• drzewko
 • od najstarszego
 • od najnowszego
Dodaj do ulubionych

przycinanie drzewek na działce

 • 06.02.03, 19:57
  Panie Jerzy,oraz inni bywalcy tego forum -- mam problem, ponieważ nie mogłam
  przyciąć wiśni po owocowaniu.Czy mogę to zrobić teraz i jak to zrobić
  najlepiej?. Mam też jabłoneczkę czteroletnią i morelę trzyletnią,jak i kiedy
  najlepiej je przyciąć?.
  pzdr.
  Edytor zaawansowany
  • 08.02.03, 09:08
   Witam na forum Gazety!
   Tak jak pisałem już nie raz na tym forum cięcie drzew to naprawdę sztuka. Nie
   tylko dlatego ze trzeba widzieć co ucišć ale również kiedy. Bowiem termin
   cięcia ma tu istotne znaczenie. Ciecie zimowe daje zupełnie inne efekty niż
   cięcie po owocowaniu czy redukcyjne. Dlatego przed cięciem należy zawsze dobrze
   się zastanowić jaki cel mamy osišgnšć. Czy zwiększyć ilo�ć pšków kwiatowych,
   czy zredukować rozmiary drzewka, a może odmłodzić stare. Zależnie od tego
   dobieramy odpowiedni termin na przeprowadzenie tego zabiegu. Przed
   przystšpieniem do cięcia starych zaniedbanych pod tym względem wi�ni trzeba
   sprawdzić, czy drzewa majš odpowiednie warunki do wzrostu. Je�li drzewa sš
   zagłodzone, to należy najpierw zasilić je nawozami i pobudzić do wzrostu, a
   dopiero w rok pó�niej przystšpić do cięcia. Na drzewach �le pielęgnowanych i
   rosnšcych na jałowej glebie rany po cięciu �le się gojš i często występuje
   gumoza. Aby zmniejszyć ryzyko jej wystšpienia, poleca się przeprowadzić cięcie
   po zbiorze owoców, gdyż wówczas rany łatwiej się gojš. W okresie letnim
   trudniej jest ocenić, które gałęzie należy usunšć, je�li jednak zachodzi
   konieczno�ć wycięcia kilku dużych gałęzi, trzeba to zrobić w lecie, wiosnš za�
   uzupełnić zabieg przez usunięcie drobnych gałšzek lub pędów porażonych szarš
   zgniliznš.
   W wypadku wi�ni to sprawa ma się tak:
   Wi�nie wymagajš silnego cięcia. Zaczynajš owocować bardzo wcze�nie jednak, po
   kilku latach owocowania jednak plony malejš z powodu zamierania drobnych
   gałšzek owocono�nych wewnštrz korony. Cięcie ma na celu pobudzenie drzewa do
   owocowania oraz zapobieganie zgnili�nie drzew pestkowych w zwalczaniu której
   pomaga ciecie pielęgnacyjne.
   Zaczynamy od formowania korony czyli nadaniu prawidłowego kształtu
   małej wisience � ponieważ twoje wi�nie sš duże nie będę się tu więc rozpisywał.
   Po zakończeniu formowania poleca się coroczne prze�wietlanie korony, które
   zapobiega jej zagęszczeniu się i zamieraniu gałšzek owocono�nych.
   Prze�wietlajšc koronę wi�ni należy wy
   cinać � w miarę potrzeby � 2 lub 3 większe gałęzie ze �rodka drzewa, unikajšc
   cięcia drobnych gałšzek i jednorocznych przyrostów. Oczywi�cie sekatorek ma być
   ostry i czysty. Je�li tniemy porażone chorobami gałęzie po każdym cięciu
   przecieramy ostrze denaturatem!
   Poczšwszy od 10 roku cięcie dostosowujemy do odmiany wi�ni � oto one! Pierwsza
   to odmiany owocujšce głównie na krótkopędach, jak na przykład Szklanka Polska.
   Druga � odmiany owocujšce zarówno na krótkopędach, jak i na długopędach, jak na
   oprzykład Wołyńska. Trzecia grupa owocuje prawie wyłšcznie na długopędach jak
   na przykład Lutówka.
   Drzewka pierwszej grupy zawišzujš pški kwiatowe i owocujš na krótkopędach,
   które powstajš na przyrostach dwu-lub trzyletnich i żyjš przez kilka lat. Ale
   krótkopędy żyjš dłużej pod warunkiem że korony drzew sš dostatecznie lu�ne.
   Cięcie polega więc na umiarkowanym prze�wietlaniu drzew oraz skracaniu co
   pewien czas do 3-letniego przyrostu konarów drzew, które przestajš rosnšć.
   Skracanie gałęzi wykonuje się nie czę�ciej niż co 3 lub 4 lata.
   Drzewa drugiej i trzeciej grupy wydajš corocznie przyrosty długo�ci od 30 do 40
   cm, to powstajš na nich � obok pšków kwiato
   wych � pški li�ciowe, z których wyrastajš nowe ulistnione pędy. Je�li natomiast
   roczne przyrosty sš bardzo krótkie - 15�20--centymetrowe, to znajdujš się na
   nich wyłšcznie pški kwiatowe. Po owocowaniu przyrosty takie nie majš zupełnie
   pędów bocznych i tylko ze szczytowego pška wybija pęd przedłużajšcy gałš�.
   Je�li zjawisko takie powtarza się przez kilka lat, to drzewo ogałaca się
   stopniowo z gałšzek owocono�nych. Zjawisko to można obserwować u większo�ci
   drzew odmian owocujšcych na długopędach.
   Cięcie starych drzew tych odmian należy przeprowadzać ostrożnie najlepiej
   rozkładajšc je na dwa trzy lata W pierwszym roku skraca się gałšzki, odcinajšc
   ich wierzchołki nad jakimkolwiek bocznym pędem długo�ci od l do 2 m wraz ze
   znajdujšcymi się na nich zwisajšcymi pędami
   owocono�ńymi. Je�li korona drzewa jest za gęsta, należy jš prze�wietlić przez
   usunięcie kilku dużych gałęzi. Drobne pędy pozostawiamy. Po takim cięciu wybija
   na gałęziach dużo silnych pędów, a korona drzewa zagęszcza się. Przystępujemy
   wtedy do wycinania pozostałych zamierajšcych gałšzek i prze�wietlenia korony.
   Je�li na konarach wybija mało pędów jednorocznych, to obcinanie wierzchołków
   gałęzi należy powtórzyć.
   Ciecie najlepiej przeprowadzać po owocowaniu gdyż wówczas mniej gumujš. Rany
   najlepiej zabezpieczyć balsamem ogrodniczym lub w ostateczno�ci ma�ciš
   ogrodniczš � uwaga, to dwa rożne preparaty!!
   A o jabłoneczce za kilka dni!
   Pozdrowienia,
   Jerzy Wo�niak
  • 13.02.03, 16:44
   Tak, tak, Panie Jerzy, bardzo prosimy o jabłonkach i morelach, a także o czereśniach, gruszach i śliwach. Tak, tak, nie
   damy Panu spokoju. Wspaniale Pan to wytłumaczył. Pozdrawiam serdecznie.
   --
   Tyle do zrobienia, a tak niewiele czasu.
   • 17.02.03, 20:46
    Witam na forum Gazety!
    Ale się załatwiłem, czy wiecie co to znaczy tłumaczyć cięcie drzew – sam nie
    jestem w tym orłem i ojciec (86 lat – ogrodnik od zawsze) ochrzania mnie że to
    za nisko, tam źle itd. cale szczesie mam angielski poradnik o tym co jak kiedy
    ile i ile paczkow ma zostac na galazce - o rany! ciecie to temat rzeka! Ale
    czego się nie robi dla przemiłych forumowiczów!
