Dodaj do ulubionych

Mozaika religijna Bałkanów, konferencja w Gnieźni

25.02.07, 20:19
Mozaika religijna Bałkanów
Gniezno, 19-20 marca 2007


19 MARCA, PONIEDZIAŁEK


9.00 OTWARCIE KONFERENCJI

9.15-10.45 OBRADY PLENARNE

1. Ratomir Grozdanovski (Skopje), Multikonfesionalnosta vo Makedonija i
aktuelnata megjureligiska sorabotka
2. Krasimir Stanchev (Rzym), Православие в глазах болгарских католиков в XVII веке
3. Gezim Sala (Gjirokastra), Historical Context of the Religions Creation in
Albania
4. Athanasios Angelopulos, Tomasz Perzyński (Saloniki), Prawosławny Kościół
Grecji w przeszłości i obecnie. Jego założyciel, apostoł Paweł i wpływ
duchowości Góry Atos


10.45 –11.00 PRZERWA NA KAWĘ

11.00 – 13.30 OBRADY W SEKCJACH (13.00-13.30 DYSKUJSJA)

Sekcja I
1. Kazimierz Ilski (Poznań), Katolicy, schizmatycy i heretycy na Bałkanach w
starożytności
2. Slavia Barlieva (Sofia), Niceta of Remesiana and Two Apostolic Missions in
the Balkans In the Late 4th/Early 5th C
3. Mirosław Leszka (Łódź), Między euforią a rozczarowaniem. Religijny kontekst
stosunków bizantyńsko-bułgarskich w latach 863-927
4. Ilije Veleva (Skopje), Misticizmot na isihastite i sholastickiot
racionalizam vo XIV vek kako idna teoloska i kulturna proekcija vo Makedonija
i na Balkanot
5. Jan Stradomski (Kraków), Ortodoksja i herezja/innowierstwo w twórczości
literackiej Grzegorza Cambłaka
13.00 – DYSKUSJA

Sekcja II
1. Anastasija Pashova (Blagojewgrad), Турските цигани и Възродителният процес
в България 1944-1989
2. Sneżana Venovska-Antevska (Skopje), Religijata kako możnost za kontinuitet
vo razvitokot na makedonskiot jazik (vrz primeri od XIX i XX vek)
3. Elżbieta Znamierowska-Rakk (Warszawa), Wpływ egzarchatu bułgarskiego na
tożsamość Macedończyków na przełomie XIX i XX w.
4. Tadeusz Czekalski (Kraków), Kościół Prawosławny w życiu politycznym
nowożytnego państwa greckiego
5. Izabela Lis (Poznań), Watykan i Serbia - patriarcha Pajsije wobec unii
13.00 – DYSKUSJA

13.30 –15.00 PRZERWA OBIADOWA15.00 –16.45 OBRADY W SEKCJACH (16.20 – 16.45 DYSKUSJA)

Sekcja I
1. Jolanta Mindak-Zawadzka (Warszawa), Wyznaję islam ~ mówię po bośniacku
2. Robert Bońkowski (Katowice), Czarnogórska Cerkiew Prawosławna a kwestie
językowe
3. Petar Vodenicharov (Błagojewgrad), Езикови революции и религиозни книжовни
традиции (случаят с Кемал Ататюрк и Вук Караджичwink
4. Liljana Makarijoska (Skopje), Jazikot na sovremeniot prevod na Biblijata
16.20 – DYSKUSJA

Sekcja II
1. Ryszard Grzesik (Poznań), Różnorodność kulturalno-religijna Bałkanów w
kontekście środkowoeuropejskim
2. Piotr Żurek (Bielsko-Biała), Zaranie, rozwój i organizacja kościoła
katolickiego w Serbii (do początku XX wieku)
3. Zorica Kuburic (Novi Sad), Religijska distanca u Vojvodini ili stavovi
opste populacije prema verskim zajednicama u razlicitim socijalnim ulogama
4. Justyna Sprutta (Poznań), Św. Jerzy oraz inni święci wojownicy w wybranych
ikonach postbizantyjskich obszaru bałkańskiego
16.20 – DYSKUSJA

16.45 – 17.00 PRZERWA NA KAWĘ

17.00 – 18.45 OBRADY W SEKCJACH (18.20 – 18.45 DYSKUSJA)

Sekcja I
1. Hasan Jashari (Tetovo), Contemporary religion movements among Macedonian
Albanians
2. Rafał Dymczyk (Gniezno), Grecko-słowiański konflikt na Athosie oczyma
katolickiego duchownego
3. Aleksander Mikołajczak (Gniezno), Jezioro Ochrydzkie –
południowosłowiańskie jezioro Genezaret
4. Goce Cvetanovski (Skopje), Vlijanieto na prepodobnite otci od drugite
pravoslavni crkvi vrz monaskiot red vo makedonija

Sekcja II
1. Dorota Gil, Prawosławni, muzułmanie, kryptochrzescijanie. Współczesne
oblicza prawosławia i islamu na Kosowie i w Sandżaku
2. Renata Rusche (Poznań), Czy wszyscy Albańczycy to muzułmanie – katolicyzm
kosowskich Albańczyków
3. Łukasz Fleischerowicz (Gniezno), Socjalizm jako religia państwowa w SFRJ
4. Gentian Ruspi (Gjirokastra), Legal, Political and Educational Aspects of
all Kinds of Religions in balkn's Communities. The case of Albania
18.20 – DYSKUSJA


19.30 KOLACJA20 MARCA, WTOREK

OBRADY W SEKCJACH

SEKACJA I
9.00 – 11.30 OBRADY (11.00 – 11.30 DYSKUSJA)

Sekcja I
1. Wiara Maldzieva (Toruń), Credo chrześcijańskie i credo Petra Dynova
(analiza konfrontatywna)
2. Grażyna Szwat-Gyłybowa (Warszwa), Paradygmaty bułgarskich misjonizmów
3. Albena Kostadinova (Kuklen), Religijność bułgarskich Romów
4. Biljana Malenko (Skopje), Jazicnite i obrazovnite aspekti na religiskata
diferencijacija vo Makedonija
5. Karolina Krzeszewska (Łódź), Nieznane aspekty działalności katolickiej
propagandy na ziemiach bułgarskich w II poł. XIX w.

Sekcja II
1. Biljana Malenko (Skopje), Jazicnite i obrazovnite aspekti na religiskata
diferencijacija vo Makedonija
2. Mariola Mikołajczak, (Poznań), Bułgarzy w Banacie. Język, obyczaje, kultura
3. Bartosz Dziewiałtowski (Poznań), Rola ruchu uniackiego w działaniach na rzecz
odrodzenia Arcybiskupstwa Ochrydzkiego w II połowie XIX wieku
4. Predrag Mutavdzic (Beograd), Anteriorna vremena u prevodima Novog zaveta na
balkanske jezike
5. Zdravko Stamatoski (Gniezno), Język Psalmów Michaiła Rendźova
11.00 – DYSKUSJA

11.30 – 12.00 PRZERWA NA KAWĘ

12.00 – 14.00 OBRADY (13.30 – 14.00 DYSKUSJA)
Sekcja I
1. Blagica Petkovska (Skopje), Erminiite - rakopisi na istocnoto hristijanstvo
2. Maksim Karanfilowski (Skopje), Znacenjeto na Kulakiskoto i na Konikovskoto
evangelie za istortijata na makedonskiot jazik
3. Georgi Minczew (Łódź), Teologia i wiara ludowa: ikonograficzne i literackie
interpretacje obecności sił bezcielesnych oraz Pokłonu Ofierze w przestrzeni
sakralnej
4. Nina Gagova (Toruń), Oczekiwanie końca świata i sposób patrzenia na
historię w tekście południowosłowiańskim z XV w.

Sekcja II
1. Žarko Bosnjaković (Nowy Sad), Biblijska segmentacija dana i noći i njena
leksička realizacija u srpskom, makedonskom i grčkom jeziku
2. Vlado Timovski (Skopje), Gledistata na verskite zaednici za obrazovanieto i
voveduvanjeto na veronauka vo Republika Makedonija
3. Małgorzata Skowronek (Łódź), Ofiara Abrahama - od tekstu pseudokanonicznego
do folkloru (na przykładzie bułgarskich pieśni obrzędowych i legend ludowych)
4. Agnieszka Szafrańska, Matka Jugoviciów - próba interpretacji wielokulturowej
13.30 DYSKUSJA14.00 – ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
14.30 OBIAD
Obserwuj wątek

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka