Dodaj do ulubionych

Dzisiejsza Ewangelia:

13.09.09, 13:35
Wiara bez uczynkow martwa jest... Uwazam, ze marca_1 nie robi nadinterpretacji
ani nic podstepnego, po prostu dzieli sie swoja wiara. I wolno jej... Tak jak
wolno nam katolikom... Juz wspominalam o ks. Waclawie Hryniewiczu, ktory o
malo ekskomuniki nie dostal z Watykanu...On twierdzi, ze nie ma tylko kosciola
rzymsko-katolickiego i przestal go tak nazywac...A o tym dowiedzial sie z
przezyc smierci klinicznej...Bog chce abysmy stanowili jedno... Ale my tego
nie chcemy slyszec...Wolimy ciagle podkreslac nasza przynaleznosc tu a albo
tam...

A to nie o to chodzi... CHODZI O ZYCIE PISMEM SWIETYM z godziny na godzine...
Jehowi zyja NIM.... I my katolicy powinnismy brac z nich przyklad, bo nie
dorownujemy im do piet... Taka jest niestety prawda... Katolik, ktory nie
czyta codziennie SLOWA BOZEGO, nie za bardzo moze
myslec o zbawieniu....Chodzenie do kosciola dla chodzenia tez nie zbawi
czlowieka...ZYCIE EWANGELIA!!! Przynaleznosc do instytucji nie czyni
czlowieka swietym.... Natomiast czyni go swietym milosc do Boga i blizniego...
Od 6 - 8 wrzesnia br. spotkaly sie rozne religie swiata i jednoczyly sie ze
soba... Krakow stal sie swiatynia BOGA... I nikogo nie razil muzulmanin czy
katolik albo zyd. Pismo swiete tez nie mowi, aby przesladowac sie wzajemnie z
powodu wyznania... To nie jest tak, ze WATYKANISCI maja wylacznie we
wszystkim racje...Jezus w Ewangelii nic nie mowi o rzymsko-katolickim
kosciele...Nie mowi o instytucjach....ALE MOWI - O WZAJEMNEJ MILOSCI jeden ku
drugiemu... Jezeli nie bedziemy jej miec, to przynaleznosc instytucjonalna nic
nie pomoze... Najpierw MILOSC wszechogarniajaca a potem wszystko inne. Abysmy
wszyscy stanowili JEDNO...
--
moj blog - egzystencjalistka
Edytor zaawansowany
 • pele999 13.09.09, 16:48
  Liczbo , czy nie uwazasz ,ze :

  "Najgłębszym źródłem prawdziwej miłości bliźniego jest troska o jego
  zbawienie wieczne." ?

  Dedykuję Ci fragment ksiazki "Spustoszona Winnica" Dietricha von
  Hildebranda (niemieckiego filozofa i teologa katolickiego zwanego
  przez papieża Piusa XII "XX-wiecznym Doktorem Kościoła").


  Pseudoekumenizm

  W książce "Koń trojański w mieście Boga" mówiliśmy o właściwym
  sensie używania słowa „ekumenizm". Przedstawiliśmy też niektóre
  niebezpieczne nadinterpretacje tego pojęcia, które pojawiły się w
  okresie posoborowym. Pierwotny zamysł, jaki stał u źródeł ruchu
  ekumenicznego, wynikał z przekonania, że na schizmatyków,
  protestantów, żydów, muzułmanów, hinduistów czy buddystów nie można
  patrzeć jedynie jako na wrogów. Nie można jedynie podkreślać ich
  błędów, ale trzeba także wskazywać pozytywne elementy w ich
  religiach. Już pierwsza Encyklika Pawła VI Ecclesiam suam
  pokazywała, że inny jest stosunek do schizmatyków i do protestantów.
  Ci pierwsi są tylko schizmatykami - od protestantów natomiast różnią
  nas kwestie dogmatyczne. Zupełnie czym innym jest jednak stosunek
  katolików do wszystkich niechrześcijan. Trzeba tu zróżnicować, czy
  chodzi o naszą relację z monoteistami, czyli na przykład żydami i
  muzułmanami, czy o stosunek do wyznawców religii
  niemonoteistycznych. Jakkolwiek jednak nie rozumielibyśmy znaczenia
  ekumenizmu, jedna rzecz nie ulegała wątpliwości: nie wolno dla
  jedności zawierać takich kompromisów, które groziłyby odstąpieniem
  choćby na jotę od depositum catholicae fidei.

  Tu zajmiemy się przede wszystkim stosunkiem do żydów. Właśnie z nimi
  łączy nas głęboka więź. Łączy nas o tyle, o ile uznaje się Stary
  Testament za prawdziwe objawienie Boga; z drugiej strony pozostajemy
  do nich w osobliwym stosunku przeciwieństwa, bowiem zaprzeczają oni
  objawieniu Boga w Chrystusie i w objawieniu tym widzą zafałszowanie.

  Otóż źle rozumiany ekumenizm - choroba, którą można by nazwać
  pseudoekumenizmem - tu właśnie przyniósł najbardziej zaskakujące
  rezultaty. Powszechną wręcz opinią stało się dziś w Kościele
  spoglądanie na religię Izraela jako na równoległą drogę do Boga,
  która może jest tylko trochę mniej doskonała niż droga chrześcijan.
  Nie powinno się już więcej próbować nawracać żydów - powinno się, co
  ma być wyrazem szacunku i respektu, pozwolić im podążać własną
  drogą.

  Ten pogląd pozostaje jawnie w radykalnej sprzeczności ze słowami
  Chrystusa i intencją Apostołów. Czyż mało jest fragmentów w
  Ewangeliach, gdzie Chrystus daje wyraz swemu bólowi, że Żydzi go nie
  poznali? Czyż tymi, którym zwiastował Objawienie Boże, apostołami i
  uczniami nie byli właśnie Żydzi? Czy Piotr na pytanie Chrystusa: „Za
  kogo mnie macie?", nie powiedział: „Tyś jest Chrystus, Syn Boga
  Żywego" (Mt 16,16)? I czy pierwszym zadaniem Apostołów po Zesłaniu
  Ducha Świętego nie było nawrócenie Żydów do pełnego objawienia
  chrześcijańskiego? Gdy Żydzi pytali apostołów: „Bracia, cóż winniśmy
  czynić?", Piotr odpowiedział: „Żałujcie za grzechy i niechaj każdy z
  was da się ochrzcić" (Dz 2,37). Czyż święty Paweł nie mówił o
  nawróceniu Żydów jako o wielkim celu i czyż nie powiedział „odłamane
  zostały z powodu niewiary" (Rz 11,20) i dalej „ale i oni, jeżeli nie
  będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni" (Rz 11,23)? Czyż fakt,
  że Nowy Testament stanowi wypełnienie Starego, nie jest oczywistym
  przeświadczeniem i dla katolików, i dla protestantów?
  To przeświadczenie jest znacznie głębsze aniżeli uznanie Starego
  Testamentu za Objawienie Boże.
  Abstrahując już od tego, że rozpowszechniona dziś w Kościele opinia
  pozostaje w sprzeczności ze słowami Chrystusa i apostołów - ba, z
  całą nauką Kościoła - jest ona także objawem wielkiego braku miłości
  do Żydów.
  Najgłębszym źródłem prawdziwej miłości bliźniego jest troska o jego
  zbawienie wieczne. Dlatego przy każdym spotkaniu z innym człowiekiem
  należy upatrywać w nim albo żywego członka Ciała Chrystusa, albo
  katechumena in spe.
  Niech nikt nie mówi: człowiek może zdobyć swe zbawienie wieczne
  także poza Kościołem - czy to jako protestant, czy jako
  niechrześcijanin - bo jest to dogmat zdefiniowany już w czasie I
  Soboru Watykańskiego.

  Tak jest z pewnością, ale nie zmienia to niczego w nakazie
  Chrystusa: „Idźcie na cały świat, uczcie wszystkie narody i
  chrzcijcie je" - podobnie jak nie ulega zmianie ogromne znaczenie
  uwielbiania Boga w prawdzie, w Chrystusie, per ipsum, cum ipso, et
  in ipso. Chwała Boga [glorificatio], która możliwa jest tylko w
  prawdziwej wierze, w związku z Bogiem przez łaskę uświęcającą i
  wszystkie sakramenty, ma nieskończoną wartość. Tego zatem wezwania
  do apostolstwa, które wypływa z prawdziwej miłości do Chrystusa, nie
  można oddzielać od prawdziwej miłości bliźniego. Miłość bliźniego
  ufundowana jest bowiem na miłości Chrystusa .
 • pele999 13.09.09, 16:50
  "Dziś na miejsce prawdziwej miłości wkracza grzeczny szacunek -
  typowy przykład
  „zeświecczenia". Jeszcze gorszy jest fakt, że rezygnuje się z
  przyporządkowania Starego Testamentu Nowemu. Trzeba zapytać: czy
  Chrystus jest tym Mesjaszem, o którym mówi Izajasz - czy jest on
  Synem Boga, który zbawił ludzkość? Jeśli tak, to oczekiwanie na
  innego Mesjasza jest oczywistym błędem, a nie równoległą drogą do
  Boga. Twierdzenie takie, w świetle Prawdy i przed Bogiem, jest
  zdradą Chrystusa i zaprzeczeniem faktu, że objawienie Starego
  Testamentu stanowi istotną część Objawienia chrześcijańskiego.
  Czy Chrystus jest Synem Boga - Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba? Czy
  jest On przyrzeczonym Abrahamowi przez Boga Zbawcą? Czyż Chrystus
  nie powiedział: „Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać
  dzień mój, i oglądał i radował się" (Jan 8,56); i dalej czy nie
  mówił: „Nie przyszedłem znieść prawa, ale je wypełnić" (Mt 5,17)?
  Jak to możliwe, że pseudoekumenizm przyniósł owoce, które pozostają
  w radykalnej opozycji do Ewangelii, nauki apostołów i Kościoła?
  Powszechny pogląd na nawrócenie Żydów pozostaje zatem w jaskrawej
  sprzeczności w stosunku do nauki Ewangelii i Listów świętego Pawła.
  Nauce tej w takim samym stopniu przeczy inna, rozpowszechniona
  opinia dotycząca przyjmowania niekatolików do Kościoła świętego.
  Można dziś spotkać wielu teologów, duszpasterzy, a nawet misjonarzy,
  którzy twierdzą, że prawdziwym zadaniem katolika nie jest już
  nawrócenie pojedynczego człowieka na katolicyzm - ale połączenie
  danej wspólnoty religijnej w całości z Kościołem katolickim - i to
  tak, aby wspólnota ta nie musiała zmieniać swej wiary. To miałby być
  cel prawdziwego ekumenizmu. Protestantowi, muzułmaninowi lub
  hinduiście, którzy - w prawdziwym sensie tego słowa - chcieliby się
  nawrócić, trzeba by raczej powiedzieć, że powinni stać się lepszym
  protestantem, muzułmaninem czy lepszym hinduistą. Czyż ci
  teologowie, księża i misjonarze w ogóle czytali kiedykolwiek
  Ewangelię? A może zapomnieli, co Chrystus powiedział przed
  Wniebowstąpieniem: „Idąc na cały świat, głoście ewangelię
  wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie
  zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony" (Mk 16,15-16).

  W tej rozpowszechnionej postawie, w owym wypaczonym ekumenizmie,
  kryje się wiele ciężkich błędów. Po pierwsze: jest to jawne
  ignorowanie nakazu Chrystusa. Po drugie: wobec niechrześcijan jest
  to fatalne pomniejszenie Objawienia Boga. Teologowie ci zachowują
  się tak, jakby Objawienie Boga w Chrystusie, czy też śmierć
  Chrystusa na krzyżu były czymś zbytecznym. Bowiem z punktu widzenia
  wyznawców pseudoekumenizmu wszyscy zostaliby zbawieni wtedy, gdy
  dochowaliby wierności swej religii. Dotyczy to przede wszystkim
  Żydów.

  Po trzecie: w takiej postawie objawia się całkowity brak
  zainteresowania Prawdą. Pytanie o to, która religia jest prawdziwa,
  traci zupełnie znaczenie. Ostateczna powaga, która przynależy
  prawdzie, i od której zależny jest los wszelkiej religii, zostaje
  zignorowana. W ten sposób jednak niszczy się istotę Kościoła
  świętego - ba, całej religii chrześcijańskiej! Nie ma wtedy racji
  dla ich istnienia. Albo nauka Kościoła jest prawdziwym objawieniem
  Boga - objawieniem Chrystusa, czyli czymś absolutnie i bezwarunkowo
  prawdziwym, albo jest niczym.

  Po czwarte: ze stanowiska tego wynika eliminacja chwały Boga -
  glorificatio. Jakąś rolę odgrywa wyłącznie zbawienie - salvatio.

  [...] Po piąte w końcu: w opisanej tu, rozpowszechnionej postawie
  teologicznej przejawia się w najwyższym stopniu depersonalizacja i
  kolektywizm, który polega na tym, że liczy się nie osoba, a tylko
  wspólnota. Indywiduum nie potrzebuje nawrócenia, nie potrzebuje
  przewodnika od ciemności do światła, nie potrzebuje w pełni
  doświadczyć objawienia Chrystusa, nie potrzebuje zdobyć udziału w
  nadprzyrodzonym życiu łaski przez chrzest i doznawać strumienia
  łaski za Pośrednictwem sakramentów. Ważne ma być jedynie zewnętrzne
  połączenie wszystkich wspólnot religijnych. Tylko, że takie
  połączenie nigdy nie będzie jednością- będzie tylko sumą. Dążenie do
  owej pozornej jedności jest typowym skutkiem ciężkiego błędu, który
  polega na przedkładaniu jedności nad prawdę.

  Czyż teologowie ci nie widzą, że taki zewnętrzny związek nie
  przyczyniałby się w żadnej mierze do uwielbienia Boga i w żadnej
  mierze nie byłby wypełnieniem uroczystego nakazu Chrystusa i jego
  modlitwy: Ut unum sint?!
  Apostolstwo należy do istoty Kościoła świętego; apostolstwo, czyli
  dążenie do nawrócenia każdej duszy, która w oczach Kościoła znaczy
  więcej niż los jakiejkolwiek naturalnej wspólnoty. Apostolstwo jest
  koniecznym owocem tak miłości Boga, jak też prawdziwej miłości
  bliźniego. Miłość Boga pobudza Kościół, ale także prawdziwego
  chrześcijanina do tego, by pociągnąć każdego człowieka do pełnego
  światła prawdy, którą zawiera nauka świętego Kościoła. Każdy
  chrześcijanin musi tęsknić do tego, by wszyscy poznali objawienie
  Chrystusa i odpowiedzieli na nie wiarą; aby każde kolano zgięło się
  przed Jezusem Chrystusem. I tego samego wymaga prawdziwa miłość
  bliźniego. Jak mogę kogoś kochać i nie płonąć pragnieniem, by poznał
  on Jezusa Chrystusa, jednorodzonego Syna Bożego i Epifanię Boga, aby
  nie został pociągnięty do Jego światła, aby w Niego wierzył, kochał
  Go, by wiedział, że jest przez Niego kochany? Jak mogę kochać
  bliźniego, nie życząc mu już na ziemi największego szczęścia:
  błogosławionego spotkania z Jezusem Chrystusem? Jak mogę się
  zaspokoić tym, że nieskończone miłosierdzie Boga - być może - mimo
  błędnej wiary albo niewiary danego człowieka nie odmówi mu wiecznego
  szczęścia?
  Zaprawdę, wszelkie dzieła miłości bliźniego są niczym, jeśli stanę
  się obojętny wobec tego, co jest najwyższym dobrem człowieka:
  znalezienie prawdziwego Boga i włączenie się do mistycznego Ciała
  Chrystusa.
  Widzimy, do jakich strasznych błędów może prowadzić pseudoekumenizm
  i do jakich, niestety, wielokrotnie doprowadził. Nie ma to nic
  wspólnego z duchem prawdziwego ekumenizmu, więcej: radykalnie mu
  zaprzecza."
 • marca_1 16.09.09, 13:25
  1.przełożony ma zawsze rację
  2.gdy przełożony nie ma racji - patrz punkt pierwszy

  stosowanie tej zasady w swoim życiu, to droga do nikąd, to błędne
  koło

  przez wieki wiele rzeczy było ukrytych, aż do odpowiedniego czasu,
  dlatego fakt, że doktryna katolicka opisywała to co zakryte ,
  sprawia,że tak wiele niezgodności tej nauki z istotą rzeczy

  dzisiaj wiele spraw jest odkrywanych, wiele dzięki osiągnięciom
  medycyny, czyli dzięki temu,że człowiek może doświadczyć stanu
  śmierci i powrócić do ciała, do życia ziemskiego

  innym sposobem odkrywania jest ukazywanie w sercach ludzkich istoty
  rzeczy bezpośrednio przez chrystusa,wiele, bardzo wiele, i coraz
  więcej osbób tego doświadcza

  jest tylko kwestią czasu uświadomienie ludzkości,że religie nie
  pochodzą od boga, i nie tylko tego
 • pele999 18.09.09, 23:02
  > jest tylko kwestią czasu uświadomienie ludzkości,że religie nie
  > pochodzą od boga, i nie tylko tego


  Z tego postu wynika ,ze Twoim zdaniem Judaizm czy Chrzescijanstwo
  maja swoje zrodlo w wymyslach ludzkich i nie wiaza sie z Objawieniem
  Boga ...

 • marca_1 19.09.09, 10:43
  religie to nie wymysły ludzkie, zapominasz o istnieniu różnych istot
  duchowych, od aniołów do szatana
 • pele999 19.09.09, 18:23
  Nie zapominam , ale martwi mnie ,ze wspomina sie tylko o diablach ,
  a zapomina o Bogu . To On juz Twoim zdaniem nie mial/ma nic do
  powiedzenia na tym swiecie , a wszystkie religie to sprawki
  diabelskie ?
 • kociak40 20.09.09, 01:42

  Czytając te rózne wywody, nasuwa mi się pytanie - co bardziej ceni
  Bóg (jako absolut dla róznych religii) oddawanie mu pokłonów i czci,
  uwielbianie Go, czy raczej wpływ wiary na uszlachetnianie ludzi?
  Czy Bóg bardziej ceni oddawanie mu pokłonów, czy raczej ceni
  kształtowanie w ludziach dobra w stosunku do innych? Oto pytanie?
  A jaka jest na to odpowiedz? Miejsca (jak sądze w niebie jest dość
  dla ludzi dobrych dla wszystkich religii, nie tylko dla jednej).
  Każda religii, ktora rozwija dobro w człowieku jest prawidłowa, tak
  uważam, ale czy słusznie?
  Druga sprawa to po co te diabły i anioły, sam Bóg nie wystarcza?
  --
  -----
  "Czas spędzony z kotem, nigdy nie jest stracony"
 • marca_1 20.09.09, 16:27
  to nie religia wpływa na kształtowanie dobra w człowieku, to bóg
  sprawia
  zadanie religii to wskazywanie boga,
  niestety wiele religii,utrudnia bezpośredni kontakt z bogiem,
  dlatego taka mała skuteczność religii, dlatego taki wielki brak
  miłości bliźniego na świecie

  oczywiście,że bycie wyznawcą religijnym nie jest warunkiem
  koniecznym do dostania się do niebia,więcej nie było, nie ma i nie
  będzie jedynej słusznej religii

  wszystkie mają rację bytu do czasu, aż ludzkość osiągnie odpowiednią
  świadomość i pojmie ,że kontaktować sie z bogiem nie należy przez
  pośrednika, ale tylko wyłącznie bezpośrednio przez "serce człowieka"

  co do aniołów , diabłów, to istnieje nie tylko świat widzialny, ale
  także niewidzialny, ten niewidzialny był od wieków, w różny sposób
  opisywany, zarówno przez ludzi, jak i doktryny religijne

  ponieważ zarówno ludzie, jak i doktryny opisywały coś czego nie były
  wstanie pojąć, nie ma co się dziwić,że wyszły z tego różne "stwory"

  anioły, diabły,to po prostu inne wymiary duchowe, o różnych
  wibracjach, i zależnie od tych wibracji , są przez ludzi odbierane
  albo jako anielskie, albo diabelskie
 • marca_1 20.09.09, 16:13
  bóg chcąc przemówić do ludzi wysyła swojego wysłannika na świat, on
  głosi prawdę od boga pochodzącą

  na podstawie tej nauki dochodzi do tworzenia religii, często z
  natchnienia istot za boga chcących się podawać, a ponieważ do nauk
  od boga pochodzących są dodawane zbędne elementy, te istoty ,które
  walczą z bogiem wykorzystują np zbędne kulty , do odciągania ludzi
  od boga, do straszenia ludzi bogiem

  ale też bywa tak,że istoty wspomagające ludzi w podnoszeniu
  świadomości, również korzystają z religii

  dlatego też to wszystko jest takie skomplikowane, dlatego też
  najlepiej jest odnosić się tylko do źródła, czyli do nauki, czystej
  nauki, bez naleciałości , ogłoszonej ludziom, przez istotę zesłaną
  od boga, przy takim podejściu wszelkie ceremoniały, obrzędy, hołdy
  tracą rację bytu, dzięki czemu unikamy ryzyka oddawania czci, komuś
  innemu niż bogu
 • kociak40 04.10.09, 00:42

  "zadanie religii to wskazywanie boga,"-marca_1

  To cytat z poprzedniego postu. W tym ostatnim w częsci końcowej
  jest ostrzeżenie przed ceremoniałem, a to jest podstawa religii.
  Tu streszcze autentyczny program uroczystości religijnej. Wstawione
  znaki *** są dla uogólnienia wstawione zamiast autentycznych pozycji.
  "W niedzielę *** (podana data) przypada rocznica Ukoronowania Figury
  Matki Boskiej *** (nazwa tej NMP). Celebrować będą msze dostojnicy
  kościelni *** (nazwiska trzech biskupów). Msza św. z kazaniem ***
  (nazwisko biskupa) będzie zakończona procesją z niesieniem wokół
  sanktuarium Figury naszej Patronki oraz możliwoscią ucałowania
  relikwii *** (wymienione te relikwie, które będzie można całować).
  Na zakończenie ogłoszenia jest zachęta - Parafia zapewnia miejsce
  siedzące i poczęstunek, wszyscy chetni dostaną obrazki Matki Bożej
  ***. Zapraszamy!!!"
  Jak do teatru, spektakl wart obecności, zwłaszcza ten poczęstunek i
  to całowanie mogą być atrakcją. Dziwnym wydaje się tylko to, że
  nawet obecność trzech biskupów i tylu atrakcji nie spowoduje, że
  zabraknie miejsc siedzących. Ciekawe, czy sam Bóg będzie się temu
  przygladał, choć nie dla niego ta uroczystość.

  --
  -----
  "Czas spędzony z kotem, nigdy nie jest stracony"
 • marca_1 04.10.09, 17:14
  to co duchowieństwo razem z zniewolonymi owieczkami robią z religii,
  to zupełnie inna kwestia

  zgadzam się,że ceromoniał sięga "zenitu", niestety zenitu absurdu

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.