Wic stary jak nic Dodaj do ulubionych

 • drzewko
 • od najstarszego
 • od najnowszego
 • drzewko odwrotne
 • Psziszua baba do dochtora z bajtlym.Dochtoor bado
  te dziecko i pyto sie: czy dziecko pszechodziyuo jusz Odre.
  A baba na to: "Panie kochany gdzie tam, my zza Buga!!!!

  pyrsk
  Frelka1
  • frela stary ale fajny hihihi
  • frelka1 napisała:

   > Psziszua baba do dochtora z bajtlym.Dochtoor bado
   > te dziecko i pyto sie: czy dziecko pszechodziyuo jusz Odre.
   > A baba na to: "Panie kochany gdzie tam, my zza Buga!!!!
   >
   > pyrsk
   > Frelka1

   Jagech boů štiftym,posůoů môj majster dwôch takych po kibel,no.....i rosčaskali
   haziel.
   • i rosčaskali haziel ?

    kaj Rico ?
    • Na granicy polsko- niymiecki, stoi jak zywykle Zeflik deutcher Grenzsoldat i
     zanglondou do Polski, co tam juzas Gorole szabrrowac chcom, naroz widzi jak
     zajonc zasuwou przez granica, leci ci dyrekt na niego, zahamowu przed Zeflikiem
     i se pytou,

     Ej, szwabie, jest jou juz w Niymcach?

     Ja jezes, ale czymu ty zajonczku tak dziczysz?

     No , dziczam dziczam, wypierdolou uech z Polski bo tam ci dzisiej bykow
     wyrzinajom

     Co, bykow wyrzinajom, co ty nie klycisz, tys ale nie je byk?

     ja, jou wiym, ale nisz se te pieronskie Gorole kapnom, to

     juz mom po jajach !
     --
     pyrsk
     Ballest
     • tyz pykne te bykow jaja
      pyrsk
      • To jest tako staro opowiys´c´, ale prawdziwo. Jedyn goornik spotkou rous kamrata
       i pado mu:
       - Ty Paulek, suyszoues´ to jake to niyszczyns´cie naszego sztajgra spotkauo?
       - Niy. A co mu sie stauo? - A dyc´ borok z mojoom staroom uciyk!
       • Tyn je dobry, jou mom tysz jedyn prawdziwy:

        W tartaku tu w Rudzyncu mistrz oparl se rynkom o takou zeliwnou skrzynka gdzie
        starkstrom (prad) podlonczony jest i nogom zaczal ruszac bo treciny chciou z
        szczewika wysypac. Taki jedyn robotnik myslou, ze uon tak to nogom trzynsie, bo
        jest pod prondem ( ta ochrony ty skrzynki przebicie mou)
        Uon szybko wziou lata (deska) do rynki i uub mu w ta rynka co se uo ta skrzynka
        na starkstrom uopieraua ;)

        Zuomou mu jom dwa razy!


        --
        pyrsk
        Ballest
        • hehe - blank fajna robota ;)
         • 3 rekrutow poszuo na przepustka, rano Oficer dyzurny ich zwijou, bo na 22,00 z
          powodu frelkow nie zdazyli!
          Pytou se piyrwszego
          Rekrucie Bromer, czymu Pan nie zdazou na 22.00

          Panie Uoficerze, jou chciou jak najlepi, jou se nawet Konia pozyczou, ale jakes
          100m przed bramom Kaserny koniowi se nogi ugiouy i brama mi przed samym pyskiem
          zatrzasli

          - 5 dni scislego, pedziou Uoficer

          A rekrut Sobel, jak se chce usprawiedliwc?
          Jou, panie uoficerze, nawet bryczka z 4 konmi wynajou, ale 100m przed bramom
          koniom se nogi ugiouy i nich uech doleciou brama mi przed samym pyskiem
          zatrzasli.

          Ta sama melodia rekrucie Sobel- 5 dni scislego

          a Pan rekrucie Zeflik, tysz pan se konie wziou

          Niy moj uoficerku, jou se wziou taxa, ale jakes 100 metrow przed bramom same
          zdechnione konie lezaly i my przejechac nie umieli!

          --
          pyrsk
          Ballest
          • Na kopalni za komunistyczny czasów,odwiedziny wielkiego ponadkomunisty,który
           pyta górników o ich hobby:

           Karlik jakie macie hobby ?- zbirom brifmarki-
           a Wy Hanys ?- mom briftauby-
           a jakie Wy Zeflik macie hobby?- jo mom hoby kôń -
           • A jo to znom jak baby osprowialy jake od nich chopy majom hobby.
            Ta jedna godo moj mo hobby brieftauby, a ta drugo na to,
            niygodej, a moj to mo hoby kon. Pytajom sie tyj czecij, a co twoj mo za hobby?
            A moj suepie hoby gupi.
            • Jedzie chłop furmanką na której wiezie beczke.Zatrzynuje go policjant i pyta.
             - co tam chłopie wieziecie?
             chłop na to.
             -ano wioze sok z banana!!!
             -jaki sok z banana? pyta policjant
             normalny sok z banana, chłop odpiwiada
             - jak to smakuje-zapytuje policjant
             -nie wiem,jeszcze nie próbowałem
             -nalejcie mi, prosi policjant
             chłop schodzi z wozu,wyciera jakis kubek o kufajke,nalewa płyn z beczki i podaje
             policjantowi.
             Policjant po spróbowaniu zaczyna się wykrzywiać,wywracać oczami i machać uczami.
             po czym puszca chłopa.
             Chłop wsiada na furmankę,trzaska batem i mówi do konia.
             -Wiooo Banan
       • frelka1 napisała:

        > To jest tako staro opowiys´c´, ale prawdziwo. Jedyn goornik spotkou rous kamrat
        > a
        > i pado mu:
        > - Ty Paulek, suyszoues´ to jake to niyszczyns´cie naszego sztajgra spotkauo?
        > - Niy. A co mu sie stauo? - A dyc´ borok z mojoom staroom uciyk!

        No i jak siy mo tyn borok przi Ciebie?;)))
    • frelka1 napisała:

     > i rosčaskali haziel ?
     >
     > kaj Rico ?

     We haźlu jak klôzet wyrywali,frelka,trochach to źle napisoł;))
     • oj, chopy , Wy pierony ;)
      • Przyjezdzou Brezniew do Honeckera na uodwiedziny,

       Poszli do jakis szkoly w Ostberlinie i Honecker se chciou pochwolic jak to jego
       uczniowie komunistycznie wychowani som wiync se pytou syna najwiynkszego
       komunisty:
       - Hansi co se u Ciebie uostnio w doma wydarzouo?
       Hans spiewou jak kanarek:

       Unsere Katze hatte Junge
       Sieben an der Zahl
       Sechs sind Komunisten
       und Eine ist neutral

       Uoba zarowno Honi jak Brezniew zadowoloni byli bardzo!

       ale nisz Brezniew do domu pojechou, pojechali do Ty szkouy se Hansika spytac co
       z jego kotkami je.
       Hansi juzas spiewou:

       Unsere Katze hatte Junge
       Sieben an der Zahl
       Sechs sind nach Westen abgehauen
       und eine ist anormal!

       Honi czerwony jak rak , se go spytou

       Ale Hansi przed tydniem tos nom caukym cos innego pedziou

       - Ja przed tydniem to uone jeszcze SLEPE bouy!

       --
       pyrsk
       Ballest
      • frelka1 napisała:

       > oj, chopy , Wy pierony ;)

       Frelka,tak to jus jes ze takymi gizdami,jo durś godoł - chopcy czimcie go -
  • Glywice, Katowice i Swiyntochlowice!

   Francek - Antek co ty to sie tam uczysz?
   Antek - Aaa!, takyj godki Esperanto.
   Francek - Ja, a kedy sie tam wybiyrosz?
   • Jadam z Zeflikiem co se trocha jonkou w Zugu i czytomy Zeitung
    Naroz Zeflik mie szturchnie i mamrocze:
    Ty Baaaallest, jou muuszaaam soooofort do, do Byt bytkowa jechac !
    - a czymu tam chcesz jechac?
    - No, bo ,bo Telewizja po polskou prezentera po po trzebuje
    - Zeflik, ale uoni potrzebujom chopa z uodpwiednim akcentem, wymowom i
    prezetacjom
    - Jou, jou, jou Wiym, jou im yno tysz chcam peeeedziec, zeeby uoni na na mnie
    czasami nie nie liczyli.

    --
    pyrsk
    Ballest
    • 12.10.05, 10:58
     Wysoko Prominyncjo Miejsko

     Jo ućciwy ślonzok donosa wom unizynie ze moj somsiod niyjaki Franc Graniczny i
     jego Baba Konstancyjo dopuściyli sie w niydownym casie łokrutny zbrodni
     gęsioboj-stwa bez co stała sie wielgo szkoda lo majystatu cysarsko-krolewskigo
     państwa we Prusiech i rownie wysokigo majestatu cysorskigo we Pyjtersburgu
     skuli przemycynio bez granica 80 dorodnych gęsi pochodzynio siywiyrskigo
     kupionych tam na targu rzez wyży wzmiankuwanego zbrodziynia Franca Granicnego
     za dukaty i talary skludzone we spodniokach wele przipora a potym gnanych bez
     granica i aby Kozoki ich niy wyszczylali to im zadoł pora flaszek cidru by jym
     sie rozum w gówna boł łobrocioł i aby sie jym zdowało co gęsi widzom we
     pijackym śniku i tyz tak samo postąpioł tyn Franc z Grynschutzym aby tych gęsi
     niy lemigitowali przi łodwachu we Niyzdarze nad ranym 15 dnia augusta coby je
     mog we zdrowiu i we całości dognać do Piekor co tyz i ucynioł jakoch
     własnoręcznie łoglondoł ich 79 sztuk bo jedna zech wzion jako dowod rzecowy aby
     niy świycić łocami na sońdzie jak do niego dońdzie jak doszło do szkubacki na
     wtoro moja Trudla została podstępnie zaproszono bez ta Konstancyjo jak juz boło
     po wyroku na te biydne gęsi ze wtorych dostali my ino śtyry krauze sadła co mi
     śniym potym Trudla do zimy chlyb smaruwała do roboty a cołko reszta boła
     przedano na targu we Bytoniu i we Krolewski Hucie za fajne złote dutki wtorych
     zechmy niy łoglondali bo Granicne sie z tym kryli ale prowda jak oliwa
     wyszła na jaw jak swojym cerom kupiyli tak po porządku Juliannie nowe ślipfry
     zielone spodnica tyz zielono a zaś Salomei ślipfry cerwone a spodnica żołto
     łobom nowe kecki i kety pociorkow a zaś siedmiu chopcom to Wilymowi czewiki
     Jozlowi czewiki i galoty mansiestrowe zaś Franckowi i Izydorowi nowe ancugi a
     tym trzym nojmodszym tyz kupiyli cego my niy mogli dojrzeć bez szpary we
     gardinach tyz nowych i tak sie tyn złodziejski pińondz łobrocoł we dobra i
     domogo sie to sądowy sprawiedliwości Boski coby take ućciwe ludzie jak jo moja
     Trudla i siedmioro naszych dziecek niy miało zgorszynio i złego przikłodu a po
     ty gęsinie tochmy srali i rzigali trzi dni by sie tymu Francowi za moja krziwda
     myszy ulongły we pomiyszkaniu i bez to prosza Wysoko Prominyncyjo Miejsko
     uniżynie ło Sąd Boski nad tymi zbrodziyniami Granicnymi co miyszkajom we
     Piekarach po drugi stronie łod Kalwaryje i chodzom jesce po ty świynty ziymi
     zdrowi i cali aby sie pod niymi już roz zapadła cego wom i sobie rzyca.


     Wszystko to pod przisięgom zapodoł do
     uszow pisarza gminnego Jorgusia Rzympoły     Ernst Szkudlik


     • Fajne :)), i sam mi sie przipomniou autyntyczny artikel ze starego cajtunga:

      "13 sierpnia 1904 r., jedna kobieta kupiła sobie na dworcu, za bajecznie niską
      cenę, gęś. Oglądając, czy nie posiada ona jakiego feleru, zauważyła, że gęś ma
      na nogach solidne buty.      Podróżując z Austrii i Rosji do Niemiec, przez Szopienice przechodziły
      codziennie ogromne transporty tych ptaków. Bywało też, że jednej nocy na
      cholerę drobiu podało i 12.000 sztuk, więc te słabe i cherlawe sprzedawano
      zawczasu po 1,5 marki. Że kozy kują, wielu słyszało, ale żeby podkuwać gęsi?
      Okazało się, że tak robili w Dąbrowie. Całe gdakające stada podkuwano tam w
      bardzo prosty sposób. Przed odstawieniem na kolej, wpędzano je na miejsce zlane
      grubo terem lub roztopioną smołą. Gdy tamtędy przeszły, zaganiano ptactwo na
      plac pokryty drobnym piaskiem. Piasek czepiał się teru i tak podkuta gęś mogła
      z łatwością, bez obrażeń i zasłabnięcia, odbyć dalszą podróż."
      • 12.10.05, 11:19
       jou by pedziou
       Polak potrafi
       Niech to uopantentujom, bydom miec 0,004% udziauu w patentach w Europie? ;)
       --
       pyrsk
       Ballest
     • pora flaszek cidru,

      Frelka,co jes cider?;)))

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Okazje.info.pl

Bestsellery

 • Kategorie tematyczne
 • Najnowsze wątki
 • Więcej forów
 • Więcej wątków na ten temat
 • Tagi
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.