Dodaj do ulubionych

Każdy Polak musi to znać

22.01.17, 21:17
PRZEMÓWIENIE JAKUBA BERMANA DO ŻYDÓW W POLSCE

STENOGRAM Z TAJNEGO REFERATU TOW. JAKUBA BERMANA WYGŁOSZONEGO NA POSIEDZENIU EGZEKUTYWY KOMITETU ŻYDOWSKIEGO W KWIETNIU 1945 ROKU

Żydzi maja okazje do ujęcia w swoje ręce całości życia państwowego w Polsce i rozszerzenia nad nim swojej kontroli. Nie pchać się na stanowiska reprezentacyjne. W ministerstwach i urzędach tworzyć tzw. Drugi garnitur. Przyjmować polskie nazwiska. Zatajać swoje żydowskie pochodzenie. Wytwarzać i szerzyć wśród społeczeństwa opinie i utwerdzic go w przekonaniu, ze rządzą wysunięci na czoło Polacy, a Żydzi nie odgrywają w państwie żadnej roli.
Celem urabiania opinii i światopoglądu narodu polskiego w pożądanym dla nas kierunku, w rękach naszych musi się znaleźć w pierwszym rzędzie propaganda z jej najważniejszymi działami - prasa, filmem, radiem.
W wojsku obsadzać stanowiska polityczne, społeczne, gospodarcze, wywiad. Mocno utwierdzać się w gospodarce narodowej.
W ministerstwach na plan pierwszy przy obsadzaniu Żydami wysuwać należy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Skarbu, Przemyślu, Handlu Zagranicznego, Sprawiedliwości. Z instytucji centralnych - centrale handlowe, spółdzielczość.
W ramach inicjatywy prywatnej, utrzymać w okresie przejściowym silna pozycje w dziedzinie handlu. W partii zasotosowac podobna metodę - siedzieć za plecami Polaków, lecz wszystkim kierować.Osiedlanie się Żydów powinno być przeprowadzone z pewnym planem i korzyścią dla społeczeństwa żydowskiego. Moim zdaniem, należy osiadać w większych skupiskach, jak: Warszawa, Kraków; w centrum życia gospodarczego i handlowego: Katowice, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Gdynia, Łódź, Bielsko.
Należy również tworzyć typowe ośrodki przemysłowe i rolnicze, głownie na ziemiach odzyskanych, nie poprzestając na Wałbrzychu i Rychbachu - obecnie Dzierżoniów. W tych ośrodkach możemy przystosować przyszłe kadry nasze w tych zawodach, z którymi bylibyśmy słabo obeznani.
Uznać antysemityzm za zdradę główna i tępić go na każdym kroku.
Jeżeli stwierdza się, ze jakiś Polak jest antysemita, natychmiast go zlikwidować przy pomocy władz bezpieczeństwa lub bojówek PPR jako faszystę, nie wyjaśniając organom wykonawczym sedna sprawy.
Żydzi musza pracować dla swego zwycięstwa, pracując jednocześnie nad zwycięstwem i gruntowaniem komunizmu w świecie, bo tylko wtedy i przy takim ustroju naród żydowski osiągnie najwyższa pomyślność i zabezpieczy sobie najsilniejsza pozycje.
SA niewielkie widoki na to, by doszło do wojny. Jeśli Ameryka zacznie się szybko socjalizować, to ta droga mniejszych lub większych wstrząsów wewnętrznych i tam musi zapanowc komunizm.
Wtedy reakcja żydowska, która dziś trzyma z reakcja międzynarodowa, zdradzi ja i uzna, ze racje mieli Żydzi stojący po drugiej stronie barykady. Podobny przypadek współdziałania Żydów całego świata, wyznających dwie rożne koncepcje ustrojowe - komunizm i kapitalizm - zaistniał w ostatniej wojnie. Dwa największe mocarstwa światowe, całkowicie kontrolowane przez Żydów i będące pod ich wielkim wpływem, podały sobie ręce. Trud Żydów pracujacaych wokół Roosevelta doprowadził do tego, ze USA wspólnie z ZSRR wystąpiły zbrojnie do walki przeciwko Europie środkowej, gdzie była kolebka nowej idei, opartej na nienawiści do Żydów. Zrobili to Żydzi, gdyż wiedzieli, ze w przypadku zwycięstwa Osi, a głownie hitlerowskich Niemiec, które doskonale przejrzały plany polityki żydowskiej, niebezpieczeństwo rasizmu stanie się w USA faktem dokonanym i Żydzi znikną z powierzchni świata.

Dlatego tez Żydzi sowieccy poświecili dla tego celu krew narodu rosyjskiego, a Żydzi amerykańscy zaangażowali swoje kapitały.

Należy się liczyć z dalszym napływem Żydów do Polski, ponieważ na terenie Rosji jest jeszcze dużo Żydów. Przed wkroczeniem Niemców, w poszczególnych miastach ZSRR było kilka skupisk Żydów polskich: Charków - 36.200, Kijów - 17.800, Moskwa - 53.000, Leningrad - 61.000, w zachodnich republikach 184.730.
Żydzi skupieni w tych ośrodkach to przeważnie inteligencja żydowska dawne kupiectwo żydowskie. Element ten jest obecnie szkolony w ZSRR. SA to kadry budowniczych Polski - tzn. Zgodnie z projektem Politbiura - fachowcy ci obsadzać będą najważniejsze dziedziny życia w Polsce, a ogol Żydów będzie rozlokowany głownie w centrach kraju.

Stara polityka żydowska zawiodła. Obecnie przyjęliśmy nowa, zespalająca cele narodu żydowskiego z polityka ZSRR. Podstawowa zasada tej polityki jest stworzenie aparatu rządzącego, złożonego z przedstawicieli ludności żydowskiej w Polsce.
Każdy Żyd musi mięć świadomość, ze ZSRR jest wielkim przyjacielem i protektorem narodu żydowskiego, ze jakkolwiek liczba Żydów w stosunku do stanu przedwojennego ulęgła olbrzymiemu spadkowi, to jednak dzisiejsi Żydzi wykazują większa solidarność. Każdy Żyd musi mięć wpojone to przekonanie, ze obok niego działają wszyscy inni, owiani tym samym duchem prowadzącym do wspólnego celu.
Kwestia żydowska jeszcze jaki czas będzie zajmowała umysły Polaków, lecz ulegnie to zmianie na nasza korzyść, gdy zdołamy wychować choć dwa pokolenia polskie.
Według danych wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego na terenie Śląska Górnego i Dolnego jest obecnie ponad 40.000 Żydów. Około 15.000 Żydów ma być zatrudnionych w osadnictwie. Powiat Rychbach (Dzierżoniów) i Nysa sa przewidziane do tych celów. Akcja osadnicza jest finansowana z żydowskich funduszów zagranicznych i państwowych. Żydzi celowo tworzą nowa, choć chwilowo nieznaczna koncentracje elementu żydowskiego, kładąc podwalinę pod zawód rolnika i robotników przemysłowych.

Jest to budowanie podłoża szerszych celów politycznych.
Edytor zaawansowany
 • wislocki12 22.01.17, 21:29
  Zapomniałeś o "Protokołach Mędrców Syjonu"... :-((
 • 7sprawiedliwosc7 23.01.17, 22:27
  Podbijam żeby nie uciekło.
 • wislocki12 23.01.17, 22:37
  Czasami odnoszę wrażenie, że nawet w swoich przydługich cytatach (zawsze można przecież podać link, co zaleca zresztą netykieta) powtarzasz się. :-((
  PS Naprawdę uważasz, że narodowcy powinni być antysemitami? :-((
 • 7sprawiedliwosc7 23.01.17, 22:39
  Prawda nie ma przynależności. Każdy uczciwy człowiek ją propaguje.
 • wislocki12 23.01.17, 22:49
  Powiedz wprost! Nie bój się "prawdy"! :-((
 • 7sprawiedliwosc7 23.01.17, 22:50
  Nie jestem antysemitą. Ja chce żeby prawda historyczna była powszechnienie znana. Żeby nikt Polakom nie mógł wciskać kitu.
 • 7sprawiedliwosc7 23.01.17, 22:52
  Ja piszę prawdę. No chyba, że prawda też jest antysemitą?
 • wislocki12 23.01.17, 23:04
  Na filosemitę też mi nie wyglądasz... ;-))
 • genia50 23.01.17, 22:38
  To było ponad 70 lat temu....
 • 7sprawiedliwosc7 23.01.17, 22:40
  Powiedz to Żydom jak znowu będą mieli jakieś pretensje.
 • 7sprawiedliwosc7 23.01.17, 22:46
  Oni nie przestali. Na chwilę tylko ucichli. Czekają aż się władza zmieni.
 • wislocki12 23.01.17, 22:56
  Chyba nawet nie zauważyłeś, że my też mamy pretensje! I to praktycznie do wszystkich! Do Żydów, Niemiec, Rosji, Ameryki, Anglii, Francji, Czech, Słowacji, Litwy, Ukrainy... Nawet o to, że pisze się skrótowo o polskich obozach śmierci, choć powszechnie przecież wiadomo, że chodzi o nazistowskie obozy śmierci! :-((
 • 7sprawiedliwosc7 23.01.17, 22:57
  To były niemieckie obozy śmierci, żadne nazistowskie.
 • wislocki12 23.01.17, 23:00
  Niektórym Niemcom walnęło tak jak Tobie... :-((
 • 7sprawiedliwosc7 23.01.17, 23:01
  A może jak Tobie?
 • wislocki12 23.01.17, 23:03
  Narodowy kibolizm to stosunkowo nowe zjawisko... ;-))
 • 7sprawiedliwosc7 23.01.17, 22:31
  Przykład: kat rotmistrza Witolda Pileckiego. pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_R%C3%B3%C5%BCa%C5%84ski
 • wislocki12 23.01.17, 22:48
  Naprawdę uważasz, że na podstawie tego (przydługiego zresztą cytatu z Wikipedii) uznać należy, że każdy Polak pochodzenia żydowskiego był ubekiem i katem Polaków? Rzeczywistość była zdecydowanie bardziej skomplikowana. I nie chodzi tu o o dokonywanie rachunku krzywd. Ten nigdy nikogo nie zadowoli... Warto pamiętać też, że praktycznie już nikt z tamtejszych katów i ofiar już nie żyje. Nawet ich wnuki nieskore są przyznawać się do dziadów... Może już tylko Ty jeden sie ostałeś? :-((
 • 7sprawiedliwosc7 23.01.17, 22:49
  ,,Powiedz to Żydom jak znowu będą mieli jakieś pretensje. Oni nie przestali. Na chwilę tylko ucichli. Czekają aż się władza zmieni."
 • wislocki12 23.01.17, 22:59
  Może tym razem przeczytasz?
  Chyba nawet nie zauważyłeś, że my też wiecznie mamy pretensje! I to praktycznie do wszystkich! Do Żydów, Niemiec, Rosji, Ameryki, Anglii, Francji, Czech, Słowacji, Litwy, Ukrainy, Szwecji... Nawet o to, że pisze się skrótowo o polskich obozach śmierci, choć powszechnie przecież wiadomo, że chodzi o nazistowskie obozy śmierci! :-((
 • 7sprawiedliwosc7 23.01.17, 22:59
  ,,To były niemieckie obozy śmierci, żadne nazistowskie."
 • wislocki12 23.01.17, 23:01
  Niektórym Niemcom walnęło tak jak Tobie... :-((
 • 7sprawiedliwosc7 23.01.17, 23:04
  Bo to były niemieckie obozy śmierci. Nie żadnych nazistów z księżyca.
 • wislocki12 23.01.17, 23:06
  Paru nazioli jest też w Polsce... ;-)
 • 7sprawiedliwosc7 23.01.17, 23:07
  Czym się różnił Hitler od Stalina. Tym, że Niemcy Hitlera kochali i popierali w pełni a Rosjanie Stalina się bali.
 • 7sprawiedliwosc7 23.01.17, 23:08
  Po prostu dość kłamstw. Niech ludzie wiedzą jak było.
 • wislocki12 23.01.17, 23:22
  To może jeszcze spróbuj napisać, jak było, co by to nie mogło oznaczać... :-((
 • wislocki12 23.01.17, 23:24
  Może i masz rację, ale nie przypominam sobie, abym ostatnio coś pisał o Hitlerze i Stalinie na tym forum... :-((
 • 7sprawiedliwosc7 24.01.17, 22:41
  Ale ja napisałem.
 • wislocki12 24.01.17, 22:59
  Pewnie była to pomyłka freudowska! ;-))

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka