Dodaj do ulubionych

Godki chorzowske

05.06.06, 18:14
Za Bolka Chrobrego

Wele Bytomia gon powiod Chrobry
Zwiyrza tu przeca niy brakowało
Tako i profit z tego był dobry
Wojom se nawet zapodobało

Dyć bestoż warszlos kasztelan stowio
Możno na bezrok zaś Bolko bydzie
Gowiydź ubito radość mu sprowio
I jodła wiyncy - grod niy we biydzie.

--
forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
Edytor zaawansowany
 • broneknotgeld 05.06.06, 18:19
  "Zversov" (1136)

  Przi Bytomiu wioska tako
  Kaj już znojdziesz dwie gospody
  Gwarkom srybra dyć jednako
  -Niy chcom chytać se tam wody

  Biyra im zocnego dejcie
  Fach swoj przeca dobrze znajom
  Zversov - Chorzow? -To godejcie!
  Styknie co tu srybru pszajom.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.06.06, 18:22
  "Zversov" ("Zwierzów")

  Kaj bor był gynsty i wiela zwierza
  Stanoł tyn Zversov - w to prawie wierza
  Dyć kasztelański grod był po blisku
  A woj wnerwiony ło pustym pysku.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.06.06, 18:26
  Princ Władysław (1257)

  Princ Władysław - pon Opola
  Bożogrobcow uposażoł
  Ano tako jego wola
  Co tyn zakon tukej wrazioł

  Chorzow doł i Białobrzezie
  Mieli biydnych dyć kurować
  A i wzmocniać w Krysta wierze
  Mustrym we zocności stować.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.06.06, 18:29
  Lazaryt

  Bożogrobcy lazaryt już tu zrychtowali
  Choć pod Bytom w końcu go przeca przeniyśli
  Lepi bliży princa - to forsztelowali
  I zdo sie co richtig dobrze na tym wyszli.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.06.06, 18:32
  We Czeladzi

  Ano we Czeladzi princ opolski stoji
  Tukej Bożogrobcom dokumynt wystawio
  Z kerym historyjo już tyn Chorzow kroji
  Tako niy godejcie co mi sie to zdowo.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.06.06, 18:37
  Łoketek w Chorzowie

  Uciyk Łoketek - gorko w Krakowie
  Toż przenocowoł aże w Chorzowie
  Bo bytomiany bramy zamknyli
  I wojow z princym w prog niy wpuściyli

  Dyć z niymi opat rajtowoł przeca
  Co z miechowitow zocnego neca
  Tako se niy trza tymu fest dziwać
  Nojszczyrszo prowda - na nic wom kiwać.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.06.06, 18:40
  Bożogrobcy w Chorzowie

  Kaplica piyrwyj tu yno była
  No i lazaryt - w niym prykow pora
  Dyć miechowitow ze tego siyła
  I w Duchu Świyntym zesłanym wczora.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.06.06, 21:05
  "Coccham" 1198

  W Jerozolimie tako szkryfnyli
  Co bozogrobce "Cochcam" chyciyli
  Przi "Belobreze" richtig ta wioska
  Toż przipomino mi cosik troszka.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.06.06, 21:08
  Przekludzka lazarytu 1299

  Ano za wolom princa Bytomia
  Lazaryt blisko stolicy jego
  Niy trza mu teroz wsiodać na konia
  Przeca kaj kościoł Ducha Świyntego.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.06.06, 21:12
  Łod "chorego"?

  Chorzow łod "chorego" nosi swoje miano?
  Toż tu bożogrobcy żykali co rano
  I piyrszy lazaryt tako wystawiyli
  Niym se do Bytomia z chorymi wkludziyli

  Dyć przeca i potym profity z ty wioski
  Szły na kurowanie z kerym myni troski
  Ponboczek braciszkom łaskami tyż darzoł
  A czowiek ło zdrowiu niy yno zamarzoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.06.06, 21:14
  "Charowali"

  Charowali we Chorzowie gwarki srybra mocno
  Czy łod tego miano wziyła se ta sztela zocno?

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.06.06, 21:16
  Z "hory"

  Na gorce przeca tyn Chorzow Stary
  Toż możno miano taki jest "miary"?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 05.06.06, 21:18
  Strachliwy Chorzow?

  Możno wywoło to wiela burzow
  Boch roz usłyszoł co to skiż "tChórzów"
  Kerych w Chorzowie było za wiela
  Toż co powiycie na tako sztela?

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 06.06.06, 16:43
  Tchorzew - Chorzew?

  Ano - jak przeszli tyndy Tatary
  Kożdy se schowoł - mody i stary
  Dugo we borze potym siedzieli
  Wyleźli - tako chorobska mieli.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 06.06.06, 16:46
  Horzow - Gorzow?

  Brzetysława woje przez Ślonzek ciongnyły
  Toż grodki piastowske po drodze polyły
  Tako zgoroł ponoć i "Waldszlos Chrobrego"
  Gore abo hore - kto dońdzie do tego?

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 06.06.06, 16:48
  Z chorości Łoketka?

  Czy chory Łoketek tukej se kurowoł?
  Mogło być i tako choć możno se zdowo
  Jakoś go kuplujom z dziejami Chorzowa
  Bestoż pomyślała ło tym czyjaś gowa.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 06.06.06, 16:50
  Z "tchórzówki"

  Chorzowiany w myckach łażom
  Ze skory łod tchórza
  Możno stond i miano szteli
  Dyć jo niy powroża.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 06.06.06, 16:55
  Herb Krolewski Huty (18.X.1869)

  Poł orła majom na niym czornego
  Tyż szlajfkom srybrnom przeposanego
  Inicjał krola - koronowany
  Młotek z pyrlikym zekuplowany.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 06.06.06, 16:59
  Herb Chorzowa (14.III.1938)

  Poł orła gornoślonskego
  Co na modrym tle se złoci
  Tyż poł krziża czerwonego
  Z czerni wyloz ku dobroci
  Dwa ramiona mo poziome
  Łon łod bożogrobcow przeca
  Choć zakonu tukej koniec
  W historyji tego neca.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 06.06.06, 17:03
  Krziż Bożogrobcow

  Zdublowany krziż rycerski
  Ze rownymi ramionami
  Inkszy zdo sie tu niyherski
  Zoglondnijcie na to sami

  Zowdy szyrsze końce jego
  Yno take być w niym mogom
  Se czerwiyni nom do tego
  Czorny ćmok te krziże zmogom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 06.06.06, 17:16
  Ze Chorzowa

  Na Chorzowie i Dombie bożogrobce stojom
  Dlo tych co kurujom łostatniom łostojom
  Przi bytomski bramie dyć lazaryt majom
  Mogom bliźnim służyć bo grosz stond ściongajom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 06.06.06, 17:20
  Przi Krakowski Bramie

  Klupoł Łoketek w bytomsko brama
  Dyć niy łotwarła se łona sama
  A bytomiany go niy wpuściyli
  Możno po inkszy stronie już byli

  Tako skerowoł se do Chorzowa
  Bo śnik nachodzioł już jego gowa
  Chy tam chorobsko jakoweś chycioł?
  Toż roztomajcie ktoś ło tym klycioł

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 06.06.06, 17:22
  Chorzow 1632

  Farorz bożogrobcow do Chorzowa wroco
  Czasy teroz ciynżke - jakby ciymnom nocom
  Toż lepi se czimać łod Bytomia dali
  Coby protestanty siyłom niy zabrali
  Tego co poczeba ciyngym zakonowi
  Miłości bliźniego - tako yno powiym.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 06.06.06, 17:27
  7.X.1643

  Bytom w Szwedow rynkach
  Ciyrpi umynczony
  Tako wielko mynka
  Pisano tu łonym

  Utropiony ratusz
  Rabujom kościoły
  Za wiela tu katusz
  Dyć zdo sie - "krol goły"

  Na Chorzow se wojsko
  Jednak niy keruje
  Bardzi tukej swojsko
  Spokoj jakby czuje.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 06.06.06, 17:32
  Farorz Stanisław Szagalski

  W ciynżki czas wojny czidziestoletni
  Z Bytomia wrocioł w ta sztela
  Chorzow z tym zyszczy - ło to se wetni
  Choć możno zaroz niy wiela.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 06.06.06, 17:34
  Chorzowsko zwada

  Jak już Donnersmarcki panami tu byli
  Ło to co chorzowske po sondach łaziyli
  Dyć se bożogrobcy przeca im niy dali
  Aże do kasaty co jejich czimali.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 06.06.06, 17:36
  Farorz Hilary Przibylski

  Łostatni gospodorz bożogrobcow fary
  Tyż i po kasacie we Chorzowie łostoł
  Tu go z parafiji wyniesom na mary
  Służoł swojym wiernym aż go Pon Bog dostoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 06.06.06, 19:17
  We trułach spali?

  Toż ło bożogrobcach godka chorzowiana
  Że we trułach spali durś na chwała Pana.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 06.06.06, 19:20
  Tatary w Chorzowie

  Toż Chorzow i Białobrzezie przez nich wyniszczone
  Podbytomske zocne sztele czeko cołkym koniec?
  Piyrszo wroco do downego - na powrot se dźwigo
  "Belobreze" w historyji już jednak niy migo.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.06.06, 18:15
  Z woli princa Władysława

  Po Tatarach tu niywiela se ludzi łostało
  Toż panisko miechowitom ziymie darowało
  By je zakon skiz profitow sprobowoł ratować
  Ze Chorzowym se udało - plon zaczoł im dować

  Domb tyż tako po somsiedzku złoci swoje łany
  Białobrzezie - tu tref gorszy zdo sie był pisany
  Dyć mi jedyn ołpa prawioł - możno ło tym wiycie
  Że choć miano se straciyło to som Miechowice.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.06.06, 18:17
  Piyrszy kościoł chorzowski

  Prawiom co spolyli tyn kościoł Tatary
  Toż czeba nom dować tymu richtig wiary
  Bo wielkom utropom tyn najazd dlo Ślonska
  Jako tyż naszego bytomskego konska.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.06.06, 18:20
  Skiż Tatarow

  Ludzie se przed niymi ponoć pochowali
  We tym ciymnym borze co wele dziedziny
  Dyć cołko osada chnetko sie łobali
  Szczyńściym bożogrobce tukej przidom driny.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.06.06, 18:23
  Chorzow gore 1430

  Z tym rokym husyty tukej zoglondnyli
  Czy juzaś se ludzie przed niymi pokryli?
  Wiymy yno tela co Chorzow zegoroł
  Mikołaj z Żyglina tako ich pokoroł.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.06.06, 18:25
  Taboryty

  Se taboryty srożom na Ślonsku
  Tako i w naszym bytomskim konsku
  I bożogrobcom niy przepuściyli
  Chorzowsko sztela cołko spolyli.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.06.06, 18:30
  Rycerze świynty Jadwigi

  Śpiom rycerze Istny tako we Chorzowie
  Coby se ło wiara niy boł tukej czowiek
  Przeca u Ponboczka tela wybłogała
  Hufy ze zabitych pod Niymczom zebrała

  Toż teroz czuwajom w rożnych miejscach Ślonska
  By w zły chwili bronić tyż naszego konska
  Oby nom niy prziszła ta "czorno godzina"
  Szczyńście ze pokojym mo zocno dziedzina.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.06.06, 18:33
  Na Drajoku

  Na Drajoku pod Paniynkom
  W wielki grocie śpiom rycerze
  Niy jest dlo nich to udrynkom
  Ślonska majom bronić w wierze

  Toż to spod Legnicy woje
  Huf Jadwigi Ślonski zocny
  Jedyn styknie z nich za troje
  Krześcijanin z niymi mocny.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.06.06, 18:35
  Jejich dzwon

  Dzwon rycerzy dyć niy słychać
  Ślonzek ciyngym w wierze stoji
  Zły tu niy śmi wiela dychać
  Bo skiż istnych fest se boji.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 07.06.06, 18:38
  Jejich dzwon (II)

  Kedyś zbudzi tych uśpionych
  Se zaśpiywo - "W imie Boga"
  Z tym poznomy w boju łonych
  Że niywiernym niesom trwoga.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 08.06.06, 16:59
  Rycerze naszy patronki

  Dyć niy na darmo Legnica była
  Orda Tatarow przeca skryńciyła
  I na połednie poszła w Madziary
  Tako łobrona godziwy miary.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 08.06.06, 17:02
  Chorzowsko Paniynka

  Na kolumnie ciyngym stoji
  Widzioł jom wiek dziewiytnosty
  Ło tyn Chorzow se niy boji
  Przi niyszczyńściu koncept prosty

  Styknie co sie dzwon rozdzwoni
  I pobudzi wojow zocnych
  Toż po blisku śpiom tu łoni
  Choć śnik majom cosik mocny.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 08.06.06, 17:04
  Niy ma dzwonow?

  W dwudziestym wieku niyszczyńścia były
  Dyć se te woje niy rozbudziyły
  Ponoć pokradli ze grot im dzwony
  Toż jako wstować terozki łonym?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 08.06.06, 17:31
  Chorzowsko ciga

  Ciga w Chorzowie gospodorz chowoł
  Podobnoś mało futru jyj dowoł
  A wypasiono pierona była
  No i dojyli mlyka tyż siyła

  Toż som se richtig dziwowoł tymu
  Spać niy dowało ponoć to jymu
  Jaksik sie ciyngym istno traciyła
  A jak wrocała nażarto była

  Cerze nakozoł - Pilnuj ta ciga
  Możno futruje jom jakoś szcziga
  I jeszcze z tego niyszczyńście bydzie
  Co złe z gowiedziom do dom nom przidzie

  Tako za kozom dziołcha drałuje
  Tam kaj Paniynka szteli wachuje
  A pod kolumnom traci se zwiyrze
  Dyć w ziymi widać łotwarte dźwiyrze

  Wlazła drin frelka - wielko kaplica
  Zrobiyły blade se jeji lica
  Bo tam rycerze sroge drzymali
  Jako w Chorzowie tu se pospali?

  Na boku konie łowies i siano
  Ciga tatulka! Jeronie - ano!
  Dziołcha se głośno aż zawołała
  Przi tym zarozki jednak struchlała

  Jedyn ze wojow łotwiyro łoczy
  -Czy już czas prziszoł? Trza naszy mocy?
  Niy - w strachu istno mu łodpedziała
  Jakby na krzidłach z tym wyleciała

  Chocioż rodziciel niyjedno przeżoł
  Dyć swoji cerze coś niy uwierzoł
  Gowiydź se jednak już niy traciyła
  Ze tym chałupa zasobno była

  Ludzie czasami dźwiyrzy szukajom
  I choć Paniynce z Drajoka pszajom
  Do dzisioj ciyngym wejścio niy znodli
  Potrza im cigi? -Na to niy wpodli.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 09.06.06, 20:32
  Szafrańce w Chorzowie

  Czym te Szafrańce niy handlowali?
  Czego to łoni niy rozwoziyli?
  Po cołkym Ślonsku wozy ciongali
  Do Wrocka tako tyż zoglondnyli
  We tyn czas moru jak śmierć mo żniwo
  Stolica Ślonska wtedy w żałobie
  Tref roztomajty - tako już bywo
  Zdało sie istnym - bydom we grobie

  Przeca zaraza wielko szczimali
  W końcu wrocajom - som we Chorzowie
  Dyć jako ze tym bydzie tu dali?
  Strach mo terozki niyjedyn czowiek

  Trza sie Paniynce łoddać w opieka
  Zocno figura już na kolumnie
  Sztela łobroni - po co uciekać?
  Toż Matko Bosko zwroć łoczy ku mnie.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 09.06.06, 20:34
  Kolumna Maryjno 1860

  Chorzow Stary za niom leży
  Broni szteli - chciyjcie wierzyć
  Przed tym morym ze Wrocławia
  Jyj opieka - zocno sprawa.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 09.06.06, 20:36
  Kedy se zbudzom rycerze?

  Ponoć za komuny śnik ich niyspokojny
  Dyć se niy zbudziyli do "krziżowy wojny"
  Teroz przi Paniynce słychać aż chrapanie
  Tako mi sie zdowo co wojsko niy wstanie.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 09.06.06, 20:39
  Na Szwajcarski Dolinie

  Na Szwajcarski Dolinie kajś "wrota" do groty
  Huf drugi chrzowski - to niy som gupoty
  Wele Planetarium tyż drzymiom rycerze
  Zbudzom sie jak Chorzow zapomni ło wierze.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 09.06.06, 20:42
  W Chorzowie

  Ponoć tu łod downa kaplica se stoła
  Coby bozogrobce mogli do niyj wołać
  Tych kierzy robiyli na jejich lazaryt
  A przeca trza było pilnować ich wiary.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 09.06.06, 20:46
  Z poczontkym XIV wieku

  Ano we tych czasach koscioł piyrszy stanoł
  Świontynka to była dyć jeszcze drewniano
  Toż i niy dziwota że sie wypolyła
  -Juzaś nowo chnetko w tym miejscu stanyła.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 09.06.06, 20:48
  Świyntopietrze 1326

  Farorz Adam ze Chorzowa świyntopietrze złożoł
  Bracik Henko z lazarytu tyż doł grosz co wożoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 09.06.06, 20:51
  Chorzow 1379

  Gore kościoł we Chorzowie
  Toz w utropie teroz czowiek
  By tref taki niy był dany
  Stanie nowy - murowany?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 09.06.06, 23:46
  Kościoł 1379-1590

  Wiela razy łodnowiony
  We tych richtig czasach ciynżkich
  Przez husytow poraniony
  Jakoś szczimoł rożne klynski

  Dyć niy łopar sie wiekowi
  Trza nowego - kożdy powiy.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 09.06.06, 23:49
  Z końcym XVI wieku

  Za farorza Bronowskiego stanoł nowy kościoł
  Coby tyn nasz chorzowianin już wiyncy niy pościoł
  Bo se fest rozrosła ta zocno osada
  We starym i ciasnym kto gruby mioł zwada.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 09.06.06, 23:51
  Chorzow 1625

  Toż ksiondz Jan Bratkowski wystowioł kaplica
  Prawie przi kościele - gryfne jeji lica
  Łona pod wezwaniym jest Jana Krzciciela
  Pokozać jom dzisioj jo sie niy łośmiela.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 10.06.06, 16:37
  Łodnowiynie kościoła 1632

  Kościoł po remońcie zdo sie jako nowy
  Dyć juzaś siedzibom jest bytomski gowy
  W Chorzowie spokojni we czas wojny srogi
  Tukej se kerujom Szagalskiego nogi
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 10.06.06, 16:41
  Farorz Stanisław Stempkowski (1711-1727)

  Stanisław Stempowski nowy kościoł stowio
  Na muster baroku parafianom sprowio
  Świontynia ło kery do dzisioj bajajom
  Dyć dziw co drewniano ciyngym wspominajom.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 12.06.06, 20:09
  Kościoł Maryji Magdalyny 1590-1710

  Kery to już kościoł?
  Niy byda rachować
  Dyć wiela łon znaczoł
  Dlo tego Chorzowa.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 12.06.06, 20:12
  Za Stanisława Stempowskiego (1711-1727)

  Ano staraniym farorza tego
  Kościoł zaś nowy dźwigajom
  Asioł se Chorzow barokym jego
  Toż richtig gryfnym go majom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 12.06.06, 20:14
  Roztomajcie

  Roztomajcie chorzowiany
  Ło kościele prawiom
  Toż dlo jednych durś drewniany
  Inksi mur w niym jawiom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 12.06.06, 20:17
  Chorzow gore! (27.VII.1782)

  Cołko wieś sie wypolyła
  Ano łogyń mo dyć siyła
  Tako strowioł i świontynia
  Idzie yno jom wspominać.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 12.06.06, 20:32
  Czarownik w chorzowskim kościele

  We downych czasach dyć to sie dzioło
  Niy było wtedy wcale wesoło
  Parafjo biydno kościoł ubogi
  Toż mag zawitoł we fary progi

  Prawioł ksiynżoszkom co cud zrychtuje
  Świynto Paniynka łon prziwołuje
  A jak zagości tu we kościele
  Pontnik zoglondnie do taki sztele

  Farorz pomyśloł - Toż trza sprobować
  Fest geld dyć potym zacznom wciepować
  Toż bydzie możno richtig bogato
  A niy jak teroz - zdo sie sagato

  Dyć kapelonek coś wystrachany
  Czy to sie godzi? Na Boże rany!
  Możno czort cosik we tym namiyszo
  A za pokusom i farorz zgrzyszom

  Już mag ze ksiyndzym som przed ołtorzym
  Już Matka Bosko ściongać se woży
  Widać w kościele Paniynka tako
  Dyć ktoś z ambony głośno zapłakoł

  Toż kapelonek - w rynkach Hostyjo!
  Pódź! Macej Ciało Syna Maryjo!
  I co? Grom blysnoł z jasnego nieba!
  Kościoł z pożogi ratować czeba!

  Cołko świontynia se wypolyła
  Znak że w tym yno djobelsko siyła
  Niyłoparzony wyloz wikary
  Mag cołkym hajsnoł - z niym farorz stary.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 13.06.06, 16:44
  Juzaś stoji 1785

  Marji Magdalyny kościoł juzaś stoji
  Bo jako w Chorzowie bez kościoła szczimać?
  Toż farorz Bojarski se ło niego boji
  Ponoć skuli tego niy chce nawet drzymać.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 13.06.06, 16:49
  Kościoł Marji Magdalyny 1785-1885

  Sto lot do rowności parafianom służoł
  Prawiyli co z niymi już za wiela użoł
  A że we tym czasie sztela se rozrosła
  Tako i świontynia swoji "śmierci" doszła
  Toż jom wybulyli by nowo postawić
  Radość parafianom tyż i tako sprawić.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 13.06.06, 16:50
  Chorzow 1885-1892

  Neogotycki kościoł stowiajom
  Bo Ponboczkowi tukej fest pszajom.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 13.06.06, 16:58
  "Marjo Magdalyna" 1895

  Toż arcybiskup jom konsekrowoł
  Parafji tako na droga dowoł
  Co wiyść duszyczki miała do Nieba
  Kopp przeca wiedzioł czego tu czeba.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 13.06.06, 17:10
  Stanoł se na sztrasie!

  Kożdymu sie zdowo co łon dziwnie stoji
  Toż se poczytocie ło tym godki moji
  Kero tukej leci za chorzowianami
  Bo łoni nojlepi ło tym wiedzom sami

  Prawiyli co piyrwyj była gryfno fara
  Ło kero ksiondz richtig musioł se tu starać
  Bo w niyj Jan Sobieski tako zanocowoł
  I wyśnioł co Turkom lyjty wielke dowoł

  A huf wiod chorzowski - wiycie ło niym cosik
  Historyji szteli ciekawy to "grosik"
  Toż chałpa brzimowo jak piyrwyj stoć mioła
  Trza było wyciongnońć fundamynt kościoła

  Na "sztrasie" świontynia tako se stanyła
  Fary tref niy szczyńdzioł bo se wypolyła
  Dzisioj to wyglondo możno trocha dziwnie
  Dyć czowiek niy może jak Ponboczek kiwnie.


  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 13.06.06, 17:17
  Na sztrasie?!

  Nojświyntszy Sakramynt mioł blyszczeć na sztrasie
  Toż być to niy może! -Poradzić z tym trza sie!
  Ołtorz z drugi strony świontyni stowiajom
  I tako utropy już ze tym niy majom.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 13.06.06, 17:20
  Nałopy stoji

  Ołtorz niy łod wschodu - tako se dziwujom
  Zdo sie - cosik złego we tym jakby czujom
  Prawiyli co farorz za to pokutowoł
  Swoje widzimisie przed Ponboczkym stowioł.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 13.06.06, 22:41
  Po powojynnych remontach

  Ustrojyli kościoł wedle nowy mody
  Tako narobiyli yno jymu szkody
  Kaj polichromije? Neogotyk w środku?
  Co gryfne se traci - czy yno z przipodku?

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 13.06.06, 22:44
  Kopia łobrozu "Matki Boski Czynstochowski"

  Na muster ikony piyrwyj zrychtowano
  Zdo sie dlo Chorzowa jako świynte wiano
  Kto iśc już niy może na pont czynstochowski
  Tukej se porzyko do Ty Matki Boski.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 13.06.06, 22:48
  Chorzowski krucyfiks

  Niyroz sie świontynia chorzowsko polyła
  Jakoś dobro siyła dyć krziża broniyła
  Krucyfiks we zocy majom chorzowiany
  Toż łod bożogrobcow podobnoś im dany
  Prawiom co ty szteli łon szczyńście przinosi
  Niyjedyn tu rzyko i ło łaski prosi.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.06.06, 16:56
  We "babińcu"

  We "babińcu" piyrwyj wisioł krziż chorzowski
  Włazioł żeś tamtyndy - jakby myni troski
  Na duszy ci lekci i to troszku dziwi
  Że zdo sie co życie już leci szczyńśliwi.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.06.06, 17:01
  Przi budowie kościoła Marji Magdalyny

  Przi starym cmyntorzu tyn kościoł stowiali
  Toż se już mulorze duchom dziwowali
  Kere i do dzisioj we tych murach kryncom
  Czymsik łone dusze pewnikym durś nyncom.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 14.06.06, 17:05
  Duchy bajtli

  Jak we Chorzowie kościoł stowiali
  Tako i ło tym tu łosprowiali
  Co bladych bajtlow w nocy widzieli
  Yno łodgonić istnych niy śmieli
  Bo jedyn na nich dość mocno ryknoł
  Tako ze murow aż na doł fiknoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • palec1 07.06.06, 22:04
  Tfojom megaprodukcjom mi imponujesz,
  mein Gott - co Ty futrujesz ??!!

  Bo mosz genjalno kondycja,
  pjylyngnujonc ta naszo tradycja !

  I fest >>DZIYNKI<< Ci za to. :)
 • broneknotgeld 07.06.06, 22:22
  Styknie napić se tyskego
  I rym leci som ze tego
  Dyć po kerymś już tam piwie
  Gowom mi za mocno kiwie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.06.06, 19:20
  Dama Bożogrobcow

  Maria Nowak - toż posłanka
  PiSu chorzowskego wianka
  Bożogrobcow dama tukej
  W niyj pomocy teroz szukej.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.06.06, 19:21
  Wiceszefowo Sejmowy Komisji Edukacyji

  Pewno w patrjotyźmie richtig Chorzow dźwignie
  I Giertych w ty szteli nikomu niy zbrzidnie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 24.06.14, 16:08
  Uradujom środom prawie we Chorzowie
  Mie "Godki Chorzowske" wspomniały we gowie
  Dwa roki żech tymu kłod we magistracie
  Pewno w kont je wciepli - mom ślimtać we lacie?
  www.dziennikzachodni.pl/artykul/3483223,godomy-po-slonsku-w-srode-rozdanie-nagrod-w-chorzowskim-centrum-kultury,id,t.html
  "Godki Chorzowske"
  forum.gazeta.pl/forum/w,324,43085160,,Godki_chorzowske.html?v=2
  --
  Ruda Śląska - stolica fraszki

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka