Wic stary jak nic Dodaj do ulubionych

 • drzewko
 • od najstarszego
 • od najnowszego
 • drzewko odwrotne
 • Psziszua baba do dochtora z bajtlym.Dochtoor bado
  te dziecko i pyto sie: czy dziecko pszechodziyuo jusz Odre.
  A baba na to: "Panie kochany gdzie tam, my zza Buga!!!!

  pyrsk
  Frelka1
  • frela stary ale fajny hihihi
  • frelka1 napisała:

   > Psziszua baba do dochtora z bajtlym.Dochtoor bado
   > te dziecko i pyto sie: czy dziecko pszechodziyuo jusz Odre.
   > A baba na to: "Panie kochany gdzie tam, my zza Buga!!!!
   >
   > pyrsk
   > Frelka1

   Jagech boů štiftym,posůoů môj majster dwôch takych po kibel,no.....i rosčaskali
   haziel.
   • i rosčaskali haziel ?

    kaj Rico ?
    • Na granicy polsko- niymiecki, stoi jak zywykle Zeflik deutcher Grenzsoldat i
     zanglondou do Polski, co tam juzas Gorole szabrrowac chcom, naroz widzi jak
     zajonc zasuwou przez granica, leci ci dyrekt na niego, zahamowu przed Zeflikiem
     i se pytou,

     Ej, szwabie, jest jou juz w Niymcach?

     Ja jezes, ale czymu ty zajonczku tak dziczysz?

     No , dziczam dziczam, wypierdolou uech z Polski bo tam ci dzisiej bykow
     wyrzinajom

     Co, bykow wyrzinajom, co ty nie klycisz, tys ale nie je byk?

     ja, jou wiym, ale nisz se te pieronskie Gorole kapnom, to

     juz mom po jajach !
     --
     pyrsk
     Ballest
     • tyz pykne te bykow jaja
      pyrsk
      • To jest tako staro opowiys´c´, ale prawdziwo. Jedyn goornik spotkou rous kamrata
       i pado mu:
       - Ty Paulek, suyszoues´ to jake to niyszczyns´cie naszego sztajgra spotkauo?
       - Niy. A co mu sie stauo? - A dyc´ borok z mojoom staroom uciyk!
       • Tyn je dobry, jou mom tysz jedyn prawdziwy:

        W tartaku tu w Rudzyncu mistrz oparl se rynkom o takou zeliwnou skrzynka gdzie
        starkstrom (prad) podlonczony jest i nogom zaczal ruszac bo treciny chciou z
        szczewika wysypac. Taki jedyn robotnik myslou, ze uon tak to nogom trzynsie, bo
        jest pod prondem ( ta ochrony ty skrzynki przebicie mou)
        Uon szybko wziou lata (deska) do rynki i uub mu w ta rynka co se uo ta skrzynka
        na starkstrom uopieraua ;)

        Zuomou mu jom dwa razy!


        --
        pyrsk
        Ballest
        • hehe - blank fajna robota ;)
         • 3 rekrutow poszuo na przepustka, rano Oficer dyzurny ich zwijou, bo na 22,00 z
          powodu frelkow nie zdazyli!
          Pytou se piyrwszego
          Rekrucie Bromer, czymu Pan nie zdazou na 22.00

          Panie Uoficerze, jou chciou jak najlepi, jou se nawet Konia pozyczou, ale jakes
          100m przed bramom Kaserny koniowi se nogi ugiouy i brama mi przed samym pyskiem
          zatrzasli

          - 5 dni scislego, pedziou Uoficer

          A rekrut Sobel, jak se chce usprawiedliwc?
          Jou, panie uoficerze, nawet bryczka z 4 konmi wynajou, ale 100m przed bramom
          koniom se nogi ugiouy i nich uech doleciou brama mi przed samym pyskiem
          zatrzasli.

          Ta sama melodia rekrucie Sobel- 5 dni scislego

          a Pan rekrucie Zeflik, tysz pan se konie wziou

          Niy moj uoficerku, jou se wziou taxa, ale jakes 100 metrow przed bramom same
          zdechnione konie lezaly i my przejechac nie umieli!

          --
          pyrsk
          Ballest
          • Na kopalni za komunistyczny czasów,odwiedziny wielkiego ponadkomunisty,który
           pyta górników o ich hobby:

           Karlik jakie macie hobby ?- zbirom brifmarki-
           a Wy Hanys ?- mom briftauby-
           a jakie Wy Zeflik macie hobby?- jo mom hoby kôń -
           • A jo to znom jak baby osprowialy jake od nich chopy majom hobby.
            Ta jedna godo moj mo hobby brieftauby, a ta drugo na to,
            niygodej, a moj to mo hoby kon. Pytajom sie tyj czecij, a co twoj mo za hobby?
            A moj suepie hoby gupi.
            • Jedzie chłop furmanką na której wiezie beczke.Zatrzynuje go policjant i pyta.
             - co tam chłopie wieziecie?
             chłop na to.
             -ano wioze sok z banana!!!
             -jaki sok z banana? pyta policjant
             normalny sok z banana, chłop odpiwiada
             - jak to smakuje-zapytuje policjant
             -nie wiem,jeszcze nie próbowałem
             -nalejcie mi, prosi policjant
             chłop schodzi z wozu,wyciera jakis kubek o kufajke,nalewa płyn z beczki i podaje
             policjantowi.
             Policjant po spróbowaniu zaczyna się wykrzywiać,wywracać oczami i machać uczami.
             po czym puszca chłopa.
             Chłop wsiada na furmankę,trzaska batem i mówi do konia.
             -Wiooo Banan
       • frelka1 napisała:

        > To jest tako staro opowiys´c´, ale prawdziwo. Jedyn goornik spotkou rous kamrat
        > a
        > i pado mu:
        > - Ty Paulek, suyszoues´ to jake to niyszczyns´cie naszego sztajgra spotkauo?
        > - Niy. A co mu sie stauo? - A dyc´ borok z mojoom staroom uciyk!

        No i jak siy mo tyn borok przi Ciebie?;)))
    • frelka1 napisała:

     > i rosčaskali haziel ?
     >
     > kaj Rico ?

     We haźlu jak klôzet wyrywali,frelka,trochach to źle napisoł;))
     • oj, chopy , Wy pierony ;)
      • Przyjezdzou Brezniew do Honeckera na uodwiedziny,

       Poszli do jakis szkoly w Ostberlinie i Honecker se chciou pochwolic jak to jego
       uczniowie komunistycznie wychowani som wiync se pytou syna najwiynkszego
       komunisty:
       - Hansi co se u Ciebie uostnio w doma wydarzouo?
       Hans spiewou jak kanarek:

       Unsere Katze hatte Junge
       Sieben an der Zahl
       Sechs sind Komunisten
       und Eine ist neutral

       Uoba zarowno Honi jak Brezniew zadowoloni byli bardzo!

       ale nisz Brezniew do domu pojechou, pojechali do Ty szkouy se Hansika spytac co
       z jego kotkami je.
       Hansi juzas spiewou:

       Unsere Katze hatte Junge
       Sieben an der Zahl
       Sechs sind nach Westen abgehauen
       und eine ist anormal!

       Honi czerwony jak rak , se go spytou

       Ale Hansi przed tydniem tos nom caukym cos innego pedziou

       - Ja przed tydniem to uone jeszcze SLEPE bouy!

       --
       pyrsk
       Ballest
      • frelka1 napisała:

       > oj, chopy , Wy pierony ;)

       Frelka,tak to jus jes ze takymi gizdami,jo durś godoł - chopcy czimcie go -
  • Glywice, Katowice i Swiyntochlowice!

   Francek - Antek co ty to sie tam uczysz?
   Antek - Aaa!, takyj godki Esperanto.
   Francek - Ja, a kedy sie tam wybiyrosz?
   • Jadam z Zeflikiem co se trocha jonkou w Zugu i czytomy Zeitung
    Naroz Zeflik mie szturchnie i mamrocze:
    Ty Baaaallest, jou muuszaaam soooofort do, do Byt bytkowa jechac !
    - a czymu tam chcesz jechac?
    - No, bo ,bo Telewizja po polskou prezentera po po trzebuje
    - Zeflik, ale uoni potrzebujom chopa z uodpwiednim akcentem, wymowom i
    prezetacjom
    - Jou, jou, jou Wiym, jou im yno tysz chcam peeeedziec, zeeby uoni na na mnie
    czasami nie nie liczyli.

    --
    pyrsk
    Ballest
    • 12.10.05, 10:58
     Wysoko Prominyncjo Miejsko

     Jo ućciwy ślonzok donosa wom unizynie ze moj somsiod niyjaki Franc Graniczny i
     jego Baba Konstancyjo dopuściyli sie w niydownym casie łokrutny zbrodni
     gęsioboj-stwa bez co stała sie wielgo szkoda lo majystatu cysarsko-krolewskigo
     państwa we Prusiech i rownie wysokigo majestatu cysorskigo we Pyjtersburgu
     skuli przemycynio bez granica 80 dorodnych gęsi pochodzynio siywiyrskigo
     kupionych tam na targu rzez wyży wzmiankuwanego zbrodziynia Franca Granicnego
     za dukaty i talary skludzone we spodniokach wele przipora a potym gnanych bez
     granica i aby Kozoki ich niy wyszczylali to im zadoł pora flaszek cidru by jym
     sie rozum w gówna boł łobrocioł i aby sie jym zdowało co gęsi widzom we
     pijackym śniku i tyz tak samo postąpioł tyn Franc z Grynschutzym aby tych gęsi
     niy lemigitowali przi łodwachu we Niyzdarze nad ranym 15 dnia augusta coby je
     mog we zdrowiu i we całości dognać do Piekor co tyz i ucynioł jakoch
     własnoręcznie łoglondoł ich 79 sztuk bo jedna zech wzion jako dowod rzecowy aby
     niy świycić łocami na sońdzie jak do niego dońdzie jak doszło do szkubacki na
     wtoro moja Trudla została podstępnie zaproszono bez ta Konstancyjo jak juz boło
     po wyroku na te biydne gęsi ze wtorych dostali my ino śtyry krauze sadła co mi
     śniym potym Trudla do zimy chlyb smaruwała do roboty a cołko reszta boła
     przedano na targu we Bytoniu i we Krolewski Hucie za fajne złote dutki wtorych
     zechmy niy łoglondali bo Granicne sie z tym kryli ale prowda jak oliwa
     wyszła na jaw jak swojym cerom kupiyli tak po porządku Juliannie nowe ślipfry
     zielone spodnica tyz zielono a zaś Salomei ślipfry cerwone a spodnica żołto
     łobom nowe kecki i kety pociorkow a zaś siedmiu chopcom to Wilymowi czewiki
     Jozlowi czewiki i galoty mansiestrowe zaś Franckowi i Izydorowi nowe ancugi a
     tym trzym nojmodszym tyz kupiyli cego my niy mogli dojrzeć bez szpary we
     gardinach tyz nowych i tak sie tyn złodziejski pińondz łobrocoł we dobra i
     domogo sie to sądowy sprawiedliwości Boski coby take ućciwe ludzie jak jo moja
     Trudla i siedmioro naszych dziecek niy miało zgorszynio i złego przikłodu a po
     ty gęsinie tochmy srali i rzigali trzi dni by sie tymu Francowi za moja krziwda
     myszy ulongły we pomiyszkaniu i bez to prosza Wysoko Prominyncyjo Miejsko
     uniżynie ło Sąd Boski nad tymi zbrodziyniami Granicnymi co miyszkajom we
     Piekarach po drugi stronie łod Kalwaryje i chodzom jesce po ty świynty ziymi
     zdrowi i cali aby sie pod niymi już roz zapadła cego wom i sobie rzyca.


     Wszystko to pod przisięgom zapodoł do
     uszow pisarza gminnego Jorgusia Rzympoły     Ernst Szkudlik


     • Fajne :)), i sam mi sie przipomniou autyntyczny artikel ze starego cajtunga:

      "13 sierpnia 1904 r., jedna kobieta kupiła sobie na dworcu, za bajecznie niską
      cenę, gęś. Oglądając, czy nie posiada ona jakiego feleru, zauważyła, że gęś ma
      na nogach solidne buty.      Podróżując z Austrii i Rosji do Niemiec, przez Szopienice przechodziły
      codziennie ogromne transporty tych ptaków. Bywało też, że jednej nocy na
      cholerę drobiu podało i 12.000 sztuk, więc te słabe i cherlawe sprzedawano
      zawczasu po 1,5 marki. Że kozy kują, wielu słyszało, ale żeby podkuwać gęsi?
      Okazało się, że tak robili w Dąbrowie. Całe gdakające stada podkuwano tam w
      bardzo prosty sposób. Przed odstawieniem na kolej, wpędzano je na miejsce zlane
      grubo terem lub roztopioną smołą. Gdy tamtędy przeszły, zaganiano ptactwo na
      plac pokryty drobnym piaskiem. Piasek czepiał się teru i tak podkuta gęś mogła
      z łatwością, bez obrażeń i zasłabnięcia, odbyć dalszą podróż."
      • 12.10.05, 11:19
       jou by pedziou
       Polak potrafi
       Niech to uopantentujom, bydom miec 0,004% udziauu w patentach w Europie? ;)
       --
       pyrsk
       Ballest
     • pora flaszek cidru,

      Frelka,co jes cider?;)))
      • jabol
       • 12.10.05, 13:42
        downiyj sie to tak we slonsku mianowauo :)
       • szwager_z_laband napisał:

        > jabol

        Giździe,jo siy Ciebie niy pytou;))
        • :))
         • 12.10.05, 17:26
          Jak by kery czegoś nie rozumioł, to może zajrzeć do mojigo mini słownika.
          • 12.10.05, 17:28
           Do chopa, kery leżoł w szpitalu pod namiotym tlynowym, prziszła jego slubno.
           Roncz yno stanyła przi nim, chop cołki zesinioł i łoczu mu w słup stanyły.
           Zaczon pokazywac na migi, żeby mu kartka podali i cos do pisanio.
           Jak to dostoł gibko coś napisoł, podoł swojij babie i kipnył na amyn. Ta jak
           yno prziszła do siebie po stracie chopa, wziyna i przeczytala ta kartka, na
           keryj stolo:
           Ślyz ze szlaucha, bo blokujesz dopływ tlynu.

           • - Siostro ukrynccie mi jajka!
            ..............
            - Aua!!!, jo chciou kogelmogel:(((
            • Frelka widze ukręci kogelmogel ;))))
             Rico, niech się już trzęsie jak galareta ;)
             • A może seta dla Wos ?

              Latos to momy jakiesik pofyrtane te latowe miesionce. Jak roz ci je gryfnie, to
              zarozki na drugi abo trzeci dziyn siompi dysc i robi sie chlapaka. Nic, ino sie
              lozric, scioprac we szynku (bo w doma staro gawcy i przezywo na kozdo achtla,
              cyjntla lebo halbecka). Jo tak ciyngiym szkryflom lo gorzole na paskuda naszymu
              Kapelonkowi ze Jozefki, kiery niy ciyrpi tyj lopary i machmola, i sztyjc ze
              ambony tuplikuke, ize to je lostuda, grzych i skoranie boskie. A przeca już ci
              we biblijce je naszkryflane co som Ponboczek we Kanie Galilyjskij zwekslowol
              woda na jabola. Przeca to znocie, pra?
              Jo tyz mom rod i dobre piwo i lepszejszo gorzolka, a nojbarzij to mi się zdo
              kiej leza do naszego Pyjtra i poradza tam pora dobrych halbecek ze kamratoma
              lobalic.
              No, a niyskorzij ??? Niyskorzij to je kacynjamer, szmerckopf i jak ci to kiejsi
              spiywol Wiesek Golas (he, he, he, wyloz sniego "golas" chocia lon zawdy bol
              szykownie loblecony) : "tompanie biolych mew". Znacy sie kac.
              A na kaca ? Na kaca to nojlepszy je klin. I jak to godajom: seta z rana,
              lepszejszo nikiej smietana.
              Wyslepiesz chopie seta i inkszy cowiek we ciebie wlazuje. Wlazuje i ... tyz mu
              sie chce slepac. No, toz chlist w tyn gupi pysk. I tyn inkszy cowiek, kiery we
              cia chopie wloz ... przismycol ze sia kamratow. A rano? A rano zasik usmolony
              dziyn i zasik seta i nowy cowiek wlazuje .... chrrr, chrrrr, chrrrrrrr .......

              Ojgyn z Pniokow

          • frelka1 napisała:

           > Jak by kery czegoś nie rozumioł, to może zajrzeć do mojigo mini słownika.

           Dockej siy,dzioucha;)))jo byda śyngoł do jakichś lyksykonow;)))
          • frelka1 napisała:

           > Jak by kery czegoś nie rozumioł, to może zajrzeć do mojigo mini słownika.
           a kaj mosz tyn mini słowniczek?
      • rico-chorzow napisał:

       > pora flaszek cidru,
       >
       > Frelka,co jes cider?;)))
       na Radzionkow godajom cidry--abo je tam robiyli,abo piyli--he,he
       • A skond Ty znosz Radzionkow?

        Radzionkow to je legynda samo w sobie :))
        • 15.10.05, 19:47
         szwager_z_laband napisał:

         > A skond Ty znosz Radzionkow?
         a mosz tam kogoś?że sie pytosz?

         > Radzionkow to je legynda samo w sobie :))
         to opowiydz jom
         • miouech, a raczyj moj oupa miou, bo z familiom z tamtond to ino on jeszcze
          kontakt czimou jak zou, to byli od niego daleke kuzyny - jo to ino ze wspomniyn
          znom. A moje somsiady ze Laband tysz z tamtond pochodziyli. Jak bouech bajtel
          to do nich zowdey taki onkel ze Radzionkowa przijyzdzou - niy zapomna go nigdy,
          on zawsze uaziou we oficerkach i kurzou cigarety we tykyj mauyj fajfce. On bou
          kamratym od Ziyntka, i tysz bou powstancym, zowdy ino o Ziyntku i powstaniach
          opowiadou. Do mie Radzionkow to sie zawsze z nim kojarzyc bydzie, a ze bou
          richtik orginauym, to i Radzionkow musi byc "orginalny" :)))

  • frelka1 napisała:

   > Psziszua baba do dochtora z bajtlym.Dochtoor bado
   > te dziecko i pyto sie: czy dziecko pszechodziyuo jusz Odre.
   > A baba na to: "Panie kochany gdzie tam, my zza Buga!!!!
   >
   > pyrsk
   > Frelka1
   • Antek i Francek chcom do Rajchu uciyc
    ale Uodra jest w drodzy!
    Widzom po drugi stronie baba siyno grabi
    Antek wouou do niy:
    - Ej baba glymbokou to ta woda?
    uona wouou nazod:
    - WAS
    francek pod pas, - wuazymy

    --
    pyrsk
    Ballest
    • Pszichodzi Ci takou jedna Frelka, Magda ji bouo do Dochtora, a zawsze bez
     majtek chodzioua i przez to jom garduo bolauo bo z gouom dupom na stouku to se
     przezimbioua !
     Dochtor se kapnou , ze bez majtek uazi i chciou ji kulturalnie uwaga zwrocic.
     - Pani Magdo, to nie dziwa , ze se pani przeziembiou, jak jou Pani do gradua
     patrzam to widzam, na jakim kolorze stouka Pani siedzi!
     Magda se wkurzoua , ubrociioua se dupom do niego dzwigua kecki do gory i mu tak
     trumpfua:
     - Dochtorze to tera wejrzycie mi do dupy i powiedzcie mi czy mi moj hut
     richtig siedzi!
     --
     pyrsk
     Ballest
     • Magdalyna abo Maria?
      • magdalena bou uot Jezusa kochanka, a wiec magdalena
       Maria boua jego matka
       ALE BIBLINIJNIE SE ZWAUA Maria Magdalena, mosz recht Laband?
       --
       pyrsk
       Ballest
       • Jak uo Magdalenie , to dali piszeymy uo Magdalynie!
        Puawniowice nie miauo Parafii i ludzie z Puawniowic chodziyli do koscuioua do
        Rudna (Boua extra koscielnou droga, ta droga Polacy zawarli jak Sandbahna
        wybudowali, tera Puawniowc do Rudna je 16 km, kedy mieli my 3 km)

        Ta Oma Magda szua se swojich grzychow do Rudna do ks. Michalce se wyspowiadac

        Bou ale Wielki PIONTEK i Michalec nie suchali spowiedzi!

        Widzom ale, ze Oma stoi kolo spowiednicy i se jom Pytou:
        - Magda a co wy tu robicie
        - No na wos czekom
        - a czymu
        - bo se wyspowiadac chcam
        - Oma, przeca dzisiej nie ma spowiedzi bo Ponboczek dziesiej umar
        - a co Wy farozyczku nie godocie, my tam za tym lasem se nawet nie
        dowiedzieli ze uon chory bou!        --
        pyrsk
        Ballest
        • Margot, Klara i Inga czekojom przed Petrem zeby se do nieba dostac

         Peter do Ingi:
         - Inga, wela razy zes zdriodzioua twego chopa
         inga uodpedziaua
         - 10 razy,
         Peter
         - marsz tam na Prawo
         Peter do Klary:
         - Klara, wela razy zes zdriodzioua twego chopa
         Klary uodpedziaua
         - 100 razy,
         - marsz tam naprawo

         a Ty margot wela razy zes chopa zdradzioua

         ANI RAZY Aw. PIOTRZ ANI RAZY

         Na lewo, dejcie ji skrzydua

         a co bydam tera anioukiem

         Niy GUPIOM GYNSIOM!
         --
         pyrsk
         Ballest
  • Dzisiaj tyle o grzybach(no na starszych chopów my tysz godomy grzyby):))
   to i wic pod nie

   Roz jeden chłop wlozł do restaracji i zamówił se obiod. Kelner zamówienie
   przyjął i wystawił mu rachunek.
   - Jak to? To już mom płacić? Jeszczech przecę ani zupy nie dostoł?
   - No ja, ale oni se zamówili zupę grzybową!


  • W lesie spaceruja dwaj wiesniacy:
   - Wania, smotri kakoj haroszyj i wielikij grib!
   - Gdje?
   - Wot tam, nad wajskowoj bazoj.
  • Jeden chłop seblekoł sie i chcioł sie kąpać w Odrze. Naroz zjawio się milicjant
   i obserwuje go. Jak sie już chłop blank seblek to milicjant podchodzi bliżej i
   pado:
   - Tu nie wolno sie kąpać!
   - No to po jakiemu mi tego wcześniej nie pedzieli, przecę widzieli że sie
   seblekom?
   - Bo seblekać sie wolno!


   • jechał chłop wozem i uderzył konia batem. Koń odwraca łeb i mówi:
    - Jak mnie jeszcze raz uderzysz, to ci tak z kopa oddam, że się w lustrze nie
    poznasz!
    Chłop zdziwiony:
    - Pierwszy raz w życiu słyszę - żeby koń mówił!
    - Ja też - przytaknął siedzący obok chłopa pies.
    • Do dużego, wypasionego banku przychodzi blondynka i pyta o kredyt na wakacje.
     -Czy można wziąć 3 tysiące złotych na 2 tygodnie?
     -Oczywiście! Ale czy ma pani jakieś zabezpieczenie?- odpowiada urzędnik bankowy.
     -Mam! – uśmiecha się blondynka i pokazuje mu kluczyki od nowego BMW

     - I tak nie będzie mi potrzebny samochód, bo polecę samolotem! O jejku, już się
     boję! Te samoloty tak wysoko latają!

     Urzędnik przyjrzał się jej z politowaniem i ugryzł w język, żeby nie opowiedzieć
     któregoś z licznych dowcipów o blondynce...

     Bank po sprawdzeniu dokumentów wozu zgodził się na przyjęcie samochodu pod
     zastaw kredytu, wypłacono blondynce pieniądze, i BMW powędrowało do podziemnego
     garażu pod skarbcem.
     Minęły 2 tygodnie i w banku pojawiła się uśmiechnięta i opalona blondynka.

     Oddała dług, z odsetkami w wysokości 22.zł i 50 gr., odebrała kluczyki od
     samochodu i już miała wyjść, gdy pojawił się dyrektor.
     -Czy mogę o coś dyskretnie panią zapytać? Nurtuje nas taki problem. Rzuciliśmy
     okiem na pani konto i...okazało się, że Pani jest multimilionerką!
     Zastanawialiśmy się więc - po co zawracała sobie Pani głowę, tak drobną w jej
     sytuacji kwotą kredytu?

     Blondynka spojrzała filuternie na dyrektora:
     -A gdzie ja do diabła w Katowicach znalazłabym parking strzeżony dla BMW, na 2
     tygodnie za 22,50 ?
     • Rico to je podobny do tego uo tym piosku!
      W Polsce jest kajs pustynia ( W ZAglymbiu) i Poludniowou Afryka kupowala w
      Polsce z ty pustynii.
      Jeden Polak se kapnou, przeca uoni tysz piosek majom czymu u nos go kupujom
      zadzwoniou tam , to mu ten Czatny obywatel uodpedziou
      - ja mosz recht, ale tych skrzynek nikaj tak tonio nie dostanymy, a te
      potrzebujemy do Eksportu wina !
      --
      pyrsk
      Ballest
  • Francik wymień mi cztery żywioły świata.
   - Ogień, woda, wojna i...karczma panie rechtór!
   - Karczma? Po jakiemu karczma?
   - No wiedzą, jak tatulka długo nie ma z szychty i siedzą w karczmie to mama
   rządzą: "Ten już zaś w swoim żywiole".

  • Eda ozarty kupiou se plaskowka i wraziou jom do zadniyj kabzy. Obalou sie .
   szysko szczaskou i porznou se rzic. Prziszou do dom, przi zrzadle poklejou se
   jom flastrym i poszou spac.
   Rano baba pieroni:
   - cos ty nawyrobiou! Couke pierziny we krwi, a zrzaduo flastrym poklejone!

   • - Hanys ty niy wiysz po jakymu my tak dugo jadymy bez tyn tunel?
    - Tymu ize siedzymy we ostotnim wagonie.

    • Wieczorno godka baby ze chopym:

     - Bydz taki dobry a powiydz mi przed spaniym cosik miouego, tak do
     przikuadu "kochom cie"...
     - Kochom cie...
     - A powiydz mi jeszcze "Moj nojdrozszy kwioteczku"...
     - Moj nojdrozszy kwioteczku.
     - A dalyj jeszcze cosik od sia...
     - Dobranoc!


     • - Wiycie, Pympuklino, wczora zech ze dziesiynciometrowyj lajty(drabiny)
      sleciou!
      - Jezdyrkusie! I nic wom sie niy stouo?
      - No niy, bo zech dziepiyro na piyrszym szczeblu stou.


      • Lekcja biologi. Rechtorka sie pyto bajtli:
       - Co mo dwie nogi?
       Kerys godo: - Kura.
       - Richtig, ino moge byc tysz ynta.
       Kerys godo: - Pies.
       - Richtig, ino moge byc tysz kot.
       Terozki Antek rynka dzwigo i sie pyto:
       - A co je: suche i twarde jak sie wrazuje, a maue i mamlate jak sie wyciongo?
       Rechtorka, couko czerwono, chlast Antka w pysk! A Antek na to:
       - Richtig, ino moge to byc tysz guma do zucia!

       • Prziuazi baba do lykorza i pado:
        - Panie dochtor, jo mom sztyjc lust na seks...
        - A leczoua sie pani juz aby?
        - Ja, ale to nic niy pomoguo.
        - A brom braua pani juz?
        - Niy, dzisiok `ech jeszcze niy brom-braua.

        • Kompel do kompla godo:
         - Zanim żech sie łożynil, to ze mioł trzi teorie na wychowanie dzieci. Teraz
         mom troje dziecek i ani jednyj teorie.

         • Rechtorka se pytou na lekcji przyrody:
          Zeflik, co to je za Ptak co prawie w karmiku za oknem je
          - to je wrona,
          Zeflik to je szpak, ale se cieszam, ze trocha myslisz.
          Zeflik wyloz na przerwa, wraziou rynka do kabzy i pytou se nauczycielki:
          Psie Pani, jou mom w kabzie cos twardego jak drzewo a to mou czerwonou kapa
          - Zeflik Ty swinio, jak mozesz mi cos takiego powiedziec i drzistua go w pysk!
          Zeflik ale wyciongmou streichholz (zapalka)i tak ji trumfnou (pedziou)
          - widzi Pani, to je tylko zapauka, ale jou se tysz bardzo cieszam, ze Pani
          mysli!

          --
          pyrsk
          Ballest
   • szwager_z_laband napisał:

    > Eda ozarty kupiou se plaskowka i wraziou jom do zadniyj kabzy. Obalou sie .
    > szysko szczaskou i porznou se rzic. Prziszou do dom, przi zrzadle poklejou se
    > jom flastrym i poszou spac.
    > Rano baba pieroni:
    > - cos ty nawyrobiou! Couke pierziny we krwi, a zrzaduo flastrym poklejone!
    >


    hehe. Laband - przetłumacz :)
    Eda ozarty kupiou se plaskowka i wraziou jom do zadniyj kabzy.
    Eda nażarty kupił sobie wódkę w płaskiej butelce i włożył ją do tylnej kieszeni

    dalej też nie rozumię ;) przetłumaczysz ?
    • - Niy podobocie mi sie dziołszko - godo dochtor po zbadaniu modyj frelki.
     - Pan dochtor, tysz do gryfnych niy noleży - łodpedziała frelka.
    • tak, przewrocil sie i skaleczyl sobie tymi splitrami z butelki tylek, ale przy
     lusterku se ta skaleczone miejsca flastrem zakleii i poszedl do lozka.
     Rano, zona krzyczy na niego- cos Ty nawyrabial, cala pierzyna jest ze krwi a
     lusterko flastrem poklejone ;)
     --
     pyrsk
     Ballest
     • Antek, Zeflik i Francek kupiyli se cwiertka i chcieli se jom w lesie wypic.
      No ale zapomnieli kieliszkow !

      No i co tera, z karku pic nie bydom, bo mysleli, ze Zeflik ich kojtnie, no to
      wyjlowali, kto poleci po kieliszki.
      Na Francka trefiouo!
      Uocingou se jak oierinm nie chciou za pierona po te kieliszki leciec, bo miou
      strach, ze uoni mu to wypijomm, ale w koncu poszou!

      Zeflik i Antek czekajom, czekajom a Francika jak niyma tak niyma,
      Po 3 godzinach Zeflik wziou ta Flaszka i i uodktreciou i chciou se napic
      W Tym momencie francek wyskoczou zza kszoka i jak zaryknou!
      - Zeflik, bo nie polecam !      --
      pyrsk
      Ballest
    • rita100 napisała:

     Obalou sie(przewrócił się)
     > .
     > > szysko szczaskou(wszystko potłukł) i porznou se rzic(pociąż sobie dupę).
     Prziszou do dom(przyszedł do domu), przi zrzadle(przy lustrze) poklejo
     > u se
     > > jom flastrym (okleja ją sobie plastremi) poszou spac(poszedł spać).
     > > Rano baba pieroni:
     > > - cos ty nawyrobiou!(Co nawyrabiałeś!) Couke pierziny we krwi(całe perzyny w
     krwi), a zrzaduo flastrym poklejone(a lustro plastrem oklejone)
     > !
     > >
     >
     >
     > hehe. Laband - przetłumacz :)
     > Eda ozarty kupiou se plaskowka i wraziou jom do zadniyj kabzy.
     > Eda nażarty kupił sobie wódkę w płaskiej butelce i włożył ją do tylnej kieszeni
     >
     > dalej też nie rozumię ;) przetłumaczysz ?
     • Wlazuje Hanys do sklepu w Warszawie i sie pyto:
      - Som fa-f-kulce?
      Ekspedientka nie kumato o co sie rozchodzi, godo
      - Nie ma
      Na to Hanys:
      - To dejcie mi fa w spray'u

      • Zeflik ratowol tononcego Ecika. Rytmicznie nacisko brzuch niyprzitomnego.
       Woda pyrsko mu z pyska... Godzina go reanimuje i nic... Loroz Ecik sie ocknol:
       - Jeronie, chopie, wyciongnij ta moja rzic z wody, bo colki stow przeplompujymy!

     • teraz to się można śmiać :)
      dzięki Rico
    • Eda pijany kupil sobie wodke w plaskiej butelce i wlozyl ja do tylniej
     kieszeni. Wywrucil sie , wszystko potlukl i pociol sobie tylek. Przyszedl do
     domu, przy lustrze poprzyklejal sobie na niego(na tlek) plaster i poszedl spac.
     Rano zopna wyzywa:
     - co ty narobiles! Cale pierzyny we krwi, a lustro plastrem poklejone!


     ozarty - pijany! :))
     • hehe, tylko ozarty mógł lustro plastrami okleić zamiast pokaleczonego miejsca
      do siedzenia ;)))
      • Cera se pytou mamy:
       - mamo, jak to je z tym dostowaniym dzieci, jou wiym, ze nasiona papy, w
       Twojym brzuszku spotkajom se z twojymy jajuszkiem i powstowou nowe zycie.
       Ale mamo, jak se ta nasiona uot Papy do twego brzuszka dostanom, musisz je
       pouknonc?
       Uojciec prawie Zeitung czytou i tak uot niechcynia pedziou:
       Nie tylko wtedy dziouszko, jak juzas nowy kleid chce!

       --
       pyrsk
       Ballest
      • rita100 napisała:

       > hehe, tylko ozarty mógł lustro plastrami okleić zamiast pokaleczonego miejsca
       > do siedzenia ;)))


       to by cza nakryncic :)
  • prawiech to suyszou na Wysouym Hanysie :)

   - jake je nojsmutniejsze zwierzonzko na swiecie?

   - chop, bo mo cycki bez mlyka, ptoka bez skrziduow i jajka bez szkrupek!

   :)  • Antek pracowoł na nockę, na pochylni z dwoma kumplami. Kiedyś powiedzieli mu,
   że jego staro zdradzo go i poradzili mu, żeby w połowie szychty poszoł zobaczyć
   do dom. Antek rzeczywiście w połowie szychty polecioł do dom. Patrzy przez
   dziurkę od klucza i widzi, że z jego babą siedzi sztajger. Prędko polecioł
   nazod i pado do kumpli:
   - Wy pierony! Wyście chcieli, żeby on mie widzioł i zapisoł mi bumelkę. Co!?

   • Cołkje życie kożdygo chopa, tropiom dwa problyma.
    Pjyrwsze śnich, to dbaniy ło swoji zdrowiy.
    Drugie, dbaniy ło to, keby babeczce nigdy niy brakło roboty.

  • Byuo to rous, jak elwry se same kopali woongel we biydaszybach na S´loonsku.
   Tam spotkou Karlik Zeflika na biydaszybie i sie go pyto, co mu dzisiej baba na
   obiod uwarzyua ? - Noo , na pewno zur ( ale niy zyniaty ), a u ciebie ? - Mie
   ko-
   ko-ta. - Kokota ? Noo to wy sie dobrze na ta biyda odzywiocie ! Kokota jycie!! -

   Ja, ale niy takego co pieje, ino myszy chyto - pado Karlik .

   • Po wojnie Antek i Francek se spotkali i Antek se Francka pytou, czy nie wiy, co
    uon mou zrobic, zeby troszka piyniyndzy zarobiou.
    Francek mu doradziou, ston se na rogu Wilymstrasy w Gleiwitz uoblycz se
    uniforma z Wehrmachtu, to ci tam ludzie bydo do mycki ciepac a ciepac.

    Za jakis czas francek idzie i widzi Antka, caly skrzywiony , nawet kouo niego
    nie stanou yno dali walou.
    Francek go zawouou, Antek a co ciebie se stauo, kto cie tak przypietnosciou?

    No ja Ty, bo tys mi doradziou uo ty Wilymstrasie, - dyc uech ci se stanou na
    tym rogu Wilymstrasse i myslisz , mi kery cos wciepnou, zodyn!!
    ale kazdy co przeuaziou kouo mnie, klepnou mnie w barki i pedziou - to
    jeszcze bouy czasy, to jeszcze bouy czasy- czytej, das waren noch Zeiten, das
    waren noch Zeiten.

    --
    pyrsk
    Ballest
    • Już fest pijano mysz siedzi we barze i dre sie do łorkiestry:
     - Zagrejcie mi piosynka "Myszerej"!
     - Niy mogymy ! - łodpowiadajom muzykanty.
     - Czamu niy, nale jo Wom zapłaca?
     - To już inakszo sprawa, nale i tak niy zagromy, bo ji niy znomy !
     - Jak to niy znacie ? – dziwuje się mysz !
     - Przeca wszyjstcy jom znajom, nale zanuca jom Wom !

     - Mymymyszerej pancerni...

     • Uczycielka pado do bajtli:
      - Kto zna jakas ladna piosenke o jakims zwierzatku?
      No to sie zaroski zguosiou mauy Hanslik i pado:
      - Jo,jo! jo znom!!
      - A o jakimz to zwierzatku to jest ta piosenka?
      - O jezu pani uczycielko!
      - No to zaspiewaj te piosenke.
      I Hanzlik zaspiywou:
      - Jezu malusienki ...!


      :)))
      • w kosciele Zeflik patrzy, oumulka spiewajom a spiewajom i kartki w spiwoku
       przewrocajom ale ksionszka na uopa przewroconou majom.
       Zefli se jo zapytou:
       - oma, jak wy to spiewac umicie, przeca te buchstaby (Litery) na uopa mocie.
       - ach , to juzas ta Rita, to dziouszysko mi te ksionszki w doma na uopa
       przewrociouo.
       --
       pyrsk
       Ballest
  • Młoda dziołcha wleciała uradowano do izby i pado:
   - Babko, pamiętocie wy jeszcze jak wos kto pierwszy roz pocałowoł?
   - Coś ty, jo już nawet tego ostatniego nie pamiętom.


   • tukej mi sie spomino tyn widz jak to oupa niy poradziou se przipomniec eli na
    wojnie dostou kulom miyndzy uopatki, abo uopatkom miyndzy kulki :))
    • wic dobry jak nic :)
     • Jednygo raza elefant wloz we mrowisko. Tosz roswścieczone mrowki wojoki zaczły
      słonia łobłazić. Nogle ich szeryf dojrzoł takigo jednygo łodważnygo, kery
      zawjesioł sie pod jego karkjym i dre się do niygo :

      - Errrrwin, uduś goooooooo !!!

      ;))))
      • Stoi facet, krew leje mu się z uszu, oczy wiszą mu na żyłach, w jednej ręce
       trzyma wątrobę, w drugiej sledzionę i mowi :
       - Uuuuch, ale mi się kichło !
       • - Czy oskarżony przyznaje się do wypchnięcia poszkodowanego z balkonu?
        - Niy, wysoki sondzie, jo żech go tylko chcioł nastraszyć i wystawiłech go za
        barierka. Wtedy łon jak nie ryknie "puścisz ty mie, pieronie jedyn, czy nie!"
        Tak żech go wedle życzenia puścił...        • Ecik czeko na rozprawa. Na korytarz wychodzi woźny i woła: - Powódka! - Te, jak
         po wódka, to i mnie weź pół litra! - woło za nim Ecik
         • Ecik zamawia setkę, daje 10 zł i mówi: - Reszta dla pana. Kelner uśmiecha się i
          chowa resztę do kieszeni. Na to Ecik jak nie ryknie: - Widza, żeś zapómnioł fto
          sam je panym!

          • Pewnego razu Zeflik, Zygus , Karlik i Ecik wybrali sie na basyn. Rozscielaja
           juz deka, patrza, a Ecika ni ma. Leca do bramy wejsciowej, a tam stoi Ecik
           lekko znerwowany.
           - Czamu niy wlazisz?
           - Truda niy chce mje wpuscic!
           - Truda czamu niy chcesz go wpuscic? Dyc chlop mo bilet! - tlumaczy Zigus.
           - Niy wpuszcza, bo dyrekcja zakozali.
           - Co tu mo dyrekcja do godki, jak chlop mo bilet? - nerwuje sie Zeflik.
           - Zakozali, bo Ecik siko do wody!
           - Siko do wody? - dziwi sie Karlik. - Dyc wszyjscy sikaja!
           - To prowda, ale ino lon z trampoliny!

           • Francik miol tako papuga co czula pociong do gorzoly i zowdy jak go niy bylo w
            chalpie, otwiyrala barek i sie raczyla procyntami. Kiej jom kolejny roz nna tym
            Francik przilapol to jyj pedziol:

            - Suchej no, jak jeszcze roz przilapia cie na piciu, to cie z pior oszkubia!

            No ale przilazi nastympnego dnia z roboty, a papuga, sama wyrywajonc se pierze,
            juz na pol lyso, odzywo sie z barku:

            - Phi (hep!) a na co mi (hep!) te piorka!            • Chop do babeczki: -Dostolech na budowie papiorkowo robota! -Jeronie, godej
             gibko, co tam bydziesz robil?! -No... trzepol worki po cymyncie. :-)

             • Mały mol po roz piyrwszy wypuscił się w samotny lot po izbie.

              Wylecioł z szranku, zrobił rundka i przileciol nazot do szranku.
              Stary mol pyto:
              - I jak poszło?
              - Chyba dobrze. Wszyscy klaskali!

              • Pijok wpod do pustego grobu. Jak sie oturol zaczon rycec:
               - Jeronie, przikryjcie mie, bo zimno!
               Na to drap przileciol groborz i pado
               - To po cos sie, pieronie, rozkopywol!

               • Z pamietnika maszynisty: "Chcialbym umrzec spokojnie, we snie, tak jak moj
                dziadek... a nie wrzeszczac z przerazenia tak jak jego pasazerowie".

przejdź do: 1-100 101-200 201-214
(101-200)

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.