Dodaj do ulubionych

lotnisko Okęcie

13.06.06, 23:40
Warszawa, 29 maja 2006r
Pan Tadeusz Koziński
Wojewoda Mazowiecki
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
Szanowny Panie Wojewodo

Pański poprzednik, ob. Mizieliński wydał już dwukrotnie rozporządzenie o
utworzeniu Obszaru Ograniczonego Użytkowania wokół lotniska na Okęciu.
Jedynym celem tego rozporządzenia było stworzenie prawnej możliwości wydania
pozwolenia budowlanego dla rozbudowy lotniska. Mając świadomość wad prawnych
rozporządzenia Pański poprzednik początkowo odmówił wydania pozwolenie
budowlanego, rzekomo z powodu braków formalnych wniosku – by wydać je po
kilku dniach – w oparciu o te same wadliwe dokumenty, ale nowe już brzmienie
ustawy o ochronie środowiska (zmienionej na skutek lobowania grupy ob.
Lesieckiego), w którym istnienie OOU nie warunkowało pozwolenia budowlanego.
Powyższe pozwolenie budowlane zostało wydane z pominięciem opinii mieszkańców
okolic lotniska i bez rzetelnych analiz dotyczących skutków ekonomicznych,
społecznych i zdrowotnych – co jest ewenementem na skalę europejską.
Przywołać tu można dla porównania: porozumienie rządu Austrii i zarządu
lotniska Schwechat (Wiedeń) z czerwca 2005 z 50 stronami – gminami i
stowarzyszeniami mieszkańców w sprawie warunków wykorzystywania lotniska z
poszanowaniem praw mieszkańców, przewidujący między innymi utworzenie komisji
rozjemczej i poważne ograniczenie liczby operacji w porze nocnej; wyrok Sądu
Administracyjnego w Lipsku z powództwa mieszkańców, gdzie dopuszczono
rozbudowę lotniska Schoenefeld, ale pod rygorystycznymi warunkami między
innymi praktycznie bez nocnych operacji. Lotnisko Schiphol rozpoczęło kolejną
falę wykupów domów – mimo zamknięcia pasa prowadzącego nad Amsterdamem na
skutek licznych protestów mieszkańców.
Sąd Brytyjski z powództwa mieszkańców dokonał w 2005 roku poważnej rewizji
tzw. Białej Księgi rządu dotyczącej długoterminowego planu rozwoju lotnictwa –
postanawiając o bezwzględnym wymogu konsultacji społecznych oraz o
konieczności zmiany metody pomiaru hałasu, z powodu uchybień metodologicznych
i merytorycznych.
Te przestarzałe metody wykorzystywane są w Polsce – w oparciu o nie wydane
zostały decyzje o długoterminowych skutkach.
W Niemczech trwają prace nad zmianami prawa w odniesieniu do dopuszczalnych
poziomów hałasu, opracowywana jest nowa dyrektywa UE w tej samej sprawie,
przy szerokim udziale społecznym i w oparciu o najnowsze zdobycze medycyny.
Eksperci przewidują znaczne powiększenie stref ochronnych i zwiększenie
nakładów na odszkodowania i izolację akustyczną pomieszczeń.
W przypadku pozwolenia budowlanego wydanego przez Pańskiego poprzednika nie
uznano mieszkańców za strony postępowania. I tak się stało nie pod zaborami,
ani nie w PRL, ale w „demokratycznej” Polsce. Mimo ogromnego zwiększenie
ruchu lotniczego nad Warszawą od 1991 mieszkańcy nie otrzymali żadnej pomocy
w walce z rosnącą uciążliwością hałasu lotniczego.

Wygląda na to, że obecne, trzecie już podejście do wydania rozporządzenia,
służy także tylko i wyłącznie spełnieniu formalnych wymogów ustawowych.
Trzeba oddać terminal, podbijcie pieczątkę. Nie poprawiły się warunki
funkcjonowanie lotniska otoczonego morzem mieszkańców.

Już w trakcie tzw. konsultacji społecznych przed wydaniem pierwszego
rozporządzenia ówczesny wojewoda informowany był, że materiały przygotowane
przez PPL zawierały wiele poważnych zafałszowań:

1. Szeregi liczbowe prezentujące prognozowanych dynamikę przyrostów
operacji lotniczych oparte były na błędnych współczynnikach:
a. zaniżona o połowę stopa przyrostu liczby pasażerów
b. zawyżony współczynnik zapełnienie samolotów

w efekcie już w roku 2006 osiągnięta zostanie liczba operacja przewidywana na
2011, tak jak to przewidywali mieszkańcy

2. Metody pomiaru wskazywały brak zasadniczych różnic w poziomie
uciążliwości pomiędzy 8 i 12 milionów pasażerów – co dobitnie świadczy o
niskiej jakości tych badań


3. W badaniach przeprowadzonych na zlecenie PPL wykorzystano
przestarzały model stworzony przez Boeing w oparciu o model 727, w którym oba
silniki były umieszczone z tyłu – a nie pod skrzydłami jak w 737,
przelatującym nad terenem nieutwardzonym. Model powyższy nie oddawał
rzeczywistych poziomów hałasu, zaś wyniki odbiegały znacznie od odczuć
mieszkańców – sąsiadów wielu lotnisk w Europie i na świecie, oraz pomiarów
terenowych.


4. Badania nie uwzględniały licznych naruszeń procedury lotu – m.in.
polegających na startach z tzw. połowy pasa przez B737, co skutkuje
przelotami na małej wysokości i znacznymi przekroczeniami poziomu
ekspozycyjnego poza projektowaną OOU.


5. Nie wzięto pod uwagę poziomu ekspozycyjnego – w szczególności w
porze nocnej.


6. Rozporządzenie nie zawiera żadnych działań dotyczących
minimalizacji poziomu hałasu – takich jak:
a. rygorystycznie przestrzegany zakaz operacji w porze nocnej –
istniejący zakaz wydany przez wojewodę nie ma żadnego sensu – skoro o
możliwości jego złamania decyduje dyrektor lotniska
b. monitorowanie naruszeń procedury oraz jej korygowanie w miarę
przyrostu liczby operacji
c. monitorowanie skutków zdrowotnych w populacji


7. Nie istnieje żaden model negocjacyjny – konsultacje społeczne
wyglądają jak w PRL – a mieszkańcy są ubezwłasnowolnieni


Oczywiste jest, że z wielu powodów polskie prawo nie nadąża za EU –
szczególnie w zakresie praw obywatelskich i ochrony zdrowia.

Pan – jako wojewoda – może wydać wadliwe rozporządzenie – ma Pan dużą liczbę
dokumentów i opracowań z odpowiednimi nagłówkami i pieczątkami oraz złe
prawo, psute pod dyktando grupy ob. Lesieckiego. Taka decyzja umożliwi
kontynuowanie rozbudowy jedynego dużego lotnisko w granicach miasta - symbolu
zgodnych poczynań AWS i SLD.

Ale może Pan też – w odróżnieniu od wojewody z SLD - posłuchać głosu
mieszkańców
i wypracować takie rozporządzenie, które zagwarantuje minimum praw
mieszkańców
i chociaż minimalny zakres obowiązków ograniczających inwestora. Obowiązków
mierzalnych i egzekwowalnych, ponieważ na dobrą wolę i samoograniczenie ze
strony inwestora liczyć przecież nie można.

Tak rozumiemy rolę organu administracji rządowej w demokratycznym państwie.
Liczymy, że nie ugnie się Pan pod presją przedwcześnie doprowadzonego dużo
za daleko procesu budowlanego i przerwie Pan - kompromitującą dotychczasowe
władze – uległość wobec szantażu stosowanego przez „państwowych
przedsiębiorców”
a wynikającego ze stosowanej przez nich metody „nieodwracalnych” faktów
dokonanych.

Jednocześnie zapewniamy Pana, że rozporządzenie w obecnym kształcie zostanie
przez mieszkańców zaskarżone. A jeśli tym razem NSA odmówi nam racji – sprawa
trafi do instytucji europejskich, gdzie inaczej patrzą na kwestie praw
obywatelskich. A czemu tak zrobią – z prostej przyczyny – kolejny projekt
rozporządzenia odbiera mieszkańcom prawa.
Edytor zaawansowany
 • ctr 15.06.06, 19:20
  Admin! Ty też się na kasę chcesz załapać że wycinasz posty?Tobie też
  przeszkadzają samoloty? Na Mokotowie nie latały. Było tam zostać.
 • ordyl 16.06.06, 23:24
  ctr napisał:

  > Admin! Ty też się na kasę chcesz załapać że wycinasz posty?Tobie też
  > przeszkadzają samoloty? Na Mokotowie nie latały. Było tam zostać.

  Nie bardzo rozumiem tych pretensji. Sądzę że lotnisko jest poważnm dla nas
  problemem.Powinniśmy robić wszystko aby ograniczać ruch nad nami.
  Lotnisko jest budowane w bardzo dziwny sposób. Nie uwzględnia ono uciążliwości
  wobec mieszkańców. Problem zaczyna się robić gorący bo zbliża się okres
  wakacyjny i nocne loty tanich linii lotniczych. Niestety nie można siedzieć w
  domu z zamkniętymi oknami zresztą hałas idzie również kominem.

  powinniśmy interweniować nie dla kasy tylko spokojniejszego mieszkania.

  Zdrówka
 • ctr 17.06.06, 20:44
  Trzeba byc bardzo naiwnym wierzac ze takie interwencje wstrzymają ruch
  lotniczy.W tej chwili dla Okecia nie ma alternatywy.Po prostu ten kraj jest
  jaki jesti nikt i nie wyłoży kilku miliardów dolarów na szybką budowę nowego
  lotniska gdzieś daleko za miastem. Zresztą abstrakcyjnie zakładając że jakaś
  dobra wróżka wyłozyła by takie pieniądze to niedługo potem okolice lotniska
  zaczęły by się zaludniać i znowu by pojawili się jacyś "trybuni ludowi" lub
  wieczni działacze- obrońcy ludu którzy to "W imieniu mieszkańców......itd".
  Tak się jakoś składa że "wiekszość protestujacych i oburzonych" sprowadziła się
  tu gdy to lotnisko dawno już działało. Wiecej,obsługiwało samoloty głównie
  produkcji ZSRR emitujące dużo wiekszy hałas. Jakoś wtedy im to nie
  przeszkadzało. Sam znam takiego "działacza" który budował dom obok mojego.Gdy
  spotykaliśmy się na budowach on wtedy z zainteresowaniem oglądał przelatujące
  samoloty. A teraz po kilku latach chłopina pisze. Pisze gdzie może.No coż ma
  zajęcie a i trochę nadzieji że może na remont chałupki coś wyrwie. Tylko niech
  to robi w swoim imieniu. Nie każdy musi być takim hipokrytą.Sprowadza się pod
  lotnisko a potem lament.Jak mi się coś nie podoba to się w to nie pakuję.
  Niestety takich aktywistów jest bardzo wielu.To oni dziłajac w czyims imeniu
  skutecznie opóźniają rozbudowe infrastruktury przez co ten kraj wyglada jak
  wygląda.A przecież jest na to rozwiazanie. A wyprowadz się jeden z drugim tam z
  powrotem skąd "ojce pochodzą". Będziesz miał cicho, swojsko i na benzynie
  zaoszczędzisz bo po jajka nie będzisz na weekend daleko jechał. A nam się też
  poprawi bo na drogach będzie luźniej i bezpieczniej.
 • ordyl 17.06.06, 23:51
  Całkowicie bez sensu. Naubliżać i nawymymyslać. Tłumaczenie że kiedyś latały
  samoloty i nikomu to nieprzeszkadza tylko przyjezdni marudzą, nie zmienia faktu
  że lotnisko się rozbudowuje, że zwiększa się ilość lotów. Jeszcze nie dawno
  grupa ta chciała dobudować kolejny pas startowy. W Polsce wszystko robi się na
  rympał na przekręt i nikomu to nie przeszkadza. Okęcie nie ma zapewnionej
  infrastruktury nie ma pociągnietej kolei, metra. Jest jedna droga dojazdowa co
  skutecznie blokuje ruch. Warszawie jest potrzebne lotnisko z prawdziwego
  zdarzenia nowoczesne z infrastrukturą. Koszt takiego lotniska jest oczywiście
  duży alerozbudowa Okęcia tez sporo kosztuje również pociągniecie kolei metra
  dróg dojazdowych . To lotnisko jest w centrum Warszawy, więc chyba wygodniej
  jest budowac na obrzeżach niż w centrum również ze względu na korki.

  Altarnatywa dla Okęcia jest bo już teraz część ruchu przejmują inne osrodki np.
  Kraków. Okęcie obsługuje również cargo oraz ruch tranzytowy. Dlaczego to musi
  być w centrum miasta? Dlaczego mamy rozbudowywać Okęcie zamiast zbudować
  porządne lotnisko pod Warszawą?

  Ten sam problem jest z obwodnicą dla Warszawy. Nie korzystamy z doświadczeń
  innych krajów tylko forsujemy najgłupsze rozwiązania bo tak nam mówią politycy.

  I tak na koniec w Polsce skutecznie się eliminuje obrońców mieszkańców
  lokalnych "działaczy" aktywistów, sprawami mieszkańców mogą sie zajmować tylko
  politycy i pewnie "nasi" politycy. Można z nami robić co się chcę a my się
  mamy na to godzić i siedzieć cicho bo innaczej to nam słoma z butów wychodzi.
  Tylko gościu jak już Wam będzie luźniej to nie będzie kogo doić z kasy.

  Zdrówka
 • ctr 19.06.06, 11:34
  "Altarnatywa dla Okęcia jest bo już teraz część ruchu przejmują
  inne osrodki np. Kraków." - A może tak jeszcze dalej. A wywalmy to całe
  lotnictwo np.do Berlina.Po co nasz kraj zasmiecać? Co pod Krakowem nie
  wprowadzi sie ktoś komu hałas kominem do domu się dostanie? Wtedy tu bedzie
  czysto i ekologicznie. A Niemcy niech mają za swoje.My bedziemy zarabiac na
  sprzedaży oborniaka i koszyków plecionych. Furmanką się je wywiezie do granicy
  a dalej to niech je ładują na co chcą.I będzie pinknie,łoj jak pinknie.
 • ordyl 19.06.06, 15:27
  rozmowa z Toba jest bez sensu. Oborniak to sobie do domu przywieź. Będziesz się
  lepiej czuł wtedy.

  Na nowe lotnisko możemy dostać pieniądze z Unii. To że lotnisko jest potrzebne
  nikt nie kwestionuje. Tylko można to zrobić z głową. Okęcie jako jedyne
  lotnisko w Europie z nikim się nie liczy , nie płaci odszkodowań mieszkańcom,
  nie uwzględnia w swoich planach uciążliwości swego działania.

  Przeciez to nie jest protest przeciwko lotnisku tylko przeciwko jego
  rozbudowie. Ctr nie obrażaj ludzi , bo to nie jest metoda dyskusji. Ale jak
  brakuje argumentów to się licytuje emocje. Dzięki takim ograniczonym ludziom
  Polska staje się prowincją.
 • ctr 19.06.06, 16:02
  No właśnie.Nie ma sensu.Nikt nie kwestionuje potrzeby budowy nowego
  lotniska.Powinna się rozpocząc jak najprędzej.Tylko że się nie rozpoczyna.A
  dlaczego? Bo w tym kraju na wszystko brakuje pieniedzy.Bo jak już będą
  pieniadze to "społeczność lokalna" oprotestuje,bo jak się wyznaczy lokalizację
  to najpierw muszą pokupić tereny prominęci aby je odsprzedac państwu z
  wielokrotnym zyskiem ,bo.....itd. Więc dopóki nie powstanie nowe lotnisko to
  Okecie bedzie funcjonować.I żaden "działacz" tego nie zmieni.Tylko może
  opóźnić.A więc i tak będzie co ma być tylko znowu z poślizgiem. A na tym
  cierpiec będą wszyscy oprócz "działacza demagoga"? Ten jako jedyny wyjdzie na
  tym do przodu.Bo jak nie wyrwie kasy to chociaż zaistnieje politycznie.I w
  końcu się załapie w jakiś wyborach na stanowisko i tam już bezkarnie bedzie
  mógł trwonić państwowe lub samorządowe pieniądze na swój ulubiony cel.
  Uprawianie demagogi.
 • ordyl 19.06.06, 17:07
  problem nie jest w funkcjonowaniu Okęcia , tylko budowie nowego lotniska.
  Protest jest przeciwko rozbudowie lotniska Okęcie. Okęcie nie ma
  infrastruktury, uciążliwośc jest ogromna chociażby zakorkowane ulice.

  Budowa nowego lotniska odciążyłaby Okęcie ale też zwiększyła ruch lotniczy w
  Warszawie. Dla nas mieszkańców ma to ogromne znaczenie a zmiejszenie czy
  ograniczenie lotów nad naszymi dachami jet kwestią istotną. Lokalizacje są i
  można by zacząć budować nowe lotnisko tylko nie wiadomo dlaczego politykom i
  działaczom właśnie również pewnym dziennikarzom zależy na rozbudowie Okęcia.

  W Polsce największym problemem jet aktywność zwykłych mieszkańców nie
  działaczy czy polityków. Dlatego można u nas robić wszelkie szwindle i
  przekręty. Dlatego również lokalna aktywność jest niewielka. jakoś nie mogę
  uwierzyć że działacze topowych parti politycznych sa w stanie coś zrobić dla
  ludzi czy lokalnej społeczności. Doskonałym przykładem jest Mysiadło i wyjazd
  na Puławską oraz kolejne inwestycje budowlane.


  A na tym
  > cierpiec będą wszyscy oprócz "działacza demagoga"? Ten jako jedyny wyjdzie na
  > tym do przodu.Bo jak nie wyrwie kasy to chociaż zaistnieje politycznie.I w
  > końcu się załapie w jakiś wyborach na stanowisko i tam już bezkarnie bedzie
  > mógł trwonić państwowe lub samorządowe pieniądze na swój ulubiony cel.
  > Uprawianie demagogi.

  Lokalny działacz to demagog ? Uprawia demagogię ? To kto ma za nas załatwiać
  sprawy ? Mamy to zostawic PO SLD czy PiSowi? Czy oni coś zrobili dla Warszawy
  lub dla gminy Lesznowola? Czy któryś z polityków zrobił coś dla odciążenia
  ruchu lotniczego? czy któryś odkorkował Puławską ?

  I na koniec nie jestem działaczem politykiem radnym ani demagogiem. Nie liczę
  na żadne odszkodowania , natomiast liczę na to że ruch lotniczy nad moją głową
  będzie mniejszy oraz na to że w nocy samoloty nie będą latac zwłaszcza tanie
  linie lotnicze. Gdybtym chciał zaistnieć politycznie to bym się zapisał do
  Partii ale to mnie nie interesuje. Jestem osobą znaną w Nowej Iwicznej i nie
  kandyduje do niczego. Ale może Ty się przedstawisz i powiesz kogo
  reprezentujesz ?

  Zdrówka

  Ps przynajmniej nie było nic o gnojówce i innych duperelach. Więc może poziom
  dyskusji się podniesie.
 • ctr 19.06.06, 17:55
  > I na koniec nie jestem działaczem politykiem radnym ani demagogiem. Nie liczę
  > na żadne odszkodowania , natomiast liczę na to że ruch lotniczy nad moją
  głową
  > będzie mniejszy oraz na to że w nocy samoloty nie będą latac zwłaszcza tanie
  > linie lotnicze.

  A co mają wspólnego loty nocne z rozbudową terminala??? W tej chwili nocna
  aktywność Okecia jest jest bardzo mocno ograniczona. Własnie ze względu na
  okolicznych mieszkańców.Wystarczy poptrzeć na rozkłady lotów i nie znajdzie się
  tam rozkładowych rejsów nocnych(2300-0500). Nie twierdzę że ich nie ma żadnych
  lotów ale można je policzyć na palcach jednej reki.A wiec nawet obecny za mały
  terminal nocą stoi PUSTY.Szybkie otwarcie nowego jest potrzebne aby był choć
  minimalny komfort odpraw w dzień. Aby ktoś kto wita lub żegna ludzi
  przyjeżdzajcych do stolicy prawie 40 milionowego kraju nie musiał się
  wstydzić.Powtórze raz jeszcze w nocy nawet gdyby ruch zwiekszył się 20 krotnie
  w obecnym terminalu nie brakowało by miejsca. Problem jest w dzień.I jeszcze
  jedno paradoksalnie opóźnianie otwarcia nowej powierzchni odpraw na Okeciu może
  spowodować przesuwanie części rejsów na porę po godzinach szczytu a wiec na
  noc.Ruch lotniczy rośnie bo ludzie chcą latać.W sprawach prywatnych służbowych,
  na wakacje,do pracy.To popyt kreuje rynek.Tego sie nie zatrzyma.I nikt nie
  bedzie przyjmował argumentu że aby poleciec 2 godziny do Paryża Kopenhagi czy
  Londynu najpierw musi odbyc 3 godzinną podróż pociągiem do Krakowa.To nie jest
  żadna alternatywa.Można a nawet trzeba lobbować za nowym lotniskiem dla
  Warszawy ale utrudnianie rozbudowy Terminala(nie pasów) jest po prostu dywersją.
 • ordyl 20.06.06, 01:01
  Jeszcze raz TRZEBA ZROBIĆ WSZYSTKO ABY POWSTAŁO NOWE LOTNISKO POD WARSZAWĄ.
  Takie działania pozorne powodują oddalenie budowy porządnego lotniska
  nieliczenie się z mieszkańcami oraz coraz większą uciążliwość Okęcia dla nas
  wszystkich. Niestety jeśli leci nad moją głową samolot to muszę przerwać
  rozmowę bo nie słychać co mówię. Jeśli ktoś tego nie rozumie lub do niego nie
  dociera to albo jest "pozytecznym idiotą" albo ma w tym jakiś biznes.

  Wystarczy że wyjdzie z super nowoczesnego lotniska i może się wstydzić na
  całego przed europą.

  Zdrówka
 • ctr 20.06.06, 09:45
  Potrzebna jest budowa nowego lotniska,ale nie łudź się. Nawet jak bedzie nowe
  to tego nie zaorają.Tego kraju na to nie stać. A swoją droga jak jesteś tak
  wrażliwy to po jasną cholerę wybudowałeś dom lub zamieszkałeś niedaleko
  ścieszki podejścia samolotów?Zmuszono Cię do tego?
 • ordyl 20.06.06, 10:56
  Nareszcie w czyms się zgadzamy. Jeśli chcemy konkurować z Berlinem potrzebne
  jest nowoczesne lotnisko. Takim lotniskiem nie jet Okęcie i nie będzie nim po
  rozbudowie. Wszystko.

  przecież nie chodzi o zaoranie tylko ograniczenie lotów. Mnie się tu podoba
  (coraz mniej, ale nie ze względu na lotnisko). W sumie w okolicach W-wy ciężko
  jest znaleść fajne miejsce do mieszkania. Moj sąsiad przeprowadza się na
  Ursynów bo ma dość nieudolności tutejszych radnych urzędników etc.
 • korek222 20.06.06, 22:36
  ciekawy dialog szkoda że nie zawsze poparty pełną analizą.Niestety od ostatnich
  wyborow cofamy sie na całej linii,nowa władza spowolniła a raczej odkłada na
  nieprecyzyjne jutro decyzje lokalizacyjna na nowe lotnisko (patrz poniedziałkowe
  wystąpienie ministra Wróbla w centrum medialnym foksal )a co najgorsze
  zatrzymala de facto prace nad lotniskiem Modlin jako alternatywa dla lotow
  nocnych cargo\ i tanich przewoznikow na okeciu ,nawet bardzo wlasciwa postawa
  marszalka mazowieckiego -chca wejsc kapitalowo \i przejac tereny bylego lotniska
  wojskowego Modlin na potrzeby nowego lotniska regionalnego spotyka sie z
  niechecia.w dramatycznym stanie sa tez prace nad nowymi dojazdami w tym
  polączeniu kolejowym .zainteresowanych prosze o kontakt podesle nowe materiały,
  pozdrawiam korek222@gazeta.pl
 • ordyl 25.06.06, 01:01
  Dzięki za wsparcie. Moją domeną jest jednak sport. Myślę że następny temat to
  obwodnica dla Warszawy, która może się również okazać dla nas problemem.

  Zdrówka
 • mahony2109 09.07.06, 18:54
  Wiesz co kolego autorze... załamać się można!

  Dlaczego ludzie dla prywaty chcą torpedować instytucje użyteczności pblicznej
  potrzebne wszystkim, które dodatkowo były na danym terenie przed nimi...

  Ludzie wprowadzają się na Kabaty obok metra i walczą z metrem...
  Ludzie wprowadzają się do Piaseczna pod samoloty i walczą z lotniskiem...

  TO jest krańcowej formy egoizm. Wybierajcie dobrze mieszkania, a nie potem
  narzekajcie. Taka dobra rada, będzie się żyło łatwiej :-P

  Pzdr.
 • ordyl 10.07.06, 10:27
  załamać się można

  Dlaczego ludzie dla prywaty nie chcą respektować w Polsce prawa.
  Dlaczego coś co jest potrzebne wszystkim robi się dla wybranej kasty ludzi?

  Dlaczego rozbudowę robi się tam gdzie uciążliwość jest największa?
  Dlaczego w Polsce nikt się nie martwi mieszakńcami Kabat Piaseczna Mysiadła
  Włoch etc.

  Dlaczego nikt się nie martwi krańcowej formy egoizmem polityków, biznesmenów.
  Wybierajcie rozsądnych i uczciwych polityków to może i problemów typu lotnisko
  okęcie będzie mniej

  Kolego następnym razem zamiast emocji po proszę o jakieś argumenty, szczeglnie
  teraz w okresie letnim kiedy uciążliwość lotniska jest największa.

  Argumenty przeciw budowie lotnisk w Mszczonowie lub Modlinie.

  Zdrówka
 • mahony2109 10.07.06, 22:14
  > Dlaczego ludzie dla prywaty nie chcą respektować w Polsce prawa.

  Rekompensować? Hmm... taka rekompensata to nigdzie nie istnieje. Mogliby
  rekompensować mieszkańcom, którzy tu mieszkali PRZED POWSTANIEM LOTNISKA
  (garstka dzisiejszych mieszkańców), lub ewentualnie PRZED PLANAMI ROZBUDOWY (a
  te są znane od około 10 lat - 10 lat temu to ja miałem sad pod oknami, a teraz
  mam osiedla i hipermarket, więc też by się łapało góra 20%). A reszta? W żadnym
  kraju świata by im nikt nie wypłacić. Jakie nadużycia to umożliwia. Wiedząc o
  rozbudowie, kupić teren (bardzo drogi) i dostac odszkodowanie = mieć dom na
  popularnym przedmieściu kosztem PPL. Nie oskarżam Ciebie o takie myślenie, ale
  tysiące ludzi by w tym celu kupowało domy.

  > Dlaczego coś co jest potrzebne wszystkim robi się dla wybranej kasty ludzi?

  Wybranej? Są tanie linie, każdy może latać.

  > Dlaczego rozbudowę robi się tam gdzie uciążliwość jest największa?

  Może dlatego, że rozbudowy nie da się inaczej. Da się tylko budowę, a skala
  kosztów nie ta. Zresztą jak mówiłem o planach dalszej rozbudowy było wiadomo
  już gdy powstawał nowy (obecnie już stary Terminal 1) - a było to przed boomem
  na Piaseczno. Nowi mieszkańcy powinni pomyśleć zamiast iść za modą, a nie teraz
  narzekać.

  > Dlaczego w Polsce nikt się nie martwi mieszakńcami Kabat Piaseczna Mysiadła
  > Włoch etc.

  Hmm... a jest czym się martwić? Dlaczego największy podwarszawski boom
  mieszkaniowy był tu, a nie w Izabelinie, Wesołej, Legionowie czy Markach? Chyba
  z jakiś powodów ludziom wyszedł bilans zysków i strat pozytywny... W każdym
  razie wiedzieli, że się pchają pod samoloty... czy jak lemingi za modą?

  > Dlaczego nikt się nie martwi krańcowej formy egoizmem polityków, biznesmenów.
  > Wybierajcie rozsądnych i uczciwych polityków to może i problemów typu
  lotnisko

  Nasze lotnisko niczym się nie różni od innych, a Ty uprawiasz demagogie.
  Stolica musi mieć lotnisko. Mieszkać w okół niego nie trzeba. Domy i działki w
  naszej okolicy są obecnie b. drogie i porządane. Można łatwo sprzedać i kupić
  nawet lepszy domek pod Kampinosem czy w Otwocku... Jak Ci nie pasuje lotnisko
  po co się męczyć?

  > Kolego następnym razem zamiast emocji po proszę o jakieś argumenty,
  szczeglnie
  > teraz w okresie letnim kiedy uciążliwość lotniska jest największa.

  Argumenty Ci dałem... za to Ty nie masz... w każdym razie czekam na
  odpowiedzi... choć pewnie też nie dostanę... zwłaszcza mnie ciekawi odpowiedź
  na pierwszy argument (o nowych i wyłudzeniach) oraz odpowiedź na przyznam dość
  prywatne pytanie - po co tu mieszkasz... masz wybór!

  > Argumenty przeciw budowie lotnisk w Mszczonowie lub Modlinie.

  Koszt. Ale swoją drogą ja nie jestem im przeciwny. Tylko uważam, za rozsądny
  plan rozbudowy Okęcia (można szybko i tanio) a w perspektywie 10 lat budowa
  nowego portu. Oba się przydadzą, bo miasta tej wielkości zwykle mają 2 porty.

  Pzdr.
 • mahony2109 10.07.06, 22:28
  PS: a jak szukasz uciążliwości z którą warto walczyć, to Ci jedną podam:
  nowi mieszkańcy Piaseczna, Józefosławia, Iwicznej z dużą ilością kasy,
  nastoletnimi dziecmi posiadającymi sprzęt jakości koncertowej i kochającymi
  osobliwą muzykę... Z powodu wielogodzinnych koncertów hip-hopowych
  nowobogackiego bachora z przeprowadzam się z Piaseczyńskiego segmentu, do domu
  na duuużej działce z dala od chamskich ludzi - okupując to dużym kredytem i
  dużą odległością noawego domu od Wawy. Gdybyś miał co parę dni 5
  godzinne "koncerty" hip-hopowe pod oknem, tak głośne, że TV u siebie nie
  słyszysz, to byś się dowiedział co to znaczy "przeszkadzać" i "uniemożliwiać
  korzystanie z własności". Samoloty, które często (np: teraz) latają tuż nad
  moim dachem to nic w porównaniu... :-P

  Pzdr.
 • ordyl 11.07.06, 14:58
  systematyczność to bardzo ważna cecha. Tu jest temat Okęcia a nie muzyki
  hiphopowej. Prawo musi być przestrzegane przez wszystkich i PPL i bachory
  nowobogackie. załóż sobie nowy temat i walcz.
 • mahony2109 11.07.06, 15:29
  prawo które jest bezradne wobec bachorów, jest tym bardziej bezradne wobec
  lotniska... przed zmianą prawa nie ma co walczyć.

  Pzdr.
 • ordyl 11.07.06, 14:54
  mahony2109 napisał:

  > Rekompensować? Hmm... taka rekompensata to nigdzie nie istnieje. Mogliby
  > rekompensować mieszkańcom, którzy tu mieszkali PRZED POWSTANIEM LOTNISKA
  > (garstka dzisiejszych mieszkańców), lub ewentualnie PRZED PLANAMI ROZBUDOWY
  (a
  > te są znane od około 10 lat

  Porozumiewanie się z lokalną społecznością i płacenie odszkodowań w tym kraju
  to zwyczaj nie znany. Już nam Chirac powiedział morda w kubeł i siedzieć cicho.
  W dyktaturach też ludzie nie mają nic do powiedzenia, niestety prezydent
  Warszawy ani poprzedni ani p.o. tym problemem też się nie zajął.

  > Wybranej? Są tanie linie, każdy może latać.
  >

  Każdy może latać szkoda że się nie mysli o wygodzie pasażerów.


  > Może dlatego, że rozbudowy nie da się inaczej. Da się tylko budowę, a skala
  > kosztów nie ta. Zresztą jak mówiłem o planach dalszej rozbudowy było wiadomo
  > już gdy powstawał nowy (obecnie już stary Terminal 1) - a było to przed
  boomem na Piaseczno.

  w Europie są dwa lotniska w centrum miasta Luxemburg i Londyn. W Londynie są
  jeszcze inne lotniska na obrzeżach. Nie rozbudowuje się lotniska w centrum
  miasta, bo jest źle usytuowany to wezęł komunikacyjny. Taki wezęł musi
  wyizolowany z miasta innaczej ulegnie atrofii. Do Okęcia nie ma pociągnietego
  metra kolejki, jest tylko jedna droga dojazdowa.

  > > Dlaczego w Polsce nikt się nie martwi mieszakńcami Kabat Piaseczna Mysiad
  > ła
  > > Włoch etc.
  >
  > Hmm... a jest czym się martwić?

  ludnością tubylczą okupanci nigdy się nie przejmują. Tylko kto jest naszym
  okupantem?


  > Nasze lotnisko niczym się nie różni od innych, a Ty uprawiasz demagogie.
  > Stolica musi mieć lotnisko. Mieszkać w okół niego nie trzeba.

  Stolica musi mieć lotnisko nowoczesne, które obsłuży nie tylko loty pasażerskie
  ale będzie w stanie przejąć cargo czy loty tranzytowe. Obecnie te loty
  obsługuję Okęcie. Nie jest ono konkurencyjne na rynku przede wszystkim dlatego
  że odbiega standardem od innych lotnisk europejskich. Wszelkie ruchy wokół
  Okęcia typu rozbudowa dobudowa wstrzymuje budowę lotniska z prawdziwego
  zdarzenia. Konieczność budowy lotniska poza Warszawą jest oczywistością ale
  jakimś cudem wciąż chcecie nam wmówić że lepsza jest rozbudowa Okęcia. 70
  procent pasażerów jest spoza Warszawy więc akurat dla ich wygody lepsze byłoby
  lotnisko poza Warszawą

  > Argumenty Ci dałem... za to Ty nie masz... w każdym razie czekam na
  > odpowiedzi... choć pewnie też nie dostanę... zwłaszcza mnie ciekawi odpowiedź
  > na pierwszy argument (o nowych i wyłudzeniach) oraz odpowiedź na przyznam
  dość
  > prywatne pytanie - po co tu mieszkasz... masz wybór!
  >

  Na pierwszy argument wyrok sądu z dnia 4 listopad 2004 potwierdzający
  nieważność rozporządzenia wojewody Mazowieckiego ustanawiającego obszar
  ograniczonego użytkowania wokół PL Okęcie.

  Przecież nie chodzi o zamknięcie Okęcia tylko budowę nowego nowoczesnego
  lotniska dla W-wy. Jak widać nie wszyscy chcemy żyć w nowoczesnym kraju. O
  nowym lotnisko dyskusje trwają od wielu lat i są to dyskusje pozorne, bo wciąż
  jak bumerang wraca Okęcie. Na szczęście budowa dodatkowego pasa startowego
  upadła. Zwiększenie ruchu lotniczego spowoduje zwiększenie natężenia hałasu
  (szkodliwego dla naszego zdrowia, powodującego zmęczenie, niewyspanie),
  poszerzy korytarz powietrzny w którym latają samolot

  > > Argumenty przeciw budowie lotnisk w Mszczonowie lub Modlinie.
  >
  > Koszt. Ale swoją drogą ja nie jestem im przeciwny. Tylko uważam, za rozsądny
  > plan rozbudowy Okęcia (można szybko i tanio) a w perspektywie 10 lat budowa
  > nowego portu. Oba się przydadzą, bo miasta tej wielkości zwykle mają 2 porty.

  I tu jest błąd w myśleniu, ponieważ rozbudowa Okęcia jest droższa niż budowa
  nowego lotniska. Przecież na Okęciu jest budowany nowy terminal od zera. Wciąż
  brakuje infrastruktury. nie ma kolei etc. nie ma dróg dojazdowych. żeby
  dojechać do Okęcia trzeba jechać przez centrum W-wy więc korek oczywiście musi
  powstatawać. Dlaczego się forsuje rozbudowę Okęcia ? Z jakich powodów wybiera
  się rozwiązanie gorsze ? W rozbudowę lotniska był zaangażowany układ
  warszawski, niestety PIS z tym problemem nic nie zrobił 4 lata jego rządów nie
  przyniosły poprawy.


  zdrówka
 • mahony2109 11.07.06, 15:47
  > Porozumiewanie się z lokalną społecznością i płacenie odszkodowań w tym kraju
  > to zwyczaj nie znany. Już nam Chirac powiedział morda w kubeł i siedzieć
  cicho.

  Ze społecznością lokalną ZAMIESZKAŁĄ NA DANYM TERENIE W MOMENCIE OPRACOWANIA
  PLANÓW... a nie z tymi którzy się sprowadzili później... To garstka osób w
  porównaniu i znacząca różnica. U nas odszkodowań chcą Ci drudzy :-/

  > W dyktaturach też ludzie nie mają nic do powiedzenia, niestety prezydent
  > Warszawy ani poprzedni ani p.o. tym problemem też się nie zajął.

  Plan rozbudowy lotniska to jeszcze poprzedni prezydent :-P Tylko w związku z
  nieustannym zrzędzeniem mieszkańców niedawno powstał pomysł stref.

  > Każdy może latać szkoda że się nie mysli o wygodzie pasażerów.

  O wygodzie pasażerów to nie myślą ludzie tacy jak Ty - torpedujący rozbudowę
  duszącego się lotniska!

  > w Europie są dwa lotniska w centrum miasta Luxemburg i Londyn. W Londynie są
  > jeszcze inne lotniska na obrzeżach. Nie rozbudowuje się lotniska w centrum
  > miasta, bo jest źle usytuowany to wezęł komunikacyjny. Taki wezęł musi
  > wyizolowany z miasta innaczej ulegnie atrofii. Do Okęcia nie ma pociągnietego
  > metra kolejki, jest tylko jedna droga dojazdowa.

  Ładna manipulacja. W Europie jest dużo lotnisk w MIASTACH, tylko dwa w CENTRUM
  miasta. Okęcie, dzielnica Włochy to nie jest i ngdy nie było CENTRUM miasta,
  tylko obrzeża... Dlatego też fakt, że są dwa lotniska w Centrum nie jest tu
  relewentny. Można porównywać z lotniskami na obrzeżach, a tych są setki. A że
  nie ma infrastruktury? Też problem... zbudować kolejkę w oparciu o tory
  radomskie łatwo.

  > ludnością tubylczą okupanci nigdy się nie przejmują. Tylko kto jest naszym
  > okupantem?

  Hmm... cóż, 90% mieszkańców tych terenów nie zaprząta sobie w ogóle głowy
  lotniskiem... parę procent ciągle walczy i wichrzy... jeśli "okupanta" ma tylko
  te parę procent, to może jest nim ich własny charakter :-D

  > Stolica musi mieć lotnisko nowoczesne, które obsłuży nie tylko loty
  pasażerskie ale będzie w stanie przejąć cargo czy loty tranzytowe. Obecnie te
  loty
  > obsługuję Okęcie. Nie jest ono konkurencyjne na rynku przede wszystkim
  dlatego że odbiega standardem od innych lotnisk europejskich. Wszelkie ruchy
  wokół
  > Okęcia typu rozbudowa dobudowa wstrzymuje budowę lotniska z prawdziwego
  > zdarzenia.

  Okęcie może być węzłem z prawdziwego zdarzenia. Nowy terminal już znacznie je
  zbliży standardem. A dalsza rozbudowa jeszcze bardziej. W dalekiej przyszłości
  rzeczywiście mimo rozbudowy przestanie być konkurencyjne, ale to wtedy będziemy
  się martwić budową nowego... A swoją drogą masz talent do obracania prywaty (Ja
  nie chcę samolotów!) w działania dla dobra lotniska i ogółu ;-P

  Konieczność budowy lotniska poza Warszawą jest oczywistością ale
  > jakimś cudem wciąż chcecie nam wmówić że lepsza jest rozbudowa Okęcia. 70
  > procent pasażerów jest spoza Warszawy więc akurat dla ich wygody lepsze
  byłoby
  > lotnisko poza Warszawą

  A jak na to wpadłeś? Przecież to 70% dojeżdża z RÓŻNYCH KIERUNKÓW, więc właśnie
  najwygodniejsze jest lotnisko blisko węzła kolejowego (Centralny) i PKS
  (Zachodni)...

  > Na pierwszy argument wyrok sądu z dnia 4 listopad 2004 potwierdzający
  > nieważność rozporządzenia wojewody Mazowieckiego ustanawiającego obszar
  > ograniczonego użytkowania wokół PL Okęcie.

  Strefa to nie to samo co rozbudowa. Pomysł strefy to XXI wiek, pomysł rozbudowy
  to wczesne lata 90te. Strefa powstała ze względu na narzekania mieszkańców.
  Rozbudowa może się odbyć bez niej i gdyby władza rzeczywiście olewała
  mieszkańców, to by w ogóle nie próbowała się bawić w jakieś strefy.

  > Przecież nie chodzi o zamknięcie Okęcia tylko budowę nowego nowoczesnego
  > lotniska dla W-wy. Jak widać nie wszyscy chcemy żyć w nowoczesnym kraju. O
  > nowym lotnisko dyskusje trwają od wielu lat i są to dyskusje pozorne, bo
  wciąż
  > jak bumerang wraca Okęcie. Na szczęście budowa dodatkowego pasa startowego
  > upadła. Zwiększenie ruchu lotniczego spowoduje zwiększenie natężenia hałasu
  > (szkodliwego dla naszego zdrowia, powodującego zmęczenie, niewyspanie),
  > poszerzy korytarz powietrzny w którym latają samolot

  Zmartwię Cię. Budowa ekstra pasa nie powstrzyma drastycznego zwiększenia ruchu.
  Wystarczy popatrzeć na Malagę w sezonie. Podobny układ pasów jak u nas, a
  samoloty startują dosłownie bez przerwy. Tam to jest ruch. U nas jest jeszcze
  duuuużo luzu.

  > I tu jest błąd w myśleniu, ponieważ rozbudowa Okęcia jest droższa niż budowa
  > nowego lotniska. Przecież na Okęciu jest budowany nowy terminal od zera.
  Wciąż
  > brakuje infrastruktury. nie ma kolei etc. nie ma dróg dojazdowych. żeby
  > dojechać do Okęcia trzeba jechać przez centrum W-wy więc korek oczywiście
  musi
  > powstatawać. Dlaczego się forsuje rozbudowę Okęcia ? Z jakich powodów
  wybiera
  >
  > się rozwiązanie gorsze ? W rozbudowę lotniska był zaangażowany układ
  > warszawski, niestety PIS z tym problemem nic nie zrobił 4 lata jego rządów
  nie
  > przyniosły poprawy.

  Jakoś mnie nie przekonuje to, że jest niby droższe. Wyliczenia sa różne, raz
  wychodzą tak, raz tak. A rozbudowa lotniska (nowy terminal) jest już faktem i
  nikt jej nie powstrzyma, więc może lepiej nie walczyć i się nie stresować ;)

  Pzdr.
 • ordyl 12.07.06, 12:57
  kipi kasza groch z kapustą , nawet nie wiem czy odpowiadać

  Ryanair kolejny raz wzywa nasz rząd by uruchomić lotnisko w Modlinie.
  Dzięki lotnisku w Modlinie warszawiacy i nie tylko moga latać taniej. Lotnisko
  to może byc konkurencyjne nie tylko w Polsce ale i dla Europy. Są zapewnienia
  że prace ruszą ale prace ruszają tylko przy Okęciu. To już jest dywersja.

  Lotnisko w Modlinie będzie tańsze , mniej uciążliwe. Ty proponujesz 10 lat to
  jest właśnie postęp na razie Okęcie a jak już będzie tragicznie to wtedy
  drugie lotnisko.

  Gdyby nie protesty ludzi byłoby jeszcze gorzej. Gdyby nie ta gartska ludzi
  którym się jeszcze coś chce.

  90% ludzi sobie zaprząta głowy czy to dobrze? czy to dobrze że mamy aż tylu
  niewolników?

  Okęcie nigdy nie będzie nowoczesnym lotniskiem.
  Dojazd z dworca centralnego czy Zachodniego ma byc łatwiejszy ? szkoda gadać

  Zmartwiłeś nie tylko mnie, i nie masz się z czego cieszyć.

  Okęcie jest najdrozszym lotniskiem w Europie środkowej. Szkoda czasu dla Ciebie.

  Zdrówka
 • mahony2109 12.07.06, 19:49
  > kipi kasza groch z kapustą , nawet nie wiem czy odpowiadać

  Tia... wszyscy nastawienie rozczeniowo w pewnym momencie zaczynają obrażać :-P

  > Ryanair kolejny raz wzywa nasz rząd by uruchomić lotnisko w Modlinie.
  > Dzięki lotnisku w Modlinie warszawiacy i nie tylko moga latać taniej.
  Lotnisko
  > to może byc konkurencyjne nie tylko w Polsce ale i dla Europy. Są zapewnienia
  > że prace ruszą ale prace ruszają tylko przy Okęciu. To już jest dywersja.

  Ryanair to międzynarodowa korporacja z dużym budżetem znana z praktyk
  dumpingowych, wymuszana stawek itd. Jednym słowem mająca niezbyt dobrą opinię i
  nie mniej przeciwników niż giganty typu McDonald's czy Coca-Cola. To że firma
  robi się na taką, która ma tylko dobro ludzi na względzie, nie powinno Cię
  mylić. Każdej firmie chodzi o zysk. Klient liczy się mniej, a kraj inwestycji
  jeszcze mniej.

  > Lotnisko w Modlinie będzie tańsze , mniej uciążliwe. Ty proponujesz 10 lat to
  > jest właśnie postęp na razie Okęcie a jak już będzie tragicznie to wtedy
  > drugie lotnisko.

  Zakładając, że będzie tragicznie. Polska ma sporo innych problemów (np: brak
  infrstruktury drogowej, nietolerancja itp) które mogą zablokować wielce
  optymistyczne wskaźniki rozwoju lotnictwa (za przemysłem i turystyką) i Okęcie
  może okazać się całkiem wystarczające...

  > Gdyby nie protesty ludzi byłoby jeszcze gorzej. Gdyby nie ta gartska ludzi
  > którym się jeszcze coś chce.

  Jeśli pisanie takich tekstów sprawia, że czujesz się lepiej, to pisz śmiało ;).
  Ja nazywam takie rzeczy pieniactwem :-P

  > 90% ludzi sobie zaprząta głowy czy to dobrze? czy to dobrze że mamy aż tylu
  > niewolników?

  Wypraszam sobie. A może 90% ludzi to po prostu osoby świadome. Wybrałem
  mieszkanie pod korytarzem lotniczym, wiedząc, że będą latać samoloty.
  Wiedziałem, że nie będzie mi to przeszkadzać. No i mieszkam, jestem zadowolony
  i mnie nie przeszkadza... TO jest niewolnictwo... buhahaha... to jest
  dokonywanie świadomych wyborów i akceptowanie kosekwencji.

  > Okęcie nigdy nie będzie nowoczesnym lotniskiem.
  > Dojazd z dworca centralnego czy Zachodniego ma byc łatwiejszy ? szkoda gadać

  Eeeee... nie wiem czym się zajmujesz, ale ja od lat siedzę w temacie
  komunikacji miejskiej i kolejowej (chociaż przyznaję, nie tyle lotniczej), ale
  lepiej mi nie zaczynaj tu snuć szalonych teorii komunikacyjnych. Z punktu
  widzenia komunikacji nie wiele trzeba by lotnisko okęcia miało świetny i
  nowoczesny dojazd :-P

  > Okęcie jest najdrozszym lotniskiem w Europie środkowej. Szkoda czasu dla
  Ciebie

  Najdroższym z uwagi na MONOPOL. Wystarczyłoby żeby na przykład dali wkroczyć
  innym niż Petrolot dostawcom paliwa i innym niż WAS obsługującym, a już by było
  lepiej... Cena nie wynika z położenia :-/. Tia i kolejna obelga... tak łatwiej
  niż argumentami :-P

  Pzdr.
 • mahony2109 13.07.06, 21:14
  Polecam link (jak nie działa to: airliners.net, forum, civila aviation, "why is
  ryanair so cheap" - ciekawych rzeczy można się dowiedzieć):
  www.airliners.net/discussions/general_aviation/read.main/2874645/
  Lepiej się na nich nie powoływać. Tanie linie mogą być pozytywne, ale metody
  tej są naprawdę wątpliwe.
 • korek222 12.07.06, 12:14
  Panowie jest tu paru ludzi ,którzy jak sądzę mogą się spotkać i pogadać na ten
  temat bo każdy ma na swój sposób rację.Proponuję więc spotkanie u mnie przed
  domem na grilu w tej prawie ,proszę zainteresowanych o kontakt.Nie wyczerpiemy
  zapewne tematu do końca ale dyskusja w ciekawym towarzystwie nawet po upalnym
  dniu to coś.W przerwach od dyskusji nad możliwym i niemożliwym możliwość
  rozegrania paru setów w siatkę czy też turniej karnych na bramke do piłki
  recznej.Pozdrowienia.
 • ordyl 12.07.06, 13:03
  czesć Janusz

  Zawsze się chętnie z Tobą spotkam. Wcześniej spotykałem się z radnymi
  Wiśniewskim, Sieliłą, Klimkowskim, sołtys Faliszewskim, Wójtową Batycką-Wąsik ,
  Markiem Flakiem, Krzyszytofem Tarchalskim Mariuszem Słowikiem pewnie kogoś
  pominąłem i nic z tego nie wynikało.

  Z Tobą przynajmniej nie stracimy czasu bo pogramy sobie w piłkę lub siatkówkę.

  Zdrówka
 • ordyl 14.07.06, 10:34
  Warszawie jest potrzebne duże nowoczesne lotnisko. Są dwie lokalizacje
  Mszczonów oraz Modlin. Komuś zależy na tym żeby tych lotnisk nie było, jak
  widać.

  Lotnisko w centrum miasta to korek komunikacyjny, i nie jest to wezęł
  komunikacyjny bo nie da się wyizolować ruchu lokalnego (dojeżdżających do
  pracy). Ktoś kto jest specem od komunikacji powinien takie rzeczy wiedzieć.
  Nigdzie nie udało się zorganizować dobrego dojazdu lotniska w centrum miasta.
  Okęcie leży obok bardzo ważnego ciągu komunikacyjnego wylotówki na Katowice
  oraz Kraków, więc nasilenie ruchu jest tu olbrzymie o czym nieraz nam mówił
  Janusz Piechociński. Robienie obwodnicy dla Okęcia jak to teraz się planuje
  nie poprawi sytuacji , ponieważ nie odciąży tego ruchu. Nie poprawi sytuacji
  Okęcia i nie poprawi lokalnej komunikacji.

  Okęcie jest drogie i nie wygodne ze względu na swoje usytuowanie , dlatego
  Kraków przejmuje część lotów tanich linii lotniczy, i dlatego Warszawa nie ma
  szans w konkurencji z Berlinem. Ktoś kto temu przeczy albo ma w tym interes
  albo nie chcę zrozumieć rzeczy oczywistych.

  Nie jestem związany z ryanair związku z tym nie czuje się zobowiązany bronić
  tej firmy. Sugestie tej firmy na temat tanich lotów sa jednak istotne i
  pokazują ten problem w szerszym kontekście. rownież konieczności budowy
  nowoczesnego lotniska z wydzielonym węzłem drogowym kolejowym etc. tak aby
  warszawiacy i nie tylko mogli łatwo z lotniska korzystać.

  I na koniec pieniacze którzy mnie atakują jak widać mają jeden cel monopol
  Okęcia w Warszawie. Dlaczego ci ludzie nie chcą budowy nowego lotniska? jak
  sobie odpowiemy na to pytanie wszystko będzie jasne.

  Zdrówka
 • mahony2109 14.07.06, 10:44
  Radzę sprawdzić definicję pieniacza. Typowym zastosowaniem tego słowa jest
  osoba, która nie wydaje się mieć życia, poza tym, że czepia się paru spraw (nie
  przeszkadzających innym) i prowadzi krucjatę by je załatwić po swojej myśli.
  Krucjata polega na męczeniu wszelkiego rodzaju urzędników i generalnie
  czepiania się każdego urzędu, nawet takiego w kórego kompetencje sprawa
  właściwie nie chodzi... Za to posiadanie innego zdanie niż ktoś i
  argumentowanie go (czytaj: dyskusja) nie ma z pieniactwem nic wspólnego. Nie ma
  nic wspólnego ze słownikową definicją pieniacza... Więc po co odwraczasz kota
  ogonem? Przecież tylko się ośmieszasz...

  Pzdr.

  PS: z wrodzonej złośliwości dodam, że pewnie, zaczniesz kolejną krucjatę i
  będziesz wysyłał listy do Netii, do gminy Piaseczno, do policji i Bóg wie kogo,
  że mi odciąć Internet, bo Cię uraziłem ;-DDDDDD
 • ordyl 14.07.06, 14:53
  RYANAIR WZYWA PONOWNIE DO ZBUDOWANIA DRUGIEGO LOTNISKA DLA WARSZAWY!  Warszawa, Londyn, 11 lipca 2006: Dokładnie trzy miesiące od czasu wezwania
  polskiego rządu do reformy zarządzania państwowymi lotniskami i rozpoczęcia
  prac nad alternatywnym, efektywnym i tanim lotniskiem dla Warszwy, Ryanair,
  numer 1 wśród tanich linii lotniczych w Europie, ponawia swój apel!

  „Bałagan na Okęciu. W kolejkach do odprawy trzeba stać nawet trzy godziny.
  Nawet półtorej godziny trzeba spędzić w korku tuż przed lotniskiem.”

  ”- Taki horror Porty Lotnicze fundują nam już od czerwca, gdy zaczął się szczyt
  wakacyjny. My spóźniamy się do pracy, a pasażerowie na samoloty.”

  „Gdy komuś uda się dojechać do lotnisko, kolejne kłopoty czekają go w pękającej
  w szwach hali odlotów. W kolejkach do odpraw dochodzi do kłótni. - Dwie godziny
  czekamy na odprawę do Toronto, a tu się wpychają inni. Nikt nad tym nie panuje.”

  „- Lecimy LOT-em, który jest jednym z droższych przewoźników, a jesteśmy
  obsługiwani w tak fatalnych warunkach.”

  To tylko kilka cytatów z artykułu red. Krzysztofa Śmietany w stołecznej Gazecie
  Wyborczej z dnia 6 lipca br. Jak długo w reakcji na takie opisy bezczynne
  pozostaną władze Warszawy, Mazowsza i kraju?

  Otwarcie lotniska w Modlinie, Sochaczewie, Mińsku Mazowieckim, lub
  jakiejkolwiek innej lokalizacji niedaleko Warszawy znacznie zwiększyłoby
  konkurencję na rynku tanich przelotów i przyczyniłoby się do obniżenia cen
  połączeń do Warszawy, a pasażerom zaoszczędziłoby atrakcji serwowanych przez
  Okęcie i drogich przewoźników stamtąd operujących. Te „atrakcje” to wysokie
  ceny, spóźnione loty i setki zagubionych bagaży!

  Ryanair chce przekazać Ministerstwu Transportu w Warszawie głosy poparcia od
  wszystkich pasażerów, którzy chcą z Warszawy latać tanio, punktualnie i bez
  nerwów! Dlatego uruchamiamy adres e-mail lotniskodlawarszawy@ryanair.com.
  Wszystkie e-maile popierające apel Ryanair zostaną przekazane Ministrowi
  Transportu!

  Tomasz Kułakowski, odpowiedzialny za sprzedaż i marketing Ryanair w Europie
  Środkowej powiedział dziś:
  „Jak długo jeszcze będziemy słyszeć tylko zapewnienia, że już za kilka miesięcy
  ruszą prace? Że już za rok będzie lotnisko w Modlinie? Czas najwyższy obrócić
  słowa w czyny, tak aby z niskich cen mogli skorzystać nie tylko mieszkańcy
  Rzeszowa, Szczecina, Gdańska, Bydgoszczy, Poznania, Wrocławia czy Krakowa! Jak
  długo warszawiacy by polecieć tanio będą jeszcze musieli jeździć do Łodzi?
  Apelujemy do wszystkich, dla których ma to znaczenie o przesyłanie głosów
  poparcia pod adres lotniskodlawarszawy@ryanair.com, a pierwszych 100 osób
  otrzyma bezpłatne* bilety na nowych trasach Ryanair z Wrocławia i Krakowa do
  Frankfurtu i Liverpoolu, które startują już w październiku!”

 • mahony2109 14.07.06, 19:19
  Weź mnie nie rozśmieszaj z tym Ryanairem. To nie jest linia dla Warszawy.
  Ryanair obsługuje zadupia i pojedyńcze stolice które mają drugie zadupne
  lotniska. Robi ludzi do tego w konia, uznając, że np: lotnisko Hahn to
  Frankfury. Tym samym często bilet Ryanair + komunikacja / taksówka by się
  dostać z zadupia do miasta jest droższa niż bulet normalnej taniej linii (jak
  Centralwings, Germanwings, EasyJet, Sky Europe, Wizz Air, Norwegian itd - z
  których nawiasem mówiąc żadna nie ma z Wawą problemów) a nawet niż
  normalnej "drogiej" czy "klasycznej" linii. Polecam link o Ryanair, który Ci
  dałem. Tam siedzą specjaliści od lotnictwa, z którymi żaden z nas nie może się
  w tej kwestii równać!

  > „Bałagan na Okęciu. W kolejkach do odprawy trzeba stać nawet trzy godzin
  > y.
  > Nawet półtorej godziny trzeba spędzić w korku tuż przed lotniskiem.”

  Co rozwiąże nowy terminal...

  > ”- Taki horror Porty Lotnicze fundują nam już od czerwca, gdy zaczął się
  > szczyt
  > wakacyjny. My spóźniamy się do pracy, a pasażerowie na samoloty.”

  Co również rozwiąże nowy terminal...

  > „Gdy komuś uda się dojechać do lotnisko, kolejne kłopoty czekają go w pęk
  > ającej
  > w szwach hali odlotów. W kolejkach do odpraw dochodzi do kłótni. - Dwie
  godziny
  >
  > czekamy na odprawę do Toronto, a tu się wpychają inni. Nikt nad tym nie
  panuje.

  Hmm... co zmieni nowy terminal (mam uczucie deja vu pisząc to :-D)

  > „- Lecimy LOT-em, który jest jednym z droższych przewoźników, a jesteśmy
  > obsługiwani w tak fatalnych warunkach.”

  To po cholerę "lecicie" Lotem. Jest wybór. Przecież do wielu destynacji taniej
  lecieć konkurencją przez Frankfurt, Wiedeń, Londyn czy Paryż, a czasem
  bezpośrednio nawet (nie wiem czy do Toronto lata Air Canada, ale pewnie tak).

  > To tylko kilka cytatów z artykułu red. Krzysztofa Śmietany w stołecznej
  Gazecie

  Nie rozśmieszaj mnie. Pan Śmietana to dyżurny specjalista od wszystkiego. Pisze
  też o komunikacji i kolei od odejścia Pana Osowskiego. O ile poprzedni był
  rzeczywistym specem od komunikacji, to teraz Gazeta jest na tym samym poziomie
  co ŻW, a Osowski na forum komunikacyjnym nie raz przeprasza za poziom dawnego
  pracodawcy :-D

  Dobra, lecę na obiad... do reszty postu ustosunkuję się po nim :)

  Pzdr.
 • mahony2109 14.07.06, 19:58
  > Ryanair chce przekazać Ministerstwu Transportu w Warszawie głosy poparcia od
  > wszystkich pasażerów, którzy chcą z Warszawy latać tanio, punktualnie i bez
  > nerwów! Dlatego uruchamiamy adres e-mail lotniskodlawarszawy@ryanair.com.
  > Wszystkie e-maile popierające apel Ryanair zostaną przekazane Ministrowi
  > Transportu!

  Kampania reklamowa. Skuteczna dzięki ludziom, takim jak Ty, którzy się na nią
  nabierają. Chociaż z Twoich postów na tym forum człowiek się zastanawia czy Ty
  się tylko nabierasz, czy dla Ryanair pracujesz, bo jak na temat lotniska
  (ciągnący się od 10 lat) durna akcja Ryanairu (trwająca raptem kilkanaście
  miesięcy) powtarza się zbyt często.

  > Tomasz Kułakowski, odpowiedzialny za sprzedaż i marketing Ryanair w Europie
  > Środkowej powiedział dziś:
  > „Jak długo jeszcze będziemy słyszeć tylko zapewnienia, że już za kilka mi
  > esięcy
  > ruszą prace? Że już za rok będzie lotnisko w Modlinie? Czas najwyższy obrócić
  > słowa w czyny, tak aby z niskich cen mogli skorzystać nie tylko mieszkańcy
  > Rzeszowa, Szczecina, Gdańska, Bydgoszczy, Poznania, Wrocławia czy Krakowa!
  Jak
  > długo warszawiacy by polecieć tanio będą jeszcze musieli jeździć do Łodzi?

  Pan Kułakowski nie wyjaśnił dlaczego cenry Ryanairu są takie tanie. Tańsze niż
  innych tanich linii. Oczywście takie nietypowe, a tanie kampanie są jedynm
  powodem, ale nie jedynym - polecam link

  > Apelujemy do wszystkich, dla których ma to znaczenie o przesyłanie głosów
  > poparcia pod adres lotniskodlawarszawy@ryanair.com, a pierwszych 100 osób
  > otrzyma bezpłatne* bilety na nowych trasach Ryanair z Wrocławia i Krakowa do
  > Frankfurtu i Liverpoolu, które startują już w październiku!”

  Tia i jeszcze marchewka... Ciekawe ile osób wyśle "poparcie" mając sprawę
  głęboko w d***e, tylko żeby dostać darmowy bilet na tą puszkę (nawiasem mówiąc
  za lot którą bym gorsza nie dał - bez zasłonek, regulowanych fotel, naćkane
  miejsca, zero obsługi w razie opóźnień i tak dalej).

  Pzdr.
 • jerzy.paryska 20.07.06, 19:35
  Popieram,

  Pięć lat temu nad głową nic mi nie latało. Teraz co minutę mam huczące
  odrzutowce. To nie jest w porządku
 • ordyl 20.07.06, 23:10
  Siedze i czytam Wyborczą (kilka lat temu), że nie rozumieją ludzi, którzy
  protestują bo teraz latają nowoczesne samoloty które w ogóle nie hałasują.
  Zamiast popierać rozwój lotniska, które przynosi same zyski to się
  awanturują a nad moją głową latały samoloty bezgłośnie , można powoedzieć że w
  ogóle ich nie słyszałem.

  Zdrówka
 • ctr 27.07.06, 21:19
  Bo mieszkałeś w Pipidówku!
 • mahony2109 10.10.06, 21:34
  Chyba 5 lat temu mieszkałeś gdzie indziej. Latało więcej i głośniejszych.
  Owszem, rozkład był może mniej zapchany, ale za to znacznie częściej wiało od
  Zachodu. Ostatnio w Wawie zmienił się klimat (stąd suche lata i mroźne zimy -
  jak całe ostatnie 1,5 roku), znacznie częściej wieje od wschodu i samoloty
  lądują od Okęcia. Jest lepiej. Nie dzięki działaniom włądz, ale jest.

  Pzdr.
 • wafek1 12.09.06, 09:18
  w dzisiejszej Stołecznej - "Okęcie blokuje Modlin"
 • ordyl 12.09.06, 16:13
  Właśnie o tym pisze o dłuższego czasu zamiast budować nowoczesne lotnisko
  pchają się w modernizowanie trupa. Inwestycja w Okęcie blokuje budowę
  nowoczesnego lotniska co powoduje wzrastający ruch nad naszymi głowami. Na
  szczęście to się zmienia powoli i choć raczej jestem nadal pesymistą może
  jednak się uda przenieść lotnisko do Sochaczewa lub Modlina.

  W Rzeczposopolitej o tym samym (obie gazety i RZ i GW były bardzo jednostronne
  w sprawie lotniska p.Śmietana jest o niebo lepszy od poprzedników) Opinia
  Atrura Buraka z PPL - winą za narzekania ursynowian obarcza przede wszystkim
  developerów którzy zamiast informować o niedogodnościach obiecywali spokój i
  ciszę etc. To samo co piszą moi adwersarze.
  Nie wspomina jednak o tym że ruch wzrasta oraz o coraz częstszych nocnych
  lotach.

  Warszawa się rozrasta ale nie wszyscy to zauważają widzą tylko swój mały
  interes na Okęciu. To co mnie przeraża to właśnie ten egoizm coraz
  powszechniejszy.

  Zdrówka
 • ordyl 10.10.06, 00:14
  Dziś w wyborczej jest artykuł na temat nas dotyczący.

  Dokładniej czemu są opóźnienia w sprawie budowy lotniska w Modlinie.
  Kilka ciekawostek lotnisko ma dojazd koleją róznież może mieć wezęł
  komunikacyjny. Tereny są tam znacznie tańsze społeczność lokalnaliczy na
  rozwój gminy dzięki lotnisku. Mocno na budowę naciska wójt Nowego Dworu
  Mazowieckiego.
  Dlaczego więc musimy się męczyć z tym Okęciem? Jednym z udziałowców lotniska w
  Modlinie jest PPL czyli samo Okęcie. To co się dzieje obecnie na Okęciu jest
  kataklizmem. Budowa nowego lotniska pomogłaby samemu PPL który musi spłacić
  długi zaciągnięte na rozbudowę Okęcia.
  według szacunków inwestycja wielkości 70 Mln PLN zwróciłaby się już po roku

  Najlepsze jest to że wszyscy udziałowcy są podmiotami zależnymi od skarbu
  państwa. Dlaczego więc nie można zbudować lotniska w Modlinie ? Dlaczego nie
  można ograniczyć Okęcia które z roku na rok jest coraz bardziej dla nas
  uziążliwe? Kto ma w tym interes aby było źle?

  Pozytywne jest to że GW zaczyna o tym pisać wcześniej nie miała na to ochoty.

  Zdrówka
 • ordyl 20.03.07, 18:02
  Witam

  odpusciłem temat wydawało się że idzie ku lepszemu. Miały być dwa nowe
  lotniska poza W-wą które odciążyłyby naszą okolicę.
  No i niestety Okęcie ma plany budowania drugiego pasa startowego. Ładnie to
  ubiera w słówka o odciązeniu Ursynowa i szykuje nam horror. Co oznacza drugi
  pas dla nas nieustający hałas. Samoloty non stop nad naszymi głowami.
  Wymienią nam okna dadzą odszkodowania etc. jak to pisza ale Okęcie się nie
  spieszy z odszkodowaniami. Przegrało proces w NSA właśnie w sprawie
  ograniczonego użytkowania.
  Wyborcza kolejny raz przedstawia piękną wizję lotniska blisko centrum i wygodne
  dla warszawiaków. Południe Warszawy to będzie hałas , chaos komunikacyjny.

  Ten projekt już raz przepadł więc czemu ktoś na siłe wraca z tym chorym
  pomysłem.

  Trzeba protestować i to szybko. W Polsce jak widać najmniej się liczą z ludźmi.

  Zdrówka

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka