Dodaj do ulubionych

Po prostu świetlana przyszłośc

  • haen1950 Re: Po prostu świetlana przyszłośc 29.05.08, 11:45
   Opowiem wam, baby, taką ciekawostkę.

   Wenzhou, Chiny, development jak wszyscy diabli. Interesy.

   Hotel Victoria, cztery gwiazdki, zatrudnia ułatwiaczy kontaktów.
   Dysponuje nawet tłumaczką polski-chiński, słowo daję.

   Ale jest również młody, przed trzydziestką Holender. Mówi, że szef
   kiepsko mu płaci, ale on uparł się na zgłębianie chińszczyzny i nie
   ma zamiaru opuścić Chin bez poznania języka w stopniu wystarczającym
   na utrzymanie się na powierzchni. Oblicza to na cztery lata. Tak się
   poznaje język, moje drogie polskie paniusie.

  • gobi05 a mi się to podoba! 10.06.08, 14:10
   OLPC to bardzo dobra idea, zaś XO znalazł
   następców/konkurentów (np.Eee PC). Polska
   jest już zapóźniona pod względem wprowadzania
   IT do edukacji. Komputer to potężne narzędzie,
   to rewolucja na miarę wynalazku druku.

   Szkoły pilotażowe to dobre rozwiązanie.
   Spodziewam się, że będą to placówki zatrudniające
   aktywnych nauczycieli (informatyki przede wszystkim).

   Paradoksalnie - o pieniądze na takie akcje jest
   łatwiej, niż na fundusze w rodzaju gąbki albo
   papieru toaletowego. To naturalne zjawisko
   w biurokracji.

   Te komputery będą musiały pozostawać w szkole
   po lekcjach, zresztą w domu uczniowie mają
   lepszy sprzęt, niż te 500 MB RAM i oszczędny Celeron.

   Wyspy technologiczne nie mają racji bytu, dlatego
   trzeba trochę czasu i doświadczeń zanim się
   przygotuje nauczycieli.

   Tylko z tym dostępem do świata, to pan Arabski
   się nie popisał. Po prostu multimedia są
   skuteczniejszym środkiem przekazu, a więc
   i nauki, niż druk.

   Może nie na temat, ale popatrzcie na Rosję:
   linuxnews.pl/dystrbucje-linuksa-przeznaczone-do-rosyjskich-szkol-dostepne-do-pobierania/

   • gobi05 moja opinia o reformie [OT] 10.06.08, 14:13
    www1.reformaprogramowa.men.gov.pl/pobierz.php?f=opis_planowanych_zmian.pdf
    Szkoła przyjaźnie wymagająca
    REFORMA PROGRAMOWA
    Opis zmian potrzebnych w systemie edukacji

    Jak widać na pierwszej stronie projektu reformy programowej
    dotyczy ona całego systemu edukacji. Jest to bardzo ważny
    fakt ponieważ edukacja to nie tylko szkolnictwo, ale również
    szkoły wyższe, Zakłady Doskonalenia Zawodowego i rozmaite
    firmy prowadzące kursy i wystawiające certyfikaty.

    Mamy rozmaite podmioty prowadzące usługi edukacyjne
    i spodziewamy się, że system edukacji uwzględnia całość.
    Projekt jednak skupia się na zmianach organizacyjnych
    i podstawie programowej od przedszkola po szkoły
    ponadgimnazjalne. Tak wiec nie mamy tu do czynienia
    z reformą systemu edukacji ale szkolnictwa powszechnego.
    Czy to źle? Bardzo źle, ponieważ zmiany mają dotyczyć
    działania szkół (głównie państwowych) a nie efektów
    nauczania. Usługa ma być taka sama, tylko inaczej opisana.
    Ta reforma nic nie reformuje.

    Slogan "szkoła przyjaźnie wymagająca" ma sugerować
    bezpieczeństwo ucznia i wysoki poziom nauczania.
    To niestety tylko reklama, by nie rzec kłamstwo.
    - Szkoła nie stanie się przyjazna dla rodziców,
    bo jakoś nie widać stosownych przepisów. Rodzice
    mają mieć możliwość zapisania dziecka do świetlicy
    (również na czas ferii) - to dobrze, ale w tym celu
    nie trzeba robić aż reformy.
    - Rodzice mają brać udział w konstruowaniu szkolnego
    programu wychowawczego, konstruowanego w oparciu
    o "diagnozę problemów wychowawczych w szkole"!
    Czy naprawdę wychowanie ma na celu zwalczanie problemów?
    Zawsze myślałem, że wychowujemy do czegoś: do dorosłego
    życia, do umiejętnego zarządzania czasem itp. Teraz jednak
    widzę, że wychowanie to "wypracowane przez społeczność
    szkolną wartości, tradycja szkolna, obyczaje i uroczystości,
    problemy środowiska szkolnego". Nie ma się co dziwić,
    bo szkolne "wychowywanie" będzie takie samo, jak do tej pory
    (Rady Rodziców). Czy trzeba w tym celu aż robić reformę?
    - Bezpieczeństwo dzieci nie poprawi się, ponieważ nie ma
    żadnych przesłanek ku zmianom. Sześciolatki wcześniej
    poczują jak to jest w szkolnym molochu.
    - Darmowe podręczniki - czy do tego trzeba reformy??
    - Równy dostęp do edukacji - to było dobre hasło w XIX wieku,
    ale teraz? Na ile ten dostęp jest nierówny? Że niektóre
    dzieci chodzą do przedszkola, a inne nie? To może by
    najpierw wprowadzić refundację opłat za przedszkole?
    Mniej mącenia, a efekt podobny - więcej dzieci zostanie
    zagonionych do placówek. Zauważmy, że pierwszy wykres
    (nazwany "Wykres 2. Liczba dzieci w wieku 6 lat w latach
    2004-2015") jest kłamliwy: słupek rocznika 2005 odpowiada
    wartości 38 tysięcy i ma wysokość taką jak złożenie słupków
    roczników 2008 i 2009 - odpowiednio 35 oraz 34,8 tysięcy.
    Pamiętajmy, że 35+34,8=69,8 i jest O WIELE WIĘKSZĄ liczbą,
    niż 38! Ordynarna manipulacja przykrywająca fakt,
    że w przełomowym roku szkoły podstawowe borykać się będą
    z potwornymi problemami w imię niepotrzebnej reformy.
    Szkoły mnie niespecjalnie obchodzą, ale dzieci szkoda.
    (to był pierwszy akapit pierwszego rozdziału)

    Przesłanki reformy:
    - Skuteczniejsze wyrównywanie szans edukacyjnych przez
    zapewnienie lepszego dostępu najmłodszych dzieci do edukacji.
    "Bardzo mądre głowy" zakładają, że wszystkie dzieci są
    jednakowe i jeśli zagonimy je w tym samym wieku do ławek,
    to będą się jednakowo łatwo uczyć. To podobnie jakbyśmy
    je ubrali w jednakowe mundurki i oczekiwali, że będą
    uczyć się jednakowo chętnie. To bzdura! Poza tym "lepszy"
    nie znaczy jednakowy. Czyli od początku wiadomo, że szanse
    nie będą wyrównywane.

    - Poprawa efektów kształcenia na dwóch ostatnich etapach
    edukacyjnych.
    Jaki jest związek zebrania sześciolatków i siedmiolatków
    w jednej klasie z poprawą efektów kształcenia w liceum
    albo z wprowadzeniem zajęć modułowych "z puli zajęć
    rozwijających"? Czy dodanie obowiązków uczniom wymaga
    aż reformy edukacji? Nie można po prostu ZAPROPONOWAĆ
    uczniom ciekawe zajęcia prowadzone przez dobrze
    przygotowanych ludzi?

    - Podniesienie rangi nauczania języków obcych w polskich
    szkołach.
    Dwa języki obce - już mi sie odechciało tego komentować.
    To ma być ta "wymagająca" szkoła. Jeden język, czy pięć -
    jaka to różnica, skoro efekty są żałosne? Pieniędzy,
    pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy brakuje! Nie tędy droga...

    - Wdrożenie elastyczniejszego modelu kształcenia, lepiej
    dopasowanego do indywidualnych potrzeb i zdolności uczniów.
    To mają być te zajęcia modułowe? Wyjdzie jak zwykle...
    Obym był złym prorokiem.
    (To był drugi akapit pierwszego rozdziału)

    I jeszcze ostatnie zdanie z pierwszego rozdziału: "Zgodnie
    z potrzebami gospodarki i rynku pracy podwoi się liczba
    maturzystów wybierających kierunki ścisłe i techniczne."
    To bardzo ciekawy aspekt reformy, ale tylko dyskretnie
    zaznaczony - a dużo pytań ciśnie się na usta (klawiaturę).

    Rozdział drugi: Jakość i Zaufanie.

    "Reforma programowa przesunie dzisiejszy nacisk
    z deklaratywnego określania treści, które w szkole
    powinny być nauczane, na ścisłe zdefiniowanie standardów
    wiedzy i umiejętności, które będą wymagane na koniec
    danego etapu edukacji."

    Choć mogłoby się wydawać, że jestem totalnie przeciwny
    reformie szkolnictwa, to pragnę podkreślić, że to zdanie
    ogromnie mi się spodobało. Widzę tu podobieństwo do moich
    własnych przemyśleń.

    Niestety "Wdrażanie tego planu rozpocznie się od roku
    szkolnego 2009/2010 (...)" co oznacza, że wyjdzie
    jak zawsze... Rzecz w tym, że najpierw trzeba coś przygotować
    i pokazać, a dopiero później można to realizować,
    najlepiej w wersji wdrożeniowej, tylko dla chętnych.
    Tymczasem tutaj robi się eksperymenty na żywych
    pacjentach. Nasze dzieci to nie króliki proszę Państwa!

    Pokażcie te standardy!!!

    Czego tak naprawdę potrzeba? Moim zdaniem potrzebne jest
    przeformułowanie zadań stawianych przed systemem edukacji.
    Należy rozdzielić trzy aspekty: nauka prowadząca do zdobycia
    kwalifikacji zawodowych (matematyka, biologia, języki itp.),
    wychowanie społeczne i kulturalne (pierwsza pomoc, polityka,
    prawa konsumenta itd.), sprawy osobiste (gotowanie, planowanie
    rodziny, finanse...).

    Potrzebne jest uporządkowanie wymagań.
    Należy sformułować standardy dla tych zajęć, które mają być
    prowadzone w szkołach. Wówczas można podzielić je na etapy
    i przygotować kursy (podobne do matematyki w klasie piątej
    podstawówki, na przykład) je realizujące.

    Potrzebna jest ogromna elastyczność placówek szkolnych
    pozwalająca uczniom na realizowanie kursów w indywidualnym
    tempie. Co za tym idzie, grupy uczniów złożone z jednego
    rocznika przestają mieć sens, podobnie jak uczenie się
    tego samego materiału przez uczniów zgromadzonych w jednej
    sali szkolnej.

    Nauczyciel ma *pomagać* w uczeniu się, ale głównym źródłem
    wiedzy mają być pomoce naukowe. Do reformy szkolnictwa
    w moim rozumieniu niezbędne są dobrze przygotowane
    i kompletne zestawy pomocy naukowych: podręczniki, prezentacje,
    testy komputerowe, ćwiczenia i inne. Niezbędny jest kontakt
    z nauczycielami - choćby emailowy - oraz obecność kompetentnego
    opiekuna naukowego.

    Potrzebne jest wcześniejsze przygotowanie treści nauczania
    i pomocy naukowych.
    Należy powołać zespoły naukowców i praktyków przygotowujących
    wszystkie kursy: treści nauczania i pomoce naukowe.
    Dopiero mając pełny komplet planowanych zajęć od przedszkola
    po maturę, z możliwością wyboru zawodówki, technikum lub
    liceum, można zacząć eksperyment.
    Należy wyznaczyć szkoły eksperymentalne realizujące
    zreformowane nauczanie, nie szczędząc pieniędzy na kadry
    żeby "eksperymentalni" uczniowie nie byli pokrzywdzeni
    z powodu niedociągnięć profesorów i magistrów.
    I nie zapominajmy, że multimedia są skuteczniejsze
    w nauce niż drukowane nudziarstwa.
     • gobi05 laptopy są wygodniejsze i tańsze 11.06.08, 17:00
      Zwykłe komputery są nieporęczne. Laptopy w stylu XO i Eee
      są wygodniejsze i tańsze od "normalnych" maszyn.
      Przy tym one nie mają się nadawać do pracy z każdym programem,
      tylko do określonych celów - dydaktycznych głównie.
      Zresztą wydaje mi się, że superkomputery są robione właśnie
      dlatego, że normalne komputery nie nadają się do pracy
      z _każdym_ programem. Do różnych celów są różne konfiguracje.

      Tego pomysłu między bajki nie wsadzisz bo już się realizuje.
   • gobi05 rzutnik 12.06.08, 07:40
    może lepiej podpiąć rzutnik?
    A tak poważnie, to uczenie się wspomagane technologią
    informatyczną to raczej nie jest wspólne oglądanie
    obrazków przez całą klasę. Jest tego trochę więcej:
    prezentacje, quizy, programy nadzorujące powtarzanie,
    filmiki, animacje...
    Komputer to nie książka, zupełnie nie.
Inne wątki na temat:

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka