Dodaj do ulubionych

ANTEK I FRANCEK

08.09.06, 09:47
Antek i Francek poszli rous do restauracji. Zjedli, wypiyli i wyszli. Jak byli
jusz na dworze, Antek pyto Francka:
- Ty, czys´ ty zgupiou? Po jakimu doues´ portierowi asz 100zl?
- A czys´ ty widziou jaki on mi dou mantel?
Edytor zaawansowany
 • hanys_hans 08.09.06, 09:47
  - Antek co robisz jutro?
  - Kanarka piera!
  - Cos´ ty, on ci zdechnie!
  - Ale skond!
  Po dwoch tydniach jusz zajs´ sie spotykajom.
  - Co tam z kanarkym? - pyto Francek.
  - Zdechnou ale niy pszi praniu ino pszi wykryncaniu!
 • hanys_hans 08.09.06, 09:47
  - Antek! Co ty tak zle wyglondosz?
  - Czuowieku dziwisz sie? Tako robota! Cauy dziyn´ na kolanach!
  - A dugo tam jusz robisz?
  - No, w ponidziauek mom zaczynac´.
 • hanys_hans 08.09.06, 09:48
  Rous Antek i Francek wyjechali se do Paryza. Siedli se w takim fajnym lokalu i
  chcieli cojs´ dobrego zjejs´c´. Jednak Antek sie bou, ze sie ze kelnerym nie
  dogodajom, bo pszeca nie znajom francuskego.
  - Nic sie niy boj Antek - pado Francek. - Jo znom francuski i jak ino kelner
  pszidzie to zaroski wszystko zamowia.
  No i psziszou kelner i Francek pado:
  - La kelner, dwa razy la supa, la kotlet, la kapusta, la lody i la piwo.
  Kelner zamowienie pszijon, przinios obiod, zjedli i chcieli puacic´.
  - La kelner - zawouou Francek - la puacic´.
  Kelner wypisywou rachunek a Francek pado do Antka:
  - No i widzisz, takes´ sie bou, a jo pszeca umia po francusku. Widzisz to czeba
  ino pszed kazdym suowym dodac´ "la".
  A na to kelner: - Ty bys´ pieronie guodny chodziou jak by jo niy bou ze
  Siymianowic!
 • hanys_hans 08.09.06, 09:48
  Antek jak miou kaca to zawsze kwasnica piou. Roz tysz przinios na szychta
  kwasnicy, a ze wiedziou, ze inni tez kaca majom, napisou pszy niyj kartka:
  - "Nie pic kwasnicy boch do niyj naplul. Antek".
  Jak prziszou z chodnika, to na kartce byuo dopisane:
  - "Jo tysz. Francek".
 • hanys_hans 08.09.06, 09:48
  Rous Antek chciou wyprobowac´ swojego kamrata i pedziou mu tak:
  - Wiysz Francek, jak jo umrza, to bych bardzo chciou, zebys tak pszi mie czi
  noce wachowou. Mogesz mi to pszisionc?
  - Do ciebie wszystko - pado Francek. - moga i tydziyn´ nawet.
  No i dobrze. Antek chciou sie pszekonac´, czy to prowda i udowou umrzyka. Lezou
  w trumnie a okem ukradkem spozierou czy Francek umowa doczimo. Francek jednak
  bou szewcym i zol mu byuo tych czech nocy to se trzewiki do zolowanio przinios
  i kouki wbijou. Narous Antek z trumny godo:
  - Pszi trupie sie niy klupie!
  - A umarty mo pysk zawarty - pado Francek.
 • hanys_hans 08.09.06, 09:48
  - Antek pozycz mi 200 zuotych.
  - No dobrze, ale mom pszi sobie ino sto.
  - No to dej te sto, a drugie sto bydziesz mi winiyn - pado Francek.
 • hanys_hans 08.09.06, 09:49
  Roz sie Antek rozchorowou, wzion i umar. Franckowi to tak blisko ku sercu
  psziszuo, ze niy trwauo dugo i on tysz wnet stou pod bramom rajskom. Klupie i
  klupie w te dzwiyrze, ale dostac´ sie niy mog, bo ci anieli tak w niebie
  guos´no spiywali. Nojbardziyj to jednak byuo suychac´ Antka. Nic ino
  wrzeszczou "Hosanna Alleluja, Hosanna Alleluja!".
  Tego jusz byuo Franckowi za dugo. Czekou i czekou, klupou i klupou, asz sie
  rozez´lou i zaczon szpetnie przeklinac´. Te "ogniste pierony" to ino tak jedyn
  za drugim furgaly. Teroz byuo mu jusz blank jedno czy pudzie do nieba czy do
  piekua. Narous brama sie otwarua i wyskoczou z niyj Antek w biouyj, dugiyj
  koszuli z lelujom w ryku i wouo na caue garduo:
  - Suchejcie anieli! To jest dlo mie prawdziwo niebiansko muzyka, to jest balsam
  dlo moich uszow. Czy suyszycie te dzwony ojczyzny? To som guosy mojego Slonska.
  Wpuscie kamrata do nieba! - No i tak Francek sie tam dostou.
 • hanys_hans 08.09.06, 09:49
  Antek z Franckym robiyli rous we wsi. No i dobrze. Robiom i robiom. No ale
  narous sie Antek straciou. Francek go poszou szukac´ i patczy, a Antek stoji
  nad wychodkym i kijym tam miyszo a mieszo.
  - Antek! Coz ty tu robisz?
  - Adyc´ widzisz, ze szukom. Zaket mi tam wpod i niy moge go znojs´c´.
  - Smol go, pszeca i tak go juz nosic´ niy bydziesz!
  - No prowda godosz, ino widzisz w kabzie mom sniodanie - pado Antek i dalej
  szuko i szuko.
 • hanys_hans 08.09.06, 09:50
  Do Francka psziszou rous Antek pra, no i pado mu:
  - Francek wejrzij tam ino pszez okno, niy chca ci sam powiedziec, ale zdaje
  sie, ze twojego psa przejechauo!
  Francek wyjrzou, spojrzou i pado:
  - Skond! To pszeca niy je moj Azor.
  - No ale wejrzij se dobrze - pado Antek - to jest na pewno twoj pies. Mo taki
  som czorny ogon z tymi biouymi plamami.
  - Dyc ci padom, ze to niy je moj pies! - pado Francek i jeszcze rous wejrzou a
  potem dodou:
  - Przeca moj pies niy je taki plaskaty.
 • hanys_hans 08.09.06, 09:50
  Rous Antek z Franckym poszli do restauracji. Tam zamowiyli kotlety. No tyn
  kelner im po jakis´ chwili przynios. Ten jeden kotlet ale byu wiekszy. Antek se
  go zaros dou na talyrz.
  - Polekku, polekku - pado Francek - po jakimu akurat ty tyn wiynkszy bieresz?
  - A ty jakbys´ zrobiou? Pyto Antek
  - No jo by na pewno wzion tyn myn´szy!
  - No to co chcesz? Joch zaroski tak pomyslou i bez toch wzion tyn wiynkszy!
 • hanys_hans 08.09.06, 09:51
  - Antek, jak mys´lisz co je bardzi ciynszke kilo piyrza abo zelaza? - pyto
  Francek.
  - Ty guptoku, pszeca kilo jest kilo!
  - No to jakes´ taki mondry to spus´c´ se kilo piyrza a potem kilo zelaza na
  noga a pszekonosz sie co je ciynzejsze!
 • hanys_hans 08.09.06, 09:51
  Do auta wsiado Antek i Francek. Auto ruszo łostro, jedzie, jedzie aż zahaczyło
  ło jakoś dziura.
  Niywiela brakowało a by sie przekopyrtło.

  - dej pozor - godo Francek - jak jedziesz, bo sie w końcu rozwalymy
  - Jo mom dować pozor? A to niy ty kierujesz autym?
 • hanys_hans 08.09.06, 09:52
  Francik pyto sie Antka:
  - co robić coby długo żyć?
  - niy pić, niy kurzić, niy "używać"
  - i co, byda dłużyj żyć?
  - dłużyj to możno niy, ale życie sie bydzie panu strasznie dłużoło...
 • hanys_hans 08.09.06, 09:52
  - Jak mogleś wczora calować moja baba ? Pado Francik do Antka.

  - Kej inoch wyczyźwioł, tyż niy poradza tygo spokopić. Łodpedziol mu pytany.
 • hanys_hans 08.09.06, 09:52
  Rous Antek z Franckym szli wele koscioua. Narous Antek syjmnou czopka na znak
  pozdrowiynio.
  - Jo mys´lou - pado Francek - zes´ ty z Ponboczkym na baker?
  - No bo tak je - pado Antek - my sie ino pozdrowiomy ale ze soba niy godomy
 • hanys_hans 08.09.06, 09:52
  Pszed wojnom byuo na Slonsku mocka skorkorzy. Jezdziyli na wozku abo na kole i
  wouali: Skorki, skorki! Od krolika, zajaca a moze byc´ i od baby!
  Antek i Francek tesz byli skorkorzami. No ale zmierzuy im sie skorki od
  krolikow czy zajoncow. Chcieli se upolowac´ grubszom zwierzyne. No i poradziou
  im jedyn, coby se pojechalli do Afryki, bo tam mogom od razu i lamparta i
  kamela abo nawet lwa upolowac´. Posuchali, pojechali i zamiyszkali na pustyni.
  No ale cza pszea wybudowac jakos´ chaupa? No to Francek pado Antkowi:
  - Tu mosz drzewo, postow jako buda, a jo ida w tym czasie cojs´ upolowac´!
  Poszou i idzie. Narous paczy... Maryjko s´wiynto, lew, prawdziwy lew! Wrzasnou,
  zapomniou o polowaniu, o skorce, o wszystkim i leci do tej nowozbudowany budy.
  Przewrociou sie przez prog a lew pszez niego i buch - prosto do srodka. Francek
  drapko stanou, zaczasnou dzwi i zawouou pszes szpara do Antka:
  - Ty go tam zedrzyj ze skory, a jo ida Antek po drugego!
 • hanys_hans 08.09.06, 09:53
  Rous jusz zajs´ Antek pado Franckowi, ze w Afryce to roz polowou na lwa. Pado
  mu:
  - Ci padom, tyn lew na mnie swidrzy, a jo na niego. Jo blizyj, on blizyj.
  Narous jo na piyncie zwrot a lew za mnom. Juz miou mie miec´ a tu
  narous...ciach,
  obalyu sie i lezy. No to jo paf, paf w niego i zabiyuech go.
  - Tos´ ty ale odwazny Antek, jo by jusz chyba ze strachu do galot narobiou!
  - A cos´ ty mys´lou? Na czym on sie pos´liznou?
 • hanys_hans 08.09.06, 09:53
  Niy tak downo tymu, we Tychach pucowal Antek i Francek dno jyziora
  Paprocyńskigo.
  Tosz keregoś raza we tym mule naszli poniymiecki motor.
  Docie wjara, iże łon boł jeszcze na światłach.
 • hanys_hans 08.09.06, 09:55

  Antek i Francek byli w Berlinie na Schlesischen Bahnhowie i S - bahna chcieli
  do Treptow jechac,
  Na Peronie stouy se takie fajne frelki, jedna z nich boua frelka1 ;)
  Naroz pszijechou Zug, taki zolty, co se dwirze same uotwiyrajom i zamykajom
  No to Francek, wielki GENTLEMAN, stanou kouo drzwi i fajnie se kuaniou i yno
  do tych frelkow - Bitte, Bitte, Bitte !
  Naroz se drzwi zatrzasuy i Zug pojechou
  To ci se ale Antek wkurzou, pedziou mu :
  - Ty yno p.ty, pi.y, p.ty, a p..y wlazuy, zug pojechou a my stojymy jak dwa
  ci.le!
 • hanys_hans 08.09.06, 09:56
  Antek prziłazi do Framcka i pado, ize coś się s nim dzieje. Pizła mu
  łoziymdziesiontka, a durch zyrko za gryfnymi frelkami. Francek kej to usłyszoł
  zacon mu gratulować.
  Nale Antek ciongniy dali, iże problym je wtym, bo niywjy czamu tak robi.
 • hanys_hans 08.09.06, 09:56

  Antek i Francek pojechali kejś do dalekich Mjymcow,siy przirobić.I wylondowali u
  bambra,musieli zborze cepym prać.Wrzynli siy richich do roboty.
  Bambrowo woło wele 9-ty woło:
  -frisztik-
  Antek do Francka:
  -słyszołś!!,do roboty,wszystek-
  zaś bambrowo woło,kajś wele 14-ty:
  -mitag-
  Francek do Antka:
  -słyszołś!,niy tak-
  kajś wele 19-ty,bambrowo zaś wrzescy:
  -vesper-
  i sam siy Antek z Franckym pieronym znerwowali i pedzieli:
  -co?! fest pier!?!?,cołki dziyń my prali,a nawet nom zezrić niy dali-

  Bamber z bambrowom siy dziwajom:
  -Jysus,co to ludzie te Slonsoki?,kupa dobry roboty zrobiyli,a nawet zjyś niy
  chciyli.
 • hanys_hans 08.09.06, 09:57
  Antek i France chcom Zugiem do Katowic jechac
  ale zapatrzeli se w takou jedna frelka (frelka1)
  i za nim wlezli do zugu
  Przychodzi Konduktorka co se paula zwaua;)
  i godou :
  - Bilety do kontroli prosze,
  Antek podowou ji bilety, bo francik mou zawsze dziurawe kabzy, jego baba je
  przeca krawcowou ;)

  Konduktorka patrzy i godou;

  - panoczki, - Wy mocie bilet do Katowic a jedziecie Cugiem do Raciborza!

  Jak se Francik wkurzou!!
  Jak zaczou przywac:

  - Nie wie tyn pieronik maszynista kaj uon jedzie ?

  Antek zaroz dodou:

  - Moze se tyn piernik tak jezdzic po tych szynach kaj uon chce ??
 • hanys_hans 08.09.06, 09:58
  Antek i do Niymiec. Chodzom se tak po tym Berlinie, a Antek
  pado:
  - Wiysz Francek, tak bych zjod bratheringa, yno niy wiym, jak sie to
  pieron´stwo po niymiecku nazywo!
 • hanys_hans 08.09.06, 09:58
  Francek niy chciou is´ do wojska i udowou takigo, ze to niby niy widzi. Antek
  mu pedziou, jak mo rynkami macac´, oczami pszewrocac´, no i dobra. Kozali mu
  is´ do lokulisty. Tyn mu tak:
  - Jako to litera?
  - Kaj panie dochtorze?
  - No tu!
  - Ale kero, panie dochtorze?
  - No na tyj tablicy, tu - pado tyn dochtor.
  - No, ale jo zodny tablicy niy widza!
  - No to wy tysz ani nie mozecie we wojsku sluzyc´!
  No i zwolniyli Francka. Ale rous Francek se z Antkym na wieczor do kina poszli.
  Siedli se i paczoom. A tu prawie tyn dochtor siodo kole Francka.
  - A pan co tu robi? - pyto tyn dochtor - Pszeca pan bardzo suabo widzi? Do kina
  pan psziszou?!
  - Jak to do kina? To, to niy je autobus do Mikouowa? Antek pieronie?! Kajzes ty
  mie zakludziyu?!
 • hanys_hans 08.09.06, 09:58
  Antek z Franckym podali sie za masorzow. Chodziyli po wsi i zabijali swinie. A
  Antek swidrzyu na jedne loko. Rous psziwionzali wieprzka i Antek miou go
  zabijac´. Jusz sie zamachnyu, jak Francek ryknyu:
  - Antek, jak bijesz tam, kaj sie dziwosz, to se som tego wieprzka czimej!
 • hanys_hans 08.09.06, 09:58

  Antek i Francek jechali cugiym do Katowic i kajś wele Chebzio naroz tyn cug
  zamiast po glajzach zaczon po polach jeździć.
  Po jakimś czasie wszystko przyszło nazot do norma i szczynśliwie dojechali do
  tych Katowic.
  Wysiedli łoba z cuga i idom do maszynisty i sie do pytajom:
  Czamu wele Chebzio tyn cug tak po tych polach gupioł?
  Na to maszynista:
  Bo jakiś gorol siedzioł na torach.
  To cza było go przejechać - pado Francek.
  Na to maszynista:
  A coś ty gupku myśloł, że co jo robioł?
 • hanys_hans 08.09.06, 09:59
  Na Herminie w Laband kaj Antek dyrektorem bou, przyjou se francek do roboty,

  kedys jest besuch w Hucie, - Moczar przijechou, idzie z delegacjom, naroz
  stowou i patrzy i se pytou,
  - Panie Dyrektorze ten co tam tym pilnikiem zasuwa, nie jest to Franciszek K.?

  - tak Panie Ministrze, - pedziou Antek

  Moczar pojechou, Antek zrobiou Francka zaroz Majstrym

  Przyjezdzou ale juzas Gierek do Huty

  Idzie z Antkem i se pytou

  - Ten w tym biouym Kasku, nie je to Francik K.

  Ja, pedziou Antek i go zaroz zrobiou swojim zastympcom

  ale tera przyjezdzou Brezniew, do zakuadu

  Antek i Francek idom go przed brama przywitac, Brezniew se ani na Antka nie
  wejrzou, zaroz se zaczli z Franckiem cauowac i sciskac i godac jak se to juz
  dugo nie widzieli:

  Tera Antek strachu dostou, zawouou Francka do biura i powiedziou mu tak
  - W Polsce Cie wszyscy znajom to wiym, ale jak Cie jeszcze Papiez znou, to
  fundujam ci ta raiza do Rzymu.

  Francik pedziou,

  - to jutro lecymy!

  przylecieli (Ta rajza tysz lustig boua, uopowiym innym razym)

  Stojom na Placu Sw.Petra

  Franci se pytou

  - Antek co mom zrobic, zebys mi uwierzou, ze mnie i Papiez znou (wtedy tego
  Poloka jeszcze w Rzymie nie bouo)

  Antek pedziou:
  - dzisiej uo 15.00 pokoze se Papiez na Balkonie i bedzie nos tu pozdrowiou,
  jak ty z niym wyleziesz i bydziesz nom winkowou, to wiym, ze Cie i Papiez znou!

  Punkt 15.00 wychodzom Papiez I Francek K. i winkujom wiernym a Petersplatz bou
  pouny!

  kolo Antka stoi taki Chinczyk, pyrtnou (szturchnou go) go i se go pytou:
  Ej co to je za Facet, - co dzisiej z Francikiem tym ludziom tak winkuje !!
  (czytej tych ludzi pozdrowiou??)
 • hanys_hans 08.09.06, 09:59
  Antek ze Franckym byli we domie ciu.....tych(dom wariatów)
  Francek pado Antkowi:
  -dzisioj w nocy byda uciekoł-
  Antek:
  -jak?,mor jes taki wielki,a drabina co momy jes za krotko-
  Francek:
  -ja,ale brama jes kupa niyrzszo i tam ja przistawia-
  Na drogi dziyń,Francek dali w domie ciu.....ch,a Antek siy go pyto:
  -czamoś we nocy niy uciyk?-
  Francek:
  -bo brama boua łotwarto-
 • hanys_hans 08.09.06, 09:59
  No to tera uopowiem uo tym locie do Rzymu!
  Lecieli uoba jak zwykle w Bisnessclass ( zreszta jou tysz zawsze tak lecam)
  caukym na przodku samolotu siedzili.
  Naroz suyszom, jak pilot do Coopilota godou ( zapomnieli uosoiuki dwa
  ausszaltowac mikrofon i wszyscy ich w samolocie suyszeli co godajom)
  Pilot do Coopilota:
  - Robert, znosz ta Sophie ta blondynkla, ta stewardes z tymi niebieskymi jak
  niebo uoczoma ?
  - ja znom a co Siegfried, mosz na nia smak ?
  - a jaki, tera bych tak dobrou czornou kawa wypiou a potym jom tak uot .....
  przeleciou, tak, zeby se tymu automatycznymu pilotowi w uebie zawrociouo.

  Sophie boua na samym koncu samolotu, CZERWONOU JAK RAK, leci do ty kabiny

  Ale Francek jom na samym przodku zatrzymou i ji pedziou:

  - Pani Stewardes, niech se Pani tak nie spieszy, niech se Pani zaroz wroci,
  Pani przeca ta Kawa zapomniaua.
 • hanys_hans 08.09.06, 10:00
  Antek po skonczony schychcie na dole łostawil "Barbora"i Pyrlik bo był
  za zgniły smycyc to do komory i naschkryfloł Fronckowi swistek, Antek
  wez moje klamory! a Antek mu łodschkryfloł pierona mie tu nie było!!
 • hanys_hans 08.09.06, 10:01
  Antek se chciou na kopalnia pszyjonc, poszou do biora i se pytou

  - wela to dostan u wos na godzina
  - 10 zloty a pozni 15 zloty
  - no to pszidam pozni!
 • hanys_hans 08.09.06, 10:01
  Roz bolo dwoch elwrow . Antek i Francek . Antek bol jeszcze wiyncyj lyniwy jak
  Francek . Jak tysz roz jechol na dol fedrowac , a niy chcialo mu sie hercowy
  brac mit , to ostawiol jom na wiyrchu i powiesiol na niyj kartka : "Francek ,
  kej pojedziesz na dol , wez moja hercowa , bo zech jom zapomniol . Antek "
  Francek se tyn cetel pszeczytol i no okopyrtce szkryknol :
  "Hercowy`ch niy widziol . Francik " .
 • hanys_hans 08.09.06, 10:02
  Antek pije piwo we knajpi,kaj je kupa lôdzi,no i môsił iś do haźla,a bôu siy ło
  piwo i naszkryflou przi tym piwie:
  -jo sam naharkôu-
  coby mu go niy wrzynli.
  Francek niy miôu piwa,i doszkryflôu:
  -jo tysz-.
 • hanys_hans 08.09.06, 10:03
  Rous robiou Antek i Francek na grubie . No i niy zauozyli jak sie nolezy tych
  sztympli . Narous duplo i oba lezom pod wonglym .Antek maco rynkami po c´moku i
  narous trefiou na sagato zic´ od Francka
  i ryczy :
  - Francek ! Ty wiysz ze zes´ ze strachu wyuysiou !?

  A teroski to samo ino pszetuplikowane z jynzyka sloonkego na gwara polsko:

  Pewnego razu pracowali Antoni i Franciszek na kopalni. No i nie założyli jak się
  należy tych stojaków. W pewnym momęcie dupnęło i obaj leżą pod węglem. Antoni
  dotyka rękami w ciemności i naraz natrafił na goły tyłek od Franciszka i krzyczy:
  Franiu! Ty wiesz żeś od strachu wyłysiał!?
 • hanys_hans 08.09.06, 10:03
  Antek oskarzou Francika skuli obrazy.
  Syndzia przi rozprawie we Sondzie Powiatowym we Toszku: Skuli czego czujecie
  sie obrazone ?
  Antek: Francek mie spieronowou !
  Syndzia: No,no, pieron u nos to niy je obrazliwe przezwisko !
  Antek: Jak tak, to zegnej ty pieronski Syndzio !
 • hanys_hans 08.09.06, 10:04
  Antek i Francek szli se fajnie kole Klodnitzkanal(u)a myslami byli kajsik choby
  filozofy, i tak se szli a szli richtunk Laband. Naroz Antek stanou, kuknou se
  richtik na Joska choby go chciou przeswidrowac slypiami i pedziou:
  "Wiysz co, Jozek, jo to juz zowdy chciou wiedziec, poczamu fisze wcale niy
  poradzom godac." Jozek se pomylou konsek i sie spytou zdziwiony "To cie
  dziwuje?"
  - "Jezdyrkusie, ja to mie dziwuje!"
  Ty dupo, padou Jozek, " ty sie niymosz co dziwowac! Padej ty ino cosik jak
  bydziesz miec gymba pod wodom!"
 • hanys_hans 08.09.06, 10:04
  Antek und Josek bummeln in philosophischem Schweigen am Klodnitzkanal entlang,
  so auf Laband zu. Auf einmal bleibt Antek stehen, guckt sich den Josek
  durchdringend an und sagt:
  "Weißt du, Josak, da macht ich ja schont lange wissen, warum den Fische und
  kenn ieberhaupt nich sprechen." Josek überlegt eine Weile und fragt dann
  verwundert: "Waas, das wundert dich?"
  "Jäsder, ja, das wundert mich."
  "Du Duppa" ‚ sagt Josek, "da brauchs dich je kein bissel wundern! Sprich du
  doch mal, wenn du und du hast dem Frässe unten im Wasser!"
 • hanys_hans 08.09.06, 10:05
  - Francek skond mosz nowy rower?
  - Ach wiysz byuech z Marikom na kompielisku. Kompalimy my sie, potym cauowali
  my sie, potem my sie juzas´ kompali, a potem... Marika powiedziaua: "A teroz se
  Francik wez to na co mosz ochota". No to mie niy cza dwa razy godac´. Laps za
  kolo i jusz je moje.
 • hanys_hans 08.09.06, 10:05
  Bergmony robiyli na dole a pilnowol ich sztajger kery bol z Gorolowic . Roz
  paczy tyn sztajger , co na scianie drzewo je w poru miejscach fest polomane i
  sie pyto Antka :
  - Kto to zrobil ?
  - Druk ! (pado Antek)
  - To powiydzcie mu ze sie ma zaraz u mnie zglosic !
 • hanys_hans 08.09.06, 10:06
  Antek z Franckym poszli sie wypinkac .
  Antek kuko na Francka i sie go pyto :
  - Te , a poczamu ty sikosz dwoma szprycami ?
  - A bo to ze wojny je . Roz mi przeszczelolo tyn interes i tak juz od tego
  czasu pinkom choby z dwoch dziurkow . Ale , ale poczamu ty jak lejesz to je
  szesc szprycow . Bols tysz na wojnie ?
  - Niy jo se kedys prziczas rajsferszlusym
 • hanys_hans 08.09.06, 10:06
  Antek , pamiyntej , ze dzisiej mosz nos odwiedzic´ .
  - Ja , ale niy wiym przeca kaj wy miyszkocie ?
  - No to suchej , to je pszeca ganc ajnfach : Ston se na busszteli nr 126 . Kej
  tyn bus pszijedzie , kopniesz drzwi i wleziesz . Jak stanie kole fuzbalplacu ,
  kopniesz juzajs´ drzwi i wyleziesz .
  Potym obejrzysz taki dupny haus . Szturchniesz kolanym i otworzy sie furtka .
  Potym stoniesz kole windy .
  Kicholym nacisniesz knefel i pojedziesz na ostatnie piyntro . Tam kaj je numer
  102 klupnij czi razy gowom i my ci juz otworzymy .
  - Wszysko kapuja . Ino po jakymu gyrami , kolanym i kicholym ?
  - Dyc w ryncach bydziesz czimou flaszki z gorzouom !
 • hanys_hans 08.09.06, 10:06
  Francek spotkou Antka i padou mu:
  - Alech cie pieronie dugo nie widziou
  - Boch siedziou
  - A za co to
  - Za to zech gowa o mur biyu
  - Za to tysz jusz fsadzajom
  - Ja ! Bo widzisz to nie byua moja gowa
 • hanys_hans 08.09.06, 10:07

  Antek miou geburtstag i FRANCIK przykarowou z calom familiom mu gratulowac.
  No antek zrobiou dupny fajer ale juz bylo pou czworty rano a Francik sie do dom
  nie ruszou to Antek ej Francik u somsiada tyz byl fejer ale tam juz 0 drugi
  wszyscy poszli do dom, na to Francik, JA ALE UONI MIELI NAPAKOWANO A
  NAPAKOWANO.
 • hanys_hans 08.09.06, 10:07

  Antek z Franckym byli rous guodni i umowiyli sie, ze kozdy pudzie w inkszo
  strona miasta i cojs´ tam do jedzynio zuorganizuje. Za godzina Antek widzi, jak
  milicjo Francka prowadzi.
  - A ty kaj idziesz? - pyto sie go
  - Na gon - pado Francek - a loni mi flinty niesom.
 • hanys_hans 08.09.06, 10:07
  Antek i Francek jechali rous na motorze. No, ale Franckowi tam dojs´ na zadku
  wiouo i byuo mu zima po karku. Tak zawouou Antkowi do ucha, coby stanyu na
  chwila. Stanyli i Francek przewrociyu se szakiet i miol z przodku kark zakryty
  a ze zadku zawarte knefle. No i teroz jadom dali. Ale ani sie Antek nie
  lobejrzou, a tu Francka ni ma. "Musiou sleciec" - pado se Antek i wartko
  lobrociyu nazod. Przyjechol, stanyu i widzi jak Francek lezy na ziymi, nie
  ruszo sie, a peuno ludzi kole niego.
  - Co mu sie stauo? - pyto sie.
  - No nic. - padajom ludzie - Lezou, ale miou gowa na opak obrocono. Jak my mu
  jom chcieli nazod obrocic, to yno cos trzasuo i borok pszestou dychac´.
 • hanys_hans 08.09.06, 10:08
  - Antek powiydz mi ino , jako sie nazywo to , co ryba w rzece po sobie ostawio ?
  - Ganc ajnfach , rybentrop !
  - No , niych widzom , jake to je leke !
  - A jak sie po slonsku nazywo brytyjsko flaga ?
  - Francik , tego oni niy zgadnom !
  - No przeca brytfana !
  - Tysz blank leke !
  - No widzisz a padajom , co ta slonsko godka je niy do zrozumiynia !
 • hanys_hans 08.09.06, 10:08
  Wiysz, Antek, dzisiej w nocy tak mie zymby bolały, żech pieronie ani niy umiou
  usnonc´. Znosz tyn bol?
  - Niy, bo jo ze zymbami niy s´pia
 • hanys_hans 08.09.06, 10:08
  Antek robiol na grubie na przigotowce na V odzielei sziol po fajrancie do dom.
  Spotyko Francka i tyn mu godo. Czesc Antek. Antek nato: Ty mi juz nie godej
  Antek yno Antek szczynsciorz!!!!!!!!!!! A co sie to stalo pyto Francek. To ty
  gupieloku jeszcze nic niy wiysz!!!! Niy ,godej???? Dzisiej moj sztajger poslol
  mnie na zastympstwo na VII odzial bo ich kombajnista Wincynt wczora musiol
  lokropicznie zapic i niy prziszol do roboty. I wylobroz sie ze jak jechali do
  drugego ringu na V to tomplo i caly przodek ze cieslom i sztygarem Muszalikem
  zabiolo. 8 chopa zodyn niy wyloz caly , i keby Wincynt dzisiej niy zabrol to
  bys tera zy mnom tyz niy godol! Ja ty mosz recht to je szczynscie pedziol na to
  Francek. Dwa dni po tym............. Francek spotyko Antaka i rycy . Czesc
  Antek szczynsciorz !!!!!! Franceeek . Ty mi jurz niy godej Antek szczynsciorz
  yno Antek szczynsciorz szczynsciorz. A co to sie stalo. To ty gupku gupi
  jeszcze nic niy wiysz. Niyy.??????????? Przy wyjezdie o drugi urwala sie szola
  i wszytkich chopow co w klotce byli zabiolo , a jo juz tyz zech driny bol yno
  przez ta moja lampa, sygnalista niy umiol gitrow zamknonc i mie ze klotki nazot
  wytargol. Jaaaa ty mosz richtich szczynscie. Od jutra byda ci godol Antek
  szczynsciorz szczynsciorz.. Dwa dni po tym ............. Francek widzi Antka i
  rycy : Czesc Antek szczynsciorz szczynsciorz!!! Francek ty mi juz niy godej
  Antek szczynsciorz szczynsciorz yno Antek szczynsciorz szczynsciorz
  szczynsciorz !!!!!!!!!!!! Co juzas bol wypadek na grubie?????? Niy , ale jak
  zech wczora wieczorym na moi staryj Indze lezol to mi na zic sleciol
  zyrandol !!!! No i co to mo byc za szczynscie dziwi sie Francek. No wiysz ale
  kwila wczesnij zech miol tam gowa!!!!!!!!!!!!
 • hanys_hans 08.09.06, 10:09
  Duchy Antka i francika walazly za brama cmyntarno, bo stol tam fajny motor
  Honda. - Patrz Antek, ale piykny, za naszych czasow takich gibkich niy bolo -
  No to co nom przeszkodzo teraz sie na nim karnonc- lodpedziol Antek - Wcale niy
  gupi pomysl. To wiysz co, ty juz go zapusc, a jo yno skocza po cos do dom. Za
  chwila cisnie nazot z dwoma plytami nagrobnymi pod parzom. Francek wejrzol na
  niego zdziwiony i spytol sie, czamu to przyczy. Jako czamu, bez papiorow nikaj
  sie niy ruszom- odpedziol Antek
 • hanys_hans 08.09.06, 10:09
  -Antek , czego sie uczysz? -Esperanto. -A co , chcesz tam pojechac ?
 • hanys_hans 08.09.06, 10:11
  Roz Francik pojechol Warszawa lodwiedzic. Lazi tak i lazi po tych sklepach.
  Wloz do takiygo ze lachami. Ta ekspediyntka pyto go sie co lon potrzebuje. Na
  to Francek: - Jo szukom ancugi. - A co to jest - pyto sie sklepowo -No galoty,
  westa i szakiet!- pado Francek.
 • hanys_hans 08.09.06, 10:11
  We Francyji w restauracji:
  Antek: Ty, majóm tu strasznie dobre ślimoki.
  Francek: Ja, tóż nie mów?
  Antek: No, jedyn nas prawie obsłóguje.
 • hanys_hans 08.09.06, 10:12
  Antek z Franckiem robili roz we wsi. No i dobrze. Robią i robią. No ale naroz
  sie Antek stracił. Francek go poszoł szukać i patrzy, a Antek stoi nad
  wychodkiem i kijem tam mieszo a mieszo.
  - Antek! Coż ty tu robisz?
  - Adyć widzisz, że szukom. Żakiet mi tam wpodł i nie mogę go zność.
  - Smol go, przecież i tak go już nosić nie będziesz!
  - No prowda godosz, ino widzisz w kabzie mom śniadanie - pado Antek i dalej
  szuko i szuko.
 • hanys_hans 08.09.06, 10:13
  Francek powiydz mi czymu jak jou cedzam to tak suszczy a u ciebie niy?
  Po jou ci po nogawicy cedzam !
 • hanys_hans 08.09.06, 10:14
  Przychodzi Francek do swojego kumpla Antka i mówi:
  - Ty masz taki fajny czarny garnitur. Pożycz mi go. Rozumiesz... Ojciec mi zmarł.
  Antek, jak to Antek. W takich sytuacjach się nie odmawia. Pożyczył mu garnitur,
  Francek go wziął i przestał dawać znaki życia.
  Po jakimś czasie spotykają się na ulicy. Antek delikatnie zagaja:
  - Jak tam garnitur?
  - A wiesz, ojcu nawet było w nim do twarzy...
 • hanys_hans 08.09.06, 10:14
  Na rynku w Katowicach,polski żołnierz na motocyklu,motocyklu,który chciał
  sprzedać,a kupcy - proszą o próbną jazdę -,no i kupiec pojechał na
  próbę;żołnierz polski czekał,no i......... czekał,w końcu powiedział - jak
  kupiłem,tak sprzedałem -.
 • hanys_hans 08.09.06, 10:15
  Francek skąd mosz nowe koło?
  - Ach wiesz byłech z Mariką na kąpielisku. Kąpalimy my sie, potem całowali my
  sie, potem my sie już zaś kąpali, a potem... Marika powiedziała: "A teroz se
  Francik weź to na co mosz ochotę". No to mie nie trza dwa razy godać. Łaps za
  koło i już moje.
 • hanys_hans 08.09.06, 10:15
  Francek : " Antek ,jak niy przestoniesz z tym piciym wina , to sie
  zestarzejesz !" Antek : Mosz prawie ! Jo tyz tak padom ! Dobro kropla czimie
  modo !"
 • hanys_hans 08.09.06, 10:15
  Antek ze Franckym sie zegnali bo Antek jechol do Niyniec . Francek godo mu : Ty
  sie mosz fajnie , tam je roboty w pierony , a piyniondze " lezom na ziymi " ,
  ino sie schylic .

  Antek przijechol do Hamburga , wysiado z cuga , idzie i paczy lezy 20 DM , juz
  sie schylo i chce je podniys , ale se pomyslol "niy , pierona , piyrszy
  dziyn ... , niy byda robiol " .
 • hanys_hans 08.09.06, 10:16
  Francek zaprosiol roz jednego gorola do dom na kolacjo . Gorol prziszol
  szykownie oblecony w ancugu ino jakos tak trocha go czuc bolo na gnoj . To
  Francek mu godo:- zanim sie siednymy do jedzynio , to tam je laziynka idz sie
  okompej . Zakludziol go , pokozol mu kaj je wanna kaj ryncznik . Francek
  siewdzi i czeko , czeko , czeko - nic . Naroz gorol cos ryczy . Francik otwiyro
  dzwiyrza od laziynki , wlazi a tyn tam stoi i czimie ta wanna w rynkach i blank
  czerwony godo :- Te , kaj ci to wyloc ?!!!
 • hanys_hans 08.09.06, 10:16
  Francek i Hyjdla zyli cuzamyn do kupy jusz dwadziyscia lot a jeszcze sie niy
  hajtli . Niy hajtli sie bo rous ona niy chciaua kej on bou ozarty , a on
  juzajs´ niy chciou kej bou czezwy .
 • hanys_hans 08.09.06, 10:16
  - O farona ! Francik , kto ci tako bula na czole trzasnol ? - pyto sie górnik
  kolegi .
  - A moja staro gornkiym mie pizla .
  - Tos ty , glupieloku , niy umiol sie schylic ?
  - Dzisz go , madry ! Myslisz zech tego niy zrobiol ? Ale ona to wyrachowala i
  zaroz nizej celowala
 • hanys_hans 08.09.06, 10:16

  Antek sie roz naprol w knajpie z kamratami i turlo sie do dom . Fest mu ciynzko
  bola ta droga do dom i chytol sie za co i kaj ino móg . Yntlich odbiol sie od
  sciany jednego domu i wleciol na sup ogloszyniowy . Blank fro , co trefiol na
  cos kaj sie oprzyc poradzi , maco rynkom , maco , lazi w kole tego supa , az na
  roz ryczy :
  - Retung ! Pieronie retung , bo mie zamurowali !
 • hanys_hans 08.09.06, 10:17
  - Te Francik , co to ci si stalo ? Kery ci te zymby wybiol ?
  - Moja baba !
  - Przecas godol , co pojechala na kur !
  - Bo zech tyz tak myslol !
 • hanys_hans 08.09.06, 10:17
  Wtos klupie do drzwi i wolo : - Otwiyrac policja .
  Za drzwiami pieronski rumor i za chwila otwiyro wystraszony Antek , a tam
  uradowany Francek godo : - Bez strachu , to ino jo i przinioslech halba .
  Na to Antek - Ty gupku , a jo do kibla spusciol colki dymion .
 • hanys_hans 08.09.06, 10:17
  Przisol Antek do piekarni i sie pytol: mocie suche bulki ?
  : - Pani , dejcie Ja, padou tyn piekorz. A Antek nato: dobrze wom tak, po
  coscie tela napiekli !!
 • hanys_hans 08.09.06, 10:18
  Antkowi we restauracji podali ozur.
  I on oburzony godo:
  -To je niy smaczne, jak to mogecie podowac´ cojs´ takigo, niy, jo nigdy niy
  wezna do gymby, tego co ktos´ jusz miou w gymie, niy
  -To co podac´ (pyto sie kelner)
  -Prosza o dwa jaja!!!
 • hanys_hans 08.09.06, 10:18
  Francik Bula prziszol roz do aptyki i chciol kupic ... no wiycie co , te gumowe
  pieronstwo ...
  Aptykarka sie go pyto :
  - A kere byscie chcieli ? Momy biole , czorne i z take fajne z mikimausym :
  - A dejcie no te czorne . - Pado Francik .
  Za dziewiync miesiyncy urodziol mu sie synek nyger .
  Jak tyn synek trocha urosnol , to sie tak roz pyto Francika :
  - Tata a czamu jo je czorny ? Przeca mama je biolo , ty zes je bioly a jo
  czorny ?!
  Francik mu na to :
  - Byc lepiyj cicho i byc rod ze niy wyglondosz jak mikimaus !
 • hanys_hans 08.09.06, 10:18
  Sztajger pyto sie Francka:
  -Jak dugo byues´ w poprzednim zakuadzie?
  -Piyn´c´ lot - odpowiado Francek.
  -To bardzo dobrze. A czemus´ stamtond poszeu?
  -No, to przeca proste! Oguosili amnestio.
 • hanys_hans 08.09.06, 10:18
  France jechol roz autym ze zefom (kero prawie poznol). Jednom rynkom kerowol a
  drugom "pszol" tyj frelce . Naroz sztopla ich policja . Tyn policmajsrer pado :
  - A co wy tak jednom rynkom kerujecie ?
  - A czym mom do pierona kerowac !?
 • hanys_hans 08.09.06, 10:19
  - Wiysz Antek - pado Fraancek - jo bych tak chciol fedrowac na polnocnym
  biegunie.
  - Ale coz ci sie tysz zachcialo ?
  - Bo widzisz , tam jest pol roku noc , to bych spol i lezol , ze az hej .
  - No ja , ales ty zapomniol ,ze tam je pol roku dziyn , to bys ale fedrowol !!
  - Cos ty , przeca mie obowionzuje osmiogodzinny dziyn pracy .
 • hanys_hans 08.09.06, 10:19

  Francik siedziol 15 lot we wiynziyniu . Zbiyro sie prawie coby wylysc na
  wolnosc a tu mu straznik godo ze dostol brif od baby . Francik uradowany
  otwiyro tyn brif i czyto :
  " Kej bydziesz szol do dom , to mosz kupic , chlyb , margarina i piync kilo
  kartofli .
  Twojo Marika "
 • hanys_hans 08.09.06, 10:19
  Francek godo Antkowi:Ej Antek jak poczebujesz kartofli to ci moga zaro do
  miecha nakopac´!!!!!!
 • hanys_hans 08.09.06, 10:19
  Antek i Francek jadom autobanom do Niymiec . Kole Legnicy sztopli coby pomuc
  jednyj frelce naprawic auto . Po robocie ona ze maszkytnom minom na gymbie pyto
  sie :
  - A jak bydzie ze placyniym ? Chcecie piyniondze abo majteczki ?
  - A dejcie piyniondze - Pado Antek .
  Kej ona juz bola furt , Antek godo do Francka :
  - Ale gupio ta frelka , niy ? Na co nom od niyj majtki ?
  - Gynau . Ani mie ani ciebie by niy pasowaly .
 • hanys_hans 08.09.06, 10:20
  - Co ci sie stalo w oko ? - Pyto sie Antek Francka .
  - Dostolech srubokryntym od Pyciny .
  - Bez cufal ?
  - Niy , bez dziurka od klucza .
 • hanys_hans 08.09.06, 10:20
  Francka wezwali na komisja wojskowo , ale tymu pieronowi sie to niy
  widzialo .Tak sie tysz pyto Antka , co mo zrobic .
  - wyrwij se wszyske zymby - pado Antek - to cie na zicher niy weznom.
  Francek tak zrobiol. Za pora dni spotyko Antka.
  - I co Francek, idziesz do wojska?
  - Niy bo mom platfus.
 • hanys_hans 08.09.06, 10:20
  Na piyrszyj mustrze kapral rozkazowuje:
  - Bacznosc !... Na prawo pacz!.. Spocznij!...W lewo zwrot!...Naprzod marsz!...
  Pluton stuj!...,bacznosc!...
  Naroz Francek wylazi ze szerega i idzie ku koszarom .
  - Gdzie idziesz ofermo ! - ryczy kapral.
  - Wiycie wy aby , o co wom idzie ?
  - Co takiego ?
  - Psinco! Zmiyniocie decyzja co dziesiync sekund . Mom tego dosyc!
 • hanys_hans 08.09.06, 10:21
  Roz jechol Francek autobanom kole Legnicy , i naroz uwidziol taki dupny
  szyld : "Restauracja pod dwoma pedalami"
  - To je niymozne ! - dziwuje sie Francek i wlazi coby se pojesc . Wlazi rajn i
  sie pyto kerownika restauracji :
  - Poczamu ta restauracja sie nazywo "Pod dwoma pedalami"?
  - Sam nie wiem - pado kerownik i ryczy do kuchni - Jozku , Juzku ! ... Dlaczego
  ta nasza restauracja nzywa sie "Pod Dwoma Pedalami"?
 • hanys_hans 08.09.06, 10:21
  Godo rous Antek do Francka:
  -Nic cie pieronie niy rozumia, godosz co ci
  ukradli auto, no i wiysz gdo go ci ukradnou a niy idziesz na policyjo?
  - Czekom az tyn pieronski zlodziyj karoseryjo polakuje!
 • hanys_hans 08.09.06, 10:21

  Idom Antek i Francek kole lasa . Paczom taki wielki kamiyn , a no nim stoi "Kej
  mocie serce to sie zlitujcie i mie obroccie" . Nasztachali sie , ale to szafli
  i go obrociyli , a na tyj drugyj zajcie stolo "Fajne dziynki , bo mi sie bok
  odlezol"
 • hanys_hans 08.09.06, 10:22
  Antek: - Wiysz czymu ślimok nimoze wartko zastawić?
  Francek: - Ni. Czymu?
  Antek: - No, aby mu nie wypadły oczy.
 • hanys_hans 08.09.06, 10:22
  Antek: Wiysz na co mo dziyncioł dziub?
  Francek: Nie wiym.
  Antek: No aby głowóm nie walił do stróma.
 • hanys_hans 08.09.06, 10:22
  Antek: Wiysz czymu mo bocian dłógi nogi?
  Francek: Nie wiym.
  Antek: Aby mu żaby nie nakopały do dupy
 • hanys_hans 08.09.06, 10:22
  - Wiesz, Antek, jak bys byl tak dlugi jak glupi, to by my dzis drabiny nie
  potrzebowali.
 • hanys_hans 08.09.06, 10:23
  Francek, czy to jest Szopen?
  - Chyba nie, ale poczekajmy, az sie obróci!
 • hanys_hans 08.09.06, 10:23
  Antek z Franckiem pracuja w kopalni. Po fajrancie ida sie wymyc.
  - Antek wziales juz kapiel? - pyto Francek.
  - A co brakuje jedna?
 • hanys_hans 08.09.06, 10:23
  - Francek, cos ty sie tak chichrol w tym autobusie?
  - No, bo patrz, tyn co stol obok mie wsadzil mi w tym scisku portmonetka do
  moich galot!
 • hanys_hans 08.09.06, 10:23
  Antek, co ty sie tak smiejesz?
  - Jo sie zawsze tak smieja, jak widza tako glupio geba!
  - To jak ty sie czlowiecze golisz?
 • hanys_hans 08.09.06, 10:23

  - Wiesz - pado Antek - jo robia u bardzo nerwowego majstra. Jak sie znerwuje,
  to sie zaroz czerwony na gebie robi.
  - To jeszcze nic, bracie! Jak mój majster sie nerwuje, to jo mom czerwony pys
 • hanys_hans 08.09.06, 10:24
  Roz Antek z Franckiem szli na piwo i zagrali przy tym w karty. Antek przegrol i
  pado:
  - Francek, jutro ci oddom, boch nie wzion ani grosza!
  - No wiesz - pado Francek - to jest chryja, widziol swiat, zeby przyjsc w karty
  grac i ani grosza nie wziac? Czym jo teroz te piwa zaplaca?
 • hanys_hans 08.09.06, 10:24
  Antek z Franckiem wybrali sie na mecz. Antek miol bilet, ale dla Francka juz
  zabraklo. Totez bileter nie chciol go wpuscic na stadion i powiedziol
  mu : "Wszystko zajete do ostatniego miejsca". A Francek na to: "Tez jo akurat
  chca na to ostatnie miejsce".
 • hanys_hans 08.09.06, 10:24

  Francik, jak mi powiesz, jakie dobre cyganstwo, to dostaniesz jeden litr
  gorzoly.
  - Co to znaczy jeden, powiedziales dwa litry!
 • hanys_hans 08.09.06, 10:24
  Roz Antek podlewol w ogródku kwiotki. Przyszedl Francek i pyto go, co robi.
  - No, nie widzisz, ze kwiotki podlewom?
  - No dyc ty nie mosz w konewce wody?
  - No, bo chca, coby mi suche kwiotki wyrosly - pado Antek.
 • hanys_hans 08.09.06, 10:25
  Franzek wurde aushilfsweise zu den Rentenzahlungen in Przelaika herangezogen .
  Pflichtbewußt versieht er stolz seinen Dienst hinter dem Schalter . Laut
  schallt seine Stimme :
  "Kaczmarek ! 20,-Mark".
  "Hier".
  "Rudzinski! 18,50Mark".
  "Hier".
  So geht das weiter , bis die Seite herunter ist . Franzek blättert um und ruft
  dann mit schallender Stimme :
  "Ibbertrag!586,-Mark".
  Keine Antwort . Franzek wiederholt mit lauter Stimme , als sich noch niemand
  meldet , meint er :
  "Pierronje , immer die Leute , wo das meiste Geld kriegen , sind nicht da ".
 • hanys_hans 08.09.06, 10:25
  Antek: "Was kochst du, Franzek?"
  Franzek: "Koch ich mir Eier!"
  Antek: "Was für Eier?"
  Franzek: "Koch ich Eier, Rührt euch!"
 • hanys_hans 08.09.06, 10:26
  "Antek , was is Unterschied zwischen Heflichkeit und Takt ?
  "Hab ich erläbt vorigen Montag . Kommt ich mit Liste in Villa von Bergrat .
  Kein Mensch da . Ich durch alle Zimmer und zulezt in Badestube . Frau Bergrat
  mit ohne alles und hält sich Hände erschrocken vor Gesicht .
  Ich sähr erschrocken , sofort raus und brille von Fluhr :
  Verzeihung , Härr Bergrat !
  Siehstu , das ich hab mich entschuldigt , war Heflichkeit . Das ich aber
  gebrillt Herr Bergrat - das war Takt !"
 • hanys_hans 08.09.06, 10:26
  Antek po wojnie 1949 z reichu wrociou i nie wiedziou jak pieniondze zarobic,
  spotkou francka, francek mu doradziou, powiedziou ston se na rogu
  Wilhelmstrasse w Gliwicach ubier sie uniforma z wehrmachtu to ci te stare
  niemcy bydom do mycki zlotowki ciepac.
  Za trzy dni spotykou francek antka a antek caly krzywy.
  Cos Ty narobiou?, Antek na to , tys mi ale doradziou , ciepac to zoden nic nie
  ciepou , tylko kazdy cp przechodziou mnie po ramieniu walou(klepou) i godou :
  “ to jeszcze byly czasy, to jeszcze byly czasy.”
 • hanys_hans 08.09.06, 10:26
  Antek : "Wo bist du so lange gewesen ?"
  Franzek : "Im Gefängnis ."
  Antek : "Du im Gefängnis , wo du kannst kein Wässerchen trüben ?"
  Franzek : "Wegen Bestechung ?"
  Antek : "Du wegen Bestechung !"
  Franzek : "Ja wegen Beamtenbestechung ."
  Antek : "Beamtenbestechung ? Du armes Luder ! Wie
  denn ?"
  Franzek : "Mit Messer !"
 • hanys_hans 08.09.06, 10:26
  Antek trifft den Sefflik, der vor einiger Zeit
  geheiratet hat.
  Antek: "Na, Sefflik, wie geht es?" Wie ist es so,
  verheiratet zu sein? Wie ist die Frau?"
  Sefflik: "O, meine Frau ist ein Engel!"
  Antek: "Da hast Du Glück. Meine lebt noch!"
 • hanys_hans 08.09.06, 10:26

  Doktor pedziol: "Franzek, ty musis mynij duldac; zawsze jak mos durst to zjydz
  sie jedna apfelsina zamiast tyj zupy chmielowyj!" Na to Franzek: " Pieronie
  doktor, cztyrdziysci apfelsinow na dziyn, to musicie mi nojpiyrw sami pokozac!"
 • hanys_hans 08.09.06, 10:27
  Roz w pooniydziauek majster niy wyczimou i ustawiou
  wszyskich murorzy w dwooch rajach :
  - Kerymu sie niy chce robic, nich wystoompi !
  Wszyske wystoompiyli ino niy Francek .
  - A poczamu tys´ niy wystoompioou ?
  - Bo mie sie niy chce ani kroku zrobic´.
 • hanys_hans 08.09.06, 10:27

  Antek spotkou Francka .
  - Poodz´ zy mnoom , Rubinstein bydzie grou .
  - Jak ze Ruchym , to ida zaros !
 • hanys_hans 08.09.06, 10:27
  Antek i Francek byli szwagrami . Rous poszli se na piwo i jak jusz couke
  piynioondze pszesuepali to sie im spoomniauo ze s´wiykra mo gyburstag i
  obiecali jyj kupic´ zuote kolczyki .Policzyli te ostatnie grosiki kere im sie
  ostauy i na kooniec Francek godo :
  - Wiysz co Antek , te kolczyki to jyj mozno na drugi rok kupiymy a w tym roku
  doomy jyj ino uszy pszedziurawic´.
 • hanys_hans 08.09.06, 10:27
  Francek je we muzeum i ogloondo rostoman´te meble .
  Pszewodnik godo :
  - To soom pieroonym droge i niyspotykane meble hebanowe .
  - Ach, niy fandzolcie sam takich gupot. Pszeca widac´ ze to soom na zicher
  blank stare!
 • hanys_hans 08.09.06, 10:28
  - Poczamu zoondo pan rozwodu ?
  - Bo zech je zyniaty .
  - Dobra , dostonieci rozwood , ale , niystety , to wy bydziecie winny .
  - A niych bydzie - pado Francek . - Wola byc´ winny rozwiedzony nisz niywinny
  zyniaty .
 • hanys_hans 08.09.06, 10:28

  Francek blank downo niy suepou. Wreszcie poszou do szynku . Wlazi , widzi blank
  ozartego i ryczy do kelnera :
  - Kelner doo mie gynau to samo !
 • hanys_hans 08.09.06, 10:28

  Reine Verschwendung

  Beim Karliner am Germaniaplatz in Gleiwitz trifft Franzek den Seffik,Franzek
  Schön,daß du da bist! Darauf gebe ich einen aus zum Essen und zum
  Trinken.Seffik hier sind drei Mark kaufen wir ordentlich Schnaps und und für
  zwanzig Pfennig Semmeln Seffik Warum so viel Semmeln?
 • hanys_hans 08.09.06, 10:28
  Antek i Francek siedzieli w celi i mieli pieroon´sko langywajla. Antek pado
  Franckowi: zagroomy w sklep, tukej byda mjou lada, tam rygal z toworym, jo byda
  sprzedowou a ty kupowou. Francek puko do dz´wiyrzow
  i godo: prosza foond mooki, foond cukru, sztanga mydua, Antek sie schylo,
  Francek mu kopnou do dupy! Antek sie obrooco kto to byu? Niy wiym w sklepie je
  peuno ludzi.
 • hanys_hans 08.09.06, 10:29
  Antek uoskarzyu Francika skuli uobrazy. Syndzia pszi rosprawie we Soondzie
  Powiatowym we Toszku: Skuli czego czujecie sie uobrazyni ? Antek: Francek mie
  spieroonowou! Syndzia: Noo,noo, pieroon u nos to niy je uobrazliwe przezwisko!
  Antek: Jak tak, to zegnej ty pieroon´ski Syndzio!
 • hanys_hans 08.09.06, 10:29

  Francek psziszou do dochtora. Dochtoor wejrzou jego czerwoony kichol i pado:
  - Za duzo pijecie, a za mało jycie.
  - Co zrobic´, na wszystko niy styknie.
 • hanys_hans 08.09.06, 10:29
  - Czymus´ ty tego chopa pszi dz´wiyrzach dwa razy w zadek kopnoou?
  Pyto sie Antek Francka
  - Noo bo stoji na dz´wiyrzach "Eintritt verboten"- odpowiado Francek.
 • hanys_hans 08.09.06, 10:30
  - Antek cos´ taki zauoomany? Pyto sie Francek kolegi.
  - A boch dwa tydnie tymu erbnyu dwa milijoony, a w zeszuym tydniu wygrouech
  milijoon w totka. Odpowiado Antek.
  - Tos´ powiniyn byc´ szczyns´liwy pado mu Francek.
  - Ja, ale widzisz w tym tydniu choc´bys´ norzym ucioon.
 • hanys_hans 08.09.06, 10:30
  Francek jako Feuerwehrman odsuwo reportera od pozaru
  - Blizyj niy wolno podchodzic´!
  - Ja, ale jo musza jakis´ raport napisac´.
  - Niy trzeba, jutro se mozecie wszystko w gazecie poczytac´.
 • hanys_hans 08.09.06, 10:30
  Antek szuko jakiej izby.
  - Z goory, ale zapowiadoom, zodnych kobiyt tu niy chca widziec´.
  - Ale chopy mogoom pszijs´c´?,
  - Czy Chopy? - Ja!
  - To dobra to wynajmuja ta izba dlo mojyj Hyjdli - pado Antek.
 • hanys_hans 08.09.06, 10:31
  Antek i Francek uowioom ryby. Po czech godzinach Antek pszesunyu jedna noga o 5
  cm w prawo.
  - Antek, pieroonie, abo uowiymy ryby abo tan´cujymy rumba! - ryknyu Francek.
 • hanys_hans 08.09.06, 10:31
  - Suyszouech Antek, ze sie pszestawiyu na gymisy.
  - Ja, bo rzeznik nie chce mi jusz nic dac´ na krycha.
 • hanys_hans 08.09.06, 10:31

  - Niy chcesz se siednoonc´.
  Godo tramwajorz do Antka zanim rusza.
  - Niy bo mi sie spieszy.
 • hanys_hans 08.09.06, 10:32
  Antek i Francek wybrali sie do fryzjera. Antek pado po drodze:
  - Ty Francek, jakbyś mi tak gwóźdź wbił do głowy, to by se fryzjer zepsuł
  maszynkę, wyłomoł by zęby, zrobimy to?
  - Dobrze pado Francek, bierz i wal!
  Antek wziął gwóźdź i chce wbić, ale Francek coś sie zatrząsł.
  - Co to? Strach cie oblecioł!
  - Nie, ino tak myślę, żebyś tego gwoździa nie minął, bo bych wtedy pieronie
  prosto w łeb dostoł!
 • hanys_hans 08.09.06, 10:33
  Dwóch pijoków zamiast po chodniku to szło torem kolejowym. Ten jeden cos
  zmiarkowoł i rzecze:
  - Pierona, Francek - patrz jakie te schody są długie!
  - Te schody, jak te schody, ale patrz jakie te gelendry są niskie.

 • hanys_hans 08.09.06, 10:33
  Antkowi umarła teściowo, a była ona pieronsko wścibsko - tako marki "Heksa". Toż
  przyszedł do roboty i pado że umarła mu teściowo. Na drugi dzień jak go Francek
  w robocie widzioł, to mu pado:
  - Co tu robisz? Przeca mosz w rodzinie pogrzeb?
  - Po lekku Francek! Jo jest z tych co to padają: "Naprzód obowiązki a potem
  uciechy" .
 • hanys_hans 08.09.06, 10:34
  Antek i Francek stare powstance.

  Przeca wszyske znocie Antka i Francka, pra? Ale przeca niy wszyske wiycie ize
  Antek bou ze Glywic a Francek ze Laband. Ja, to je prowda! Jo wom sam to godom,
  a kej jo to godom, to tak musi byc i tela. Tera ale, kej juz wiycie kaj sie te
  elwry chowali, to wom jeszcze opowia jak one byli we powstaniach, bo te dwa
  pierony zyli downo tymu, jak prawie naszym oupom sie szczylac zachciauo i lotac
  z gywerom po houdach. No to jak juz oni poszli do tego powstanio to prziszli
  tysz do lasa kole Laband. Antek se siod a Francek poszou kuknonc co je tam
  dalyj kole lasa loz i sie tysz ino jeszcze chciou wypulac. Naroz leci Francek
  nazod i ryczy do Antka:
  - Antek wstowej! Orgesze powstancow mordujom!
  - Jerona-pierona! Ryknou Francek – Dyc muszymy leciec im na pomoc!
  No i polecieli. Jak wylezli ze lasa to uwidzieli ize richtik cos je loz. Legli
  se w trowie i suchajom godki po niymiecku; - Ta gowa ty, ta gowa jo, ta gowa
  ty, ta gowa jo!
  Francek i Antek niy szczimali i wylecieli na tych co tam to godali. Juz im
  chcieli rombac, ale sie kapli ize to som dwa zuodzieje. Te dwa co to po
  niymiecku gowy rachowali, to ukradli ze pola kapusta i sie niom dzielyli. Antek
  i Francek trocha postraszyli tych „Orgeszow” i wziynli im ta kapusta, a oddali
  jom kucharzowi, coby wszyskim cosik z niyj uwarzou. Od tego czasu jak Antek abo
  Francek chcieli isc sie wypulac abo cosik, to zaro sie ich pytali eli idom
  kapusta rachowac.
 • hanys_hans 08.09.06, 10:34
  Francek godo do Antka: W niydziela wybiyroom sie ze tesciowoom na gieude
  staroci. - A wiela chcesz za nia dostac´?
 • hanys_hans 08.09.06, 10:35
  Francek psziszou rous do weterynorza ze swojim dyklym i pado: - Panie
  weterynorz obetnijie mu ogoon! - Jamnik pszeca musi miec´ ogoon . - A jo chca
  cobyscie mu go utli i szlus! - Ale pszeca kto to widziou jamnika bes ogoona . -
  Ucinejcie i kooniec! - ryczy Francek. - Nic niy rozumia - godo weterynorz. -
  Niy rozumicie?! - pyto Francek - to jo woom to wyklaruja. Jutro pszijyzdzo doo
  nos swiykra i beztoosz w dooma niy mo byc´ nojmyn´szyj oznaki radosci ...
 • hanys_hans 08.09.06, 10:35
  Antek i Francek byli szwagrami . Rous poszli se na piwo i jak jusz couke
  pinioondze pszesuepali to sie im spoomniauo iz swiykra mo gyburstag i obiecali
  jyj kupic´ zuote kolczyki . Policzyli te ostatnie grosiki kele im sie ostauy i
  na kooniec Francek godo: Wiysz co Antek , te kolczyki to jyj mozno na drugi rok
  kupiymy a w tym roku doomy jyj ino uszy pszedziurawic´!
 • hanys_hans 08.09.06, 10:35
  - Antek, powiydz mi ino po jakimu Adam z Ewoom tak dobrze w raju zyli? - Noo to
  pszeca je proste! Niy mieli tesciowyj!
 • hanys_hans 08.09.06, 10:36
  Antek miou tako baba, co nigdy sie z nim niy wadziyua. Umiaua wszysko
  po dobroci zrobic´. Rous tysz Antek psziszou ze szychty, a byu pieroonsko zuy.
  Baba mu zaroski obiod dowo i pszinosi najpszood zupa. Antek woonio, paczy, zur
  z
  kartoflooma, bes suowa wyciep talysz ze zupoom pszez okno. Baba nic. Bes suowa
  pszyrychtowaua druge danie: rolada, s´wiatuo kapusta i kluski. Antkowi sie na
  tyn widok
  oczy s´miejoom, biere jusz widelec do rynki, w tym baba biere talysz i wyciepua
  go
  za okno. - Ale babeczko, co ty robisz, tako fajno rolada. - Jakes´ wyciepnoou
  talysz toch mys´laua, ze dzisio chcesz obiadowac´ w ogroodku.
 • hanys_hans 08.09.06, 10:36
  Symbolik von der 3. Kompanie

  In Gleiwitz wurde nach dem ersten Weltkrieg ein Krieger-Denkmal enthüllt, das
  damals zum Stadtgespräch wurde; denn es stellte einen nackten Soldaten mit einem
  Stahlhelm bekleidet dar.
  Antek steht fassungslos vor diesem »Mahnmal« und fragt Franzek: Du, Franzek, was
  soll nacktes Soldat auf Denkmal? Franzek: Tummer Kerl, das is Symbolik!
  Antek: Ach, Symbolik, von die 3. Kompanie, ja, das war schon immer so ein Schwein!


 • hanys_hans 08.09.06, 10:38
  Antek und Franzek beim Militär

  „Die Fahne" Antek und Franzek sind
  im Deutsch-Französischen Krieg. Der Hauptmann
  schickt Soldat Antek auf die feindliche Seite, um
  die Fahne zu stürmen. Nach einer Weile kommt
  Antek freudestrahlend zurück.
  Fragt Franzek: „Hast Du Fahne erobert?"
  Darauf Antek: „Nu, siehstu, habe ich doch Bratfane."
 • hanys_hans 08.09.06, 10:39
  „Franzek bei der Musterung" Bei der
  Musterung entsetzt sich der Stabsarzt über die
  schmutzigen Füße von Franzek. Er läßt eine große
  Schüssel mit Lysol kommen und fordert Franzek
  auf, sich da hineinzustellen.
  Stabsarzt: „Wissen Sie, was das zu bedeuten
  hat?"
  Franzek: „Jawoll, muß ich zur Marine."
 • hanys_hans 08.09.06, 10:39
  „Schwimmkünste Antek will zur Marine.
  Bei der Musterung fragt ihn der Stabsarzt: „Können
  Sie schwimmen?"
  Antek: „Zu was? Hamse dort keine Schiffe
  mehr?"
 • hanys_hans 08.09.06, 10:40
  „Antek und der Wochenendurlaub"
  Antek erhält als Soldat seinen ersten Wochenendurlaub.
  Er meldet sich mit einem Tag Verspätung
  zurück. Der Spieß tobt und will eine Erklärung.
  Antek: „No, wie ich da so kam bei zu Hause, da lag
  Frau im Waschtrog. Hat gebadet, wie immer am
  Sonnabend."
  Spieß: „Na und?"
  Antek: „No ja, weil ich sie nicht hab gesehen sechs Wochen, na ja, da
  mußte Uniform hängen zwei Tage bis sie trocken war.
 • hanys_hans 08.09.06, 10:40
  „Ein zweifelhafter Sieg"/„Der Gefangene" Antek ist
  Soldat und macht den Frankreichfeldzug mit. Bei der Erkundung brüllt
  er auf einmal aus dem Dunkeln. „Herr Leutnant, Herr Leutnant hierher,
  habe ich einen Gefangenen gemacht!"
  Der Leutnant: „Nun so bring ihn her!"
  Antek: „Kann ich doch nicht! Hält mich doch fest!"
 • hanys_hans 08.09.06, 10:41
  „Die K a r t e n " Die Frau Major instruiert den neuen Burschen
  Franzek folgendermaßen: Also hier haben sie die Besuchsliste, mein
  Mann und ich bleiben in der Droschke und sie geben überall eine Karte
  ab. Die Karten liegen auf dem Schreibtisch meines Mannes.
  Alles geht ganz glatt, nachdem die Herrschaften bereits zweieinhalb
  Stunden herumgefahren sind, tritt Franzek an den Wagenschlag und
  sagt: Gnädige, hab sich noch vier auf der Liste und hab sich nur noch
  zwei Karten, die Herz-Aß und den Schell-Dupek.
 • hanys_hans 08.09.06, 10:41
  „Symbolik" Antek und Franzek gehen über den Marktplatz.
  Dort steht eine steinerne nackte Brunnenfigur.
  Antek: „Was bedeutet nackter Mann dort?"
  Franzek: „Verstehst Du nicht. Ist sich doch Symbolik!"
  Antek: „Ach, Symbokik von vierte Kompanie — war sich immer schon
  so ein Schwein."
  6
 • hanys_hans 08.09.06, 10:41
  „ D e r T i s a n " Man erzählt sich eine ähnliche Sache aus den Partisanenkämpfen
  an der Ostfront.
  Hier ruft Antek: „Herr Leutnant, habe ich Tisan gefangen!"
  Leutnant: „Aber Antek, heißt doch „Partisan"!"
  Antek: „Nein, Herr Leutnant, sind nicht paar, ist nur einer!"
 • hanys_hans 08.09.06, 10:42
  „Die b l i n d e M u n i t i o n " Antek ist beim Militär und sie üben gerade
  Schießen mit blinder Munition. Der Unteroffizier sieht wie Antek
  beim Schießen die Augen zu hat.
  Warum machen sie denn die Augen zu? schreit ihn der Unteroffizier
  an. Worauf Antek: „Herr Unteroffizier, is sich doch Übung mit blinder
  Munition!"
 • hanys_hans 08.09.06, 10:42
  „Der Süden" Antek marschiert beim Militär in südliche Richtung,
  worauf ihn der Offizier fragt: „An was erkennen Sie, daß Sie nach Süden
  marschieren?" Prompt antwortete Antek: „Herr Offizier, mir wirds
  immer heißer!"
 • hanys_hans 08.09.06, 10:42
  „Antek und der G e n e r a l " Der Unteroffizier belehrt Antek,
  daß man den General an den breiten Busen, an den Hosen erkennt.
  Darauf Antek: „Ja , und wie erkenne ich, wenn General keine Hosen
  anhat?"
 • hanys_hans 08.09.06, 10:43
  „Antek und das M i l i t ä r " Franzek trifft eines Tages die Frau
  vom Antek, welcher zur Zeit beim Militär ist. Diese beklagt sich bitter
  bei Franzek, wie teuer das Militär für sie ist.
  Ja, wieso denn? fragt Franzek.
  Nu, sagt sie, zuerst war Antek bei der Infanterie, und ich mußte ihm
  Stiefel kaufen. Dann kam er zur Kavalerie, da mußte ich ihm Pferd kaufen.
  Kann mir nicht ausdenken, wenn Antek zur Marine kommt.
  Ja, wieso denn, fragt Franzek?
  Nu, da muß ich Schiff kaufen, sagt die Frau vom Antek.
 • hanys_hans 08.09.06, 10:43
  „Antek und der Kühlschrank" Der Feldwebel meldet dem
  Hauptmann, daß der Soldat Antek krank sei, er habe Arme und Füße
  erfroren.
  Darauf der Hauptmann: „Ist doch nicht möglich, jetzt im Sommer.
  Doch, Herr Hauptmann, antwortet der Feldwebel, denn der Soldat Antek
  war bei seiner Liebsten und als die Herrschaften nach Hause kamen,
  versteckte sie ihn in den Kühlschrank.
 • hanys_hans 08.09.06, 10:44
  „Der unbekannte Soldat" Antek und Franzek sind auf einer
  Ferienreise, in irgend einer Stadt stehen sie vor dem Denkmal des Unbekannten
  Soldaten. Plötzlich fängt Antek zu weinen an.
  „Antek, warum weinste?" — „Weil ich endlich meinen Vatersehe." „Wieso
  denn das?" — „Immer, wenn ich meine Mutter fragte, wer mein Vater
  is, sagte sie, ein unbekannter Soldat."
 • hanys_hans 08.09.06, 10:44
  „Antek als K o c h " In der Bataillons-Küche wird ein neuer Koch
  gesucht, es meldet sich der Schütze Antek. Nach einigen Tagen wird
  Antek aus der Küche herausgeworfen. Da fragt ihn Franzek: „Warum
  bist Du weg von Küche?"
  Worauf Antek: „Nu, war ich doch Eisenkocher in der Laurahütte!"
 • hanys_hans 08.09.06, 10:45
  „Antek und der K a f f e e " Antek war Ordonnanz beim Hauptmann
  und brachte jeden Morgen Kaffee ans Bett und verschüttete diesen,
  worüber der Hauptmann sehr ärgerlich war. Als am nächsten Tage
  die Tasse nicht verschüttet war, lobte der Hauptmann den Antek
  und fragt, wie er das fertiggebracht hat.
  Nu, melde gehorsamst, Herr Hauptmann, habe ich bei der Küche von
  der Tasse einen großen Schluck weggetrunken und kurz vor ihrer Tür
  diesen wieder in die Tasse zurückgegeben!"
 • hanys_hans 08.09.06, 10:45
  „Antek beim Rapport" Antek ist zu Rapport beim General
  wegen einem Betrunkenen.
  Melde ich gehorsamst, Herr General, habe ich Besoffenem Stiefel ausgezogen,
  auf Bett gelegt, Kübel vor Bett gestellt und auf Kopf Umschlag
  gemacht. Darauf der General: „Famous, Famous, wo haben sie
  denn das gelernt?" Darauf Antek: „Nu, bin ich doch schon drei Jahre
  Ordonnanz beim Hauptmann!"
 • hanys_hans 08.09.06, 10:45
  „Antek und d e r O f f i z i e r " Der Offizier fragt den Soldaten
  Antek: „Sag mal, was ist der Soldat dem Offizier schuldig?"
  Darauf Antek: „Melde gehorsamst, Herr Offizier, gar nichts!", denn ein
  Offizier borgt dem Soldaten Antek gar nichts!
 • hanys_hans 08.09.06, 10:46
  „Antek als Ordonnanz" Antek ist Ordonnanz beim Oberst,
  dieser befahl ihm niemanden in sein Zimmer herein zu lassen. „Jawohl,
  Herr Oberst", sagt Antek.
  Nach einiger Zeit kommt eine Dame und wünscht den Oberst zu sprechen.
  Hab Befehl, niemand zum Oberst herein zu lassen, sagt Antek.
  Ich bin aber die Frau des Oberst.
  Hat sich, sagt Antek, waren schon viele da und wollten Frauen vom
  Oberst sein.
 • hanys_hans 08.09.06, 10:46
  „Das Christkind und das Korpskommando" Da hat
  doch an der Ostfront zu Weihnachten ein armer Soldat einen Feldpostbrief
  an das Christkind geschrieben. „Ich bitte Dich, liebes Christkind,
  schicke mir 50 DM, ich bin ein armer Teufel, und niemand denkt an
  mich!"
  Ein hoher Offizier vom Korpskommando hat den Brief in seine Hände
  bekommen und in Kameradenkreisen eine kleine Sammlung veranstaltet.
  Da sind 30 DM zusammengekommen. Das Geld haben sie dem
  armen Soldaten geschickt:
  „Vom lieben Christkind durch das Korpskommando!"
  Nach einigen Tagen kommt wieder ein Brief:
  „Liebes Christkind, ich danke Dir sehr, und wenn Du mir wieder einmal
  etwas schickst, dann bitte nicht durch das Korpskommando! Die Brüder
  haben mich um 20 DM beschummelt!"
 • hanys_hans 08.09.06, 10:47
  „Gott m i t uns" Antek steht auf dem Kasernenhof und der Spieß
  macht Appell: „Antek, bei Dir fehlt ja das Koppel!" „Wo hast Du denn
  Dein Koppel?"
  Erzürnt saußt Antek auf sein Zimmer und schreit: „Wo ist denn mein
  verdammtes „Gott mit uns?"
 • hanys_hans 08.09.06, 10:47
  „ D i e Seelenwanderung" Antek und Franzek liegen während
  ihrer Ausbildungszeit beim Militär in der Kaserne auf einem Zimmer.
  Mitten in der Nacht fängt Antek plötzlich an zu weinen und setzt sich
  im Bett auf. Der Franzek wird wach, macht das Licht an und schimpft:
  „Nun Antek, was ist denn bei Dir wieder los, warum weinst Du?" „Ja
  weißt Du" meint Antek „heute mittag hat unser Gruppenführer davon
  gesprochen, daß alle Menschen eine Seelenwanderung durchmachen
  würden, und da habe ich große Angst, daß ich das nächste Mal als
  Mädchen auf die Welt kommen würde!"
 • hanys_hans 08.09.06, 10:47
  „Die Hose" Beim Feldwebel in der Kaserne ist es beinahe so wie
  im Schulunterricht. Er fragt den Rekrut Franzek über die verschiedenen
  Schreibweisen des Wortes „Paar". Als Beispiel führt er an: „Ein
  Paar Handgranaten, — ein Paar Schnürstiefel, ein Paar Socken, ein
  Paar Hosen. Mit dem letzten Ausdruck will er wieder mal eine kleine
  Intelligenzprüfung
  machen. „Wer kann mir sagen, ob Hosen Einzahl oder
  Mehrzahl ist?". Die Rekruten stutzen.
  Da meldet sich der Franzek: „Die Hose!!! Oben ist sie Einzahl — unten
  ist sie Mehrzahl!!!"
 • hanys_hans 08.09.06, 10:47
  „Die Augen" Antek und Franzek gehen nach Dienstschluß aus
  der Kaserne und wandern am nahen Waldweg entlang. Auf einer Bank
  sitzt ein Liebespaar und übt sich im Küssen. — Er: „Wenn ich in Deine
  Augen sehe — Liebling — dann sehe ich die ganz Welt." Antek zum
  Franzek: „Bei Dir sehe ich höchstens Schlafaugen!!?"
 • hanys_hans 08.09.06, 10:48
  „Der t iefe Graben" Antek ist nicht gerne Soldat. Bei einer
  Übung, bei der er einen Graben ausheben soll, wird er lange nicht
  fertig.
  Als der Hauptmann das sieht schreit er: „Antek, warum so tief?"
  „Sie können doch den Feind nicht sehen!"
  Meint Antek: „Bin ich doch nie neugierig!"
 • hanys_hans 08.09.06, 10:48
  „De r Dussel" Der kommandierende General ritt überraschend
  von rückwärts an eine Marschkolonne heran. Da er den Hauptmann
  persönlich kannte, rief er ihm, als er auf gleicher Höhe war, „Guten Morgen"
  zu.
  „Guten Morgen" schrie der Soldat Antek aus vollem Halse in dem Glauben,
  der hohe Offizier hätte der Truppe einen guten Morgen gewünscht.
  Der Gegengruß blieb dem Hauptmann im Halse stecken.
  Wütend drehte er sich um: „Wer war der Dussel?" — Da brüllte Antek
  zurück: „Der Harr General, Harr Hauptmann!"
 • hanys_hans 08.09.06, 10:49
  „Die N i e d e r k u n f t " Antek bittet beim Morgenantritt der Kompanie
  den Spieß um 2 Tage Urlaub. „Ja was wollen Sie denn Antek -
  warum wollen Sie 2 Tage Urlaub?"
  „Ja ich muß sofort ins Bett!" meint Antek. „Im vergangenen Jahr haben
  wir ein Mädchen bekommen, da lag meine Frau im Bett. Und jetzt wollen
  wir einen Jungen und da muß ich mich heute sofort ins Bett legen!"
 • hanys_hans 08.09.06, 10:49
  „ O f f i z i e r s l a t r i n e " An der Westfront lagen wir längere Zeit in
  Ruhequartier und hatten 2 kleine Häuschen gebaut, eines für „Offiziere"
  und ein zweites für die anderen Armeeangehörigen. Ersteres war
  durch zwei Kreuze gekennzeichnet.
  Eines Abends verwechselt Gefreiter Antek die beiden Häuschen und
  erleichtert sich in dem „nur für Offiziere" bestimmten. Da erwischt ihn
  der gestrenge Hauptmann, macht einen Mordskrach, notiert den Gefreiten
  Antek in seinem Notizbuch und macht zwei Kreuze hinter diesem
  Namen.
  Am nächsten Tage hatte der Hauptmann natürlich keine Ahnung mehr
  von dem Vorfall, er fand in seinem Notizbuch nur den Namen des Gefreiten
  Antek und die beiden Kreuze. Auf diese Weise bekam der Antek
  das eiserne Kreuz erster und zweiter Klasse.
  Da sagte Franzek: Ja Antek, Mensch, du warst doch immer in Feldküche
  und nie in Feuer. Für was hast du denn die Auszeichnungen?
  Laß mich in Ruh, sagt Antek, nicht von wegen Schießen.
 • hanys_hans 08.09.06, 10:50
  „Der H a l b a f f e " Zum Wochenendurlaub kommt Franzek aus
  der Kaserne nach Hause. Er erzählt in der Familie, daß der Feldwebel
  in der Ausbildung gesagt hätt, daß Menschen von den Affen abstammen.
  „Is des wohr?" fragt Franzek seine Mutter. Diese meint: „Du kannst auf
  alle Fälle beruhigt sein, und Deinem Feldwebel sagste einen schönen
  Gruße von Deiner Mutter, Du wärst höchstens ein Halbaffe!"
 • hanys_hans 08.09.06, 10:50
  „Die Cheopspyramide" Antek und Franzek sind immer noch
  in der Kaserne zur Grundausbildung. Sie werden geschult, eventuell
  auch an einem Feldzug in Nordafrika teilzunehmen.
  Man zeigt ihnen die Wüste in Ägypten und die Pyramiden bei Kairo.
  Der Feldwebel erklärt, daß z. B. die Cheopspyramide weit über 4000
  Jahre alt wäre.
  „Aber das glaub ich nicht, Herr Feldwebel" meint Antek. „Wir schreiben
  ja erst 1939!"
 • hanys_hans 08.09.06, 10:50
  „Kehrtmarsch" Antek und Franzek sind im Kasernenhof angetreten.
  Der Feldwebel macht harten Drill mit ihnen. Er läßt sie ständig
  „hinlegen" — „aufstehen" —. Plötzlich ruft der Feldwebel: „Alles kehrt
  Marsch, Marsch" — die Soldaten flitzen — der Feldwebel ruft: „Achtung".
  Antek und Franzek hören nicht gut und laufen und laufen und
  laufen Vielleicht heute noch, denn sie sind bis heute nicht in die Kaserne
  zurückgekehrt.
 • hanys_hans 08.09.06, 10:51
  „Knieschmerzen" Franzek wird vom Kompanie-Feldwebel bei
  einer Lüge ertappt. Auf seine Art macht der Feldwebel den Franzek
  fertig. Er ruft ihm zu: „Soldat Franzek, als ich so alt war wie Sie, da hab
  ich nie gelogen!"
  So, sagt Franzek, und reibt sich an seinem Knie, daß ihm noch
  schmerzt vom vielen auf und nieder: „Mit wieviel Jahren hat dess dann
  bei Ihnen angefangen???"
 • hanys_hans 08.09.06, 10:51
  „Der Stammbaum" Auf dem Kasernenhof fragt der Leutnant
  den Franzek: „Soldat Franzek! wie weit können denn Sie Ihren Stammbaum
  zurückverfolgen?"
  Franzek: „Dess weiß ich nett, Herr Leutnant — awwer bekannt ist mir,
  daß mein Vater mal verfolgt, durch ganz Breslau sinn se ihm nachgelaufen
  bis daß er in eine Sackgasse kam, dann haben sie ihm erwischt!"
 • hanys_hans 08.09.06, 10:52
  „Watte im Ohr" Antek kommt zum Unterricht der Rekruten in
  den Hörsaal.
  „Nun" fragt der Feldwebel. „Antek, warum hast Du Dir denn Dein linkes
  Ohr mit Watte zugestopft?" — „Ei, weil Sie gestern beim Unterricht gesagt
  haben, bei mir ginge alles zu einem Ohr rein und zum anderen
  wieder raus, deswegen hab' ich mir mein linkes Ohr mit Watte zugestopft,
  damit alles drinn bleibt!"
 • hanys_hans 08.09.06, 10:52
  „Kochgeschirr-Dackel" Waren wir zur Nachtübung auf das
  Gelände hinter unserer Kaserne. Antek und Franzek in bester Laune.
  „Hol' mir den Dackel, Franzek!"
  Dieser ruft: „Welchen Dackel?"
  Der Feldwebel: „Ei, den Kochgeschirr-Dackel!"
 • hanys_hans 08.09.06, 10:52
  „ D i e Zahnschmerzen" „Ei was soll ich denn bloß machen?"
  meint Antek, der seit Wochen so arge Zahnschmerzen hat. „Die halbe
  Nacht habe ich nicht geschlafen!"
  „Das ist doch nicht so schlimm!" meint Franzek. „Da tu'st Du Dich halt
  für die nächsten 10 Wochen zur Nachtwache einteilen lassen!!!"
 • hanys_hans 08.09.06, 10:53
  „ U r l a u b um j e d e n P r e i s " Antek ist als Soldat an der Ostfront
  und erbittet beim Hauptmann Heimaturlaub. Der Hauptmann erklärt
  ihm, bei der gegebenen Kampflage könne er keinen Mann entbehren.
  Nur wenn er ihm ein russisches MG bringe, sei über den Urlaub
  zu reden.
  Nach 24 Stunden steht Antek mit einem russischen MG vor seinem
  Hauptmann, der völlig sprachlos wissen will, wie Antek das fertiggebracht
  habe.
  Antek: „Nu ganz einfach: Iwan drüben wollte auch in Urlaub fahren.
  Haben wir eben MG getauscht!"
 • hanys_hans 08.09.06, 10:53
  „Grüßen" Antek ist Rekrut. Eines Tages fährt ihn der Unteroffizier
  an: „Rekrut Antek, warum grüßen Sie mich nicht!" Darauf Antek „Weis
  ich doch nicht von wem?".
 • hanys_hans 08.09.06, 10:54
  „Antek u n d das Looping" Antek ist zum ersten Mal im Sportflugzeug,
  alles geht anfangs gut. Als das Flugzeug ein Looping macht
  fragt ihn der Flugzeugführer: „Na Antek, wie geht es Dir?" Antek: „No
  ganz gut, nur was ich vordem in der Hose hatte, steckt jetzt hinter dem
  Kraglick!" (Kragen)
 • hanys_hans 08.09.06, 10:54
  „Sprechen können" Antek und Franzek kommen vom Urlaub
  zu spät in die Kaserne. Als sie zum Fenster einsteigen wollten, sah es
  die Wache. Am nächsten Morgen mußten sie sich beim Feldwebel melden.
  Als erster ging Antek zum Strafappell. Franzek fragt ihn danach:
  „Wieviele Tage Arrest hast Du bekommen?" Antek darauf: „Nu, 10 Tage!"
  Als zweiter ging Franzek zum Strafappell. „Herr .... Feld-, Feld-,
  Feld- Feldwebel, das, das, das, war, war,...." stotterte Franzek weiter.
  Der erboste Feldwebel sagte zum Franzek „Abtreten!!" Neugierig fragt
  Antek den Franzek: „Nu, wieviele Tage hast Du bekommen?" „Gar
  nichts" sagte Franzek, „reden muß man können."
 • hanys_hans 08.09.06, 10:54
  „Augen l i n k s " Antek steht in Reih und Glied. Der Feldwebel
  kommandiert: „Augen rechts!" Alle Soldaten schauen rechts, nur Antek
  schaut nach links. Der Feldwebel schreit ihn an: „Sie Schafskopf,
  warum schauen Sie nicht nach rechts?" Darauf Antek: „No, und wenn
  sich kommt Feind von links?"
 • hanys_hans 08.09.06, 10:55
  „Feindliches Gewehrmaschin" Antek und Franzek sind
  an der Ostfront auf Beobachtungsposten. Auf einmal ruft Antek:
  „Siehst Du dort am Waldesgrün feindliches Gewehrmaschin?"
  „Dummer Tuleja" sagt darauf Franzek „ist sich doch Iwan mit Baumschmuck!"
 • hanys_hans 08.09.06, 10:55
  „Die Fallschirmübung" Antek und Franzek sind bei den Fallschirmjägern.
  Als sie mal wieder im Einsatz sind und der Fallschirm
  sich 300 Meter über der Erde noch nicht geöffnet hat, brüllt Antek zu
  Franzek: „Mein Schirm öffnet sich nicht!" Darauf Franzek: „Macht sich
  nichts aus, ist doch bloß Übung!"
 • hanys_hans 08.09.06, 10:56
  „So Pieron, jetzt gib aber Ruh!" Ein Beuthener Kumpel
  liegt bei einem sächsischen Regiment an der Ostfront in vorderster Linie.
  Die Sachsen hänseln den „Pieron" und lachen über seine Einfältigkeit.
  Da setzt Trommelfeuer ein. Die Köpfe verschwinden im Schlamm.
  Einen aber scheint es getroffen zu haben: er schreit fürchterlich. Es ist
  schlimm: keiner will dem Kameraden helfen. Es wäre auch ein Himmelfahrtskommando.
  „Wer holt ihn?" grunzt der Feldwebel. Niemand rührt sich. Da stöhnt
  der Beuthener, halb zu sich, halb zu den andern: „Pieron, hör auf zu
  brüllen — kann ich nicht hören — macht mir Seele kaputt!"
  „Halts Maul" flüstert ein Landser, „kannst ihn ja holen!" „Ich holen?"
  piepste der Beuthener, „da krieg ich ja eine auf Dupa!" (Hinterteil)
  „Dann sei still!" brummte ein Dritter. Eine Weile war Stille, nur der Verwundete
  jammerte. Da bewegte sich der Beuthener und setzte zum
  Sprung an: „Egal, ob ich in der Grube verrecke oder aut Schlachtfeld,
  aber ich kann das nicht mehr hören!" Er sprang, wurde zwar leicht verwundet,
  zerrte aber den Verletzten in einen Unterstand, wo ihm Hilfe
  zuteil wurde. Die nächsten Worte des Retters aber lauteten typisch in
  Antek-Art: „So Pieron, jetzt gib aber Ruh!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:01
  Kirche und Religion
  „Der v e r k a n n t e Heilige4 4 Antek hat eine Autofahrt nach Lugano
  gemacht und erzählt davon nach seiner Rückkehr dem Franzek.
  Franzek: „Hast Du auf Deiner Reise auch den St. Gotthard überfahren?"
  Antek: „Woher weißt Du? Überfahren habe ich einen, aber daß es ein
  Heiliger war, habe ich wirklich nicht gewußt!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:02
  „Der Kopf und d e r P f a r r e r " Kommt eine Frau zum Pfarrer
  und sagt ihm, lieber Herr Pfarrer, ich möchte, daß mein Sohn Antek
  auch so ein Pfarrer wird wie Sie.
  Darauf fragt der Pfarrer die Frau: „Hat denn Antek auch einen guten
  Kopf?"
  Prompt darauf sagt die Frau: „Mein Antek hat einen sehr guten Kopf,
  denn er ist schon öfters von der Treppe herunter gefallen und hat sich
  dabei den Kopf nicht zerschlagen."
 • hanys_hans 08.09.06, 11:02
  „Der Beichtstuhl" Antek sagt zum Franzek, daß er ab morgen
  ein neues und gutes Leben anfangen werde und in die Kirche zur
  Beichte geht.
  Darauf Franzek: „Nu, denkst du, daß der Farosch (Pfarrer) deine
  Beichte abnehmen wird? Denn sobald du den Mund aufmachst,
  schmeißt er dich aus dem Beichtstuhl heraus."
  Nu, wir werden sehen, sagt Antek.
  Franzek kaufte ein Liter Schnaps, begoß damit die Umgebung des
  Beichtstuhles und versteckte sich dann in der Kirche.
  Antek ging in den Beichtstuhl und wollte beichten, aber der Pfarrer
  roch den Schnaps und sagt ihm, er solle doch lieber morgen kommen.
  Darauf Antek: „Ist mir auch recht, Herr Pfarrer, denn sie haben heut zuviel
  Schnaps getrunken und so können sie meine Beichte nicht abnehmen."
 • hanys_hans 08.09.06, 11:03
  „Wallfahrten" Franzek hat Beschwerden im Kreuz. Antek weiß
  Rat. Kaufen wir drei Flaschen Schnaps, fahren wir nach Annaberg,
  wirst sehen wie hilft.
  Franzek: „Wieso das?"
  Antek: „No, machen wir Prozession. Gehste mit krankem Kreuze voran,
  komme ich mit Schnapsfahne hinter dir."
 • hanys_hans 08.09.06, 11:03
  „Die Mäuse" In der Wallfahrtskirche in Dt. Piekar hängt unter vielen
  anderen Opfergaben auch eine silberne Maus. Ein Pole, der die Kirche
  besichtigte, fragte den Küster, was diese Maus zu bedeuten habe.
  Der Küster erzählte ihm, vor vielen Jahren sei einmal eine große
  Mäuseplage gewesen und da hätten die Bauern zusammengesteuert
  und diese silberne Maus geopfert, damit die Mäuse alle kaputt werden.
  Nun, fragt der Pole, hat das Opfer geholfen?
  0 nein, sagt der Küster, sonst hätten wir schon längst einen silbernen
  Polen hereingehängt.
 • hanys_hans 08.09.06, 11:04
  „Der polnische P a p s t " A n t e k und Franzek sind bei der Eisenbahn
  und reparieren die Schienen. Antek stöhnt über diese schwere
  Arbeit.
  Darauf Franzek: „Konntes dir doch eine leichtere Arbeit aussuchen."
  Worauf Antek: „Wollte ich Pfarrer werden, aber da nur ein Italiener
  Papst werden kann, habe ich darauf verzichtet."
 • hanys_hans 08.09.06, 11:05
  „Zimmer 13" Antek war gestorben und hatte, wie jeder
  und anständige Bergmann, ein Ruheplätzchen im Himmel bekommen.
  Franzek litt es nicht länger auf der Erde und starb kurz darauf,
  sein Freund Antek fehlte. Seine erste Frage an Petrus vor dem himmlischen
  Tor war, wo denn Antek im Himmel zu finden sei.
  Petrus hatte mit einigem Stirnrunzeln und ein wenig brummig Franzeks
  Sündenregister durchgeblättert. Da waren einige Lücken in der Kenntnis
  des kleinen Katechismus vermerkt.
  Na ja! Petrus hatte Einsehen und glaubte, es verantworten zu
  Franzek das Himmelstor zu öffnen. Entscheidend dabei war
  für den Himmelshüter, daß Antek und Franzek zusammengehörten
  „im Himmel, wie auch auf Erden."
  „Zimmer Nummer dreizehn", sagte Petrus und „wie sagt ihr doch
  euch in Oberschlesien — benimm dir wie du willst, aber benimm
  Und noch eins, hier im Himmel heißt dein Freund Antonius und
  Antek und du wirst fortan Franziskus heißen, verstanden?"
  „Jawohl!"
  „Ab!"
  Franzek machte eine zackige Kehrtwendung, wie er es bei Preußens
  gelernt hatte, und stürmt im Laufschritt davon.
  „Leise, Franziskus — leise", ruft Petrus ihm noch nach.
  Franzek geht nun auf Zehenspitzen einen schrecklich langen Gang
  und sucht das Zimmer Nr. 13. Endlich steht er davor und spürt sein
  Herz bis in Hals hinauf klopfen.
  Zaghaft klopfte er an die Tür von Nr. 13.
  Stille.
  Franzek wiederholt sein leises Klopfen.
  Stille.
  Franzek klopft noch einmal und flüstert: „Antonius aus Gleiwitz, mach
  doch bitte auf, hier steht dein Freund Franziskus aus Gleiwitz!"
  Stille.
  Franzek wiederholte seine Bitte etwas lauter.
  Stille.
  Franzek versuchte es noch einmal.
  Vergeblich.
  Da packte Franzek die Wut. Er zieht einen seiner klobigen Arbeitsstiefel
  aus, poltert damit gegen Anteks Zimmertür und schimpft auf oberschlesisch:
  „Antek, du verfluchter Tuleja, wenn du mir jetzt nicht die Tür öffnest,
  trete ich sie ein und hau dir mit dem Schuh auf die Fresse was einmal
  da immer da einmal da mehr."
  Die Tür öffnet sich. Im Türrahmen steht Antek, Freudentränen in den
  Augen und breitet seine Arme aus.
  „Pierronnie, Franzek — Heimatklänge!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:05
  „ F r a n z e k u n d T r u d l a " Franzek bekennt in der Beichte, daß
  er seine Frau Trudla schlecht behandelt. Der Pfarrer staucht ihn zusammen,
  heißt ihn, seine Frau so zu lieben, wie Gott sie auch liebt.
  Franzek: „Järrunie, liebt er sie so, soll er sie doch nehmen zu sich!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:06
  „ D i e Hebamme" Vor der Hausglocke einer Hebamme bemüht
  sich der kleine Seflik, den Drücker zu erreichen. Das will ihm aber nicht
  gelingen. Der vorübergehende Pfarrer beobachtet das und hebt den
  Seflik an die Glocke. Seflik läutet mit aller Gewalt. Nun mein Kleiner,
  hast du es nun erreicht? Darauf Seflik: „Ja, Herr Pfarrosch, nun müssen
  wir beide aber schnell ausreißen!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:06
  „Die Kirche und das Gebetbuch" Antek zu der Frau vom
  Franzek: „Gustla, sag mal wer tun denn bei Euch so schreien und fluchen?"
  Nu, weißt Du, das ist mein Franzek, meint Gustla. Der will doch in die
  Kirche gehen und kann das Gebetbuch nicht finden.
 • hanys_hans 08.09.06, 11:07
  „O/S Musik im Himmel" Antek ist nach einer schweren
  Krankheit gestorben. Sein Kumpel nahm sich das so zu Herzen, daß er
  kurz darauf folgte. Nun stand Franzek an der Himmelstür, und bat um
  Einlaß. Er klopfte immer wieder, aber keiner hörte ihn, denn dort sang
  man Hosanna Haleluja.
  Am stärksten hört man Antek singen. Als es Franzek zu viel wurde,
  fängt er an so echt oberschlesisch zu fluchen. Darauf kam Antek in einem
  weißen langen Hemd und einer Lilie in der Hand aus der Himmelstür
  und sagte: „Hört Ihr Engel, das ist doch die schönste oberschlesische
  Musik, das ist Balsam für meine Ohren, laßt meinen Kumpel Franzek
  in den Himmel." Und so geschah es auch.
 • hanys_hans 08.09.06, 11:07
  „Brautunterricht4 4 Antek steht mit seiner Braut Seffla vor dem
  Herrn Pfarrer beim Brautexamen:
  „Kinder, habt ihr euch auch würdig auf diesen großen Tag vorbereitet?"
  „0 ja", sagt der Bräutigam stolz, „wir haben eine Sau geschlachtet,
  drei Gänse, sieben Hühner und ...."
  „Nein, nein", unterbricht der Pfarrer, „ich meine natürlich moralisch."
  „Natürlich, da auch", sagt Antek. „Ein Faß Bier, zehn Flaschen
  Schnaps und Wein und so!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:08
  „Feuchte T r a u u n g " „Wenn man einen Eid ablegt, dann muß
  man doch nüchtern sein? Nicht wahr?"
  Da kam mal ein junges Paar zur Trauung in die Kirche. Der Organist begann
  schon das VENI CREATOR zu singen, der Geistliche kommt im
  Ornat heraus, nähert sich dem Brautpaar und muß feststellen, daß der
  Bräutigam betrunken ist. Verärgert über diesen Anblick sagt er: „Das
  ist doch eine Beleidigung Gottes. Zur Eheschließung kann man doch
  nicht in so einem Zustand erscheinen!"
  „Werter Herr Pfarrer" sagt die Braut, „glauben Sie vielleicht, daß er
  nüchtern mit mir hierher gekommen wäre?"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:08
  „Der liebe G o t t " Antek und Franzek gingen an einer Kirche vorbei,
  und Antek nahm die Mütze ab.
  Worauf Franzek: „Ich dachte, Du willst mit dem lieben Gott nichts mehr
  zu tun haben."
  „Da hast Du schon recht", meint Antek, „wir tun uns nur grüßen, aber
  sprechen tun wir nicht miteinander!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:08
  „Trauung bei Tageslicht" Antek wollte heiraten und ging
  zum Pfarrer die Trauung in der Kirche zu bestellen. Wie es so üblich
  war werden aus diesem Anlaß Weihekerzen am Marienaltar gestiftet.
  Der Geistliche zum Hochzeiter Antek: „Wieviele Kerzen wollt ihr denn
  zur Hochzeit stiften?"
  Darauf Antek, der sehr sparsam war sagte: „Hochwürden, für meine
  Hochzeit brauch ich keine Kerzen, diese findet ja am hellersichten Tage
  statt."
 • hanys_hans 08.09.06, 11:09
  „Das Teufelswasser" Antek ging zur Beichte und sagte, seine
  größte Sünde sei, daß er täglich eine Flasche Teufelswasser (Fußel)
  trinke. Als der Pfarrer das nicht verstand, gab Antek dem Pfarrer einen
  Schluck davon zum Trinken.
  Der Pfarrer, der kaum noch atmen konnte sagte zum Antek: „Nehmen
  Sie dieses Teufelswasser und trinken Sie zur Buße täglich davon!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:09
  „ D i e P r e d i g t " Ein junger Kaplan sollte zum ersten Mal eine Predigt
  halten, sie sollte mindestens 30 Minuten dauern, so hatte es der
  Pfarrer befohlen. Der Kaplan war schon in 10 Minuten mit seiner Predigt
  fertig, als er aber den Pfarrer sah, fing er wieder an zu predigen:
  „Meine lieben Christen! der Judas hat Christus nicht für einen Taler,
  auch nicht für zwei Taler usw. verraten; als er bei dreißig Taler war,
  schaute er auf die Uhr, und die dreißig Minuten seiner Predigt waren
  vorbei.
 • hanys_hans 08.09.06, 11:10
  „Der h l . Nepomuk" Eine Mutter ging täglich in die Kirche und
  bat den hl. Nepomuk, er möchte doch bald ihrer Tochter einen Kavalier
  verschaffen. Der Kirchendiener hörte dies jeden Tag und als es ihm zuviel
  wurde, stellte er sich hinter die Figur des Heiligen und rief: „Die Alte
  ist noch dümmer als die Junge!"
  Als die Frau das hörte, sprach sie zum hl. Nepomuk: „Du warst ja auch
  nicht der Klügste, sonst hätte man Dich von der Brücke nicht ins Wasser
  gestoßen!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:10
  „Der Bischofsbesuch" Antek und Franzek geht es nicht besonders
  gut. Sie haben schon die dritte Feierschicht und warten auf
  bessere Zeiten. Sie stehen vor Muschalliks Bergmannskneipe auf der
  Stillersfelder Straße in Mechtal, möchten sich gern einen Sobczyk
  (Schnaps) leisten, aber ihr Geld reicht nicht. Gegenüber von Muschalliks
  Kneipe steht heute noch die große Kirche mit dem Zwiebelturm.
  Die Kirchengemeinde erwartet den Bischof zur Firmung.
  Antek hat eine Idee.
  „Du, Franzek, ich weiß, wie wir zu etwas Geld kommen. Nicht viel, aber
  vielleicht wird es für einen Sobczyk reichen. Paß auf. Wenn der Bischof
  kommt, laufe ich an den Wagenschlag, reiße ihn auf, knie hin, und vielleicht
  habe ich Glück, daß mir der Bischof ein Trinkgeld gibt."
  Der Bischof kommt, Antek stürzt durch die Menge, reißt die Wagentür
  seiner Exzellenz auf und kniet hin. Der Bischof bedankt sich und segnet
  Antek, indem er das Kreuz über ihm schlägt. Antek kommt betröpfelt
  zu Franzek.
  Franzek: „Na, Antek, hat geklappt?"
  Antek: „Klar!"
  Franzek: „Reicht es für uns beide?"
  Antek: Schlägt ein Kreuz über Franzek, wie es der Bischof getan hat,
  und sagt: „Franzek, kannst Du wechseln?"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:11
  „ D i e T r o c k e n h e i t " Als in Oberschlesien mal wieder eine große
  Trockenheit war, sammelten die Leute Geld, um eine Messe mit der
  Bitte um Regen lesen zu lassen.
  Als sie zum Pfarrer gingen und dieser nach der Höhe des gesammelten
  Geldes frug, sagte er: „Für 100 Mark wird der liebe Gott nicht einmal
  ein paar Regentropfen vom Himmel fallen lassen!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:12
  „ Die Wallfahrtskirche " In einer kleinen Gemeinde ging es
  dem Pfarrer und dem Gastwirt nicht besonders gut, deshalb beschlossen
  beide, die Kirche als wunderwirkende Kirche zu erklären. Bald kamen
  auch viele fromme Pilger. Auch der ungläubige Antek war unter ihnen
  und so frug er den Gastwirt: „Sag mal, hat der liebe Gott hier
  schon jemanden geholfen?"
  Darauf der Gastwirt: „Selbstverständlich, dem Pfarrer und mir!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:12
  „Oh Jesus!" Antek kommt betrunken nach Hause und fragt seine
  Gustla: „Sag mal, bin ich ein Jesus?"
  Darauf Gustla: „Du bist wohl schon vor lauter Saufen ganz verrückt!"
  „Aber, aber," sagt Antek „heute traf mich ein Kumpel, als er mich sah,
  hat er geschrien „Oh Jesus!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:13
  „ D i e lachende Seele" Antek wird operiert und stirbt. Am Himmelstor
  empfing ihn Petrus und sieht wie der tote Antek lacht und lacht.
  „Sagt mal Seele, warum lachst Du so?" fragt Petrus.
  Darauf Antek: „Ich bin schon über eine Stunde im Himmel und die da
  unten tun mich immer noch operieren!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:13
  „Oh Gott" Einem Bergmann ist die Frau gestorben, welche sehr
  bös und laut war. Bei der Beerdigung sprach der Bergmann „Oh Gott,
  Oh Gott!"
  Als der Pfarrer das hörte, frug er: „Was soll das bedeuten?"
  Darauf der Mann: „Habe 38 Jahre lang alle Tücken meiner Frau gekannt,
  wie wird nun der Liebe Gott mit ihr auskommen!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:13
  „ D i e v i e l en Sünden" Antek ging zur Beichte und sagte dem
  Pfarrer: „Ich habe so viele Sünden, daß es sich gar nicht lohnt, sie zu
  beichten!"
  Darauf der Pfarrer: „Bereust Du sie wenigstens?"
  Antek: „Ihr verflichsten Sünden!" und verließ den Beichtstuhl.
 • hanys_hans 08.09.06, 11:13
  „ K y r i e Elejson" Bei der Taufe konnten Antek und Gustla keinen
  rechten Namen für ihr Kind finden. Ungeduldig sagte der Pfarrer:
  „So schaut doch mal in die Litanei zu den Allerheiligen und sucht den
  ersten besten Namen heraus!"
  „Wenn es so ist, soll er Kyrie Elejson heißen" meinten Antek und seine
  Gustla.
 • hanys_hans 08.09.06, 11:14
  „Die Rettung" Antek ist ins Wasser gefallen. Als das ein dicker
  Pfarrer sah, reichter er dem Ertrinkenden seinen Spazierstock und zog
  ihn so heraus.
  „Nun mein Guter," sagte der Pfarrer „was haben Sie für Gedanken bei
  der Rettung gehabt?"
  Darauf Antek: „Wenn ich den Spazierstock losgelassen hätte, so wären
  Sie, Herr Pfarrer, ganz schön auf Ihren Allerwertesten gefallen!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:14
  „ Im Grabe keine Ruhe " Der Gustla ist vor einem Jahr der
  Mann gestorben. Sie geht an die Himmelspforte und bittet Petrus, er
  soll ihr sagen, ob ihr Mann, Antek Scheliga, im Himmel ist.
  „Wir kennen die Seelen nicht nach ihren Familiennamen, sondern nach
  den letzten Worten in der Stunde ihres Todes" sagt Petrus.
  Darauf Gustla: „Antek sagte vor dem Tode „Gustla, wenn Du mich mit
  einem anderen Mann betrügst, so werde ich mich immer im Grabe umdrehen."
  „Ah," sagt Petrus, „das ist die Seele, welche in der letzten Reihe sich
  immer wieder drehen muß."
 • hanys_hans 08.09.06, 11:16
  „ Im Stande der Gnade " Die Kinder gingen früher noch barfüßig.
  Als der kleine Seflik im Beichtstuhl kniete, strich ihm sein Nachbar
  über die nackten Fußsohlen. Wie er aus dem Beichtstuhl herauskam
  sagte er zu diesem: „Heute hast Du aber Glück, denn ich befinde mich
  im Stande der Gnade, aber morgen nach der Kommunion schlage ich
  Dir alle Zähne aus!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:16
  „C.M.B." Der Ratiborer Witzbold Christopf wollte den Pfarrer mit
  der Kollende nicht in sein Haus lassen, denn der wollte nur Geld. Der
  Pfarrer sagte dem Christopf zu, daß er es ohne Geld mache, es gehe
  ihm mehr um den Segen Gottes. Als die Kollende die Wohnung von
  Christopf verließ und beim Weggehen C.M.B, auf die Tür schrieb, sagte
  Christopf: „Wenn Ihr auch C = Christopf, M = muß, B = blechen, auf
  die Tür schreibt, so bekommt Ihr doch von mir keinen Pfennig!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:17
  „Akrobat im Beichtstuhl" Als in Rydultau am Marktplatz ein
  Zirkus seine Zelte aufschlug, ging auch ein Akrobat in die nahe gelegene
  Kirche zum Beichten. Es war an einem Samstag und so standen
  schon viele Frauen zur Beichte an. Als der Akrobat mit der Beichte fertig
  war, frug ihn der Pfarrer nach seinem Beruf. Da der Akrobat dem
  Pfarrer das nicht erklären konnte, machte er vor dem Beichtstuhl seine
  Akrobatenkunststücke, unter anderem ging er auch auf den Händen.
  Als ein altes Weibele nach dem Akrobat in den Beichtstuhl kam, bat sie
  den Pfarrer nach der Absolution, ihr nicht dieselbe Buße aufzugeben,
  wie ihrem Vorgänger, denn sie habe heute keine Unterhosen an.
 • hanys_hans 08.09.06, 11:17
  „Das umgedrehte Gebetbuch" Die alte Moteka saß in der
  Kirche und hielt das Gebetbuch verkehrt in den Händen.
  Als die Nachbarin sie darauf aufmerksam machte, sagte sie: „Diese
  Neidhammeln, schon wieder haben sie mir das Gebetbuch umgedreht!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:17
  „Episteln und Aposteln" In der Religionsstunde fragt der
  Pfarrer die Kinder was Episteln seien.
  Darauf der kleine Seflik (Sohn vom Antek): „Sind sich Frauen von den
  Aposteln, Herr Pfarrer!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:18
  „Das flache G r a b " Antek ist als Totengräber bei der Arbeit. Zufällig
  kommt der Pfarrer vorbei und sagt: „Das Grab ist viel zu flach, es
  muß tiefer sein."
  Darauf Antek: „Ach was, ich habe keine Angst, mir ist noch keiner weggelaufen!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:18
  „ D i e T a u f e " Zur Zeit der großen Arbeitslosigkeit wollte Gustla ihr
  Kind taufen lassen. Der Pfarrer verlangte aber für die Taufe sechs Mark
  und wollte sich nicht erweichen lassen.
  Als ein Jude die weinende Frau auf der Straße sah, fragte er: „Warum
  weinst Du?"
  Sie klagte ihm ihr Leid, der Jude gab ihr 100 Mark. „Den Rest bringen
  Sie mir zurück" sagte der Jude.
  Gesagt, getan, das Kind wurde getauft und Gustla brachte dem Juden
  94 Mark zurück. Darauf dieser „Nun habe ich 94 Mark echtes
  Geld, Du hast Dein Kind getauft und der Pfarrer hat die 100 Mark
  Falschgeld!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:18
  „Der Kaffieegeruch" Die alte Walino ging jeden Tag zur Beichte.
  Als das dem Pfarrer zuviel wurde, sagte er: „Aber Mütterchen,
  Sie brauchen doch nicht jeden Tag zur Beichte kommen, Sie haben
  doch nicht soviele Sünden."
  Darauf die Walino: „Aber Herr Pfarrer, Sie riechen immer so gut nach
  Kaffee!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:19
  „Die H a r f e " Ein Kumpel von Antek ist gestorben. Am offenen
  Grabe sprach der Pfarrer zu den Angehörigen des Toten.
  „Seid nicht so traurig, er hat schon seinen Frieden und er wird im Himmel
  bestimmt schon auf der Harfe spielen."
  Darauf Antek: „Er konnte doch nicht einmal auf der Pfeife blasen, wie
  soll er auf einmal auf der Harfe spielen können."
 • hanys_hans 08.09.06, 11:19
  „Rom u n d d i e Beichte" Die alte Pytlina ging zur Beichte und
  sagte: „Ich habe nur eine Sünde, an mehrere kann ich mich nicht erinnern!"
  Der Pfarrer wollte ihr helfen und zählte den ganzen Beichtspiegel
  der alten Pytlina auf.
  Als sie keine andere Sünde fand, sagte der Pfarrer: „Also, wenn es so
  ist, muß man nach Rom schreiben, um Euch als Heilige zu ernennen."
  Sie antwortete: „0 Herr Pfarrer, schreiben Sie bitte für mich, denn ich
  kann doch nicht schreiben!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:19
  „Die Kolende4 ' Als der Pfarrer zur Kolende in die Wohnung von
  Antek kam, versteckte sich dieser unter dem Bett, denn er konnte den
  Pfarrer nicht leiden.
  Nachdem die Kolende fertig war und der Pfarrer das Geld nahm und
  C.M.B, mit Kreide auf die Tür schrieb, sagte er: „Sagt Eurem Alten,
  wenn ich nächstes Mal zur Kolende komme, soll er nicht vergessen,
  seine Beine mitzunehmen, und nicht wieder unter dem Bett verstekken!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:20
  "Der Bart " Ein Kapuziner-Mönch mit einem langen Bart hielt von
  der Kanzel eine Predigt. Unter der Kanzel saß die Gustla und weinte
  während der Predigt bitterlich.
  Nach der Predigt fragt sie der Kapuziner-Mönch, ob seine Predigt so
  rührend war, daß sie so viel weinen mußte.
  Darauf Gustla: „Nicht die Predigt war es, sondern Ihr langer Bart, welcher
  mich an meine Ziege erinnerte, die ich gestern schlachten mußte!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:20
  „Der heilige Antonius" Ein älteres Fräulein wollte doch so
  gerne heiraten; sie sagte es dem Pfarrer und dieser gab ihr den Rat, sie
  sollte viel zum hl. Antonius beten. Das alte Fräulein kaufte sich eine Antoniusfigur
  und betete fleißig zu dem Heiligen. Als nach einigen Jahren
  auch das nicht geholfen hatte, warf sie die Antoniusfigur zum Fenster
  hinaus und traf einen gerade vorbeigehenden Herrn.
  Dieser lief voller Wut in das Zimmer des alten Fräulein, wo dieses aber
  jämmerlich weinte und alles beichtete. Dem Herrn tat das alte Fräulein
  leid und nach einigen Monaten heiratete er sie. Bei der Trauung ging
  die Braut zum Altar des hl. Antonius und sagt: „Da Du mir im Guten
  nicht helfen wolltest, so mußte ich Zwang anwenden und Dich zum
  Fenster hinauswerfen."
 • hanys_hans 08.09.06, 11:21
  „Der goldene Schuh" Antek war schon jahrelang arbeitslos
  und so machte er eine Wallfahrt auf den Annaberg. In der Kirche sah er
  die Muttergottes mit goldenen Schuhen. Unbemerkt nahm Antek einen
  Schuh mit und war aus aller Not. Der Diebstahl kam aber doch zu
  Tage und Antek mußte vor Gericht. Dort verteidigte er sich, er habe
  den goldenen Schuh nicht gestohlen, die Muttergottes habe ihm diesen
  geschenkt, als sie seine große Not und Armut sah.
  Das Gericht ließ beim Bischof anfragen, ob so etwas möglich sei. Dieser
  antwortete: „Ja, es geschehn immer noch Wunder!"
  Das Gericht ließ es gelten, nur gab es dem angeklagten Antek den
  guten Rat, von fremden Frauen keine Geschenke mehr anzunehmen,
  denn das bringt nur Kummer und Sorgen.
 • hanys_hans 08.09.06, 11:21
  „Antek und d e r h l . Antonius" Antek war arbeitslos, jeden
  Tag ging er in die Kirche und bat den hl. Antonius um Hilfe. Als Antek
  immer noch keine Arbeit fand, sagte er zum hl. Antonius: „Wenn ich bis
  morgen keine Arbeit finde, dann werde ich Deine Figur in der Kirche
  zerschlagen!"
  Alles dies hörte der Kirchendiener. Schnell versteckte er die große Figur
  und stellte an ihre Stelle eine kleine.
  Als Antek am nächsten Tag die kleine Figur in der Kirche sah, fragte er
  diese: „Wo ist Dein Vater, Du kleiner Kerl?"
  Darauf der Kirchendiener, welcher hinter dem Altar stand: „Er ging Arbeit
  suchen!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:22
  Beim Arzt
  „Antek und Franzek im Krankenhaus" Antek und
  Franzek haben Rheuma im linken Bein und werden im Krankenhaus
  kräftig massiert. Während Franzek vor Schmerzen flucht und schreit,
  lacht Antek über so viel Wehleidigkeit.
  Als alles vorbei ist, keucht Franzek erschöpft: „Perunie, Antek, haste
  keine Schmerzen?"
  Antek: „Denkste ich bin bled und geb Bein mit Rheumateka für Massieren?"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:22
  „Das Zweitbeste" Der Doktor untersucht Antek und schaut ihn
  ernst an: „Also das Beste für Sie ist, nicht mehr zu rauchen und zu trinken
  und mit den Mädchen Schluß zu machen."
  Antek denkt nach: „Moi bosche, (lieber Gott) Herr Doktor, und was is
  sich Zweitbeste für mich?"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:23
  „Antek und das Zahnweh" Antek bekommt nachts Zahnweh
  und läutet Sturm in der Apotheke und bittet um ein Schmerzmittel.
  Der Apotheker verärgert sagt: „Wenn ich nachts Zahnweh habe, gehe
  ich zu der Frau ins Bett und da hören diese auf."
  Oh, das ist gut, sagt Antek, aber nun verraten sie mir wo sie wohnt und
  ich werde gleich zu ihr gehen.
 • hanys_hans 08.09.06, 11:23
  „Antek und das liebe G e l d " Der Doktor untersucht Antek
  und sagt: „Na, es war höchste Zeit, daß sie kamen."
  Antek grinst: „Glaub ich, um den Ersten rum bin ich auch immer knapp
  mit Pinundse." (Geld)
 • hanys_hans 08.09.06, 11:23
  „ H ä m o r r h o i d e n " Mensch Antek, ich hab „Hämorieden" bekommen.
  Mensch, Franzek, auf Marken?
  Nein, hintenrum.
 • hanys_hans 08.09.06, 11:25
  „Der Skifahrer " Franzek hat in Erfahrung gebracht, daß Antek
  mit einem gebrochenen Fuß im Krankenhaus lag. Als guter Kumpel
  mußte er ihn doch auch besuchen.
  „Habe gar nicht gewußt, daß Du Ski fahren kannst", sagt er.
  Darauf Antek: „Ja, Skifahren hin, Ski her am Hintern aber mehr, als auf
  den Skiern."
 • hanys_hans 08.09.06, 11:25
  „Antek und die Hämorrhoiden" Antek leidet unter einer
  Halsentzündung und kommt ins Krankenhaus. Fälschlicherweise wird
  er auf die Hämorrhoidenabteilung eingewiesen. Der junge Assistenzarzt
  kann bei ihm keine Hämorrhoiden finden.
  Auch der dazugezogene Oberarzt kann nichts finden. Schließlich ruft
  man den Professor, während dieser mit dem Finger den After untersucht
  meint Antek: „Müssen Sie rufen Arzt, der haben muß einen ganz
  langen Finger, denn ich habe doch im Halse Schmerzen."
 • hanys_hans 08.09.06, 11:26
  „Antek und die Schlaflosigkeit" Der Arzt verschreibt Antek
  Tropfen gegen Schlaflosigkeit und verordnet diese alle 2 Stunden
  einzunehmen. Bei der nächsten Untersuchung fragt der Arzt, wie die
  Schlaftropfen bei ihm wohl gewirkt haben.
  Darauf Antek: „Sehr gut, Herr Doktor, nur meine Frau Gustla hatte sehr
  viel Mühe, mich alle 2 Stunden wachzubekommen!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:26
  „Antek und der Zahnarzt " Antek ist beim Zahnarzt und will
  sich einen Zahn ziehen lassen.
  Der Arzt geht um Antek herum und dieser fängt auf einmal fürchterlich
  an zu schreien. Warum schreien Sie so, meint der Arzt, ich habe doch
  Ihren Zahn noch gar nicht berührt.
  Darauf Antek: „Aber auf meine Hühneraugen sind Sie draufgetreten!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:27
  „Antek spricht im Schlaf" Die Frau von Antek geht zum
  Doktor und bittet um ein Rezept für ihren Mann, der immer im Schlaf so
  viel spricht.
  Darauf der Arzt: „Geben Sie Ihrem Mann am Tage mehr Gelegenheit zu
  sprechen so wird er nachts ruhiger sein."
 • hanys_hans 08.09.06, 11:27
  „Antek und der Schnaps" Antek ist beim Arzt und will sich
  untersuchen lassen. Bevor der Arzt damit anfängt, fragt er Antek: „Trinken
  Sie?"
  Darauf Antek: „Ja, sehr gern, Herr Doktor, wenn ich bitten darf, ein
  Gläschen Schnaps!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:27
  „Antek und d e r Husten" Antek geht zum Arzt und läßt sich
  etwas gegen den Husten verschreiben. Der Apotheker gibt ihm irrtümlich
  statt eines Hustensaftes ein Abführmittel. Nach einigen Tagen erkundigt
  sich der Arzt beim Antek, wie das Medikament gewirkt habe.
  Darauf Antek: „Arznei war sich sehr stark, bei jedem Husten hatte ich
  die Hosen voll."
 • hanys_hans 08.09.06, 11:28
  „Der Dieb und der Doktor " Antek und Franzek unterhalten
  sich über den Dieb und den Doktor.
  Antek sagt: „Ich habe lieber den Doktor."
  Darauf Franzek: „Ich habe schon lieber den Dieb, denn bei dem weiß
  ich gleich was mir fehlt."
 • hanys_hans 08.09.06, 11:28
  „Antek und der Optiker " Antek ist beim Optiker und will
  sich eine Brille verschreiben lassen. Der Optiker schiebt die Tafel mit
  den Buchstaben immer näher zu Antek heran und als er schon ganz
  nahe an ihm ist, meint er: „Nun werden Sie aber doch die Buchstaben
  erkennen."
  Darauf Antek: „Herr Optiker, ich kann doch nicht lesen!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:29
  „Der Tierarzt " Antek ging zum Arzt zur Untersuchung, als er
  fertig war, sagte er: „Sie sind gesund wie ein Pferd."
  Beim Abschied sagte Antek: „Auf Wiedersehen Herr Tierarzt!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:29
  "Antek b e im A r z t " Wie ich sehe müssen Sie viel sitzen, meint
  der Arzt zum Antek nach der Untersuchung.
  Darauf Antek: „Nich so viel, Herr Doktor, letztes Mal habe ich nur 3 Monate
  gesessen."
 • hanys_hans 08.09.06, 11:30
  „Großmutter und die Medizin" Antek ist krank und will
  daß nur die Großmutter ihm die Medizin gibt.
  Auf die Frage, warum nur die Großmutter es tun soll, sagt er: „Der
  Großmutter zittern so die Hände, daß ich nur immer einen halben Löffel
  Medizin schlucken brauch!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:31
  „ Die Leber" „Antek, was hast Du?" fragt Franzek.
  „Nu, mir tut die Leber so weh," sagte Antek.
  „Wenn sie doch so quält, dann laß sie doch herausnehmen!" meint
  Franzek.
  Worauf Antek: „Ich hätte es auch schon längst gemacht, wenn es die
  Deine war!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:31
  „ Die Erkältung " „Ja, Antek, wenn Sie Ihre Erkältung loswerden
  wollen", meint der Arzt streng, „dann müssen Sie etwas dagegen
  unternehmen!"
  Antek: „Aber ich hab gestern doch 8 Grogs getrunken!" — Der Arzt
  schüttelt mißbilligend den Kopf: „Das genügt aber nicht, mein Bester!"
  Ein frohes Leuchten geht über die Züge des Patienten: „Sehen Sie,
  Herr Doktor, genau das habe ich meiner Frau auch gesagt!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:32
  „Antek und Tochter im Badeort" Antek und Franzek treffen
  sich in einem berühmten Kurort.
  „Hallo" ruft Antek, „Du auch hier? Was willst Du loswerden? Rheuma?"
  „Nein"
  „Ischias?" „Nein"
  „Gicht?" „Nein"
  „Migräne?" „Nein"
  „Allergie?" „Nein"
  „Arthritis?" „Nein"
  „Koliken?" „Nein"
  „Neuralgie?" „Nein"
  „Arteriosklerose?" „Nein"
  „Pierronnie, was willst Du denn sonst loswerden?"
  Darauf der Franzek: „Meine Tochter!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:32
  „Wein und Weiber" Franzek hat eine gründliche Untersuchung
  beim Arzt hinter sich. Beim Anziehen meint dieser: „Nu, Franzek,
  Wein und Weiber müssen Sie aufgeben aber singen können Sie
  so viel Sie wollen!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:33
  „Der Hautausschlag" Franzek hatte einen Hautausschlag,
  aber nicht am Kopf. Aut die Frage des Arztes: „Wo haben Sie sich
  denn den geholt?" antwortet Franzek: „Wissense, Harr Doktor, bin ich
  gegangen mit ner Krankenschwester "
  „Wären Sie mit einer gesunden gegangen, wäre Ihnen das nicht passiert!"
  meint der Arzt.
 • hanys_hans 08.09.06, 11:33
  „Ohrenklingeln" Antek beim Arzt. „Herr Doktor, wissen Sie,
  das Klingeln in den Ohren is sich schon langsam Gewohnheit, aber immer
  wenn ich gehe an die Haustüre und is sich niemand da, das ist ärgerlich!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:34
  „Das Fieber " Anteks Frau Gustla ist krank. Autgeregt rutt er den
  Doktor an.
  „Herr Doktor, kommen sie schnell. Meine Frau hat Fieber!"
  „Hoch" — will der Arzt wissen.
  „Ach was, is sich nur im zweiten Stock!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:34
  "Die Knoblauchkur" Als Franzek seine Knoblauchkur endlich
  beendet hat geht er wieder zum Arzt und dieser möchte wissen,
  wie sie gewirkt hat.
  Traurig senkt Franzek den Kopf und weint: „Zehn Kilo und alle meine
  Freunde hab ich verloren."
 • hanys_hans 08.09.06, 11:35
  „40 Äpfel " Arzt: „Antek, viel weniger trinken!"
  „Jedesmal, wenn Sie Durst verspüren, essen Sie lieber einen Apfel und
  trinken kein Bier!"
  Antek: „Lieber Harr Doktorek, da machen Sie mir mal vor, 40 Äpfel am
  Tage?"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:36
  „Der Anzug" Franzek ist nach einer schweren Grippeerkrankung
  wieder genesen. Er geht zu seiner Mutter und bittet diese, daß
  Sie ihm einen neuen Anzug kaufen soll.
  „Ei, Dein alter Anzug ist doch noch gut", meint die Mutter!
  Ängstlich antwortet Franzek: „Aber ich möchte nicht ins Krankenhaus
  — da will ich nicht hin, der Doktor hat gesagt, es sei eine Lungenentzündung
  im Anzug!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:36
  „Antek und die Kohlen" Antek hat auf seinem Biedaschacht
  einen Wagen Kohle gesammelt.
  Er bemüht sich denselben in der Stadt zu verkaufen, und so geht er
  auch zu einem Arzt und hofft bei diesem die Kohlen abzusetzen. Der
  Arzt meint, er sei ein Patient und läßt ihn gar nicht zu Wort kommen, er
  muß sich ausziehen. Der Arzt findet bei ihm keine Krankheit, und fragt:
  „Was haben Sie denn?"
  „Nu, wollte ich doch ihnen Kohle verkaufen, und haben sie mir gar nicht
  aussprechen lassen!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:36
  „Schuld des Augenarztes" Antek ist Kellner im feinen Restaurant
  in Kattowitz. Leider ist er noch etwas ungeübt. Als sich ein
  Gast beschwert wehrt er sich mit folgender Ausrede: „Is sich schuld
  der Augenarzt."
  „Wieso?" meint der Gast.
  „Nu, hat er gesagt, müssen Sie tragen immer Gläser!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:36
  „Der K o r b " Antek kommt zum Nervenarzt und dieser fragt ihn:
  „Haben Sie in Ihrer Familie schon mal einen Fall von Geistesgestörtheit
  gehabt?"
  Darauf Antek: „Jawohl, Herr Arzt, meine Schwester Gustla hat mal einem
  Millionär einen Korb gegeben!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:37
  „Untersuchung auf Zucker " Antek ist beim Arzt zur Untersuchung.
  Nach der Untersuchung fragt der Arzt mit bedenklicher Miene:
  „Antek, sind Sie schon untersucht worden auf Zucker?"
  „Aber, wo denken Sie hin, Herr Doktor, nur auf Kaffee, Schnaps und
  Zigaretten an Grenze!!" meint dieser.
 • hanys_hans 08.09.06, 11:37
  „Der Spucknapf" Antek ist im Wartezimmer eines Arztes und
  spuckt in die Ecke. Die Assistentin sieht dies und stellt dort schnell
  einen Spucknapf auf.
  Dasselbe wiederholte sich bei der anderen Ecke. Zum Schluß sagte
  der verärgerte Antek: „Nehmen Sie aber schnell den Spucknapf weg,
  sonst spucke ich zum Schluß noch hinein!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:37
  „Alkoholvergiftung" Antek hat mal wieder zuviel Schnaps
  getrunken und muß zum Doktor. Als dieser ihm nach der Untersuchung
  sagt, Sie haben eine Alkoholvergiftung, fängt Antek an zu toben
  und schreit: „Welcher Pierron hat mir den vergifteten Schnaps zum
  saufen gegeben!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:38
  „Diagnose und Honorar " Franzla war beim Arzt. Als sie
  nach Hause kommt fragt sie ihr Mann:
  „Nu, Franzla, was hat Arzt zu Dir gesagt?"
  „Dreißig Mark."
  „Aber nicht doch, frage ich, was hast Du gehabt?" Darauf Franzla:
  „Nur zwanzig Mark!"
  „Aber was hat Dir gefehlt?"
  „Nur zehn Mark, kannst Du nicht rechnen, Du Tuleja!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:39
  „Der verbundene Kopf " Antek kommt mit einem dicken verbundenen
  Kopf zum Arzt. Als dieser den so hergerichteten Antek sieht
  fragt er: „War es wieder die Frau?"
  Darauf Antek: „Nein, diesmal war es das Motorrad!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:39
  „Das Werkzeug und der Doktor" Franzla erwartet ihr erstes
  Kind. Der Arzt war schon gerufen. Alle warten gespannt auf die
  Geburt. Antek ging noch schnell auf einen Schnaps in die Kneipe. Auf
  einmal kommt die Nachbarin gelaufen und ruft: „Schnell Hammer und
  Zange, der Arzt kann seinen Geburtskoffer nicht aufbekommen!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:40
  „ Die Äpfelmit Würmern " Antek kommt mit starken Bauchschmerzen
  zum Arzt.
  „Was haben Sie denn gestern gegessen?" fragt der Arzt.
  „No habe ich Äpfel gegessen, diese hatten aber Würmer", sagt Antek.
  „Ach," meinte der Arzt, „hier haben Sie eine Überweisung zum Augenarzt."
  „Wozu zum Augenarzt?" fragt darauf Antek den Arzt.
  Der Arzt: „Der Augenarzt verschreibt Ihnen eine Brille, damit Sie nächstes
  Mal keine Äpfel mit Würmern mehr essen!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:40
  „Antek und die Zeitungen" Antek sitzt beim Doktor im Wartezimmer
  und liest Zeitungen. Als er an der Reihe ist und der Doktor ihn
  ins Behandlungszimmer bittet, sagt Antek: „Herr Doktor, mir fehlt
  nichts, ich komme nur wegen der Zeitungen!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:41
  „Antek und der Komplex " Antek hat Kopfschmerzen und
  geht zum Psychiater. Nach der Untersuchung meint dieser: „Ihr Komplex
  ist beträchtlich!"
  Darauf Antek: „Herr Dochtur, das mit meinem Komplex ist schon übertrieben,
  habe ich doch nur ein kleines Reihenhaus mit einem Stückchen
  Garten dazu."
 • hanys_hans 08.09.06, 11:41
  „Alles z um Hausbau" Antek hat überall Schmerzen und läßt
  sich vom Arzt untersuchen. Dieser arbeitet zwei Tage lang mit allen
  diagnostischen Mitteln an Antek und sagt ihm zum Schluß: „Sie haben
  Kalkablagerungen in den Gefäßen, in der Gallenblase sind Steine, in
  den Nieren ist Sand und in den Gelenken Wasser."
  Darauf Antek: „Das ist ja gut, nun sagen Sie noch, ich habe Zement im
  Sack, so kann ich gleich ein Haus bauen!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:42
  „Antek und die Gicht" Der Doktor trifft zufällig den Antek auf
  der Straße und fragt ihn: „Na was macht die Gicht?"
  Darauf Antek zögernd: „Das sag ich nur, wenn ich nichts dafür bezahlen
  muß!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:42
  „Die Kopfschmerzen" Antek kommt mit starken Kopfschmerzen
  zum Arzt, dieser verschreibt ihm Injektionen. Als die Krankenschwester
  dem kranken Antek eine Spritze in den Oberschenkel
  geben will, schreit dieser: „Das ist ein Irrtum, ein Irrtum, mir tut doch der
  Kopf weh und nicht der Hintern."
 • hanys_hans 08.09.06, 11:43
  „100 Jahre alt " Antek kommt zum Arzt und läßt sich untersuchen.
  Der Arzt nach der Untersuchung: „Mit dieser Krankheit können
  Sie hundert Jahre alt werden!"
  Darauf Antek: „Oh, da hat sich meine Krankheit schon sehr verschlechtert,
  denn letztes Mal sagten Sie, daß ich mit meiner Krankheit
  200 Jahre alt werden kann."
 • hanys_hans 08.09.06, 11:47
  „Krankheitsbeginn" Antek holt für seine kranke Frau den
  Arzt und dieser fragt: „Seit wann ist Ihre Frau krank?"
  Darauf überlegt Antek und zählt auf: „Gestern nicht, Donnerstag nicht,
  Mittwoch auch nicht, aber am Dienstag!"
  Darauf der Arzt: „Wie wollen Sie das so genau wissen?"
  „Nu" meint Antek: „Am Montag hat sie mit mir zum letzten Mal fürchterlich
  geschimpft!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:48
  „Spürt Leben" Gustla geht zum Arzt und erzählt ihm, daß sie
  schon Leben spürt.
  „Legen Sie die Kleider ab, damit ich Sie untersuchen kann!" sagt der
  Arzt.
  Gustla tut, wie der Arzt ihr befiehlt. Nach der Untersuchung sagt der
  Arzt zur Gustla: „Sie haben recht, schauen Sie mal in Ihre Bauchfalten,
  da haben Sie Läuse!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:48
  „Das Pulver" Früher war die Hygiene nicht so wie heute,
  Schmutz und Ungeziefer waren an der Tagesordnung. So kam auch
  Sustla, die sehr viele Kinder hatte, zum Arzt und bat diesen um ein Pulver.
  darauf fragte der Arzt: „Wollen Sie Schlafpulver oder eines gegen Flöhe,
  Läuse und Wanzen!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:48
  „Die frischen Eier und der alte Wein" Antek wurde zur
  Erholung ins Sanatorium geschickt. Als er zum Arzt zur Nachuntersuchung
  kam, fragte dieser, wie es so im Sanatorium war.
  „Alles wäre schön und gut gewesen," sagte Antek, „wenn der Wein so
  alt wie die Eier und diese so frisch wie der Wein gewesen wären!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:49
  „Das Obst im Gemälde" Gustla kommt zum Arzt und erzählt
  ihm, daß ihr Antek den ganzen Tag Äpfel, Birnen und Pflaumen ißt.
  „Das ist doch nichts besonderes, das machen doch andere Leute
  auch!" meint der Arzt.
  „Sie haben schon recht, Herr Doktor" sagt Gustla, „aber mein Antek ißt
  das Obst aus dem Gemälde, welches an der Wand hängt."
 • hanys_hans 08.09.06, 11:49
  „Das Zähneziehen" Als es noch keine Zahnärzte gab, oblag
  es in Oberschlesien den Barbieren, die Zähne zu ziehen. Antek hatte
  mal starke Zahnschmerzen, und als der Barbier die Zange ansetzte,
  hielt Antek dieselbe fest.
  Nun nahm sich der Barbier einen Gehilfen und befahl diesem, im Moment
  des Zahnziehens den Antek mit einer Nadel in den Hintern zu
  stechen.
  Gesagt, getan, alles klappte auf das Beste. Als Antek seinen Kumpel
  Franzek traf, erzählte er ihm von dem Zahn, der ihm gezogen wurde.
  Dieser wäre so groß und lang gewesen, daß seine Wurzeln bis in den
  Hintern reichten, denn beim Ziehen desselben, hatte er im Hintern die
  meisten Schmerzen.
 • hanys_hans 08.09.06, 11:49
  „ Die teure Operation" Antek wurde krank, man holte den
  Arzt. Nach der Untersuchung sagte er: „Hier kann nur noch eine Operation
  helfen!"
  „Was soll diese kosten?" trug Antek.
  Darauf der Arzt: „An die 5000 Mark."
  „Was, 5000 Mark, für dieses Geld kann ich die schönste Beerdigung
  mit Musik und Fahnen haben," meinte der kranke Antek.
 • hanys_hans 08.09.06, 11:50
  „Der Spiegel" Gustla, die Frau von Antek, ist ohnmächtig geworden.
  In seiner Angst rief Antek sofort den Arzt. Als dieser die Kranke
  untersuchte und den Mund ausspiegelte rief die zu sich kommende
  Gustla: „Antek gib mir schnell Puder, denn der Doktor hält mir gerade
  den Spiegel vors Gesicht."
 • hanys_hans 08.09.06, 11:50
  „Das Medikament " Früher gingen die kranken Menschen oft
  zum Schäfer und ließen sich von diesem kurieren. Auch Antek tat das
  und klagte dem Schäfer, er habe keinen Geschmack mehr und könnte
  auch kaum noch sprechen. Der Schäfer machte aus Kartoffelmehl und
  Kuhmist Kugeln und gab sie Antek.
  Als dieser in die Kugeln hineinbiß, fing er an zu spucken und zu fluchen:
  „Das ist doch Kuhmist!"
  Darauf der Schäfer: „Also Sie sind geheilt, denn Sie können wieder
  sprechen und Appetit haben Sie auch wieder!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:50
  Beim Gericht
  „Beamten-Bestechung" Antek trifft Franzek und sagt: „Franzek,
  wo hast Du gewesen so lange Zeit?"
  Franzek: „Hab ich gewesen in Gefängnis!"
  Antek: „Warum hast Du gewesen in Gefängnis?"
  Franzek: „Wegen Beamten-Bestechung!"
  Antek: „Wohär hast Du so viel Geld für Beamten-Bestechung?"
  Franzek: „Wieso Gäld? Mit Messer!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:51
  „Antek und die Richter " Angeklagter: „Sie sind ein vollkommen
  verdorbener Mensch, sie haben wohl nur in schlechter Gesellschaft
  gelebt?"
  Darauf Antek: „Jawohl, Herr Richter, seit meinem 18. Lebensjahr habe
  ich laufend mit den Richtern zu tun!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:51
  „Antek vor Gericht" Der Richter zum Zeugen Antek: „Also
  Sie haben gesehen, wie Ihr Freund Franzek auf dem Ablaßfest in Poremba
  dem Kaczmarek mit einem Bierkrug die Schädeldecke eingeschlagen
  hat?"
  Antek: „Jawohl, hab ich, Herr Richter; aber was kann Franzek dafür,
  wenn so ein Harenek (Hering) mit so dinnen Schädeldecke auf Ablaß
  kommt?"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:52
  „ Am Ende der Geduld " Antek steht vor dem Richter, weil er
  einen Mann, der im Kino die Eintrittskarten kontrolliert, krankenhausreif
  geschlagen hat. Der Richter fragt, wie das geschehen konnte.
  Antek: „Jerrunie, bin ich gutmietiger Mensch. Immer anständig. Habe
  ich Karte gekauft, hat mir dieser Pierron zerrissen. No gut, hab ich
  neue gekauft. Hat mir das Schwein wieder zerrissen. Hab mir noch mal
  neue gekauft und wieder hat dieser Lump sie zerrissen. No, da hab ich
  ihm eine gefazt."
 • hanys_hans 08.09.06, 11:52
  „Gustla und die Schüssel" Gustla hat ihrem Antek die
  Schüssel um den Kopf geschlagen. Bei Gericht wegen Körperverletzung
  fragt der Richter die Gustla: „Angeklagte, bedauern Sie nicht, die
  Schüssel ihrem Mann an den Kopf geschlagen zu haben?"
  „Jawohl, Herr Richter, sagt Gustla, es ist schade um die Schüssel,
  denn sie hat mich 10 DM gekostet!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:54
  „Antek und die Kartoffelsäcke" Antek vor Gericht.
  Angeklagter: „Wieviel Kartoffelsäcke haben sie dem Nachbarn gestohlen?"
  „Nu, sieben Sack!" antwortet Antek, drei am Montag und zwei am
  Dienstag.
  Darauf der Richter: „Das sind aber im ganzen nur 5 Sack!"
  Herr Richter, antwortet Antek, die restlichen 2 Sack hole ich mir heute
  abend.
 • hanys_hans 08.09.06, 11:54
  „Antek und das abgebissene Ohr" „Angeklagter: Sie geben
  zu, dem Herrn Tuleja beim Streit ein Ohr abgebissen zu haben,
  gibt es hierfür mildernde Umstände?"
  Jawohl, Herr Richter, antwortet Antek. Habe abgebissen Ohr bei Tuleja,
  auf welchem er war taub!
 • hanys_hans 08.09.06, 11:54
  „Antek und der Taxifahrer" Antek kommt elegant angezogen
  vor das Untersuchungsgericht mit einer Taxe angefahren.
  Darf ich auf Sie warten? fragt der Taxifahrer.
  „Es wird wohl zu lange dauern."
  Oh, nein ich habe genügend Zeit, ich kann warten, meint der Fahrer.
  Darauf Antek: „Ich muß hier aber 3 Monate bleiben!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:55
  „Antek als Vorbestrafter " „Angeklagter: Waren Sie schon
  vorbestraft?"
  „Jawohl, hohes Gericht," antwortet Antek!
  Und warum haben Sie gesessen? Darauf Antek: „Nu, weil mich die Polizei
  gefangen hat!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:55
  „Antek läßt sich scheiden" Beim Scheidungstermin fragt
  der Richter den Antek: „Wann haben Sie Ihre Frau kennengelernt?"
  Darauf Antek: „Hohes Gericht, habe ich sie überhaupt noch nicht kennengelernt,
  denn hätte ich sie kennengelernt, hätte ich sie nicht geheiratet!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:55
  „ Dreckskerl " Antek und Franzek haben sich einmal so gestritten,
  daß es zu einer Beleidigungsklage vor Gericht kam. Bei der Verhandlung
  fragt der Richter: „Ist es wahr, daß er ihnen verfluchter
  Dreckskerl gesagt hat?"
  darauf Antek: „Nu, dort war doch niemand anderer als ich auf das es
  zutreffen konnte."
 • hanys_hans 08.09.06, 11:56
  „Der Eid " Der Richter fragt Antek über die Bedeutung der Vereidigung.
  Darauf Antek: „Jawohl, Herr Richter, weiß ich was ist Eid; schwöre ich
  Eid, komme ich frei, schwöre ich nicht Eid, so werde ich eingesperrt!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:56
  „Antek und die Frau " Vor Gericht fragt der Vorsitzende. „Angeklagter
  sind Sie verheiratet?"
  „Jawohl, hoher Gericht," antwortet Antek. „Mit einer Frau."
  Reden Sie doch keinen Unsinn, meint der Vorsitzende, man kann doch
  mit einem Mann nicht verheiratet sein.
  Doch, doch, meint Antek. Habe eine Schwester, und die ist mit einem
  Mann verheiratet.
 • hanys_hans 08.09.06, 11:56
  „Antek, Franzek und das Auto" Warum haben Sie Dich
  eingesperrt, fragt Franzek den Antek.
  Nu, bin ich mit Auto zu schnell gefahren.
  Ja, warum bist Du denn eingesperrt, fragt Antek.
  Nu, bin ich mit Auto zu langsam gefahren.
  Es ist aber doch kein Grund, meint Franzek.
  Doch, sagt Antek, war sich Auto gestohlen!
 • hanys_hans 08.09.06, 11:57
  „Antek und die 50 DM " Antek steht vor Gericht und der Richter
  verurteilt ihn zu 10 Tagen Haft oder 50 DM Geldstrafe.
  Darauf Antek: „Herr Richter, da möchte ich schon lieber die 50 DM."
 • hanys_hans 08.09.06, 11:57
  „Der Kopf" Antek trifft nach langer Zeit mal wieder seinen
  Freund Franzek und fragt, wo er so lange gesteckt habe.
  Worauf Franzek: „War ich im Arrest."
  „Ja, was hast Du denn verbrochen?" fragt Antek.
  „Nu, habe ich den Kopf an die Wand geschlagen!"
  „Ja, deswegen muß man doch nicht gleich in Arrest!" meint Antek.
  „Nu, ja" sagt Franzek: „Es war doch nicht mein Kopf!"
 • hanys_hans 08.09.06, 11:58
  „Die Stiefel in der Speisekammer" Antek vor Gericht.
  Streng fragt der Richter: „Angeklagter Antek, Sie sind also in die Speisekammer
  eingedrungen und haben die Stiefel gestohlen!"
  „Ist das richtig?"
  „Jawohl, Herr Richter, aber Stiefel gehören eben nicht in die Speisekammer!"
 • hanys_hans 08.09.06, 12:26
  „Antek und der Gerichtsvollzieher" Antek sagt zu sei
  nem Sohn: „Seflik, wenn der Gerichtsvollzieher kommt, verstecke ich
  mich im Schrank, und du sagst ihm, ich bin nicht zu Hause."
  Seflik machte es so, wie der Vater befohlen hat, als aber der Gerichtsvollzieher
  den Seflik fragt, wann der Vater nach Hause käme, öffnet Seflik
  den Schrank und fragt: „Tatulek, wann kommst du nach Hause?"
 • hanys_hans 08.09.06, 12:26
  "Der Fiskus" Antek: „Franzek, was hast Du für Sorgenfalten ins
  Gesicht? Was ist los?"
  Franzek: „Habe ich doch Prozeß!"
  Antek: „Was Prozeß? Mit wem denn?"
  Franzek: „Nu mit Fiskus."
  Antek: „Was mit Fiskus? Lebt denn der Kerl immer noch? Hat doch
  schon mein Großvater gehabt mit ihm!"
 • hanys_hans 08.09.06, 12:26
  "Nach seinem Willen " Franzla beim Gericht. Mit verweintem
  Besicht sagt sie: „Ich weiß mir mit meinem Antek keinen Rat mehr, er
  macht alles, wie es ihm gefällt und hört gar nicht mehr auf meinen Rat."
  ..Wenn es so ist" meint der Richter, „so werde ich Euch scheiden."
  arauf Franzla: „Kommt nicht in Frage, dann kann er erst recht machen,
  was er will."
 • hanys_hans 08.09.06, 12:27
  „Der Beweis" Ein Richter fragt den Angeklagten: „Warum haben
  Sie Ihre Frau verprügelt?"
  Antek: „Weil sie mich mit dem Nachbarn hintergangen hat!" „Beweis!
  Beweis!"
  Antek: „Jawohl, Harr Richter, Beweis! Beweis!"
  Richter: „Ohne Beweis fällt alles ins Wasser!"
  „Jawohl, Harr Richter, nur ins Wasser mit so einem Biest!"
 • hanys_hans 08.09.06, 12:27
  „Auf Ewig Dein " Antek ist zur Polizei geladen: „Man hat Sie beobachtet,
  daß Sie einen goldenen Ring gefunden haben. Warum haben
  Sie diesen kostbaren Ring nicht abgeliefert?"
  Antek: „Herr Kommissar, es war deutlich eingraviert: Auf Ewig Dein!
 • hanys_hans 08.09.06, 12:27
  „Das gestohlene Gemälde" Franzek vor Gericht. - „Das
  Gericht hat sich davon überzeugen lassen, daß Sie das Gemälde nicht
  gestohlen haben können. Es spricht Sie deshalb frei!"
  Franzek: „Prima! Heißt das auch, ich darf das Bild nun behalten, Harr
  Richter?"
 • hanys_hans 08.09.06, 12:28
  „ Die Entlassung" Antek ist wieder mal im Gefängnis gelandet,
  weil er seinen Mund nicht halten kann. Als er wieder mal Streit anfängt,
  schreit er den Aufseher an: „Werden Sie ja nich frech Sie, können Sie
  jeden Tag entlassen werden, aber ich nich, ist das klar?"
 • hanys_hans 08.09.06, 12:28
  „Der verlorene Prozeß " Antek im Gefängnis. Als der Prozeß
  vorbei ist, kommt sein Anwalt mit strenger und ernster Miene zu
  ihm: „Tut mir leid, alle Anstrengungen waren vergeblich."
  Ein Strahlen zieht über Anteks Antlitz: „Na prima, hab ich doch gedacht,
  Sie wollten noch Geld dafür!"
 • hanys_hans 08.09.06, 12:29
  „Das Kopfkissen" „Warum haben Sie gerade das Kopfkissen
  und nicht Geld aus der Apotheke gestohlen?" fragt der Richter den Angeklagten.
  Darauf Antek: „Herr Richter, Sie beleidigen mich, bin ich doch kein
  Dieb, habe ich es aus Liebe getan!"
  „Also erklären Sie mir das, wie war es?" wollte der Richter wissen.
  „No," sagte Antek, „meine Gustla konnte schon drei Nächte nicht
  mehr schlafen und sie bat mich, mal in die Apotheke zu gehen und ihr
  etwas zum schlafen zu holen, no, und so habe ich ihr Kopfkissen gebracht!"
 • hanys_hans 08.09.06, 12:29
  "Sie fragen wie meine Frau " Der Richter fragt den Antek:
  „Wo waren Sie in der Nacht zum Sonntag?"
  Antek: „Pierronna, Herr Richter, Sie fragen gerade so wie meine Frau!"
 • hanys_hans 08.09.06, 12:29
  "Sie sind ein Esel" Antek steht vor Gericht und der Richter
  fragt ihn: „Der Angeklagte wollte euch bestechen."
  So ist es, Herr Richter, sagt Antek.
  Sie haben so kein Geld angenommen, forscht weiter der Richter.
  Habe ich nicht, sagt Antek.
  Und was hat euch der Angeklagte darauf gesagt?
  „Sie sind ein Esel, Herr Richter!" hat er gesagt.
 • hanys_hans 08.09.06, 12:30
  „Das blaue Auge" Franzek steht vor Gericht. Der Verteidiger:
  „Ich hoffe, wir kommen in dieser Angelegenheit mit einem blauen Auge
  davon."
  Franzek erschrocken: „Ja glauben Sie denn, daß es wird geben große
  Schlägerei?"
 • hanys_hans 08.09.06, 12:30
  „ Zum Sitzen verurteilt " Antek wird verurteilt und muß in eine
  Zelle. Am nächsten Morgen meint der Gefängnisdirektor ärgerlich:
  „Häftling Antek, warum stehen sie nich auf, wenn ich komme und die
  Zelle betrete?"
  „Aber Herr Richter, bin ich doch verurteilt zum Sitzen."
 • hanys_hans 08.09.06, 12:31
  „Kein Kaufzwang " Antek steht wieder mal vor dem Richter.
  „Angeklagter" sagt dieser, „Sie haben die Sachen aus dem Kaufhaus
  mitgenommen, ohne dafür zu bezahlen!"
  Darauf Antek: „Herr Richter, stand sich doch darauf: Kein Kaufzwang!"
 • hanys_hans 08.09.06, 12:31
  „Franzek vor dem Scheidungsrichter" Der Richter:
  „Sagen Sie mal, Ihre Frau die Gustla bringt vor, Sie hätten sie seit einem
  Jahr vollkommen ignoriert."
  Darauf Franzek: „Ist sich nicht wahr, Herr Richter, denn ich habe meine
  Gustla weder angesehen, noch mit ihr gesprochen."
 • hanys_hans 08.09.06, 12:32
  „Der Schrank" Antek will sich scheiden lassen. Fragt der Richter:
  „Was haben Sie für Gründe dazu?"
  Darauf Antek: „Als ich am Abend nach Hause kam sitzt ein anderer
  Mann im Schrank!"
  Richter: „Und deswegen wollen Sie sich scheiden lassen?"
  Antek zum Richter: „Sie würden es auch so machen, wenn Sie nicht
  wüßten, wo Sie Ihre Kleider aufhängen sollten."
 • hanys_hans 08.09.06, 12:32
  „Baden verboten " Antek wollte wieder mal in der Oder baden.
  Auf einmal kam ein Polizist und beobachtete ihn. Als Antek schon
  nackt war, ging der Polizist zu Antek und sagte: „Hier ist baden verboten."
  Antek darauf: „Warum haben Sie mir das nicht eher gesagt, Sie haben
  doch gesehen, daß ich mich auszog?"
  Darauf der Polizist: „Ja, ausziehen ist nicht verboten."
 • hanys_hans 08.09.06, 12:47
  „Das Alibi " Antek steht vor dem Kadi und beteuert seine Unschuld.
  So fragt ihn der Richter: „Haben Sie ein Alibi?"
  „Was ist das?" fragt Antek.
  Der Richter: „Hat Sie in der Zeit jemand gesehen?"
  Antek darauf: „Oh, Gott sei Dank, niemand, hohes Gericht!"
 • hanys_hans 08.09.06, 12:47
  „Das H u f e i s e n " Antek trifft nach langer Zeit wieder mal den
  Franzek.
  „No, wo warst Du denn so lange Zeit?" fragt er ihn.
  „Habe gesessen im Arescht," sagt Antek.
  „Warum denn?"
  „No, wegen einem Hufeisen!"
  „Wegen einem Hufeisen kommt man doch nicht in Arescht?" meint
  Franzek.
  Antek sagt: „No, Hufeisen war sich am Pferd, so habe ich Pferd gleich
  mitgenommen!"
 • hanys_hans 08.09.06, 12:47
  „Zehn Jahre " Der Richter fragt Antek bei der Vernehmung:
  „Waren Sie schon mal bestraft?"
  Darauf Antek: „Ja, Herr Richter, vor zehn Jahren."
  Der Richter: „Und seitdem nie wieder?"
  »Nein, kein einziges Mal," beteuert Antek.
  Der Richter: „Was haben Sie die ganze Zeit gemacht?"
  Antek: „No, hab ich gesessen im Gefängnis!"
 • hanys_hans 08.09.06, 12:48
  „ Die Geldstrafe " Antek steht vor Gericht, er hat seinen Nachbarn
  Pistuika ins Gesicht geschlagen. Er wird zu 100 Mark Geldstrafe
  verurteilt.
  „Hohes Gericht," sagt Antek: „Nehmen Sie bitte gleich 200 Mark, denn
  der Pistuika bekommt gleich noch einmal von mir eins in die Schnauze!"
 • hanys_hans 08.09.06, 12:48
  „Der richtige Hut " Antek stand wegen Diebstahl vor Gericht.
  „Sie haben 3 x das Hutgeschäft bestohlen, was haben Sie dort immer
  mitgehen lassen?" fragt der Richter.
  „Nur einen Hut", sagt Antek. „Und das 3 x?" meint der Richter.
  „Die Sache ist so", sagt Antek. „Wenn meiner Gustla der Hut nicht gefallen
  hat, so mußte ich einen anderen holen, bis ich den richtigen
  fand."
 • hanys_hans 08.09.06, 12:49
  Liebeleien
  „1000 G r ü ß e " Antek kommt nachts aus dem Urlaub zurück, er
  schläft mit Franzek in einem Zimmer. Auf einmal fragt er den Franzek:
  „Schläfst Du schon?"
  „Nu, hörst Du nicht, daß ich schon schlafe", antwortet Franzek.
  „Schon gut Kumpei, sagt Antek, Deine Trudia läßt Dich schön grüßen."
  Franzek bedankt sich artig dafür. Nach 5 Minuten kommt es wieder
  zum selben Gespräch, und das wiederholt sich nun einige Male.
  Nun wird es dem Franzek zu bunt.
  Darauf sagt Antek: „Nu weißt Du, Deine Trudia hat mir gesagt, ich soll
  Dich tausend Mal grüßen lassen!"
 • hanys_hans 08.09.06, 12:49
  „Denken und d ie Beule " „Antek, wieso hast du eine so dicke
  Beule am Kopf?" fragt Franzek.
  „Nu, das kommt von Denken," antwortet Antek.
  „Du, Demlak, erzähl doch keine Gupotes (Dummheiten), denn vom
  Denken kann man doch keine Beule bekommen."
  „Doch, doch, sagt Antek, denn ich habe gedacht, daß meine Alte erst
  übermorgen zurückkommt und dabei kam sie schon gestern."
 • hanys_hans 08.09.06, 12:49
  „Si lberne Hochzeit" Antek feiert „Silberne Hochzeit."
  Franzek: „No, Antek, wie is so 25 Jahre verheiratet?"
  Antek: „No, is wirklich scheen. Mecht ich erste vierzehn Tage immer
  behalten bei Koppe."
 • hanys_hans 08.09.06, 12:49
  „Die Zugverspätung" Antek begegnet seinem Freund Franzek
  auf der Bahnhofstraße in Beuthen. Die Bahnhofstraße war die
  Hauptstraße in Beuthen und hatte neben vielen schönen Geschäften
  auch die „Kammerlichtspiele", eines der größten Oberschlesiens Kinos;
  Antek: „Glück auf, Franzek! Von wo kommst du gewesen?"
  Franzek: „No, von Kammerlichtspiele."
  Tags darauf die gleiche Begegnung mit der gleichen Frage und der
  gleichen Antwort.
  Am dritten Tag wieder: „Antek, Glück auf!"
  Franzek: „Glück auf, Antek!"
  Antek: „Na, Franzek, von wo kommst du heute gewesen?"
  Franzek: „No, von Kammerlichtspiele!"
  Antek: „Pierronna, warst ja gestern in Kammerlichtspiele und vorgestern
  auch!"
  Franzek: „Richtig und werde morgen gehen und vielleicht auch noch
  übermorgen."
  Antek: „Muß ja ein schöner Film sein in Kammerlichtspiele, wenn du jeden
  Tag hingehst."
  Franzek: „Und was für ein Film, kann ich dir sagen, sag ich dir."
  Antek: „No da erzähle!"
  Franzek: „Paß auf! Da ist ein Teich. Vor dem Teich steht ein schönes
  Mädchen, viel schöner noch als deine Franzka. Das Mädchen will in
  den Teich baden. Knöpft sie sich Bluse auf, zieht sich Schuhe aus,
  zieht sich Strümpfe aus und gerade wie könnte sein am schönsten,
  fährt langer Zug auf den Schienen vor dem Teich vorbei und nichts
  sieht mehr man von Mädchen, die baden will.
  Antek: „No und? Da gehst du jeden Tag in Kammerlichtspiele?"
  Franzek: „No klar, dummer Pierron, einmal muß doch der Zug Verspätung
  haben."
 • hanys_hans 08.09.06, 12:50
  „Kurzschluß" Antek heiratet endlich Franziska. Am Hochzeitsabend,
  während der allgemeinen Gemütlichkeit, gibt es einen elektrischen
  Kurzschluß.
  Männer lachen, Frauen kichern oder kreischen. Als es nach langer Zeit
  wieder hell wird, nähert sich Antek seiner Braut: „Jerunie hat ich gewußt,
  daß Licht bleibt solange aus, hätt ich dir geknutscht noch und
  noch."
  Schreit Franziska auf: „Maria Josef! Warste es etwa nich?"
 • hanys_hans 08.09.06, 12:50
  „ Die Hölle " Spricht die Mutter zu ihrem Töchterchen Franska.
  Sag mal, meine Liebe, warum willst den Antek nicht heiraten, er ist
  doch so ein schöner und lieber Mann.
  Darauf die Tochter: „Antek ist schon ein schöner Mann, nur ist er nicht
  gläubig, er sagte mir einmal, es gibt keine Hölle."
  Aber, aber, sagt die Mutter, auf solche Kleinigkeiten solltest du nicht
  schauen, denn wenn ihr mal verheiratet seid, wird er bald glauben
  müssen, daß es eine Hölle gibt.
 • hanys_hans 08.09.06, 12:58
  „Der Wald " Antek sagt zu seiner Liebsten: „Franzka, mein
  Täubchen, schau die Sonne scheint so schön, laß uns doch ein bißchen
  in den Wald gehen."
  Darauf Franzka: „In den Wald geh ich mit dir nicht, denn dort könntest
  du mir etwas antun." „Aber meine liebe Franzka ich schwöre dir, daß
  ich dir im Walde nichts antun werde!"
  Darauf Franzka: „Aber wozu sollen wir dann in den Wald gehen?"
 • hanys_hans 08.09.06, 12:59
  „Kummer und Sorgen in der Ehe" Schau mal mein Liebster,
  sagt Franzka zu ihrem Bräutigam Antek. Lieber Antek, wenn wir
  mal verheiratet sind, werde ich mit dir allen Kummer und Sorgen tragen.
  Darauf Antek: „Gott sei Dank, habe ich doch keinen Kummer und Sorgen."
  Worauf Franzka: „Habe ich doch gesagt, erst wenn wir verheiratet
  sind."
 • hanys_hans 08.09.06, 12:59
  „Antek und die Urlaubsfreuden" Antek erzählt Franzek
  von seinen Urlaubsfreuden in Kudowa. „Hab ich mit scheenes Mädchen
  ganze Tage Tischtennis gespielt."
  Franzek: „Nee." „Hab ich Ball immer unter Tisch geschlagen. Haben
  wir ihn dorte suchen müssen."
  Franzek: „Pierronnie, und wo war Spaß?"
  Antek: „Tettka (dumme Tüte), bieder, unterm Tisch natürlich."
 • hanys_hans 08.09.06, 13:00
  „Mangelnde Auswahl" In der Konditorei erscheint Antek.
  Haben Sie ein kleines, süßes Geschenk für meine Braut?
  Die Verkäuferin zeigt ihm Schokoladenherzen mit der Zuckerüberschrift:
  „Aus Liebe".
  Antek: „Überall „aus Liebe"! Haben Sie nicht welche, wo steht: „Aus
  Poremba"?
 • hanys_hans 08.09.06, 13:01
  „ Die Laterne" Antek begegnet Franzek, der eine Laterne trug.
  „Wo gehst du denn mit Licht und Laterne hin," fragte Antek. Darauf
  Franzek: „Nu, geh ich mit Licht und Laterne zur Liebsten auf Soiette."
  (Stelldichein)
  Antek: „Ich habe auch geheiratet, aber nie eine Laterne dazu mitgenommen."
  Darauf Franzek: „Kein Wunder brauch man deine Alte nur anzusehen."
 • hanys_hans 08.09.06, 13:01
  „Unverschämt" Antek sitzt im Wirtshaus an der Theke, verlötet
  Bier und Scharfes und denkt an nichts Böses. Kommt eine Kurwa (Dirne),
  tippt ihn an und sagt: „Nu du, wir harn im ersten Stock ein Zimmer,
  ganz gemietlich, fein und motz (viel Platz). Das Ganze für 50 Jajtze."
  (Eier)
  Antek windet sich: „No ist gut, is mir okropnie (sehr) peinlich, weil ich
  bin kein Luj (Zuhälter). Aber, wschesko jedno (alles egal) nehm ich die
  fuffzig Mark."
 • hanys_hans 08.09.06, 13:02
  „Heiratsgedanken" Franziska: „Jeze gehn wir schon zehn
  Jahre zusammen. Glaub ich, wir sollten heiraten."
  Antek: „Biste bleed? Wer wird uns jeze noch nehmen?"
 • hanys_hans 08.09.06, 13:02
  „Eheglück" „Der Engel " Antek trifft den Franzek, der vor
  einiger Zeit geheiratet hat. Antek: „Nu, Franzek, wie geht es? Wie ist
  mit der Heirat? Wie ist die Frau?"
  Franzek: „Oh, meine Frau ist ein Engel!"
  Antek: „Da hast Du Glück! Meine lebt noch!"
 • hanys_hans 08.09.06, 13:03
  „ Die Heirat " Antek fragt Franzek: „Was möchtest Du sagen,
  wenn ich mich mit der Trudia verheiraten würde?"
  „Nu, ich möchte nichts sagen."
  „Wenn ich es aber bestimmt machen würde?" „Nu, dann möchte ich
  jetzt ruhig sein", sagt Franzek.
 • hanys_hans 08.09.06, 13:03
  „Das neue Fahrrad " Antek hat ein neues Fahrrad und so
  fragt Franzek: „Von wo hast Du das Fahrrad?"
  „Nu, war ich mit meiner Trudia im Schwimmbad, zuerst haben wir gebadet,
  dann haben wir uns geküßt, und zum Schluß sagt Trudia: „Nehme
  Dir auch was Du Lust hast", und so habe ich mir gleich das neue
  Fahrrad genommen!"
 • hanys_hans 08.09.06, 13:10
  „Hochzeitsstreß" Nach der Hochzeit von Antek trifft Franzek
  den jungen Ehemann in aller Frühe in der Destille (Kneipe) Kochmann
  in Hindenburg.
  Franzek: „Pierunie, Antek, was säufste schon Quaretka (1/4 Schnaps)
  in aller Frieh? Mußte nich ausruhn von Anstrengungen bei Hochzeit?"
  Antek: „No, und? Bin ich doch hier, um auszuruhen."
 • hanys_hans 08.09.06, 13:11
  „Wahre Liebe " Franzek zu Antek: „Liebst Du Deine Frau Trudla
  wirklich?"
  Antek: „0, ich würde sie in den Himmel heben, wenn ich nur wüßte,
  daß sie oben bleibt!"
 • hanys_hans 08.09.06, 13:11
  „ H u m o r " Antek: „Ich heirate nur mal eine Frau, die Humor hat!" —
  Franzek: „Du wirst auch nie eine andere kriegen!"
 • hanys_hans 08.09.06, 13:12
  „Das verschluckte Haar " Antek ißt sein Mittagbrot und ruft
  plötzlich: „Gustla! Heilige Maria, ich habe ein Haar verschluckt!"
  Sie: „Was ist das schon? Vor der Hochzeit hast Du immer gesagt: Ich
  hab Dich zum Fressen gern! Jetzt machst Du Zirkus wegen einem
  Haar!"
 • hanys_hans 08.09.06, 13:12
  „Der Manschettenknopf" Antek zu seiner Gustla: „Oh, Jesus,
  jetzt hab ich mein Manschettenknopf verschluckt!"
  Darauf Gustla: „Nun endlich wirst Du wissen, wo Du hast Dein Knepflik!"
  (Manschettenknopf)
 • hanys_hans 08.09.06, 13:12
  „Tauchen" Antek heiratete eine schöne Frau und mit Franzek
  fuhren sie zu dritt ans Meer. Schau mal, wie gut ich tauchen kann,
  meint Franzek. Ja, kannst Du auch so tauchen, daß du nie wieder zum
  Vorschein kommst? fragt Antek.
 • hanys_hans 08.09.06, 13:13
  „Ziegelstein von Dach" Dem Antek ist die Frau gestorben
  und als er mit Franzek vom Friedhof geht, meint Franzek: „Mensch, da
  weiß ja nicht, warum Du hast so geheult; hast Du doch mit Marika immer
  geschnickt!"
  Antek: „Ach, weiß Du, chab ja gedacht, kommt in Himmel, das arme
  Englein!"
  Fällt gerade ein Ziegelstein von seinem Dach und erschrocken meint
  er: „Mensch, Pieronnie, komm weiter, glaub iech, sie ist schon oben!"
 • hanys_hans 08.09.06, 13:13
  „Der Marmorkuchen " Gustla und Antek sind frisch verheiratet
  und die junge Ehefrau übte sich im Kuchenbacken.
  Stolz präsentiert sie ihren ersten selbstgebackenen Marmorkuchen.
  Erfreut fragt Antek: „Was is sich für ein Kuchen?"
  „Ein Marmorkuchen" meint die junge Ehefrau.
  „Marmor?" murmelt Antek kauend. „Ich hätte auf Granit getippt."
 • hanys_hans 08.09.06, 13:14
  „Die Schwielen" Gustla sagt nach einigen Wochen Ehe: „Antek,
  Du hast Dich aber nach der Hochzeit sehr verändert. Früher hast
  Du mich geküßt und auf Händen getragen, jetzt bringst Du mir nicht
  einmal einen Stuhl!"
  „No, weißt Du, die Schwielen von Tragen sind noch nicht abgeheilt!"