• drzewko
 • od najstarszego
 • od najnowszego
Dodaj do ulubionych

ratunku!!! co na ślimaki bez domków ???

 • 03.05.06, 20:11
  Bardzo prosze o rady w jaki sposób pozbyć się ślimaków bez domków ,które jedzą
  wszystko co zaczyna rosnąć na grządkach. Może ktoś zna jakieś sposoby.Będe
  bardzo wdzięczna. Elżbieta
  Edytor zaawansowany
  • 04.05.06, 16:20
   To samo co na ślimaki z domkami ,dużo było na ten temat na forum.
  • 04.05.06, 16:39
   Duzo sposobow na takie slimaki ale niestety strona jest po angielsku, jesli nie
   znasz angielskiego to bedzie trudno.Moze wtedy przyda sie to co podaje ponizej
   innym?


   Slugs are in every garden, and cause more damage than most garden invaders.
   Commercial slug killers are available, but they can be toxic to birds and other
   wildlife, and are less effective after rain, when slugs are most active.

   Here are a few alternative natural, non-toxic methods of slug control:   • Watering Schedule
   Far and away the best course of action against slugs in your garden is a simple
   adjustment in the watering schedule. Slugs are most active at night and are most
   efficient in damp conditions. Avoid watering your garden in the evening if you
   have a slug problem. Water in the morning - the surface soil will be dry by
   evening. Studies show this can reduce slug damage by 80%.

   • Beer
   Slugs are attracted to beer. Set a small amount of beer in a shallow wide jar
   buried in the soil up to its neck. Slugs will crawl in and drown. Take the jar
   lid and prop it up with a small stick so rain won't dilute the beer. Leave space
   for slugs to enter the trap.

   • Seaweed
   If you have access to seaweed, it's well worth the effort to gather. Seaweed is
   not only a good soil amendment for the garden, it's a natural repellent for
   slugs. Mulch with seaweed around the base of plants or perimeter of bed. Pile it
   on 3" to 4" thick - when it dries it will shrink to just an inch or so deep.
   Seaweed is salty and slugs avoid salt. Push the seaweed away from plant stems so
   it's not in direct contact. During hot weather, seaweed will dry and become very
   rough which also deters the slugs.

   • Copper
   Small strips of copper can be placed around flower pots or raised beds as
   obstructions for slugs to crawl over. Cut 2" strips of thin copper and wrap
   around the lower part of flower pots, like a ribbon. Or set the strips in the
   soil on edge, making a "fence" for the slugs to climb. Check to make sure no
   vegetation hangs over the copper which might provide a 'bridge' for the slugs.
   Copper barriers also work well around wood barrels used as planters.

   • Diatomaceous Earth
   Diatomaceous earth is the sharp, jagged skeletal remains of microscopic
   creatures. It lacerates soft-bodied pests, causing them to dehydrate. A powdery
   granular material, it can be sprinkled around garden beds or individual plants,
   and can be mixed with water to make a foliar spray.
   Diatomaceous earth is less effective when wet, so use during dry weather. Wear
   protective gear when applying, as it can irritate eyes and lungs. Be sure to buy
   natural or agricultural grade diatomaceous earth, not pool grade which has
   smoother edges and is far less effective. Available in garden centers; it is
   fairly expensive.

   • Lava Rock
   Like diatomaceous earth, the abrasive surface of lava rock will be avoided by
   slugs. Lava rock can be used as a barrier around plantings, but should be left
   mostly above soil level, otherwise dirt or vegetation soon forms a bridge for
   slugs to cross.

   • Salt
   If all else fails, go out at night with the salt shaker and a flashlight. Look
   at the plants which have been getting the most damage and inspect the leaves,
   including the undersides. Sprinkle a bit of salt on the slug and it will kill it
   quickly. Not particularly pleasant, but use as a last resort. (Note: some
   sources caution the use of salt, as it adds a toxic element to the soil. This
   has not been my experience, especially as very little salt is used.)

   • Overturned Flowerpots, Grapefruit Halves, Board on Ground
   Overturned flowerpots, with a stone placed under the rim to tilt it up a bit,
   will attract slugs. Leave overnight, and you'll find the slugs inside in the
   morning. Grapefruit halves work the same way, with the added advantage of the
   scent of the fruit as bait.
   Another trap method, perhaps the simplest of all, is to set a wide board on the
   ground by the affected area. Slugs will hide under the board by day. Simply flip
   the board over during the day to reveal the culprits. Black plastic sheeting
   also works the same way.

   • Garlic-based slug repellents
   Laboratory tests at the University of Newcastle-Upon-Tyne (UK) revealed that a
   highly refined garlic product (ECOguard produced by ECOspray Ltd, a British
   company that makes organic pesticides) was an effective slug killer. Look for
   garlic-based slug deterrents which will be emerging under various brand names,
   as well as ECOguard.

   • Coffee grounds; new caffeine-based slug/snail poisons
   Coffee grounds scattered on top of the soil will deter slugs. The horticultural
   side effects of using strong grounds such as espresso on the garden, however,
   are less certain. When using coffee grouds, moderation is advised.
   A study in June 2002 reported in the journal Nature found that slugs and snails
   are killed when sprayed with a caffeine solution, and that spraying plants with
   this solution prevents slugs from eating them. The percentage of caffeine
   required in a spray (1 - 2%) is greater than what is found in a cup of coffee
   (.05 - 07%), so homemade sprays are not as effective. Look for new commercial
   sprays which are caffeine-based.
   • 04.05.06, 16:46
    Czy może ktos to przetlumaczyc na jezyk polski???????????????
  • 04.05.06, 18:36
   Przetłumaczyłem to w kilka minut, i na pewno jest tam parę błedów - bo pisałem z
   pospiechem :) Ale myśle ze jest to zrozumiale... Czasami angielszyzna jest dziwna :)

   Ślimaki są w każdym ogrodzie i powodują więcej szkody niż większość "ogrodowych
   najeźdźców".
   Preparaty przeciw ślimakom są dostępne w handlu, ale oni mogą być toksyczne dla
   ptaków i innych
   zwierzątek i są mniej odporne w czasie deszczu, kiedy ślimaki są najaktywniejsze.

   Tutaj są kilka alternatyw naturalnych, nietoksycznych metod zwalczania ślimaków:

   * podlewanie wodą
   O wiele najlepszy sposób postępowania przeciw ślimakom w twoim ogrodzie jest
   dostosowanie w ogrodzie polewania wodą. Ślimaki są najaktywniejsze nocą i są
   najwięcej
   w wilgotnych warunkach. Więc unikaj podlewania twojego ogrodu wieczorem jeśli
   masz problem z ślimakami. Woda podlana rano - zewnętrzna ziemia będzie sucha
   pod wieczór, i może spowodować obniżenie ilości ślimaków do 80%.

   * piwo
   Ślimaki uwielbiaja piwo, i przyciagają szalenie. Ustaw małą ilość piwa w płytkim
   szerokim słoiku
   i zakopać w ziemie, aż do jego szyi. Ślimaki pełzają do słoika i toną. Słoik
   podeprzyj małym kijem,
   tak, by ślimaki mogł wchodzić do słoika. Zostaw przestrzeń dla ślimaków, by
   wejść do pułapki.

   * wodorost
   Jeśli masz dostęp do wodorostu, warto sie wysilić, żeby zebrać. Wodorost
   nie tylko poprawia jakość ziemi w ogrodzie, ale i również jest naturalnym
   "odpychaczem"
   dla ślimaków. Kompost z wodorostem dookoła podstawy roślin albo grządek roślin. Stos
   kompostu z wodorostem musi byc grube na 3 lub 4 palce - kiedy wysusza to skurczą
   się do tylko mniej więcej
   połowy. Wodorost jest słony, a ślimaki unikają soli.

   * miedź
   Małe pasy miedzi mogą zostać umieszczony dookoła doniczek albo podnoszonych
   grządek jako
   przeciw ślimakom, by pełznąć wyżej. Uciąć na 2 palce pasy cienkiej miedzi i
   owinąć na siebie
   dookoła części dolnej doniczek, jak wstążka. Albo ustaw pasy w ziemi na ostrzu,
   robiąc "ogrodzenie" dla ślimaków. Sprawdź, czy nie ma jakiejś przestrzeń miedzy
   paskami miedźi,
   żeby ślimaki nie mały tzw."mostu".

   * okrzemkowa ziemia (nie mam zielonego pojęcia co to może być ta okrzemkowa
   ziemia???)
   Okrzemkowa ziemia jest ostrą, postrzępioną szkieletową resztką mikroskopijnego
   stworzenia. Proszkowaty ziarnisty materiał, to może posypać ogrod, grządki albo
   indywidualnych roślin,
   i może również zostać zmieszany z wodą, i pryskać na nie rośliny.
   Okrzemkowa ziemia jest mniej odporna na susze, wieć trzeba często spryskać.
   Podczas pracy z ziemią
   okrzemkową noś ubrania ochronne, bo może uszkodzić oczy i płuca. Musisz być
   pewny że kupujesz
   naturalna albo rolniczą okrzemkową ziemię. Dostępny w sklepach ogrodniczych i
   jest dość drogi.

   * skała lawy
   Jak okrzemkowa ziemia, ścierna powierzchnia lawy jest doskonała bariera ochronna
   na ślimaki.
   Skała lawy może zostać użyta jako bariera dookoła roślin, powinna być nad ziemą,
   inaczej brud albo "wegetacja"(?) wkrótce tworzy nowy most dla ślimaków.

   * sól
   Jeśli wszystko jeszcze zawodzi, wyjsciem jest inna metoda.W nocy z latarką i
   solniczką.
   Spójrz uważnie na roślinach, które dostają najwięcej szkody i szukaj ślimaki.
   Jak znajdziesz
   to posól trochę na ślimaki (nie na muszle, lecz na spód) i to zabije szybko.
   Nie jest to szczególnie miłe, ale użycie soli jako ostateczność.
   [inne źródła ostrzegają użycie soli, ponieważ wpływa toksyczne dla ziemi. To
   nie były moje doświadczenie, mała ilość soli posypana na ziemie nic nie szkodzą.)

   * przewrócone doniczki, połówki grejpfruta, deska na ziemi.
   Przewrócone doniczki, z kamieniem umieszczone pod obręczą, by nachylić to w górę
   trochę,
   przyciągną ślimaki. Odejdź w nocy i znajdziesz ślimaki wewnątrz rano.
   Grejpfrut przepoławia na poł i w ten sam sposób co doniczka, z dodaną korzyścią, iż
   zapach owoców działa jako przynęta.
   Inna metoda pułapki, być może najgłupsza ze wszystkich, szeroką deskę wetknąć w
   ziemię. Ślimaki ukryją się pod deską w dzień. Po prostu przerzuć deska podczas dnia,
   by ujawnić sprawców. Czarne plastyczne przykrycie prześcieradłem też są skuteczne.

   * czosnek - oparte środki odpędzające kuli
   Laboratorium w University Newcastle - Upon - Tyne (Wielka Brytania)
   przetestowało i ujawniało, że
   wysoce wyrafinowany produkt są czosnki (ECO..........) i są skuteczne, zabójcze
   dla ślimaków.
   Czosnek zawiera w sobie czynniki odstraszające ślimaków, które w najbliższym
   czasie będą pojawiać się
   w sklepie pod różnymi nazwami firmowymi, jak również ECOguard (pomysłodawca).

   * ziemia kawowa (chodziło o produkt uboczny zmielonego ziarna kawy); kofeina
   działa zabójczo na ślimaki
   Ziemia kawowa rozproszona na ziemię powstrzymaują ślimaki.
   Używając ziemię kawową, należy zastosować z umiarem, bo może wywołać efekt
   uboczny w ziemi, działajać
   jak ekspresso, ale jest to mało prawdopodobne.
   Badając w czerwcu 2002 - w dzienniku Nature opisano, że znaleziono, że martwe
   ślimaki
   poprzez opryskania kofeiny i tymi opryskiwaniem na rośliny powstrzymuje ślimaki
   od jedzenia ich.


   --
   Pozdrawiam
   Tomi
   • 04.05.06, 19:40
    Sposób trudny do wprowadzenia w życie, wiem:)
    Stworzyc warunki do mieszkania jeżykowi. Od kiedy zamieszkał w moim kompostniku
    (nawet tam zimuje :)))) ślimaki drżą o życie, jest ich znacznie mniej a nasz A.
    jest fantastycznym obiektem do wieczornego podglądania:)


    Co do innych metod: puszki czy inne wkopane w ziemię pojemniki z piwem są dość
    skuteczne ale uwaga: należy je w porę opróżniać. Udało mi się kiedyś oblać
    nadpsutą zawartością. Smród cięzki do wytrzymania, naprawdę.
    Skuteczna jest też chemia - niebieskie granulki.
   • 05.05.06, 08:58
    serdecznie dziekuje za przetłumaczenie na jezyk polski.Pozdrawiam
 • Powiadamiaj o nowych wpisach

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.