Dodaj do ulubionych

Po jaki ch... nom byly poczebne te Powst. Slonske?

26.02.11, 09:41
Czy moze ktos synsownie mi wytlumaczy po co nom na Slonsku byly poczebne te niyszczynsne Powstania Slonske?
Przeciysz tak popaczec z gory na to wszystko to w naturze czowieka je ciongnoc ku dobrymu, kaj lepi jest, kaj som lepsze wzorce, kaj idzie dobrobyt swoi rodzinie zapewnic.Na dziyn dzisiejszy przeciysz to cale "halastry" na zachod ciongnom a nasze niykere olpy poszli w drugo strona.Poszli pod prond.
Tu tak yno do pszikladu:
Brak dobrych drog w Polsce przed wojnom.
sport.onet.pl/tylko-w-onet-pl/wyscig-dla-hitlera,1,4191888,wiadomosc.html----------------------------
Brak dobrych torow w Polsce po wojnie.
wyborcza.biz/biznes/1,100896,9163090,Koleje_i_linie_lotnicze_skazane_na_wspolprace_.html----------------------------------------
Dzisiejsze zlodziejstwo.
wiadomosci.onet.pl/kraj/gang-rozbity-wyludzali-samochody-od-niemcow,1,4192859,wiadomosc.html
Edytor zaawansowany
 • cirano 26.02.11, 10:22
  Jakby nie nastompiło oderwanie Ślonska o niymieckij macieży na koszt Polski, mielibymy dziś na sumiyniu pora milionow zagłodzonych, zamarzniytych, w goło rzić przez biyda kopanych Polokow i polskich myszy, ftore biydne, tysz by z głodu padły...
  --
  Kożdo prowda potrzebuje odważnego co jom wypowiy
 • szwager_z_laband 26.02.11, 10:30
  na te pytanie poradzi ino chyba pan Spyra odpowiedziec:))

  A tak na powaznie - mysla ze czynsc spoueczynstwa OS boua wtedy zuo na (niyma co owijac w baweuna) niyrownouprawniynie slonskyj godki z niymieckom we OS. Zresztom to samo potym ino na wiynkszo skala bouo po Polokym i bezto wiynkszosc tzw "powstancow" odcioua sie od propolskosci i zwionzanych z tym bajek == ajnfach im sie slypia roztwaruy. Sam szuo by szyroke spektrum poruszyc, ale najwygodniyj je to chyba ujonc pod symbolicznym suowym "godka".

  Jo osobiscie uwazom ze jedyne rozwionzanie do OS / Gornego Slonska to samorzondnosc = czym wiynkszo tym lepiyj, i kozdy krok w tym richtunku je dobry. Abo?
 • 1fatum 26.02.11, 11:58
  To nie były powstania śląskie, ale powstania polskie, przeciwko prawowitej władzy. Wejdź na YouTube i posłuchaj wypowiedzi. Zobacz skąd pochodzili powstańcy.
  --
  ****************************************************************
  Odważni żyją krótko. Tchórzliwi nie żyją wcale. Kim więc jestem?
 • bratjakuba 26.02.11, 12:30
  1fatum napisał:

  > To nie były powstania śląskie, ale powstania polskie, przeciwko prawowitej wład
  > zy. Wejdź na YouTube i posłuchaj wypowiedzi. Zobacz skąd pochodzili powstańcy.
  -------------------------------------------------------------------------------------
  A skąd You Tube ma znać przyczyny powstań?
  A miejsce zamieszkania powstańców niczego nie przesądza.
  Listy powstały w 1932 a nawet 1937 roku i to nie na podstawie ewidencji powstańców
  ale członków Związku Powstańców Śląskich.A tych członków w tym czasie się namnożyło
  jak obecnie kombatantów 70 lat po wojnie.
  Zresztą była tu już o tym mowa. Władzom polskim nie udało się rozbroić niektórych
  jednostek powstańczych do 1924 roku.
  Uczyniono to pod pretekstem przeszkolenia i wymiany broni.
  Części tych ludzi zaproponowano służbę zawodową w wojsku polskim.
  Były to przeważnie jednostki warszawskie i wołyńskie( Równe).
  Tam też odnotowano w tych latach powstańców według aktualnego miejsca zamieszkania.
  Nie znaczy to oczywiście,że nie w powstaniu nie brały udziału jednostki polskie ale w ogólnej
  liczbie był to margines.
 • szwager_z_laband 26.02.11, 13:46
  sam zes ale zie zapyndziou Bracie:

  zasiyngnij w takim razie informacji u polskich zrodeu co do tyj listy:

  "Przystępując do weryfikacji, Zarząd Główny Związku Powstańców Śląskich sporządził ośmiostronicowy „Arkusz weryfikacyjno-personalny” do wypełnienia przez zainteresowane osoby. Formularz zawierał szczegółowe pytania o dane osobowo-rodzinne i przebieg aktywności peowiacko-powstańczej, ustalał też procedurę weryfikacyjną, od uchwały miejscowej komisji weryfikacyjnej, poprzez uchwałę komisji powiatowej do werdyktu Głównej Komisji przy Zarządzie Głównym. Arkusz należało zaopatrzyć w załączniki; zawsze był to życiorys i zaświadczenia bezpośrednich dowódców lub świadków, niekiedy również oryginalne poświadczenia służby lub zwolnienia z szeregów powstańczych4. Zwracają uwagę pytania o przynależność organizacyjną synów oraz najbliższych członków rodziny, zorganizowanych w ZPŚl., co wypływało z założeń kształtowania ideowego w odniesieniu do synów w Oddziałach Młodzieży Powstańczej. Widać dbałość organizatorów o rzetelne przeprowadzenie akcji. Trzystopniowa procedura, uchwały komisji na każdym szczeblu wraz z podpisami ich członków miały eliminować nieprawidłowości. Zdarzały się celowe lub nieumyślne przeinaczenia, przypadki poświadczania nieprawdy, których przy olbrzymiej liczbie spraw nie dało się uniknąć, w sumie jednak powstał materiał w miarę wiarygodny i wartościowy z punktu widzenia historycznego."


  tak ze bouy to powstania "polske"

 • 1fatum 26.02.11, 14:01
  Należy jeszcze zapytać komu i czemu te powstania służyły. Kto osiągnął korzyść.
  Na pewno nie Ślązacy.
  --
  ****************************************************************
  Odważni żyją krótko. Tchórzliwi nie żyją wcale. Kim więc jestem?
 • zeflik.kowol 23.04.11, 16:39
  bratjakuba napisał:

  > 1fatum napisał:
  >
  > > To nie były powstania śląskie, ale powstania polskie, przeciwko prawowite
  > j wład
  > > zy. Wejdź na YouTube i posłuchaj wypowiedzi. Zobacz skąd pochodzili powst
  > ańcy.
  > -------------------------------------------------------------------------------
  > ------
  > A skąd You Tube ma znać przyczyny powstań?
  > A miejsce zamieszkania powstańców niczego nie przesądza.
  > Listy powstały w 1932 a nawet 1937 roku i to nie na podstawie ewidencji powstań
  > ców
  > ale członków Związku Powstańców Śląskich.  Nawet z tych list wynika, ze jednak z 90% pochodzilo ze Slaska.  phps.muzeumslaskie.pl/powstancy-nazwisko-a.htm
 • hanys_hans 23.04.11, 17:33
  zeflik.kowol napisał:

  >
  > Nawet z tych list wynika, ze jednak z 90% pochodzilo ze Slaska.

  ale 100% ze stary Polski!

  > rel="nofollow">phps.muzeumslaskie.pl/powstancy-nazwisko-a.htm


  --
  http://schlesien.nwgw.de/FGGG/smilie.png
 • 1fatum 23.04.11, 18:18
  zeflik.kowol napisał:

  > bratjakuba napisał:
  >
  > > 1fatum napisał:
  > >
  > > > To nie były powstania śląskie, ale powstania polskie, przeciwko pra
  > wowite
  > > j wład
  > > > zy. Wejdź na YouTube i posłuchaj wypowiedzi. Zobacz skąd pochodzili
  > powst
  > > ańcy.
  > > -------------------------------------------------------------------------
  > ------
  > > ------
  > > A skąd You Tube ma znać przyczyny powstań?
  > > A miejsce zamieszkania powstańców niczego nie przesądza.
  > > Listy powstały w 1932 a nawet 1937 roku i to nie na podstawie ewidencji p
  > owstań
  > > ców
  > > ale członków Związku Powstańców Śląskich.
  >
  >
  >
  > Nawet z tych list wynika, ze jednak z 90% pochodzilo ze Slaska.
  >
  >
  >
  > phps.muzeumslaskie.pl/powstancy-nazwisko-a.htm
  ******************************************************

  Trzeba czytać ze zrozumieniem.
  "Spis powstańców śląskich, zweryfikowanych przez Związek Powstańców Śląskich w latach 1936 - 1939".
  ==================
  Pracownia Historii Powstań Śląskich
  w Muzeum Śląskim w Katowicach

  Pracownia Historii Powstań Śląskich, istniejąca od listopada 2005 roku w Muzeum Śląskim w Katowicach, za podstawowy cel wytyczyła sobie zgromadzenie możliwie najpełniejszej dokumentacji personalnej uczestników trzech zrywów powstańczych (1919-1920-1921) na Górnym Śląsku i osób uczestniczących w akcji plebiscytowej. Swoim zainteresowaniem objęła również podobną dokumentację odnoszącą się do sporu polsko-czeskiego o Śląsk Cieszyński po I wojnie światowej.

  Pracownia skupia się przede wszystkim na przygotowywaniu do druku tekstów źródłowych z byłego Archiwum Powstań Śląskich, obecnie podzielonego na dwie części między Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie i Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jarku. Część nowojorska znajduje się w trakcie mikrofilmowania – mikrofilm dostępny w Archiwum Państwowym w Katowicach. Niezależnie od tego, w ramach zakreślonych swoim programem działania, Pracownia zajmuje się również kompletowaniem tak zwanej wtórnej dokumentacji personalnej. Z tego zakresu sporządziła dotychczas m.in.:

  Spis powstańców śląskich, zweryfikowanych przez Związek Powstańców Śląskich w latach 1936-1939. Autorzy: Łukasz Kowalczyk, Marcin Kyć, Jarosław Rolak. Spis zawiera ponad 24 tys. nazwisk. Udostępniony w internecie.

  Powstańcy śląscy i działacze plebiscytowi w aktach opcyjnych Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego z lat międzywojennych. Autorzy: Konrad Góralczyk, Marcin Grochowiec. Spis zawiera dane personalne 1717 osób urodzonych w części górnośląskiego obszaru plebiscytowego, przypadłej Niemcom, którzy po podziale tego obszaru zamieszkali w Polsce i na podstawie konwencji genewskiej z 1922 roku otrzymali obywatelstwo polskie.

  Odznaki Za Obronę Śląska Cieszyńskiego w 1919 roku. Autor Edward Długajczyk. Spis zawiera nazwiska blisko 6 tys. odznaczonych według wykazu sporządzonego w 1919 roku przez Radę Narodową Śląska Cieszyńskiego. Tekst przygotowany do publikacji.

  Polegli podczas powstań śląskich i plebiscytu. Program badawczy obejmujący rejestrację osób, które utraciły życie w wyniku wypadków górnośląskich od końca 1918 do połowy 1922 roku. Z tego programu Muzeum Śląskie wydało w 2005 roku rękopiśmienną Księgę poległych w powstaniach śląskich 1919-1920-1921, sporządzoną w 1936 roku przez Zarząd Główny Związku Powstańców Śląskich. Pracownia dysponuje również podobnym zestawieniem Elżbiety i Stanisława Nogajów z 1970 roku (1777 nazwisk).

  Odznaka Plebiscytowa. Autorzy: Edward Długajczyk, Tomasz Nowara. Wykaz obejmuje dane personalne działaczy plebiscytowych, wytypowanych do odznaczenia honorowego, ustanowionego w 1921 roku przez polskiego komisarza plebiscytowego Wojciecha Korfantego.
  Prace w toku:

  Powstańcy śląscy i działacze plebiscytowi w Śląskiej Kartotece Biograficznej. Praca zainicjowana przez Alicję Wójt, kontynuowana przez innych. Kartotekę przechowuje Archiwum Państwowe w Katowicach.
  Powstańcy śląscy i działacze plebiscytowi – członkowie Związku Weteranów Powstań Śląskich i Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Dane personalne z dokumentacji członkowskiej archiwum Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Katowicach. Autorzy: Beata Gądzik, Monika Mazur, Paweł Parys, Kamil Warzecha, Dorota Ziędalska. Dotychczas sporządzona ewidencja obejmuje około 5 400 nazwisk.

  Powstańcy śląscy w materiałach Komisji Odznaczeniowej Krzyża i Medalu Niepodległości. Przygotowuje Mieczysław Starczewski.
  Prace planowane:

  Zweryfikowani członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. Dane personalne około 8 tys. osób.

  Odznaczeni Śląskim Krzyżem Powstańczym. Dane personalne około 5,5 tys. osób.

  Łukasz Kowalczyk
  Marcin Kyć
  Jarosław Rolak

  --
  ****************************************************************
  Odważni żyją krótko. Tchórzliwi nie żyją wcale. Kim więc jestem?
 • bratjakuba 26.02.11, 12:17
  socer-schlesier napisał:

  > Czy moze ktos synsownie mi wytlumaczy po co nom na Slonsku byly poczebne te niy
  > szczynsne Powstania Slonske?
  > Przeciysz tak popaczec z gory na to wszystko to w naturze czowieka je ciongnoc
  > ku dobrymu, kaj lepi jest, kaj som lepsze wzorce, kaj idzie dobrobyt swoi rodzi
  > nie zapewnic.Na dziyn dzisiejszy przeciysz to cale "halastry" na zachod ciongno
  > m a nasze niykere olpy poszli w drugo strona.Poszli pod prond.
  > Tu tak yno do pszikladu:
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------
  "
  > Brak dobrych drog w Polsce przed wojnom.
  > sport.onet.pl/tylko-w-onet-pl/wyscig-dla-hitlera,1,4191888,wiadomosc.html----------------------------
  > Brak dobrych torow w Polsce po wojnie.
  > wyborcza.biz/biznes/1,100896,9163090,Koleje_i_linie_lotnicze_skazane_na_wspolprace_.html----------------------------------------
  > Dzisiejsze zlodziejstwo.
  > wiadomosci.onet.pl/kraj/gang-rozbity-wyludzali-samochody-od-niemcow,1,4192859,wiadomosc.html
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------
  Jak można tamte czasy rozpatrywać pod dzisiejszymi hasłami.

  Za dużo uwagi poświyncocie historii Polski a prawie cołkim nie znocie abo nie chcecie znać
  skomplikowanej historii Niemiec tamtego czasu.
  Wasz obraz Niemiec i Niemcow pochodzi z okresu po 1932 roku.Niemiec z robotom dlo kożdego,marnom ale wystarczajoncom na życie płacom.
  I co najważniejsze porzondkym i zdowało sie wteda nieograniczonom perspektywom rozwoju.

  Czasy,o kierych godocie na ch.. nom,to czasy rozgardiaszu,powojennej mizerii i powojennego
  bezrobocia z powodu zamkniyńcia przemysłu zbrojeniowego i napływu nowej siły roboczej
  w postaci zdemobilizowanej armii.
  Nie było wtedy nawet Niemiec.Nie było nawet Landow.Wyłaniały sie jakies regiony,prowincje,
  zarzondzane nie wiadomo przez kogo.
  Sporo nowo tworzonych jednostek polityczno-administracyjnych to były "Sozialistische Räterepubliken.
  Czy ktoś z Was wiy,abo jak wiy czy przijmuje do wiadomości,że późniejszy niemiecki mąż stanu Konrad Adenauer chcioł oddać centralno czyńść Niemiec,w kierej teraz w wiynkszości myskocie pod protektorat francuski w obawie o rozsiewany z Prus anarchizm i ze strachu przed ponownom,pruskom ekspansions Politik.
  A tak chyntnie prziwoływano Provinz Schlesien w ogóle wtedy nie istniała.
  Górny Ślonsk traktowany jako peryferie rozdartych Niemiec był zarzondzany przez
  "Regenz Oppeln" twór samozwańczej wojennej władzy,kierej aparat przemocy skłodoł sie z bawarskich Freikorpsow.
  Czy wiycie,kto i po co powołoł Republika Weimarsko. Som to durch te znane i dzisiej siły.

  Kryzes w tej republice był permanentny co w efekcie pozwoliło Hitlerowi objońć dyktatorskie rzondy i co jest obecnie waszym probierzem Niemiec.
  Wystarczy przipomnieć inflacja.Wasze urgrossfatry chodziyli do roboty z koferkami.
  Płaciyli im kożdy dziyń ,jak robiyli.Ale płaciyli po kursie z rana.Jak po 12-13 godzinach
  wychodziyli z roboty to ani na tabaka nie stykło.
  Na koniec cołkim brakło piniyndzy i drukowano abo wryncz malowano t.zw Notgeld.
  Jakoś nic Wom nie godo hobby Bronka Notgelda.
  Czy trza wiyncy prziczyn do rewolty?

  Ta Republika Weimarsko ni mo ani jednej pozytywnie zapisanej karty historycznej.
  Jak tego zaś nie zignorujecie,to przyjmijcie też do wiadomośći,że jako jedyny kraj w Europie
  Weimarskie Niemcy odnotowywały "Unterernährung als Todesursache"( przyczyna śmierci,zwłaszcza dzieci) i to do 1930 roku.
  Na tym tle trza poszukiwać prowdy o przyczynach powstań ślonskich.
  Trzeba prześledzić miejsca i czas poprzedzajoncych je strajkow.
  Szwager sie kiedyś tym zajmowoł ale widać mu zbrzidło.
 • szwager_z_laband 26.02.11, 13:13
  co mi zbrziduo?

  Bracie Jakuba Ty tysz popadosz czasami w generalizowanie - bo jak sam wytuplikowac ze zapominosz o tym ze niy ino Poloki byli oficjalnie oddelegowywane z macierzystych jednostek na terynie Polski do tych tzw" powstan", ale i finsnsowane te "powstania" bouy przez Polska i couke cugi bouy wysyuane richtunk granica we OS ze srodkami wspomagajoncymi polske siouy zbrojne kere brauy udziau w tych walkach.
  Kozdy wiy ze i Freikorpsy byli zniynawidzone, ale niy spominosz juzas sam tysz o tym ze bouy specjalne jednostki polske kere niy miauy na cylu nic jak ino sionie terroru wsrod miyszkancow OS = normalne powstance niy mordowali i to w bestialski sposob i wystarczajonco czynsto cywili - to robiouy specjalne jednostki terrorystyczne. Opowia Ci i o tym jak to bouo we Laband. We Laband byli i Slonzoki kere sie szkolyli paramilitarnie do tych powstan -- oni ale niy mordowali potym tych swoich proniymieckich somsiadow = oni opowiadali jak to Polsko komyndantura pszisyuaua specjalnych ludzi kere niy mieli za zadanie nic innego jak ino sioc terror(mordowac, itp) == w tym byli se wszyscy zgodni.

  Cza kwoli prowdy sam powiedziec ze tyn terror bou z obu stron i z obu bou sterowany. Freikorpsy mieli zuo opinia ale i u Niymcow w guymbi rzeszy i na inkszych ich krancach - pomijajonc nawet opinia komunistow, spoueczynstwo nimiec bouo podzielone jak idzie o sympatie do Freikorpsow. Tak samo bouo i ze tworzyniym Repupliki Gornoslonskyj, bouy siouy we samym Reichu za i bouy przeciw - sam ale losy gornego Slonska przesondziyli (powia ogolnie) Francuzy = to im Polska zawdziynczaua podziau Gornego Slonska - dostali za to potym udziauy we gornoslonskich firmach!

  Kozdy wiy ze we tzw "powstaniach" brali udziau faktycznie i Slonzoki, ale psziszou czas ze tego zaczli zauowac. Nich ino pszikuadym bydzie bunt Slonzokow w 3 powstaniu, abo pozniejsze grozby Korfantego w stosunku do Polski - zresztom on nawet juz w czasie jak czynsc OS boua w Polsce zaczon nazod pertraktowac z nimcami i grozic Polsce= i on zdowou se sprawa ze powstania bouy buyndym, ino on juz sie wycofac niy mog. Pokarauo go, bo go Poloki niy ino wiynziyli i ponizali, oni go tysz zabiyli(otruli arszynikym).

  Ale nazod powstancow. Twierdzisz ze udziau polskich siou zbrojnyxch bou marginalny - no to musza sie z Tobom niyzgodzic. Udziau polskich siou zbrojnych i dziauania francuske we OS przesondziouy o tym ze OS zostauo podzielone == bez tego, smia twierdzic, niy doszuo by do tego podzielynia Gornego Slonska.


  Zeby mie sam juzas ktos niy posondzou o to ze je zech stronniczy to skrytykuja i Niymcow - Niymcy popeuniyli w stosunku do nos jedyn zasadniczy feler = woleli pszistoc na podziau, zamiast faktycznie i konsekfyntnie poprzec idea niyzalezynyj na wzor szwajcarski Gornoslonskyj Republiki. Tryndy ku tymu bouy i po 45 wsrod gornoslonskich politykow we Niymcach, ale doszuo tam do tego ze zmuszyni my zostali do rezygnacji z tych planow - ofiarom tego bou Kaschny - a Adenauera bych wzion pod lupa, bo wedug mie niy ino cyganiou swoich wczesniejszych wspoupracownikow pochodzncych ze OS, ale i dziauo z premedytacjom na ich zguba.


  O tych i o wielu sprawach i dzisiej sie niy spomino, ale do mie w tych przepychankach o OS zawiniyli niy ino Poloki, ale i Niymcy. Co do Czechow to wiela do powiedzynia niy mieli, ale w momyntach jak sie do nich Slonszoki zwracali o pomoc to i oni niy byli nom pomocni w utworzyniu naszyj republiki. Na koniec sie spytom:

  Kto z perspektywy czasu patrzy dalyj w kategoriach antyslonskich?

  I w odpowiedzi niy potrzebuja suchac o skutkach 2 wojny swiatowyj - toje cauko inkszo inkszosc.
 • bratjakuba 26.02.11, 16:39
  szwager_z_laband napisał:

  > co mi zbrziduo?
  >
  > Bracie Jakuba Ty tysz popadosz czasami w generalizowanie -
  ---------------------------------------------------------------------------------------
  O te jedne słowo ni ma sie co wadzić.Zostało użyte możno trocha nie fortunnie
  boch mioł lepszy użyć słowo zmierzło.
  Alech pisoł wszystko po polsku toch i myśloł po polsku.

  A z tom resztom to sie moga z Tobom zgodzić bo przeca nie szło o szczegóły i przebieg
  powstania ale o jego prziczyny.
  No i mioł ech na mysli przdewszystkim piyrsze powstanie bo jak o prziczynach bezpośrednich,
  to ich skutek I powstanie.

 • szwager_z_laband 27.02.11, 10:09
  te psziczyny to bou splot wiyncyj rzeczy, ale niywdajonc sie w wyliczanie ich i licytowanie kero boua wazniejszo od drugyj, to jeszcze roz podkreslom ze Slonzoki som na tela odmiynnom nacjom od swoich somsiadow jak i Szwajcary - je zech guymboko przekonany ze jednosc Slonska je w odniego wielorakosci i ze Slonsk wczesniyj czi pozniyj bydzie tak czi tysz inaczyj samorzondny. Jak idzie o piyrsze powstanie, to faktycznie od niego az do 3 powstania to bou rozwoj i do mie sam wielko rola jednak odegrou Korfanty = on poradziou (niystety) przeksztaucic i wykorzystac niyzadowolynia spoueczne w donzynia we kerych zaczon napuszczac jednych Slonzokow na drugich = to go dyskfalifikuje i choc niykerze chcieli by go nazywac mynzym stanu, to jednak nigdy tego zaszczytu niy dostompi == sprzedou czynsc OS Polsce i podzielou Slonsk, a przi tym wszyskim niy poradziou zachowac dominacji na Gorolami.
  Sam mauo refleksja i przestroga na psziszuosc do autonomistow!

  Je wszyssko ok jak dugo kozdy krok przinosi Slonskowi i Slonzokom poprawy, ale niy idzie juz teroski zapominac o tym jak je ugruntowac potym i zabezpieczyc! Niy sztuka je cos chciec, sztuka je to obronic jak sie to juz mo.
 • anton_28 26.02.11, 14:28
  jo se yno tak myjslam, eli ta naszo autonomia kery chcymy, tysz niy je takym "moderne" powstaniym??? Bo niy chcymy byc ani Niymiecke, ani gorolske.
  --
  Gruß
  Anton
 • seppel 26.02.11, 14:38
  anton_28 napisał:

  > jo se yno tak myjslam, eli ta naszo autonomia kery chcymy, tysz niy je takym "m
  > oderne" powstaniym??? Bo niy chcymy byc ani Niymiecke, ani gorolske.
  ......
  Guten!
  "moderne powstanie"?
  jobych to inaczi nazwou
  hmm... moze Zdrada?

 • szwager_z_laband 26.02.11, 14:42
  czego abo kogo chcom autonomisty zdradzic?
 • anton_28 26.02.11, 14:45
  Tach, Seppel :)

  no "zdrada" to jusz moszno zdziebko niy pasuje, oder??? ale z drugi strony Niymce nom tela pomoguy, a teroski by my chcieli uod niych ijs weg??? pieroon wiy, s kery seity na to wejrzisz to moge byc verkehrt! Staatszugehörigkeit na Sloonsku to je tymat pszekozywany s pokolynio na pokolynie i koszdo nastympno generacjo se inaczy s tym radzi

  --
  Gruß
  Anton
 • seppel 26.02.11, 14:51
  Uabyndziok dyc wiysz
  ich bin Anti Autonom(ista)
  a to je moje osobiste podyjscie do sprawy(Text Antona)
  für mich also
  ist das Verrat an den eigenen Prinzipien.
 • ballest 26.02.11, 15:03
  Jo to widzam tysz trocha inaczy a uech duzo na ten temat czytou, a zaczonc trzeba od tego, ze I wojna nie skonczyly sie kapitulacja Niemiec, yno rozejmem , czytej zawieszeniem broni we Compiegne. Najgorsze co sie wydarzylo, to byly te rewolucje zolnierskie we wielkich miastach niemieckich szczegolnie we portach ale tysz we Berlinie, Breslau czy Lipsku, to ogromnie oslabioua pozycja Niemiec we Wersalu i to tak mocno, ze Niemiec nawet we Wersalu nie bylo, tak ze Francuzy i Poloki se robiouy co chcialy.Na koncu stalo sie ta, ze we Wersalu niespelniono 90% postulatow ze Compiegne, tak, ze Niemcy przegraly wo´jna we Wersalu, a tylko skuli rewolucji.
  Co do Inflacji co BJ tu pisou to uona se zaczua tak fest dopiero we 1923 roku ( Notgeld) a to tysz miualo ze WERSALEM do czynienia, ale to jest za duzo pisania.
  Egal jak powstania byly, a ich geneza byla we Polsce, a nie we zlym obchodzeniu sie Niemcow ze Slazakami a Hitlera upiykli Poloki ze Francuzami we Wersalu!


  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
  Gleiwitz
 • bratjakuba 26.02.11, 16:57
  Ale zaś nic nie spominocie o Rusach i jejich rewolucji.
  Jak by nie Lenin wspiyrany z piniyndzy cesarza to możno nie upadło by cesarstwo
  a Niemcy zachowały by ciongłość swojej państwowości ze wszystkimi tego skutkami.
  Przedewszystkim w Wersalu.

  Sam trocha przidługo lektura ale opłaci sie przeczytać,polycom szczególnie Ballestowi, bo to co jest dzisiej naszym już wyrośniyntym enfant terrible -utropionym najduchym ,prawie wteda było w pieluchach.

  To je o Trockim ale w tej historii już wystympujom te same miana,kiere dzisiej nie jednymu nie dowajom spać.

  Pod tym piyrszym postem jest też szczegółowo o tym przekazywaniu piniyndzy przez niemieckie banki.

  www.kki.pl/piojar/polemiki/novus/komunizm/kom1.html
  www.tworca.org/komunizm.html
 • ballest 26.02.11, 20:48
  BJ, za streszczenie tego cos Ty tu wraziou, oberwalo se Martinowi Hohmanowi:

  www.heise.de/tp/r4/artikel/15/15981/1.html
  BJ, cieszy mnie bardzo ze som my tego samego zdania we bardzo wielu kwestiach, a szkoda, ze nie kazdy tak mysli jak Ty !

  "Pierwsze poufne spotkanie w który ustalono dyrektywy dotyczące sposobu rozegrania rewolucji bolszewickiej, rewolucji, która wstrząśnie światem, odbyło się 14 lutego 1916 roku w Nowym Jorku. Wzięły w nim udział 62 osoby, z których aż 50 było weteranami rewolucji z 1905 roku. Śmiało można powiedzieć, że inżynierami rewolucji bolszewickiej z 1917 roku byli: Jakub H.Schiff, Felix Warburg, Otto H. Kahn, M.L.Schiff, Max Breitung, Isaac Seligman, M.Guggenheim oraz Kuhn, Loeb & Co"

  a to godou wszystko !
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
  Gleiwitz
 • kubiss 26.02.11, 20:56
  Re: Po jaki ch... nom byly poczebne te Powst. Slolskie

  Powstania Slaskie powstaly z tad ze czesc Slazakow ( Ta normalniejsza ) nie chciala byc pod niemieckim butem i Niemcom uslugiwac .
  Wielu Slazakow przelalo swoja krew za Wolnosc i oderwanie od dawnych ciemiezycieli .
  Mimo tylu ofiar wiele wnukow owczesnych powstancow znow ochoczo podmywa tylki i pucuje wohnungi Niemcom .
  Dziadkowie patrza z Nieba ze zgorszeniem widzac upadek swoich potiomkow . . . . . :-)
 • berncik 26.02.11, 23:38
  kubiss nareszcie wrociou zas do wontku.Jakubowy bracik mo recht ze my patrzymy na to za krotko tz.bierymy pod uwaga ino czas jaki bou po powstaniach,a w tedy we Niemieckiej czesci Slonska nom naszam Ojcom i Opom szulo richtig dobrze i nawet za Hitlera my se dobrze zyli .
  I tego Gorole nie umiom spokopic.Wroc my do tematu. W czasie tych Polskich Powstan na Slonsku w cauej Europie Robotniki mieli bardzo cieszko.We Francyji ,Belgi ,Angli i w Niemcach
  Robole robieli od switu do nocy a na zycie nie stykuo i w takich czasach Slonzoki by i za dioubuym
  poszli ,nie ino za Gorolem co im cukrowou i pieron wie co obiecywou,bo skont mieli Gorolow znac
  Jak ich powstance poznali to poszli umierac na starosc do Niemiec i glosno do swoich czynow se nie prziznowali bo Slonzoki by ich popluli.
 • kubiss 26.02.11, 23:57
  To zadne odkrycie twierdzic ze na Slasku w czasach przedwojennych recesji bylo latwiej zyc niz w innych regionach . Miasta przemyslowe takie jak Lutz lepiej sobie radzily z bezrobociem.
  Wy ciaGLE CHCECIE KOMUS UDOWODNIC ZE SLASK PRZED WOJNA BYL OAZA DOBROBYTU .
  Wystarczy popatrzec na te slaskie obskurne familoki z wychodkiem od podworka i na te architekture zeby wiedziec ze mazycie o bajkach .
 • 1fatum 27.02.11, 09:07
  Oazą dobrobytu nie był, ale by miejscem urodzenia, dorastania i dorosłego życia. Śląsk by domem, matką i ojcem, równie biednym jak reszta Europy w tamtym okresie, ale był własną małą ojczyzną, gdzie wszyscy mówili jedną mową i rzykali do tego samego boga. Było ekonomicznie źle, ale Ślązacy byli u siebie i nikt ich nie wypędzał, nie zmieniał nazwisk, nie prześladował za pochodzenie.
  Na pewno było lepiej niż w Polsce, gdzie 3/4 ludności żyła w karłowatych gospodarstwach, do czasów wojny była jedna asfaltowa droga z Warszawy do Spały (posiadłość Mościckiego), pełniący funkcje ministra Sławoj-Składkowski nie mogąc w inny sposób nauczyć podstawowych zasad higieny i cywilizowanego życia nakazał budowanie drewnianych latryn, do dziś "sławojkami" zwanych, czy chcąc odejść od płotów z chrustu wymagał płotów malowanych na zielono.
  Tymczasem na Śląsku znana była bieżąca woda i kanalizacja, a do tego tka krytykowane familoki były odpowiednikiem obecnych wielkopłytowych bloków. Te obskurne familoki w obecnych czasach stanowią zabytkową część zabudowy miejskiej w przeciwieństwie do kurnych chat krytych słomą. Takie chaty w Polsce mamy nie tylko w skansenach, bo jakby dobrze popatrzeć, to jeszcze mamy ich sporo zamieszkanych. Szczególnie na "ścianie wschodniej". Przedwojenna Polaka była krajem analfabetów nie znających elektryczności.

  www.historycy.org/index.php?showtopic=66763
  Nawet w miastach całe kwartały były jej pozbawione. Do dziś znam około 100 tysięczne miasta, gdzie mieszkańcy srają i wylewają brudy do wychodka w podwórzu, a wodę biorą z ujęcia w podwórzu zwanego "przyciskiem".
  Z dzieciństwa pamiętam, że w moim domu była woda i zlew, ale kibel było można zrobić dopiero w początku lat `70, a mieszkałem w dużym przemysłowym mieście (około 18 większych zakładów i fabryk0 i w dodatku w samym centrum.
  Nierzetelnością jest twierdzenie, że tak było tylko na Śląsku.
  Tak było w większości miast europejskich. Tam, gdzie kultura techniczna była wyższa, a miasta stanowiły metropolie standard życia był zbliżony do obecnego.
  Jak na ironię, ale okres 3 Rzeszy Niemieckiej bał ludziom pracę i poprawił im warunki życia. Wszystko zepsuło odejście w stronę wojny. Temu jednak ani zapobiec, ani przeszkodzić Ślązacy nie byli w stanie.

  W 1914 na ziemiach polskich było: 57% analfabetów w zaborze rosyjskim, 40% w Galicji i 5% w zaborze pruskim. Wg statystyk w Polsce w 1921 było 33,1% analfabetów, w 1931 - 23,1%, w 1960 - 2,7%, w 1978 - 1,2%.

  Obecnie obserwuje się wielką skalę analfabetyzmu wtórnego oraz funkcjonalnego (dot. niemożności zrozumienia i wykorzystania drukowanych informacji oraz przedstawień graficznych tj. ikon, wykresów, diagramów), czyli praktycznej niezdolności posługiwania się słowem pisanym: braku zrozumienia treści najprostszych instrukcji, braku umiejętności wypełnienia najprostszych formularzy. Podobnie jest z analfabetyzmem matematycznym, czyniącym ludzi niezdolnymi do sprawdzenia rachunku w kasie sklepowej, nie mówiąc o obliczeniu podatków. Ocenia się że 47% Polaków ma problemy ze zrozumieniem tekstów, a mianem sprawnych językowo można nazwać 21% mieszkańców (wg International Adult Literacy Society).


  Nie tylko na forum, ale wszędzie obserwuje się zjawisko wtórnego analfabetyzmu przejawiającego się brakiem logicznego myślenia i zdobywania aktualnej wiedzy. Celują w tym "geniusze", którzy przypominają tresowane małpy potrafiące wykonać jedynie te sztuczki, które na zasadzie odruchu Pawłowa zostały w nich wyrobione i na podane hasło zaczynają pląsać.
  --
  ****************************************************************
  Odważni żyją krótko. Tchórzliwi nie żyją wcale. Kim więc jestem?
 • bratjakuba 27.02.11, 09:34
  Podpisuja sie pod tym artykułym fatuma ale jedne małe ale.
  Ślonzocy na śwoim Ślonsku znali ta mizeria kulturalno- higieniczno kongresówki.
  Mieli zaroz za miedzom take kompletne eksponaty pod nazwom Będzin abo Sosnowiec.
  O nomen -omen Gołonogu ani nie spominajonc.
  Śmiyszom mie "fachowe" uwagi Kubusia,bo Czynstochowa poza śródmiesciym
  przipominała choby kolonia ślonkich chlywikow.Idzie je jeszcze dzisiej oglondać choć zakryła je zabudowa t.zw facjat,-budynkow w piyrszej raji przi drodze.

  Ale prawie to Ślonzokow wteda nie obchodziyło.Oni chcieli miec swoj Ślonsk choby taki jak przed piyrszom wojnom.
  Niymcy ni mieli czasu aby sie tym zajońć.Powody ech szyroko opisoł.
  Świyżo narodzono Czecho-Słowacja odmowiyła swojego protektoratu
  a Polski tak po prowdzie jeszcze nie było.
  O Polsce jako miała być jeszcze nic nie wiedzieli.
  Słyszeli,że mo być wolno i niepodległo a przedewszystkim bydzie to coś nowego
  w kierym tyn Ślonsk bydzie błyszczoł jak perła.

  No ale nie darmo istnieje już od homerowskiej starożytności take powiedzynie:
  Nie noleży ciepać pereł przed wieprze !
 • socer-schlesier 27.02.11, 09:31
  berncik napisal:
  kubiss nareszcie wrociou zas do wontku.Jakubowy bracik mo recht ze my patrzymy na to za krotko tz.bierymy pod uwaga ino czas jaki bou po powstaniach,a w tedy we Niemieckiej czesci Slonska nom naszam Ojcom i Opom szulo richtig dobrze i nawet za Hitlera my se dobrze zyli .
  I tego Gorole nie umiom spokopic.Wroc my do tematu. W czasie tych Polskich Powstan na Slonsku w cauej Europie Robotniki mieli bardzo cieszko.We Francyji ,Belgi ,Angli i w Niemcach
  Robole robieli od switu do nocy a na zycie nie stykuo i w takich czasach Slonzoki by i za dioubuym
  poszli ,nie ino za Gorolem co im cukrowou i pieron wie co obiecywou,bo skont mieli Gorolow znac
  Jak ich powstance poznali to poszli umierac na starosc do Niemiec i glosno do swoich czynow se nie prziznowali bo Slonzoki by ich popluli.
  -----------------------------------------------------------------

  Nad synsym tych powstan slonskich zaczolech sie zastanowiac jakes 20 lot tymu jak zech widziol porownanie infrastruktory kolejowy w przedwojynny Polsce i Niymcach. Na Slonsku siec rozwiniyntych szlakow kolejowych a w Polsce yno jedna "piska" z Warszawy na wschod.Przed tym zech przijmowol bezkrytycznie to co nom godali w szkole o zrywie slonzakow itd itd.
  Teraz widza "tragedie" rodzinne kaj w niyjednym domu rodzice (dzisiej ludzie 70-80cio letnie) na starosc z glodowymi emeryturami zostali sami, opuszczyni przez swoje dzieci bo te wyjechali do Niymiec.
  Bestosz se pytom po co nom to bolo wszystko poczebne?
 • 1fatum 27.02.11, 09:35
  Po to samo po co było potrzebne Powstanie Warszawskie.

  --
  ****************************************************************
  Odważni żyją krótko. Tchórzliwi nie żyją wcale. Kim więc jestem?
 • bratjakuba 27.02.11, 10:05
  socer-schlesier napisał:

  > Nad synsym tych powstan slonskich zaczolech sie zastanowiac jakes 20 lot tymu j
  > ak zech widziol porownanie infrastruktory kolejowy w przedwojynny Polsce i Niym
  > cach. Na Slonsku siec rozwiniyntych szlakow kolejowych a w Polsce yno jedna "pi
  > ska" z Warszawy na wschod.
  > Bestosz se pytom po co nom to bolo wszystko poczebne?
  -------------------------------------------------------------------------------------------
  Wontpliwości w sprawie powstań bydom narostać z każdym pokolyniym bo nie idzie na piśmie wyrażić plontaniny odczuć,kiere kierowały pojdynczymi ludzmi abo zespołami ludzi powstałymi
  przez wspólne miejce zamiyszkania abo pracy.

  Ale jeszcze chcioł bych przibliżyć niekiere okoliczności polityczno -strategiczne wynikajonce
  z podziału terytorium kiere stanowi wspołczesno Polska.
  Bo dioboł jak zazwyczaj tkwi w szczegółach.
  Bo czy prziszło by Ci do głowy,że prziszło,bolszewicko rewolucja rodziyła sie w Ameryce?
  Podobnie z tymi kolejami.
  Za wschodniom granicom Prus Kolej była szerekotorowo!

  Ta nitka Kolei Warszawsko - Wiedenskiej to był ewenement w carskiej Rosji.
  Z powodów strategicznych nie przebiegała przez jedno z najważniejszych miast
  Priwislnogo Kraja,Łodzi. Do Łodzi prowadziła oddzielno nitka kolei z Koluszek.
  Na linii geograficznej Warszawa - Berlin leżały dwa wielkie,przemysłowe miasta,właśnie
  Łodź i Wrocław.Rozpatrujonc rzecz według prawa własności, oba miasta były niemieckie i....
  Zaopatrzenie dla Łodzi szło przez port w Hamburgu i prosiło sie wybudowanie linii kolejowej
  z Wrocławia do Łodzi, nie całe 200 km w linii prostej.
  Powstała by wtedy magistrala Antwerpia -Hamburg-Berlin - Wrocław - Łódź- Warszawa
  a możno i dali do Moskwy.
  Nie podobało sie to pruskim ani carskim strategom.
  Ostry sprzeciw wyrażali Wrocławianie bo Łódź i w takim stanie jak jużbyła stanowiła poważno konkurencja dlo miejscowego przemysłu i handlu.Przipominom,że w obu miastach działali ci sami ludzie.
  No i te zdawało by sie narzucajonce sie połonczynie nigdy nie powstało.
  Co wiyncy Do nie downa ani nie było prostego połonczynio drogowego miyndzy Wrocławiem a Łodziom.
 • bratjakuba 27.02.11, 10:13
  Taki mały dodatek satyryczny do tego co pisza wyży o Łodzi.
  Jest to napisane jako polsko satyra na stosunki panujonce w Ruskiej Łodzi
  ale w niwkierych miejscach jest pouczajonce.


  Mein liebes Frauchen!
  Dienstag, w nocnej chwili,
  nach Sankt - Peters- burg my gesund.p rzybyli,
  starać się mamy, by łódzkie kanalstwo
  wziąć autonomisch pod Gradonatschalstwo. .
  Czy uzyskamy tę nową taryfę,
  to ci doniosę mit dem zweiten Briefe,
  tymczasem aber ważna jest nowina,
  żeśmy już byli u von Stolypina.
  Herr von Stolypin figura jest znana,
  na prawdziwego wygląda Staatsmana,
  głos jego groźny i mina surowa,
  bardzo podobny do księcia Biilowa.
  Ukłon my dali mu pod same nogi
  (du weiss, on z każdym Auslanderem srogi,
  surowo sądzi inorodców sprawy,
  lecz dla nas, Deutschen, bardzo jest łaskawy).
  Prosił nas usiąść, zmęczenie wydychać
  i spytał grzecznie co tam w Łodzi słychać,
  czy już bandyci tam nie hodit w bandzie,
  jaka pogoda, jak jeść dają w "Grandzie?
  Pytał o żony, o ciebie też trochę:
  czy na szydełkach robisz, czy pończochę,
  wreszcie rzekł, (chrząknął przytem ze zwyczaju):
  czy dobrze Niemcom w przywiślińskim kraju? "
  Sehr gut - odrzekli fabrykanci chórem -
  ale nam będzie jak za pruskim murem,
  jeśli się jeszcze Herr Prasident zgodzi
  Gradonatschalstwo dać niemieckie Łodzi.
  Mamy fabryki domy i miljony,
  więc militärische trzeba nam obrony,
  żeby nad uchem nie robiło krzyki
  płacone przez nas polskie Vieh z fabryki.
  Z Gradonatschalstwem będzie łatwa Sache
  urządzić w Lodz,} niemiecką die Wache:
  kto tylko krzyknie, mit wem ist ambaras
  wy- słać go w Sybir lub powiesić zaraz.
  Tak, po je dnemu biorąc i powoli,
  Polaków pozbyć się Herr Gott pozwoli
  i w krótkim czasie, w pewne piękne rano,
  sami się Niemcy w Łodzi pozostaną.
  Tu Herr Prasident rozjaśnił swe lice
  i rzekł z uśmiechem: "dass sind gute Witze...
  O waszej prośbie niebawem pomyślę,
  a może... całe oddam wam Przywiśle.
  Na to się wszyscy grzecznie uśmiechnęli,
  za drzwi wyszedłszy "Wilhelm hoch" krzyknęli,
  potem Bier poszli wypić ku uciesze
  a ja do ciebie ten list pisać spieszę
  i ku Lodz patrząc przez hotelu szybę,
  całuję Ciebie vielmals, meine Liebe
  Dein Mann, des Deutschtums ein urechter Streber!
  Leb wohl, mein Schatzchen. Friederich Tuchweber
 • szwager_z_laband 27.02.11, 10:14
  ciekawo teoria - " w obu miastach działali ci sami ludzie."


  co to byli za "ci sami ludzie"?

  psziznom sie ze niymach sam zicher eli tak bouo ...
 • szwager_z_laband 27.02.11, 10:42
  tak ino na marginesie - mozno cie ta lektura zaciekawi:

  kuknij sam
 • bratjakuba 27.02.11, 10:51
  szwager_z_laband napisał:

  > ciekawo teoria - " w obu miastach działali ci sami ludzie."
  >
  >
  > co to byli za "ci sami ludzie"?
  >
  > psziznom sie ze niymach sam zicher eli tak bouo ...
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  No ja,Łodż to je wielke miasto ale do dzisiej też wielko dziura.
  W czasach o kierych pisza to Łodź prawie możno obchodziyła 50 lecie swojego powstania.
  Zakłodali jom fabrykańci niymieccy i żydowscy.Jest oczywiste,że wiynkszość pochodziyła
  z naejbliższych prowincji,czyli ze Ślonska,Sachsow abo Prus. Przeca podobny przekroj przemysłowcow był we Wrocławiu.
  Jak pisza Ci sami to nie znaczy osobowo ci sami ale tyn som szlag ludzi.
  Nie wiym czy o tym wiysz,że jak była ta Gomułkowsko akcja łonczynia rodzin za odszkodowanie niemieckie za utracono siła roboczo,to w okolicach łodzi było wiyncy uprawnionych do wyjazdu do Niemiec niż na wszystkich Ślonskach do kupy wziyntych.
  Wystarczy jeszcze dzisiej przeczytać tako ksionzka telefoniczno Pabianic.
  Same Anweilery,Brunery,Buergery,Bergery ,Bernery itd nie byda ci całej ksionżki cytowoł.

  Ale za to mosz krotkie kalendarium historii powstania Łodzi.


  * 1793
  o Łódź liczy 250 mieszkańców
  o Po drugim rozbiorze Polski przyłączenie Łodzi do Prus
  * 1798 – Sekularyzacja dóbr biskupstwa włocławskiego przez władze pruskie, a tym samym przejęcie majętności kościelnych (w tym Łodzi) przez państwo
  * 1806 – Utworzenie (w czerwcu) łódzkiej gminy żydowskiej; wcześniej łódzcy żydzi należeli do gminy lutomierskiej; wystarczyło zalewie sto lat, by z 50 osób społeczność łódzkich żydów urosła do drugiej w Europie i liczyła blisko ćwierć miliona ludzi
  * 1807 – Przyłączenie Łodzi do Księstwa Warszawskiego utworzonego z ziem drugiego, trzeciego i części pierwszego zaboru pruskiego
  * 1808 – Powstanie na Starym Mieście pierwszej rządowej szkoły elementarnej (drugą założono w 1829 r. w osadzie fabrycznej Łódka)
  * 1815 – Przyłączenie Łodzi do Królestwa Polskiego w zaborze rosyjskim
  * 1820
  o Łódź liczy 767 mieszkańców
  o Wskutek wydanych dekretów rządowych przez Sejm Królestwa Polskiego (z inicjatywy Stanisława Staszica, reprezentującego rząd Królestwa Polskiego i Rajmunda Rembielińskiego, przedstawiciela władz województwa mazowieckiego) – zaliczenie Łodzi w poczet miast fabrycznych, jako ośrodek przemysłu odzieżowego

  Plan rozbudowy Łodzi z 1823

  * 1821-1823 – Wytyczenie osady sukienniczej – Nowe Miasto (na południe od Starego Miasta) z ośmiobocznym rynkiem w centrum (obecny Plac Wolności); wydarzenie to uważa się za początek "Łodzi przemysłowej"
  * 1823
  o Sprowadzenie do Łodzi przez rząd Królestwa Polskiego pierwszych tkaczy z Grünbergu (Zielona Góra)
  o Przemianowanie starego traktu piotrkowskiego (prowadzącego z Piotrkowa w kierunku Zgierza) na ulicę Piotrkowską; pierwsze tabliczki zostają zawieszone przez burmistrza Starego Miasta – Czarnkowskiego – na terenie dzisiejszej ul. Nowomiejskiej
  * 1824
  o Wytyczenie osady tkackiej "Łódka" na południe od Nowego Miasta, wzdłuż ul. Piotrkowskiej
  o Zamieszkanie pierwszych osadników przy Piotrkowskiej; na północnym odcinku ulicy (tj. od Rynku Nowego Miasta do ul. Cegielnianej) – sukiennicy przybyli z Dolnego Śląska i z Wielkiego Księstwa Poznańskiego, zaś na południowym (od ul. Dzielnej do Górnego Rynku) – tkacze lnu i bawełny, pochodzący z Dolnego Śląska, Czech, Prus i Saksonii

  Dom Kopischa (zdjęcie archiwalne)

  *
  o Rozpoczęcie budowy (przez administrację rządową) zakładu płócienniczego – najstarszego, nie zachowanego do dzisiaj, obiektu przemysłowego Łodzi – przy ulicy św. Emilii (obecnie ul. ks. W. Tymienieckiego), obejmującego bielnik, krochmalnię, suszarnię, folusz i magiel; w 1826 r. oddany do użytku, w 1828 r. stał się własnością pochodzącego z Kowar na Dolnym Śląsku Tytusa Kopischa; po gruntownej renowacji jeden z najlepiej zachowanych obiektów przemysłowych tego okresu w Polsce (znany jako Bielnik Kopischa błędnie, bo to inny obiekt mieszkalno-przemysłowy z 1829 r. - patrz niżej, właściwy bielnik, znajdujący się nieopodal nie zachował się)
  o Powstanie Towarzystwa Strzeleckiego, zwanego "Bractwem Kurkowym"
  * 1825
  o Powiększenie terenu miasta o tzw. osadę prządków
  o Zawarcie umowy z proboszczem łódzkim F. Zengtellerem, na mocy której posiadłość Księży Młyn przeszła w wieczystą dzierżawę przybyłego z Saksonii Kristiana Fryderyka Wendischa
  o Wzniesienie drewnianego budynku tkalni ręcznej na Księżym Młynie
  o Wydanie przez Namiestnika Królestwa Polskiego edyktu, wyznaczającego ludności żydowskiej specjalny rewir na Starym Mieście (zniesiony w 1862 r.)

  Ratusz w Łodzi, widok współczesny

  * 1827
  o Powstanie pierwszego murowanego ratusza w Rynku Nowego Miasta (obecnie pl. Wolności 1, Archiwum Państwowe), według projektu Bonifacego Witkowskiego; najcenniejszy i najstarszy w Łodzi zabytek architektury klasycystycznej
  o Uruchomienie pierwszej przędzalni bawełny, wybudowanej przez K. F. Wendischa; zmechanizowane urządzenia przędzalnicze posiadały napęd wodny
  * 1828
  o Przybycie w styczniu do Łodzi "fabrykanta bawełnianych wyrobów mody" Ludwika Geyera z Saksonii oraz w lutym fabrykanta z Kowar Tytusa Kopischa
  o Poświęcenie – na Rynku Nowego Miasta (dziś Plac Wolności) – klasycystycznego kościoła luterańskiego Świętej Trójcy, wybudowanego według projektu Bonifacego Witkowskiego w latach 1826-1828 (zastąpiony w 1891 r. przez kościół neorenesansowy)
  o Założenie osady przemysłowej "Ślązaki" ("Szlezyng")
  * 1829
  o Tzw. Bielnik Kopischa - powstał przy ul. Emilii ob. ks. W. Tymienieckiego (najstarszy budynek mieszkalno-fabryczny w Łodzi), nigdy bielnikiem nie był[1],
  * 1830
  o Łódź liczy 4.343 mieszkańców
  o Otwarcie (3 lutego) przez Karola Ketschena pierwszej apteki w Łodzi; mieściła się ona w domu murowanym, wzniesionym przez piwowara Antoniego Bittdorfa w Rynku Nowego Miasta 2 (obecnie Plac Wolności 7), przeniesionej później na Rynek Nowego Miasta 7, obecnie Plac Wolności 2. W 2008 r. otwarto tutaj Muzeum farmacji.
  o Ostatni rok autonomii Królestwa Polskiego, dzięki której i przychylności jej władz powstał w Łodzi przemysł włókienniczy. Niektórzy historycy twierdzą, że gdyby autonomia Królestwa trwała dłużej, Łódź byłaby rozbudowywana bardziej planowo w kolejnych latach
  * 1834 – Umieszczenie zegara na wieży ratusza (dar fabrykanta Schlössera z Ozorkowa)
  * 1835 – Rozpoczęcie oświetlania ulic latarniami oliwnymi
  * 1836 – Utworzenie pierwszego stanowiska lekarza miejskiego

  Biała fabryka, widok współczesny

  * 1837 – Oddanie monumentalnej Białej Fabryki Ludwika Geyera przy ul. Piotrkowskiej 282 (dzisiaj w jej murach znajduje się Centralne Muzeum Włókiennictwa); w latach 40. XIX wieku była to największa w Królestwie fabryka bawełniana
  * 1838 – Pierwsze jatki rzeźniczo-piekarskie murowane w Rynku Nowego Miasta
  * 1839
  o Zainstalowanie w fabryce L. Geyera pierwszej w polskim przemyśle bawełnianym maszyny parowej o mocy 60 KM
  o Otwarcie pierwszej prywatnej szkoły elementarnej przy ul. Piotrkowskiej przez Mikołaja Olszewskiego
  * 1840
 • szwager_z_laband 27.02.11, 10:55
  trocha nom sie skrzizowauy nasze linki:)

  ale nazod do tematu.

 • ballest 27.02.11, 11:17
  "jak była ta Gomułkowsko akcja łonczynia rodzin za odszkodowanie niemieckie za utracono siła roboczo,to w okolicach łodzi było wiyncy uprawnionych do wyjazdu do Niemiec niż na wszystkich Ślonskach do kupy wziyntych. "

  Ze tym sie nie zgodzam, bo znom pora ludzi i ich potomkow ze Lodzi, powiem, ze 99% musialo opuscic Lodz ( podobnie bylo we Bielsku) ze jednym kofrem , kery musieli w ciagu jedny godziny spakowac, tak wiec nioe bylo we Lodzi Niemcow, ciekawostkom ale je , ze czesc Lodzian nie pojechala do Niemiec tylko na Slonsk, bo liczyli, ze kedys odzyskajom swoje posiadlosci. dodom, ze nie tylko przemysl byl niemiecki (Lodzcy Zydzi se tysz za Niemcow uwazali) ale i okoliczne wsie i gospodarstwa we niemieckich rynkach byly.
  Jak se to zwalo, Lodz i Bielsko to byly wyspy niemieckie ale jak powiedzial kedys slynny polski publicysta, - "we morzu polskosci ";)
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
  Gleiwitz"
 • szwager_z_laband 27.02.11, 11:23
  taki cufal z tym uonczyniym familii i Gomoukom - jedyn karlus ze Laband ozyniou sie roz ze krewnom od Gomouki, a potym uciykli do Niymiec:)

  spomino mi sie jeszcze cos - jak zech bou we Fridlandzie to dali nom do izby jednego typa, kery zaro jak wloz to padou ze je z kole Lodzi i jak poczebujymy lewe papiory to nom cos zauatwi:))

  Noa le nazod do tematu!

  wiela to bouo tych "slonskich powstancow" z kole Lodzi??

 • ballest 27.02.11, 11:37
  ale ten Edmund Osmanczyk, coch go wspomniou , niby Slonzok, ale pieronowou Gnida, taki drugi Korfanty!
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
  Gleiwitz
 • szwager_z_laband 27.02.11, 11:51
  on bou jak sie niymyla ze Dolnego Slonska
 • bratjakuba 27.02.11, 12:46
  ballest napisał:

  > "jak była ta Gomułkowsko akcja łonczynia rodzin za odszkodowanie niemieckie za
  > utracono siła roboczo,to w okolicach łodzi było wiyncy uprawnionych do wyjazdu
  > do Niemiec niż na wszystkich Ślonskach do kupy wziyntych. "
  >
  > Ze tym sie nie zgodzam, bo znom pora ludzi i ich potomkow ze Lodzi, powiem, ze
  > 99% musialo opuscic Lodz ( podobnie bylo we Bielsku) ze jednym kofrem , kery mu
  > sieli w ciagu jedny godziny spakowac, tak wiec nioe bylo we Lodzi Niemcow, ciek
  > awostkom ale je , ze czesc Lodzian nie pojechala do Niemiec tylko na Slonsk, b
  > o liczyli, ze kedys odzyskajom swoje posiadlosci. dodom, ze nie tylko przemysl
  > byl niemiecki (Lodzcy Zydzi se tysz za Niemcow uwazali) ale i okoliczne wsie i
  > gospodarstwa we niemieckich rynkach byly.
  > Jak se to zwalo, Lodz i Bielsko to byly wyspy niemieckie ale jak powiedzial ked
  > ys slynny polski publicysta, - "we morzu polskosci ";)
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  Nie rozumisz o czym dokładnie mowa. Nie idzie o Niymcow,kierzi musieli opuścić Łodz
  ale o uprawniynia według polskej pragmatyki do przesiedlenia do nNiemiec w ramach akcji łonczynia rodzin.
  I to nie z samej Łodzi ale pisza z okolic Łodzi.
  Już wspomnioł to Pabianice. czyńściowo Zgierz.Całe kolonie Niemców były w okolicy Koluszek i Piotrkowa Trybunalskiego.
  W sumie szacowano 1,5 miliona uprawnionych.
  Wiynkszość z nich sie już Niemcami nie czuła i nikaj nie chcieli wyjyżdżać ale byli do tego
  uprawniyni.
  Rzecz sie dzieje grubo przed Solidarnościom i stanym wojennym,bo w latach !958- 1968.
  Wtedy na Ślonsku takich uprawnień nie mieli ci z Volkslisty a to nieskorzi była chnet połowa.
 • szwager_z_laband 27.02.11, 12:54
  w linku na tekst, kery zech ci sam przedtym dou trocha inaczyj je sprawa Lodzi i jyj okolic je poruszono/pokozano = tam stoi ze we samym miescie Niymcy sie polonizowali i bouo ich potym duzo miyj jak idzie o niymieckom godkom szprechajoncych == na wsiach okolicznych bouo przeciwnie.

  Abo?
 • bratjakuba 27.02.11, 18:17
  szwager_z_laband napisał:

  > w linku na tekst, kery zech ci sam przedtym dou trocha inaczyj je sprawa Lodzi
  > i jyj okolic je poruszono/pokozano = tam stoi ze we samym miescie Niymcy sie po
  > lonizowali i bouo ich potym duzo miyj jak idzie o niymieckom godkom szprechajon
  > cych == na wsiach okolicznych bouo przeciwnie.
  >
  > Abo?
  -------------------------------------------------------------------------------------------------
  Jest troszka inakszy jak som wiysz ze sprachom a przinależnościom narodowom.
  Przikład choby na Ślonsku.Wiela takich co w doma godali Wasserpolnisch czuli sie i podowali za Niymcow.
  W oklicach Łodzi sprawa sie jeszcze komplikowała bo to było wielke miasto i jak było na koniec XIX wieku 32% Niymcow to komunikowanie sie na co dziyń w tym jynzyku było kłopotliwe. Bez to przed piyrszom wojnom tyn procent już spod do 12%.
  Ale były take enklawy kole Koluszek kaj już ani nimieckich mianow nie mieli a w doma
  godali po nimiecku.
  W Łodzi aż do wojny działały dwie niemieckie partie. Niemiecka Socjalistyczna Partia
  Pracy i Niemiecki Związek Ludowy. Wychodziyła też gazeta: Der Deutsche Weg.
  Ciekawe jest prześledzenie postaw tej niemieckiej mniejszości w obliczu zbliżajoncej sie wojny.
  Ta piyrszo,Socjalistyczno Partia Pracy wzywała łódzkich Niemców do zbrojnrj walki po stronie Polski.
  Niemiecki Zwionzek Ludowy nawoływoł oba rzondy do ugody a w niekierych łódzkich zakładach
  doszło do bijatyki miyndzy Niymcami, sympatykami NSDAP i Hitlera a Polokami ale nikiej i NIymcami inakszy myśloncymi.
  A PPS irazym niymieckimi socjalistami i komunistami wzywali do obalynia rzondu i przejyńcia władzy.Po cichu wspiyrało ich w tym też PSL.

  Ale godomy tu o przeciyntnych ludziach. Właściciele fabryk jak miyszkali w Łodzi
  i ich oficjele spotykali sie w klubach i tam godali po nimiecku
  Ale też tak jak ech napisoł to sam nie idzie wiela lidzi sie czuło Niymcami we Wartegau
  ale wiela miało prawo ubiegać sie o wyjazd do Niymiec w ramach tej umowy ze wzglyndu na pochodzynie dziadkow i nie wystympowania o nadanie obywatelstwa polskigo.(dostowało sie je automatycznie ale to nie było ważne i nie stanowiyło przeszkody.
  Ci ludzie ni mieli zamiaru wyjechać a i rzond Gomułki ustaloł odległe terminy na te wyjazdy
  tłumaczonc sie obawom o wyludniynie niekierych skupisk przemysłowych.
  De fakto szło o to aby młode pokolynie sie zasiedziało i zapomniało o cołkej sprawie.
  I tak też w wielu przipadkach sie stało.
 • bratjakuba 27.02.11, 19:03
  Ta dyskusja sam sie zaczła od różnicy w sieci kolejowej w Niymcach a Polsce.
  W trakcie czytania o kolei Warszawsko wiedynskij dowiedzioł ech sie ciekawych rzeczy
  o podejściu do trakcji kolejowej wśrod trzech uczestnikow rozbiorow Polski.
  I tak Rusy piyrsze planowały wybudownie kolei w 1848 roku.
  Ale zanim zdonżyły wyjść poza projekty i rozważania strategiczne to Prusy możno w obawie,
  że to jsom plany agresywne zaczły rozbudowywać swoja siec
  We wszystkich Pruskich planach przewidywano budowa głownego szlaku z połnocy na południe
  a od niego odnogi do wszystkich wiynkszych miejscowości aż do granicy z Rusami.
  (Tu jest odpowiydź na te pytanie o ta infrastruktura.)
  Rusy zaś Budowały swoja kolej Warszawsko - Wiedeńsko z ominieńciem strategicznych miast.
  Stond brak połonczynia z Łodziom.
  Też ze wzglyndow strategicznych nigdy nie dopraowadzali swjej trakcji w pobliże granicy.

  Wynikła z tego tako ciekawie paradoksalno sytuacja.
  Jak sie chciało kolejom wiedeńskom dojechać do Poznania abo Szczecina
  To sie jechało Warszawa- Czynstochowa -Szczakowa - Krakow -Oława(oczywiście przes Glywice) - Wrocław-Berlin -Szczecin.
  Nie lepszy było na poczontku XX wieku kiedy rozwijajonce sie ośrodki przemysłowe potrzebowały kolei.

  W latach 1901–1910 powstały w ruskim zaborze roztomańte linie kolejowe. Ale w przeciwieństwie Prus i Astrii,główne linie dali omijały małe miasta a biegły jedynit do jakiegoś ważnego strategicznie ośrodka.
  Powodowało to czasem konieczność powstania dwóch stacji w jednym mieście oraz powstanie w wielu miastach stacji końcowych. Takim przikładem jest właśnie Łódź. Powstały tam dwie główne stacje, Łódź Fabryczna i Łódź Kaliska ale aby przejechać pociongym z Kaliskiej da Fabrycznej trza było jechać: Łódź Kaliska – Łowicz – Skierniewice – Koluszki – Łódź Fabryczna, około 140 km.
  Tak,że ta marno i nie przemyślano infrastruktura, Polska zawdziynczo swoim dobrodziejom.
  Ale czymu tego do dzisiej nie poprawiyli to już je temat do inkszej bojki.


 • andrzejpatrick1973 27.02.11, 10:59
  Warto zwrocic uwage na Slask na przelomie 19/20 wieku , jak i na warunki w jakich mieszkali Slazacy na wsi .Jak wiadomo wiekszosc Slazakow tam wlasnie mieszkala , ale pomimo ogolnego postepu gospodarczego w przemysle gornoslaskim- wies slaska nadal cechowala nedza i zacofanie.Swiadczy o tym artykul "Nowin Raciborskich"(nr.21 z 1891):

  Gornoslazak ladojako stawia chate nie starajac sie o to , jak dlugo trwac bedzie .-- Pomieszkanie urzadza na wzor chatki starej, izbe obdarza piecem ogromnym , w ktorym niezmiernie stosy drzewa pali.
  Nieporzadek panuje w urzadzeniu sprzetow izdebnych -- , w odzieniu, bo baba uznaje , ze czeste pranie targa bielizne , a wymaga na mydlo pieniedzy. A poniewaz matka i babka kijanka oprawiala pradlo , wiec i ona bije kijanka tak dlugo w bielizne , az brud wytlucze , nie uwazajac na to , jak bardzo takim sposobem szkodzi trwalosci odzienia.
  Ksiazek do czytania nie znajdziesz w domostwie , a poniewaz tesknota do takiej rozrywki ludzi trapi , wiec ida do karczmy , aby sie zabawic i nieraz tak nalogowi pijanstwa podpadaja.

  Wiec uciekali z tego "dobrobytu"w inne rejony Niemiec , Francji a takze do obu Ameryk ,
  albo brali sie za powstania .
 • szwager_z_laband 27.02.11, 12:11
  jak papagajowi sie za piyrszym razym niy udo to za piyndziesiontym moge sie udac, pra?

  Ty jak zawsze, wyciongosz to co ci prawie pasuje z teczki polskego propagandzisty.
  Pozwol ze zamiast komyntarza zadom ci ino jedne pytanie = Czymu w latach o kerych sam godosz tela Polokow cisuo sie za wszelko cyna do Gornego Slonska?

  Wprowdzie na poprzednie pytania niy umioues odpedziec wymigiwos sie z nich, a jak niy mioues wynscia to zes zaczon gupoty pisac, ale dom Ci jeszcze tera sposobnosc do popisania sie wiedzom.
 • kubiss 27.02.11, 16:01
  szwager_z_laband napisał:

  > jak papagajowi sie za piyrszym razym niy udo to za piyndziesiontym moge sie uda
  > c, pra?

  Ty za to wtlaczasz nam co cie wyuczyla propaganda niemiecka .
  Nie jak papagaj lecz jak Beho .

  Dzieki mnie i Bratowi Jakuba dowieta sie chociaz cos o Lodzi :-)
  Bo do tej pory myslelistsa ze bylista ostatnia oaza dobrobytu na wschodzie :-)
 • szwager_z_laband 27.02.11, 16:07
  cos Ci sie wschod ze zachodym myli:)
 • andrzejpatrick1973 27.02.11, 17:29
  Widzisz jak po wojnie ludzie z Lwowa na slaska wies trafiali i te slaskie "palace" gdzie chlew z mieszkaniem sasiadowal a za potrzeba trzeby bylo na "zadek" isc to smiali sie z zacofania Slazakow .Zas ku ironii losu ci z zaburzanskich wiosek do Slaskich miast trafiali, z nich sie Slazacy tacy jak wy nabijali.Najsmieszniejsze w tym wszystkim sa te proby wykazania wyzszosci Slazakow nad tymi zza Buga .
 • szwager_z_laband 27.02.11, 17:34
  jo widza ino dwoch allochtonow (Kubissa i Andrzejka) kerzy niy majom pojyncia o tym o czym godajom:)

  Na opolskyj wsi gnojoki bouy wykafelkowane i szoku kulturowego zescie dostowali jak zescie zam zawitali. Co do trzimania przez allochtonow kozow i koz na balkonach w Glywicach to podonnie jak i o tych kafelkowanych gnojokach juz sam boua godka. Ale skond wy to mogecie wiedziec ...

  Proponuja, jak czegos jeszcze niywiysz to sie ajnfach najprzod pytej.
 • kubiss 27.02.11, 17:32
  szwager_z_laband napisał:
  > cos Ci sie wschod ze zachodym myli:)

  Lutz w slaskiej mentalnosci byl miastem dzikiego wschodu gdzie ludziska chodza bose glodne i uobdarte . Celowo poruszylem watek Lodzi aby was nauczyc czegos nowego .

  Czynie to z sympatii do Was :-)
  Jestem w dodatku trzeswiusnienki i bardzo roztropny :-)

  Wracajac do meritum .
  Powstania Slaskie odniosly by pelny sukces gdyby wszyscy Slazacy staneli przeciwko Niemieckim ciemiezycielom .
 • szwager_z_laband 27.02.11, 17:37
  Kubusiu ucz sie tak

  "siano" - "suoma"

  Na Brynicy je granica oficjalno miyndzy wschodym i zachodym, ale je jedna granica prawdziwo, ta granica to granica kulturowo i ta Ci kwalifikuje tak jak i Andrzejka tam kaj sie placujecie z kozdym waszym wszkryfniynciym.

 • cirano 27.02.11, 17:43
  Trefilech jakis czas tymu na historia Bogucic i jejich zwionskow z Polokami zza Brynicy w XIX wieku. Fajnie bylo to opisane i za znajomosciom zdarzyn. Biyda bola w Czeladzi, Milowicach, Piaskach straszno, a kozdo niydziela lyzly "pielgrzymki" zza Brynicy do Bogucic do kosciola, bo w okolicy niy byl uon nojblizszy, ale mieli (widzieli), gorole szansa na poderwanie Slonzoczki i ozynek na Slonsku, a to znaczylo poprawa swego statusu. I to bouo nojwazniyjsze w tych slonskich pielgrzymkach. Ozynic sie miyndzy Slonzokami!
  --
  Kożdo prowda potrzebuje odważnego co jom wypowiy
 • 1fatum 27.02.11, 17:44
  andrzejpatrick1973 napisał:

  > Warto zwrocic uwage na Slask na przelomie 19/20 wieku , jak i na warunki w jaki
  > ch mieszkali Slazacy na wsi .Jak wiadomo wiekszosc Slazakow tam wlasnie mieszka
  > la , ale pomimo ogolnego postepu gospodarczego w przemysle gornoslaskim- wies s
  > laska nadal cechowala nedza i zacofanie.Swiadczy o tym artykul "Nowin Raciborsk
  > ich"(nr.21 z 1891):
  >
  > Gornoslazak ladojako stawia chate nie starajac sie o to , jak dlugo trwac bedzi
  > e .-- Pomieszkanie urzadza na wzor chatki starej, izbe obdarza piecem ogromnym
  > , w ktorym niezmiernie stosy drzewa pali.
  > Nieporzadek panuje w urzadzeniu sprzetow izdebnych -- , w odzieniu, bo baba uzn
  > aje , ze czeste pranie targa bielizne , a wymaga na mydlo pieniedzy. A poniewaz
  > matka i babka kijanka oprawiala pradlo , wiec i ona bije kijanka tak dlugo w b
  > ielizne , az brud wytlucze , nie uwazajac na to , jak bardzo takim sposobem szk
  > odzi trwalosci odzienia.
  > Ksiazek do czytania nie znajdziesz w domostwie , a poniewaz tesknota do takiej
  > rozrywki ludzi trapi , wiec ida do karczmy , aby sie zabawic i nieraz tak nalog
  > owi pijanstwa podpadaja.
  >
  > Wiec uciekali z tego "dobrobytu"w inne rejony Niemiec , Francji a takze do obu
  > Ameryk ,
  > albo brali sie za powstania .
  *******************************************

  Bałwan Nad bałwany z naszego A-P.
  Przecież on o naszym Mazowszu pisze.

  --
  ****************************************************************
  Odważni żyją krótko. Tchórzliwi nie żyją wcale. Kim więc jestem?
 • kubiss 27.02.11, 17:55
  Przykrym faktem jest rowniez to ze, Polacy ktorzy po wojnie osiedlili się na stałe na Slasku byli początkiem powstawania pokoleń, które zapominały o tradycji Slaska. Każde nastepne pokolenie zapomina o przelanej krwi o polski Slask, oraz o śląskich tradycjach ktore sa barwne i ciekawe .

 • szwager_z_laband 27.02.11, 18:00
  opowiydz mi jeszcze cos o polskim Slonsku - lubia suchac bajek:)

  O slonskich tradycjach niy mosz za zuomany fynik pojyncia, tak jak i o slonskyj kulturze i godce.

  Szkryflej juz lepiyj tak jak wczesniyj "chodzta, idzta, wezta, ...

  a tera hetta, wis'ta, wio!

  :)
 • anton_28 27.02.11, 18:00
  kubiss napisał:

  Każde nastepne pokolenie zapomina o przelanej krwi o polski Slask


  Kubiss, pszijacielu - Slonsk niychciou byc, niyje i niychce byc polski ! To ze tera na mapie stoji Polska, to je mauo wazne, choby i psziszuy Kitajce, Slonzok uostanie Sloonzokym

  --
  Gruß
  Anton
 • 1fatum 27.02.11, 18:00
  kubiss napisał:

  > Przykrym faktem jest rowniez to ze, Polacy ktorzy po wojnie osiedlili się na s
  > tałe na Slasku byli początkiem powstawania pokoleń, które zapominały o tradycji
  > Slaska. Każde nastepne pokolenie zapomina o przelanej krwi o polski Slask, ora
  > z o śląskich tradycjach ktore sa barwne i ciekawe .
  *****************************************

  Czego ten pederasta usiłuje wchodzić w role nauczyciela?
  Wystarczy, że matka nauczycielka była.


  --
  ****************************************************************
  Odważni żyją krótko. Tchórzliwi nie żyją wcale. Kim więc jestem?
 • kubiss 27.02.11, 19:14
  1fatum napisal.
  > Czego ten pederasta usiłuje wchodzić w role nauczyciela?
  > Wystarczy, że matka nauczycielka była.


  Szantazysta zasraniec w roli nauczyciela ?
  Wow :-)
  Czy dzisiaj rano miales dolegliwosci sraczkowe ?
  Chyba tak . . . . . :-)
 • socer-schlesier 27.02.11, 18:05
  cirano napisal:
  Trefilech jakis czas tymu na historia Bogucic i jejich zwionskow z Polokami zza Brynicy w XIX wieku. Fajnie bylo to opisane i za znajomosciom zdarzyn. Biyda bola w Czeladzi, Milowicach, Piaskach straszno, a kozdo niydziela lyzly "pielgrzymki" zza Brynicy do Bogucic do kosciola, bo w okolicy niy byl uon nojblizszy, ale mieli (widzieli), gorole szansa na poderwanie Slonzoczki i ozynek na Slonsku, a to znaczylo poprawa swego statusu. I to bouo nojwazniyjsze w tych slonskich pielgrzymkach. Ozynic sie miyndzy Slonzokami!
  ----------------------------------------------------------------------------------
  Kedys za Niymca ciongli do nos na Slonsk. Tera jak jusz na Slonsku som ciongnom dali do Niymiec z tom roznicom ze tera i my som dabei.
  wyborcza.biz/biznes/1,100896,9173588,Niemcy_obawiaja_sie_otwarcia_rynku_pracy.html
 • anton_28 27.02.11, 18:13
  Te powstance co jescze dzisiej zyjoom, a tak fest byli za Polskoom - to bestimmt teroski tego zalujoom !!! Bo rynta "kombatancko" ledwie na wyzycie styknie, a polske panstwo jescze z nich cycko

  Chcieli Polska - majoom Polska!

  Yno ze wdycko bes gupota jednostki couki narod musi ciyrpiec !

  --
  Gruß
  Anton
 • berncik 27.02.11, 22:11
  anton_28 napisał:

  > Te powstance co jescze dzisiej zyjoom, a tak fest byli za Polskoom - to bestimm
  > t teroski tego zalujoom !!! Bo rynta "kombatancko" ledwie na wyzycie styknie, a
  > polske panstwo jescze z nich cycko
  >
  > Chcieli Polska - majoom Polska!
  >
  > Yno ze wdycko bes gupota jednostki couki narod musi ciyrpiec !
  >

  Ztych juz zodyn nie zyje Wiem ze te kombatanstwo erbowali synowie a potem wnuki po powstancach .Taki kombatant powiedzmy w czasie powstania miou 10 lot .To w maju tego roku bydzie miou 100 lot fajny wiek ,jak na posranca.
 • andrzejpatrick1973 27.02.11, 22:26
  Jak to wy wszystko wiecie, co powstancy mysla , kto z kad ze wschodu na Slask przybyl, nawet do gnojoka zajrzy i w tym gnoju kafelki dojrzy.Szkoda ze tych wykafelkowanych gnojokow w opolskim nikt oprocz szwagra nie widzial, ale to juz inny temat .A co do samych powstancow, to to byli Slazacy z innej sorty ,a dzisiaj takie zaprzance i popaprance ich opluwaja .
 • socer-schlesier 27.02.11, 22:44
  Jusz niydugo bydom "uroczystosci" z okazji wybuchu III powstania slonskygo.Ciekawe kto to bardzi bydzie swiynyowol Gorole na Slonsku czy Slonzoki, ci co tygo na wlasny skorze doswiadczyli?
  Jusz niydugo bydymy widziec kogo jaki jest do tygo stosunek.
  wiadomosci.onet.pl/regionalne/slask/w-obronie-polskosci-slaska-na-ulicach-katowic,1,4195228,region-wiadomosc.html
 • hanys_hans 27.02.11, 23:10
  To niy byuy pszeca powstania s´loonske ino powstania polske na s´loonsku...

  --
  http://schlesien.nwgw.de/FGGG/smilie.png
 • kubiss 27.02.11, 23:50
  hanys_hans napisał:

  > [b]To niy byuy pszeca powstania s´loonske ino powstania polske na s´loonsku...[
  > /b]

  I powstancami byli oczywiscie Polacy z pomoca Marsjan i Ksiezycan :-)

  Nie kazdy Slazak lize buty Niemcom .
  Tak robia tylko zdrajcy !
 • hanys_hans 28.02.11, 06:33
  kubiss napisał:

  > hanys_hans napisał:
  >
  > > [b]To niy byuy pszeca powstania s´loonske ino powstania polske na s´loons
  > ku...[
  > > /b]
  >
  > I powstancami byli oczywiscie Polacy z pomoca Marsjan i Ksiezycan :-)

  Niys´loonscy powstańcy "śląscy"

  Nazwisko Imię Miejscowość

  Bajdor Leon Częstochowa
  Blukacz Szymon Częstochowa
  Bodziachowski Marian Częstochowa
  Bukalski Czesław Częstochowa
  Chudziński B. Częstochowa
  Ciesielski Henryk Częstochowa
  Cudak Stefan Częstochowa
  Czerny Józef Częstochowa
  Dąbrowski Stefan Częstochowa
  Dróżdż Władysław Częstochowa
  Dygas Stefan Częstochowa
  Filipkiewicz Leon Częstochowa
  Garłowski Melchior Częstochowa
  Golnik Marian Częstochowa
  Górniak Marian Częstochowa
  Gradkowski Wincenty Częstochowa
  Grobelniak Antoni Częstochowa
  Hummel Jan Częstochowa
  Jabłoński Wincenty Częstochowa
  Jedlecki Zygmunt Częstochowa
  Kacperak Michał Częstochowa
  Kaczmarczyk St. Częstochowa
  Kahl Władysław Częstochowa
  Kamasiński Władysław Częstochowa
  Kawecki Seweryn Częstochowa
  Kić Franciszek Częstochowa
  Kik Józef Częstochowa
  Kisiel Wiktor Częstochowa
  Klimczak Stanisław Częstochowa
  Klimczak Sylwester Częstochowa
  Kloczkowski Józef Częstochowa
  Knap Władysław Częstochowa
  Knapik Stanisław Częstochowa
  Kocot Stefan Częstochowa
  Kokular Władysław Częstochowa
  Konicki Edward Częstochowa
  Kopacz Edward Częstochowa
  Kopanek Zygmunt Częstochowa
  Korusiewicz Adam Częstochowa
  Kowalczyk Jan Częstochowa
  Kożuch Franciszek Częstochowa
  Kołodziejczyk P. Częstochowa
  Krauze Henryk Częstochowa
  Krygier Lubomir Częstochowa
  Krzewicki Piotr Częstochowa
  Kuba Stanisław Częstochowa
  Kubicki Wojciech Częstochowa
  Kutrzyk Leon Częstochowa
  Kuza Stanisław Częstochowa
  Lapczyk Józef Częstochowa
  Leszczyński H. Częstochowa
  Lewandowski Stanisław Częstochowa
  Lisiecki Adam Częstochowa
  Luksa Roman Częstochowa
  Makówka Aleksander Częstochowa
  Mażniewski Stanisław Częstochowa
  Michałek Stanisław Częstochowa
  Michniewski Mieczysław Częstochowa
  Mielczarek Aleksander Częstochowa
  Miniszewski Józef Częstochowa
  Młodzikowski St. Częstochowa
  Nowak Franciszek Częstochowa
  Nowakowski St. Częstochowa
  Nowicki Stanisław Częstochowa
  Otrębski Stanisław Częstochowa
  Parkitny A. Nowiny (Częstochowa)
  Peżko Jan Częstochowa
  Pietryka Wacław Częstochowa
  Porado Jan Częstochowa
  Portala Wincenty Częstochowa
  Rachwalik A. Częstochowa
  Rudzki Marian Częstochowa
  Smela Józef Częstochowa
  Smoliński Bolesław Częstochowa
  Stadryniak Jan Częstochowa
  Stalens Henri Częstochowa
  Starczewski Piotr Częstochowa
  Strzelczak Leon Częstochowa
  Strzyżewski Ignacy Częstochowa
  Sypniewski Julian Częstochowa
  Szczepaniak Józef Częstochowa
  Szefczyk Antoni Częstochowa
  Szymczyk Kajetan Częstochowa
  Sławiński Marian Częstochowa
  Słota Bronisław Częstochowa
  Taborek Jan Częstochowa
  Turecki Franciszek Częstochowa
  Wach Piotr Częstochowa
  Wacławski Bolesław Częstochowa
  Walendowski Stanisław Częstochowa
  Walentek Franciszek Częstochowa
  Wilk Jan Cisie (Częstochowa)
  Witkowski Fr. Częstochowa
  Zadrosz Jan Częstochowa
  Zemła Edward Częstochowa
  Łupuszyński K. Częstochowa


  www.youtube.com/watch?v=2FKFeaWr1tY&feature=PlayList&p=C47EBBA1B4AE1435&playnext=1&playnext_from=PL&index=1
  --
  http://schlesien.nwgw.de/FGGG/smilie.png
 • socer-schlesier 28.02.11, 09:01
  Wracajonc do tymatu, kto z Wos zdobol by sie na to zeby np. w podpunktach "wytuplikowac" nom sam rzeczy pozytywne a po drugi stronie rzeczy negatywne jak chodzi konsekwencje zwionzane z tymi powstaniami.Chodzi mi sam jake korzysci a jake straty poniysli skisz tygo sami autochtoni i sama "kraina" na kery miyszkali i wszystko co z tym zwionzane?
 • herbjelita 28.02.11, 10:43
  socer-schlesier napisał:

  Wracajonc do tymatu, kto z Wos zdobol by sie na to zeby np. w podpunktach "wytuplikowac" nom sam rzeczy pozytywne a po drugi stronie rzeczy negatywne jak chodzi konsekwencje zwionzane z tymi powstaniami.Chodzi mi sam jake korzysci a jake straty poniysli skisz tygo sami autochtoni i sama "kraina" na kery miyszkali iwszystko co z tym zwionzane?

  Tak lekko na to pytanie nie idzie odpowiedziec, bo to jeno czesc Slonska dostala se pod polskie panowanie po plebiscycie. My co pod Niemcoma zostali nie poradzymy o tyj czesci tak dokladnie opisywac, bo my tam nie zyli. Wiem ino, ze niektore dyrekcje przeniesli np. do Gliwic. Jak dugo jeszcze tyn niemiecki przemysl pod Polokoma funkcjonowou nie wiem.
  Wiem z opowiadan, ze w Zaborzu przez granica przelazieli szabrowniki z Polski i przynosieli wurst i mienso a nazot zabierali lopaty i inne narzedzia. Wylazi z tego, ze zarcie musialo tam w Polsce byc tonie a wyroby przemyslowe bardzo droge, abo ich bouo za mauo. Wiem tyz, ze po tym jak ta czesc Slonska przeszla pod Polska, to niewtorzy polsko nastawione Slonzoki przeniesli se na drugo strona np. do Tarnowskich Gor. Zas po poru latach uciekali niewtorzy z polskego do niemieckiego Slonska, jak se przekonali uo tym polskim szczesciu.
  O wiele prosciej byloby pisac o tym co Slonsk straciou jak po wojnie caly dostou sie pod Polska. Piszam straciou, bo nie wiem co by to miou zyskac.
 • ballest 28.02.11, 11:32
  Slonskou Magnateria przemyslowou starala sie wiyncy uo robotnikow jak tera to tkzw.demokracja robi

  "Ballestremowie bardzo troszczyli się o dobro swoich robotników i ich rodzin. Robotnicy zakładów ballestremowskich zamieszkiwali w tzw koloniach, (np. Bialas, Poremba, Ruda Hammer, Karol, Glückauf). Czynsz wynosił od 7,25- 9,00 Marek miesięcznie. Każda kolonia posiadała własny sklep, punkt sanitarny, bibliotekę i szkołę podstawową. Np. Kolonia w Rokitnicy należała pod względem standardu i rozwiązań technicznych do najnowocześniejszych w Europie i zwiedzali ją przemysłowcy z Belgii i Anglii. W Rudzie otworzono nawet szkoły gospodarstwa domowego dla córek górników. Również Ballestremowi zawdzięcza Ruda swoje pierwsze gimnazjum oddane do użytku w 1895 roku. W Głuchołazach utrzymywali Ballestremowie dla swoich robotników duży ośrodek rekonwalescencyjny. Budowali też klasztory i kościoły , domy opieki dla wdów, szpitale. W 1934 roku podarowali miastu Gliwice Willę Caro. "

  www.gliwiczanie.pl/Biografie/Ballestrem/Ballestrem.htm
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
  Gleiwitz
 • ballest 28.02.11, 11:35
  a tu dali
  www.malanowicz.eu/mm/pasje/architektura/industria/osiedla/rokitnica.htm
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
  Gleiwitz
 • berncik 28.02.11, 21:16
  To pytanie bouo co my stracieli albo zyskali przez te Powstania.Na pierwszy zut oka zyskali nic.
  Mozno wieksze zainteresowanie dlo robotnikow ze strony przemyslowcow.zeby mieli lepsze warunki pracy,placy,mieszkalne,socjalne, Edukacjii mozno leczenia.Bo przed powstaniami zodyn sie oto nie starou.albo bardzo malo.bo to kosztowalo .To pierwej nie bouo inaczej jak dzisiej.
  Arbeitgebrow musisz do wszystkiego zmusic.Zresztom jo bych tysz freiwilig zodnymu nic nie dou.
  W Polsce jak zwykle nos niczego z Powstan nie uczyli .Bardzo powieszchownie trocha poszczylali pod Sw.Annom i to bouo.Dopiero jak zech czytou Historia Strzelec Op.to zech se dopiero uzmyslowiou co to wlasciwie bouo i jako chaniebno w tym spielu grali Francuzy.Te Polske bandy
  lotali od wsi do wsi albo miasteczka wyciongali ludzi i ich einfach zatukli okradli i wypolyli.
  A Francmanow prosieli o pomoc ,bo oni tam byli zeby trzimac porzondek to nie kiwli palcem.
 • cirano 28.02.11, 23:09
  Polske bandziory byli prawie beskarne i po podziale Slonska. Agresywne i wladcze, polsko-wiejske, analfabetyczne golodupce, przesladowali Niymcow i Slonzokow kaj sie dalo wykorzystujonc obecnos i stanowisko antyniymiecke Francuza. Jakis czas to trwalo, a po poru latach, jak Adolf wloz, Francuz niy miol jusz chynci pomogac, bo zrozumiol, ze do czyniynio mo z pozbawionymi charakteru i honoru dziadami. Te doswiadczynie wtynczos zdobyte pamiynto do dzis i kontaktow Poloki i Francmany niy majom prawie wcale i na zodnym odcinku
  --
  Kożdo prowda potrzebuje odważnego co jom wypowiy
 • kubiss 01.03.11, 01:56
  cirano napisał:

  > Polske bandziory byli prawie beskarne i po podziale Slonska. Agresywne i wladcz
  > e, polsko-wiejske, analfabetyczne golodupce, przesladowali Niymcow i Slonzokow
  > kaj sie dalo wykorzystujonc obecnos i stanowisko antyniymiecke Francuza
  -------------------------------------------------------------------------------------------------
  Nie tak
  Nie tak ;-)

  To Polscy bracia przyszli z pomoca slaskim braciom wyzwolic sie z niemieckiej niewoli ucisku i przesladowania . Warto jednoczesnie wam przypomniec ze za Niemca na Slasku nie mozna bylo mowic Slaska gadka gdyz Niemiec za to ganil .
  Podobnjie zreszta jak dzis w Zaglebiu Ruhry nie gadata ze strachu swoja gwara ;-)
  Tako prowda poleku i po Polaku . . . . . :-)
 • kubiss 28.02.11, 23:07
  Czy naprawde tyle Czestochow pomagalo Slazakom wyzwolic sie z pod niemieckiego buta ?
  Jezeli to prawda no to jestem pod wrazeniem .
 • socer-schlesier 01.03.11, 07:07
  kubiss napisał:

  > Czy naprawde tyle Czestochow pomagalo Slazakom wyzwolic sie z pod niemieckiego
  > buta ?
  > Jezeli to prawda no to jestem pod wrazeniem .
  -----------------------------------------------------------------------
  kubis co prowda do ciebie zwracom sie bardzo zadko bo niy stanowisz do mie zodnygo wzorca ale moze wlasnie ty, w tym wzglyndzie oczami polskygo patrioty (z Czynstochowy wlasnie) wyjawisz mi jakich kozysci Slonzoki doswiadczyli od Polokow po tych powstaniach?
  Czy lud slonski paczonc z dzisiejszy perspektywy zycie sobie i swoim dzieciom, wnukom polepszol czy pogorszol?
  Umiol bys pora punktow wymiynic?
  Jak najbardzi jestym za tym zeby andrzyjpatrik sam pomog.
  Pytom sie wlasnie wos Polakow bo jak widza powyzi Slonzacy same negatywy widzom.Moze wy pomozecie.
 • kubiss 01.03.11, 10:16
  socer-schlesier napisał:
  > kubis co prowda do ciebie zwracom sie bardzo zadko bo niy stanowisz do mie zodn
  > ygo wzorca ale moze wlasnie ty, w tym wzglyndzie oczami polskygo patrioty (z Cz
  > ynstochowy wlasnie) wyjawisz mi jakich kozysci Slonzoki doswiadczyli od Polokow
  > po tych powstaniach?

  Pierwsza najwazniejsza kozyscia jakiej doswiadczyli Slazaki to oderwanie od glownego ciemiezyciela i pasozyta jakim wowczas byli dla Slazakow Niemcy .
  Druga kozyscia byl fakt ze nareszcie Slazacy mogli swobodnie uzywac swojej gwary w miejscach publicznych ( czego sie do dzisiaj w Niemczech wstydzicie !! ) .

  Juz samom waszom gadkom blizej wam do Polski niz do Niemcow ;-)

  A Slask ?
  No coz :-/

  My Polacy dobrze wiemy co wy w niemcach robita i z czego zyjeta .
  Wiemy tez jak Niemcy was tam traktuja i co o was myslom .
 • andrzejpatrick1973 01.03.11, 13:06
  Zanim zaczniecie zastanawiac sie co daly nam powstania, warto zastanowic sie nad przyczynami.Niewatpilwie dluga i wyniszczajaca wojna, w czasie ktorej oddalo zycie za "Vaterland" wielu Slazakow, nizsze zarobki niz w pozostalych czesciach Niemiec ogolna bieda i zacofanie wzgledem pozostalych rejonow , stad np. wysoka umieralnosc niemowlat, czy tez "rozpasanie" sie Grenzschutzu ,finansowany przez niemiecki Gornoslaski Zwiazek Przemyslowcow jednostki tzw Freikorpsy rozbijajace pokojowe demonstracje na Slasku, wprowadzenie przez Ottona Hörsiga zwanego tez "katem Polakow" w 1919 stanu oblezenia na Gornym Slasku , dzieki temu zniesiono nietykalnosc osobista oraz wprowadzono godzine policyjna, przyzwalajac na pogromy i rabunki propolskich Slazakow jak np. w 1919 w Lublincu gdzie zolnierze Grenzschutzu pladrowali polskie sklepy , czy masakra w kopalni myslowickiej gdzie Grenzschutz otworzyl ogien do strajkujacych robotnikow , czy tzw strajk sierpniowy, wszystko to zaowocowalo wybuchem nie trzech ale czterech powstan na Slasku w czerwcu 1919 oleskiego a nastepnie w sierpniu pierwszego powstania slaskiego .
 • cirano 01.03.11, 13:45
  Nawet jak mosz po czynsci i recht, AP jak chodzi o prziczyna wybuch "powstan", to pytanie brzmialo, poco byly one nom potrzebne i jako korzys prziniosly nom Slonzokom.
  Agresywnych Polokow-wiraszkow tsza bolo prac i to skutecznie, niy mieli by my tego co momy, nyndzy, zlodziejstwa, Zaglymbiokow i polskij kultury na karku
  --
  Kożdo prowda potrzebuje odważnego co jom wypowiy
 • socer-schlesier 01.03.11, 14:57
  kubiss 01.03.11, 10:16 Odpowiedz
  socer-schlesier napisał:
  > kubis co prowda do ciebie zwracom sie bardzo zadko bo niy stanowisz do mie zodn
  > ygo wzorca ale moze wlasnie ty, w tym wzglyndzie oczami polskygo patrioty (z Cz
  > ynstochowy wlasnie) wyjawisz mi jakich kozysci Slonzoki doswiadczyli od Polokow
  > po tych powstaniach?

  Pierwsza najwazniejsza kozyscia jakiej doswiadczyli Slazaki to oderwanie od glownego ciemiezyciela i pasozyta jakim wowczas byli dla Slazakow Niemcy .
  Druga kozyscia byl fakt ze nareszcie Slazacy mogli swobodnie uzywac swojej gwary w miejscach publicznych
  ----------------------------------------------------------------

  CO jeszcze oprucz tygo?
 • andrzejpatrick1973 01.03.11, 19:33
  cirano napisał:

  > Nawet jak mosz po czynsci i recht, AP jak chodzi o prziczyna wybuch "powstan",
  > to pytanie brzmialo, poco byly one nom potrzebne i jako korzys prziniosly nom S
  > lonzokom.
  > Agresywnych Polokow-wiraszkow tsza bolo prac i to skutecznie, niy mieli by my t
  > ego co momy, nyndzy, zlodziejstwa, Zaglymbiokow i polskij kultury na karku
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Ja bym tak na tych z Zaglebia nie pomstowal, bo to wlasnie oni wyciagneli do Slazakow pomocna dlon po zakonczeniu powstania.Gdzie niemieckie bojowki mordowaly powstancow a wladze poloficjalnie na to wydaly przyzwolenie. Przykladem tego moze byc np."Proces Szczecinski" w trakcie ktorego Oskar Hauenstein- organizator i dowodca bojowek terrorystycznych na Gornym Slasku przyznal , ze kierowana przez niego organizacja zamordowala 200 Slazakow. Widzisz to co wy okreslacie rebelia, nawet Niemcy nazywaja powstaniem.
 • socer-schlesier 01.03.11, 19:57
  andrzejpatrick1973 napisal:
  Powstanie Slaskie to zryw ku wolnosci !
  -----------------------------------------------------
  andrzejpatrick1973 jake korzysci z tyj wolnosci miol przeciyntny miyszkaniec slonska?
 • andrzejpatrick1973 03.03.11, 07:43
  socer-schlesier napisał:

  > andrzejpatrick1973 jake korzysci z tyj wolnosci miol przeciyntny miyszkaniec sl
  > onska?
  ......................................................................................................................................
  Zeby zrozumiec o co walczyli Slazacy w czterech powstaniach, trzeba przestac myslec "kabza" .Ciagle przywolujecie do porownan strone materialna, a nie samym pieniadzem czlowiek zyje , spytajcie starzykow co im wtedy brakowalo ze chcieli sie wyrwac z tego dobrobytu .
 • szwager_z_laband 03.03.11, 07:57
  oczywiscie Andrzejek to wiy i rozumi:)

  A jak idzie o ta kabza to spytej Ty sie wiela to tyn polski desant wtedy dostowou za ta ingeryncja poza granicami panstwa. Abo co jeszcze ciekawsze wiela Polska obiecaua slonkich dobr np Francuzom za pomoc w przejynciu terynow Slonska. Co je jeszcze bardzo ciekawe to nic niy spominosz o obozach militarnych kaj byli szkolyni Ci kerzy potym wysadzali mosty i terroryzowali na naszym terynie. Co mie ale najwiyncyj ciekawi to to co sam je zes wstanie nom opowiedziec o wyniku plebiscytu = jak to je myjglich ze wynik bou wygrany do Niymiec a jednak czynsc Slonska przipadua Polsce - i niy fulej ze ino teryny odebrano Nimcom kaj sprawa boua jednoznaczno, bo tak ino do pszikuadu Chorzow w 3/4 opowiedziou sie za Niymcami. Plebiscyt niy bou rowniez przeprowadzany na cauym terynie Gornego Slonska = ciekawe czymu, co Andrzejku?

  Krotko godajonc od samego poczontku bouy manipulacje i od samego poczontku niy chiano dopuscic do jedynyj sprawiedliwyj opcji, za kerom boua jednoznacznie wiynkszosc Gornoslonzokow = tom opcjom boua Republika Gornoslonsko. A Ty nic ino o dzielyniu tego do czego niymosz prawa - to tak jak te co kradnom auta ... - oni se je tysz przidzielajom ino, pra ...(?)
 • 1fatum 03.03.11, 21:10
  andrzejpatrick1973 napisał:

  > socer-schlesier napisał:
  >
  > > andrzejpatrick1973 jake korzysci z tyj wolnosci miol przeciyntny miyszkan
  > iec sl
  > > onska?
  > ...............................................................................
  > .......................................................
  > Zeby zrozumiec o co walczyli Slazacy w czterech powstaniach, trzeba przestac my
  > slec "kabza" .Ciagle przywolujecie do porownan strone materialna, a nie samym p
  > ieniadzem czlowiek zyje , spytajcie starzykow co im wtedy brakowalo ze chcieli
  > sie wyrwac z tego dobrobytu .
  **************************************

  Kiedy ta menda A-P wpełznie z powrotem pod ten kamień spod którego wylazła?
  Kiedy go czytam, to nóż sam się w kieszeni otwiera.
  Jest on głupszy niż ustawa przewiduje i unijne dyrektywy.
  Typowe skrzyżowanie k...y z mulem. Odporny na wiedzę, trudny do zajebania i bardzo prosty w budowie.

  Czemu taki ciul deprecjonuje Polskę swoim idiotycznym bełkotem. Przecież nie wszyscy Polacy są tacy jak ten imbecyl.

  --
  ****************************************************************
  Odważni żyją krótko. Tchórzliwi nie żyją wcale. Kim więc jestem?
 • andrzejpatrick1973 04.03.11, 08:21
  1fatum napisał:

  > **************************************
  >
  > Kiedy ta menda A-P wpełznie z powrotem pod ten kamień spod którego wylazła?
  > Kiedy go czytam, to nóż sam się w kieszeni otwiera.
  > Jest on głupszy niż ustawa przewiduje i unijne dyrektywy.
  > Typowe skrzyżowanie k...y z mulem. Odporny na wiedzę, trudny do zajebania i bar
  > dzo prosty w budowie.
  >
  > Czemu taki ciul deprecjonuje Polskę swoim idiotycznym bełkotem. Przecież nie ws
  > zyscy Polacy są tacy jak ten imbecyl.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
  No widzisz, od razu podniosles poziom dyskusji. Taki "szpagatowy " inteligent co przynajmniej raz dziennie jakas k...wa rzucic musi , jesli ci ulzylo to dobrze . Masz, miales kiedykolwiek cos na temat powstan do powiedzenia , poza debilnym przytakiwaniem .Masz cos "ciekawego" w temacie to dawaj , jesli nie to doopy nie zawracaj.
 • 1fatum 04.03.11, 10:47
  andrzejpatrick1973 napisał:

  , jesli ci ulzylo to dobrze . jesli nie to doopy nie zawracaj.
  ************************************************

  Tak, ulżyło i nawet wodę spuściłem. A-P spływaj rurami do Wisły.

  --
  ****************************************************************
  Odważni żyją krótko. Tchórzliwi nie żyją wcale. Kim więc jestem?
 • szwager_z_laband 03.03.11, 08:01
  wiynkszego ciemiynzycviela do Slonska jak tyn gorolski niy bouo, a ty sam niy prowokuj bo to ci sie niy udo.

  Do kogo komu blizyj tysz juz wiysz lepiyj na wzor Andrzejka:))

  Takich jak wy to jo pamiyntom bardzo dobrze - mieli jedna zasadniczo rzecz co ich uonczoua = wszyske byli we Slonsku allochtonami.

  :))
 • szwager_z_laband 01.03.11, 14:57
  www.youtube.com/watch?v=P5SN127XYK8
 • 1fatum 01.03.11, 16:13
  szwager_z_laband napisał:

  > www.youtube.com/watch?v=P5SN127XYK8

  *************************************************

  Niczego więcej nie można dodać.

  --
  ****************************************************************
  Odważni żyją krótko. Tchórzliwi nie żyją wcale. Kim więc jestem?
 • szwager_z_laband 01.03.11, 16:59
  www.youtube.com/watch?v=4SM7o4Lhhrg
 • socer-schlesier 02.03.11, 19:03
  Jak widac bardzo kepske korzysci mieli slonzoki i ich kraino z tych calych powstan slonskich.
  Oprucz wznioslych hasel o wolnosci:
  kubiss napisal
  Pierwsza najwazniejsza kozyscia jakiej doswiadczyli Slazaki to oderwanie od glownego ciemiezyciela i pasozyta jakim wowczas byli dla Slazakow Niemcy .
  Druga kozyscia byl fakt ze nareszcie Slazacy mogli swobodnie uzywac swojej gwary w miejscach publicznych
  ----------------------------------------------------------------

  andrzejpatrick1973 niy umiol podac ani jednyj "rzeczy" na plus. Jak widac bezwzglyndnie ta calo tragedia slonsko niczymu Slonzokom sie niy pszisluzyla yno zaszkodziyla bo moim zdaniym:
  -odzyla niynawisc miyndzy Polokami,Slonzokami, Niymcami
  - utrata swojygo heimatu
  - rozlonki w rodzinie
  - gorszy socjal
  - cywilizacyjne cofniyncie sie w rozwoju
  - gorszy standart zycia
  Czy Waszym zdaniym to wszystko co my straciyli/zyskali abo jeszcze cos?
 • cirano 02.03.11, 22:02
  A ze wykonczyli gorole nasz bogato kultura, zwyczaje, dyscyplina wewnyntrzno, zamilowanie do porzondku i robotnosci, a zaraziyli nos swojom, hmmmm, kulturom "wschodniom", to nic?
  --
  Kożdo prowda potrzebuje odważnego co jom wypowiy
 • 1fatum 02.03.11, 22:10
  Czemu klupiecie gryzokami. Możecie żyć w Polsce i być Polakami - czwartego gatunku. Nawet imiona i nazwiska Wam pozmieniali, a Wy narzekacie. W Polsce pamiętają o Was, kiedy potrzeba kupić węgla na zimę, ale wtedy przeklinają, bo węgiel jest drogi. Nieco później słuchają Karolinki, która szła go Gogolina i wiadomo, ze jest Barbórka. O Śląsku przypominają sobie kiedy Hanysom tak doskwirzy, że chcą autonomii i wtedy wypominają jak Wam zrobili dobrze i nie pojmują czego oni na tym Śląsku chcą.

  Może warto wszystkim uzmysłowić jaka to wielką radość i dobrobyt Wam zrobiono po 1945 r.

  --
  ****************************************************************
  Odważni żyją krótko. Tchórzliwi nie żyją wcale. Kim więc jestem?
 • socer-schlesier 03.03.11, 06:34
  Dziynki Polokom: rozlonka z rodzinom
  wiadomosci.onet.pl/swiat/eurosieroty-bez-pomocy-polska-w-czolowce,1,4199727,wiadomosc.html
 • socer-schlesier 03.03.11, 07:06
  Dziynki Polokom:
  -zastoj cywilizacyjny
  www.dziennikzachodni.pl/opinie/374438,autostradowy-haracz-to-skandal-20-lecia,id,t.html
 • andrzejpatrick1973 03.03.11, 12:09
  Jako ze krazycie wokol tematu powstan slaskich , pytajac co one WAM daly. Warto zastanowic sie jak to mozliwe ze Slazacy nie wiedzac nawet co to takiego ta Polska, poszli i na nia zaglosowali.Niemiec mial ich w garsci u niego pracowali , posylali dzieci do szkoly , dostawali zapomogi , pozyczki.Malo tego Niemcy straszyli ze glosujac na Polske wywala cie z pracy,nie dadza pozyczki (co w wielu przypadkach mialo miejsce) lub tez kladac nacisk na dzieci slaskie w szkole lub niejednokrotnie szantazujac rodzicow , jesli to nie pomagalo "odwiedzano" delikwenta w domu, co niejednokrotnie konczylo sie pobiciem .Wszyscy wiec powinni glosowac za Niemcami , ze wzgledu na korzysci badz tez ze strachu przed konsekwencjami . Skoro nie wiecie dlaczego Slazacy chwycili za bron, a powstania WAM nic nie przyniosly , to moze ktos powie dlaczego tak wielu Slazakow glosowalo za Polska... ktorej nigdy na oczy nie widzieli.
 • szwager_z_laband 03.03.11, 12:27
  ganc ajnfach Ci to wyklaruja - BO SE NIY ZDOWALI SPRAWY W JAKE SZAJSE SIE WDOWAJOM


  polsko propaganda = "krowa korfantego" mysla ze na najbiydniejszych ino odzdziauaua, a jakis tam procynt psziszou wczesniyj (ojce) za robotom do Slonska - tak ze mieli jakes tam syntymynty.

  Wszyskim im szybko te fantasmagorie pszeszuy, a dzisiej po tym sladu juz niyma.

  Dzisiej za to podstawione gorolske agynty i dwoch niyudacznikow na forum GGG powtazo to co im wszechpolske pryncypauy do kalfasow nawciskali niy zastanawiajonc sie skond sie te cyganstwa wzionuy ...

  abo?

 • andrzejpatrick1973 03.03.11, 16:25
  szwager_z_laband napisał:

  > ganc ajnfach Ci to wyklaruja - BO SE NIY ZDOWALI SPRAWY W JAKE SZAJSE SIE WDOWA
  > JOM
  >
  >
  > polsko propaganda = "krowa korfantego" mysla ze na najbiydniejszych ino odzdzia
  > uaua, a jakis tam procynt psziszou wczesniyj (ojce) za robotom do Slonska - tak
  > ze mieli jakes tam syntymynty.
  >
  > Wszyskim im szybko te fantasmagorie pszeszuy, a dzisiej po tym sladu juz niyma.
  >
  > Dzisiej za to podstawione gorolske agynty i dwoch niyudacznikow na forum GGG po
  > wtazo to co im wszechpolske pryncypauy do kalfasow nawciskali niy zastanawiajon
  > c sie skond sie te cyganstwa wzionuy ...
  >
  > abo?
  >
  Chlopie przestan sie juz osmieszac , tylko nie , nie i nie ... to niech juz ci bedzie. Wiec wg. ciebie Slazacy to takie gupki co sie daly nabrac analfabetom z Polski (czyt. nie czytatym i pisatym) i postawili wszystko ten caly niemiecki "dobrobyt " te wykafelkowane gnojoki , hehe , cala swoja przyszlosc pod znakiem zapytania, glosujac na Polske . Idac dalej RASistowskim tokiem rozumowania , za Polska glosowali jak i w powstaniach slaskich brali udzial niedorozwinieci, dajacy soba manipulowac , Slazacy a najlepiej powiedziec ze to Poloki . Az strach sie bac jak juz sie histeryk Jerzy G. ze swoimi fanatykami z RAS za historie wezma .
 • szwager_z_laband 03.03.11, 16:36
  myslisz ze wszyske gorole to take analfabety jak TY?

  niywiym tysz na ile zes je rozwiniynty umysuowo i na ile dajesz sobom manipulowac, ale wiym ze spaproues swoje zycie w Niymczech i teraz ino zol i niynawisc z siebie wypluwosz sam na tym forum ...

  niy boj sie tysz tak slonskich autonomistow, oni Ci nic zuego niy zrobili i niy zrobiom - to cos w swoim zyciu spaprou zawdzinczosz ino swojymu lynistwu i partyzanckyj naturze:))

  ps

  a jak tam nowo droga zawodowo?
 • 1fatum 04.03.11, 10:42
  andrzejpatrick1973 napisał:

  > Chlopie przestan sie juz osmieszac , tylko nie , nie i nie ... to niech juz ci
  > bedzie. Wiec wg. ciebie Slazacy to takie gupki co sie daly nabrac analfabetom z
  > Polski (czyt. nie czytatym i pisatym) i postawili wszystko ten caly niemiecki
  > "dobrobyt " te wykafelkowane gnojoki , hehe , cala swoja przyszlosc pod znaki
  > em zapytania, glosujac na Polske . Idac dalej RASistowskim tokiem rozumowania ,
  > za Polska glosowali jak i w powstaniach slaskich brali udzial niedorozwinieci
  > , dajacy soba manipulowac , Slazacy a najlepiej powiedziec ze to Poloki . Az st
  > rach sie bac jak juz sie histeryk Jerzy G. ze swoimi fanatykami z RAS za histor
  > ie wezma .

  ***************************************************************

  Było tak samo jak z rewolucją u Rusów. Kiedy ludzie przejrzeli na oczy, to się komunistów pozbyli. Aby poznać smak czegoś, trzeba tego popróbować. Na Śląsku doszły jeszcze działania ze strony kleru, który straszył, że jak nie będą w Polsce, to zmuszeni zostaną do przejścia na protestantyzm. Do dziś pokutuje stereotyp katolik = Polak i protestant = Niemiec.

  --
  ****************************************************************
  Odważni żyją krótko. Tchórzliwi nie żyją wcale. Kim więc jestem?
 • socer-schlesier 03.03.11, 12:01
  Ci co stond wyjechali na stale straciyli swoj heimat.Ich dzieci jednak jusz tygo w cale niy czujom jedynie osoby starsze kere sam swoje dziecinstwo przezyli muszom umrzec z poczuciym utracynia tygo co najcynniejsze- swoich stron rodzinnych chociasz i oni jak widzom sam te cwaniactwo i zlodziejstwo to i im z pewnosciom "lzyj na duszy" ze dokonali dobrygo wyboru. Ci co jeszcze niy wyjechali teraz bydom wyjyzdzac za kasom bo w BRD tak jak i przed wojnom zylo sie ludziom lepi jak w Polsce ( bo jak przed powstaniami w Niymczech bol kryzys to w Polsce tysz bol).Wiync jak to wszystko czowiek widzi to coroz bardzi jest przekonany ze te powstania slonske niy byly slonske yno polske.
  biznes.onet.pl/w-ciagu-3-lat-do-pracy-w-niemczech-moze-wyjechac-3,18563,4200094,1,news-detal
 • szwager_z_laband 03.03.11, 17:33
  www.slonsk.de/Slonsk/Abni/GSOS/UwarunkowaniaEtniczne.htm
 • szwager_z_laband 03.03.11, 17:56
  i jeszcze cos:

  www.slonsk.de/Slonsk/Abni/GSOS/ProblemyNarodoweGS.htm
 • cirano 04.03.11, 10:15
  Dobry link, szwager
  I takom to drogom dorwali sie, polski bandzior, gołodupiec i małpa do koryta zwanego Ślonskym.
  Dzisioj jusz by jich Francus niy popar...
  --
  Kożdo prowda potrzebuje odważnego co jom wypowiy
 • socer-schlesier 11.03.11, 09:54
  Ktos napisal:
  "Gość: Paulinger 09.03.11, 16:58 Odpowiedz
  Mniejszość, wspierana aktywnie z zagranicy narzuciła w krwawy sposób swoją wolę większości, nie respektując demokratycznych wyników głosowania. Brat strzelał do brata, ojciec do syna, a przy okazji pokaźna grupa najemników z zewnątrz nieźle się obłowiła. To na pewno nie wojna domowa. To takie patriotyczne manewry harcerskie."
 • socer-schlesier 15.03.11, 23:16
  wiadomosci.onet.pl/regionalne/slask/dyskusja-wokol-idei-muzeum-powstan-slaskich,1,4211263,region-wiadomosc.html
 • socer-schlesier 20.03.11, 18:56
  Paczonc na te zdjyncia to mi sie nasuwo mysl o tym angliku co to godol o ty malupie i zygarku jak Poloki Slonsk dostanom.Tu widac jak zostali my na zadku.
  biznes.onet.pl/airbus-a380-na-lotnisku-chopina,18493,4215397,0,fotoreportaze-detal-galeria#photo8943517
 • herbjelita 20.03.11, 21:20
  A niech budujom tyle muzeów ile chcom, to im nie pomoże. Dlo nos Slonzoków były to powstania polskie na Sląsku i nic innego. Wbrew wynikom plebiscytu wydarli nom te Poloki kawau Slonska aby go zniewolić. Mom nadzieja, że te ich polske muzea bydom tak nieudane jak tyn na Annaberu. Zaóważyliście, że wszystcy liczom jeno na pieniążki z EU. To nieudane i sfauszowane muzeum na Annabergu tyż już prosi o pieniondze z EU, bo se wali.
  Pierońsklie hadziaje - jeno kasować, ale robić nie.
 • cirano 21.03.11, 08:38
  Wszystko by Polska miała. I porządek i kulturę i czysty kraj i czystych ludzi gdyby miała...hehe, PIENIĄDZE, czytom.
  --
  Kożdo prowda potrzebuje odważnego co jom wypowiy
 • herbjelita 21.03.11, 09:07

  cirano napisał:

  Wszystko by Polska miała. I porządek i kulturę i czysty kraj i czystych ludzi gdyby miała...hehe, PIENIĄDZE, czytom.

  Polska chcby miala dos pieniedzy, to i tak by se nic nie zmieniouo, bo pieniondze by rozkradli i do swoich kabzow powtykali. Uoni to majom w genach. Uoni se myslom, ze tak juz na stale zostanie i tylko z EU bydom strumieniem naplywaluy te pieniondze. Przidzie ale czas, ze bydom se musieli z tego rozliczyc i zas uoni nie bydom tymi winnymi. Kogos tam znajdom - jak nie zaborcow, to Rusow abo Niemcow ale uoni z zasady som najlepszymi, najzyczliwymi, najgospodarnymi, no i najkulturalniejszymi ludzmi na tym swiecie.
  Widzisz przeca jak uoni Slonsk do kwitniecia doprowadzili. Dzieki im za to i dzieki, ze momy takich dobrach opiekunow.
 • 1fatum 21.03.11, 09:07
  Dziwisz się, bo ja nie. To wszystko prawda.

  Problem tkwi gdzie indziej.

  Na te pieniądze trzeba zapracować, a to jest trudniejsze od zbudowania dobrej drogi i utrzymania czystości.
  --
  ****************************************************************
  Odważni żyją krótko. Tchórzliwi nie żyją wcale. Kim więc jestem?
 • cirano 22.03.11, 08:48
  1fatum napisał:

  > rogi i utrzymaNa te pieniądze trzeba zapracować, a to jest trudniejsze od zbudowania dobrej dnia czystości.
  =======================================
  I to jes tyn problym.
  Kontrasty. W jednym miejscu czytomy, że Polska znajduje sie w piyrszyj 20-tce światowych potyng gospodarczych, w drugim czytom, że Polska niczego sama niy produkuje...


  --
  Kożdo prowda potrzebuje odważnego co jom wypowiy
 • socer-schlesier 28.03.11, 10:07
  wyborcza.biz/biznes/1,100896,9331359,Na_Slasku_i_w_Zaglebiu_drozej_niz_w_Niemczech.html
 • socer-schlesier 02.04.11, 08:00
  Prawie sto lat tymu na Slonsku pociongi lepi kursowaly jak dzisiej.
  pl.wikipedia.org/wiki/Latający_Ślązak
 • socer-schlesier 12.04.11, 09:19
  www.blog.pl/artykuly/w-rubryce-narodowosc-wpisze-slaska,104,1
 • socer-schlesier 16.04.11, 07:06
  Te zdjyncie mi pszipomino jak przed wojnom Poloki mieli rozwiniynto siec koleji. W tym wypadku idzie o samoloty ale to prawie tak samo wyglondalo.U nos na Slonsku potynzny ruch a na wschodzie dwa tory.
  www.flightradar24.com/
 • szwager_z_laband 23.04.11, 07:10
  Antek i Francek stare powstance.

  Przeca wszyske znocie Antka i Francka, pra? Ale przeca niy wszyske wiycie ize
  Antek bou ze Glywic a Francek ze Laband. Ja, to je prowda! Jo wom sam to godom,
  a kej jo to godom, to tak musi byc i tela. Tera ale, kej juz wiycie kaj sie te
  elwry chowali, to wom jeszcze opowia jak one byli we powstaniach, bo te dwa
  pierony zyli downo tymu, jak prawie naszym oupom sie szczylac zachciauo i lotac
  z gywerom po houdach. No to jak juz oni poszli do tego powstanio to prziszli
  tysz do lasa kole Laband. Antek se siod a Francek poszou kuknonc co je tam
  dalyj kole lasa loz i sie tysz ino jeszcze chciou wypulac. Naroz leci Francek
  nazod i ryczy do Antka:
  - Antek wstowej! Orgesze powstancow mordujom!
  - Jerona-pierona! Ryknou Francek – Dyc muszymy leciec im na pomoc!
  No i polecieli. Jak wylezli ze lasa to uwidzieli ize richtik cos je loz. Legli
  se w trowie i suchajom godki po niymiecku; - Ta gowa ty, ta gowa jo, ta gowa
  ty, ta gowa jo!
  Francek i Antek niy szczimali i wylecieli na tych co tam to godali. Juz im
  chcieli rombac, ale sie kapli ize to som dwa zuodzieje. Te dwa co to po
  niymiecku gowy rachowali, to ukradli ze pola kapusta i sie niom dzielyli. Antek
  i Francek trocha postraszyli tych „Orgeszow” i wziynli im ta kapusta, a oddali
  jom kucharzowi, coby wszyskim cosik z niyj uwarzou. Od tego czasu jak Antek abo
  Francek chcieli isc sie wypulac abo cosik, to zaro sie ich pytali eli idom
  kapusta rachowac.
 • 1fatum 23.04.11, 10:43
  Mam 19 kart rękopisu o powstaniu, a raczej o losach śląskich Niemców złapanych i osadzonych w obozach przez polskich powstańców. Nie mam czasu, aby przepisać na komputerze.

  Czy znaleźliby się chętni do pomocy? Mogę wysłać zeskanowane pliki mailem. Poniżej jedna z kart. Kilka osób szybko poradzi sobie z przepisaniem.

  Po przepisaniu można byłoby opublikować np. w Internecie, aby ocalić od zapomnienia. Tym bardziej, że temat jest na czasie.


  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/8/ah/hb/pn9u/lXl7GjHFTbyQSn2amX.jpg
  --
  ****************************************************************
  Odważni żyją krótko. Tchórzliwi nie żyją wcale. Kim więc jestem?
 • szwager_z_laband 23.04.11, 14:09
  poslij mi 3 strony to je szkryfna

  dobry pomys Fatum!
 • 1fatum 23.04.11, 21:55
  szwager_z_laband napisał:

  > poslij mi 3 strony to je szkryfna
  >
  > dobry pomys Fatum!
  **********************************
  Czy dostałeś pocztę z załącznikami?

  Jeżeli tak, jak Ci się to widzi?

  Według mnie mamy interesujący materiał, tylko potrzeba więcej chętnych do przepisania.

  --
  ****************************************************************
  Odważni żyją krótko. Tchórzliwi nie żyją wcale. Kim więc jestem?
 • szwager_z_laband 24.04.11, 06:58
  ja, widza prawie ze juz mom to we kszince

  jeszcze ale niy miouech czasu poczytac

  jak to pszepisza to sie juzas odezwia w tym temacie!
 • 1fatum 23.04.11, 18:53
  Znam z opowiadań ja do powstań byli agitowani młodzi ludzie z różnych paramilitarnych organizacji (strzelec, POW i inne). W zapisie encyklopedycznym POW spotykamy taki zapis: "Członkowie POW brali udział w powstaniu wielkopolskim i śląskich oraz obronie Lwowa 1919, ....".

  Nie będę daleki od obiektywnej prawdy w swoim twierdzeniu, że powinniśmy mówić nie o powstaniach śląskich, ale o bratobójczej wojnie z polskiej inspiracji.
  Ślązacy żyjący w Niemczech nie mieli bladego pojęcia o nowo powstałej Polsce i tylko polscy agitatorzy oraz bojówki (POW i inne) dążyły do wzniecenia społecznych niepokojów.
  Można zadać pytanie, czemu gdzie indziej nie starano się wzniecić buntu? - to proste. Polce był potrzebny węgiel, stal i przemysł. To wszystko było na Śląsku, którzy jako rejon pogranicza posiadał żywioł polski oraz polonofilów. Do tego wszystkiego wiedziano, iż Ślązacy choć z obywatelstwa byli Niemcami, to naprawdę są odrębnym narodem śląskim.
  Zdawano sobie sprawę, że Niemcy są osłabione niedawno zakończona wojną i te wszystkie argumenty sprawiły, że podjęto się podpalenia Ślaska.
  Z braku dostatecznej ilości śląskich powstańców, wyeksportowano ich z Polski. Mamy tego dowód w zbiorach nieśląskich powstańców śląskich.

  Dziś powinniśmy obchodzić dni hańby wzniecenia bratobójczych walk na Śląsku w interesie Polski.

  Opowiadający wspominali jak oni sami, albo ich krewni byli agitowani do walki o polski Śląsk, choć tak naprawdę do śmierci nie wiedzieli czemu tam poszli walczyć i ginąć. Coś ględzili o patriotyzmie, ale nie potrafili wyjaśnić jak powiązać patriotyzm z pragnieniem zbrojnego zajęcia cudzej własności.

  Najlepszym przykładem jak wyglądały te powstania może być aktualna sytuacja w Libii. Obcy interwenci wspierają i finansują buntowników, posyłają swoje siły jawnie i tajnie oraz wojskowych doradców, ale tym razem nie idzie o węgiel, stal, czy przemysł, ale o najbogatsze złoża ropy.
  --
  ****************************************************************
  Odważni żyją krótko. Tchórzliwi nie żyją wcale. Kim więc jestem?
 • szwager_z_laband 24.04.11, 08:44
  zaro Ci posla te 3 strony coch pszepisou!
 • 1fatum 24.04.11, 10:22
  jedną już mam.

  Jakie są pierwsze wrażenia?

  --
  ****************************************************************
  Odważni żyją krótko. Tchórzliwi nie żyją wcale. Kim więc jestem?
 • szwager_z_laband 24.04.11, 11:30
  to som wszyske 3 naroz:)

  a wrazynie je take ze z ciekawosciom poczekom jak wszysko poskuodomy cuzamyn do kupy - jo take rzeczy uykom zawsze z ciekawosciom!
 • 1fatum 24.04.11, 13:31
  szwager_z_laband napisał:

  > to som wszyske 3 naroz:)
  >
  > a wrazynie je take ze z ciekawosciom poczekom jak wszysko poskuodomy cuzamyn do
  > kupy - jo take rzeczy uykom zawsze z ciekawosciom!

  **************************************
  Nie chcesz kolejnych trzech?
  - Chciej.
  --
  ****************************************************************
  Odważni żyją krótko. Tchórzliwi nie żyją wcale. Kim więc jestem?
 • 1fatum 24.04.11, 13:54
  oszwager_z_laband napisał:

  > to som wszyske 3 naroz:)
  >
  > a wrazynie je take ze z ciekawosciom poczekom jak wszysko poskuodomy cuzamyn do
  > kupy - jo take rzeczy uykom zawsze z ciekawosciom!
  ******************************************************

  Wysłałem do Ciebie wszystkie pliki. Jeżeli nawet więcej nie przepiszesz, to zostaną one na jeszcze jednym komputerze, nie tylko na moim. Może ktoś się do Ciebie zgłosi do pomocy przy przepisywaniu.
  Tak czy inaczej jadą te pliki. Dużo one ważą i nie wiem czy serwer przyjmie. Przekonam się wieczorem jak wrócę do domu, czy przeszły.

  --
  ****************************************************************
  Odważni żyją krótko. Tchórzliwi nie żyją wcale. Kim więc jestem?
 • 1fatum 24.04.11, 13:55
  Nie przeszły - serwer zgłasza błąd. Będę musiał je zmniejszyć.
  --
  ****************************************************************
  Odważni żyją krótko. Tchórzliwi nie żyją wcale. Kim więc jestem?
 • hanys_hans 24.04.11, 14:05
  1fatum napisał:

  > Nie przeszły - serwer zgłasza błąd. Będę musiał je zmniejszyć.

  Wciep to na GALERJO w peunyj rozdzielczos´ci...


  --
  http://schlesien.nwgw.de/FGGG/smilie.png
 • szwager_z_laband 24.04.11, 18:31
  gynau:)
 • 1fatum 25.04.11, 09:00
  hanys_hans napisał:

  > 1fatum napisał:
  >
  > > Nie przeszły - serwer zgłasza błąd. Będę musiał je zmniejszyć.
  >
  > Wciep to na GALERJO w peunyj rozdzielczos´ci...

  >
  **************************************************
  Dziś próbuję wysłać i jakoś idzie. Na galerię musiałbym zmniejszać, bo skany maja po około 17 mega. Postaram się w wolnej chwili zamienić na pdf-y i może wtedy będą mniejsze, a tak samo czytelne. W ostateczności zamienię na html.  --
  ****************************************************************
  Odważni żyją krótko. Tchórzliwi nie żyją wcale. Kim więc jestem?
 • 1fatum 25.04.11, 09:03
  Chyba Szwagrowi zapchałem skrzynkę pocztową, bo odrzuca dwie ostatnie przesyłki.
  Skanowałem w pełnej rozdzielczości, aby rękopis był lepiej czytelny.
  --
  ****************************************************************
  Odważni żyją krótko. Tchórzliwi nie żyją wcale. Kim więc jestem?
 • szwager_z_laband 25.04.11, 09:08
  kszinka mom prawie wypucowano na glanc:)
 • 1fatum 25.04.11, 10:34
  szwager_z_laband napisał:

  > kszinka mom prawie wypucowano na glanc:)

  *******************************************
  zrobiłem z tego mały plik pdf. Wysłałem całość pocztą. Jakbyś nie mógł otworzyć, to jest malutki skuteczny program do pdf-ów.

  www.dobreprogramy.pl/Foxit-Reader,Program,Windows,14318.html
  Jako foto nie da się zamieścić, bo to inne pliki.

  --
  ****************************************************************
  Odważni żyją krótko. Tchórzliwi nie żyją wcale. Kim więc jestem?
 • szwager_z_laband 25.04.11, 14:27
  wszysko doszuo i niyma problymu z owiyranim:)

  Dziynki
 • hanys_hans 25.04.11, 16:59
  1fatum napisał:

  > hanys_hans napisał:
  >
  > > 1fatum napisał:
  > >
  > > > Nie przeszły - serwer zgłasza błąd. Będę musiał je zmniejszyć.
  > >
  > > Wciep to na GALERJO w peunyj rozdzielczos´ci...

  > >
  > **************************************************
  > Dziś próbuję wysłać i jakoś idzie. Na galerię musiałbym zmniejszać, bo skany ma
  > ja po około 17 mega. Postaram się w wolnej chwili zamienić na pdf-y i może wted
  > y będą mniejsze, a tak samo czytelne. W ostateczności zamienię na html.

  1fatum napisał:

  > hanys_hans napisał:
  >
  > > 1fatum napisał:
  > >
  > > > Nie przeszły - serwer zgłasza błąd. Będę musiał je zmniejszyć.
  > >
  > > Wciep to na GALERJO w peunyj rozdzielczos´ci...

  > >
  > **************************************************
  > Dziś próbuję wysłać i jakoś idzie. Na galerię musiałbym zmniejszać, bo skany ma
  > ja po około 17 mega. Postaram się w wolnej chwili zamienić na pdf-y i może wted
  > y będą mniejsze, a tak samo czytelne. W ostateczności zamienię na html.

  Galerjo je ustawioono na 140 mega! Mogesz mi tysz to posuac´ na emajl adresa na mojim serwerze tam moom niyograniczoony plac. Moga to potyn wciepac na mooj serwer, adres ci potyn podoom a ty mogesz go dali dac´ zainteresowanym...


  --
  http://schlesien.nwgw.de/FGGG/smilie.png
 • 1fatum 25.04.11, 19:32
  Wysłałem mailem jako plik pdf.

  --
  ****************************************************************
  Odważni żyją krótko. Tchórzliwi nie żyją wcale. Kim więc jestem?
 • hanys_hans 25.04.11, 22:23
  1fatum napisał:

  > Wysłałem mailem jako plik pdf.

  Jusz rzech to ostou, piykne dziynki! Posuouech ci ymajlym adresa kaj to je teroski na serwerze...

  --
  http://schlesien.nwgw.de/FGGG/smilie.png
 • 1fatum 25.04.11, 22:39
  Najważniejsze, że wspomnienia będą mogli poznać inni ludzie. Teraz wiem, że gdyby "zginął" mój komputer, to nie zagubią się ważne treści.

  Warto, jak wspomniałem w mailu pomyśleć o właściwym opracowaniu wspomnień i opublikowaniu. Przecież niedługo jest rocznica.

  Pewnie już przeczytałeś.
  Niezbyt często się trafiają tak spisane i podpisane wspomnienia.

  --
  ****************************************************************
  Odważni żyją krótko. Tchórzliwi nie żyją wcale. Kim więc jestem?
 • rico-chorzow 24.04.11, 12:34
  socer-schlesier napisał:

  > Czy moze ktos synsownie mi wytlumaczy po co nom na Slonsku byly poczebne te niy
  > szczynsne Powstania Slonske?.....

  Socer,Ty'ś trefiou,mieli nosze Starzyki,Oupy i Dziadkowie gnać wszystkych w pierony jasne do jych zasranych Niymcow eli Polskow,tam siy mogli ze..srać.
  bi.gazeta.pl/im/2/4739/m4739272.gif

  www.youtube.com/watch?v=P49cwU4g8qM
 • hanys_hans 24.04.11, 13:39
  rico-chorzow napisał:

  > Socer,Ty'ś trefiou,mieli nosze Starzyki,Oupy i Dziadkowie gnać wszystkych w pie
  > rony jasne do jych zasranych Niymcow eli Polskow,tam siy mogli ze..srać.

  A to po jakymu gnać do Niyncow, pszeca pszodzi OS byu we Niymcach...

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Plebiscyt_na_G%C3%B3rnym_%C5%9Al%C4%85sku-mapa.gif
  --
  http://schlesien.nwgw.de/FGGG/smilie.png
 • socer-schlesier 30.04.11, 08:02
  To nom dala Polska ze zas cza walizki pakowac i za robotom do Niymiec bo tam lepi placom.Czy kedykolwiek bylo odwrotnie zeby np. Niymcy do Polski za robotom pszijyzdzali bo w Polsce by lepi zarobiyli jak u siebie?
  Bestosz se jeszcze roz spytom:
  Po jaki ch... nom byly poczebne te Powstania Slonske?
  wyborcza.biz/biznes/1,100896,9511287,W_Polsce_tyle_nie_zarobia.html
 • 1fatum 30.04.11, 08:29
  Przeczytany tekst ukazuje polską dwulicowość. Kiedy mowa o pracy i zarobkach niemiecki kraj i pracodawca im nie śmierdzi, ale ruszyć inne zagadnienia od razu mamy hurrapatriotów. Najgorsi są już nieaktywni zawodowo, bo nacjonalizmem tłumią swoją niemożność zarobkowania w Niemczech. Chcieliby, ale już tam ich nie chcą.
  Młodzi wychowani w Polsce przypominają tort zawinięty w papier po śledziach. Śledzie dawno zjedzone, ale fetor pozostał. Z wyglądu wszystko OK, jednak okropny zapach przeniknął do środka tortu. Dopiero ich dzieci mają szansę stać się normalnymi ludźmi, bo żyjąc na obczyźnie nie będzie komu sączyć jadu nienawiści wraz z bajeczkami na dobranoc.
  --
  ****************************************************************
  Odważni żyją krótko. Tchórzliwi nie żyją wcale. Kim więc jestem?
 • socer-schlesier 30.04.11, 09:46
  Tu mosz 100 procyny racji tyle tylko ze ci co wyjyzdzajom niyjednokrotnie muszom sie rozlonczyc z rodzinom, sam zostawic swoja zona dzieci (co z kolei grozi rozpadym malzynstwa) a swoich rodzicow na starosc samych.Jedynym pocieszyniym moze byc ze dzisiej momy szybke samochody i kto chce zawsze w kazdy chwili moze wsiednonc do auta i odwiydzic swoich rodzicow, no cosz ale to som yno odwiydziny a potyn zas odjazd.
  Kedys zech chciol zeby moi chopcy do Niymiec wyjechali (niy mieli by tam zodnych klopotow z aklimatyzacjom bo som w tym duchu wychowani) ale teraz bych jusz tygo niy chciol.Wola jak som w doma, pszi mie.
 • socer-schlesier 07.05.11, 06:30
  wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80271,9552313,RAS_mowi__PiS_wychodzi.html
 • bratjakuba 07.05.11, 15:50
  socer-schlesier napisał:

  > wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80271,9552313,RAS_mowi__PiS_wychodzi.html
  --------------------------------------------------------------------------------------------

  Chyba nie idzie Ci o to że PiS opuścioł sala przed głosowaniym a RAŚ zachowoł sie podobnie,
  nie głosyjonc.
  To świadczy o tym,że ci co ta rezolucja uchwalyli niy majom cołkowitej racji abo przinajmnij nie idzie im o prawdziwe przedstawiynie III powstania.

  Tak wyglondo jak by Tobie sie uchwała( bo już nie rezolucja) podobała a PiS i RAŚ to sztinkery i przeszkodzocze.
 • szwager_z_laband 09.05.11, 20:57
  www.youtube.com/watch?v=ejQGVVt3VV0
 • 1fatum 09.05.11, 23:31
  Skoro mamy prawdziwą epidemię ekshumacji, to może ekshumować Korfantego, aby poszukać w jego resztkach arszeniku.
  --
  ****************************************************************
  Odważni żyją krótko. Tchórzliwi nie żyją wcale. Kim więc jestem?
 • socer-schlesier 10.05.11, 06:09
  1fatum napisał:

  > Skoro mamy prawdziwą epidemię ekshumacji, to może ekshumować Korfantego, aby po
  > szukać w jego resztkach arszeniku.
  ---------------------------------------------------------------
  Jak najbardzi.Mom nadzieja ze dlo wysfietlynia tyj zagadki roz na zawsze bylo by to jak najbardzi wskazane.Moze jeszcze przijdzie na to czas.Poloki na naszy miejscu niy dosc ze tygo by sie domagali ale jusz downo by do tyj ekshumacji doszlo.
 • socer-schlesier 10.05.11, 06:12
  Ta ich Polska Racja Stanu.Poloki niy som zdolne do kompromisu.
  1fatum napisał:

  opole.gazeta.pl/opole/1,35114,9511110,Jak_sie_radni_wyklocali_o_uchwale_ws__powstania.html
 • szwager_z_laband 10.05.11, 07:05
  pszeca polski lekarz juz to oficjalnie i komisyjnie zbadou i stwierdziou - do mie wiyncyj niy pocza.
 • socer-schlesier 11.05.11, 07:02
  szwager_z_laband napisał:

  > pszeca polski lekarz juz to oficjalnie i komisyjnie zbadou i stwierdziou - do
  > mie wiyncyj niy pocza.
  -----------------------------------------------------
  Ston se na drodze i popytej przechodniow na tymat czy wiedzom ze Korfanty zostol otruty przez Polokow?
  W tedy se prowdy dowiysz jak to na zicher wyglondo z tymi wiadomosciami.Moze z 2 procynt ludzi by Ci odpowiedzialo pozytywnie.Jak by zrobiyli ekshumacja to dzisiej przez srodki masowygo przekazu wszyscy by sie o tym dowiedzieli.
 • 1fatum 11.05.11, 09:02
  Każdy może podważyć opinie lekarza. Wyników badań już nie. Przypomnę niedawną ekshumację Pyjasa. Mimo opinii lekarskich i wcześniejszych sekcji zwłok dopiero teraz uznano wersję za ostateczną i prawdziwą.

  Skoro Polacy w Niemczech domagają się praw mniejszości, to przecież Ślązacy mogą się domagać ostatecznego wyjaśnienia przyczyny śmierci "ich przywódcy z powstania".
  Trzeba głośno krzyczeć i domagać się, aby definitywnie obalić wszelkie plotki. Związki arsenu są łatwo wykrywalne i przy obecnej technice analitycznej można nie tylko wykryć truciznę, ale czas przez jaki była podawana oraz jej ilość.
  Skoro można było sprowadzić truchło Sikorskiego i badać, to "powstańczy wódz" też nie jest gorszy. To jak gra w szachy. Na ruch przeciwnika trzeba odpowiedzieć własnym ruchem, a nie czekać aż przegramy partię.
  --
  ****************************************************************
  Odważni żyją krótko. Tchórzliwi nie żyją wcale. Kim więc jestem?
 • bratjakuba 13.05.11, 15:04
  www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=%2F20110319%2FREPORTAZ%2F491241708
 • socer-schlesier 20.05.11, 10:27
  Jak widac Poloki byli miszczami w robiyniu zadymy:

  Jan Keller tak opisał zerwanie wiecu niemieckiego: "Z chwilą zagajenia zebrania przez przewodniczącego, oczywiście po niemiecku, usadowiona gdzieś w pobliżu drzwi bojówka polska rozpoczynała gwałtowny protest, żądając przemawiania po polsku. Znajdujący się na miejscu, dobrany specjalnie zastęp policji wzywał obecnych do zachowania spokoju, co skutkowało zazwyczaj tylko na krótki czas, do następnego wystąpienia naszych bojowców. W rezultacie zazwyczaj dochodziło do rozwiązania zebrania z powodu rzekomej niemożności utrzymania porządku przez policję”. Wiele z takich zebrań kończyło się bójkami, podczas których obrzucano się szklankami, krzesłami i okładano drewnianymi lagami, które przeszły do historii jako tzw. plebiscytówki. Czas przed głosowaniem był znaczony wzrostem agresji, jak podkreślał Wojciech Poliwoda: "Napady, bójki, nie wyłączając zabójstw, były na porządku dziennym”.
 • annak12 19.05.11, 08:45
  dyskusja (idzie coś robić i słuchać)
  www.radio.opole.pl/2011/maj/wiadomosci/debata-w-studiu-m-gorycz-czy-duma.html
 • szwager_z_laband 19.05.11, 14:39
  jak zwykle najwiyncyj tam do powiedzynia majom wszyscy ino niy Slonzoki.
 • szwager_z_laband 19.05.11, 14:48
  www.radio.opole.pl/gosc-poranka/ryszard-wilczynski-wwojewoda-opolski.html
 • socer-schlesier 23.05.11, 08:37
  wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80271,9640487,Prezydent_Komorowski__Slazakom_nalezy_sie_szacunek.html
 • 1fatum 23.05.11, 10:47
  Obrońcy Warszawy są godni szacunki i w dodatku patrioci, ale już nie obrońcy Berlina.

  Z powstańcami śląskimi jest bardziej skomplikowana sprawa, bo o tych, którzy wywołali bratobójczą wojnę upomina się polska władza, ale Niemcy nie maja odwagi uczcić tych, którzy bronili swojej ojczyzny równie bohatersko i patriotycznie.

  Niemal tak samo jest u Rusów. Za jednej władzy biali byli pogardzani a teraz gardzi się czerwonymi. Może i na Śląsku wiatry zmienią kierunek.

  --
  ****************************************************************
  Odważni żyją krótko. Tchórzliwi nie żyją wcale. Kim więc jestem?
 • rico-chorzow 23.05.11, 11:54
  Pytanie: dlaczego nazywają się właśnie "śląskie"?

  Są ludzie,którzy boją się odpowiedzialności......za przelaną,niewinną krew dla własnego profitu i mają ten "przywilej" czegokolwiek nazywania.
  --
  bi.gazeta.pl/im/2/4739/m4739272.gif

  www.youtube.com/watch?v=P49cwU4g8qM
 • 1fatum 23.05.11, 12:34
  O tych, którzy obecnie robią burdy w Libanie mówi się rebelianci, a w podobnym przypadku, ale u nas mamy do czynienia z powstańcami.
  --
  ****************************************************************
  Odważni żyją krótko. Tchórzliwi nie żyją wcale. Kim więc jestem?
 • socer-schlesier 03.06.11, 06:08
  Moze przez to Poloki sie prowdy dowiedzom abo?
  wiadomosci.onet.pl/regionalne/slask/uczniowie-wciela-sie-w-powstancow-slaskich,1,4407481,region-wiadomosc.html
 • socer-schlesier 03.06.11, 07:09
  Moze i ta piosynka bydom przi okazji suchac a powinni by poczuc prowda i poznac trocha rzeczywistosci o tamtych czasach a niy yno ta polsko klamliwo propaganda:
  www.youtube.com/watch?v=i6mNWyYWqQI&feature=youtu.be

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka