Dodaj do ulubionych

Pomyśloł ech se.....

19.08.19, 15:38
Miesto sie sam wadzić o pierdoły polityczne, na kiere i tak ni momy żodnego wpływu,
piyknie by było poczytać nagrodzony wierz niejakigo Fojermana.

Stanik Neblik nazywo sie tak rychtyk tyn Fojermon.
Godo i pisze piyknom ślonszczyznom a do tego wierszym i do śmiychu.

Chca Wom sam przedstawić wiersz nagrodzony we konkursie slonskej godki -
"Napiszmy to po naszymu"

Tytuł wiersza: "Pogaduszki z Adamym"


Pisoł żeś, Adam, kedyś „Pana Tadeusza”,
Tōż jo, Ślōnzok z Rybnika, tyż napisać musza
Ô mojim piyknym Ślōnsku, ô tej Ôjcowiźnie,
Bo kery sam choć trocha tej ślōnskości liźnie,
Tyn już serce ji ôddo, już je Ślōnzok cały.
Chcioł bych ôpisać wszystko, co ôczy widziały,
Dyć je żech zwykły synek, talyntu brakuje,
Tōż niech sie tyż nady mnōm czytelnik zlituje.
Jo niy byda sam pisoł żodnej epojeje,
Bo chca yno Wōm pedzieć, co sie u nas dzieje.
Adam bōł wielki pisorz, nazywany „wieszczym”,
A jo sie durch pisanio musza uczyć jeszcze,
Ale czuja, że ôba mōmy coś wspōlnego,
A choć niy poradza sam mianować tego,
To wiym, że Adam wtedy czuł sie tam choćby jo:
Niby je człowiek szczynśliwy, niby wszystko mo,
A czegoś mu brakuje, w sercu prōzno jakoś,
Tōż niyroz by tak siedzioł a bōł by zapłakoł,
Nad losym Matki biydnej, tak poniywiyranej.
Jo, synek tej Ziymie, tej godki zakozanej,
Niy moga sie dziwać, jak sie to wszystko traci,
Co tak procnie chowali te starziki nasi.
Kaj sōm te familoki, przi nich te chlywiki,
Te ławki przed laubōm? A kaj sōm te muzyki?
Te ôdpusty, uciecha, wszystko sie straciyło.
Czy mie sie to yno śni, czy tak richtig było?
Kaj sōm te piykne czasy, co my we przikopach
Raki se chytali, a fuzbal szło pokopać
Z kamratami ze szkoły, na łōnce przi lesie?
Terazki tak myśla, co nōm jeszcze prziniesie
Ta dymokracyjo, ta wolność, ta swoboda?
Nowe czasy, tōż dziynka, że jeszcze sam moga
Pisać po naszymu, dyć tyż do czasu możno,
Aż keryś sam „ôpcyjo cudzo” wy mie pozno.
Dyć co mi ôstało? Czego mi wziōnś niy mogōm?
Tego, żech je Ślōnzok a z tōm Matkōm, niybogōm,
Na dobre a złe. Dyć doś! Czas już stanyć z kolan.
Jo se po swojimu tyn mōj Ślōnsk widzieć wola:
Te nasze hołdy, lasy, łōnki, rzyki, strōmy,
Co szumiōm mi nad głowōm. My sie dogodōmy.
Ô tych starych czasach, jak sam piyrwej bywało,
Jak sie w krōtkich galotkach po rżysku lotało,
Drachy sie puszczało, a strzylało ze szlojdra.
Możno jeszcze dzisiej kaj we szopie tam znojda
Jaki stary gōmin, a łatka ze strzewika.
Tela człowiek umi: rozkraka zrobić z patyka,
A po lesie lotać, choćby te indianery.
Niech mi tego sprōbuje tyż zabrōnić kery.
Abo siedna na koło, a bez pole rusza.
Jo se na tym kole zaś poôbjyżdżać musza
Wszystki te stare kōnty, te miejsca w pamiynci.
Przeca tam mi wyntili żodyn niy wykrynci,
Żodyn mi sam niy koże pokozać paszportu,
Bo jo se byndaluja tak yno dlo szportu.
A że to robić musza w ukryciu, na niby?
Czasym tak je w życiu. Niy ma go, choć prawdziwy.
Twōj kraj dzisiej je wolny a Ty tyż, Adamie,
Tōż pokoż Pōnbōczkowi tyż roz za czas na mie.
Możno sam tyż doczkōmy kedyś takich czasōw,
Że godać sam bydymy piyknōm godkōm naszōm,
Jak nasze starziki. Żodyn nōm niy powiy,
Że miejsce ślōnskości je yno na kerchowie.
Przeca my sōm żywi, ludzie z krwie, a kości
I chcymy żyć we zgodzie, bez haje, a złości.
Kożdego przijmnymy sam, choćby przociela.
Dyć niech niy rozrobio. Styknie. I yno tela.
Miejsca sam je doś, roboty nōm tyż niy braknie
Na dłōgi lata. Niech sie zaś lepszy dzioć zacznie
A niech kwitnie nōm ślōnskość, jak te kwiotka polne.
Ślōnzoki w swojich sercach dycko bydōm wolne.
Edytor zaawansowany
 • berncik 19.08.19, 18:46
  Dzięki Bracie. Fajnie napisane. Przi czytaniu pora razy myśl i poszły same we wlosne wspomnienia i przeżycia.
 • 1fatum 19.08.19, 20:09
  Napisane pięknie i tak od serca.

  jednak te wszystkie "kutasiki" nad literami .... jak je zrozumieć? Nawet nie mogę uwierzyć, że tak dawno zacząłem na GGG pisać, ale wtedy śląska godka była pisana fonetycznie i nie sprawiało trudności jej czytanie.
  Teraz czytając mam wrażenie, że ktoś jeździ styropianem po szkle.

  Wychodzi na to, że najpiękniejsza twórczość nie może być pisana w sposób utrudniający odbiór.

  To tylko moje subiektywne zdanie. Ciekawe co o tym myślą inni.

  --
  ************************************************************
  Motto Życiowe:
  1.Mów prawdę, albo milcz.
  2.Nie składaj obietnic, których nie będziesz mógł (lub nie jesteś pewien, że będziesz mógł) dotrzymać.
 • bratjakuba 20.08.19, 00:35
  1fatum napisał:

  > Napisane pięknie i tak od serca.
  >
  > jednak te wszystkie "kutasiki" nad literami .... jak je zrozumieć?

  Nie przejmuj sie, czytej tak choby tych daszkow nad tym >ō< nie było.
  Jak eś nie ma Ślonzok i to taki co zno godka z domu, to nie spasujesz tego ou , bo tak to sie słyszy.
  Przi czym te >u< za tym ty >o< je bardzo słabe.
  Moim zdaniym te eksperymynta z alfabetym som nie potrzebne. >Bo czego sie nie najysz,
  tego sie i nie naliżesz.<
  Ale za kodyfikacja ślonske godki wziyno sie pora besserwisserow po "Jagellonce" i koniecznie musieli cośik zmiynić coby te abecadło nie było tak cołkym podane na polske.
 • 1fatum 20.08.19, 09:51
  Chodzi o to, aby okaleczyć piękną godkę tak, aby tylko nieliczni potrafili płynnie czytać. Cała reszta ma tylko godoć i nie pisać, aby wraz z ostatnimi Ślązakami mowa śląska wymarła.

  Kilka lat temu pisałem, że ktoś przebiegle wpuścił "kodyfikatorów" na ślepy tor dając im pomysł na "kutasiki" nad literami. W moim przekonaniu była to forma zwalczania śląskości w wykonaniu samych Ślązaków. Co więcej, wielu z nich czyniło swoje dzieło z pełnym przekonanie, że robią dobrze. Gdyby w inny sposób - przemocą - rugowano śląski język, to zostałby jeszcze mocniej utrwalony na zasadzie "każda przemoc rodzi bunt".
  Wraz z wymarciem języka ginie naród. I właśnie w tym celu opracowano kombinację operacyjną służącą do wymarcia języka.

  --
  ************************************************************
  Motto Życiowe:
  1.Mów prawdę, albo milcz.
  2.Nie składaj obietnic, których nie będziesz mógł (lub nie jesteś pewien, że będziesz mógł) dotrzymać.
 • berncik 20.08.19, 07:12
  Kiedyś przed paroma latami widzimy zech tako próba notyfikacji ( nie wia czy to nie bouo tu na forum). To dopiero było choczykow i zakryntasow i różnego pieronstwa, zech se pomyslou że to napewno jakiś gorol nasfol wymyslu na odzwyczajenie.. Pod Moto. Jo wom dom Hanysy notyfikacjia .że i tak zodyn nie zapamietocie Kaj jakiś choczyk przidzie.
 • farel 20.08.19, 08:07
  Tysz mom take odczucie Berncik.
  Kaszubom tak Poloki, przi pomocy tych znaczkow zepsuli jejich godka. Tego pieroństwa żodyn niy chce sie uczyć i... rodzimy jejich jynzyk umiyro.
  Poloki tom modyfikacjom chcieli ino zjednoczyć kaszebsko godka, żeby wszyndzie była jednako, bo wiadomo, że jak i u nos co pora kilometrow wystympujom różnice w godce.
  Takij modyfikacji niy potrzebujymy

  --
  Montowanie piorunochronów na wieżach kościołów, kaplic, świadczy o braku wiary w tym narodzie
 • erka-4 20.08.19, 16:58
  Pięknie napisane i zastanawiam się dlaczego wszystko zrozumiałem skoro Ślązakiem nie jestem,a najbardziej wzruszyłem się przy tych wspomnieniach o rakach,które jako berbeć mały łowiłem w Ścinawie płynącej smętnie przez Falkenberg pod Opolem.Niegdyś pić wodę można było z tej rzeczki,która dziś ściek bardziej przypomina.
 • berncik 20.08.19, 21:08
  Erka bardzo bym się zdziwioł jak byś tego nie zrozumioł . Po pierwsze to nie jest tak pisane po Slonsku jako my pierwy godali .Po druge, Tys przeca nie jest so richtig gorol .Tyś nom kiedyś pisol żeś jest pieronski Galicjok, to musisz to rozumieć. Po trzecie miyszosz już kupa lot we Falkenbergu miyndzy Hanysami.,ktoś se i nauczou.
 • bratjakuba 20.08.19, 21:26
  No toż postow nastympny krok w rozumioyniu godki. Tym razym trocha bliży Opola.
  Take piykne to nie jak ta godka Fojermana z Adamym, je ale ciynżke do spokopiynio i dlo rychtych Ślonzoka.

  Skuli gibkiego wyjazdu do Reichu przedom drapko:

  Wertiko na wysoki glanc
  Szrank z trzima dzwierzami
  Szeslon odwanckowany
  Dwa kronlojchtry
  Dwa nachtiszle
  Tepich wyklupany i sztyry gardinsztangi
  Gramafon na kurbla
  Blumsztynder z myrtom
  Doniczka sznitiochu
  Byfyj
  Durszlak na nudle abo kluski
  Szuflodka z niciami i jegłami
  Sztriknadle do Cwitrow,
  Biksa ze magiwyrflow
  Flaszynpucer
  Szpangi do wlosow
  Szranczek na szczewiki
  Kwyrloki ,Ausgus i Kibel
  Nachtop zalyjtowany
  Kokotki do badywany ,kolkastla
  Hok i szaufla z mesingowym grifym
  Zdżadlo , Klajderbyrsta,
  Sztynder z pelcmantlym ze nutry
  Oberhymdy ze sztulpami i kraglami
  Hołzyntryjgry , Spodnioki ,
  Trzi pory fuzekli (posztopowane)
  Szesc bindrow ze guminkami
  Cwiter z rolkraglym
  Ślubny ancug ze kulkami na mole
  Szczewiki ze wysokimi kromflekami
  Pliszhut ze szyrokom krympom
  Po tyn jeszcze....
  Kryka po fatrze
  Gybis po mutrze
  Briftasza , Taszyntuchy ,Bigelbret.
  Dwa strouzoki bez wanckow i rusow,
  Brotbikasla , Kloper , Szlyncuchy,
  Bigle obheklowane.
  Dwa mae lojfry,
  Krauzy z flaumami i apfelmusym.
 • 1fatum 20.08.19, 22:14
  Słyszałem to na jednym weselu. I nawet mam spisane. Tyle, że nieco inną wersję.

  Skuli gibkiego wyjazdu do onkla w Reihu sprzedom drapko:

  Wertiko na wysoki glanc,
  szrank z trzyma dźwiyrzami, szeslong odwanckowany,
  dwa ligistule, sztyry gardinsztangi,
  gramofon na kurbla, jedyn kromlojchter na świczki,
  dwa zicherongi i sztyry byrny przyndzione,
  cyja, landszaft zagraniczny, blumsztynder z mertami,
  jedna donica ze sznitlochym, bifyj z szuflodami na nici,
  durszlag na nudle, pół funta hawerfloków,
  stryknadle, heknadle, zicherki, tolszery, kartofel presa,
  cwitry, maszynka na gychaktes, biksa po magiwyrflach,
  topfkracer, flaszenpucer,
  szpangi do włosów, śranczek na szczewiki,
  fyrlok, ausgus, trzi kokotki, badywana, waszbret,
  kohlkastla, hok z mesingowym gryfym, bratruła,
  żdżadło, klajdsztynder z pelcmantlym i hutym,
  hozyntregle, spodnioki bez rostfleków,
  trzy pory fuzekli sztrykowanych i posztopowanych,
  sześć bindrów na gumie, kiecka z krałzkami,
  modny cwiter z golfym, ślubny anzug z kulami na mole,
  szczewiki z wysokim kromflekiem, abzace,
  dwa oberhymdy z ibrycznym kraglym,
  holcbajn, kryka, ryczka z nachtopem,
  gybis po fatrze, szkrobione taszyntuchy,
  bigelbred, złote załośniczki z gizlokami,
  brołtbiksa, kloper, ślinzuchy na kurbla,
  szuflodka na cwist i knefle, bigle heklowane,
  lojfry, tepich, krałzy, sześć kompotzislów,
  dwie szolki, trzi kible, waszpek, aszynbecher,
  śmiotek i szipa, sebuwacz, modro tinta,
  sztyry blaje, szlojder do bajtla,
  sztrajhejcle, pół funta preswusztu,
  kranc leberwusztu, trzi krupnioki,
  żymlok, modro kapusta,
  hefty, buchy i pukeltasia łod cery,
  galoty po opie, fojercojg, blank nowe lacie,
  nec na dauerwela, portmanyj, taszka i brele po omie.

  Wszistko to idzie łobejrzeć łod ćmy do ćmy u Grejty Harboł, Frynszita kole Kochłowic, ulica Kyncka numer łoziem. Przelyźć bez ajnfart kole hasioka do hinterhauzu. Fórtka na kecie.
  Pozór! Gelynder złomany!

  Fajna zbitka "trudnych" nazw i zwrotów śląskich.


  --
  ************************************************************
  Motto Życiowe:
  1.Mów prawdę, albo milcz.
  2.Nie składaj obietnic, których nie będziesz mógł (lub nie jesteś pewien, że będziesz mógł) dotrzymać.
 • sloneczko1 25.08.19, 13:09
  Bracie :) to się już niy wróci,a godać po naszymu mogymy yno niykierym je gańba

  --
  ...życie jest zbyt piękne i krótkie
  by tracić je na zbędne troski...
 • 1fatum 25.08.19, 23:19
  Kochane Słoneczko!

  Jeżeli ja zauważam polaczkowanie ślaskiej godki, to musi być już bardzo źle. Z wielka radością czytam BJ, który pisze bez tych kutasików. Pisze tak jak się to czyta.

  Był czas, kiedy się uczyłem czytania fonetycznej śląskiej godki. Wkrótce czytałem tak jak Muttersprache.
  Kiedy nastały "kutasiki" niczego nie pojmuję.


  --
  ************************************************************
  Motto Życiowe:
  1.Mów prawdę, albo milcz.
  2.Nie składaj obietnic, których nie będziesz mógł (lub nie jesteś pewien, że będziesz mógł) dotrzymać.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka