Dodaj do ulubionych

Polska i Polacy

05.09.06, 22:48

Pierwsza Polska obejuje ziemie między Odrą i Bugiem i między Karpatami
a Morzem Bałtyckim za wyjątkiem dzisiejszego Podlasia i Warmii i Mazur.
W XII w. następuje podział dzielnicowy.
Dopiero w XIV w. Władysławowi Łokietkowi udaje się zjednoczyć większość krain
piastowskich.Jego syn ,Kazimierz zwany Wielkim, przyłącza Ziemię Płocką i
Wiską oraz zhołdowuje resztę Mazowsza.Ponadto opanowuje Ruś Halicko-
Włodzimierską.
W następnym stuleciu do Korony wchodzi Pomorze Gdańskie,Ziemia Chełmińska i
Warmia oraz ziemia Oświęcimsko-Zatorska,Ziemia Siewierska,Starostwo
Spiskie.Lennami stają się:Hospodarstwo Mołdawskie,Prusy i Ziemia Lęborsko-
Bytowska.
Od XVI wieku stopniowo polszczy się rycerstwo Wielkiego Księstwa Litewskiego
oraz Małoruskie.
Zjawisko to przybiera na sile w następnym stuleciu.
Na Kresy jedzie dość liczna szlachta polska,za nimi ciągną osadnicy chłopscy
ze Starej Polski.
Rzeczypospolitą Obojga narodów zamieszkują ludzie różnych religii i
narodowości.
Oprócz Polaków najwięcej jest Rusinów.Poza nimi są jeszcze Litwini,Łotysze i
Estowie.
Dużą grupę reprezentują Niemcy i Żydzi oraz wiele mniej licznych
nacji:Ormianie,Tatarzy,Karaimi,Czeremisi,Szkoci i inni.

Ludność Śląska,Pomorza Zachodniego i Zachodniej Wielkopolski w większości
niemczy się.
Z drugiej strony znaczna część Rusinów i Litwinów oraz drugich narodów
miesza się z Polakami i ulega polonizacji.

Współcześni Polacy są, mimo wszystko w większości potomkami Słowian żyjących
na terytorium będących we władaniu Mieszka I .
Druga grupa to Polacy którzy mają przodków zarówno polskosłowiańskich jak i
obcych.To też jest duża rzesza ludzi.


Edytor zaawansowany
 • sandomierzan 08.09.06, 00:13

  P O L A C Y

  Ogólna liczebność-około 54 700 tys.ludzi:

  1.Polska:98% ludności-37 700 tys.

  2.Zagranica-16 930 tys.

  Największe skupiska Polaków na świecie:

  1.U S A: 9 300 tys.
  2.Brazylia:1 600 tys.
  3.Francja:1 000 tys.
  4.Niemcy:900 tys.
  5.Kanada:850 tys.
  6.Białoruś:700 tys.
  7.Wielka Brytania:420 tys.
  8.Litwa:330 tys.
  9.Ukraina:260 tys.
  10.Argentyna:150 tys.
  11.Australia:150 tys.
  12.Czechy:120 tys.

  *Moje wyliczenia odbiegają nieco od danych statystycznych z poszczególnych
  krajów

  pl.wikipedia.org/wiki/Polacy
 • sandomierzan 08.09.06, 13:34
  POLACY według swego dzielnicowego pochodzenia:

  I Małopolanie:25 520 tys.ludzi=46,65% Polaków(15 955 tys.Polska=42,25% Polaków
  w Polsce)

  *Starzy Małopolanie:18 480 tys.ludzi(13 185 tys.Polska)=72,4% Małopolan

  1.Krakowianie:9 240 tys.ludzi( 6 215 tys.Polska)

  2.Sandomierzanie:9 240 tys.ludzi(6 970 tys.Polska)

  *Nowi Małopolanie:7 040 tys.ludzi=27,6% Małopolan

  1.Przemyślanie:2 840 tys.ludzi(1 890 tys.Polska)

  2.Kresowianie: 2 500 tys.ludzi( 1 400 tys.Polska)

  3.Chełmianie:1 700 tys.ludzi(1 300 tys.Polska)


  II Mazowszanie:13 710 tys.ludzi=25,05% Polaków( 9410 tys. w Polsce=24,9%
  Polaków w Polsce)

  *Starzy Mazowszanie:7 660 tys.ludzi( 5 840 tys.Polska)=55,9% Mazowszan

  *Nowi Mazowszanie:6 050 tys.ludzi=44,1% Mazowszan

  1.Podlasiacy:2 520 tys.ludzi(1 940 tys.Polska)

  2.Białorusini Polacy:1 800 tys.ludzi(700 tys.Polska 700 tys.Białoruś)

  3.Litwini Polacy:1 120 tys.ludzi(520 tys.Polska 330 tys.Litwa):

  -Litwini:780 tys.ludzi(270 tys.Polska 330 tys.Litwa)

  -Suwalszczanie:340 tys.ludzi(250 tys.Polska)

  4.Kurlandczycy i Inflatczycy:110 tys.ludzi(30 tys.Polska 50 tys.Łotwa i Estonia)

  5.Warmiacy i Mazurzy:100 tys.ludzi(30 tys.Polska)


  III Wielkopolanie:5 250 tys.ludzi=9,6% Polaków(4 300 tys.POlska=11,4% Polaków w
  Polsce)

  IV Sieradzanie i Łęczycanie:4 000 tys.ludzi=6,85% Polaków(3 140 tys.Polska=
  =7,8% Polaków w Polsce)

  1.Sieradzanie:1 970 tys.ludzi(1 510 tys.Polska)

  2.Łęczycanie;1 560 tys.ludzi(1 260 tys.Polska)

  3.Wielunianie:470 tys.ludzi(370 tys.Polska)

  V Ślązacy:2 540 tys.ludzi=4,65% Polaków(1 900 tys.w Polsce=5,05% Polaków w
  Polsce)

  1.Górnoślązacy:1 850 tys.ludzi(1 500 tys.Polska)

  2.Cieszynianie:690 tys.ludzi(400 tys.Polska 90 tys.Czechy)

  VI Kujawianie-Dobrzynianie: 1 620 tys.ludzi=2,95% Polaków( 1370 tys.Polska=
  =3,65% Polaków w Polsce)

  1.Kujawianie:1 380 tys.ludzi(1 130 tys.Polska)

  2.Dobrzynianie:240 tys.ludzi(190 tys.Polska)

  VII Pomorzanie:1 130 tys.ludzi=2,05% Polaków(915 tys.w Polsce=2,4% Polaków w
  Polsce)

  1.Kaszubi:560 tys.ludzi(450 tys.Polska)

  2.Kociewianie i Powiślacy:480 tys.ludzi(390 tys.Polska)

  3.Borowiacy i Lasowiacy:90 tys.ludzi(75 tys.Polska)

  VIII Chełmińszczanie:930 tys.ludzi=1,7% Polaków(780 tys.Polska=2,05% Polaków
  w Polsce)

 • sandomierzan 10.09.06, 23:54

  Ludność słowiańska żyjąca w Polsce Piastowskiej przemieszała się w następnych
  wiekach z rozmaitymi przybyszami.
  Polska utraciła część swych prastarych ziem a zyskała nowe terytoria na
  wschodzie.
  Przynależność państwowa nie zawsze pokrywa się ze świadomością etniczną.
  Do Polaków przyłączyło się koniec końców bardzo dużo Rusinów,Litwinów a nawet
  Niemców.Są to Polacy -Białorusini,Polacy-Litwini,Polacy-Niemcy.
  Należy wreszcie przestać udawać,że nie ma problemu .
  Ludzie żyjący w danym regionie mogą mieć bardzo różną przynależność narodową.
  Wśród Ślązakow można wyróżnić:
  -Ślązaków-Polaków
  -Ślązaków-Niemców
  -Ślązaków-Czechów
  -Ślązaków Słowian(nie uznających się ani za Polaków i Czechów ale też i nie
  Niemców)
  -'Panślązaków'(ci dla których liczy się,że ktoś jest Ślązak niezależnie od tego
  czy Słowianin czy Niemiec).
  Podobnie bywa i u Białorusinów.
  Ci się dzielą na:
  -Białorusinów
  -Bialorusinów-Polaków
  -Białorusinów-Rosjan
  -Białorusinów-Litwinów(uważąją,że Białorusini są zesłowiańszczonymi Bałtami).

  W Polsce Środkowej praktycznie mało kto musi wybierać sobie narodowość.
  Tu jest społeczeństwo w miarę jednorodne.
  Co innego w krainach gdzie krzyżują się różne fale osadnicze i kulturowo-
  historyczne.
  Na Ślązku,Białorusi,Litwie większość jest zmuszona do tego by przylgnąć do tego
  kto im bardziej odpowiada.
  Z reguły wygrywa silniejszy czyli ten kto ma władzę na danym obszarze.
  Jeszcze 100,200 lat panowania polskiego i na Ślązku nie zostanie śladu po
  Niemcach.
  Z drugiej strony na Litwie i Białorusi znikną ostatecznie Polacy.
  Chyba,że damy im solidne wsparcie....
 • sandomierzan 12.09.06, 09:52

  1.Kujawianie i Dobrzynianie:1 710 tys.ludzi(1 440 tys.Polska=3,8% Polaków w
  Polsce)=3,1% Polaków

  -Kujawianie;1 380 tys.ludzi(1 130 tys.Polska)
  -Dobrzynianie:330 tys.ludzi(260 tys.Polska)

  2.Chełmińszczanie:840 tys.ludzi(710 tys.Polska=1,9% Polaków w Polsce)=1,5%
  Polaków.
 • piotr_glownia 09.09.06, 14:13
  Slowianski Narod to nie polski narod!

  Ladne przemieszanie nazw etnicznie slowianskich plemion dziko wklepanych w
  podtekscie historycznym w etniczne pieklo Polski i pewnie majace udowodnic, ze
  ta dzika R1a, R1b, I1a i I1b mieszanka haplotypow YDNA zamieszkujaca Polske to
  nie trzy rozne grupy etniczne, lecz wszyscy Slowianie.

  Czemu jeszcze nie zaliczyc Murzynow z Zairu jako: Zair = 99% Slowianie =X
  milionow czarnoskorych Slowian? Na pewno w roku 2006 Zairczycy w 99% maja tyle
  samo wspolnego z tymi polskimi etnicznie slowianskimi plemionami ze
  sredniowiecza co 80% Polakow.

  I tak, my Slowianie mieszkamy wszedzie i wystarczajaco wiele wiemy, zeby Polakow
  nie traktowac jako Slowian co by nacjonalistyczna (czytaj nieslowianska)
  propaganda nie wciskala mozgoslabym idiotom, ktorzy przynaleznosc do grupy
  klanowo-plemiennej licza po uzyciu jakiegos dalekospokrewnionego dialektycznie
  jezyka polskiego, zamiast piastowskiej slowianskiej krwi I1a1(Lechici)/I1b1(Rusini).
 • sandomierzan 10.09.06, 23:12
  > Slowianski Narod to nie polski narod!
  >
  > Ladne przemieszanie nazw etnicznie slowianskich plemion dziko wklepanych w
  > podtekscie historycznym w etniczne pieklo Polski i pewnie majace udowodnic, ze
  > ta dzika R1a, R1b, I1a i I1b mieszanka haplotypow YDNA zamieszkujaca Polske to
  > nie trzy rozne grupy etniczne, lecz wszyscy Slowianie.
  >
  > Czemu jeszcze nie zaliczyc Murzynow z Zairu jako: Zair = 99% Slowianie =X
  > milionow czarnoskorych Slowian? Na pewno w roku 2006 Zairczycy w 99% maja tyle
  > samo wspolnego z tymi polskimi etnicznie slowianskimi plemionami ze
  > sredniowiecza co 80% Polakow.
  >
  > I tak, my Slowianie mieszkamy wszedzie i wystarczajaco wiele wiemy, zeby
  Polako
  > w
  > nie traktowac jako Slowian co by nacjonalistyczna (czytaj nieslowianska)
  > propaganda nie wciskala mozgoslabym idiotom, ktorzy przynaleznosc do grupy
  > klanowo-plemiennej licza po uzyciu jakiegos dalekospokrewnionego dialektycznie
  > jezyka polskiego, zamiast piastowskiej slowianskiej krwi I1a1(Lechici)/I1b1
  (Rus

  Przeciętny Polak na pewno nie ma świadomości słowiańskiej.
  To pańszczyźniano-szlachecki debil dumający tylko o tym jakby nażreć się i
  nachlać ,pójść do kościoła'żeby ludzie widzieli jaki on bogobojny i poważny'.
  Nie obchodzą go rzeczy wyższe typu:filozofia,polityka,moralność,sztuka.
  Ta karykatura człowieka zwana 'Polakiem' całą filozofię skupia na udawaniu.
  Sukces w jego odczuciu to 'dziadowanie i złodziejstwo'- czyli każdy kto ma
  zawdzięcza krętactwu i obłódzie a nie talentowi.
  Miernota polska ,masochistyczna 'katolia' bezwzględnie dba o to żeby wszyscy
  zdolni pogłupieli i stali się takimi samymi idiotami jak ona.
  I tak się dzieje...Nasi młodzi informatycy czy sportowcy nie mają równych w
  sobie w świecie.Ale gdy dorosną stają się głupi i słabi...Środowisko wysysa z
  nich ducha walki...Czysty Polak-katolik jest zupełnie obezwładniony choćby
  przez swych najbliższych.
  Według tych kretynów mądrość polega na tym żeby coś nauczyć się,ponaśladować i
  zastosować.Od myślenia jest 'Zachód',kościól czy jakakolwiek instytucja.Tych
  bandzwołów myślenie nie dotyczy!!!Są idiotami nie zdając sobie z tego sprawy.To
  co uznają za 'głupie' jest mądre a to o czym myślą,że jest mądre-jest głupotą!!!
  Te pajace mają wrodzony wstręt do samodzielnego myślenia.
  Od tego przecież są 'autorytety' które to prócz dyrdymał i sloganów nie mają
  swołoczy niczego do zaoferowania.


  Na razie za mało ludzi przebadano w Polsce by rozważać
  o 'halotypach'.Paru 'ruskich' chłopów spod Zamościa to przecież nie Polacy. • sandomierzan 11.09.06, 11:04

  I Pomorze-stolica:Gdańsk

  (Pomorze Zachodnie,Ziemia Lęborska,Ziemia Bytowska,Pomorze,Powiśle,Warmia
  Północna,Prusy Północno-Zachodnie)

  Powiaty:
  1.Szczeciński
  2.Koszaliński
  3.Słupski
  4.Kaszubski(Kartuzki)
  5.Kociewsko-Boroski(Stsargardzki)
  6.Gdański
  7.Elbląski

  II Wielkopolska-stolica:Poznań

  (Ziemia Lubuska,Wielkopolska)

  Powiaty:

  1.Lubuski(Gorzowski)
  2.Pilski
  3.Poznański
  4.Leszczyński
  5.Kcyński
  6.Gnieźnieński
  7.Koniński
  8.Kaliski

  III Kujawsko-Dobrzyńsko-Chełmińskie Województwo-stolica:Toruń

  (Kujawy,Ziemia Dobrzyńska,Ziemia Chełmińska,Prusy Południowo-Zachodnie)

  Powiaty:

  1.Dobrzyński(Lipnowski)
  2.Chełmiński
  3.Ostródzki(Pruski)
  4.Bydgoski(Kujawski)

  IV Województwo Sieradzko-Łęczyckie-stolica:Łódź

  (Ziemia Łęczycka,Ziemia Sieradzka,Ziemia Wieluńska)

  Powiaty:

  1.Łęczycki(Łódzki)
  2.Sieradzki
  3.Piotrkowski

  V Śląsk-stolica:Wrocław

  (Śląsk Cieszynski,Górny Śląsk,Dolny Śląsk,Ziemia Świebodzińska)

  Powiaty:

  1.Bielski(Cieszyński)
  2.Katowicki
  3.Opolski
  4.Wrocławski
  5.Legnicki
  6.Zielonogórski

  VI Małopolska-stolica:Kraków

  (Ziemia Krakowska,Ziemia Siewierska,Ziemia Oświęcimsko-Zatorska)

  Powiaty:

  1.Częstochowski
  2.Krakowski
  3.Dąbrowski(Sosnowski)
  4.Kęcki(Oświęcimsko-Zatorski)
  5.Sądecki(Nowosądecki)

  VII Małopolska Wschodnia-stolica:Rzeszów

  (Ruś Czerwona)

  Powiaty:

  1.Rzeszowski
  2.Sanocki
  3.Przemyski
  4.Zamojski
  5.Chełmski

  VIII Województwo Sandomierskie-stolica:Sandomierz

  (Dzielnica Sandomierska)

  Powiaty:

  1.Tarnowski
  2.Sandomierski
  3.Lubelski
  4.Łukowski(Siedlecki)
  5.Radomski
  6.Opoczyński
  7.Kielecki

  IX Podlasie-stolica:Białystok

  (Podlasie,Polesie,Ziemia Suwalska,Prusy Północno-Wschodnie)

  Powiaty:

  1.Bialskopodlaski
  2.Drohicki
  3.Białostocki
  4.Suwalski(wraz z miastami:Gołdap,Olecko)

  X Mazowsze-stolica:Warszawa

  (Mazowsze,Prusy Południowo-Środkowe,Warmia Południowa)

  Powiaty:

  1.Skierniewicki
  2.Warszawski
  3.Miński
  4.Płocki
  5.Ciechanowski
  6.Ostrołęcki
  7.Łomżyński
  8.Olsztyński(Warmińsko-Mazurski)

  10 WOJEWÓDZTW (DZIELNIC-KRAJÓW),57 Powiatów.

  *Powiaty będą bardzo przypominać dawne województwa.

  *Jest to podział Polski z uwzględnieniem historii.
  Jedynie dawne Prusy,Warmia i Powiśle zostały 'rozparcelowane' i włączone do
  województw z ktorymi dawniej nie zawsze miały wiele wspólnego.
  Ta nowa 'inkorporacja' uwzględnia konkretną ludność ktora osiadła po wojnie na
  obszarze Prus.I tak:wschodnia ich część zamieszkała jest głównie przez
  Suwalszczan,Prusy Południowo-Zachodnie zasiedlają przeważnie Chełmińszczanie i
  Dobrzynianie,Prusy Południowe i Warmię Południową zaś Mazowszanie(w tym bardzo
  dużo Kurpi).Półńocne krańce natomiast są zajęte przez najprzeróżniejszych
  osadników,w tym w znacznej mierze przesiedleńców z Kresów i Bieszczad.

 • piotr_glownia 14.09.06, 15:56
  sandomierzan napisał:

  > Przeciętny Polak na pewno nie ma świadomości słowiańskiej.

  Dzis Polacy maja cywilizacje zachodnioeuropejska, ktora nie ma nic wspolnego z
  jakakolwiek kultura Slowian, lecz za to wszystko wspolne z Germanami, Rzymianami
  i Frankami. Czyli ludzmi, ktorzy nie maja nazbyt wiele wspolnego z nami Slowianami.

  > To pańszczyźniano-szlachecki debil dumający tylko o tym jakby nażreć się i
  > nachlać ,pójść do kościoła'żeby ludzie widzieli jaki on bogobojny i poważny'.

  Aczkolwiek to jest kwestia tego, ze Polska od 1917 roku, kiedy panszczyzniani i
  mieszczanie w Polsce otrzymali prawa obywatelskie, to kraj biedy, bezrobocia i
  zacofania.

  > Nie obchodzą go rzeczy wyższe typu:filozofia,polityka,moralność,sztuka.

  Ludzi ucywilizowanych powinien zawsze interesowac kunszt inzynierski. Wiele
  barbarzynskich kultur ma spore osiagniecia artystyczne. Cywilizacje zas nie
  szerzy sie sztuka, filozofia, polityka i moralnoscia. Cywilizacje szerzy sie
  infrastruktura, dobrobytem, postepem technicznym. Niestety Polska od 1917 jest
  zorientowana na barbarzynczych fenomenach jak moralnosc, polityka, filozofia i
  sztuka, co wychodzi ze szkoda dla polskiej cywilizacji... niegdys pod rzadami
  szlachty dominujacej we wschodnio-centralno-poludniowej Europie.

  > I tak się dzieje...Nasi młodzi informatycy czy sportowcy nie mają równych w
  > sobie w świecie.Ale gdy dorosną stają się głupi i słabi...Środowisko wysysa z
  > nich ducha walki...Czysty Polak-katolik jest zupełnie obezwładniony choćby
  > przez swych najbliższych.

  Podzial nie idzie na katolikow i niekatolikow. Podzial idzie pomiedzy Polakami
  pochodzenia slowianskiego i Polakami pochodzenia germanskiego. Podzial
  kulturalny latwo widoczny zreszta na wsi miedzy wsiami zasciankami i wsiami
  folwarkami. Inna mentalnosc. Inna kultura. Inne zachowanie. Zreszta sa w Europie
  dwie cywilizacje. Jedna Wschodnioeuropejska Slowian i druga Zachodnioeuropejska
  German. Roznice sa wiec bardzo duze. To germansko-slowianskie etniczne pieklo
  zas powoduje, ze Polak Polakowi najwiekszym wrogiem.

  > Na razie za mało ludzi przebadano w Polsce by rozważać
  > o 'halotypach'.Paru 'ruskich' chłopów spod Zamościa to przecież nie Polacy.

  Jednak my Slowianie mamy nasza "tradycje". Tradycja zas ta mowi nam skad sie
  wzielismy, skad pochodzimy, jakie sa nasze obyczaje i co porabiali nasi
  legendarni przodkowie. Dlaczego haplogrupa I1a1? Legenda Lecha, Rusa i Czecha
  odpowiada najlepiej szerzeniu sie kultury pomorskiej 550pne-200pne:
  en.wikipedia.org/wiki/Pomeranian_culture
  Ciekawa sprawa wedlug mnie to krolewscy Scyci, ktorymi wszyscy Scyci byli oprocz
  banitow Cymerian. Otoz w I w n.e. postanowili oni mieszac sie z Piktami. O tym
  zas mozna przeczytac juz od kronikarzy Rzymu:
  en.wikipedia.org/wiki/Scythia
  Ponadto I1b1 to haplogrupa wystepujaca na calym swiecie _WYLACZNIE_ na ziemiach
  Rusinow. Co mozna zobaczyc na mapkach w pracy naukowej:
  evolutsioon.ut.ee/publications/Rootsi2004.pdf
  Haplogrupa I1a1 to najwyrazniej my Lechici i nasze I1a1 dzielimy z Wikingami i
  Piktami (jedni z przodkow Szkotow).

  Aczkolwiek R1a1 to haplogrupa Scytow. Wiec my Slowianie na dobra sprawe mozemy
  byc mieszanka I1a1, I1b1 i R1a1, gdzie roznice miedzy Rusinami i Lechitami jest
  zdecydowany przez roznice miedzy I1a1 i I1b1. W kazdym razie haplogrupe I nie
  mozemy wylaczac, jesli jest mowa o naszej slowianskiej tradycji, ktora raczej
  tradycja Scytow wprost nie jest. Nieprawdaz?
 • sandomierzan 16.09.06, 00:55
  Polacy,kultorowo biorąc,od dawna nie są Słowianami.
  Szlachcic,chłop-zajedno.Oni i tak nie mają mentalności wolnego człowieka.
  Cywilizacja Zachodnia to cywilizacja niewolnicza.
  Chrześcijaństwo zniszczyło plemiona i rody po to by ludziom odebrać tożsamość.
  Jakieś tam poczucie wspólnoty pozostało u szlachty,nawe do dziś.
  Dla przykładu Islam nie niszczył struktur plemienno-klanowych .
  I ,prawdę rzekłszy,tylko muzułmanie stawiają zdecydowany odpór łachmytom od
  krzyźa i święconej wody.
  Ale kiedyś Wieleci,Obodrzyce,Prusowie też byli ludźmi.
  I gdyby nie podziały i bratobójcze walki to dziady chrystiańskie by ich nigdy
  nie pokonały.

  Scytowie,mity o Lechu itd.
  Najważniejsze by znać dzieje swego regionu i kraju i odejść od instytucji w
  kierunku rodziny,szczepu,plemienia.Kiedy to będzie,żadne kościoły nie wypiorą
  ludziom mózgu...Pójdą precz skąd przyszli.Na zawsze.
 • piotr_glownia 16.09.06, 19:20
  sandomierzan napisał:

  > Polacy,kultorowo biorąc,od dawna nie są Słowianami.

  No, nie az od tak dawna. Jakis opor przed wynarodowieniem jeszcze istnial w XX
  wieku. To stalo sie tylko podczas PRL, kiedy prawdziwa walka z nami Slowianami
  sie dziala w imie "walki klasowej". To tylko podczas PRL:u Komunisci stworzyli
  spoleczenstwo o ktorym tylko mogl marzyc R. Dmowski zaledwie 10-20 lat wczesniej
  w RP2. Spoleczenstwo polskie w ktorym Slowianie, Germanie, Zydzi, Ormianie i
  inni stali sie jednym kulturalnie jednym spoleczenstwem. Polakami. Nie oznacza
  to oczywiscie, ze mankamenty piekla etnicznego znikly z Polski. Nadal sa.

  To, ze Polacy nie sa Slowianami to wynik, ze my Slowianie nie stanowilismy
  wiekszosci etnicznej w Polsce, a wiekszosc zadecydowala... i to ta "klasowa
  walka" zadecydowala ponownie. Aczkolwiek przypuszczam, ze wybor cywilizacji byl
  raczej wynikiem pewnych elit intelektualnych RP2, ktore raczej nie preferowaly
  cywilizacji Slowian nad cywilizacje zachodnioeuropejska Rzymu, Paryza i Berlina.

  Aczkolwiek wielu sie stawia i bije dzis piane, jakimi to oni niby nie sa
  Slowianami, mimo ze ich zwiazek z nami i naszymi rodzinnymi tradycjami, ktore
  wynieslismy spod naszych strzech ma sie tak jak ich wyglad z naszym wygladem,
  czyli absolutnie nic.

  > Szlachcic,chłop-zajedno.Oni i tak nie mają mentalności wolnego człowieka.
  > Cywilizacja Zachodnia to cywilizacja niewolnicza.

  Zgadzam sie zupelnie z tymi wnioskami. Pragnabym, abysmy dzialali przeto na
  odrodzenie polskiej cywilizacji. Ona przeciez byla integralna czescia
  cywilizacji wschodnioeuropejskiej. Noszenie broni przybocznej w Polsce winno sie
  nam stac synonimem naszej slowianskiej wolnosci. Tak jak nasi przodkowie to
  czynili bedac wojami.

  > Chrześcijaństwo zniszczyło plemiona i rody po to by ludziom odebrać tożsamość.

  Nie tylko w Polsce. Barbarzynstwo katolikow w niszczeniu wszelkiej sposcizny
  kulturalno-cywilizacyjnej po przodkach najlepiej jest udokumentowane w Ameryce
  Lacinskiej. Niestety my Slowianie bylismy jednymi z pierwszych ofiar tych
  katolickich barbarzyncow z Rzymu i sie wiele o tej zagladzie pamieci o naszych
  prodzkach nie ostalo.

  > Jakieś tam poczucie wspólnoty pozostało u szlachty,nawe do dziś.
  > Dla przykładu Islam nie niszczył struktur plemienno-klanowych .
  > I ,prawdę rzekłszy,tylko muzułmanie stawiają zdecydowany odpór łachmytom od
  > krzyźa i święconej wody.
  > Ale kiedyś Wieleci,Obodrzyce,Prusowie też byli ludźmi.
  > I gdyby nie podziały i bratobójcze walki to dziady chrystiańskie by ich nigdy
  > nie pokonały.

  Aczkolwiek, kiedy chrzescijanstwo nigdy wprost nie wykorzenilo naszej
  slowianskiej cywilizacji... skad tez nasza swiadomosc slowianska sie do dzis
  dnia ostala z duza iloscia naszych tradycji, kultury i historii to muzulmanstwo
  efektywnie likwiduje wszelkie slady po naszej slowianskiej cywilizacji
  zastepujac je arabska cywilizacja. Bez obrazy, lecz byc Muzulmanem dla nas
  Slowian to jak byc zgermanionym Niemcem. To to dokladnie to samo. Nie wiem jesli
  komus to nie przeszkadza byc bratem z Arabami, lecz Arabowie to zadni bracia nas
  Slowian.

  > Scytowie,mity o Lechu itd.
  > Najważniejsze by znać dzieje swego regionu i kraju i odejść od instytucji w
  > kierunku rodziny,szczepu,plemienia.Kiedy to będzie,żadne kościoły nie wypiorą
  > ludziom mózgu...Pójdą precz skąd przyszli.Na zawsze.

  Aczkolwiek pochodzenie nasze jest owite mgla zniszczenia, ktore przynioslo ze
  soba chrzescijanstwo dla nas Slowian. Nawet nasz jezyk pisany zostal
  zlikwidowany przez to katolickie barbarzynstwo z Rzymu, kiedy my Slowianie jak
  wszyscy Pikci i Scyci mielismy przeciez cos wlasnego pod tym wzgledem.
  Aczkolwiek polska religia katolicka sprzed 1795 roku byla niezalezna od Rzymu i
  do dzis dnia wiele naszych obyczajow i obrzadkow zachowalo sie w niej. Przeto
  odejscie od _polskiego_ przedrozbiorowego kosciola katolickiego byloby dla nas
  Slowian z Polski raczej nie wskazane. Aczkolwiek w jednym musimy sie polaczyc
  silami, aby z Polski w koncu przepedzic tych banitow Jezuitow, ktorzy juz
  decyzja Konstytucji 3 Maja - ostatnia deska ratunku RP1 - zostali przegonieni z
  Polski jako jedni z najwiekszych wrogow Polski i Polakow.

  Zas _kto_ ma isc precz wsrod tych "szlachty-chlopow-zarowno"? Kto jest Slowianem
  wsrod nich? To pytanie najlepiej odpowiedziec, jak poznamy lepiej nasze wlasne
  korzenie i pochodzenie, a nie tylko jakas mglista polityczna papke, ze Slowianie
  pojawili sie znikad w VI wieku naszej ery i sa ludzmi indo-europejskimi pomimo,
  ze nasza tradycja, czy nasze legendy nie maja wiele wspolnego czy to z
  koczownikami, czy to wedrowniczymi plemionami indo-europejskimi. Mysmy podobni
  tylko do tych indo-europejow osiadlych w Europie na stale i tylko do nich, a oni
  zas mogli pozyczac od ludow juz wczesniej mieszkajacych w Europie... jak dla
  przykladu my Slowianie. Genetyka zas moze dac definitywne narzedzie dla nas do
  ustalenia, kto jest wedlug nas Slowian Slowianem, gdyz genetyka to nauka o
  genetycznym i biologicznym pokrewienstwie, a przeciez
  - wspolne przodki
  - wspolna krew
  czyni nas Slowianami od VI wieku, kiedy to pierwszy raz zaczeto opisywac zasady
  na ktorych my Slowianie sami uznajemy innych ludzi za Slowian, co szczegolnie
  interesujace jest, ze Jordanes wmieszal az trzy rozne etniczne grupy Europejow
  jako Slowian:
  -Wenedi = Italiki
  -Anti = Sarmaci
  -Sklavene

  Genetyka moze powiedziec jasno, czy ktos jest naszym krewniakiem niezaleznie od
  jego koloru skory, religii i etc. Krewniak zas moze powrocic przy namowie do
  naszych wspolnych korzeni i odzyskac mozemy my wszyscy to co stracilismy.

  Dokladnie tak jak Szlachta przez 800 lat ustalala kto ma prawo byc szlachcicem w
  Polsce... po krwi pokrewienstwie. Tylko rodzina mogla potwierdzic czlowieka
  szlachectwo... Indygenaty i papiery na szlachectwo posiadali tylko cudzoziemcy
  adoptowani przez krola na polska szlachte. Cudzoziemcy i nieslowianie, ktorzy
  nie posiadali rodzin w Polsce i ktorzy by na sejmikach swojego szlachectwa nie
  dowiedli bez wymaganych prawnie 8-64 swiadkow z rodu ojca i matki. Takich ludzi
  uznalbym dzis jeno za obywateli-zolnierzy, gdyz rodow im brak z nami Slowianami
  by byc naszymi rodakami.

  PS. A pro po tych podzialow administracyjnych Polski wedlug preferencji
  przedrozbiorowych proponowanych w innym poscie... jestem 100% za. Jak sie cos
  robi to tylko glowa i w oparciu o udane rozwiazania sukcesu przodkow.
 • sandomierzan 18.09.06, 21:11
  Dzięki za odpowiedź.Teraz... wiemy na czym stoimy.

  W zasadzie zgadzam się prawie w całości.
  Od siebie dodam,że człowiek 'bez ziemi' tak czy owak jest niewolnikiem.
  To jest najważniejsza rzecz:W SWOIM DOMU BYĆ PANEM.
  Bez własnej ziemi,własnego banku,własnych zakładów Polacy nie mogą uważać się
  za wolnych.
  Do tego dodać należy SWOJE PRAWO(w tym mity słowiańskie ale bez prymitywnej
  wiary,że np.'chrzest' przynosi zbawienie- bo to nas stawia na równi z dziczą z
  Azji która nami zawiaduje od ponad 1000 lat).

  SŁOWIANIE-POLACY muszą oddzielić się od Polaków-katolików i stworzyć coś na
  kształt nowej 'kasty'....
  Tak jak wyższe warny indyjskie dają swym niewolnikom wolność do życia ale nie
  mieszają się z nimi i żyją obok nich.
  My właśnie musimy 'wyjść od Polaków' by się nimi nie brukać.
  Jesteśmy tymi którzy są czyści.
  Nie uznajemy chrystiańskiej okupacji duchowej,nie uznajemy władzy która
  wysługuje się Żydom i Watykanowi,nie uznajemy 'pseudomoralności europejskiej'
  sprzecznej z zasadami natury.

  Mormoni,szyici,Amisze odeszli na bok i żyją według własnych przekonań.
  My,Prawi Słowianie,musimy uczynić podobnie.
  Żyć z boku i nie być na niczyich usługach.
  I...pomału werbować sobie zwolenników....

  A kazdy kto czci inne bóstwa niż słowiańskie jest nam PARIASEM -nie ważne
  chłop czy książę....
 • piotr_glownia 18.09.06, 23:33
  Wiele mamy wspolnego najwyrazniej w mysleniu, lecz mimo to cos nas rozni. To
  roznica w postrzeganiu Polakow. Ja widze Polakow German i Polakow Slowian i
  pieklo etniczne, ktore z tego wynika, w ktorym to Polak Polakowi wrogiem jest.
  Definitywnie preferowalbym spoleczenstwo, gdzie Germanie i inne grupy etniczne
  sa jasno oddzielone od nas Slowian i zyja w swoich wlasnych diasporach w swoich
  wlasnych stanach spolecznych jak to czesto bylo przed Rozbiorami Polski w 1795 roku.

  > Bez własnej ziemi,własnego banku,własnych zakładów Polacy nie mogą uważać się
  > za wolnych.

  Polacy nie musza uwazac sie za wolnych. Jesli Polakom zle w Polsce to Polacy
  zawsze moga powrocic z Polski do swoich wlasnych ojczyzn. Kwestia dla mnie
  jestesmy my Polacy Slowianie. My nie mamy gdzie wracac z Polski jak nam
  Slowianom w Polsce zle. To Polska jest nasza slowianska ojczyzna. Aczkolwiek jak
  nam polskim Slowianom zle w jakichs innych krajach swiata to zawsze powinnismy
  moc wrocic na nasza plemienna ziemie, a nie jak dzis Polska nie pozwala nam
  powrotow, jesli za wiele generacji mieszkalismy poza Polska.

  > Do tego dodać należy SWOJE PRAWO(w tym mity słowiańskie ale bez prymitywnej
  > wiary,że np.'chrzest' przynosi zbawienie- bo to nas stawia na równi z dziczą
  > z Azji która nami zawiaduje od ponad 1000 lat).

  Nasze prawo zostalo co prawda przez dzicz farmazonska poturbowane w 1791 roku,
  lecz Konstytucja 3 Maja nadal jest ostatnim legalnie wiazacym ustawodawstwem
  SLOWIANSKIEGO PRAWA Polski... nawet jesli spora czesc Szlachty nie byla wowczas
  Slowianami. Dlaczego tak uwazam? Ano dlatego, ze owa Konstytucja 3 Maja wywodzi
  sie z bardzo dlugiej legislacyjno-prawnej historii Polski, ktora ginie w mrokach
  dziejowych polskiej piastowskiej panstwowosci. Nasze prawo zawsze jest nasze, a
  to co farmazony naniosly w 1791 roku zawsze mozna wymazac z niego.

  > SŁOWIANIE-POLACY muszą oddzielić się od Polaków-katolików i stworzyć coś na
  > kształt nowej 'kasty'....

  Aczkolwiek owi Slowianie-Polacy winni wedlug mnie raczej juz byc
  przedrozbiorowymi szlachcicami-katolikami, gdyz tamten Kosciol Katolicki Polski
  nie tylko, ze byl niezalezny od Watykanu, lecz co najwazniejsze kultywowal pewne
  czysto slowianskie obrzadki, na ktorych nam Slowianom powinno zalezec w celu
  zachowania naszej etniczno-historycznej oddzialnosci od innych ludow Polski i
  Europy.

  > Tak jak wyższe warny indyjskie dają swym niewolnikom wolność do życia ale nie
  > mieszają się z nimi i żyją obok nich.

  To sie nazywa podzial kastowy, lecz my Slowianie uzywalismy podzialow stanowych
  i taki podzial stanowy w pewnym sporym stopniu juz istnial przed Rozbiorami z
  powodzeniem rozwiazujac wszelkie problemy wynikajace z wielosci etnicznych grup,
  ktore zamieszkiwaly Polske. Wowczas nie mielismy tego etnicznego piekla, ktore
  niszczy Polske od 1917 roku.

  > My właśnie musimy 'wyjść od Polaków' by się nimi nie brukać.

  100% za!

  > Jesteśmy tymi którzy są czyści.

  To jeszcze zostaja sie testy genetyczne na potwierdzenie stopnia pokrewienstwa,
  lecz jak juz bedziemy mogli sie zaliczyc jako "krewniacy z jednej krwi i ze
  wspolnych przodkow" tak jak nasi przodkowie rozrozniali nas Slowian od
  Nieslowian to bedziemy wowczas tymi czystymi. Nie predzej chce tutaj zaznaczyc.
  Co do definicji kto jest Slowianem, a kto nie to istnieje ona juz od VI wieku
  (kronikarz biznatyjski Jordanes pierwy ja zapodal na pismie), kiedy zaczeto
  pisac o nas Slowianach w Europie.

  > Nie uznajemy chrystiańskiej okupacji duchowej,nie uznajemy władzy która
  > wysługuje się Żydom i Watykanowi,nie uznajemy 'pseudomoralności europejskiej'
  > sprzecznej z zasadami natury.

  Myslalem, ze nie mamy uznawac absolutnie zadnej wladzy poza nasza wlasna nad
  nami samymi. Dlaczego wiec tylko Zydzi i Watykan sa wymienieni? Mam nadzieje, ze
  to nie jest jakies podpuszczanie do wyslugiwania sie komus innemu.
  Samostanowienie o nas samych sobie, bez jakiegokolwiek wplywu KOGOKOLWIEK winno
  byc naszym celem. Powinnismy oprzec sie, ze tylko my Slowianie jestesmy
  najwyzszym autorytetem dla nas Slowian. Nikt inny. Slowianska autonomia, czy to
  w spoleczenstwie stanowym Polski (taka odrodzona Polska), czy to w kwestii
  uzyskania statusu mniejszosci etnicznej o specjalnych przywilejach w Polsce i w
  UE w ramach dzisiejszej UE winny byc naszymi glownymi celami dzis.

  > Mormoni,szyici,Amisze odeszli na bok i żyją według własnych przekonań.
  > My,Prawi Słowianie,musimy uczynić podobnie.
  > Żyć z boku i nie być na niczyich usługach.

  Dokladnie moja mysl, lecz calkowita izolacja tez jest wykluczona, gdyz musimy
  baczyc na poczynania naszych wrogow, a mamy ich cala ludzkosc niespelna...
  Szczerze i uczciwie nalezy przyznac, ze nam Slowianom wiele ludow nie bylo
  bracmi, jak sie nasze "dobre czasy" skonczyly w Europie z roznych powodow. Kazdy
  pilnowal tylko wlasnego interesu jak owi Francuzi. Tak nie postepuja
  przyjaciele. Tak postepuja nieprzyjaciele. I to winno byc dla nas nauczka
  historii, gdyz nie wiadomo co takim "Francuzom" stanie sie w interesie wlasnym w
  przyszlosci... oczywiscia nasza slowianska krzywda.

  > I...pomału werbować sobie zwolenników....

  Zgadzam sie. Jak tylko miedzy nami zapanuje zgoda ;)

  > A kazdy kto czci inne bóstwa niż słowiańskie jest nam PARIASEM -nie ważne
  > chłop czy książę....

  Niewazne to jest, gdyz chlop i ksiaze to obydwaj pany bracia szlachta... lecz
  Szlachta to ledwo pare polskich plemion slowianskich. Juz tacy Slazacy nie sa.
  Jesli Slazacy niewazne chlopi, czy ksiazeta mieli by byc czlonkami naszego
  narodu szlacheckiego to winno sie ich uszlachetnic z racji normy krola
  Kazimierza Wielkiego mowiacej "szlachcicem mozna sie tylko ze szlacheckiej krwi
  urodzic", a Slazacy Slowianie przeciez szlacheckiej krwi jak najbardziej sa.
  Nieprawdaz?

  Aczkolwiek wiara poganska juz zawierala monoteizm chrzescijanski (Triglav?
  Swietowid? Ha!). Nasz problem to zachowanie naszej slowianskiej wolnosci
  religijnej (oprocz religii, ktore by chcialy nas wynarodowic z bycia Slowianami
  i zrobic z nas Arabow jak Islam i takich dziwnych antyslowianskich sekt), a nie
  szerzenie slowianskiego poganstwa, ktore i tak zreszta w swojej najczystszej
  formie zachowalo sie w przedrozbiorowym Polskim Kosciele Katolickim. Winnismy
  raczej dazyc jak papiez Jan Pawel II do polaczenia tych wszystkich wierzen,
  religii i filozofii, ktore nie kloca sie z nasza slowianska tradycja i
  swiadomoscia (jak dla przyklad filozofia banitow Jezuitow) i polaczenia ich w
  nasza jedna slowianska (panslowianska?) religie. Tak jak to mialo to miejsce z
  nasza poganska religia, ktora skladala sie trzech wielkich religii starozytnego
  swiata, czyli z:

  -Tradycją niearyjskiej "starej Europy" religii epoki Neolitu Europy, ktorej był
  kult Matki Boskiej (Biala Pani na Slezy).

  -Tradycja semicka kultu Boga Jedynego, Stwórcy i pochodzi z tradycji religijnej
  Europy Neolitu (Swietowid).

  -Tradycja indo-europejska kultu Całego Panteonu Bogów tylko częściowo pochodzi z
  religijnej tradycji Europy Neolitu, gdyż zawiera w sobie ją w postaci jednej ze
  swoich bogów (Roda i Rod pochodza od matki boskiej). Całą większą resztę
  wyprodukowano najwyraźniej w Indiach. (Perun?)
 • sandomierzan 20.09.06, 01:00

  Głupi zawsze będą wierzyć w 'ząb Buddy' albo obraz 'Matki Boskiej na Szybie'
  Idiotów należy zostawić samym sobie.

  To jest problem innej natury.
  Człowiek nie posiadający środków produkcji jest niewolnikiem.
  Większość ludzi na Zachodzie to raby.
  Mnie podoba się muzułmańskie podejście do spraw życiowych.
  Otóż mężczyzna żeni się wtedy gdy się dorobi i stać go na utrzymanie żony i
  dzieci.
  To bardzo ważne bowiem kobieta nie poślubia debila tylko kogoś kto coś w zyciu
  osiągnął.
  (U wyższych ssaków też tak jest:przywódca ma swoje stado samic.
  Samice często oddają się 'słabym' ale czy ich potomstwo potem przeżywa?).
  I dlatego Islam podbija świat-właśnie przez swoją 'wyższą biologiczność' od
  chrześcijaństwa.
  Żadne rakiety tu nie pomogą:dzieci nieudaczników nigdy nie pokonają 'Synów
  Pustyni'chyba że ci staną się jak Biali.

  Chrześcijaństwo jako religia żydowska jest nam obca choć zawiera mity i rytuały
  ogólnoludzkie.
  Dla mnie Jezus znaczy tyle co nic:był nie był,ubili go czy nie-to sprawa
  Semitów-niech się w tych swoich mordach babrają sami.
 • sandomierzan 20.09.06, 09:48

  Niedawno czytałem w 'Rzeczypospolitej' o tym,że dzieci ojców młodych są
  zdrowsze od dzieci ojców starych.
  ...A jak było z tym u polskich,wybitnych osobistości z dawnych wieków?

  Wiek rodziców gdy się rodzili:

  1.Bolesław Krzywousty urodził się gdy jego ojciec miał 42 lat

  2.Władysław Łokietek-ojcu jest 49 lat

  3.Kazimierz Wielki- ojcu 49-50 lat,matce-44

  4.Władysław Jagiełło-ojcu 66 lat

  5.Kazimierz Andrzej Jagieloończyk-ojcu 55 lat,matce 22

  6.Zygmunt Stary-ojcu 40 lat,matce-31

  7.Zygmunt II August-ojcu 53 lat,matce-26

  8.Stefan Batory-ojcu 56 lat,matce-41

  9.Michał Korybut Wiśniowiecki-ojcu 28 lat

  10.Jan III Sobieski-ojcu 49 lat,matce 22

  11.Jan Kochanowski-ojcu 45 lat

  12.Kazimierz Pułaski-ojcu 42 lat.

  Wydaje się,że wiek rodziców jest mniej ważny od tego jakie geny oni noszą.
  Co z tego,że młodemu,przeciętnemu Kowalskiemu czy Nowakowi urodzą się
  zdrowi ,przeciętni potomkowie.Mają one nikłe szanse by być kimś wybitnym.Co
  innego dzieci zdolniejszych przedstawicieli rodu ludzkiego....

 • sandomierzan 21.09.06, 15:11

  Ludność chrześcijańska w przytłaczającej większości wywodzi się z warstw
  upośledzonych które przez długie wieki żyły w ustroju feudalnym.I z tego powodu
  Europejczycy są w większości posłusznymi(lub nieposłusznymi) idiotami.
  Nie mają oni własnych,archaicznych struktur władzy typu :ród i plemię oraz
  ściśle związanej z nią demokracji ludowej.
  Nie mają też własnego prawa plemiennego i własnej religii.

  Ludność chrześcijańska ,mimo że zdobyła pełnię wolności, ma w dalszym ciągu
  umysł raba.
  Przede wszystkim uważa,że' rząd jest od rządów' a 'obywatel od roboty'.
  Uznaje też,że od 'religii są kapłani a ty się do tego nie mieszaj'.
  To wszystko nieprawda.Wolny człowiek robi co chce w ramach prawa:mimo,że nie
  jest wybrany do władz może na nią odziaływać,zgłaszać projekty,organizować
  referendum itd.Też rządzi jeśli chce.
  Wolny człowiek rozmawia śmiało o religii nie gadając bzdur,że 'to sprawa
  księdza'.
  Wolny człowiek nie tyle słucha 'autorytetów' co swojego rozumu.
  Wolny człowiek jest dojrzały,nie trzeba mu mówić,że ma pracować i utrzymywać
  dzieci.On o tym wie ponieważ nie jest debilem.Żaden papież nie musi też mu
  mówić o tym,że trzeba bronić ojczyzny,ze nie należy kraść,palić,śmiecić.

  To dlaczego ludzie plemienni,wolni przegrali z niewolnikami?
  Dlaczego Wieleci,Obodrzyce,Prusowie ulegli chrześcijanom?
  Otóż dlatego,że myśleli wąsko,w kategoriach małej wspólnoty.Nie mieli
  organizacji ponadregionalnej.Gdyby Połabianie,Pomorzanie,Prusowie i Litwini
  oraz Skandynawowie stworzyli jakąś formę 'Federacji Pogańskiej' mogli się
  opierać chrześcijaństwu przez długie wieki albo nawet zwyciężyć i podbić Europę.
  (To się udało po trosze np.Litwinom którzy podporządkowali sobie olbrzymie
  połacie Rusi Zachodniej.Ale nie potrafili zajętych terenów zdominować kulturowo
  bo nie dysponowali wyżej rozwiniętą ,usystematyzowaną mitologią i nauką.
  Z tych powodów przegrali).

  Uważąm,że cywilizacjsa europejkska mogła się rozwijać w ramach ustroju
  plemiennego tak jak to ma miejsce u muzułmanów.
  Arabowie czy Afgańczycy są podzieleni na plemiona do dziś ,te plemiona
  funkcjonowały w okresie kalifatu,później sułtanatu.
  U chrześcijan stało się inaczej.
  Kościół i rycerstwo wyrugowali instytucje plemienne a w ich miejsce ustanowili
  namiestników-panów kontrolujących poczynania swych poddanych.
  I dlatego Europejczycy mają mentalność niewolników.

  U nas,Słowian nie będzie tak jak u chrześcijan.
  Każdy zdrowy mężczyzna jest bogiem i wojownikiem.
  Zna dzieje swego rodu,plemienia i narodu.Nie jest cymbałem bez świadomości,nie
  jest jedynie 'od roboty' bo 'inni za niego myślą i rządzą'.
  Robi to co słuszne,jest odpowiedzialny.
  Troszczy się o swe żony i potomki dlatego,że jest mądry i dojrzały a nie
  dlatego,że ktoś mu tak kaze robić.
  Tacy byli Słowianie.
  Takimi są Wolni Słowianie.

 • sandomierzan 24.09.06, 10:56

  Prawdziwi Słowianie Polscy powrócą do stanu kiedy wszyscy członkowie danego
  plemienia byli sobie równi.
  Sami Polacy są uważani za jedno bardzo wielkie plemię słowiańskie.

  W okresie rozbicia dzielnicowego i tuż potem ukształtowały się następujące
  grupy etnograficzne polskie:

  1.Krakowianie
  2.Sandomierzanie
  3.Polacy Czerwonorusini
  4.Polacy Ukraińcy
  5.Cieszynianie
  6.Górnoślązacy
  7.Wielkopolanie
  8.Kujawianie
  9.Dobrzynianie
  10.Kociewianie
  11.Kaszubi
  12.Chełminianie
  13.Warmiacy i Mazurzy
  14.Mazowszanie
  15.Podlasianie
  16.Suwalszczanie
  17.Polacy-Litwini
  18.Polacy-Białorusini
  19.Polacy-Inflantczycy

  Takie są nasze współczesne plemiona polsko-słowiańskie.

  Przynależność plemienną dziedziczy się tylko i wyłącznie po ojcu.
  Aby zostać uznanym za Polaka należy mieć krew polską po mieczu,przynajmniej w
  połowie.
  Ludzie noszący nazwiska niesłowiańskie i nielitewskie nie mogą przynależeć do
  Czystych Słowian(Słowianie i Litwini nie są uznawani za odrębny naród).
 • sandomierzan 26.09.06, 14:03

  20.Borowiacy i Lasacy
  21.Sieradzanie
  22.Wielunianie
  23.Łęczycanie
 • sandomierzan 26.09.06, 23:37

  Polacy mają swoich zaprzysięgłych wrogów i przyjaciół.
  Są też narody które są nam bliskie i odległe z przyczyn kulturowych.
  Nie możemy dopuszczać do siebie tych którzy mają krew nieprzyjaciół i zdrajców.

  Ludzie mających za swych ojców Słowian i matki Polki można dopuścić do
  wspólnoty w I pokoleniu.
  Ludzie którzy mają za swych przodków po mieczu Litwinów i Łotyszy można
  dopuścić do wspólnoty w IV pokoleniu(a to dlatego,że mimo pokrewieństwa są oni
  do Słowian nieprzychylnie nastawieni).
  Pozostali ludzie mający po mieczu niesłowiańskich przodków mogą zostać
  dopuszczeni do wspólnoty Polaków po VII pokoleniach.

  Ludzie mający za ojców Polaków i Słowianki mogą wstąpić do wspólnoty w I
  pokoleniu.
  Ludzie- po mieczu Polacy i po kądzieli Litwini i Łotysze -mogą stać
  się 'Prawdziwymi Polakami' w II pokoleniu.
  Ludzie którch ojcowie są Polakami a matki niesłowiańskiego,aryjskiego
  pochodzenia,mogą przystąpić do wspólnoty w III pokoleniu.
  Ludzie mający za przodków Polaków a matki obce,nie będące aryjskiego
  pochodzenia,mogą przystąpić do 'Czystych Polaków' w IV pokoleniu.

  Wszyscy 'Czyści Polacy ' są braćmi i posiadają równe prawa.
  Są Ludźmi-Bogami.
  Nie uznają obcych religii,obcych języków i obcej władzy.

  (Tytuły szlacheckie mają wartość wyłącznie 'honorową').
 • sandomierzan 28.09.06, 09:59
 • sandomierzan 28.09.06, 21:55
 • sandomierzan 29.09.06, 11:41

  Występują 3 rodzaje człowieka:

  1.Wolni Ludzie-plemieńcy którzy żyją we wspólnocie;są sobie wzajem równi

  (współcześnie występują nielicznie gdzieś w głębokich lasach i innych

  niedostępnych miejscach)

  2.Panowie-ci którzy są niezależni i rządzą drugimi-czynią to przeważnie w

  nieuczciwy

  sposób(dawna szlachta w Europie;obecnie:międzynarodowi,kosmopolityczni

  złodzieje którzy na styku władzy i mediów zbili swoje fortuny-zmawiają się oni

  przeciwko reszcie 'zniewolonej' i ogrywają ją w podstępnie za plecami )

  3.Niewolnicy-ludność podbita,ucięmiężona,wykorzystana przez władców do roboty

  (dawniej byli nimi niewolnicy pozbawieni niemal wszelkich praw,traktowani

  jak zwierzęta i sprzęty domowe;potem stali się chłopami i pracowali na Kościół

  i Szlachtę;dzisiaj są ciemną ,niezorganizowaną masą sterowaną przez instytucje

  religijne,polityczne,poprzez media,szkolnictwo i biznes;'warstwy posiadające'

  robią im 'wodę z mózgu'-głupi się temu poddają i coraz bardziej popadają w

  zależność od 'panów')...
 • sandomierzan 29.09.06, 13:02

  Szlachta polska oficjalnie zachowała szereg starodawnych,aryjskich obyczajów.
  Przede wszystkim uznawała równość 'Panów Braci'(jest nawet słynne powiedzienie
  z tego okresu: 'szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie).
  Tak było w teorii gdyż faktycznie 'szaracy' wiedli żywot niewiele lepszy od
  chłopów a dostępy do urzędów były przed nimi na głucho zamknięte.

  Rycerstwo miało swoje 'prawo godności'.
  Zawodem wojów była walka z przeciwnikiem: na tę samą broń i twarzą prosto w
  twarz.
  Lepiej było zginąć w boju lub zadać sobie śmiertelny cios aniżeli stać się
  czyimś rabem.
  (Samobójstwo w obliczu niechybnej klęski nie była aż tak 'okrutna' zważywszy na
  to jaki los czekał pokonanych)...Chrześcijaństwo,religia dziadów i
  niewolników,ostro sprzeciwiała się 'śmierci honorowej' uznając,że tylko 'Bóg
  jest Panem i on decyduje o długości człowieczej egzystencji'.Tak myślą i teraz
  umysłowi niewolnicy w chrześcijańskiej części świata).

  Honor szlachecki obowiązywał jedynie wobec 'wyżej urodzonych'dlatego poddanymi
  nikt się nie przejmował i robił z nimi co chciał.

  'System pański' był z pozoru słuszny-ci męzowie co nie potrafili zachować
  własnej niezależności i godzili się na żywot raba naprawdę nie zasługiwali na
  jakikolwiek szacunek.
  Ale co było z dziećmi niewolników?Uznao,że oni też nie mają żadnych praw bo 'są
  tacy jak ich ojcowie'.Niekoniecznie.Wiemy,że genetyka potrafi być
  dość 'wybiórcza' i np. człowiekowi niedorozwiniętemu może urodzić się geniusz a
  mędrcowi idiota(każdy człowiek posiada przecież mnóstwo różnych cech po swych
  najprzeróżniejszych przodkach).
  Zabronieniem 'potomkom rabskim' udziału w walce o terytorium i kobiety było
  rodzajem dyskryminacji mającej wyeliminowanie konkurencji.
  Przez to wiele wybitnych jednostek zostało usuniętych z życia publicznego.
  Z drugiej strony władzę i stanowisko częstokroć dziedziczyli nieudacznicy
  którzy w normalnej,czystej walce o przetrwanie nie mieliby szansy zaistnieć
  jako książeta i posesjonaci.
  Ten wypaczony sposób 'doboru naturalnego' w oczywisty sposób promował idiotów.
  Nie trzeba było o nic się starać-wystarczyło urodzić się w wyższym stanie.
  I dlatego polska szlachta koniec końców niemal zupełnie się zdegenerowała.

  Jak powinni postąpić panowie by żyć zgodnie z naturą???
  Należało by zajęli kobiety i majątek pokonanych w wojnie przeciwników.
  więźniow trzebabyło odsunąć od prokreacji.
  Zwyciężcom zrodziłyby się mnogie dzieci z różnych żon a wszystkie ich dzieci
  miałyby równe prawa.
  (Dziedzice często spółkowali z dziewkami poddanych,ale nie uznawali zrodzonych
  z nich potomków.Z tego powodu wielu potencjalnie wybitnych ludzi nigdy nie
  doszło do zaszczytów)...
 • sandomierzan 05.10.06, 22:08

  Chłopi wywodzą się z 3 rodzajów dawnej ludności:

  1.Dziedziców-Słowian żyjących w Polsce od czasów przybycia Słowian

  2.Jeńców(Brańców)-we wczesnym średniowieczu przeważnie rekrutowali się oni
  spośród Słowian żyjących na zachód,południe i wschód od Polski Piastowskiej
  (Serbów,Połaban,Czechów,
  Węgrów-Słowaków,Rusinów a zwłaszcza z Pomorzan) i Bałtów (Prusów,Jaćwięgów
  i Litwinów);
  później niewolnymi stawali się też min. Niemcy,Wołosi,Mołdawianie i Tatarzy

  3.Gości(Osadników)- początkowo wywodzili się oni zarówno spośród miejscowych
  jak i obcych przybyszy(w Polsce Środkowej obcoplemieńcy byli
  stosunkowo nieliczni i szybko się asymilowali)

  Polscy Chłopi są nie mniej słowiańscy od szlachty bowiem obszary gdzie przybyło
  wielu obcych przeważnie się zgremanizowały.
  Jedynie Ślązacy i Pomorzanie w dużym stopniu są przemieszani z Niemcami.

  Mieszczanie bardziej są przemieszani:mają więcej krwi niemieckiej,żydowskiej
  ormiańskiej.

  (Kto jest kim można poznać po zachowaniu.Jeśli ktoś przejawia tendencje do gry
  nieczystej i służalczości to nie może być z 'Panów').
 • sandomierzan 08.10.06, 22:31

  Żydzi mają mentalność pomieszaną,niewolniczo-pańską.

  Ten odłam Semitów częstokroć w swoich dziejach był podbijany i uciskany przez
  wielkie mocarstwa:Egipt,Asyrię,Persję,wreszcie Rzym.
  W II w. ostatecznie Żydzi zostali rozgromieni i poszli w rozsypkę.
  Stali się popychadłem bez swojej ziemi.
  Wszędzie byli uciskani i poniżani.
  Musieli prosić o łaskę i byli gośćmi(o czym często zapominali).
  Aby przetrwać nauczyli się służyć wszekiej władzy grając wspólnie z panami
  przeciwko ciemiężonej większości.

  Jednak Żyzi święcie uwierzyli,że są 'Narodem Wybranym' czyli 'Najwyższą Elitą
  Świata'.
  Skoro tak,to zaczęli traktować pozostałych ludzi jak panowie feudalni chłopów-
  jako zwierzęta ludzkie których można wykorzystywać i posługiwać się nimi...
  To jest standard i nie można winić Żydów za takie podejście do 'gojów' .
  Wszelkie 'elity' w ten sposób odnoszą się do 'dołów'...
  Ale nie wszyscy się na to godzą....

  Ludzie którzy nie znają czym jest honor i nie walczą uczciwie są godni pogardy
  bez względu na to co sobie roją....

  Ja np.(potencjalnie) szanuję każdego.Dopiero kiedy zobaczę,że mam do czynienia
  z kujem,daję w ryj i kopię w fupę.
  Ale póki nie wiem kto jest kto (nieważne:Polak,Murzyn,Żyd)... to traktuję
  wszystkich na równi...A nuż (jednak) człowiek(rzadko się zdarza)...

 • sandomierzan 09.10.06, 23:14

  U Słowian nie ma panów i rabów-wszyscy są sobie równi.

  Słowianom nie jest dozwolone branie do siebie niewolników.
  Jeńcy są 'własnością' całej wspólnoty.

  Słowianie nikogo nie napadają ale ...mogą zająć ziemie wroga których ich
  najechał.I albo oni zapłacą im za krzywdy albo te ziemie stają się Słowian...
  Wtedy obcy mają do wyboru:ucieczka albo haniebna praca na rzecz zwycięzców...
 • piotr_glownia 21.10.06, 06:29
  sandomierzan napisał:

  >
  > U Słowian nie ma panów i rabów-wszyscy są sobie równi.

  U nas Slowian wszyscy jestesmy panami i przeto wszyscy jestesmy sobie rowni i co
  wazniejsze nikomu nie jestesmy gorsi.

  > Słowianom nie jest dozwolone branie do siebie niewolników.
  > Jeńcy są 'własnością' całej wspólnoty.

  Od kiedy to branki sa wlasnoscia calej wspolnoty. Rozumiem, ze u nas Slowian nie
  ma zakazu prowadzenia burdeli, lecz zdobycz wojenna jest sprawa indywidualna,
  chyba, ze idzie na skarb panstwa, co nie czyni zdobyczy publicznej, co
  wlasnoscia rzadowa.

  Zreszta my Slowianie jako ludzie wolni po przyjeciu chrztu przez nasze kraje nie
  berzemy od X wieku niewolnikow w wojnach, ani ich nie posiadamy dluzej.

  > Słowianie nikogo nie napadają ale ...mogą zająć ziemie wroga których ich
  > najechał.I albo oni zapłacą im za krzywdy albo te ziemie stają się Słowian...
  > Wtedy obcy mają do wyboru:ucieczka albo haniebna praca na rzecz zwycięzców...

  Slowianie napadaja, prowadza wojny i etc tylko z dwoch powodow:
  -jest z tego korzysc materialna
  -jest z tego slawa indywidualna

  Slowianie moga powierzyc walke innym ludom do prowadzenia w ich imieniu i
  czerpania z tego korzysci wojennych. Ziemia po likwidacji wrogow Slowian
  niezaleznia jak dlugo wojna trwala ma zawsze przynalezec nominalnie Slowianom.
 • absztyfikant 16.10.06, 04:50
  Belkot z 'Der Sturmera' rodem, chyba zglosze administracji forum...

  --
  absztyfikant@gazeta.pl
  Piękne jest to, co podoba się całkiem bezinteresownie.
  Immanuel Kant
 • prawdaiprawo 16.10.06, 15:39

  Brak szacunku dla 'wyjątkowości'?

  A może w Biblii nie pisze o tym,że prorocy i Żydzi służyli u obcych potęg?
  Mam zacytować?
 • piotr_glownia 21.10.06, 06:11
  prawdaiprawo napisał:

  >
  > Brak szacunku dla 'wyjątkowości'?
  >
  > A może w Biblii nie pisze o tym,że prorocy i Żydzi służyli u obcych potęg?
  > Mam zacytować?

  Tak jak polscy nacjonalisci podczas Rozbiorow i jak kolaborant carski Roman
  Dmowski? Sluza obycm? Tak? To, ze sa obcy tlumaczy dlaczego sluza obcym. Otoz
  sluza sami sobie. To proste i nie powinno nas dziwic. Aczkolwiek problem
  powstaje przy takich sluzacych obym jak polscy nacjonalisci. Dla przykladu taki
  Roman Dmowski po ojcu Slowianie rodowodem z wojow piastowskich ma pelne prawo
  byc uwazany za Slowiana, lecz byl poslem do Dumy carskiej Rosji i sluzyl
  nieslowianskim (czytaj mongolskim i zachodnioeuropejskim) panom.

  Jak pozwalamy obcym zyc OBOK nas w Polsce to nie wolno uwazac, ze zrazu ich
  dzieci w II pokoleniu beda Slowianami, bo sie raczyli urodzic w polskich
  diasporze. Nigdy nie zrozumie tej pokreconej germanskiej ideologii nacjonalizmu.
  Co prawda nacjonalizm pieknie sluzyl ku zjednoczeniu nacjonalnym Wlochow i
  Niemcow po ich parowiecznych rozbiciach dzielnicowych, lecz nigdy nie sluzyl
  Polsce po rozbiorach Polski, gdzie nacjonalisci roznorakich kolorow nalezy sie
  cieszyc zdolali Polske ledwie na cztery rozne nacjonalne czesci podzielic.

  Mozna powiedziec, ze tam gdzie nacjonalizm jest lekiem dla German i Roman to dla
  nas Slowian to straszliwa trucizna.
 • piotr_glownia 21.10.06, 06:38
  sandomierzan napisał:

  > pl.wikipedia.org/wiki/Polacy

  Polak to kazdy z polskim paszportem. Wiec zadni Slowianie.

  > pl.wikipedia.org/wiki/Serbo%C5%82u%C5%BCyczanie

  Prawdopodobnie to sa Slowianie w wiekszosci.

  > en.wikipedia.org/wiki/Czechs

  Czesc z nich na pewno jest Slowianami.

  > en.wikipedia.org/wiki/Moravians_%28ethnic_group%29

  Czesc z nich na pewno jest Slowianami

  > en.wikipedia.org/wiki/Silesian

  Czesc z nich na pewno jest Slowianami

  > en.wikipedia.org/wiki/Slovaks

  Czesc z nich na pewno jest Slowianami

  > en.wikipedia.org/wiki/Lemkos

  To ludnosc germansko-romanska, lecz co prawda slowianizowana.

  > en.wikipedia.org/wiki/Boyko

  To ludnosc woloska, lecz co prawda slowianizowana.

  > en.wikipedia.org/wiki/Ukrainians

  Czesc z nich na pewno jest Slowianami

  > pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_rusi%C5%84ski

  Jezyk na pewno slowianski, lecz w wiekszosci uzywany przez Nieslowian jak
  Ungro-fini, Sarmaci i Iranczycy.

  > pl.wikipedia.org/wiki/Kaszubi

  Czesc z nich na pewno jest Slowianami

  > en.wikipedia.org/wiki/Bulgarians

  Czesc z nich na pewno jest Slowianami

  > en.wikipedia.org/wiki/Belarusians

  Czesc z nich na pewno jest Slowianami

  > pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82orusini

  Czesc z nich na pewno jest Slowianami

  > pl.wikipedia.org/wiki/Rosjanie
  > en.wikipedia.org/wiki/Russians

  Tylko 6% Rosjan i Russians jest Slowianami i pochodza z plemienia
  czarnorusinskiego Krzywinow.

  > en.wikipedia.org/wiki/Cossack

  Rodowi Kozacy sa Slowianami. Nie rodowi Kozacy to tylko wojski najemnicy o
  roznym pochodzeniu.

  > en.wikipedia.org/wiki/Macedonians_%28ethnic_group%29

  Czesc z nich na pewno jest Slowianami


  > en.wikipedia.org/wiki/Serbs

  Czesc z nich na pewno jest Slowianami

  > en.wikipedia.org/wiki/Croats

  Czesc z nich na pewno jest Slowianami

  > en.wikipedia.org/wiki/Montenegrins

  Czesc z nich na pewno jest Slowianami

  > en.wikipedia.org/wiki/Slovenians

  Czesc z nich na pewno jest Slowianami

  > en.wikipedia.org/wiki/Bosniaks

  Czesc z nich na pewno jest Slowianami, lecz juz Muzulman z Bosni jak i German z
  Niemiec o slowianskim pochodzeniu nie mozna uznac jak Szkotow, Wikingow i Baskow
  za Slowian. To obcy juz nam.
 • piotr_glownia 21.10.06, 06:23
  sandomierzan napisał:

  > Głupi zawsze będą wierzyć w 'ząb Buddy' albo obraz 'Matki Boskiej na Szybie'
  > Idiotów należy zostawić samym sobie.

  Nie nazywalbym ludzi glupimi tylko dlatego, ze maja jakas religie. Byc moze cos
  w ich wierzeniach jest prawdziwe, lub moze ewentualnie okazac sie prawdziwe (jak
  ci, ktorzy wierza w UFO).

  > To jest problem innej natury.

  Nie laczylbym religii i ekonomii w jedno. Kwestia posiadania fantazji raczej
  stoi w konflikcie z kwestia posiadania i obracania majatkiem. Nieprawdaz?

  > Człowiek nie posiadający środków produkcji jest niewolnikiem.

  Zgadzam sie w 100%. Wszyscy powinnismy byc kapitalistami. Tylko kapitalista
  zawsze bedzie prawdziwie wolnym czlowiekiem.


  > Mnie podoba się muzułmańskie podejście do spraw życiowych.

  Mi zas islam sie nie podoba. Choc wiele rzeczy jest tam, ktore jest godne
  pochwaly jak dla przykladu islamski banki inwestycyjne, ktore nie sciagaja
  haraczu procentowego, co raczej uczestnicza w dzieleniu sie zyskami jako formie
  splaty dlugu.

  > Otóż mężczyzna żeni się wtedy gdy się dorobi i stać go na utrzymanie żony i
  > dzieci.
  > To bardzo ważne bowiem kobieta nie poślubia debila tylko kogoś kto coś w zyciu
  > osiągnął.
  > (U wyższych ssaków też tak jest:przywódca ma swoje stado samic.
  > Samice często oddają się 'słabym' ale czy ich potomstwo potem przeżywa?).
  > I dlatego Islam podbija świat-właśnie przez swoją 'wyższą biologiczność' od
  > chrześcijaństwa.

  To wedlug mnie calkiem ohydle zezwierzecenie. Nie wyobrazam sobie, aby ktos z
  wlasnej woli chcial zyc i zachowywac sie jak swinia. Dzieki Bogu u nas Slowian
  nigdy takich obyczajow nigdy nie bylo, a wszelkie wielozenstwo, czy tez
  kawalerstwo bylo kwestia wygody i braku szczescia w milosci, w braniu branek
  podczas wojny, czy tez jakiejs ulomnosci. Aby warunki ekonomiczne rynku
  stanowily o szczesciu rodzinnym Slowian... Tak moga zyc tylko Muzulmanie wedlug
  mnie.

  > Żadne rakiety tu nie pomogą:dzieci nieudaczników nigdy nie pokonają 'Synów
  > Pustyni'chyba że ci staną się jak Biali.

  Zalezy, ktorzy Biali. Rosjanie sobie zrobili "pusta chalupke" w Czeczeni i jakos
  nie widac tych "Synow Pustyni" by im tam nazbyt bardzo podskakiwali.

  > Chrześcijaństwo jako religia żydowska jest nam obca choć zawiera mity
  > i rytuały ogólnoludzkie.
  > Dla mnie Jezus znaczy tyle co nic:był nie był,ubili go czy nie-to sprawa
  > Semitów-niech się w tych swoich mordach babrają sami.

  Niestety polski katolicyzm to nie jest dluzej czysta religia German, Rzymian,
  czy tez Izraelitow. Prosze sie spytac kazdego wschodnioeuropejskiego
  Rodzimowiercy, jesli brak wiary, ze *ta* niezalezna od Rzymu wersja polskiego
  katolicyzmu jest w bardzo powaznym stopniu przemieszana do niesamowitosci z
  naszym slowianskim rodzimowierstwem.
 • arjapan 21.10.06, 12:03

  Ja twierdzę,że Słowianinem (i Ariem) może być każdy którego przodkowie żyli w
  kraju aryjskim albo ma w połowie krew aryjską.
  Religia jest dla debili.Po to została wymyślona,żeby za pomocą strachu
  terroryzować motłoch.Człowiek wierzący nie może być ARIEM.
  Bóg nie musi sam w siebie wierzyć i do siebie się modlić...a inni jeśli chcą-
  mogą się nam kłaniać(dostaną kopa bo nie lubimy dziadów).

  Są 2 rodzaje Ariów:

  1.Ludzie krwi-dla nich wszelka władza i stanowiska
  2.Ariowie obyczaju(obcej krwi)-przed nimi władztwo zamknięte z powodu braku
  zstępstwa dziedzicznego(tak jak ja dziedziczę po ojcu,stryju i nikt obcy do
  tego nie ma prawa tak władza jest dla nich'zasymilowanych' poza zasięgiem).

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka