Dodaj do ulubionych

czytaliście???

IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 30.12.06, 23:58
EKONOMICZNY MORDERCA - JOHN PERKINS


Wywiad dla radia DEMOCRACY NOW
Amy Goodman

W swej ksišżce �Confession of Economic Hit Man� John Perkins wyznaje jak
ekonomicznie wykańczał kraje Trzeciego �wiata na zlecenie USA.

AG: Co znaczy termin �płatny ekonomiczny morderca� (EHM-Economic Hit Man)

JP: W zasadzie przedmiotem naszego treningu i szkolenia jest budowanie
Imperium USA. Wykorzystywanie i tworzenie takich sytuacji aby jak najwięcej
dóbr wpływało do naszego kraju, naszych korporacji, naszego rzšdu i,
faktycznie mamy w tej dziedzinie dobre osišgnięcia. Zbudowali�my największe
mocarstwo w historii �wiata. Dokonane to zostało przez ostatnie 50 lat po II
W� z bardzo małym udziałem sił militarnych.Tylko w rzadkich przypadkach,
takich jak IRAK siły militarne wkraczajš jako �rodek ostateczny. To imperium,
inaczej niż inne imperia �wiata, od poczštku budowane było za pomocš
ekonomicznych manipulacji, oszustw, przestępstw finasowych, nakłaniania ludzi
do zaakceptowania naszego stylu życia, wreszcie poprzez działania
ekonomicznych morderców. Ja w bardzo dużym stopniu brałem w tym udział.

AG: Jak Pan nim został? Dla kogo Pan pracował?

JP: No wła�nie, na poczštku, podczas mojej nauki w szkole biznesu w pó�nych
latach sze�ćdziesištych zostałem zatrudniony przez NSA � Krajowš Agencję
Bezpieczeństwa � największš i najmniej znanš agencję w USA; ale pó�niej już
pracowałem dla prywatnych korporacji. Pierwszym prawdziwym ekonomicznym
mordercš był Kermit Roosevelt, wnuk Teddiego. Kermit obalił rzšd premiera
Mossadegha, w IRANIE. Rzšd był wybrany demokratycznie, a Mossadegh był
człowiekiem roku w magazynie TIME i Kermit przeprowadził to tak sprawnie, bez
rozlewu krwi � no dobrze, był mały rozlew, ale nie było interwencji wojskowej,
po prostu wydatkowano miliony dolarów i zastšpiono Mossadegha szahem Iranu. W
tej sytuacji można łatwo dostrzec, że idea ekonomicznego mordercy, jest
wyjštkowo dobrym pomysłem. Nie musieli�my się martwić wojnš z Rosjš, gdy
robili�my to takš metodš. Problemem było tylko to, że Roosevelt był agentem
CIA. Był zatrudniony przez rzšd amerykański. Gdyby został przyłapany,
mieliby�my mnóstwo problemów. Byłoby to bardzo kłopotliwe. W zwišzku z tym
podjęto decyzję, aby używać organizacji takich jak CIA i NSA do rekrutacji
potencjalnych ekonomicznych morderców, takich jak ja, i posyłać ich do pracy
dla prywatnych kompanii konsultingowych, firm inżynieryjnych, kompanii
budowlanych, więc gdyby�my zostali przyłapani � nie byłoby żadnego zwišzku z
rzšdem.

AG: Proszę opisać kompanię, dla której Pan pracował.

JP: Ja pracowałem dla kopmanii zwanej CHAS.T.MAIN w BOSTONIE, w stanie
Massachusetts. Firma miała około 2000 pracowników, a ja zostałem jej głównym
ekonomistš. W końcu podlegało mi 50 pracowników. Ale moim prawdziwym zajęciem
było robienie interesów. Było to udzielanie pożyczek innym krajom, olbrzymich
pożyczek, znacznie większych niż te kraje byłyby w stanie spłacić. Jeden z
warunków takiej pożyczki � powiedzmy 1 miliard USD dla kraju takiego jak
Indonezja czy Ekwador � a kraj ten musi oddać z powrotem 90% tej kwoty jakiej�
amerykańskiej kompanii, albo kilku kompaniom, za zbudowanie infrastruktury �
np. takim kompaniom jak HALLIBURTON albo BECHTEL. Kompanie te wchodzš i budujš
np. elektryczny system energetyczny, porty, autostrady itp., a rzeczy te będš
służyć dosłownie tylko kilku najbogatszym rodzinom w tych krajach. Ludzie
biedni w tym kraju zostanš obezwładnieni przez ten dziwny dług, którego
prawdopodobnie nie będš mogli spłacić (np. aktualnie w Polsce rzšdzšcy klan
komunistyczny � osišgnšł zadłużenie ok. 120 miliardów dolarów równocze�nie
rujnujšc społeczeństwo - doprowadzajšc do 20-procentowego bezrobocia!) Dzisiaj
kraj taki jak EKWADOR zalega na ponad 50 procent krajowego budżetu, aby
spłacić swój dług. I rzeczywi�cie nie jest w stanie tego zrobić. Więc
dosłownie mamy ich już w ręku. Gdy chcemy mieć więcej ropy naftowej zwracamy
się do EKWADORU z propozycjš: �Spójrzcie, nie jeste�cie w stanie spłacić swego
długu, dlatego dajcie naszym kompaniom naftowym tropikalny las nad Amazonkš,
który jest wypełniony ropš�. I my dzisiaj wchodzimy tam i niszczymy tropikalne
amazońskie lasy, zmuszajšc Ekwador do ich oddania, ponieważ państwo zadłużone
jest całkowicie. Zatem dajemy im wielkš pożyczkę, z której większa czę�ć wraca
do USA. Kraj zostaje z długiem i z mnóstwem odsetek, czyli w zasadzie staje
się naszym sługš, naszym niewolnikiem � to jest imerium. Nie ma żadnych
wštpliwo�ci. Jest to ogromne imperium. Miało ono wyjštkowe szczę�cie.

AG: Powiedział Pan, że z powodu łapówek i innych przyczyn nie pisał Pan tej
ksišżki przez dłuższy czas. Co miał Pan na my�li? Kto próbował Pana przekupić
lub od kogo i jakie łapówki Pan przyjšł?

IP: No dobrze, wzišłem pół miliona dolarów w latach dziewięćdziesištych aby
nie pisać ksišżki.

AG: Od?

JP: Od dużej firmy inżynieryjno-budowlanej, STOBER-WEBSTER. Mówišc �ci�le nie
była to łapówka, ale było to � byłem wynagradzany jako konsultant. To wszystko
jest bardzo legalne. Ale tak naprawdę, to nic nie robiłem. Było zupełnie
oczywiste, jak to wyja�niłem w Confessions of an Economic Hit Man, że było to
zrozumiałe, gdy przyjšłem od nich pienišdze jako wynagrodzenie konsultanta
pracujšcego dla nich, że nie będę miał za dużo roboty, ale nie mogę pisać
żadnej ksišżki na temat, o którym wiedzieli, że jestem w trakcie pisania.
Ksišżki, którš w tym czasie zatytułowałem Conscience of Economic Hit Man
(Sumienie płatnego ekonomicznego mordercy). I muszę pani powiedzieć, AMY, że
jest to nadzwyczajna opowie�ć � jest to prawie jak James Bond, naprawdę.

AG : W swej ksišżce opowiada Pan o tym, jak pomagał realizować tajny plan,
który miliardy petrodolarów z ARABII SAUDYJSKIEJ przelewał z powrotem do
ekonomii USA i, który następnie utrwalił intymne stosunki między dynastiš
SAUDÓW (House of Soud) a kolejnymi administracjami amerykańskimi. Proszę to
wyja�nić.

JP: Tak, to były fascynujšce czasy. Pamiętam, pani jest chyba zbyt młoda, aby
pamiętać, ale ja dobrze pamiętam, jak we wczesnych latach siedemdziesištych
OPEC wykorzystał potęgę, którš posiadał, i odcišł dostawy ropy naftowej.
Mieli�my kolejki samochodów do stacji benzynowych. Cały kraj był przerażony,
że do�wiadcza następnej wielkiej depresji, takiej jak ta z 1929 roku, a to
było nie do przyjęcia. Więc oni � Ministerstwo Skarbu, zatrudniło mnie i paru
innych ekono-morderców. Udali�my się do ARABII SAUDYJSKIEJ...

AG: Rzeczywi�cie nazwano was ekonomicznymi mordercami � EHM-ami?

JP: Tak. Było to wyrażenie ironiczne i tak sami siebie nazywali�my. Oficjalnie
byłem głównym ekonomistš. Sami nazywali�my siebie UHM-ami. To było okre�lenie
żartobliwe. Wie pani, nikt nie uwierzyłby w to, gdyby�my mu to nawet
powiedzieli. A więc, pojechali�my do ARABII SAUDYJSKIEJ we wczesnych latach
siedemdziesištych. Zdawali�my sobie sprawę, że kraj ten jest kluczem do
zmniejszenia naszej zależno�ci i objęcia kontroli nad sytuacjš. Wypracowali�my
układ, że Królewski Dom Saudów zgodził się zwracać większo�ć swych
petrodolarów do Stanów i inwestować w obligacjach rzšdowych USA. Ministerstwo
Skarbu używało odsetek z tych obligacji do zatrudniania amerykańskich firm do
budowania w Arabii Saudyjskiej � nowych miast, nowej infrastruktury � co
robili�my. Dom SAUDÓW przystał za to na utrzymywanie stałych cen ropy w
możliwych do przyjęcia przez nas granicach, co było dotrzymywane przez nich
przez te lata, a my z kolei przyrzekli�my podtrzymywać potęgę SA
Edytor zaawansowany
 • Gość: dalej IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 31.12.06, 00:02
  EKONOMICZNY MORDERCA - JOHN PERKINS


  Wywiad dla radia DEMOCRACY NOW
  Amy Goodman

  W swej ksišżce �Confession of Economic Hit Man� John Perkins wyznaje jak
  ekonomicznie wykańczał kraje Trzeciego �wiata na zlecenie USA.

  AG: Co znaczy termin �płatny ekonomiczny morderca� (EHM-Economic Hit Man)

  JP: W zasadzie przedmiotem naszego treningu i szkolenia jest budowanie Imperium
  USA. Wykorzystywanie i tworzenie takich sytuacji aby jak najwięcej dóbr wpływało
  do naszego kraju, naszych korporacji, naszego rzšdu i, faktycznie mamy w tej
  dziedzinie dobre osišgnięcia. Zbudowali�my największe mocarstwo w historii
  �wiata. Dokonane to zostało przez ostatnie 50 lat po II W� z bardzo małym
  udziałem sił militarnych.Tylko w rzadkich przypadkach, takich jak IRAK siły
  militarne wkraczajš jako �rodek ostateczny. To imperium, inaczej niż inne
  imperia �wiata, od poczštku budowane było za pomocš ekonomicznych manipulacji,
  oszustw, przestępstw finasowych, nakłaniania ludzi do zaakceptowania naszego
  stylu życia, wreszcie poprzez działania ekonomicznych morderców. Ja w bardzo
  dużym stopniu brałem w tym udział.

  AG: Jak Pan nim został? Dla kogo Pan pracował?

  JP: No wła�nie, na poczštku, podczas mojej nauki w szkole biznesu w pó�nych
  latach sze�ćdziesištych zostałem zatrudniony przez NSA � Krajowš Agencję
  Bezpieczeństwa � największš i najmniej znanš agencję w USA; ale pó�niej już
  pracowałem dla prywatnych korporacji. Pierwszym prawdziwym ekonomicznym mordercš
  był Kermit Roosevelt, wnuk Teddiego. Kermit obalił rzšd premiera Mossadegha, w
  IRANIE. Rzšd był wybrany demokratycznie, a Mossadegh był człowiekiem roku w
  magazynie TIME i Kermit przeprowadził to tak sprawnie, bez rozlewu krwi � no
  dobrze, był mały rozlew, ale nie było interwencji wojskowej, po prostu
  wydatkowano miliony dolarów i zastšpiono Mossadegha szahem Iranu. W tej sytuacji
  można łatwo dostrzec, że idea ekonomicznego mordercy, jest wyjštkowo dobrym
  pomysłem. Nie musieli�my się martwić wojnš z Rosjš, gdy robili�my to takš
  metodš. Problemem było tylko to, że Roosevelt był agentem CIA. Był zatrudniony
  przez rzšd amerykański. Gdyby został przyłapany, mieliby�my mnóstwo problemów.
  Byłoby to bardzo kłopotliwe. W zwišzku z tym podjęto decyzję, aby używać
  organizacji takich jak CIA i NSA do rekrutacji potencjalnych ekonomicznych
  morderców, takich jak ja, i posyłać ich do pracy dla prywatnych kompanii
  konsultingowych, firm inżynieryjnych, kompanii budowlanych, więc gdyby�my
  zostali przyłapani � nie byłoby żadnego zwišzku z rzšdem.

  AG: Proszę opisać kompanię, dla której Pan pracował.

  JP: Ja pracowałem dla kopmanii zwanej CHAS.T.MAIN w BOSTONIE, w stanie
  Massachusetts. Firma miała około 2000 pracowników, a ja zostałem jej głównym
  ekonomistš. W końcu podlegało mi 50 pracowników. Ale moim prawdziwym zajęciem
  było robienie interesów. Było to udzielanie pożyczek innym krajom, olbrzymich
  pożyczek, znacznie większych niż te kraje byłyby w stanie spłacić. Jeden z
  warunków takiej pożyczki � powiedzmy 1 miliard USD dla kraju takiego jak
  Indonezja czy Ekwador � a kraj ten musi oddać z powrotem 90% tej kwoty jakiej�
  amerykańskiej kompanii, albo kilku kompaniom, za zbudowanie infrastruktury � np.
  takim kompaniom jak HALLIBURTON albo BECHTEL. Kompanie te wchodzš i budujš np.
  elektryczny system energetyczny, porty, autostrady itp., a rzeczy te będš służyć
  dosłownie tylko kilku najbogatszym rodzinom w tych krajach. Ludzie biedni w tym
  kraju zostanš obezwładnieni przez ten dziwny dług, którego prawdopodobnie nie
  będš mogli spłacić (np. aktualnie w Polsce rzšdzšcy klan komunistyczny �
  osišgnšł zadłużenie ok. 120 miliardów dolarów równocze�nie rujnujšc
  społeczeństwo - doprowadzajšc do 20-procentowego bezrobocia!) Dzisiaj kraj taki
  jak EKWADOR zalega na ponad 50 procent krajowego budżetu, aby spłacić swój dług.
  I rzeczywi�cie nie jest w stanie tego zrobić. Więc dosłownie mamy ich już w
  ręku. Gdy chcemy mieć więcej ropy naftowej zwracamy się do EKWADORU z
  propozycjš: �Spójrzcie, nie jeste�cie w stanie spłacić swego długu, dlatego
  dajcie naszym kompaniom naftowym tropikalny las nad Amazonkš, który jest
  wypełniony ropš�. I my dzisiaj wchodzimy tam i niszczymy tropikalne amazońskie
  lasy, zmuszajšc Ekwador do ich oddania, ponieważ państwo zadłużone jest
  całkowicie. Zatem dajemy im wielkš pożyczkę, z której większa czę�ć wraca do
  USA. Kraj zostaje z długiem i z mnóstwem odsetek, czyli w zasadzie staje się
  naszym sługš, naszym niewolnikiem � to jest imerium. Nie ma żadnych wštpliwo�ci.
  Jest to ogromne imperium. Miało ono wyjštkowe szczę�cie.

  AG: Powiedział Pan, że z powodu łapówek i innych przyczyn nie pisał Pan tej
  ksišżki przez dłuższy czas. Co miał Pan na my�li? Kto próbował Pana przekupić
  lub od kogo i jakie łapówki Pan przyjšł?

  IP: No dobrze, wzišłem pół miliona dolarów w latach dziewięćdziesištych aby nie
  pisać ksišżki.

  AG: Od?

  JP: Od dużej firmy inżynieryjno-budowlanej, STOBER-WEBSTER. Mówišc �ci�le nie
  była to łapówka, ale było to � byłem wynagradzany jako konsultant. To wszystko
  jest bardzo legalne. Ale tak naprawdę, to nic nie robiłem. Było zupełnie
  oczywiste, jak to wyja�niłem w Confessions of an Economic Hit Man, że było to
  zrozumiałe, gdy przyjšłem od nich pienišdze jako wynagrodzenie konsultanta
  pracujšcego dla nich, że nie będę miał za dużo roboty, ale nie mogę pisać żadnej
  ksišżki na temat, o którym wiedzieli, że jestem w trakcie pisania. Ksišżki,
  którš w tym czasie zatytułowałem Conscience of Economic Hit Man (Sumienie
  płatnego ekonomicznego mordercy). I muszę pani powiedzieć, AMY, że jest to
  nadzwyczajna opowie�ć � jest to prawie jak James Bond, naprawdę.

  AG : W swej ksišżce opowiada Pan o tym, jak pomagał realizować tajny plan, który
  miliardy petrodolarów z ARABII SAUDYJSKIEJ przelewał z powrotem do ekonomii USA
  i, który następnie utrwalił intymne stosunki między dynastiš SAUDÓW (House of
  Soud) a kolejnymi administracjami amerykańskimi. Proszę to wyja�nić.

  JP: Tak, to były fascynujšce czasy. Pamiętam, pani jest chyba zbyt młoda, aby
  pamiętać, ale ja dobrze pamiętam, jak we wczesnych latach siedemdziesištych OPEC
  wykorzystał potęgę, którš posiadał, i odcišł dostawy ropy naftowej. Mieli�my
  kolejki samochodów do stacji benzynowych. Cały kraj był przerażony, że
  do�wiadcza następnej wielkiej depresji, takiej jak ta z 1929 roku, a to było nie
  do przyjęcia. Więc oni � Ministerstwo Skarbu, zatrudniło mnie i paru innych
  ekono-morderców. Udali�my się do ARABII SAUDYJSKIEJ...

  AG: Rzeczywi�cie nazwano was ekonomicznymi mordercami � EHM-ami?

  JP: Tak. Było to wyrażenie ironiczne i tak sami siebie nazywali�my. Oficjalnie
  byłem głównym ekonomistš. Sami nazywali�my siebie UHM-ami. To było okre�lenie
  żartobliwe. Wie pani, nikt nie uwierzyłby w to, gdyby�my mu to nawet
  powiedzieli. A więc, pojechali�my do ARABII SAUDYJSKIEJ we wczesnych latach
  siedemdziesištych. Zdawali�my sobie sprawę, że kraj ten jest kluczem do
  zmniejszenia naszej zależno�ci i objęcia kontroli nad sytuacjš. Wypracowali�my
  układ, że Królewski Dom Saudów zgodził się zwracać większo�ć swych petrodolarów
  do Stanów i inwestować w obligacjach rzšdowych USA. Ministerstwo Skarbu używało
  odsetek z tych obligacji do zatrudniania amerykańskich firm do budowania w
  Arabii Saudyjskiej � nowych miast, nowej infrastruktury � co robili�my. Dom
  SAUDÓW przystał za to na utrzymywanie stałych cen ropy w możliwych do przyjęcia
  przez nas granicach, co było dotrzymywane przez nich przez te lata, a my z kolei
  przyrzekli�my podtrzymywać potęgę SAUD
 • Gość: cd IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 31.12.06, 00:05
  Wypracowali�my układ, że Królewski Dom Saudów zgodził się zwracać większo�ć
  swych petrodolarów do Stanów i inwestować w obligacjach rzšdowych USA.
  Ministerstwo Skarbu używało odsetek z tych obligacji do zatrudniania
  amerykańskich firm do budowania w Arabii Saudyjskiej � nowych miast, nowej
  infrastruktury � co robili�my. Dom SAUDÓW przystał za to na utrzymywanie stałych
  cen ropy w możliwych do przyjęcia przez nas granicach, co było dotrzymywane
  przez nich przez te lata, a my z kolei przyrzekli�my podtrzymywać potęgę SAUDÓW
  tak długo, jak oni wypełniali swoje zobowišzania, i dotrzymali�my tego co było
  głównym powodem, że poszli�my na wojnę z IRAKIEM. W IRAKU też próbowali�my
  wprowadzić te same zasady, które były tak pomy�lne dla nas w ARABII SAUDYJSKIEJ,
  ale SADDAM HUSSEIN nie zgodził się. Gdy ekonomiczny morderca zawodzi, następnym
  krokiem jest to co nazywamy szakalem. Szakale, to uznani przez CIA ludzie,
  którzy próbujš doprowadzić do przewrotu, lub rewolucji. Je�li to nie działa �
  dokonujš zamachów. W przypadku IRAKU nie mogli się dostać do SADDAMA HUSSEINA.
  Jego obstawa była zbyt dobra. Miał swoich sobowtórów. Nie mogli podej�ć do
  niego. Więc trzeciš liniš, je�li ekonomiczni mordercy i szakale zawiodš - jest
  linia ataku: młodzi mężczy�ni i kobiety, sš posyłani na �mierć i po to aby
  zabijać. Co oczywi�cie zrobili�my w IRAKU.

  AG: Czy może Pan opowiedzieć jak umarł TORRIJOS?

  JP: OMAR TORRIJOS, prezydent Panamy. Omar Torrijos podpisał Traktat Panamski
  (Canal Treaty) z Carterem � wie pani co? W Kongresie przeszło to jednym głosem.
  To była bardzo kontrowersyjna sprawa. A Torrijos poszedł jeszcze dalej i
  negocjował z Japoniš budowę kanału o linii wodnej na poziomie morza. Japończycy
  chcieli budować i finansować na poziomie morza w Panamie. Torrijos rozmawiał z
  nimi na ten temat, co bardzo oburzyło korporację BRECHTEL, której prezydentem
  był George Schultz, a doradcš Casper Wejnberger. Gdy prezydent Carter został
  wyeliminowany (a jest to interesjšca historia), gdy przegrał wybory, a przeszedł
  Reagan i Schultz z Brechtela wszedł jako sekretarz stanu, a Weinberger z
  Brechtela wszedł jako minister obrony, byli oni krańcowo roze�leni na Torrijosa
  � próbowalli doprowadzić do tego aby ponownie negocjowal warunki traktatu, a nie
  rozmawial z Japończykami. On stanowczo odmówił. To był bardzo zasadniczy
  człowiek. Miał swoje problemy, ale był zasadniczy. To był niezwykły facet,
  Torrijos. A więc zginšł od wybuchu w płonšcym samolocie, w którym podłożono
  materiał wybuchowy ukryty w magnetofonie. Ja byłem tam. Pracowałem z nim.
  Wiedziałem, że my, ekonomiczni mordercy, przegrali�my. Wiedziałem, że szakale
  dobierali się do niego, potem jego samolot eksplodował z bombš w magnetofonie.
  Moim zdaniem, nie ma wštpliwo�ci, że to było zatwierdzone w CIA i większo�ć �
  wiele osób z Ameryki Łacińskiej prowadzšcych �ledztwo doszło do tego samego
  wniosku. Oczywi�cie nigdy o tym nie słyszeli�my w USA.

  AG: A więc, gdzie i kiedy się Pan rozmy�lił?

  JP: Miałem poczucie winy przez cały czas, ale dawałem się zwodzić. Siła tych
  narkotyków, seksu, powodzenia i pieniędzy była dla mnie niezwykle mocna. I
  oczywi�cie robiłem rzeczy, za które byłem klepany po plecach. Byłem głównym
  ekonomistš. Robiłem rzeczy, które lubił McNamara, itd.

  AG: Jak blisko Banku �wiatowego Pan pracował?

  JP: Bardzo blisko. BANK �WIATOWY dostarcza większo�ć pieniędzy, których używajš
  ekonomiczni hitmani no i Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF). Lecz, gdy
  nastšpił atak 9/11 rozmy�liłem się.

  Zrozumiałem, że cała ta historia musi być opowiedziana, ponieważ to, co
  wydarzyło się 11 wrze�nia jest bezpo�rednim skutkiem tego co robiš ekonomiczni
  mordercy i, że jedynym sposobem, żeby�my się ponownie czuli bezpieczni w tym
  kraju i mieli dobre mniemanie o sobie, jest wykorzystanie tych systemów, które
  stworzyli�my do czynienia dobra na �wiecie. Naprawdę wierzę, że musimy tego
  dokonać. Wierzę, że Bank �wiatowy i inne instytucje mogš być odmienione i robić
  to, do czego były powołane od poczštku � tj. pomagać odbudowywać zdewastowane
  obszary na �wiecie. Pomagać � prawdziwie pomagać ludziom biednym. 24 tysišce
  ludzi umiera codziennie z głodu.
  Możemy to zmienić!
  =====================
 • Gość: brechtel-brechtel IP: *.nycmny.fios.verizon.net 31.12.06, 06:49
  czytaliśmy w oryginale wszystkie cztery wywiady i bardzo przejęliśmy sie
  tym co Janek mówił. Jeszcze wieksze przejecie wyraziliśmy kiedy dowiedzieliśmy
  sie do kogo mówił. Lubimy czytać o tym jak CIA wszystko umie zrobić, bezgłośnie.
  Aha, bardzo mocno rozbawiliśmy sie niektórymi wynurzeniami pana Janka.
  Szczególnie faktem, ze jest on jedynym piewcą konspiracji CIA. Nawet
  hiszpańskojezyczne strony podając te informacje zastrzegają równocześnie, że
  pochodzi od pana Janka.
  PS. Sam wystukałeś czy kopiowałeś?

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka