Dodaj do ulubionych

Raport Regionalnej Izby Obrachunkowej o działan...

IP: *.telpol.net.pl / 172.16.2.* 29.08.03, 02:00
Ale bzdura. To ma być afera, ze uzgodnili cene w Euro a nie w
złotówkach. To przecierz korzystnie dla miasta, bo cena Euro
zmalała od tamtego czasu. A aquapark nie jest inwestycją miejską
tylko prywatną. tak wiec nic miastu do przetargu. Proponowałbym
Talkowskiemu wziecie sie za nowe inwestycje miejskie, a nie
grzebanie w przeszłosci i nic nierobienie,a zresztą zostały Wam
juz tylko 2-3 miesiące.
Obserwuj wątek
  • Gość: tomasz sołtysik Re: Raport Regionalnej Izby Obrachunkowej o dział IP: 217.8.174.* 29.08.03, 09:40
   Sprostowanie i odpowiedź dotyczące artykułu „Raport Regionalnej
   Izby Obrachunkowej o działaniach poprzednich władz Dąbrowy
   Górniczej” Witolda Gałązki, który ukazał się w Gazecie
   Wyborczej w dniu 29 sierpnia 2003 roku


   Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo
   prasowe wnoszę o opublikowanie następującego sprostowania i
   odpowiedzi dotyczących ww. publikacji:

   1. Nie jest prawdą, że: „Tyle samo uchybień (9 – przyp.
   autora) popełnili, zdaniem RIO, byli wiceprezydenci: Andrzej
   Kordys, Tomasz Sołtysik i Krzysztof Bobrowisk”

   2. Nie jest prawdą, że: „Ponad 500 tys. zł zarobiło bez
   przetargu Przedsiębiorstwo Budowlane Rogbud za remont czterech
   ulic wokół placu przed Pałacem Kultury Zagłębia.”

   3. Protokół kontroli dokładnie wskazuje, jakie było
   zadłużenie Miasta na dzień 31 grudnia 2002 roku. Jednoznacznie
   wynika z niego, że na ten dzień Miasto było w doskonałej
   kondycji finansowej, dodatkowo za rok 2002 w budżecie pozostało
   prawie 9 mln zł nadwyżki budżetowej. Tragiczny stan finansów
   Miasta na dzień dzisiejszy wynika tylko z nieudolności i
   kompromitujących błędów w zarządzaniu Pana Talkowskiego.

   4. W protokole kontroli oraz w wystąpieniu pokontrolnym
   RIO nie ma ani słowa o naruszeniu jakiegokolwiek przepisu
   karnego, a trzeba dodać, że RIO jest zobowiązana do wskazania
   wszelkich stwierdzonych naruszeń prawa. Tak, więc insynuacje
   Pana Dula oraz sugestia o zainteresowaniu sprawą ABW
   i CBŚ (której źródłem jest chora wyobraźnia Pani Rzecznik
   Jolanty Kocjan) są tylko podłymi pomówieniami.

   5. Zgodnie z art. 12 ust.1 pkt. 1 Prawa
   prasowego: „Dziennikarz jest obowiązany zachować szczególną
   staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu
   materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą
   uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło” Publikując sugestie
   o zainteresowaniu sprawą przez ABW i CBŚ Pan Witold Gałązka nie
   dopełnił obowiązku wynikającego z tego zapisu, ponieważ nie
   potwierdza zgodności z prawdą tej informacji, ani też nie
   podaje jej źródła.

   6. Pan Witold Gałązka dopuścił się nierzetelności
   dziennikarskiej nie przedstawiając argumentów osób, które
   opisuje w swoim artykule. Domniemana niemożliwość kontaktu z
   Markiem Lipczykiem nie wykluczała wysłuchania pozostałych
   opisanych osób tzn. Krzysztofa Bobrowskiego, Andrzeja Kordysa i
   Tomasza Sołtysika.

   Licząc na szybką publikację niniejszego sprostowania i
   odpowiedzi
   pozostaję z wyrazami szacunku

   tomasz sołtysik
   • Gość: olo Re: Raport Regionalnej Izby Obrachunkowej o dział IP: *.internetdsl.tpnet.pl 29.08.03, 10:17
    Gość portalu: tomasz sołtysik napisał(a):

    > Sprostowanie i odpowiedź dotyczące artykułu „Raport Regionalnej
    > Izby Obrachunkowej o działaniach poprzednich władz Dąbrowy
    > Górniczej” Witolda Gałązki, który ukazał się w Gazecie
    > Wyborczej w dniu 29 sierpnia 2003 roku
    >
    >
    > Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo
    > prasowe wnoszę o opublikowanie następującego sprostowania i
    > odpowiedzi dotyczących ww. publikacji:
    >
    > 1. Nie jest prawdą, że: „Tyle samo uchybień (9 – przyp.
    > autora) popełnili, zdaniem RIO, byli wiceprezydenci: Andrzej
    > Kordys, Tomasz Sołtysik i Krzysztof Bobrowisk”
    >
    > 2. Nie jest prawdą, że: „Ponad 500 tys. zł zarobiło bez
    > przetargu Przedsiębiorstwo Budowlane Rogbud za remont czterech
    > ulic wokół placu przed Pałacem Kultury Zagłębia.”
    ======================
    A więc ile? 489 tys ?
    =====================

   • Gość: Witold Gałązka Re: Raport Regionalnej Izby Obrachunkowej o dział IP: *.katowice.agora.pl 29.08.03, 15:35
    >ɭ. Nie jest prawdą, że: „Tyle samo uchybień (9 – przyp.
    autora) popełnili, zdaniem RIO, byli wiceprezydenci: Andrzej
    Kordys, Tomasz Sołtysik i Krzysztof Bobrowisk”<

    Owszem, popełnili, nie 9 ale 10 uchybień. Dowód: Wystąpienie
    pokontrolne Prezesa RIO w Katowicach WK-0901/12/2003 z 11.08.br.
    Krzysztof BOBOROWSKI: uchybienie 1a (klauzula walutowa w umowie
    na projekt i budowę CA) s.2; uchybienie 1b (umowa eksploatacyjna
    CA) s.2; uchybienie 4 (nierówne i sprzeczne z zasadami uczciwej
    konkurencji traktowanie podmiotów w przetargu na budowę hali
    sportowej w parku Hallera) s.6; uchybienie 6 (sprzeczne
    postanowienia specyfikacji w zamówieniu na zagospodarowanie
    placu przed PKZ) s.7; uchybienie 8 (bezpodstawne zlecenie firmie
    ROGBUD wykonania remontu chodników przy 4 ulicach wokół PKZ)
    s.8; uchybienie 23 (udzielenie poręczeń na Nemo-Wodny Świat i
    dla PKM w Sosnowcu bez określenia terminów obowiązywania, kwoty
    poręczeń, niezgodnie z uchwałami Rady Miejskiej) s.17;
    Tomasz SOŁTYSIK: uchybienie 1c (umowa i aneks zawyżający o 30
    tys. zł wartość umowy z firmą OFI na konserwację terenów
    zielonych) s.2; uchybienie 5 (zmiana warunków przetargu na
    budowę hali widowiskowo-sportowej po złożeniu ofert a przed
    zawarciem kontraktu) s.6; uchybienie 23 (w.w. sprawa poręczeń)
    s.17;
    Andrzej KORDYS: uchybienie 25 (wsteczne rozliczenie dotacji
    19362 zł dla Klubu Abstynentów Blok za okres od stycznia do maja
    2001, gdy umowa przewidywała finansowanie klubu tylko w drugim
    półroczu) s.19.
    W sumie byłym zastępcom prezydneta RIO wytknęło więc 10 uchybień.

    >ɮ. Nie jest prawdą, że: „Ponad 500 tys. zł zarobiło bez
    przetargu Przedsiębiorstwo Budowlane Rogbud za remont czterech
    ulic wokół placu przed Pałacem Kultury Zagłębia.”<

    Cytuję ww. dokument (uchybienie 8, s.9): „Następstwem powyższego
    był fakt zlecenia ROGBUDOWI z pominięciem procedury przetargowej
    wykonania robót budowlanych o łącznej wartości 529895,52 zł
    netto i obciążenie tą kwotą kosztów budowy placu przed Pałacem
    Kultury Zagłębia”. Chodzi o roboty remontowe na ulicach
    Skibińskiego, Cieplaka, Królowej Jadwigi, Górników Redenu i
    przebudowa wjazdu na ul. Kościuszki.

    >ɯ. Protokół kontroli dokładnie wskazuje, jakie było
    zadłużenie Miasta na dzień 31 grudnia 2002 roku. Jednoznacznie
    wynika z niego, że na ten dzień Miasto było w doskonałej
    kondycji finansowej, dodatkowo za rok 2002 w budżecie pozostało
    prawie 9 mln zł nadwyżki budżetowej. Tragiczny stan finansów
    Miasta na dzień dzisiejszy wynika tylko z nieudolności i
    kompromitujących błędów w zarządzaniu Pana Talkowskiego.<<

    Przytoczyłem opinie Marka DULA i Jerzego TALKOWSKIEGO. Zdaniem
    prezydneta skalę wzrostu obciążeń obrazuje m.in. wzrost kosztów
    utrzymania UM z półtora mln zł do 16-18 milionów zł rocznie.
    Zdaniem Marka DULA - m.in. wzrost nakładów na konserwację
    zieleni z 500 tys. zł do 5 mln zł.

    >ɰ. W protokole kontroli oraz w wystąpieniu pokontrolnym
    RIO nie ma ani słowa o naruszeniu jakiegokolwiek przepisu
    karnego, a trzeba dodać, że RIO jest zobowiązana do wskazania
    wszelkich stwierdzonych naruszeń prawa. Tak, więc insynuacje
    Pana Dula oraz sugestia o zainteresowaniu sprawą ABW
    i CBŚ (której źródłem jest chora wyobraźnia Pani Rzecznik
    Jolanty Kocjan) są tylko podłymi pomówieniami.<<

    RIO badała gospodarkę finansową gminy, nie zajmowała się
    odpowiedzialnością dyscyplinarną (to domena Rzecznika
    Odpowiedzialności Dyscyplinarnej), cywilnoprawną (sądy
    powszechne), karną (prokuratura i sądy) ani moralną.

    >ɱ. Zgodnie z art. 12 ust.1 pkt. 1 Prawa
    prasowego: „Dziennikarz jest obowiązany zachować szczególną
    staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu
    materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą
    uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło” Publikując sugestie
    o zainteresowaniu sprawą przez ABW i CBŚ Pan Witold Gałązka nie
    dopełnił obowiązku wynikającego z tego zapisu, ponieważ nie
    potwierdza zgodności z prawdą tej informacji, ani też nie
    podaje jej źródła.<<

    Fakt zainteresowania sprawą CBŚ i ABW nie powstał w chorej
    wyobraźni pani rzecznik. Niezależnie od niej potwierdzili go
    prezes Marek DUL i audytor Tadeusz STRZELECKI. Oczywistym jest,
    że w podobnych sytuacjach, na etapie działań operacyjnych CBŚ i
    ABW nie potwierdzają takich informacji.

    >ɲ. Pan Witold Gałązka dopuścił się nierzetelności
    dziennikarskiej nie przedstawiając argumentów osób, które
    opisuje w swoim artykule. Domniemana niemożliwość kontaktu z
    Markiem Lipczykiem nie wykluczała wysłuchania pozostałych
    opisanych osób tzn. Krzysztofa Bobrowskiego, Andrzeja Kordysa i
    Tomasza Sołtysika.<<

    Nie ma mowy o nierzetelności, jeżeli tekst wyraźnie relacjonował
    oficjalny raport pokontrolny ze wskazaniem na jego autorstwo,
    czyli RIO w Katowicach. Argumenty panów LIPCZYKA i SOŁTYSIKA
    były mi znane: wnieśli zastrzeżenia do 8 na 26 zarzutów, w
    siedmiu przypadkach twierdzą niezmiennie, że „kontrolujący
    dokonał niewłaściwej interpretacji przepisu” (ustaw o
    zamówieniach publicznych i o finansach publicznych), w jednym
    przypadku (remont na ulicach przy placu pod PKZ) utrzymują, że
    kontrolujący nie wskazał normy prawnej, którą naruszono. Zdaniem
    autorów roboty uliczne nie zostały wykonane poza placem przed
    PKZ.
    Wczoraj, mimo wielu prób nie udało mi się nawiązać kontaktu z
    panami LIPCZYKIEM, SOŁTYSIKIEM i BOBROWSKIM. Tylko dwaj pierwsi
    obwinieni mieli zastrzeżenia do raportu RIO, lecz przekazali je
    za pośrednictwem przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Roberta
    KOĆMY, którego wypowiedź w obronie byłego prezydenta LIPCZYKA
    zamieściłem w tekście.

    Witold Gałązka   • Gość: olo Re: pan Sołtysik do tablicy IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 29.08.03, 21:19
    Panie Sołtysik, padły kolejne pytania. Być może dla pana bardzo skomplikowane i
    musi się pan dobrze przygotować do dyskusji.
    Ja mam na razie jedno. Potem będą inne, ale niech pan zacznie od tego.

    Po co, w ramach modernizacji placu przed DPK, zrobiono taką śmieszną zatoczkę,
    nikomu nie potrzebną, na wysokości dawnej restauracji Stylowa???!!! Ile
    kosztowała i dlaczego jest tera nie wykorzystana.???!!!
       • Gość: klocek Re: pan Sołtysik do tablicy IP: *.telpol.net.pl / 172.16.2.* 29.08.03, 23:58
        olo oto odpowiedz na pierwsze twoje pytanie. Kiedy remontowano plac przed PKZ(
        a trwało to prawie rok) , utworzono zatoczke koło resteuracji Stylowa, na
        której parkowały najpierw autobusy,a kiedy wyłozono kostką teren przystanku w
        centrum , zaczeły tam parkować taksówki

        2 pytanie. Bardzo dobrze ze nie powiekszono miejsc do parkowania przed PKZ, bo
        jak by to wygladało parking na centralnym placu? zrobiono z tyłu i jak są
        koncerty i imprezy w Pałacu to ten parking sie wypełnia w 100% tak wiec był
        potrzebny.
        • Gość: olo Re: pan Sołtysik do tablicy IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 30.08.03, 22:43
         To były pytania do Pana Sołtysika, drogi Klocku, ale ponieważ ów nie mysli
         odpowiedzieć, odpowiadam Tobie.

         - Podczas przebudowy nie było tej zatoki. Ona powstała w chorej wyobraźni
         lipczykowych mądrali, którzy myśleli, że na czas letniej pory zamkną ruch na
         Górników Redenu ( żeby uruchomić knajpki. W tym celu wyrzucono np. zakład
         naprawy RTV) a postój TAXI będzie w owej zatoczce. Nawet tego jedynego lata -
         2002 postój TAXI nie przeniósł się do zatoczki.
         - W ulicę Tysiąclecia wbito kilkadziesiąt jak nie więcej tzw. żabich oczek z
         czerwonymi gumkami 6x6 cm. Już następnego dnia połowa z nich została wyrwania
         co wynikało ze specyfiki ruchu na tej ulicy. A żabie oczka nadal nie spełniają
         swojej optycznej roli gdyż ulica jest oświetlona. ( tylko niech Pan nie pisze
         Panie Sołtysik, jeśli już pan napisze, że może być awaria oświetlenia). Nie
         spełniają rowież swojego akustycznego zadania, bo nie ma ostrych łuków na
         drodze.
         - I ostatnia rzecz RONDO POD WIEŻOWCEM. Jeżeli Pan Sołtysik stwierdzi, że to ma
         sens to ja się poddaję i odszczekuję wszystko. Tylko proszę do rzeczy. Jeżeli
         ten kwietnik nie powstał tylko po to , żeby napełnić kiesę firmię, która to
         stawiała ( nie piszę , że Rogbud) to po co to wybudowano???????????
         • Gość: mr Re: pan Sołtysik do tablicy IP: 62.148.85.* 31.08.03, 15:14
          drogi olo. ty masz cos ze wzrokiem. jeszcze dziś zaklad rtv przy ulicy
          gornikow redenu istnieje i jak widac ma sie dobrze, bo dopiero co oddalem tam
          swoje radio i nkit mi nie mowil tam ze go zamykaja. jak stawiasz komus jakies
          zarzuty, to podpieraj sie przynajmiej sensownymi argumentami. proponuje ci
          abys wziol sobie urlop bo ci mozg przegrzewa. moze wyjedz na pare dni za
          miasto razem z pania kocjan bo jej wyobraznia jest rownie chora jak twoja i
          pana galazki.

          pozdrawiam
          mr
    • Gość: wiki Re: pan Sołtysik do tablicy IP: 62.148.85.* 31.08.03, 22:07
     olo ty głupi cycu!!!. jak byś choć troszke się interesował, to byś wiedział,
     że własnie tam miał być postój taxi a grórników redenu zamknięta po to żeby
     można było zrobić ogórdki i kulturalnie, bezpiecznie spędzić popołudnie ze
     znajomymi. twój kumpel - prostak talkowski a własiwie jego szoferzy (ex
     taksiarze) załatwili tak, że nie można w lato spokojnie usiąść w ogórdku a oni
     sobie całą zatoczke zajęli na parking. ciekawe ile talkowski za to dostał???
  • Gość: tomasz sołtysik Re: Raport Regionalnej Izby Obrachunkowej o dział IP: *.katowice.cvx.ppp.tpnet.pl 30.08.03, 00:23
   Panie Witoldzie!
   Dziękuje za tak szybką reakcję na moje sprostowanie. Niemniej
   jednak przykro mi, iż w swoim komentarzu pisze Pan nieprawdę i
   dowodzi nierzetelności i braku obiektywnego spojrzenia na
   sprawę.
   Do rzeczy:

   1. Skłamał Pan, że RIO wytknęło mi 9 uchybień, co wynika z
   treści Pana artykułu, tymczasem jak Pan przyznał wytyk dotyczy
   3 przypadków. Czekam na przeprosiny. Skłamał Pan również w
   odpowiedzi na moje sprostowanie pisząc, że jeden z zarzutów
   dotyczył zawyżenia wartości umowy na konserwację zieleni o
   30.000 zł. Zarzut ten dotyczył tylko użycia w umowie przed
   kwotą sformułowania „ok.”

   2. Pana tekst dotyczący rzekomego zlecenia Rogbudowi robót
   bez przetargu jest nierzetelny, tak samo jak nierzetelnym jest
   cytowanie tylko jednego zdania z wystąpienia pokontrolnego RIO.
   Takie przedstawienie sprawy wypacza jej obraz i może sugerować
   czytelnikom Gazety, że zlecenie to zostało wydane poza
   procedurami przetargowymi, co nie jest prawdą. A stan faktyczny
   jest następujący: w specyfikacji przetargowej był zamieszczony
   zapis, iż wykonawcy mają przewidzieć w kosztorysie ofertowym
   10% wartości oferty na roboty nieprzewidziane. Motywem takiego
   zapisu było przekonanie, iż w trakcie tak rozległego zadania
   pojawi się konieczność wykonania dodatkowych robót związanych z
   przedmiotem zamówienia, których nie można było przewidzieć w
   dniu sporządzania specyfikacji, co zresztą okazało się słusznym
   założeniem. RIO stwierdziła, iż zapis taki nie precyzuje
   przedmiotu zamówienia i skutkuje zleceniem z pominięciem
   procedury przetargowej. Co ciekawe w 2000 r. w czasie kontroli
   RIO kontrolowane były zadania: ,,Budowa budynku komunalnego nr
   2 przy ul. Granicznej” i „ Budowa kanalizacji deszczowej w ul.
   Kościelnej”, w których był zapis o zabezpieczeniu 10% na roboty
   nieprzewidziane i wówczas RIO nie stwierdziło, że są to zapisy
   nieprawidłowe. Jednocześnie należy zaznaczyć, że prace
   wykonywane w ramach tychże 10% były wyceniane zgodnie z cenami,
   które były zamieszczone w ofercie przetargowej. Ciekawe czy
   dostrzega Pan, Panie Witoldzie, różnicę w wadze zarzutów, które
   wynikały z Pana opisu tej sprawy, a tych, które wynikają z
   przedstawionych powyżej faktów?

   3. Jeśli chodzi o opinię o stanie finansów to rzetelność
   dziennikarska wymaga aby Pan przytaczając opinie Dula i
   Talkowskiego poprosił o komentarz drugą stronę – ale o tym
   później.

   4. Art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego
   stanowi: „Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku
   ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa
   ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym
   prokuratora…” Jeśli Pan twierdzi, iż RIO nie zajmuje się
   odpowiedzialnością karną to się Pan myli. Dla przykładu podam,
   iż RIO w przeszłości, w związku z przeprowadzoną kontrolą,
   zawiadomiło Prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
   przez Pana Marka Dula, którego autorytetem tak chętnie się Pan
   podpiera. Tak, więc gdyby RIO w czasie kontroli stwierdziło
   uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa to ma
   obowiązek zawiadomić Prokuraturę. W związku z tym, że takie
   zawiadomienie nie zostało wysłane śmiem twierdzić, że RIO nie
   dopatrzyła się podczas kontroli naruszeń prawa karnego.

   5. Ciekawe, Panie Witoldzie, czy zdaje sobie Pan sprawę,
   jaka krzywdę wyrządza Pan komuś publikując plotki na temat
   zainteresowania takich instytucji jak ABW i CBŚ? A na jakiej
   podstawie to Pan czyni? Pomówienia przez Panów Marka Dula i
   Tadeusza Strzeleckiego. Marka Dula, który będąc Prezydentem
   zatrudnił w Urzędzie i innych jednostkach gminnych prawie całą
   swoją rodzinę (żonę, córkę, zięcia i teściową), który po
   odwołaniu ze stanowiska Prezydenta wziął prawie 100.000 zł w
   związku z dalszą niezdolnością do pracy, a po 3 latach cudownie
   ozdrowiał. W przyszłym tygodniu Pan Dul zostanie oskarżony
   przed sądem karnym o pomówienia, których się dopuścił
   wypowiedziami cytowanymi przez Gazetę. Tadeusza Strzeleckiego,
   którego nazywa Pan audytorem (lub wcześniej - niezależnym
   rzeczoznawcą), a który aktywnie uczestniczył w kampanii
   wyborczej Prezydenta Talkowskiego, potem skasował z rąk tegoż
   10.000 zł za „niezależne” opinie dotyczące budynku CA (na
   marginesie – zachęcam do lektury – dawno nie czytałem takiego
   bełkotu, ciekawe czy Pan się zainteresuje wyrzuceniem przez
   Talkowskiego 10.000 zł w błoto?), a teraz został zatrudniony w
   gminnej jednostce za niemałe pieniądze. Czyżby Pan nie znał
   tych informacji? Czy znając je można uznać te osoby za
   wiarygodne źródła takich informacji? I jeszcze na koniec – a
   jednak złamał Pan art. 12 ust. 1 Prawa prasowego! W publikacji
   nie podał Pan źródła informacji a był Pan do tego zobowiązany!

   6. Skłamał Pan, Panie Witoldzie, pisząc, że próbował się
   Pan ze mną skontaktować! I jestem to w stanie udowodnić. Jeśli
   Pan dzwonił na mój telefon komórkowy (a nie dzwonił Pan, bo
   cały dzień miałem go włączonego) to w bilingu będzie widniał
   mój nr – jako, że mam aktywny przekaz na pocztę głosową. Mój nr
   telefonu komórkowego jest w posiadaniu Gazety – nie dalej jak
   jakiś tydzień temu dzwoniła do mnie Pani redaktor Swoboda i
   rozmawialiśmy wtedy o tej kontroli jakieś 40 minut. Marek
   Lipczyk również twierdzi, że Pan do niego nie dzwonił. Po co te
   kłamstwo? Żeby ukryć nierzetelność i manipulacje???

   Kończąc pozwolę sobie na kilka refleksji. Wiem, że wiele osób
   pragnie, żeby udowodnić, że Sołtysik (będę pisał tylko o sobie)
   to złodziej i przestępca. Tylko, że fakty są inne. Skończyła
   się kontrola RIO – i jeśli przyjrzeć się bliżej zarzutom – to
   porównując je z oczekiwaniami tych osób – są one błahe. Pan
   Prezydent Talkowski musi znaleźć winnych swego nieudolnego
   zarządzania Miastem. Więc winni są poprzednicy i Rada Miejska.
   I Pan Prezydent pogrążając Nasze Miasto w stagnacji i marazmie
   będzie oskarżał dalej – co do tego nie mam wątpliwości –
   wykorzystując wszelkie możliwe środki – w tym „oddanych”
   dziennikarzy. Znamiennym jest, że dziennikarze powszechnie
   znani z dobrych kontaktów z Panią Rzecznik Prasowym Urzędu
   Miejskiego maja bardzo podobne i wykrystalizowane zdanie o
   osiągnięciach poprzednich władz Dąbrowy.

   tomasz sołtysik
  • Gość: Jolanta Kosjan sprostowanie IP: 62.148.85.* 02.09.03, 22:39
   Niniejszym pragnę sprostować nieprawdziwe informacje dziennika NIE zawarte w
   artykule "Zagłębie garbusów". Otóż nieprawdą jest że studenci grozili
   spaleniem samochodu prezydenta Talkowskiego, gdyż pan prezydent nie posiada
   własnego auta. Prezydent porusza się służbowym Daewoo Leganza SD 01583
   należącym do Urzędu Miasta. Samochód wraz z kierowcą a zarazem ochroniarzem
   jest do dyspozycji prezydenta Talkowskiego i jego rodziny 24 godziny na dobę &
   dni w tygodniu. Aby prezydent i jego małżonka mogli w każdej chwili skorzystać
   z Urzędowego samochodu, jego kierowca a zarazem sąsiad pana prezydenta
   korzysta z garażu w budynku byłego magistratu na ulicy Kościuszki 25 (tuż obok
   miejsca zamieszkanie prezydenta Talkowskiego). Tak więc zamieszczenie
   informacji jakboy ktoś szantarzował nieudolnego prezydenta sapalenim jego
   majątku jest fałszywe i oszczercze wobec człowieka o tak apatycznej
   osobowości. Korzystając z własnej interpretacji prawa prasowego domagam się
   publikacji moich wypocin na pierwszyszych stronach wszystkich gazet i
   periodyków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

   Rzecznik propagandowy
   Jolanta Kosjan

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka