Dodaj do ulubionych

Opłaty za korzystanie z hal i boisk

10.02.14, 19:00
Hejka, kto wie, dlaczego i tak dużo płacimy za hale i boiska?

radni? proszę o info
Edytor zaawansowany
 • wojtek_zacharjasz 11.02.14, 01:34
  Witam.
  Byłem na spotkaniu z przedstawicielami UKS-ów, podczas którego Przewodnicząca Komisji Polityki Gospodarczej p. Wiesława Komorowska oraz Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej p. Jerzy Wiśniewski przedstawili projekt autorstwa Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych o opłatach za wynajem obiektów sportowych dla (ogólnie mówiąc UKS`ów). Podczas tego spotkania jedynie MUKS KRÓTKA oraz Rodzice Dzieci należących do tego klubu protestowali przeciw wprowadzeniu jakichkolwiek opłat. Byłem również obecny na sesji Rady Gminy, na której podjęto uchwałę o wprowadzeniu takich opłat. Inicjatywa ZOPO została przegłosowana olbrzymią większością głosów. Z tego co pamiętam jedyną wstrzymującą się od głosu (lub głosującą przeciw) była p. Katarzyna Przemyska - Radna Mysiadła.
  Moim zdaniem problem jednak nie tkwi w opłatach jako takich (wszystko przecież kosztuje – utrzymanie hal również i to nie mało), lecz w dofinansowaniach klubów.
  Np.: MUKS Krótka, jedyny klub sportowy Mysiadła, prowadzi sekcję seniorek piłki siatkowej. Te Panie, rozgrywając turnieje, reprezentując gminę, zdobywając tytuły, nie dostają z tego tytułu ani złotówki więcej. Ba, płacą z własnej kieszeni wpisowe, ponoszą koszty transportu, zakupu strojów sportowych, obsługi medycznej itd.
  Uczniowski Klub Judo Iwiczna, chyba jako jedyny w gminie, organizuje międzynarodowe turnieje Dzieci i Młodzieży (w sobotę filmowałem jubileuszowy X). Turniej jest klasyfikowany jak Turniej Rankingowy WMZ Judo oraz I ligi Warszawskiej Olimpiady Judo Maluchów.
  Dla klubów, tak zaawansowanych w działalności treningowej, niestety nic z tego tytułu nie wynika. Gdyby środki były przyznawane z uwzględnieniem wyników (niekoniecznie wyłącznie sportowych) poza czynnikiem motywacyjnym, nie byłoby problemów z opłatami za wykorzystanie hal.
  To co napisałem wyżej, nie wyczerpuje tematu, jest jednak moim zdaniem istotne w rozmowie o finansowaniu klubów i jakichkolwiek opłatach.
  Wojtek Zacharjasz
 • wojtek_zacharjasz 11.02.14, 01:53
  I jeszcze jedna a istotna informacja. Opłaty, o których mowa w pierwszym post-cie inicjującym wątek, nie dotyczą sali sportowej Zespołu Szkół Publicznych w NI oraz przyszkolnego boiska sportowego. Od indywidualnych Mieszkańców, w godzinach pozalekcyjnych oraz poza zajęciami SKS, gimnastyki korekcyjnej itp. oraz UKS opłaty nie są pobierane. Zarządzający salą - Dyrektor ZSP ustalił w swoim zarządzeniu NR /01/2013 r stawki za wynajem sali dla osób prowadzących komercyjną działalność sportową oraz grup zorganizowanych.
  Link do zarządzenia: www.zspwni.edu.pl/images/stories/zarzadzenia/zarzadzenia-dyrektora-rok2013.pdf
  Wojtek Zacharjasz
 • riolesznowola 11.02.14, 10:07
  ale protokoły mówią co innego:

  Protokoł Nr 16/KPS/2013 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2013r.:

  5. Opinia projektu uchwały RG w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych
  obiektów sportowych w Gminie Lesznowola.
  1/ Sprawę przedstawili: Przewodniczący KPS J. Wiśniewski i Dyrektor ZOPO J. Bulak.
  Dyrektor J. Bulak przedstawił ww projekt uchwały RG.
  2/ Dyskusja – wszyscy obecni.
  3/ Radny M. Kania wnioskuje o nie wprowadzanie opłat za korzystanie z obiektów
  sportowych.
  4/ Głosami: z – 2, p – 4, w – 0 wniosek odrzucono.
  5/ Radna K. Przemyska wnioskuje o zwolnienie UKS z odpłatności za wynajem hal
  sportowych.
  6/ Głosami: z – 2, p – 0, w – 0 wniosek odrzucono.
  7/ Głosami: z – 4, p – 2, w – 0 KPS pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały RG w
  sprawie trybu i zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych w Gminie
  Lesznowola.

  Protokół Nr XXXVII/R/2013 z sesji Rady Gminy Lesznowola w dniu 30 grudnia 2013r.:

  10. Rozpatrzono projekt uchwały RG w sprawie trybu i zasad korzystania z gminnych
  obiektów sportowych w Gminie Lesznowola.
  1) Sprawę przedstawiły : Przewodnicząca RG B. Korlak i Wójt Gminy M. J. Batycka – Wąsik.
  2) Wójt Gminy M. J. Batycka – Wąsik poinformowała, iż podjęcie uchwały w sprawie trybu i zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola związane jest z oddaniem do użytkowania kolejnych obiektów sportowo- rekreacyjnych w Gminie Lesznowola oraz określeniem, zasad korzystania z tych obiektów. Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, iż KPS RG pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.
  3) Przewodnicząca KPG RG W. Komorowska poinformowała, iż KPG RG pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.
  4) Wiceprzewodniczący KPPR i U Ł. Grochala poinformował, iż KPPR i U pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.
  5) Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie trybu i zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały.
  6) W dyskusji udział wzięli : Przewodnicząca RG B. Korlak, Wójt Gminy M. J. Batycka – Wąsik , Radni : K. Przemyska, Ł. Grochala, G. Kwiatkowski , M. Wilusz, Sołtysi :
  W. Zacharjasz, A. Gawrych, A. Kwaśny , M. Rybarczyk.
  7) Radni : K. Przemyska i M. Kania apelują aby znieść opłaty za korzystanie z obiektów
  sportowych.
  8)Wójt Gminy M.J. Batycka – Wąsik udzieliła szczegółowych informacji dotyczących
  przedmiotowej sprawy.
  9)Głosami : z – 9, p – 2 , w – 0 Rada Gminy podjęła uchwałę Nr 460/XXXVII/2013 w
  sprawie trybu i zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych w Gminie
  Lesznowola. • wojtek_zacharjasz 11.02.14, 13:43
  Nie zaprzeczam protokołom komisji i posiedzenia Rady Gminy. Napisałem, cyt: "z tego co pamiętam", za nieścisłości przepraszam. Niestety, na posiedzenia komisji sołtysi zapraszani nie są a nawet gdyby byli, to głosować im nie wolno. Każdy, kto kiedykolwiek był na posiedzeniu komisji, wie z jaką niechęcią spotyka się "kibic" usiłujący wziąć udział w dyskusji nad uchwałami. Wszystko to nie zmienia jednak faktu, że uchwałę Nr 460/XXXVII/2013 wprowadzającą opłaty za hale, wprowadzono 9 głosami za i 2 przeciw (tak jak napisałem: olbrzymią większością). Na plus przeciwnikom wprowadzenia ww. opłat (więc i sobie w drobnej części) mogę przypisać obniżenie jej wysokości.
  Wojtek Zacharjasz
 • riolesznowola 11.02.14, 16:08
  Bardzo dziekuje za udzielenie informacji.
 • zbyszek.czapnik 11.02.14, 18:48
  Radni NI sprawę olali?
 • zegatax 12.02.14, 01:46
  Sprawa NI właściwie nie dotyczy. Cały huk jest głównie o hale w CEiS w Mysiadle - wszyscy chcieliby teraz grać tylko tam. Poza tym jacy radni z Iwicznej? P. Gawęda często choruje, p. Rogowska, z tego co wiem, na radach nie bywa a pan Michał sprawy ze swoimi przedszkolami już załatwił. Niech pan sprawdzi na bipie protokóły z rad, zobaczy pan, kto bywa i kiedy zabiera głos.
 • zbyszek.czapnik 14.02.14, 10:52
  Dotyczy jak najbardziej mieszkańców NI, którzy chcą uprawiać port. Zwłaszcza młodych ludzi.

  Osobiście uważam wprowadzenie takich opłat za antyspołeczne i niepatriotyczne. W młodzież należy inwestować a nie oskubywać już na starcie.
 • bys2 18.03.14, 22:06
  Sam małe dzieci i popieram inicjatywę darmowych miejsc dla rodzin i dzieci, a co dopiero dla młodzieży.. dajmy im szanse na rozwój fizyczny a nie komputerowy w domach.
 • mzdunczuk 20.02.14, 16:19
  wojtek_zacharjasz napisał:

  >Od indywidualnych Mieszkańców, w godzinach pozalekcyjnych oraz poza zajęciami SKS,
  >gimnastyki korekcyjnej itp. oraz UKS opłaty nie są pobierane.

  Skąd ma Pan taką informację? Z linkowanego zarządzenia wynika coś zupełnie przeciwnego. Jaka jest różnica pomiędzy kilkoma mieszkańcami, a grupą zorganizowaną?
 • wojtek_zacharjasz 23.02.14, 21:40
  W treści zarządzenia nr 01. 2013 dyrektora ZSP w NI rzeczywiście znalazło się sformułowanie: "dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, grup zorganizowanych..." Otóż na forum Biznes i Prawo uzyskałem taką informację, że grupę zorganizowaną stanowią osoby zdolne do wykonywania całości czynności prawnych, połączone wspólnym interesem lub celem, które jako grupa nie mają statusu prawnego a jedynie umowę ustną. Krótko mówiąc: umawiamy się na piłkę nożną, składamy się na wynajem sali, jedna osoba zbiera od nas składki i w imieniu wszystkich wynajmuje salę. Oczywiście dla wynajmującego, grupą zorganizowaną będzie też grupa miłośników sportu, zrzeszona w innej niż klub sportowy, organizacji. Np:. stowarzyszeniu: Stowarzyszenie Sportowe Białołęka - nie klub sportowy a stowarzyszenie właśnie, lub Osiedlowe Stowarzyszenie Brydżowe.
  To tyle na temat "grup zorganizowanych". Wydaje mi się, że jest jednak różnica między Mieszkańcami a grupą zorganizowaną.
 • wojtek_zacharjasz 23.02.14, 22:20
  Poza tym, (nie jest to niestety zbyt pozytywne), są radni, którzy za społeczne pieniądze, sobie i kolegom, potrafią opłacić halę i grać w to, co ich interesuje. Nawet w tak "pożądanej" hali jak ta w CEiS :-(
 • mzdunczuk 24.02.14, 09:34
  wojtek_zacharjasz napisał:

  > Poza tym, (nie jest to niestety zbyt pozytywne), są radni, którzy za społeczne
  > pieniądze, sobie i kolegom, potrafią opłacić halę i grać w to, co ich interesu
  > je. Nawet w tak "pożądanej" hali jak ta w CEiS :-(

  To może napisze Pan konkrety zamiast takich insynuacji?
 • mzdunczuk 24.02.14, 09:33
  wojtek_zacharjasz napisał:

  > To tyle na temat "grup zorganizowanych". Wydaje mi się, że jest jednak różnica
  > między Mieszkańcami a grupą zorganizowaną.

  Tu nie chodzi o dyskusję na temat różnicy pojęć Grupa Zorganizowana, a Mieszkańcy. Dyrektor Szkoły z Zarządzeniu nie wspomina słowem o Mieszkańcach - z tego co się dowiadywałem traktuje Mieszkańców tak jak Grupy Zorganizowane, czyli 80 zł/h. Swoje racje ma i nie zamierzam się z tym kłócić.

  Podał Pan jednak informację o bezpłatności hali dla Mieszkańców - w końcu jest bezpłatna, czy nie?
 • riolesznowola 24.02.14, 10:37
  Informacja od radnej z Iwicznej

  Bezpłatne zajęcia dla młodzieży i dorosłych w ZSP NOWA IWICZNA:

  Poniedziałki 20.00 - 21.30
  Czwartki 19.30 -22.00

  Podobno jest wolna hala CEiS w godz. 21.30 – 23.00 (wtorek). Jest wiec szansa na dodatkowe zajęcia.
 • wojtek_zacharjasz 25.02.14, 03:05

  > Bezpłatne zajęcia dla młodzieży i dorosłych w ZSP NOWA IWICZNA:
  >
  > Poniedziałki 20.00 - 21.30
  > Czwartki 19.30 -22.00
  >
  Jak napisał Przedmówca: bezpłatne 4 godziny w tygodniu.
 • riolesznowola 07.03.14, 17:22
  Dziś był ostatni termin składania ofert o dofinansowanie zadań upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Przeznaczono na ten cel 180 000 ( w zeszłym roku było to 200 000 ). W tym roku doszły koszty wynajmu obiektów sportowych. MUKS Krótka zapłaci za obiekty powyżej 17 000 zł. W innych klubach te koszty się różnie kształtują w przedziale 15 000 - 10 000 zł. Tak więc gmina powinna uzyskać z wynajmu ponad 100 000 zł od klubów. W jaki sposób zostaną podzielone te pieniądza? aby kluby mogły dalej prowadzić swoją działalność? Jednym ze sposobów łatania dziur w budżetach klubowych będzie podniesienie składek.
 • marta430 08.03.14, 14:21
  Część dziewczyn z MUKSU nie płaci i nigdy nie płaciła żadnych składek. Faktycznie niektóre są głupie i wpłacają kasę, ale to ich problem.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka