddyjska przejawia się także w płaskorzeźbach i architekturze. Szczególnym jej rodzajem są mandale.
  Odłamy buddyzmu[edytuj]

  Rdzeń nauk buddyjskich, do który zalicza się Cztery Szlachetne Prawdy, Szlachetną Ośmioraką Ścieżkę, Trzy Cechy Istnienia, dwanaście ogniw współzależnego powstawania są wspólne dla wszystkich szkół. W szkołach Mahajany różnice filozoficzne i rozdział na hinajanę, Mahajanę i Wadżrajanę tłumaczony jest tym, że Budda Śiakjamuni udzielał nauk o różnym stopniu złożoności i charakterze, przeznaczonych dla różnych odbiorców. Nauki te stanowią podstawę rozmaitych tradycji. Obecnie możemy wyróżnić kilka głównych tradycji:

  * Theravada ("Droga Starszych" - nieprawidłowo nazywana hinajaną) - jedyna szkoła jaka przetrwała spośród szkół wywodzących się z tradycji Sthaviravada,
  * Mahajana (zawierająca również niektóre podstawowe nauki Hinajany):
  o Chan (jap. zen)
  o Zen (tradycja japońska)
  o Sǒn (tradycja koreańska)
  o Amidyzm
  o Szkoła Czystej Krainy
  * Mahajana (zawierająca również niektóre podstawowe nauki Hinajany oraz szczególne metody Wadżrajany):
  o Tendai
  o Shingon
  o Buddyzm tybetański (zawierający unikalne metody tantr Jogi Najwyższej):
  + Ningma
  + Kagju
  + Sakja
  + Dzionang
  + Gelug".

  Wikipedia
 • borzyslawolszak 10.12.11, 19:05
  "Therawada (pāli: थेरवाद theravāda; sanskr. स्थविरवाद sthaviravāda; dosł. "nauka starszych") – jest najdłużej istniejącą szkołą buddyjską spośród wczesnych szkół buddyjskich. Jej zwolenników zwiemy theravādinami, dosł. "głoszącymi (-vādin) [to, co nauczają] starsi" (thera), czyli mistrzowie, nauczyciele wywodzący swą naukę bezpośrednio od Buddy.

  Przez kilka wieków była religią dominującą na Sri Lance (78%[1]) i w kontynentalnej, Południowo-Wschodniej Azji (południowo-wschodnia część Chin, Kambodża, Laos, Birma i Tajlandia). Zyskuje sobie także popularność w Singapurze i Australii. Wyodrębniona poprzez schizmę, która miała miejsce na III soborze buddyjskim (Pāṭaliputra, 250 p.n.e.), która miała odłączyć się od "nauki starszych" (kierujących zakonem (sanghą). Termin "theravāda" po raz pierwszy pojawia się w VII w. w manuskryptach należących do nich samych. Owe manuskrypty mówią, iż szkoła pragnie zachować autentyczne nauki Buddy Śākyamuniego. Wyznawcy tej tradycji wywodzą swą linię od sthaviravādinów (pālijskie: thera = sanskryckie: sthavira) od których oddzielili się mahāsaṃghikowie na II soborze buddyjskim (Vesali, 383 p.n.e.) kiedy to mnisi pod przewodnictwem Mahākassapy Thery zajęli ortodoksyjną pozycję przestrzegania wszystkich "pomniejszych i pośrednich" przykazań ustanowionych przez Buddę Gotamę. Do dzisiaj tę tradycję uważa się za radykalną, konserwatywną i ortodoksyjną[potrzebne źródło].

  Czasami tej tradycji przyczepia się etykietkę "hināyāna" ("Niższy Wóz", "Gorszy Wóz") w opozycji do mahāyāny ("Wielkiego Wozu"). Jednak nie jest to właściwe zarówno ze względu na poprawność merytoryczną, jak i historyczną. Theravāda nigdy bowiem w historii sama siebie nie określała tym mianem, a zwolennicy mahāyāny tę nazwę stosowali łącznie do 18 szkół wczesnego buddyzmu, w tym i wymienionych poniżej.

  Zdaniem André Bareau ("Les sectes bouddhique du Petit Vehicule", str. 205), theravāda określa siebie jako szkołę odrębną od ok. 30 szkół, zwł. od mahāsaṃghiki, sarvāstivādy i vātsīputrīyi-saṃmitīyi – szkół, które rozwinęły się między II a V wiekiem w. po śmierci Buddy (czyli między III wiekiem p.n.e a I wiekiem n.e.). Dzisiaj theravāda liczy sobie ponad 100 milionów wyznawców na całym świecie[2]. W zeszłych dekadach XX w. theravāda zaczęła rozwijać się na Zachodzie. W Polsce theravāda pojawiła się około lat 70, praktykowana przez pojedyncze osoby. Obecnie theravāda zyskuje coraz większe zainteresowanie, jednak nikt nie zna dokładnej liczby osób deklarujących jej wyznawanie..."
 • borzyslawolszak 10.12.11, 19:06
  "...Początki tradycji[edytuj]

  Szkoła theravādy wywodzi się ostatecznie z grupy vibhajjavāda[3], która wyłoniła się ze starszej grupy sthavira w czasie Trzeciej Rady Buddyjskiej (około roku 250 p.n.e.), podczas rządów Cesarza Aśoki w Indiach. Po Trzeciej Radzie, vibhajjavādini stopniowo rozwinęli się w cztery grupy: mahīśāsaka, kāśyapīya, dharmaguptaka oraz tāmraparnīya. Theravāda pochodzi od tāmraparnīya, co oznacza "linię lankijską". Z drugiej strony, niektóre źródła twierdzą, że mahīśāsaka, kāśyapīya i dharmaguptaka nie wywodzą się prosto od vibhajjavādinów.

  Nazwa tāmraparnīya została nadana lankijskiej linii w Indiach i nie ma oznak, że oznaczało to jakiekolwiek zmiany w doktrynie lub świętych pismach, ponieważ nazwa odnosi się tylko do położenia geograficznego. Theravādini oceniając swoje pochodzenie wspominają, że przyjęli nauki, w sprawie których porozumiano się podczas trzeciej rady buddyjskiej i które to nauki znane były jako vibhajjavada.

  Vibhajjavādini postrzegają siebie jako kontynuatorów ortodoksyjnych sthavirów i po Trzeciej radzie kontynuują odnoszenie się do swojej szkoły jako sthavira/thera ("Starsi"), pomimo tego, że ich doktryna jest prawdopodobnie podobna do starszych sthavirów, ale raczej nieidentyczna. W VII wieku chińscy pielgrzymi: Xuanzang i Yi Jing nazywali buddyjskie szkoły na Sri Lance "sthavira"[4][5]. W Starożytnych Indiach te szkoły które używały sanskrytu jako religijnego języka nazywały swoją szkołę "sthavira", ale te które używały pāli jako języka religijnego odnosiły się do swojej szkoły "thera". Zarówno sthavira (w sansktrycie) jak i thera (w pāli) oznacza dosłownie "starsi". Szkoła używała dla siebie nazwy theravāda co najmniej od czwartego wieku[6].
  Historia[edytuj]

  Podczas rządów króla Aśoki w Indiach, odbył się III sobór buddyjski w cesarskim mieście Pāṭaliputta (253 p.n.e.). Przewodniczącym zgromadzenia był czcigodny Moggaliputta Tissa, który zredagował pismo zwane Kāthavatthu ("Punkty Sporne"), w którym starał się obalić to, co uważał za heretyckie i fałszywe, a co stanowiło teorie głoszone przez grupy mnichów.

  Nauki uzgodnione i zaakceptowane przez zgromadzenie zostały określone jako "theravāda". Na tym soborze Abhidhāmma Piṭaka została dodana do Kanonu i tym samym ustalono jego kształt. Został on później zabrany przez czcigodnego Mahindę na Sri Lankę 246 p.n.e. wraz z naukami theravādy. Tam spisano Kanon około 110 p.n.e. w takiej formie w jakiej się go spotyka dzisiaj. Ze Sri Lanki mnisi-misjonarze przenieśli nauki theravāda na Półwysep Indochiński.

  Uczeni są zdania, że theravāda rozwijała się w kraju Magadhy na wschodzie i w mieście Ujjeni na zachodzie. W tamtejszych skałach zachowały się ryty naskalne i filary Aśoki. Z inskrypcji zachowanej w Bhabru wiemy, że szkoła theravāda zajmowała specjalne miejsce w sercu Aśoki. Napis poleca, by studiować pewne teksty buddyjskie zapisane w języku pālijskim.

  Po szczytowym okresie theravādy, za czasów panowania Aśoki, jej znaczenie zaczęło się zmniejszać w północnych Indiach. W roku 428 do władzy dochodzi potężna Dynastia Guptów. Być może w tym wydarzeniu leży przyczyna upadku "indyjskiej" theravādy. Guptowie byli Hindusami i faworyzowali sanskryt. Był to czas ożywienia literatury sanskryckiej i zabrakło tu miejsca dla theravādy – buddyjskiej szkoły używającej wyłącznie języka pāli. Theravādinowie przenieśli się wtedy na południe Indii i osiedlili się na wschodnim wybrzeżu gdzie narodzili się tacy buddyjscy komentatorzy jak Dhammapāla z Kāncīpury (dzisiaj Kanchipuram) i Buddhadatta z Uragapury.

  Jednak największym ośrodkiem theravādy, jeszcze na długo przed podróżą na południe, była Mahāvihāra ("Wielki Klasztor") nieopodal Anuradhapury na Śri Lance. Tam działał słynny Bhadantācariya Buddhaghosa, największy z komentatorów tradycji theravāda. Miejsce to było ostoją świętego języka pāli i miejscem pracy wielu wybitnych pisarzy palijskich. Ówczesne antagonistyczne sekty są stosunkowo słabo znane (znamy tylko ich nazwy i krótkie streszczenia doktryn sporządzone przez zwolenników theravādy) – Mahāvihāra była bowiem dość potężna, by zwyciężyć swych przeciwników.

  W wyniku wojen prowadzonych na Śri Lance tradycja theravādy okresowo tam zanikała. Wtedy sprowadzano mnichów z Birmy lub z Tajlandii, by odnowić tradycję wyświęcania (dlatego istnieje tam kilka tradycji wyświęceń). Podobnie było w Birmie i Tajlandii – kiedy linia wygasała, proszono o pomoc mnichów ze Śri Lanki.

  Dzisiaj Śri Lanka wyróżnia się jako kraj mnichów – misjonarzy, którzy nie tylko mają za sobą intensywną praktykę buddyjską ale także posiadają nowoczesne wykształcenie i tym skuteczniej mogą krzewić Dharmę, zwłaszcza na zachodzie...."
 • borzyslawolszak 10.12.11, 19:07
  "...Świętymi pismami tradycji theravādy jest Kanon palijski zwany też Tipiṭaką. Uznaje się, że zawierają oryginalny przekaz słów Buddy. Studiowanie sutt (sanskr. sutra) — świętych tekstów jest bardzo ważnym elementem praktyki nie tylko mnichów, ale także świeckich. We wszystkich krajach wyznających tę tradycję układ ksiąg jest taki sam. Jedynie w Tajlandii do kanonu dodane zostały dwa teksty (komentarze Nettippakarana i Peṭakopadesa), a w Birmie jeden (Milindapañha).

  Poza Kanonem palijskim istnieje wiele tekstów bardzo ważnych dla tradycji theravādy. Są to głównie zbiory komentarzy i subkomentarzy do Tipiṭaki. Oprócz nich także w poczet ksiąg zaliczane są teksty quasikanoniczne i kroniki (zawłaszcza te relacjonujące życie klasztoru bądź religijnego życia w kraju).

  Językiem świętych pism tradycji theravādy jest język pāli. Jest on bardzo zbliżony do języka, w którym Budda wygłaszał swe nauki. Theravāda jest bardzo silnie związana z tym językiem — można go uznać za język liturgiczny tej tradycji. Właśnie to przywiązanie do martwego języka wyróżnia ją spośród innych szkół buddyjskich, pozostała większość posiada teksty i "liturgię" w języku narodowym...."

  Wikipedia
 • borzyslawolszak 10.12.11, 19:08
  "Mahajana (skt. mahāyāna "Wielki Wóz", chin.: 大乘, dàshèng; kor. 대승 taesŭng, jap.: 大乗, daijō, wiet. đại thừa) — kierunek buddyzmu, który wyodrębnił się w I wieku p.n.e..
  Spis treści
  [ukryj]

  * 1 Geneza i historia
  * 2 Teoria
  * 3 Praktyka
  * 4 Tradycje mahajany
  * 5 Przypisy
  * 6 Zobacz też
  * 7 Bibliografia
  * 8 Linki zewnętrzne

  Geneza i historia[edytuj]
  Położenie królestwa Gandhara

  Jak wynika z badań źródłem nauk mahajany jest wyłoniona na bazie przekazu Buddy Siakjamuniego ok. 320 r. p.n.e. tradycja mahasanghika, której odnalezione teksty, przechowywane obecnie m.in. w kolekcji Schøyen[1], datowane są na II w. n.e. np. Mahaparinivana Sutra spisana w języku gandhari królestwa Gandhara. Podczas pierwszego stulecia naszej ery mahajana rozprzestrzeniła się na tereny Dalekiego Wschodu. Następnie w Indiach w mahajanie wyodrębniła się wadżrajana i w tej formie od piątego wieku naszej ery dotarła na Daleki Wschód a od ósmego wieku, kiedy zaczęto popularyzować tantry Jogi Najwyższej, została przeniesiona do Tybetu i dalej do Mongolii. Obecnie mahajanę rozwija się szczególnie w krajach Dalekiego Wschodu oraz na Zachodzie.

  Charakterystyczną cechą buddyzmu mahajany na tle nauk hinajany, tudzież theravady, jest zmiana ideału soteriologicznego, rozumienie "pustości" (sanskryt. Siunjata), nauki o naturze Buddy oraz zastosowanie terminu trzech ciał Buddy.
  Teoria[edytuj]

  Ideałem staje się nie arhat, który osiągnął wyzwolenie od cierpień nirwana poprzez wyrzeczenie się Samsary, ale bodhisattwa - czyli istota, która rozwinęła postawę bodhiczitty, aby osiągnąć Doskonałe Oświecenie dla pożytku wszystkich czujących istot. W tym celu bodhisattwa nie zważając na cierpienia samsary, decyduje się świadomie nadal odradzać po śmierci, aby nauczać innych i dać im także szansę na oświecenie. Ścieżka Bodhisattwy obejmuje 10 poziomów (sanskryt. bhumi), które odróżniają się w doskonaleniu oświeconych cech i właściwości, oczyszczaniu zasłon wyzwolenia od samsary, które osiąga się na 6 poziomie (bhumi) i zasłon niewiedzy (co do natury rzeczywistości Siunjata), którą w pełni się usuwa podczas Wadżra Samadhi na 10 poziomie (bhumi). Ostatecznym celem mahajany stało się osiągnięcie Doskonałego Oświecenia, czyli trzech ciał Buddy tzn. Nirmanakai, Sambhogakai oraz Dharmakai dla pożytku czujących istot. Urzeczywistnić to można poprzez praktykę sześciu transcendentalnych cnót (sans. Paramita), ale w czasie trzech niezliczonych kalp (zgodnie z zasadami reinkarnacji).

  Sześć transcendentalnych cnót, wyzwalających aktywności (Paramity) to:

  1. szczodrość
  2. etyczne (moralne) postępowanie
  3. cierpliwość
  4. radosny wysiłek (gorliwość, entuzjazm)
  5. medytacyjne skupienie
  6. mądrość ..."
 • borzyslawolszak 10.12.11, 19:08
  "...Poprzez praktykę paramit mahajana utrzymuje również duży nacisk nagromadzenie zasługi (praktykując paramity szczodrości, moralnego prowadzenia, cierpliwości, radosnych wysiłków) oraz nagromadzenie mądrości (praktykując paramity medytacyjnego skupienia i mądrości).

  Kluczowe jest kultywowanie miłującej dobroci (sanskryt. Bodhiczitta) i pomaganie czującym istotom oraz medytacje nad brakiem wrodzonej inherentnej egzystencji własnej tożsamości "ja" oraz nad brakiem istnienia przejawień zjawisk (potocznie zwanego "pustością" sanskryt. Siunjata).

  W mahajanie istnieją dwie tradycje nauk odnoszących się do natury rzeczywistości tzw. Siunjaty. Pierwsza tradycja związana jest z przekazem Nagardżuny o madhjamace „Środkowej Ścieżce”. Druga tradycja związana jest z przekazem Asangi o „naturze Buddy”, przekazem na którym później oparto nauki czittamatry. Przekaz Nagardżuny o „Środkowej Ścieżce” to podejście pomagające ukazać naturę rzeczywistości poprzez wyeliminowanie wszystkiego tego, co nią nie jest, tzn. wszystkich niewłaściwych „skrajnych” poglądów i praktyk. Przekaz ten jest precyzyjny w tym sensie, że nakierowuje w ten sposób na doświadczenie natury rzeczywistości nawet zanim faktycznie bezpośrednio się ją doświadczyło. Przekaz Asangi o „naturze Buddy”, to podejście pomagające za to ukazać naturę rzeczywistości, taką jaka powinna ona być. Ten drugi przekaz jest mniej precyzyjny, gdyż próbuje ująć doświadczenie natury rzeczywistości zanim faktycznie bezpośrednio się ją doświadczyło. Tym niemniej oba te przekazy bezsprzecznie się wspomagają tworząc jedną kompleksową całość.

  Istotne są również nauki o całkowitym oczyszczeniu swojej karmy, cierpieniu oraz inne nauki przyjmowane z hinajany jako podstawa i odniesienie, np. Dwanaście ogniw współzależnego powstawania. Prawo działań karmy to prawo działań przyczyn i skutków, w myśl którego, poprzez dążenia i działania, istota gromadzi przyczyny, które w przyszłości objawią się jako skutki w ciągu obecnego życia, bądź przyszłych odrodzeń w samsarze. Nie ma tu jednak żadnego fatum, bądź przeznaczenia, gdyż karmiczne skutki działań można ciągle zmieniać.
  Praktyka[edytuj]

  W tradycyjnej praktyce mahajany wyróżnia się dwa etapy:

  1. medytacyjne wyciszenia (skt sziamata, tyb. szine), praktyka medytacyjnego przyzwyczajania się do dobroczynnych obiektów koncentracji, aż do uzyskania jedno-upunktowionego nieprzerwanego skupienia
  2. doskonałe widzenie (skt wipasziana, tyb. laktong), praktyka poglądu na naturę rzeczywistości uzyskana pod wpływem medytacyjnego wyciszenia i analitycznej wiedzy, aż do urzeczywistnienia bezpośrednio mądrości o rzeczywistości (sanskryt. Siunjata)

  Praktyki medytacyjnego skupienia i doskonałego widzenia (poglądu) stosuje się w ramach kultywowania w mahajanie Sześciu Transcendentalnych Cnót w celu nagromadzeniu zasługi i nagromadzeniu mądrości, aby osiągnąć Doskonałe Oświecenie dla pożytku wszystkich czujących istot.
  Tradycje mahajany[edytuj]

  Szkoły silnie związane z pierwotną tradycją mahajany znajdziemy dziś w Tybecie, Bhutanie, Wietnamie, Chinach, Japonii, Mongolii oraz Korei. Jest najbardziej różnorodna, ze względu na największe rozpowszechnienie i łatwość asymilacji lokalnych tradycji. Obecnie poza tymi tradycyjnymi buddyjskimi krajami mahajanę można spotkać niemal na całym świecie. Wyewoluowała w różnych kierunkach jak wadżrajana, chán (a później zen), amidyzm, shingon i inne...."
 • borzyslawolszak 10.12.11, 19:09
  "Wadżrajana to kierunek buddyzmu związany z praktyką tantr, który wyodrębnił się w II wieku n.e. w Indiach w ramach tradycji mahāyāny, gdzie ideałami są postawa bodhisattwy, który rozwija miłujące współczucie (skt. bodhiczitta) dla pożytku wszystkich istot oraz zrozumienie natury rzeczywistości siunjata i wiedzy o naturze Buddy.
  Spis treści
  [ukryj]

  * 1 Etymologia
  * 2 Historia
  * 3 Praktyka
  * 4 Nauki Trzeciego Obrotu Kołem Dharmy a teoria wadżrajany
  * 5 Przypisy
  * 6 Bibliografia
  * 7 Zobacz też
  * 8 Linki zewnętrzne

  Etymologia[edytuj]

  Wadżrajana (skt. Vajrayāna, tyb. rdo rje theg pa), także tantrayāna, mantrayāna, potocznie nazywana jest jako Diamentowa Droga, jednak nie jest to precyzyjne tłumaczenie tybetańskiego określenia dordże thekpa. Dordże, czyli wadżra, od której bierze nazwę wadżrajana, określa nie nazwę substancji (diament) – ale nazwę właściwości, czyli trwałości, niezniszczalności. Właściwiej byłoby tłumaczenie „droga niezniszczalnego”. Tybetańczycy rzadko używają tej nazwy, częściej spotyka się nazwę tantrajana lub droga sekretnej mantry. Mianem "dordże" określa się również rytualny przedmiot, który wraz z "dzwonkiem" symbolizuje niedualny stan umysłu, zjednoczenie tzw. "żeńskich i męskich" aspektów oświecenia, tj. pierwotnej mądrości (skt. siunjata) i miłującego współczucia (skt. bodhiczitta), ostatecznego zrozumienia oraz metod prowadzących do tego poziomu. „Droga niezniszczalnego” nie może być w żadnym przypadku przedstawiona jako coś odrębnego od mahajany. W istocie tantrajana (wadżrajana) jest mahajaną. Różni się nie poglądem, a metodami. Szamar Rinpocze, naucza, że trzy pojazdy (drogi) to: pojazd śrawaków (słuchaczy), pojazd pratjekabuddów i pojazd bodhisattwów. W ramach bodhisattwajany istnieje również tantrajana. Za odradzającego się bodhisattwę uważa się m.in. tybetańskiego dalajlamę czy karmapę.

  Ponadto tradycja wadżrajany opisywana jest również innymi nazwami[1]:

  * jako tradycja rezultatu, gdyż w czasie praktyki stosuje już trzy ciała Buddy choć to ostateczny poziom oświecenia wg mahajany,
  * jako tradycja metod, gdyż choć nie odróżnia się od mahajany w stosowaniu Sześciu Paramit to jednak posiada nieporównywalnie efektywniejsze metody takie jak np. faza spełniająca "dzogrim" tantr Jogi Najwyższej bezpośrednio do oświecenia, tj trzech ciał buddy, już za życia praktykującego,
  * jako tradycja wadżry, gdyż choć podobnie jak mahajana realizuje gromadzenie dobroczynnego potencjału do oświecenia tzw. "zasługi" i "przekraczającej samsarę" mądrości, ale jednak robi to w sposób równoczesny poprzez praktykę jidama i jednocześnie mądrość bycia w jego naturze siunjata, tak że nie ma oddziału między tymi dwoma nagromadzeniami, ani potrzeby przerw pomiędzy sesją medytacji i pomedytacyjną,
  * jako tradycja pożądań, gdyż przekształca nawet najbardziej nieokiełznane splamienia umysłu bezpośrednio w aktywności do oświecenia np. poprzez praktyki tantryczne,
  * jako tradycja sekretna czy tradycja sekretnej mantry, gdyż ze względu na powyższe wyjątkowe cechy umożliwiające oświecenie już za życia jest jednak niezwykle podatna na niezrozumienie czy przeszkody w praktyce, które są do ominięcia tylko wg sekretnych dogłębnych osobistych instrukcji odpowiedniego mistrza tantr oraz ścisłego przestrzegania świętych zobowiązań "samaja", których porzucenie prowadzi do poważnych konsekwencji przyczynowo skutkowych. Słowa mantra odnosi się tu do protekcji przed licznymi przeszkodami zewnętrznymi (otoczenie), wewnętrznymi (zdrowie) i tajemnymi (w praktyce z umysłem)...."
 • borzyslawolszak 10.12.11, 19:10
  "...Nauki wadżrajany pierwotnie Budda przekazywał swoim najbliższym uczniom m.in. królowi Indrabodhi. Wadżrajana początkowo rozwijała się ona w Indiach, w średniowieczu trafiła również na Sri Lanki oraz do Azji Centralnej, Indochin, Indonezji, Chiny, Mongolii i Japonii a obecnie najbardziej utożsamiana jest z buddyzmem tybetańskim.

  W Indiach, w czasie końcowego rozkwitu buddyzmu wadżrajany, kiedy popularne były nauki tantr Jogi Najwyższej, pojawiło się wielu uznanych mistrzów, takich jak Tilopa, Naropa, Saraha, Maitripa, Virupa, Lalita Wadżra, Niguma, Luipa i wielu innych, wśród których najsłynniejsi znani są jako "Osiemdziesięciu Czterech Mahasiddhów" (skt. Wielkich Buddyjskich Urzeczywistnionych).
  Tybetański mistrz wadżrajany Tsongkhapa medytujący na formę Jamantaki oraz jego strażnik Kalarupa, po prawej na górze wizerunek Buddy Siakjamuniego

  W VIII w. przekaz wadżrajany dotarł do Tybetu i Bhutanu z krainy Oddijana dzięki Padmasambhawie (tyb. Guru Rinpocze) i wielkiemu scholastykowi Wimalamitrze oraz dzięki 25 uczniom i uczennicom Padmasambhawy, którzy stali się mahasiddhami. W roku 775 n.e. założono pierwszy klasztor buddyjski Samye. Ich nauczanie dało początek szkole "starożytnych przekazów", zwanej później jako ningmapa. Jednak na skutek prześladowań buddyzmu za czasów króla Langdharmy (838-841), który sympatyzował z szamańską religią bon, praktyki buddyjskie niemal zanikły w Tybecie. Przekaz przetrwał głównie poprzez odnajdywanie "ukrytych skarbów" zwanych termami, którym szkoła ningma zawdzięcza swoje późniejsze odrodzenie za sprawą takich wielkich uczonych jak Longczenpa, oraz nieliczne unikalne bezpośrednie przekazy, np. w "starożytnych" naukach szkoły sakja.

  W XI wieku nastąpiło drugie przeniesienie nauk buddyjskich do Tybetu i Bhutanu (tzw. przekaz sarma). Nauki wadżrajany zostały przeniesione i przetłumaczone wtedy z Indii przez takich mistrzów i tłumaczy jak Marpa i Drokmi, dając początek szkole kagyupa, np. poprzez linię Karmapów oraz inicjując "nowożytne" nauki szkoły sakjapa, gdzie kluczową postacią był Sakja Pandita. W tym samym okresie również wiele przekazów nowych nauk zostało przeniesionych do Tybetu przez Atiszę rozwiązując wiele istniejących ówcześnie wątpliwości związanych z tym czy wadżrajanę traktować jako oddzielny od sutr i od mahajany pojazd. Nauki te dały początek szkole kadampa. Dzięki reformie tej szkoły oraz dalszemu rozwinięciu w niej praktyk tantrycznych przez Tsongkhapę w XV wieku powstała nowa tradycja gelugpa. Zanim w XIII wieku kultura buddyjska w Indiach została zniszczona przez ekspansję hinduizmu, islamu i najazdy plemion muzułmańskich, ostatni znaczący rozwój nauk dzięki mistrzowi Jumo Mikjo Dordże, którego nauki stały się podstawą tybetańskiej szkoły dzionangpa. W ostatnich wiekach istniejące nauki różnych tradycji usystematyzowano i rewitalizowano, chroniąc je przed zanikiem, za sprawą takich uczonych jak Jamgon Kongtrul Lodrö Thaye[2].

  Obecnie nauki wadżrajany praktykowane są szczególnie w buddyzmie tybetańskim, w szkołach ningma, sakja i kagju, gelug, gdzie występuja uniklane przekazy tantr Jogi Najwyższej. Jednak wadżrajana związana z innym rodzajami tantr występuje również w Japonii w tradycji shingon. W XX wieku na skutek represji chińskich w Tybecie buddyzm został niemal całkowicie zniszczony. Podobnie stało się w komunistycznej Mongolii. Wielu nauczycieli i buddystów z Tybetu, wraz z całym bogactwem nauk i duchowych skarbów buddyzmu tybetańskiego, znalazło schronienie w Indiach, Nepalu i Bhutanie, jak i również na Zachodzie.

  Od lat 70. ubiegłego stulecia wadżrajana rozwija się również na Zachodzie. W Polsce nauki wadżrajany pojawiły się jako "Diamentowa Droga" po raz pierwszy dzięki Lamie Ole Nydahlowi w roku 1976, były to nauki związane z przekazem tybetańskiej szkoły kagyu. W 1995 zawiązano Polską Unię Buddyjską, od 1997 pod patronatem Jego Świątobliwości Dalajlamy[3].
  Praktyka[edytuj]

  W wadżrajanie praktyki przekazywane są od czasów Buddy w nieprzerwanej linii od nauczyciela do ucznia. To dlatego tak ważna jest tu rola duchowego nauczyciela – lamy, jako spadkobiercy autentycznej linii przekazu. Bez jego kierownictwa uczeń nie ma dostępu do najgłębszych nauk i praktyk, takich jak mahamudra, dzogczen i tantry Jogi Najwyższej.

  W systemie wadżrajany, oprócz rozwijania współczucia, kładzie się nacisk na praktykę tantr buddyjskich, utrzymywania ślubowań bodhisattwy i ślubowań tantrycznych. Tantry nie koncentrują się jedynie na intelekcie, lecz angażują cały potencjał człowieka, pełne spektrum doświadczeń. Jest to konsekwentny system technik medytacyjnych, które polegają między innymi na wizualizacji określonych form buddów, powtarzaniu mantr, usypywaniu mandali, czy stosowaniu jogicznych ćwiczeń. Z tego powodu ścieżka ta nazywana jest czasami mantrayāna lub tantrayāna. Więcej patrz w artykule Tantry Jogi Najwyższej o klasyfikacji tantr.
  Tybetańska ceremonia tantryczna

  Słowo tantra dosłownie znaczy "sieć", "tkać". Odnosi się do najsubtelniejszego stanu umysłu, którego kontynuacja trwa po śmierci poprzez kolejne odrodzenia, zwanego "Przejrzystym Światłem". Stan ten, zwany również naturą buddy, jest nieoddzielny od doskonałego oświecenia, w taki sposób, jak dwie nici splecione są w gęstej fakturze materiału. Osiągnięcie tego stanu przez praktykującego, jest dlatego trwałe i niezniszczalne. Wadżrajana kładzie największy nacisk na uzyskanie wolnego od konceptualnych wyobrażeń medytacyjnego wglądu, i zgodne z nim działania dla pożytku wszystkich czujących istot (bodhiczitta) w codziennym życiu.

  "Wadżrajana nie jest ograniczoną doktryną, ale ścieżką nieskończonego rozwoju. Całkowicie wychodzi poza dualistyczne medytacje i koncepcje. W wadżrajanie życie nie jest problemem do rozwiązania, lecz doświadczeniem o niewyczerpalnym bogactwie i twórczej energii. Nic nie jest odrzucane ani negowane, bowiem ten, który praktykuje wadżrajanę, rozwija umiejętności dostrzegania i wrażliwość na korzystne aspekty wszystkiego, co istnieje"[4].

  W tradycyjnej mahajanie bodhisattwa praktykuje postawę bodhiczitta oraz właściwe zrozumienie rzeczywistości, zgodnie z naukami o "pustości" Siunjata i naturze Buddy poprzez Sześć Paramit, zbierając stopniowo oraz oddzielnie (podczas medytacji lub poza nią) nagromadzenie tzw. zasługi (dobroczynnego potencjału) i mądrości, niezbędnych, aby osiągnąć oświecenie, tj trzy ciała Buddy, co zajmuje czas trzech niezliczonych okresów (skt. kalpa). Wadżrajana jednak posiada szczególne metody praktyk, które umożliwia owe zrealizowanie bodhisattwie niezwykle szybko oraz nie-oddzielnie (tym samym czasie), zwłaszcza poprzez praktykę Tantr Jogi Najwyższej, bezpośrednio prowadząc do oświecenia, tj trzech ciał buddy, już za życia praktykującego...."
 • borzyslawolszak 10.12.11, 19:11
  "...Nauki Trzeciego Obrotu Kołem Dharmy a teoria wadżrajany[edytuj]

  W teorii wadżrajany główny nacisk kładzie się na nauki o naturze umysłu i rzeczywistości w celu zrealizowania bezpośrednio doskonałej obecności poza wszelkimi konceptualnymi wyobrażeniami, zwanej Przejrzyste Światło, stanu, który określany jest niekiedy jako absolutnie istniejący. Nauki te biorą źródło z tantr buddyjskich, szczególnie takich tantr Jogi Najwyższej jak Guhjasamadża oraz Kalaczakra. Teorię wadżrajany jednak można odnieść również do nauk tzw. "Trzeciego obrotu Kołem Dharmy", jako trzeciej klasy nauk udzielonych przez Buddę, nauk o naturze Buddy. Jeden z wielkich tybetańskich mistrzów medytacji, Khenpo Tsutrim Gyamtso Rinpocze, wyjaśnia to w ten sposób[5]:

  "Sutry nauczają, że Budda obrócił Kołem Dharmy trzy razy. Za pierwszym razem nauczał, że zjawiska istnieją ale są pozbawione 'ego'. Za drugim razem nauczał, że zjawiska nie istnieją, że są 'puste'. Za trzecim razem nauczał o absolutnej rzeczywistości, o 'przejrzystym świetle umysłu'."

  Nauki o naturze Buddy miały swój rozkwit w Indiach od pierwszego tysiąclecia n.e. Najpierw pojawiły się filozoficzne doktryny braci Asanga i Vasubandhu, dla których inspiracją był Maitreya i sutry Nirvana oraz Srimala. Według ich nauk wszystkie zjawiska są uwarunkowane z wyjątkiem natury buddy (skt. Tathagatagarbha). Stoi to w opozycji do omylnie rozumianej koncepcji pustości (skt. Sunjata), jako nicości (na sposób nihilizmu). Jednak nauki o naturze Buddy nie przeczą wcale właściwemu zrozumieniu filozofii Środkowej Ścieżki (skt. madhjamaka) o "pustości" siunjata, ale są niczym uzupełnienie w celu kompleksowego opisania natury rzeczywistości, która jest poza wszelkimi punktami odniesienia, dualizmem obiekt-subiekt, czy konceptualnością (patrz: Natura Buddy, a "pustość"). Według buddyjskich szkół dzionang, i niektórych podszkół kagyu i nyingma nauki te opowiadają poglądowi szentong, tymczasem pozostałe szkoły takie jak gelug i sakja odnoszą je do nauk jogaczara. Pierwotnie w Tybecie za czasów wprowadzania tam buddyzmu wielki indyjski pandita Śāntarakṣita (ok. VIII w n.e.), który był opatem słynnego indyjskiego centrum monastycznego Nalanda, nauczał poglądu zwanego "jogaczara-swatantrika-madhjamaka", który łączył ówczesny mu przekaz Nagardżuny „madhjamaki” z przekazem Asangi o „naturze Buddy" związanym z jogaczarą[6].

  Przy tym można zaznaczyć, że pogląd szentong stanowiący iż natura umysłu (natura Buddy, mądrość buddy) nie jest pozbawiona własnego istnienia, ale jest pozbawiona zakrywających ją wszelkich nietrwałych błędów i splamień, nie jest wyłącznie poglądem tantryków. Przedstawiciele szentong udowadniają, że jest on zawarty w wielu sutrach i siastrach (komentarzach do sutr). Nie należy rozumieć, iż ci, którzy kroczą ścieżką mahajany są zwolennikami rangtong, a ci, którzy kroczą ścieżką tantry zwolennikami szentong. Szentong służy jako antidotum, jeśli medytujący zbytnio przyzwyczaja się do negowania wszelkich doświadczeń i w efekcie nie dostrzega doskonałych właściwości dharmakai. Z kolei rangtong jest konieczny wówczas, gdy adept niewłaściwie rozumie sposób, w jaki istnieje natura buddy, prawdziwa pustka, czy mądrość buddy. W szkole gelug nauczany jest pogląd prasangiki co wg szentong odpowiada poglądowi rangtong, ale praktyki tantryczne również są ważną częścią nauk tej szkoły (chociażby bardzo ważna dla tej szkoły tantra Kalaczakry, która ma swoje sześć jog, równie głębokich jak sześć jog Naropy czy Nigumy). W czasie praktyk tantrycznych w gelug mówi się w finalnym stanie o „jedności błogości i pustki” – czyli tak, jak czyni się to w kagju czy ningma. Jeden z uczniów Khenpo Rinpocze (specjalisty od szentong) mówił, iż w gelug stosują pogląd szentong jako „zręczną metodę” podczas samej praktyki, w fazie dzog rim. Drikung Kagyu – naucza na ogół poglądu rangtong. Drukpa Kagyu – szentong. Wśród Karma Kagyu jedni nauczyciele zwracali uwagę na ten, a inni na tamten pogląd. Np. VIII Karmapa Mikjo Dordże nauczał głównie rangtong, VII Karmapa Czedrak Gjamtso – szentong. Z punktu widzenia takich nauczycieli nauki są tylko metodą. Stosuje się taką, która jest potrzebna w danym momencie..."
 • borzyslawolszak 10.12.11, 19:12
  "Jōdo-shū (jap. 浄土宗, Jōdo-shū? "Sekta Czystej Ziemi") - szkoła buddyzmu japońskiego, założona 1175 roku przez Hōnena i popularna w Japonii do tej pory. Skupia się na kulcie Buddy Amidy. Ważną praktyką jest codzienna recytacja mantry Nembutsu. Sekta posiada ok. siedem tysięcy świątyń w samej Japonii oraz kilka na Hawajach i w Brazylii[1]. Główną świątynią jest Chion-in w Kioto."

  "Jōdo-shinshū (jap. 浄土真宗, Jōdo-shinshū?) – Prawdziwa Religia Czystej Krainy (także: Prawdziwa Nauka o Czystej Ziemi lub Prawdziwa Szkoła Czystej Ziemi), jedna z amidystycznych szkół buddyzmu japońskiego.
  Spis treści
  [ukryj]

  * 1 Powstanie
  * 2 Nauki
  * 3 Wiara
  * 4 Zobacz
  * 5 Bibliografia

  Powstanie[edytuj]

  Szkoła powstała w 1224 r., gdy Shinran ukończył pierwszą redakcję swojego głównego dzieła Kyōgyōshinshō. Swoje przemyślenia oparł na Sutrze Buddy Nieskończonego Życia (skt Amitāyus sūtra) (jap. (Dai)muryōjukyō) czyli we właściwej nazwie sanskryckiej Sukhāvatīvyūha sūtra (Sutra Wspaniałej Ozdoby Sukhāvatī). Ta właśnie sutra przedstawia zasadniczą ideę tradycji Czystej Krainy poprzez opowieści o bodhisattwie Dharmakārze (jap. Hōzō), który stał się buddą Amitābhą Zachodniej Czystej Krainy, po wypełnieniu swoich 48 ślubowań.

  Naukę o Czystej Krainie przeniosło po buddzie siedmiu patriarchów (ojców): Nāgārjuna, Wasubandhu, Tanluan, Daochuo, Shandao, Genshin oraz Hōnen.
  Nauki[edytuj]

  Podstawę ideologiczną szkoły stanowią trzy sutry:

  * Większa Sukhāvatīvyūha sūtra zwana też Amitāyus sūtra – przedstawia ona historię Dharmakāry i jego 48 ślubowań oraz opowieść Buddy o sandze i buddzie Amitabie.
  * Sutra medytacji Amitāyusa czyli Amitāyur-dhyāna sūtra – przedstawia medytacje na Amitāyusa oraz historię kobiety, która znalazła zbawienie w buddzie Amitābhie (jap. Amidzie)
  * Mniejsza Sukhāvatīvyūha sūtra czyli tzw. Amitābha sūtra – opisuje Czystą Krainę buddy Amitābhy.

  Praktyka słada się z następujących elementów:

  * 1. Praktyka nembutsu (chiń. nianfo), która jest m.in. wyrażeniem wdzięczności za zapewnienie zbawienia przez buddę Amidę.
  * 2. Wiara w buddę Amidę i w odrodzenie się w Czystej Krainie. Jest ona powodem chwil szczerego i głębokiego zdania się na zbawiającą moc buddy Amidy.

  Oba te elementy są nierozłącznie ze sobą związane.

  Następnie mamy 3 etapy praktyki:

  * 1. Uprawianie praktyki medytacji i niemedytacji (moralności).
  * 2. Recytacja nembutsu. Wykorzystanie tylko własnej siły (jap. jiriki)
  * 3. Zniknięcie własnych pragnień. Imię (nembutsu) jest recytowane spontanicznie; zamiast jiriki pojawia się cudza, inna moc (jap. tariki). Ta inna moc, to moc zbawcza buddy Amidy, której praktykujący musi się poddać.

  Wiara[edytuj]

  Sam Shinran zreinterpretował nauki Hōnena, zwłaszcza w sferze dotyczącej wiary i nembutsu. Położył mianowicie nacisk na wiarę jako podstawę nembutsu. Uważał, że istotę 18 ślubowania Dharmakāry stanowi prawdziwa wiara. Stwierdził nawet, że samo nembutsu powtórzone mniej lub więcej niż 10 razy, jest tylko spontanicznym wyrażeniem wiary w Amidę, a nie konieczną praktyką i niezbędnym warunkiem dla osiągnięcia odrodzenia i nirvāny. Dla Shinrana nie tylko odrodzenie i nirvāna, ale i śmierć i nirvāna były synonimami. Wiara była dla niego niewątpieniem, jedną myślą czy też prostotą serca. Jest podstawą podatną na współczucie buddy Amidy. Wiara jest również decydującą przyczyną odrodzenia w Czystej Krainie i osiągnięcia nirvāny.

  Ze wszystkich szkół buddyzmu, tylko buddyzm jōdo-shin (zwany w skrócie shin) uważa wiarę za jedyny i wystarczający powód uzyskania odrodzenia i nirvāny. Shinran wyraził to tak:

  Prawdziwą przyczyną nirvāny jest prawdziwa wiara.

  Moralność nie ma nic wspólnego ze zbawieniem. Ważne są tylko wiara i współczucie buddy Amidy.

  Kiedy praktykujący utrzymuje serce pełne współczucia Amidy przez mądrość wiary, to jego absolutna cnota staje się cnotą praktykującego. Ma on wtedy pewność odrodzenia i osiągnięcia nirvāny nawet dzięki pojedynczemu wymówieniu nembutsu. Wiara dlatego ma taką moc, gdyż nie jest ona własnym myśleniem praktykującego lecz zostaje przelana w niego przez samego buddę Amidę. Shinran zinterpretował tę wiarę jako przenoszącą zasługę cudzej mocy. Ta inna moc, to moc ślubowania Amidy. Nembutsu jest więc niczym innym jak wyrażeniem wiary i uczucia głębokiej wdzięczności wobec Amidy za jego wielkie współczucie. Ponieważ odrodzenie w Czystej Krainie jest zapewnione w tym życiu, w tej samej chwili, w której budzi się wiara, jest ono realizowane natychmiast po opuszczeniu ciała fizycznego. Wtedy też osiąga się możliwość powrotu do świata złudy i zbawienia wszystkich odczuwających istot. Realizuje sie dwa aspekty stanu Buddy: doskonałą mądrość i współczucie. W buddyzmie shin łączą się one w tym, co nazywa się życzliwością buddy Amidy."

  Wikipedia
 • borzyslawolszak 10.12.11, 19:13
  "Shingon (jap. 真言, Shingon? pol.: "prawdziwe słowa") – japońska odmiana buddyzmu ezoterycznego tzn. wadżrajany (jap. mikkyō z j. chińskiego mijiao 密教 - tajemna nauka, nauki niejawne). Sektę Shingon-shū (jap. 真言宗, Shingon-shū?), odpowiednik chińskiej szkoły zhenyan zong, założył w 806 roku Kūkai.
  Spis treści
  [ukryj]

  * 1 Etymologia
  * 2 Nauki shingon
  * 3 Porównanie buddyzmu shingon z wadżrajaną tybetańską
  * 4 Przypisy
  * 5 Zobacz też
  * 6 Linki zewnętrzne
  * 7 Bibliografia

  Etymologia[edytuj]

  Nazwa shingon, to japoński odpowiednik chińskiego tłumaczenia słowa mantra (chiń. zhenyan) oznaczającego dosłownie prawdziwe słowa. Słowo mantra stosowane jest w nazwie nurtu tzw. buddyzmu ezoterycznego jako mantrajany, która jest synonimem nazwy wadżrajany. Wadżrajana jest nurtem buddyzmu związanym z praktyką tantr, stąd stosuje się również nazwę tantrajana. Prekursor shingon - mnich Kūkai - wierzył, że prawda (siunjata) może zostać wyrażona w słowach, a sama mowa (za pomocą praktyki mantr) posiada moc sprawczą.
  Nauki shingon[edytuj]

  Shingon zawiera nauki wadżrajany pochodzące od Buddy Siakjamuniego, a centralną postacią tantr shingon jest "Kosmiczny Budda" Wajroczana (jap. 大日如来, Dainichi Nyorai?). Odróżnia to shingon od buddyzmu tybetańskiego, zgodnie z którym centralną postacią tantr wewnętrznych ningma jest "Pierwotny Budda" Samantabhadra, a tantr jogi najwyższej sarma jest "Pierwotny Budda" Wadżradhara lub "Pierwotny Budda" Kalaczakra. Tym niemniej nie przeczy to, że wszyscy ci buddowie odnoszą się do Dharmakai Buddy Siakjamuniego zgodnie z buddyzmem mahajany (więcej o tym w artykule Trzy ciała Buddy) oraz faktowi, że buddyzm tybetański zawiera też wcześniejsze przekazy tantr Krija, Carja i Yoga z Indii m.in. z "Kosmicznym Buddą" Wajroczaną[1], od których również wywodzi się shingon.

  Shingon pochodzi ze środkowego okresu rozwoju buddyzmu tantrycznego w Indiach. Buddyzm ten rozprzestrzenił się z Indii na całą centralną Azję, Chiny i dotarł do Japonii. Nauki oparte są na tantrach Mahâvairocana Sutra, Vajrasekhara Sutra oraz Shurangama Sutra zawierającej mantrę Shurangama. Tantry owe zawierają dwie mandale "Świata Wadżry" (Kongo Kai). Shingon obejmuje praktykę tantr w formach tantrycznych (po tybetańsku nazywa się je jidamami) takich jak Budda Siakjamuni (Shaka-nyorai), Uzdrawiający Budda (Yakushi) oraz Budda Nieograniczonego Światła (Amida). Celem praktyki shingon jest zrealizowanie Dharmakai poprzez praktykę mantr, mudr i wizualizacji (jidama) w jego mandali. Zrealizowanie owej Dharmakai czyli "pierwotnego buddy", czy też "kosmicznego buddy", prowadzi do oświecenia. Mantrajanę Shingon można otrzymać jedynie za pomocą inicjacji przez odpowiednio zrealizowanych mistrzów tantrycznych przekazów. Jedną z inicjacji jest ceremonia Kechien Kanjō (jap. 結縁灌頂, Kechien Kanjō?), która odbywa się na górze Kōya. Praktyka w shingon opiera się w szczególności na praktyce form tantrycznych (jidamów) zwanych "Trzynastoma Buddami" (w nawiasach nazwy w języku japońskim):..."
 • borzyslawolszak 10.12.11, 19:14
  "... * Acala Vidyaraja (Fudō-Myō'ō),
  * Akasagarbha Bodhisattva (Kōkūzō-bosatsu),
  * Akshobhya Buddha (Ashuku-nyorai),
  * Amitabha Buddha (Amida-nyorai),
  * Avalokitesvara Bodhisattva (Kannon-bosatsu),
  * Bhaisajyaguru Buddha (Yakushirurikō-nyorai),
  * Kṣitigarbha Bodhisattva (Jizō-bosatsu),
  * Mahasthamaprapta Bodhisattva (Seishi-bosatsu),
  * Manjusri Bodhisattva (Monju-bosatsu),
  * Maitreya Bodhisattva (Miroku-bosatsu),
  * Samantabhadra Bodhisattva (Fugen-bosatsu),
  * Shakyamuni Buddha (Shaka-nyorai).

  Budda Wajroczana został przez Japończyków dość szybko zasymilowany i utożsamiony z boginią słońca – Amaterasu. Japońskie imię buddy Wajroczany – Dainichi - zapisywane jest znakami 大日 oznaczającymi wielkie słońce, wielkie światło. Cały panteon bóstw shintōistycznych kami wywodzących się od Amaterasu zaczął być stopniowo utożsamiany z emanacjami buddy Wajroczany. Kūkai przypisywał istotną rolę ciału i doznaniom zmysłowym na drodze przekształcenia w mądrość do osiągnięcia oświecenia, przez co istotną rolę również przypisywano sztuce. Poszczególne wyobrażenia Dainichi są często przedstawiane w postaci mandali (kosmologicznych diagramów) np. na malowanych zwojach. Siedziba sekty Shingon-shū mieści się obecnie w Kōya-san w prefekturze Wakayama.
  Porównanie buddyzmu shingon z wadżrajaną tybetańską[edytuj]

  * brak praktyk i teorii tantr Jogi Najwyższej w shingon,
  * z punktu widzenia wadżrajany tybetańskiej tantry shingon można porównać do tantr Krija, Carja i Yoga,
  * powyższa tybetańska klasyfikacja nie jest używana w shingon, gdzie tantry dzieli się na zōmitsu i junmitsu. Zōmitsu ma za swoje cele doczesne korzyści, takie jak bogactwo, zdrowie, harmonię z przyrodą, rozwój narodu, itd. Junmitsu pozwala na szczególną praktykę tantr mahajany,
  * shingon uwarunkowany jest kulturą Dalekiego Wschodu, natomiast wadżrajana tybetańska kulturą indo-tybetańską,
  * tantry tradycji shingon przeniesione były najpóźniej ze środkowego okresu rozwoju buddyzmu tantrycznego w Indiach, tymczasem tantry wadżrajany tybetańskiej pochodzą najpóźniej z ostatniego okresu, który dzielił się na przekazy wcześniejszych ningma oraz nowszych sarma tantr,
  * pomimo wielowiekowej obecności shingon w Japonii nie było tam wiedzy o wadżrajanie tybetańskiej aż do XIX wieku, kiedy m.in. wydano "Tybetańską księgą zmarłych" w angielskim tłumaczeniu Evan-Wentza..."

  Wikipedia
 • borzyslawolszak 10.12.11, 19:15
  "Tendai (jap. 天台宗, Tendai-shū?) - japońska sekta buddyjska założona przez Saichō w 805 roku. Szkoła wywodzi się z chińskiej szkoły buddyzmu mahajany - tiantai - zwanej też Szkołą Sutry Lotosu. W 822 roku nadano klasztorowi Tendai prawa niezależnej ordynacji na górze Hiei."

  "Nichiren (jap. 日蓮, Nichiren?, ur. 16 lutego 1222, zm. 1282) - japoński mnich, reformator buddyzmu, myśliciel.

  Nichiren urodził się w małej wsi rybackiej Kominato w ówczesnej prowincji Awa, obecnie prefektura Chiba, w Japonii. Należał do grupy reformatorów Buddyzmu, którzy chcieli udostępnić naukę mahajany i otworzyć drogę do oświecenia szerszym kręgom wyznawców. Wierzył, że esencję Buddyzmu zawiera Sutra Lotosu. Było to pośrednią przyczyną jego niechęci do innych odłamów Buddyzmu zwłaszcza do szkoły Zen i Szkoły Czystej Krainy. Popierał dążenie do zamknięcia tych ruchów, których działalność uznawał za heretycką, twierdząc, że klęski, jakich doznawała w tym czasie Japonia (m.in. inwazja mongolska pod wodzą Kubilaj-chana) są skutkiem niepodążania drogą wskazaną w Sutrze Lotosu.

  Nichiren napisał Gohonzon (jap. 御本尊 prawdziwy obiekt czci), służący obserwacji własnego umysłu. Gohonzon faktycznie stanowi obiekt czci w szkole Nichiren. W swoich pismach Nichiren twierdził, że powodem jego pojawienia się na świecie ("powołaniem"), było napisanie Gohonzonu. Ustanowił on także inwokację Namu-Myōhō-Renge-Kyō, uniwersalną praktykę mającą prowadzić do osiągnięcia oświecenia.
  Tytuły pośmiertne[edytuj]

  Nichiren, zgodnie z buddyjskim obyczajem, otrzymał po śmierci imiona i tytuły honorowe, wyrażające szacunek wobec jego dokonań i pokazujące jego wysoką pozycję w japońskim buddyzmie. Należą do nich:

  * Nichiren Shōnin (日蓮聖人) "Święty Nichiren";
  * Nichiren Daishōnin (日蓮大聖人) "Wielki Święty Nichiren";
  * Nichiren Daibosatsu (日蓮大菩薩) "Wielki Bodhisattva Nichiren" (tytuł nadany przez cesarza w 1358 r.);
  * Risshō Daishi (立正大師) "Wielki Nauczyciel Risshō" (tytuł nadany przez cesarza w 1922 r.)."

  Wikipedia
 • borzyslawolszak 10.12.11, 19:18
  "Nichiren Shu (日莲宗: "Nichiren School") jest nazwą konfederacji kilka Nichiren buddyjskich szkół, które sięgają Nichiren 's oryginalne uczniów. [1] Nichiren Shu first rozprzestrzeniania się za granicą z japońskich imigrantów do Stanów Zjednoczonych, a następnie Kingdom of Hawaii, Brazylii i innych miejscach w drugiej połowie 19 wieku i na początku 20. wieku.
  Nichiren Shū does not accept Nichiren Shōshū's claim that Nichiren designated Nikkō his sole successor, though Nikkō lineages are a part of the Nichiren Shū confederation of lineages. Nichiren Shu nie akceptuje roszczeń Nichiren Shōshū, że Nichiren wyznaczonych Nikko jego jedynym następcą, choć linie Nikko są częścią Nichiren Shu konfederacji linii. Doctrinally, Nichiren Shū states that the Buddha to take refuge in is the Eternal Shakyamuni Buddha of the 16th chapter of the Lotus Sutra . Doktrynalnie, Nichiren Shu twierdzi, że Buddy do schronienia się w to Wiecznego Siakjamuni Budda 16. rozdziale Sutry Lotosu . Nichiren is regarded as the appearance in this world of Superior Practice Bodhisattva who is given the mission in chapter 21 of the Lotus Sutra [ 2 ] to uphold the true Dharma in the age after the historical Shakyamuni Buddha's passing. Nichiren uważany jest za pojawienie się w tym świecie Superior Bodhisattwy Practice , który otrzymuje misję w rozdziale 21 Sutry Lotosu [2] do utrzymania prawdziwej Dharmy w wieku po minięciu historycznych Siakjamuniego Buddy.
  Nichiren Shū regards Nichiren as a Bodhisattva and not as a Buddha as Nichiren Shōshū does. Nichiren Shu odniesieniu Nichiren jako Bodhisattwa , a nie jako Budda jak Nichiren Shōshū nie. Consequently, it does not regard other sects of Buddhism as false by default. W związku z tym nie uważa innych sekt buddyzmu jako fałszywe domyślnie. Instead, Nichiren is seen as the votary of the Lotus Sutra fulfilling its prophecy in acting as the appearance of Bodhisattva Jōgyō ("Superior Practice"), who leads all bodhisattvas in propagating the Lotus Sutra . Zamiast tego, Nichiren jest postrzegane jako wyznawca z Sutry Lotosu wypełnia swoje proroctwo w ​​działaniu, jak wygląd Bodhisattwy Jōgyō ("Superior Practice"), który kieruje wszystkich bodhisattwów w propagowaniu Sutry Lotosu. Shakyamuni Buddha is regarded as the Eternal Buddha as preached in the 16th chapter of the Lotus Sutra . Budda Siakjamuni jest traktowane jako Wiecznego Buddy, jak głosił w 16. rozdziale Sutry Lotosu. Nichiren Shū places Nichiren in a high position as the messenger of the Eternal Shakyamuni Buddha or Original Buddha, but does not regard him as more important than Shakyamuni. Nichiren Shu miejsc Nichiren na wysokiej pozycji jako posłańca Wiecznego Buddy Siakjamuniego lub Original Buddy, ale nie uważają go za bardziej istotne niż Siakjamuniego. The Original Buddha occupies the central role in Nichiren Shū; Nichiren—referred to as Nichiren Shōnin ("Saint Nichiren")—is the saint who refocused attention on Shakyamuni by rebuking other Buddhist schools for solely emphasizing other buddhas or esoteric practices or for neglecting or deriding the Lotus Sutra. The Original Buddy zajmuje centralną rolę w Nichiren Shu; Nichiren-dalej Nichiren Shōnin ("Saint Nichiren")-jest świętym, który ponownie skupia uwagę na Siakjamuni przez upominać innych szkół buddyjskich wyłącznie dla podkreślenia innych buddów lub ezoterycznych praktyk lub zaniedbania lub wyśmiewania Sutry Lotosu.
  This can be seen in the emphasis of training in Nichiren Shū. Można to zaobserwować w nacisk szkolenia w Nichiren Shu. The Lotus Sutra is paramount in study and in practice, and Nichiren's writings—called Gosho (御書) or Goibun (御遺文)—are seen as commentaries or guides to the doctrines of Buddhism. Sutra Lotosu jest najważniejsza w nauce i w praktyce, a Nichirena pism zwanych Gosho (御书) lub Goibun (御遗文)-są postrzegane jako komentarze lub instrukcji do doktryn buddyzmu. They include the Five Major Writings of Nichiren in which he establish doctrine, belief, and practice, as well as many pastoral letters he wrote to his followers. Obejmują one pięć głównych Pisma Nichiren, w którym ustalenia doktryny wiary i praktyki, jak również wiele listów pasterskich pisał do jego zwolenników. The Nichiren Shū is currently in the process of translating many of the writings of Nichiren Shonin into English using the extant documents from Nichiren's life or copies known to have been made by his original disciples. Nichiren Shu jest obecnie w trakcie tłumaczenia wielu pism Nichiren Shonin w języku angielskim zachowanych dokumentów z życia Nichirena lub kopii wiadomo, że zostały dokonane przez jego oryginalne uczniów. In total there will be 7 volumes published through the University of Hawaii Press. W sumie będzie 7 tomów opublikowane przez University of Hawaii Press.

  Nichiren wrote frequently, and readers can verify or correct their understanding of the doctrines of Nichiren Buddhism through his surviving works. Nichiren pisał często, a czytelnicy mogą sprawdzić lub poprawić swoje zrozumienie doktryny Nichiren buddyzm w jego zachowanych dzieł. Unlike Nichiren Shōshū, Nichiren Shū is far more selective about which Gosho it deems authentic. W przeciwieństwie do Nichiren Shōshū, Nichiren Shu jest znacznie bardziej selektywne, o których Gosho uzna za autentyczne. Many Gosho that are accepted by the Nichiren Shoshu are not accepted as genuine by Nichiren Shū on grounds that scholars have not verified their authenticity. Wiele Gosho, że są akceptowane przez Nichiren Shoshu nie są akceptowane jako autentyczne przez Nichirena Shu na podstawie tego, że naukowcy nie sprawdzili ich autentyczności. The primary reason for this dispute arises over an inability to verify those various disputed writings as actually having been authored by Nichiren Shonin. Głównym powodem tego sporu przez niezdolność do weryfikacji tych różnych spornych pismach, jak w rzeczywistości będąc autorem Nichiren Shonin. This does not mean those gosho or alleged oral transmissions (like the Ongi Kuden ) are rejected, but it does mean that they are viewed as secondary to authenticated materials and it is admitted that while they might have pastoral value they can not be definitively asserted as Nichiren's own teaching. Nie oznacza to tych, Gosho lub domniemanego ustnych przekazów (np. Ongi Kuden) są odrzucane, ale to nie znaczy, że są one postrzegane jako drugorzędne w stosunku do uwierzytelnione materiałów i jest przyjęte, że podczas gdy mogą one mieć znaczenie pastoralne, że nie można jednoznacznie stwierdził, jak własnego nauczania Nichirena.

  Another difference of Nichiren Shū is the positioning in its doctrine and practices of the Odaimoku [ 1 ] (the mantra Namu Myōhō Renge Kyō ) and of the mandala or Gohonzon . Inna różnica Nichirena Shu jest pozycjonowanie w swej doktrynie i praktyki Odaimoku [1] ( mantra Namu myoho Renge Kyo) i mandali lub Gohonzon . Nichiren Shū views these as the summit of the Dharma, but does not ignore other Buddhist practices. Nichiren Shu uważa te za szczyt Dharmy, ale nie ignoruje innych praktyk buddyjskich. Forms of silent meditation ( shōdai-gyō ), artistic copying of the Odaimoku ( shakyō ), and the study of fundamental Buddhist concepts such as the Four Noble Truths and Taking Refuge are used as supporting practices in Nichiren Shū. Formy medytacji (Shodai-gyo), artystyczne kopiowanie Odaimoku (shakyō), a badania podstawowych buddyjskich pojęć, takich jak Cztery Szlachetne Prawdy i chroni są stosowane jako wsparcie praktyk w Nichiren Shu.

  The calligraphic mandalas used by Nichiren Shū members are either prints of one of Nichiren's extant mandalas, or they are inscribed by Nichiren Shū clergy. Kaligr
 • borzyslawolszak 10.12.11, 19:20
  "Nichiren Shōshū
  From Wikipedia, the free encyclopedia Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
  Jump to: navigation , search Skocz do: nawigacji , wyszukiwania
  This article has multiple issues . Ten artykuł ma wiele problemów. Please help improve it or discuss these issues on the talk page . Proszę o pomoc udoskonalić lub przedyskutować te kwestie na stronie dyskusji .
  * It needs additional citations for verification . Tagged since September 2009. To potrzebuje dodatkowych cytatów dla weryfikacji . Tagged od września 2009.
  * It may have been edited by a contributor who has a close connection with its subject . Tagged since February 2010. To może być edytowane przez uczestnika, który ma ścisły związek z jego przedmiotem. Tagged od lutego 2010.
  * It may contain wording that merely promotes the subject without imparting verifiable information . Tagged since February 2010. Może zawierać sformułowanie, że tylko promuje przedmiotem bez przekazywania wiarygodnych informacji. Tagged od lutego 2010.
  * Its neutrality is disputed . Tagged since February 2010. Jej neutralność jest kwestionowane . Tagged od lutego 2010.
  * It may contain material not appropriate for an encyclopedia . Tagged since February 2010. Może zawierać materiał nie jest odpowiedni dla encyklopedii . Tagged od lutego 2010.
  Taisekiji, The Head Temple of Nichiren Shoshu Taisekiji, Temple Szef Nichiren Shoshu
  Part of a series on Część serii na
  Buddhism Buddyzm

  Dharma Wheel.svg
  Outline · Portal Zarys · Portal
  History Historia
  Timeline · Councils Timeline · Rad
  Gautama Buddha Gautama Budda
  Later Buddhists Później buddystów
  Dharma or concepts Dharma lub koncepcji

  Four Noble Truths Cztery Szlachetne Prawdy
  Five Aggregates Pięć Kruszywa
  Impermanence Nietrwałość
  Suffering · Non-self Cierpienie · Non-self
  Dependent Origination Zależne Pochodzenie
  Middle Way · Emptiness Drogi Środka · Pustka
  Karma · Rebirth Karma · Rebirth
  Samsara · Cosmology Samsara · Kosmologia
  Practices Praktyki

  Three Jewels Trzy Klejnoty
  Noble Eightfold Path Noble Ośmioraka Ścieżka
  Morality · Perfections Moralność · Doskonalący
  Meditation · Mindfulness Medytacja · Uważność
  Wisdom · Compassion Wisdom · Współczucie
  Aids to Enlightenment Pomoce do oświecenia
  Monasticism · Laity Monastycyzm · Świeckich

  Nirvāṇa Nirwana
  Four Stages · Arahant Cztery etapy · Arahant
  Buddha · Bodhisattva Budda · Bodhisattwy

  Traditions · Canons Tradycje · Kanonów
  Theravāda · Pali Theravada · Pali
  Mahāyāna · Chinese Mahajany · chiński
  Vajrayāna · Tibetan Wadżrajany · Tybetu
  v · d · e v · d · e

  Nichiren Shōshū (日蓮正宗) is a branch of Nichiren Buddhism based on the teachings of the 13th-century Japanese monk Nichiren (1222–1282). Nichiren Shōshū (日莲正宗) jest oddziałem Nichiren Buddyzm opiera się na naukach 13 wieku japoński mnich Nichiren (1222/82). Nichiren Shōshū claims Nichiren as its founder through his disciple Nikkō (1246–1333), the founder of the school's Head Temple Taiseki-ji . Nichiren Shōshū roszczeń Nichiren swoim założycielem przez jego ucznia Nikko (1246-1333), założyciela szkoły Temple Szef Taiseki-ji . It has adherents throughout the world, with the largest concentrations in Indonesia and Japan and many more in Taiwan ; South Korea ; Sri Lanka ; Singapore ; Malaysia ; Thailand ; Hong Kong ; North, Central, and South America; the Philippines ; Europe ; and Ghana . Ma zwolenników na całym świecie, z największym stężeniu w Indonezji i Japonii i wielu innych w Tajwan ; Korei Południowej , Sri Lanki , Singapuru , Malezji , Tajlandii , Hong Kongu , Ameryki Północnej, Środkowej i Ameryki Południowej, Filipin , Europy , a Ghana .
  Contents Zawartość
  [hide]

  * 1 Overview 1 Informacje
  * 2 Doctrines and practice 2 doktryny i praktyki
  o 2.1 View of Nichiren Daishonin's lifetime of teaching 2.1 Widok z życia Nichiren Daishonin w nauczaniu
  o 2.2 Central Practice 2,2 Central Practice
  + 2.2.1 The Dai-Gohonzon 2.2.1 Dai-Gohonzon
  + 2.2.2 Transcriptions of the Dai-Gohonzon 2.2.2 Transkrypcje Dai-Gohonzon
  o 2.3 The Significance of the Dai-Gohonzon and the Three Treasures in Nichiren Shoshu 2.3 Znaczenie Dai-Gohonzon i trzy skarby w Nichiren Shoshu
  o 2.4 Practice 2.4 Praktyki
  * 3 Excommunication of Sōka Gakkai 3 ekskomuniki z Soka Gakkai
  o 3.1 Destruction of Sho Hondo 3.1 Zniszczenie Sho Hondo
  * 4 External links 4 Linki zewnętrzne
  o 4.1 Official websites 4.1 Oficjalne strony
  o 4.2 Unofficial websites 4,2 nieoficjalne strony internetowe
  * 5 Sources and references 5 Źródła i referencje
  o 5.1 English 5.1 angielski
  o 5.2 Japanese 5.2 japoński

  [ edit ] Overview [ edytuj ] Przegląd

  Nichiren Shōshū is a school of Mahayana Buddhism with its Head Temple, Taiseki-ji , located on the lower slopes of Mount Fuji in Japan. Nichiren Shōshū jest szkołą buddyzmu mahajana z Temple Head, Taiseki-ji , znajdują się na niższych zboczach góry Fuji w Japonii. It has a substantial international membership. Ma dużego międzynarodowego członkostwa. The denomination's name Nichiren Shōshū means "Orthodox Nichiren School". Nazwa nazwa Nichiren Shōshū oznacza "prawosławny Nichiren School". The denomination is sometimes referred to as "The Fuji School", deriving from Taiseki-ji's location. Nazwa jest czasami określane jako "Fuji School", wynikających z lokalizacji Taiseki-ji.

  Nichiren Shōshū claims a direct lineage of successive High Priests from Nikkō , who was chosen by Nichiren to carry on the propagation of his Buddhist practice in the Latter Day of the Law . Nichiren Shōshū roszczeń bezpośrednio linii kolejno kapłani z Nikko , który został wybrany przez Nichirena kontynuować propagowanie jego praktyki buddyjskiej w Latter Day ustawy . This direct transmission of the Law is set forth in Nichiren Daishōnin's "One Hundred and Six Articles" [ citation needed ] . To bezpośrednie przekazywanie ustawy jest określone w Nichiren Daishonin jest "sto sześć artykułów" [ potrzebne źródło ].

  The central object of worship within Nichiren Shōshū is the Dai-Gohonzon (Great Gohonzon ). Centralnym obiektem kultu w Nichiren Shōshū jest Dai-Gohonzon (Wielka Gohonzon ). All Gohonzons inscribed and issued by the successive High Priests of Nichiren Shōshū are authorized transcriptions of the Dai-Gohonzon, and are believed to derive their beneficial power from it. Wszystkie Gohonzons wpisany i wydany przez kolejne arcykapłanów Nichirena Shōshū są uprawnione transkrypcje Dai-Gohonzon, i wierzy się, że ich dobroczynne moc od niego. Taiseki-ji is visited regularly by Nichiren Shōshū believers from around the world who come to worship the Dai-Gohonzon. Taiseki-ji jest odwiedzany regularnie przez Nichirena wierzących Shōshū z całego świata, którzy przyjeżdżają do oddawania czci Dai-Gohonzon. Nichiren Shōshū has over 700 local temples and temple-like facilities in Japan. Nichiren Shōshū ponad 700 lokalnych świątyń i modny jak obiekty w Japonii. Additionally, there are 22 overseas temples - six in the United States, nine in Taiwan, two in Indonesia - as well as temples in Brazil, France, Spain, Singapore, and Ghana. [ 1 ] Ponadto, znajduje się 22 zagranicznych świątyń - sześć w Stanach Zjednoczonych, dziewięć na Tajwanie, dwa w Indonezji - jak świątynie w Brazylii, Francji, Hiszpanii, Singapuru i Ghana. [1]

  Nichiren Shōshū is currently led by the Sixty-Eighth High Priest, Nichinyo Shonin (1935&
 • borzyslawolszak 10.12.11, 19:20
  "...Central Practice

  Nichiren Shōshū teaches that personal enlightenment can be achieved in one's present form and lifetime (即身成仏sokushin jōbutsu ). Nichiren Shōshū uczy, że osobiste oświecenie można osiągnąć w swojej obecnej formie i życia (即身成仏sokushin jōbutsu). Chanting Nam-Myōhō-Renge-Kyō is central to their practice. Śpiewanie Nam-myoho-renge-kyo jest dla ich praktyki.

  Nam-Myoho-Renge-Kyo is called the Daimoku (題目: "title"), since it comprises Nam and the Japanese title of the Lotus Sutra , Myōhō-Renge-Kyō . Nam-Myoho-renge-kyo jest nazywany Daimoku (题目: "title"), ponieważ składa się Nam i japoński tytuł Sutry Lotosu , myoho-renge-kyo. It can be understood as a sort of invocation meaning "I submit myself (or "dedicate, commit my life") to the Mystic Law of Cause and Effect ." Można je rozumieć jako rodzaj inwokacji czyli "I poddać się (czy" poświęcenia, zaangażowania mojego życia ") do Mystic Prawo przyczyny i skutku". The believer's practice ( gyōriki : power of practice) and faith ( shinriki : power of faith) are believed to call forth the power of the Buddha ( butsuriki ) and the power of the Dharma (Law) inherent in the Gohonzon ( hōriki ). Wierzący w praktyce (gyōriki: moc w praktyce) i wiary (Shinriki: moc wiary) są uważane za wywołać moc Buddy (butsuriki) i moc Dharmy (ustawa) związanych z Gohonzon (hōriki). This practice and faith are thought to expiate the believer's "negative karma ", and bring forth a higher life condition. Taka praktyka i wiara są uważane odpokutować wierzącego "negatywnej karmy ", i przyniesie wyższy stan życia.
  [ edit ] The Dai-Gohonzon [ edit ] Dai-Gohonzon

  The Dai-Gohonzon is a mandala believed by Nichiren Shoshu to have been inscribed by Nichiren Daishonin in Chinese and Sanskrit characters on October 12, 1279. Dai-Gohonzon jest mandala wierzyć Nichiren Shoshu się, że wpisane przez Nichiren Daishonin w chińskich i sanskrycie znaki w dniu 12 października 1279 roku. Its existence is believed to have been “hidden in the depths of the text” (文底秘沈: montei hichin ) of Shakyamuni's Lotus Sutra , remaining secret until Nichiren Daishonin revealed it. Jej istnienie jest uznawane zostały "ukryte w głębi tekstu" (文底秘沉: montei hichin) z Sutry Lotosu Siakjamuni jest, pozostając w tajemnicy aż Nichiren Daishonin to objawił. The most important part of the inscription is the line down its center, which reads Na-mu-myō-hō-ren-ge-kyō Nichi-ren . Najważniejszą częścią napis jest linia w dół jej centrum, który brzmi, Na-mu-mio-ho-ren-ge-kyo Nichi-ren. This signifies that the Law of Nam-Myoho-Renge-Kyo and the Buddha who proclaimed it (Nichiren Daishonin) are one. Oznacza to, że ustawa z Nam-Myoho-renge-kyo i Budda, kto ją głosił (Nichiren Daishonin) są jednym. They are two facets of a single entity ( ninpō ikka : "oneness of the person and the Dharma"). Są dwa aspekty jednego podmiotu (Ninpo ikka: "jedność osoby i Dharma"). Hence the Dai-Gohonzon is revered as representative of Nichiren Daishonin and his enlightenment, as and every Nichiren Shōshū temple and household possesses a transcription of it. Stąd Dai-Gohonzon jest czczony jako przedstawiciel Nichiren Daishonin i oświecenia, jak i co Nichiren świątyni Shōshū i gospodarstw domowych posiada transkrypcję go.

  The Dai-Gohonzon is enshrined in a sanctuary ( kaidan ; often called an "ordination platform" in other Buddhist schools) at Taiseki-ji. Dai-Gohonzon jest zapisana w sanktuarium (kaidan, często nazywany "platformy koordynacji" w innych szkołach buddyjskich) w Taiseki-ji. The sanctuary is the place where a Gohonzon is enshrined, and where worship services are held. Sanktuarium jest miejscem, gdzie Gohonzon jest zapisane, i gdzie odbywają się nabożeństwa.
  [ edit ] Transcriptions of the Dai-Gohonzon [ edit ] Transkrypcje Dai-Gohonzon

  The transcriptions of the Dai-Gohonzon made by the successive high priests of Nichiren Shoshu are called, simply, Gohonzon ( go is an honorific prefix indicating respect). Transkrypcje Dai-Gohonzon dokonanych przez kolejnych kapłanów Nichirena Shoshu nazywane są po prostu Gohonzon (go to zaszczytne prefiks wskazujący zakresie). Most Gohonzon in temples are on wood tablets into which the inscription is carved (the tablets are coated with black urushi and the characters, gilded ), while most of those in homes are in the form of a paper scroll. Większość Gohonzon w świątyniach są na tabliczkach z drewna, w którym napis został wykuty (tabletki są pokryte czarnym urushi i znaków, złocone ), podczas gdy większość z nich w domach są w formie zwoju papieru. Although Gohonzon enshrined in temples and similar facilities are personally inscribed by one of the successive high priests, those in private homes can be either personally inscribed or printed using traditional wood-block printing. Chociaż Gohonzon zapisane w świątyniach i podobnych obiektów jest osobiście wpisane przez jednego z kolejnych kapłanów, tych, w prywatnych domach można osobiście wpisane lub wydrukowane przy użyciu tradycyjnych drewnianych blokować drukowanie. Personally inscribed Gohonzon are bestowed upon believers of long standing or in recognition of major accomplishments in faith and have a dedication on the far right naming the recipient. Osobiście wpisane Gohonzon są obdarzył wierzących od dawna lub w uznaniu znaczące osiągnięcia w wierze i dedykacją po prawej stronie nazw odbiorcy. Printed Gohonzon have the dedication "for the recipient" on them. Wydrukowano Gohonzon mają poświęcenia "dla odbiorcy" na nich.

  Regardless of their type, all Gohonzon issued by Nichiren Shoshu have been consecrated by one of the successive High Priests in an "Opening of the Eyes Ceremony", conducted in the Dai-Gohonzon's sanctuary, and thus have the same power, as defined by Nichiren Daishonin himself in his Gosho "The Four Debts of Gratitude". Niezależnie od ich rodzaju, wszystkie Gohonzon wydane przez Nichiren Shoshu zostały uznane przez jednego z kolejnych arcykapłanów w "Otwarcie Ceremonia Eyes", prowadzone w świątyni Dai-Gohonzon, a więc mają taką samą moc, jak określono w Nichiren Daishonin się w swoim Gosho "Cztery Długi Wdzięczności". A Nichiren Shoshu priest, acting as proxy for the High Priest, bestows the Gohonzon on new believers upon their initiation into the faith at a local temple. Nichiren ksiądz Shoshu, działającego w charakterze pełnomocnika do Najwyższego Kapłana, obdarza Gohonzon na nowych wierzących na ich wprowadzenie do wiary w lokalnej świątyni. Personal Gohonzon are enshrined in the home in a Butsudan (altar). Osobiste Gohonzon są zapisane w domu w Butsudan (ołtarz). Home altars generally include a candle, a bell, incense, a vessel containing water, and an offering of fresh greens or fruit. Ołtarze Home generalnie obejmują świecę, dzwon, kadzidła, statek wody zawierającej i oferty świeże warzywa lub owoce. When a Gohonzon is bestowed upon an individual, the individual pledges to stand by and protect the Gohonzon throughout the recipient's life. Kiedy Gohonzon jest nadawany na indywidualne, indywidualne zobowiązania stać i ochrony Gohonzon przez adresata życia. .."
 • borzyslawolszak 10.12.11, 19:21
  "...Praktyki

  The daily practice of Nichiren Shoshu believers consists of affirming and renewing their faith by performing gongyō twice daily, once in the morning and once in the evening. Codziennej praktyce Nichiren wierzących Shoshu składa się z potwierdzając i odnawiając ich wiarę, wykonując gongyō dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Gongyo entails reciting certain sections of the Lotus Sutra and chanting Nam-Myoho-Renge-Kyo to the Gohonzon, while focusing on the Chinese character myō ("mystic law") near its center. Gongyo pociąga za sobą recytując niektórych odcinkach Sutry Lotosu i śpiewanie Nam-Myoho-renge-kyo do Gohonzon, skupiając się na chińskim znaku mio ("mistyczne prawo"), w pobliżu centrum.

  Morning gongyo consists of a series of five sutra recitations followed by silently recited, prescribed prayers. Gongyo Rano składa się z serii pięciu sutry recytacji po cichu odmawia, modlitwy przepisane. Evening gongyo encompasses only three sutra recitations and the second, third, and fifth of the same silent prayers. Wieczór gongyo obejmuje tylko trzy sutry recytacji i drugim, trzecim i piątym tej samej modlitwy cicho. This practice, particularly when shared with others, is regarded as the “true cause” for attaining enlightenment. Ta praktyka, zwłaszcza gdy się dzielić z innymi, jest uważany za "prawdziwą przyczyną" dla osiągnięcia oświecenia.

  The logic behind this is that through thoughts, words, and deeds, every being creates causes, and every cause has an effect. Logika jest to, że poprzez myśli, słowa i czyny, każda istota tworzy przyczyny, a każda przyczyna ma wpływ. Good causes produce positive effects; bad causes, negative ones (see karma ). Dobre powoduje pozytywne skutki, złe przyczyn, negatywne (patrz karmy ). This law of causality is the universal principle underlying all visible and invisible phenomena and events in daily life. To prawo przyczynowości jest uniwersalną zasadą leżącą u podstaw wszystkich widzialnych i niewidzialnych zjawisk i wydarzeń w życiu codziennym. Nichiren Shoshu believers strive to elevate their life condition by acting in accordance with this law in their day-to-day lives and by sharing their faith with others, believing their Buddhist practice to be the ultimate good cause for effecting changes in life and attaining enlightenment. Nichiren wierzących Shoshu dążyć do podniesienia swoich warunków życia, działając zgodnie z tym prawem w ich z dnia na dzień życie i dzieląc się swoją wiarą z innymi, wierząc, że ich praktyki buddyjskiej do ostatecznego dobra sprawy do dokonywania zmian w życiu i osiągnięcie oświecenia .
  [ edit ] Excommunication of Sōka Gakkai [ edytuj ] Ekskomunika Soka Gakkai

  In 1991, Nichiren Shōshū officially excommunicated the leaders of its then-largest lay organization, Sōka Gakkai , over doctrinal differences and disputes with the priesthood. W 1991 roku Nichiren Shōshū oficjalnie ekskomunikowany, liderzy wówczas największej organizacji świeckich, Soka Gakkai , ponad różnice doktrynalne i sporach z kapłaństwa. In 1997, those non-leaders who chose to remain as members of Sōka Gakkai, instead of becoming members of Nichiren Shōshū, were also excommunicated and lost the privilege of visiting Taiseki-ji to worship the Dai-Gohonzon. W 1997 roku, uznaje się, liderów, którzy postanowili pozostać jako członków Soka Gakkai, zamiast stawać się członkami Nichiren Shōshū, również ekskomunikowany i stracił przywilej odwiedzić Taiseki-ji do oddawania czci Dai-Gohonzon. Sōka Gakkai now operates as a doctrinally and organizationally distinct group. [ 2 ] Soka Gakkai teraz działa jak doktrynalnie i organizacyjnie grupa wyraźne. [2]
  [ edit ] Destruction of Sho Hondo [ edytuj ] Zniszczenie Sho Hondo

  The then high priest of Nichiren Shoshu, Nikken Shonin , also oversaw the demolition of the Sho Hondo , which is thought to be a continuation of the dispute. Następnie arcykapłan Nichiren Shoshu, Nikken Shonin , również nadzorował rozbiórkę Sho Hondo , który uważa się za kontynuacją sporu. The reasons given ranging from instability due to earthquakes to flooded chambers possibly linked to the shutoff of pumps in the facility. Uzasadnienie od niestabilności z powodu trzęsienia ziemi na zalanych komorach mogą być powiązane z odcinające pomp w obiekcie. "

  Wikipedia
 • borzyslawolszak 10.12.11, 19:22
  "Buddyzm tybetański (określany też jako lamaizm, choć nazwa ta bywa odbierana jako pejoratywna i jest merytorycznie niesłuszna) – odmiana buddyzmu, która jest główną religią Tybetu i jego regionów sąsiadujących (np. Bhutanu, Nepalu, Sikkimu i Ladakhu) od czasu ustanowienia jej jako religii państwowej przez króla Trisong Decena, który panował w Tybecie w okresie od 755 do 797 r. n.e., oraz główną religią Mongolii i kilku republik autonomicznych Federacji Rosyjskiej (np. Buriacji i Kałmucji).

  Buddyzm tybetański jest odmianą buddyzmu pochodzącą z Indii i zawierającą trzy jego główne nurty, tj. hinajanę, mahajanę, wadżrajanę. Cechą charakterystyczną jest kultywowanie tantr wadżrajany. Przekazy hinajany istnieją obok przekazów mahajany w trzech zbiorach kanonu (Sutr, Vinaji, Abhidharmy) zawartych w Kangjurze i Tengjurze, a przekazy wadżrajany są szczególnymi metodami w ramach mahajany zebranymi w unikalnych systemach praktyk, które prowadzą do uzyskania bezpośredniego doświadczenia tego, co jest opisywane w ogólnych teoriach buddyzmu (z madhjamaką włącznie), np. jedną z tych szczególnych metod jest faza spełniająca "dzogrim" tantr jogi najwyższej dzięki której uzyskuje się zrealizowanie trzech ciał buddy przez praktykującego[1] [2]. Wadżrajana nie jest wyłącznie związana z buddyzmem tybetańskim, ale również z japońską tradycją Shingon, a w średniowieczu istniała również na terenach Sri Lanki, Azji Centralnej, Indochin oraz Indonezji. Liczba praktykujących buddyzm tybetański jest trudna do ustalenia ze względu na obecną sytuację Tybetańczyków w i poza ChRL oraz dotychczasowy rozwój buddyzmu tybetańskiego w krajach Zachodu i Dalekiego Wschodu.
  Spis treści
  [ukryj]

  * 1 Cztery główne tradycje buddyzmu tybetańskiego
  * 2 Historia
  o 2.1 Powstanie buddyzmu w wyniku "starożytnych przekazów" (ningma)
  o 2.2 Odrodzenie buddyzmu poprzez "nowożytne przekazy" (sarma)
  o 2.3 Rewitalizowanie buddyzmu wg syntezy gelug oraz ruchu rime
  o 2.4 Współczesny rozwój buddyzmu tybetańskiego (po roku 1959)
  * 3 Osiem wielkich systemów praktyk buddyzmu tybetańskiego
  * 4 Doktryny o naturze rzeczywistości w buddyzmie tybetańskim
  o 4.1 Podział doktryn
  o 4.2 Skrótowy opis doktryn
  o 4.3 Skrótowy opis terminologii praktyk
  * 5 Święta buddyzmu tybetańskiego
  * 6 Miejsca kultu buddyzmu tybetańskiego
  * 7 Buddyzm tybetański w Polsce
  * 8 Zobacz też
  * 9 Linki zewnętrzne
  * 10 Przypisy
  * 11 Literatura

  Cztery główne tradycje buddyzmu tybetańskiego[edytuj]

  W ramach buddyzmu tybetańskiego wyróżnia się cztery główne tradycje:

  * ningma (ningmapa, "starożytna tradycja")
  * kagju (kagjupa) – na czele stoi karmapa
  * sakja (sakjapa) – na jej czele stoi Sakja Trizin
  * gelug (gelugpa) – na jej czele stoi Ganden Tri rinpocze, a przynależy do niej dalajlama

  Wyróżnia się też obok czterech głównych tradycji buddyzmu tybetańskiego dodatkowo piątą główną duchową tradycję Tybetu[3]:

  * Bon – to religia o korzeniach przedbuddyjskich, nie zaliczana do tradycji wywodzących się od Buddy Siakjamuniego, ale uznawana wraz z czterema tradycjami buddyzmu tybetańskiego za jedną z pięciu głównych duchowych tradycji Tybetu [4]

  Buddyzm tybetański ma swoistą specyfikę wśród innych odłamów buddyzmu, m.in. ze względu na wzajemne historyczne współoddziaływania jego tradycji z religią bon. Jako jedyny np. używa młynków modlitewnych..."
 • borzyslawolszak 10.12.11, 19:22
  "...Powstanie i rozwój buddyzmu w Tybecie ściśle zbiega się z ostatnim etapem rozwoju buddyzmu na terenach, gdzie obecnie znajdują się Nepal, Indie, Pakistan i Afganistan, a ówcześnie znajdowały się królestwa indyjskie oraz Oddijana. Zainicjowany został za czasów panowania imperatora Lha Thothori Nyantsen około roku 173 n.e. Dokumenty historyczne opisują istnienie buddyzmu za czasów imperatora Soncena Gampo, który umarł w 650 r. n.e. Imperator ten wybudował dwie główne świątynie w Lhasie Rasa Trulnang Tsuglag Kbang i Ramoche Tsuglag Khang. Wysłał ministra i tłumacza Thönmi Sambhota (wylie. thon mi sam bho Ta, ur. ok. 619 r. n.e.) do Indii w celu utworzenia alfabetu tybetańskiego oraz zaprosił Acharya Kumara, Shankara i nepalskiego Acharya Shilmanju w celu tłumaczenia i popularyzowania buddyjskich pism[4]. Zawarł małżeństwo z chińską księżniczką o imieniu Wencheng, sprowadził posąg buddy Siakjamuniego zwany Dzioło Dzie oraz poślubił nepalską buddyjską księżniczką o imieniu Bhirkuti i założył pierwsza tybetańską świątynię buddyjską ku czci Awalokiteśwary. Sukcesorem Soncena Gampo był król Trisong Decen (755-797 r. n.e.), który już oficjalnie ustanowił buddyzm jako religię państwową Tybetu. W tym celu zaprosił wielu uczonych buddyjskich oraz mnichów, którzy zapoczątkowali rozwój ordynacji mnisiej wg tradycji sarvastivada oraz przekaz sutr (patrz artykuł hinajana w buddyzmie tybetańskim), założył pierwszy klasztor Samje niedaleko od Lhasy oraz zapoczątkował rozwój wadżrajany i aktywność wielu tłumaczy buddyjskich i adeptów tantr wśród których był tybetański tłumacz Wajroczana[5]. Głównym z zaproszonych był indyjski pandita Śāntarakṣita, opat indyjskiego centrum monastycznego Nalanda, który odpowiadał za pełną edukację tybetańczyków z pism buddyjskich, oraz wielki mahasiddha Padmasambhawa, który odpowiadał za pełen przekaz wadżrajany do Tybetu. Zgodnie z przekazem tybetańskim król Langdarma (838-841 r. n.e.), który sympatyzował z szamańską religią bon, doprowadził buddyzm w Tybecie niemal do zaniku. Przekaz z okresów Trisong Decena przetrwał głównie poprzez odnajdywanie "ukrytych skarbów" zwanych termami, którym "starożytne przekazy" ningma zawdzięczają swoje późniejsze odrodzenie za sprawą takich uczonych jak Longczenpa (1308-1363 r. n.e.), oraz nieliczne unikalne przekazy świeckich adeptów i nielicznych mnichów, np. w "starożytnych" przekazach szkoły sakja.
  Odrodzenie buddyzmu poprzez "nowożytne przekazy" (sarma)[edytuj]
  Malowidło naskalne Buddy

  W XI wieku nastąpiło drugie przeniesienie i rozwój nauk i przekazów buddyjskich do Tybetu i Bhutanu (tzw. "nowożytne przekazy" sarma) przez wielu tłumaczy, zrealizowanych mistrzów i dzierżawców wadżrajany ówczesnych mahasiddhów indyjskich, kładąc podwaliny pod trzy nowe główne tradycje sakja, kagju i gelug. Prekursorem kadam był zaproszony do Tybetu Dżoło Dzie Atiśa (bengali. অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান Ôtish Dipôngkor Srigên) (980-1054 r. n.e.) pandita z bengalskiego centrum monastycznego Vikramashila, drugiego obok Nalandy najbardziej znaczącego centrum edukacji buddyjskiej w Indiach oraz jego dzierżawca i tybetański tłumacz Dromtönpa (wylie. Drom-tön Gyal-we Jungne, 1005-1064 r. n.e.). Na bazie nauk kadam Dzie Tsongkhapa (1357-1419 r. n.e.) trzy wieki później zapoczątkował tradycję gelug. Prekursorem nauk sakja "nowożytnego przekazu" był Drokmi Lotsała Shakya Yeshe (993-1077 r. n.e.). Prekursorami kagju byli tłumacz kształcony m.in. przez Drogmi Lotsałę jogin Marpa Lotsała Chökyi Lodro (1012-1097 r. n.e.) i Khyngpo Naljor (około 1050-1140 lub 990-1139 r. n.e.) inicjator przekazu szangpa. Tybetański tłumacz Ngok Lotsała Loden Sherab (rngog lo tsA ba blo ldan shes rab) (1059-1109) na podstawie wielu spotkań z indyjskimi panditami przełożył wiele dzieł filozoficznych m.in. o prawomocnym poznaniu (sanskryt. pramana, ang. logic/valid cognition). Tybet odwiedzał mahasiddha Pa Dampa Sangye (wylie. Dam pa sangs rgyas, (ur. ok. roku 1117 n.e.) zapoczątkowując przekaz linii Shije oraz Chöd. Za sprawą takich tybetańskich mistrzów jak Ra Chörab (1016-1098 r. n.e.) zainicjowany został przekaz Jordruk najbardziej rozbudowanej w buddyzmie tantry Kalaczakra. W 1204 r. tybetański tłumacz Tropu Lotsała (Khro-phu Lo-tsa-ba Byams-pa dpal, ur. 1173 r. n.e.) zaprosił do Tybetu indyjskiego panditę Shakyashribhadra (1127-1225 r. n.e.), dzierżawcy tronu instytutu monastycznego Nalanda tuż sprzed inwazji muzułmańskich, który w towarzystwie swoich mnichów przekazał ponownie ordynację mnisią Vinaji przekazu sarvastivada do Tybetu, gdzie najbardziej znanym mnichem został Sakja Pandita, oraz potwierdził autentyczność przekazu ningma w Indiach, np. tantry Guhyagharba[6]. Najbardziej znaczącym tybetańskim uczonym tego okresu był Sakja Pandita Kunga Gyeltsen (1182–1251 r. n.e.) z sakja, który władał wówczas Tybetem. Kiedy Kubilaj-chan (1215-1294 r. n.e.) przyjął w 1253 r. n.e. Drogön Chögyal Phagpa (1235–1280 r. n.e.), bratanka Sakja Pandity, jako swojego najwyższego mistrza duchowego i doradcę w sprawach politycznych[7], Sakja Pandita zainicjował początek długich związków między duchowymi przywódcami Tybetu, a mongolskimi władcami, które wieki później zastąpili dalajlamowie. Od tego czasu buddyzm tybetański stawał się główną religią Mongolii i związanej z nią Buriacji. "Nowożytne przekazy" ugruntował wielki scholastyk Buton Rinczen Drup (1290-1364 r. n.e.) ze szkoły sakja, który zebrał wszystkie nauki zweryfikowane wtedy jako pochodzenia od Buddy Siakjamuniego w kolekcji Kangjur oraz buddyjskie traktaty i tantry w kolekcji Tengjur. Ponieważ wiele niezweryfikowanych nauk i tantr czasów Trisong Detsena oraz term nie znalazło się w tych kolekcjach terton i scholastyk Ratna Lingpa (1403-1478 r. n.e.) zebrał je w alternatywnej kolekcji "Zebranych Tantr Ningma" (transliteracja Wyliego: sNying ma rgyud 'bum)..."
 • borzyslawolszak 10.12.11, 19:23
  "....Współczesny rozwój buddyzmu tybetańskiego (po roku 1959)[edytuj]
  Frontowa elewacja pałacu Potala w Lhasie

  Od roku 1959 na skutek inwazji Tybetu i aneksji tego wówczas niepodległego państwa przez komunistyczne Chiny Dalajlama XIV i wielu wybitnych uczonych i mistrzów buddyzmu tybetańskiego zmuszonych zostało do opuszczenia Tybetu i udania się na emigrację. Buddyzm tybetański wkroczył wówczas w nową erę rozwoju we wcześniej niedostępnych dla buddyzmu krajach Zachodu oraz w pozostałych buddyjskich i niebuddyjskich krajach świata. Pierwszymi z mistrzów początkujących tą erę, którzy zdobyli popularność na Zachodzie byli mówiący w j. angielskim Chögyam Trungpa Rinpoche (1939–1987 r. n.e.) z kagju, który przeprowadził sie do Stanów Zjednoczonych w 1970 r[10] i lama Thubten Yeshe (1935–1984 r. n.e.) z gelug. Położyli oni grunt pod trwającą do dziś popularność tej religii na Zachodzie i wizyty najwyższych rangą tybetańskich mistrzów tantrycznych takich jak Karmapa Rangdziung Rigpe Dordże (1924-1981 r. n.e.), Kalu Rinpocze (1905-1989 r. n.e.) z kagju, Kjabdzie Ling Rinpoche (1903-1983 r. n.e.), Kjabdzie Trijang Rinpoche (1900-1981 r. n.e.) z gelug, Dudziom Rinpocze (1904-1987 r. n.e.), Dilgo Khyentse Rinpocze (1910-1991 r. n.e.), Chögjal Namkhai Norbu (ur. w 1938 r.) z ningma, oraz mistrzowie z sakja Sakja Trizin (ur. w 1945 r.) i Dezhung Rinpocze (1906-1987 r. n.e.), który mieszkał w Seattle od 1960 r[11]. Obecnie ze względu na wkład w rozwój buddyzmu w Tybecie rozróżnia się trzech najbardziej historycznie znaczących reformatorów buddyzmu tybetańskiego: Sakja Panditę (1182-1251), Longczenpę (1308-1364) i Tsongkhapę (1357-1419). Mistrzów tych uznaje się tradycyjnie jako wielkich uczonych i czci niczym emanacje Mandziuśriego. Jak wynika z historii regionu tybetańskiego buddyzm miał znaczący wpływ na kształt samego państwa tybetańskiego i jego politykę, które z wielkiego imperium jakie istniało przed wprowadzeniem buddyzmem do Tybetu, stawało się coraz bardziej rozbrojoną teokracją pod wpływami mongolskich i chińskich mocarstw (patrz artykuł władcy Tybetu), aż do obecnej sytuacji w i poza granicami ChRL, gdzie utworzono tybetański rząd na uchodźstwie z siedzibą w Dharamsali w Indiach[12]. Podobną zależność można wykazać w stosunku do Mongolii, które przed wprowadzeniem buddyzmu tybetańskiego było Imperium Mongolskim, które pod względem obszaru zajmowało największe terytorium świata w porównaniu z innymi mocarstwami w historii do dnia obecnego.
  Osiem wielkich systemów praktyk buddyzmu tybetańskiego[edytuj]
  Thanka przedstawiająca jidama Hewadżra w otoczeniu ośmiu Dakiń związanego z przekazem Marpy Lotsała Chökyi Lodro (1012-1097 r. n.e.). Jidam Hewadżra związany jest również z przekazem Lamdre

  Zgodnie z uczonym Dziamgonem Kongtrulem Wielkim (1813-1899 r. n.e.) wyróżnia się osiem wielkich systemów praktyk Tybetu, które stosuje się w zależności od poszczególnych tradycji buddyzmu tybetańskiego[13]:

  1. praktyki tantr wewnętrznych starożytnej tradycji ningma uwzględniające dzogczen pochodzące z 5 linii przekazu Kama i linii Term
  2. unikalne praktyki nieistniejącej już oddzielnie tradycji kadam przekazane od Dżoło Dzie Atiśi
  3. praktyki Lamdre "Ścieżki i Jej Owocu" przekazane od mahasiddhy Virupy
  4. praktyki przekazane w tradycji kagju przez Marpę Lotsała Chökyi Lodro głównie od mahasiddhów Naropy i Maitripy
  5. praktyki szangpa kagju przekazane od mahasiddhini Nigumy
  6. praktyki linii Shije "Uspokojenia" (ang. Pacification) oraz linii Chöd "Odcięcia" (ang. Cutting), jako unikalnego odłamu linii Shije, przekazane od mahasiddhy Pha Dampa Sangye
  7. praktyki Jordruk, sześcioczęściowej Wadżra Jogi, związanej z tantrą Kalaczakra pochodzące od mahasiddhy Kalaczakrapady
  8. praktyki "Podejścia i Zrealizowania Trzech Wadżr" (ang. the Approach and Accomplishment of the Three Vajras), które zawierają podejście sześciu częściowej Wadżra Jogi w nawiązaniu do zrealizowania Trzech Wadżr ciała, mowy i umysłu, pochodzące od tybetańskiego mahasiddhy Orgjenpa.

  Wszystkie te systemy praktyk związane są z tantrami jogi najwyższej "nowożytnych przekazów" sarma i tantrami wewnętrznymi "starożytnych przekazów" ningma, które występują obecnie tylko w buddyzmie tybetańskim. Ponadto istnieją pomniejsze tybetańskie systemy praktyk tantr jogi najwyższej oraz tybetańskie systemy praktyk związane z tantrami krija, czarja i joga o pochodzeniu indyjskim. We wszystkich tych systemach niezbędnym jest otrzymanie odpowiedniej inicjacji (po tybetańsku: wang), bezpośredniego ustnego przekazu (po tybetańsku: lung), wyjaśnień (po tybetańsku: tri) dla osobistej indywidualnej praktyki od autentycznego duchowego nauczyciela (po tybetańsku: lama) oraz oddanie i otwartość do jego linii przekazu tantr. Indywidualna praktyka wyróżnia się od innych odmian buddyzmu niezwiązanych z wadżrajaną bogatą różnorodnością stosowanych technik, ćwiczeń jogicznych i rytuałów w harmonii z ciałem, mową i umysłem, spośród których można przytoczyć wizualizacje na jidamem na podstawie wielobarwnych malowideł (tzw. thank) i dwuwymiarowych schematów (tzw. mandal), przy wykonywaniu dłońmi gestów (tzw. mudr), trzymając rytualne przedmioty takie jak wadżra, dzwonek i damaru oraz recytując stosowne rytualne formuły (tzw. mantry). Więcej czytaj w artykułach wadżrajana, tantry Jogi Najwyższej, mahamudra, dzogczen..."
 • borzyslawolszak 10.12.11, 19:24
  "...Skrótowy opis doktryn[edytuj]
  Pokaz rytualnych tańców związanych z Tybetańską Księgą Umarłych na dziedzińcu klasztoru Paro w Bhutanie

  Wajbaszika m.in. przedstawia pogląd o ostatecznej naturze z trwałych niepodzielnie istniejących jednostek (wylie. rtag dngos) jako najmniejszych cząsteczek składowych rzeczywistości doświadczanej poprzez świadomość. Sautrantrika m.in. naucza, że to co przejawia się jako "zewnętrzna rzeczywistość" jest niczym innym tylko własną projekcją mentalną, niż faktycznym doświadczaniem "niepodzielnie istniejących cząsteczek" i w ten sposób tłumaczy jak możliwe jest doświadczanie, gdyż świadomość nie jest różna w naturze od jej mentalnego doświadczenia[15]. Czittamatra naucza m.in. że nie ma oddzielnej od świadomości (lub jej projekcji wg sautrantiki) "zewnętrznej rzeczywistości", a wszystko ma ostatecznie naturę umysłu, który "samoświadomy i samorozświetlający się" jest wolny od dualizmu doświadczającego i doświadczanego[16]. Madhjamaka jest tu najbardziej precysyjną doktryną na temat natury rzeczywistości (siunjaty), "środkową ścieżką" poza wszelkimi "skrajnościami" błędów popadnięcia w omylnie rozumiany stan "pustości" jako nicości (nihilizmu) oraz błędów eternalizmu (inherentnego, wrodzonego i niezależnego istnienia zjawisk). W tej doktrynie wszystko jest opisywane jako współzależne i przejawiające się pod wpływem odpowiednich dla siebie przyczyn i warunków, tak że na poziomie ostatecznego wglądu nie można w żadnych zjawiskach odnaleźć ich inherentnej, wrodzonej i niezależnej egzystencji, włączając m.in. inherentne istnienie umysłu doświadczającego jak i doświadczanego (odpowiadającego teorii czittamatry), co odpowiadało by skrajności eternalizmu, bądź oddziału świadomości od "zewnętrznego świata" (wg teorii wajbasziki i sautrantiki) co odpowiadało popadnięciu w skrajności nihilizmu, w którym mowa o nie podleganiu konsekwencjom własnych czynów[17].
  Skrótowy opis terminologii praktyk[edytuj]
  Fresk ścienny przedstawiający Palden Lhamo, strażniczkę nauk tantr Jogi Najwyższej oraz dzogczen

  W buddyzmie tybetańskim kładzie się nacisk na metody wadżrajany do bezpośredniego doświadczenia natury rzeczywistości, na temat której tylko "wnioskuje się" (wg tzw. prawomocnego poznawania, sanskryt. pramana, ang. logic/valid cognition) za pomocą powyższej wymienionych teorii buddyjskich. Istnieje osiem wielkich systemów praktyk buddyzmu tybetańskiego posiadających owe doświadczalne metody[8]. Systemy owe zawierają różnorodne praktyki tantr jogi najwyższej oraz dzogczen z ich specyficzną terminologią.

  Tantry jogi najwyższej to praktyki, które umożliwiają praktykującemu przebywanie w stanie natury umysłu zwanym "Przejrzyste Światło". Jeżeli praktykujący również pod koniec życia przebywa w stanie Przejrzyste Światło, co po tybetańsku nazywa się "thug-dam"[18], to wpływa on przez to na swój naturalny proces umierania w ten sposób, że po śmierci może z wyboru zamanifestować w stanie przejściowym Bardo tantryczne "Iluzoryczne Ciało", a po stanie przejściowym Bardo wybrać kolejne odrodzenie jako "Ciało Emanacji" (tulku, transliteracja Wyliego. sprul sku) dla pożytku czujących istot w kolejnym życiu, kiedy będzie ich mistrzem duchowym. Odpowiada to osiągnięciu Trzech Kaji (Trzech ciał Buddy) według Mahajany, odpowiednio Dharmakaji, Sambhogakaji i Nirmanakaji[19]. Powszechnie znanymi postaciami tulku w buddyzmie są dalajlamowie i karmapowie.

  Zgodnie z procesem reinkarnacji według dwunastu ogniw współzależnego powstawania, każda czująca istota zanim narodzi się w świecie cierpień samsary musi najpierw ulec niewiedzy w czasie śmierci poprzedniego życia oraz w czasie stanu pośredniego bardo przed narodzinami. Według dzogczen ta niewiedza to marigpa - brak wyzwolenia (przeciwieństwo rigpy), która uniemożliwia rozpoznanie pierwotnej czystości (Wyl. Ka-dak) w czasie śmierci lub nie rozpoznanie spontanicznego urzeczywistnienia (Wyl. Lhun-Grub) zjawisk w czasie stanu bardo dharmaty (Wyl. Chos-nyid Bar-do); chodzi o pierwszy, świetlisty stan bardo pomiędzy śmiercią a następnym odrodzeniem. Dopiero po owych nierozpoznaniach manifestuje się stopniowo Umysł (Wyl. Sems), który zaczyna doświadczać zjawisk jako dualistycznie oddzielonych od niego i w wyniku tego następuje przekształcenie się zjawisk w samsaryczne formy pięciu żywiołów (przestrzeni, wiatru, ogienia, wody, ziemi) w czasie drugiego stanu przejściowego bardo (Wyl. Sidpai bardo), aż do odrodzenia po stanie bardo w świecie, a po odrodzeniu życie w świecie cierpień, dualności i konceptualności, kiedy aktywny jest Umysł[20] [21].

  W praktyce dzogczen "punktem wyjścia jest inicjacja w stan rigpy zwana rigpé tsal wang, poglądem jest bycie obecnym w tym stanie, gdzie trzy kaje są nierozdzielne, medytacją jest rozpoznanie pierwotnej czystości (Wyl. Ka-dak) poprzez "przedarcie się" (Wyl. Khregs chod) poza Umysł (Wyl. Sems) poprzez praktykę tregczo oraz rozpoznanie spontanicznego urzeczywistnienia (Wyl. Lhun-Grub) zjawisk poprzez praktykę thogal, właściwym (etycznym) prowadzeniem się jest bycie poza nadzieją i strachem, utrzymywaniem i porzucaniem, rezultatem jest stan Samantabhadry, pierwotnego buddy"[22]..."
 • borzyslawolszak 10.12.11, 19:24
  "...W buddyzmie tybetańskim przestrzega się dni świątecznych na podstawie kalendarza księżycowego. Wyróżnia się tu cztery główne święta buddyjskie związane są z życiem Buddy Siakjamuniego, święta związane z narodzinami bądź "odejściem w nirwanę" wielkich mistrzów tradycji tybetańskich oraz dni specjalne, które sprzyjają wykonywaniu dobroczynnych czynów. Do czterech głównych świąt buddyjskich zalicza się Święto Oświecenia Buddy zwane również Wesak, które wypada w okolicy pełni księżyca w maju lub czerwcu, Święto Pierwszego Obrotu Kołem Dharmy przez Buddę, które wypada w okolicy pełni księżyca w lipcu, Święto Odejścia Buddy w Paranirwanę, które wypada w okolicy pełni księżyca w lutym oraz Święto Sanghi zwane Lha Bab Dycien, kiedy Budda powrócił z niebios, gdzie nauczał bogów na prośby Sanghi - jego buddyjskiej wspólnoty, które wypada w okolicy pełni księżyca w listopadzie. Dni specjalne przestrzega się dla praktyk buddyjskich w zależności od faz księżyca i dzielą się przykładowo na Dzień Dakiń, Dzień Strażników, nów księżyca, Dzień Buddy Medycyny, Dzień Założyciela Tradycji np. Padmasambhawy lub Tsongkhapy, pełnię księżyca. Unikalnym wielkim świętem tybetańskim jest Losar, Tybetański Nowy Rok, który zwykle wypada w lutym. Wykonywane są wtedy np. uwielbiane przez turystów festiwale Monlam pełne religijnych występów. Tradycję festiwali Monlam, którą zainicjował założyciel gelug Tsongkhapa w 1409 r. n.e. obecnie przestrzegają również pozostałe tradycje buddyzmu tybetańskiego. Wielkim festiwalem buddyjskim jest również festiwal Saga Dawa w Lhasie na cześć urodzin, oświecenia (nirwany) i paranirwany (śmierci) Buddy organizowany w 15 dniu czwartego miesiąca księżycowego. Ponadto na dziedzińcach wielu klasztorów w specjalne dni wykonywane są rytualne tańce, np w klasztorze w Samje, gdzie wykonuje się tańce zwane Czam. Na elewacji wielu klasztorów w czasie świąt spektakularnie rozwija się i prezentuje gigantyczne wielobarwne malowidła, tzw. thanki, np. na klasztorze Taszilungpo[23].
  Miejsca kultu buddyzmu tybetańskiego[edytuj]

  Buddyści tradycji tybetańskich, tak jak w innych tradycjach buddyzmu, czczą cztery główne miejsca kultu związane z życiem Buddy, mianowicie Lumbini, Kushinagar, Bodh Gaya, Sarnath. Są to główne miejsca pielgrzymek. Wielka czcią jako miejsce pielgrzymek również otacza się górę Kajlas, ze wzgledu, że uważa się ją za sekretne święte miejsce Czakrasamwary. Pielgrzymki wykonywane są również do świętego oczyszczającego karmę jeziora Manasarovar (Mapam Yumco). W Tybecie wielką czcią otaczane są stupy, które symbolizują oświecony umysł buddy i które należy okrążać trzykrotnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Okazuje się kult wszelkim innym formom buddyjskim, wliczając sakralne dzieła sztuki, święte księgi, miejsca odkrycia term oraz same termy przechowywane w sanktuariach, mantry wyrzeźbione w skałach, czy odciśnięte w nich ślady stóp i dłoni mahasiddhów. Najbardziej znaną tybetańską budowlą jest wielki pałac Potala w Lhasie, siedziba poprzednich dalajlamów. Przewodniki po świętych miejscach środkowego Tybetu wymieniają posąg Siakjamuniego ze świątyni Jokhang w Lhasie zwany jako Dzioło Rinpocze, który pochodzi z czasów Buddy z indyjskiego królestwa Magadha i przywieziony został przez królową Wencheng za czasów imperatora Songtsän Gampo, pierwszy tybetański klasztor Samje oraz znajdujący się w nim posąg Padmasambhawy "Wyglądajacy Jak On", Wielką Stupę 1000 Buddów w Kumbum, posąg Maitreji w klasztorze Drepung 5 km na zachód od Lhasy. Ponadto kultem otacza się złotą stupę Tsongkhapy w klasztorze Ganden położonym 50 km od Lhasy, wiszącą na skale w świętym miejscu Padmasambhawy światynię Taktsang zwaną "Jaskinią Tygrysa" nieopodal Paro w Bhutanie, relikwie Buddy Siakjamuniego i poprzedniego Buddy Kaśjapy przechowywane w Sikkimie, świętą jaskinię Milarepy w Lapchi Gang, wszystkie samopowstałe (tyb. rangdziung) posągi bóstw (np. Samopowstała Tara z Parping znana jako Mówiąca Tara), relikwie wielkich mistrzów tantrycznych samopowstałe po kremacji, które trzymane są m.in. w klasztornych stupach bądź relikwiarzach.
  Buddyzm tybetański w Polsce[edytuj]

  Buddyzm tybetański funkcjonuje w Polsce za sprawą zapraszanych nauczycieli od lat 70. ubiegłego stulecia. Pierwszym z nich był Ole Nydahl z Danii, który pobierał nauki u Karmapy Rangdziung Rigpe Dordże i założył Związek Buddyjski Karma Kagyu (obecnie Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu) z pierwszą siedzibą w Kucharach. Następnie odwiedzało Polskę wielu wybitnych tybetańskich mistrzów i uczonych buddyjskich reprezentujących głównie szkoły ningma i kagju. W 1995 zawiązano Polską Unię Buddyjską, którą objął patronatem Dalajlama XIV w styczniu 1997 roku.[24] W Polsce działają obecnie grupy wyznaniowe związane ze szkołami ningma, kagju, sakja oraz z religią bon. Od 1996 r. we wsi Darnków na Dolnym Śląsku funkcjonuje świątynia i centrum odosobnień rozwijająca tradycję ningma, gdzie corocznie odbywa się ceremonia ofiarowania lampek maślanych, podczas której 111 111 lampek płonie w intencji pokoju na świecie[25]. W 2010 roku w Grabniku zostało wybudowane Centrum Kultury Buddyjskiej przeznaczone do promocji kultury i twórczości buddyjskiej, organizacji wizyt, wystaw, wykładów i konferencji. Projekt współfinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Związku Buddyjskiego Tradycji Karma Kamtzang[26]..."
 • borzyslawolszak 10.12.11, 19:26
  Bhutan:

  Ludność:708 427 osób
  Buddyzm:66-94%(467 560-665 920 wyznawców)
  Per capita według parytetu siły nabywczej:5 500 $

  www.youtube.com/watch?v=2U8xgMLtP-0
  www.youtube.com/watch?v=PN5mNMUNVcQ
  www.youtube.com/watch?v=Wk5So8v2yY8
  www.youtube.com/watch?v=rcoQjoZ6toI
  www.youtube.com/watch?v=Y_mcYF4mM-g
  www.youtube.com/watch?v=Wy6CbXHC9h8
  www.youtube.com/watch?v=wTcviyrFADQ
  www.youtube.com/watch?v=KhqGZ_qTDCE
  www.youtube.com/watch?v=r3amLbKNrVo
  www.youtube.com/watch?v=nudoFMHl4uY
  www.youtube.com/watch?v=Q1N60ghaovc&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=J7oatOowemY&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=S5c4EDnc_Wk&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=IJ9fwrFFI5k&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=AAEutbVkAqk&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=1y8MJw9mYwo&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=r91RoXlyNA0&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=WazYANviHC8&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=r91RoXlyNA0&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=GwH9VqEgfy8&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=2_psxD_2aH4&feature=related
 • borzyslawolszak 10.12.11, 19:38
  www.youtube.com/watch?v=2U8xgMLtP-0
  www.youtube.com/watch?v=PN5mNMUNVcQ
  www.youtube.com/watch?v=Wk5So8v2yY8
  www.youtube.com/watch?v=rcoQjoZ6toI
  www.youtube.com/watch?v=Y_mcYF4mM-g
  www.youtube.com/watch?v=Wy6CbXHC9h8
  www.youtube.com/watch?v=wTcviyrFADQ
  www.youtube.com/watch?v=KhqGZ_qTDCE
  www.youtube.com/watch?v=r3amLbKNrVo
  www.youtube.com/watch?v=nudoFMHl4uY
  www.youtube.com/watch?v=Q1N60ghaovc&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=J7oatOowemY&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=S5c4EDnc_Wk&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=IJ9fwrFFI5k&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=AAEutbVkAqk&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=1y8MJw9mYwo&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=r91RoXlyNA0&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=WazYANviHC8&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=GwH9VqEgfy8&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=2_psxD_2aH4&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=9lOinKHoF18
  www.youtube.com/watch?v=iTo23kvQfx8&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=7so47E1J9aQ&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=1nd2lAy1_JQ&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=B6xR1Zvz-Bc&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=j_hzPMpuVok&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=6hTmQCAd-FE&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=e6fepcLN2Do&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=BJkq8Og1VJw&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=ShR1AasRX0g&feature=related
 • borzyslawolszak 10.12.11, 19:53
  Ludność:53 999 804 osób
  Buddyzm=90%=48 600 000 wyznawców
  Perc Capita według parytetu siły nabywczej:1 400 $

  www.youtube.com/watch?v=eEQfuuigPT8
  www.youtube.com/watch?v=18HZk5BLc6M
  www.youtube.com/watch?v=psDvyMv-QLw
  www.youtube.com/watch?v=y27w5wjQwDw&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=emKY140QX-w&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=Z0tpXQpAdvc
  www.youtube.com/watch?v=-iQTh-mRZiY
  www.youtube.com/watch?v=NO4-IrLGSN4&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=SCwNa5sI-9I
  www.youtube.com/watch?v=EbQo8uZV9zc
  www.youtube.com/watch?v=qK7MxuxgIxI
  www.youtube.com/watch?v=F1iMZeK4aH0
  www.youtube.com/watch?v=z2EEJkyntV4
  www.youtube.com/watch?v=flFA8wLl6PQ
  www.youtube.com/watch?v=BREOezfAJSU
  www.youtube.com/watch?v=stAkotvy-u8
  www.youtube.com/watch?v=KWV6_J7Wqgc
  www.youtube.com/watch?v=MakZt81rxBs
  www.youtube.com/watch?v=PZsGsd1p7kA
  www.youtube.com/watch?v=8m6sbXwMZL8
  www.youtube.com/watch?v=yZb51VbWU9o
  www.youtube.com/watch?v=0QJ9AzOyo0o
  www.youtube.com/watch?v=5_-5hqx3O2I&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=BefiofAZbLc&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=btsd7Vkp1do
  www.youtube.com/watch?v=xugCD97P6RQ&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=A05S8QvRrzc
  www.youtube.com/watch?v=-KO7cab4XBo
  www.youtube.com/watch?v=OOJfX0XaH8k
 • borzyslawolszak 10.12.11, 20:06
  www.youtube.com/watch?v=oyHrg9fGxPc
  www.youtube.com/watch?v=3RXyFgE58Mw
  www.youtube.com/watch?v=-u3mOO2Fu80
  www.youtube.com/watch?v=RMruG6Rcqx8
  www.youtube.com/watch?v=wn3MyPMlT6k&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=aVzoXKsjTek
  www.youtube.com/watch?v=JRjy6W2s8XI
  www.youtube.com/watch?v=I1239PyS49o
  www.youtube.com/watch?v=GS80l6Diqyc&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=iVS2rUwfD-Q&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=gOMW0ymLX7U&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=ZRKs0ukHNGk&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=C-RujqD-o4U&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=3UzAHSqwiOc&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=YvwKEJ94fwU&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=kgiCIFxx3MA&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=n3yqZnhvQf0&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=pfDHTHjLHcs&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=IatoP4cigBM&feature=related
 • borzyslawolszak 10.12.11, 20:17
  Ludność:14 701 717 osób
  Buddyzm=96,4%=14 172 460 wyznawców
  Per Capita według parytetu siły nabywczej:2 100 $

  www.youtube.com/watch?v=2dBwMsfse1I
  www.youtube.com/watch?v=OzR8lFXigko
  www.youtube.com/watch?v=TstPiRKu6s4&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=4C7KEHAZFt4&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=rjG5QYyiRN8&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=s3UFpP-WeWw&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=t3uyN7LX9RQ
  www.youtube.com/watch?v=XWncO0a3o3I
  www.youtube.com/watch?v=vdNXSM3odPw&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=wQdZt7hmIYU&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=OsfmhpEPhjA&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=OFf8RKE2-ck&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=zAc7e6o6Mw0&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=XnoCFzLhPpo&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=-zpwmajesgM&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=VIF2UBI-IGE&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=SHbHKvlfDII&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=SXeLPerEAXk&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=pM57DvM-av8&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=t2UyQ2SMOPc
  www.youtube.com/watch?v=AB_OVqaoIpM
  www.youtube.com/watch?v=dR0eyXd9Z50&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=bobH6XSATQc&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=B_02dOxK-ZM&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=eCinXsCJzTU
  www.youtube.com/watch?v=FCjv0iAUCTo&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=YTg8uXK8nZ0&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=PG5Vlogy7vA
  www.youtube.com/watch?v=ACVhp_HXfPI
 • borzyslawolszak 10.12.11, 20:23
  www.youtube.com/watch?v=Ql3CtYza4l0
  www.youtube.com/watch?v=k-cc7U6JLw8
  www.youtube.com/watch?v=tCR4J5c1f0E
  www.youtube.com/watch?v=VdedAI5MArI
  www.youtube.com/watch?v=qdae6kAP02M
  www.youtube.com/watch?v=Qal21x7Pzck
  www.youtube.com/watch?v=vfruuqJkRMg
  www.youtube.com/watch?v=rl0hoQ7MtDo&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=eu8VoxJYQUI&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=YKQPUi65-ec&feature=related
 • borzyslawolszak 10.12.11, 20:31
  Ludność(Chiny,Hongkong,Macau):1 355 413 500 osób
  Buddyzm=8-91%=132 433 080-1 233 426 200 wyznawców
  Per Capita według parytetu siły nabywczej:7 600 $

  www.youtube.com/watch?v=w4rSDLD7kbs&feature=fvst
  www.youtube.com/watch?v=VspnOz8lY7k
  www.youtube.com/watch?v=xh7m8muecZQ
  www.youtube.com/watch?v=QeIPwX_5ggg
  www.youtube.com/watch?v=Jr35ACTpLkA
  www.youtube.com/watch?v=nEJN6s1LjbA
  www.youtube.com/watch?v=kypB27ZBME0
  www.youtube.com/watch?v=tvzh8yf6os4
  www.youtube.com/watch?v=J6Z-ekyyK8o
  www.youtube.com/watch?v=OKE5rM1IH_4&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=EMkz7lTGzQ8&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=obRp8ZUS2E4
  www.youtube.com/watch?v=bdFl8UzG3PM
  www.youtube.com/watch?v=EB7_jYCvOrw
  www.youtube.com/watch?v=3QdYUkvT19g
  www.youtube.com/watch?v=X5rkdvkTUuE&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=Botcjxcs1ZQ&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=gWrkNQLA4iE
  www.youtube.com/watch?v=-SJYxNW8SUs
  www.youtube.com/watch?v=WMFBPaVnwWc&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=aFH76of7I3w&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=H9SLmtR7jH0&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=vNaNXHYvZKs
  www.youtube.com/watch?v=R29A0GyLYlE
  www.youtube.com/watch?v=oLmwGmlrigo
 • borzyslawolszak 10.12.11, 20:40
  www.youtube.com/watch?v=FHCrP8RAqPM&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=E4VeoOPt_-o
  www.youtube.com/watch?v=0tzW8dm71ec
  www.youtube.com/watch?v=Kdcl8NiCa38
  www.youtube.com/watch?v=OGU_rqzjRpM&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=PwsTTIrFk1g
  www.youtube.com/watch?v=sltWraeMl3g&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=H9GfSH1m2pk&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=GZB9yBj1ORU
  www.youtube.com/watch?v=nFC2sNUNoaE&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=-SJYxNW8SUs&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=H9SLmtR7jH0&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=AnhW3Mo7ptI
  www.youtube.com/watch?v=8bbjy-wMsfE&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=wT4tXGcoyWw
  www.youtube.com/watch?v=UH3X1H6pYjY&feature=relmfu
  www.youtube.com/watch?v=wT4tXGcoyWw&feature=relmfu
  www.youtube.com/watch?v=H2li5qd3k_Q&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=aUDEDRAaNaQ
  www.youtube.com/watch?v=FdZyooRJXQM
  www.youtube.com/watch?v=j3Z9jsjoAwk
  www.youtube.com/watch?v=AHEok2tT-T0
  www.youtube.com/watch?v=QVPuZj_Goyg&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=i3vV9F8eJLY
  www.youtube.com/watch?v=BluGqvlCtPQ
  www.youtube.com/watch?v=YFOW_XRCDMs
  www.youtube.com/watch?v=pVFJjSVyv6U
  www.youtube.com/watch?v=uduxcVtzMZQ
  www.youtube.com/watch?v=_aMI0Gqjjgk
  www.youtube.com/watch?v=uG6AfZYkDG8
 • borzyslawolszak 10.12.11, 20:50
  www.youtube.com/watch?v=ciYO7mWq3Og
  www.youtube.com/watch?v=7Ts8UYG8b8g
  www.youtube.com/watch?v=YD3w28A8wAM
  www.youtube.com/watch?v=21W04p_bCi4
  www.youtube.com/watch?v=aj206-rR-IE
  www.youtube.com/watch?v=ZV4yjdrC69E&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=UAzNkJGXu1Q&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=RvrZsoIjU80&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=5xGgDiH7HFw&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=uAXr0UxqrJw&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=uVM9M6i9ZoU
  www.youtube.com/watch?v=WaFUS4HVpGg
  www.youtube.com/watch?v=633eH4yajHE
  www.youtube.com/watch?v=vmz9kAEiTSc
  www.youtube.com/watch?v=_CGuwBif0RY
  www.youtube.com/watch?v=bk6q0zxa4xQ
  www.youtube.com/watch?v=7IaYXVNH2LY&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=Kgq5nllTzPI&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=c0cRX8Q7dfc&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=d8V6kPlVUFs&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=frVwxauGNvk&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=G70Xw6VKnXY&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=3yK0GjjbmV0&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=3VgLWqff3oI&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=Emv5j4jv38M&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=LtZ_PxniERw&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=2oGwfhdwQ1g&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=BwOWxVnJPkg&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=cnvB_sDUuaM&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=VJ2HoTtbTvc&feature=related
 • borzyslawolszak 10.12.11, 20:57
  www.youtube.com/watch?v=SMrp7SFnSPU&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=TFUkjYGc6OM&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=n4Oq__o5BlY
  www.youtube.com/watch?v=W8HUh3Sd69w&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=f7W6K2mUzUE&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=U-6jgndfGY8&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=bOAnPYAP1xA&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=M-CH57Ozj4A&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=P1NoUkPdKTU&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=ry7ww0DC3x4&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=_CSm149s-Oo&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=5577-NZHxgg&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=HPlJLsu3eTk&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=gSKvu7-XhOA&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=cFZDEuMnyxU&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=yk473aREevc&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=aj206-rR-IE
  www.youtube.com/watch?v=--S5WrlVkps
  www.youtube.com/watch?v=WKzFnhN8o04&ob=av3e
  www.youtube.com/watch?v=TmIFEWFNhII
  www.youtube.com/watch?v=AB4nXADdPPY
 • borzyslawolszak 10.12.11, 21:38
  Ludność:1 189 172 906 osób
  Buddyzm=0,8-3,25%=9 513 380-38 648 120 wyznawców
  Per Capita według parytetu siły nabywczej:3 500 $

  www.youtube.com/watch?v=qk-9Ez3xICY
  www.youtube.com/watch?v=9ZusXGEwSxI&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=9jYdR-2N4CU&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=T0mcE-uC4xQ&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=EwKjOJ9cU6w&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=k7UR9UEY79k
  www.youtube.com/watch?v=0zgcTzktzQ8&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=LaV_-GJFlzE
  www.youtube.com/watch?v=CRNJEaqV9UA&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=Qe1gF-250ws
 • borzyslawolszak 10.12.11, 21:41
  Ludność:245 613 043 osób
  Buddyzm=1%=2 456 130 wyznawców

  www.youtube.com/watch?v=dDAoA4qKfek
  www.youtube.com/watch?v=bbfGjeTxmkw&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=KUKSUMvJljs&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=5Q83OAR7Mk8&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=lgONItFMHe8&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=RTPNC0AtSjA&feature=related
 • borzyslawolszak 10.12.11, 21:51
  Ludność:126 475 664 osób
  Buddyzm=20,0-96,7%=25 295 130-122 301 960 wyznawców
  Per Capita według parytetu siły nabywczej:34 000 $

  www.youtube.com/watch?v=A1evxMA7yYw
  www.youtube.com/watch?v=B2rZNsqS-aw
  www.youtube.com/watch?v=bUfXxdV1tgk&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=Wxzr8sBnGP4&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=LeUb70BWWiA&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=SFvteCCnW3w&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=EMabh8Nq_uI&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=XTHNBVDRF5g
  www.youtube.com/watch?v=AVVSXHJtXSQ
  www.youtube.com/watch?v=WNP23chNClk
  www.youtube.com/watch?v=wW9yOPYO_gc&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=07N5dBqCNJ8&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=s5hVQGh2pdU&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=X6cSRpzlQrU&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=UovRsJhnREM&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=WwbK8jCO5Oo&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=LtxkZ4i8bBQ&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=h8uXAzyqu9E
  www.youtube.com/watch?v=CB3fTV74yco
  www.youtube.com/watch?v=86fef7tPRrw
  www.youtube.com/watch?v=2CrxIhYArds&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=9ztP-z4eWYA&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=0IQdRcrTq5k&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=o-MI4JRABTA&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=xZDnk8oeUuI&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=JkTDK1kqZvA&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=ebxnRIU6BNE&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=ebxnRIU6BNE&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=JH7jJTaa87U&feature=related
 • borzyslawolszak 10.12.11, 22:00
  www.youtube.com/watch?v=kbVO-Gty9yw&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=OdNZADMSmJE&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=KTwnVcSIk1A&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=z0sXpWtHteI&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=vXSqPOhJVMM
  www.youtube.com/watch?v=EVDe7iN6Q0c
  www.youtube.com/watch?v=CpxzuP-mWD4
  www.youtube.com/watch?v=oJqUZaZt2sQ
  www.youtube.com/watch?v=hvR71p_VW84&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=IVoLy_TV-zA&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=vBVToLPZo-c&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=M2BRj7oQJf8&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=vBVToLPZo-c&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=ellK55087aE&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=3r5-2xbDPqI&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=uLFiytoCBVQ&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=kUQczune9CE&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=zdX8QZKDLfs&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=r-7qfipZPnM&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=m4LTbQ0HBus&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=HmssBzTjwL8&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=_btwCCQq2EA&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=KzqPYJ-yIEg
  www.youtube.com/watch?v=0kpks1ACB44&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=hjkOathScF4
  www.youtube.com/watch?v=CB3fTV74yco&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=_SdUhZA4A8Y&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=etdL5Rq_sHU&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=PRr3zTzoVhk&feature=related
 • borzyslawolszak 10.12.11, 22:08
  www.youtube.com/watch?v=r364h19dXio&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=tNbU2-9YcGI&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=ad4hN3FbwFo&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=QgUW0-_2Ons
  www.youtube.com/watch?v=WdC_QI0gFMU&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=t6D9HbjiQS4&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=J7tsQXJsMLU
  www.youtube.com/watch?v=KEphR8WlIbU&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=oDmfMKp6jig&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=cPi9A_gzFKs&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=hGweL-iTHaM&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=TT5zaK8g9DU&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=O_LscpEE3TY&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=CR3dM-GlZK8
  www.youtube.com/watch?v=BIH0VoR8CUw
  www.youtube.com/watch?v=1lleBP7Ai7Q
  www.youtube.com/watch?v=9oa2JrO5_3k&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=5egW-_iDjok&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=z54KLyCSZWM&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=COKPLZ1FmWg&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=7EasTwKDRnk&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=NNBEYZKpyN4&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=qR-aGussris&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=R44fWzNXmiQ&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=bIU-jzZIZSY
  www.youtube.com/watch?v=XF7vW2sKBHY
  www.youtube.com/watch?v=gX8K37Lwm5E&feature=fvwrel
  www.youtube.com/watch?v=zYXCcvj4ogI
 • borzyslawolszak 10.12.11, 22:42
  Korea Północna

  Ludność:24 457 592 osób
  Buddyzm=64,5%=15 775 510 wyznawców
  Per Capita według parytetu siły nabywczej=1 800 $

  Korea Południowa:48 754 657 osób
  Buddyzm=22,8-38%=11 116 060-18 526 770 wyznawców
  Per Capita według parytetu siły nabywczej=30 000 $

  www.youtube.com/watch?v=thvh5PdR6yM
  www.youtube.com/watch?v=pXfj-LUA0S0
  www.youtube.com/watch?v=Ai7WsoZLzaA
  www.youtube.com/watch?v=fp9k28YfK6Y
  www.youtube.com/watch?v=pRqjEgRfcwc
  www.youtube.com/watch?v=BSlFElBjyxA
  www.youtube.com/watch?v=r1vqjsjcvLM
  www.youtube.com/watch?v=1LvB71yUm50
  www.youtube.com/watch?v=A2WZf9qP73A&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=lkRuARu9f0w&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=NHcvb7ImyRQ&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=hYqLBkMrodg&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=jwMRo8reGTU
  www.youtube.com/watch?v=1YZqkshJvRE
  www.youtube.com/watch?v=XrH8Ws9BI3w
  www.youtube.com/watch?v=QML3e8WqGaE&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=cutUivfBScc&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=Ov0_gbVe7fs&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=52Ux3PxRKog
 • borzyslawolszak 11.12.11, 09:48
  Ludność:6 477 211 osób
  Buddyzm=67-98%=4 339 730-6 347 670 wyznawców
  Per Capita według parytetu siły nabywczej:2 500 $

  www.youtube.com/watch?v=sHFAyZoeFi4
  www.youtube.com/watch?v=8LdWZPSZZ3M
  www.youtube.com/watch?v=Y1xdBO1CgAc
  www.youtube.com/watch?v=2zHeR3e-Dug
  www.youtube.com/watch?v=qFI2Fr8TidQ
  www.youtube.com/watch?v=2JhwQ2SEm2A
  www.youtube.com/watch?v=jsXcXxHQfjE
  www.youtube.com/watch?v=l4qqNHmXTeo
  www.youtube.com/watch?v=BM0DbCn39eA&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=oYck1-duuWA
  www.youtube.com/watch?v=CmVoF8qd7ts
  www.youtube.com/watch?v=qweDr4rSIko
  www.youtube.com/watch?v=ZGkJn7S1Y3k
  www.youtube.com/watch?v=vZtBuaYesmg
  www.youtube.com/watch?v=c5ZwQjpilkQ&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=WX00a10rJQQ&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=V1bLQhKqnHg&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=4KybACrDInc&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=MDpekf8gp44&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=SZc47CiI8b8&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=Xg-cQr9zfaI&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=FwpSeL0P0Qc
  www.youtube.com/watch?v=FsW4VNHdE4k&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=FxLHjDAiP5U&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=RUAhXWMH9TI&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=9RBde7GCn3Y&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=IER-A5qTCQY&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=pQ6cWnNKhbc&feature=related
 • borzyslawolszak 11.12.11, 09:55
  Ludność:28 728 607 osób
  Buddyzm=22%=6 320 310 wyznawców
  Per Capita według parytetu siły nabywczej:14 700 $

  www.youtube.com/watch?v=sRu1Pjnuujs
  www.youtube.com/watch?v=NqJX81fu5XM
  www.youtube.com/watch?v=W0Pu9S_s9u8
  www.youtube.com/watch?v=6vH1H83jZ5k
  www.youtube.com/watch?v=57EQiW6sLzI
 • borzyslawolszak 11.12.11, 10:43
  Ludność:3 133 318 osób
  Buddyzm=50-94%=1 566 660-2 945 320 wyznawców
  Per Capita według parytetu siły nabywczej:3 600 $

  www.youtube.com/watch?v=tfMhDkB9yjg
  www.youtube.com/watch?v=_tVKc4n8RWY
  www.youtube.com/watch?v=Q1e-5r_qLmg
  www.youtube.com/watch?v=X6R7Fph0Bgw
  www.youtube.com/watch?v=T5iIbKQZ1p8
  www.youtube.com/watch?v=eKzXY3HNZsU
  www.youtube.com/watch?v=xg-segkdR9Q
  www.youtube.com/watch?v=P3rssdbYGpw
  www.youtube.com/watch?v=ZXqX891cuXo&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=JotWl6mCOh8&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=0SQ9bp09s_w&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=SvfGscXuJvA&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=eIZ-eZBOpEQ
  www.youtube.com/watch?v=gJ7mAX_pBsI
  www.youtube.com/watch?v=yAfUZ81E42I
  www.youtube.com/watch?v=YiTh0YFtzqs
  www.youtube.com/watch?v=4aIPKdo0l44&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=OTqcT0bri2Y&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=RME7sT9wkeI&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=Key44S0qpAY&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=UJ3BX2tMj1Y&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=RxK4pQgVvfg&feature=fvwrel
  www.youtube.com/watch?v=5wHbIWH_NGc&feature=fvwrel
  www.youtube.com/watch?v=A1KzgJAvS8M&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=jQICq2YBkcY&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=qNFSB4PnVPI&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=5fOlyrQ2z1w&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=0M3YFK3sJ54&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=YipiNQ0sLQc&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=UJ3BX2tMj1Y&feature=related
 • borzyslawolszak 11.12.11, 11:06
  Ludność:29 391 883 osób
  Buddyzm=11-21%=3 233 110-6 172 300 wyznawców
  Per Capita według parytetu siły nabywczej:1 200 $

  www.youtube.com/watch?v=rQoxWQLSnCg
  www.youtube.com/watch?v=YRmaPaBanHE
  www.youtube.com/watch?v=YKc092942wk
  www.youtube.com/watch?v=FGeVqSsE8Us
  www.youtube.com/watch?v=PyrgcwziASA
  www.youtube.com/watch?v=SnLj8DMqaC8&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=hUMLQ1bZ8sA
  www.youtube.com/watch?v=cnHfGASCqR8
  www.youtube.com/watch?v=YRmaPaBanHE
  www.youtube.com/watch?v=OK30mVnqFBk
  www.youtube.com/watch?v=szbQkX8tYrQ
  www.youtube.com/watch?v=4qzVShjazKY
  www.youtube.com/watch?v=AHIUW0EjH2k&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=Hc3EfW8eevY&feature=related
 • borzyslawolszak 11.12.11, 11:49
  Ludność:138 739 892 osób
  Buddyzm=0,75-1,45%=10 40 550-2 011 730 wyznawców
  Per Capita według parytetu siły nabywczej=15 900 $

  www.youtube.com/watch?v=xLKE009enm0
  www.youtube.com/watch?v=-u8awfAsap8
  www.youtube.com/watch?v=8_0fxw4ekwg
  www.youtube.com/watch?v=k_M3Ttu0yW0
  www.youtube.com/watch?v=wmcmlqVqkbI
 • borzyslawolszak 11.12.11, 12:24
  Ludność:4 740 737 osób
  Buddyzm=42,5-61,1%=1 900 060-2 896 590 wyznawców
  Per Capita według parytetu siły nabywczej:62 100 $

  www.youtube.com/watch?v=nd0iIqAKvPo
  www.youtube.com/watch?v=TRGTvvwGyNo
  www.youtube.com/watch?v=mnO4dif9anE
  www.youtube.com/watch?v=2KBeH0pf6M0
  www.youtube.com/watch?v=C3oMkVg4atQ
  www.youtube.com/watch?v=i7v9Hm7NSEI
  www.youtube.com/watch?v=y8RRAWO-KXY
 • borzyslawolszak 11.12.11, 18:42
  Ludność:21 283 913 osób
  Buddyzm=70%=14 898 740 wyznawców
  Per Capita według parytetu siły nabywczej:5 000 $

  www.youtube.com/watch?v=Oz0h5FTvOEk
  www.youtube.com/watch?v=gjkNQ2VZUBQ
  www.youtube.com/watch?v=PykosGP3VuU
  www.youtube.com/watch?v=w7n_zPZt9uA
  www.youtube.com/watch?v=vDuJbz1hBRo&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=62a6vhWNNQM&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=_QsFxs4jbsc&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=_Pazhop1rOQ
  www.youtube.com/watch?v=SPCd-LXhJuU
  www.youtube.com/watch?v=qTHdVs4FMBw
  www.youtube.com/watch?v=eA3wOlOooLg
  www.youtube.com/watch?v=2rs9ANyxhvA
  www.youtube.com/watch?v=SYJb8hg9NUU&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=SXk2eUqSwc0&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=6BXXBwE5VjA&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=D644BWAUOXo
  www.youtube.com/watch?v=S5JAVk3Qwi8&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=NV4IvguWEpU
  www.youtube.com/watch?v=aRbaPFGfO0M&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=30odMDDWG1c&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=5xMliA0sEGg&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=ztX_vXYgx3M&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=c_dZB3FgIHs
  www.youtube.com/watch?v=IGzWI0aVbbA&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=dwspT98iCqA
  www.youtube.com/watch?v=a-CvQbwatAk&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=Si33juNJLsA&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=PYYF3cA38Ak&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=loC1UDxjSng&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=H7j4k-3QYPM&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=wot3y5dgpZo&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=a-CvQbwatAk&feature=related
 • borzyslawolszak 11.12.11, 19:05
  www.youtube.com/watch?v=MXaZmQrxcE8&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=tONONxWS2hM&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=LTafMj-OsNw&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=GNscsV2SRTo&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=_g1DKqhFmL4&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=hTlO3JQEGVQ&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=G4qhv4kbUTk&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=cFa1FvudnsY&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=nwDVy9W1fLo
  www.youtube.com/watch?v=RLScBZ1tW0A&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=AUFUbbkeAQg&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=p9yUnv8VAAA
  www.youtube.com/watch?v=EJIxOCVaWHU
  www.youtube.com/watch?v=SbrqjgSy_SU
  www.youtube.com/watch?v=kn8nE3X3WHo
  www.youtube.com/watch?v=3WLc3yeybL8
  www.youtube.com/watch?v=T0pQtUePbWE
  www.youtube.com/watch?v=FoGvyVJNIeU&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=RBZe5vps3Zk&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=Q6jQwnwQy2g
  www.youtube.com/watch?v=uOWHw83kxMc
  www.youtube.com/watch?v=QgaQM8UFr6k
  www.youtube.com/watch?v=YOUgiid_2L0
  www.youtube.com/watch?v=lZBlHUL434o&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=431FncavALo
  www.youtube.com/watch?v=dnyHp2y5IG0&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=N-Nz98EQymY&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=LXa5mw97b-I&feature=related
 • borzyslawolszak 11.12.11, 19:26
  Ludność:23 071 779 osób
  Buddyzm=35-93%=8 075 120-21 456 750 wyznawców
  Per Capita według parytetu siły nabywczej:35 700 $

  www.youtube.com/watch?v=1kgW9AKHuZ0
  www.youtube.com/watch?v=vzqAP5vR9LU
  www.youtube.com/watch?v=EIIAgx9ptX4
  www.youtube.com/watch?v=LeyjEXEIEJI
  www.youtube.com/watch?v=dqXDdWV3o48
  www.youtube.com/watch?v=mDt6blFbcnU&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=PAPbsEgbZwM&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=kamSep21WQU&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=gEVl-Qjp9mo&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=OC5rbrzmhQo&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=Bf1tU9JfwSw&feature=related
 • borzyslawolszak 11.12.11, 20:23
  Ludność:66 720 153 osób
  Buddyzm=95%=63 384 150 wyznawców
  Per Capita według parytetu siły nabywczej:8 700 $

  www.youtube.com/watch?v=yDdiUnnVICs
  www.youtube.com/watch?v=hUYoAn9pnJE
  www.youtube.com/watch?v=7ut2YiTTGd4
  www.youtube.com/watch?v=Uai22E82mtg&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=uS5QYeR3YiA&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=SHbHKvlfDII&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=KG0-ypuUPYk&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=1nzDCWnUB_s&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=DibqtMx5K1I&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=JP93b--_DWM&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=Z5bZLLjpRiM&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=L69yh-x81eA&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=nc2WaLTK-lI&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=rFq2MQDCCYc&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=janFZf21KU0&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=0vDppgFE_UU&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=TBHlUCW3VTA&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=Q7Or4U4wrXA&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=RavJCd4bS-k&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=Zx5O78HAU9o&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=1pWhbm5-Cq8&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=pTrrN0iliM4&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=sJ11myKd7K4&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=lR4Db8koIcc&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=zu9zQtdNyII&feature=related
 • borzyslawolszak 11.12.11, 20:44
  www.youtube.com/watch?v=8lQ_hsUC4N0
  www.youtube.com/watch?v=IHBROTu9OFE
  www.youtube.com/watch?v=HN0HaiFWIQA
  www.youtube.com/watch?v=wSMnP761hFw&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=fYAElPEz6MQ
  www.youtube.com/watch?v=UUo-9vhGI5I
  www.youtube.com/watch?v=1mfyCeVdbHw&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=fpCEjZW6qDo
  www.youtube.com/watch?v=WmOriCNlKDY
  www.youtube.com/watch?v=RIUU3mQN05A&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=RmDDuUoRaSM&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=Tor6rhaICJE&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=u0r8-R2VUD0
  www.youtube.com/watch?v=77Q95lXXevY&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=pSDqcBNLzzg&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=-s5Tml4eJYA&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=uKlo_v0dZS0&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=ZN88jMiRWG4&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=C9_0Fwdnskg&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=FGWRMVED5v4&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=trMKCHpaYPA&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=q47EWy8hJb8&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=wBlLAMAQImg
  www.youtube.com/watch?v=ofKtvQVpqQE
  www.youtube.com/watch?v=usaWz4KwG6w
  www.youtube.com/watch?v=TMFwfUI6lVQ
  www.youtube.com/watch?v=6_7BHpESF9g
  www.youtube.com/watch?v=yi3-kbxI-Xo
  www.youtube.com/watch?v=4OWpQBQQsZ4&feature=related
 • borzyslawolszak 11.12.11, 20:51
  www.youtube.com/watch?v=ZpfCJsMsBOE
  www.youtube.com/watch?v=ZGNgE5zz3Eg
  www.youtube.com/watch?v=PrSR2uekGbo
  www.youtube.com/watch?v=J7-iHUvyvak
  www.youtube.com/watch?v=0XbuiP6y7c4&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=HjNLGu9cY-E&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=ya3as22XpO0&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=P4XYVNyfDlk&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=wyXPqdtowVQ
  www.youtube.com/watch?v=MSuu-4cJwEs&feature=related
 • borzyslawolszak 11.12.11, 21:57
  Ludność:90 549 390 osób
  Buddyzm=16-85%=14 487 900-76 966 980 wyznawców
  Per Capita według parytetu siły nabywczej:3 100 $

  www.youtube.com/watch?v=luaujreUYsw&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=fPlL3ngQraQ
  www.youtube.com/watch?v=yhbF2sag4cM
  www.youtube.com/watch?v=SDY99s4w5Wc&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=PMuGgM4MDIo&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=WyLHD_XVNcE&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=SROmwUJqUGI&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=0O4vraxjEqo&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=qzW6CGguE9Q&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=glFqKDxI2lk&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=heh7p_ja3QA&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=4zl2jJ2Rh1Y&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=Wimgume2hPk&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=l7bkGo8PWo4&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=UhrsnCFpzpM&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=-K29ll_auAE&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=FmQfJNhU5ys&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=oU_Twu44wBw&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=_2kn88WCZWY&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=qwwi6U8KBTw&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=Typ-jrQiwZI&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=XuwAYCp3MyM
  www.youtube.com/watch?v=StRTIHYUuzQ
  www.youtube.com/watch?v=kOdqhWcY3BI
  www.youtube.com/watch?v=HqBeveuABMU&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=TXdIuAbhhw8&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=iMSjdraR8G8&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=8cIeypwqFNo&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=dYrvNauZB8s&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=heh7p_ja3QA&feature=related
 • borzyslawolszak 13.12.11, 16:44
  www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=3mNWCEEnwK0
  www.youtube.com/watch?v=wKTB7Khnh-g&feature=mfu_in_order&list=UL
  www.youtube.com/watch?v=R7s6pNKnkuI&feature=mfu_in_order&list=UL
  www.youtube.com/watch?v=u1rOQA-6d_o&feature=mfu_in_order&list=UL
  www.youtube.com/watch?v=ikUyrSxMx-c&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=w8USsPCi2-8&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=xWfd17rRZ_4&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=4U1rg2Iqqq4
  www.youtube.com/watch?v=T7DeMYibzr0&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=ogKnGvuQHQU
  www.youtube.com/watch?v=QkrESoMXI7A
  www.youtube.com/watch?v=soUBPnS6rbU
  www.youtube.com/watch?v=puoJeWkYJcw
  www.youtube.com/watch?v=u2utG9FzP5A
  www.youtube.com/watch?v=yVK5X3ptug4&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=t-TyJku3w3c&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=uPc_Gl5PF8w&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=MJJNCS_UHjU&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=RbFWz17PzAA&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=TN1SqZ0rMR8&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=4W-fe5A2lgA&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=4ty9kWtuo08&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=ZB-eQw8soq0&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=xp-a-GRLThc&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=O4fl1fjvxWA&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=nyfzXHasOI0&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=KzDZaO9j6Wc&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=WRYRo3kWThE&feature=related
 • borzyslawolszak 13.12.11, 17:15
  www.youtube.com/watch?v=ydokUxhnw1c
  www.youtube.com/watch?v=0fdxWIufrrw
  www.youtube.com/watch?v=m8ZTmpbtB1s&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=Qd9nYj18D2c&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=hTlO3JQEGVQ&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=_g1DKqhFmL4&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=WVWQT07ZEpk
  www.youtube.com/watch?v=-QwKxewXsIU
  www.youtube.com/watch?v=3_JJqulFyGA
  www.youtube.com/watch?v=GCllIUAkHlg&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=xzFx6_zhsDg&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=FJSPFvJOtUk&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=S15S6uXMXg4&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=cePErFSMKUo&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=qQGrH93YvmU&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=lFtwmvhlTmo
  www.youtube.com/watch?v=Ux5oFqxjqQc
  www.youtube.com/watch?v=346qxzx9H_w
  www.youtube.com/watch?v=Xl8aKaa1b8Y
  www.youtube.com/watch?v=LF1uNgVImww
  www.youtube.com/watch?v=AmmRvoYAeB8
  www.youtube.com/watch?v=4YE-FbE5xx8
  www.youtube.com/watch?v=5k4tJ1pjKqM
 • borzyslawolszak 13.12.11, 18:44
  www.youtube.com/watch?v=_sM9vcAIYyc
  www.youtube.com/watch?v=MT0e3Lw9_lc
  www.youtube.com/watch?v=byxToxQRh0g
  www.youtube.com/watch?v=eRdjV1mhaNk
  www.youtube.com/watch?v=CCjxIPkCqnM
  www.youtube.com/watch?v=KIZlanot3HI
  www.youtube.com/watch?v=iLU8AwwjRvw
  www.youtube.com/watch?v=5rDdGnUFa0Y
  www.youtube.com/watch?v=1z6-QZ_wTgI
  www.youtube.com/watch?v=Aqx0oezo4Ek
  www.youtube.com/watch?v=8C3bpmRSHlQ
  www.youtube.com/watch?v=A1Dn2UVf6Cg
  www.youtube.com/watch?v=A-heAkdalHg
  www.youtube.com/watch?v=YGQqwcxA6cg
  www.youtube.com/watch?v=CqyB11YF87Q
  www.youtube.com/watch?v=472UCTgvnjo
  www.youtube.com/watch?v=k_kZwxyu4VY
  www.youtube.com/watch?v=1kt07pmzTGM
  www.youtube.com/watch?v=fNZALmCzimA
  www.youtube.com/watch?v=yUDegNQh1xs
  www.youtube.com/watch?v=N123UKBCx0s&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=Zq_B9T4nTZY
  www.youtube.com/watch?v=6nRrgsyGY0E&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=jrJD2QR7r4Q&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=pxpTgWO7yO8&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=okg6pZOA31c
  www.youtube.com/watch?v=wgnbf_q1a2k
 • borzyslawolszak 13.12.11, 19:15
  www.youtube.com/watch?v=643wA3aKpA4
  www.youtube.com/watch?v=gyXIR9KQ-mQ&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=apSl9aQj5T4&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=g_WfOG-Roqs&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=ugnsNZwYCk4&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=p8Bk_O_pb3Y&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=Pffqtpmzo_M
  www.youtube.com/watch?v=mBNM8025rzU&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=d-UBSf5r_y0
  www.youtube.com/watch?v=iUsJeLFqM3k
  www.youtube.com/watch?v=kupEAQGTE8Y
  www.youtube.com/watch?v=sQWzexWj-SM&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=wDzqnbavzOA
  www.youtube.com/watch?v=OE7Dv6o4iuM
  www.youtube.com/watch?v=iHa2ec5K7eo
  www.youtube.com/watch?v=8kkDGM8izgU
  www.youtube.com/watch?v=tAZpL2y3CDU
  www.youtube.com/watch?v=VURBw7fZ-H8
  www.youtube.com/watch?v=D7_CvH6ndUo
  www.youtube.com/watch?v=2hXE1uwS70Y
  www.youtube.com/watch?v=5ti9S49rBGs
  www.youtube.com/watch?v=Y_3ITc3S0Vs
 • borzyslawolszak 13.12.11, 19:42
  www.youtube.com/watch?v=6qwHN29-yBg
  www.youtube.com/watch?v=zpBH2bkwxHo
  www.youtube.com/watch?v=OI-cD8JUY_4
  www.youtube.com/watch?v=B1Qut0Nrsiw&feature=fvst
  www.youtube.com/watch?v=yF8jUDzz5bE
  www.youtube.com/watch?v=wCnNGw9--hA
  www.youtube.com/watch?v=UIcL9aXpOYE
  www.youtube.com/watch?v=IvEVEIzmYBc
  www.youtube.com/watch?v=DKVWfQrut-k
  www.youtube.com/watch?v=BjO0KAnDQDw
  www.youtube.com/watch?v=cAGABdvv5u8
  www.youtube.com/watch?v=2YoNeJ7shgI
  www.youtube.com/watch?v=bzS9-j6abEY
  www.youtube.com/watch?v=ADlfX5kGH4I
  www.youtube.com/watch?v=Q8BAbZTuTWU
  www.youtube.com/watch?v=cHhtLmYXeXQ&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=L2PJK63fv0s&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=S-AISL81oy4&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=SPk_9mcFfTQ&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=bLMVZohnCwA
  www.youtube.com/watch?v=neFd2PeI7wg&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=pLwVycO7V-k
  www.youtube.com/watch?v=pTyxo5j4Hug
  www.youtube.com/watch?v=CQEtGRIHM7U&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=Bc2_oS9zDeo
  www.youtube.com/watch?v=eWTBDMpdsrw
  www.youtube.com/watch?v=gyOuTf6ru6g
  www.youtube.com/watch?v=vQDH7N-aTLA&feature=relmfu
  www.youtube.com/watch?v=MfpZC6akXPY&feature=relmfu
  www.youtube.com/watch?v=J-yTfLawTdo&feature=relmfu
  www.youtube.com/watch?v=cfyKn5dRu1k&feature=relmfu
 • borzyslawolszak 13.12.11, 20:09
  www.youtube.com/watch?v=v147XXAqufg&feature=relmfu
  www.youtube.com/watch?v=M3H-A7rB3wo&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=rPILhiTJv7E&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=wm7rOKT151Y&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=1VkDGHB05Ps&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=ZHTWRYXy2gE&feature=relmfu
  www.youtube.com/watch?v=WqU10LWy5MM&feature=relmfu
  www.youtube.com/watch?v=IWsXhNJFj78&feature=relmfu
  www.youtube.com/watch?v=LKGG490ZSlw&feature=relmfu
  www.youtube.com/watch?v=lW7zYKaDwvg&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=w_NGRMa8idI&feature=relmfu
  www.youtube.com/watch?v=UNC5lOO8P18
  www.youtube.com/watch?v=_etl_qkelX0
  www.youtube.com/watch?v=kqIUNIE3XsQ&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=Gk3Y_8O0dQQ&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=KxVbdGPAfjE&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=A18yUfSI0-A&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=UuztXxUPjgE&feature=fvwrel
  www.youtube.com/watch?v=NsGC0lZ-5g8
  www.youtube.com/watch?v=765cqXMBHcY&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=2AFLDVXxyAs&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=6MKEIp6Yq68
  www.youtube.com/watch?v=GEoUhejtCBk
  www.youtube.com/watch?v=iQxP_un15iQ
  www.youtube.com/watch?v=XP93nwaEgNY
  www.youtube.com/watch?v=uPq7PeoX3wg
  www.youtube.com/watch?v=621AyBKLUow
  www.youtube.com/watch?v=MuvQBIgy9_o
  www.youtube.com/watch?v=j8lW-jrbYiU&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=MeAeugH-S-k&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=qre7e9z055M
 • borzyslawolszak 13.12.11, 20:28
  www.youtube.com/watch?v=_krttdZz-h8
  www.youtube.com/watch?v=DZnsXw6igjw&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=fPs6o5GdeTk
  www.youtube.com/watch?v=_JHP3gpk9Ek
  www.youtube.com/watch?v=3bEtJgnd86M
  www.youtube.com/watch?v=eqa5nyk6hCk
  www.youtube.com/watch?v=rQQUtouNMjU
  www.youtube.com/watch?v=0o1TLD-UYAE
  www.youtube.com/watch?v=dhecUKk9vCI
  www.youtube.com/watch?v=o_pRl7MlCq4
  www.youtube.com/watch?v=uNcuAOEzOy4
  www.youtube.com/watch?v=QTZlOci8DMs
 • borzyslawolszak 14.12.11, 10:33
  www.youtube.com/watch?v=3dmLMsEiaRM
  www.youtube.com/watch?v=ddHJvdTVRAo&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=Ok-b9t6MV6U&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=m5tllSzXlnk
  www.youtube.com/watch?v=NEdjPzavfUM&feature=relmfu
  www.youtube.com/watch?v=YUr1o12u1KY
  www.youtube.com/watch?v=bFueTj48haM
  www.youtube.com/watch?v=n0S-u2YNe5E
  www.youtube.com/watch?v=dKjyWpshmCU
  www.youtube.com/watch?v=hzL_TkQ7NuE
  www.youtube.com/watch?v=ztlUpC6oscU
 • borzyslawolszak 14.12.11, 10:46
  www.youtube.com/watch?v=VMvwbpwK1p8
  www.youtube.com/watch?v=A22y1i-M6DA
  www.youtube.com/watch?v=ZXeg2EM1NP8&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=Inatn04-swY&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=Y_MZ4bgO7eY&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=L7Hc_-paJZM&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=6lJWgxKT8eU&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=xvjLPhAbsDc&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=G4aku-g4z1Y&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=qqxC6oRnsFI&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=oHJ9c982d88&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=m9NJsxlCj8o&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=yXugkhZicGY&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=oFBvekIdYjs&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=wUwKZVA5OdI&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=dVIWnYrDyLI&feature=related
 • borzyslawolszak 14.12.11, 11:05
  www.youtube.com/watch?v=atrUv7qb4P8
  www.youtube.com/watch?v=FwaXki6dD8c
  www.youtube.com/watch?v=w0PGXf_Nuwg&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=WNs970Zi7q4&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=CgrVCgxJbdI&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=AuGe_DFHpbc
  www.youtube.com/watch?v=w0PGXf_Nuwg
  www.youtube.com/watch?v=AA8-2WT6bvM
  www.youtube.com/watch?v=1tA0JuvL-hE
 • borzyslawolszak 15.12.11, 15:43
  www.youtube.com/watch?v=VksQOkJJZjE
  www.youtube.com/watch?v=f19KbFqc1Fg&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=337n-cWSo7Q
  www.youtube.com/watch?v=Eq7I2cIDwcA
  www.youtube.com/watch?v=w8M_SjhM0Hg&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=l7ufB3g8Sew&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=PhutylxnXPc
  www.youtube.com/watch?v=uKoVZMVF6q0
  www.youtube.com/watch?v=6qV82mf0qWk
  www.youtube.com/watch?v=ugx6MtOrclE
  www.youtube.com/watch?v=rPEIc5egfCM
  www.youtube.com/watch?v=dWQMxpsq4yE&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=O41g14qk4p4&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=d9OBMoLJYRk&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=Kf7k4LGji1o
  www.youtube.com/watch?v=C7xT-vuzUCY
  www.youtube.com/watch?v=H2a2wV7s6Sk
  www.youtube.com/watch?v=CeX6RArNQ3o
  www.youtube.com/watch?v=pXnU5UQF-8c
  www.youtube.com/watch?v=kwKl3nKRqlw
  www.youtube.com/watch?v=9Wt6-w6FmFc
  www.youtube.com/watch?v=6rZt_IKDP5Q
  www.youtube.com/watch?v=2h_MZkRa7x8&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=xQ2x-UVHERM&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=lQXgXsCaQpc&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=frze6wf6GZ4&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=0IEtWxAEZl0&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=Al2v-X6Bb0Y&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=XP93nwaEgNY&feature=related
 • borzyslawolszak 15.12.11, 16:29
  www.youtube.com/watch?v=y2_oux3VmmU&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=67KbHTfnwgQ&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=HaJQnx1jLJ0&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=iJ7d7TkfMOE&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=dOk0tZHwCs4&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=G9I3GZXIgJ4&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=5z7gYj_ngso&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=mW07DCHAIpg&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=b6hSK8CluxQ&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=0CrOyrpJolc
  www.youtube.com/watch?v=kwEBZdczCVg
  www.youtube.com/watch?v=_eIs8SOF1No&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=_LIwWbxKrOU&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=6n39LfAzlKY
  www.youtube.com/watch?v=NxuE7oTj0AA
  www.youtube.com/watch?v=dsMmef04qGs
  www.youtube.com/watch?v=sKzNPxu_QBU
  www.youtube.com/watch?v=7BXUbzB-wzo
  www.youtube.com/watch?v=BwPxl_9nleE
  www.youtube.com/watch?v=xsn_aMNMvD8
  www.youtube.com/watch?v=UXO3PVpK4zA
 • borzyslawolszak 15.12.11, 17:05
  www.youtube.com/watch?v=DTuNKCU0oLE
  www.youtube.com/watch?v=nwSYOw4PM8Q&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=xdUk4v9NF40
  www.youtube.com/watch?v=J5Gru8_hxkg
  www.youtube.com/watch?v=AGafejNytOM
  www.youtube.com/watch?v=Nyxkne7do1Q
  www.youtube.com/watch?v=zRJt-QWosCs&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=nQAfIfw1aZI&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=bLSgmtpAWOY&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=Li75D-KwqB8&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=FiFVh_PPAPw&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=ZbSBeYHZzQw&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=_e29Mq_Ez5s&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=yo-le2Oza7g&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=siWJQKmfkX0
  www.youtube.com/watch?v=k7UR9UEY79k&feature=relmfu
  www.youtube.com/watch?v=xH63aG1af5E
  www.youtube.com/watch?v=EuwykKH7ULk
  www.youtube.com/watch?v=ZuEsSL0vBKU&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=KuDHBEGEpOU
  www.youtube.com/watch?v=VDEmV8YLtbM&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=eNZBfD1cInw
  www.youtube.com/watch?v=55AcaJ9G-s0
  www.youtube.com/watch?v=p0JDTNMSCCk
  www.youtube.com/watch?v=u4QElVHp5QA
  www.youtube.com/watch?v=L4ILp_l10uw
  www.youtube.com/watch?v=VnInXSf1g74
  www.youtube.com/watch?v=V35UUVs5t60
  www.youtube.com/watch?v=nQLmJVM-RNo
  www.youtube.com/watch?v=kNH6LGIY8io
 • borzyslawolszak 15.12.11, 17:24
  www.youtube.com/watch?v=3EtdEPodiS0
  www.youtube.com/watch?v=JFrlTL4RB3s
  www.youtube.com/watch?v=NJsLHcL3Bvs
  www.youtube.com/watch?v=c22hTeoNzUM
  www.youtube.com/watch?v=lnke1F3ymAQ
  www.youtube.com/watch?v=l_da2-Zfveg
  www.youtube.com/watch?v=-dqY9J6ROo0
  www.youtube.com/watch?v=H7DMZSjBxzs&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=zrVpYUoPUIw
  www.youtube.com/watch?v=UN-gn6xdsQU
  www.youtube.com/watch?v=UXlRSLkNVns
  www.youtube.com/watch?v=CVuSR1kItwE
  www.youtube.com/watch?v=dLi-y4QYW4g
  www.youtube.com/watch?v=OZh4mWQ-WkQ
  www.youtube.com/watch?v=YYCC6lzGdp0
 • borzyslawolszak 15.12.11, 17:48
  www.youtube.com/watch?v=zyCv1k4qr7o
  www.youtube.com/watch?v=22ufY3GpTak&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=lzld1ie7S-8&feature=fvwrel
  www.youtube.com/watch?v=OAY5j5m9sTk&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=FsghquB9ad0&feature=fvwrel
  www.youtube.com/watch?v=dH_064Sqjh0&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=ofPPP6lYt4k
  www.youtube.com/watch?v=SV36OzG6Sn0
  www.youtube.com/watch?v=Jqnd1zj3wv8&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=pVE8odVENMw
  www.youtube.com/watch?v=2B3ZK78H-Os&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=QT1pcelMGFQ&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=I10o2UkcRa4&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=CaBI8_QjLKc
  www.youtube.com/watch?v=W3_zsVijn2Y
  www.youtube.com/watch?v=qH2krIpqBXQ&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=dDFlSRZ1n-8&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=Kt52a5gZufo&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=4BbOwupqAyU&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=vyGfQHxAl00&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=jaWVxgGu5tc&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=3961ODlntiM&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=bTfZemMDk7A&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=cbX1xQLRV9c&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=iXBlBwd-dH0&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=ezHuuMOcAxk
  www.youtube.com/watch?v=nGDHtiDy9CM
  www.youtube.com/watch?v=_bUjCjFvgJU
  www.youtube.com/watch?v=uGQzS7RA9zU
 • borzyslawolszak 15.12.11, 19:55
  www.youtube.com/watch?v=El9STpXB8sc
  www.youtube.com/watch?v=m6phWF9cwAQ
  www.youtube.com/watch?v=KVP0qhaMW7Q&feature=relmfu
  www.youtube.com/watch?v=6DV7yhTCnNY&feature=relmfu
  www.youtube.com/watch?v=1oY3llZ6m4M&feature=relmfu
  www.youtube.com/watch?v=G6KyQIo9Q7M
  www.youtube.com/watch?v=qGgzZIVgqEo
  www.youtube.com/watch?v=cQYk3ndZONc
  www.youtube.com/watch?v=IeF06X5g5B4&feature=relmfu
  www.youtube.com/watch?v=a75x8o1m2OA
  www.youtube.com/watch?v=uC5fbbR30VA&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=LL2XUTeoUsM&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=Tz6IIL7q_q8
  www.youtube.com/watch?v=vYe5JD5Bvm0&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=zS4VSYDqvLs&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=y090AmvH5Tw&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=37dwL9vLT_8&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=Vwy7-7esGVI&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=_AQQP7bd9Oc&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=wW9yOPYO_gc&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=MQkd4kxj-O0&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=kbHbpf8NoSY&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=x-IaP5ktJ10&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=8AOcljWBCMk&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=Q9xSVb8DUDU&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=pFdWyMWxJOE&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=bC0CRbfikfs
  www.youtube.com/watch?v=UGKvSuYPkXk
  www.youtube.com/watch?v=GX85ybuvbXQ
 • borzyslawolszak 15.12.11, 20:16
  www.youtube.com/watch?v=1h2LFFNgI4I&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=yl1Rzp1jS00&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=flDvC2ALEWs&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=Uy_tynV11Yw&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=3q2nsRNJ_zQ&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=z9EeTCDYOZ4&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=QAfc9_ivgWE&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=NQzoy7gjRt8&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=6DjTBjHt4W4&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=BuWwykzUJ34&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=BGRtNqgljIc&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=MXvFNfe5kgI&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=I0DOM82admk&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=asBcH7xiAgc&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=5m_u_Rv7KQE&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=z-tR8CnESLs&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=fMDC3WxnfGo&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=ucL199ZRPe4&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=JQskczhwa8Y&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=P67LL376PgY&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=BP6LL4YFPw8&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=ONCpZPehLhI&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=OpDpn4Rn0Tc&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=rkJRjU-KxoI&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=ExkmQ0ujrCY&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=tUhQwcHUszw&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=Xdaa8e1Svhk&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=URauN19KH_U&feature=rellist&playnext=1&list=PL9B471C0EC2D52BFB
 • borzyslawolszak 15.12.11, 22:11
  www.youtube.com/watch?v=DEjcComji0o
  www.youtube.com/watch?v=zi3EL_PKXcM
  www.youtube.com/watch?v=LbBs3IPj2Lg
  www.youtube.com/watch?v=HhMp8AnhDF4
  www.youtube.com/watch?v=xodLpw9megI
  www.youtube.com/watch?v=FtJ9O3zc_g4
  www.youtube.com/watch?v=SvVC2L78Il8&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=rx1qHNFZwlw
  www.youtube.com/watch?v=zsPuoaktoAw
  www.youtube.com/watch?v=H2zKNgFFhNA
  www.youtube.com/watch?v=bw8KpX1VKiY
  www.youtube.com/watch?v=7r8NE4osAYA
  www.youtube.com/watch?v=lb3O6RQ-r18
  www.youtube.com/watch?v=X4ww8PIeXXY
  www.youtube.com/watch?v=BKmBKxwbMT0
  www.youtube.com/watch?v=3xjEU6V2pe8
  www.youtube.com/watch?v=kGZDvg6_VWA
  www.youtube.com/watch?v=9cWFoZ28NYA
  www.youtube.com/watch?v=ftPBz0a9FJg
  www.youtube.com/watch?v=uSVoEU7CEro
  www.youtube.com/watch?v=9zZgJm97UCM
  www.youtube.com/watch?v=tHaV7dEgrZA&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=61M1vhGvHTg&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=jl_KkwITqsg
  www.youtube.com/watch?v=jmsjygU4HnM
  www.youtube.com/watch?v=EBwHhSLWXzA
  www.youtube.com/watch?v=Pg6v6guM2dg
  www.youtube.com/watch?v=jU4oA3kkAWU
  www.youtube.com/watch?v=H7oebMteQSY
  www.youtube.com/watch?v=iGmqQ1pdFQI&feature=related
 • borzyslawolszak 15.12.11, 22:30
  www.youtube.com/watch?v=AV3JU3zR--o&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=QufwX0JsdXA&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=VuPYX8LhQVw
  www.youtube.com/watch?v=EQyRYh6a3oo&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=lNwVkbUKoSo&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=ffnh4uwQqTA&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=ZUuPzO63YQ0&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=F-3ksqksyjE&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=N7JGwlVgQFM
  www.youtube.com/watch?v=Z-pPhtRTZik&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=xgxfU2yJ7_M
  www.youtube.com/watch?v=xkoWgGgn998&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=BdL8Sry1lzA&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=v63-KdZ94gQ
  www.youtube.com/watch?v=teyecFVuBa8
  www.youtube.com/watch?v=NqbSWBY2VLI
  www.youtube.com/watch?v=OfHiaAThDPU
  www.youtube.com/watch?v=70pCUNLhHHM
  www.youtube.com/watch?v=doawEm1ds-0
  www.youtube.com/watch?v=muNM1Nm2kTU
  www.youtube.com/watch?v=7HDEXnI4uI0
  www.youtube.com/watch?v=t6tN7k-4Mac
  www.youtube.com/watch?v=czi1WJOk1NE
  www.youtube.com/watch?v=7SzEzx9kStk
 • borzyslawolszak 16.12.11, 11:12
  www.youtube.com/watch?v=V9x4FlRUQJo
  www.youtube.com/watch?v=ncU6_jG4P7Q
  www.youtube.com/watch?v=R_7O1oSOx_Q
  www.youtube.com/watch?v=eGQUUHFhOgg
  www.youtube.com/watch?v=RuB7OlXc4GI
  www.youtube.com/watch?v=NjK5Jz70DU0
  www.youtube.com/watch?v=gg6jHz7gyVs&feature=relmfu
  www.youtube.com/watch?v=Qfq5gzbsG0M&feature=relmfu
  www.youtube.com/watch?v=OP4qL5ZqAOo
  www.youtube.com/watch?v=5SiITPOLvts
  www.youtube.com/watch?v=z2RGRlOTAT8
  www.youtube.com/watch?v=WFYEepp-04M&feature=relmfu
  www.youtube.com/watch?v=kwpNFdR-74g
  www.youtube.com/watch?v=G5ns2wOo9Lo
  www.youtube.com/watch?v=tNDWyUsbSW8
  www.youtube.com/watch?v=hGr7Eb7UrsQ
  www.youtube.com/watch?v=JRzP6J2bT_A
  www.youtube.com/watch?v=R1TVsrTwDss
  www.youtube.com/watch?v=7GbfsjohpTU
  www.youtube.com/watch?v=OP7Jf-olVp8
  www.youtube.com/watch?v=e4FALqxjiwo
  www.youtube.com/watch?v=cKrOTy-s8fM&feature=relmfu
  www.youtube.com/watch?v=sZZXXVsIUlQ
  www.youtube.com/watch?v=TOm8pdnn4pc
  www.youtube.com/watch?v=0S5e4mYH9NA
  www.youtube.com/watch?v=njNWtdO0FSk
  www.youtube.com/watch?v=VDgPeS3UfOk
  www.youtube.com/watch?v=tWTUUp3hlo0
  www.youtube.com/watch?v=z4cyhZeEKPQ
 • borzyslawolszak 16.12.11, 11:25
  www.youtube.com/watch?v=9QI8Iwu5NCo
  www.youtube.com/watch?v=zdwxHsQmcbM
  www.youtube.com/watch?v=fOpsawyraeQ
  www.youtube.com/watch?v=eT6lvw1iURE
  www.youtube.com/watch?v=CPBllTgy7f0&feature=relmfu
  www.youtube.com/watch?v=0SPnKEJepIU&feature=relmfu
  www.youtube.com/watch?v=-ZuLnnxWllw
  www.youtube.com/watch?v=Okkjk3H0oM0
  www.youtube.com/watch?v=XaZNIXLGnOk
  www.youtube.com/watch?v=CrpE4auix0E
  www.youtube.com/watch?v=vgb10o2fpX0
  www.youtube.com/watch?v=UKzeIuI-hnw
  www.youtube.com/watch?v=WuqwZEc5fmU
 • borzyslawolszak 16.12.11, 16:18
  www.youtube.com/watch?v=cvLo57VYODw
  www.youtube.com/watch?v=HWqqwL0wM4I
  www.youtube.com/watch?v=cwIEXPTNJTA&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=ISYmCLKPlgk&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=z-z1LXTTcP8&list=UU4LFHdhRjjljWELlt_7BOHg&feature=plcp
  www.youtube.com/watch?v=-T2sh7NIVtU
  www.youtube.com/watch?v=5ZC0U4rtI4M
  www.youtube.com/watch?v=z9UT8ypem1I&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=3q9nk-jW59E&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=t5ClcKotzR4&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=nSn0oSIvWfQ&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=mvM57HnhTfw&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=T1ngmsPPACQ&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=5pRys-X7jj0&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=m3hKOSC5FXc&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=8OEo-KlojyA&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=Bk2dZAxqFLQ&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=EnwFQx5n0Bo&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=sjMdPK_xrsE&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=czIlekHh6uk&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=D8-_uFiI6M4&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=fk9j34Vxz_o&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=3pYSTvCi0p4&feature=related
 • borzyslawolszak 16.12.11, 16:47
  www.youtube.com/watch?v=O1zfuBgCUqY&feature=relmfu
  www.youtube.com/watch?v=dyBl9vf8Td0&feature=relmfu
  www.youtube.com/watch?v=cx0n-SqK3is
  www.youtube.com/watch?v=p-3JJeabJFM
  www.youtube.com/watch?v=kVcDizm7vJ0
  www.youtube.com/watch?v=Z4G0Vh1vd6g
  www.youtube.com/watch?v=2pr7jotLtoU
  www.youtube.com/watch?v=_YD38syfO1U
  www.youtube.com/watch?v=zhNHZ5NkoF8&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=HJhgzutaXWY
  www.youtube.com/watch?v=ZvE4DaOthJ0
  www.youtube.com/watch?v=wwQpQvLSUeA
  www.youtube.com/watch?v=1fINZmT47YA
  www.youtube.com/watch?v=OtVrlGDi3H0
  www.youtube.com/watch?v=hgXLa_8Aggc&feature=relmfu
  www.youtube.com/watch?v=myMDfaP3N8A
  www.youtube.com/watch?v=Aa4qG8XgVZg&feature=relmfu
  www.youtube.com/watch?v=Aa4qG8XgVZg&feature=list_related&playnext=1&list=SP206680FDDAE74E1B
  www.youtube.com/watch?v=Ayd9b3X2LTU&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=6KxehDtBaUE&feature=relmfu
  www.youtube.com/watch?v=e2afa21nQTE
  www.youtube.com/watch?v=WZLoKAounc8
  www.youtube.com/watch?v=DlSfJZ5Xf1E&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=D19_eF18YkU&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=GJxb7CY13uc
  www.youtube.com/watch?v=shgbJArfH5E
  www.youtube.com/watch?v=b4V9AYhtKkg
  www.youtube.com/watch?v=6o3ihOfhrjM
  www.youtube.com/watch?v=WUuFRyUjwlA
 • borzyslawolszak 16.12.11, 17:01
  www.youtube.com/watch?v=fH-bG1l62H0
  www.youtube.com/watch?v=fXWta8A2QvI
  www.youtube.com/watch?v=HNOLs7R68hE
  www.youtube.com/watch?v=tW_Dt22lcDY
  www.youtube.com/watch?v=AXTwGNDRJlo
  www.youtube.com/watch?v=rQwTBnV9frE
  www.youtube.com/watch?v=i15pVvkzbrY
  www.youtube.com/watch?v=-xaL4OVK1LM
  www.youtube.com/watch?v=2cbsqbt7bMs
  www.youtube.com/watch?v=BUF45g7KGB8
  www.youtube.com/watch?v=Q8L6o-FvsnA&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=MtuMZs6O5PI
  www.youtube.com/watch?v=1GQAfQWCT7I
  www.youtube.com/watch?v=AVdlhZLZzIs
  www.youtube.com/watch?v=kYOvJB58G0g
 • borzyslawolszak 17.12.11, 15:00
  www.youtube.com/watch?v=rlvG4KzSmAo
  www.youtube.com/watch?v=ChOy_gtcQw0
  www.youtube.com/watch?v=CQc8n489qzw
  www.youtube.com/watch?v=ITz7E79LRmQ
  www.youtube.com/watch?v=6n-1UJ_U5jI
 • borzyslawolszak 17.12.11, 15:35
  www.youtube.com/watch?v=prJ12PFMt3w
  www.youtube.com/watch?v=43q00FsZa4M
  www.youtube.com/watch?v=DWZkq5BR4Uk
  www.youtube.com/watch?v=ge1-b0vCOps
  www.youtube.com/watch?v=Y3rvxb9J_Ic
  www.youtube.com/watch?v=oSmhIV35UCM
  www.youtube.com/watch?v=jQ7FqCsVXfk
  www.youtube.com/watch?v=3EPAUNQIEkM&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=3spyZefML4Y
  www.youtube.com/watch?v=GjFk82MI2xs
  www.youtube.com/watch?v=nCLdy0pYAcY
  www.youtube.com/watch?v=q4efJj4SNd8
  www.youtube.com/watch?v=PE1yFsMbrlQ
  www.youtube.com/watch?v=QzAwQmgprnM
  www.youtube.com/watch?v=zdUjhlB_WbM&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=sqe_gbm6Iqw&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=1rKQIMFTqZw&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=0S_DxFBC-WA&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=i2aTpLBlFHk
  www.youtube.com/watch?v=Qv0wHBaAAjQ
  www.youtube.com/watch?v=fYfGSXm7Y-c&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=y0qcnYPYHdw&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=Yv9kgprhtk8&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=UazJ39Orb00&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=C7uI1z-KW4Y&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=hv2Bn_7KX6Y&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=o9n1CohPSwQ&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=z9bacAnfINI&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=q_77tWcsoyk&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=pXkWO6TEV2g&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=_ks6IJGdKGw&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=jhSvLv5P0oI&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=XcxeYbBHHnc
  www.youtube.com/watch?v=jrBAWXPTb1A&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=ul08GUGuLTc
 • borzyslawolszak 17.12.11, 15:50
  www.youtube.com/watch?v=TiB9VZmjA4k
  www.youtube.com/watch?v=37MfT5zcjQs
  www.youtube.com/watch?v=oSaW4koFysY
  www.youtube.com/watch?v=avNsZMcv02A
  www.youtube.com/watch?v=x95KGmBoYbs&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=M0q9EnD02iM
  www.youtube.com/watch?v=NNVvZ-4bkgs
  www.youtube.com/watch?v=ToTapNehW7k
  www.youtube.com/watch?v=uWjENpSnp_A
  www.youtube.com/watch?v=2SxmFlxUBvw&feature=relmfu
  www.youtube.com/watch?v=8gAU-_emYbo
  www.youtube.com/watch?v=jWCtd_C8aAw
  www.youtube.com/watch?v=P8w2LSxlmWs
  www.youtube.com/watch?v=RA6uTYbA420&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=AbDLOfz6ITw
  www.youtube.com/watch?v=-QJZktn8wfw
  www.youtube.com/watch?v=VgMcapy2GIM
  www.youtube.com/watch?v=44vBipiEaq4&feature=related
 • borzyslawolszak 17.12.11, 16:17
  www.youtube.com/watch?v=drlVnKvDh8o
  www.youtube.com/watch?v=ICP1KXYg3GI&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=czKRpvkOzzI&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=bzB61cGVHHs&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=awyYDSgUbs0&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=G1RgPY7RPTA&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=8xV5cneKDIk
  www.youtube.com/watch?v=jbzbXLvKPoA
  www.youtube.com/watch?v=2JsCy4cE3UQ
  www.youtube.com/watch?v=VXybaxvxaso
  www.youtube.com/watch?v=okvCfMLDRpE
  www.youtube.com/watch?v=rQ86aKlpZBE&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=BvmSE8AjW-U&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=tbtKVyg5rj8&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=ZZj8GM-9XFY
  www.youtube.com/watch?v=tYwmgQmkIRg&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=1ooX4g8FbE8&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=9a1eZHgyvEk&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=QXIJ8tzX1L4&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=IS4HC08E58U&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=Gtl7pqU6rgQ&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=K2QPXQ-eqGA&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=1oZsm2ND3lE&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=9R6tWTIaClo&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=GyJTIhdVbp4&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=HcHZ8yJGXEQ&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=HklNGIDNxpY&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=pWVuqa2HwB4&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=GRxgis6Lq0E
  www.youtube.com/watch?v=_KLTQcbiU5w&feature=related
 • borzyslawolszak 17.12.11, 16:35
  www.youtube.com/watch?v=yj4JLzIK52g&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=xnD6CYBHIEs&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=Wj6RYi3oknA&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=2IgJgI6PpM0&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=F0utqVBU8p4&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=ZD2a5xNHBRE&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=1uGoHZbSzFM&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=tRA-kq422uw&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=wUwKZVA5OdI&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=xd-nWOT8uK8&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=dU-0LzCd-pg&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=ulf3gz5XAIo&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=dh51wA-47pw
  www.youtube.com/watch?v=lnTKzbAXP8E
  www.youtube.com/watch?v=w5jjjXUGC4I
  www.youtube.com/watch?v=8pcRfbNTRHA
  www.youtube.com/watch?v=AViki9n8e1g
  www.youtube.com/watch?v=7_C7uORGeh0
  www.youtube.com/watch?v=zK5l6zmp600
  www.youtube.com/watch?v=0f9ZCE2X1nk
  www.youtube.com/watch?v=2C2c2e7JdWk
  www.youtube.com/watch?v=w9uR7yiauVs
  www.youtube.com/watch?v=l7VQ9_-2MNE
  www.youtube.com/watch?v=D8EYrAUBgPc
  www.youtube.com/watch?v=eTrIlRnhu0A
  www.youtube.com/watch?v=evN_Pg0x7H4
 • borzyslawolszak 17.12.11, 18:25
  www.youtube.com/watch?v=Ib2IzubduwI
  www.youtube.com/watch?v=RsrI2Rgpm60
  www.youtube.com/watch?v=vuaTg6HZCWE
  www.youtube.com/watch?v=DJ6dTJIvtPA
  www.youtube.com/watch?v=JECq9FZ0rD8
  www.youtube.com/watch?v=3wPP4zPcDPE
  www.youtube.com/watch?v=d_CFkd435aI
  www.youtube.com/watch?v=IhhI6UGKpoo
  www.youtube.com/watch?v=mAXfIDCH5n8
  www.youtube.com/watch?v=yazXfu81_Ts
  www.youtube.com/watch?v=3ivYBA8bqBY
  www.youtube.com/watch?v=NJYgn_FA_qA
  www.youtube.com/watch?v=Qh8zvspa4YE
  www.youtube.com/watch?v=K83SX4Jkp04
  www.youtube.com/watch?v=-lqJW-rOr0I
  www.youtube.com/watch?v=mck9Vw9wRhA
  www.youtube.com/watch?v=NxDySogQyDA
  www.youtube.com/watch?v=gNXcdJUPsLo
  www.youtube.com/watch?v=t7nCU0QfHv8
  www.youtube.com/watch?v=WWFymVI6L0w
  www.youtube.com/watch?v=TItWZ4K7ijU
  www.youtube.com/watch?v=gV5ifDIn9no
  www.youtube.com/watch?v=MQSyVWNtHHg
  www.youtube.com/watch?v=9R0X14waUhk&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=qQaAAp29xPE
  www.youtube.com/watch?v=G0z6XVsJtQ0&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=mrqb6c3glAI
  www.youtube.com/watch?v=Rd2A2nDGqA4
  www.youtube.com/watch?v=zJBU9TyRA80
  www.youtube.com/watch?v=g4EnYwuWY6Q
 • borzyslawolszak 17.12.11, 18:58
  www.youtube.com/watch?v=JkNHOmIUnHE
  www.youtube.com/watch?v=CRTxn4Erkkg
  www.youtube.com/watch?v=ZGu6mpTWyaQ
  www.youtube.com/watch?v=IV_WAFxJlP4
  www.youtube.com/watch?v=KQhtTQ2tHmk
  www.youtube.com/watch?v=4zGKY9-iBGY
  www.youtube.com/watch?v=bGvv54h8rc0
  www.youtube.com/watch?v=krOslQUTb_w&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=xbEQDHc80Y0&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=hjk0PfVD1Ms&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=dMCIVZqXYjQ
  www.youtube.com/watch?v=U96WrkPVti8
  www.youtube.com/watch?v=iyqRLu_9EoM
  www.youtube.com/watch?v=8XtMZJJE_H0
  www.youtube.com/watch?v=EeF6By3JQQs&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=rdQ8nbIwFi8
  www.youtube.com/watch?v=reiZkPIyabQ
  www.youtube.com/watch?v=mL3TNrfEL9c
  www.youtube.com/watch?v=yoAy2NqNq5g
  www.youtube.com/watch?v=IPpQLMtNM-8
  www.youtube.com/watch?v=aOXWXCgILFs
  www.youtube.com/watch?v=yHXBgc7JRZg
  www.youtube.com/watch?v=AVevfpgRR5I&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=IqckQGACGMw
  www.youtube.com/watch?v=5L2IMgRl6tM
  www.youtube.com/watch?v=SaiecYYgMZw
  www.youtube.com/watch?v=_lkF9ilGU2I&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=WAPJ_JkwbtE
  www.youtube.com/watch?v=lkoQwl1QOHA
  www.youtube.com/watch?v=Pax2uMZY74w
  www.youtube.com/watch?v=Of02nppgylU
  www.youtube.com/watch?v=KDPts_P3-Rs&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=vQDH7N-aTLA
  www.youtube.com/watch?v=pLwVycO7V-k&feature=relmfu
 • borzyslawolszak 17.12.11, 19:22
  www.youtube.com/watch?v=pDCLjNsWpHY&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=ccsuqWw_kmU&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=zHI-mSYEnl0
  www.youtube.com/watch?v=Jyrzxzi1nyU&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=rSVBB2nBfXk&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=C6vxDiahdzg&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=qSFcAK5s4nU&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=1GKp8qNa75Q&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=3GNbBniBnqk
  www.youtube.com/watch?v=9rj534NjQnM&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=7eVL3nSq-sc
  www.youtube.com/watch?v=XQ8gc9iWHb4&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=nQWjG6uQfl8&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=_MvqiwdKHJE
  www.youtube.com/watch?v=6kIucWFcAAQ
  www.youtube.com/watch?v=221TWtjnWdU
  www.youtube.com/watch?v=DzbbRlxzwgw&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=LQn0PEr8Kj0
  www.youtube.com/watch?v=1XXkSdb7Ido
  www.youtube.com/watch?v=H7KCEI9kbGc
  www.youtube.com/watch?v=W-wNn46Tt_E&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=h8y-bBA2a4E
  www.youtube.com/watch?v=L4iOo2Ns6fE&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=Mv7hhJnUNQ4
  www.youtube.com/watch?v=Qoiy48DZnb4
  www.youtube.com/watch?v=PgXRCk30kRE&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=zcL83Jy7_eM
  www.youtube.com/watch?v=0CIstYrT-7I&feature=related • borzyslawolszak 17.12.11, 19:40
  www.youtube.com/watch?v=ErbMJAXr0Yw&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=nCjW4ZxY2Bc&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=gLuoIIYTan4&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=-AQq2nrJAz8&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=ecSYHf0fxrw
  www.youtube.com/watch?v=ehWr0EPbW38&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=g3_qjwz6oMQ&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=18W6J0t-mF4&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=SZB6PzauiGs&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=xrmk2EwSmLw&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=PMBNtYXxKQY&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=hUGo63Xiu2A&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=qd1FMFJAOFQ&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=pp6sgOlkjSE&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=K3TPd213Ntg&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=uz1Fu6v-oXE&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=OQsZe-wNN8Q
  www.youtube.com/watch?v=sI8ymLN5da8&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=j5LzyOAWVfo&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=WwrdEXXtz-4&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=_DJkE3zh6RE
  www.youtube.com/watch?v=Vnd9cOIGYiM&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=fgDpwVlpuwM
  www.youtube.com/watch?v=RPjkQxzLdvE
  www.youtube.com/watch?v=N06cADSYBno
  www.youtube.com/watch?v=D5atoe51Ylo&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=lTT18W0wO-A
  www.youtube.com/watch?v=KgPpLVz83OA&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=M48Zd_n0GDI
 • borzyslawolszak 17.12.11, 19:58
  www.youtube.com/watch?v=MoymvpeYKDU&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=gsc7tnPcQxw&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=jZbaL03Qwkw&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=5MVvOHrGE-s&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=u0pAD83c9Jk&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=lqo5pO5dGZE&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=arMn4f4dzyE
  www.youtube.com/watch?v=NCqIjq6ff-k
  www.youtube.com/watch?v=OgcFscScRK0&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=XWQ2vwZxiD4&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=68Npq2L0GtQ&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=TtLdgNYymdE&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=vAlSsxltODM
  www.youtube.com/watch?v=monBAlYZ5qE
  www.youtube.com/watch?v=ZfM9cKbuCGs
  www.youtube.com/watch?v=cZiasFYQSj8
  www.youtube.com/watch?v=yRUv09kEnHo
  www.youtube.com/watch?v=AATVRx3ReKU
  www.youtube.com/watch?v=Nn7grjTpcNA
  www.youtube.com/watch?v=m8JB3recO90
  www.youtube.com/watch?v=fIDJlx4ZJTw
  www.youtube.com/watch?v=I0a4WbYeUqM
  www.youtube.com/watch?v=CcGG-syGGqE&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=xZwk_XGL8-Y
  www.youtube.com/watch?v=GcVFuIccf5c
  www.youtube.com/watch?v=re58c7swYAU
  www.youtube.com/watch?v=pMWZmQth2GM&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=FPovbqhG1TA&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=5kUJtNRtIkI&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=Dg2Sw3NsGbU&feature=related
 • borzyslawolszak 17.12.11, 20:25
  www.youtube.com/watch?v=lwssZUoT7ag
  www.youtube.com/watch?v=Y4muBipy9-Q&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=DMNlI-YCVbU&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=6xL7mIJaKL0
  www.youtube.com/watch?v=Bz_ZGmURCzE
  www.youtube.com/watch?v=2nRafUX1yIY
  www.youtube.com/watch?v=cR6AiBGz4h8&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=9AO8ae96veE&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=qKvrAg5UKM0
  www.youtube.com/watch?v=NC-QXuNLYR8
  www.youtube.com/watch?v=v4hoP8bYHKo
  www.youtube.com/watch?v=5Kp1w0KVzv4
  www.youtube.com/watch?v=02fm_NeAuiU
  www.youtube.com/watch?v=wjSdYl2nq3w
  www.youtube.com/watch?v=WHJc4pObL98
  www.youtube.com/watch?v=rRJv8Cd6ebo&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=Z937yy4QjYI
  www.youtube.com/watch?v=FPovbqhG1TA
  www.youtube.com/watch?v=5kUJtNRtIkI&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=jmlQcvPukLo
 • borzyslawolszak 17.12.11, 20:50
  www.youtube.com/watch?v=mN9iXlfxpxI
  www.youtube.com/watch?v=xYWiQ_RnLWE
  www.youtube.com/watch?v=4G8gi8hZX0k
  www.youtube.com/watch?v=VZPT7BWL8AY
  www.youtube.com/watch?v=uCRQ3Xo81HA
  www.youtube.com/watch?v=EN7tkaiS0LA&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=DaLWlOJyRaw&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=3QrwfeQB6gc&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=raGe1vtBZZE&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=W29Bf5JM8As&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=DIEcAdFpoKI&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=luZw_pew4Sw&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=QyvZoGO8Yjw&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=oZRFKikKgwQ&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=HQRWhOIeOAo&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=KP1PrLhr0h8&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=WGXzWkD6AWM
  www.youtube.com/watch?v=hA2pgEUnrM8&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=3GhE_lUQrok&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=Fs7Bse4Q4BQ&feature=fvwrel
  www.youtube.com/watch?v=12ePZ2Qvi74&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=DuHMCFYIC9E&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=6EOi9g9vZok&feature=fvwrel
  www.youtube.com/watch?v=WrJgdeawUwo&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=9tA-gKDOxYU&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=KxVbdGPAfjE&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=DnP2paAySqY&feature=fvwrel
  www.youtube.com/watch?v=4QfjG9V4-zE
  www.youtube.com/watch?v=VXqSPJpuDBM&feature=related
 • borzyslawolszak 17.12.11, 20:53
  www.youtube.com/watch?v=Zh98zIvyUd8&feature=fvwrel
  www.youtube.com/watch?v=UcfcfHrA-3Q&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=uiOgOQcWGsc&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=uLFAu54G_Ys&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=7okLGfDULmI&feature=related
 • borzyslawolszak 17.12.11, 21:10
  www.youtube.com/watch?v=8ya0BONW2Yc
  www.youtube.com/watch?v=iVS2rUwfD-Q&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=aVzoXKsjTek&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=53uxh_rvv9c
  www.youtube.com/watch?v=tWtlozCwM18
  www.youtube.com/watch?v=robvNTUaKlw&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=CpoUHOCPaNw&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=gT3kX-hSto0&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=FZYxIG32NFY&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=HOmNmAZpd1A&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=dOFtxDmdNVc&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=mBbzT1qYaOs&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=Yy-pNsP__SY&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=tnbO5blrHpc&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=t1xyA4fv5po&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=IYAynaV_yWs&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=eig-l_FV7BA
  www.youtube.com/watch?v=Mo3UskAuGMg
  www.youtube.com/watch?v=PacPu1D55I0
  www.youtube.com/watch?v=f_FZKxVGh-c&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=R0bIKyDyPOA&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=3MXjGle7PUc&feature=related
 • borzyslawolszak 17.12.11, 21:36
  www.youtube.com/watch?v=c392n4QQJag
  www.youtube.com/watch?v=4miG9TnRWTI
  www.youtube.com/watch?v=z4YBa8QT-1Q&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=iGhcbyhBxXo&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=F_UHt3IjfZU&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=fLvVR7o-vSU&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=nAveY_nzbDQ&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=ZOhuQ21Wevg
  www.youtube.com/watch?v=GTJROT11t7M&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=lQ-lNsO-d7w
  www.youtube.com/watch?v=4qaWIggGIpA
  www.youtube.com/watch?v=gV1-7OP-CIc&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=_q8mNjDv8I0&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=iyUHACqKNiE&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=H3Ge6WX95p4&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=249Zr9q9mTg&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=53j7oHsPjdU&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=2ouuwipC39w
  www.youtube.com/watch?v=NL-lJ7ELRYE
  www.youtube.com/watch?v=PwMYZVACT1E
  www.youtube.com/watch?v=1FhVBc9PeOw&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=f_aPRrSvNe8&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=zl4dnnkyeDc&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=VmPWlZtjUa0&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=PtaCCmfM4AA
  www.youtube.com/watch?v=Fx8lJmgxuTQ&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=FswMqo4wFOw&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=6211iuRTHRQ&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=wgJshsUx-iA&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=-aqKCpjbaYY&feature=related
 • borzyslawolszak 17.12.11, 21:51
  www.youtube.com/watch?v=tOSi-Pqq23I&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=z7ZNC-Gyj-g&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=pemsRg2VcVk
  www.youtube.com/watch?v=R60paohNSzA&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=G--r6ZdgzkE&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=I56IHU2odkI&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=ABEFMDZfBwM&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=hrxlei4TOMo
  www.youtube.com/watch?v=ifzhH-VU09k&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=YK4irnxtG8Q&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=zMoXmFzkzec&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=kLIMv3x0O3Q&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=im1HbHs8YCQ&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=vmLBT-bh8NI&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=FMtna-KL6jg
  www.youtube.com/watch?v=ZTdsPQERK8E&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=tgnC2KbAi6Y&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=H0lJoYJQXf8&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=sqJDQvZnQrE
  www.youtube.com/watch?v=6P1eIORS3PY
  www.youtube.com/watch?v=6sE6l-2J8yI&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=IyKOaFsaq2Y&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=Z-_Y25MtWl0&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=6Mww4fGwo5s&feature=related
 • borzyslawolszak 17.12.11, 22:10
  www.youtube.com/watch?v=chwADnoFDng
  www.youtube.com/watch?v=x6YaMPXg1LU&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=1A66Ky6M1ys&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=7QAMrzqeDGM&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=qWJrMA3zJ5o&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=6TR3FD8ORwM&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=kI4Mqb5_jJU&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=MBKKq3FUP4U&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=fWg6OLqHlNM&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=Dark883eH3s&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=8zSa6Zz2Zrs&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=67-bgSFJiKc
  www.youtube.com/watch?v=5OA8HFUNfIk&feature=relmfu
  www.youtube.com/watch?v=kx1uw4n575M
  www.youtube.com/watch?v=N-dzfI3L5ic&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=HoK3Pa9BK-U
  www.youtube.com/watch?v=ABV86sCZ0FQ
  www.youtube.com/watch?v=Q6O7KFCCEdU&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=V_mgamVag68&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=nm_u9qOfE7g&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=bprQTwhSAfo
  www.youtube.com/watch?v=COUS1rsHIVc
  www.youtube.com/watch?v=wXddclHajws
  www.youtube.com/watch?v=8V_SG43XFkQ
  www.youtube.com/watch?v=YnvIpkOJn9k
  www.youtube.com/watch?v=LXoVvXp757E&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=mBNhutf7wZw&feature=fvwrel
  www.youtube.com/watch?v=Ou1oKSVG71Q&feature=related
 • borzyslawolszak 17.12.11, 22:24
  www.youtube.com/watch?v=uz9z4G6Er5E&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=ixW6QcPcKTo&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=m0PfvGYU-Vg&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=gcaXk2UAkgo&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=lB8LtTa67aw&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=-XX30-Ez8xg
  www.youtube.com/watch?v=p6I6iM8D_po
  www.youtube.com/watch?v=wgKk-7PYCOA
  www.youtube.com/watch?v=9qvq5e320dE
  www.youtube.com/watch?v=86HhT0Mc1jg
  www.youtube.com/watch?v=UBFt6mRkMzc&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=Ck1vzof8Obg&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=TqGdraz2764&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=wbv66riDXgY
  www.youtube.com/watch?v=jx3bx-3wJI8&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=siKBnHghTis
  www.youtube.com/watch?v=SWLEMTq0O-U
  www.youtube.com/watch?v=uguH2dN2uvE
 • borzyslawolszak 17.12.11, 22:39
  www.youtube.com/watch?v=YXy1xCGoiwA
  www.youtube.com/watch?v=z5GvkcjszLk
  www.youtube.com/watch?v=RmxPHCFV6DU
  www.youtube.com/watch?v=a5__gn0MmVE&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=O1AxWoNBJfQ&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=jvK6j-MezQ8&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=A4naXdURWaU&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=niS6-JQo3L4
  www.youtube.com/watch?v=tCUbtNNre2Y
  www.youtube.com/watch?v=PWqv5_Q-ZT0
  www.youtube.com/watch?v=b0VB-MG0_K4
  www.youtube.com/watch?v=HfWCEo1LYfE
  www.youtube.com/watch?v=bnALm-pbogs&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=swPKBQzjZ0Q
  www.youtube.com/watch?v=8vmxqTg825I&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=gkM_LXUCMeA&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=aYnvt1bmnW4&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=iLekwoJA29Q
  www.youtube.com/watch?v=ZmZr15FyMuE&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=GWdwizX9LDg&feature=related
 • borzyslawolszak 17.12.11, 23:01
  www.youtube.com/watch?v=8huB-21TB3U&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=blFCIEyuODA
  www.youtube.com/watch?v=FlpJCCGudqE
  www.youtube.com/watch?v=dj1l2IUv8FI
  www.youtube.com/watch?v=YvAkhd07OdA
  www.youtube.com/watch?v=mFRZekXSynI&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=g59Un2M2v9w&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=zhQRQtspd9g
  www.youtube.com/watch?v=beAs7amRqFk&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=H08NLk7jGEE&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=laygQxkR1lc&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=Pf-W2TCds6E&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=fNjy1G8TauY&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=ZOzm6AZQyK4&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=9aHJ-JqyHxE&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=s5TrIFT_PzY
  www.youtube.com/watch?v=Ws5Lqm0xZ5Y&feature=relmfu
  www.youtube.com/watch?v=Tl9nxMx95t0&feature=relmfu
  www.youtube.com/watch?v=DLGse3o4Nlc&feature=relmfu
  www.youtube.com/watch?v=cc2w1np8G0Q&feature=relmfu
  www.youtube.com/watch?v=eUWE9_80Ssk&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=oYck1-duuWA&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=TY6B7-HKQ8I
  www.youtube.com/watch?v=j0L1vRXcGkw&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=tLdVeLWKNRs
  www.youtube.com/watch?v=DyiwsFTlPgE&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=j5BCEDxkPHk
  www.youtube.com/watch?v=edvfiJNIwKU&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=_S7n0I_sQSs&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=Cz8vFxXWGQg&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=r2ViLz7aSp4
  www.youtube.com/watch?v=-NIkuUfTlsw&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=qEqTbnPyKT4

 • borzyslawolszak 18.12.11, 13:17
  www.youtube.com/watch?v=Jw0Wt-M8xw4
  www.youtube.com/watch?v=04e_QAztUKU
  www.youtube.com/watch?v=28bfkVOmsDo
  www.youtube.com/watch?v=9gDuOqzkrJg&feature=fvwrel
  www.youtube.com/watch?v=fosvqQ-EFhQ&feature=relmfu
  www.youtube.com/watch?v=UE9YvtuhY70&feature=relmfu
  www.youtube.com/watch?v=2C_J6D-1Frg&feature=relmfu
  www.youtube.com/watch?v=aEnSPYsiikY&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=ODSrSSf4sbA&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=xJ8VYW7js4A&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=gMWfYdV3oio&feature=relmfu
  www.youtube.com/watch?v=PqMEgDEM0fs&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=ma5_YXQISkc&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=BiZtakOMTMc&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=THjS-TCIMKk
  www.youtube.com/watch?v=BX2Jf0_pPBM
  www.youtube.com/watch?v=Rnyhb1NzLMQ
  www.youtube.com/watch?v=Gj3OeEzLnJE
  www.youtube.com/watch?v=3RzVQ988LDQ&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=BDtXd1u2gpA&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=9X7nylxvo8c&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=CXvwYuRxqjU&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=9JZ9pvNzh0c&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=JseRRpoSmk4
  www.youtube.com/watch?v=FAHFPmN8dFc&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=L0f3AxKwT7o&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=MQvZ4RNmjbY&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=Ry-OuWGhjVg&feature=related
 • borzyslawolszak 18.12.11, 13:36
  www.youtube.com/watch?v=w3Becl-1JPI
  www.youtube.com/watch?v=EHe8qPMWYo0
  www.youtube.com/watch?v=lxCbhJve6Ks&feature=relmfu
  www.youtube.com/watch?v=F2o_fOQNIts&feature=relmfu
  www.youtube.com/watch?v=3Ds97sDIV5w
  www.youtube.com/watch?v=9hSlr3xOAlA
  www.youtube.com/watch?v=sC2TvDm_80s&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=44RbpGcSmGU
  www.youtube.com/watch?v=w4mM5oEWb_4&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=MEoZUqW17qg&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=PZE1e14Ub5Y&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=aIO3PP83zj0&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=cVsiImfHurA&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=lWr32FZcOsc&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=8D8DArpAIY0&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=Gb7bczLwNuw&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=zpDjhIQLEUc&feature=fvwrel
  www.youtube.com/watch?v=Yn6A3-F0nMQ&feature=fvst
  www.youtube.com/watch?v=moBJMGNSql4
  www.youtube.com/watch?v=Moq6h64al0o
  www.youtube.com/watch?v=lm4eju6_Jwk
  www.youtube.com/watch?v=HC2Us0HdZBE
  www.youtube.com/watch?v=Lokzt_dnSkE
  www.youtube.com/watch?v=DdvptybQ_vM
  www.youtube.com/watch?v=fSdGGQQNZC8
  www.youtube.com/watch?v=Kjh4evLt3-o
  www.youtube.com/watch?v=uap8_FSlgqQ&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=vtVjy-e93Rk&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=oBUSviFqqqM&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=6CQ8T2HXJKk
  www.youtube.com/watch?v=fGnmu4PCUT8
 • borzyslawolszak 18.12.11, 13:41
  www.youtube.com/watch?v=8913OgV0gTY
  www.youtube.com/watch?v=AzYI3cWPueM
  www.youtube.com/watch?v=EzGh8a8v4SY
 • borzyslawolszak 18.12.11, 14:14
  www.youtube.com/watch?v=JFjhnzcNtNk
  www.youtube.com/watch?v=EYOTJBgGo3Q
  www.youtube.com/watch?v=gyXHmLGOTv8
  www.youtube.com/watch?v=Jqn6I6FbNb8
  www.youtube.com/watch?v=3VlXBLNxlN4&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=FwXKby69dE0&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=LoDuy4bFWQg&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=mBNM8025rzU&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=65dQd0fTvbs&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=NYY1f9P46U4&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=ZURCh0XXxQ8
  www.youtube.com/watch?v=xeDobT4x75k
  www.youtube.com/watch?v=k_vGs0khBPs
  www.youtube.com/watch?v=Q1DKYFJWY_c&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=EtBHKeb3cx0&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=m4tP8q-CLfo
  www.youtube.com/watch?v=wNLNtThNzCg&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=5I1dSVD7CwQ&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=4Qv607GzShE&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=fsyLHc6Fg2s&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=DX-3BfLIa1Q&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=zosq2KyzYic&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=aoUYSd7wQsI
  www.youtube.com/watch?v=6ksNIbJCI3k&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=0OutxpJ1HEo&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=_sd0_Vw4G1o&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=oHB3NgJlQNo&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=_13i_RW1plE&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=RIlyvHXJ6_g
  www.youtube.com/watch?v=udnjDz67X_8
  www.youtube.com/watch?v=O0mthK6hjCk&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=TLxhOFAWc1k&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=YYDNN1Cgd7k&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=aPq6BKaUTj0&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=0UCmWPjmdwE&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=D3nclA4Ak6Y&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=M1C3mYGOfnk&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=LvJ_GQ6oZ60
 • borzyslawolszak 18.12.11, 14:21
  www.youtube.com/watch?v=rpMP1uLk76c&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=BoKznI2ZQO4&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=5QqKVMjzCio&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=pMsZU_BPBhA&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=TAdD9qBZL_0&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=y9h80kZtoGE
  www.youtube.com/watch?v=QJXvLUQ2RBI&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=uiTGUVkWQB8&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=mZsIy6xCFQI&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=1FjrhvTgFuI&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=5fO969t3N-E
 • borzyslawolszak 18.12.11, 16:56
  www.youtube.com/watch?v=t7xYHJe93Uk
  www.youtube.com/watch?v=9OnWqlZ14LY&feature=relmfu
  www.youtube.com/watch?v=HsQch3RB5kA&feature=relmfu
  www.youtube.com/watch?v=FAqXeNxb4X4&feature=relmfu
  www.youtube.com/watch?v=K9N0vikrU54&feature=relmfu
  www.youtube.com/watch?v=J2WHUVvkAtw&feature=relmfu
  www.youtube.com/watch?v=515YyZ1U1_U&feature=relmfu
  www.youtube.com/watch?v=UJ7CENgx4ss
  www.youtube.com/watch?v=9-HO36kMub0&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=tbHHQRqsSKk&feature=related
 • borzyslawolszak 18.12.11, 17:05
  www.youtube.com/watch?v=3YCe8RhVZdg
  www.youtube.com/watch?v=Ige19ps8VtE
  www.youtube.com/watch?v=Rp5bOJw_DH8
  www.youtube.com/watch?v=9nhNCugLuWs
  www.youtube.com/watch?v=HdJLhhsMBV8
  www.youtube.com/watch?v=kvz6gs5nWBY&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=_qJw3kNgCCY
  www.youtube.com/watch?v=SXXK4P2Ogs0
  www.youtube.com/watch?v=ya3as22XpO0&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=lIdleRSML-o
  www.youtube.com/watch?v=KsEVvjR67vg
  www.youtube.com/watch?v=InftPD_ah-c
  www.youtube.com/watch?v=MXWcljYNxwc&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=ZpfCJsMsBOE&feature=related
 • borzyslawolszak 18.12.11, 17:12
  www.youtube.com/watch?v=INpZt2ndts0
  www.youtube.com/watch?v=6xzhFNowZqY
  www.youtube.com/watch?v=ghbK9AJiq9Y
  www.youtube.com/watch?v=VlUmJmgxj0E
  www.youtube.com/watch?v=kQIQluw7k6Q
  www.youtube.com/watch?v=BieMdOAZjsI
  www.youtube.com/watch?v=9zd4Es5FQP0&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=lFXNmsXOJNk&feature=related
  www.youtube.com/watch?v=YGE9JFQMig0
  www.youtube.com/watch?v=OwK9isNxweI&feature=related

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.