Dodaj do ulubionych

wynagrodzenie za chorobowe bez premii

25.08.08, 12:49
Czy słyszeliscie,że jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat ktoś był na
długotrwałym zwolnieniu lekarskim i pozbawiony był premii, będzie
mógł odzyskać pieniądze. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 24
czerwca (sygn. SK 16/06) uznał, że gdy pracownik otrzymuje premię,
od której firma płaci składki na ubezpieczenia społeczne, powinna
ona zostać uwzględniona w podstawie obliczenia zasiłku chorobowego
przysługującego podczas zwolnienia lekarskiego. Pod warunkiem
jednak, że taka premia nie była faktycznie wypłacana w czasie
choroby pracownika.Przepisy o wliczaniu premii do podstawy zasiłku
chorobowego powodowały niejednokrotnie problemy orzecznicze. Wyrok
Trybunału Konstytucyjnego rozwiewa wątpliwości i wskazuje na
prawidłową interpretację przepisów ustawy z 25 czerwca 1999 r. o
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa. Pracownicy, którzy chcą się upomnieć o
wyrównanie wysokości tego świadczenia, muszą jednak pamiętać o
trzyletnim okresie przedawnienia roszczeń. Stosowne świadczenie
będzie należne pracownikowi lub byłemu pracownikowi wraz z
ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia powstania zaległości.
Edytor zaawansowany
 • mloda_duchem54 25.08.08, 19:08
  A co z bonusem?Bo ja w 2006 miałam długie zwolnienie lek./operacja/i bonus
  dostałam w wysokości 1/3 tego co koleżanki.Tylko kto się odważy upomnieć?
 • hanka2501 25.08.08, 20:51
  No to ja chyba się nie łapię bo faktycznie byłam od grudnia 2005 na zwolnieniu z
  małym przerwami. W lutym 2006 dostałam premię za ostatni kwartał 2005. Nie
  pamiętam czy wtedy byłam w pracy czy nie. Generalnie miałam krótkie przerwy
  powrotu(jakieś dwutygodniowe). Czy jest szansa na odzyskanie pieniędzy??
 • przystojny35 26.08.08, 13:58
  Zatrudnieni na etatach, których zwolnienia nie przekroczyły w ciągu
  trzech ostatnich lat 33 dni rocznie, mogą dochodzić wyrównania
  wynagrodzenia chorobowego od pracodawcy na drodze prawnej. Niestety
  samemu trzeba obliczyć kwotę. Jeżeli zwolnienie przekraczało 33 dni,
  a pracodawca wypłacał wynagrodzenie chorobowe, swoich roszczeń
  należy dochodzić w ZUS, który musi obliczyć należną nam kwotę.
  Ubezpieczeni, którym zasiłek chorobowy jest aktualnie wypłacany i
  przysługiwał w dniu wejścia w życie wyroku TK, będą mieli ponownie
  ustaloną podstawę wymiaru zasiłku za cały nieprzerwany okres bez
  konieczności występowania z wnioskiem w tej sprawie .
 • przystojny35 26.08.08, 14:05
  Dochodzenie należnych roszczeń dotyczy także zasiłków
  macierzyńskich. Na odzyskanie należnych pieniędzy mamy 3 lata.
 • prawdziwa_czarna 26.08.08, 14:56
  Gdy zwolnienie pracownika przekraczało 33 dni, a pracodawca wypłacał
  wynagrodzenie chorobowe, jest podstawa do roszczeń przeciwko ZUS.
  Stanowi ją art. 67 ust. 4 ustawy o świadczeniach pieniężnych z
  ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Trybunał
  uznał bowiem dotychczasową interpretację stosowaną przez ZUS za
  błędną, a to wydłuża okres przedawnienia tego typu roszczeń z
  sześciu miesięcy do trzech lat. Wystarczy, że pracownicy złożą
  wniosek do ZUS o wyrównanie zasiłku chorobowego z powodu pominięcia
  premii przy obliczaniu tego świadczenia. Takie postępowanie jest
  znacznie prostsze, gdyż uprawniony nie musi sam obliczać
  świadczenia, jakiego dochodzi.
 • piekna40 26.08.08, 15:01
  Zatrudnieni na etatach, których zwolnienia nie przekroczyły w ciągu
  trzech ostatnich lat 33 dni rocznie, mogą na podstawie tego wyroku
  dochodzić wyrównania wynagrodzenia chorobowego od pracodawcy.
  Podstawę takiego roszczenia stanowią art. 94 i 291 kodeksu pracy.
  Powinni więc złożyć przeciwko firmie, w której są zatrudnieni, pozew
  o wypłatę wynagrodzenia. Pracownik musiałby jednak sam obliczyć
  kwotę obniżenia, co wydaje się dość trudne. Do podstawy zasiłku
  chorobowego bierze się bowiem wynagrodzenie z 12 miesięcy przed
  zachorowaniem i dzieli się je przez 12. Wynagrodzenie chorobowe
  wypłacane przez pracodawcę przez pierwsze 33 dni zwolnienia wynosi
  80 proc. uzyskanej w ten sposób kwoty.
  Wydaje mi sie więc ,że świadczenia należne od pracodawcy będą jednak
  stosunkowo niskie (bo tylko za miesiąc), a złożenie pozwu może
  popsuć stosunki z firmą. Takie pozwy będą więc składały najczęściej
  osoby, które się z nią już rozstały i na tej podstawie mogą się
  upomnieć o należne im pieniądze.
  Ale jeśli chorobowe przekraczało 33 dni, to po prostu musimy
  wystepować z pismem do ZUS i oni muszą zwrócić pieniądze po ponownym
  przeliczeniu, nic na tym nie tracimy.
 • mwk2 29.08.08, 20:32
  Czy moglibysie podac jakiegos linka gdzie do ZUS nalezy sie zglaszac
  albo moze wzor takiego wniosku?
 • przystojny35 30.08.08, 17:30
  Do ZUS w ………………………….
  W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (Sygn. akt SK 16/06)
  z dnia 24 czerwca 2008 r. proszę o:
  - skorygowanie wyliczenia zasiłku chorobowego,
  - wypłatę różnicy pomiędzy kwotą uprzednio naliczoną a kwotą należną,
  Moja prośba dotyczy zasiłków chorobowych wypłaconych w latach 2006-
  2008.
  Wyrok Trybunału stanowi: Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca
  1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w
  razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267, z
  2006 r. Nr 221, poz. 1615,z 2007 r. Nr 47, poz. 318 i Nr 115, poz.
  792 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 582),rozumiany w taki sposób, że w
  podstawie wymiaru zasiłku chorobowego nieuwzględnia się wypłaconych
  pracownikowi - w okresie przyjętym do jej ustalenia składników
  wynagrodzenia, od których pracownik ten uiścił składkę na
  ubezpieczenie chorobowe, a które nie są mu wypłacane w okresie
  pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek
  choroby albo zasiłku chorobowego, jest niezgodny z art. 67 ust. 1 w
  związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
  W związku z powyższym wyrokiem nie ma podstawy prawnej do nie
  uwzględniania w wyliczeniu podstawy zasiłku chorobowego premii
  uznaniowych wypłaconych mi w okresie, który brany jest pod uwagę
  przy wyliczeniu podstawy zasiłku chorobowego. Zgodnie z kodeksem
  pracy i ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
  społecznego (...) obowiązuje 3 letni okres przedawnienia.

  Do PKO BP SA

  Centrum Kadrowo-Płacowe
  w ………………………………

  W związku z wystosowaniem w dniu ………………………pisma do ZUS w sprawie
  skorygowania wyliczenia zasiłku chorobowego i wypłatę różnicy
  pomiędzy kwotą uprzednio naliczoną a kwotą należną, w związku z
  wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (Sygn. akt SK 16/06) z dnia 24
  czerwca 2008 r. proszę o przekazanie do ZUS skorygowanego druku Z-3
  – uwzględniającego zasiłek chorobowy/jego podstawę w pełnej
  wysokości.
  Moja prośba dotyczy zasiłków chorobowych wypłaconych w latach 2006-
  2008.

 • mloda_duchem54 30.08.08, 17:33
  Dziękujemy Ci bardzo,widać,że jesteś nie tylko przystojny,ale i
  koleżeński,pozdrawiam serdecznie.
 • kruk57 05.10.08, 19:51
  Proszę o pomoc . Od września 2007 przebywałam na L-4. W
  pażdzierniku zwolniono mnie z przyczyn dotyczących zakładu. Teraz
  przebywam na świadczeniu rehabilitacyjnym. Gdzie powinnam składać
  pismo.Do PKO czy do ZUS.Dziękuję z góry za informację.
 • piekna40 01.09.08, 14:16
  Czy ktoś z Was juz pisał do ZUS w tej sprawie?
 • piekna40 05.09.08, 21:07
  Ciekawe czy ZUS faktycznie odda pieniądze?
 • krowa66 09.09.08, 21:38
  a do PKO BP SA ktoś pisał.jak to wygląda na forum firmy ,czy takie zwolnienia 3
  tygodniowe też się w tym wszystkim mieszczą ,czy tylko "długotrwałe"Firma robi
  to sama ,czy trzeba pisac.
 • przystojny35 10.09.08, 10:13
  Jeśli zwolnienie jest do 33 dni trzeba pisać do firmy tj. do PKO BP
  SA do kadr.
 • krowa66 10.09.08, 21:45
  przystojny35 napisał:

  > Jeśli zwolnienie jest do 33 dni trzeba pisać do firmy tj. do PKO BP
  > SA do kadr.
  Dzięki.pozdrawiam
 • przystojny35 25.09.08, 16:28
  Ja już wystosowałem pismo w tej sprawie do ZUS i PKO do kadr) i
  czekam na odpowiedź.
 • mloda_duchem54 25.09.08, 18:51
  Ja też,dzięki Tobie,bo i skąd miałabym wiedzieć takie rzeczy?A swoją drogą ZUS
  powinien sam z siebie to ludziom ponadpłacać,no ale liczą na naszą niewiedzę.
 • prawdziwa_czarna 27.09.08, 12:18
  Ja też złożyłam stosowne pisma i czekam na odpowiedź.
 • zdzisiu64 05.10.08, 09:03
  Mam pytanie , od 07.08 bylem na L4 do 09.2008 , czy w tej sytuacji
  takze mogę zglosić do ZUS i do PKO o zwrot zasilku chorobowego? Za
  miniony kwartal w PPI mam premie-kierownik , czy pomimo L4 moge ją
  uzyskać, a jak nie to czy mogę o tym wlasnie pisać do ZUS że premii
  nie otrzymalem.
 • ingeborga119 15.11.08, 23:14
  Człowieku zastanów się co piszesz
  Tu chodzi o to, że jeżeli byłeś na L4 to powinieneś dostać wynagrodzenie ze
  średnich twoich dochodów za ostatnie 12 miesięcy przed pójściem na zwolnienie, a
  więc pobory + premie + ew. nagrody+ bonus.
  przykładowo zarabiasz 4000,00 Brutto
  dostałeś 3 premie (1000+2000+1500) = 4500
  bonus 3500,00 czyli
  12 x 4000+4500+3500=56000/12 =4666,67
  PKO wypłacało ci wynagrodzenie za zwolnienie 80% podstawy (4000,00) a powinno
  wypłacać od 4666,67
  K.P.W. ???
  Tu chodzi o to, że do średniego wynagrodzenie nie wliczano dodatkowych pieniędzy.

  POZDRO ANALITYK
 • bezradny.0 28.09.08, 16:01
  Proszę pomóżcie - czy jeżeli chorobowe trwa bez przetwy od końca
  kwietnia br. trzeba jeszcze składać jakieś wnioski czy też jest to
  przeliczane z urzędu? - czekam na informacje
 • dzin3 03.10.08, 00:02
  jeśli coś piszesz to staraj się pisać calą pawdę, nie wciskaj ciemnoty
  ludziskom, bo jedyną prawdą jest że termin składania wniosków upływa z dniem
  07.10.2008 r,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111
 • antysz1313 05.10.08, 09:14
  a najlepsze jest to ze w centrali wiedza o tym nieliczni - sporo osób
  dowiedziało się "pantoflowo, pokątnie" od znajomych !

  Tak pracują kadry - nabić i wystrzelić w kosmos (chociaż szkoda kosmosu na takie
  małpy).
 • przystojny35 06.10.08, 17:27
  O co chodzi z tym terminem?
 • zdzisiu64 06.10.08, 18:01
  Chodzi mi o to , że wczesniej wspominaliście o pisaniu wniosków o
  zwrot żle naliczonych zasiłków chorobowych z lat poprzednich.A ja
  teraz byłem na l4 i nie wiem czy moj zasiłek chorobowy też był teraz
  żle naliczony, nie chcę sie wygłupić i pisać do kadr jak sie okaże
  że są one dobrze policzone.
 • piekna40 08.10.08, 17:33
  U nas ROD zbierał pisma od pracowników i wystąpił do radcy prawnego
  o interpretację przepisów.Czekamy co będzie.
 • hanka2501 08.10.08, 21:52
  Ja pisałam do ZUS i PKO. Z Zusu dostałam dziś odpowiedź, że mam to zgłosić do
  PKO. A PKO milczy, zero odzewu :(
 • sylwia_1975 19.10.08, 22:13
  cześć wszystkim,
  przed złożeniem pisma do PKO zadzwoniłam do kadr (ZUS przelicza i wyrównuje
  tylko w zakładach poniżej 20 osób), uzyskałam informację, że centrala wystąpiła
  do ZUSu o interpretację. Jak ją otrzyma to będą przeliczać i wypłacać, na razie
  czekają i zbierają pisma od pracowników.
 • iva80 20.10.08, 08:08
  ja złożyłam 15 września, i do dziś nie mam odpowiedzi. Jak wcześniej
  dzwoniłam do kadr to kazała mi Pani czekać, i dowiadywać się za 2
  miesiace, bo oni muszą zapytać centrali.
  Zastanawiam się tylko czy coś dostanę bo w zasadzie zasiłek
  macierzyński miałam do 17 września 2005. Pismo wysłałam poleconym 15
  września 2008 r. A z tego co wiem liczy się bieg, tylko że jak
  wcześniej byłam na L4 chorobowe to nic mi się nie nalezy mimo
  ciągłości.
 • karol-28 23.10.08, 17:14
  sylwia zrobiłem dokładnie jak inni pieniędzy nie otrzymamy szybko
  tak jak szybko centrala nie dastanie wyjasnienia z ZUS wlka z
  Wiarakami pozdrawiam
 • iva80 28.10.08, 08:22
  Przemogłam sie i zadzwoniłam do Rod-u. Pani wyjaśniła mi że będą
  zwracać ale to potrwa bo mają tego setki, i czekają za programem
  komp. z centrali, który im to ułatwi. A żadnych odpowiedzi na piśmie
  nie odsyłają.
 • michalinka76 28.10.08, 19:01
  Mogę wam powiedzieć tyle że byłam teraz na L4 i wyagrodzenie
  policzyli mi razem z premiami. Co z zaległymi nie wiem, kazano
  czekać !!!! Ale skoro na bieżąco wypłacają to myślę, ża zaległe też
  muszą.
 • iva80 31.10.08, 09:59
  muszą muszą, a zwłoka działa na ich niekorzyść, bo idą odsetki.
  tylko jestem ciekawa jak długo to jeszcze potrwa.
 • przystojny35 06.11.08, 17:35
  Czytałam interpretację prawną w gazecie , jeśli wystapiliście z
  pismem do zakładu pracy, to zakład pracy musi w ciągu miesiąca od
  daty wpływu pisma od pracownika oddać należne kwoty , wraz z
  ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia powstania zaległości.Jeśli
  tego nie zrobi, to liczone są jeszcze dodatkowe odsetki karne z
  tytułu niewypłacenia wyrównania w ustawowym terminie.Niech więc
  zwlekają, a dostaniemy jeszcze więcej kasy.
 • ingeborga119 15.11.08, 23:17
  Ludzie zastanówcie się co piszecie ZUS ma wam oddać premię???
  W tym wszystkim trzeba się umieć poruszać

  Tu chodzi o to, że jeżeli byłeś na L4 to powinieneś dostać wynagrodzenie ze
  średnich twoich dochodów za ostatnie 12 miesięcy przed pójściem na zwolnienie, a
  więc pobory + premie + ew. nagrody+ bonus.
  przykładowo zarabiasz 4000,00 Brutto
  dostałeś 3 premie (1000+2000+1500) = 4500
  bonus 3500,00 czyli
  12 x 4000+4500+3500=56000/12 =4666,67
  PKO wypłacało ci wynagrodzenie za zwolnienie 80% podstawy (4000,00) a powinno
  wypłacać od 4666,67
  K.P.W. ???
  Tu chodzi o to, że do średniego wynagrodzenie nie wliczano dodatkowych pieniędzy.
 • mik-lo 19.11.08, 23:58
  Ale ingeborga119 wyskoczyłaś jak Filip z konopi, no dobrze żeś nam wszystko
  wyjaśniłaś, bo żeśmy tacy ciemni, że normalnie nie K.P.W.:)
  A jeżeli już tak się umiesz poruszać w temacie to powinnaś wiedzieć, że bonus i
  godziny nadliczbowe wliczany był do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, a
  premie były pomijane. I owszem średnia liczona jest z 12 mies. wstecz pod
  warunkiem, że nie było w ostatnich 3 miesiącach przed tym zwolnieniem lekarskim
  innego zwolnienia lekarskiego, bo jeśli tak to cofamy się dalej i możemy dojść
  do stawek sprzed podwyżki w danym roku albo i w zeszłym itd. Więc z reguły nie
  jest to 12 x stała podstawa, bo w tym czasie zazwyczaj bywają podwyżki i do tych
  12 mies. wlicza się starą stawkę i nową, albo tylko poprzednie stawki, jeżeli
  ktoś często chorował.
 • dorotadu 20.11.08, 10:52
  słuchajcie - ja wysłałam pismo bezposrednio do PKO A MOŻE POWINNAM
  PRZEZ ZUS? - bo tak a nuz korespondencja "zaginie"?
  --
 • mik-lo 20.11.08, 11:15
  Ja wysłałam do ZUS-u o nadpłatę a do PKO pismo żeby do ZUS-u wysłali
  zaświadczenie Z-3 z prawidłowo ustaloną podstawą. Na razie zewsząd cisza, a było
  to ponad miesiąc temu....
 • onlymiranda 19.11.08, 20:22
  Czy ktoś z Was doczekał się kasy ze strony Banku? Moja koleżanka
  pracuje w ZUS-ie i otrzymała wyrównanie w termine do 30 dni, czyli
  tak jak się należy. Ciekawa jestem jak PKO będzie długo zwlekać i
  marudzić , a może nie? Moje 30 dni mija jutro. Pozdrawiam.
 • sylwia_1975 19.11.08, 20:40
  Koleżanka dryndała znowu do kadr, info takie, że nadal czekają na interpretację
  z ZUSu i na oprogramowanie i ze dostaniemy pisma o tym ze jest interpretacja i
  ze będą wypłacać i kiedy, ale nie zapytała się o odsetki :( więc nadal czekamy
 • mloda_duchem54 19.11.08, 20:48
  Ja już czekam ponad 6 tygodni,pismo z ZUS-u dostałam,że skierowano sprawę do PKO
  i czekam.
 • krowa66 19.11.08, 22:08
  a u mnie już miesiące minęły dwa.Ani odpowiedzi ,ani pieniędzy i co z tym dalej
  robic?Jakoś tego nie rozumiem.Jeżeli ja mam zobowiązania wobec firmy to płacę
  natychmiast.A co to jest "interpretacja" ZUS?,bo ktoś chyba coś ściemnia.
 • onlymiranda 20.11.08, 09:48
  W PKO jak zwykle pracownicy traktowani są jako "rzecz wtórna"-może
  uogółniam, ale tak to widzę. Kadry podchodzą na luzaku: a co tam,
  niech poczekają sobie. Jak napisała ingeborga119 rzecz rachunkowo
  skomplikowana nie jest, ale żeby odwlec w czasie każdy powód dobry.
  Szczerze mówiąc też nie wiem co tu interpretować. Zabrać się do
  przeliczania i tyle. Zastanawiam się tylko do kogo, w sensie
  instytucji można by się zwrocić, bo przecież w nieskończoność
  zwlekać nie mogą.
 • dorotadu 20.11.08, 10:53
  słuchajcie - ja wysłałam pismo bezposrednio do PKO A MOŻE POWINNAM
  PRZEZ ZUS? - bo tak a nuż korespondencja "zaginie"?


 • sylwia_1975 20.11.08, 16:21
  Ogólnie rzecz biorąc, skoro na bieżąco jak ktoś pisał wypłacają zasiłki w
  oparciu o podstawę uwzględniającą premie i nagrody, to też nie wiem na jaką
  interpretację czekają. Chyba, że czekają na program do liczenia i zwalają na
  interpretację ZUSu.

  Poniżej treść maila jaką otrzymałam z CKP na mojego maila, w którym pytałam o
  czas wypłacania wyrównania i informację, iż Bank ma na to 30 dni:
  "... W nawiązaniu do Pani wniosku o przeliczenie podstawy wymiaru zasiłków i
  wynagrodzenia za czas choroby w związku z wejściem w życie wyroku Trybunału
  Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008r. sygn.akt. SK 16/06 ( Dz.U. Nr 119,
  poz.771) Centrum Kadr i Płac uprzejmie informuje, że w związku z w/w wyrokiem
  Bank wystąpił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o stanowisko w sprawie
  uwzględniania wypłacanych przez Bank składników wynagrodzeń w podstawie
  naliczenia wynagrodzeń za czas choroby i zasiłków z ubezpieczenia społecznego
  oraz przystąpił do modyfikacji informatycznego systemu kadrowo-płacowego w celu
  realizacji naliczenia i wypłat wyrównań w/w świadczeń.

  W związku z powyższym uprzejmie informuję, że wypłata wyrównania świadczeń
  zostanie zrealizowana niezwłocznie po zakończeniu w/w procesów..."

  I tyle się dowiedziałam :(
 • kaku79 27.11.08, 08:55
  dostałam miala z kadr bardzo podobnej treści. Składałam podanie do
  kadr przez dziennik w sekretariacie na początku września, a maila
  dostała dopiero w poprzednim tygodniu (i to po wieloktornym
  upominaniu się dziewczyn z KT, że termin już dawno minął). Co z tymi
  odsetkamia karnymi o których pisaliście, jeśli wypłacają po
  terminie? I czy mają jakiekolwiek prawo odmowy wypłaty?
  --
  życie jest piekne gdy kochasz i jesteś kochany
 • qu_esse 27.11.08, 22:11
  ehh dostałam takie samo pismo
  słyszę to też od trzech miesięcy w kadrach...
  to żenujące, że instytucja finansowa i taka duża firma, jest taka nieuczciwa
  wobec swoich pracowników
 • pola.123 27.11.08, 19:56
  Mam pytanie. Skąd wy to wszystko wiecie czy mieliście jakieś oficjalne pisma z ckp? My dowiedzieliśmy się o tmy teraz tj jakieś dwa dni temu przypadkiem. Niektórym sprawa się przeterminowała.
  Chciałabym wiedzieć czy te trzy lata jakie mamy na reklamacje to jest liczone od dziś w stecz czy od daty kiedy zapadł wyrok trybunału.
  Myślę że ckp powinno oficjalnie poinformować pracowników o swojej pomyłce albo ewentualnie sprawdzić wszystkich pracowników a nie czekać na to że ktoś się nie dowie albo nie zdąży i nie napisze.
 • iva80 05.01.09, 09:34
  3 lata wstecz od złożenia wniosku, mi też o mało się nie
  przeterminowało bo Pani z pko kazała nie wysyłać teraz tylko za pół
  roku. A ja wysłałam.
 • sylwia_1975 28.11.08, 21:30
  ckp nie ma obowiązku informowania o tym, iż zapadł wyrok korzystny dla
  pracowników, jak mówią nieznajomość prawa szkodzi. Jeżeli dobrze zrozumiałam, to
  w przypadku gdy pracodawca wyrówna zasiłki w terminie tj 30 dni, to wyrównanie
  obciąża ZUS, a jeśli pracodawca się nie wyrobi to są to już jego koszty.
  Wyobraźcie sobie jakie koszty poniesie nasz bank, nie dziwię się, że nie
  informują :).
  Poza tym, ZUS też nie informuje, jak się nie zgłosisz korzysta instytucja.
 • przystojny35 06.12.08, 14:59
  Ludzie,wysyłajcie wnioski do kadr,nie darujcie im naszych pieniędzy!
 • skunk1906 22.12.08, 11:32
  Żona wysłała pismo o wyrównanie zasiłku na początku lipca 2008. Do
  dziś nie ma kasy. Co miesiąc przesuwają termin, mają jakieś dziwne
  problemy w BANKU :) z wyliczeniem kwoty – śmiech na sali. Miało być
  do końca roku wypłacone a teraz coś gadają o styczniu, lutym 2009.
  Dobrze że trafiłem na to forum, bo widać że to nie jedyny przypadek,
  a już mieliśmy w styczniu kierować pismo do banku i później sprawę
  oddać do sądu (żona od września nie pracuje w PKO).
  Jak nie wypłacą do końca grudnia to piszę do gazety niech to
  dziennikarze sprawdzą bo to jest po prostu skandal. Inne zakłady
  jakoś ręcznie potrafią przeliczyć, a te gnoje nie umieją. Szkoda
  słów.
  P.S. Jak się pojawi artykuł w gazecie dam znać
 • ami-tka 31.12.08, 18:09
  skunk1906:
  Ja dzwoniłam w poniedziałek do kadr, to dostałam informację, że mam
  zapytać prezesa, bo oni nie wiedzą.
  Ja odchodziłam wczoraj z PKO. I musiałam sie ze wszystkiego
  rozliczyć. Musiałam miec podpisy z BAM, CIT, naczelnika, część
  przystawia centrala w Warszawie. Ja mogę sobie latać i muszę
  załatwić, a oni na dowidzenia nawet nie mogą rozliczyć chorobowego
  pracownika. Po prostu brak słow i żenada.
  I jeszcze bezczelnie powiedzą, że mam do prezesa zadzwonić. To może
  w tej firmie prezes osobiście rozlicza chorobowe, bo już nie wiem co
  mam mysleć. Czy tym paniom na Puławskiej się nie chce, czy nie
  wiedzą jak to zrobić. Inne firmy już dawno potrafiły wyliczyć a u
  nas cisza. A nuż pracownicy zapomną. No chyba , że PKO jest takie
  bogate, że stać ich na wypłacanie z odsetkami?
 • okrycha 01.01.09, 13:54
  Coś mi się wydaje,że to jest duża kasa i robiono wszystko,żeby
  sprawę przesunąc na nowy rok.Mam nadzieję,że w planach finansowych
  uwzględniono wystarczającą kwotę i dla przysłowiowej pano Marysi z
  końca listy nie zabraknie he he.
 • ami-tka 02.01.09, 20:51
  Oni wszystko robią byle później wypłacić pieniadze pracownikowi.
  30 grudnia zakończyłam u nich pracę i czekam na odprawę. Mieli
  wypłacić dzisiaj. Zgodnie z porozumieniem drugiego dnia roboczego. I
  co? Nie wypłacą, bo nie zdążyli naliczyć. W poniedziałek może
  wypłacą. Nawet nie pozwolono nam pracować do 31 tylko do 30. Za
  jeden dzień straciłam na pensji 100 zł netto. Kurcze czy oni tam
  wszystko ręcznie liczą na liczydłach?
 • grigio.0 02.01.09, 22:21
  Ja też odeszłam z 30.12. byłam zapewniona, że odprawa będzie na koncie dzisiaj.
  Ludzie co oni sobie myślą, kto pracuje w tej centrali, kto za to odpowiada?
  Przecież zwolnienia były planowane, nie było to z dnia na dzień i nie potrafią
  się wyrobić? Co mnie to obchodzi? Trzeba było siedzieć i liczyć w Sylwestra a
  nawet i w Nowy Rok, a nie robić z gęby d..ę i pieprzyć, że może w poniedziałek
  wypłacą. To nie jest żadna łaska. W tej firmie pracownik nadal jest traktowany
  jako zło konieczne, nawet gdy już z tej firmy odchodzi.
  I nie piszę tego, bo mam 0 bądź debet na koncie, chodzi po prostu o zasady.
 • grigio.0 02.01.09, 22:39
  Poprawnej podstawy do chorobowego też nie chce im się wyliczyć, bo prosi o to
  pracownik, więc można go olać, zbywać pisemkami i mieć spokój. Co mnie obchodzi,
  że nie mają programu, niech liczą na piechotę, kartka i ołówek i naprawdę da się
  to zrobić i sukcesywnie, powoli załatwić wnioski pracowników.
  Ja czekam od października, wysłałam pismo i do PKO i do ZUS-u, z PKO dostałam
  standardowe pismo, a z ZUS-u że moje pismo przesłał do PKO, by wyliczyło nową
  podstawę i co i echo zero odpowiedzi, konkretów, a tym bardziej pieniędzy. Czy w
  tym CKPie nie obowiązują ich żadne terminy załatwienia wniosku? Bo przysłanie
  pisma, że teraz nie są w stanie wyliczyć, kiedyś to przeliczą, ale nie wiadomo
  kiedy nie jest załatwieniem sprawy tylko udawaniem, że się ją załatwiło.
 • mloda_duchem54 02.01.09, 22:51
  Szczerą prawdę piszesz,nam się z niczym spóźnić nie wolno,wszystko chcą na
  wczoraj,ale oni mogą nam mydlić oczy,że czekają na oprogramowanie.Śmiechu
  warte,ja dostałam odpowiedź w grudniu/w jeden dzień dwa takie same pisma ,ale w
  oddzielnych kopertach/.
 • hanka2501 03.01.09, 20:19
  Ja nawet nie dostałam pisma tylko maila standardowo wysyłanego chyba wszystkim.
  Jego treść ktoś tu wcześniej cytował.
 • skunk1906 05.01.09, 09:09
  Sprawę zgłosiłem dziennikarzom Gazety Prawnej. Teraz trzeba czekać
  na publikację.Mam nadzieję, że w tym tygodniu się coś ukaże.
 • iva80 05.01.09, 09:32
  a ja wysłałam wniosek 15 września, do dziś odpowiedzi żadnej,
  telefonicznie mnie zbywają że czekają na program z centrali, żenada
 • aniutka99 05.01.09, 12:58
  miejmy nadzieję, że to coś da. korzystnego dla nas.
  niedobrze już się robi.

  --
  carpe diem
 • iva80 14.01.09, 09:58
  dzwoniłam do kadr, i Pani powiedziała mi że na razie nie mają
  żadnego polecenia z centrali by cokolwiek zwracać, a odpowiedzi nie
  dają na wniosek żadnej bo i co mają napisać. A jak trzeba bedzie
  oddąc to oddadzą z odsetkami. Bałagan straszny. Pko robi łaske.
 • aniutka99 14.01.09, 13:01
  przynajmniej nie czekamy za darmo.

  --
  carpe diem
 • ekspert2.0 14.01.09, 15:42
  Zły to ptak co własne gniazdo kala
 • nabank1 14.01.09, 18:10
  Po części masz rację, ale chyba nie mają innych możliwości aby na te
  tematy porozmawiać w pracy i tam dostać wyczerpujące wyjaśnienia. A
  tak wogóle ekspercie-pko pracujesz w oddziale, czy wyżej?
 • aniutka99 14.01.09, 21:07
  ale o jakim kalaniu mówisz?
  skoro jest uchwała TK, to jeżeli zostało coś źle policzone, to wcześniej czy
  później powinni chyba to wypłacić.
  to że się tutaj ktoś wypowiada, nie znaczy że od razu kala.

  --
  carpe diem
 • ekspert2.0 16.01.09, 09:02
  Własne brudy pierze się w rodzinie a nie informuje o nich publikę.
 • skunk1906 15.01.09, 10:42
  ekspert-pko napisał:

  > Zły to ptak co własne gniazdo kala

  Ptak jest zły bo gniazdo jest obsrane.

  Czekajcie z niecierpliwością na publikacje w gazecieprawnej lub
  rzeczpospolitej.Mam potwierdzenie od dziennikarzy, że pisać o tym
  będą.
 • ami-tka 15.01.09, 14:52
  Wybacz, ale to już nie jest moje gniazdo. Orzeł mnie wyrzucił z tego
  gniazda po 16 latach uczciwej pracy.
  Zwolnienia potrafia dawać, ale rozliczyć się z pracownikiem to już
  mają kłopot.
 • iva80 16.01.09, 08:17
  zły? A jak pko traktuje ludzi?
 • mloda_duchem54 15.01.09, 18:52
  Wczoraj dzwoniłam do ROD i grzecznie zapytałam,czy coś się już w tej sprawie
  dzieje?Potraktowano mnie jakbym wyciągała rękę po jakąś zapomogę,zbyto mnie
  stwierdzeniem,że PKO wystąpiło do ZUS o interpretację przepisu.Już głupszego
  argumentu nie mogli wymyślić.Ciekawe jaką stopę % zastosują przy obliczeniach za
  przeterminowaną wypłate należności,może ktoś wie?Czyżby taką jak przy kredytach-26?

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka