Dodaj do ulubionych

Prawdziwy Jezyk Slowianski-Mowa Radomska

26.05.05, 01:42
Tzw.zwany jezyk polski w niklym stopniu jest 'jezykiem slowianskim'.
Chlopi polscy posluguja sie duzo wiekszym slownictwem niz przecietny
inteligent.
Nie znam gwar innych zakatkow polski a jedynie swoja,radomska.
Chcialbym by Polacy poznali czysta gware slowianska bo to czym sie posluguja
na co dzien jest wulgarna imitacja i zupelnym wypaczeniem.
Kazdy kto zna nasze rodzime slowa moze je tutaj zamieszczac.
Malopolanie,Mazowszanie,Wielkopolanie,Kujawianie,Slazacy,Pomorzanie-jeden
nasz jezyk i jedna nasza mowa-slowianska!!!
Edytor zaawansowany
 • ungur 02.06.05, 11:53
  --------------------------------------------------------------------------------
  Ćjungly clowiyg cosi nyowygo sobjy przpmńjy:

  'Marychy nie opowiedziała dzieciakum'-Marycha....
  'Krychy też nimo piyńjyndzy'-Krycha...

  Nie wiem dlaczego mówi się :'Krychy,Marychy' zamiast 'Krycha,Marycha'?

  W ostatnich 'Anonsach Radomskich' rozśmieszyło mnie takie ogłoszenie:
  'Zakupię lot gołębi' z niskiego lotu,w ilości 30-50 sztuk'.
 • ungur 02.06.05, 11:58
  Słownictwo gwarowe
  Re: SŁOWNIK GWARY RADOMSKIEJ
  Autor: ungur
  Data: 08.01.2005 19:00 + dodaj do ulubionych wątków

  + odpowiedz cytując + odpowiedz

  --------------------------------------------------------------------------------

  No to jak jest z tymi końmi???

  wio:
  ---

  wjy!
  wjye!
  wjyo!

  wiśta:
  -----

  wśta!
  wjyśta!
  wjśt!(wjśt!wjśt!)
  wjyśtta!
  wjyeśta!(dość często)

  hetta:
  -----

  hejta!
  heta!
  het!(het!het!)
  hetta!
  hejtta!
  hajta!
  hata!
  hajt!(hajt!hajt!)
  hajtta!
  hejt!(hejt!hejt!)

  zatrzymaj się:
  -------------

  prrr!
  trrrr!(Powiśle)
  stojji no!;stojno!

  powoli
  ------

  pomalu!pomalu!
  powo!powo!

  do tyłu
  -------

  nazad!
  cafnij sim!(w Zakrzowie)

  nastąp się:
  ----------

  nastump sim!


  Zawołanie na konia(kobyłę):

  Wjeśka wje!
  Wjo Bereśka!
  Cieśka Wjy!

  -----------------------------------------------------------------------------

  Te okrzyki są trudne do zapisania bowiem 'a' i 'e' zlewają się i brzmią jakoś
  pośrednio.

 • ungur 02.06.05, 11:59
  coś
  ---

  cosi
  cośka
  cośki
  cośk
  cosij

  cośta-coście
  cośtka-coście
  cośma-cośmy
  cośmka-cośmy
  cośmwka-cośmy
  cośwa-cośmy
  cośwka-cośmy
  cosiam(em)(?)-co robiłem(?)
  cośkam(?)-coś ty (?)
  cosiek-coś on(?)(podobne do 'cosik') • ungur 02.06.05, 12:01
  Re: SŁOWNIK GWARY RADOMSKIEJ
  Autor: ungur
  Data: 12.01.2005 09:48 + dodaj do ulubionych wątków

  + odpowiedz cytując + odpowiedz

  --------------------------------------------------------------------------------

  Z JEDNEGO NAGRANIA(Przytyk 09.01.2005)

  pokupywałam se(u nas większość tak mówi;ja czemuś tego 'nie złapałem')
  tu jest burdelo
  ściuchcioł się*-zmęczył się,zasapał
  zwrok-wzrok*
  wyciukała mi*-wyrzuciła mi
  wziuł ci(ten ci,on ci itd.)-bardzo częste
  co i róż to u innego-bardzo częste
  w dupe po palcu by wlozł*-strasznie kogoś lubi
  śmuklerstwo*-kombinacja,krętactwo
  wyłgo-wyłudzi
  łabzok*-biedak,łapserdak
  tatusio-bardzo częste(wujcio,stryjcio itd.)
  nie tykaj mnie-bardzo częste
  ciele Madejowe-oferma-bardzo częste
  śiuler-krętacz-bardzo częste
  nie wi któremu Bogu służyć*-jest niezdecydowana(y)
  chatlij się-kłóć się
  zawiuzem-zawiozłem
  tym śfinkum-tym świnkom
  tamty-tamtej
  nimo gliku-bardzo częste
  trzaby-bardzo częste
  iyy!-gdzie tam!
  całe czasy-bardzo częste
  jak cajmer-bardzo częste
  to ślypium nie wierzył
  obsadził się*-zamieszkał
  nich mu gratów nie doł
  zapruty-pijany
  zyni się-żeni się
  dwoje takich burzliwych ludzi*
  poszedł na kurwa mać-bardzo częste
  rozeszedł się-rozszedł się
  skund się wywodzi?-skąd pochodzi?
  nie pysknoł
  nie względem*-nie ze względu
  zanim się gapłam
  wzięłam se sto piwa-wzięłam sobie sto butelek piwa
  koleziunka-koleżanka
  wody my naloł
  cympioł,cympioł do dziewiunty-sterczał
  i dupa psio
  przychódź
  wybroł się
  chałupa wycyckana-chałupa wysprzątana
  co się uśtyrbie-co zapracuje
  tak se pomyślić
  siekierum rumbać-tego kto zły
  tyk nawozów nie ma
  rozśarpała
  trepy szyjum-buty szyjum(trepy-wszelkie buty)-bardzo częste
  iy-jej
  bułchory-bachory
  sprzedej-sprzedaj
  takie cigry*-nieużyczliwce
  łachmyta
  sionuje-szanuje
  już sam diabeł z tego nie wygrzebie*-nic już nie pomoże
  złapoł ci
  ty kurwo policyjno!
  kurwo eskimosko!
  wątrobę zszarganą-wątrobę zniszczoną
  nie dawało im się to
  remament-remanent
  wkiejś-kiedyś
  poparowały się-potworzyli pary;zaczęli ze sobą chodzić
  prawdziwie to były bogate*-naprawdę byli bogaci
  doł im dobrze po jojach*-mieli przez niego sporo kłopotów
  mało to*-mało tego
  ogolić wszystkie książeczki-wypłacić wszystko z książeczek
  śmy wpłacili
  jejjich robota
  2 lat rajzerki-dwa lata wisusowania
  nie zadrzesz kity i pójdziesz*-nie postawisz się i cię wywalimy
  odwrócił się o 360 stopni*-zmienił się całkowicie
  pokorny,przytulny*-miły,grzeczny

  *oznacza słowa i zwroty których nie znałem do tej pory

 • ungur 02.06.05, 12:01
  No,mówią tak jak pisze.
  Radomianie też znają:'wewe','a aa','lysty','ciungnie mie tam ino trzaby wzióńść
  i porobić trochy','poczekajta'.
  A z okolic Przytyka np.:'najmać się'-nająć się do roboty
  'ze mchu'-z mchu
  'bierum,bier,biery'biorą,bierz
  'syr'
  'przyichały'
  'jasiek'-mała poduszka(wszyscy tak mówią)
  'sierdzić się'(wszyscy tak mówią)
  'jestemy'-jesteśmy
  'trętosi'-miętosi
  'przepolkę zrobi'-przepali
  'nie obejdzie się bez nich'....
 • ungur 02.06.05, 12:02
  popa-popatrz
  patrzaj no-patrz
  patrzaj iyno-popatrz tylko
  cho,chono-chodź
  iy,ino,iydźno-idź
  jie,je,jeno,jedźno-jedź
  wiydźiy,wiyńiy-widzi...
 • ungur 02.06.05, 12:03
  jutro
  -----

  jutero
  juterko
  jutrok(?)
  jutrkom

  wczoraj
  -------

  wczera
  wczora
  wczorka
  wczorajka
  wczerka
  wczorkam
  wczorajci-wczoraj ci on...
  od do wczoraja
  wczorajkam(?)
  od do wczora
  wczorok
  od do wczorej(aj)
  od do wczorkaj...
 • ungur 02.06.05, 12:04
  Na wsi radomskiej rozpowszechnione są końcówki na'ch(o)'(częściej
  niż 'sko','ak','ec')
  miech(o)-miesiąc
  mich(o)-miś
  ciacho-ciastko
  Jach(o)
  głuptach(o)
  brzydacho
  bycho
  chłopicho
  klepicho
  młodzieniacha
  kurwicha
  dziewuch
  robocicho(a)
  butelczycho
  towarzycho('Cicho!Bo przyjdzie Ździcho i rozgoni towarzycho!')
  ognicho
  mrowicho

  Występują też taki konstrukcje:
  'Krychy powiedziała(y)'-Krysia powiedziała
  'Jachy przyszedł(przyszły)'-Janek przyszedł

  Zdarza się nierzadko końcówka 'sza(o)':Halaszo(a)-Helena,Roma szo(Roman),
  Renaszo(a)(Irena).

  Silnie rozpowszechniona jest końcówka'zda':
  Renizda,dziewuszyzda,głupizda,w ariacizda,pierunizda,bogacizda.

 • ungur 02.06.05, 12:04
  --------------------------------------------------------------------------------
  Często występują końcówki na 'stwo,ctwo':cudactwo,głuptactwo ,kalectwo(kaleka),
  koledztwo.
  Silnie rozpowszechnione są też'nio':Janio,Janunio,Krzynio.
  Obok nich'sio','sia' oraz 'śko',śka':Jasio,Krzysio,Krysia ,Maryśka,Staśko.
  Mówią nierzadko tak:
  'moja chłopa'-mój chłop,syn;moje syny i mąż
  'moje chłopy'-mój chłop,syn
  Na mężczyzn wołają na sposób kobiecy a na kobiety jakby były chłopami:
  Marcyna,Jóźcyna,Antcyna;Anek,Be acik,Basiek(jest to częste,nie tak że od czasu
  do czasu komuś się powie).
  Rozpowszechnione także jest 'tko':
  cielątko,kurczątko,dziewczątko, chłopiątko.
  Końcówka na 'ak' istnieje ale nie przytłacza innych;u nas 'ak' zastępuję 'ski':
  Borowszczak-Borowski
  Kawińszczak-Kawiński
  Kowalszczak-Kowalski.
  Końcówka 'yk' zastępuje 'ski' w odniesieniu do synów :
  Jawprszczyk-syn Jaworskiego
  Baczkoszczyk-Syn Baczkowskiego
  Kawińszczyk-syn Kawińskiego.
  Bardzo silnie słychać'ica'
  pierunica,głuptasica,wariacica.
  Występuje również końcówki'ina' i 'ńda':
  pierdolina,ciapulina,gapulina;c iapulińda,gleńda,głuptasińda;ps
  ina,psinina,psiuńc
  yna,psińda...
 • ungur 02.06.05, 12:06
  podwajanie głosek jest u nas bardzo popularne.
  Większość 'dołów społecznych' mówi:
  do lassu-do lasu
  gminna-gmina
  drzewianny-drewniany

  Wiedziałem ,że tak tu jest ale nie przypuszczałem iż tak bardzo to u nas
  rozpowszechnione!!!
  (Człowiek się obraca trochę w innym kręgu).
  Dzisiaj porozmawiałem z 'ludem'...
  (W zasadzie z każdym następnym piwem zaczynają coraz mocniej rozmawiać po
  wiejsku.
  A jak już zejdą na sprawy pasenia krów(a to każdy chłopak wiejski musiał robić)
  to do góralskiego wygłosu jest nie tak daleko.
  Następuje taka ciekawa ewolucja w mowie:najpierw przeskok z polskiego na lekką
  gwarę,potem prawie wszystko po wiejsku ale nowe słownictwo,później coraz
  mocniej po dawnemu:zamiast'przez' 'bez',nie 'Krzyszkowice' ale 'Krzyśkowice'
  itd.
  Sądzę,że dalej to prasłowiański lecz to nie na moje zdrowie!!!).
 • ungur 02.06.05, 12:06
  PRASŁOWIAŃSKI JĘZYK PÓŁNOCNORADOMSKI:

  JEJ-ŃIYJ,JIYI,JIYJKA,JIKI,IY,II Y

  JEGO-ŃJIYGO,GO,JJIGO,IYGO

  JEMU-ŃIYMU,MU,JIMU,JMU,IMU

  ICH-JEJJICH,JICH,ŃJYCH

  IM-JEJIM,JIM,JEM,IJMA(O),JEJMKA (O),JEMKA(O),JEJMA(O),ŃJYM,ŃJEM

  NIM-JEJIM,JEJIMKA(O),JIMKA(O),Ń JYM

  Z NIM-Z JIM

  Z NIĄ-Z JUM,Z JU,Z IUM,Z JEJIUM

  Z NIMI-Z JEMIY,Z JEJMA...

  Zamiast 'jego' mówią 'niego' a tam gdzie powinno być 'nich' jest 'ich'.
 • ungur 02.06.05, 12:07

  Gazeta.pl > Forum > Prywatne > Edukacja Czwartek, 2 czerwca 2005


  Słownictwo gwarowe
  Re: SŁOWNIK GWARY RADOMSKIEJ
  Autor: tataratata
  Data: 26.01.2005 10:36 + dodaj do ulubionych wątków

  + odpowiedz cytując + odpowiedz

  --------------------------------------------------------------------------------
  PRASŁOWIAŃSKI JĘZYK PÓŁNOCNORADOMSKI:

  MÓJ-MOJIJ,MOJIKI,MOJICI
  MOJA-MOIO,MOJIKA,MOJIO
  MOI-MOJJI
  MOJE-MOJJIKO,MOIJE,MOIE

  TWÓJ-TWOJIJ,TWOJJKI,TWOJCI
  TWOJA-TWOJJO,TWOJJKA,TWA
  TWOJE-TWOJJIY,TWOJKE,TWE
  TWOI-TWOIY,TWOJJKO,TWY

  WASZ-WASY,WASKI,WASYJ,
  WASZA-WOSO,WASKI
  WASZE-WOSY,WASOJU(?)
  WASI-WAŚKA(?),WAŚKI(?),WOŚIY

  Z NIM-Z JEJJIM,Z JIM
  Z NIĄ-Z JUM,Z JU,Z IUM,Z IJUM
  Z NIMI-Z JIMA,Z JEMA,Z JEJIMI
  Z NAMI-ZE NOMA,Z NUMA,Z NAMKA(?),Z NAMKI
  Z WAMI-Z WAMKA,Z WAMA
  ZE MNĄ-ZMNUM,Z JA(?)
  Z TOBĄ-ZE TOBUM,Z TOBU,Z TY(?)

  KOMU?

  MNIE-MIY,MY,MŃJY
  TOBIE-ĆJY,TOBJY
  IM-ŃIYM,ŃJEM
  WAM-WAMA,WAMO,WAMKA(O),WAMKIY

  CHYBA NIEKTÓRZY MÓWIĄ:
  NAJU-NAM(?)
  WAJU-WAM(?)

 • ungur 02.06.05, 12:08
  Fora prywatne | Fora regionalne | Moje forum | Wyszukiwarka | Pomoc
  | Wyloguj się |


  Gazeta.pl > Forum > Prywatne > Edukacja Czwartek, 2 czerwca 2005


  Słownictwo gwarowe
  NAZWY MIEJSCOWE PRZYTYKA
  Autor: ungur
  Data: 27.01.2005 10:46 + dodaj do ulubionych wątków

  + odpowiedz cytując + odpowiedz

  --------------------------------------------------------------------------------
  BŁOTA-bagniste,krzaczaste pastwisko wspólnoty(dawnie pasły się tam
  dwa'klucze'?'koła' :przytyckie i podgajskie liczące ogółem ponad 100 krów)

  NA KOZIOŁKU

  PIASKI

  BAKUTIL(Przy Bakutilu)

  SKUP(Przy Skupie)

  DĄBKI-las dębowy

  PIASKI(w tym :Piaski Błota,Przy Drodze i Na Kierkucie)

  KIRKUT(las wokół kierkuta)

  GIES

  TARGOWICA(Targowisko)

  CPN(PRZY CEPEENIE)

  U KRÓLA(sklep)

  CHLYWEK(barek)

  POD MOSTEM

  RYNEK

  DYMBOWICA(Dębowica)

  NA DUMBROWIE(Dąbrowa)

  PRZY PRZYSTANKU

  PRZY GOSPODZIE(PRZY KACZCE)

  PRZY KANALE

  PODKOŚCIELE

  PODGAJEK WSCHODNI

  PODGAJEK ZACHODNI

  STAWY ZAMECZKOWSKIE(lasy wokół stawów)

  ZIMNY BRODEK(w odległych o 6 km Jarosławicach wszyscy na tę rzeczkę
  mówią'DOBRZYCA')

  MOSTEK (NA MOSTKU)

  WYSYPISKO(NA WYSYPISKU)

  GRĄDY

  NA PRZERWANYM

  KOŁO OŚRODKA

  ZA SZKOŁĄ

  KÓŁKO(PRZY KÓŁKU)

  (Jest więcej tych nazw ale wszystkich nie pamiętam.
  Miejsca te często mają końcówki na 'ica' albo są tak dziwaczne jak 'Na Harach'-
  to w Oblesie ). • ungur 02.06.05, 12:10
  A tak młody szesnastolatek z willowej dzielnicy Radomia pisze:
  polifonja,
  serjal.
  Pisze jak słyszy.
  (Znam to z 'Gadu-gadu').
 • ungur 02.06.05, 12:11

  Gazeta.pl > Forum > Prywatne > Edukacja Czwartek, 2 czerwca 2005


  Słownictwo gwarowe
  Re: SŁOWNIK GWARY RADOMSKIEJ
  Autor: tataratata
  Data: 04.04.2005 21:58 + dodaj do ulubionych wątków

  + odpowiedz cytując + odpowiedz

  --------------------------------------------------------------------------------
  Może ktoś wie co znaczy psie imię "GUŁAJ"?-tak wołali w Oblesie na jednego psa
  40 lat temu(matka mi opowiadała)...

  Szkoda,że niema Piotrpanka bo może by powiedział dlaczego u nas niektórzy
  dziwnie mazurzą:pseciez,bzucho,tzymaj itd.-tak mówi np. moja ciocia z
  Radomia,ja też .Czyżby wszyscy dla których naturalne mazurzenie jest sztuczne
  tak gadali?(bo ja się mazurzenia w domu nie nauczyłem).
  Chyba,że u nas i inni 'mazurzą' w ten sposób? • ungur 02.06.05, 12:12
  jedze wum powjym ze tyz u noz god(yo)jum 'zakryncioł sie wedle spuydnicy'...

 • ungur 02.06.05, 12:13
  Na metalowej poręczy mostu w Sukowskiej Woli koło Przytyka tak jest
  napisane :'chóje z Jankowiców*...ksiundz ...'
  *chodzi oczywiście o pobliską wioskę Jankowice.
 • ungur 02.06.05, 12:13
  W radomskiem,zwłaszcza na Powiślu tak się mówi o człowieku urzywającym
  niecenzuralnych słów:
  'zemści i zemści!','czego tak pomstuje?','nie zemść(albo 'nie mścij!')!.
  Jest też takie wyrażenie 'klnie na czym świat stoi'.
  zemścić,pomstować,mścić-kląć,przeklinać.
  Na Powiślu rzadko(może wcale?) słychać:'kląć','przeklinać'.
 • ungur 02.06.05, 12:16
  wzión-wzioł
  dopiro
  'łoj,to mało'
  możno
  kuńcu-końcu
  późni
  maju-mają
  rozrzucune
  struna-strona
  nima-nie ma
  chcioł-chciał
  dosz-dasz
  'kunicznie chcioł'-bardzo chciał
  tysiunc-tysiąc
  tysz-też
  jo-ja
  to su-to są
  przepado-przepada
  palułem-paliłem
  eetam!-nie,nie wierzę!
  wiadumo-wiadomo
  a,no no no!-właśnie tak!
  wtenczas-wtedy
  łuny-oni
  doł-dał
  dajno!-daj!
  tera-teraz
  musi-chyba
  kobita
  bobka
  po sumsiedzku
  wzieny-wzieli
  zrobiły jy-zrobili jej
  sunczki-sączki
  tysz-też
  ucic-uciec
  lepi-lepiej
  zablokowoł
  samochodziarstwo-branża samochodowa
  naszy-naszej
  iyy!-nie!gdze tam!
  Władkowo-Władkowa
  miesiunc-miesiąc
  dycha-dziesięć
  założyły-założyli
  'chałupe rozwalum'-dom rozwalą
  prosięta
  śfynie-świnie
  sadzaweczka-niewielki zbiornik wodny
  dołek-j.w.
  'zawsze stoi wody'-zawsze pełno wody
  najgłębi
  'nie było zwyczajne'-to było coś wyjątkowego
  'płoty jedne,drugie'-płoty pierwsze,drugie
  wejdu-wejdą
  se-sobie
  z tego samego miotu
  dawni
  miały takiego psa-mieli takiego psa
  z plyw-z plew
  płynuł-płynął
  latoł
  znoz-znasz
  zjod-zjadł
  niskie nogi-krótkie nogi(o psie który miał krótkie nogi)
  dobry psiak-dobry piesek
  Baczkoscok-Baczkowski
  zagrodzuny
  szczekoł
  nie poznałym
  weszedł-wszedł
  poszed-poszedł
  'tysz nie było nic warte'-też był niewiele wart(o psie)
  je-jest
  Władek Krześnioków-Władek Krześniak(o mężczyżnie w wieku piędziesięciu kilku-
  sześcdziesięciu lat)
  podyj-podaj
  wisz-wiesz
  stamtund-stamtąd
  weźniemy-weźmiemy
  tamoj-tam
  inaczy-inaczej
  ano!-tak,właśnie!
  dali-dalej
  pińć-pięć
  przyjiżdżo-przyjeżdża
  'kładu sie i śpiu'
  'uny nie wiedzom o tem'-oni nie wiedzą o tym
  no i dobra!-i dobrze!
  te cału-tę całą
  'na jedno to jest dobre'-z jednej strony to jest dobre
  zjeżdżune mo-zjeżdżone ma
  wirzby-wierzby
  zerznuł-ściął
  'powiem wum'
  pińset-pięćset
  nimioł-nie miał
  'słabizna,kopyrto się'-słaba,ledwo żyje
  iyjum-ją
  iyy,choroba!-nie,źle!
  mieszko-mieszka
  siołym,kupowołym-siałem,kupowałem
  rzodkie-rzadkie
  przyjyżdżajum-przyjeżdżają

  *(Kępeczki przynależą do parafii Brzeźnica).

 • ungur 02.06.05, 12:18

  Gazeta.pl > Forum > Prywatne > Edukacja Czwartek, 2 czerwca 2005


  Słownictwo gwarowe
  Re: SŁOWNIK GWARY RADOMSKIEJ
  Autor: ungur
  Data: 08.05.2005 10:22 + dodaj do ulubionych wątków

  + odpowiedz cytując + odpowiedz

  --------------------------------------------------------------------------------
  O POLU

  I Końce,kresy pola:

  1.(ten)koniec
  (ta)końca(kończa)
  (ta)kończyna
  (to)kończenie
  (ta)końcowizna
  (ta)końcowina
  (ta)koniecz
  (to)kończe(końce)
  (ta)końj
  (ta)końcowizna
  (ta)konia
  (ta)końcówa
  (ten)końcówek
  (to)końcówko
  (ta)kończyzna(końcyzna)
  (konieczek,koniuszek,koniuszka,końka,koniuch,końcuch,końcucha,końcusz,końcusza,
  końcołek,końcółka,końcołuszek,końcołuszka,końcol,końcola,końcółko,konieczka,końc
  zyk...)

  2.(ten)kraj
  (ta)kraj
  (ta)kraja
  (to)kraje
  (ta)krajka
  (to)krajanie
  (ten)kraik
  (ten)krajk
  (ta)kraina
  (ta)krajczyna
  (ta)krajczyzna
  (ta)krainka
  (ta)krajka
  (to)kraiszcze(?)
  (krajeczka,krajeczek itd.)

  3.(ten)kres
  (ta)kres
  (ta)kresa
  (ta)krysa(kryza)
  (ta)kreska
  (to)kresko
  (ta)kresownica
  (to)kresowisko
  (krajcuszek,krasek,kresówka itd.)

  4.(ten)skraj
  (ta)skraj
  (ta)skraja
  (to)skraje
  (ten)skraik
  (to)skrajanie
  (skrajko,skrajczyk,skrajaszek,skrajątek,skrajuszka,skrajucha itd.)

  5.(ten)kraniec
  (ta)krańj
  (ta)krańca(krańcza)
  (to)krańcze
  (ta)krańka
  (to)krańczysko
  (to)krańcowisko
  (ta)krania
  (ten)krańcuch
  (ten)krańczyk
  (kranieczko,kranieczek,krańcucha,krańcula,krańcółko itd.)

  6.(ta)krawędzia
  (to)krawędzie

  7.(ta)linia,linijka

  8.(ta)kosa
  (to)kosie
  (ta)kośnia
  (ten)zakos
  (ta)zakosa

  9.(ten)zasięg

  10.(to)ostrze
  (to)obostrzenie
  (to)obostrze

  11.(to)zagrodzenie pola
  (ta)zagroda pola
  (to)grodzie

  12.(ta)granica
  (ta)grańj
  (ta)grania
  (ta)graniczyzna
  (ta)grańka

  13.(to)bronie(?)(chyba że pomyliłem z 'obroną w polu w grze w piłkę'?)

  14.kamień pola(?)

  15.bok

  16.(ten)krój
  (to)kroje

  17.(to)obramowanie
  (ta)brama

  18.(ten)zrąb(?)(albo dotyczy tylko lasu?)
  (ta)zręba(?)
  (to)zrębie(zręba)(?)

  19.(ta)strona
  (to)stronie
  (ta)stronica

  20.tarcza(?)

  21.(to)obrzeżenie
  (ten)brzeg
  (to)obrzeże
  (to)brzeże
  (ta)brzeżyna
  (ta)brzeżeń
  (ta)brzegienica(brzegnica)(?)

  22.(ta)obręcza(obręcz)

  23.(ten)znak
  (to)zaznaczenie
  (to)znakowanie

  24.(ten)schyłek pola

  25.(ta)struga pola(?)

  26.(ta)blizna pola

  27.(ten)rowek pola

  28.(ten)ostatek(też w znaczeniu'granicy'

  29.(ten)początek(też w znaczeniu 'granicy')
  (to)poczęcie)

  30.(ten)wrąb(?)
  (ta)wręba
  (to)wrębie(wrębe)

  31.(ta)rysa
  (ten)rys
  (ten)rysunek(?)(moźe znam to tylko ze szkoły?)
  (ten)zarys)(?)(może też ze szkoły?)

  32.(ten)widok pola(?)(nie wiem czy w znaczeniu 'granicy')

  33.(ten)zasięg pola

  34.(ten)strój pola(?)(nie wiem czy w znaczeniu 'granicy')

  35.(ten)występ pola
  (ta)występa

  36.(ta)smuga pola(?)(jest ale nie wiem czy w znaczeniu 'linii')

  37.(to)zakończenie
  (to)zakończe

  38.(ten)wygląd pola(?)(nie wiem czy w tym znaczeniu?)

  39.(ten)strój pola(?)(nie wiem czy w tym znaczeniu?)

  40.(to)czoło pola(?)(nie wiem czy w tym znaczeniu?)

  41.(ten)obraz pola(?)(jest ,ale nie wiem czy w tym znaczeniu?)


  Jeśli chodzi o 'skraj' to jest to najuwerslaniejsze słowo bo zawsze
  oznacza 'granicę' natomiast inne
  najpopularniejsze:'koniec','kraj',kraniec','kres' stanowią bardziej coś
  odległego niż leżący od nas 2 metry bok pola.
  W radomskiem bardzo popularne są 'kresy' i chodzi zwłaszcza o takie takie
  rozproszone osadnictwo z dala od głównej wsi.
  'Początek' może znaczyć też koniec gdyż można rzec'od jednego początku do
  drugiego'.
  Tak samo'koniec' może być 'początkiem'.


 • ungur 02.06.05, 12:19
  'wręgą'.

  (ta)wyręga(jest i 'wręga' ale znaczy chyba 'wgłębienie')
  (to)pęto(iść'pętem pola,lasu'-znaczy brzegiem,skrajem-dawniej bardzo częste)
  (to)smółko(?)
  (ten)smag
  (to)naokółko(na pewno jest tylko nie wiem czy pasuje do 'kresu')
  (to)obkole(częste:obkolem stawu,lasu,chyba i pola)
  (to)obtocze(obtoczenie)(tak jak i 'obtok' bardziej pasuje do stawu)
  (to)otrze
  (to)trze
  (to)obrze
  (ten)obrzeg
  (to)zajście
  (ten)okróg
  (ta)ulica(w znaczeniu 'granicy' częste:iść 'ulicą lasu,stawu' czyli obrzeżem)
  (ten)występ
  (ta)ułęż(chyba nie tylko w znaczeniu 'zakątka'ale też i 'pobrzeża')
  (to)ułęże(j.w.)
  (ta)ustroń(też chyba nie tylko w znaczeniu'małego kąta')
  (to)ustronie(j.w.)
  (to)łęże
  (to)lico
  (ta)skroń
  (ten)ściąg(ale może bardziej w znaczeniu 'zwężenie'?)
  (ten)wąs
  (ta)wąsa
  (ten)wag(?)
  (to)wisie(?)
  (to)urwie(?)
  (ten)pas
  (to)pasie
  (to)opasanie
  (ta)paśka
  (ten)wist
  (ta)wistka
  (ta)tąga(?)
  (ta)tągiew(tągwia)(?)
  (to)cebrze
  (ten)reróg(albo w znaczeniu 'kącie')
  (ten)brus(?)
  (ten)obrós(?)
  (ta)obróska(obryska)(?)
  (to)klęcze(nie wiem czy w tym znaczeniu bo może tylko 'zakole')
  (to)jabrze(?)
  (ta)jabrzenica(?)
  (ta)koś
  (ta)oś
  (to)osie
  (ta)osiecz(osiecznica)
  (to)zawrze(?)
  (ten)zastaw(?)
  (ten)ostróg
  (ten)prog
  (to)proże
  (ta)żąga(?)
  (to)żągło(żągle)(?)
  (ta)wyręga
  (to)zegrze(?)
  (to)pole('pole' w znaczeniu 'kraju' na pewno występuje bo u nas mówimy
  iść 'polem lasu' a nawet 'polem pola')
  (ten)obłój(?)
  (ta)stroga
  (to)stroże
  (ten)stróg
  (to)okraje
  (ten)okróh lb (ta)okrój
  (ta)krzna(nie tylko w znaczeniu'drobiny')
  (to)krze
  (to)okrze
  (ta)okrzej(a)(?)
  (to)krucie(?)
  (ta)okraina('iść okrainą pola'-częste)
  (to)dzięgle(?)
  (to)wzdzięgle(?)
  (ta)sieczka(ale może w znaczeniu'skosu'?)
  (ta)rząsa
  (ta)strzeżyna
  (ta)przerwa
  (ta)rwa
  (to)zabrze(?)
  (ten)zabrzeg(na pewno występuje)...
 • ungur 02.06.05, 12:20
  O POLU

  (to)krze
  (to)okrze
  (ta)(ten)okraj(okrój)
  (ta)okrezna
  (ta)okreznica(okraznia)
  (ten)okrag
  (to)wrzeciono
  (ta)wrzeciez(?)
  (ta)warga
  (ten)krawat('krwat,krwatek'-strzepek)
  (ta)cega
  (ten)sag
  (ta)sega
  (to)obustronie(obstronie)
  (ta)przestron(nie wiem czy w tym znaczeniu?)
  (to)przestronie
  (ten)wid('w widzie pola'-bardzo czeste ale bardziej w znaczeniu wewnatrz)
  (ten)widok(j.w.)
  (ta)smaga
  (ta)obsiecz
  (ta)osiecz
  (to)ostronie
  (ta)odstron
  (ta)stromizna(w znaczeniu 'kranca' na pewno)
  (ta)wega
  (ten)wezel
  (to)wezle
  (ten)nar(narta)(?)
  (ten)prag
  (ta)prega
  (to)praze
  (to)precie
  (ten)pret(prec)
  (ta)prazka
  (ta)pratka(?)
  (ta)oprzedz(?)
  (ta)przepaska
  (ta)przepasc(?)
  (ta)pas
  (ta)przepierz(?)
  (to)przepiezenie(w znaczeniu 'zmiany')
  (ten)znak
  (to)znamie
  (to)prze
  (ta)przedza(?)
  (ta)nic(nita)
  (ten)witek
  (to)oparcie('na oparciu pola'-czeste)
  (to)wzowie
  (to)wzdecie
  (ten)rab
  (ta)reba
  (ten)zrab
  (ten)rag
  (ten)próg
  (ta)krega
  (to)kraze
  (ta)oscien(?)
  (ta)przegroda
  (ta)przeszkoda
  (ta)tecza(?)
  (ta)wstega
  (to)wyrobie
  (ten)warkocz
  (ten)wdol
  (to)wdole
  (ta)wreda
  (ten)brus(?)
  (to)klecze(?)
  (ta)wedziez
  (ten)zabrog(?)
  (ten)brog(?)
  (ten)bug(?)
  (ten)zabug(?)
  (ta)porecz(a)
  (ten)wystep
  (ta)wystepa
  (to)wystapienie
  (ten)pobok(pobog?)('pobok' na pewno jest)
  (to)urwanie
  (ten)urywek
  (to)urwisko
  (to)pasie
  (to)opasanie
  (ta)obroba(obrobka)
  (ta)oskroba
  (ta)droga(w znaczeniu'kraDca,obwodu' tez)
  (ta)obrega
  (to)wyciecie
  (to)wyzecie
  (to)wygiecie
  (ten)wygniot
  (ten)wyrzut
  (to)wylozenie
  (ta)wykraj
  (to)wykrojenie(wykrajanie)
  (ta)obcega(?)
  (ta)obcaz(?)
  (ten)obceg(?)
  (ten)oblas(?)
  (to)sklwie(sklwienie)te| w znaczeniu'zwezenia,sklepienia' jak i 'zakatka'-na
  pewno jest to slowo lub podobne)
  (to)skrwie(j.w.-rzadziej uzywane)
  (ten)brzostek(?)
  (to)obkole
  (ta)obkolina
  (ten)okol
  (ta)oblez
  (ta)oblega(?)
  (ten)obleg
  (ten)pratek
  (ten)obrzyn(bardzo czeste)
  (to)rwie
  (to)urwanie(czeste)
  (ten)urywek
  (to)obrzecie(oberzniecie)
  (ta)weka(?)
 • ungur 02.06.05, 12:21
  --------------------------------------------------------------------------------
  O POLU

  (to)obodrzwie(?)
  (ten)obłęk
  (ta)obłęż(oblęż)
  (to)obłęże
  (ta)okręż
  (to)okręże
  (to)obkończenie(okończenie)
  (ten)kręt
  (ta)kręć
  (ta)obrzega
  (ta)obrzedź
  (to)obrzedzie
  (ta)brzodź(?)
  (to)widło
  (ten)kieł
  (to)wikło(?)
  (ten)winkiel
  (ten)obokraj
  (ta)odora
  (to)odorze
  (ten)obkręt
  (ten)łęg
  (ten)łuk
  (to)załucze
  (ta)lęża(?)
  (ta)oblęż
  (ta)oblęga
  (to)oble
  (ta)obla(?)
  (to)obrwie(oberwie)
  (ta)odszczel
  (ten)odszczał
  (ta)cześnia(?)
  (ta)szczelina
  (ta)szlęga
  (to)kośle(?)
  (ta)kośla(?)
  (to)obrznie(obrzenie)
  (ta)obrzeń
  (to)cięcie
  (ta)cięć(cięcia)
  (to)obecięcie(obcięcie)
  (ta)szelka
  (to)sierdzie(?)
  (ten)(ta)wręg
  (ta)wręga
  (ta)kokarda
  (ten)korzeń
  (ta)obkraka(okraka)
  (ten)obkrok(okrok)
  (ten)okres
  (ten)odszczep(oszczep?)
  (ten)turzeń(?)
  (ta)turznia(?)
  (ten)kęt
  (to)obkącie(okęcie?)
  (to)kęśle
  (ta)(ten)ostrzęp
  (ten)skręt
  (ten)zakręt
  (to)zawinięcie
  (ten)zakres(?)
  (to)ogle(?)
  (ten)wąż
  (to)(z)wężenie
  (to)zwęże
  (ta)ogla(?)
  (ten)uskok
  (ten)węgieł
  (ta)obrzoga(ożoga)(ożga?)
  (ta)sklęka(?)
  (to)legdzie(?)
  (ten)wieniec
  (to)obocze
  (ta)kolka
  (to)poczęcie
  (to)obrzęcie
  (to)koło
  (to)kole
  (ten)zakos
  (ta)zakosa
  (to)zakosie
  (to)jście(ijście)(od 'miejsca którym się chodzi')
  (to)zajście
  (to)zejście
  (to)obejście
  (ta)zadra
  (ten)zadzior
  (to)obstronie
  (ta)odsłona
  (ta)odstrona
  (to)odstronie
  (to)klewie(klwie)
  (ten)okół
  (ta)skłoń
  (to)skłonienie
  (to)skulenie
  (to)skule
  (to)skurczenie
  (ten)rzęd
  (ten)zaczątek
  (ten)naczątek
  (ta)bruzda
  (to)skrwie
  (ten)skawek
  (ten)cień
  (ta)przeszkoda
  (ta)przegroda
  (ta)obroba
  (ta)oskroba
  (ta)obrega
  (to)wycięcie
  (to)wyrzęcie
  (to)wygięcie
  (to)wygniecenie
  (to)wyłożenie
  (ten)wykraj
  (ten)obcęg
  (ta)obkolina
  (to)rwie
  (to)urwanie
  (to)obkole
  (ten)wysyp
  (ta)stępka(?)
  (ta)stopka(?)
  (to)przyłożenie
  (ten)czub
  (to)obkącie
  (ten)róg
  (ta)ostrościa
  (ten)osęk
  (ta)osęka
  (to)żebro(to)obkurczenie
  (ta)bruzda
 • ungur 02.06.05, 12:22
  Autor: ungur
  Data: 19.05.2005 11:38 + dodaj do ulubionych wątków

  + odpowiedz cytując + odpowiedz

  --------------------------------------------------------------------------------
  POLE

  węzeł
  węgieł
  zakątek(zakolątek)
  łuk
  zaobkole
  oberda(?)
  obreda(?)
  otwór
  rozwarcie
  obredle
  obrzeń
  oberwanie
  obręg
  obroża
  obrzęk
  opasie
  przedział
  dział
  obkop
  strazał
  strzała
  kurcze
  szczerba
  wyszczerba
  wyzęb
  oprzeńdzie
  skończe
  krzywizna(skrzywienie)
  ząb
  okrocze(obkrocze)
  okowa
  kowadło(?)
  ocięcie
  cięg(ciąg)
  osiąg
  zaczyn
  stęp(stępa)
  okal
  okole
  okół
  stopa
  przystęp
  oborędzie(?)
  obruździe(?)
  zakrze('za krzą pola'częste;'Zakrzew' oznaczać może miejsce 'kresowe',zakątek)
  zacisze('iść za cichością pola')
  klechcie(?)
  oblazie
  miedza
  skarpa
  karpa
  kopyto
  osok(?)
  osęk(?)
  ręka
  ramień(ramiono)
  strzępa
  sięg
  nóż
  róg
  szczerzeń(?)
  tarcza
  szczel(?)
  szczelina
  szczerb
  kolec
  kójka
  spięcie
  spinka
  szew
  kieł
  poroże(?)
  poprzeczka
  zakrwie
  zaczole
  nalecze(?)
  pokraj
  kawalatek
  zaparcie
  okrawędź
  obstaje(bardzo popularne'iść obstajem pola')
  zaprze(?)
  pertka(?)
  koperta
  tarcie
  obtarcie
  przytyk
  krawek
  zarzęcie
  okosa
  zarzędzie(?)
  obkasanie
  ostęp(ustęp)
  uskok
  ucho
  uchwyt
  ociach
  przedzie
  tyle
  bocze(obocze)
  wyzębienie
  wybrzuszenie
  wypoczęcie
  wypchnięcie
  wysuw
  suw
  brzuch(?)
  wybrzuszenie
  obodzie(?)
  odzioba
  dziub
  czub
  obskręt
  zakole
  zaobkole
  obkraj
  obchod
  chył
  zadra
  zadarcie
  obredle(?)
  obchyle
  zawada
  wężenie
  obgole
  obetrze
  obotrze
  obedrze
  obodrze(?)
  ukraj


  Zasadniczo określenia dotyczące topografii granic można podzielić na:
  1.ociosy i oberwy(od 'cięcia', obrywania')
  2.wystałości(to co 'wychodzi','wystaje')
  3.opasanie(od 'opasać''obstać')
  4.obejście(od'iść','chodzić').
  Zdecydowanie przeważa pierwsza grupa.
  (Słowianie musieli być niezłą wiedzę techniczną i wojenną).

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.