Dodaj do ulubionych

PRZYSZŁA ROLA AZJI W GLOBALNEJ GOSPODARCE

IP: *.internetdsl.tpnet.pl 27.09.04, 12:10
W latach 2030 Chiny mają wyprzedzić USA, a na miejsce trzecie wskoczą Indie.
Czyli przyszłość 2030 wygląda tak

1. Chiny
2. USA
3. Indie

Reszty państw azjatyckich nawet nie uwzględniam.

A gdzie Europa????

W 2050 Azja to już będzie GLOBAL DOMINATION.
Edytor zaawansowany
 • Gość: Kagan IP: *.latrobe.edu.au / *.latrobe.edu.au 27.09.04, 12:24
  Australijczycy i Nowozelandczycy nie zostali nigdy jasno i uczciwie
  poinformowani, iż globalizacja oznacza w ich przypadku bardzo często niższą
  płacę realną, a nawet brak pracy. Dyskusja na temat globalizacji została bowiem
  w tym regionie “porwana” (“hijacked”) przez elity, dla których globalizacja
  jest niewątpliwie korzystna. Jednakże brak jest poważnych argumentów
  wskaujących na to, iż globalizacja jest korzystna dla znacznej większości
  Australijczyków i Nowozelandczyków. Stąd też w regionie przeważa dezorientacja
  i niepewność, co do jego przyszłości ekonomicznej. Owa niepewność i
  dezorientacja jest pogłębiona przez ostatnie ataki terorystyczne na zachodnie
  (głównie australijskie) cele w regionie (szczególnie wybuchy bomb w Indonezji:
  w kurorcie na wyspie Bali, oraz w Jakarcie, stolicy tego państwa, gdzie
  zaatakowano w ostanim czasie hotel Mariott i ambasadę Australii). Ataki te
  wykorzystywane są w Australii przez polityków, szczególnie konserwatywnych, do
  ich wąskich i doraźnych celów, czyli do wygrania wyborów, oraz do odwrócenia
  uwagi społeczeństwa od realnych problemów trapiących region, takich jak
  niepokojące trendy w w gospodarce. Owe niepokojące trendy to głownie chroniczne
  deficyty rachunku bieżącego i spowodowana nimi prawdziwa eksplozja zadłużenia
  zagranicznego, które muszą, i to raczej prędzej niż później, doprowadzić do
  prawdziwego kryzysu gospodarczego w tym regionie, niegdyś stawianym za wzór
  stabilności politycznej i dobrego zarządzania gospodarką.
 • Gość: BRvUngern-Sternber IP: *.bg.am.lodz.pl 27.09.04, 13:26
  Tam gdzie teraz Argentyna,ktora kiedys byla bogatym krajem.UE podaza droga
  argentynska.I na pocieszenie podam ze my razem z nimi.Takie mamy ,,elity''...
 • Gość: Kagan IP: *.latrobe.edu.au / *.latrobe.edu.au 27.09.04, 13:39
  Europa da sobie rade, bo jest przeciez czescia Azji!
 • Gość: Kagan IP: *.latrobe.edu.au / *.latrobe.edu.au 27.09.04, 13:44
  To USA i Australia zyka na kredyt, a nie UE!
  Jest niewątpliwym faktem, iż gospodarka amerykańska (USA) rosła przez ostatnich
  10 lat szybciej niż europejska (tu UE). Ale wzrost PKB per capita w obu tych
  regionach był bardzo zbliżony: 2.1% w USA i 1.8 % w UE. Jeśli wykluczymy dla
  naszych porównanń szczególny przypadek, jakim były Niemcy, które zmagały się w
  ciągu ostatniej dekady XX wieku z absorbcją centralnie planowanej gospodarki
  dawnego NRD, to oba regiony wykazują dokładnie ten sam wzrost. Jeśli chodzi zaś
  o wydajność (productivity), to badania przeprowadzone przez Kevina Dalyego,
  ekonomisty zatrudnionego w znanej firmie Goldman Sachs, wykazały, że po
  uwzględnieniu różnic w cyklach gospodarczych (koniunkturalnych) USA i UE,
  wzrost wydajności (produktywności) w obszarze Euro był w ciagu ostanich 10 lat
  nawet nieznacznie szybszy niż w Ameryce.

  Jeśli chodzi o analizowany powyżej (w podrozdziale 2.4) rynek pracy, to na ogół
  przyjmuje się, że gospodarka USA tworzy najwięcej nowych miejsc pracy.
  Jednakże, jeśli znów wykluczymy (z podanych wyżej powodów) Niemcy, to ilość
  miejsc pracy w obszarze Euro wzrosła dokładnie w tym samym tempie jako w
  USA: “Od roku 1997 więcej miejsc pracy zostało utworzone w obszarze Euro, gdzie
  całkowite zatrudnienie wzrosło o 8%, w porównaniu z 6% wzrostem w USA.”

  Jeśli chodzi zaś o PKB na godzinę pracy, to w Niemczech i Francji jest on
  obecnie wyższy niż w Ameryce (USA). Jest prawdą, że Amerykanie zarabiają i
  wydają więcej niż Europejczycy, ale ci pierwsi praują o wiele dłużej. The
  Economist porównał Francję z USA: “Między rokiem 1970 a rokiem 2000 PKB na
  godzinę pracy wzrósł w USA o 38%, a średnia ilość godziny przepracowanych na
  osobę wzrosła tam o 26%, a więc PKB na osobę powiększył się o 64%. Francuski
  PKB na godzinę pracy wzrósł zaś jeszcze bardziej, bo o imponujące 83%, przy
  czym ilość godziny pracy na osobę zmalała o 23%.” Tak więc konkluzja The
  Economist jest taka, iż “Europejczycy się po prostu cieszą bardziej swym wolnym
  czasem.”

  Jesli chodzi zaś o wyjście z recesji, to znów przyjmuje sie na ogół, iż było
  ono znacznie szybsze w Ameryce (USA) niż w Europie (UE). Faktem jest, iż dzięki
  swej polityce fiskalnej (podatkowej) i monetarnej (pieniężnej) gospodarka
  amerykańska nieznacznie wyprzedziła w tym względnie europejską. Jednakże
  bezpośrednie porównania są mylące, jako iż Europa (UE) oblicza wzrost PKB
  znacznie bardziej konserwatywnie niż Ameryka (USA): statystycy unijni raczej
  pomniejszają (understate) prawdę, a amerykańscy (np. w Ministerstwie Pracy -
  Department of Labor) ją przesadzają (overstate). Co ważniejsze - szybki
  (głównie na papierze) wzrost gospodarczy USA pociągnął za sobą wielkie
  koszta: “Polityka ekonomiczna prowadzona w USA w najbliższej przeszłości
  pozostawiła za sobą poważny brak równowagi ekonomicznej i finansowej, które
  rzuciły wątpliwość na możliwość utrzymania wzrostu gospodarczego Ameryki”
  twierdzi The Economist. “Z pozycji nadwyżki przed rokiem 2000, strukturalny
  deficyt budżetu (rządu federalnego, rządów stanowych i samorządów lokalnych)
  osiągnął w USA prawie 5% PKB, czyli trzy razy tyle co w obszarze Euro. Ameryka
  ma także deficyt rachunku bieżącego (current account) wynoszący 5% PKB, podczas
  gdy obszar Euro ma małą nadwyżkę. Amerykańskie gospodarstwa domowe oszczędzają
  teraz mniej niż 2% ich rozporządzalnego dochodu (disposable income); zaś
  podobne oszczędności w obszarze Euro wynoszą znacznie więcej, bo 12%. Całkowity
  dług konsumencki (gospodarstw domowych) w Ameryce wynosi obecnie 84% PKB, w
  porównaniu do 50% w strefie Euro.”

  Tak więc zadaniem The Economist “USA cierpi od lat na strukturalne deficyty,
  które ograniczą skuteczność i trwanie jego kryptoimperialnej roli w świecie.
  […] Głównym problemem wydaje się być rosnąca zależność od kapitału
  zagranicznego, niezbędnego aby finansować nadmierną prywatną i publiczną
  konsumpcję w USA. Trudno jest przywołać z historii jakieś imperium, które by
  długo wytrzymało tak wielką zależność od pożyczania pieniędzy za granicą.”

  Trusno jest też, w świetle przedstawionych faktów, uznać wyższość modelu
  amerykańskiego nad zachodnioeuropejskim (gównie UE, a także Norwegia i
  Szwajcaria) czy też wschodnio-azjatyckim (Chiny łącznie z Tajwanem i
  Singapurem, Japonia oraz Korea Południowa). Spójrzmy jeszcze raz na aktualne
  (lata 2001-2003) dane uzyskane z takich źródeł jak OECD, Bank Światowy (World
  Bank), MFW (Miedzynarodowy Fundusz Walutowy ) i konserwatywny brytyjski The
  Economist. Otóż: przeciętne trwanie życia w USA wynosi dla mężczyzn ok. 74 lat,
  a dla kobiet 80 lat, zaś w UE odpowiednio ok. 75 lat i 81 lat, i to pomimo
  znacznie mniejszych wydatków (per capita) na leczenie w Unii niż w USA.
  Śmiertelnosc niemowląt wynosi w USA ok. 7 na 1000 żywych porodów, a w UE 5 -
  znów pomimo znacznie mniejszych wydatkow na leczenie w Unii.

  Jeśli chodzi o bezrobocie to w USA jest obecnie (rok 2004) prawie 9 milionów
  bezrobotnych. W tej dziedzinie nie mamy dokładnych danych z UE, a poza tym nie
  są one porównywalne z amerykańskimi ze wzgledu na ostatnie (maj 2004)
  rozszerzenie Unii Europejskiej o kraje z bardzo wysokim bezrobociem, takie jak
  np. Polska. Niemniej i tak stopa bezrobocia w UE jest tylko niewiele wyższa
  niż w USA (w Stanach ok. 6% a w Unii ok. 8%).

  Deficyt handlowy (trade deficit) USA wynosi obecnie około 550 miliardów USD
  rocznie, zas UE ma dodatni bilans ok. 80 mld rocznie. Deficyt bilansu
  płatniczego (current account deficit) USA to obecnie około 580 mld USD, zaś UE
  ma znów dodatnie saldo: około 41 mld USD (rocznie). Deficyt budżetu (budget
  deficit) USA wynosi około 5% PKB (Produktu Krajowego Brutto), a w UE około
  2.5%, albo odpowiednio około 400 mld USD w USA i około 200 mld USD w UE
  (rocznie). Stany Zjednoczone żyją bowiem od czasów prezydentury Ronalda Reagana
  na kredyt, tak więc dług publiczny USA osiągnął w roku 2002 ponad 50 tys. USD
  na przeciętną amerykańską rodzinę (więcej niż jej roczny dochód netto), czyli
  około 13 i pól tysiąca USD na głowę przeciętnego mieszkańca USA i ponad jedną
  trzecią PKB tego kraju. Same odsetki płacone przez rząd USA, oczywiście z
  podatków ściąganych z obywateli i legalnych rezydentów, są porównywalne z całym
  PKB wypracowanym przez Polskę.

  Ponieważ gospodarstwa domowe w USA wydają obecnie więcej niz zarabiają, a więc
  mają tzw. negatywną stopę oszczędności (przeciętny dług amerykańskiego
  gospodarstwa domowego wynosił pod koniec ubiegłego wieku ponad 100% ich
  przeciętnego rozporządzalnego dochodu ), więc bankructwo grozi w USA zarówno
  państwu jak też i jego obywatelom. Z wyżej wymienionych powodów model
  amerykański wydaje się więc nie być modelem ani wzorcowym, ani też
  przyszłościowym, przez co zmniejsza się radykalnie jego atrakcyjność dla reszty
  świata, a szczególnie krajów wysoko rozwiniętych, w tym więc dla Australii i
  Nowej Zelandii, które także mają bardzo poważne problemy z rosnącym oraz
  praktycznie nie kontrolowanym zadłużeniem zagranicznym.

  Zgadzam się więc z Sarnacką-Mahoney, która porównuje współczesne USA z wieżą o
  złotym czubku, stojąca na glinianych nogach, a szczególnie z Toddem, który w
  roku 1976 przewidział rozpad Związku Radzieckiego, a w roku 2002 nieunikniony
  schyłek potęgi kolejnego supermocarstwa – tym razem Stanów Zjednoczonych, a
  także Galbraithem i Grayem, którzy wskazują na statystyczno-księgowe
  manipulacje zaciemniające prawdziwy obraz amerykańskiej gospodarki. Oczywiste
  wydaje się więc, że amerykański model gospodarki i społeczeństwa nie może być
  dobrym przykładem dla innych krajów, a już szczególnie dla gospodarek znacznie
  uboższych (np. Polska) czy też o znacznie mniejszej skali niż gospodarka USA
  (np. Nowa Zelandia). Nie ulega więc chyba wątpliwości, iż próby wprowadzenia
  rozwiązań ameryk
 • darr.darek 27.09.04, 13:45
  Gość portalu: x-person napisał(a):
  > W latach 2030 Chiny mają wyprzedzić USA, a na miejsce trzecie wskoczą Indie.
  > Czyli przyszłość 2030 wygląda tak
  > 1. Chiny
  > 2. USA
  > 3. Indie

  Ble, ble, ble.
  PKB USA - ok. 10.000 mld USD
  PKB Chin - ok. 1000 mld USD
  Czyli w ciągu 26lat Chiny musiałyby mieć wzrost rok do roku 17% wobec 3% w USA.
  Brednia kompletna. Brak wiedzy o ograniczeniach wzrostu i o tym, że biedniejsze
  państwa mogą mieć szybszy wzrost dzięki darmowemu przejmowaniu know-how
  stosowanego przez bogatszych kilka dekad temu.

 • Gość: Kagan IP: *.latrobe.edu.au / *.latrobe.edu.au 27.09.04, 13:53
  Porownaj dane realne, czyli uwzgledniajace parytet cen (PPP) oraz uwzglednij
  ksiegowosc hedonistyczna, owners imputed rent etc, ktore sztucznie zwiekszaja
  PKB USA...
 • Gość: el matador IP: *.aster.pl / *.aster.pl 27.09.04, 13:57
  nie brednie tylko prawda ,w Power Purchase Parity PNB Chin(z HongKongiem) to
  4.200 mld USD zaś PNB USA 14.800 mld USD(2003)czyli już obecnie CHINY są drugą
  gospodarką Świata,Trzecia jest JAPONIA z dochodem poniżej 4.200 miliardów
  USD.Tak więc w Rejonie Morza Żółtego i Chińskiego mamy 4.200(JAP)+4.200(CHIN)
  +756 miliardów USD KOREI POŁUDNIOWEJ czyli łącznie 9.156 miliardów USD przy
  czym tempo K,CH,JAP
  to w ostatnich latach odpowiednio 7%,8,5% oraz 2,7-3,0%.Ten Region na pewno w
  ogólnym dobrobycie i "high technology" prześcignie w ciągu najbliższych
  dziesięciu lat stetryczałą, sypiącą się z uwiądu sklerotycznego babcię Europę.
 • Gość: x-person IP: *.internetdsl.tpnet.pl 27.09.04, 14:12
  PKB Chin ( PPP ) - 6400 mld $
  PKB Indii ( PPP ) - 3000 mld $
  PKB USA ( PPP ) - 11000 mld $
 • Gość: Kagan IP: *.lib.unimelb.edu.au 29.09.04, 14:30
  Dzieki!
  I przypominam, ze Chiny i UE wydaja mniej niz zarabiaja, a USA wydaje wiecej
  niz zarabia. Wniosek z tego dosc prosty...
 • Gość: Kagan IP: *.lib.unimelb.edu.au 29.09.04, 14:29
  Dzieki za zadki glos rozsadku na tym forum...
 • Gość: pawel-l IP: 213.17.165.* 29.09.04, 14:45
  A tobie Kagan przypominam że wydatki socjalne krajów w Azji to 4% budżetów,
  więc przestań pleść bajki o monetaryzmie i neoliberaliźmie.
 • Gość: el matador IP: *.aster.pl / *.aster.pl 30.09.04, 16:17
  Chiny biją wszelkie świaowe rekordy w upowszechnieniu masowego internetu.Jest
  tam już około 200 milionów stale praktykujących internautow,zaś liczba
  użytkownikow szerokopasmowego internetu zbliżyła się do 20 milionów.Chiny są
  drugie po USA w ilości "szerokopasmowych" internautów!Korea Południowa ma
  ponadto pierwsze miejsce wświecie w ilości łączy szerokodostępowych na 1000
  mieszkańców.Hurraaa!!!
 • Gość: x-person IP: *.internetdsl.tpnet.pl 01.10.04, 11:15
  Największe centrum IT to Bangalore oraz Bombaj.
  Indyjscy specjaliści są najlepsi, a największa liczba studentów zagranicznych w
  USA to Indusi.
 • Gość: Kagan IP: *.lib.unimelb.edu.au 05.10.04, 14:15
  Tyle, ze marni z nich profesjonalisci, stad niska jakosc oprogramowania Made in
  India. Hindusi sa dobrzy w filozofii, beznadziejni w inzynierii...
 • Gość: Kagan IP: *.lib.unimelb.edu.au 05.10.04, 14:14
  1) Kwestia klasyfikacji i metod ksiegowania. W PRL tez wydatki socjalne byly
  niskie, bo szly w koszta produkcji panstwowych firm.
  2) Monetaryzm i neoliberalizm sa zas tak naukowe, jak wlasnie bajki...
 • Gość: Kagan IP: *.latrobe.edu.au / *.latrobe.edu.au 10.10.04, 07:10
  Wedlug renomowanego i konserwatywnego brytyjskiego "The Economist":
  Ostatni THE ECONOMIST (poczatek pazdziernika 2004) szacuje (special feature:
  analysis of the world economy) ze liczac wedlug parytetu cen (PPP) PKB (GDP)
  Chin Ludowych (ChRL) przekroczyl juz polowe PKB USA, a wiec ChRL sa juz druga
  gospodarka swiata, z PKB o wiele wyzszym niz Japonia czy Niemcy. Pod wzgledem
  realnego PKB Chiny przegonia USA za jakies 10-15 lat. A jesli chodzi o PKB per
  capita, to jest ono w Chinach ok. 5 tys. USD, a wiec wiecej niz w Wenezueli czy
  na Ukrainie, i ok. 50% tego co w Polsce. Pod wzgledem PKB per capita Chiny
  przegonia USA dopiero za jakies 50 lat, ale Polske przegonia szybciej...
  Wedlug tego samego THE ECONOMIST, chinski boom jest jak najbardziej realny,
  oparty na realnych inwestycjach w produkcji, a nie, jak pozorny boom w USA, W.
  Brytanii czy Australii na spekulacji na gieldzie i na rynku nieruchomosci...

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka