• drzewko
 • od najstarszego
 • od najnowszego
Dodaj do ulubionych

Hohenlohe

 • 10.01.06, 13:55
  „Hohenlohe - arystokratyczny ród niemiecki, pierwotnie hrabiowski, pózniej
  ksionzyncy, rozszczepiony na szereg gauynzi" - tyle o pochodzeniu rodu
  ksionzont raciborskich mozna przeczytac w „Wielkiej ilustrowanej encyklopedii
  powszechnej" krakowskiego Wydawnictwa Gutenberg. Poczontki rodziny siengajom,
  XII wieku. Jej pierwotnom siedzibom byl zamek Hohlach kolo Uffenheim we
  Frankonii. Ród wielokrotnie dzielil sie na linie i galenzie. Dwie
  najwazniejsze linie powstaly w XVI wieku po smiercijerzego I. Jego synowie
  utworzyli: Ludwik Kazimierz starsom linie protestanckom Neuenstein, zas
  Eberhard mlodszom Waiden­burg. Przedstawiciele kazdej z nich otrzymali tytul
  ksionzont Rzeszy. Na poczontku XIX wieku rodzina Hohenlohe-Waldenburg
  podzielila sie na dwie odnogi: Hohenlohe Waidenburg i
  Hohenhloe-Schillingsfürst. Z tej drugiej wywodzom sie ksionzenta raciborscy.
  Wlascicielami dóbr raciborskich i rudzkich stali sie dziynki koligacjom
  rodzinnym. Ale po kolei. Na mocy królewskiego postanowienia, 28 listopada 1811
  roku, dobra sekularyzowanych klasztorów i kolegiat (m.in. dominikanek i
  dominikanöw w Raciborzu, kolegiaty raciborskiej, klasztoru w Rudach) skupiono
  w jednym reku. Ich wartosc na dzien 1 lipca 1812 roku oszacowano na 627.751
  talarów. Byl to za duzy majontek, by mozna go bylo sprzedac. Administracje
  zlecono wiync pruskiemu ministrowi ksienciu Wilhelmowi Ludwikowi zu
  Sayn-Wittgen­stein. W Rudach, w latach 1813-1814, umieszczono szpital wojskowy
  dla zolnierzy pruskich i francuskich, w którym pracowalo dziesienciu
  zakonników. Opiekowano sie Niemcami rannymi w bitwie z Francuzami pod Lützen.
  Slonscy Niemcy stworzyli freikorps pomagajoncy tam wojskom Kutuzowa. Rannych
  Francuzöw sciongano równiez spod Lüt­zen i Katzbach. Tych, którzy zmarli w
  lazarecie „pochowano w jednej mogile", na której postawiono drewniany krzyz. W
  1913 roku za pieniondze uzyskane z loterii przeprowadzonej w Rybniku i okryngu
  ryb-nickim, Francuzom postawiono pomnik, zburzony w 1969 lub 1970 roku.
  W 1814 roku wybuchla epidemia zlosliwej goronczki na tle nerwowym. W blisko
  szescdziesienciu rudzkich chalupach bylo ponad stu chorych. Leczono ich w
  klasztornym szpitalu. W 1814 roku epidemia minela i lazaret mozna bylo
  zlikwidowac. Edykt królewski z 14 wrzesnia tego samego roku dal zielone
  swiatlo do uwlaszczenia chlopow w dobrach klasztornych we wsiach: Rudy,
  Stodoly, Stanica i Zwonowice. Przekazano im na wlasnosc czynsc uprawianej
  przez nich ziemi. W Maciowakrzu, Dobieszowie i Dobroslawicach grunty oddano w
  zamian za rente. W Chwalyncicach rentom objynto zarówno kmieci jak i
  zagrodnikow gospodarujoncych na areale ponizej 7,25 ha. Wskazuje to, ze dobra
  rudzkie, ze wzglyndu na zastosowane rózne sposoby uwlasz­czenia, byly pruskim
  poligonem doswiadczalnym w tym procesie.
  Edytor zaawansowany
  • 10.01.06, 13:57
   "Francuzom postawiono pomnik, zburzony w 1969 lub 1970 roku."

   czamu tyn pomnik zbulyli?
   • 19.05.13, 23:55
    A gdzie on był i jak wyglądał?
    • 20.05.13, 00:00
     Nie znam tej historii, ale wiem, że trzeba o niej pamiętać i doszukiwać się początków.
     Przecież to historia tego regionu i należy ją kultywować. Nie jest ważne, kto zaczął, ale kto zakończył.
     --
     ****************************************************************
     Odważni żyją krótko. Tchórzliwi nie żyją wcale. Kim więc jestem?
     • 20.05.13, 00:17
      A masz ochotę cokolwiek zrobić w tym kierunku?

      1fatum napisał:

      > Nie znam tej historii, ale wiem, że trzeba o niej pamiętać i doszukiwać się poc
      > zątków.
      > Przecież to historia tego regionu i należy ją kultywować. Nie jest ważne, kto z
      > aczął, ale kto zakończył.
      • 20.05.13, 00:19
       zawiszac napisał(a):

       > A masz ochotę cokolwiek zrobić w tym kierunku?
       >
       **************************************

       Określ się co masz na myśli.

       ****************************************************************
       Odważni żyją krótko. Tchórzliwi nie żyją wcale. Kim więc jestem?
       • 20.05.13, 15:16
        Np. pojechać do jakiegoś archiwum i poszukać dokumentów na ten temat.
        Szczegóły proszę na "Blechhammer@hotmail.com"


        1fatum napisał:

        > zawiszac napisał(a):
        >
        > > A masz ochotę cokolwiek zrobić w tym kierunku?
        > >
        > **************************************
        >
        > Określ się co masz na myśli.
        >
        > ****************************************************************
        > Odważni żyją krótko. Tchórzliwi nie żyją wcale. Kim więc jestem?
  • 10.01.06, 14:13
   Druga linia miała pałac w Słąwięcicach. Podobno rozebrano go stosunkowo
   niedawno. Ostał się park.
   • 10.01.06, 14:15
    we suawiyncicach tyn dwor podpolyli powstance - to tak ino k'woli prowdy.
    • 10.01.06, 14:17
     Tyn Hohenlohe ze Slawiencic, przegrou w Monte Carlo, prawie caly swoj majontek!
     To tysz gwoli prouwdy ;)
     --
     pyrsk
     Ballest
    • 10.01.06, 14:19
     Pałac stał jeszcze grubo po wojnie.
     • 10.01.06, 14:20
      mosz na mysli mury?
      • 10.01.06, 14:22
       Po 1921 był zamieszkany. A mury stały na pewno po wojnie. Nie wiem, w jakim
       stanie był budynek, ale pewnie kiepskim, skoro zdecydowali się go rozebrać do
       gołej ziemi.
       • 10.01.06, 14:22
        Sławięcice należą do najstarszych miejscowości na Śląsku. Nazwę Sławięcic
        wyprowadza się od sławy, oznacza, więc miejscowość godną sławy. Nie wiemy,
        jakim okolicznościom zawdzięczała swą nazwę, być może wiąże się ona z imieniem
        dzielnego wojownika lub książęcego drużynnika, a może z jakimś pamiętnym
        wydarzeniem. Od czasów piastowskich aż po dobę współczesną, przez kilkaset lat
        przetrwała nazwa Sławięcice.

        Założenie Sławięcic trudno powiązać z jakąś konkretną datą. Dość przypadkowe
        wykopaliska na obszarze wsi lub w jej pobliżu ujawniły ślady osadnictwa
        wczesnohistorycznego, sięgające -być może - IX stulecia.

        W każdym razie nie budzi wątpliwości istnienie wczesnohistorycznego grodziska,
        sławięcickiego o znaczeniu obronnym i spełniającego doniosłe funkcje handlowe w
        czasach pokoju. Grodzisko to położone nad rzeką Kłodnicą w pobliżu dogodnego
        przejścia szlaku handlowego przez rzekę stało się zalążkiem
        późniejszego "zamku" wymienianego w średniowiecznych dokumentach książęcych.
        Najstarsze źródła wiążą Sławięcice z księciem Władysławem II Opolczykiem.
        Prawdopodobnie za jego panowania uzyskały prawa miejskie. W tym czasie istniał
        również Ujazd będący własnością biskupów wrocławskich.To bliskie sąsiedztwo
        miało niekorzystny wpływ na los Sławięcic. Stanowiły one jako miasto zagrożenie
        dla rozwoju gospodarczego pobliskiego Ujazdu. 30 listopada 1260 roku książę
        Władysław II Opolczyk odebrał Sławięcicom prawa miejskie i zamienił je w zwykłą
        wieś. Utraciły one wówczas prawa targowe, a nawet drogę publiczną, która miała
        przechodzić tylko przez Ujazd. Straty, jakie ponieśli mieszkańcy Sławięcic,
        trudno dziś ocenić. Można przypuszczać, że w 1260 roku trwała już budowa
        miasta, że wytyczono jej przyszły kształt. Można wskazać dwa obszary: jeden
        położony w pobliżu dzisiejszego kościoła parafialnego, określany później jako
        Wielkie Sławięcice, drugi to okolice Technikum Chemicznego, określany jako Małe
        Sławięcice, później utrwaliła się również nazwa Mała Wieś. Pozbawienie
        Sławięcic praw miejskich nie było równoznaczne z likwidacją osady istniejącej
        tu od dawna. Wieś nadal miała warunki utrzymania się, a nawet rozwoju.
        Stanowiła w czasie pobytów księcia przejściowy, lecz ważny ośrodek władzy
        politycznej i administracyjnej dla całego księstwa. Częste pobyty książąt na
        sławięcickim zamku, podnosiły znaczenie miejscowości. We władaniu często
        zmieniających się książąt piatowskich były Sławięcice do 1532 roku tzn. śmierci
        ostatniego Piasta. W XVI i XVII wieku dobra sławięcickie przechodziły z rąk do
        rąk, stały się przedmiotem darowizn, zastawów; zmieniali się często
        właściciele. W 1558 roku Sławięcice zostały oddane Oppersdorfom, w 1604 roku
        nabył je za sumę 65 tyś. talarów Johan Bohusław von Zwole. Do niego jako
        właściciela wsi, należało prawo patronatu nad kościołem i on też sprowadził do
        wsi protestanckiego pastora, który zamienił katolicki kościół w ewangelicki
        zbór.Protestanci mieli kościół sławięcicki w swoich rękach przez około 25 lat.
        W 1676 roku dobra sławięcickie przechodzą na własność Anny Heleny hrabiny
        Henckel.

        W 1702 roku Sławięcice nabył hrabia Jakub H. Flemming minister saski i polski,
        minister króla Augusta II Mocnego ożeniony z polską księżniczką Franciszką
        Sapieżanką, a następnie z księżniczką Radziwiłłówną. Flemming na wzór króla
        Augusta II i saskich feudałów przystąpił do uprzemysłowienia dóbr
        sławięcickich. Nie zapomnijmy o tym, że do dóbr sławięcickich wchodziła nie
        tylko wieś Sławięcice, ale Kotlarnia, Blachownia Śl. Lenartowice i Cisowa. W
        1709 roku założył wytwórnię mosiądzu w Kotlarni wkrótce też powstały w tej
        miejscowości kuźnica miedzi, wytwórnia drutu, blachy i luster, a w Blachowni
        Śląskiej wytwórnię białej i czarnej blachy. W Sławięcicach zbudował manufakturę
        luster, szkła i noży, następnie wielki piec hutniczy i inne urządzenia. Prócz
        wspomnianych zakładów i manufaktur, istniały w lasach sławięcickich smolarnie i
        dymiarki. Dla robotników i majstrów, sprowadzanych ze Śląska, wybudowano z
        czasem specjalne kolonie jak, np. w Kotlarni (Jakobswalde ). Podobnego typu
        kolonię założono w drugiej połowie XVIII wieku w pobliżu sławięcickich
        manufaktur, tj. na południe od Małej Wsi, w okolicy późniejszego szpitala. Inną
        inicjatywą Flemminga zrealizowaną w Sławięcicach, o której warto wspomnieć,
        jest budowa tzw. pałacu wersalskiego oraz tzw. rondelu (dziś belweder), zwanego
        również zameczkiem Flemminga. Pałac zlokalizowano na obszarze dzisiejszego
        ogrodnictwa przylegającego do zabudowań Państwowego Gospodarstwa Rolnego.
        Spłonął jeszcze w XVIII stuleciu, wskutek zaprószenia ognia przez nieostrożnego
        kucharza pałacowego. Przez dwanaście lat "państwo sławięcickie" pozostało w
        rękach ministra hr. Flemminga. W 1714 roku dobra sławięcickie przeszły z rąk
        Flemminga w ręce Adolfa Magnusa hrabiego von Hoyma pełniącego obowiązki
        ministra sasko polskiego przy boku króla polskiego Augusta II Mocnego.

        Od 1782 roku do początku 1945 roku Sławięcie są w posiadaniu rodziny Hohenlohe.
        Książę Fryderyk Ludwik kupuje kolejno miejscowości: Bycin, Dziekanówkę, Stary
        Ujazd, Zimną Wódkę, Niedrowice i Goy, tym samym powiększa terytorium "państwa".
        Siedziba administracji tych wielkich dóbr znajdowała się w pobliżu
        sławięcickiego pałacu na tzw. Małej Wsi. Sam pałac otaczał wspaniały park,
        utrzymywany w stylu angielskim. Znajdowały się tam prawdziwe labirynty, kanały
        z mostkami, olbrzymi kamienny stół, chatka syberyjska, świątynia rotunda z
        grotą, grobowiec właściciela i sztuczny kanał, służący do przejażdżek łódkami.
        Dopełniały obrazu oranżeria, ogród warzywny, zwierzyniec oraz tzw. parasol na
        wzgórku.

        W Sławięcicach najważniejszym obiektem pod koniec XVIII wieku był wielki piec.
        W jego pobliżu znajdował się drugi określany jako rusztowy. W planie budowy
        Kanału Kłodnickiego między Zabrzem a Koźlem, uwzględniono jego bieg przez
        Sławięcice z myślą o dostawach rudy i zbytu produktów hutniczych. Po
        przekopaniu kanału wyschły fosy istniejącego zamku piastowskiego i osuszono
        bagna. W 1827 roku zamek spłonął, pozostałe mury rozebrano. Na jego miejscu
        stanął w 1836 roku nowy, trzypiętrowy pałac w stylu włoskiego baroku,
        mieszczący 45 pokoi mieszkalnych i salę bankietową z przylegającym tarasem. W
        miejscu starej fosy zakomponowano staw. Od strony południowej ozdobny podjazd z
        basenem i fontanną, otoczony tralkową balustradą. Pałac otoczony klombami
        kwiatowymi połączony był systemem tarasów i schodów z głównymi alejami parku.
        Budowa pałacu zbiegła się z wysiłkami uruchomienia linii kolejowej na Górnym
        Śląsku.
        Około XIX wieku zamiera przemysł w Sławięcicach i okolicznych wioskach. Upadek
        przemysłu musiał pociągnąć za sobą niedostatek a nawet nędzę tej części
        mieszkańców wsi, która była z nimi związana i czerpała z niego swe źródło
        utrzymania.

        Na przełomie XIX i XX wieku zmienił się wygląd Sławięcic. Słomiane strzechy
        ustąpiły dachom krytym dachówką. Jeszcze przed pierwszą wojną światową w
        Sławięcicach zapłonęły pierwsze żarówki elektryczne.

        Działania wojenne w latach 1914-18 nie dotknęły bezpośrednio Sławięcic, jednak
        spora część mężczyzn zdolna do noszenia broni, wcielona do armii cesarskiej nie
        miała nigdy już powrócić do rodzinnej wsi z pól bitewnych.
        W okresie II wojny światowej w związku z budową Zakładów paliw syntetycznych w
        Blachowni założono tzw. Judenlager w pobliżu stacji kolejowej w Sławięcicach.
        Powstały obozy pracy przymusowej i liczne obozy jenieckie pod Blachownią Śl. i
        Sławięcicami, w których stłoczono więźniów i jeńców pochodzących ze wszystkich
        niemal państw okupowanych przez wojska niemieckie, lub którym Niemcy
        wypowiedziały wojnę. Według danych ze stycznia 1944 r. w obozach należących
        do "Hydrierwerke A.G. Blechhammer" znajdowało się 25 tyś. cudzoziemskich
        robotników. Liczba mieszkańców sławięcickiego obwodu gminnego (Amtsbezirk),
        wynosząca przed wojną 13 t
        • 10.01.06, 14:23
         Działania wojenne w latach 1914-18 nie dotknęły bezpośrednio Sławięcic, jednak
         spora część mężczyzn zdolna do noszenia broni, wcielona do armii cesarskiej nie
         miała nigdy już powrócić do rodzinnej wsi z pól bitewnych.
         W okresie II wojny światowej w związku z budową Zakładów paliw syntetycznych w
         Blachowni założono tzw. Judenlager w pobliżu stacji kolejowej w Sławięcicach.
         Powstały obozy pracy przymusowej i liczne obozy jenieckie pod Blachownią Śl. i
         Sławięcicami, w których stłoczono więźniów i jeńców pochodzących ze wszystkich
         niemal państw okupowanych przez wojska niemieckie, lub którym Niemcy
         wypowiedziały wojnę. Według danych ze stycznia 1944 r. w obozach należących
         do "Hydrierwerke A.G. Blechhammer" znajdowało się 25 tyś. cudzoziemskich
         robotników. Liczba mieszkańców sławięcickiego obwodu gminnego (Amtsbezirk),
         wynosząca przed wojną 13 tyś. osób, w początkach 1944 r. równała się 44 tyś.
         osób. Zakłady paliw syntetycznych w Blachowni Śl. stały się obiektem
         angloamerykańskich nalotów bombowych. Naloty te oprócz szkód materialnych
         pociągnęły za sobą ofiary wśród ludności Sławięcic i okolicznych wiosek.
         Sławięcice ucierpiały szczególnie podczas nalotu przeprowadzonego w godzinach
         popołudniowych dnia 2 grudnia 1944 r. Bomby poczyniły poważne spustoszenie
         szczególnie na Małej Wsi. W styczniu 1945 r. Sławięcice znalazły się w zasięgu
         działań wojsk I frontu ukraińskiego, czołgi 3 Armii Pancernej nacierały spod
         Starego Ujazdu w rejonie Ujazdu-Sławięcic. Na Sławięcice ruszyła radziecka
         piechota wsparta czołgami poprzez zaśnieżone pola od północy, północnego
         wschodu i wschodu. Po dwudniowych walkach Sławięcice zostały zdobyte. Już w
         marcu 1945 r. w Sławięcicach tworzyły się zręby nowej polskiej administracji.

         Informacje pochodzą ze strony:
         www.wodip.opole.pl/opolszczyzna/gminy/kedzierzyn_kozle/zschkkozle/
         • 10.01.06, 14:24
          co jo wia to powstance okradli tyn zomek i potym ze strachu go podpolyli - jak
          sie podobno korfanty o tym dowiedziou to kozou im wszysko nazod oddac. wiysz
          cos na tyn temat?
         • 10.01.06, 14:27
          Jou jyno wie ze moje przodki na tych chacharow robic musieli!
          Do 1822 jako Leibeigener a potym przez prawie czi abo i sztyry pokolynia
          musieli uodroubiac na panskym.
         • 20.05.13, 00:25
          A gdzie to jest o tej administracji w marcu 1945 roku?

          szwager_z_laband napisał:

          > (...)
          > wschodu i wschodu. Po dwudniowych walkach Sławięcice zostały zdobyte. Już w
          > marcu 1945 r. w Sławięcicach tworzyły się zręby nowej polskiej administracji.
          >
          > Informacje pochodzą ze strony:
          > www.wodip.opole.pl/opolszczyzna/gminy/kedzierzyn_kozle/zschkkozle/
          >
        • 10.01.06, 14:29
         • 10.01.06, 14:38
          • 10.01.06, 14:42
           sam mocie piykno galeria:)

           www.k-k.pl/slaw.html
           • 10.01.06, 14:46
            je tam jedna fotka chopa kery siedzi kole takyj rzezby kobiyty . ta rzezba mie
            juz dugo intryguje - wiy ktos co to je za rzezba???
            • 10.01.06, 15:20
             > czamu tyn pomnik zbulyli?

             To je ze ksioonszki " Rudy wczoraj i dzis´´" [Autor: Grzegorz Wawoczny]

             "zburzony w 1969 lub 1970 roku" Ta data wydowo mi sie dojs´ s´wiyrzo besto autor
             couki prowdy niychce ujawnic´. Miyszkan´cy Rud twierdtoom ze tyn pomnik ktojs
             ukrod. Tyn poomnik stou w parku za rzykoom Rudom na odludziu. Byu srogi na 4
             metry, asz sie w gowie niy miesci jak poradziyu taki kolos tak niyzauwarzynie
             zniknyc´. Noo i czymu we tyj ksioonczce autor cygani ze "zburzony"???


             schlesien.nwgw.de/Rauden/pomnik.jpg
             • 10.01.06, 15:25
              a bou to pomnik poswiyncony niymcom abo francuzom? bo mie sie zdo ze niy
              francuzom ...
              • 10.01.06, 15:38
               szwager_z_laband napisał:

               > a bou to pomnik poswiyncony niymcom abo francuzom? bo mie sie zdo ze niy
               > francuzom ...

               "Freiheitskämpfer"

               "szpital wojskowy dla zolnierzy pruskich i francuskich"
               • 10.01.06, 15:54
                schlesien.nwgw.de/Rauden/lew1.jpg
                Sam moom jeszcze jedyn dynkmal zagadka ze Rudzkego Zoomku!
                Pszed wojnoom tyn lew odloony z bonzu stou za kos´ciouym w parku. Po wojnie
                pszebudowali go i stou duge lata pszed aptykoom. Kajs´ 15 lot tymu "pomnik
                zburzono" czytej wyparowou!


                • 10.01.06, 16:15
                 Co do Slawiencic, to uech tam czynsto bou, zresztom robiou uech dwa lata na
                 Blachowni Sl.
                 Laband powstancy go moze spoulylyi, ale w chyba 1959 roku miou w tym zamku
                 zgrupowanie Gornik Zabrze, bo my z niym grali.
                 Z tego wynikou, ze zostou uodbudowany.

                 Fotki cos cie wraziyli som richtig fajne.

                 --
                 pyrsk
                 Ballest
           • 20.05.13, 00:31
            a tukej nie tak piykno:

            www.facebook.com/pages/My-Blechhammer-Blachownia-%C5%9Al%C4%85ska/259440857431561?ref=hl#!/photo.php?fbid=473231752719136&set=pb.259440857431561.-2207520000.1369002649.&type=3&theater
            szwager_z_laband napisał:

            > sam mocie piykno galeria:)
            >
            > www.k-k.pl/slaw.html
       • 10.01.06, 16:11
        slezan napisał:

        > Po 1921 był zamieszkany. A mury stały na pewno po wojnie. Nie wiem, w jakim
        > stanie był budynek, ale pewnie kiepskim, skoro zdecydowali się go rozebrać do
        > gołej ziemi.

        Budynek stał na pewno jeszcze pod koniec lat 60-tych, bo sam go kilka razy
        widzialem. Od strony parku mury były jeszcze całe a okna zasłonięte były
        żaluzjami (które pewnie już nie funkcjonowały).
        • 10.01.06, 17:14
         ►[2]◄

         W 1814 roku wybuchla epidemia zlosliwej goronczki na tle nerwowym. W blisko
         szescdziesienciu rudzkich chalupach bylo ponad stu chorych. Leczono ich w
         klasztornym szpitalu. W 1814 roku epidemia minela i lazaret mozna bylo
         zlikwidowac. Edykt królewski z 14 wrzesnia tego samego roku dal zielone swiatlo
         do uwlaszczenia chlopow w dobrach klasztornych we wsiach: Rudy, Stodoly, Stanica
         i Zwonowice. Przekazano im na wlasnosc czynsc uprawianej przez nich ziemi. W
         Maciowakrzu, Dobieszowie i Dobroslawicach grunty oddano w zamian za rente. W
         Chwalyncicach rentom objynto zarówno kmieci jak i zagrodnikow gospodarujoncych
         na areale ponizej 7,25 ha. Wskazuje to, ze dobra rudzkie, ze wzglyndu na
         zastosowane rózne sposoby uwlasz­czenia, byly pruskim poligonem doswiadczalnym w
         tym procesie. 30 marca 1815 roku na miejsce Sayn-Wittgensteina pelnomocnikiem
         rzondowym do spraw dawnych dóbr klasztornych na ziemi raciborskiej i rybnickiej
         ustanowiono kapitana Brockmanna. Poprzedni zarzondca prawdopodobnie nie sprostal
         wymogom finansowym stawianym przez krola. Nastempnie dobra raciborskie -
         stanowionce lenno pruskie - zostaly zakupione przez ksiencia Wilhelma von
         Hessen-Kassel za blisko 628 tys. talarow.
         • 10.01.06, 17:38
          ►[3]◄

          W 1817 roku zmienil sie ich status. Uzyskaly prawa alodialne, co oznacza, ze nie
          byly juz lennem cesarskim, ale wlasnosciom, ksiencia. Landgraf von Hessen-Kassel
          ani w Raciborzu, ani w Rudach nigdy nie zamieszkal. Dobra landgrafa obejmowaly
          szescdziesiont pienc wiosek zamieszkalych przez ponad 18,5 tys. ludzi. Wraz z
          trzydziestoma folwarkami przynosilo roczny dochod piencdziesienciu pienciu
          tysiency talarów. W czasach przynaleznosci do ksiencia Hesji ziejoncy pustkom
          rudzki klasztor, o czym wspomniano, zamieniono na lazaret i sklad broni. Potem
          zaczento sie zastanawiac nad sposobami zagospodarowania dóbr pocysterskich w
          Rudach. W styczniu 1816 roku chciano tu uruchomic fabryke wlokienniczom.
          Aptekarz Speck z Gliwic stwierdzil tymczasem, ze woda w klasztornej studni ma
          wlasciwosci lecznicze. Na tej podstawie uznano, ze obiekt najlepiej zamienic na
          Sanatorium i zaklad balneologiczny. W 1819 roku komisja wojskowa analizowala,
          czy mozliwe jest przeksztalcenie na skladnice wojskowom dla Landwehry powiatu
          rybnickiego. Ten pomysl rowniez nie zyskal poparcia, a zabytek coraz szybciej
          niszczal. 18 stycznia 1818 roku wichura uszkodzila wieze kosciola. Straty
          wyliczono na 139 talarów. Uszkodzenia usuniento dopiero w 1822 roku.
          W 1815 roku, po pokoju paryskim podpisanym po klensce Napoleona pod Waterloo,
          niektóre panstewka niemieckie musialy dokonac ustempstw terytorialnych na rzecz
          zwycienskich Prus. Czejsc swoich wlosci w Hesji utracil Wiktor von
          Hessen-Rothenburg. W ramach rekompensaty otrzymal, w 1820 roku, od ksiencia
          heskiego dobra raciborskie i dawny benedyktynski klasztor w Corvey w Westfalii,
          sekularyzowa-ny w 1803 roku. Juz 9 czerwca 1821 roku, na mocy dokumentu króla
          Fryderyka Wilhelma III, dobra raciborskie podniesiono do godnosci ksienstwa
          (Herzogtum), zas te w Corvery do rangi nieco mniejszej -Fürstentum. W ten sposób
          Wiktor Amadeusz zostal ksienciem tytulujoncym sie Herzog von Ratibor und Fürst
          von Corvey.
          • 11.01.06, 08:35
           ►[4]◄

           Ksienstwo racibor­skie mialo Status posrednio zawislego z prawem do oddzielnego
           glosu w slonskim Landtagu. Cieszylo sie takimi samymi przywilejami, jakie
           przyslugiwaly np. Pszczynie czy Olawie. Ksionze raciborski Wiktor Amadeusz
           przyjechal do stolicy ksienstwa-Raciborza dokladnie w dzien swoich
           czterdziestych pierwszych urodzin, 2 wrzesnia 1820 roku. Towarzyszyla mu
           zaslubiona w 1812 roku druga zona, ksienzna Eliza zu Hohenlohe Langenburg oraz
           ksionze Loewenstein-Werthheim. Wiktor Amadeusz byl juz wtedy, od trzech dni,
           honorowym obywatelem Raciborza. Magistrat przygotowal mu wspaniale przyjencie.
           Rajcy i czlonkowie bractwa kurkowego czekali na ksionzencom pare przed Bramom
           Wielkom zwanom, Mikolajskom, ktora niegdys znajdowala sie u zbiegu obecnych ul.
           Gimnazjalnej i placu Wolnosci. Nastempnie przeprowadzili jom przez miasto i na
           pienknie udekorowany most zamkowy. Stamtond ksionze przejechal na Ostrog,
           bendoncy wówczas odrembnom gminom, na terenie ktorej lezal zamek. Wiktor
           rezydowal jednak w Rudach, w zamku rodowym Rothenburg nad Fuldom Hesji oraz w
           nabytych w 1832 roku Zembowicach.
           • 11.01.06, 09:06

            Wiktor Amadeusz Hessen-Rothenburg otrzymal dobra zamieszkale w 1819 roku przez
            18.720 osob. Ziemim uprawialo 696 kmieci, 713 zagrodniköw i 1818 chalupników.
            ►[5]◄

            Wienkszosc z trzydziestu folwarków bylo z reguly wienkszych niz 100 ha. W
            Miedoni mial 338 ha gruntów ornych, piencdziesiont dziewinc ha lonk, osiemnascie
            ha pastwisk, dziesienc ha lasu i blisko dwa hektary stawow. Na Ostrogu
            przewazaly lonki, na Starej Wsi grunty orne, w Babicach stawy, a w Adamowicach
            lasy. Loncznie dobra obejmowaly szescdziesiont wsi w powiatach: raciborskim,
            rybnickim, toszeckim, kozielskim i glubczyckim. Byly wienksze niz rybnickie i
            wodzislawskie pafistwa stanowe, a mniejsze niz panstwo stanowe Pszczyna.
            Wlasciciel dóbr raciborskich nalezal wienc do najwienkszych posiadaczy ziemskich
            na Slonsku.
           • 11.01.06, 09:07
            ►[5]◄

            Wiktor Amadeusz Hessen-Rothenburg otrzymal dobra zamieszkale w 1819 roku przez
            18.720 osob. Ziemim uprawialo 696 kmieci, 713 zagrodniköw i 1818 chalupników.
            Wienkszosc z trzydziestu folwarków bylo z reguly wienkszych niz 100 ha. W
            Miedoni mial 338 ha gruntów ornych, piencdziesiont dziewinc ha lonk, osiemnascie
            ha pastwisk, dziesienc ha lasu i blisko dwa hektary stawow. Na Ostrogu
            przewazaly lonki, na Starej Wsi grunty orne, w Babicach stawy, a w Adamowicach
            lasy. Loncznie dobra obejmowaly szescdziesiont wsi w powiatach: raciborskim,
            rybnickim, toszeckim, kozielskim i glubczyckim. Byly wienksze niz rybnickie i
            wodzislawskie pafistwa stanowe, a mniejsze niz panstwo stanowe Pszczyna.
            Wlasciciel dóbr raciborskich nalezal wienc do najwienkszych posiadaczy ziemskich
            na Slonsku.
            • 11.01.06, 10:41
             ►[6]◄

             27 wrzesnia 1820 roku landgraf powolal ksionzencom komorom w Raciborzu. Do 1834
             roku jej pierwszym dyrektorem generalnym byl Raban Wilhelm Brockmann. Kazdy
             folwark otrzymal zarzondce, glównie szlacheckiego pochodzenia, który nie
             posiadal wlasnego majontku. Dobra obejmowaly palacyki i dworki, siedziby tychze
             zarzondcow. Na raciborskim zamku od 1812 roku dzialaly biura zarzondu domeny
             cesarskiej Racibórz-Rudy. Pozostaly tu takze po przejenciu obiektu przez Wiktora
             Amadeusza i rodzine Hohenlohe-Schillingsfürst. Potem byly tu fabryka
             wlókiennicza i browar.
             Gospodarka ksienstwa opierala sie na nowoczesnej uprawie roli. Gorzelnie
             przerabialy na spirytus zboze i ziemniaki. Wódke sprzedawano w ksionzencych
             karczmach lub w okolicznych gospodach majon cych innych wlascicieli. Jenczmien
             wykorzystywano przy warzeniu piwa. W dobrach znajdowaly sie takze: tartaki,
             potazarnie i smolarnie. Pra-cowaly zakonne kuznice zelaza w Rudach, Stodolach,
             Paproci, Bran­tolce, Kuzni Raciborskiej i Stanicy. W Kuzni Raciborskiej
             wytwarzano zelazo i gwozdzie, w Brantolce drut, a w Nowinach kosy. Wszystko w
             oparciu o anachroniczne fryszerki, które jednak nie mialy jeszcze konkurencji ze
             strony innych gornoslonskich zakladow. Generalnie byl to przemysl o charakterze
             manufakturowym. Przerabiano surowom miedz z Cieszyna, Opawy i Glubczyc.
             W 1830 roku Wiktor Amadeusz zakupil za 336 tys. talarów dobra sosnicowickie
             (m.in. Bojków i Bojszowy) w powiecie toszecko-gliwickim. Dominium powienkszylo
             sie wienc o dziewienc kolejnych wsi. W 1832 roku ksionze sprzedal dobra
             baborowskie za 17.750 talarów Stefanowi Machatowi, tutejszemu zarzondcy.
             Przyczyny tego kroku nie som znane. Oficjalnie ksionze podal, ze byly zbyt
             oddalone od centrum w Rudach i Raciborzu. W 1833 roku Wiktor nabyl majontek
             Zembowice kolo Dobrodzienia skladajonce sie z osmiu wsi.
             • 11.01.06, 14:26
              ►[7]◄

              Pochowana w krypcie ksionzencej kosciola w Rudach Eliza Hohenlohe-Langenburg,
              zona Wiktora Amadeusza zmarla na dezyterie 6 pazdziernika 1830 roku w drodze z
              Wiednia do Bratyslawy. Jej cialo przewieziono do Raciborza na katafalku
              zaprzenzonym w osiem czarnych koni. W stolicy ksienstwa, przy dzwienkach dzwonów
              raciborskich kosciolów, okolo dwustu piencdziesienciu uczniów raciborskiego
              gimnazjum z pochodniami w renku odprowadzilo jom do kaplicy zamkowej. Stamtond,
              13 pazdziernika, przewieziono trumne do Rud i po egzekwiach zlozono w krypcie
              Kaplicy Maryjnej, obok doczesnych szczont-ków cystersów. Landgraf Wiktor cieszyl
              sie zyciem jeszcze cztery lata. 12 listopada 1834 roku w Zembowicach dostal
              smiertelnego wylewu krwi. Jego cialo przewieziono do Rud i zlozono obok zony.
              Potem ksionzencej parze wystawiono kuty w metalu grobowiec, ktory znajdowal sie
              w bocznym pomieszczeniu kruchty pod wiezom, kosciola. W 1945 roku zostal
              rozebrany i skladowany w krypcie ksionzencej.
              • 12.01.06, 12:19
               ►[8]◄

               Bezdzietny z dwóch malzenstw Wiktor Amadeusz, za zgodom rzondu pruskiego,
               zapisal, w 1834 roku, majontek bratankom swojej drugiej zony Elizy - braciom
               Wiktorowi Maurycemu (1818-1893) i o rok mlodszemu Klodwigowi Karolowi Wiktorowi
               (1818-1901) z rodziny Hohenlohe-Schillingsfürst. Z masy spadkowej powstaly dwie
               ordynacje. Pierwsza, która przypadla Wiktorowi, obejmowala ksienstwa raciborskie
               i Corvey oraz dobra sosnicowickie i zembowickie. Dobra te mialy powierzchnie 33
               tys. hektarów. Byly to glownie lasy, ale i jedna kopalnia wengla kamiennego
               Szczenscie Antoniego w Jaskowicach. Landgraf zastrzegl w testamencie, ze
               jakkolwiek obaj bratankowie majom wedlug wlasnego uznania podzielic miendzy
               sobom, dobra, to Wik­tor Maurycy otrzyma tytul ksiencia raciborskiego. Stalo sie
               tak zapewne dlatego, ze Wiktor byl synem chrzestnym landgrafa Wiktora. Zapew­ne
               symbolizowalo to przeniesienie tytulu na najstarszego syna, co zreszom, na mocy
               testamentu, obowionzywalo potem w dobrach raciborskich (tzw. zasada
               primogenitury). Druga ordynacja, przeznaczona dla Klodwiga, obejmowala dobra
               Treffurt i dochody z majontku Corvey. Klodwig byl potem zalozycielem drugiej
               galenzi rodu - domu Schillingsfürst. Przejol tez ojcowski tytul Fürst zu
               Hohenlohe-Schillingsfürst. Wszyscy potomkowie Klo­dwiga, Wiktora i ich mlodszego
               brata Konstantyna (1828-1896) mogli sie tytulowac jako Prinz zu
               Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst von Ratibor und Corvey.
               • 12.01.06, 12:32
                ►[9]◄

                Wiktor Maurycy stal sie wlascicielem dóbr raciborskich i corveyowskich w wieku
                szesnastu lat. W tym czasie nie bylo wcale pewne czy spadek po landgrafie
                Wiktorze pozostanie przy spadkobiercy. Proces o te dobra wszczol rzond Hesji,
                ale w 1837 roku wycofal pozew. Przez pewien czas zarzondzal wienc nimi jego
                ojciec Wiktora, Franciszek Józef. On sam zas zajoll sie studiami w Getyndze,
                Bonn i Heidelbergu. Wyksztalcenie mial wienc wysmienite. Za peInoletniego uznano
                go w 1840 roku, kiedy to zlozyl hold królowi Fryderykowi Wilhelmowi IV. Otrzymal
                wówczas godnosc ksionzencom, Herzog von Ratibor und Fürst von Corvey cieszonc
                sie juz wczesniej godnosciom, Prinz von Hohenlohe- Schillingsfürst. Zarowno on,
                jak i jego pierworodni mogli tez nosic tytul Wasza Ksionzenca Mosc (Se­ine
                Durchlaucht). Jako ze Wiktor I byl drugim ksienciem raciborskim o tym imieniu,
                wienc wszyscy jego pierworodni potomkowie rowniez je przyjmowali.
                Ksionze zasiadal w 1847 roku w Kurii Panów w Sejmie Zjednoczeniowym, w 1849 roku
                w pruskiej drugiej Kamerze, a w 1850 roku w parlamencie Unii w Erfurcie. Od 1854
                roku byl dziedzicznym czlonkiem, zas od 1877 roku prezydentem pruskiej Izby
                Panów. W latach 1867-1890 reprezentowal w Reichstagu Partie Wolnokonserwatywnom
                Okrengu Wroclawskiego. Swego czasu poswiencil sie takze karierze wojskowej.
                Doszedl nawet do honorowego stopnia generala kawalerii a la suite. Odznaczono go
                Krzyzem Wielkim Suwerennego Zakonu Rycerzy Maltanskich.
                • 12.01.06, 14:34
                 ►[10]◄

                 W 1846 roku Wiktor I wybudowal raciborskiej komorze, wedle planów Linkego,
                 budynek administracyjny, na miejscu ktorego stoi teraz Zespól Szkól
                 Mechanicznych. Za jego czasów ksienstwo raciborskie znów powienkszylo swój stan
                 posiadania. Wiktor I kupil w 1852 roku od barona Salomona Mayera von
                 Rothschilda, bankiera zydowskiego i pana na Szylerzowicach, majontek Lubowice, w
                 sklad ktorego wchodzilo dwiescie ha gruntow, palace Eichendorffów oraz zalozenie
                 parkowe. Wartosc transakcji wyniosla piencdziesiont tys. talarów. W 1865 roku
                 ksionze nabyl Brzeznice kolo Lubowic oraz Brzezinke w powiecie gliwickim. Do
                 gospodarki rolnej swoich dóbr wprowadzil nowoczesne metody upraw i nawozenia.
                 Sadzono nowe odmiany roslin. Na polach kopano rowy melioracyjne. Wiencej
                 szczenscia do kariery mial Klodwig. Jako dziedziczny wlasciciel posiadlosci we
                 Frankonii byl zarazem dziedzicznym czlonkiem Bawarskiej Rady Stanu. W 1848 roku
                 zostal przedstawicielem Rzeszy Niemieckiej w Atenach, a w 1849 roku w Londynie.
                 W 1866 roku król Ludwik II mianowal go premierem i ministrem spraw zagranicznych
                 Bawarii. Klodwig doprowadzil wówczas do unii celnej panstw poludniowoniemieckich
                 z Prusami oraz do reorganizacji ich armii na wzór pruski. Kiedy w 1871 roku
                 Wilhelm I zostal ogloszony cesarzem Niemiec, jego stronnik Klodwig, jednoczesnie
                 wielki zwolennik zjednoczenia Niemiec pod przewodnictwem Prus, szesc lat
                 poslowal do Reichstagu z ramienia Partii Liberalnej, ambasadoruiac w
                 miedzyczasie w Paryzu. W raciborskiego mialo mlyny. Dzialalo tu dwadziescia
                 wiatrakow, m.in. w: Starej Wsi, Markowicach, Miedoni, Solarni. Bylo tez
                 dziewienc tartaków, szesc browarów, jedenascie gorzelni, w tym kilka
                 wykorzystujoncych pare, siedem cegielni, trzy smolarnie, trzy olejarnie, trzy
                 potazarnie, dziesienc fryszerek, w tym kilka z walcowniami, cztery kuznice
                 zelaza, dwie wytwornie zelaza sztabowego, kuznia miedzi, dwie wytwornie gwozdzi,
                 cynkownia, papiernia, cajniarnia, wytwornia lyzek oraz cztery piece do wypalu
                 wapna. W folwarkach hodowano owce rasy merynos. W Adamowicach bylo ich szescset
                 sztuk, w Osiecku i Miedoni az dwa tysionce. W Zernicy bylo ponad
                 trzystapiencdziesiont sztuk bydla i ponad dwiescie piecdziesiont swin, w Solarni
                 blisko sto sztuk bydla, a w Miedoni sto czterdziesci sztuk. Byly warsztaty
                 rzemieslnicze, karczmy, gospody i sklepy. Czensc karczem byla dzierzawiona i
                 zaopatrywala sie w piwo i gorzalke w zakladach ksionzencych. Co ciekawe
                 zachowaly sie wzmianki o slabej kondycji stad zwierzont, ktore czasami nawet nie
                 byly w stanie dojsc do pastwisk. Potem wprowadzono tucz oparty na ziemniakach i
                 otrembach. Dobra ksionzence produkowaly wienc spore ilosci miensa dla potrzeb
                 uprzemyslowionego Górnego Slonska.
                 Ksionzenta raciborscy, mimo ze mieli ku temu swietne podstawy, nie inwestowali
                 pieniendzy w rozwój przemyslu na swoim terenie. Nie zostali wenglowymi baronami,
                 tak jak: Donnersmarckowie, Renardowie, Wincklerowie czy Hochbergowie. W dobrach
                 brakowalo po prostu latwo dostempnych zlóz wengla. Przetrwal w nich dawny uklad
                 feudalny, którego dni, w czensci dotyczoncej archaicznego przemyslu, byly juz
                 jednak policzone.Ksionzenta skupili sie na rolnictwie. Stosowali nowe odmiany
                 traw i roslin motylkowych, zwienkszali uzysk zielonej masy, budowali systemy
                 irygacyjne, czyli melioracyjne i nawadniajonce. Gleby nawozono sprowadzanym z
                 Ameryki Poludniowej guano i monczkom kostnom. Do gospodarki rolnej wprowadzano
                 maszyny. Centrum ksienstwa staly sie Rudy. Byly tu urzody: pocztowy, rentowy,
                 policyjny, ksionzency urzond hutniczy, apteka, dom dla emerytowanych urzendników
                 komory, jedenascie magazynów i ogromny mlyn wodny wzniesiony w latach 1843-1844
                 wedlug amerykanskich rozwionzan.
                 • 12.01.06, 15:40
                  ►[11]◄

                  W 1865 roku dobra komory ksionzencej mialy obszar ponad trzydziesci jeden tys.
                  ha, na ktorych znajdowalo sie: trzydziesci jeden folwarkow, pientnascie rewirów
                  lesnych obejmujoncych obszar 23,5 tys. ha. Calosc podzielono na cz:tery tzw.
                  klucze: zembowicki w powiecie oleskim, sosnicowicki, rudzki i raciborski. Rudzki
                  skladal sie z: Rud Wielkich, Rud Malych, Koloni Renerowskiej, Barglowki,
                  Jankowic, Stanl­ey, Stodol, Chwalencic i Zwonowic. Najwienkszy obszarowo kluez
                  raciborski tworzyly: Kempa, Raszczyce, Babice, rewir lesny Nendza, folwarki
                  Adamowice, Szymocice, obszar lesny Adamowice-Kempa, fol-warki Kuznia Raciborska,
                  Lubowice, Ganiowice, Miedonia-Leng, Zawada, Rudnik, Szonowice, rewiry lesne
                  Solarnia, Budziska i wsie Ligo ta, Grzegorzowice oraz Poniencice. Najwienkszy
                  obszar zajmowaly lasy (okolo piencdziesiont proc), potem grunty orne (okolo
                  dwadziescia proc), nastempnie lonki i pastwiska. Czensc majontków zostala
                  przekazana przez ksiencia na parcelacje z poprzedzajoncym jom wykupem. Na
                  przyklad w 1861 roku kolonie Ocice zakupila wspólnota gminna Adamowic.
                  Generalnie ksionze pozbywal sie kawalków ziemi slabo urodzajnej, z utrudnionym
                  dostempem. Rodzaj upraw zalezal od polozenia gruntów. Na tych po prawej stronie
                  Odry, gdzie gleby byly gorszej jakosci, sadzono ziemniaki i siano zyto, owies,
                  koniczyne, slodki i gorzki lubin oraz zbierano siano. Na lewym brzegu, z o wiele
                  lepszymi glebami, uprawiano pszenice, jeczmien, rzepak i buraki cukrowe.
                  Hodowano konie, krowy, woly i owce. Gospodarka byla generalnie wielkotowarowa i
                  wysoko dochodowa. Zapewnialo to ksionzencej kasie zysk, a ludziom zatrudnienie i
                  pieniondze na utrzymanie. Czensc zbóz i roslin okopowych przetwarzano w celu
                  zwienkszenia dochodowosci.

                  • 12.01.06, 17:26
                   ►[12]◄

                   W 1843 roku w dobrach ksionzencych pojawila sie kolej zelazna tzw. Kolej
                   Wilhelma lonczonca Wroclaw z Wiedniem. Powstaly stacje w Kuzni Raciborskiej,
                   Nendzy i Markowicach. W latach 1855-1857 zbudowano odgalenzienie do Rybnika,
                   które bralo swój poczontek w Nendzy. Dzienki kolejnym polonczeniom do: Glubczyc,
                   Opawy, Baborowa dobra ksionzence mogly sprzedawac swoje produkty na calym
                   Górnym Slonsku i na Slonsku Opawskim. Glównymi odbiorcami byli robotnicy
                   niemieckich fabryk gornoslonskiego zaglembia wenglowego. Tak stworzyl sie
                   przemysl rolny ksienstwa raciborskiego, zaplecze zywieniowe dla górnoslonskiego
                   okrengu przemyslowego. Intensywnie eksploatowano lasy. Drewna nie przerabiano
                   juz jednak na wengiel drzewny, nie palono nim w piecu, nie produkowano smoly, a
                   popiolu nie wykorzystywano przy produkcji potazu. Ogromne jego ilosci potrzebne
                   byly jako kopalniaki do budowy konstrukcji zabezpieczajoncych wydobycie oraz na
                   podklady kolejowe. Rozwijal sie przemysl meblarski, zapalkarski i przetworstwo
                   papieru. Drewno splawiano glównie Odrom, gdzie lokowano ogromne sklady. Mniejsze
                   znaczenie mialo hutnictwo. Malala liczba zakladow w kluczu zembowickim. Nad
                   Rudom pracowaly huty Amalia i Wiktor z walcowniami, w których przerabiano
                   odkuwki zelazne z fryszerek w Paproci i Stodolach. Najwienkszym osrodkiem
                   przemyslu byla Kuznia Raciborska. Byly tu dwa zespory pieców fryszerskich i dwie
                   kuznice. Potem powstala huta Nadzieja wytwarzajonca zelazo sztabowe. Powstawaly
                   z niego osie do wozów i czensci do plugów. W zwionzku z przebudowom wsi pojawilo
                   sie zapo-trzebowanie na cegly. Cegielnie koncentrowaly sie na Ostrogu i w
                   Rudach. Zaopatrywary glównie rynek lokalny. U schylku rzondów Wiktora I, w 1890
                   roku, dobra ksionzence zajmowaly 33.830 ha. W blisko siedemdziesienciu pienciu
                   proc. byly to lasy, w dwudziestu proc. pola uprawne, reszta to lonki, pastwiska
                   oraz stawy i zabudowa. Wielkosc ksionzencych dobr nieznacznie sie zmniejszala
                   wskutek sprzedazy (parcelacji) gruntów. Podstawcj, dochodów skarbca ksionzencego
                   byla sprzedaz drewna przerabianego w tartakach, miensa oraz plodów rolnych, w
                   tym duzej ilosci przetworzonych, a takze zyski z mrynów, browaru i gorzelni. Pod
                   koniec XIX wieku definitywnie zakonczyl swój byt przemysl zelazny. Do 1886 roku,
                   najdluzej z wszystkich, pracowala Huta Dolna (jeden z dwóch zespo1ów pieców
                   fryszerskich) w Kuzni Raciborskiej, która nie wytrzymala konkurencji ze strony
                   nowoczesnej, dobrze zarzondzanej huty Nadzieja nalezoncej do Schönawy. Kolejnym
                   ksienciem raciborskim byl Wiktor II Amadeusz (1847-1923), drugie dziecko Wiktora
                   Maurycego i ksienzniczki Amelii von Fürstenberg. W 1863 roku rozpoczol nauke w
                   gimnazjum w Nysie. Dwa lata pozniej uzyskal swiadectwo dojrzalosci. Dalej
                   widzimy go na studiach prawniczych w Berlinie. Udal sie tarn ze swym
                   nauczycielem ks. Hermanem Schafferem, pozniejszym proboszczem raciborskiej fary,
                   autorem licznych publikacji o historii Raciborza. Wiktor kontynuowai studia w
                   Bonn i Getyndze. Zostal doktorem obojga praw. Byl czlonkiem Zakonu Rycerzy
                   Maltanskich, podporucznikiem, a pozniej rotmistrzem pulku huzarów. Za dzielnosc
                   i menstwo w wojnie pruskofrancuskiej (1870-1871) odznaczono go Krzyzem Zelaznym.
                   Niedlugo potem awansowal do stopnia generala majora. Obok wojskowej, zdecydowal
                   sie rowniez na kariere dyplomatycznom. Byl czlonkiem niemieckiej ambasady we
                   Wiedniu.
                   • 12.01.06, 18:04
                    ►[13]◄

                    W czerwcu 1877 roku Wiktor II Amadeusz poslubil we Wiedniu 21-letniom hrabianke
                    Marie von Breunner-Enkevoirth (na mocy przywileju cesarskiego nazwisko
                    Breunner-Enkevoirth dodawano do nazwiska dzieci ksiencia), jedynom, córke
                    cesarsko-królewskiego pulkownika i podkomorzego Augusta oraz hrabianki Agaty
                    Szechenyi von Sarvar-Felsovidek. Dzienki temu malzenstwu ksionze raciborski
                    pozyskal ogromne majontki ziemskie, lasy i slynne winnice. Po smierci, w 1893
                    roku, swojego ojca Wiktora I Maurycego (matka Amelia zmarla w 1899 roku),
                    46-letni wówczas Wiktor II Amadeusz zostal kolejnym ksienciem raciborskim. Z
                    malzenstwa z Mariom mial dwóch urodzonych w Rudach synow - Wiktora III Augusta
                    (1879-1945) i Hansa Konstan­tina. Rzondzil w czasie I wojny swiatowej, powstan
                    slonskich i plebiscytu. Stan ziemskiego posiadania generalnie sie nie zmienil.
                    Rosla jedynie liczba ksiazencych urzendników.
                    Podstawom, gospodarki stal sie przemysl rolno-spozywczy, drzewny i produkcja
                    materialów budowlanych. Intensywnie rozwijano uprawy i hodowle, caly czas
                    wprowadzajonce nowe rozwionzania. Tworzono m.in. wzorcowe gospodarstwa
                    mleczarskie. W 1922 roku dokonano podzialu Górnego Slonska. Czensc wsi powiatu
                    raciborskiego wlonczono do Pol­ski, a czensc rybnickiego pozostala w Niemczech.
                    Rudy z powiatu rybnickiego przeniesiono do powiatu raciborskiego, który pozostal
                    w Niem­czech. Ksionze zachowal prawo wlasnosci do gruntow w szesciu wsiach:
                    Adamowice, Bogunice, Raszczyce, Kobyla, Chwalencice, Zwonowice, które znalazly
                    sie w granicach wskrzeszonej Rzeczypospolitej Polskiej. Podzial pogorszyl
                    warunki gospodarowania. Pojawila sie nadprodukcja, kryzys finansowy lat
                    dwudziestych, trudnosci eksportowe na tereny polskie, u ktorych podstaw legla
                    niemieckopolska wojna celna z 1925 roku. Rosly obcionzenia podatkowe, koszty
                    ubezpieczen i przede wszystkim nadwyzki w produkcji. Zbyt wewnontrz Niemiec byl
                    trudny, a transport zwienkszal koszty i cene. Konsumpcja skupila sie na tanim
                    drobiu, nabiale, przetworach warzyw i owoców. Tych artykulów slonskie rolnictwo
                    wytwarzalo malo i nie bylo w stanie szybko zwienkszyc produkcji. Ksienstwo
                    raciborskie bylo w tej dobrej sytuacji, ze mialo dobra po obu stronach granicy.
                    Nadwyzki z Niemiec mozna wienc bylo sprzedawac do Polski, gdzie ksionze mial 2,5
                    tysionce ha gruntow.
                    • 17.01.06, 21:45
                     ►[14]◄

                     Konwencja Genewska chronila je przed przekazaniem przez Polske na cele reformy
                     rolnej. W 1930 roku ksionze raciborski mial w sumie 30.540 ha ziemi. Nadal
                     wienkszosc stanowiry lasy, potem grunty orne, pastwiska i zabudowania.
                     Dominowaly zaklady przemyslu przetwórczego i drzewnego, hodowla bydla rzeznego i
                     mlecznego oraz uprawy z wykorzystaniem nowoczesnych technik. Wiktor II Amadeusz
                     zmarl w 1923 roku. Pochowano go w krypcie pocysterskiego kosciola w Rudach. W
                     1929 roku zmarla jego zona Maria Breunner-Enkevoirth. Jego sukcesorem zostai
                     oczywiscie Wiktor III August. Z wyksztalcenia byl równiez prawnikiem,
                     absolwentem uniwersytetów w Getyndze i Berlinie. Sluzbe wojskowom ukonczyl w
                     stopniu rotmistrza. Podobnie jak ojciec byl czlonkiem Zakonu Rycerzy
                     Maltanskich, odznaczonym Krzyzem tegoz zgromadzenia. Czwarty ksionze raciborski
                     byl uprawniony do objencia stanowiska królewskiego pruskiego referendarza
                     rzondowego, co otwieralo droge do obiecujoncej kariery urzendniczej. Wiktor nie
                     angazowal sie jednak politycznie, bo po prostu nie chcial. Mial zostac poslem do
                     Reichstagu i deputowanym do rady prowincji. Niezaleznie od tego, w powojennych
                     Niemczech dawalo sie zauwazac donzenie do pozbawienia magnaterii wplywow
                     politycznych.
                     • 17.01.06, 21:56
                      ►[15]◄

                      W listopadzie 1910 roku ozenil sie w Monachium z ksienzniczkom Elzbietomzu
                      Oettingen-Oettingen und Ottingen-Spielberg (1886-1976). Z malzenstwa z Elzbietom
                      Wiktor mial piencioro dzieci. W 1912 roku przyszla na swiat ksienzniczka Zofia
                      Agata Maria Szarlota, która w wieku dwudziestu pienciu lat wyszla za monz za
                      Fryderyka Leopolda hrabiego Praschma, barona von Bilkau na Niemodlinie. W 1914
                      urodzila sie ksienzniczka Eleonora Maria Amelia Gabriela. W 1916 roku przyszedl
                      na swiat pierworodny syn Wiktor Albrecht Johannes Josef Michael Maria. W 1918
                      roku urodzila sie ksienzniczka Klementine Gabriele Geo­rgine Benedikta Maria,
                      ktora dwadziescia dwa lata pozniej wyszla za monz za Antoniego ksiencia von
                      Croy. 23 pazdziernika 1920 roku urodzil sie obecny ksionze raciborski, ktorego
                      pelna tytulatura -wedlug Almanachu Gotajskiego - brzmi: Franz Albrecht
                      Maximilian Wolfgang Josef Thaddäus Maria Metternich-Sándor 4. Herzog von Ratibor
                      und 4. Fürst von Corvey, Prinz zu Hohenlohe-Schillingsfürst-Breunner-Enkevoirth.
                      • 17.01.06, 22:06
                       ►[16]◄

                       W czasach rzondow Hitlera (od 1933 do 1945 roku) dobra ksionzence ulegaly
                       dalszemu rozparcelowaniu za wykupem. Ksionze raciborski negatywnie ustosunkowal
                       sie do rzondów faszystów, którzy wypowiadali sie przeciwko wielkiej wlasnosci
                       ziemskiej. Nie utrzymywal zadnych stosunków z dzialaczami ruchu
                       narodowosocjalistycznego. W 1939 roku dobra raciborskie byly czwarte co do
                       wielkosci na Górnym Slonsku i mialy obszar 33.435 tys. ha. Sekretarzem
                       generalnym Kamery ksionzencej byl w tym czasie Paul Paduch (1871-1963), urodzony
                       w Gliwicach absolwent gimnazjum w Tarnowskich Górach, który studiowal slawistyke
                       oraz znal jenzyk angielski i francuski. Pracowal w urzendzie landrata w
                       Gliwicach, potem w Westfalii, a od 1903 roku w Rudach. Byl prywatnym
                       sekretarzem, a potem, od 1920 roku, sekretarzem generalnym Kamery. Od 1932 roku
                       pelnil rózne funkcje w ksionzencym
                       zarzondzie w Berlinie. Po przejsciu na emeryture w 1936 roku kierowal
                       bibliotekom na zamku ksionzont w Corvey. Pod koniec 1944 roku ksionze Wiktor
                       musial opuscic rodzinne Rudy, do których zblizali sie zolnierze radzieccy.
                       Sukcesorem jego dóbr mial zostac Wiktor Albrecht. Erbprinz zginol jednak, 18
                       wrzesnia 1939 roku, pod Modlinem, a dokladnie we wsi Pociecha w Puszczy
                       Kampinoskiej. Jako niemiecki zolnierz bral udzial w kampanii wrzesniowej.
                       Kierowany przez niego czolg zostal trafiony przez tankietke podchoronzego Romana
                       Orlika, którom dysponowal maly oddzial 71. Dywizjonu Pancernego Wielkopolskiej
                       Kawalerii Pancernej. Wiktor Albrecht zo­stal pochowany w krypcie rodzinnej
                       rudzkiego kosciola.
                       • 17.01.06, 22:16
                        ►[17]◄

                        Ojciec Wik­tor III August zmarl 11 listopada 1945 roku w Corvey. Sukcesja
                        przeszla na 25-letniego wówczas Franza Albrechta. Piontym ksienciem raciborskim
                        zostal formalnie po smierci swojego ojca (1945). Po 1945 roku dobra ksionzence w
                        Polsce zostaly przeksztalcone w Panstwowe Gospodarstwa Rolne. Franz Albrecht, 6
                        lipca 1926 roku, zostal przysposobiony w Budapeszcie przez 56-letniom, wówczas
                        ksienznom Klementyne von Metternich-Sándor, bezdzietnom wlascicielke ogromnych
                        majontkow na Wengrzech i w Austrii. Klementyna byla ciotkom matki Franza
                        Albrechta i jednoczesnie siostrom jego babki, ksienznej Zofii von
                        Metternich-Winneburg. 13 stycznia 1927 roku umowe adopcyjnom zatwierdzil
                        raciborski sond. Franz Albrecht zostal obywatelem Austrii i Wengier. W czasie II
                        wojny swiatowej wcielono go do wojska. Z tego powodu przerwal studia prawnicze
                        oraz rolnicze we Wiedniu i w Budapeszcie.
                        • 18.01.06, 20:28
                         ►[18]◄

                         Z zawartego w 1962 roku malzenstwa z Isabellom Altgräfin zu
                         Salm-Reifferscheidt-Krauthe-im und Dyck ma pienciu urodzonych we Wiedniu synow:
                         Erbprinza Wiktora (ur. 1964), Tassila Ferdinanda (ur. 1965), Stephana Aloysiusa
                         (ur. 1968), Benedikta Christiana (ur. 1971) i Philippa Stanislausa (ur. 1976).
                         Wiktor V zawarl zwionzek malzenski w 1998 roku z Aleksandrom von Wohlgemuth.
                         Tassilo wziol slub w 1999 roku z Clarissom grafinom
                         Toerring-Jettenbach. Rodzina nie ma dzis wlosci w Polsce. Palac w Rudach przejol
                         skarb panstwa, a w 1998 roku Kosciol. Pozostal jej wienc jedynie tytul ksionzont
                         raciborskich. W poklasztornej swiontyni pozostala ksionzenca krypta ze
                         szczontkami przodków Franza Albrechta i jego synów. Znajduje sie w niej
                         dwanascie tabliczek trumiennych pochodzoncych z lat 1893-1936, wykonanych z
                         blachy mosienznej. Zawierajom one tytuly ksionzont, daty urodzin i smierci.
                         Odmienne som epitafia pierwszej pary ksionzencej - land-grafa heskiego Wiktora
                         Amadeusza i jego zony Elzbiety. Umieszczone zostaly na olbrzymich zeliwnych
                         plytach katafalkowych, które - jako elementy grobowca - znajdowaly sie niegdys w
                         pomieszczeniu bocz-nym kruchty kosciola. W krypcie spoczywajom:
                         - Eliza Eleonora Karola (1790-1830) - zona landgrafa heskiego Wikto­ra Amadeusza
                         - wlasciciela Rud, corka ksiencia Karola Ludwika Ho-henlohe-Langenburg i Amelii
                         Henryki Chretien;
                         - Wiktor I Maurycy Karol Fryderyk (1818-1893) - syn ksiencia Fran-ciszka Jozefa
                         zu Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst i Karoliny Fryderyki Konstancji
                         Hohenlohe-Langenburg, po smierci landgrafa Wiktora Amadeusza odziedziczyl jego
                         dobra w Westfalii, Saksonii i na Gornym Slonsku wraz z ksienstwem raciborskim,
                         general kawalerii w wojsku pruskim, Kawaler Zakonu Maltanskiego;
                         - Luiza Elzbieta (urodzona i zmarla w 1893 roku) - nieznana wczesniej corka
                         prawdopodobnie ksiencia Egona Wiktora i Leopoldiny Frydery­ki de Lobkowitz, nie
                         odnotowana w Almanachu Gotajskim;
                         - Egon Wiktor Maurycy Karol Maria (1853-1896) - syn ksiencia Wikto­ra I
                         Maurycego i Marii Amelii Fürstenberg, major ulanów pruskich, kawaler zakonu
                         maltanskiego;
                         - Maria Amelia Zofia Wilhelmina Krystyna Karolina Eulalia (1821— 1899) - corka
                         Karola Egona Fürstenberg, od 1845 roku zona Wiktora I Maurycego;
                         - Aleksander Alfred Maria Konstanty Hugo Egon (1894-1915), syn Egona Wiktora i
                         Leopoldiny Fryderyki de Lobkowicz, podporucznik 8. Pulku dragonów pruskich,
                         zmariy z powodu ran odniesionych pod Zywaczowem w Galicji;
                         - Franciszka z domu Grimaud hrabiów d'Orsay (1857-1919) - zona ksiencia
                         Maksymiliana Karola;
                         - Wiktor II Amadeusz (1847-1923) - najstarszy syn Wiktora I Maury­cego i Marii
                         Amelii Fürstenberg, kapitan kawalerii pruskiej, Kawaler Zakonu Maltanskiego;
                         - Maksymilian Karol Wilhelm (1856-1924) - syn Wiktora I Mauryce­go i Marii
                         Amelii Fürstenberg, major kawalerii pruskiej, Kawaler Za­konu Maltanskiego;
                         - Elzbieta Maria (1851-1928) - corka Wiktora I Maurycego i Marii Amelii
                         Fürstenberg;
                         - Maria z hrabiów Breunner-En-kevoirth (1856-1929) - od 1877 zona Wiktora II
                         Amadeusza;
                         - Karol Egon (1860-1931) - syn Wiktora I Maurycego i Marii Ame-lii Fürstenberg,
                         Kawaler Zakonu Maltanskiego;
                         - Leopoldina Fryderyka Maria Anna Franciszka (1867-1936) - od 1885 roku zona
                         Egona Wiktora;
                         - Wiktor Albrecht Johannes Josef Michael Maria (1916-1939) - naj-starszy syn
                         Wiktora III Amadeusza i Elzbiety zu Oettingen-Oettingen und Oettingen-Spilberg,
                         zolnierz
                         Wehrmachtu, zginol w Polsce pod-czas kampanii wrzesniowej.
                         • 18.01.06, 20:34
                          Hanys--a napisz cos o kluczu sośnicowickim---W 1865 roku dobra komory
                          ksionzencej mialy obszar ponad trzydziesci jeden tys.
                          ha, na ktorych znajdowalo sie: trzydziesci jeden folwarkow, pientnascie rewirów
                          lesnych obejmujoncych obszar 23,5 tys. ha. Calosc podzielono na cz:tery tzw.
                          klucze: zembowicki w powiecie oleskim, sosnicowicki, rudzki i raciborski.
                         • 18.01.06, 21:12
                          W lesie miedzy Rudnem a Plawniowicami byly kamienie graniczne z herbem
                          Ballestremow i Hohenlohe.
                          Rudno nalezalo do Hohenlohe.
                          --
                          pyrsk
                          Ballest
                         • 18.01.06, 21:51
                          Ino poleku, mono co znejda!?
                         • 18.01.06, 21:52
                          ►[19]◄

                          Ksionzenta raciborscy musieli zaadaptowac na potrzeby swojej rezydencji zespó
                          klasztorno-palacowy opuszczony przez cystersow. W latach dwudziestych i
                          trzydziestych XIX wieku rozpoczento wielkom przebudowe. Obok siedziby
                          ksionzencej rozpoczento takze tworzenie zalozen parkowych. Jak wyglondala ta
                          siedziba wiemy z ksionzki , Jak dzis pamientam" Janusza Meissnera
                          wspominajoncego na jej kartach czasy powstan slonskich. W tym okresie w Rudach
                          stacjonowala powstancza sekcja loncznosci. W III powstaniu slonskim, 5 maja 1921
                          roku, Rudy zajol oddzial Antoniego Segeta. Przez miejscowosc przeszly sily
                          powstancze grupy „Poludnie" - pulki zorski i rybnicki. We wsi utworzono Komen­de
                          Placu i Straz Obywatelskom. Dzialala tu radiostacja powstancza. Meissner byl
                          zolnierzem grupy Wawelberg, realizujoncej fragment akcji „Mosty", pozniej
                          lotnikiem polskim, uczestnikiem bitwy o Anglie podczas II wojny swiatowej. O
                          palacu w Rudach tak napisal:
                          "Jest to wielkie gmaszysko zbudowane w czworobok dokola obszernego
                          wewnentznegodziedzinca. Ma tylko dwie kondygnacje, ale liczy ponad 120 sal,
                          holów, gabinetów, pokojów goscinnych z lazienkami, buduarów itp., a prócz tego w
                          facjatach odpowiednioom, ilosc pomieszczen dla sluzby, na ksionzencom garderobe,
                          na bron mysliwskom, na posciel, bielizne itd. Kuchnie, spizarnie, pralnie i inne
                          urzondzenia gospodareze znajdujom sie w suterenach. Ksionzence apartamenty
                          mieszkalne, olbrzymia jadalnia i salony reprezentacyjne umeblowane som z
                          magnackim, pruskim brakiem dobrego smaku. Wszystko jest „kolossal" -cienzkie,
                          solidne i przewaznie bardzo brzydkie. Wyjontek stanowiom dywany: perskie,
                          tureckie, chinskie a takze bogata kolekcja trofeów mysliwskich: poroza jeleni,
                          danieli i kozlów oraz szable i fajki dzików." Od siebie wspomnijmy takze o
                          bogatej kolekcji grafik Johanna Eliasa Ridingera przestawiajoncych zwierzyne
                          lownom i sceny mysliwskie. Grafiki te wiosnom 1998 roku prezentowano w Muzeum w
                          Raciborzu. Na stale znajduje sie w Muzeum Zamkowym w Corvey kolo w Höxter w
                          Niemczech.
                         • 20.05.13, 00:39
                          Ja szukam mapy, na której jest wyszczegulnione, jakie tereny należały do Hohenlohe.

                          hanys_hans napisał:

                          > Ino poleku, mono co znejda!?
                         • 20.05.13, 17:32
                          zawiszac napisał(a):

                          > Ja szukam mapy, na której jest wyszczegulnione, jakie tereny należały do Hohenl
                          > ohe.
                          >
                          > hanys_hans napisał:
                          >
                          > > Ino poleku, mono co znejda!?
                          -------------------------------------------------------------------------------------------
                          upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Reillly-um1790-Herzogthum-Schlesien.jpg
                          Ale mała uwaga.
                          Mimo,że ksążęta Hohenlohe nosili tytuł "Herzog von Ratibor und Corvey"
                          To zasadniczą ich siedzibą było Corvey i pozostało nią do dziś.
                          Wyjątkiem są lata 1840-1945.
                          Od 1840 roku, od czasu gdy stolec ksiązęcy objął Viktor III Herzog von Ratibor, zasadniczą rezydencją Książąt Raciborskich stał się zamek w Rudach Wielkich gdzie stale rezydowali aż do końca II W.Ś.

                          Raciborz jak i posiadłości Corvey stały się rezydencjami okazjonalnymi.
                          Racibórz gościł zazwyczaj cesarza przybywającego na polowania do lasów Rudzko-Raciborskich a Corvey było wizytówką aktywnej działalności politycznej Viktora III i jego następców na dworze cesarskim. ( Bo kto tam w Berlinie by wiedział i słyszał o jakimś Gross Rauden in O/S, an der Russischen Grenze).

                          Dla tych którzy zamiast wiedzy zwykli gromadzić "wiadomości dobre czy złe ale zawsze prawdziwe" i może oburzą się na to stwierdzenie przypomnę,że;
                          Wszystkie pułki śląskie odbywające służbę w szerokich okolicach Berlina maszerowały corocznie( tak maszerowały pieszo) z pełnym ekwipunkiem i dodatkowo ładunkiem 5 cegieł w tornistrze na manewry "an die Russische Grenze".
                          A rozumiano przez to takie punkty strategiczne jak Militsch,Rosenberg,Kosel und Myslowitz.
                          Źródło: Preußen - Chronik.


                         • 23.09.13, 12:55
                          > A rozumiano przez to takie punkty strategiczne jak Militsch,Rosenberg,Kosel und
                          > Myslowitz.

                          Jeżeli chodzi o Kosel (też Cosel) lub dzisiejsze Koźle, to leży ono na zachodzie, więc tej granicy z Rosją to nie rozumiem. Znalazłem nawet mapę ze „starym Koźlem” lecz mieści się ono nadal przy Kędzierzynie. Istnieje jeszcze jedno Koźle?

                          A te polowania to podobno odbywały się też w Sławięcicach. Więc chyba będziemy musieli podawać daty, bo zależy od okresu w którym Hohenlohe gdzie rezydowali.
    • 19.05.13, 23:58
     To nie jest prawdą! Dopiero po wojnie go rozebrali.
  • 02.02.14, 16:51
   > (...) Francuzom postawiono pomnik, zburzony w 1969 lub 1970 roku (...)

   Gdzie stał ten pomnik?
 • Powiadamiaj o nowych wpisach

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.