    Czekam na wydanie polecenia – pisać!
    Pozdrowienia
    Jurek
    • 29.03.03, 16:02
     Witam
     Skoro Pawn prosi to nie wypada odmawiać: proszę pisać :)
     Poza tym byłbym wdzięczny za tytuł wymienionego przez Pana wydawnictwa,
     ewentualnie jakiś godnych polecenia tytułów pokrewnych.
     Z wyrazami szacunku
     Ghandi
     • 29.03.03, 20:29
      A jak przycina sie jablonie?
  • 31.03.03, 20:29
   Witam moich owocowych ogrodników.
   To moje pisanie nie wyczerpuje nawet w 3% tematu cięcie drzew i krzewów radzę
   więc kupić książkę.
   Ponieważ znalazły się dwa wątki o cieciu drzew to w jednym zamieszczam co robić
   wiosną w drugim co jesienią.
   Pielęgnacja ogrodu to nie tylko podlewanie i nawożenie, czasem musimy ingerować
   w rozwój drzew i zamienić się w chirurga.
   Aby pacjent przeżył
   Większość drzew ozdobnych prawidłowo posadzonych pięknie wygląda i ma
   prawidłowy pokrój bez przycinania gałęzi czy formowania korony. Niestety taki
   przypadek zdarza się rzadko najczęściej bowiem drzewa sadzone są zbyt gęsto
   zbyt blisko domu czy co gorsze linii telefonicznej lub trakcji elektrycznej.
   Najczęściej w ogóle nie bierzemy pod uwagę że nawet karłowe gatunki po wielu
   latach osiągają kilka metrów wysokości. Czasem tez jesteśmy zmuszeni do ucięcia
   większych konarów gdyż przy źle ukształtowanej koronie grożą one odłamaniem się
   od pnia i zniszczeniem całego drzewa. Zachodzi wówczas potrzeba ucięcia
   większych gałęzi, co nie jest obojętne dla życia rośliny. Taki chirurgiczny
   zabieg musi być dobrze przemyślany i prawidłowo wykonany o właściwej porze
   roku. Drzewa po utracie większych gałęzi przeżywają fizjologiczny szok, często
   doprowadzający do zahamowania wzrostu, drzewo jest osłabione, łatwiej
   przemarza, a często obumiera. Każdy gatunek drzewa reaguje inaczej na cięcie.
   Bardzo źle znoszą je magnolie, kasztanowce, brzozy, jesiony, sumaki i większość
   drzew iglastych, lepiej - wierzby, klony, lipy, graby, buki a z iglastych
   żywotniki i cisy. To, czy roślina będzie w stanie szybko uporać się ze skutkami
   okaleczenia, zależy od wielkości rany i sposobu cięcia, a także jakości
   narzędzi ogrodniczych. Bardzo ważne jest również miejsce cięcia. Cienkie
   gałązki tniemy na kilka milimetrów nad oczkiem a konary na tak zwana „obrączkę”
   tak jak pokazano na zdjęciach. Tak naprawdę bez żadnych obaw można formować
   jedynie korony młodych drzew i krzewy oraz usuwać cieńsze gałęzie u starszych.
   Małe rany po cięciu szybko się zabliźniają i drzewo czy krzew nie odczuwa
   żadnych negatywnych skutków przycinania. Cięcie nie zawsze jest potrzebne.
   Wykonujemy je tylko wtedy, kiedy poprawi ono wygląd, owocowanie czy też ze
   względów zdrowotnych, a nie aby zaspokoić własne kaprysy. Nie przycięte drzewo
   czy krzew najwyżej będzie wyglądało mniej efektownie, Może nie tak obficie
   kwitnąć i owocować, mieć mniejsze kwiaty, wolniejszy wzrost, oraz
   nierównomierne ulistnienie czy pokrój korony. Natomiast jeśli przytniemy drzewo
   niewłaściwie lub o niewłaściwej porze lub - co gorsze - popełnimy obydwa te
   błędy na raz, możemy się liczyć z poważnymi szkodami. Jeśli więc mamy dużo
   roślin które wymagają ciecia formującego czy pielęgnacyjnego warto kupić sobie
   szczegółowy poradnik na ten temat w którym na rysunkach pokazany jest sposób
   cięcia poszczególnych gatunków drzew i krzewów.
   Oddzielnym tematem są drzewa owocowe. nie cięte, pozostawione samemu sobie,
   przybierają formę bardzo zagęszczoną, ich korony są zwarte i staja się
   nieprzepuszczalne dla powietrza i światła, a „wilki” ograniczają owocowanie. Z
   powodu braku cięcia pielęgnacyjnego strefa owocowania oddala się stopniowo od
   środka korony drzewa, aby w końcu znaleźć się tylko na jej zewnętrznej części.
   Owoce zaś są małe, gorszej jakości i utrwala się przemienność owocowania.
   Podobnie jak przy drzewach ozdobnych ciecie drzew owocowych to jedna z
   najtrudniejszych prac ogrodniczych i dlatego warto z korzystać ze
   specjalistycznych poradników.
   Kiedy
   Większość gatunków drzew i krzewów zarówno ozdobnych jak i owocowych ma swoje
   ściśle określone terminy ciecia. Są one związane z ich okresem wegetacyjnym
   oraz porą kwitnienia. Zależą one również od typu ciecia inne są dla zabiegów
   formujących, pielęgnacyjnych odmładzających czy zdrowotnych. Z tego powodu np.
   ciecie pielęgnacyjne poprawiające obfitość kwitnienia drzew i krzewów zależy od
   tego czy są to rośliny późno czy wcześnie kwitnące. Te pierwsze do których
   należy budleya dawida, ketmia, czy poźno kwitnące odmiany róż, celem cięcia
   jest tu pobudzenie zarówno do wzrostu, jak i obfitego kwitnienia. Krzewy
   wczesnie kwitnące m.inn. forsycja, jaśminowiec, wajgela (krzewuszka) Kwitną
   najobficiej na zeszłorocznych przyrostach, powinny być cięte zaraz po
   przekwitnięciu, aby dać roślinie możliwie najwięcej czasu na wytworzenie
   długich mocnych pędów które pokryją się kwiatami w przyszłym roku.
   Drzewa owocowe ziarnkowe w większości prześwietlamy wczesna wiosną, a drzewa
   pestkowe jesienią we wrześniu, gdy soki już słabiej krążą i gumowanie z ran nie
   jest tak intensywne. Jesienia przycinamy również krzewy owocowe, żywopłoty i
   drzewa iglaste. Możemy tez wykonać zabiegi pielęgnacyjne u drzew liściastych. W
   tym okresie po opadnięciu liści przycinamy niektóre drzewa i krzewy liściaste.
   łatwiej wtedy obserwować to co się robi i łatwiej uniknąć błędów. We wszystkich
   tych wypadkach należy zabiegi te przeprowadzić do końca września tak aby rany
   zdążyły przynajmniej częściowo zagoić się przed zimą.

   Poznaj chirurga po narzędziach jego
   Przed zabiegiem każdy nawet doświadczony chirurg powinien zapoznać się jak
   zbudowany jest jego pacjent. Tkanki drzew układają się w wyraźne warstwy u
   większości gatunków wyraźnie różniące się od siebie Na zewnątrz pień i gałęzie
   okrywa korowina, popularnie zwana korą. Jest to martwa tkanka, chroniąca
   wnętrze drzewa przed utratą wody i obrażeniami. Pod nią znajduje się łyko. Żywa
   tkanka dostarczająca wytworzone w liściach związki organiczne do wszystkich
   części drzewa i magazynująca substancje zapasowe. Bezpośrednio pod łykiem
   znajduje się miazga - żywa tkanka twórcza dzięki której pień powiększa swoją
   grubość. Ucinając gałąź przy pniu nie możemy naruszyć tych dwóch warstw.
   Spowoduje to bowiem zakłócenie funkcji życiowych wyżej położonych części
   rośliny. Pod tymi żywymi warstwami znajduje się już tylko martwe drewno
   składające się z dwóch części, zwykle jasnego bielu – drewna bielastego
   przewodzącego wodę, oraz twardzieli która wzmacnia pnie i gałęzie i jest jakby
   szkieletem nośnym. Twardziel jest zwykle ciemniejszy od drewna bielastego.
   Po tym krótkim wstępie z morfologii przygotujmy narzędzia. Do cienkich gałązek
   i żywopłotów wystarczy ostry sekator lub nożyce. Do grubszych gałęzi nie
   przekraczających 2 cm średnicy specjalny sekator dźwigniowy, zaś do grubszych
   piła ogrodnicza. Najgrubsze konary ucinamy piłami mechanicznymi zwanymi też
   pilarkami. Do grubszych gałęzi i konarów należy mieć pod ręką ostry nóż
   sierpak, który służy do wyrównania ran po cięciu piła lub pilarką. Gdy gałęzie
   znajdują się wysoko należy zaopatrzyć się w sekatory na wysięgnikach. Zależnie
   od modelu można nimi ciąć gałęzie do 2cm średnicy. Jeśli mamy stary zaniedbany
   drzewostan i zmuszeni jesteśmy go prześwietlić pomocne będą niewielkie pilarki
   elektryczne zamocowane na tyczce. Pozwalają one na odcięcie gałęzi znajdujących
   się nawet kilka metrów nad ziemią bez konieczności wchodzenia na drabinę. Ostre
   narzędzia to nie tylko łatwa nie wymagająca wysiłku praca od jakości cięcia
   zależy również szybkość gojenia się ran, a tym samym zdrowie naszego pacjenta.
   Pamiętajmy że narzędzia powinny być czyste nie ubrudzone ziemią ,a jeśli
   uprzednio cięliśmy nimi nadgniłe części roślin dobrze jest przetrzeć ostrza
   denaturatem. Ciecie grubszych gałęzi należy przeprowadzać etapami tak jak
   pokazano na zamieszczonych zdjęciach. Nie przestrzeganie kolejności nacięć
   prowadzi do rozległych okaleczeń drzewa oraz uszkodzenia kory. Dawniej
   chirurdzy malowali rany swych pacjentów farba emulsyjną lub maściami
   ogrodniczymi z dodatkiem środków grzybobójczych. Obecnie nowoczesne ogrodnictwo
   dystansuje się nieco od tych środków polecając środki takie jak np.Lac Balsam,
   zwane też sztuczną korą Schną one bardzo szybko i ułatwiają gojeni
   • 31.03.03, 20:30
    Dawniej chirurdzy malowali rany swych pacjentów farba emulsyjną lub maściami
    ogrodniczymi z dodatkiem środków grzybobójczych. Obecnie nowoczesne ogrodnictwo
    dystansuje się nieco od tych środków polecając środki takie jak np.Lac Balsam,
    zwane też sztuczną korą Schną one bardzo szybko i ułatwiają gojenie się rany. W
    odróżnieniu od maści ogrodniczych czy farby pokrywamy nimi żywe drewno
    bielaste, pozostawiając twardziel (czyli środkowa część) bez żadnego
    zabezpieczenia. Częstym błędem jest używanie do zabezpieczenia ran środków
    impregnacyjnych albo farby olejnej. Powodują one uszkodzenie żywych komórek
    drewna, a tym samym utrudniają gojenie i zwiększają ryzyko infekcji grzybowych.
    Jerzy Woźniak
 • Powiadamiaj o nowych wpisach

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.